2014.09.05.  

 

A HÍVŐK ÚJ PARANCSOLATA

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2014. augusztus 31.

 

Áldjuk az Úr Jézus Krisztust, magasztaljuk a szent nevét. Kérjük, nyisd meg a megértésünk szemeit, a szívünk szemeit, a szellemünk szemeit, hogy láthassuk a Te dicsőséges munkáidat, hogy megértést kaphassunk. A megtévesztés eltávozik az életekről. Minden dicsőséget az Úr Jézus Krisztusnak adunk és általa a mennyei Atyának. Ámen.

Szeretném nektek bejelenteni, hogy szeptember 20-án, szombaton két órakor vízkeresztséget lehet venni, a 70-es szám alatt. A vízkeresztségre lehet jelentkezni a titkárságon és ennek a részleteit is ott kaphatjátok meg. Akik eddig jelentkeztek, azoknak szóljatok. Mi is próbálunk értesítést küldeni. Ilyen lehetőség évente egyszer szokott lenni.

A szeptember 5-i alkalmunkra meghívót szeretnénk nektek most átadni így szóban. Törökbálinton lesz, viszonylag közel. Könnyen elérhető a pesti körzetekből, kerületekből is. A Művelődési Házban lesz egy gyönyörű evangelizáció.

Elhozhatjátok magatokkal azokat, akik vasárnap nem tudnak a családi programok miatt eljönni. A péntek délután kiváló lehetőség a részvételre. 5 órakor kezdődik az alkalom a Munkácsy Mihály út 83. szám alatt. Köszönöm a figyelmeteket.

Ma reggel is még kaptam kijelentést. Olyasmi ez, mint egy pásztor-összejövetel, hogy minden, ami előjön, azt szeretném elmondani. Amit hoz a Szent Szellem, összegyűjtögetjük.

Róma 1,16-17.

16. Mert nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát; mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek.

17. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.

A dolgokat Istentől hitből hitbe kapjuk. Akik úgy gondolják, hogy nem vagyunk képesek mindazt megszerezni, azok rosszul kalkulálnak. Igenis képesek vagyunk hitből hitbe elvenni.

Tegnap arra ébredtem rá, hogy az elmúlt 25 év során, amióta Európába jöttem, óriási mértékű változáson ment keresztül a társadalom. Talán úgy is nevezhetnénk, hogy beléptünk az okos telefonok világába és ezzel egy újfajta kultúra épült ki körülöttünk.

A régi, családias, úgynevezett biblikus-családias hangulatból átléptünk a világnak ebbe a pillanatok alatt változó, és egy szempillantás alatt közzétehető hírek világába. Az evangelizáció is megváltozott ezzel és a gyülekezetek is megváltoztak.

Mert az emberek személyes élete, és így a tanulmányok folytatása is fontosabbá lett. A munkahelyi dolgok is fontosabbak. Az életük hasonlít egy számítógéphez. A barátok, akik megtalálhatók a Facebookon, azok a fontosak. Végül is nem egy rossz dolog ez, mert egy bizonyos űrt kipótol az emberek életében.

Ez egy megértést hozott nekem arról tegnap, hogy miért vannak olyan sokan fent a Facebookon? Nyolcszáz millióan talán. Mutatja ez az emberek hozzáférését. Ha fiatalokat mondok, akkor a 30-as korosztályra gondoltam.

Sokakkal találkozom mostanában, akik azonnal közlik velem, hogy ők ateisták. És ezt az életet, amit most élek, nem akarom, hogy megfertőzze bármilyen mértékben a vallásosság – mondják. Én sem akarok vallásosságot az életemben, persze.

Arra lettünk azonban teremtve, hogy személyes kapcsolatunk legyen Istennel. Az okos telefonok és ez a fajta technika világa úgymond kitöltötte ezt az űrt, hogy az emberek ma nincsenek már olyan fajta közelségben, mint régen.

Amikor én növekedtem, akkor még a családias gyülekezetek korát éltük, és volt fontossága a családnak. Az élet a családban. Aztán az ember házasságra is azért lépett, hogy az életében jelenlévő űröket a szeretet kipótolhassa.

Ugyanúgy, mint a világ többi része, mondhatom, Magyarország is nagyon erőteljesen megváltozott. A fiataloknak mások a terveik, a programjuk. Másfajta mentalitásuk van és családi élettől teljesen elszakadnak így.

A házasságot sem fontolgatják. Nem akarnak elköteleződni semmilyen formában. Csak egy, amire figyelni kell, hogy miközben mennek az úton, el ne botoljanak, mert annyira nézik az okos telefonjuk képernyőjét. Fülükön lóg a fülhallgató.

A gyülekezetbe is beivódott ez olyannyira, hogy még időt sem hagy az Igén való elmélyedésre. Ezért nincs meg a hitről hitre való növekedés a gyülekezetben. Nincsenek szellemi alapok a szellemükben.

Példának hozom nektek Danny Pollock vendégünket, aki egyáltalán nem tart számítógépet, még e-mail címe sincs. Okos telefont sem használ és meg is tagadja ezeket élesen, erősen. Van ugyan egy kis telefonja, tehát fel tud hívni engem, ha akar.

Miért akar magának valaki feleséget? Régen így ment, az embernek kellett egy feleség. Egy magányos életet lehet élni persze házasságon belül is.

Mi történik tehát? Ez a fajta elektronikus világ, és ez a hálózat, ami kiépül körülötte, betölti az életünket, és a sportok felé tudunk nyitni, és mozifilmeket tudunk nézni minden mennyiségben. Ezt az életet maga a zaj uralja le.

Megint másoknak az életüket a kutya tölti ki. Én pedig szeretnék magasabb szintű társkapcsolatokat, mint egy kutyához ragaszkodjon az ember. Mert az emberek magányosak, és ez megmutatkozik az életükben.

Gyermekkoromban még nem voltak ezek a dolgok jelen, és engem úgy neveltek, hogy amikor bejött a tévé, akkor sem engedték nekünk, hogy nézzük. Kicsi fiú koromtól kezdve az időmet azzal tölthettem, hogy játszadozhattam barátok nélkül.

Mit tettem tehát? A saját világomat megteremtettem, a képzeletemben kifejlesztettem. Aztán az Úr belépett oda és Ő kezdte irányítani. Biztosíthatlak a felől, hogy az Úr használja is. Most hajnali kettőkor felébresztett. Néhányatok már kezdi érzékelni, hogy mit jelent belekerülni ebbe a kenetbe.

A kenet kétféleképpen működik. Az ember utána lerogyik és alszik, vagy felpattannak a szemei, és olyan éber a szelleme, hogy mindent lát. Így működik a kenet, ahogy növekszik a szellemünk. Az Úr akar használni minket. A világ egyre jobban függeni fog a mieinktől. Elég gyorsan beléptünk az idősebb generációk közé.

Erő impartálásokkal [átadással] jött az Úr. A mieinket az Úr szét fogja szórni a világ minden tájára, ahogy Dick Mills prófétálta. Mert a világ sötétségben van és semmi elképzelésük nincs arról, hogy mi zajlik körülöttük. Az Egyesült Államok elnökének például nincs semmilyen terve, nincs elképzelése a jövőt tekintve. A körülötte lévőkre is jellemző ez.

Ausztráliában volt az egyik hívőnek egy álma. Álmában kiáltottak. A magyar népet látták, hogy jön egy óriási hullámbecsapódás, és ez keletről jött. Szóltak a népeknek, hogy a keleti részről mozduljanak nyugat felé, mert pusztulás jön. Veszélyhelyzet volt.

Az orosz erők és az összes szövetségesük teljeséggel le lesz pusztítva. Mert a Góg és a Magóg előkészületeit látjuk most a világban. A Mések és a Tubál fejedelmeit, akiket a Biblia tanít. Tökéletesen zajlik a szemünk előtt mindez.

Putyin az idejét fecsérli most Ukrajnában, mert valójában nem ez a feladata, amit ott akar tenni. Mivel nem test és vér ellen van a tusakodásunk, a szellemi harcunk, ezért nekünk hatalmat kellett vennünk Ukrajna felett, és Ukrajnában békesség lesz. Az Úr békességet akar ott. Megtörtük ennek a háborúnak az erejét a 46,9. Zsoltárral.

Zsoltár 46,9.

9. Háborúkat szüntet meg a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben.

A 73-as zsoltárban is találunk erre igeverset, hogy megtöri a háborúk erejét. Putyinnak a lovait még egy kicsit vissza kell fognia. Mert nem európai háború lesz, hanem Izraelt készülnek majd megtámadni összevont erőkkel. Ez jön. Isten beveti saját természetfeletti erejét, és kénkövek, tüzes kénkövek fognak lehullani az égből. Teljes pusztulást fog hozni.

Akik szellemben felnövekedtek, azt is fogják tapasztalni, hogy van olyan, hogy az ember érez egy úgynevezett húzóerőt, ami a szellemére jön. Ez olyan erőteljes is tud lenni, hogy az ember egy-egy ilyen összejövetel után csak az ágyba kívánkozik. Mikor hajnali kettőkor ezt végiggondoltam magamban, mondtam, hogy többet nem kapcsolom be a gépet.

Ez az óriási erővel érkező lökethullám, ahogy az álomban érkezett, keletről várták, és nyugatra menekültek. Az ateisták ilyenkor csak legyintenek, mikor a pokolról hallanak. Azt mondják, hogy az egy jó hely lesz, mert nagyon jó baráti közösségeink lesznek odalent.

Az antikrisztussal kapcsolatban mondom nektek, hogy a földből fog följönni. Lehet olvasni a Jelenések 9. fejezetében, hogy a föld mélyéből fognak feljönni a nefilim lények. Nem adatik meg még az sem, hogy az ember halállal kimeneküljön belőle.

Apollion a vezetője a csapatnak. Ez az egyik európai misztikus hős. Igazából ő egy magasabb pozícióban lévő bukott angyal. A misztikus alakok egyike. Nem tanítok erről, mert csak időfecsérlés lenne. De a két tanúbizonyságot ő fogja meggyilkolni majd, a maga idejében.

Akik a mieink közül kaptak most legutóbb impartálást, felkenetéseket – pásztoraink és szolgálóink –, nagyon jó helyre kerültetek szellemben. Ebben a kenetben közelebb és közelebb, és magasabbra és magasabbra kell kerülnünk az Úrban.

1Korinthus 6,17.

17. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem Ővele.

Tehát egyek lettünk. Eggyé lettünk az Úrral. Te, aki az Úré vagy, egybeköttettél Vele. Ez egy óriási dolog. Akik az erő új felkenetését kapták meg… A 47. zsoltár 9. Igéje azt mondja, hogy a földnek a pajzsa az Úré. Az Úrhoz tartoznak.

Zsoltárok 47,9.

9. Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai; Ő igen felmagasztaltatott!

Ez azt jelenti, hogy teljesen elvesztetted a saját életedet, mint ahogy én is. Ennek az a következménye, ha nem ott vagy, ahol az Úr szeretne téged látni, akkor az Úr foglalatosságai jönnek majd az életedre. Ezek súlyosak, gyorsak és erővel jönnek.

Egy évvel azelőtt, hogy a bibliaiskolába mentem volna, volt ott egy professzor, egy tanító. Hogy fér bele egy emberbe ennyi kijelentés Istentől, nem tudom, de benne ott volt. De megbetegedett. Három napig vizsgálgatták. A halálos ágyán volt. Azt mondták az orvosok, hogy semmit nem tudnak tenni.

A harmadik napon megkérdezte az Úr tőle: Ez a szolgálat a tiéd, vagy az enyém? A tied Uram! – válaszolta. És minden tünete eltűnt. Másnap kapott egy telefonhívást, meghívták, hogy az én bibliaiskolámba jöjjön el és ott tanítson. Öt-hat év múlva aztán elment abból a bibliaiskolából és egy halálos baleset áldozata lett. Mert súlyos ítéletek vannak.

Igen ám, de kegyelem alatt vagyunk! Nem a törvény alatt vagyunk. S ezért aztán lehet partikra járni. Ha így kezeled a kegyelmet, akkor tényleg ostoba vagy, mert Tanító van bennünk.

Mondok valamit. Nem akarok ítélkezni. Az első dolog, amit megtanultam, ha egy kis házi csoport a tagja akarsz lenni, vagy egy kis imakör tagja, az Úr boldog lesz. Maradj csecsemő. Mert az Úr szereti azokat is. És az Úr is örülni fog.

Más keresztények tegnap mondták nekem, hogy amit itt hallanak, az az igazság. Itt azok hangoznak el, azok a dolgok. Vannak, akik az igazságot akarják hallani. Hogy az Isten felkentje lehess, és valóban elvégezhess valamit.

Biztosíthatlak, hogy az Úr meg fog áldani. Keressétek először Istennek az országát, és az Ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ez az első dolog, hogy az embernek el kell köteleznie magát.

A bibliaiskola első évében megtettem már ezt az elkötelezést. Akkor odaadtam magam arra, hogy Németországba menjek misszionáriusnak. Végül is az Úr nem oda vitt, mert nem az volt az a hely, de elfogadta a szívemből, hogy odaszántam magam.

A szeretet törvénye alatt vagyunk, ezt már olvastuk a múltkor is. Azt mondta az Úr, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. A Bibliában a Róma levélhez lapozunk és a 14. fejezetből fogok belétek oltani valamit. Szeretném, ha meglátnátok itt: nem bűn az, ha adunk. Leírtam ezt is, mert az Úr hozta elő. Ha adakozunk, az nem bűn.

Róma 14,6-9. 12. 17.

6. Aki ügyel a napra, az Úrért ügyel: és aki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. Aki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ád az Istennek: és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és az is hálákat ád az Istennek.

7. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának:

8. Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.

Ha élünk, ha halunk, az Úrnak élünk és halunk. Amikor újjászületünk, akkor örök élet kerül belénk. Bebizonyítottam már, de újra be fogom nektek ezt bizonyítani.

Az egyik tanításomat nem tudom elmondani ma. De az így szól, hogy te új teremtés lettél, és megváltoztál. Egy szellem lettél Istennel. És az olyan változás, ami vissza nem alakítható az eredeti állapotra. Ezért evangelizálunk és szeretjük látni ezt a változást az emberekben.

9. Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék.

12. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek.

Akik playboykodnak, azoknak a 17-es vers így szól.

17. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem megigazultság, békesség és öröm a Szent Szellem által.

Kanyarodjunk vissza a 12-es versre.

12. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek.

Ezért ne ítéld meg a másikat és ne légy neki botránykő. Ne próbáld őt kivenni a világból különböző trükkökkel, vagy vonzalmakkal, hogy édesgeted őt az Úrhoz.

A kenet az életünkben változik és az maga Isten. Nem úgy szól az Írás, hogy van szellemünk, hanem úgy mondja, hogy mi szellemi lények vagyunk. Isten Szelleme van bennünk, a Szent Szellem. Isten maga. Azzal a kenettel vagyunk felkenve. Mindezt megkaptuk.

Nem csak hogy a Tanító van bennünk, de az Ő Szellemét tette a szívünkbe. Tehát nem csak a törvényeit helyezte oda. Isten nem törvény megtartó Isten, én nem így mondanám. Hanem Ő maga a Szeretet, és azt helyezte a szívedbe. Ezért nem kell törvényeket megtartanunk. Egy parancsolatot adott nekünk az Úr, hogy úgy szeressük egymást, amiként Ő szeretett minket.

Egy dolog biztos, hogy az ószövetségi törvényrendszert ki szeretném verni a fejedből, és helyette ott a Tanító benned, aki elvezet, hogy mit hogy tegyél. Most is jön elő, hogy támogassak egy tengeren túli szolgálatot.

Nem terveztem, hogy megteszem, és nem nagyon kedvelem azt a szolgálatot. Az Úr tudja ezt. De az Úr fontos szolgálatnak tartja őt, és legtöbbeteknek döbbenetes mennyiségű adomány lenne, ha elmondanám, hogy mekkora összeg ez. Sok pénzbe kerülne nektek.

Biztos vagyok benne, hogy én csak része vagyok annak, amire szüksége van, de egy nagyobb része, és örömmel teszem. A Szellem által teszem. Az Ő királysága épül ilyenkor. Főleg akkor, ha Izraelről van szó. Mindenben Izraelnek elsőbbsége van.

1János 3,4.

4. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.

A törvény megszegése – így érti. A másrészt azt is írja a Biblia, hogy a törvény nem az igazaknak adatott, nem az igazakért van. Tehát abba a hibába estem, hogy túl sok jegyzetem van még. Nem tudom mind elmondani, de majd azért kapunk belőle.

Róma 14,14.

14. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában: hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja.

Azt mondja itt az apostol, hogy teljesen meg vagyok erről győződve az Úr Jézus Krisztus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában. Én is meg vagyok győződve erről. Ezért nem keresem a szemetes kosárban a démonokat.

Hogyan mered rátenni a kezedet azokra a mocskos emberekre? – mondták. S az ételemet is megszentelem és megeszem, és az sem tisztátalan. Ő az egész világot megváltotta. Erre is ki fogunk ma térni. Hanem annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Ez egy óriási terület.

Ha nem újítjuk meg az elménket, azt a régi rossz gondolkodásmódunkat nem cseréljük le, akkor börtönben élünk. Nem vagyunk szabadok. A bűn ereje ugyanis a törvény, és amit neked tanítanak a törvényből, az uralkodik feletted. Ezért kell megújítani az elménket, és akkor lesz az ember abban az átváltozásban felszabadult, boldog és örömteljes.

Azért vagyok képes szeretni a bűnösöket a világban, mert ők elveszettek. És tudom, mire van szükségük. Az örök életre van szükségük. Isten természetére van szükségük, hogy az legyen bennük belül. Én hiszek ebben, hogy ez így működik.

Ő képes megváltoztatni az embereket, és Ő fogja megváltoztatni őket. Addig folyik ez a változtatás, amíg teljesen nem leszünk az Úrhoz hasonlóak. A Galata levél írja, hogy ez a hit pedig szeretet által munkálkodik bennünk.

Galata 5,6.

6. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.

Hogyan fogunk tehát növekedni? Az egyedüli mód, ahogy növekedni tudunk, ha ezt a szeretetet mindig előrevesszük, ami bennünk van. A törvények érvényesítése által ugyanis nem fog növekedni a hitünk. Pál mondja, hogy teljesen meg vagyok győződve arról, hogy semmi sem tisztátalan önmagában. Itt az ételek dolgában, illetve az áldozati hús megevése vonatkozásában beszél Pál.

Az ördögöknek áldoztak a pogányok hite szerint, és mondta Pál, hogy nyugodtan megehetné ezt. De ha valakinek a hite gyenge erre, akkor az illető ne egye meg, mert az ártani fog neki abból kifolyólag, amit ő hisz. A hitéből kifolyólag.

Önmagában az sem tisztátalan azonban, csak annak, aki úgy gondolja. Lehetne ezt sorolni, hogy mennyi mindenre igaz ez. Pál mondja, hogy óriási szabadságot kaptatok így, csak nem használ nektek.

Azok, akik a gyülekezetben újjászülettek, de ma a bevásárlóközpontokat járják vasárnap lévén, ahelyett, hogy az Igét hallgatnák, ott nem fog rád ragadni Isten dicsősége. Az elveszettek azok, akik el vannak vakítva. Az ördög vakította el az elméjüket, hogy ne lássák az Evangélium dicsőséges világosságát, aki az Isten képe.

1János 5,17.

17. Minden igazságtalanság bűn; de van nem halálos bűn is.

Valamibe bele fogunk folyni, ami a Szellem által lesz. Mert van egy Tanítónk, és az a Szellem, aki megmondja nekünk, hogy mit tegyünk.

Az 1Mózes 18-ban Lót története van leírva, aki Szodoma és Gomora pusztulásából menekíttetett ki. Az Úr angyalai megjelennek, és szólnak ott Ábrahámhoz. Az Úrnak van egy szövetsége Ábrahámmal. Egy egyezsége.

Noé özönvizénél nem volt olyan ember a földön, akivel Isten egyezséget kötött volna. Ezért nagyon sok pusztuláson ment keresztül a föld a nefilim és a refaim lények miatt, akiket Isten el akart törölni a földről.

Ugyanez volt a helyzet Szodoma és Gomora esetében is. Nem fogunk most a mélyére menni. Ábrahám elkezd közbenjárni a népért, és úgy gondolja, hogy tíz igaz csak van ott, ahogy elkezdi az Úrral való egyezkedést.

A két angyal elmegy, hogy Lótot és családját kivigye a városból a pusztulás előtt. Az angyaltól egy utasítás hangzik el, hogy ne nézzenek hátra, ne forduljanak hátra. Lót felesége mégis csak visszatekint, mert eszébe jutott, hogy ott felejtett valamit. Azonnali ítélet jött erre. Sóbálvánnyá változott.

Mi a helyzet Ábrahámmal, aki a hegyről nézi az egészet? Látja a város pusztulását és vele semmi nem történik. Ő miért nem kap ítéletet, amiért nézi azt? Lót feleségének az volt a problémája, hogy nem az alapján cselekedett, amit Isten neki személyesen mondott. Ugye?

És Ábrahámnak pedig nem mondott ilyet Isten. Ő nézheti a város pusztulását. A megigazultság definíciója a számunkra, hogy azt kell tennünk, amit Isten oda belénk elhelyezett. És mit helyezett el bennünk? A megigazultság cselekedeteit, hogy azokat cselekedjük.

Pál, ahogy írja, hogy teljesen meg volt arról győződve, hogy semmi sem tisztátalan önmagában. Mert a megigazultság számunkra azt jelenti, hogy azokat a dolgokat cselekedjük, amit Isten a szívünkbe helyezett.

Róma 14,23.

23. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. Ami pedig nem hitből van, bűn az.

Kétfajta bűnről vagy rosszról beszélhetünk: Ha nem járunk szeretetben, ha nem úgy szeretjük a másikat, ahogy Jézus szeret minket. A másik pedig, ha nem tesszük meg azokat, amiket Isten a szívünkben elhelyezett. Egy másik helyen írja, hogy aki tudna jót cselekedni, és nem teszi azt, bűne az annak. Így van a bűn meghatározása. Ez belülről jön. Ámen.

Különböző szinteken vannak a növekedéseink, a felnőtt korúságunk, a szolgálataink az Úrban. Máshol állunk. A 25 év során összesen egy olyan esetről tudok, ahol azért halt meg az illető, mert nem tért meg, és nem az Úr dolgait cselekedte. A többiek csak csecsemőkorúak voltak. Az Úr tudta az ő helyzetüket is.

A legelején volt valaki, pontosabban kettő – nem ebből a szolgálati körből, hanem külső szolgálatosok –, akik nem kívánatosnak tekintették a szolgálatomat az országban. Az egyik két hónapon belül hazament az Úrhoz ítélet által. 23 évvel ezelőtt volt.

Aztán más dolgokat is láttam. Pásztorok közötti dolgok. A pásztorok beavatkoztak családok életében, és így tovább. Ők is a mennyben kötöttek ki, mert az Úr utasította őket, hogy azzal a személyes élettel hogyan kell bánniuk.

Végül is nem nagy probléma az, ha az ember hústesti életet él. Nem akarok kárhoztatást tenni rád. Az ember úgy végzi, hogy kiköltözik a hústestből, és akkor a mennyben megtanulja azt, amit itt nem tanult meg. Sokan vannak már odaát.

Aztán vannak olyanok, akik a világot élvezik, ami egy hamisítványa az igazinak. Nem érdemes kimenni és ott próbálkozni, mert az csak egy utánzata az eredetinek. Abban a világosságban kell tehát járnunk, ami már a miénk. Az Igéből kell táplálkozni, elmélyedni, meditálni. Ezt az újságokból, a napilapokból, a tévé híreiből nem fogod tudni megszerezni.

Azt hiszem, a pásztoraink nagyon jó munkát végeznek a Facebookon, mert terjesztik ott is az Evangéliumot. Amiket én kapok, és ami eljut hozzám, abból tudom, hogy nagyon jó szolgálatokat hoznak elő. Valóban ott kell lenniük. Az Evangéliumnak ott is szerepelnie kell.

A felét kihagytam a jegyzeteimnek, de ezt a részt, ami következik, nagyon szeretem.

1János 1,7. 9.

7. Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Ha abban a világosságban, abban a kijelentésben járunk, ami a mi szívünkben megvan, akkor közösségben vagyunk egymással. És az Ő Fiának vére, a Jézus Krisztus vére megtisztít minket. Azt hiszem, hogy a gnosztikus zsidóknak íródott, akik a törvény alatt voltak, de nagyon jó kijelentés. Hagint hallgattam erről.

9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

Ez a szó itt: amikor elismerjük, hogy tévedtünk. És mit ismerünk el? Hogy vétkeink alól megbocsátást nyertünk a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. Minden tévedésünkre, mert nem vagyunk a törvény alatt.

A Tanító bennünk van. Ha rosszat teszel, akkor a Tanító ellen mentél, az Ő vezetése ellen. Nem a törvény ellen vétettél. Mert a törvény a zsidóknak adatott. Ábrahámnak, akinek mi az örökösei vagyunk, Ő a törvény előtt élt 430 évvel.

Mi az üdvösségünket az ábrahámi szövetség alapján nyerhettük el. Engem úgy tanítottak, hogy mindaz, amiről tudjuk, hogy rosszul csináltuk, tévesen tettük, azt meg kell vallanunk, és mivel megvallottuk, az Úr megtisztít.

1János 2,1-2.

1. Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

Egyrészt van a mi Szószólónk, a Jézus Krisztus. Másrészt vannak azok a bűneink, amiket mulasztásból követtünk el.

2. És Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a miénkért, hanem az egész világ vétkeiért is.

Gondolkodtam sokat azon, hogy a pünkösdi körökből hogyan jutnak be a mennyországba? Mert nem hittel működnek, aztán a hamis Evangélium démonai ragadják meg őket, hazudoznak. Miként jutnak ők be? A pünkösdi hívők hogyan jutnak be?

Az igazság úgy van, hogy ők is ugyanígy megbocsátást nyertek a múlt, jelen és jövőben elkövetett vétkeikért. Nemcsak a mi vétkeinkért engesztelő áldozat Ő, hanem az egész világ vétkeiért is. Ezt a gyönyörűséget elolvassuk kibontva.

2Korinthus 5,19. Bővített fordítás

19. Isten volt (személyesen jelen) Krisztusban, kiengesztelődve és újra a kegyelmébe fogadva a világot, nem számítva fel és nem tartva számon (az emberek) vétkeit (hanem elengedve azokat); és ránk bízta a kiengesztelés – a kegyelembe való visszaállítás – üzenetét.

Az egész világét. Mert, ahogy olvastuk, hogy Isten volt ott jelen Krisztusban, akin keresztül Ő elvégezte ezt a kiengesztelődést, és a kegyelmébe fogadta az egész világot, és nem számítja fel nekik, és nem tartja számon a vétkeiket, és bűneiket.

A Kolosse levél teljesen tisztán fogalmaz itt. Az Evangélium így szól, hogy elfogadod Jézust, akkor örök életet fogadsz el, és akkor megkapod a Tanítót, aki belül vezet téged. És a kegyelem Tanítója benned van.

Titus 2,11-13.

11. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,

Hány embernek? Minden embernek. Afrikában is meg tudják szerezni? Vagy Indiában? Minden embernek megjelent! És ez mire tanít minket? Mire tanít minket a Tanító? Hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk.

12. Amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:

13. Várván ama áldott reménységet és a mi nagy Istenünk s Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését;

Ez a mi elragadtatásunk. A Tanító bennünk van. Nem törvények vannak bennünk ilyen értelemben, mint az ószövetség törvénye, melyek elévültek. De maradj az Igével, mert a te életed az Úré lett. Az Úrhoz tartozik a te életed és Őérte éled az életedet. Azokat, akiket az Úr így megoltalmaz, azokat magáénak tekinti. Azt jelenti, hogy Ő irányítja az életüket.

Magasabb kenetekre igaz ez. Impartálások ezek és az ember növekszik bennük. A pásztori szintekre is van növekedés, a tanítói szolgálat szintjein van növekedés. Hitről-hitre, dicsőségről-dicsőségre elváltozunk. Másfajta impartálások ezek.

Róma 5,1.

1. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Ez a megigazultságunk hit által van. Az azt jelenti, hogy Isten igaznak jelent ki. Ez azt is jelenti, hogy én elfogadtam a megigazultság ajándékát.

Róma 4,25.

25. Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.

Amikor újjászületünk, akkor Isten igazzá tesz minket. Nem a mi igaz cselekedeteinkből adatik ez nekünk, vagy az igaz életvitelünkből, vagy életmódunkból, vagy a megigazultság cselekedeteiből, amit mi tettünk volna.

Róma 5,17.

17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőségében vették, és a megigazulás ajándékát megragadták.

Ezt a megigazultság ajándékát el kell vennünk, meg kell ragadnunk. Isten tett minket megigazulttá, Isten igazságává.

1Korinthus 1,30.

30. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nékünk Istentől, és megigazulásul, szentségül és váltságul.

Ez nagyon sok mindent jelent. Két dolgon munkálkodom első helyen. Ha az ember megérti a kegyelem üzenetét, és hogy szabadok vagyunk a törvénytől, hogy mi igazak vagyunk…

Ez nem azt jelenti, hogy ez szabadságot ad neked arra, hogy kimész, és újra szeretheted a világot. Megteheted. Sokan megteszik. Egy dolgot bizonyít, hogy nem követik a Tanítót, aki belül van. Hanem csak játszmákat játszanak, nincs komoly szándékuk Istennel. És mi történik ilyenkor a dicsőségünkkel? Mi történik ilyenkor az örökkévaló jutalmainkkal?

Tiszteletre méltó dolog lenne, hogyha megengednéd, hogy Isten maga vezessen téged. A hústestet pedig meg kell szorongatni, alá kell vetni. Ahogy Pál is mondta, hogy alávetem a testemet. Azt jelenti ez, hogy megfegyelmezzük a testünket, különben kivetettekké lehetünk.

Ugye mondja a Jelenések könyvében, hogy meg kell futnunk a futásunkat. Meg kell futnunk. Nem adjuk fel a futásunkat. Aki mindvégig kitart.

Jelenések 2,26.

26. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon;

Összezavart-e benneteket ma a tanítás? Nem akartam. Teljesen az volt a szándékom, hogy mindazok, akik hallják, még azok is, akik az interneten hallgatják, szolgálók, hogy bármilyen szinten, ahol állsz az Úrban, ott kell a járásodat kijárnod az Úrral.

Az Ige hamisítatlan teje után kell vágyakoznunk, hogy azon növekedjünk. És arra kell vigyáznunk, hogy a világban kint levő dolgok ne nyeljenek el minket. Tehát nem elítélem ezt, mert vannak olyanok, akiknek csupán így vannak baráti kapcsolataik, összeköttetéseik. Kell, hogy legyen az embernek baráti társasága, családja, a gyülekezeten belüli közössége.

Ha felnövekszünk, kialakulnak ezek. Vannak nagyon jó pásztoraink, akik felnövekedtek. Dicsekedhetünk velük az Úrban, csodálatosan végzik a munkájukat. Valóban szükségünk van ilyen közösségekre, ilyen baráti kapcsokra.

A megigazultság ajándékát el kell fogadnunk Istentől. Hogyan kell ezt tenni? El kell fogadni. Elismered, hogy te megigazult vagy, mert Isten kijelentette felettem, hogy igaz vagy. Ő tett engem igazzá. Ha az ember vétkezik, és próbálja ugyan a jó dolgokat tenni, de csak úgy érzi, hogy egyre inkább a rossz irányba megy minden. Voltam ezen az útszakaszon én is.

Eldicsekszünk azzal, hogy az egyik pásztorunkat Isten úgy felemelte, hogy Máltára küldi őt szolgálatra. Nagyváradon szolgál ő, Fábián Irénke. Gyere előre, hadd tegyük a kezünket rád. A gyülekezet együttes hitével fogjuk ezt az evangelizációt megáldani.

Mert itt a kenet, hogy kiterjeszkedjünk a világba. Dick Mills kiküldött minket, az egész gyülekezeti Testünket, a világon mindenfelé. Tudta, hogy nem én fogok mindenhova elmenni. Megáldunk téged bölcsességgel.

A tolmácsokra bölcsességet kérünk, mert angol és spanyol nyelvű tolmácsolással fog menni a szolgálat. Én magam nem tudok elmenni ezekre a helyekre mind, de az Isten felkentjének kell lenni ahhoz, hogy az ember ilyen helyekre eljusson.

Ezért hisszük, ma, hogy ebben az időben a nagyobb kenet az utazásra, a szolgálatra megtöri az igákat az országok felett, ahol szolgálsz a nemzetek felé. Uralmat vehetsz felettük, és az Igét fogod szólni bátorsággal, és a kenet fogja megtörni az igát. Egyszerű üzenettel fogsz menni, amit még nem hallottak. A Jézus a Megváltó. A Jézus fogja az Igét adni nekik.

Mondja mindenki: Én is képes vagyok erre. Én is megcselekszem. Mert Krisztusban vagyok. És a megigazultság ajándéka adatott nekem. Megigazultan állok Isten előtt. Növekszem a kegyelemben, mert a hitemet használom, és hit által járulunk ehhez a kegyelemhez. Növekszem a kegyemben, Isten képességeiben, meg nem szolgált kegyeltségben. Isten egyszerűen csak megáld engem, és gyarapít engem. Nem érdemeltem ki, nem kértem ezt, Ő egyszerűen csak megáldott engem és én elfogadtam azt. Több vállalkozás lesz, több munkahely lesz, a család minden tagja üdvözülni fog. Istenfélő barátok jönnek, és ezért boldog vagyok. Az Úrnak örömében örvendezek. Köszönjük Uram. Halleluja!

Nem vettétek észre, hogy mennyire változtok. Az Úrnak egy öröme, egy szabadsága van rajtatok, és ez gyönyörű. Ezért van, hogy tanítok, tanítok és tanítok erről, hogy felszabadul­jatok. Lehet, hogy volt egy kis kitérő egyik és másik irányba, de ezek a tanítások mind jók. Nem fogom eldobni ezeket, de valószínű jövő héten lesz még három új tanítás hozzá.

Nem vagyunk a törvény alá rekesztve, mert a törvényből nem növekedne ki a hitünk. Meg kellene bíznunk az Úrban. És igenis képes vagy hallani az Úrtól. Ne mondd, hogy nem tudok, mert az Úr neked meg fogja mutatni. Én követni fogom a Szellemet, Ő az én tanítóm. Ő tanít engem. És én megtanulom ezt, hogy miként kell Őt követni.

Volt idő, hogy azt mondtam az Úrnak, hogy én ezt nem fogom megtenni. Nem fogok adni ilyet és olyat adni nekik. Ezt már az Úr kétszer is mutatott ilyen nagyobb összegű adományt. Ez több mint 20 éve volt, és nem adtam azoknak a szolgálatoknak.

De az Úr előttünk jár egy kicsivel azért, és jobban tudja a dolgokat. Nem áll meg semmilyen tanács az Úr bölcsessége ellen. Nem lehet érvelgetni: Uram nem így van, hanem úgy. Ő a legjobb!

Ő a legjobb vezető, és tanuld meg követni a Szellemet. Sok szellem van kint a világban, és az igaz szellemet kövesd. Dicsérjük Őt. Egy dalt énekeljünk az Úrnak, dicsérjük az Ő szent nevét. Ámen. 

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL