2010.02.09.

 

A TEST CSELEKEDETEI 5.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. február 07.

 

Áldunk téged Uram a mai napon. Áldunk téged a megváltás hatalmas tervéért, amelyet kidolgoztál Mennyei Atyánk, és végrehajtottad azt: Feláldoztad a szent Fiadat. Köszönjük a Szent Szellemet, akit küldtél Vigasztalóként az életünkbe. Felgerjesztjük a szellemi ajándékokat, amelyek bennünk vannak. Kérjük Mennyei Atyám a Szent Szellem megnyilvánulásait, hogy minden szükség betöltessék Jézus nevében. Hatalmat veszünk a betegség felett, a fájdalmak felett, a gyengeség, a szegénység felett, minden rendellenesség felett Jézus nevében, ezek a lábunk alatt vannak a hitünk által Atyám. És megköszönjük Úr Jézus, hogy ezeket betöltöd az életünkben. Jézus Krisztus szent nevében Atyám! Ámen.

Zsebkendőkre tesszük a kezeinket, egy érzékelhető, egy tapintható kenet jön elő Atyám a hitünk által, ahogy a testekhez érnek ezek a zsebkendők. A szent erő megszünteti a betegségeket, a fájdalmakat, eltávoztatja ezeket a rendellenességeket. Gyógyulások lesznek a gerincben, a csontokban, a hátban, a tüdőben, Atyám Jézus nevében!

Áldunk téged ezért, hűséges Isten vagy örökkön-örökké! Jézus nevében! Ámen! Áldjuk az Urat ezért. Az Úrnak hatalmas jelenlétében vagyunk, öleljük meg a szomszédunkat. Örömteljes hír, hogy a héten indul a baba-mama klub a kicsik és a mamák részére, szerdánként 10-12 óráig. Németh Ildikó, a klub vezetője szeretettel várja az érdeklődőket.

Az őszi izraeli utat október 22-től 28-ig tervezzük, 100 kétszemélyes szobát kötöttünk le, 510 $ lesz a kinti költség. Egy gyülekezeti helyiséget béreltem ki odakint és gyógyító összejövetelt fogunk hirdetni. Ezért megyünk, hogy ezt beteljesítsük, tehát most elsősorban nem a túrázás miatt megyünk, hanem kint megtalálni a hitet, a gyógyulni vágyókat. Menetrendszerű repülőjárattal megyünk, remélhetőleg az árak ott is kedvezőek lesznek.

Ismert rabbi testvérünk meghívására ismét Kiskörösre megyünk, és a zsidó testvéreinkkel az Urat fogjuk dicsérni. Szabadtéri alkalomban gondolkodunk, ez június 20-án lesz. Akik az elmúlt alkalommal velünk voltak, láthatták, hogy Isten milyen hatalmasan jelen volt közöttünk. Most szombaton imakonferencia lesz 12 órától. Az azt követő héten pedig Romániába, Kolozsvárra megyünk két napos összejövetelt fogunk ott tartani, és a környékbeli pásztoroknak összejövetelt.

Kedden délelőtt elmentem az imakörre, és előtte találkoztam az említett rabbi testvéremmel, aki megajándékozott engem egy üveg borral. Biztosított a felől, hogy kóser minőségű a bor, gondoltam, hogy az imakörben Úrvacsorát veszünk és azt megtettük. Egy órát imádkoztunk nyelveken, szellemben és nagy hirtelen mindenkinél abbamaradt az imádság és az jött fel, hogy – LEGYŐZVE!

Minden ellenségünk legyőzve! Jelenti azt, hogy mindaz, ami téged visszatartott! Győzelmeket látok nagyon sok területen, Izrael és környéke, a falak, amelyek körbevettek bennünket, leomlottak. A vallásos bigottság szintén ebben az országban leomlott! Falak leomlottak, az anyagi nehézségekkel szembeni nehézségeink is mind legyőzöttek. Az Úr Szelleme által végeztetett ez el. Sok imádság, sok közbenjárás volt ebben régről és áttörés született. Nézzétek meg majd a változásokat, amik történnek. Jelentsd ki nyugodtan, hogy az életünkben minden nehézségek legyőzettek!

Ma reggel újra jelezte az Úr, hogy Úrvacsorát vegyünk az Ő asztalánál. Emlékeztetlek benneteket a Bibliaolvasási tervre, amit az elmúlt hétfőn kezdtünk. A Máté evangéliumával kezdjük, szeretnék ma egy néhány dolgot kiigazítani.

Természetesen a hústest természetéről folytatjuk tovább a tanításokat. Nem fedezi fel azt az ember, hogy mikor újjászülettünk, akkor többé a lényegi mivoltunk, és a hústestünk az nem ugyanaz.  Mert mi egy új szellem lettünk és többé már nem az az ó ember vagyunk. A fizikai testünkbe be van ágyazva az elménk, amit a hústestünk hordoz, és a gondolkodásmódunk még a régi emberhez tartozik.

Ez háborúzik az újjászületett szellemünkkel, és amit a szellemünk akar tenni, ez ellene megy mindannak. Pál írja a levelében, hogy úgy éltek, mint a hétköznapi ember. Mindennap szembesülünk ezzel, és mivel ez a hústest természet, ez gyűlölettel van Isten felé, ezért gyűlöl minket is. Mindenben ellenére van Istennek, ellenkezik Istennel és nem hajlandó, hanem vonakodó Isten Szellemének dolgaira. Ha valaki keményfejű, az a hústestben jár. Ha pl. Isten dolgait elutasítjuk, akkor az a hústestünk volt.

Ezt a háborúzást, ami bennünk zajlik, fel kell ismernünk. Képesek vagyunk kijárni a győzelmet ebben. Az óriási örömhír ebben, hogy képesek vagyunk megváltozni és győzelemre jutni. Bármi is legyen az életünkben, akár rossz szokás, szenvedély, a gondolkodásunknál kezdődik. A gondolkodásunkat meg kell újítani, hiszen Isten azt mondja, hogy az én gondolataim magasabbak a ti gondolataitoknál, az én útjaim magasabbak a ti útjaitoknál.

Újjászületett emberek vagyunk, a valós énünk a szellemünk, aki újjászületett, s az pontosan olyan, mint Jézus. Ez az újjáteremtett szellem bennünk, ez bennünk van, ez megvan nekünk. Az embernek nem nagyon van az tetszésére, amikor a szellem előhoz jó dolgokat olyan személyekkel kapcsolatban, akikre inkább gyűlölettel tekintünk, akiket meggyilkoltunk a szánkkal.

Ez a hústest, és ez a különbség. Hamarosan képes leszel erre rátekinteni és megkülönböztetni. A szellem akarja irányítani az életünket minden nap, ha tápláljuk. Fel fog kelni és elvégzi.

A szellemünkből feljönnek dolgok, mert a Szent Szellem azokat emlékezetünkbe juttatatja, és figyelmezünk ezekre, akkor ez olyanná válik, hogy képes megmutatni minden pillanatban, hogy mit kell tenni. Jelentős ez pl. egy üzletember dolgaiban is, mert megmutatja, hogy hogyan és mit tegyen.

Általában az a probléma, hogy testiek a keresztények és a hústest vezérli őket. Az sem tudatosult valójában bennük, hogy ez a háborúzás folyik bennük. Azt gondolják, hogy ezek valójában önmaguk, de nem a lényegi részünk ez, hanem a testünknek a hústest természete ez. Ez pl. nagyon szeret vallásoskodni. A vallásoskodás is a hústestből jön, ami azt mondja, hogy ha elkötelezed magad valamiben Istennél, azzal tönkretetted az életedet. Ekkor megint a hústest szólt.

Hétfőn kezdtük ezt a Bibliaolvasási tervet, naponta két fejezetet olvasunk az Ószövetségből, egyet pedig az Újszövetségből. A négy evangéliumban szeretnék egy kis kiigazítást tenni gondolataimban. A négy evangéliumban a Messiásunk szól valójában a zsidóknak. A mi könyvünk valójában, az Apostolok Cselekedetei könyvtől indul, és az Apostolok Cselekedetei a mai napon is íródik.

Máté könyvét, mint később megtalálták ezt, a Bibliai héber nyelven írták le, 23 ilyen kézirat másolatot találtak zsinagógákban. Hitler ebből egy csomót összegyűjtött, a többi zsidó kézirattal együtt. És ezeket Péterváron, amiket ott is mind lemásoltak, összegyűjtöttek, s még Angliában is találtak egy másolatot, tehát amit így lehetet összegyűjteni, ebből már kilencet lefordítottak.

Hetet közülük kijavítottak, olyan szempontok alapján, hogy egyezzen a göröggel. Két-háromszáz évente ezeket a másolatokat újra kell írni. Kettőt azonban találtak, amiben nem történt módosítás. Onnan tudom ezt ilyen pontosan, hogy figyelem azokat, akik ezeket a haszidik kana fordításokat végzik. A kana haszidik rész az a fajta vallásos zsidóság, akik csak az írott Tórával foglalkoznak, és azt tekintik érvényesnek. Ugyanis van szóbeli Tórájuk is, ami szájról-szájra terjed. Akinek én figyelem a fordításait, Ésaiástól is talált és fordított le Qumránban talált tekercseket.

A Messiási zsidók megkérték ezeket a szakértőket, hogy vizsgálják meg Máté evangéliumának könyvét a szerint a szempontok szerint, hogy a Máté könyvében találtak bizonyos ellentmondásokat. Ez a zsidó szakértő azt mondta, hogy nekik semmi közük Máté könyvéhez, mert az a keresztényekre vonatkozó könyv. Viszont addig erősködtek mondván, hogy mi nem vagyunk olyan héber nyelvű szakértők, mint ti, ezért csak ti vagytok erre képesek, akik ezzel foglalkoztok.

Nem az összes részt, de bizonyos részeket megnéztem a TV-ben ebből, vannak erről odahaza jegyzeteim, ez épp csak most feljött a szívemen. Ahogy olvassuk a Bibliánkat, ezeket a kiigazításokat el fogom nektek hozni hétről hétre és elmondom.

Tehát előhozza azokat a biblikus héber nyelven írott részeket, a Mózes törvényéből, amelyek ugyanúgy állnak, mint a görög verzióban. Ő haszidik vallású, és azt mondja, ebben a versben a Messiásról szól ez a vers, és mivel ezt kiigazította, ezért nincs ellentmondás a Mózesi törvényekkel. Egyetlen probléma ott lenne, ha a Messiásban így hívőkké válnának, mert ők a Mózesi törvényeket tartják meg.

Én elmondtam a kinti hívőknek, hogy én nem vagyok szombatista, én nem tartom meg a törvényeket, mert mi a Szent Szellemben áradunk és a Szent Szellemben vagyunk beteljesedve. A vallásos haszidik zsidók azt állítják, hogy ez a Messiás és tudják pontosan az Írások alapján. A Talmudban, a szájról-szájra terjedő Tórájukban sok mindent titokban is tartanak erről. A zsidók szájhagyomány útján őriznek sok mindent. Mindennap végig ismétlik és elmondják a gyermekeiknek mindaddig, amíg ők ezt tökéletesen meg nem tanulják.

Jeruzsálemben beszélgettem egy haszidik zsidó rabbival arról, hogy Ádám hol lett eltemetve, ő azt állította, hogy Hebronban, én pedig állítottam, hogy a Mória hegyén, hiszen itt feszítették keresztre a Messiásunkat is és ott volt eltemetve, a törvény szerint így kellett lennie. Kelet felé, a templomban lévő gyertyatartó irányába kellett, hogy tekintsen az arca.

A hegyen, ahol Jézust a keresztre feszítették, a százados, a római katona pont betekintést kapott a templomba, és látta, hogy a függöny kettéhasadt. Mindkét területet, szérűt, Dávid a saját pénzén vásárolta meg annak idején, az egyiket a Mória hegyén, a másik az Olajfák hegyének egy része volt.

Tehát valóban a Messiási zsidóknak íródott ez, nem keresztényeknek mondja itt Jézus a mondandót. Így tehát nem lehet világosságot nyerni az elragadtatásról, mert ez már arra az időre vonatkozik, amikor Jézussal együtt mi visszajövünk az Úrral, az Úr második eljövetelekor. Isten igen észrevehető kozmikus jeleket hoz elő a zsidóknak. Ezeknek a jegyzeteknek magyarázásába mégsem kezdek bele ma, de az elragadtatásunk körül kell, hogy legyenek majd kozmikus jelek az égen, mert a zsidóknak és a rabbiknak ez igen sokat mond majd.

Minden alkalommal, amikor ezek jönnek, száz százalékban jönnek velük a háborúk, a nap és a holdfogyatkozásokkal, és ezek fontos, jelentős történések, minden esetben megtörténnek. Izraellel kapcsolatos történések ezek, ezekről most nem tanítok, de fognak jönni ezek a jelek. Az első 2012-ben lesz. 2014 és 2015-ben ezek az égi jelek pontosan a zsidó ünnepnapokra fognak esni, ezért lesznek nagy jelentőségűek.

A hold vérré válik, a nap pedig sötétséggé. A négy evangéliumban említi az Úr ezeket, ezek kozmikus jelek a zsidóknak, és a rabbik tudják ezeknek a jelentőségét. A libanoni háborúnak az időpontját is tudták a kozmikus jelekből, hogy jön.

Amikor tehát ezek lesznek az égen, akkor biztosak leszünk abban, hogy közelebb kerültünk az elragadtatáshoz. Két év múlva 2012 lesz és közel lesz hozzá a 2014 és 2015-ös események időpontja is.

Most tehát nem a görög szerint fogjuk olvasni az Írást, hanem a biblikus héber eredeti szöveg szerint. Én személy szerint úgy hiszem, hogy a Máté evangéliumot először héber nyelven írták le, és azt követően fordították görög nyelvre. Huszonhárom ilyen kéziratot találtak különböző zsidó zsinagógákban világszerte, ebből tizennégyet már lefordítottak, zsidók másolták ezeket két-háromszáz évente, más nem férhetett hozzá, csak ők.

Biblikus héber szöveget csak ők tudnak olvasni és lefordítani is ők tudják a Holt-tengeri tekercseket is. Így ezzel a kis bevezetővel most ellapozunk a Máté 5 fejezetéhez, ahol az esküvésről volt szó, először a görög szerint olvassuk:

Máté 5/33 Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet.

Tovább olvassuk a görög szerint a…

/34/ Én pedig azt mondom néktek: egyáltalán ne esküdjetek se az égre, mert az az Istennek királyiszéke,

/35/ Se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a hatalmas Királynak városa.

És most megnézzük a biblikus eredeti héber szövegnek a fordításában, ez hogy hangzik:

Te az esküvésedet az Úrnak, ne hamisan tedd,ne tegyél hamis esküt, ez azt jelenti, hogy ne hazudjál – Én pedig azt mondom néktek, egyáltalán ne esküdjetek, hogy ne hamisan esküdjetek!

Ez áll a héberben. Arról szól, hogy ne tegyetek hamis esküt, ne esküdözzünk hamisan, hamis dolgokra. És akkor pedig nincs ellentmondás a Mózesi törvényekkel. Ezt könnyű megérteni és feldolgozni. Így már feloldódott a vélt ellentmondás. A többire majd későbbiekben fogunk rátérni.

Krisztus testéhez óriási kijelentés halmaz érkezik az utolsó időkben. Az a tanítás, amit mára hoztam volna, azt a jövő vasárnap fogjátok meghallgatni. Az egy igen erőteljes, hosszú tanítás, nem valószínű, hogy ma be tudnám, fejezni, mélyreható tanulmányozása ez a hústest természetének. Ma reggel pedig jelezte az Úr, hogy járuljunk az Úr asztalához, a kenyér és borból való részesedésre, és így nincs túl hosszú időm a tanításra.

Ezekkel a tanításokkal kapcsolatban elmondom, hogy ha az ember ezeket magában jól átdolgozza és megérti, és rálát arra, hogy mindaz, amit teszünk ellentétes a szellemiekkel – ha veszünk egy szellemi vezetést, és azzal ellentétesen teszünk – akkor tudnunk kell azt, hogy az a test volt.

A testnek az egyik jellemzője, hogy nem tekint a jövőbe, nem érdekli, hogy mi lesz a dolognak a vége. Nem hosszútávra gondolkodik, csak egy dolog érdekli, hogy most a tetszésére legyen. Mindazokat, amiket megcselekszünk a testben, az a testi gondolkodásmódnak a gyümölcse, az eredménye.

A vallásosság azt szeretné, ha a viselkedésmódunkat megváltoztatnánk. De ennek csak az lesz a vége, hogy mivel nem sikerül ezeket az elvárásokat teljesítenünk, kárhozat alá kerülünk, és az lezárja a hitünket. Ezért a gyülekezet egy igen szánalmas helyzetben van. Ezek a tanítások azt fogják nekünk eredményezni, hogy rájövünk arra, hogy hogyan és miként lehet győzedelmessé lenni ebben a témakörben is, hogy szellemben járjunk és ne a hústest dolgait cselekedjük.

Valóban azok vagyunk, amit az Ige mond rólunk, mint János is mondja az első levelében, hogy most Isten gyermekei vagyunk. És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Ha olvassuk a Galata, Efézus, Filippi, Kolosse leveleket, akkor láthatjuk, hogy minden levél kitér és foglalkozik a hústest természettel. A Filippi levélben még azt is megmondja nekünk az Írás, hogy mi az, amin gondolkodjunk. Ellapozunk…

Kolosse 3/1 Annakokáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén.

A figyelmeteket és az elméteket a fentiekre, a mennyeiekre helyezzétek, oda fókuszáljatok és ne a földiekre. Az elménkre és a gondolatainkra hivatkozik. Mert…

/3/ Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.

/4/ Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor majd ti is, Ővele együtt, megjelentek dicsőségben.

Ez akkor lesz, amikor a megdicsőült testünket felöltjük. Ez pedig akkor lesz, amikor Jézus eljön értünk a felhőkre, mindazokkal a szellemekkel együtt, akik már előttünk átköltöztek a mennyei helyekre, és először ők öltik fel a megdicsőült testüket, azután pedig mi, akik élünk és megmaradtunk, mi is felragadtatunk oda a felhőkre.

/5/ Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás.

/7/ Melyekben ti is jártatok régente, mikor éltetek azokban.

/8/ Most pedig vessétek el ti is mindazokat, – vagyis a hústest dolgait – haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.

Mert az ó embert le kellett tennünk az ő cselekedeteivel, mert van az ó ember és az új ember. Mindazok a dolgok, amelyeket a régmúltban vettünk fel, bárhol is lett részünkké, az a lényünknek, az ó emberünknek a részévé vált, és ez gondolkodásmód, összpontosítás, hogy hová figyelünk.

/10/ És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázata szerint való ismeretre, aki teremtette azt.

/11/ Itt már nincs többé görög vagy zsidó, körülmetélés vagy körülmetéletlenség, idegen, szkütiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.

 Fel kell öltöznünk ezt az új embert, az elmebeli gondolkodásmódot.

/12/ Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek a könyörületességet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést.

/14/ Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.

/16/ Krisztus Igéje lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben.

A következőkben Pál arról beszél, hogy mindazokat maga mögött hagyja, amik a múltban történtek és előre figyel és tekint, nekifeszül az előtte valóknak. Szó szerint:

Filippi 3/14 De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nékifeszülve célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

Ha az Efézusi levélre tekintünk, látjuk, hogy mi az, amivel Pál foglalkozik ebben a levélben is.

Efézus 4/17 Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint ahogy a pogányok járnak az ő elméjüknek hiábavalóságában.

A gondolataikban kicsapongókról beszél, akik mindent beengednek a gondolataikba.

/18/ Akiknek sötétség borult az értelmükre, elidegenültek Isten életétől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük.

/19/ Akik reményt vesztettségükben önmagukat kicsapongásra adták, mindenféle tisztátalan cselekedet hasznában bízva.

/20/ Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust,

/21/ Ha ugyan meghallottátok Őt, és Őbenne vagytok megtanítva, ahogy az igazság Őbenne van.

/22/ Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárd kívánságok miatt.

És itt a lényeg:

/23/ Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint.

/24/ És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

És itt mindjárt visszakanyarodik az ó ember dolgaira:

/25/ Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki-ki az ő felebarátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk.

És a romlott beszéd a ti szátokból ki ne származzék! Nagyon fontos a következő vers:

/28/ Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek.

/31/ Minden keserűség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek, minden gonoszsággal együtt.

Vagyis ezek mind visszairányítanak minket a hústest természetre. Ez a hústest természet pedig valójában az ó ember természet. A belső ember, az új ember az a szellemi ember, és ez a háborúzás bennünk folyik. A hústestet ne keverjük össze a fizikai testünkkel.

Galata 5/16 Mondom pedig, szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

/17/ Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.

Mit kell tehát tennünk? Szellem szerint kell járnunk! Nem kell durunggal verni és szidalmazni a testet, ha nem jót cselekedett, hanem a szellemre figyelni és a szellem szerint járni.

Elhatároztad-e már, hogy egy böjtöt kezdesz? Elhatároztad és közben aznap háromszor többet eszel. Vagy elhatároztad, hogy egy szokásoddal felhagysz, és annál többet teszed azt. A hústesttel nem megy a dolog, el kell kezdenünk szellem szerint járni. A világosság megszünteti a sötétséget. Világosságban járunk, és az kiszorítja a sötétséget az utunkról, könnyen lehetséges ez. Szellemben járni, annyit jelent, mint az Ige szerint járni.

Az Úr asztaláról fogunk most részesedni. Mit mondott Jézus erről? – Hogy az én testemet kell enni, és inni az én véremet. Mit tettek erre a tanítványok? Szinte mindannyian elhagyták akkor őt, kivéve azt a tizennégyet, akik végig vele voltak. Kérem a segítőket, akik ebben szoktak foglalatoskodni, és az Úr asztalánál fogunk részesedni az Ő testéből és az Ő véréből. És az Úr asztalánál ott a gyógyulás! Senki számára nincs megszigorítás, hogy ki vehet részt és ki nem, mindenki részesedhet az Úr asztalánál. Először a kenyeret fogjuk körbevinni, kiosztásra kerül a kenyér. Álljunk fel!

Áldottak lehetünk mindannyian abban, amit az Úr tett értünk, gyógyító kenet jött erőteljesen sok területen, belső szervekre, vállban van gyógyító kenet, a szemben egy viszketéses probléma múlik el. Mindez az Ő megtört teste által jön hozzánk, mert a Mennyei Atya elrendelte, hogy az Ő sebeivel gyógyulásunk legyen. Az Úr az Ő testét adta értünk, a szent Bárány a testét adta a világ bűneiért. Erre emlékszünk ma, és az Ő sebeiben magunkra öltjük a teljes gyógyulásunkat. Áldjuk ezért az Úr Jézus Krisztust és a Mennyei Atyát. Ámen! Vegyük hálaadással magunkhoz a kenyeret.

Jézus ugyanazon az éjszakán vette a poharat, és azt mondta a tanítványoknak, hogy ez az én vérem, mely tiérettetek ontatott, az Újszövetség vére. A szövetség vére, amelyet a tanítványokkal kötött az utolsó vacsoránál és azt tanította, hogy ezt tegyétek az én emlékezetemre, ez a vér tiérettetek ontatott. Az Ő kiontott szent vére által vagyunk tiszták és igazak, szeplőtelenek, ezért nincs többé bűn és nincs többé kárhoztatás számunkra, mert tiszták vagyunk, minden bűnünk eltöröltetett a szent vér által. Erre emlékezve Atyám részesedünk most a borból, a Jézus nevében hálaadással. Ámen!

A kelyhekhez járulunk.

     

Folytatódik az alkalom.

A hústest tanításait az egyik pásztor szóról szóra leírta és elmondta a nyájának, és azóta ebben a nyájban egy hatalmas békesség uralkodik. És a pásztoroknak erre a békességre van szükségük a nyájakban. Mert ha a saját köreinkben, gyülekezeteinkben uralkodik ez a békesség, a világ ezt kívánja, akarja tőlünk.

Az utazó szolgálatokkal kapcsolatban elmondom, hogy ha pásztori szolgálatban áll valaki, akkor nincs arra lehetőség, hogy nyájról nyájra utazzon és szolgáljon. Én magam megszeghetem ezt bármikor, és elküldhetem a pásztort oda, ahol szükség van rá. Van is rá példa, hogy segítettek így egymásnak, de eljön az az idő, amikor a pásztornak magának kell venni a fáradtságot, és táplálnia kell a nyájat. A nettről letölthetők a tanítások. Ha más helyekről veszitek a tanításokat… Bizony nagyon komolyan, és komoly jegyzetekkel készülünk ezekre a tanításokra, több oldal jegyzet készül egy-egy tanításhoz, hogy konkrétan úgy hangozzék, ahogy Isten szánja azt.

Az én anyanyelvem angol és léteznek úgynevezett nyers, szószerinti fordítások, de azok nem magyarosan hangoznak úgy. Most pl. egy Hagin könyvnek a fésülése megy, ami a nyomdába fog menni, az első fordítás egy nyersfordítás volt, rengeteg időre volt szükség, míg elkészült a nyomdai példány. A Hagin könyvek rengeteg átolvasást igényelnek mire élvezhető formában tudjuk előhozni. És az ő szellemét kell rajta megőrizni, ahogy ő írta, a Hagin szellemet. 

Óriási munka folyik a vasárnapi tanítások kivitelében, hiszen román, szlovák, olasz nyelvre is fordítjuk ezeket a tanításokat. Az olasz nyelvre való letöltések elérik a heti 500 letöltést, Isten csodájának tartjuk ezt. Mindannyiunk számára megvan Istennek a pontos terve, és azt szeretnénk, hogy be tudjuk azt tölteni, hogy az beteljesedjen az életünkbe. Először saját magunkról kell megtanulni, hogy miként működünk és miként tudunk ebben a szeretetben és kenetben áradni.

A keresztény világnak nagy része ember farigcsálta hústestiség. Mit értek ez alatt? Próbálják azokat a cselekedeteket cselekedni, amelyekről úgy gondolják, hogy Istennek tetszésére van. Istent nem érdekli ez igazán, mert Ő már elvégezte mindezt. Amire szükségünk van, az egy kijelentett tudás arról, hogy kik vagyunk Krisztusban, és tudnunk kell azt, hogy mi nem vagyunk a törvény alatt.

A törvény csak egy vezérlőmesterünk volt, hogy eljussunk a kegyelemhez. És Pál apostol egy helyen ezt a hústestnek nevezi.  Ahogy magyaráztam a rabbi barátaimnak odakint, hogy a törvényeket úgy kell elképzelni, mint egy karnist, amire felakasztjuk a függönyt, de maga a függönyrúd az a szeretet, amin lógnak ezek. Tehát a mi életünk a szeretet!

A Róma 13/8-ból tudjuk, hogy a törvénynek betöltése a szeretet. És azon gondolkodunk sokszor, hogy miért nem vagyunk képesek szeretetben járni. Miért kezdjük ki egymást, miért vagyunk féltékenyek és irigyek egymásra? Ez a hústest.

A vallásoskodók, akik megpróbálnak a vallásoskodásaikkal Isten tetszésére lenni, ők is a hústestben cselekszik ezeket. Óriási dolog, hogy Isten a Szent Szellemét adta belénk. És Ő képes arra, hogy sikeresen vezérelje az életünk minden lépését. Ha ebben felnőtt korba jutunk, akkor képes mindent felhozni nekünk, amire szükségünk van. És döbbenetes lesz, de ellenkezni fog azzal, amit a világ mond nekünk, hogy mit tegyünk. De mindig az az igaz, ami belülről jön bennünk.

A saját szellemed képes rá, hogy nap, mint nap vezessen téged és próbálja ez a szellem irányítani az életünket nap, mint nap. És ha a figyelmedet ezekre a tanításokra veted, akkor hamarosan képes leszel rá, hogy megkülönböztesd, hogy mi az, ami a hústestből jön és mi az, ami a szellemből.

A régi életemben a legjobb dolog volt, jól lekáromkodni egymást, főleg egy jó bunyó előtt. A káromkodás után mindenki jobb kedvűnek tűnt. Ezeket mind le kellett tennem, de itt Európában egy egészen más fajta mentalitással találkoztam. Itt nagyon jó ez a fajta mentalitás és a magyaroknak nagyon könnyű dolguk van, mert a magyaroknak csendes, könnyed természetük van általában.

Most kaptam jelentést egy kisebb csoporttól, hogy mekkora fasírtban voltak egymással, és mekkora békesség lett belőle. Mikor fog minket és miről megismerni a világ? Arról fog megismerni, hogy látják, hogy mi szeretetben járunk egymással. Borzasztó az, amit a világ lát rólunk!

Ezt a tanítássort igyekszem a jövő vasárnap befejezni. Szükséges lenne, hogy a pásztoraim mindenütt használják ezeket a tanításokat. És azok a pásztoraim, akik azt várják, hogy eljön az az idő, amikor mindenfelé utaznak és tanítanak, nekik is jobb lenne, és javasolom, hogy hallgassák meg azokat a tanításokat, amiket én tanítok. Mert kevélység, ami általában indítja őket, és ez úgy hangzik, hogy én többet tudok, mint a másik, okosabb vagyok, mint a másik. És azt is vallják, hogy én nem tisztelem őket. Ha valaki ilyen indíttatással van, akkor az a hústest gondolata. A hústest noszogatja az embert arra, hogy vegyen magának egy kis elismerést, hogy figyeljenek rá. Ha hústestiségben vagy, akkor fenyítésre van szükséged!

Az önsajnálatot már a katonaságnál megszüntették bennünk. Az Úr engem így képzett ki az életem során. A tizenegy évet tekintve, akikkel együtt voltam a szolgálat során, mindegyikőjük úgy végezte a munkáját, mint a katonaságnál. Úgy kellett elvégezni azt a feladatot, ahogy ők mondták és nem úgy, ahogy te gondoltad, ha mégsem úgy végezted, akkor kirúgtak. Mire készített ez fel engem? A Szent Szellem munkájára, hogy úgy kell tenni, ahogy az Úr akarja, és nem úgy, ahogy én akarom. Mindenki mondja: a mai napon Isten akarata beteljesedett az életemben!

A hústest pedig alávettetik és a háborúzásban ő kerül alulra, ez nem öröm a hústestnek, de így lesz. A végkimenetele pedig az lesz, hogy egy öröm tör fel belőled és ez az öröm uralkodik majd feletted, és ekkor leszel áldott. Mert Isten képes az áldásait kiönteni rád, ha az Ő helyén vagy, és ne felejtsd el, hogy egy utazásban vagy, mert átutazók vagyunk itt a földön. Ti most a megfelelő, jó helyen vagytok itt a gyülekezetben.

Sokan kérdezik, hogy miért nincs Biblia iskolánk? Meg van az oka. Azért, mert ott azon a helyen kell magadhoz venned a tudást, ahol vagy, ahol tartózkodsz. Meg vannak ehhez a letöltési lehetőségek. Óriási mennyiségű, hosszú évek során felgyülemlett anyag áll rendelkezésedre. A pásztoroknak bőven van miből meríteni, miből táplálni a nyájat.

Ha a pásztor felett ott van az Úr bölcsességének szava, akkor az azt jelenti, hogy a neten ezrével felsorolt tanításokból egyik kiugrik a szeme elé. Az lesz az, amit meg kell ragadnod, és azzal kell táplálnod a nyájadat. Így biztos leszel benne, hogy a helyeset ragadtad meg. Onnan tudom ezt, hogy elkészítem a vasárnapi tanítást és a következő vasárnapra még semmiféle földi elképzelésem nincs, hogy mi következik.

Így elkezdek megint szellem vezérelt lenni és keresem és megtalálom. És ez érted van így, és ez nem véletlenszerűen jön elő. Életünk minden napjának ilyennek kellene lenni, a szellemtől vezérelt. És így egy boldog életünk lesz. Néha lehetséges, hogy lesz egy úgynevezett defekted, de megyünk tovább, abból tanultunk. Belekerülünk a testbe, és egyik csónakból a másikba úgy tudunk átkerülni, hogy a gondolatainkat egyenként regulázzuk meg. A megdicsőült testünknek nem lesznek ilyen gondjai, de addig pedig haladunk előre és a szeretetet gyakoroljuk magunk között, hogy a világ meglássa, hogy mások vagyunk, hogy az Úr Jézus Krisztus tanítványai vagyunk. Ezek a tanítások egyre szabadabbá tesznek minket. Ez része annak, hogy az Igében növekszünk. Egy nagy család vagyunk. Dicsőség az Úrnak. És hálát adunk az Úrnak!

BÉKEVÁR FŐOLDAL