2014.12.12.  

 

AZ ELSŐ PARANCSOLAT

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2014. december 07.

 

Atyám, a gyógyulást parancsoljuk a mai napon, hogy a jelenlévők el tudják fogadni a drága szent munkáidat. Ellene megyünk minden terméketlenségnek, Atyám, és minden meddőségnek. Megparancsoljuk, hogy ezek a gonosz szellemek engedjék el a testeteket. A prosztatának parancsolunk, hogy az én hangom hallatán meggyógyuljanak, hogy tökéletes méretet nyerjenek.

Minden egyes beteg sejtet, vírust, fertőzést, amely ezeket a szerveket érintené, elátkozzuk a Jézus nevében. Megparancsoljuk, hogy ezek a szervek meggyógyuljanak, hogy teljessé legyenek, és élő magokat hozzanak.

Minden [anya]méhhez szólunk a mai napon. Minden egyes méhben elátkozom a terméketlenséget, a betegségeket, az erőtlenséget, a rendellenes növekedéseket, a cisztákat. Azok eltávozzanak a méhekről, a Jézus nevében. Halleluja.

Minden [anya]méh megváltást kapott a törvény átkától. A rendellenes ciklusoktól is megváltást kapott és teljessé tétetett. Életet és a feltámadás erejét szóljuk a méheknek és megújulást. Termékenységet, teljességet és egészséget szólunk minden egyes méhhez, a Jézus nevében. Ámen.

Egy kisgyermeket, Szántó Benedeket ajánlottuk az Úrnak, a drága családdal és a pásztorotokkal. Éppen az előbb beszélgettem az egyik nagyon kedves pásztorunkkal, hogy hány gyermeket és unokát adott nekünk az Úr. Nem is tudta, hogy jön a mai napra egy ilyen megvallás.

Szerettem volna, ha ma két pásztorom jelen van, de nem látom őket. Kérném szépen Dórát, hogy jöjjön előre, mert az előző héten nem tudtuk megajándékozni. Ezt most meg fogjuk tenni. A prófétai palástot fogod megkapni. Beleláttál már eddig is a szellemiekbe, ez a prófétai munka lényege.

És mint viccet gondoltam, hogy Julcsi lányunk is most szerzi a vegyi szakdiplomáját, és te is vegyész pályán végeztél. Most, hogy ezt a kenetet majd megkapod, akár új pálinkafejlesztésbe is kezdhetsz. J

Amikor Izraelben voltunk, Kánában is jártunk. A bort olyan erősre készítették, hogy kalapácsbornak nevezték. Ha valaki iszik belőle, akkor fejbe veri az embert rendesen, mint a kalapács. A ti pálinkátok másfajta lesz. Az a végzetes ital.

A lényeg, hogy az Úr rád teszi ezt a palástot, és fogsz tudni benne szolgálni az Úrnak az Ő kegyelméből és az Ő erejéből. Áldott az Úr neve! Dórát már több mint egy hónapja szerettem volna előre szólítani.

Két pásztort szeretnék még megtalálni, most nem látom őket. Karácsonyi terv ez a megajándékozás. Legtöbb keresztény talán nem is tudja, hogy miről is van szó ilyenkor. Ezek a kenetek egy felhatalmazást adnak nekünk, hogy egyszerűen tudunk dolgokat, amiket az Úr itt megmutat. Egy próféta kell, hogy lásson [szellemben] szinte mindent.

Az első parancsolatról szeretnék ma szólni nektek. Tudjátok-e, mi volt az első parancsolat a törvényben? Nem is gondolkodtam így ezen. A törvényben volt ez – mi nem vagyunk a törvény alatt –, hogy tisztelni kell az atyádat és a te anyádat. Ez volt az első parancsolat. El kell magyaráznunk, hogy miről is szól ez.

A kegyelem Evangéliumáról sok-sok kijelentést fogunk kapni. Az Édenkertben, amikor Isten az emberpárt behelyezte, akkor egyetlenegy parancsolat hangzott el. 1500 km2 terjedelemben voltak mindenfelé a fák, nagyon sok fa lehet ez. Egyetlen fa volt csak, ami felkeltette az érdeklődésüket annak ellenére, hogy Isten megparancsolta, arról ne egyenek.

Jézus, amikor a földön járt, és beszélt a rabbikkal és a farizeusokkal, büszkén és kevélykedve mondták Jézusnak, hogy mi a Mózes magja vagyunk, Mózes gyermekei, fiai, és Isten bizony szeret minket. Soha semmit nem loptunk. De ha rátekintesz a felebarátod szamarára és azt elkívánod, akkor az már olyan, mintha elloptad volna.

Megint egy másik azzal dicsekedett, hogy ő soha nem követett el házasságtörést, Isten ezért szeret engem – mondta. Jézus erre azt válaszolta, hogy de ha bűnös kívánság tekintetével tekintesz egy asszonyra, akkor már elkövetted a házasságtörést.

Mit tett Jézus valójában? Olyan magasra emelte az elvárást az ember irányába, hogy azt az ember saját erejéből nem volt képes megcselekedni. Isten szemében nem tudta magát így az ember igazzá tenni.

Jézus a kereszten ezt elvégezte értünk, igazzá tett minket, megigazított minket. Nem a saját cselekedeteink által nyertük ezt, nem az által, hogy bármi törvényt meg tudtunk volna tartani. Kizárólag a Jézus vére által vagyunk így megigazítva. Ő tett minket igazzá. Halleluja.

Így fogunk az Efézusi levélre lapozni.

Efézus 6,1–4.

1. Ti, gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz:

A kicsi gyermekeknek feltétlen szükségük van erre, mert veszélytől óvja meg őket, hogy ne menjenek például a tűz közelébe. A görögben így szól ez: Ti gyermekek fogadjatok szót a szüleiteknek, akik az Úrhoz tartoznak.

2. Tiszteld a te atyádat és a te anyádat, ez az első parancsolat ígérettel.

Mert ha ezt megcselekszed, akkor ahhoz párosul egy ígéret. Ez így hangzik:

3. Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön.

Hosszú élet jár ennek fejében. A tisztelet azt jelenti, hogy tisztelettel tekinteni. A zsidók ide­jében nem volt még nyugdíjazási rendszer, nem volt különböző időskori járulékrendszer. Ezért, amikor időssé lettek a szülők, akkor a gyermekeknek kötelességük volt gondoskodni róluk.

Ezt a parancsolatot azután lerontották azzal a gondolattal, hogyha az oltárhoz viszem az ajándékomat, és ott áldozom az Úrnak, az akkor mentesít engem az alól, hogy a szüleimet támogatnom kellene.

Jézus erről azt mondta, hogy a ti hagyományaitok, a szájról terjedő takanot tudományotok által semlegessé tettétek, megsemmisítettétek Isten erejét. Arról beszél itt Pál, hogy egy tisztelet illeti a szülőket. Egy bizonyos fajta imádat ez, és ezt a parancsolatot megtartva egy ígéret párosul vele.

4. Ti is atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint.

Más szóval: ne gyötörjétek a gyermekeiteket. Ne igazítsátok ki őket állandóan, ne irritáljátok. Mert így egy bizonyos fokú ellenállás vagy megkeseredés jöhet a gyermek szívére a szülő iránt. A törvények, amelyeket a keresztény világban, a gyülekezetekben táplálnak, ugyanezt szülte. Egy bizonyos ellenállást szül a szívekben, ha mindig ezt hallják.

Mondhatjuk bátran, hogy nem vagyunk semmilyen törvény alá rekesztve, de a tiszteletet meg kell tartanunk. Mindannyiunknak tisztelnünk kell a másikat. Nem ebbe az irányba fogok ma menni. A Lukács evangéliumra térünk.

Lukács 11,34–36.

34. A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz; ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét.

35. Meglásd azért, hogy a világosság, mely tebenned van, sötétség ne legyen.

36. Annakokáért ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával.

Ha az ember a keresztény törvénykezésekbe kerül, akkor elkezdi megítélni a másikat és így gonosz szeme lesz. Ez kihatással lesz az életedre és a testedre, mert így sötétség lesz benned. Amikor az ember világosságban jár, akkor teljes megbocsátásban van a másik irányába és teljes szeretetben.

Máté 6,22–23.

22. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.

23. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!

Mindenre igaz ez, a gyermekeinkre is. Egy családban például, ha a szülő az egyik gyermeket másként kezeli, akár még éhezteti is – rossz példának mondom –, akkor gonosz szemmel van irányában. A keresztény ítélő bírákra vonatkoztatjuk ezt.

Ha a Bibliába bemegyünk, és ilyen törvényeket merítünk onnan, és utána keressük azokat, akik ezeket a törvényeket megszegik, és ítélkezünk... A házasságra még inkább igaz ez. Az ember gonosz szemmel képes dolgokat tekinteni. Azért mondom nektek ezt, mert a törvény indít minket erre.

A Szellemmel teljes keresztények így jutnak el oda, hogy egy démon ragad rá az elméjükre. Erődítmények lesznek az életükben. Az irigység, féltékenység, viszálykodás, gonosz szemen és ítélkezéseken keresztül jön hozzánk. Tudom, miről beszélek.

Tudom azt, hogy az emberek ettől szabaddá kellett, hogy legyenek, szabaddá tétettek Krisztus által. Mert a szeretetben járásban szabadok leszünk. A test világossága a szemben van. Hogyha a te szemed egyenes, csak az Igére tekint, akkor az egész tested tele lesz fénnyel, világossággal. A szemed pedig a te szellemed tükre, és a világosság pedig a te lelkiismereted.

A Példabeszédek írja:

Példabeszédek 20,27.

27. Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívnek minden rejtekét.

Ez az ember szelleme. Mi vagyunk a föld világossága, és a világosságban kellene járnunk, vagyis a szemeinkkel egy irányba, egyenesen kellene tekintenünk. Az ember szelleme ez, ami az Úrtól való szövétnek, ami a világosságot hozza.

Az emberek bibliaiskolába mennek, ahol a Bibliába belemélyednek, és az lesz ennek az eredménye, hogy még több törvény alá helyezik magukat és így a szemük gonosz lesz. Sötétség lesz és az egész testükre kihatással lesz az. Szeretem más fordításban is.

Példabeszédek 20,27. NLT

27. Az Úr fényszórója áthatja az ember szellemét, és feltár minden rejtett indítékot.

A 1Korinthusi levélből nézzük meg, a 2. fejezet 11-es versét.

1Korinthus 2,11.

11. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek szelleme, amely őbenne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Szelleme.

Az ember dolgait, az igazi, valós mélységes dolgait senki más nem ismeri, csak az ember szelleme. Mi magunk a fejünkben nem is ismerjük igazán magunkat. Isten dolgait ugyanígy nem ismeri az ember, hanem csak kizárólag Isten Szelleme. Tanítja az Ige…

1Korinthus 6,17.

17. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem Ővele.

Most tettük le az alapjait, alapköveit annak, hogy melyik irányba indulunk. Sok emberre tettem rá a kezem és olyan dolgok kerülnek ilyenkor rájuk, amelyekre nem tud senki megtanítani minket.

Efézus 2,10.

10. Mert az Ő alkotása vagyunk, újrateremtetvén a Krisztus Jézusban jó cseleke­detekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

A 10-es verset megfigyelhetjük, hogy már az első fejezetben is nagyon erőteljes vers, majd a második fejezetben is. Tanították a bibliaiskolában. A kibővített fordítás még jobban kihangsúlyozza, mit mond az Írás itt.

Efézus 2,10. Amplified

10. Mert mi Isten (tulajdon) keze munkája vagyunk. (Az Ő műve, alkotása), újrateremtetvén, újjászületvén Krisztus Jézusban; hogy megcselekedjük / véghezvigyük azokat a jó cselekedeteket, amelyeket Isten eleve elrendelt (előre eltervezett) számunkra, (hogy azokat az utakat / ösvényeket válasszuk, amelyeket Ő készített, mielőtt az idők lettek/az időknek kezdetén), hogy azokban járjunk (azt a jó életet éljük, amelyet Ő előre elrendezett és előkészített számunkra, hogy azt élhessük.

Halleluja! Bőségesen feltárja nekünk ez a fordítás, hogy a görög mire is céloz itt, amikor leírta. Mi saját magunk, az Úr keze munkája vagyunk. Az Ő alkotása vagyunk, mindez Krisztus Jézusban újrateremtve.

2Korinthus 5,17.

17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

Újonnan születtünk, ez az örök élet van bennünk, a részünkké lett. Azért kaptuk ezt az új életet, hogy azokat a jó cselekedeteket cselekedjük, amelyre eleve, előre elrendelt minket.  Előre eltervezte azokat a számunkra.

Mielőtt megszülettünk volna, ezt az ösvényt, ezt a keskeny utat előre eltervezte a számunkra. Mielőtt még újonnan születtünk volna, ezt elrendelte, hogy ezeken az ösvényeken járjunk és azt a jó életet éljük. Mi rossz van abban, ha az ember egy jó életet él?

Ezeket előre elkészítette számunkra az Úr, hogy abban élhessünk. Az Ő alkotása vagyunk. Ez azt is jelenti, hogy az Ő neve van felettünk. Az Ő nevéről neveztetünk, és az Ő keze munkája vagyunk. Az életünk így előre el lett rendezve. Miután újonnan születtünk, eltervezte, elrendezte. Ugyanígy te is és én is egy eleve elrendelésben lettünk részesek.

Az is eleve elrendelés volt Istentől, hogy én ma itt legyek. Ez az én isteni sorsom része. Az ember számára két sors lehetséges. Van a természeti utunk folyama, amelyet a családunk körülményei határoznak meg, vagy az a nemzet, ahol születtünk. És meghatározzák azok is, akik körülöttünk mozognak és élnek, hogy miként neveltek minket.

Nem úgy neveltek engem, ahogy itt élnek az emberek. Én egy olyan világban nőttem fel, ahol lovak és marhák, tehát állatok voltak egy háztáji gazdálkodásban. Állandóan állatok voltak körülöttem, farmon növekedtem, teljesen más világban éltem.

Ez lett volna az én természetes sorsfolyásom, ha ott maradok. Abban a világban élhettem volna le az egész életemet. Tehát természetes, hogy az ember tervezi, hogy ebben az irányban él majd. Ez az úgynevezett természeti sors utunk.

Van azonban egy másik sorsfonalunk is. Ez pedig az Istentől való rendelés, ami minden ember számára elkészül. Ez a rendelés akkortól lesz érvényes Istentől, amikor újonnan születünk. Amíg újjá nem születünk, addig Istennek nincs jogában, hogy irányíthassa az életedet, mert ehhez Jézusnak Úrrá kell lennie az életed felett, hogy képes legyen arra, hogy Ő irányítsa, vezérelje az életedet.

Mindannyiunknak dicsőséges életünk van Jézusban. Amikor a szolgálati idő kezdetén voltunk, és a nőszolgálatoknak mondtam, hogy pásztorok lesznek – néhányan ma is itt vannak közülük –, azt hitték, láttam az arcukon, hogy valami zavart észlelnek bennem. Ugyanis nem volt kialakult kép bennük arról, hogy a nők is szolgálhatnak.

A hagyományos felekezetekben ugyanis csak férfiszolgálók lehettek pásztorok vagy szolgálók. Az egyik esetre visszagondolva azt hiszem, három-négy évbe telt, míg az illető el tudta fogadni ezt magáról. Egy szellemmel teljes gyülekezeti munka és annak vezetése miként folyik? Ezt a gyülekezetet működteti az Úr, hogy mindenki megláthassa azt. Ámen.

Az anglikán egyházhoz hasonlóan vesszük például az úrvacsorát is. Az is egy követhető példa. Az indiai pünkösdi gyülekezetekben is így folyik az úrvacsoravétel. Ezer évvel ezelőtt is a közös piac birodalmához tartoztak.

Nem tudták azt megérteni, hogy mi módon tudjuk mi ezt előre. Az Úrnak volt ez az elrendelése arra, hogy mindenkinek a segítségére legyen, hogy az illetőt kijelölte. Ellenszegülők is voltak köztük. Lázadók, akik igazán nem engedelmességgel fogadták.

Az ember újonnan születik, akkor egy új világba, egy új szellemi birodalomba születik bele. Ha az embernél így kézrátételre kerül sor, akkor még bizonyára nem tudja, hogy mi az, ami majd előtte áll, amit el kell végeznie. Ha te nem tudod, akkor az ördög sem tudja. Legjobb dolog, ha az ember ilyenkor folytatja az élete menetét, ahogy eddig tette, de az Igét szorgalmasan tanulmányozza mellette.

Ez az elrendelés arról szól, hogy jó cselekedeteket cselekedhessünk az újjászületésünket követően. A mi részünket. Nem kell mindenki részét elvégeznem, csak a saját részemet. Azokat a jó cselekedeteket, amelyeket Isten a mi számunkra eltervezett. Ezek jó dolgok. Nincsenek benne rossz dolgok. Nincs benne rossz sors. Ez az az út, amit a számunkra elrendelt.

Előtte az út, amit járnom kellett a főiskolai éveimben, sportoltam, tanultam, teljesen más világ volt, mint amit itt élünk. Az iskolai csapatok, ahogy megmérkőztek egymással, a sportban tehát megmérettetéseink voltak. Nagy fegyelmezettséget tanultunk belőle. Nagyon sok munka állt mögötte a felkészülésekben.

Ezt követően az utam egy katonai egyetem volt, az volt az út, amin mennem kellett. Mondom azt is nektek, hogy nem akartam azt az utat választani. Abban az időben a szüleimre való tekintettel, tisztelve őket mondtam ki az igent. Ismertem valakit, aki azt az egyetemet végezte el, és így került a választás erre az egyetemre.

Isten elrendeli, hogy ott bizonyos emberekkel megismerkedj, találkozzál, partnerek legyetek egy bizonyos vállalkozásban, üzletben és így tovább. Ez is egy út, amit Isten előre elkészített, hogy azon járjál.

Eljön azután az embernél az a pont, amikor fogalma sincs, hogy hogyan tovább. Van, amikor az ember vákuumban érzi magát. Ilyenkor a legtanácsosabb várakozni az Úrra. Ez nem túl örömteljes időszak.

Volt egy ilyen periódus az életemben, amikor két évet várakoztam. Az Európába jövetelem előtti időszakom volt ez. Nem terveztem, hogy idejövök. Nem tudtam, hogy mire várok, csak azt tudtam, hogy várakoznom kell.

Ha az ember várakozik és készenlétben van, akkor kész arra, hogy elmenjen valahova, mert nincs benne olyan dolgokban, ami elfoglalja és amire nem az Úr hívta el. Csak annyit kellett tennem, hogy felszállni arra a repülőgépre és eljönni. De az a két év várakozási időszak valójában nem volt egy mulatságos időszak az életemben. Akkor is azt a jó életet kellett volna élnem, amire Isten elhívott.

Hogyan kerül ebbe a képbe a szenvedés? A szenvedések ott jönnek be, ahol az ember várakozik és készülődésben van, vagy üldözések érik éppen azért, amit tesz az Úrnak. Az üldözések az Úr munkáiért valójában jó dolog.

Az életünkben mindenkinek megígéri ezt a Biblia és csodálatos. De amikor az ember azon megy keresztül, akkor az nem mulatságos. Sok-sok ilyen ért minket. Egy dolgot hoz magával, az előléptetést, amely azt követi bizonyossággal.

Ezek az előléptetések, a kenetek, amelyek kiosztásra kerülnek, óriásiak. Nagyon fontos dolgok a Szent Szellemben. Amikor nagyon erőteljesen jött le szombaton az a kenet, volt egy látásom az állólámpásokról.

A Jelenések könyvében megnézzük ezt a részt. Az apostoli kenetben betekintést kaptam, ahogy az Úr mutatta egyiket a másik után. Jézus Krisztusról kapunk itt egy látást, amint arany gyertyatartók között jelenik meg és közöttük jár.

Jelenések 1,18. 11–14. 20.

18. És az élő; pedig halott voltam, és ímé, élek örökkön örökké, Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.

Jézus már a 11-es verstől megjelenik.

11. Amely ezt mondta: Én vagyok az Alfa és az Omega, az első és utolsó; és: Amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek…

12. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, mely velem beszélt; megfordulván pedig láttam hét arany gyertyatartót;

Nem a hétágú gyertyatartóról van szó, hanem lámpásokról. Ez egy ószövetségi gyertyatartó. De az egész maga egy lámpás, egy világító lámpás. Tehát hét lámpást, hét különálló lámpást láttam világítani – mondja itt a látomásban.

13. És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve.

14. Az Ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng;

Aranyból voltak a gyertyatartók. Egy óriási dolog. A Szent Szellem adja ezeket, s ha valaki nem akarja felvenni magára, akkor a Szent Szellem odaadja másnak. Maga a gyertyatartó a gyülekezet fényét jelképezi.

20. A hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.

Küldöttet is jelenthet, vagy legmagasabb értelmében, vonatkozásában apostolt is jelenthet. A gyülekezetnek magának is van egy angyala. Amit az Úr ilyenkor átad, a lámpatartó világosságát, arról van tehát itt szó. A második fejezet 1. verse mondja:

Jelenések 2,1.

1. …Ezeket mondja az, aki az Ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között:

Az Úr a gyertyatartók között jár a mennyben. Hatalmas dolog. Ez az első gyülekezet, ahol ez megtörténik. Lehet, hogy nem véli mindenki, hogy ennek olyan nagy jelentősége vagy súlya lenne, de mondom nektek, hogy nagy dolog.

Dick Mills mondta, hogy a gyülekezeteink telve vannak apostoli és prófétai elhívásokkal. Mi vártunk az Úrra és vártunk az Úrra 25 évet, és most ezek a felkenetések képességgel mennek ki. Valóságosak, és úgy, ahogy a Szellem azt akarja, úgy mennek. Én nem tudok ehhez hozzátenni, vagy elvenni belőle.

Az előléptetések jöttek vele. Sok szenvedés volt ebben a 25 esztendőben, de bizonyára nem a tudatlanságunk miatt szenvedtünk. Megtagadtuk, hogy betegek legyünk, vagy hogy nincstelenek legyünk. Isten királyságában élünk, Jézusnak élünk és büszkék vagyunk erre.

Visszakanyarodván az 1Korinthusi levélre, mi mindig a keneteket szeretnénk Istentől, amely alapokat ad az életünkre.

1Korinthus 2,11.

11. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek szelleme, amely őbenne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Szelleme.

A Példabeszédek könyvére irányul a figyelmünk. Nagyon fontos itt a következő:

Példabeszédek 20,24.

24. Az Úrtól vannak a férfi lépései; az ember hogyan érthetné az ő útját?

Az Úrtól valók a férfi lépései. Hogy a Szellem mit tervez napról-napra, minden nap az életedben, azt nem tudhatod. Azért így kérdezi, hogy hogyan és miképp érthetjük meg Isten terveit? Nem látjuk mind előre, csak annyit mondunk rá, hogy igen és Ámen.

A Septuaginta [az Ószövetség legrégebbi ismert görög fordítása, i. e. 300 körül íródott] fordítása így mondja: az embernek a lépései az Úrtól való elrendelések. A halandó ember miként tudja megfontolni az ő útjait, vagy irányítania saját útjait, a saját életét? A válasz így hangzik, hogy nem tudod.

Egy másik bibliafordítás (MAX) azt mondja: Minden egyes lépés az Úrtól való, az Úrnak a választásai, hogyan tudnád te kikövezni az utadat? Te nem tudod. Halleluja! A zsoltárok könyvében nézzük a következő Igét.

Zsoltárok 37,23.

23. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és gyönyörködik útjaiban.

Az Úr rendeli el az igaz ember lépteit és gyönyörködik az útjaiban. Gyönyörködik az Úr a saját tervében és elhívásában.

Példabeszédek 16,9.

9. Az ember szíve gondolja meg az ő útját; de az Úr igazgatja annak járását.

A NIV fordítás szerint: Saját terveinket ugyan elkészíthetjük, de az Úr fogja irányítani a lépéseinket. Az Úr határozza meg. Ezt mondta Joe Christian is, hogy elindultam valamerre, de volt, hogy a rossz irányba indultam, téves irányba. De ahogy az ember egyik lépést a másik után teszi, az Úr kiigazítja az útjait.

Ha az ember lépéseit az Úr rendeli el, akkor milyen lehetséges módon tudhatjuk azt, hogy mi is van előttünk? Ugyanis az Úr ránk bízta a döntésnek a jogát, ha megmutat valamit. Én azt elhatároztam, hogy nem az emberekre fogok hallgatni, és azt sem fogom meghallgatni, hogyha az emberek az én isteni sorselrendelésem ellen szólnak.

A bibliaiskolában is volt, hogy nem lehetett erről beszélni, hogy én elhatároztam, kimegyek a világba. Azt mondták: ha-ha-ha. Úgyhogy a családomnak nem szóltam erről semmit. Ugyanis jobb, ha az ember nem szól egy szót sem. Eltűntem az ő életükből, arról a földrészről.

Jeremiás 10,23. Amplified

23. Ó, Uram (könyörög Jeremiás a nép nevében):  Tudom, hogy az ember útjának meghatározása, az ő útja felőli döntés/határozás nem őbenne keresendő. Még ha erős ember is, vagy olyan, aki a tőle telhető legjobbat teszi, nem az ő hatalmában van az ő lépéseinek irányítása.

Az ember útján a lépéseinek meghatározása nem az ő hatalmában van. Nem az erős emberen áll, nem az ő legjobb elhatározása szerint van, hogy a saját lépéseit irányítsa. Nem! A Szellemre kell várakozni, és Ő fogja vezetni.

Ha az ember már egy ideje benne van a Szellem vezetésében, akkor látja, hogy a Szellem miként hozza elő azokat a lépéseket. Nagyon sokat tekintem az Ő munkáit, figyelem és nézem, hogy mi is történik. Nem kaptam róla konkrét Igét, de nagyjából tudom, hogy mi fog történni. Túl sok dolog történik természetfeletti módon.

Van egy Ige, ami mindenkinek nagyon-nagyon jó, ha meghallgatja. Alapvetően azoknak szólok, akik ebben a felkenetésben részesültek. Pásztoraink maradjanak ott azon a helyen, ahol vannak. A pásztor nem megy el a nyájától, nem megy sehova.

Voltak, akik hozzám jöttek, és nem tudtak semmiről, nem ismertek senkit. Mondtam, ez nem számít. Hogyha valaki a nyomaimban járt az alkalmakon, akkor ott gyűjthetett magának nyájakat és az csodálatos.

De a kenet, ami most rajtad van, ajtókat fog megnyitni a szolgálatodhoz, és meg tudod tanulni ezeket az utakat. Amiket eddig próbáltál megtenni a saját erődből, most azok könnyebben mennek majd. Nem mindig a számokat kell nézegetni, hogy mekkora tömegek jönnek össze. Az apostoli kenet van, hogy akár egy emberért is elmegy a világ végére.

Charles Finny és a felesége jön majd látogatóba hozzánk. Ők is kaptak két impartálást [közlés, átadás], amíg kint voltam. Ő 1200 gyülekezet felett van elrendelve felvigyázóként, és egy másik pünkösdi felekezetben pedig 38 000 gyülekezet felett. Igencsak királykodik majd az útjaiban. Ha azt az utat választja, amit az Úr szánt neki, akkor az óriási hatással lehet ezekre a munkákra.

Egy másik kapcsolatom pedig egy régi barátságom a múltból. Ő Izraelbe készít utakat kormány szinten, mert Indiából nem mehetnek be sehova, csak akkor, ha hivatalos vízummal engedélyezik a belépésüket, mert másfél milliárdnyi emberről van szó.

Nem engedik őket szabadon ki a világban bárhova. De mivel a kérvénybe beírtuk, hogy egy keresztény pásztorról van szó, aki soha nem járt Izraelben, így valószínűleg be fogják engedni. A jegyét is mi fizettük ki, már megvettük a jegyét. Itt lesz tehát közöttünk, és tudom, hogy az is része az elrendelésnek, hogy Izraelbe eljusson.

Sok pünkösdi pásztorra lesz így hatással. Nem csecsemő pásztorok, van, aki 20–50 éve szolgálatban áll. Karizmatikus prédikátorokként legalább olyan jók, mint bárhol máshol, aki szolgál. Meg fogjátok tudni majd hamarosan.

A Zsoltárok könyvében az első zsoltárt fogjuk tekinteni. Mindenki számára felemelő, ami írva van itt.

Zsoltárok 1,1–3.

1. Áldott ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székébe nem ül;

2. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.

3. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga idejében, és levele nem hervad el: és minden munkájában sikeres lészen.

Amit figyelmünkbe ajánl, hogy a keresztényeknek nincs semmi közük ahhoz a mai világban sem, hogy az istentelenek tanácsait kövessék, és azt hallgassák, mert fogalmuk nincs arról a világbelieknek, hogy mi az, ami történni fog. Ugyanis nincs bennük a Szent Szellem. Most a bőségesen kibontott Bővített fordítás szerint így szól ez a zuhatag, áldás-igesor.

Zsoltárok 1,1-3. Amplified

1. Áldott (boldog, szerencsés, bővölködő és irigylésre méltó) az az ember, aki nem az istentelenek tanácsa szerint él és jár, követvén tanácsaikat, terveiket és céljaikat. Sem nem áll passzívan, alávetetten azon az ösvényen, ahol a bűnösök járnak, sem nem ül le, hogy pihenjen és arra a helyre álljon, ahol a gúnyolódók összegyűlnek.

2. Hanem az ő gyönyörűsége Isten törvényében, kívánkozása Isten törvénye után van/ Hanem az ő kívánsága és öröme az Úr törvényében van, és szokása, hogy folyamatosan gondolkozik, kutatja, tanulja éjjel és nappal az Ő törvényét, előírásait, utasításait, tanításait.

3. És olyan lesz, mint egy jól elültetett és jól gondozott fa, melyet a folyó áradata mellé ültettek. / És olyan lesz, mint egy fa, amelyet folyóvizek mellé telepítettek szilárdan, amely kész a maga idejében gyümölcsöt adni; levelei nem hervadnak, nem száradnak el; és minden, amit tesz, gyarapodni fog (és teljes érettségre/teljes kifejlettségig jut)/és minden, amit csak tesz, bővölködő lesz, és eljut a befejezett, érett állapotba.

Gyönyörű szép ez, és mindenkinek írta Isten ezt a gyarapodást a Szentírásban. Várakozni kell néha ezért az Úrra. Nagy változásokat hoznak ezek a kenetek. Várakozni kell az Úrra, és utána a Szellem vezetését kell gondosan követni.

Elhatároztam én annak idején, hogy a munkámat feladom. Abbahagyom az addigi életemet, és csak a Szellemet követve lépek. Megvolt a repülőjegyem, hogy arra a gépre fölszállok, és új életet kezdek. A semmibe megyek. Csak az egy csomagommal indultam el.

A bibliaiskolát kijártam előtte. Volt ott az egyik hívő asszonynak egy látása. Az én nevemet látta, és azt kapta Istentől, hogy adjon nekem útravalóul száz dollárt. Megkérdezte, hogy ki ez a bizonyos személy? Én vagyok az, mondta neki a másik válaszként, aki mindent tud már. Ez nem volt egy jó jellemzés.

Mindegy, azt mondta az asszony, nem érdekel, mit mondasz, elküldte a csekket. Kérdezték, amikor bementem, hogy akarsz-e misszionáriusnak elindulni az utadra? Mondtam, igen, tervezem. Akkor mosolyogva előhozta ezt az aláírt csekket.

Egy ilyen Istent szolgálunk! Jóval előtte gondoskodik rólunk! Nem a pénz volt a nagy dolog ebben, hanem az a „pecsét” rajta, amit Isten adott hozzá, hogy helyes úton járok. Ez egy nagy lépés, nagy elhatározás volt. Egész addigi életemet feladtam, otthagytam. Az Úr pedig tett rá egy nagy pecsétet, természetfeletti módon. Dicsérjük ezért Őt.

A magyar nyelvterületen az Úr azoknak adta most a felruházást, aki beszélik a nyelvet. Az evangelizálásban lesz egy nagy mozdulás, azt hiszem. Nagy jutalom lesz az örökkévalóság viszonylatában. Az Apostolok cselekedetei 17-ből még hozzáfűzzük. Itt Pál és Silás esete, útja olvasható, amikor a zsinagógába mennek. Így szól az Ige:

Apostolok cselekedetei 17,10–11.

10. Az atyafiak pedig azonnal, azon éjszakán elküldék Pált Silással egyetembe Béreába; kik mikor odamentek, elmenének a zsidóknak zsinagógájába.

11. Ezek pedig nemesb lelkűek voltak a thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az Igét teljes készséggel, naponként tudakozva az Írásokat, hogy úgy vannak-é ezek.

Ahogy írja, hogy nemesebbek voltak itt, akik Béreában voltak, mint a thessalonikabeliek, mert nyitott elmével, teljes készséggel fogadták és bevették az Írásokat. Egy nyitott lelkűséggel tanulmányozták, hogy tényleg így van-e. Felkészülve vették Isten Igéjét, hogy azt be is fogadják. Így egy vonzás volt jelen, Isten Igéjének a vonzása, a szívek vonzása.

Thessalonikában mi történt? Ott vitatkoztak az Ige felett. Állandóan érvelgettek, vitatkoztak. De ti mások vagytok, halleluja, mert nemes lelkűek vagytok.

Egy igevers szerint, a Zsoltár 2,8 vers szerint fogunk követelni elveszetteket. A jegyzetemben nem lévőket is elő tudja hozni az Úr, ez is egy ilyen most.

Zsoltárok 2,8–9.

8. Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait.

Halleluja! Amerre csak evangelizálunk, kérhetjük a mennyei Atyát az Úr Jézus nevében, hogy adja nekünk ott az elveszetteket. A pogányok, az elveszettek a legpontosabb szóhasználatban a nemzetek.

9. Összetöröd őket vasvesszővel: széjjelzúzod őket, mint cserépedényt.

Az Úr teszi ezt, mondják. És amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világon!

1János 4,17.

Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világon.

Bátran tehetjük mi is az Ő hatalmával. Az elveszetteknek a követelése egy hatalmas munka. Emlékeztetlek újra, hogyha az Úr akaratában vagy, akkor ne keresd az Ő akaratát. Ha változásokat érzékelsz, hogy átmenet van, egyik helyről a másikra nyílik egy ajtó, akkor meg kell várni, amíg oda be tudsz menni, s azt senki ember be nem zárhatja.

Keressük ezeket a helyeket, mint ahogy Jézus mondta, hogy azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam, ami elveszett. Ez az igazság, ezért vagyunk itt. Dicsőséget adunk Istennek!

Ma sok kérdésre kaptok választ a prédikálásból. Az Úrtól való elrendelések az ember lépései. Tudni fogjátok, ha ezek jönnek és meg kell hozni a szükséges kiigazításokat. Engem nem kell megkérdezni ezekről, nincs értelme, mert nem is ismerlek úgy benneteket. Ez része annak, amit az Úr neked szól. Sok az elveszett mindenfelé.

Köszönöm Atyám, a lehetőséget, hogy Te használhatsz engem, hogy a világnak világosságul lehetek. Csak téged követlek minden napon, az életem minden napján. Jézust követem, mert ismerem a jó Pásztor hangját, és az idegen hangját nem követem. Köszönöm Jézusom! Ámen.

Dicsérjük az Urat ezért mindenkor. Imakonferenciánk lesz most szombaton, s az segíteni fog, hogy ezek a folyamok belevigyenek minket az Úr akaratába, ha eljöttök. Belesorolnak minket. A múltkori imakonferenciát nem imádkoztuk végig, most végig fogjuk imádkozni.

Gyertek, ha tudtok, vagy internet kapcsolaton keresztül csatlakozzatok be, és együtt imádkozunk. Ha az Úr jelzi, hogy még felkenetésre kerül valaki, meg fogjuk tenni, akiket csak mutat az Úr.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL