2008.09.17.

GONDOLKODÁSMÓDOD MEGVÁLTOZTATÁSA 6.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. szeptember 14.
 

 

Régóta beszélünk a gondolataink mikéntjéről, hogy meg kell változtatni a gondolatainkat és a cselekedeteinket és egy kicsit a hit irányába fogunk elmozdulni a mai napon.

Ábrahám áldását szoktuk felemlíteni, de ezek az áldások ugyanolyan kiterjedésűek, mint Ádám áldásai az Éden kertjében.

Az elmúlt vasárnap azzal a gondolattal zártuk, hogy – ma valami jó történik velem. És ezt meg kell vallanunk minden nap és hamarosan ebben a témakörben várunk tőletek jó megvallásokat is.

Ábrahám áldásai ugyanazok az áldások, amelyekkel az Éden kertjében Isten megáldotta Ádámot és Évát. Az Éden kertjében nem volt jelen soha sem a betegség, sem a szegénység, sem a nyomorúság.

János a III. levelében úgy áldja meg a testvéreit, hogy kívánom, hogy jól legyen a sorsotok és gyarapodjatok miként a lelketek is gyarapodik.

Jó egészségben kell tehát élnünk ennek megfelelően, és a gondolatainknak is helyesnek kell lenniük, egészséges gondolatokat kell gondolnunk.

Élhet valaki ugyanis jó életet, és lehetnek egészséges gondolatai, ennek ellenére a pokolba kerül.

A hit embernek tovább kellene élnie. Nincs benne a mentalitásunkban ez a 120 esztendő, de Isten a Bibliában ennyit ígér nekünk.
A nyugdíjasok mind mondjanak egy Áment erre.

Galata 3/13-14

Ábrahám áldásai azok, amelyeket meg kell ismernünk és meg kell értenünk, mert ezeket szeretnénk befogadni az életünkbe.

14-es vers így folytatódik a 15-ös versben:

/15/

Érvényesített ez a szövetség, nem lehet hozzátenni, vagy elvenni belőle, ez rögzített. Mennyivel igazabb ez Jézus vérére vonatkozóan.

/16/

Ez az az oszlopkő, ami köré minden más csoportosítható. Tehát nem Ábrahám magvairól van szó, hanem Ábrahám magváról, - aki a Krisztus. Krisztusnak teste pedig a gyülekezet.

Isten Ábrahámot áldotta meg ezekkel az áldásokkal és az Ábrahámnak tett esküvése tette lehetővé, hogy Jézust elhozza nekünk a földre. És az Ige testté lett!

Ábrahám magvának lett az ígéret, nem a magvaknak, hanem Ábrahám magvának, aki a Krisztus. Krisztus pedig úgy is mondhatnánk, hogy a gyülekezet. Az ígéret pedig úgy valósult meg, hogy az Ige testté lett. Ez az az ígéret, amelyben maga Ábrahám járt. És Ábrahámnak a magja által, egészen a származásfában eljutunk Jézushoz.

Ez a csodálatos családfa semmi másról, mint Jézusról szól. És Istennek ki kellett munkálnia, hogy megfizesse annak az árát, amit Ádám cselekedett. És így kidolgozta az utat, hogy az Ádámnak adott áldások visszaszállhassanak az életünkre.

Amikor Jézus a földön járt, Ő is ezekben az áldásokban járt, tökéletes egészségben volt és Isten a halálból is feltámasztotta. Mindannyiunkkal megtörténik ez, ha nem érjük meg az elragadtatás pillanatát, - Isten a testünket fel fogja támasztani a halálból, mint Jézusét. Amit meg kell értenünk, hogy ezek az áldások értünk vannak, bennünk vannak, nekünk vannak, felettünk vannak. Mondhatják sokan erre, hogy – én nem vagyok áldott. De igen áldott vagy! És elsőként meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat. Úgy gondolkodunk, amiként neveltek minket.

Sokszor nem is tudjuk, hogy honnan vannak ezek a gondolatmintáink. Pl:

-                       A betegség az egyszerűen csak öröklődik a családunkban. Nem vonom kétségbe, hiszen így gondolkodsz erről.

-                       Szegénységben élünk, de büszkék vagyunk rá.

Mind a kettő téves Isten szemében.

A gondolatmintáinkat tehát meg kell változtatnunk, egy másik forráshoz kell mennünk és onnan meríteni a gondolatainkat.

Ésaiás 55 fejezetében olvassuk, hogy – Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr.

Istennek a gondolatai, gondolatmintái magasabban vannak, mint a miéink.

Ésaiás 55/7

Ezek a gonosz utak, ezek elferdült gondolatokkal járnak együtt.

Amikor az emberek az átkokban hisznek, azokat gondolják és tanítják és újjászületett keresztények lévén, meg vannak váltva az átkok alól, ezért tehát tévesen gondolkodnak, elferdült a gondolkodásmódjuk. A gondolkodásmódjuk nem egyezik Isten gondolataival, és azzal, amit Isten tett érted. Bár szereted Istent és az Ő útjait, és mégis a gondolataiddal saját magad pusztulását, halálát okozod.

Hagyja el a bűnös az ő gondolatait, és a 8-asban így folytatja:

/8/

/9/

Elküldte tehát az Igéjét hozzánk, és átadta nekünk a gondolatait, hogy akként gondolkodjunk.

Jézus pontosan megmondja, mit kell tennünk, ezt a Máté 6/31-ben mondja, hogy – ne vegyetek magatokhoz ilyesféle gondolatokat.

Mert a gondolatok egymagukban nem fognak teremteni semmit. A gondolatokat szavakba kell önteni, ahhoz, hogy cselekedetek legyenek belőle. Ezért mondja Jézus, - ne gondolkodjatok, mondván!

Ne vegyétek magatokhoz azokat a gondolatokat, mert az Ige azt mondja, hogy – áldott vagyok. És az Ige azt mondja, hogy Jézussal társ örökös vagyok. Az Ige azt mondja, hogy áldott vagyok bejöttömben és kimentemben.

Ezt kell tehát tennünk, elmegyünk az Igéhez, és célzattal választjuk azt a gondolatot, és utána megvalljuk azt a gondolatot. Kimondjuk! És elhagyjuk azt a mondást, miszerint azt mondjuk, hogy – beteg vagyok.

És elhagyjuk azt a gondolatot és mondást, miszerint azt mondjuk, hogy

-                       annyira félek. És elhagyjuk azt a mondásunkat, miszerint azt mondjuk, hogy – meghalok. És elhagyjuk azt a mondásunkat, hogy – nincs elegendő, vagy – nekem úgysem fog sikerülni. És azt sem mondhatjuk többé, hogy - ezt nem engedhetem meg anyagilag. Elhagyjuk ezeket.

Mit tegyetek e helyett? Tekintsetek rá, mutassatok rá és mondjátok, hogy – visszajövök érted! Ha szín tiszta aranyból van, az sem érdekes, mondd neki, hogy visszajövök érted!

Áldott vagyok és minden szükségemet betöltöttnek nevezem, az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen. Gazdag ember vagyok.

Krisztus testében mégis ezt mondani, hogy – gazdag ember vagyok, olyan tisztátalannak tűnik, pedig ez Istennek Igéje.

Példabeszédekben mondja, hogy – Áldott az Úr, aki gazdaggá tesz téged és ahhoz a gazdagsághoz nem ad bánatot és szomorúságot. Ilyen áldásokat keresünk Istentől, amelyek gazdaggá tesznek minket. Az a vagyon, amit a világ gyűjt magának, az bánattal párosul.

Én tehát úgy döntök, hogy ezt a gondolatot veszem magamhoz, és ezt a gondolatot ki is mondom. El kell tehát határozni, hogy ezeket a gondolatokat gondolom és ezeket ki is mondom.

Látjuk az Ésaiás 53-ból, hogy Jézus milyen hatalmas dolgokat tett értünk, betegségeinket hordozta, fájdalmainkat magán viselte, elvitte ezeket a fájdalmakat és figyeld meg a fájdalom, az egy formája a gondolatainknak!

Mert ha megfigyeled azt, amikor fájdalmad van, addig fáj, míg el nem alszol. Vagy rágondolsz a szomszédodra, és rögtön megfájdul valamid.

Mert a fájdalmainkat kordában tudjuk tartani, uralni tudjuk Isten gondolataival, és szavakkal. Isten gondolataival, és Isten szavaival!

Mert gondolatokkal nem vagyunk képesek leuralni a rossz gondolatokat. Ez magyarázza, hogy az agykontroll egymagában semmit sem ér. Az első probléma vele, hogy nincs benne az üdvözítő, nincs benne Isten Igéje, és addig járatják üresen az agyukat, míg végül szereznek egy ördögöt maguknak. A gondolatainkat szavakkal tudjuk uralni, mert az elménknek az a dolga, hogy mindig azon gondolkodjon, amit a szánkkal kimondunk.

Ezért én elhatároztam, hogy – az Ő sebeiben meggyógyultam! Amikor ezt olvasom, ezt rögtön magamra veszem, ez azt jelenti, hogy „én”. Ha akkor meggyógyultam, az azt jelenti, hogy most is egészséges vagyok.  Elhatároztam, hogy ezt a gondolatot veszem magamhoz, és ki is mondom.

Mi történik az elménkben ilyenkor? - Rögtön ránk ugrik, és azt mondja, hogy nem gyógyultál meg. Én meg azt mondom neki, hogy – fogd be a szád, mert nem ezt a gondolatot választottam. Én elhatároztam, hogy Isten gondolatait választom, mert azok a magasabb gondolatok és magasabb gondolati utak.

Elhatároztam, hogy én ezen az úton fogok gondolkodni. Ezen kívül ördög úr, még azon is gondolkodom, hogy mennyire áldott vagyok. És azon is gondolkodom, hogy győztes vagyok, és azon is gondolkodom, hogy te a lábam alatt vagy legyőzve, és azon is gondolkodom, hogy én egy áldás vagyok, nem csak, hogy áldott vagyok, hanem áldás vagyok, mert én vagyok a fej és nem a farok. Istennek úgy van rám szüksége, hogy egészséges legyek, gazdag legyek, bátor legyek. Nem úgy van rám szüksége, hogy gyenge legyek. Nem egy nap alatt történik ez a változás velünk, ha kitartóan gyakorlod ezt, mondják a többiek, hogy két és fél évbe telik, míg az ember az élete minden területére képes érvényesíteni a hitét.

Ezek a megvallások a rendelkezésetekre állnak.

Én úgy határoztam, hogy ezeket a gondolatokat fogom gondolni újra és újra. A végén már nem is kell gondolnom rá, hogy mondjam. Már akkor is kijön a számból, amikor nem kell, hogy a fejemben elhatározzam, hogy ezeken fogok gondolkodni.

Nem kell gondolkodnom rajta, hogy ezt mondjam ki. Már az enyém, már birtokba vettem. Ekkor már meg van ez alapozva a szívedben. És amikor kijön így a számból, akkor telve van hittel.

A szívnek a teljességéből, a bőségéből szól a száj. És én hagyom, hogy ezek az áldások működjenek az életemen.

Zsidó 11/6 mondja, hogy - Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.

Az elmúlt vasárnap egy adományt gyűjtöttünk, és részetekről ehhez az adakozáshoz hitre volt szükség. Ez tetszett Istennek. Isten hitet követel tőlünk.

Akármennyire ellenálltam meg kellett tennem, mert egy magot kellett vetnünk.

És azért kellett ezt tennünk, mert Isten meg akart benneteket áldani általa.

És azt akarja Isten, hogy igenis legyenek anyagi áttörések az életetekben.

Egy gondolatról szeretnék most szólni, amely gondolattól mindannyiunknak meg kell szabadulnunk.

A tanítás mindannyiunknak fog segíteni ma, hogy valóban változások jöjjenek az életünkbe, és hogy megengedjük Isten áldásainak, hogy azok működjenek az életünkben.

Amikor kezdtem a szolgálatomat, akkor igen kemény, hittel teljes ember voltam. Ez azt is jelentette, hogy nem tettem senkire a kezem, mert ez az én hitszintem alatti cselekedet volt. Mindent az Igéből kellett megnyernünk. Az egyik tanár gyermekének a testén 72 csomó volt.  Az Úr megjelent neki és megkérdezte tőle, hogy – mikor fogsz már végre megszabadulni a gyermeked testén ezektől a csomóktól? - És eltűnt az Úr.

Egy lassú mentalitású emberről van szó. Hit ember volt és tanító volt a szolgálatban, és ennek a dolognak keményen neki fogott. Akár háromszázszor, hatszázszor is egy napon belül elátkozta a lánya testén ezeket a csomókat és megparancsolta, hogy eltűnjenek. - És el kell tűnnöd a lányom testéről a Jézus nevére! Negyven napon belül a csomók eltűntek a lánya testéről, és ami még csodálatosabb, hogy a lánya az Úrhoz tért.

Kiáltozva, sikoltozva mondta, hogy minden csomó eltűnt a testemről.

Lukács 10/38-42

Egyik fordítás szerint azt mondja, hogy Márta annyira aggodalmaskodott, hogy Jézusnak is szólt, hogy – miért nem segít nekem a testvérem?

És amikor így panaszkodott Jézusnak, egy lehetőséget adott Jézusnak, aki azt mondta, hogy – Márta! Márta! És egy kicsit kioktatta erről Jézus.

Megleckéztette az életvitelét illetően.

- Márta, Márta oly sok minden felől aggodalmaskodsz!

Nem csak Mária miatt panaszkodott, hogy nem segít neki, hanem az egész hozzáállását mutatta, hogy mindig valami miatt panaszkodnia kellet.

Legalább most ne tette volna, hogy egy vendég van a háznál – maga Jézus.

Az sem érdekelte, hogy ez megszégyenítő lesz a testvérére nézve, hogy panaszkodik rá. És az is lehet, hogy Jézus nem azért szállt meg náluk, mert rögtön enni akart. Annyi minden felől aggodalmaskodsz, mondta néki Jézus, de Mária azt a jobbik dolgot választotta, ami szükséges.

Mert azt a részt választotta, amit senki el nem vehet tőle. És nagyon gyanítom, hogy aznap, amit a konyhában készített nem volt olyan jó ízű, mint általában.

Tehát ne legyünk aggodalmasak semmi felől, mondja az Írás. Az emberek aggodalmaskodnak a gyermekeik ösztöndíja felől. Jönnek a számlák, - mondják. Még meg sem érkeztek a számlák, de már aggodalmaskodnak felőle. És aggodalmaskodnak a felől is, hogy megy fel a gáz ára. Állandóan aggodalmaskodnak. És az ilyen aggodalmaskodó emberek a korukat meghazudtolóan idősebbnek tűnnek.

Az ember mondja, hogy ha annyi gondom van, akkor nincs-e jogom, hogy aggodalmaskodjak ezek felől?

Rég aggodalmaskodsz már ezek felől, meghozta-e már vajon ez az aggodalmaskodás a szükséges pénzt? Nem! Segített-e valamelyikőtöknek, hogy aggodalmaskodott?   Nem!

Akkor miért folytatnánk? És vajon miért mondja nekünk Isten, hogy ne aggodalmaskodjunk. Egyik oka az, hogy Isten tudja, hogy mi az, amit az aggodalmaskodás terem nekünk. Ha az aggodalmaskodás nem lenne ránk kihatással, akkor Jézus nem mondta volna, hogy – ne aggodalmaskodjunk.

Akkor megengedte volna nekünk, hogy – nyugodtan aggodalmaskodjatok egész nap.

Az emberek szinte elvárják, hogy a dolgok majd rosszabbra fordulnak, a gazdaságban és a kormány politikájában. 

Isten nem akarja, hogy aggodalmaskodjunk, mert tudja, hogy mit árt az nekünk. Az aggodalmaskodás olyasmi, mint ami kiépít egy mágneses erőteret körülöttünk, és mindazt magunkhoz vonzzuk ebben a mágneses térben, ami felől aggodalmaskodunk.

Más szóval magunkhoz vonjuk mindazt, amit nem akarunk, hogy megtörténjen velünk, de aggodalmaskodunk felőle, mert félelmekben vagyunk.

A példa most, hogy kezdődtek az iskolák: aggodalmaskodunk az ösztöndíjak felől. Nem a felől aggodalmaskodsz, hogy a pénz nem lesz ott, hanem a felől aggodalmaskodsz, hogy esetleg nem lesz ott a pénz.

Vagy arról, hogy talán nem érkezik meg a pénz idejében. És ha így aggodalmaskodsz, akkor nem lesz ott a pénz. És a felől is aggodalmaskodsz, hogy nem veszik fel a gyermeket az iskolába.

Az aggodalmaskodásnak meg van a félelem gyökere, az aggodalmaskodás magában hordozza a negatív lehetőségeket!

Lehet, hogy ki kell költöznünk ebből a házból, vagy lehetséges, hogy elvesztjük a munkahelyünket.

Figyeljük meg, hogy soha nem a felől aggodalmaskodunk, hogy a pénz esetleg megjön időben.

A felől aggodalmaskodunk, hogy esetleg nem jön meg a pénz.

Azután a felől is aggodalmaskodunk, hogy ez a fájdalom esetleg majd nagyobb komplikációkat okoz majd az idők során a testünkben.

Az ördög pedig azt súgja a fülünkbe, hogy talán ez a dolog gyógyíthatatlanná válik.

Mert az aggodalmaknak meg van a negatív gyökere, hogy olyanra fordul majd, és Isten ettől akar minket elkülöníteni.

Az aggodalmaskodás egy negatív térmezőt épít ki körülöttünk, amely oda vonzza mindazt, ami felől aggodalmaskodunk!

Lehetővé teszi az életünkben, hogy az megtörténjen.

És mindezt azért, mert a belső emberünk pontosan úgy működik, mint maga Isten. Mert Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ez azt jelenti, hogy az ember pontosan úgy működik, mint Isten.

Isten akar valamit, akkor nem fogja azt megkérni, mert egyszerűen, ha csak rágondol a képzeletében, már megteremti azt.

Ezért a mi képzelő erőnknek is egy óriási teremtő ereje van, amire gondolunk, amire az időnket, a képzelgéseinket szánjuk, teremtő ereje van. Az aggodalmaskodás pedig negatív lehetőségeket segít létrehozni az életünkben.

Az aggodalmaskodás kikristályosítja ezeket a negatív lehetőségeket az életünkben.

Az aggodalmaskodás teszi lehetővé a félelmeinknek, hogy valóságba jöjjenek.

Ezért mondja azt nekünk Isten, hogy ne aggodalmaskodjatok semmi felől.

Ezt nézzük meg a Filippi 4 fejezetében. - Tudom, hogy a mieink nem aggodalmaskodnak túl sokat, mert minden gondjukat Jézusra vetik. Egyszer és mindenkorra kell ezeket a gondokat Jézusra vetni.

Filippi 4/6-7

Megtagadom, hogy aggódjak! - Mondja ezt mindenki.

És valóban ellene kell állnunk!

Ha az aggodalmaskodás megtámad, akkor nehogy azt gondold, hogy most éppen elhatároztad, hogy másra gondolsz és megszabadultál az aggodalmaktól. Mert az aggodalmaskodás egy szellem. Megváltoztattad a gondolataidat és úgy gondolod, hogy megszabadultál az aggodalomtól, de nem így van, mert fel kell öltened hozzá a hit pajzsát.

A hit pajzsával lehet az ördög, az ellenség minden tüzes nyilát kioltanunk!

És ehhez hozzá kell vennünk a Szellem kardját, amely az Isten Igéje. És meg kell magunkat oltalmazni az üdvösség sisakjával is.

Az összes aggodalmainktól megszabadulunk a mai napon!

Efézus 6/14

A megigazultság mellvasával kell megoltalmazni magunkat. Nagyon sokat beszéltünk a megigazultságról. Meg kell magunkat oltalmazni, továbbá azáltal, hogy felhúzzuk lábunkra a békesség Evangéliumának készségét. Mert Isten Igéje az, amely megsemmisíti a rossz gondolatokat.

Isten békessége fogja megőrizni a gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Jézus volt az Ige, aki testté lett érettünk.

János 1/1-4

/12/

/14/

Filippi levél írja, hogy azokon a dolgokon gondolkodjunk, amelyek tisztességesek, amelyek tiszták, amelyek szeretetre méltók, amelyek jó jelentéssel teljesek, amelyben dicséret van, vagy valami érték van. Ezeken gondolkodjatok!

Itt azt mondja az apostol, hogy – ne aggodalmaskodjatok!  Ne nyugtalankodjatok! Valami jó fog történni, nem pedig valami rossz!

Efézus 6/16

A hitnek pajzsával kell magatokat megvédelmezni, erről szóltunk mindez idáig, hogy magadat meg kell védelmezned. Miután magadat megvédted, utána át kell menned támadásba és egyetlen támadó fegyvered, - Isten Igéje!

A Szellem kardját, mely Isten Igéje, és azt az Igét kell mondanod, amely a te helyzeteddel kapcsolatos és arra vonatkozik Isten Igéjéből. Ezt mondja neked Isten most abban a helyzetben. És ezért megtagadom, hogy aggódjak. Miért? Mert Ő mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok semmi felől, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt.

Mi az, amit szeretnél? - Azt tárd fel! Imádságban, könyörgésben tárd azt fel Isten előtt, és ne aggodalmaskodj semmi felől. Jelentsd ki a száddal, hogy mit szeretnél.

Tehát ne úgy töltsd az idődet, hogy egész nap aggodalmaskodsz a felől, amit nem szeretnél, hogy megtörténjen. Mondd ki, amit szeretnél.

Szinte a semmi felől is tudunk aggodalmaskodni, ezért mondja az Ige, hogy semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem adjatok hálát az Istennek.

Miért kell hálát adni Istennek? - Azért, mert meghallotta az imámat és megválaszolta, ezért ez a munka le van tudva.

Emlékszem Istennek egy asszonyára, aki próféta volt, ő az Úrral van ma már, és ő prófétálta meg, hogy K. Hagint el fogja ragadni az Úr a mennybe. Ő mondta mindig, hogy amikor az imáidat befejezted, akkor hálát kell adni, mert meg kell köszönnöd, és amikor hálát adsz Istennek, akkor lesz, hogy Istennek békessége megőrzi a szívedet és a gondolataidat a Krisztus Jézusban.

És amikor ott vagyunk, hogy a körülményeink zaklatottnak és zavartnak tűnnek, - hogyan lehetünk békességben mindezeknek a bajoknak közepette? Ez a békesség, Istennek békessége meg fogja haladni az értelmedet, mindent felülmúló békesség jön!

A világ nem érti azt, hogy hogyan vagy ennyi baj között, ilyen békességben, ilyen kihívások közepette hogy van, hogy békességben vagy? Mert Istennek a békessége van benned, amely minden értelmet felülhalad.

Mondja mindenki, hogy – megtagadom, hogy bármi felől aggódjak.

Megtagadom!

Mit mond K. Hagin erről? - Azt sem bánom, ha az egész gyülekezet kint az utcán harcol, akkor is elmegyek mellettük, bemegyek, felkészülök és prédikálok. Nem aggodalmaskodom semmi felől.

És az sem érdekel, ha azt a pletykát szólják rólam, hogy meggyilkoltam az édesanyámat. Nem fogok felőle aggodalmaskodni, mit mondanak rólam.

Ha az aggodalmaskodás mégis megtámad, akkor magadat rajta kell kapni. Észre kell venni magadon, hogy most aggodalmaskodtál egy bizonyos dologban. Mert fel kell fedezni, hogy az emberek igen szeretnek aggodalmaskodni. Azt gondolják, hogy ha abban a dologban nem aggodalmaskodunk, akkor nem vettük azt a bizonyos dolgot komolyan.

És nem is engedik meg, hogy az ő körükben ne aggodalmaskodj, mert tudatják veled, hogy valami nagyon komoly dolog történt.

Mi az?

Kapott egy levelet az illető, és az a levél az adóságokról szól, vagy arról szól, hogy esetleg a munkahelye veszélyben forog.

De ezekben a dolgokban nekünk nem szabadna mozdulnunk, nem szabadna, hogy hatással legyenek az életünkre.

Legközelebb akkor éreztem magam az elragadtatáshoz, amikor megkaptam a levelet, hogy felmondtak nekem. Annyira boldog voltam, néhány nagyon jól fizető munkahelyemről az Úr örömével jöttem el. Az én élet beteljesedésemben ezek nem jelentenek tényezőket.

Mert Jézus azt mondta, hogy az egyetlen szükséges dolog az életünkben az Ige. Ha az Ige nálad van, akkor bármivel képes vagy foglalkozni. Amikor a világ teljesen üres és kipusztult volt, - mi az, amit Isten tett? Egyszerűen szólt, hogy – legyen világosság! Isten így szólta az Igét az életünkben, ami most jelen van.

A szavak erőteljesek, de Isten Igéje minden erővel teljes. Bárki a világban képes mondani dolgokat, és amit mondott, annak látja majd az eredményét, legyen az illető keresztény, vagy akár nem keresztény.  Mindannyian Isten képére lettünk teremtve, ez a természeti ember. Ahogy ezeket kimondja az élete felett, ezek hatással lesznek az életére. Tehát a szavak erővel teljesek az életünkben, de ha valaki Isten Igéjétől született újjá, ez nagyon fontos, ezért ezt megnézzük

I.         Péter 1/23-ban

Így születtünk újjá. Bárki képes újjászületni. Amikor újonnan születtünk, akkor Isten Igéjétől születtünk, és az illető az Igének a gyümölcse lett és arra kapott elhívást, hogy az Ige által éljen és az Ige fogja felépíteni az életét, ahogy az Igében lakozik.

Ami újjáteremtett téged, az a szádból jött ki! Vagyis ki kellett mondanod a saját üdvösségedet! Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségünkre, - az egész életünk erről szól.

Az üdvösség szó a görögben sokkal többet jelent, mint ahogy a magyar visszaadja, jelent – megszabadulást, megőrzést, egészséget, gyarapodást, biztonságot, védelmet, mindent.

És erre úgy teszünk szert, hogy kimondtuk a szánkkal. Nem szavakat szólunk, hanem Isten Igéjét szóljuk a szánkkal, és a szellem birodalmában mindösszesen Isten Igéjére van szükségünk. És a szellemünk képes az Igét felfogni. A szellemi birodalomban, amiben mi ma élünk, a szellemi törvények uralnak mindent. Ezért mondja, hogy fogadd el Isten Igéjét, legyen az ott a szellemedben. Az az otthona az Igének!

És amikor újjászülettünk, képesek leszünk arra, hogy Isten gondolatait gondoljuk, és Isten útjait gondoljuk, amelyek magasabbak az ember gondolatainál és útjainál. És amikor ezeket kimondjuk, akkor jönnek valóságba az életünkbe.

A mi életünk így kell, hogy folyjék. Hosszú idővel ezelőtt ezt az életet választottam.

Dániában beszélgettem néhány pásztorral, és szóba került Hagin testvér, aki már az Úrnál van, - annak idején nem fogadott el fizetést. Azt mondta, hogy ez zavarná a hitét. És ha kapott csekken bármilyen pénzt munkahelyi jutalmaként, azt azonnal a hátoldalán visszafordította a Biblia iskolába. Ugyanezt tette Kenyon is.

Az egész várost tanította egy iskolában, és amikor fizetést rendeltek neki ki a munkájáért, akkor abbahagyta ott a tanítást. 

Nem vette fel, mert az befolyásolta volna a hitét rossz irányba. Az Ige képes működni a munkahelyünkön, az üzleti dolgainkban. Amikor valaki az üzleti életben akar boldogulni és meghallja az Igét, az olyan, mint mikor a gyermeknek odaviszik a cukorkát és megkínálják vele.

Gondolatainkban tehát az aggodalmainkkal kell leginkább foglalkoznunk, hogy azoknak ne adjunk helyet. Ha magunkat azon kapjuk, hogy aggodalmaskodunk, akkor azt abba kell hagynunk.

A tanítást újra és újra meg kell hallgatni, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéjéből van!

 

Álljunk fel, megvallás következik:

Mindenki mondja, hogy – áldott vagyok! Mert nem aggodalmaskodom! Gondjaimat az Úrra vetem! Mindet az Úrra vetem! Minden gondomat!

Minden aggodalmamat neki adom! Az Úrnak adom! Az Ő problémái lettek és nem az enyémek! Megtagadom, hogy aggodalmaskodjak! És ezért áldott vagyok! És az Ige gyarapít engem! És gyógyít meg engem! És megvédelmez engem életem minden napján! Köszönöm Jézusom!

                                                      Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL