2012.06.28. 

IMÁDSÁG 3.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. június 24.

 

Hálákat adunk Neked, áldunk téged Atyám, az Úr Jézus Krisztusunk szent nevében. A drága Úr Jézus nevét felemeljük, mindaz, ami valaha voltunk, vagyunk és leszünk, az általad van Atyám, Őbenne. Áldunk téged ezért Atyám, a drága Szent Szellemed által. Magasztalunk Téged. Ámen!

Zsebkendők felett imádkozunk: - Köszönjük drága Mennyei Atyánk, hogy a szent keneted árad, és a gyógyító kenet a vesékbe hatol Atyám, és azok a vesék meggyógyulnak. Köszönjük a drága Szent Szellem ajándékait. Áldott légy ezért Atyám, hogy a jelenléted kiárasztod köztünk, hogy a foglyokat szabaddá teszed. Atyám végezd el a munkát, ami a szívedben égő vágy, cselekedd meg ezeket a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Tiéd legyen a dicsőség ezért. Ámen!

Az eddigi imakonferenciák mellé az Úr július 28-ára (szombatra) egy újabb imakonferenciát jelzett, ezért ezt összehívjuk. Abban az időszakban sűrűsödnek, és így minden második héten lesz egy imakonferenciánk. Pár hete már mutatta ezt az Úr, és most mondom nektek is, hogy gyertek imádkozni. Az Úr hívta ezt elő, hisszük, hogy meg is halljátok a hívó szót, és itt lesztek. Az elkövetkezendő 60 napban komoly történések előtt állunk, és ezekhez szükséges az imádság.

Közelgő alkalmak bejelentésére kerül sor. A Texasból jelenlévő unokám kérdezte, hogy miről prédikálok ma. Azt válaszoltam, hogy nehéz elmagyarázni, mert a prédikátorokat nézem egész héten, és három különböző üzenettel is előkészültem. A legelső talán, amit tudni kell, hogy az Igén cselekszünk.

Az imádságról tanítunk egy ideje, és én hiszek a megválaszolt imádságban, hiszem, hogy az imáinkra válasz jön. Ha nem jön az imáinkra válasz, akkor van valami, ami akadályozza azt, hogy megláthassuk, amit kértünk.

És szokták mondani, hogy a rókafiak szokták megrágcsálni a szőlőtöveket. Vagyis meg kell találni, mi az, ami megakadályozza az imaválaszokat. A mai napon megértjük azt, hogy sok fajta imádság létezik, és az Efézus 6/18-al indítjuk a tanítást.

Efézus 6/18 Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal, és könyörgéssel minden szentekért.

Ahogy a múlt héten is összefoglaltuk az imádságnak az alapját, az egyfajta imádság volt, és sokfajta imádság létezik. Ahogy a foci VB megy most, nézzük a meccseket, és tudjuk, hogy a játszmának meg vannak a szabályai. Másfajta sportokban ezeket a szabályokat nem lehetne alkalmazni.

Az Olimpiai játékok során is, minden egyes sportágnak meg vannak az odavonatkozó szabályai. Ugyanígy van a keresztény életben is többfajta imádság, és alapvetően a hit imájával foglalkozunk. Szívünk személyes kívánságait tárjuk ilyenkor az Úr elé, és hit által mondjuk el ezeket az imákat.

A mai napon szeretnék rátérni a KÖTÉS ÉS OLDÁS HATALMÁRA. Tudom, hogy ez mennyire működik, mert Ausztráliában a híveinkkel ez volt az egyetlen mód szinte, ahogy imádkoztunk, és minden imánkra választ kaptunk az oldás és kötés hatalmával. Mindegy, hogy milyen témában imádkoztunk, anyagiak, egészség vagy gyógyulás, ez bármire, az anyagi életünk területére is vonatkoztatható. Gazdag üzletembereket fogunk így előszólítani azáltal, hogy így elmondjuk az imánkat.

A következő imakörökön, amire fel is hívtam a figyelmeteket, különböző témakörökben, a világgazdaság viszonylatában fogunk rendelni, elvégezni dolgokat, így imádságainkban. Személyes életünk vonatkozásában a gyógyulásunk, a testünk dolgai, egészségünk, anyagi dolgaink területén elsősorban a hit imáját kell jól megértenünk, és erről fogok tanítani.

Jézus, a mi közbenjárónk, szószólók, védőügyvédünk, és a mi Urunk is egyben. Jézus, a mi Urunk áll köztünk és a mi Mennyei Atyánk között közvetítőként. És nincs olyan hely a Bibliában, ahol Jézus azt tanította volna, hogy Őhozzá imádkozzunk, mindig azt tanította, hogy az Atyához imádkozzunk [az Ő nevében].

János 16/23 És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

24. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

Szeretnénk eljutni a trónteremig az imádságokban, szeretnénk tudni biztosan, hogy az imánk meghallgattatott, és ahhoz, hogy az imáink így biztonságban élhessenek a trón előtt, a szabályok szerint kell azt az imát elmondani. Az Úr Jézus Krisztusunknak a halálból való feltámadása, felemeltetése és a trónra való ültetése után következő napokra utal itt Jézus, amikor azt mondja, hogy azon a napon.

És az Atya jobbján végzett közbenjáró szolgálatára utalva tanítja így a tanítványokat. Ma is ott ül azon a helyen. Azon a napon, mondja Jézus, nem hozzám fogtok már imádkozni, hanem az Atyát fogjátok kérni majd az én nevemben. És nincs más út arra, hogy megválaszolt imát kapjunk, hogy a petíció, a kérés imáját elmondjuk, és arra választ kapjunk.

Hat nyelven megy ki a tanítás, és dicsérjük ezért az Urat, és szeretnénk, ha minden hallgatónk pontosan megértené azt, amiről a tanítás szól.

Efézus 3/14 Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,

15. Akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön,

A nemzetségek a mennyen és a földön, mind róla neveztettek. Tehát a nemzetségek, és a családok vonatkozásában nem az a fontos, hogy melyik gyülekezethez vagy felekezethez tartozunk, hanem, hogy melyik családhoz [Isten családjához vagy a sátán családjához].

Sokan vannak, akik tudják, hogy egy Istenhez kell imádkozni, de nem ismerik Őt, mint a Mennyei Atyát. Akik így szólnak, azok úgy tűnik, első hallásra, hogy nem igazán ismerik Őt. A világnak Ő egy Isten, nekünk pedig az Atyánk. Dicsérjük Őt ezért, és nagy örömet hoz ez a szívünkbe, hogy tudjuk, hogy az Atya megválaszolja az imánkat, mégpedig azért, hogy az örömünk teljes legyen. Erről az örömről fogunk mindjárt szólni.

Amikor szomorú ábrázattal kezdünk neki az imánknak, és szomorú ábrázattal fejezzük azt be, akkor abban az imában nem volt jelen a hitünk. Volt egy vízvezeték szerelő, jó száz évvel ezelőtt, Smith Wigglesworth [később Isten hatalmas szolgálója], aki mindig rácsapta az ajtót a feleségére, és azon csodálkozott, hogy ettől függetlenül, az asszonynak mindig csak öröm ragyogott az arcán és jókedvű volt. Hogy, honnan jött elő ez az öröm, csodálkozott rajta.

Elmondta neki, hogy az van az Írásban, hogy kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Nekünk, ugyanígy dicsérnünk kell az Urat, miután imádkoztunk, hogy megvan az nekünk, és örvendezni kell benne, hogy az a miénk. És ez az a hit, amely gerjeszti azt az örömet, még mielőtt a manifesztált valóságát meglátnánk annak, amit kértünk.

Egy időben Smith Wigglesworth nehéz, válságos anyagi helyzetben volt, és meglátogatta őt egy igen gazdag barátja valahonnan. Elég gazdag volt ahhoz, hogy egy tollvonással kisegítse a barátját, és ő egy szót nem ejtett ezekről, és jókedvű volt, vidám volt, viccelődött, mert ő minden terhét az Úrra vetette.

Ez a gazdag ember azzal búcsúzott, hogy én minden pénzt megadnék azért, hogy az a boldogság az enyém lehessen, amelyben Smith birtokolt. Azt válaszolta, hogy ez neked semmibe nem kerülne. Csak annyit kell tenned, hogy minden terhedet, bánatodat, gondodat meg tanulod Jézusra vetni.

És Smith tovább folytatta, hogy neki ezért nincs egyetlen gondja, egyetlen bánata sem. Abban az időben óriási anyagi terhek alatt volt az élete, de mindezeket az Úrra vetette. Ha valóban az Úrra vetetetted ezeket, akkor azok most az Úré, csak ne vedd vissza. Amikor azt az Úrra vetette, attól fogva boldog és örömteljes volt.

Ott volt közvetlen mellette az a barátja, aki tudott volna neki segíteni, ki tudta volna fizetni az összes adóságát, egy szóval nem említette meg neki, mert Isten Igéje az igazság, és ő azon cselekedett. Lehet, hogy nem tűnik túl fontos tanácsnak, de azt írja az Ige:

Filippi 4/6 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

És folytatja a:

Péter I. 5/7 Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok.

Az Úr azt hozza most elém, hogy amikor elmondjuk a hit imáját, ki az, aki felsegíti őt? Az Úr felsegíti majd őt, mindegy, hogy mi volt a probléma! Tehát ez egy öröm, ami belülről fakad akkor, ha tudjuk az Igét, és tudjuk, hogy kihez fordultunk, és kinek mondtuk el az imánkat. És utána meg van ez az öröm, és ez a boldogság bennünk.

Ezekben a dolgokban, így a hitben is fel kell növekednünk. Vagyis az ember elkezdi kicsiben. Amikor az ember az első imáját elmondja, akkor nem egy nagy hajóért imádkozik, mert lehet, hogy nincs rá hited, és azután a hited kárhoztatni fog, hogy nem kaptad meg.

Az Úr megígérte, hogy minden szükségedet betölti az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a fizikai világban, és nem a félelem szellemét adta neked, hanem a józanság szellemét, vagyis te igazából józan vagy, és a szeretet és az erő szelleme benned van.

Ezt kell munkára bírni az életünkben. Tehát nem kell, hogy valakivel haragos, vagy goromba legyek, az Igét kell használnom. Meg kell kötnöm az ördögöt, az ördög erejét, és követelnem kell az üdvösségét, és kérnem kell egy aratómunkást, aki majd prédikál neki.

Máté 18-ra lapozunk, és az EGYAKARATÚ IMÁDSÁGRA fogok rátérni. A 18-tól a 20-as Igéket fogjuk elolvasni, úgy kell majd erre tekintenünk, mint egy fegyverre.

Engem nem az akadémikus elme tudása érdekel, és hogy mi áll ott a görög és héber nyelv szerint. Ez is rendben van, ha valaki érdeklődik és utánanéz. De tudnunk kell, hogy van egy ellenségünk, ennek a világnak az istene az ördög, és meg van a joga, hogy itt legyen, itt tartózkodjon. Ádám adta át neki a jogot.

Ezért kell nekünk használni az Igét! Jézus jött, hogy élővé tegye számunka, legyőzte az ördögöt. Lehet, hogy a te életedben még nem legyőzött az ellenség. Ezért először Jézust be kell fogadnod, és akkor kapod meg azt a hatalmat, amely élővé válik az ellenség felett.

Amikor 36 évvel ezelőtt újjászülettem, azonnal belemélyedtem az Igébe, és az Igén kezdtem el cselekedni, mert az Igében van az erő. Próbálja az ördög az Igét kivenni belőled, addig ijesztget, amíg feladod. Jön a különböző trükkjeivel, és ijesztgetéseivel. Láttál már valakit, aki így fél az ördögtől?

A kezdetek kezdetén, amikor jöttem ide az országba, elmentem egy hagyományos gyülekezetbe, és egy fiatalember felállt a helyéről, és elkezdett remegni, és mondta, hogy az ördög van ám itt. Valóban ott volt az ördög, mert ő képviselte.

Ugyanis az ördög elmegy a gyülekezetbe veled, ha nem állsz ellen neki, de nekünk nagyon jó könyveink vannak, hogy megtanuld ezt a hatalmat. Éld a hatalmadat, mert mi szeretnénk válaszokat kapni az imáinkra.

Máté 18/19 …ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.

A legerőteljesebb ima, amit elmondhatsz a Biblia alapján, óriási ereje van, és az anyagi helyzetedre egy nagy mozdulást hoz. Nézzük meg, csak egy részét akarom most mondani, hogy: ha itt a földön… Csak itt a földön működik ez a vers, mi meg itt élünk a földön, tehát nekünk jó lesz ez a vers. …és egy akaraton lesznek!

Ha valaki jön hozzám, és azt mondja, hogy szükségem van 5 ezer forintra, megegyezhetsz valakivel ilyen tekintetben, hogy jó, rendben van. Nem azt mondtam, hogy éntőlem kérd azt a pénzt, csak gyere és egyezz meg velem.

Legyen 20 ezer, mert akkor jobban fogtok figyelni. Tehát tegyük fel, hogy szükséged van 20 ezer forintra. Mondom: rendben van, megegyezem veled, egy akaraton imádkozunk a Mennyei Atyához, Jézus nevében:

- Atyám kérünk tőled most 20 ezer forint a Jézus nevében, és elfogadjuk. Megkötjük az ördögöt, kiküldjük a szolgáló szellemeket, hogy behozzák! Megköszönjük az Atyának, hogy megvan nekünk, mert megegyeztünk. Ámen!

Azután odafordulok hozzád, és megkérdezem: - Megvan neked ez a pénz? És sírva fakadsz, hogy hát remélem, hogy meglesz. Így nem voltunk egységen, mert itt a szó, a harmónia, ahogy összhangban játszanak a zenészeink.

Mi a helyzet, ha én is beállok a mikrofonnal, és elkezdek énekelni az én jókedvem szerint? Lenne-e ebben valami összhang? Vagy valaki a kórusból elhatározná, hogy ő ma szólót énekel. Nem lesz harmónia benne. Tehát összhangban, tökéletes összhangban kell, hogy legyenek a dolgok.

Én az Igén egyeztem meg veled. Amikor nekem így egy dologban meg kellett egyeznem, akkor mindig egy evangélistához mentem, mert őnéki is annyi más imája volt, hogy utána rögtön elengedte, nem figyelt rá.

Tehát, amikor imádkozunk, akkor kell hinni, vagyis megkérdezem, hogy egyezel velem? Csak azt akarom, hogy te legyél egy akaraton velem, és én végzem a hívést. Én hiszek. És amikor elmondtuk az imát, ő elment a képből. Megegyeztünk, imádkoztunk, és ő kilépett a képből.

Azután, ha így megegyeztünk egy dologban, eltelik két-három hét, és jön ennek a csúnya kétségnek a gondolata, hogy még mindig nincs meg? És én pedig ott befogadtam, megvolt az örömöm, ott dicsértem már az Urat. Nem akkor fontos dicsérni az Urat, amikor már megvan nekem, hanem amikor befogadtam az imádságnál, akkor dicsértem az Urat.

Amikor elkezdenek ezek a kétséggondolatok hozzám jönni, kétség, kétkedés, hitetlenség, akkor kell mondani, hogy most dicsérem az Urat, mert úton van, manifesztációban van, megjelenésében van. Mert miért hozná az ördög a kétségeket, ha nem a közelségben lenne ez a dolog. És néhány nap eltelik, és ott van a válasz, elvégeztetett. Az ördögnek egyetlen egy dolga van, hogy kétséget és hitetlenséget hozzon.

Tehát így imádkoztunk legtöbbet, tökéletes összhangban. Volt az egyikünknek egy lakása, amit szeretett volna eladni, bementünk az ingatlan irodába, és azt mondták, hogy tízezrével vannak ilyen lakások meghirdetve, és egyetlen egyet sem adtunk el a közelmúltban, és nem vették fel a hirdetését. Nem keseredett el, és az övét eladtuk így, csoda volt. Abban a hónapban egyetlen lakás kelt el, az övé, azon a héten, amikor imádkoztunk.

Amikor Ausztráliában a házunkat adtuk el, mert más helyre kellett költöznöm, ahol pásztoroltam, eladtam a házamat is. Akkor sem volt a piacon ilyen, hogy valaki eladta a házát, egyetlen egy sem kelt el, mert a recesszió ideje volt. Nem mentem el az ingatlan irodába, tudtam, mit mondanak, a kertembe tettem ki egy kis cédulát, hogy eladó.

Arra járt az ingatlanos és meglátta. Tudod miért járt arra? Mert egy gazdag állattartó jött arra, és a kertünknek hátsó része közelében volt egy nagy egyetem és szeretett volna egy házat venni ott a közelben a lányának, és megvette. Az Ige cselekedte meg, mert az Igén cselekedtünk.

Azt mondják erre, hogy hát te csak szerencsés vagy. De ez nem szerencse, hanem ez az Igén való cselekvés, összhangban, és utána hitben maradni, a gondolataidat pedig uralni, és a nyelvedet még inkább uralni. Mert az ördög rálép a lábadra, és akarja, hogy a nyelved pörögjön a rossz irányba - így lop meg!

Mert a tolvaj nem egyébért jön, hanem, hogy lopjon, öljön, pusztítson… Arra kíváncsi, hogy igazán mi van a szíved mélyén. Ezért jó az, ha már kicsiben elkezdjük letenni az alapjait. Amikor hozza ezeket a vészjósló tüneteket a testedben, száz százalékban hazugság mindaz, amit hoz. Száz százalékban a gondolatainkban ébredez, ugyanis a bűn egy angyalban találtatott, és ez szellemi eredetű.

Az Úr magában vitte el a betegségeinket, és hordozta a fájdalmainkat! Nem azért volt, amit a római katonák valójában tettek vele, hanem ostoroztatott, verettetett, kínoztatott Istentől. Mindaz, ami baj volt ezzel a világgal, az mind Jézus Szellemére lett helyezve, és mindezt Ő elnyelte.

Emlékszel-e Áronnak a kígyójára? A varázslóknak is voltak botjaik, és amikor ledobták a földre, azok kígyókká változtak. De, amikor Áron tette ezt, az övé is kígyóvá változott, azzal a különbséggel, hogy az övé elnyelte a varázslók kígyóit, és utána újra bot lett a kezében. Jézus ugyanígy elnyelte mindazt, nem létezik többé! A bűn nem létezik, és a fájdalom sem létezik, a betegség sem létezik Isten szemében. Ez egy szellemi hazugság, amit befogadunk az ellenségtől.

Neked egy fizikai test adatott, és arról kell neked gondot viselned. Mert adott neked egy testet, és az a te dolgod, hogy vigyázz rá. Isten egy igazságtalan Isten lenne, hogy olyat kérne tőled, amit nem tudnál megtenni? Nem kell, hogy a hited teljesen ki legyen fejlődve ahhoz… Ezért van hozzá a kegyelem. Ezért tanítok a hitről, mert a hit által van meneteled ahhoz a kegyelemhez. Ő ad még több kegyelmet, hogy még több képességed legyen.  

Járuljatok a kegyelem királyi székéhez, és fogadjátok el ott a segítséget a szükség idején, és oda bejárás csak hit által van. Még azt a hitet is, amellyel újjászülettél, azt is Istentől kaptad ajándékba. Úgy adta azt oda neked Isten, mint ahogy egy koldusnak odadobunk egy adományt.

Kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, azért, hogy senki ne dicsekedjék, senki ne kérkedjék, mert nem cselekedetekből van! Ugyanis a szívvel hiszünk az igazságra, szívvel hiszünk Jézusra. A szívünkben van ez a kijelentés, hogy Jézus él! És Jézus volt az Ige, és az Igéből lehet kapni a hitet.

Voltam olyan helyzetekben, háborúban, veszélyes helyzetekben, és Isten kegyelme mindig elegendő volt. Ha hitben járunk, akkor Ő növekedést ad a kegyelemre az életünkben. Sőt még mondja is, hogy növekedjünk ebben a kegyelemben, ez pedig a képességekkel való felruházást jelenti.

Van, aki visszaveti az üdvösséget, azt mondja, hogy nem születhetek újjá, mert nem akarom ezt a keresztény életet élni. Mondom neked, hogy senki nem képes magától erre. Ő adja meg hozzá a kegyelmet, meg kell, hogy tegye, mert nincs meg sem a hitünk, sem a kegyelem hozzá.

Magunktól nem vagyunk olyan szentek, hanem mocskosak, és koszosak vagyunk. A kegyelem fog minket megváltoztatni, és ha belelépünk, még több kegyelmet fog adni hozzá. Ha Ő akarja, hogy szentek legyünk, Ő hozzá fogja adni azt a kegyelmet, ami által szentek lehetünk, mert nem a törvények alá helyezett minket.

És a kegyelemről való ilyenfajta megértésed fog kiemelni téged abból, hogy állandóan kisebbségi érzésben szenvedj, hogy bűntudat gyötörjön. Nem tarthatjuk magunkat a bűntudat alatt. A Zsidó levélben írja, hogy ha a bakoknak és a bikáknak a vére megtisztította a testet, nem volt képes a lelkiismeretet megtisztítani.

Jézus vére volt képes arra, hogy megtisztítsa a lelkiismeretedet, ezért nincs többé bűntudatod. A kárhoztatás törvénye alól felszabadultál. Ez a törvény alatt volt, de nem vagyunk többé a törvény alatt. Ábrahám nem a törvény alatt volt, 430 évvel a törvény előtt volt. A bűnnek ereje a törvény, és árnyékképe volt csak az eljövendőknek. És az eljövendők itt vannak. Az árnyéknak a valója, Jézus eljött!

És ez a Szellem beléd került, beléd ültette Isten, az Ő természetét beléd helyezte Isten. Egyetlen dolog tud gyötörni, a múlt dolgai. E világ rengeteg mindent belénk programozott, ezért mondja az Írás, hogy újítsd meg az elmédet, és tanuld meg, hogy ki vagy Őbenne. Mert fogalmad nincs, hogy ki vagy Őbenne, ha csak nem mélyedsz bele az Igébe, mert te bizony vagy valaki. Belül pontosan olyan vagy, mint Jézus.

És most visszakanyarodván az igei részre, tehát én olyan imádságot szeretnék elmondani, ami választ nyer. Nem akarok szegénységben élni, volt időszak, amikor ebben meg voltam próbálva, voltak adóságaim, még mielőtt elkezdtem volna prédikálni.

És az Ige áttört az életemen, áttöréseket hozott, és felmagasztalta magát az Ige. Ezért képesek vagyunk összhangban egy akaratra kerülni, bármilyen dolgot tekintve az életünkben. Megadatik nékünk, amit kérünk a Mennyei Atyától. Megadja nékik az én Mennyei Atyám - így mondja Jézus. Vagyis ezt az Atya fogja megtenni, pontosabban mindent Ő végez a Jézus nevében.

Tökéletes összhang van a Szentháromság között. Azt a fajta szeretetet, amelyben Ők vannak, azt mi nem tudjuk megérteni, Ők mindhármuk boldog. Mindannyian szeretetben vannak egymásban, és az Atya megdicsőíttetik a Fiúban, ha Jézus nevét használjuk. És Ő megdicsőíttetik akkor is, amikor neked imaválaszod van, és megdicsőíttetik, amikor te befogadod azt.

A te hited, tudd meg, hogy értékesebb a tűzben megpróbált aranynál. Jobban érdekli az Urat a hited, hogy hol tart, mint bármi más az életedben. Biztos vagyok benne, hogy sok mindenen keresztülmentél már, de a hited közben kifejlődik, és ez az Úrnak a tetszésére van. És ebben az Egyházban nagyon jól érzékelhető az egybekapcsolt hit, ami jelen van.

Kéthete felugrottam… Engem nem érdekel ez a gazdasági világi zűrzavar, amiben vagyunk itt a világban! Ez jött ki a számból. Mert nekem megvan az Ige, és használom, élek vele, és meg is tesszük. Tehát, hogy fel is olvassuk a Máté 18-ból az Igéket, mert eddig csak beszéltünk róla, ezért elolvassuk a 18-20-as verseket.

Máté 18/18 Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.

19. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.

20. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

Ott van köztünk. Amikor Esztergomban jártunk Blaumann Ferenc pásztorral, akkor még nem volt meg a híd Párkány felé, mert még a II. világháborúban az amerikaiak lebombázták. Elmondta nekem, tudod, visszaemlékszem még az édesapám hozott el ide, és mutatta nekem, hogy nézd ezt a bombázást, és milyen szörnyű, hogy még a mai napig sincs itt híd.

És azt mondtam, hogy tudod mit? Megegyezünk egy akaraton, hogy legyen híd. Akkor még csak kompon jártunk át. Mondtuk, hogy itt az ideje, hogy imádkozzunk, és megegyeztünk. Egy éven belül felépült a híd.

Egy ausztráliai városba, ahol szolgáltam, jött egyszer egy híres próféta, akkor már régen ott éltem, és azt mondta, hogy az autópálya-rendszer olyan, mintha Amerikában járna. Kérdeztem tőle, hogy valóban így látod? Mondtam neki, hogy mindaz, amit látsz, valóságba lett imádkozva.

Az Úr behozza a pénzt is rá, ha valaki el nem lopja. Az országban ez egy nagy probléma. Hihetetlen, hogy hogyan tudták így kifejleszteni, hogy így eltűnnek a pénzek. Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom. Az Úrnak a dolga ez, az Úr kezébe adtuk ezt, az Úr fog vele foglalkozni világszerte.

Ha az Úr valóban megválaszolta az imádságodat, akkor kell, hogy valamit érezzél ott belül. Arról, hogy hiszünk, erről van egy hosszú meghatározás, hogy hogyan is határozza meg az Értelmező szótár.

János 16/24 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen.

Azért kérjetek, hogy az örömötök teljes legyen, mondja. Ha óriási anyagi terhek vannak a válladon, akkor teljes tud lenni az örömöd? Már az öröm ott kell, hogy legyen benned akkor, ha kértél, még mielőtt látnád azt a pénzt hozzád jönni. Mert különben, ha az öröm helyett aggodalmakban vagy, és próbálod magad megoldani, hogy miként, akkor azzal leblokkolod az Úrnak azt a munkáját, hogy hozzád hozza.

Mert minden gondotokat Őreá kell vetni. Miközben te cipeled a gondokat, és így Ő nem tudja [megoldani], te viszed a terheket, azokat a dolgokat. Ezért nem túl sok jót hoz az, ha imádkozol, és utána továbbra is aggodalmaskodsz, mert még mindig rajtad van az a teher. Rajtad van a probléma. Ha továbbra is aggodalmaskodni akarsz, akkor valóban te viszed a terhet.

Azt mondja itt az Úr, ha te valóban imádkoztál, és hitben voltál, akkor az a teher már nem rajtad van, hanem letetted. Változtasd meg még a gondolataidat is! Az Igével tudod ezt megtenni. [Rossz] gondolatokat más gondolatokkal nem vagy képes megsemmisíteni, csak az Ige kimondásával tudod megtenni.

Jönnek a hazug tünetek a testre. Már annyiszor idéztem az ördögnek azt a bizonyos Igét, ezért elkezdtem neki egy újat mondani, hogy ne unatkozzon. A János 3/16-17 Igét mondani neki, az is egy gyógyulás Ige: „Mert Isten úgy szerette e világot, hogy az egyszülött Fiát adta, ha valaki, hiszen Őbenne el ne vesszen, örök élete legyen.”

Ebben benne van a gyógyulás is. Az ördög ezt az Igét jobban gyűlöli, mint bármely másikat. És az Úr nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot. Ez gyönyörű Ige, ezt fogom ezután idézni neki, ezt elhatároztam, hagy gyönyörködjön benne, ez az igazság, mert Isten ennyire szeret minket.

Jézus azt mondta a János 17-ben is, hogy Ő először szeretet minket. Hallottam ezt a tv-s prédikátortól annyit prédikálni: mi azért szeretjük Őt, mert Ő előbb szeretett minket, és közölte velünk az Ő szeretetét. Tehát az örömünk valóban teljessé kell, hogy legyen, mielőtt a valóságban meglátjuk azt, mert tudjuk belől, hogy Ő meghallgatott minket. Sok helyen írja a Bibliában, hogy Ő meghallja az imáinkat.

Egy híres szolgáló mondta, hogy ha egy imát már tízszer elmondtál, akkor abból az első kilencet hitetlenségben mondtad, és a tízedikkel tud dolgozni Isten. Ez a hit imájára vonatkozik, amikor egy petíciót tárunk az Úrra, egy bizonyos dolgot, amikor egy dolgot kérünk, egy kívánságot a szívünkről.

A személyes dolgaink ezek, és tudjuk, hogy meghallgatott minket, mert az Ige biztosít minket erről, és Isten nem hazudik. Az Efézus 5/20-as Igét szeretem.

Efézus 5/20 Hálákat adván mindenkor, mindenekért a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, és Atyának.

Ez egy nagyon erős Ige. Látod, hogy a hálákat az Atyának adjuk a mi Urunk, Jézus Krisztusunk nevében. Ezért hálákat kell adnunk mindig, mindenkor, mindenekben, mert ez a mi Atyánk, akiről itt szó van.

A dicséreteket, a hálaadásokat, az imádatokat, a petíciót mindent a Jézus nevében tesszük, hiszen Jézus neve a mi hozzáférésünk a kegyelem királyi trónjához. Az Atya szívéhez hozzáférni ebben a névben lehet.

És ha kívánod, hogy az imáidra válasz jöjjön, akkor követned kell az igei mikéntjét annak, és mindegy miről van szó. Ezért van, hogy Pál ezeket a leveleket leírta, hogy nekünk tudomásunk legyen róla.

Ha szeretnél egy imádra választ kapni, akkor az igei tanításokat kell követni, és úgy kell imádkozni, ahogy mondja. Az Atyához kell imádkozni a Jézus nevében! Látod-e, hogy ahogy a Máté 18/19-es Igét olvastuk, semmilyen korlátozás nincs arra, hogy a földön bármely dolog felől lehet kérni. Nincs korlátozás. Tehát, amikor a pásztoraink, és az evangélistáink bizonyos anyagi helyzetekben vannak…

Hagin idejében úgy volt a szolgálata, hogy egész héten tanított, délelőtt és délután, egész hét során. Egész vasárnapig. És akkor a vasárnapi gyülekezetbe a pásztor megint meghívta. És nem fogadott el meghívást csak akkor, ha három héten keresztül, ezt a tanítást végezhette. Mert a hitet meg kellett tanítania.

Az Úr egyszer elküldte vidékre, egy egész pici gyülekezetbe. Elmondta a pásztornak az ő szükségeit, hogy háromszáz dollár szükséges neki hetente, ami most kb. hatvanezer forint. Azt válaszolta a pásztor, hogy ne viccelj velem, hát a legnagyobb, ami valaha bejött adomány, az nyolcezer forint volt egy hét alatt, és te meg hatvanat szeretnél? Azt mondta, hogy ne foglalkozz vele, csak egyezz meg velem, én végzem a hívést, és a pénz bejött. Felvették az adományt.

Egész héten tanított, és jött a sürgősség. Mondta a pásztornak, hogy most pedig van egy sürgősségi helyzet, az Úr küldött ide, százhúszezer forintra van szükségem hetente. A pásztor kidőlt hátra a sorból. Mondta neki, hogy nem baj, csak legyél velem megint egy akaraton. Én végzem a hívést, te egyezz meg velem, és jött a pénz.

Rég nem csináltam ilyet, de szeretek én is prédikátorokkal megegyezni, hogy egy akaraton vagyunk. Megvallani, mert a mi szavaink annyira erőteljesek, mert ha valaki azt mondja annak a problémának, vagyis annak a hegynek, hogy kelj fel, és ugorj a tengerbe, és szívében nem kételkedik, szívében nem kételkedik /!/, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, meglesz néki, amit mondott.

Most, hogy itt vannak, a sportprogramok, és a foci, nagyon kedvelem témának, vagy az olimpiai megmérettetéseket. Nézd meg a bajnokok, vagy a sportolók száját, el fogja neked mondani előre, hogy ő a legjobb. És egész kiskoruktól ebben nevelik őket, addig, amíg a szellemük végre át nem veszi az irányítást abban, hogy ő a legjobb.

Mondtam az unokámnak, hogy még a fiammal történt annak idején, hogy ő volt a labdadobó, és úgy esik be a helyére, mint az asztalról leesik a labda. Ő volt a legjobb ebben, senki nem volt képes nála jobban hajítani. Isten adta neki a bölcsességet ehhez. Olyan pici keze volt, és olyan kis újai, hogy képtelen volt arra bárki, hogy megismételje.

Azt mondta az edző, hogy a labda úgy kerül a helyére be, mintha az asztalról esne be. És nincs hozzá hasonló, aki így tudna hajítani. A szájjal végeztetett el. A sport az a terület, ahol sok mindent el tudok így végezni. Hallelúja! Mert ezekben jó időket lehet tölteni, a hitünket kitéve próbának.

És nagyon sok korrupt ember ostobának tűnik fel a végén. Csendesek vagytok, biztos hiszitek és emésztitek. Nem fejeztem még be. Megnézzük a következő Igében, hogy az Atya hogyan dicsőíttetik meg Jézusban. Jézus mondja a:

János 14/13 És akármit kértek majd az én nevemben megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.

Ez egy hallelúja vers! Hogy az Atya dicsőséget vegyen a Fiúban. Cselekedetekről beszél itt az Ige! A gyógyító sorokban végezzük ezeket a cselekedeteket, követelünk az ördögtől, hogy engedje el a testeket, és a Jézus nevében gyógyulás jöjjön a testekbe. Vegye le a kezét rólad, vegye le a kezét a testedről, tökéletesen működjön a tested! Ezt mondjuk. Nem imádkozunk kimondottan, ahogy a kérés imájára gondolnánk, hanem a cselekedeteket végezzük. Így kell a cselekedeteket végezni.

Hallod az evangélistáink csodáit, amerre csak járnak, csodák történnek. Semmi nem történik, hacsak nem Jézus nevét használod! Amikor az Urat befogadod, akkor örök életet fogadsz a szívedbe, és onnantól kezdve jogod van a Jézus nevéhez.

Nem kell külön hit arra, hogy használd a Jézus nevét. Ahhoz, hogy a saját nevedet használd, ahhoz kell, hogy hited legyen? Egyszerűen kimondod a neved. Az a te neved. Nagyon egyszerűvé tette az Úr, az elménket kordában kell tartani, és az Igét élő formában kell a szívünkben hordani, ne engedjük, hogy bármi megsemmisítse azt.

Amikor egyszer imádkozom valamiért, a petícióról van szó… Majd átmegyünk a többi imafajtán is, mert sok más fajtája is van az imádságnak. Amikor Jézus a Gecsemáné Kertben imádkozott, akkor úgy imádkozott, hogy - ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod Atyám. Ez az odaszánás imája. De amikor a petíció imáját mondjuk el, akkor nem tesszük hozzá, hogy ha a te akaratod Atyám.

Tehát ezért nem is kérdőjelezzük meg azt, amit kértünk, és nem is imádkozunk újra azért a dologért. Az megvan nekünk. És ha a körülmények azt sugallják, hogy az a dolog egyáltalán nincs meg, akkor van az, hogy hitben járunk, és nem látásban, mert te valami szellemit teremtettél meg. És vannak dolgok, amihez időre van szükség. De abban biztos lehetsz, hogy Ő megválaszolta, és mozgásban van a dolog a szellemiekből a láthatóba [fizikai világba].

Öntözni lehet azt, hogy növekedjen, a nyelvek imájával, sok hálaadással, megvallásokkal öntözni lehet azt. Mert az Igének cselekvőivé kell lennünk. Tanítja az Ige, hogy a hit cselekedetek nélkül holt, vagyis a hitünkkel párhuzamosan kapcsolódó cselekedetekre van szükség. Tehát ha imádkoztunk, akkor úgy is cselekedjél, hogy az Ige az igazság, úgy járjál.

Az ördög azt gyűlöli, ha egyszerűen figyelmen kívül hagyod. Jobban sérti a kevélységét ez, mint bármi más. Figyelmen kívül hagyod a hazug tüneteit, a gondolatait, az ötleteit. Egyszerűen figyelmen kívül hagyod, nem kell naponta százszor megdorgálnod. Ha odatetted a lábad alá, akkor ott van, csak járj [taposs] rajta, senki ő, meg van bénítva. Ha valaki bénán fekszik az ágyban, akkor félsz tőle, hogy árt neked?

Ha először jöttél ma, akkor mindenképpen várunk a következő imára, mert a saját üdvösségedet fogod létezésbe szólítani. Amikor ezt megteszed, akkor Isten családjának tagja leszel. Nem kell foglalkozni a képmutatókkal, hogy ki mit mond, csak az Igével.

Amit mond az I. Péter 1/23 - újonnan születvén romolhatatlan magból, Isten Igéje által, amely él, és megmarad örökké. Vagyis nem romlandó magból születtünk, ezért nagyon jó tudnunk, hogy jó a mennyországban, de itt maradunk addig, amíg dolgunk van, mert itt a földön is jobbá tudjuk tenni az életünket az Ige által.

Hálát adunk és imádkozunk, meghívunk benneteket erre a hitmegvallásra, amit a Róma levél alapján teszünk, az internet testvéreinket is hívjuk, és akár a tv nézőket is, ha a szívük szerint való ez az imádság, kövessenek minket ebben.

Így szól az imánk: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjá születtem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Örökkön örökké. Ámen. Jézus az én Uram, mert újjászülettem!

Saját üdvösségedet hívtad, szólítottad valóságba. Minden más is így működik. És ahogy vettétek az Urat, úgy járjatok Őbenne. Néha nem tűnik olyan könnyűnek, mint amilyen.

Amikor három hete kezdtük a tanítást az imádságról, akkor – ugyanúgy, mint ahogy a Szent Szellemnek az ajándékai, a gyógyító ajándékok, a megnyilvánulások – elkezdtek az emberek az Igén cselekedni, és leállítottak az életükben sok mindent, és előjöttek dolgok.

Amikor az asszony teherbe esik, még senki nem tudja, hogy terhes, de amikor megreped a burok, akkor közel a baba, akkor jön hamarosan. Lehet, hogy várt egy kis időt, míg nyilvánvalóvá lett, de akkor már nem kell, hogy sokat várjon.

Jelen vannak a gyógyítások ajándékai, aki szeretne meggyógyulni, a kezünket fogjuk rátenni, lehet jönni a gyógyító sorokba, és ezek a dolgok, amelyeket az Úr cselekszik, mindig az újdonság örömével jönnek. Dicsőség Istennek! Ámen!

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL