2012.09.12. 

KEGYELTSÉG

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. szeptember 09.

 

Utcai evangelizációkat folytatunk vidéken, településeken. Amikor megyek, akkor nem én akarom kézben tartani [ezeket], a pásztornak rossz az elképzelése erről. Ott a helyi pásztor a legfelsőbb hatalom és ő dönti el, hogy akar-e az utcán dicséretet felállítani és úgy szolgálni az Urat, hirdetni az Igét, vagy a nélkül.

A gyülekezetek tagjai kell, hogy ilyenkor közösen kimenjenek az utcára, és mindenkivel, akivel lehetséges, az újjászületés imáját elmondatni, hogy újjászülessenek, mert erről szól ez a munka. Olyan kis településekre megyünk most el, ahol talán, ha meghirdetnénk egy alkalmat, nem is nagyon jönnének az emberek, de az utcán kint vannak, és nagyon sikeresek ezek az egyenkénti személyes beszélgetések és imádságok.

Most pl. nagyon fontos kontaktszemélyekkel ismerkedhetünk meg. Egyiptomból van itt egy drága ide látogató asszony, aki mondta, hogy Egyiptomban hívőként éli az életét. És szeretnénk őt is felruházni az üdvösség üzenetével, mert a kinti kopt keresztények tíz millió számra vannak. Képzeljétek el, ennyi keresztény hívő van, és nem tudni, közülük hányan vannak újjászületve. Tehát kell, hogy kint is folyjon majd ez a szolgálat.

Az evangélistáink nagyon kiváló munkát végeznek, nem akarjuk az ő kenyerüket elvenni, de ezt a munkát mindenki végezheti. Teljesen más hangvételben, és stílusban zajlik ez a munka, és ezt mindenkinek meg kell tanulnia. És a pásztornak legyen egy serege erre, a helyi gyülekezete. A környező gyülekezetek is segíthetnek.

A pénteki napon is végeztünk egy ilyet, néhányan ott voltatok, és láthattátok milyen sikeres volt. Még egy-két házba is belátogattam és imádkoztam ott szükségben lévőkért. Tehát, ha én is ott vagyok, akkor szívesen megteszem ezt, de e nélkül is folyik ez a munka.

Egy nagyon erőteljes tanítás lesz a mai tanítás. Lehet, hogy még ilyen formában nem is hallottátok. Szeretném megemlíteni nektek a mai napon a tanítás első Igéjeként: Zsoltár 102/13-ban mondja, hogy eljött a megszabott idő, ezért Isten kell, hogy könyörüljön az Ő Sionján. Ez az Ige, a mai pillanatnak az üzenete.

Zsoltár 102/13 Te kelj fel, könyörülj a Sionon! Mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő.

Ha a mai napon velem tartasz, és figyelmezel arra, mit is mondok, akkor meg fogod érteni, hogy mit is jelent, Isten kegyeltsége.

Keresztények sokaságára az jellemző, hogy mivel a törvényt prédikálják nekik és tanítják nekik, a törvény, ahogy beépül a szívükbe, az csak megerősíti a bűnt az életükben. És így a bűntudattal párosul ez, és a bűntudattal teljes hívő pedig a gyülekezetbe járás folyamán épül ki. A vallásosságból jön ez elő.

Zsidó 10/1 Mivel a törvényben csak árnyéka van az eljövendő javaknak, nem a valóság igazi képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletességre juttatni az odajárulókat;

2. Különben megszűnt volna az áldozás; hiszen, ha egyszer megtisztultak volna az áldozók, többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna. 

Mivel mi az Úrhoz tartozunk, és megtisztult a szent vér meghintése által a lelkiismeretünk, ezért többé nem szabadna, hogy bűntudatban éljünk. Keresztények sokszor úgy gondolják, hogy minél inkább bűntudat teljes az ember, annál inkább alázattal teljes.

De én azt mondom neked – lehet, hogy újdonságként érint –, hogy Isten gyűlöli a bűntudatot. Miért? Mert ez arról kiabál az életedben, hogy Krisztus nem vitte el a bűnt az életedben, nem semmisítette meg a bűnt az életedben. Ezt mondja:

János 1/29 ...Ímé, az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit!

Ebben az esetben az ember ezt nem hiszi teljesen. A bűnt úgy lehetne meghatározni az egyik legegyszerűbb módon, hogy eltévesztjük a célirányt. Jézus elvette tőlünk ezt az elvétést. Ha az ember bizonyos dolgokon megy keresztül, és közben azt kérdezi, hogy Uram, hol vétettem el?

Akkor az azt jelenti, hogy úgy kérdezzük, mintha nem hinnénk azt, hogy Jézus megváltott minket attól is, hogy elvétsük a végcélt. Úgy kellene gondolkodnunk ilyenkor, hogy velünk kapcsolatban nincs semmi kivetnivaló.

Mert minél inkább kérdezgetjük magunktól, hogy hol is vétettük el, annál inkább bűntudat teljesekké válunk. És a bűntudatteljesség pedig megöli az embert egy lassú halállal, először depressziós lesz, elnyomott lesz, és azután beteg lesz.

A gyülekezet pedig ezen a helyen van jelenleg, a bűntudatteljesség állapotában. Mondaná erre valaki, hogy – jó, akkor nem járunk többé gyülekezetbe. Ezért vannak annyian szentek kint a világban.

A megoldás az, hogy olyan gyülekezetbe kell járni, ahol nem a bűntudattal terhelnek még továbbá. A törvényeikkel úgy teletömködnek, hogy a végén úgy méred meg magadat, hogy nem vagy alkalmas arra, hogy téged Isten meggyógyítson, vagy, hogy gyarapítson.

Tudod-e, hogy a Róma levélben, vagyis a Bibliában ott áll, hogy a bűn zsoldja a halál? Tudod-e azonban, hogy ez nem igaz számunkra, mert a bűneinktől mi megtisztíttattunk.

A mi bűneink eltöröltettek, vagyis számunkra az a törvény nem igaz, mert Isten kegyelmi ajándéka számunkra az örök élet. És a kegyelem pedig meg nem érdemelt, ki nem érdemelt kegyeltséget jelent.

Vagyis nem szolgáltál rá arra, hogy Isten kegyelmez neked, nem tudtad kiérdemelni, és nem tudtad megérdemelni. Vagyis gyakorlatilag úgy is olvashatod a Bibliádat, hogy ahol a kegyelem szót olvasod, oda a kegyeltséget helyettesíted be.

Róma 4/7 Áldottak, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik.

Kiérdemeltük-e ezt? Vagyis az Úr áldásai azokon vannak, akiknek a bűneik elfedeztettek, megbocsáttattak.

Korinthus I. 15/10 De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok; és az Ő hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló; sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.

A kegyelem szót kegyeltséggel is helyettesítheted. Istennek a kegyeltsége van felettem, folytonosan, állandóan. És itt az idő, hogy Istennek a kegyeltsége az egész Gyülekezete felett ott legyen. A mai napon képes vagy úgy kimenni innen, hogy rajtad van a kegyeltsége.

Ha a törvény cselekedetei által tartod magad igaznak, akkor az a saját cselekedeteidből van, és akkor kiestél ebből a kegyeltségből, kiestél a kegyelemből. Így lehet összezavarodni Isten kegyelme témakörében, ha úgy gondoljuk, hogy arra rászolgáltunk.

A kegyeltséget nem lehet kiérdemelni. Mi az, ami arra hajt minket, hogy megpróbáljuk azt elnyerni? A törvény! De a törvény nem azt célozta, sohasem azért adatott, hogy az embert szentté, vagy megigazulttá tegye.

A törvénynek nem az volt a szándéka, hogy megigazítson téged. A Róma 3/20 mondja, hogy a törvény ismerete által van a bűn az életünkben. Ahol nincs törvény, ott nincs bűn, mondja a Róma 4/15-ben. Vagyis ki akarunk jönni a törvény alól, és be akarunk menni a kegyelembe. Tanuljuk a következő Igéből, hogy:

Róma 5/2 Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.

Hallelúját zengünk! Amikor az ember keményen munkálkodik azon, hogy elnyerje Istennek ezt a kegyeltségét, akkor pont kiesik a kegyelemből. Mi az, ami a halált hozza az életünkbe? Menjünk a:

Korinthus II. 3/7 Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára, arcának elmúló dicsősége miatt:

Mi az, amire itt hivatkozik? A tízparancsolatra utal, és ezt a halál szolgálatának nevezi itt ebben a versben. Nézzük a 8-as verset.

8. Hogyne volna még inkább dicsőséges a Szellemnek szolgálata?

A Szellemnek a szolgálata pedig a kegyelem. A kegyelmet, a kegyeltséget szolgáltatja az életedre.

9. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a megigazulás szolgálata?

A tízparancsolatot, a kárhoztatás szolgálatának olvasod itt. De a kegyelem szolgálata sokkal inkább túlhaladó dicsőséggel rendelkezik. A tízparancsolatban nem találod meg Isten kegyelmét. Az emberek próbálják az életüket úgy élni, hogy a halál szolgálata alatt tartják azt.

A törvénnyel az a baj, hogy megöli a kapcsolatunkat Istennel, és az elménkre is súlyos kihatással van. Az Úrral való kapcsolatunkra súlyos kihatással van, ugyanis olyan dolgokat próbálsz kiérdemelni cselekedetekből, amit Ő kegyelemből tud csak odaadni.

Ebből a tanításból azt fogod megérteni, hogy az életed, a szellemed, a lelked, a tested az egész elhívásod, mind az Ő kegyelméből adatott neked, és nem cselekedetek által jutsz el oda. Rájön az ember arra, hogy nem olyan hatlövetű, mint amilyennek gondolja magát.

Mindképpen így van ez Isten szemében. Ezért szükségünk van erre a tudásra, és ez egy nagyon jó tudás, amit ma veszünk magunkhoz. A Bővített fordítás szerint fogom olvasni a következő Igéket.

Kolosse 2/14 Érvénytelenítette, eltörölte, és eltávolította az adóslevelet, kötelezettségekről szóló okiratot, annak jogi rendelkezéseivel, és követeléseivel, követelményeivel, amely érvényben, hatályban volt, és ellenünkre volt. Ezt az adóslevelet, annak rendelkezéseivel, határozataival, és követeléseivel, követelményeivel Ő félretette, és teljes mértékben elvette, kimozdította az utunkból azáltal, hogy odaszegezte az Ő keresztjére.

15. Isten lefegyverezte a fejedelemségeket, és hatalmasságokat, amelyek ellenünk magasodtak, emelték magukat, és nyilvánvaló példává tévén őket, látványosságként mutogatta őket, győzelmet aratván, győzedelmeskedvén felettük Őbenne, és a keresztben.

Hallelúja!

Ha valami így el van törölve, akkor az egyszer és mindenkorra elmúlt, eltűnt az életedből. Vagyis akkor, amikor Isten ezt a keresztre szegezte, akkor az összes parancsolatot, rendeletet, mikénteket, rendeléseket eltette az útból. Vagyis továbbá már nem a törvény időkorszaka alatt vagyunk.

Az ördögnek ugyanis szüksége van törvényre, hogy az adasson neked, ahhoz, hogy utána bűnösnek érezd magad. Az ördögnek szüksége van a törvényre ahhoz, hogy utána szégyelld magad, hogy utána kárhozat alá tudjon téged tenni, hogy a bűntudat alatt tudjon tartani. Ehhez az ördögnek szüksége van arra, hogy a törvény életben legyen.

Vegyük Ádámot és Évát példaként a Kertben. Akkora méretű terület volt ez, mint egész Európa. Azt mondta nekik Isten, hogy látod-e ezt az egy fát? Minden más fáról ehetsz, de erről az egy fáról nem. Ha belegondolunk, ez azt jelenti, hogy még az élet fájáról is ehettek volna.

És ha arról ettek volna, akkor az egész kimenetelünk az örökkévalóság szempontjából, másként alakult volna. De mivel ebben a fában benne volt a törvény, ez volt az egyetlen tiltás, ezért az ördög ezen az egy területen tudta őket megkísérteni.

A démonoknak ahhoz, hogy erővel rendelkezhessenek az életedben, szükségük van arra, hogy a törvény éljen ott, hogy tudjanak azzal kárhoztatni téged. Vissza fogunk erre különben mindjárt térni, de ezt látni kell.

Lehet tisztán látni, hogy mi történt a Gyülekezettel. Teljesen a törvény alá rekesztik magukat. Az előző időkorszaknak a része volt a törvény. És a törvény, a vezérlőmesterükké adatott, hogy elvezérelje őket Krisztushoz. Törvény nélkül, kárhoztatás nélkül, az ördögnek, a démonoknak nincs ereje feletted! Más fordítás szerint:

Jelenések 1/5. Minden dicsőség annak, Aki szeretett minket, és szabaddá tett minket, minden bűnünktől, azáltal, hogy kiontotta az Ő vérét érettünk.

Ennek az ellentétje, a törvénynek a léte, ami állandóan a bűneinkre emlékeztet minket. A kegyelem pedig a megigazultságunkra emlékeztet minket. Olvasod az Ésaiásban, hogy az ember saját igazsága olyan Isten előtt, mint a levetett szennyes ruha.

Nagyon boldog nap lesz ez a mai, meg fogod érteni a mai napon, hogy mi az, amit szándékozott Isten eljuttatni hozzád a Páli Evangéliumban. Az ő Evangéliuma, a kegyelem Evangéliuma volt. Pál vallásos zsidó neveltetést kapott, és a legmagasabb rabbi fokozatra jutott el az életében.

Galata 1/1 Pál apostol, nem emberektől, sem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Őt a halálból;

Tehát ő olyan apostol, aki nem emberektől, hanem Istentől vette a rendelést. Ezért mondja Pál azt, hogy én Istent a szellememmel szolgálom, nem a törvény erejéből.

2. És a velem levő összes atyafiak, Galácia gyülekezeteinek:

3.  Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól,

4. Aki Önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint.

Ezek a zsidók tehát tudták itt, hogy ők ki lettek szabadítva a törvény rabságából.

5. Akinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.  

6. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangéliumra hajlotok.

Hogy ily hamar elhajoltatok az igaz Evangéliumról, egy más Evangéliumra. Ezt a 6-os verset elolvassuk a Bővített fordítás szerint is.

6. Meg vagyok lepődve, meg vagyok döbbenve, hogy ti ilyen gyorsan hite hagyottá váltatok, és elpártoltatok attól, aki Krisztusnak, a Messiásnak a kegyelme, vagyis meg nem érdemelt kegyeltsége által meghívott, és elhívott titeket és, hogy a hűségeteket, ragaszkodásotokat áthelyeztétek egy másik, egy ezzel ellentétesen szóló evangéliumba. 

Egy másik Evangéliumra, egy ellentétes Evangéliumra mentetek. A kegyelem evangéliumát nevezi „az Evangéliumnak”. Meg vagyok lepődve, sőt meg vagyok döbbenve, hogy ily hamar elfordultatok a kegyelem Evangéliumától? Mert ez a Krisztus Evangéliuma, a kegyelem Evangéliuma. Ez a jó hír, ez az örömhír, ez a kegyelem Evangéliuma.

7. Nem mintha lenne, vagy lehetne egy másik eredeti evangélium, de szemlátomást vannak némelyek, akik zavarnak, zaklatnak titeket, és elvadítanak titeket egy másfajta tanítással, amelyet evangéliumként ajánlgatnak nektek, és el akarják ferdíteni, ki akarják forgatni a Krisztus, a Messiás evangéliumát, valami mássá téve azt, ami abszolút nem az.  

A kegyelem Evangéliuma, az eredeti Evangélium – mondja. A Krisztus Evangéliuma, a kegyelem Evangéliuma. De vannak némelyek, akik zavarnak, zaklatnak titeket egy másfajta tanítással, és el akarják ferdíteni Krisztusnak ezt az Evangéliumát, olyan más dologgal, ami abszolút nem az Evangélium.

Vannak olyanok a nagyok között, a szellemi óriások között, akik végre kitörtek a hagyományos, az elferdített evangéliumból, a kegyelem evangéliumát hirdetik végre. Amikor az ember így szabaddá lesz, akkor az ördög nagy bajba kerül. Ismét a Bővített fordítás szerint:

8. De még ha mi is, vagy akár egy angyal a mennyből, hirdetne nektek egy olyan evangéliumot, amely ellentétes, és eltér attól, mint amit mi prédikáltunk nektek, átkozott, pusztulásra szánt, anathéma, átok alá szánt, örök büntetésre ítélt legyen az a személy.

Vagyis Pál mondja: leszögeztem nektek, hogy egyetlen Evangélium létezik, az a kegyelem evangéliuma.

A 9-es verset már nem is kell olvasnunk, mert ugyanezt megismétli még egyszer. Vagyis az az Evangélium, amit Pál prédikált, az a kegyelem Evangéliuma. Tehát semmi más nem fog működni az életedben, ha nem a kegyelem Evangéliumát hirdeted, és ragadod meg. És én csak azt akarom hirdetni, amit ők hirdettek.

10. Most tehát emberek kegyeltségét igyekszem megnyerni, vagy Istenét? Azt keresem-é, hogy embereknek tetszek? Ha még most is népszerűséget keresnék, vagyis kívánnék az emberek előtt, akkor nem szabadna, hogy a Krisztus, a Messiás foglya, szolgája legyek.

A kegyelem Evangéliuma fog hozni bizonyos dolgokat az életedre. Ha embereknek akarsz továbbra is tetszeni, akkor a törvényt fogod hirdetni. El kell döntened, hogy embereknek akarsz-e inkább tetszeni, vagy Istennek?

A következő két versből azt fogjuk megtudni, hogy Pálnak közvetlen kijelentése volt erről Istentől, Jézus Krisztustól, ami a kegyelem Evangéliuma volt, és ezt hívja az eredeti Evangéliumnak.

Ezt most nem olvasom el, de a neten fent lesznek ezek az igeversek bővített fordításban. Tehát a kegyelem időkorszakában élünk, ez a lényeg! Volt egy időkorszak, amikor a törvény alatt éltek. Mi pedig az Újszövetségnek az áldásai alatt élünk.

Róma 3/20 Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg Őelőtte: mert a bűn ismerete a törvény által van.

21. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a próféták;

Tehát a törvény által van a bűn ismerete, és ez Istennek igazsága, ami a törvény nélkül jött hozzánk. A következő Igében összefoglalja:

28. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.

Vagyis hit által van a megigazulásunk a törvény cselekedetei nélkül. Megnézzük a Mózes I-ben, hogy milyen szövetséget szánt Isten az embernek?

Mózes I. 2/16 És parancsolta az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél. 

17. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.

Az összes fáról ehettek volna, kivéve ezt az egyet. Az élet fájáról is ehettek volna, csak erről az egyről nem. – A jó, és a gonosz tudásának fájáról ne egyél! Isten nagyon könnyűvé tette az együtt járásukat Istennel, hiszen szabadon ehettek ebből a hatalmas kertből, bárhonnan, ahonnan akartak, csak erről az egy fáról nem volt szabad enniük.

Az áldások áradnak addig hozzátok, amíg ezt az egy parancsolatot betartjátok. Évát miért nem azzal kísértette meg az ördög, hogy ölje meg Ádámot? Azért nem kísérthette meg, mert nem volt ilyen törvény. Vagyis az nem lett volna kísértés, mert a bűnnek ereje a törvény.

Ott voltam Dél-Libanonban és egy rádióállomást hoztunk létre, teljes egészében zajlott ott a háború. Nem voltak ott törvények, hogy mit, hogyan. Hat éve folyt ott a háború, és mégis minden jól funkcionált. Megcsináltuk a dolgunkat, az iskola is ment, arra mentél, amerre akartál. Ha az embernek meg van ez a szabadsága, akkor csak arra kell vigyáznia, hogy pontosan, jól működjön.

Látnod kell tisztán tehát, hogy ez volt az egyetlen terület, ahol az ördög képes volt őket megkísérteni. Ugyanígy van ma is, ahhoz, hogy az ördög bejuthasson egy ember életébe, szüksége van az ördögnek egy törvényre. Ennek a fának a neve a halál fája volt? Nem!

Nem. Isten azt akarta, hogy szabadon járulhasson az ember Isten elé, mindenféle bűntudat nélkül. Mi történt miután ettek erről a bizonyos fáról? Mi volt az első dolog, mikor Isten kereste őket? Elrejtőztek Isten elől.

Zsidó 10/22 Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől a vérrel való meghintés által, és testük meg van mosva tiszta vízzel.

Mi a rossz, vagyis gonosz lelkiismeret? A gonosz lelkiismeret az egy bűnnel teljes lelkiismeret, és azért gonosz lelkiismeret, mert mindig a bűn felől gondolkodik. Ezt írja ott az I. Timótheus 4-ben, hogy el van pecsételve, meg van bélyegezve a lelkiismeretük. Mindig a bűnről gondolkodnak.

Isten nem akarta, hogy az ember bűntudattal éljen, Isten egy kapcsolatot akart, egy családot akart magának. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a Kertnek bármely fájáról ehettek volna, csak erről az egy fáról nem. De most már van valami, amibe a sátán bele tud kapaszkodni, és meg tudja kísérteni őket. És a sátán beléjük szülte, megszülte bennük a bűntudatot.

Az Úr meg kihozott minket az Ő kegyelme által erre a szabadságra, hogy hatalmasabb dolgokon tudjunk gondolkodni, hogy az Úr munkáin tudjunk időzni. Hallelúja. Volt a Mózesi szövetség annak idején, amikor Isten adta a tízparancsolatot a népnek. A II. Mózesben olvassuk.

Mózes II. 20/1 És szóla Isten mindezeket az Igéket, mondván:

2. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából.

3. Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem.

4. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak.

13. Ne ölj.

14. Ne paráználkodjál.

15. Ne lopj.

16. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. 

Ezután közvetlenül, nézzük meg, hogy mit tett Isten?

24. Földből csinálj nékem oltárt, és azon áldozd a te égő- és hálaáldozatodat, juhaidat és ökreidet. Valamely helyen akarom, hogy az én nevemről megemlékezzetek, elmegyek tehozzád és megáldalak téged. 

A földből csinálj nekem egy oltárt. Egy áldozatot mutass be nekem, és akkor én, megáldalak. Isten mindenható! Mondja, hogy én úgyis tudom, hogy nem tudod megtartani a parancsolatokat. Csinálj a földből nekem egy oltárt, és áldozatot mutass ott be nekem, és én megáldalak téged azért az áldozatért, amit bemutattál nekem.

Mert Isten tudta, hogy a parancsolatokat nem tudják megtartani, ezért megmutatta, hogy ily módon lehetsz mégis áldottá. Isten tudta, hogy a tízparancsolatot az ember nem lesz képes betartani, ezért egy szeplőtelen áldozatot kellett bemutatni a bűneikért, ami a Jézusi áldozat előképe volt.

Ezért tartsuk azt az eszünkbe, hogy senki emberfia nem volt képes arra, hogy a törvényt megtartsa. Mert az az embereknek az elképzelése az Ószövetségről, hogy ha megtartották a törvényt, akkor áldottak lettek. Nem azért lettek áldottak. Azért lehetett az áldás teljessé rajtuk, mert az áldozatot mindig bemutatták értük.

Mert az Istennel való egyezségük az volt, hogy a törvénynek minden parancsolatát, minden jottáját meg kellett tartaniuk, mert különben az egész ellen vétkeztek. Hogyan került mégis rájuk az áldás? Készíteniük kellett egy oltárt, és azon bemutatni, egy szeplőtelen áldozatot, egy hibátlan állat áldozatát, és akkor lehetett rajtuk az áldás.

Dávid sem azért kapta az áldásokat Istentől, mert megtartotta a törvény összességét. Dávid nagyon sokat tudott Istennek a dolgairól, és a királyságot is elnyerte Istentől, de ennek ellenére, hogy áldásokban élt, megszegte a törvényt. Neki is pl. több felesége volt. De ettől még áldott volt.

Napi áldozatokat kellett bemutatni, vagyis az áldások jöttek az életükre, bár a törvényt nem tudták betartani. Egy törvény volt, amit a királynak be kellett tartani, mert különben elvesztette a királyi hivatalát. Ha más istenekhez fordult, ez bevégezte a királyi pályafutását.

Miért? Ha valamelyik király más istenekhez fordult, akkor a Jehova Istenének már nem mutatta be az áldozatait, és ez által az áldásoknak a folyama megszakadt. Tehát senki nem volt képes megtartani a törvényt, ugyanis a törvény nem azért adatott, hogy megigazítsa az embert. A törvény azért adatott, hogy lássa meg az ember, hogy kicsoda is valójában. Hogy belássa az ember, hogy nem megy a saját erejéből.

A törvény azért adatott az embernek, hogy meglássa az ember, hogy mi a bűn. Vagy, hogy meglássa azt, hogy ő egy bűnös. Isten nem tudta átugrani ezt az ószövetségi időszakot, a törvény szakaszát, hogy rögtön az Újszövetséget hozza. Mondjuk, hogy Jézus megmenti a bűnösöket. Igen, de mi a bűnös?

A törvény hozta be a bűn ismeretét. Ha kihagynánk a törvény időszakaszát, akkor ki tudná magáról, hogy ő a bűnös? Amikor Lucifer fellázadt Isten ellen, akkor az angyalok még nem tudták, hogy mi az ellenszegülés, az Istennel szemben való ellenszegülés. Az angyalok soha nem hallottak a bűnről előtte. Mi az igazi probléma?

Gordon Lindsaynak abból a könyvéből, amit kiadtunk, kiválóan meg lehet érteni, hogy ekkor az angyalok rátekintettek az egész világegyetemre, és megnézhették, hogy mik történnek valójában? Hogy ha fellázadtak Isten ellen, akkor hová jutottak. Az angyalok ugyanis nem tudták, hogy Lucifer valami rosszat tett, bűn találtatott őbenne. Mi az? A bűn angyalban találtatott.

Mi tudjuk, mert a törvénynek az időszakából a bűn ismertté vált, hogy mi az. Ezért tudja az ember, ha erre rátekint, hogy neki szüksége van egy üdvözítőre. És az egész teremtett világa Istennek ezt nézi.

A törvénynek az időkorszaka azért volt tehát szükséges, hogy az ember számára megmutassa, hogy kárhozat alatt van, hogy szüksége van egy üdvözítőre. Tehát a törvény nem azért adatott, hogy az embert megigazítsa.

Vagyis az ember – vagyis senki – nem kapott azért áldásokat, mert megtartotta a törvényt, mert senki nem tudta megtartani a törvényt. Az áldásokat, az áldozatok bemutatása által tudta nekik adni Isten. A Mózesi törvény időszakában Isten így tudta az áldásokat folytonosan befolyatni az életükbe.

Tudod-e, hogy a keresztények számára a mai időkorszakban, a kegyelem korszakában mégis jobban ismert a törvény, mint a kegyelem időszakában, a kegyeltség? A törvény ismerete által van a kárhozat a szívükön, és a bűntudattal elpecsételt lelkiismeretük. Pedig nem is tartozunk annak az időkorszaknak a törvénye alá, és a halál szolgálatát mégis prédikálják ma a gyülekezetekben.

Újra el fogjuk olvasni a II. Korinthusban az Igét, időzzünk még egy kicsit ezzel a résszel, mert ez nagyon összefoglalja a mai mondandót.

Korinthus II. 3/7 Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára arcának, elmúló dicsősége miatt:

8. Hogyne volna még inkább dicsőséges a Szellemnek szolgálata?

9. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a megigazulás szolgálata?

Tehát a kárhoztatás szolgálata a törvény időkorszakára adatott, és abban az időkorszakban az dicsőséges volt. A probléma ott volt, hogy az ember nem volt képes, hogy megtartsa a törvényt. Isten azt mondta, hogy itt az ideje, hogy tovább lépjünk, az ember nem képes arra, hogy ezt megtartsa. És itt, valami nagyon fontosat kell majd látni!

Minden Írás, Istentől ihletett. De nem minden Írás vonatkozik a mai hívő számára! Ámen!

Jézus azt mondta ezeknek a vallásos zsidóknak az Ószövetségben, hogy ha megbotránkoztat a szemed, mert ránéztél a másik nemre, vájd ki a szemedet. Ha úgy döntesz, hogy meg akarod tartani a törvényt, és ennek ellenére mégis lopod a másik javait, akkor vágd le a kezedet.

De a mai napon egy másik szövetségünk van, mert úgy sem tudták megtartani a törvényt. Isten tudta, hogy nem tudja megtartani az ember a parancsolatokat. A mai napon is lehet látni, hogy milyen emelt fővel, milyen kevélyen járnak ezek a vallásos zsidók, és milyen büszkék arra, hogy ők soha nem követtek el házasságtörést.

Ezért az Úr olyan magasra emelte a lécet számukra, amit már képtelenek voltak a saját erejükből betölteni, rá sem volt szabad nézni az asszonyra. Van-e annak értelme ma, hogy megtartsuk a szövetség törvényeit? Okos-e az ember, ha így tesz?

A törvénynek kellett először jönnie, és azután jöhetett Jézus. Isten úgy hivatkozik a törvényre, mint az iskolavezérlő mesterünkre. Ez nagyon fontos, és olvassuk is el.

Galata 3/24 Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.

25. De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. 

Tehát a törvény, mint egy igazgató szerepet töltött be, hogy merre menjen az ember, de mikor eltöröltetett a törvény, és jött Krisztus, többé nem vagyunk a vezérlőmester alatt. Vagyis nem vagyunk már a törvény hatásköre alatt.

A törvény azért adatott, hogy az ember felismerje magában, hogy képtelen minderre, és ezért szüksége van egy Megváltóra. Ezért itt az ideje, hogy az ember felébredjen arra, hogy ímé itt az új szövetség.

Tisztán lehet látni, hogy a törvény mit hoz az embernek. Egyetlen egy fáról volt tilos enniük, amúgy folytak az áldások. Egy fa, ami tilos, egész Európa területén, és ott vagy a fa körül, és ott tépelődsz. Azután vegyük Izraelt, és meg kell tartaniuk a törvényt, és áldozatokat kellett bemutatni, hogy elfedeztessenek a bűneik, és az áldás folyhasson az életükre.

Mi az, amit nekünk tennünk kell ahhoz, hogy az Újszövetség áldásai áradhassanak az életünkön? Nekünk milyen áldozatokat kell hoznunk? Ez az áldozat számunkra, már bemutattatott! Ez az igazság.

Így szól az igazság, hogy nem vagyunk már a törvény alatt! A bűneink megbocsáttattak a múlt, a jelen, és a jövő vonatkozásában!

És mivel Isten a törvényeit ebben az Újszövetségben az elménkre, és a szívünk tábláira írja, tudjuk pontosan, hogy mit kell tennünk, és azok a dolgok, amelyekkel eddig harcoltunk, ezek Isten kegyelméből egyszerűen eltűnnek az életünkből.

Nézzük ezt meg a Zsidó levél 8 fejezetéből. Mondtam, hogy a mai napon olyat fogsz hallani, ami felszabadít majd, és nem a kőtáblákon kell már a szemünket tartani.

Zsidó 8/6 Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.

Egy jobb szövetségünk van, jobb ígéretek. Mit keresünk ott a másik [szövetség] alatt? Miért kaptunk egy újabbat, egy jobbat? Ha meg van az új Mercedes autód, akkor vajon miért ülnél be a régi ütött-kopott, szakadt kocsidba? Hogy alázatosabbnak tűnjél, vagy miért? Miért azzal a régivel jársz? Úgyis előbb-utóbb szétesik alattad. Nem?

7. Mert ha az az első kifogástalan lett volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak. 

Mi volt a baja az elsőnek? Nem tudták megtartani. Senki nem volt képes megtartani a törvényt. Egyetlen egy ember volt, Jézus Krisztus. Ő töltötte be és Ő törölte el.

8. Mert dorgálván őket, így szól: Ímé, napok jönnek, ezt mondja az Úr, és az Izrael házával és Júdának házával új szövetséget kötök.

Ímé új szövetséget kötök. Az előző szövetsége Izrael volt. Ugye? Mi, pogányoknak ehhez semmi közünk nem volt. De ebbe az új szövetségbe mindannyiunkat behozott, ezért a mai napon is ez a mi szövetségünk, mert Ővele meghaltunk a kereszten, és feltámadtunk Ővele. Vagyis bent vagyunk a házba! Az unokák bemehetnek a nagyszülők házába? Bent vannak a házban. Nem fogják őket onnan kizavarni. Hallelúja.

9. Nem azon szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem ama napon, amikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem őket Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, azt mondja az Úr. 

Hallod-e? Fogok most kötni egy új szövetséget, de nem a régi szerint fogom kötni. A kettőt nem lehet vegyíteni. Nem lehet keverni a kettőt, nem működik úgy. Vagyis az Ószövetségben megkötött egyezségeket nem lehet alkalmazni az Újszövetség idején.

És van egy új szerződése Istennek, ami egy jobb, és egy magasztosabb, akkor miért mennék vissza a régire? Azért nem tudnak az újszövetségi hívők kiteljesedni az Újszövetségben, mert mindig megpróbálnak az Ószövetség egyezsége szerint teljesíteni. Miről szólt az Ószövetség? Megtartani a törvényt, áldozatokat bemutatni.

10. Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, ezt mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenük és ők lesznek nékem népem.

Jelöld be ezt a Bibliádban, hogy ezt én fogom tenni! Én teszem – mondja Isten. Én leszek az ő Istenük! Akkor a te részed mi? Nézd meg a 11-es verset.

11. És nem tanítja ki-ki az ő felebarátját és ki-ki az ő atyjafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem, kicsinytől a nagyig.

Tehát nem emberektől lesznek megtanítva erre, mindannyian meg fognak ismerni. Mert az elméjükre és a szívükre írom azokat. Nézd meg:

12. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem.

13. Mikor újról beszél, elavulttá tette azzal az elsőt; ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez. 

Vagyis mi benne élünk ebben az Újszövetségben. Az ó időknek az egyezsége a kezdetben az volt, hogy ne egyél arról a fáról, vagy később, hogy tartsd meg azt a törvényt. Legyél engedelmes, és mutasd be az áldozatokat.

És Isten itt azzal jön elő, azt mondja, hogy Én teszem, és Én teszem! Kérdés így merül fel, hogy mi a mi részünk ebben ma. A mi részünk az, hogy higgyünk, de miben?

12. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem.

Ez a mi részünk, hogy ezt higgyük, hogy Ő irgalmazott a mi bűneinkért nekünk. Megkegyelmezett, és többé nem emlékszik azokra. Ez az Újszövetség. Mi a mi részünk ebben? Hogy ezt higgyük, hogy megkegyelmezett nekünk. Eltörölte a bűneinket. Többé nem emlékezik a bűneinkről.

Isten azt mondja, hogy nem vagyok képes arra a szívre írni, amelyik nem hisz bennem. Nem vagyok képes arra az elmére felírni a törvényeimet, aki nem hisz. Amelyik elme és lélek bűntudattal teljes, annak nem tudok az elméjére írni. Vagyis nem tudok annak az Istene lenni, aki nem hiszi el nekem, hogy minden bűnét eltöröltem.

Ez azt is jelentené, hogy megtagadnánk vele Jézusnak a vérét, hogy az mit végzett értünk, hogy az megtisztított minket minden bűntől. Teljesen tiszta, hogy elvégezte ezt értünk az Úr, a múlt, a jelen, és a jövő vonatkozásában is eltörölte bűneinket. Isten azt mondja, hogy az én Fiamat akkor tiszteled meg, ha nincs bűntudat az életedben!

Ha valóban hiszed azt, hogy én megkegyelmeztem neked, megkegyelmeztem az álnokságaidnak, és a bűneidről és a gonoszságaidról többé meg nem emlékezem… Ha ezt hiszed, akkor tudom a törvényeimet a szívedbe írni.

Akkor vagyok képes azt a kívánalmat elvenni tőled, hogy többé ne kövesd el azt a bűnt, és egy új kívánalmat tudok a szívedben ébreszteni, hogy mit tegyél. És ezért többé már ne okold magad azokért, és ne a saját hibáidra tekints többé. És ne arra tekints, hogy te milyen vagy magadtól, mert ez a törvénynek a megcselekedése lenne, vagy az a valami, amit én tettem.

De Istent nem az érdekli, hogy te mit tettél, vagy mit tudnál tenni? Az érdekli, hogy Jézus mit tett érted! Higgyél Istennek az irgalmában, hogy a bűnt nem tulajdonítja be neked. Miért kellene valami olyat hordoznod, vinned, amit Jézus már elvitt.

Az emberek mindig keresgélnek egy újabb törvényt. Egyszerűen engedelmesnek kell lennünk. Ez a mi törvényünk a Róma 1/5-ben, hogy cselekedjük Isten akaratát.

Róma 1/5 Aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, minden nemzetek között, az Ő nevéért;

Vagyis a hitben való engedelmességet kell tekintenünk. Hinnünk kell az Ő irgalmában. A bűnöknek az eltörlése azt jelenti, hogy eltűnt, nincs többé. És ezt a fejedben kell leszögezned, és ne arra a fára tekintsünk.

És ha tudod, hogy méltó vagy erre, akkor tudod Istennek azt a meghívását teljesíteni, hogy odajárulsz az Ő kegyelme királyi trónja elé, a szükség idején segítséget nyerni, irgalmasságot nyerni, kegyelmet találni. Kárhozattal a szívedben nem vagy képes odajárulni a trón elé.

Sok minden elhangzott ma. Két-három alkalomra is elnyújthattam volna, hogy ezt elmondjam. De menjetek rajta többször végig, és kérődzetek rajta, meditáljatok rajta, mert új, és új, és új dolgokat hallottatok. A képmutatók biztos nem fogják ezt prédikálni. Bőven vannak ilyenek.

De ha az ember elcsendesedik és végiggondolja ezt, akkor könnyen fel tudod magad szabadítani, és tovább tudsz lépni az életben, és be tudod fogadni pl. Istennek az anyagi áldásait.

Ha az ördög hoz valami betegséget vagy valami hazug tünetet, és akkor elkezdjük kapirgálni a múltat, hogy mit tettem, mit tettem rosszul vajon… Egyszerűen az ördögnek a bűzlő gonoszságai ezek, és ellent kell állnod.

Az Úr hozta nekem azt, hogy a Millennium idején az ördög láncra lesz verve, nem lesz probléma itt a földön. Meg lehet simogatni még akár az oroszlánt is, aki a báránnyal legel majd, és nem éri a kezedet semmilyen veszély.

Álljunk fel most, és a drága Úr Jézust fogjuk dicsérni. Szabaddá leszünk, higgyétek el. Hallgatod, és hallgatod, és újra meghallgatod ezeket, és egyszerűen szabaddá leszel belül. Most szombaton imakonferenciánk lesz, és a Szellem által fogunk imádkozni, gyertek, nagyon fontos időket fogunk imádkozni. Mi az, amit ma kimondunk?

Én azt fogom mondani: Én szabad vagyok, és nem fogok megváltozni, hanem csak még több kegyelmet fogadok, mert az Ige azt mondja, hogy növekedjünk a kegyelemben, és növekedjünk a kegyeltségben. Isten kegyeltséget adott nekem, itt a kegyeltség ideje. Én kegyelmezett vagyok, és én gyarapodó vagyok, és növekszem, terjeszkedem, boldog és szabad vagyok, mert Jézus szabaddá tett engem. Köszönöm Úr Jézus! Áldott legyen az Úr Jézus neve. Ámen!

Ez tényleg kerüljön beléd, jusson a bensődbe. A gyógyító sorok után, egy bizonyságra kerül sor, majd az üdvösségi ima elmondására, és a Szent Szellem keresztségre.

Ezt követően pedig bejelentésre kerül, hogy a Hálózat TV szeptember végén befejezi a sugárzást, megszűnik különböző okokból. Pontosan nem részletezte nekem sem a kedves igazgató, de nem lesznek sugárzások. Így szeptember hónapban még lesznek műsoraink, azután másik ajtó fog nyílni a televíziókban valahol, hisszük ezt.

Az Úrnak áldásait befogadtuk a mai napon, és járj is benne, ahogy vetted, úgy járj abban a dicsőségben. Járj a dicsőségben, járj a hitben, járj a dicsőségben. Áldások legyenek rajtatok! Köszönjük Úr Jézus Krisztus. Ámen!

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR PORTÁL