2011.09.28. 

IGEI IGAZSÁGOK A GYÓGYULÁSRÓL

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2011. szeptember 25.

 

Szeretnék a mai üzenettel segítségére lenni azoknak, akik főleg a gyógyulás területén állnak. Nem készítettem előre jegyzetet, hanem úgy készültem, mint a pásztortalálkozókra, ahogy az Úr előhozza. Néhány hete valami a szívemen van, és ma reggel teljességgel összeállt.

Tudjátok mindannyian, hogy a betegekért imádkozunk, és a betegek meggyógyulnak. Meg kell azonban értenünk, hogy különbség létezik a csoda, és a gyógyulás között. Ugyanis a gyógyulás egy folyamat.

Amikor megszületünk, már akkor a testünkben hordozzuk a halálunkat, tehát a test elkezd meghalni. Mert Ádám bűnbeesése miatt a testünk magában hordozza a halálnak természetét. A mai napon arról szeretnék egy megértést és kijelentést adni neked, hogy milyen életet hordoz magában Isten Igéje.

Mielőtt azonban a tanítás elkezdődne, megint felhívom a figyelmeteket egy pár héttel korábbi tanításra, hogy nem vagyunk szálkakeresők, és nincs ilyen szálkakereső szolgálatunk a másik szemében. Tehát szálkákat keresgélünk és megpróbáljuk azt kivenni a másik szeméből, és van, aki ezt komoly ’szolgálatnak’ tekinti, míg a saját szemében a gerendát nem veszi észre.

Tehát senkit nem hatalmaztam fel arra, hogy felhívja a gyülekezet bármely más tagját és elmondja, hogy többé ne jöjjön gyülekezetbe, mert ő ilyen és olyan. Sajnos ez megtörtént az elmúlt héten valakivel, sírva mondta nekünk. Huszonkét éve van velünk ez a drága testvérünk, akinek ezt mondták.

Minden vasárnap itt van, és valaki felhívta telefonon, hogy többet ne jöjjön. Azon gondolkodtam, hogy vajon hány személyt hívott még fel rajta kívül? Ilyenkor felhatalmazlak, ha ilyet mond neked valaki, hogy mond neki, hogy ’ördög gyere ki belőle’, nincs hatalmad felettem!

Tehát ilyen szálka inspekciót senki nem folytathat az egyházban, a másik szemében. A mieink nem keresgélhetik a szálkát a másik szemében, ha mégis valaki megtenné ezt veled kapcsolatban, akkor kérlek, szólj nekünk, és akkor adunk egy kijelentést neki, hogy mit ír a Biblia, mert ez az egymás ítélgetése nem Istentől van.

Mindannyian növekszünk, és felnövekszünk az Úrban. Az embereknek van egy olyan benyomásuk, hogy ha valaki egyszer meggyógyult egy betegségből, akkor azzal már letudta a gondokat, a bajokat.

Róma 8/26 Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségünkre van, a mi erőtlenségünkben. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 

/27/ Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. 

Azt írja itt az Ige, hogy a Szellem segítségünkre van a mi erőtlenségünkben. Tehát Ő maga nem fogja elvégezni helyettünk, hanem megragadja a mi hitünket, és velünk együtt áll ellene annak. És Isten elvárja azt, hogy mi felnövekedjünk. Írja azt az …

Péter I. 2/2 Mint most született csecsemők, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek; 

Találkozom mégis olyanokkal, akik csecsemőkorban maradnak, nem növekednek, hanem azon a szinten, ahol megszülettek, azon a szinten maradnak. Tudjuk azt, hogy a hit nélkülözhetetlenül szükséges, hiszen írja a:

Zsidó 11/6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza mindazokat, akik Őt hűségesen keresik. 

Az emberek jönnek olyan problémával hozzánk pl., hogy imádkozzunk értük, mert a lábuk bevizesedett. Egy katolikus hívőre gondolok, aki úgy jött hozzánk, hogy nem igazán hitt a gyógyulásban. Mindkét lába igen el volt ödémásodva. Az Úr, hogy jelet adjon neki, az egyik lábát teljesen meggyógyította.

Ha az embernek a víz így felgyülemlik a lábában, az azt jelenti, hogy van valami a testében, ami nem működik annak rendje és módja szerint, ahogy kellene. A mai napon azt szeretném, ha megvilágosodna nektek, hogy ilyen esetben az embernek a megvallásával és a hitével rá kell állni arra, hogy a testének minden sejtje, szerve, tökéletes összhangban működik.

Olvassuk az Ésaiás 57/19-ben, hogy Isten maga teremti meg a hálának gyümölcsét az ajkainkon. Ez azt jelenti, hogy ha valami téves működést találunk a testünkben, akkor el kell kezdenünk megvallásokat tenni, az ajkainknak a gyümölcsét abba az irányba kell terelnünk, amit szeretnénk kívánatos végként meglátni.

Ha valami nem kívánatos szivárgás van a testedben, pl. vérzés indul el, ki kell jelentened akkor a tüneteknek az ellentétjeként, hogy az Úr mindent helyreállít az én testemben! Minden szervem, és minden sejtem megfelelő módon, tökéletességben működik, és sorolni kell a szánkkal ezeket, a megvallásokat. A szánkkal kell megtenni, mert a szánk teremti meg, amit akarunk, a végeredményt. És bizony ilyenkor a félelmek is jönnek.

Ésaiás 55/11 Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és gyümölcsöt terem ott, ahová küldöttem. 

Ma reggel is, mielőtt a gyülekezetbe indultam volna, tettem hozzá néhány igeverset. Ésaiás könyvében olvashatunk Ezékiás királyról, aki meggyógyult. Három napba telt azonban, míg ki tudott kelni az ágyából, és el tudott menni a templomba, hogy ott dicsérje, imádja Istent.

Egy másik példa Kenneth Hagin, aki egy természetfeletti gyógyulást kapott a szívének rendellenességére, betegségeire, miután meggyógyult, még mindig csont-bőr vékony volt. Az ördög megpróbálta az összes tünetet visszahozni a testére. És ekkor neki is el kellett kezdeni harcolni a hit szép harcát. És évekbe tellett, amíg teljesen fel tudott épülni mindabból. De nem hagyta el magát, hanem igenis járt-kelt, élte az életét, és a teljes felépülésében kivetette a hitét.

Kecskeméten hoztak sok-sok évvel ezelőtt, egy asszonyt, aki daganatos betegségben szenvedett, már a szemét sem tudta kinyitni, olyan gyenge volt. Az ember, ha ránézett, azon csodálkozott, hogy vajon van-e még benne élet? A csont-bőr vékonyságú testére csak az újunkat tettük, annyira nem volt már rajta hús. Elátkoztuk ezt a rákbetegséget, és eltűntek a daganatok a testéből. Harminc napba telt, mire úgy fel tudott erősödni, hogy fel tudott kelni az ágyából, és el tudott jönni, hogy bizonyságot tegyen a gyógyulásáról. Ennyire rossz állapotban volt a teste.

Amikor károsodás van a testben, pl. a sejtek falai megkárosodnak, mert a rebellis sejtek, az ellenálló, lázadó ráksejtek elpusztítanak sok mindent, ezeket helyettesítenie kell Istennek egészséges sejtfalakkal. A sejtfalaknak, a membránoknak, a szerveinknek újra kell épülnie. És erről hoztam ma nektek megvallásokat, hogy egy kijelentés formájában vegyétek ezt magatokhoz, és akkor meg fogjátok érteni a felépülést, mint folyamatot.

A Szent Szellem jelenleg gyógyítást végez a jobb térdben. Ezek az ajándékok úgy jönnek, ahogy Ő akarja. Nekünk fel kell növekednünk, és a saját hitünket munkába kell állítani. Hagin életében pl. mindazok, akinek sérv problémája volt, és imádkozott értük, mindenki meggyógyult. Volt köztük olyan, akinek a megnyilvánult gyógyulása hat hónapra jött csak elő. Volt, akinél nyolc hónapra, volt négy hónap, két hónap…

Romániában nemrégen szemtanúi lehettünk egy olyan csodának, hogy ott a gyógyító sorban, míg feküdt az illető a kenet alatt, tűnt el a gyermekfej nagyságú sérv kinövése. A szemünk előtt tűnt el. Akik látták az illetőt, egy nagy testű férfi volt.

Egy másik személy pedig ott parkinson kórból gyógyult meg. Mondtam neki, hogy meggyógyult. Akkor még remegett, én viszont észleltem, hogy mikor ment el az a démon. A kenet kijelentette ezt nekem a tudás szavában. Tehát ez benne van a gyógyító kenet munkáiban.

És amikor [Istennek háláját kifejezve] hozta ez a drága ember a feleségemnek a virágcsokrot és odaadta, akkor távozott ez a démon [nyert szabadulást]. Aznap még semmi változást nem lehetett észlelni, másnap reggel, amikor felkelt, [nyilvánult meg a gyógyulása] teljesen normálisan működött a teste.

Nagyon sok szép harcát harcoljuk meg itt a hitnek, ami azt jelenti, hogy nekünk kell nyernünk. Ezért el fogjuk ma nektek mondani, hogy miként kell megtenni a megvallásaitokat ehhez a hit szép harcához. Mert Isten Igéje az, amely Szellem és élet számunkra. Ki kell mondani tehát bizonyos dolgokat a testünk felett, a szellemünknek, annak az életnek, a mi életünknek.

Hiszen örök életet kaptunk, és fogadtunk be, és ez bennünk van, ez a miénk. Ez az örök élet a szellemünkben van, vagyis a szellemünk által a testünkben van. És ezért a kimondott szavaink által, meg kell újítani, fel kell újítani, és új életre kell szólítani az elhasznált és beteg sejteket. A szánkkal kell tehát valamit kimondani!

Szinte valamennyi betegség ellenszegülő, lázadó sejteknek a burjánzásából áll elő, és egy saját kis teret vesz magának a testben, saját ’városát’ építi. Egy apostolt hallgattam, aki Ausztráliában a következőképpen imádkozik ilyen betegek esetében. Azt jelenti ki: A betegségnek ezt a házát, amit a testedben felépített, ezt lerombolom!

Megölni azonban ezeket a beteg sejteket nem elegendő, mert utána jön egy újraépítés munkája. Fel kell építeni az embernek a testét, azokat a szerveket, amely megkárosodtak.

Egy ilyen hatalmas csoda után pl. az egyik barátom esetében, találkoztam vele két-három hónap múlva és láttam, hogy sört iszik. És mondtam, hogy ez a sörivás nem fogja felépíteni a testedet, megújítani a testedet, tehát nem volt egy megfelelő időpont egy csoda után, hogy ezt tegye. Bizony ma már az Úrnál van, mert a testében a víz felgyülemlett.

A rákbetegség nem más, mint ellenszegülő, rebellis sejtek, melyek egy saját ’várost’ építenek, saját területet építenek a testedben, és ezeket elátkozzuk, megöljük a hitünkkel. Az embernek a testében van, egy önmechanizmus, amely a testet felépíti, megújítja.

A legegyszerűbben úgy tudnám elmagyarázni, hogy mikor nem indul be ez a gyógyulási folyamat: ha valami ezt az öngyógyító folyamatot akadályozza a testünkben, vagyis leállítja. Kisebb betegségek is lehetnek ezek. Ilyenkor kell bevenni a gyógyszereket, különböző területeken.

A gyógyulás egy folyamat, az nem egy csoda, az egy folytonosan épülő, testet felépítő folyamat kell, hogy legyen. Az egész testünk számára a hitünk, amelyet munkába állítunk, előhozza ezt a felépítést, újraépítést és megújítást, ami szükséges.

Az Ige az, amivel ezt végezzük. Ez az élet, a ’dzoé’, az isteni fajta élet. Ezt Isten részévé tette az újjáteremtett szellemünknek. Ha egy igeverset adok számodra, abban ott van ez az élet, a dzoé. Ez táplálja a szellemedet, a dzoé táplálja, ebben van az erő jelen. És egyetlen módja, hogy felnövekedj szellemedben, az az Ige.

A daganatokat, a rebellis sejteket elátkozzuk és megöljük a hitünkkel, továbbá a vírusokat, a szánk szavaival, Isten Igéjével kimondva. A testünkben létrejött károsodásoknak azonban, a megkárosult sejteknek és szerveknek egy gyógyulási folyamaton kell keresztülmenniük. Ez legalább annyira természetfeletti folyamat, mint maga a csoda.

Ez Isten Igéjével megy, és a szánk kimondott szavaival. A Szent Szellem az, aki minket megelevenít. Jézus mondta ezt, hogy az én Igéim Szellem és élet. Az én beszédeim, az én szavaim, az én Igéim, ami a Bibliában van, az Szellem és élet, a dzoé élet. Te Isten Igéje által születtél újjá, azáltal, hogy cselekedtél Isten Igéjén, vagyis az Igétől születtél meg.

János 1/1 Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. 

2. Ez kezdetben az Istennél volt.

3. Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. 

4. Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága; 

Az Ige, az élet Jézus, megjelent testben, és az Ige élet és világosság. Világosság nélkül és az élet nélkül nem lehet élni. Ez a fajta isteni élet, amely megjelent nékünk, a szellemünk részévé tétetett. Ez az [dzoé] élet elegendő ahhoz, hogy minket egészségben megőrizzen.

Mert ez az élet ugyanaz, amely Isten Igéjében benne van, a dzoé, az az örök élet, Jézus élete. Ez bennünk van, részünkké vált, és ezt táplálni kell. Mindenkinek kell egy kijelentést, megértést kapni arról, hogy Isten Igéjében ott van az élet.

Vannak csodák, amikről hallunk beszámolókat, a vakoknak a szemeit nyitja meg Isten, és Isten újra teremt szemeket, pl. látásokat helyreállít. Magasságos csodákról hallunk beszámolókat. Felnövekedett hívő sereg van az Úr birtokában, felnőtt korba kerültünk.

És Isten elvárja tőlünk, akik felnövekedtünk, hogy a ruhánkat saját magunk öltsük fel, és a cumisüvegtől szakadjunk végre el, és erről kapjunk végre egy megértést. Biztosíthatlak afelől is, hogy az ördög a saját munkáját végzi, ő a pusztító.

A testedet tehát egy olyan üzemmódba kell helyezni, ahol önmagát meg tudja gyógyítani, fel tudja építeni, pótolni fogja azokat a sejteket, amelyeknek a hiánya érződik a testben. Mindennek egy ilyen üzemmódban kell működni, és mindezt a hitünk által tudjuk előhozni.

Ugye azt mondja az Írás, hogy: hittem, és azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk! Ugyanaz a szellem van bennünk, a hitnek ugyanaz a szelleme, és ez a szellem magját veti a szájával. A szavakat, az Igéket célzattal vetjük a szívünkbe. Megvan a célzata, hogy mit szeretnénk elérni vele. Isten Igéjét vetjük így az életünkbe.

Adományokat is kell vetnünk az Úrnak, hogy egy bizonyos eredményt, amit célul tűzünk ki, elérjük. Az emberek azonban nem így adakoznak, csak ’úgy’ adnak és semmit nem várnak viszonzásul annak fejébe. Amikor adnak, azt borús hangulatukban teszik, és úgy vélik [tévesen], hogy most veszteség érte őket.

Ha ezt nem látod, akkor valószínűleg életed egyik területén sem tudsz vetni. A hit az életünk minden területén ugyanúgy működik. Termést sem várhatunk, ha nem vetettünk előtte.

Ha az ember nem mond ki semmit, Isten Igéjét értem most ezalatt, akkor nem épít ki egy védelmet, amely az ő testét megvédelmezi a támadásoktól! Én ezt a védelem kiépítést, ezt az életet, harminchat évvel ezelőtt kezdtem el. Arra is rá kell ébrednünk, hogy nem a mennyben élünk, hanem itt a földön élünk, és oda a mennybe majd eljutunk, de most itt a földön vagyunk.

Akikkel az utóbbi időben beszélgettem, nem értem őket, mert mondták ugyan, hogy hisznek Jézusban, de az üdvösséget nem akarták elfogadni. Bizonytalanok. Azért, mert a vallásos példák, amit életük során láttak, nem voltak vonzóak számukra.

A gonosznak a gazdagsága el van téve az igazak számára.

/4/ Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága.

János 6/63 A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, Szellem és élet.

Korinthus II. 5/17 Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.

Hiszen addig csak egy ördög voltál, és amikor megvallottad az Úr Jézust életed Urának, és Megváltójának, akkor ezt a dzoé életet, örök életet, Isten életét, befogadtad a szellemedbe. Vagyis újjászülettél! Az az illető, aki addig voltál, az eltűnt. Nem azért, mert ezt vagy azt a dolgot rosszul tette volna, bűn itt, vagy ott, hanem az egész természete a rossz oldalról volt.

Tehát nem az, hogy bűnt tett, vagy követett el, hanem bűnös a természete, Isten így tekint rá. Vagyis újjá kell, hogy szülessen a szellemében. Oda örök élet kell, hogy kerüljön, egy szempillantásban történik ez.

János 14/16 És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. 

17. Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt, és nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. 

18. Nem hagylak titeket árván; eljövök tihozzátok.

Azt olvassuk itt, hogy a világ nem képes befogadni a Szent Szellemet. Itt látjuk, hogy a kettő teljesen különbözik egymástól, az egyik az újjászületés, a másik a Szent Szellemnek a befogadása, ami nem ugyanaz, mint az újjászületés.

És nem vagyunk képesek addig befogadni a Szent Szellemet, amíg újonnan nem születtünk. [Sorrend fontos!] Dicsérjük az Urat ezért. Az Úr mutatta, hogy ezt mondjam el, hogy ezt a világosságot megkapjuk. A világ nem fogadhatja be a Szent Szellemet.

Zsoltár 107/19 De az Úrhoz kiáltának szorultságukban: sanyarúságukból kiszabadította őket.  

20. Kibocsátá az Ő Igéjét és meggyógyítá őket, és megmenté őket a pusztulástól. 

Ha te felkiáltasz az Úrhoz segítségért, az Igéjét fogja leküldeni. A kimondott Ige, amikor te mondod ki az Igét – az erő az az Igében lesz, a Szellem által.

Példabeszédek 4/20 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.?

A szavaimra, az én Igéimre, többes számban mondja. Az én beszédeimre hajtsad a füleidet. Amiket én mondok, az én Igéimre. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg, őrizd meg azt a te szívedben!

Meg van ennek az oka, hogy miért. Mert ha valami súlyos támadás ér az ellenség részéről, akkor a te hústested, és a te elméd párosulva vele, teljesen bolondul fognak viselkedni. Minden percben előjönnek valami újabb dologgal, hogy mit és mit tegyél.

Miután imádkoztak érted, azután ezeknek a félelmeknek ellent kell állni, és azoknak a gondolatoknak, amelyek párosulnak vele. És a [negatív] gondolatokkal nem vagy képes harcot folytatni, vagy ellenkező gondolatokat hozni, hogy csak gondolnád az Igét, és próbálnál ellenállni a [zaklató] gondolatoknak.

Egy dolog segít, ha kimondod a száddal azt az Igét! Mert miközben kimondod a száddal, az elmének és a gondolatoknak meg kell állni, és figyelniük kell arra, hogy mit mondasz ki. És ha van valami Ige is a szellemedben, mindegy, hogy mi, azt kezd el mondani. A János 3/16 is fog működni számodra, mert az is Isten élete.

János 3/16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

Vagy pedig tudod azt az Igét, hogy hitben járunk és nem látásban, ezt is mondhatod. De amíg nem szokod meg ezt az eljárást, hogy mit kell tenned, amikor jönnek ezek a zaklató gondolatok, hogy a szellemedből az Igével kell visszaválaszolni, addig az ördög körbejár téged.

Az ördög azt fogja hazudni, hogy meghalsz, és hogy most elfelejtetted a gyógyszered bevenni, és még rosszabbul vagy. Oda kellett volna menned a vizsgálatra, nézz magadra, még rosszabbul vagy, és az egészet most már úgy elrontottad, hogy nincs megoldás. Egész nap így fog hozzád suttogni.

És ezt le kell állítani, de ezt csak az Igével lehet. Ezért mondja, hogy: Az én Igéim ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben.  

Példabeszédek 4/22 Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. 

Ez azt jelenti, hogy vannak, akik nem szerzik meg maguknak. Vannak, akik nem nyerik meg az Igéket a szívükbe, mert ha rábukkantál, nézd meg mit fog az tenni: Egész testüknek egészséget. A héber szó itt az orvosság.

Volt egy régi iskolatársam, a főiskolára jártunk együtt, felhívott engem, hogy újjá vagyok-e születve? E-mail címet cseréltünk. Ők is imádkoznak, az ő városukhoz is olyan közel jöttek az erdőtüzek, hogy majdnem leégett az ő lakhelyük is. Láttam a képeket, nagyon közel jött hozzájuk a tűz.

Írta, hogy már össze is csomagoltak, készen állnak arra, ha el kell hagyni a házukat. Az utak is le voltak zárva észak felé és nyugat felé sem lehetett menni. Ezek a tüzek igen pusztító tüzek voltak, olyan mértékűek, hogy egy tűzoltó autó nem képes eloltani. Nagyon magasra szöktek a lángok. Az Úr a Zsoltár 77/17 versét szólta akkor és elküldtem nekik eső Igének.

Zsoltár 77/17 A felhők vizet ömlesztének; megzendülének a fellegek, és a Te nyilaid cikáztak. 

És elküldtem nekik a tűzesetre a biztosításukat az:

Ésaiás 43/2 Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. 

Megköszönték nekem ezeket az Igéket, mert bizony ők is imádkoznak. Nem tudom milyen fajta keresztények, de nagyon komolyan veszik a hitüket. És az Ige érdekli őket. Amikor még a gimnáziumba jártunk, egyikünk sem volt keresztény. Akarták tudni, hogy keresztény vagyok-e? Nagyon jó osztálytársak, hogy gondoltak rám. Nagyon sok idő telt el azóta.

Példabeszédek 4/23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet.

Vagyis ne engedd be a szívedbe, amit az orvos mond, vagy a hírekben mondanak, vagy a szomszéd mond. Egyik füleden be, a másikon ki. De a szívedbe ne jusson le, amit az orvos mond. Mert a szívedből indul ki minden élet! És a szellemedből kifolyó élet az, ami fenntartja, meggyógyítja, és megújítja a testedet. További útmutatás:

24. Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. 

Vagyis ne szóld azt, amit a világ mond, amit a hírekben hallasz, vagy amit az orvos mond, mert az ellentmond annak, amit Isten Ige mond. Ugyanis te kétezer évvel ezelőtt meggyógyultál! És a te szemeid csak erre tekintsenek. Nézd a következő Igét.

25. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak.  

26. Egyengesd el lábaid ösvényeit, s minden te útjaid állhatatosak legyenek.

 27. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el lábadat a gonosztól. 

Tudok olyan példákat mondani, ahol egyetlen megoldás lett volna az illető gyógyulása számára, ha a hitetlen, gonoszságot szóló családtól el tudjuk valahogy őket választani. Mert amikor a dolgok komolyra fordulnak, akkor ott az elmében cikázik a félelem, ami jön. Mert az ördög próbál félelmeket hozni, és pánikba ejteni, de miért kellene pánikba esned?

Amikor a mi testünkkel megtörténik, hogy a szellemünk kiköltözik a testünkből, akkor az arany utcákra lépünk. Nekünk itt, ahol vagyunk, gyönyörű bársonyszőnyeg várja a lépteinket, és volt közöttünk olyan, aki, amikor meglátta, hogy itt ilyen szőnyeg van, elköszönt tőlünk.

Pedig az volt a célunk vele, hogy benned egy kép alakuljon ki arról, hogy te a királyok Királyának fia vagy és nem a szemét ólba való vagy, hanem palotába való vagy. És mi az Urat akarjuk megtisztelni azzal, hogy itt ilyen környezetet teremtünk.

Ugye, amikor az ember megszületik, akkor nem tudja, hogy mi az, amivel szembesülnie kell az életben. Fogalma nincs az embernek róla, és nem tudja az ember, hogy hová kerül. Ahová kerülünk, az egy igen döbbenetes dolog lesz. Odaát minden tökéletes, minden aranyból, gyöngyökből és drágakövekből van, és a virágok örökké élnek és kommunikálnak.

Mi pedig azért vagyunk itt a földön, hogy megharcoljuk a hit szép harcát, és megalapozzuk az Igét itt a földön. Ha ezt megértjük, amit mondok, akkor jobb lesz itt maradni. Most jelenleg a jobb combban, lábban folyik a gyógyító munkája Istennek, fájdalom múlik el ott.

Róma 8/10 Hogyha pedig Krisztus bennetek van, /bennetek él/ jóllehet a test holt a bűn miatt, a szellem azonban életet ad annak a megigazultság /folytán/ miatt. 

11. De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által. 

Nekünk fel kellene növekednünk és ez alapján elfogadni a gyógyulásunkat, mert ez aktiválja a Szent Szellem munkáit bennünk, aki bennünk lakozik. Megújít, megelevenít minket, meggyógyítja a testünket.

Ahogy idősebbé válunk, élhetsz tökéletes egészségben is, akkor is öregszik a tested. Tehát arra van szükséged, hogy megújuljon a tested. A testednek a megújulására van szükség. Százhúsz évig kellene, hogy itt éljünk a földön. Senki nem veszi komolyan ezt a százhúsz évet, látom rajtatok.

Hetven évesen már lefekszünk, és azt játsszuk, hogy milyen idősek vagyunk, mert úgy van [tévesen] beprogramozva ez a világ, hogy akkor már öregek vagyunk. Persze, hogy gyönyörű odaát minden, és ha innen elmegyünk, akkor oda felmegyünk, de Pál is azt mondja, hogy érettetek még szükséges itt maradnom. Azt mondja, hogy a halál nyereség lenne számomra.

Az Úrnak az is nyereség lenne, ha a pásztorainkat és a hívőket mind itt tudnánk tartani a hitünk által. A kegyelemről is fogok még szólni, hogy a kegyelem mindannyiunkon ott van. Mielőtt rátérnénk a megvallásra, megnézzük az…

Apostolok cselekedetei 4/31 És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Szellemmel, és az Isten Igéjét bátorsággal szólják vala. 

Láttam ezt Ausztráliában, egy nagy sátor volt felépítve ott arra, hogy a gyógyító összejöveteleket tartsanak, és egy kisebb sátor pedig mellette, ahol az imádságosok jöttek össze, akik imádkoztak.

Nem szóltam senkinek, de láttam, hogy amint ott imádkoznak nagy gőzzel szellemben, az angyalok jól megrázták a sátrat, teljesen kilengett. Valóban megrázkódott a hely. Nem volt szél.

32. A hívők sokaságának pedig szíve lelke egy volt; és senki semmi marháját [vagyonát] nem mondá magáénak, hanem nékik mindenük közös vala. 

Nagyon fontos ez az egység: egy szívvel, egy lélekkel voltak együtt.

33. És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem volt mindnyájukon. 

Azokon is, akik csak éppen újjászülettek, ott volt az a nagy kegyelem. Az egész tömegen együtt, mindenkin rajta volt. Egy napja, vagy harminc éve volt az Úrban, mindegy volt, ugyanúgy rajta volt az a nagy kegyelem.

Ez a nagy kegyelem van rajtunk is, növekszik ez a kegyelem, ezt lehet látni. Mindannyiunkon rajtunk van. Nem egy-két személyen, hanem mindannyiunkon, az egész Testen rajta van.

Ez azt jelenti, hogy olyan dolgokra leszel képes, hogy azt megcselekedd, amit eddig soha nem voltál képes a saját erődből megtenni. Ez kegyelem, s előléptetést jelent. Ahol eddig ellenállásba ütköztél, és nem voltál képes azon az úton végigmenni, most azokat képes leszel megtenni!

Példabeszédek 23/7 Miként az ember gondolkodik az ő szívében, olyan valójában.

Ahogy az ember gondolkodik az ő szívében. Az Ige tükrébe ahogy belenézünk, és ott látjuk magunkat, úgy emel feljebb bennünket. És a gondolkodás, hogy miként gondolkodunk a szívünkben, ez nagyon fontos.

Ahogy mondja az Írás a zsidókról, ahogy az egyiptomi fogságból kijöttek Izrael Istenét, korlátozták. Mert Isten annyira többet akart volna tenni értük, és az Ő elképzeléseit nem tudták megtenni, korlátozták Istent, a hitetlenségeikkel.

Ezért kell a hitetlenségeinket legyőzni, belemenni az Igébe, mert az valóban Szellem és élet. Egy egymondatos megvallásom van, ami nagyon egyszerű, és a következőképpen hangzik:

Az I. Péter 2/24-ben lévő élet (mindegy, hogy ki vagy), és ott azt írja az Írás, és tovább így ragozzuk, hogy – Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Ha meggyógyultam, az Ő sebeivel, akkor most gyógyult és egészséges vagyok.

Tehát így szól a megvallásom, hogy az: Az 1Péter 2/24-ben lévő élet felépíti a testem minden sejtjét és szervét, és ez valósággá válik az életemben és a hústestemben.  A testem minden sejtjét felépíti. Megnyilvánul az én testemben, az én hústestemben megnyilvánul, és újraépít, helyreállít minden sejtet.

Az Imakönyvben található megvallásunkban, hogy Krisztussal együtt meghaltunk a betegségnek, ott több alapelvet alkalmazunk: levágjuk az élet forrásáról ezeket a rebellis sejteket, ez is nagyon fontos, hogy elvégezzük. Egy másik megvallás:

Mennyei Atyám, a te Igéd által életet hoztál a számomra. És ezzel az élettel, a testem minden egyes sejtje helyreáll, és minden egyes lélegzetemmel, amelyet veszek, és minden egyes szóval, és Igével, amit kimondok. Amit nem Isten vetett a testembe, az kiszaggattatik, kigyomláltatik a testemből, Jézus nevében. És az I. Péter 2/24 szelleme és élete, beoltatik a testem minden egyes sejtjébe. Ezért Isten életével élek. Ez a dzoé élet, az isteni fajta élet a testemben.

Ez az I. Péter 2/24 élete, amit az hordoz. Ugyanez az élet van bennünk is. Jézus élete, aki az Ige volt, és megjelent a testben. És Isten elküldte az Ő Igéjét, és meggyógyított minket ezzel az élettel, ami az Igében van. Az Én beszédeim Szellem és élet a számotokra.

Ezt kell megalapoznunk a szívünkben. A szívünkbe kell beépíteni az Igét. És ezzel lehet aktiválni a bennünk lakozó Szent Szellemet, ugyanazt a Szellemet, aki feltámasztotta Krisztust a halálból.

Hogyan lehetne bármi rendellenesség bennünk, ha ez a Szellem van bennünk, aki Krisztust feltámasztotta a halálból? Hiszen nagyobb Ő, aki bennetek van, mint aki a világban van. És ez által legyőztétek azokat!

Miután ezeket elvégeztétek, megálljatok. Miután Isten minden fegyverét felöltöttétek magatokra, megálljatok, figyeljetek a szátokra, és a szemeteket az Igén tartsátok. A gondolataitokon pedig őrködjetek.

És az aggodalmaskodás gondolatát ne gondold, mert ha az ember aggodalmaskodik és attól fél, akkor az odavonzza azt, amitől fél. Az ördög miként dolgozik? Mindegy, hogy keresztül mész rajta vagy sem. Azt hazudja neked, hogy van az a dolog ott, és látod, te azt meg fogod kapni. Mint ahogy XY-al is történt. Te is meg fogod ugyanazt a betegséget kapni. Meg fogod látni.

Eltelik egy-két év, és akkor jön egy ilyen előérzés az emberben, mikor elkezdi fontolgatni, de nem az érzéseinkben járunk ugye? Azután megjelenik az első kis fájdalom, valahol a gyomrodban, vagy a beleidben… Azt mondja az ördög, látod, látod, mondtam, hogy megkapod. Most már meg van neked, mondtam neked, menj csak el az orvoshoz, menj el a hamis prófétádhoz, ő is elmondja majd neked. Meg is fogsz halni.

Így sustorog az ördög. És éveken keresztül dolgozik így az emberen, munkálja ezt a talajt. Ha az ember ellenáll, és megparancsolja, hogy elmenjen Jézus nevében, mint ahogy most a fájdalom valakinek eltávozott a tarkó környékéről. A kenet végezte ezt, a Szent Szellem végezte.

De mi jót hoz az neked, ha az Úr hatalmas csodát végez rajtad, és utána az ördögöt ugyanúgy visszaengeded a válladra, sustorogni a füledbe, és ugyanúgy meghallgatod, mint eddig, és ugyanúgy gondolkodsz, mint eddig, és ugyanúgy éled a világi életedet, mint eddig. Meg kell fegyelmezni magadat, ha itt a földön akarsz élni.

Én úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb az embernek, ha még azelőtt megalapozza a szívét az Igével, még mielőtt valami történhetne. És így nem is tud akkor semmi történni, mert az Ige már bennünk van.

A 91-es Zsoltárt a bibliaiskolában minden nap olvasni kellett, és így nem is történtek velünk balesetek. És nem tud így hozzád jönni a fertőzés, a gonosz és a baj. És elesnek mellőled ezren, és a jobb kezed felől tízezren, és az, neked nem számít semmit, mert hozzád nem is közelít. Mi így a magaslatokon járunk. És egészségben fogunk élni.

Isten Szellemét munkába fogjuk állítani a megvallásainkkal: Helyreállít minden sejtet a testemben, megtisztít minden bajtól és rendellenességtől. Ahogy a vér bennem kering, megtisztítja az egész testemet. Mindent helyreállít, mindent felépít, Isten Igéje kering a vérkeringésemben.

Az Igének cselekvőjévé válunk, ha kiejtjük ezt. És ha az ember benne van egy ilyen hitjárásban, akkor kordába kell tartani a gondolatainkat, és az alapok, amelyet vettünk az Igéből, képessé tesz minket erre.

És hallelúját zengünk örömmel az Úrnak. Mert az Ige testté lett, és mi az Igétől megszülettünk. Befogadtuk az Igét és a Szent Szellemet, befogadtuk az örök életet, befogadtuk a beoltott Igét, és az megtermi, amire elküldetett.

Voltam olyan helyzetekben – az ördög azt mondta, hogy most itt fogsz meghalni, azonnal. Nem fogsz már tudni hazatérni. Az ilyen muszlim környezetben tele van a légkör ördöggel. Pokolhoz legközelebb lenni, talán ez a szellemisége.

De az a nagyobb, aki benned van, Ő győzelemre visz, és Isten kegyelme. Ha ezt tudod, akkor más semmi nem számít. Fájdalmak, hazug tünetek… És kaptam egy Igét az Úrtól, hogy a szerelmesének álmában ád eleget.

Nagyon sok minden zajlott ott a környéken, megdorgálván mindezt, lefeküdtem aludni. Az ördög igen gyűlöli, amikor nem vesszük figyelembe az ő gonoszságait. Nem vesszük tudomásul, hogy mit akar, ezt nagyon nem bírja, és akkor elmegy.

Álljunk fel, mondjuk együtt, hogy: Ez én vagyok! Igen, igen, én vagyok. Az I. Péter 2/24 élete megnyilvánul a hústestemben. Testem minden sejtjét felépíti. Minden ellenszegülő sejtet levág az élet forrásáról. És az a Szellem, aki Jézust feltámasztotta a halálból énbennem lakozik. Életre kelti, megeleveníti, és meggyógyítja a testemet. Testem minden szervét megújítja. Minden egyes érfalamat, artériámat megújítja a testemben. A Szellem benne lakozik a csontjaimban is. Tökéletes csontvelőt és tökéletes vért termel, és ez kering a testemben, és megtisztítja a testemet, és minden helytelen működést megszüntet. Minden egyes sejt, amely nem az életet munkálja, levágatik az élet forrásáról, és kitakarodik a testemből Jézus nevében! Ámen!

Ennél sokkal több is van a megvallásainkban, és ha kitartóak vagyunk benne, akkor jól felkészülhetünk arra, ha bármit is akarna hozni az életünkbe, az utunkba. Dicsőség Istennek!  

Imádkozunk a betegekért, elfogadjuk a jeleket, csodákat Istentől, mert ez a nagy kegyelem van mindannyiunk felett, minden evangélistánk felett, minden egyes pásztorunk felett, minden egyes gyülekezeti tag felett, minden egyes hívő felett. A kegyelem megerősít minket, megnyilvánul a testeinkben. Dicsőség Istennek! Ámen!

  

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL