2013.11.21.  

AZ ÉG JELEI

Feljegyzés Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításából
2013. november 17.

 

Téged illet az imádat egyedül Atyám, a Te szerelmedben jöttünk eléd ma Atyám, kívánjuk a Te jelenlétedet, a Te megnyilvánulásaidat, a drága Szent Szellem kiáradását, az Ő jelenlétének a megnyilvánulását.

Köszönjük az Úr Jézus Krisztus szent sebeit, amelyben mély tisztelettel állva kijelentjük, hogy gyógyulást vettünk Atyám minden betegség, és minden gonoszság felett a szent megváltásban Atyám, az Úr Jézus szent nevében, örökkön örökké. Ámen.

Az Úr jelenlétében egyetlen kötelező parancsolat számunkra a szeretetben járás, ezért öleljük meg egymást. Kiárasztjuk magunkból a szeretetet mások felé. Kijelentjük, hogy mindenkinek megbocsátunk, senki felé semmit nem tartunk számon, a vélt sérelmeket vagy a valóságos sérelmeket elengedjük. A drága Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, hogy Ő megbocsátott nekünk, nekünk is ekként kell megbocsátani másoknak.

Amikor bejövünk a gyülekezetbe, akkor hozunk valamit. Nemcsak azért jövünk, hogy itt majd kapunk valamit – persze az Úr erről is gondoskodik –, behozzuk magunkkal az Úr jelenlétét. Azt az olajt, amit mi magunkban hordozunk, azt behozzuk ide a gyülekezetbe, s amikor az Urat dicsérjük, akkor ez az olaj, ez a csodálatos áradás egy közös jelenlétet teremt az Úrban. Az Úr örvendezik, amikor a gyermekei így együtt vannak.

A legelfoglaltabb családosok is legalább évente egyszer, karácsonykor összejönnek. És micsoda öröm az, amikor mindannyian együtt vannak. Ugyanígy érzi az Úr is, amikor együtt vannak a gyermekei, abban az örömben. Abban a jelenlétben odahaza nem lehet örvendezni.

Az is egy csodálatos jelenléte az Úrnak, amikor mondja, hogy menjél be a belső szobádba, és ott imádkozzunk. De amikor együtt vannak a gyermekei akkor az Úr egy olajat önt ki, amihez nincs hasonló, és a gyülekezetet erre rendelte el.

Köszönöm, hogy ma eljöttetek, és magatokkal hoztátok az Úr dicséretének szellemét. Gyönyörű így együtt dicsérni az Urat veletek. És az Úrnak jár ez a dicséret a szívünk teljeségéből, mert Ő valóban megcselekedte.

Jim Sanders most nincs jelen, mert Ausztráliába ment, családi programjai vannak. Nagy események előtt állnak odakint. Mi pedig a hitünk teljességével és szeretetével támogatjuk, hogy ezek az utak beteljesedjenek. Egy tapssal köszöntjük őt.

De ha az Úr így rendeli, hogyha azokat az utakat kell beteljesítenie, akkor meghajlunk ezek előtt. A hátralévő időt is az Úr dicsőségében járva töltjük, és decemberben találkozunk vele. Köszönjük Sanders pásztor életét, aki ennek a csodálatos gyülekezeti munkának az apostola.

Rövidesen megjelenik az új Örömhíradó újság, vigyétek és hirdessétek, hogy él az Úr! Ugye nagy öröm ez, hogy megismerhettük Őt? Hányan vannak a világban, akiknek fogalmuk nincs erről, hogy mi az a kincs, ami bennünk él, hogy az Úr Jézus bennünk él.

A szent vér imát fogjuk most elmondani. Kötelezőnek érezzük magunkra nézve, hogy az Igét imádkozzuk. Az utolsó időben olyan sokaságát tapasztaljuk a megpróbáltatásoknak. Az imakéréseitek alapján mondom, hogy meg vagyunk próbálta sokan sokféleképpen, és ezeknek szinte a sokaságát észleljük.

Miért ne használnánk ilyenkor, amikor összejövünk a hitünket közösen. Nagyon hatékony így a hitünk együtt. Ki tudjuk feszíteni a hitünk pajzsait. Mi vagyunk a föld pajzsai, tanítja a Biblia. Kifeszítjük együtt a hitünk pajzsait mindazokra a helyzetekre is, amit te hoztál a szívedben, és hatalmas áttöréseket fogunk így megtapasztalni.

Megkérlek benneteket, hogy vegyük elő ezt az imádságot, és buzgalommal tegyük, mert tudjuk, hogy az Ige élő és ható az életünkben. Veszek a szent vérből – c. imádság elmondására kerül sor. Köszönjük Istennek ezt a szent vért, hálát adunk Istennek az imádatokban, a hálaadásokban, szívünk teljes hálaadásával megyünk a trón elé és dicsérjük az Urat.

Az ég jeleiről szeretnék nektek beszélni a mai napon. Régóta szorongatja az Úr a szívemet, hogy erről valamiképpen szóljak. Ma jött el az ideje, mert mindennek rendelt ideje van az ég alatt. Ma jött el ennek a napja, hogy ezt megtegyük.

Máté 16,1-3.

1. És hozzámenvén a farizeusok és szadduceusok, kísértvén, kérék Őt, hogy mutasson nékik mennyei jelt.

2. Ő pedig felelvén, monda nékik: Mikor esteledik, azt mondjátok: Szép idő lesz; mert veres az ég.

3. Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?

Ezt a farizeusoknak mondja Jézus. Ha az égre feltekintettek, akkor az időjárásról mindent tudtak, de Jézus valami fontosabbra hívta fel a figyelmet. Az időknek jeleiről semmit nem tudtak. Kiolvasható ebből, hogy az ég ábrázatán az idők jeleit is ki lehet olvasni.

Nekünk, keresztényeknek Isten olyan csodálatos jeleket, és jel-sorozatot kínál fel a következő két évben (2014-ben és 2015-ben), amivel fel szeretné hívni a hívők és a világ figyelmét, hogy nagyon fontos események közelében állunk.

Isten már az 1Mózes 1. fejezetében szól arról, hogy ezek a világító testek nem csak úgy magukért vannak fent az égen, ezt mondja a következő Igében.

1Mózes 1,14.

14. És monda Isten: Legyenek világító testek az ég boltozatán, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelekül, és meghatározói legyenek ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.

Vagyis az ég boltozatán lévő napot, holdat, csillagokat Isten az ember számára nemcsak abban a rendben rendelte el, hogy nappal a nap világítson, éjszaka pedig a hold, hanem hogy felhívja a figyelmünket az időkre, az időknek a korszakváltásaira.

És Jézus felhívja a farizeusok figyelmét, hogy miért vagytok tudatlanok az idők jelei felől? Hogyan van az, hogy tudatlanok vagytok efelől? És kihallatszik a mondatból, hogy Jézus nem akarta, hogy ebben a tudatlanságban legyenek.

Az Úr eljövetele már kétezer évvel ezelőtt is le volt írva a Bibliában, hogy közel. Azóta eltelt több mint kétezer esztendő. Akik nem nagyon szeretnek hallani arról, hogy Jézus visszajön, azoknak tudomásul kell venni, hogy minden nappal egy nappal közelebb vagyunk hozzá. Akármennyire szeretnénk ezt kitolni a jövőbe, ennek rendelt ideje van.

Jézus azt mondta erről, hogy az Atya a maga hatalmába rendelte ennek ismeretét, de csak a nap és az óra vonatkozásában. Arról még a Fiú sem tudhat. De azt nem akarja, hogy az idők jeleiről és az időkorszak váltásnak a közeledtéről ugyanígy tudatlanok legyünk. Ezekre jeleket adott nekünk az égen. És ma erről szeretnék nektek szólni.

Mert az Örökkévaló – mint olvastuk – a teremtés által lehetőséget adott nekünk, hogy amiknek be kell majd következniük, azokra a különleges jelek által felfigyelhessünk. Ennek az idejét éljük, ugyanis 2014. és 2015. olyan két különleges esztendő lesz, hogy a teljes holdfogyatkozások (vagyis a vérholdak) és a napfogyatkozások olyan sűrűségben váltják egymást, amihez hasonló nem volt évszázadok óta.

Még különlegesebbé teszi ezeknek az eseményeknek a közeledtét, hogy ezek a vérholdak, és ezek a különleges égi jelek mind zsidó ünnepnapokra esnek majd. Ilyen egybeesést nem tapasztalhattunk a XVI., XVII., XVIII. és a XIX. évszázadok során. Vagyis egy nagyon ritka jelenség előtt állunk.

Ilyen vérholdat Kolumbusz idején láthattak 1504-ben. Kolumbusz partraszállását fémjelezte Isten egy ilyen vérholddal. Azután a XX. században volt két ilyen fontos esemény, amit Isten szintén elpecsételt egy vérholddal, 1948-ban, Izrael állam alapítása után volt egy ilyen vérhold, és 1967-ben Jeruzsálem felszabadítása után volt ez a jel az égen.

És most, hogy eltelt megint néhány esztendő, 2013. novemberét írjuk. Ne felejtsük el, ez a 2014. nagyon hamarosan itt van, s tanúi lehetünk 2014-ben két vérholdnak, 2015-ben két vérholdnak és közte beékelve két napfogyatkozásnak.

Ez olyan lélegzetelállító eseménysorozat, hogy Isten a hatalmas rendjében még azt is kirendelte, hogy ezek a zsidó nép nagy ünnepnapjaira esnek. Lélegzetelállító, hogy Ő mennyire mindent a kezében tart. És ezeket jelekül rendelte számunkra, hogy ezekre felfigyeljünk, elsősorban mi hívők és hívjuk fel a világ figyelmét is ezekre.

Ha valaki szeretne utánanézni, akkor a NASA internet oldalán utána nézhet ezeknek a dátumoknak. Miután hallottam ezekről tanítást, és is utána jártam, hogy pontos, tudományos alapja van-e ezeknek a beszélt dátumoknak? És ímé!

Az első dátum, ha szeretnétek tudni, és amit a szemeinkkel majd megláthatunk, 2014. április 15-én lesz, ez lesz az első vérhold. Hogy pontosan mi a vérhold, erről még egy pár szót szeretnék szólni.

A teljes holdfogyatkozást nevezzük vérholdnak, amikor a nap, a föld és a hold egy olyan különleges vonalban helyezkedik el, hogy a föld kitakarja a nap fényét. Teljesen azonban nem veszti el a hold a fényét, hanem egy vöröses színnel jelenik meg. Vérvörös színnel ragyog ilyenkor a hold az égen. Ezt nevezzük teljes holdfogyatkozásnak, vagyis vérholdnak.

Az első vérholdat, 2014. április 15-én pillanthatjuk majd meg. S hogy ennek a vérholdnak mi a jelentősége Izrael népe életében? A pászka ünnepüket fogják ünnepelni. A Bibliai kalendárium másként működik, mint a mi európai kalendáriumunk [vagy akár a zsidó naptár].

Mivel többféle naptár is létezik, így az újesztendő kezdete is eltérő: a Gregorián naptár januárral, a bibliai naptár áprilissal, a zsidó naptár szeptemberrel kezdi az évet. A bibliai naptár az Örökkévaló kalendáriuma, egyedül a Hold járásához igazodik, amit sajnos nem követ sem a kereszténység, sem a zsidóság. A megnevezett dátumok nagyobb jelentőséget kapnak, ha a bibliai kalendárium fényében tekintjük azokat. A mai zsidó naptár a 4. században készült és idegen kultúrák elemei hatják át. A legtöbb országban a 16. században készített Gregoriánus kalendáriumot használják, amely a Nap járásához igazodik. Mivel a bibliai kalendárium és a bibliai ünnepek a holdciklushoz igazodnak, ezért az idők végén szükséges figyelnünk a Holddal összefüggésben álló jelekre.

Úgyhogy erről egy kicsit a Bibliából olvasnunk kell, és mi sem biztosabb erre, minthogy elővesszük, hogy az Ószövetségben mit rendelt Isten az év első hónapjának. Ezt onnan tudjuk meg, ha beleolvasunk a Bibliánkba.

2Mózes 12,1-14.

1. Szólott pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén, mondván:

2. Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje; első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között.

Vajon melyik hónapról beszél itt Isten, mi az első hónapja az esztendőnek? Ezt a hónapot az Abib hónapjának nevezi a Biblia, és az árpának az érettségi fokát hozza Isten ezzel összefüggésbe. Az Abib szó jelenti, hogy az árpa már annyira érett lesz, hogy pörkölten ehető, de még az aratásra nem érett meg.

Pontos meghatározása ez az év első hónapjának. Azt írja, hogy első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. Vagyis ők nem januárban kezdik az év hónapjait. Nekik áprilisban van az első hónapjuk.

És az első hónap 15-én, vagyis április 15-én tekinthetjük meg a vérholdat és az ő pászka ünnepüket. Érdekes, hogy ezt az ünnepet rögtön az első hónapban rendelte el Isten. Ez nagyon tanulságos és érdemes ráfigyelni erre.

3. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének, mondván: E hónak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt.

4. Ha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint; kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz.

5. A bárány ép, hím, egyesztendős legyen; a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek.

6. És legyen nálatok őrizet alatt e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izrael községének egész gyülekezete estennen.

7. És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.

?8. A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel egyék meg azt.

9. Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét, lábszáraival és belsejével együtt.

10. És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg.

11. Ily módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr pászkája az.

12. Mert általmegyek Egyiptom földjén, ezen éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr.

?13. És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelemre, mikor megverem Egyiptom földjét.

14. És legyen ez a nap néktek emlékezetül, és ünnepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre; örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt.

Ez Isten szava erről az ünnepnapról. 2014-ben április 15-én ünnepli tehát a zsidó nép ezt az ünnepet, és a [első] vérhold szignáljával ünnepelhetik.

A második vérhold 2014-ben október 8-án lesz, a Bibliai naptárnak a 7. hónapja ez. És a zsidó népnek megint egy nevezetes ünnepnapja lesz, a szukot, vagyis a lombsátrak ünnepét ünneplik. Ez az ünnepnapjuk is a vérholdnak a szignáljával jelenik majd meg az égen. Micsoda egybeesések! Ez a második ünnepük lesz 2014-ben, amit vérholddal ünnepelnek.

A szukot ünnep, vagyis a sátoros ünnep, az egy vidám ünnep. Megvan az aratás és utána Isten egy örvendezést rendel el számukra. Ennek is nézzünk utána, hogy ne legyünk tudatlanok ezekről az ünnepekről.

Mert keveset hallunk ezekről az Újszövetségben, inkább csak utalásokat. De olvassuk el, hogy mit ír a Szentírás ószövetségi része. A 3Mózes 23. fejezetében olvashatunk erről az ünnepek között, hogy milyen rendelést adott Isten nekik a lombsátrak ünnepéről.

3Mózes 23,24. 40-44.

24. Szólj Izrael fiaihoz, mondván: A hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel.

És nézzük a részleteket a következőkben.

40. És vegyetek magatoknak az első napon szép fának gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű levelű fa lombját, és patak mellett való fűzgallyakat, és örvendezzetek az Úr előtt, a ti Istenek előtt hét napig.

Ezekkel a gallyakkal.

41. Így ünnepeljétek meg azt az Úrnak ünnepét minden esztendőben hét napig. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél; a hetedik hónapban ünnepeljétek azt.

42. Sátorokban lakjatok hét napig, minden bennszülött sátorban lakjék Izraelben.

43. Hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakattam Izrael fiait, mikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

44. És szóla Mózes Izrael fiainak az Úrnak ünnepei felől.

?Tehát Istennek pontos rendelése volt, meghatározta, hogy hét napig tartson ez az ünnep, örvendezésekkel tartson ez az ünnep és visszaemlékezzenek arra az örvendezéseik közben, hogy Isten kihozta őket Egyiptom földjéből és szabaddá tette őket. Ez az ő szukot ünnepük.

A szukotnak a dátumát még egyszer megismétlem, 2014. október 8-án van, és miközben ők ünneplik, újabb vérhold van az égen. Ez a szukot ünnep különben az Úr visszajövetele után is kötelező ünnep lesz a világ minden népe számára. Érdekes ez, olvashatjuk a Zakariás könyvében 14,16 versében.

Zakariás 14,16.

16. És lészen, hogy akik megmaradnak mindama népek közül, amelyek Jeruzsálem ellen jönnek: esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a Seregek Urának, és megünnepeljék a lombsátorok ünnepét.

Vagyis Isten azt fogja várni majd – és ez egy örökkévaló rendelés –, hogy ezt az ünnepnapot megtartsák esztendőről esztendőre, és hódolni kell majd a Királynak Jeruzsálemben. A népeknek fel kell majd vonulnia Jeruzsálembe ezen az ünnepnapon, és hódolni kell a Királynak.

A 2015-ös esztendő egy napfogyatkozással indul. Tehát megvolt a két holdfogyatkozás, megvolt a két vérhold 2014-ben, beköszönt a 2015-ös esztendő, s március 20-a egy napfogyatkozás. Ez azt jelenti, amikor elsötétül a nap.

Nem sokkal ezután egy újabb vérhold jelenik meg az égen, ennek a dátuma 2015. április 4-e lesz. És most már ki fogjátok találni, hogy a zsidók megint ünnepelnek. A zsidóknak megint pászka ünnepe van ezen a napon.

Mondjátok meg nekem, hogy lehet-e ez most már így véletlenszerű? Az ember kezdi felkapni a fejét, hogy újabb pászka ünnep, újabb vérholddal. Ezt a vérholdat megint egy napfogyatkozás követi.

Ez a napfogyatkozás 2015. szeptember 13-án van, és újra elsötétül az ég, elsötétül a nap. Majd egy vérhold köszönt be megint 2015. szeptember 28-án, és Izrael népe milyen ünnepnapot ünnepel? Megint szukot napja lesz, vagyis a lombsátrak ünnepe.

Összefoglalva, 2014-ben a két vérholdjuk a két legjelentősebb ünnepükre esik, a következő vérholdig beköszönt egy napfogyatkozás, és a 2015-ös év két vérholdja között, megint van egy közbevetett napfogyatkozás.

És ezek sokaknak a figyelmét felkeltette a hívő világban is. Ugyanis mintha az Isten az égről harsogná az emberiségnek, hogy figyeljenek ezekre az égi jelekre, és figyeljenek arra, hogy ezek az égi jelek milyen napokon jelennek meg.

Az egyik a tavaszi ünnepük, az a pászka bárány megölését pecsételi el. És az a szent vér kiontatott, mert nekünk van egy pászka Bárányunk, egy tökéletes és szeplőtelen Bárányunk, akinek a vére alatt élünk, az Ő vére van felettünk.

És, hogy a világnak a figyelmét Isten hogyan akarja felhívni erre az égi jelekkel, amiről Jézus beszélt, hogyhogy nem vagytok tudatában ezeknek az égi jeleknek? A világnak fel kellene kapni a fejét erre, hogy ezek nem lehetnek véletlenszerűek.

Ezek a vérholdak és napfogyatkozások ilyen rendszerben, ilyen sűrűségben és hogy Izrael ünnepeire esnek egyről egyig, 2014-ben és 2015-ben. Ezzel Isten a figyelmünket fel akarja hívni valamire.

És erre szeretnék nektek egy kicsit rávilágítani. Belegondoltunk-e ebbe, tudjuk-e, hallottunk-e róla? Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, én vagyok az igazi világosság, aki engem követ, nem járhat sötétségben.

Mintha az Úr az égre kiáltaná, hogy figyeljetek a világosságra, hogy az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. És addig kell a világosságban járnotok, ameddig a világosság jelen van köztetek.

Ez az időkorszak lezárul! Mintha Isten az égen harsogná ezt ezekkel a jelekkel és, hogy kiontatott a szent vér, a pászka Báránya Istennek, a Jézus Krisztus. Hogy a szent vére ott van-e felettünk? Hogy a világ talán jobban felfigyel erre, hogyha tudjuk, hogy ezek a vérholdak milyen ünnepnapokra esnek majd.

Azt is érdemes megfigyelni, hogy a pászka ünnepen Isten még azt is megjelölte, hogy miként kell elfogyasztaniuk a bárányt? Ugyanis ez az őrködés éjszakája volt és a szabadulás várakozásában kellett elfogyasztaniuk.

Azt mondta nekik Isten, hogy ilyen módon egyétek azt a bárányt: Derekaitok felövezve legyenek, és a saruitok lábaitokon legyenek, és nagy sietséggel egyétek azt, mert az Úr pászkája az. Hogyha egy picit is olvassuk az Újszövetséget, az Efézus 6-ból tudjuk, hogy ott mi van írva, akkor nagyon rokon Igét találunk ott a szellemi fegyverzetben. Ott azt írja, hogy felövezvén derekaitokat igazsággal. Az Úr így követelte, hogy egyék a pászka bárányt.

Mi pedig tudjuk már, hogy a pászka Bárány vére mit hozott nekünk. Megigazultságot. Derekaink fel vannak övezve megigazultsággal. És a saruitok lábaitokon legyenek, mondta nekik Isten. És nézzétek meg, hogy nekünk az Efézus 6-ban, hogyan írja Isten a fegyverzet részeként: felsaruzván lábaitokat a békesség Evangéliumának készségével.

Készséges vagy-e arra, hogy elmenj a világba és hirdesd, hogy a pászka Bárány vére kiontatott érted? Ott van-e ez a készség a szíveden, ott van-e ez a saru a lábadon és készséges vagy-e megtenni?

Isten, amikor az ószövetségi pászka bárányt elrendelte nekik, már akkor figyelmeztette őket, hogy a saru a lábaitokon legyen, és hirdessétek ennek a világnak a békesség Evangéliumát. Készenlétben legyetek erre, és nagy sietséggel egyétek, mert eljön a napja, amikor a kegyelem ideje lezárul!

A pászka szó jelentéséről nagyon röviden, egy mondatban azt jelenti, hogy Isten ítélete áthalad! És ez történt Egyiptom földjén. Akik nem kenték meg vérrel az ajtófélfát és a szemöldökfát, azoknál súlyos csapások történtek. Minden egyes csapás illette őket. Isten ítéletei voltak ezek, Egyiptom hamis isteneit kellett megítélnie.

És vajon, hogy ezek az égi jelek pont ezekre az ünnepnapokra esnek, hogy a vérholddal van jelölve Izrael népének a pászka ünnepe két egymást követő évben. Vajon nem ezt akarja-e Isten jelezni ennek a világnak, hogy igyekezzetek, saruitok felöltve legyenek.

És megvannak-e kenve az ajtófélfák a szent vérrel? Elfogadtuk-e a szent vért az életünkre? Elfogadtuk-e a megváltásunkat? Mert a világra ítélet következik, Isten ítélete át fog haladni ezen a világon.

A szukot ünnep ez a másik ünnepük, az öröm ünnepe. A termés betakarítása az örömünnep, amikor örömben van Izrael népe, hét napon kellett örvendezniük. Utána Isten tudta, hogy egy kis pihenőre is szükségük van, a nyolcadik napon pihenőt rendelt el nekik.

Hét nap örvendezés, a nyolcadik napon pedig pihenő, hogy kipihenjék az örvendezéseiket. Így rendelte nekik Isten. Az 5Mózes 16. fejezetében lehet olvasni, hogy a nyolcadik napon vegyenek egy pihenőt a hét nap örvendezés után.

Tehát egy nagy örömünnepről volt szó, örvendezésekben voltak és sátrakban kellett lakniuk. Csak egy dolguk volt, hogy visszaemlékezzenek arra, hogy Isten honnan hozta ki őket, s hogy bevitte őket az ígéret földjére. Hódolniuk kellett a Királynak örvendezéseikben.

A János evangélium 7. fejezetében olvassuk, hogy az ünnep utolsó nagy napján… Tudjuk-e, hogy melyik ünnepről szól ott, mert Jézusnak be kellett töltenie, az Ószövetség rendeléseit. A szukot ünnepet ünnepelték.

János 7,37-38.

37. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék.

Ez a hétnapos ünnep volt. Az őszi aratások, betakarítások utáni ünnepnap, és itt is vérholdjuk lesz 2014-ben és 2015-ben Izrael népének. Nemcsak, hogy mondotta Jézus, hanem felállt örömében és kiáltotta, ez az az örömünnep nap: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék.

38. Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.

Erre az üzenetre is vérholdat rendelt Isten mind a két esztendőben. Vagyis, igenis van valaki, akihez mehetünk a bajban, mert Jézus felállt, és ezt kiáltva mondta a világnak: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék. És ezeket az üzeneteit most vérholdakkal pecsételi Isten. Jöjjetek énhozzám! Az egész világnak harsogja!

Ennél látványosabb természeti jelet, ami az ég boltozatán megjelenik és ilyen időzítésben, ezekre a zsidó ünnepnapokra tenni… El kell nektek, hogy mondjam, hogyha a világ erre sem fog felébredni, akkor utána már nem sok ideje marad!

Ez volt tehát a szukot ünnepük, és Jézusnak a meghívása, hogy jöjjenek énhozzám, és mindazok igyanak, s vegyenek az élet vizéből ingyen. Egy külön érdekessége ennek a szukot őszi, 7. hónak ünnepnek, hogy Péter apostol is ezen az ünnepen mondja a beszédét. Talán kevesen tudják, hogy amikor a pünkösd napja eljött, az pontosan ez az ünnep volt.

Péter egy olyan ünnepi beszédet mond, amit meg kell tekintenünk, hogy mi az, ami ebben a beszédben előjön. Ugyanis, ha fogjuk olvasni, akkor látjuk, hogy itt a Jóel prófétát idézi. Említésre kerül ebben a beszédben, hogy a nap sötétséggé változik, és a hold vérré változik, pontosan ezen a napon, mielőtt eljön az Úrnak ama nagy és fényes napja.

Melyik ünnepnapon hangzott el ez a prédikáció? Szukot napján. És 2014-ben és 2015-ben, mind a két esztendőben ott lesz az égi jel (a vérhold) figyelemfelkeltésnek, hogy az Úr ama nagy és fényes napja közeleg.

A napot és az órát Isten a saját hatalmába helyezte, mondta Jézus, hogy az én mennyei Édesapám senkinek, még az Úr Jézusnak sem adja ki. De, hogy az idők közelegnek, arról adott nekünk égi jeleket.

Érezzük-e az időnek ezt a sürgetését, hogy az idők közel vannak? Az ember a bőrén érzi, hogy közel az idő, és Isten pecsétet, bizonyságokat adott. A Bibliában le van írva, s a világ szemének meg kell nyílni erre, hogy az üdvösség üzenetének hirdetésére nem sok időnk van hátra!

Nézzük meg ezt a beszédet, ahogy Péter apostol pünkösd napján a Szellem által egy csodálatos prédikációt hoz elő, és hogy milyen igazság jön elő benne a tudatlanok számára. Akik tudatlanul állnak, és nem látják, és nem értik, hogy hogyan lehet, hogy azok, akik ott a Felsőházban együtt voltak, azok mi módon jönnek elő ebben a szellemi részegségben?

Ugyanis a Szent Szellem meglátogatta őket, leszállt a Felsőházba, betöltötte őket és egy új nyelven kezdtek el szólni. Olyan nyelven, amit addig soha nem beszéltek. Ahogy a Szellem adta nekik szólniuk – írja az Apostolok Cselekedetei 2. fejezetében.

Érdekessége a dolognak, hogy pont azok a Jézust hívők voltak, akik nem a pünkösd napját ünnepelték, mint a többiek odakint az Izrael népének ünnepeit. Hanem ők félrehúzódtak a néptől és az Úr rendelése szerint együtt voltak a Felsőházban és várták az Úr látogatását.

Tehát, ha azt mondjuk, hogy a pünkösd napja, és a pünkösdiek imádkozzák például a nyelveket, akkor ezt nem teljesen az Ige szerint mondjuk. Mert a pünkösdöt kint ünnepelték. És pünkösd napján történt, ezen a bizonyos szukot ünnepen, hogy a Szent Szellem leszállt rájuk és meglátogatta őket.

És oly módon megdöbbent a tömeg, akik ott hallgatták a Szent Szellemmel betelteket szólni, hogy Péternek fel kellett állnia, és rendbe kellett tennie a különböző véleményeket. Voltak köztük például olyanok, akik csúfolódtak és gúnyolódtak. Azt mondták, hogy édes bortól részegedtek meg ezek. Olyanok mindig lesznek, akik Isten munkáit csúfolni fogják.

Mondd meg nékem, hogy találtál-e már olya személyt a kocsmában, aki édes bortól megrészegedve, elkezd egy más nyelven beszélni, és elkezdi Isten csodálatos dolgait sorolni? Nem találkozol ilyennel a kocsmában. Mégis volt, aki ezt mondta ott: Áh! Ezek édes bortól részegedtek meg!

Tehát Isten munkáit semmibe venni, félrelökni, kritizálni és valami nagy ostobaságot mondani rá – és a világ beveszi. Akkor is volt ilyen, tehát ne keseredj el. Péter azonban rendbe teszi a helyzetet, és ezt mondja:

Apostolok Cselekedetei 2,14-21.

14. Péter azonban előállván a tizeneggyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédemet!

15. Mert nem úgy részegek ezek, ahogy ti gondoljátok; hiszen a napnak harmadik órája van;

A napnak harmadik órája az reggel 9 óra, mert hajnali 6-kor kezdődött a nap. Mondja Péter, hogy reggel 9-kor még nem részegek. Próbálja menteni a helyzetet.

16. Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától:

És akkor elkezdi idézni azt, aminek a jele fent lesz az égen.

17. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Szellememből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.

18. És éppen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Szellememből, és prófétálnak.

19. És csodákat teszek az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését.

20. A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljön az Úrnak ama nagy és fényes napja.

21. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.

Vagyis ezek az égi jelek minket mindenképpen sürgetésre kell, hogy vegyenek most. Hogy kérdezzük meg az embereket, hogy vajon tudják-e, hogy van egy Név [Jézus], amit ha segítségül hívnak, akkor kimenekedhetnek azokból a bajokból, ami előtt a világ áll?

Szólítsuk meg és kérdezzük meg őket, hogy ismerik-e azt a Nevet, amit ha segítségül hívnak, akkor kimenekednek a világnak azokból a közelgő és elkövetkezendő… Nem tudjuk ugyan, hogy mik lesznek, de sokan mondják, hogy háborúk, amik a világra kihatnak majd. A napfogyatkozások mindig háborúkat jelölnek.

Vagyis súlyos események előtt állunk és ez érződik a világban, ebben a rettenetesen feszült, nemzetközi helyzetekben. Izrael körül az összes határszomszédja állandóan csak gyűlölködik és a pusztításra készen áll.

És van egy Név! Ismerik-e azt a Nevet, mert ha azt a nevet segítségül hívják, akkor megtartatnak. Mert az Úr napja eljön, és az Úr napja közel, és az Úr égi jeleket rendelt, hogy minden szem láthassa. A nap elsötétedik és a hold vérré válik. Ezt kétezer évvel ezelőtt prédikálta Péter és most itt állunk a küszöbén. Elgondolkodtató, lélegzetelállítóan közel van.

Hogy buzgóságot kell magunkra venni, ezt mindenki érzi most. Mert, hogy lesz-e még újabb hétéves ciklus [szombatév], vagy meddig maradunk még itt, az az Úrnak a hatalmában van. De, hogy a jeleket elrendelte az égre, és ezek itt vannak a jövő esztendőben, ezt nem lehet vitatni. És azt sem, hogy mindannyian érezzük a sürgetést.

És ezért akarom nektek mondani tanulságként, hogy hirdetnünk kell a világnak a szent vér kiontását, ami a pászka ünnepük. Vérhold, nézzetek az égre! Mondd csak el mindenkinek a világban: Tudod-e, hogy milyen ünnepnap van ma? Tudod-e, hogy mit ünnepel a bibliai zsidó [választott] nép? És a Szent Szellem kiáradása a szukot ünnepük.

Beszéljünk erről a világnak. Isten adott egy égi jelet, aminek kapcsán előhozhatjuk még azoknak is, akik esetleg eddig nem is gondoltak arra, hogy létezik Isten? Vagy ez a Jézus? Ezek ajtók, amin ha bemegyünk, talán meghallgatnak minket.

Első tanulság, hogy hirdetnünk kell mindenkinek, hogy van ez a Név, amelyet ha segítségül hívnak, megtartatnak. Fel kell ajánlani! Mi tudjuk, de mi is úgy tudtuk meg, hogy valaki szólt nekünk róla, hirdette ezt a Nevet. Nekünk is kötelességünk ez, mert az Úr nagyon sokat bízott ránk.

A másik tanulság: nem kell félnünk [az újjászületett, üdvözült hívőknek] az elközelgő eseményektől, mert bármit is hoznak ezek a közelgő vérholdak és napfogyatkozások, tudnunk kell, hogy a szent vér felettünk van, és mi a szent vér oltalmában vagyunk.

Tudnunk kell, hogy a szent vér minket megoltalmaz. Egyiptom földjén is kimenekedtek mindazok a pusztításból, akik megjelölték az ajtófélfát és a szemöldökfát a vérrel. Úgyhogy a félelmet nem szabad magunkhoz engedni, bármit hallunk majd a világban, hogy ilyen események, olyan események jönnek. Nem szabad a félelmeket közel engedni magunkhoz!

Ellent kell állni, ahogy ellent kell állni az ördögnek. Álljatok ellent a félelmeknek is. Ha a világ hírei jönnek, te tudd, hogy a te szíved meg ne olvadjon. Ezékiel könyvében olvasod, hogy meg ne olvadjon a ti szívetek a hírek hallatán. Mert fogunk hallani olyan híreket.

Minket ugyanis nem haragra rendelt az Úr, ezt is olvassuk a Bibliában. Minket a megtartásra rendelt az Úr. És mi elfogadtuk magunkra a szent vér oltalmát, ezért is imádkozzuk minden alkalommal a szent vér oltalmát.

Bármit akar az ördög készíteni, és bármilyen terve van, hogy lopni akar tőled, ki akarja lopni Isten tökéletes akaratát az életedből, te a szent vér oltalma alatt vagy. És ezt az ünnepet Isten vérholddal pecsételi el 2014. és 2015-ben, figyelmeztetve téged ennek a fontosságára.

A harmadik tanulság ebből, hogy ezeknek az időknek a sürgetését érezvén, nagyon óvatosak legyünk, hogy ne az akadályokra, ne a nehézségekre és a korlátainkra figyeljünk, hanem olyanok legyünk, akik minden áron az Úr útjait tesszük első helyre az életünkben!

Nagyon jó példa erre, amikor Jézus testét a sírboltba teszik, és az asszonyok abban a hajnali órában, ahogy a szombatnap letelik és vasárnap hajnalban elszántan, első dolguknak tekintik, hogy vigyenek abból a drága olajból és megkenjék az Úrnak a testét.

De, amikor az Úr testét elhelyezték a sírboltban, akkor látták, hogy egy hatalmas követ hengerítettek elé. És úgy indulnak a sírbolthoz, hogy azt mondják, hogy ki fogja nekünk elhengeríteni azt a követ?

Ez a kérdés felmerült bennük, de azért elindultak és elmentek a sírhoz. Azt is tehették volna, hogy tépelődnek magukban, hogy de mi három törékeny testű asszony… Hárman voltak az asszonyok: Mária, Mária Magdaléna, Jakabnak az anyja és Salomé. Azt is tehették volna, hogy azt mondják: Ugyan meg kellene kenni az Úrnak a testét, de mivel nincs, aki elhengerítse azt a követ, ezért el sem indulunk.

De nem ezt tették, hanem elindultak, és útközben is az dobogott bennük, hogy ezt meg kell tenni. Érezték ennek a sürgetését. És benned is az Úr munkálja, hogy mit kell tenned. Nem kifogásokat kerestek, és nem azt sorolták, hogy miért nem tudják megtenni, hanem elindultak, elszántak voltak, kitűzték a célt, és azt végre akarták hajtani.

És amikor odaértek látták, hogy a követ elhengerítették. Mert ugyanis angyalok lettek odarendelve és mire ők odaértek, az angyalok a követ már elhengerítették, és az Úr teste már nem volt ott.

Tehát tudd meg, hogy természetfeletti segítőid vannak. Ezekben az utolsó időkben az angyali seregek megsokasodtak, és amire csak el van rendelve az utad, hogy azt betöltsd, angyali segítségeid vannak.

Úgyhogy ne az akadályaidra tekintsél, ne azt sorold, hogy mit miért nem tudsz megtenni (mert bőven lehetne sorolni az akadályokat), hanem legyél elszánt, és amiről tudod, hogy meg kell tenned, indulj el abba az irányba és a segítség mindig ott lesz. Az Úr soha nem hagyja el az Övéit. Kirendeli a természetfeletti segítséget, angyali seregeket! Elolvashatjuk ezt a részt a Bibliában a Márk Evangélium 16. fejezetben odahaza.

Most arra a gondolatra térek rá, hogy olvassuk, az ég jelei előtt lesz még egy hatalmas kiáradás. Azt írja az Ige, hogy kiöntöm a Szellememet minden testre, megnyilvánulások lesznek, prófétálni fognak a fiaitok és leányaitok.

Egy óriási kiáradásnak kell még jönni a közelgő égi jelek előtt. És ebben a kiáradásban az Úr számít ránk. Előfutárok leszünk, mert nagyon sokat tudunk az Igéből, amit a világ kint még nem tud, és kamatoztatni kell majd ebben az időben.

Tudnod kell, hogy amikor az Úr dicsősége megjelenik, azt minden test meg fogja látni. Mert úgy fogja az Úr dicsősége betölteni a földet, ahogyan a folyamok betöltik a tengert. Tehát szét fog terülni az egész földön.

De neked fontos részed lesz benne és feladatod lesz benne. Készíteni kell a szívedet rá, és időznöd kell az Úrral. Meg kell hallanod, hogy mi a részed benne, hogy mit kell tenned? Hogy el kell indulnod oda a sírhoz, és mindegy mekkora követ kell elhengeríteni, az Úr természetfeletti segítségére számíthatsz. Hogy ezekben az utolsó időkben születhettünk, és itt élhetünk a földön…

Elém hozta az Úr azt a képet, amikor a váltófutásban az edzők egy olyan gondolatmenet szerint állítják fel a játékosaikat, hogy a legelsőnek, aki majd indul, és akinek be kell majd érni a célba, erre a két helyre állítja a két legjobb játékosát.

Közte is kell, hogy az ember fusson, nem lehet megállni. De a start, hogy hogyan indulunk (ezek voltak az első apostolok), és ahogy át kell adni a váltófutásnál a stafétabotot… Mi a végére lettünk helyezve az Úrban. A legvégére. Nekünk kell befutni a célba.

Nem veszthetjük el szem elől, hogy miért vagyunk itt a földön és mi a dolgunk. A világ szeme rajtunk van, hogy hogyan futunk be a célba? Bele kell húzni, teljes erőbedobással kell lenni, mert be kell érni a célba. El kell végezni azt, amiért itt vagyunk.

Ezért mondja az Úr, hogy meg ne rettenjetek, meg ne rémüljetek, és meg ne olvadjon a szívetek, ha látjátok majd a történéseket. Egy dolog legyen majd a szemed előtt, hogy a célba be kell érned.

A Zsidó levélben írja a bizonyságok felhőjét a Biblia, hogy a bizonyságoknak mekkora felhője vesz minket körbe. Ők azok, akik már odaát vannak. Sok testvérünk van már odaát. Huszonöt éve szolgálok már az Úrban, már az első években is voltak, akik átköltöztek, azóta sokan mentek át.

Az elmúlt héten is volt egy drága testvérünk, aki átköltözött. Ő hetven éves volt. Isten kegyelme volt, hogy csak elaludt, átaludt. De rendszedresen történnek az átköltözések, és ők a bizonyságok fellegei.

Mint amikor a lelátóról nézünk egy versenyt, úgy figyelnek minket ezek a bizonyságok. Ők odaátról figyelik ezt a futást, velünk vannak és drukkolnak nekünk, hogy bejussunk a célba. De nekünk, akik itt lent vagyunk, mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy bejövünk a gyülekezetbe, és csak nézzük, hogy aki elől van, majd elvégzi.

Mindannyiunknak van részünk. Nem a lelátón ülünk, hanem egy csapatmunkában vagyunk. Mindenkinek megvan a maga helye, a feladata, azt be kell teljesíteni és a saját részét el kell végeznie. És ehhez buzgóság kell, odaszántság kell. Az az odaszántság kell, ahogy az asszonyok mentek a sírhoz.

Bármekkora követ elhengerít az Úr az utadból, bármekkora hegy fel fog kelni! Nincsenek akadályok a természetfelettiben. Az Úr ereje mindenek feletti és hatalmas. Úgyhogy egy ilyen buzgósággal kell befutnunk a célba, mert az idő rövid. Nem adjuk fel előtte, a Jézus nevében!

Jövő héten folytatjuk, ha az Úr ebbe az irányba visz. Megköszönjük az Úr jóságát, megköszönjük, hogy bátorítást ad nekünk. Megköszönjük, hogy megvilágít minket az idő közelségéről, ezekről a különleges időkről, amelyekben élhetünk.

Megköszönjük, hogy ezekben az időkben hívott el minket, mert bízik bennünk, hogy megtesszük azt, hogy nem vétjük el a célt, hanem igenis időt szánunk arra, hogy a saját részünket meghalljuk az Úrtól és elvégezzük azt.

Kezdjünk egy kicsit nyelveken szólni az Úrhoz, hálákat adunk néki. Hálákat adunk Atyám, hálás a szívünk, csak benned bízunk, és nem tekintünk az akadályokra. Nincs az az erő, amely visszatarthatna minket. Megfutjuk a futásunkat és köszönjük a bizodalmat Atyám, amit belénk helyeztél.

Ígérjük, hogy elszántak leszünk, semmire nem tekintünk, csak az Úr dolgaira. Nincs olyan akadály, ami visszatart, mert az Úr az Ő angyalait rendelte ki segítségül. Ó drága mennyei Atyám, angyali seregek vannak kiárasztva az utolsó időkben. Az anyagiak ott lesznek, az ellátás ott lesz arra, amit el kell végezned.

Minden félelmet elparancsolunk, minden szorongást, minden kishitűséget elparancsolunk az életek felől. Egy bátorsággal és egy elszántsággal megyünk előre, hogy az Úr munkája el legyen végezve. Hogy az aratás bőséges legyen, aratómunkásokat kérünk ebbe az aratásba, az utolsó nagy kiáradásba Atyám. Álmokat kérünk és látásokat, ahogy meg van írva, hogy részesei lehessünk ennek az utolsó nagy kiáradásnak.

Nagyobb odaszánás van, mint valaha Atyám. Köszönjük ezt a kiváltságot, hogy ebben az időben lehetünk és szolgálhatunk, s végezhetjük a munkát Atyám a te dicsőségedre. És nem csak a lelátóról figyeljük Atyám, hanem a teljes lényünket átadjuk. A szellemünket, a lelkünket, a testünket átadjuk Atyám! Itt vagyunk, használj minket a te dicsőségedre. Elmegyünk, ahová te mondod, elvégezzük, amit ránk bízol.

A szemek megnyílnak a látásra, pontosan látják az Úr akaratát, mert az idő közel Atyám. Égi jeleket adtál erre, hogy lássuk az égen, és nem vagyunk tudatlanok az égi jelek felől. Hogy a vető és az arató együtt ünnepelhessen, együtt örvendezhessen, aratómunkásokat kérünk Atyám az aratásodba.

Imádatokkal imádunk Atyám! Drága Főpapunk könyörögvén könyörögsz, hogy el ne fogyatkozzék a hitünk bármi is áll előttünk, hogy teljes hittel megfuthassuk, ami hátra van, mert az idő rövid, és az Úr eljövetele közel. Hallelúja! Dicsőség legyen Istennek. Ámen.

A gyógyító sorok után két olyan bizonyság hangzott el, amelyben az Úr Jézus neve felmagasztaltatik. Az egyik esetben elmondják, hogy egy negyven év feletti édesanya szült gyermeket úgy, hogy az orvosok semmi lehetőséget nem adtak erre, és már a második baba is megérkezett egészségesen.

Gyönyörű örömbeszámoló arról, hogy a hit munkái mit cselekednek, és hit által minden lehetséges, és soha nem szabad feladni, és nem szabad hinni a negatív orvosi jelentéseknek. Mert ők csak a saját tudományuk szerint beszélnek, de azt, aki minket teremtett, nem ismerik. A mi hitünk pedig az Ő erejében van, és az Ő ereje által minden lehetséges a hívőnek.

A másik beszámoló pedig egy nagyon figyelemreméltó bizonyság arról, hogy egy hajléktalan befogadja az Úr Jézust a szívébe, és elkezdi imádkozni Isten Igéjét. És egy év múlva fedél van a feje fölött, és munkája van. A mai világban, amikor inkább az a tendencia, hogy az emberek elvesztik a hajlékot a fejük felől, és elvesztik a munkahelyeiket, kikerülnek az utcára és nincs mit enniük. Inkább ilyeneket hall az ember és sok panaszt, nehézséget.

És ezeket a gyönyörű bizonyságokat hallani nagyon felemelő, bebalzsamozza a lelkünket, hálát adunk érte Istennek. Nagyon sok bizonyság érkezik hozzánk, csak az idő rövidsége miatt nem tudunk kitérni mindre, hogy bizonyságtevésre sor kerüljön, de köszönjük őket és dicsőség érte Istennek! Ámen.

*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL