2012.11.24. 

HITÜNK MEGVALLÁSA

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. november 18.

 

Az alkalom átadása és a bejelentések után Jézus születéséről és a karácsony ünnepének maghatározásáról esik szó. Ezt követően a kecskeméti nyájból Kövecses Antal elmondja az Úr természetfeletti csodáját, ami egy daganat eltűnését eredményezte. Orvosi leletekkel tudja ezt bizonyítani. Dicsőség az Úrnak!

Köszönjük ezt a bizonyságot, felemelőek és nagyon jó ezeket hallani. Köszönjük a pásztor szolgálatát, aki felnevelte a bizonyságtevőt a hitben. Nagy dolog ez. A hit hallásból, a hallás Isten Igéje által van. Bizony nagyon jók az Imakönyvek, az Ige a szánkban.

Az egyik prédikátort hallgattam a TV-ben, aki még a hirdetés részekben is azt mondja, hogy csak folyamatosan mondjad és mondjad az Igét. Folytonosan mondjad az Igét, szünte­lenül mondjad: Az én testemnek minden szerve, minden szövete, minden sejtje úgy működik, ahogy Isten teremtette. Megtiltunk minden téves működést a testünkben, a Jézus nevében.

És ezt csak mondjad folyamatosan, mert a sejtek, szövetek szervek dolgában ez uralkodik! „Aki a mi bűneinket maga vitted fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazság­nak éljünk, akinek sebeivel – vagyis az Úr Jézus sebeivel – gyógyultatok meg!” (1Pét. 2,24)

És ha meggyógyultál, akkor gyógyult vagy. Tehát nem keressük a gyógyulásunkat, mert mi a meggyógyultak vagyunk. Az Úr kétezer évvel ezelőtt szerezte ezt meg nekünk, és ezt a valóságba jött gyógyulást szeretnénk bemutatni az életünk minden napján.

Ha nem hittél benne igazán, és nem vetted komolyan ezt az igazságot, akkor előbb-utóbb jelentkezni fog nálad valami, de akkor sincs túl későn. Merthogy most az a Szellem él benned, aki feltámasztotta Jézust a halálból, az a Szellem, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, ugyanaz a Szellem meg fogja eleveníteni a te halandó testedet is, az Ő Szelleme által, aki benned lakozik. (Róm. 8,11)

Tehát soha nincs túl késő, de jobban teszed, ha a hitedet, mint védő falakat még idejében kiépíted az életed köré. Mert mi egy szellemi királyság vagyunk.

Lukács 17,20-21.

20. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jön el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el.

21. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé, az Isten országa tibennetek van.

Ez egy szellemi királyság, és ez már megjelent itt a földön. Mi ennek, a Sion hegyének [Gyülekezetnek] részei vagyunk. Nem kell megvárnunk, hogy a földi sátorházunkat levessük, vagyis meghaljunk, és akkor járulunk majd a Sion hegyéhez, hanem már most itt a földön a Sion hegyének részesei vagyunk, oda járultunk.

Két-három hete úgy érzékeltem, hogy mennem kell Izraelbe. És mivel a kislányom is itt volt, és itt van még most is velem, ezért megvettem a jegyet, hogy hétfőn induljunk. És Isten oly annyival előttünk jár! Ma hajnalban jöttünk vissza.

Haszidik rabbikkal utaztam, zsúfolásig telve volt a gép velük. Ők azok, akik vallásosan is öltözködnek, tiszta feketében, hosszú hajjal és nyíltan imádkoznak. A körbekötőiket és a hom­lokkötőiket is feltették, úgy imádkoztak.

Mi azonban nem így, a törvény alatt vagyunk, hanem mi egy szellemi királyság részesei lettünk. Ketten, akik elől ültek, akiket én is láttam, elővették az imádságukat – ami héberül volt, tehát nem értettem –, de egész nap imádkozták. Nekünk azonban szükségünk van arra is, hogy Isten ereje megnyilvánuljon.

Lukács 10,17-20.

17. Visszatért pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a Te neved által!

18.  Ő pedig monda nékik: Láttam a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.

19. Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.

20. De azon ne örüljetek, hogy a szellemek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.

Egy szellemi királyságot kaptunk és benne szellemi hatalmat. Joe Christian jött értünk, amikor megérkeztünk Izraelbe. És azt mondtam, a terveim szerint, hogy holnap Berseba [Bersheva] városba megyünk. Nagyon sok közbenjáró imádság volt velünk. Amikor meg­érkeztünk oda Bersebába, mondtam Joe-nak, hogy körbe fogjuk járni Bersebát.

Ki hogyan szeretné a hitét használni a védelemre? Van, aki meghúzza a Jézus Krisztus vérvonalát a bi­zonyos terület körül. Én pedig a Jézus nevét használom, mondtam. Tehát, egy védőkupolát épí­tünk ki Berseba felett. Egy „Jézus kupolát”, a 91-es Zsoltár oltalmának a védőburkát építjük ki.

Olyan nagy ez a város, hogy nem is gondoltam. Az utolsó ott jártam óta duplájára nőtt. Megnéztem a kiépített védelmüket is, azt a kupolát, amely a rájuk lőtt rakétákat hivatottak megsemmisíteni. Illetve megnéztem volna, de nem találtuk meg, hogy hol vannak. Amikor a felvételeket nézegettem, akkor úgy láttam, hogy az útszélén vannak ezek, de nem találtuk őket.

Ahogy Gáza közelébe hajtottunk, két katonai légierő egységgel is találkoztunk, ahol a gépeik vannak, ahol a JET-tek és helikopterek leszállnak és felszállnak. Pontosabban három ilyen repülőteret láttunk.

A város nagyon kiépült, húsz-harminc részben is lehetett látni, hogy hogyan épültek ki az üzletek. Tehát Berseba felé mentünk egy ideig és azután hazaindultunk. A következő napon pedig minden felrobbant. Ahogy a híreket néztem a videóról, nagyon izgatottá lettem.

Héberül kiabáltak a zsidóknak – 15 másodperc alatt történik mindez –, hogy miért lőnek ki ennyit? Hogy ilyen sok rakéta lövedék jön felénk! – kérdezték. Meg tudtam számlálni a felvétel alapján, tizennégyet találtak el. Hála Istennek mindegyiket eltalálták, pontosabban tizenhetet megsemmisítettek. Dimona irányába [Berseba közelében] akartak ezek valójában menni, ahol az atomerejük van. Ott akarnak egy nagy robbanást.

Ugye, amikor az Úr küldi az embert, az is dolga, hogy kimondjon bizonyos dolgokat. Ki kell küldeni az angyalokat, hogy térítsék el ezeket a lövedékeket a tengerbe. Üres helyekre csapódjanak be, lakatlan területekre. Ne legyenek áldozatok! Ezeket ki kell mondani. Hogy a többiek mit végeztek, azt nem tudom, én a saját megvallásaimat tettem meg.

A keresztények túlontúl testiek, nem fedezik fel azt talán, hogy egy szellemi háborúban vagyunk. Izraelnek a hadserege a kémeiktől kapott egy telefonhívást, hogy egy hosszú ható­távolságú rakétát küldenek fel. És amikor kapták erről az értesítést, akkor azonnal felké­szültek ennek is a megsemmisítésére. Azt is elpusztították sikeresen.

Tehát a telefonhívást mások is hallhatták. Nem tudom, miért engedik meg, hogy belehallgathassanak mások is. Nagyon súlyos, pattanásig feszült helyzet van ott kint. Közel kettőszáz ilyen rakétát semmisítettek meg a levegőben. Én csak „Jézus kupolának” hívom, mint egy védőkupola Izrael körül, felett. Jézus kupola.

Először a dolgokat a szellemi birodalomban kell leszögezni, vagyis ki kell mondani. Miért? Azért, mert ez egy szellemi birodalom, szellemi királyság és az ördög is szellemi. Egy igen-igen bolond világban élünk.

Az egyiptomi elnök békét szeretne. Ha valóban igazi békét akart volna, akkor már azt pró­bál­ta volna megakadályozni, hogy ezek a rakéták ne kerüljenek kilövésre Izrael területére. Igazából ha­zudik, mert megengedte, hogy ezeket a rakétákat Egyiptomon keresztül beszállítsák Izrael területére. Tudod-e mit mond a Biblia? Hogy ne nevezd a jót gonosznak és a gonoszt jónak. (Ésa. 5,20) A földön a legrosszabb dolgok ezek és emberek, akiket láttam.

Csütörtökön pedig a Golán fennsíkra mentünk el, egészen a szíriai határig mentünk fel. Lehetett látni, ahogy az izraeli hadierő, a tankoknak a nagy sora haladt Gáza felé. Már teljes felkészültségben voltak. Hetvenötezer tartalékost is hívtak be a seregbe. Ehhez természetesen a normál hadsereg is készenlétben van. Háborúra készülődnek.

Tehát mindig az ördög gyermekeit lehet megfigyelni, ahogy mondják a szájukkal, hogy törekszünk a békére, és békemozgalmakat tartunk. Közben nézzétek meg, hogy először kilövik rád a rakétáikat, és azután azt mondják, hogy mi nagyon szeretnénk a békességet.

Jeruzsálem közelében volt a szállásunk, és ott is megszólaltak a szirénák. Amikor a szirénák megszólalnak, akkor az embernek kb. 10-15 másodpercnyi ideje van, hogy beme­neküljön az óvóhelyre. Joe-nak is van egy ilyen szobája, ahol a bérelt házában kiépítettek, ill. mindenhol építenek egy ilyen helyiséget.

Bementünk tehát abba a helyiségbe, amely bombabiztos, és a mosógép is ott van abban a helyiségben. Fél vagy egy perc eltelt és mondtam, hogy most már eleget ültünk itt, biztos nem kell egész nap itt ülnünk. Joe és a felesége kimentek és hallottak két robbanást a közelükben. Két becsapódás volt. Nem érték el ezek a rakéták Jeruzsálemet.

Ennek is láttam a videó felvételét, egy olyan patakparton csapódott be, ahol semmi nem volt és ott robbant fel. És azután jött a másik és az is ugyanoda csapódott, teljesen ártal­matlanul végezte. Ki cselekedte ezt meg? Az Úrnak az angyalai tették mindezt. Az ilyen helyzetekben az ember életében a 91-es Zsoltárnak kell élnie.

Ugyanaz a helyzet, ha az ördög nem tud megölni a betegséggel, akkor próbál hozni egy másik utat, vagy a vonat alá akar bekergetni valahogy. Vannak helyek, ahol csak gyilkolják egymást az emberek, szinte ok nélkül gyilkolnak.

Ez a védelmünk pedig megvan nekünk, amit itt most fogunk olvasni a 103. Zsoltárban.

Zsoltárok 103,19-20.

19. Az Úr a mennyekbe helyezte az Ő székét és az Ő királysága uralkodik mindenek­felett.

Hogyan uralkodik az Úr mindenekfelett? Sokan mondják, hogy – ezt rábízzuk Istenre. Ha ilyen lazán veszed, hogy majd ezt Istenre bízod, akkor majdnem, hogy az ördög kezébe adod. És az ördög pedig a gyilkos, aki pusztítani jár.

Tehát nem Istenre kell tenni, hogy majd Őtőle függ, hogy majd hogyan lesz, mert Ő már mindent elvégzett. Ő kétezer évvel ezelőtt elvégezte, akkor megkaptunk minden szellemi áldást. Mi az, ami a te szádból jön elő? 

20. Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő paran­csait, figyelmezvén az Ő Igéjének elhangzására.

Ha a füledhez közel teszed a Bibliát, akkor sem fogsz hallani semmit. Tehát nem lehet hallani, hogy megszólalna. Az Ige úgy fog szólni, ha te szólod, ha te kiejted. És azt hinned kell, hogy az úgy van, amikor azt kimondod, és így kell szólnod az ördögnek.

És így kell szólnod a problémának, hogy távozz innen, a Jézus nevében! Mert Ő hordozta a betegségeimet, Ő viselte a fájdalmaimat. (Ésa. 53,4-5) A hiánnyal szembesülve pedig ki kell jelenteni, hogy meg van írva: adjatok és néktek is adatik…

És Jézus nevében eloldom és kiárasztom az anyagi áldásokat az életem felett, és a kötések pedig eltávoznak, a Jézus nevében! Megparancsolni a gyarapodásnak, hogy hozzánk jöjjön. A pénznek megparancsolni, hogy hozzánk jöjjön, a  Jézus nevében!

…az emberek fognak adni a ti öletekbe. Ez nem azt jelenti, hogy koldulnunk kell a másik embertől, hogy majd ő ad nekünk.

21. Áldjátok az Urat minden Ő serege: Ő szolgái, akaratának teljesítői! 

Vagyis van egy hatalom, ami nekünk adatott. Lukács 10-ben olvastuk, hogy milyen hatalmat kaptunk: kígyókon, skorpiókon tapodhatunk és az ellenség minden erején! És Jézus mégis azt mondta, hogy ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy fel vannak írva a neveitek.

A 9. fejezet 1-es versében olvassuk, hogy összehívta Jézus a tanítványait és hatalmat adott nekik az ellenség minden ereje felett. És a betegek gyógyítására is hatalmat adott nekik. Ezt a tizenkét tanítványának adta, válaszolhatod.

Lukács 9,6.

6. Kimenvén annak okáért, bejárták a falukat, hirdetvén az Evangéliumot, és gyógyítván mindenütt. 

Az Ige gyógyította őket. Mondja ezt a Márk Evangéliumban, hogy Jézus elment, és azt hagyta rájuk, hogy az én nevemben, azokat, akik hisznek, ilyen jelek követik… Mert hatalmuk van. Kígyókat vesznek fel, halálosat isznak, meg nem árt nekik, és kezeiket a betegekre vetik, és azok meggyógyulnak. (Márk 16,17-18)

És olvasod a Márk Evangélium 16. fejezetében, hogy kimentek a tanítványok, prédikálván mindenütt, és az Úr együtt munkálván az Igével, jeleket és csodákat cselekedett általuk. Tehát egy hatalmat kaptunk az Úrtól. Ha a 10. fejezetre lapozunk...

Lukács 10,1.

1. Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is, hetvenet, és elküldte azokat kettőnként az Ő orcája előtt minden városba és helyre, ahová Ő menendő vala.

Aztán pedig tanítja őket, hogy kérni kell az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába. Mert megvan ez a hatalmunk és megvan hozzá Jézus neve.

9. És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik: Elközelített hozzátok az Isten királysága.

17. Visszatért pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a Te neved által!

És örvendeznünk kell azon, hogy a neveink be vannak írva a mennyben. Amikor meg­születünk, akkor a szellemünkben élőként születünk Isten előtt. Élünk Isten előtt, és be van írva a nevünk a mennyben. Elérjük azonban azt a kort, amikor számon kérhetővé válunk.

Erről tanít Pál a Róma levél 7. fejezetében, amikor azt írja, hogy: a parancsolat el­jövetelével én meghalék. Tehát, amíg az az időszak el nem jön, addig élünk, a számon kérhetőség koráig. Abban a pillanatban, amikor ez megtörtént, szellemileg halottak lettünk, és akkor van szükség, hogy újjászülessünk.

Újonnan születnünk pedig nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból kell, Istennek Igéje által, amely él, és megmarad örökké. (1Pét. 1,23) És ez egy szellemi születés, ami történik, Isten Igéje által való születés. És ezért igaz ez, és ezért élet ez a számunkra, mert romolhatatlanból jött.

Jézus mindig úgy válaszolt az ördögnek, hogy meg van írva. Meg van írva. Amikor az ördög jön és megkísért, akkor tudni kell, hogy mi van megírva. Az Úr tudta, hogy mi van megírva. Nekünk meg kell újítani az elménket Isten Igéjével.

Megtekintjük a Róma 14,17 Igéjét, mert szeretnénk, ha látnátok a szellemi királyságot. Mert egy szellemi királyságban vagyunk, és a Szent Szellem vezet minket ott és Jézus. És nincs egy előre leírt mikéntje, hogy hogyan kell tenned, mert a Szent Szellem fogja megmutatni.

Róma 14,17.

17. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem megigazultság, békesség és öröm a Szent Szellem által.

Vagyis nem a hústestnek a dolgaiból áll Isten királysága és nem is a világból. Egy szellemi királyságunk van és benne van egy rend, a megigazultság és a békesség része. Mert mi Jézus Krisztusban lettünk Isten igazságává. Ez az elmúlt heti utunk is jelképezte a szellemi király­ságban való vezetésünk követését.

Van, hogy a gyógyulás is jön. Valakit hallgattam a múlt hetekben, és mondta, hogy nem a gyógyulást kell keresnünk, hanem a szellemi parancsolatainkat kell meghallanunk. Mi, akik idő­sebbek vagyunk az Úrban, el kell jutnunk erre a helyre, hogy parancsolatokat veszünk az Úrtól.

És vannak következményei is, ha az ember nem a megfelelő helyen van, ahol lennie kell. Mindig azon a helyen kell lennünk, amit a Szellem mutat nekünk.

Máté 6,6.

6. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. 

Azt mondja itt az Írás, hogy csendesedjél el, és gyere be oda, ahol én vagyok, gyere be a bensőbe, zárd ki a világot.

Mielőtt elindultunk Izraelbe, előző hetekben nagyon sokat imádkoztam közbenjáró szellemi imádságokban. És tudtam, hogy miről folyik az imánk. Nagyobb részben, azoknak a kémeknek az életbiztonságát imádkoztuk, akik bent vannak Gázában és kémek. Tehát egynek az oltalmáért.

Azok közületek, akik az időtöket rászánjátok a közös közbenjáró imádságokra, az időtök nem elfecsérelt idő. Ráadásul, amikor így másokat megöntözünk, akkor minket is újabb öntözések érnek majd Istentől.

Nagyobb gyümölcsöket tudunk így teremni és nagyobb oltalom száll vissza így az életünkre. Vagyis kiépülnek azok a falak, amelyekre szükségünk van a későbbiek során, hogy az ördöggel jól el tudjunk bánni. Júdás levele 20-as versében olvashatjuk, hogy ez az imádság felépít minket a legszentségesebb hitünkben.

Tudtam, amikor ezt a telefonhívást olvastam az izraeli hadseregről, hogy az ő kémeik nem ilyen telefonvonalakon közlekednek. De meg kellett, hogy tegye ezt, így kellett, hogy jelt adjon. Hírt adott arról, hogy ezt a hatalmas erejű, hosszútávolságú rakétát készülnek kilőni. És nagyon veszélyes helyzet lett volna. Szerencsére sikerült felrobbantani a levegőben.

A világon mindenhol vannak Istennek ilyen imádkozó, közbenjáró harcosai, és az örökké­valóságban kapunk ezekért jutalmat. Még itt a földön is lesznek érte jutalmaink, úgy gondolom. Meghosszabbítja az életünket, meggyógyítja a testünket, amikor időt töltünk így szellemben, imádságban. Tehát egy szellemi birodalomban mozgunk, és a szellemi birodalomban magát az Úr Jézus Krisztust szolgáljuk.

A bibliaiskolában volt egy professzorom, aki mindig elmondta, hogy ha én tanácsot adhattam volna Istennek, akkor elsőként azt tanácsoltam volna, hogy ne ilyen módon legyen ez az imádság. De ugye Istennel szemben semmilyen tanács, semmilyen bölcsesség nem áll meg.

Keresztények akkor lesznek legyőzve, ha túl sokáig tartózkodnak odakint a világban. A Mindenhatóval, a szellemi birodalommal és a szellemiekkel kell időzni odabent. Ámen! Mert meg kell ismerkednünk azzal, aki képes megváltoztatni a dolgokat.

Azt mondom nektek, hogy ahhoz nincs hasonló, amikor az ember háborús zónába kerül. Tehát ottani éjfél 12 órakor, ami itt 11 óra, felébredtem és egyszerűen csak éber voltam egész éjszaka. Amikor annak idején keresztény kiskorúként Libanonban voltam abban a háborúban, ott éjjel nappal fent voltunk. Rakéták és bombatámadások voltak éjjel-nappal, és csaptak be mindenhol. Kivéve ott nem, ahol mi voltunk.

Tehát az embernek nagy békessége van, még ezeknek a helyzeteknek a közepén is, ha Istenben jár, Isten békessége van benne. Mindegy, hogy háború zajlik, vagy anyagi megpróbáltatás van, vagy bármiről legyen szó. Lehet, hogy sok ember nincs a helyén, de ha téged az Úr odahelyezett, akkor te az „ott helyeden” vagy oltalom alatt!

Volt egy dal, amit énekeltem a bibliaiskola éveimben, ez az Apostolok cselekedetei 17. fejezetben a 28-as vers. Nekünk is van valami hasonló, majd elénekeljük.

Apostolok cselekedetei 17,28.

28. Mert Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az Ő nemzetsége is vagyunk.

Tehát az Ő nemzetsége vagyunk, és ez nem hasonlítható sem az ezüsthöz, sem az aranyhoz, semmi evilági kincshez. Őbenne van a mi egész lényünk, és Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.

Ez akkor történik meg, amikor újjászületünk Őbenne, és újonnan teremtetünk az Ő képére és hasonlatosságára. És vannak dolgok tehát, amit itt a földön azt [újjászületést] követően képesek vagyunk megtenni.

Mát 11,27.

27. Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelenteni.

És azután Jézus felhívja a figyelmét azoknak, akik megfáradtak:

28. Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én, megnyugosztlak titeket.

Hívja őket.

29. Vegyétek föl magatokra az én igámat,

30. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

Jézus hív minket. Úgy, hogy az az iga könnyű, amit szellemben, az Úr Jézusban hordozunk. A győzelmeink is innen belülről jönnek, minden belülről jön elő, ebből a királyságból.

Elkezdünk így imádkozni, és ahogy egy idő eltelik, a bensőnkből feljönnek, előjönnek azok a dolgok, amikről esetleg megfeledkeztünk, amit meg kellett volna tennünk, de nem tettünk meg. Ezek a dolgok a szellemünkből, a bensőnkből érkeznek.

Ugye a halnak a vízben kell maradnia ahhoz, hogy életben maradjon, a szárazföldön nem túl sokáig éli az életét. Ugyanígy nekünk, szellemieknek, a szellemi birodalomban kell tartózkodnunk. Ha még ki is fogjuk azt a halat, de ha azt akarjuk, hogy életben maradjon, akkor vissza kell helyeznünk őt a vízbe.

Mivel az Ő képére lettünk teremtve, ezért ebben a szellemi birodalomban megadatott nekünk az erő és képesség, hogy tudjunk teremteni dolgokat ebben a szellemi birodalomban. Ehhez használjuk a hit erejét, ami szintén belülről lép elő. Ugye tanít minket erre a:

Márk 11,23.

23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.

Nem én voltam az egyetlen, akit Isten ebben az időben odagyűjtött Izraelbe. Benny Hinn-nek a turistái kint voltak Benny Hinn-nel együtt. De a legnagyobb imádságos közbenjárók is kint voltak ezen a héten. Kettőjükről tudok, Minnesotából jöttek. Tehát egy nagy, erőteljes kon­cent­rációban hozta oda az Úr a seregét. Húsz-harminc pásztorát hozta be oda az Úr, mindannyian imaharcosok.

Tehát az Úr biztos akart lenni abban, hogy ott van a serege, hogy szellemi vonatkozásban megadja a védelmét az Ő Izraelének. És azért voltak ott, hogy a győzelmet megteremtsék. Neked ugyanígy lehet az életedben ezt a győzelmet előszólítani. Teremthetsz így magadnak gyarapodást. Egy üzleti vállalkozó pl. lehet, hogy nehézségekbe ütközik a világban, de az Úr Igéje által képes könnyebbségre szert tenni.

Az a képességünk is megvan, hogy megnyilvánítsunk, megjelentsünk dolgokat. Előhozzuk pl. a gyógyító kenetet, hogy megnyilatkozhasson rajtunk keresztül a Szent Szellem ajándéka. Isten jelenléte megnyilvánulhasson rajtunk keresztül. Az evangélistáinknak és a pásztora­inknak ebben évről-évre tapasztalható, hogy növekszik a hite.

Ugyanez igaz a pásztorainkra, mert ugyanaz a Szent Szellem nyilvánul meg, csak különböző működéseiben, lévén különböző szolgálatokról szól. Képességünk van arra is, hogy bemutassuk a világnak Jézus életét az által, hogy ez a világosság, amit tőle kaptunk, ez kiragyog belőlünk minden egyes helyzetben.

Joe Christian pl. egy muszlim településen lakik, és nagy szeretetben jár velük. Látják benne, hogy ő más, hogy ő mindig örömben van, és ez egy nagy bizonyság nekik. És ha ez a világosság felgyullad bennük, akkor elkezdenek érdeklődni.

Ha itt nem kapcsoljuk fel a világítást, akkor itt is sötét van. Ha a világosságunk megvan, akkor lehet látni a gonoszt, és Isten Szelleme által azt is tudjuk, hogy miként kell azzal foglalkoznunk. A világ látni fogja ezt a teremtő képességedet, és hogy mi kijelentés által élünk. Kijelentés által jönnek a feltalálások, a különböző tervek.

Mindezek a szellemünkből kell, hogy előjöjjenek, azon képességek által, amelyeket Isten ad nekünk, és ez mindannyinknál különbözőek lehetnek. Egy bizonyos területen, pl. könyvek területén adhat nekünk egy olyan kívánságot, vagy a zenében, vagy a televíziós témakörökben kaphatunk olyan ajándékokat, amelyek egyben nagy tehetségek, nagy képességek.

Más nyelvekre való fordítások, a tolmácsolások. Képességeket ad nekünk tehát, és ezekben képesek vagyunk még növekedni is, és így egyre jobbá és jobbá lesznek a dolgaink. Azért vagyunk itt, hogy jobbá tegyük a világot.

Brisbaneból, Ausztráliából itt van velem a kislányom, Sara. Abban az időben, amikor ott éltem, akkor a főút átment a város közepén, lámpától lámpáig lehetett közlekedni. Ez igaz volt Sydneyre, és kilométereken keresztül kellett a városban közlekedni, hogy az ember átjusson.

Húsz évre rá, hogy ott voltam, azt állapítják meg, hogy úgy néz ki ez most már, mintha Amerikában lennénk. Kiépültek a körgyűrűk, kiépültek az autópályák. Valahonnan jönniük kellett. A szellemből kellett, hogy megszülessenek először.

Az új épületek, utak, ezeknek mindnek elő kellett, hogy jöjjenek a szellemiekből azáltal, hogy valaki előszólította őket a láthatókba. A kijelentések által, az építészek kaptak róla látást, hogy milyennek kell lennie, amit építeni akarnak.

Hasonló ez a saját otthonodban, hogy hogyan látod azt, milyennek kell kinéznie annak, amit építesz. Sok mindenre képesek vagyunk tehát. De lehet, hogy ugyanazt más valaki nem képes megcsinálni úgy. Lehet, hogy ezek a szaktudások egy másik országban nincsenek is jelen. Tehát, ahol a szellemi királyság épül, ott vannak jelen.

Visszakanyarodván a gyógyulásra, a gyógyulás is a szellemből jön elő a Jézus élete által. A gyógyító kenetet szoktuk használni, ahogy az Úr bemutatta azt nekünk, oly módon, ahogy a Szellem megnyilvánul.

Apostolok cselekedetei 10,38.

38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt Ővele.

 Isten által történt, akik az ördög elnyomása alatt voltak, azokat gyógyította meg. Minden betegség onnan származik, az ördögtől, és nekünk meg kell tanulnunk ellenállni az ördögnek. Ezért újra és újra mondanod kell, szólítanod kell a gyógyulásodat. Előszólítani azokat, amelyek még nem léteznek, a láthatóba. Nézzük ezt meg:

Róma 4,17.

17. Amint meg van írva, hogy: sok nép atyjává tettelek téged, (némely fordítás így hozza) ahhoz az Istenhez hasonlóan, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket.

Amikor még Ábrám volt a neve, akkor még nem értette, hogy Isten ígérete miként jön valóságba az életében. De ahogy Isten megváltoztatta a nevét Ábrámról Ábrahámra – ami azt jelenti, hogy sok nemzetnek az atyja –, és így kezdte őt hívni a felesége, s ő is így hívta magát.

De amikor még Ábrám volt a neve, akkor még nem mondta ki. Ugye először volt Ábrám a neve és azután lett Ábrahám. Addig nem volt engedelmes Istennek a megszólítására, később tette csak azt, hogy kimondta Isten ígéretét.

Róma 4,16.

16. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen; hogy erős legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvényből valónak,

18. Aki a reménytelenség ellenére elvárással hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, a szerint, amint megmondatott:

És Isten mondta ezt néki, hogy így lesz.

19. És hitében erős lévén, nem tekintett az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, (mert 90 éves korában kapta az ígéretet) nem tekintett Sárának elhalt méhére sem.

Mindkét oldalról lehetetlen volt már a gyermek foganása, és mégis ott volt Isten ígérete.

20. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek,

21. És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.

Teljesen meg volt róla győződve. Ilyen helyzetekkel szembesülünk néhányan a testünkben, hogy súlyos tünetek vannak a testünkben. Ezért javasolom, hogy az Igét a nap minden órájában kell hallanod, és meg kell tenned a megvallásaidat hozzá.

Abban a pillanatban, ahogy megkapod azt a rossz jelentést, ki kell tartanod, el kell különíteni magad a világ dolgaitól, és ki kell mondanod célirányosan. Mert ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, azt mondanátok…! Ha hitetek lenne, akkor mondanátok! (Mát. 17,20)

Így lehet gyakorolni a hitünket, hogy a szánkkal kimondjuk, és ki kell jelenteni, hogy befogadom azt. Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek. (Márk 11,24) Ez azt jelenti, magyaráztam, hogy elveszed, magadhoz veszed. Elveszem és a magamévá teszem. Elveszem az új munkahelyemet, az enyém, Jézus nevében.

Elveszem a gyógyulásomat, az az enyém, a Jézus nevében. Elfogadtam, elvettem, az az enyém. És amit csak kívántok, amikor imádkoztok, kérjétek azt, és csak mondjátok és mondjátok azt, és meglesz nektek. Eltelnek a hetek és a hónapok. Mondom neked, hogy jobban jársz, ha a maga idejében még korán, a helyzethez képest, idő előtt elkezded a megvallásaidat.

A gyógyító kenet segítségünkre jön ezekben, most pl. a bal térdben van a gyógyító kenet. Ezek úgy jönnek, ahogy a Szent Szellem vezényli. Amikor a szentek elkezdik gyakorolni a hitüket, szoktam látni, hogy a Szent Szellem hogyan jön, és hogyan teszi rá a pecsétet. Nagy gyorsasággal megjönnek a gyógyulások, de ahhoz ki kell állni az illetőnek a hitével.

Az Úr azt szeretné, ha felnőnél, és szellemi óriássá növekednél ki, és használnád a hitedet, és igenis képes lennél megváltoztatni dolgokat. Ez egy szellemi királyság és a szellemi királyságában az Úrnak szüksége van rád, hogy te abban tudjál együttműködni.

Mert az Ige szellem és élet, a test nem használ semmit. (Ján. 6,63) Az Ige az élet és orvosság az egész testünknek. (Péld. 4,22) Élet, a dzoé élet, az isteni örök élet.

Ezt akartam mondani. Gyógyulás van a szemben, de a bal térddel szeretném kezdeni a gyógyító sort, mert ez nagyon határozott. Ki az, akinek a bal térdében szüksége van a gyógyulásra? A bal térd fog meggyógyulni. Néha csak pici kiigazításokra van szükség.

Nem arról van szó, hogy valamit rosszul végeznél. A lábnak a talp részén is gyógyító kenet van, ezek szellemi megnyilvánulások. Vannak szép számmal evangélistáink is itt, meg fogjuk találni a gyógyultakat. Dicséretet éneklünk, és a Szellemet fogjuk követni, gyertek előre a gyógyító sorba. Dicsőség Istennek!

 

A bal szélen függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL