2009.01.13.

ÚJÉVI ÁLDÁS

Jegyzet Sandersné Kovács Erzsébet tanításából
2009. január 11.

 

Készen állunk arra, hogy imádkozzunk, hoztátok magatokkal az imakönyveiteket, akik esetleg nem hoztak, azoknak gyorsan kiosztásra kerül egy-egy imakönyv, amit az alkalom után visszaadtok.

Az első imádságunk az országunkért szól.

Vannak, akik ma jöttek közénk először, ők is nagy örömüket fogják találni abban, hogy forgatják ezt az imakönyvet, mert azt lehet olvasni a Bibliában, hogy Isten minden nevén felül felmagasztalta az Ő Igéjét. És ha az Igét vesszük a szánkra, az a legfelsőbb hatalom az életünkben!

És az imakönyvünknek az a tulajdonsága, hogy minden egyes mondata az Igéből született és a zárójelben pedig megtaláljátok az utalásokat is, hogy honnan merítettük azt a gondolatot, azt az imarészt. Így biztosak lehettek abban, hogy Isten Igéje alapján imádkoztok és Isten pedig alig várja, hogy beteljesítse az Ő Igéjét. Amint a szádra veszed az Igét, készen áll, hogy működjön.

Az angyalok seregei is várják, hogy elhangozzék az Ige az ajkainkról és mennek és megcselekszik.

Pásztorunk, Jim Sanders, szokta mondani, hogy a keresztények angyalai sokszor unatkoznak, pedig ki vannak rendelve számunkra, de nincs mit tenniük, mert a szánkból nem hangzik el, amivel ők dolgozni tudnak, az pedig – Isten Igéje.

Így most szorgalmasak leszünk és adunk munkát az angyaloknak és a hitünket kijelentjük, hogy Istennek legyen mivel munkálkodnia az életünkben.

Az első imádságunk, amit az Ige elrendel számunkra, hogy tegyük meg, ez az ima az országunkért fog szólni.

Mit mond az Írás, hol kell lenni az Igének? - Közel hozzád az Ige a szádban és a szívedben, mind a két helyen ott kell lenni. Gyakorolni kell az Igét. Ma ezt tesszük.

Ima az országunkért!

Köszönöm nektek, ez volt az első és a legfontosabb imádságunk. Fogunk még a mai napon a könyvből imádkozni.

Ugye éreztétek, hogy milyen jó ízű az Ige és, hogy milyen jó megvallani Istennek a legfelsőbb hatalmát az ország dolgai felett is.

Ha az ember csak elkezdi szidni a legfelsőbb vezetést és a politikát, nem lesz tőle jobb az ország helyzete. Keresztényeknek jobban kell ezt látni, és imádkozni kell a legreménytelenebb helyzetben is, mert Isten, ha kinyújtja a kezét, meg van a megoldás!

Egy pár gondolatot megnézünk most, hogy a próféciák szerint, mit hoz nekünk ez a 2009-es esztendő.

Isten Szelleme által szeretnénk belelátni, mit hoz nekünk ez az esztendő, amikor a szellemi óriások által szól az Úr, azt az egész Testnek szánja.

Néhányan láthattátok a TV keresztül, hogy Benny Hinn is kapott az Úrtól egy figyelmeztető álmot, ezek a történések ott Gáza körül voltak, hogy hány ember pusztul majd és milyen bonyodalmak, és világhelyzetek alakulhatnak ki ebből. Szólt hozzá az Úr és az egész Testnek közzé tették, hogy hallják mit szólt az Úr az ő száján keresztül.

Én egy másik hatalmas szolgája, felkentje az Úrnak, Chris Oyakhilome gondolatait szeretném veletek közölni röviden, pontokba szedve, hogy mire számíthatunk.

Hogy az embernek egy elváró reménysége legyen ebben az új évben, - ez valóban egy jó évünk lesz nekünk!

Az összes rossz hír ellenére, mert ha a jelenlegi körülményekre tekintünk, akkor lehet, hogy nem ezt látjuk, de ilyenkor van az igazsága Istennek a szívünkön, hogy egy keresztény a teljes hitéből él és nem látás szerint. Kiterjesztjük erre a hitünket.

Hétszeres növekedést prófétált azoknak, akik az Igével meghitt és mély kapcsolatban vannak!

 

1./ Növekedés lesz a kegyelemben, sokszorosára növekszik a kegyelem az életünkben. Ez a kegyelem lehetővé teszi majd, hogy véghez tudjuk vinni azokat a dolgokat és olyan dolgokat, amit az ember a saját erejéből nem tudna. - Mondja ezt a Szellem által!

Mindenki meglátja majd rajtad, hogy Isten kedvességet ad majd neked és a Szellem szépségével öltöztet fel téged. Olyan kedvességet ad neked, amely ajtókat nyit számodra, - mondja a prófécia. Ugye, ha alázatot öltünk magunkra, akkor nemcsak Istennek leszünk tetszésére, hanem a világnak is jobban tetszésére vagyunk, mint azok, akik gorombák, neveletlenek, káromkodók. Az olyan emberek, akik a saját szekerüket akarják tolni, azok a világnak sem kedvesek, - had kürtöljenek mások előttünk. Alázatban kell lennünk. Isten fújja meg a kürtőt előttünk, és ha alázatban vagyunk, még nagyobb kegyelmet tudunk kapni Istentől. És erre van a legnagyobb szükségünk, mert az életünk minden területe kegyelemből megy előre, ebből van az üdvösségünk is. De itt most különleges kegyelmekről van szó, az üdvözültek számára egy kegyelemből való növekedés ez.

Szükségünk van erre a növekedésre, mint ahogy mondja is az Írás, hogy növekedjetek a kegyelemben és az Úr Jézus Krisztusnak az ismeretében. A kegyelemben való növekedés ezt az ismeretben való növekedést is meghozza számunkra az idén.

 

2./ Második pont: - Növekedés lesz a képességeinkben, új képességek jönnek elő, amiről nem is tudtunk, hogy képesek vagyunk rá, a Szent Szellem ereje által, hogy megmutassa, hogy különbség van azok között, akik szolgálják Őt és azok között, akik nem! Ez is igei.

A világnak meg kell látni a különbséget, és ezek természetfeletti képességek lesznek az életünkben. Olyanok, amikről nem is sejtettük, hogy valaha képesek leszünk erre. Hogy egy példát hozok most erre, hogy mire is gondol Isten, amikor erről szól, és ez mit hoz az életünkben: amikor Keith Moor ott ült Kenneth Hagin alkalmain, növendék volt ott, és Hagin prófétált és rámutatott Keith Moorra és azt mondta, hogy te leszel a dicséretvezető.

Keith Moor gondolta magában, hogy én még egy kottát sem ismerek, soha egy hangszeren nem játszottam, hogy szólhat Isten szolgája ilyet felettem. De engedelmes volt és elkezdett órákat venni és pár hónap leforgása alatt ki tudott ülni a dicséret vezető helyére, és a mai napig felkenetésben dicséri Istent, dalokat kap Istentől, gyönyörűségekben szolgál zenei szolgálatában, és soha nem tudta, hogy ilyen képesség rejlik benne.

Ezek a képességek az idén előjönnek Krisztus Testében és izgatott a szívünk, hogy mit hoz elő Isten ezen a területen az életünkben.

 

3./ Növekedés lesz a tudásban és az ismeretben, ez a harmadik pont. Növekedés lesz Isten Igéjének az ismeretében, ebben növekednünk kell, de a tudományokban, a feltalálásban is. Új találmányok lesznek, gyógyíthatatlan betegségekre ellenszerek és ellenanyagok az orvostudományban, a rákkutatásban. És mindezek természetfeletti módon jönnek Isten dicsőségére a keresztény Testen, Krisztus Testén keresztül, szól a prófécia.

Olyan dolgok jönnek elő, amit a világ soha nem hallott. Nagyon izgalmas év ez!

 

4./ Negyedik pont, amiben növekedés lesz, - és ennek nagyon fogtok örülni a vagyoni javainkban, a kincsestárházunkban, az anyagiakban, természetfeletti lesz. Isten csak természetfelettit cselekszik. Tehát nem olyan, amit ki tudunk számolni, hogy a jövő hónapban egy kicsi fizetésemelés, vagy nyugdíjemelés és majd ebből lesz ez vagy az. Nem erről van szó! Az elvetett magoknak lesz egy óriási, természetfeletti növekedése az idén, olyan helyekről, amire nem is számítottunk, és csak Isten tudja megcselekedni! És oly módon fogja ezt tenni, hogy mindenki tudni fogja, hogy ezt Isten cselekedte, mert nem adja senkinek a dicsőséget, és oly módon fogja megtenni, hogy támogatni tudunk sokakat és az éhezőknek, és a hontalanoknak tudunk segítségére lenni, úgy ahogy még soha, és megismerjük az örömét az adakozásnak!

Akik eddig kényszerből adtak, azok is meg fogják ismerni az örömét az adakozásnak, ez is egy természetfeletti ajándéka Istennek, erre a 2009-es esztendőre.

Itt is eszembe jutott egy történet, ahogy ezt hallgattam. Kenneth Copeland, aki szintén egy szellemi óriása Krisztus Testének és nagyon figyelemmel kísérem, amit mond, és hallgattam, hogy az elmúlt évben, október, november környékén, amikor történt a pénz világpiac óriási zuhanása, a pénzalapok, a tőzsde, a részvények minden lekerült a legaljára. És a Szent Szellem hangja szólt a szívében, hogy – mondd el az én népemnek, hogy most vessenek magot, akik eddig nem tették azok is, amit tudnak, tegyenek pénzzé és vessék be a földbe, most tegyék meg, amikor a legrosszabb a helyzet, mert teremni fog. És ez a legjobb módja annak, ahogy Isten ki tud hozni bennünket. - Kezdjenek tizedet fizetni, kezdjenek magot vetni a jó földbe, és akkor biztosítva van a jövőnk. Nem kell félnünk a látható körülményektől, Isten a természetfelettit fogja előhozni. Ez volt a vagyonbeli növekedésünk, és nagyon örültünk, mindazok, akiknek vannak vetve magok a földbe, mindannyian nagyon örültünk ezeknek a próféciáknak, 2009-ben meglátjuk ezeket.

Óriási dolog, meglátjuk ezeket, és segítségére lehetünk másoknak. Isten nem csak megáld minket, hanem áldássá tesz mások számára. Csodálatos Istenünk van.

 

5./ Növekedés lesz a bölcsességben, amire nagyon nagy szüksége van Krisztus Testének. Növekedés lesz a legnagyobb bölcsességben, Chris Oyakhilomének tanításai vannak a háromféle bölcsességről, a legmagasabb szintű bölcsesség ez, amiről prófétált, amely minden érvelést megszégyenítve jön hozzád.

A földi, világi érvelés, magyarázkodás felett Istennek egy olyan bölcsessége, ami megmutatja neked, hogy mit kell tenned, és megtéveszthetetlenül fogod tudni, hogy mit kell tenni, és abban Isten felmagasztalja magát, mert az Ő bölcsessége ez, és Jézus Krisztus bölcsességül lett nekünk Istentől, és ebben a bölcsességben fog járni Krisztus Teste ebben az évben!

Ez a bölcsesség hozzánk kiállt és meghalljuk, hogy – ez az az út, ezen járjatok, ha jobbra vagy balra elhajolnátok! Meg kell hallanunk, azon kell járni és a világnak meg kell látnia az idén, hogy különbség van azok között, akik szolgálják Őt, és akik nem!

 

6./ Növekedés lesz a gyorsaságban és a sebességben. Ez nagyon érdekesen hangzott nekem, erre nem gondoltam, de Isten azt is el tudja végezni azok életében, akik az Igét növesztik a szellemükben, - tudjuk az Igéről, hogy az Ige nem csak növekszik az életünkben, hanem hatalmat vesz, növekszik, növekszik és egyszer csak megjelenik a láthatóban, és hatalmat vesz a helyzetek felett. Ez egy tulajdonsága az Igének.

Az időnkben is meg fog mutatkozni, a gyorsaságban is. Lesznek természetfeletti áthelyezések, ahogy Illés prófétával is. Ugye nem volt még olyan, hogy a prédikátorok kisrepülőn közlekedtek.

Nem kell felszállni majd az ELAR járatra sem, hogy elmenjek Izraelbe, mert Isten Szent Szelleme előbb áthelyezett, és már ott is vagyok! 

Lesznek ilyenek az idén, nagyon izgalmas idők ezek. Észre fogjuk venni, hogy több lesz az időnk, oly módon, hogy Isten felgyorsít számunkra helyzeteket, amik eddig napokba teltek, vagy órákba teltek azokat percek alatt fogjuk tudni elrendezni, több időnk marad Istenre, mert kívánunk Istennel lenni, az Igével több időt tölteni, mert mindig őrlődünk benne, hogy hogyan tudnánk hatékonyabbá tenni az időnket, testből nem tudjuk. De Isten ezt meg fogja tenni nekünk az idén, hogy az időben, a gyorsaságban, a sebességben egy óriási növekedésre kerül sor. Ez is mutatja, hogy az idők végén felgyorsul az idő, közeledünk az elragadtatáshoz.

Isten óriási időket fog tudni nekünk megspórolni. Le akarunk menni Nagykanizsára, befejezzük itt az alkalmat fél kettőkor és háromnegyed kettőkor ott vagyunk Nagykanizsán. Isten ezt képes megtenni és hiszem, hogy az idén megteszi velünk.

Próféciák szólnak erről, én elveszem a magam részét, mert Istennél minden lehetséges annak, aki hisz! És ha próféciák szólnak róla, akkor kiterjesztem a hitemet benne! Ti ugyanezt megtehetitek.

El tudjátok képzelni Jézust az autópályán, hogy éppen kifogyott az üzemanyag, vagy defektes lett a gumi, és nincs a pénztárcájában pénz, hogy tankoljon?  - Van ilyen képetek Jézusról? Nincs! Akkor nektek se legyen. Mert ha Jézusról alkotott képünkbe nem fér bele, akkor, amikor olvassuk az Evangéliumokat, akkor mi miért gondolkodunk ilyeneken. Ezeket a képeket el kell vetni magunktól, ragaszkodjunk hozzá, hogy amint Ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Nekünk sem fogy ki az üzemanyag, ha kell, akkor úgy megsokszorosítja az Úr természetfeletti módon, mint az özvegyasszony olaját. Ha kell, megteszi az Úr, legyünk ebben a hitben. Vagy, hogy a pénztárcánkból soha nem fogy el a pénz. Legyünk hitben benne. Természetfeletti sokasítás ez az év a sebességben, a gyorsaságban, az anyagiakban.

 

7./ És a hetedik: - természetfeletti növekedés a pontosságban, a tökéletességben. Nem fogunk bakizni, hibázni, téveszteni, ezeket mind letörli az Úr rólunk.

Aki eddig nem tudta tartani, pl. hogy 5 órakor ott leszek és nem tudta ezt megtenni, nem fog többet ezzel küzdeni. Ez is egy nagy kegyelem Istentől. Vannak, akik, ebben kell, hogy tökéletesedjenek. Isten ezt is elvégzi az idén. A pontosságban is lesz tehát ez a növekedés. A szellemedben fogod tudni, és nem tévesztesz. Óriási áldása Istennek.

Mindezeket meg fogjuk látni az életünkben, a gyermekeink életében, a családtagjaink életében, a gyülekezeteink életében, a gyülekezeti tagjaink életében. Siker, gyarapodás, erő, gyógyulás, kiválóságra való jutás jön el 2009-ben hozzánk. Ez a hívők öröksége az idén az Úr Jézus Krisztus Testében.

 

Miközben ezt hallgattuk, éreztük, hogy az Úr milyen jó hozzánk és, hogy az Ő akarata mennyire fontos, hogy valóra váljon az életünkben.

Hiszen, amit itt szólt az Úr a szolgálójának szája által, az az Ő akarata. Ezt meg akarja valósítani az életünkben az idén. Ahogy imádkozzuk, hogy – Legyen meg a Te akaratod, miként a mennyben úgy a földön is, munkatársak vagyunk abban, hogy Isten akarata megvalósuljon az életünkben. Az Úr szája szólt! Van-e részünk abban, hogy megvalósuljon az életünkben? Isten akaratáról beszélünk itt a földön. És bizony van részünk benne.

Isten hogy működik? - Amikor Ő szól, amikor elküldi az Ő Igéjét, kibocsátja az Ő Igéjét, akkor kijelenti az Ő akaratát.

Olvassuk a Zsoltárokban, és innen megtanuljuk Istennek a működési alapelvét, hogy miként működik velünk együtt első helyen: Kibocsátotta az Ő Igéjét és meggyógyította őket. Elküldte az Ő Igéjét és megvigasztalta őket. Elküldi az Ő Igéjét, és gyarapodásra bocsátja őket. Elküldi az Ő Igéjét és annak a megnyilatkozása, világosságot ad nekünk! Isten az Igéjével működik együtt az életünkben. Az Igével egy meghittebb kapcsolatba kell kerülnünk az idén, mint eddig, - mindannyiunknak!

Ha eddig szorgalmasak voltunk, még szorgalmasabbak leszünk, mert az Ige által van a nyereségünk ebben az életben, minden tekintetben.

Vagyis ha Isten elküldi az Igéjét, nekünk azzal együtt kell működnünk. Az Ige mindenható, ha Isten száját elhagyja. És hogy az Igével meghittebb kapcsolatba kerülhessünk, az Igének a szánkba kell lennie, az Igének a szívünkben kell lennie. Az Igét az elménkben, a gondolatainkban forgatni kell, éjjel és nappal azon gondolkodjál, mondja. Tehát az Igének egy nagyon szerves részt kell adni az életünkben ezeken a nagyon fontos helyeken.

El ne távozzanak a te szemeidtől, állandóan a szemünk előtt kell lenni. Amikor nézed akkor is egy belső bemenet történik a belső emberedbe, vizuálisak vagyunk, és ami le van írva, az jobban rögzül bennünk. Nézzük, ami ott le van írva. Nézzük a szemeinkkel is. Józsué 1/8-ban írja, hogy el ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól. Ez az első hely, amire figyelmeztette Józsuét. Hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal. Tehát meg van az Igének a helye. El ne távozzék a szánktól. Miért? Mert megeshetik, hogy nem figyelmezünk rá.

Gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, ahogy írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat, mondja az angol fordítás. Vagyis te teszed az útjaidat gyarapodóvá. Isten elküldte az Ő Igéjét, de kijárnod, megcselekedned neked kell. Elmondhatjuk az imát a másikért, de a gondolatait, a száját nem vagyunk képesek uralni. Látjátok, hol van a kulcs? A törvénynek könyve a szádban kell, hogy legyen, gondolkodnod kell arról éjjel és nappal, ezeket csak az illető maga tudja elvégezni, aki az áldásokban akar járni.

Meg vagyunk abban tévesztve, hogy – imádkozzál értem és akkor minden rendben lesz. Ha én imádkozom érted, akkor még neked nagyon sok munkád marad, hogy az Úrral együtt járva áldott légy. Hajlamosak vagyunk lerázni magunkról, hogy ez nem a mi részünk. De igen.

Vigyázz és mindent úgy cselekedjél amint írva van abban, mert akkor teszed a te gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor boldogulsz. Az Igét alkalmazni kell az életünkben, ami pedig azt jelenti, hogy szavakban és cselekedetekben megjelenik az Ige az életünkben. A szavainkban és a cselekedeteinkben. Két óriási terület. Egyiket sem tudom helyetted elvégezni, hogy áldásokban járhass, a szavaidban és a cselekedeteidben az Ige szerint való kell, hogy legyél.

Mit jelent az, hogy az Igével közelebbi meghitt kapcsolatban kerülünk? Megnézzük jobban a szavainkat. Hol kell, hogy legyen az Ige? - El ne távozzék a te szádtól, vagyis a szavainknak ott kell lenni. Figyelnünk kell arra, hogy a szánkból csak az Ige távozhat és semmi más.

Ha áttöréseket akarunk látni az idén, ezeket a próféciákat meg akarjuk élni a valóságban, akkor ez az első hely, amit meg kell vizsgálnunk, hogy az Igét mondjuk ki, hogy az Igét kijelentjük, - ez már egy magasabb színt. Nemcsak hogy kimondjuk, hanem kijelentjük a helyzetek felett, hogy - ez érvényes, és nem az, amit látunk!

Az Igében hatalmat veszünk, ez megint egy következő színt, mert ráébredünk a királyi hatalmunkra, hogy királyok vagyunk az Úr Jézus Krisztusban, hogy a királyok Királyának vagyunk a kiskirályai. De akkor is királyok vagyunk. Királyi hatalmunk van! A király pedig rendeleteket hoz és parancsolatokat oszt!

Amikor már felnövekszünk oda, hogy nem csak kimondjuk az Igét, mintha közömbös lenne nekünk, meg mormolgatjuk, de még igazán nem hisszük, de eljutunk oda, hogy a hatalmunk helyét el tudjuk foglalni, felülünk a királyi trónra. Együtt ültettünk Ővele ezekre a szellemi helyekre! Az Ő trónjára, és onnan hozzuk a rendeleteket és parancsolatokat királyokként. Nagyon gyökeresen meg fog változni az életünk, mert ami le van írva az az igazság. És ezt lehet élni és gyakorolni.

Amikor az Igét így jelentjük ki parancsszóra, akkor az angyali seregek figyelmeznek és végrehajtják az Igét. Az Igének az elhangzására tudnak az angyalok cselekedni. Ha a szánkban van az Ige képesek ezek az angyali seregek segítségünkre sietni bármilyen helyzetben.

Egy következő pont, amivel meghittebb kapcsolatba lehet kerülni az Igével. Az Igét nem csak kimondani, parancsolni kell helyzetek felett, hanem az Igén meditálni is kell, el kell mélyedni az Igén.

A meditálás azt jelenti, hogy talán senki más nem hallja csak te és Isten. Egész halkan mondod, vagy ki sem mondod, csak forgatod a szívedben. És miközben ezt teszed a gondolataid arra terelődnek, az elméd megújul és a testednek részévé tud válni az az Ige, amit befogadtál a szellemedbe. Ez az a folyamat, amiről azt gondoljuk, hogy nem olyan fontos és nem gyakoroljuk. Az Igén el kell mélyedni. Ugye írja az Ige, hogy csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ha el tudunk úgy csendesedni az Igén és elkezdünk úgy meditálni az Igén, hogy csak Istent ismerjük el a helyzetünk felett el fog törpülni az a problémánk, el fog tűnni. Ez a csendesedjetek el és meditáljatok az Igén, ez egy nagyon fontos része annak, hogy meghittebb kapcsolatba kell kerülni az Igével.

Megint egy másik pont, hogy lehet meghittebb kapcsolatba kerülni az Igével, - úgy, hogy a trón elé járulunk az Igével. Erre megint csak biztat minket az Ige, hogy járuljatok a kegyelem királyi széke elé, ha odajárulunk a trón elé, akkor hálát adunk Istennek, megköszönjük az Ő szeretetét, megköszönjük, amit értünk tett. Egyszerűen csak jó a közelségében lenni de utána felemelhetjük az Úr elé az Igét, a trón elé az Igét, mert biztat erre minket. Nem üres kézzel megyünk a trón elé, hanem visszük az Igét magunkkal. És, hogy ez mennyire igei, megnézzük az Ésaiás 43 fejezetben, hogy mit kell tenni, mit tanít az Írás nekünk erről.

Ésaiás 43/26 Juttasd eszembe.  - Mit? - az Igét!

No pereljünk együtt!  Mit ért ez alatt Isten? Ne csak magad pereskedj a világgal, hanem gyere fel a trón elé, hozd magaddal az Igét, hogy érveljünk én és te együtt az ellenséggel szemben.  Óriási különbség. - Juttasd eszembe, pereljünk együtt. Mit juttassak eszébe? - az Igét a helyzetünk felett.

Beszéld el, hogy igaznak találtassál. - Óriási meghívás Isten trónja elé.

Tessék ezt gyakorolni. Vedd a helyzet felett az Igét, arra, amivel éppen hadakozol, megoldatlan élet problémáink, családi helyzeteink, munkahelyi gondjaink. Vedd azt az egy Igét, meg kell hallanod, hogy mi az, amit az Úr neked adott, mindenkihez szól az Úr. Meg kell hallanod, hogy mi az az egy Ige, - felmész a trón elé, mert oda neked meghívásod van, és elkezded mondani az Úrnak, hogy Uram én hiszem ezt az Igét, és én hálát adok neked azért, hogy te ezt az imát meghallgattad és tudom, hogy megvannak a kéréseim tenálad. És most veled együtt Atyám, veszem ezt a helyzetet és kijelentem ezt a hatalmat a helyzet felett, és ez az Ige uralkodik felette mostantól. És Uram Te vagy ebben az én Királyom és a mindenek feletti Uram. Ebben a helyzetben ez az Ige uralkodik. És ketten együtt perelünk  - és az ellenség megsemmisül.

Igaznak fogsz találtatni, úgy jössz elő, mint Krisztus igazsága ebben a helyzetben. Az Igét a trón elé vinni! És ha ezt gyakorlod, akkor ebben egy fenséges kiteljesedésed lesz, az Ige élőbb lesz benned, mint valaha, mert ha ketten itt a földön egy akaraton, - tanítja azt az Ige, hogy amit csak kérnek, megadja nekik az Isten.  Ha egy akaraton azzal, aki az Igét küldte neked, aki szólta az Igét, aki teremtett, aki beteljesíti az Igét, vele egy akaratra kerülni az Ő szavával, mindenekfeletti hatalom, és erre van meghívásunk a trón előtt. És tessék ezt gyakorolni.

Még egy gondolat: - Mondja az Ószövetségben, hogy kibocsátotta az Ő Igéjét és meggyógyította őket. Isten mindent így végzett el. Elküldte az Ő Igéjét és megcselekedte. Nincs semmi, amit megcselekedett, amit előtte nem jelentett volna meg a szájával.

Kimondta és a prófétáinak a szájába adta és azután megcselekedte Isten. Isten a kimondott szó nélkül nem képes cselekedni az életedben, ezt vedd tudomásul. És ahogy Isten kiküldte az Igéjét, te ugyanúgy képes vagy erre. Kirendelsz egy Igét egy helyzet felett.

Van egy megoldatlan helyzet az életedben és kiküldöd az Ő Igéjét. Mostantól ez az Ige uralkodik a helyzet felett a Jézus nevében! Ámen!

Isten képére vagyunk teremtve. Megteheted, hogy az Igét kirendeled egy helyzet felett, egy viszálykodás felett, egy munkahelyi zúgolódás felett, egy családi probléma felett, egy engedetlen helyzet felett. Kirendeled az Igét, hatalmat veszek e felett, a Jézus nevében veszek hatalmat, elmondod, hogy melyik az az Ige, amellyel hatalmat veszel és mától az az Ige uralkodik a helyzet felett a Jézus nevében! Ámen!

És az az Ige él és uralkodik. Élő és ható! Keresztényeknek együtt kell működni az Igével.

Egy záró gondolat és visszatérünk az imakönyvre.

Ezeket azért hoztam elő, mert nem voltam megelégedve az előbbi imádságban a hatalmatok kijelentésében. Lehet úgy is imádkozni, hogy az ember mondja és mondja, és azon gondolkodik, hogy mikor van vége, teljesen máshol vannak a gondolatai, - de ez nem jó így és csodálkozunk, hogy nem vagyunk elég hatékonyak.

Mondja, hogy: - a Szellem kardja az Isten Igéje. Ezen el kell gondolkodni. Amiről eddig szó volt, hogy Isten Igéjét a szánkra vesszük, az a Szellem kardja.

Zsidó 4/12 Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait. 

Az Ige, amit Isten szól, amit elküldött, az élesebb minden kétélű fegyvernél, az orvosi szikénél is, ha műtétre készülsz. Jobban vág és pontosabban és élesebben. Ez azt jelenti, hogy a rákos daganatokat, rendellenes sejteket, a burjánzásokat, a kinövéseket le lehet hasogatni, le lehet vágni Isten Igéjével.

Mert az Ige élesebb minden kétélű fegyvernél, minden szikénél, minden pengénél. Ez meg van írva, ezzel nem lehet vitázni.

Elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig.

Isten Igéje mindenható, minden kétélű kardnál élesebb.

Most azt nézzük meg, hogy mi határozza meg, hogy Isten Igéje milyen hatékony a mi szánkban, mert vágni szeretnénk vele, le szeretnénk hasogatni helyzeteket, ami nem odavaló. A kardnak az élével lehet vágni, és most nagyon figyeljetek.

A kardnak az éle a görögben, mert görögül íródott az Újszövetség, a 'sztoma' nevű szó.  A sztoma pedig magyarul a szájat jelenti!

És most figyeljetek! A kardnak az éle a mi szánk! Döbbenetes! Hogy tudunk hasogatni Isten Igéjével, az a szánknak a hatékonyságával dől el!

Az a kard, amit Isten a szánkba helyez, annak a pengéje, az éle a te szád!

Ha nincs a szánkban az Ige, akkor Isten hogyan tudja hasogatni a helyzeteket az életedben? Ha abból a szájból kijön az édes is meg a keserű is, milyen éles lesz annak a kardnak a pengéje? Nem fog úgy vágni, mint ahogy kellene, nem lesz olyan éles. Isten Igéje élesebb minden kétélű fegyvernél. Mi van vele, amikor a szádra veszed? Miért olyan tompa az a kard? - Mert a szánkból nem jöhet ki az édes és a keserű együtt. És mindig figyelmeztetem a gyermekeimet is, hogy ezt most így nem volt érdemes kimondani.

Mert ha ugyanezzel a szájjal imádkozni akarsz, vagy hatalmat akarsz venni, nem lesz olyan hatékonysága, mintha ezt most nem mondtad volna ki. A hatékonyságát veszti el az Ige az ajkunkon!

Már pedig hatékonyak akarunk lenni, éles karddal akarunk kaszabolni, ha jön az ördög, le akarjuk vágni azokat a szálakat, amiket odafűz az életünkre, ami nem odavaló azt le kell vágnunk hatalommal az életünkről.  A kardunknak élesnek kell lenni.

A Jelenések könyvében megjelenik Jézus fehér lovon ülve, vérrel meghintett ruhában és a szájából kétélű éles kard jön ki. Ez az Isten Igéje. Isten Igéje mindenek feletti, mindennél élesebb és az ajkainkon meg kell ezt őrízni, mert közel kell legyen hozzád az Ige, a szádban és a szívedben. És nem a szívbéli hitünkkel van a baj, mert hinni olyan egyszerű, gondoljunk az ujjászületésünkre, hittünk, megvallottuk és újjászülettünk. Nem kellett megküzdenünk érte. A hitünk a szívünkben rendjén van, a szánkban a kardot kell élezni, csak az Igét szólhatjuk, és csak az Igét. És amikor jön a kísértő, - írja a Zsoltáros, vigyázz, hogy a te szád zárva legyen. Ki ne mond, amit gondolsz, mert jönnek a gondolatok és megkísértenek. Ne mondd ki, mert nem abban hiszel igazán. Ilyenkor kell elkezdeni nyelveken beszélni. Szoktam mondani magamnak, hogy panaszkodni csak nyelveken szabad. Tényleg szoktam magam figyelmeztetni, ha azon veszem észre magam, hogy most – jaj de elpanaszkodnám magam, vagy ezt, vagy azt mondanék, szó nincs róla, hogy én ezt kimondjam! Nem engedem meg a számnak, hogy ezt kimondjam. Helyette elkezdek nyelveken imádkozni.

Ha embereknek, vagy angyaloknak nyelvén szólok, - ha az embereknek nyelvén szólok, akkor az Igét szólom, ha angyaloknak nyelvén szólok, akkor nyelveken szólok, de mást nem fogok kimondani, fogadalmat tettem Istennek. Nagyon komolyan mondom nektek, hogy megtettem ezt a fogadalmat, mert láttam, hogy másként nem lehet járni Istennel hűségesen, gyümölcsözően, termékenyen, hatékonyan. És ez az, amit mindenki csak saját magának tud elvégezni. A Zsoltáros imádkozza, hogy Uram tégy závárt az én számra, és ha az Úr odateszi azt a závárt, attól még te mindig ki tudod mondani, ha nem figyelsz rá. Jó, ha ott van tehát az a závár, de te is figyelj rá. Figyeljetek a szátokra, mert a szánkban a kétélű kardnak élesebbnek kell lenni, minden kétélű fegyvernél.

És most azért mondtam el nektek, mert így fogunk tovább imádkozni, a hatalmunk helyét elfoglalva, megtisztítva a szánkat a kimondott szavaktól, elátkozunk minden szót, amit a hit tervünkkel ellentétesen szóltunk, elátkozzuk ezeket, ezek nem teremhetnek. Éppen a múlt héten mondta el a pásztorunk, hogy ő is egy évben egyszer elátkozza azokat a magokat, amik nem jók, én gyakrabban szoktam, ha mégis van ilyen, amit elkapok, azonnal, miután kimondtam, elátkozom, mielőtt a földre hullik, és gyökeret verhet, el kell átkozni, nem teremhet, nincs megengedve. De leginkább arra vigyázok, hogy ki se mondjam.

Ha elkezdenénk panaszkodni, a szívünkben megbántás van, keserűség van, mert tagadhatatlan, hogy az ördög gonosz, és azokon keresztül hozza, akiket legjobban szeretsz, ott fog fájni a legjobban, akkor tessék az ajkadat megnyitni és panaszkodjál nyelveken.

Emeld fel a szíved Istenhez, öntsd ki a szíved Istennek és engedd, hogy a Szent Szellem adja hozzá a kiejtést, Ő mindent tud. Tessék elpanaszolni, hogy téged ez bánt, hogy erre még nem kaptál választ, hogy nem elég a világosságod ebben a helyzetben, - Uram légy a segítségemre, adj nekem jelt erre, erősíts engem, bátoríts engem, tessék ezt elkezdeni mondani nyelveken a Szellem által. És meg fogod látni, hogy megkönnyebbül a szíved. Nincs hozzá hasonló, mint mikor az ember nyelveken ezt elvégzi Istennek, nagyon különleges dolog ez.

Ezt akartam mondani nektek, és hogy mostantól amikor felállunk imádkozni, akkor a hatalmi helyünket elfoglaljuk, a szánkra megkérjük a Szent Vér meghintését, hogy a kard, ami a szánkból kijön valóban olyan éles legyen, hogy Isten tudjon hasogatni vele.

Az Ószövetségben ugyanez volt a helyzet, amikor Ésaiás elragadtatott Isten trónja elé. Megengedte ezt neki Isten és látta Isten trónját látásban és látta a szeráfokat, és ahogy kijelentették az angyalok Isten felett, hogy Szent, Szent a Mindenható, Ésaiás azonnal tudta, hogy Jaj, jaj, jaj, tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú nép között lakozom, és tudta, hogy így nincs kommunikáció Istennel. És utána az angyal vett az oltárról eleven szenet és a szájára tette, megillette vele Ésaiás ajkát és megtisztult, akkor még nem állt rendelkezésre a Szent Vér, és amikor Isten kérdezte, hogy ki megy el nekünk, Ésaiás miután tiszta volt a szája mondta, hogy – ímé itt vagyok, én elmegyek Uram.

Isten nem volt képes addig kiküldeni, amíg a száját meg nem tisztította és ez minden élőre vonatkozik! Mindannyiunkra! Itt lop meg benneteket az ördög, ha megengeditek.   

A szánkban nem vétkezhetünk, ha vétkezünk, azonnal meg kell belőle térni, azonnal ki kell magunkat igazítani, és csak az Igét szólni, csak az Igét szólni, csak az Igét szólni!!!

És így hatékony leszel, és egyre élesebb lesz ez a kard, amivel kaszabolni kell, a kard azért van, vágni kell vele.  Most fel fogunk állni, az imádságos könyvünkkel, és amit először el fogunk imádkozni, mert az elmúlt évben is voltak olyan balesetek, amelyeknek nem lett volna szabad soha megtörténni. Most azzal kezdjük, hogy a hatalom helyét, a Jézus Krisztusban kapott szent hatalmunk helyét elfoglalva, odaállunk a trón elé és kijelentjük az Ige mindenhatóságát ebben, a saját életünk felett, a gyermekeink élete felett, a gyülekezet minden tagja és azoknak minden családtagja felett. Kijelentjük, hogy a balesetek tilosak, a Szent Vér oltalmaz mindannyiunkat és ezzel a hatalommal és ezekkel a tiszta ajkakkal, amit a Szent Vér megtisztított, őrködünk mostantól, csak az Igét szóljuk: Hozzáfogunk most imádkozni, hogy a Főpapunk kezébe adjuk ezeket az imádságokat. Az Úr Jézus Krisztusunk a hitünk szerzője és bevégzője kezébe adjuk ezeket a megvallásokat, ahogy a trón elé járulunk, itt van a drága Jézus, és a kezébe tesszük a hitünk megvallását. A hitünk megvallásának a Főpapja Ő.

Következik a: -Védelem a balesetek ellen imádság.

Érzitek, amikor a hatalom helyére állunk mennyire másként hangzik az Ige az ajkunkról. Két pontban még mindenképpen szeretnék veletek imádkozni, az egyik: - ki kell jelenteni a teljes és tökéletes gyógyulásunkat erre az esztendőre, minden betegség felett. Nem támadhatja meg a betegség a testünket, mert mi Istennek az új teremtményei nem járhatunk ebben, mert meghaltunk ezeknek. Következik tehát a másik imádság:

Krisztussal együtt meghaltam a betegségnek.

Az imakörösök fújják kívülről és az 52. oldalon van ez az imádság az imakönyvben.

Az Ige olyan jóízű a szánkban, hogy jól is lehet vele lakni, ahogy Jézus mondja, hogy – van nékem eledelem, amit egyek, amit ti nem tudtok, hogy az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki küldött engem és az Ő dolgát elvégezzem.  Az Ő dolga a szánkban egy hatalmas dolog, az Ő Igéje. Most pedig kérném, hogy az anyagi szükséget emeljük fel az Úr elé, a trón elé együttes imádságban, mert az idén nem lesz közöttünk egy szűkölködő sem!

Ahogy meg van írva, hogy kihozta őket ezüsttel és arannyal és nem volt közöttük egy beteg sem, úgy az idén lesz ez nálunk, mindenki szeme láttára, az egyház minden tagja felett most kijelentem, hogy  - kihoz minket az Úr ezüsttel és arannyal ebből a romló gazdasági helyzetből és nem lesz közöttünk egy beteg sem, mert mindenki gyógyult és bővölködően áll hálaadásban a trón előtt, és a hitetekre szükség van, hogy ez beteljesedjen.  Most tehát a 109. oldalon lévő imádságot imádkozzuk, amely nem is annyira imádság, mint látjátok, hanem igei megvallások, és ezeket vesszük most a szánkra. Hisszük, hogy minden pénztárca betöltetik, minden jégszekrény zsúfolásig telik az idei esztendőben, nem lesz szűkölködő a Jézus nevében. Hiszem és veletek együtt vallást teszek most erről és az angyalok figyelmezvén, kimenvén meghozzák a szükséges anyagiakat. Izgalmas ugye, amikor a hitünk munkába áll? Tudjátok, hogy a hitünk egy szolgának adatott nekünk Isten Igéjének a megcselekedésére. Tessék munkába állítani a hiteteket. Következik tehát az

Igei megvallások anyagi szükség esetén.

Lehet érzékelni szellemben, ahogy az Ige tisztává tesz, ahogy megmos minket. Jézus mondta a tanítványoknak, hogy ti már tiszták vagytok az én beszédeim által.

Az Igének a megtisztító ereje, ahogy szóljuk az Igét, az Ige megmos minket, és érzékeljük, hogy a szellemünk megelevenedik és felkel bennünk. Lehet érezni, hogy az egy hatalmas dolog, amikor Isten felkent Igéjét szólhatjuk.

Egy imánk van még hátra, - Izraelért.  Nem feledkezhetünk meg róla, mert azt írja az Írás, hogy áldottak mindazok, akik áldják Izraelt, és Izraelnek szüksége van erre, jobban, mint valaha. Imádkozunk Izraelért, mert a jelenlegi eseményeknek nagyon gyorsan rendeződni kell.

Ezért is megy ki a jövő héten az imacsapat, 24 fő, elöljárónk már kint van, őt is megerősítjük az imáinkban. Az Ige pedig az ajkainkról a 124 oldalról szól a:

Halld meg Izrael, a te Istened az egeken száguld segítségedre!

Ez lesz most az utolsó imádság, de javasolom az én drága pásztoraimnak, amikor telefonon hívnak, hogy ilyen, vagy olyan baj van, mondom nekik, hogy vegyétek elő az imakönyvet, és azzal kezdjétek a nyájban is, hogy a Szent Vér Igéket felolvassátok! Ez a Szent Vér váltság értünk, ez a Szent Vér megszólal felettünk. Bármilyen támadás jön az ördögtől, vegyétek elő az Igét, és közösen szóljátok az ajkaitokon, hatalmas erő tud megnyilvánulni általa, és Isten elvégzi, beteljesíti az Igéjét és ezt most is meg fogjuk tapasztalni. Következő ima tehát a:

Halld meg Izrael, a te Istened az egeken száguld segítségedre!

Dicsőség Istennek!

Emeljük fel a kezünket és adjunk hálát Istennek nyelveken.

Köszönjük Mennyei Atyám, hálát adunk neked magasságos és fenséges vagy. Adtad az Igét első helyen az életünkbe. Az Igét tekintjük és tiszteljük Atyám. Az ajkainkra vesszük és megvalljuk és parancsoljuk Atyám és hisszük, hogy Te megcselekszed azt úgy, ahogy ígérted, mert Te hűséges Isten vagy. Hűséges vagy a Te Igédhez és megcselekszed azt. És nincs bennünk kétség, félelem, rettegés, hogy mit hoz a holnap, mert mi bátorságosan állunk, úgy ahogy mondtad, úgy vesszük az Igét az ajkainkra, és bízvást mondjuk, és bizton mondjuk az Igét, és hittel mondjuk az Igét és köszönjük Mennyei Atyánk, hogy az angyali seregeket kiárasztod, vették a szánkról elhangzott Igét és kimennek a világba és megcselekszik azt. Beszólítjuk az elveszetteket Atyám északról, délről, keletről, nyugatról, mind a négy égtájról, hogy jöjjenek be a gyülekezetekbe. Ragadjanak meg minket, akik ragyogunk a dicsőségtől és hozzák be őket a gyülekezetekbe, hogy megismerhessék az egy igaz Istent, az üdvözítőt, az Úr Jézust, a Gyógyítót, a Szabadítót, a Magasztost, a Szentséges, a Mindenhatót. Köszönjük drága Mennyei Atyánk, hogy szerelemmel szeretsz minket, hogy mindenható szerelemmel, teljes szeretettel ölelsz magadhoz minket, ahogy a Jézus Krisztust a kebleden tartod és mi a Jézus Krisztusban vagyunk, ott nyugszunk a kebleden Atyám, köszönjük ezt Neked. Minden evilági ijesztéstől és félelemtől mentesen élhetjük az életünket, minden fájdalomtól és betegségtől mentesen élhetjük az életünket.
Atyám hatalmas Isten vagy magasztalunk és áldunk téged. Eljöttünk a mai napon, hogy megköszönjük, amit cselekedtél értünk 2008-ban, és amit teszel értünk 2009-ben. Atyám előre hálát adunk ezért és magasztalva, áldva téged, nyelveken a szívünk teljességéből, köszönjük a Szent Vért, amit kiontottál értünk. Ezt a Szent Vér oltalmát pecsételjük minden egyes homlokra, minden szentnek a homlokára.

A 91-es Zsoltárral pecsételjük őket. Angyalok, - az ördög nem érintheti őket a Jézus Krisztus szent nevében! Megtiltjuk a balesetek szellemét, megtiltjuk a halál szellemét az egyházban a Jézus Krisztus szent nevében. Senkit nem lophat el az ördög idő előtt a Jézus Krisztus szent nevében. Mindenki leéli a teljes életét itt a földön gyümölcsöt teremvén Atyám a Te dicsőségedre, mert arra rendeltél minket, hogy gyümölcsöt teremjünk. Jézus Krisztus hatalmával felemeljük Izraelt, a szerelmetes földet Atyám. A Szent Vér vonalát húzzuk meg a határai körül, az ellenség nem érintheti ezt a földet, megtiltjuk neki hatalommal, az Úr Jézus hatalmával, amit ránk ruházott, amikor felment a mennybe.

Ezzel a hatalommal állunk és szólunk az ellenségnek, és eltávozik a gonosz szándékaival, és csak azt engedjük meg, ami Isten Igéjében meg van írva, és a maga idejében Atyám, Isten időzítésében! Köszönjük Neked.

Atyám továbbra is imádunk, magasztalunk, szeretünk, szerelmetes vagy nekünk drága Mennyei Atyánk a Jézus Krisztus szent nevében. Mennyei szent Atyánk, köszönjük, hogy mennyei Édesapánknak szólíthatunk Téged a Jézus nevében Atyánk. Ó mindenek felett Atyám!  Mindenek felett!  Ragyogj az életünkben. Hallelúja! Dicsőség Istennek!

Hozsanna a magasságban, köszönjük, hogy kinyújtod a kezedet és meggyógyítod a betegeket a Jézus Krisztus szent nevében! Hálát adunk ezért, ó Magasságos, Mennyei Mindenható Istenünk. Gyönyörködünk Benned, ahogy az Ige írja és megadod szívünk kéréseit.

Köszönjük, hogy megnyitod a szellemünk szemeit, megnyitod a szellemünk füleit, hogy az idén pontosan hallhatunk Tőled, nincs megtévesztés az életünkben. Pontosan tudjuk, amit a Szellem szól a gyülekezeteknek és meghalljuk azt a Jézus Krisztus nevében, és engedelmességgel megcselekedjük. Odaadjuk Atyám engedelmességre a szánkat az Igére, odaadjuk a szabad akaratunkat, és engedelmességben megcselekedjük, amit mondasz Jézus nevében.

Odaadjuk a szükséges anyagiakat Atyám az Úr munkáira a Jézus nevében, megtermi a tized a munkáját, megtermi az elvetett mag a százszorosát az életünkben a Jézus Krisztus szent nevében és áldunk Téged ezért. Megcselekszed, hogy gond nélkül élhetünk, hogy minden gond a Te válladon van drága Úr Jézus, mert bíztatsz minket, hogy – minden gondotokat Őreá vessétek. Köszönjük Atyám, hogy gond nélkül vagyunk, hogy az elménk megújul Isten Igéjével. Gondjaink pedig az Úr Jézus vállain vannak és egy gyönyörű gondtalanságban, egy gyönyörű teljességben élhetünk a Szellem örömében, a hit teljességében élhetünk, az Ige gyümölcsözésében élhetünk. Ó Mennyei Atyám fenséges a Te jelenléted. Köszönjük Neked. Hallelúja! Dicsőséget adunk Neked Atyám a Jézus Krisztus nevében.

A diákokra pedig Atyám a vizsgák örömét add és az ötösök és a négyesek seregét, hármasok alatt megtiltjuk a diákságnak, hogy teljesítsenek a Jézus Krisztus nevében. Add elő a Te bölcsességedet az ő szívükbe és az ő teljesítésükbe, megismerhessék, hogy tízszerte okosabbnak találtatnak mindazoknál, akik az egész országban vannak.

Tedd ezt meg Atyám, cselekedd meg, mert Te hatalmas vagy arra, hogy ezt megtedd és megkértünk rá és köszönjük, hogy meghallgattad és megcselekedted, mindezt verejtékezés nélkül, nehézségek nélkül, könnyedén a Szellem olajával tesszük Atyám, a Szellem az Ő olajával megolajozza az életünket, könnyedén fog nekünk Atyám ez évben menni, gördülékenyen a Jézus szent nevében! A buktatókat elparancsoljuk az utunkból a Jézus nevében.

Minden gonosz száj bedugatik Atyám, felemeljük a peres ügyeinket, a jelenleg folyó ügyeket Atyám, az ellenséggel folyó perlekedéseinket a Jézus nevében, Atyám felemeljük hozzád és megkérünk, hogy perelj együtt velünk Atyám az ellenséggel, és futamítsd meg az ellenséget a Jézus neve által. Isten rettentését add az ellenségeinkre a Jézus nevében, az Isten rettentése legyen rajtuk és megfélemedve, megfutva, megsemmisülve az utunkból távozzon az ellenség a Jézus Krisztus szent nevében! Jézus nevében kérjük ezt Atyám és megcselekszed, mert hatalmas vagy Atyám a megtartásra, Te egyedül hatalmas vagy erre és elismerjük, hogy egy Isten van az életünkben, az örök Isten, a Megtartó!

Hozsanna a magasságban! Hallelúja! Hozsanna! Minden ajak Téged dicsérjen Atyám!

Köszönjük a Te örömödet Atyám. Köszönjük, hogy a Szellem szabadságában áradhatunk, kiszabadítod a rabokat Atyám, köszönjük Neked! Kihozod a tömlöcben ülőket a Jézus nevében! Világosságunk eljön a teljes délig. Megkoronázod az életünket a Te jóvoltoddal. Köszönjük Neked, hogy Istennek fiakká és lányokká tettél minket!

Felemeljük a hangunkat Atyám. Áttöréseket szólunk idén.

A Siont felmagasztalod Atyám!

Hozzad be a fiainkat Atyám! A fiainkat visszahozod az idegen földről Atyám!

Kiálltunk hozzád Atyám!

Imádkozunk a főpásztorunkért, Jim Sandersért Atyám, megújult erővel, a teljesség jöjjön el az életére, az apostoli küldetésének teljessége bontakozzék ki Jézus nevében!

Az egész földet betölti a dicsőséged Atyám! Dicsőség árad Atyám a földön mindenütt a Jézus nevében!

Nyelveken folytatódik az imádság.

Hallelúja megköszönjük Isten jelenlétét, hálát adunk az Úrnak.

Egy kis ízelítőt kaptunk most abból, milyen jó együtt imádkozni.

Úgy érzem a szívemen, hogy Isten ma nagyon sok mindent elvégzett az Ő akarata szerint és nagyon hálás a szívünk azért, hogy egy ilyen hatalmas sereget hozott egybe és felnevelt benneteket a hatalomban. Hatalmas dolog ez. Istennek kincsei vagytok.

Kézrátételes imádsággal fog folytatódni az alkalom, hittel aki kijön, hiszünk a gyógyulásban. Istennek a gyógyító munkái folynak a kézrátételnél, megindul ez a folyamat, hazamész nem látod az eredményét, ne add fel, mert a gyógyulás elindult és a gyógyulás garantált a Bibliában és hisszük a gyógyulást és megvalljuk a gyógyulást és az meg van nekünk.

Dicsőség Istennek!                                      Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL