2012.08.31. 

MI HASZNOM ABBÓL, HA HITBEN JÁROK?

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. augusztus 26. 

Hálákat adunk Istennek! Atyám, a te csodálatos jelenlétedben áldunk és magasztalunk téged, felemelt kézzel, imádatokkal Atyám! Áldunk, magasztalunk, örökkévaló szerelemmel szeretünk téged. Köszönjük neked a gyógyulásokat, amelyek a szívben vannak, a belső szervekben, a térdben, a nyakban. Köszönjük Atyám ezeket a csodálatos megnyilvánulásokat, amelyek a te szeretetedről tesznek bizonyságot. Minden dicsőség a tiéd legyen Atyám, hogy átitatod az életeket a te jelenléteddel, az irgalmaddal, a kegyelmeddel Jézus nevében. Ámen.

Zsebkendőkre tesszük a kezeinket, és hisszük, hogy ez a kenet szétárad, Atyám. Köszönjük drága, gyönyörűséges mennyei Atyánk! A kenet beárad a zsebkendőkbe drága szent Atyánk, a kezeink rátevése által, a hit cselekedetére, s ahogy ez a kenet kilép, és behatol a testekbe, megszűnnek a gonosz munkák, a betegségek, a fájdalmak, eltávoznak ezek az ördögi munkák, Atyám a testekből, a Jézus nevében. Minden tervét megsemmisítjük az ellenségnek a Jézus hatalmában, és tiéd legyen a dicsőség ezért Atyám, hogy elvégezted Jézus nevében. Ámen.

Öleljétek meg a szomszédotokat, én örülök, hogy itt lehetek ma veletek, és remélem, hogy ti is örültök annak, hogy ma együtt lehetünk az Úr jelenlétében. Köszönjük a zenei szolgálatot. Az elmúlt napokban evangelizáltunk. Tegnap korán kezdtük, fél kilenckor kezdtük az első evangelizációt. Általában egy órával előtte már meg is érkezünk ezekre a helyekre.

Ahogy ott a parkban jöttünk és mentünk, észrevettem, hogy három, tizenhét év korabeli fiatal ült a padon. Tehát fiatalok voltak, az egyiküknek, még itt-ott, volt ilyen „bibi” kitűzője is, a homlokán, fülén, órán. Szakiskolába járnak, és szakmát tanulnak, ami nagyon jó. Az volt a baj, hogy lekésték az éjszakai utolsó buszukat, ezért ültek ebben a parkban.

Meg kellett várni a másnapot, amikor újra lesz buszjáratuk. Elmentem ott kétszer háromszor mellettük, és gondoltam, hogy megszólítom őket, behívom, hogy ismerjék meg a pásztort. A pásztor nagyon megörült, látta a három fiatalt, akik teljesen elveszettek voltak a világban. Az egyikőjük mondta, hogy ő egyházi iskolába járt, de egyáltalán nem hisz Jézusban, hagyjuk ezzel.

Kérdeztem, hogy hol aludtatok tegnap éjszaka? Nagyon szomorú, hogy az egyházi iskolákból így jön ki valaki. De a tanárok sem tudnak eleget Jézusról, ők sem újjászületettek, és így vak vezeti a világtalant, és mindannyian beesnek az árokba.

Lényeg az, hogy behívtuk őket, és nagyon örültek ennek, mert megvendégeltük őket egy pár szendviccsel, ettek-ittak, és mondtuk nekik, hogy most már jöjjenek ki, és megmutatjuk nekik, hogy milyen is egy ilyen összejövetel a parkban.

Bereczky Kálmánék zenéltek, nagy meglepetésükre volt már ez a zene is. Próbáltuk őket ’foglyokként’ tartani, nehogy megszökjenek. Kiríttak a tömegből, olyan volt, mintha nem is hozzánk tartoznának – így is volt. Nem akartak leülni oda a padokra hozzánk, nem akarták felvállalni, hogy hozzánk tartoznak, de elmenni sem akartak.

Kérdeztem, hogy hol voltatok tegnap éjszaka? Azt mondták, hogy nem emlékszünk rá. Úgy kezdték, hogy megszámolták a pénzüket, félretették a buszjegy árát másnapra, és a többit elitták. Vodkára és alkoholra költötték, egyáltalán nem emlékeztek semmire, hogy mi zajlott éjszaka. Azért biztos, hogy idővel visszajön az emlékeikbe ez, de végül is nem faggattam őket.

Nem volt mit tenniük, nem volt semmi dolguk, tehát amíg a busz nem indult, ott maradtak. Biztos, hogy ezt a buszt már nem késték le, leültek tehát oda a közeli padra és kb. harminc percig hallgatták a dicséretet. Ez után megkértem Kálmánt, hogy prédikáljon egy kicsit, de ez nem tetszett nekik, felálltak, és el akartak menni.

Utánuk küldtük a pásztort, és mondtuk, hogy jöjjenek vissza, és üljenek le a padra. Elkezdtük a gyógyító sorokat. Ugye nekik kell látni ezeket a jeleket, csodákat, az isteni élő erőt ahhoz, hogy higgyenek. Előtte csak viccelődve beszélgettünk, most meg látják, hogy gyógyító sorok vannak, és mi vezetjük az alkalmat, ledöbbentek.

A legtöbbjüket nagyon nehéz ott tartani, mert ahogy meglátják, hogy miről van szó, elszaladnak, de őket ’foglyul’ ejtettük. Akik látták ott tegnap, hogy mi folyt, hogy állandóan ’visszacibáltuk’ őket.

Senki nem volt ebből a korosztályból, akit meg tudtunk volna kérni, ebből a tizenéves korosztályból, hogy üljön oda le melléjük. Nagyon sajnáltuk ezt, mert a korosztályuk közeléből sem találtunk senkit.

Azután hozott az Úr két korukbeli, nagyon szép fiatal lányt, akiket leültettünk az utca túloldalára, nézegethették egymást, és ez egy ideig így eltartott. Tehát a prédikálás egyáltalán nem érdekelte őket. Ezért kell a hitünket kivetni erőteljesen a gyógyító kenetbe, a jelekbe és a csodákba.

Ha utcai szolgálatot tartasz, akkor nem lehet olyan menetrendet tartani, mint gyülekezeten belül, hogy órák hosszat dicsérünk, meg órák hosszat prédikálunk, mert aki nem látta soha, az tovább megy. De őket foglyul ejtettük.

A köztünk lévő fiatalok közül megkértünk valakit, hogy töltsön egy kis időt velük, hogy beszélgessen velük. Szívére helyezte ott közülünk az egyik fiatalnak az Úr, hogy bevezesse őket ebbe. Folynak ott továbbra is a gyógyító sorok, és a bizonyságok, sok megvallást hallottak, egyre inkább figyeltek, végül azután kettőjükre alkalmam volt rátenni a kezem. A vége megint az lett, hogy elmentek, integettek, hogy viszlát!

És mi történt utána? Elmentek, mentek egy darabig és visszafordultak. Visszajöttek, mint ahogy ti is néhányan. Az első dolog, amit tudni kell a fiataloknak, hogy nincsenek láncra verve. Meg van a szabad választásuk. És ez egy olyan isteni csoda volt, hogy visszajöttek a Szent Szellem keresztségre és befogadták.

Miután újjászülettek, érezték, hogy ők valaminek a részévé lettek. Nem véletlen volt az, hogy ők azt a buszt lekésték. Ilyen hatalmas ugyanis az Istenünk, és ilyen magasan előttünk jár mindenben, mert a három közül az egyiküknek volt egy elhívása is. A legvégén kihívtam őt előre, és a kezem rátevésével szolgálati ajándékot kapott, és elhangzott egy prófécia.

Hiszem, hogy el fog jutni arra a megfelelő helyre, ahol fel tud növekedni, és el tudja majd foglalni a helyét az elhívásában, mert ha nem kapja meg a helyes tanításokat, soha nem lesz képes betölteni a szolgálatát.

A II. világháborúban, amikor a bebörtönzött foglyokat kiengedték, előtte sötét helyeken tartották őket, ahol semmi világosság nem volt. Voltak, akik évekig ültek ilyen sötét börtöncellákban. Amikor kiengedték őket végre a világosságra, akkor annyira bántotta a szemüket a fény, mert annyira elszoktak tőle. Mit tettek? Visszamentek a sötétbe.

Keresztények is teszik ezt. Megtörténik ez az alkalmainkon is, hogy valaki belefut az összejövetelekbe, és az a nagy világosság túl sok neki, és azonnal továbbmegy. Jönnek az emberek a gyógyulásért, sokszor az az első, amiért jönnek, és az utána tovább is mennek, túl sok a világosság, mert a világból valók, és ott elveszettek.

A keresztényekkel ugyanez a helyzet. Visszamennek abba a disznóólba… Ausztráliában pl. volt egy evangélista, aki összejöveteleket tartott itt-ott, ezeket összegyűjtöttem, és elkezdtem őket tanítani. Volt köztük két görög nyelvű, Ausztráliában sokan vannak görögök. Ugrándoznak, boldogok.

Volt egy misszionárius Kínából, aki Brisbane-ba jött, és egy pár hétig ott szolgált. Evangelizált Kínában is, és ott börtönbe is került ezért. Eljött és azt mondta, hogy nem tudom ugyan, de úgy érzem, hogy az Úr küldött. Nem tudom néha előre, hogy miért megyek el bizonyos helyekre, de azt tudom biztosan, hogy az Úr küldött nektek egy tanítót, és 30 napon belül elkezd benneteket tanítani péntek esténként. És azután elment.

Azután itt voltak pár százan ebben a kezdésben. Amit tudtak, amit ismertek, az az evangelizáció volt. És azután elhangzott a prófécia. Előtte nem tanítottam semmit, csak tanultam az Igét hét éven keresztül, és a kenet ott volt rá. Örvendeztek, ugrándoztak boldogok voltak.

Annyira örvendeztek, de két hónap múlva el is mentek, továbbálltak. Sok mindent tudtak magukba szívni ugye? Ilyenek az emberek, visszamennek a sötétségbe, mert a világosságot nem bírják el, visszamennek oda, ahol azt tehetik, amit akarnak.

És látod az Ige, az tisztánlátást ad neked. Ha csak egy igeverset olvasol is el naponta, akkor egyre tisztábban, és tisztábban fogsz látni. Mert az utadon úgy tűnhet, mintha ködös lenne az idő, vagy poros lenne a levegő, hogy nem látsz tisztán. De amikor ezt a szellemi eledelt elkezded táplálni a szellemedbe, az Igét elkezded meditálni a szellemedben, naponként észre fogod venni, hogy tisztábban látsz.

Tehát nem sötétségben vagy, hanem világosságban vagy, de ködösen látsz, nem látsz át tisztán azon a szűrőn, amiben vagy. És ezért nagyon jó naponta magadhoz venni, és olvasni azt az egy fejezetet, vagy azt az egy Igét. Érted-e, hogy mit mondok?

Velem kapcsolatban az a helyzet, hogy én nem szaladgáltam körbe különböző gyülekezetekbe, vagy bibliaiskolába sem, vagy tanítókhoz sem. Mindig tudtam pontosan, hogy mi az a forrás, amit az Úr nekem szánt, amiből táplálni kell a szellememet. Soha nem voltam összezavart.

Ezért tud az Úr használni engem így a tanító szolgálatban is, mert tudom, hogy kiktől tanultam. Sok minden van, amiről nem tanítok, mert kurzusokat vettem az egész Bibliából, de nem minden része fontos, az a része fontos, amivel hitet lehet ötvözni.

Ha körbe-körbe jársz mindenfelé, meg fognak téveszteni, meg leszel csalatva, mert hazudnak neked. Azt mondják majd neked, hogy elvisznek téged a magaslatokba, a következő szintre ők majd felemelnek. Megnézed-e azonban a gyümölcseiket? Mi az, amit elő tudnak hozni? Hol vannak a tanítványaik? Mit végeznek az övéik?

Tulsában jártam, Oklahomában, és beszélt nekem ott egy keresztény, egy nagy gyülekezetnek a tagja volt, tudom melyiké, nem az én típusú prédikátorok közül, de gondoltam, hogy megnézem a gyümölcseit. És bolondgombafa volt, teljesen bolond volt minden körülötte.

Annyit kell csak tenned, hogy bemész egy gyülekezetükbe, és beszélgess az övéikkel, és nézd meg, hogy milyen termések vannak a hívőikben? Ha a szemetesből kukáznak – ez az igazság –hogy milyen újságokat olvastál, és lehet, hogy ott egy démont, vagy egy átkot összeszedtél. Nem is az ő háza, mi köze hozzá, de megnézi nálad is. Teljesen meg vannak zavarodva.

Az ördög már megkaparintotta őket magának, ő egy gyümölcse annak a szolgálatnak, ahová járt. Mindannyian rettegésben és félelemben vannak, az egész életüket az ördögre fókuszálják, és az életet teljesen bevégezték. Nem lehet velük mit tenni, nem lehet segíteni rajtuk.

Ha errefelé jönnének, akkor sajnos el kell őket küldenünk, mert nem taníthatók, és nem az igazság érdekli őket. Az Úr engem megoltalmazott, amikor én bementem közéjük, akkor én a helyes helyre mentem. Ez a közbenjáró imádság, ez pont erről szól.

Az a három fiatal srác, akik közül az egyik elhívott volt, az nagyon sok imádságnak a gyümölcse, hogy az Úr meg tudta őket szerezni magának. Mindenfelé evangelizálunk, és a pásztoraink kiváló munkát végeznek, meg kell, hogy hagyjam.

És egy napon a Szellem fel fogja őket ébreszteni, és meg fognak nyílni a szemeik és az egészet fogjuk egyben látni, hogy mit végeztünk. Nagyon sok újjászületett szellem került a királyságba. És nem arról van szó, hogy nem jönnek vissza – be fognak jönni.

A jegyzeteimből most az 5. Zsoltár 12. versére fogok először térni, mert egy kicsit a közepébe vágunk, nem az elején kezdjük. Felolvassuk tehát a következő verset:

Zsoltár 5/12 Mert Te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a Te jóvoltoddal, mint egy pajzzsal. 

Egy kicsit ránézünk erre részleteiben és meg fogjuk látni, nagyon fontos vers ez. Tehát: Mert Te Uram, megáldod az igazat a kegyeltséggel. Körülveszed őt egy pajzzsal. Ez a pajzs, amivel az Úr körbevesz minket, ez elkülönít minket a sötétség birodalmától.

Az ördög, a sátán, nem képes áthatolni ezen a pajzsfalon, ha csak te fel nem hatalmazod, meg nem engeded neki. Pontosan úgy, ahogy a sötétség nem képes behatolni a világosságba, a világosság képes behatolni a sötétségbe. Egy nagy hallelúja, és dicsérjük az Urat ezért.

Ez ugyan egy ószövetségi igevers, de egy betekintést ad arra nézve, hogy mi történt velünk, újszövetségi hívőkkel. Mert nem arra van szükségünk, hogy még több erőnk legyen, hanem arra van szükségünk, hogy felfedezzük magunkban azt az erőt, ami már bennünk van.

Mi történik akkor, amikor újjászületünk? Egy szellemmé leszünk az Úrral. Mert aki az Úrral egyesül egy szellem Ővele – írja az Írás. És azután be tudod fogadni a Szent Szellemet. Amikor a Szent Szellemet befogadod, akkor egy úgynevezett aura, vagyis egy tér vesz körbe, az áldásoknak az a tere, ahonnan kifelé tudnak áradni az áldások az életedre.

Amikor Mária, Jézus édesanyja elment Erzsébethez, hogy beszéljen vele, akkor Erzsébet már hat hónapos terhes volt, és köszöntötte őt. Akkor a Szent Szellem kiáradt Erzsébetre, Mária magzatából, és ez a kiáradás Erzsébet méhében a magzatra olyan hatással volt, hogy elkezdett ujjongani a kicsiny magzat a méhében.

Mert, amikor Gábrielnek az üzenetére azt válaszolta Mária, hogy „legyen nekem a te szavaid szerint”, a te beszéded szerint, és a Szent Szellem beárnyékolta őt, akkor az Ige, amit az angyal hozott, testté lett Máriában. Az a kimondott szó, amit Istentől hozott az angyal, testté lett Máriában. Az unokatestvére, Erzsébet, már akkor hat hónapos terhes volt Keresztelő Jánossal, de a Szellemmel akkor tudott beteljesedni, amikor Mária meglátogatta, és szólt neki.

Mindannyiunknak van tehát így ajándékozottságunk a Szellemtől olyan területeken, ahová mi kapjuk ezeket a kegyeltségeket. Még pontosabban szólva, ezek isteni szent képességek, amelyeket Isten a szellemünkben elhelyez. Szellemi ajándékozottságok ezek, és a hústesti elme – az elme, amely a hústest útján gondolkodik – képtelen felfogni, vagy befogadni ezeket. Egyszerűen csak ostobaság, bolondság neki.

Visszakanyarodva erre a három tinédzser srácra, amit hallottak tőlünk, egyszerűen ostobaságnak tűnt nekik, amit a szánkból hallanak. Az egyikőjük végig nevetgélte az egészet, még akkor is, amikor a kenetet befogadta, és leesett a földre, még akkor is nevetgélt. Nem akarom mondani, hogy milyen szavakkal kategorizálta, mert még éretlen volt rá.

Majd rá fogunk térni a 103-as Zsoltárra, és meg fogjuk látni, hogy Isten milyen áldásokat ad az Ő népének. Az egyik pl. a gyógyulás. Ezek a tinédzser fiúk milyen fontosságot látnak abban, hogy mondtuk nekik, hogy menjenek vissza a helyi gyülekezetbe?

Ezeken a helyeken, a gyülekezetekben, szellemi áldások fedetnek fel neked úgy, hogy te azt megérted, mint ahogy a szülő bölcsességet kap arra, hogy a gyermekét fel tudja nevelni. Egy ilyen áldásra fogunk rátérni a Szent Szellem által.

Nincs benne a jegyzeteimben, elnézést előre is, de erre szeretnék most rátérni. Jézus, ugye, mint a Szent Szellem gyermeke, a Szent Szellemtől fogant fiúgyermek mondta, hogy az én Atyám, aki a mennyben van, de azt is mondta, hogy az Atya, aki bennem van, Ő cselekszi e dolgokat.

Tudjuk, hogy így kell, hogy legyen ez, hiszen az Apostolok Cselekedeteiben, a 10/38-ban olvassuk, hogy miként kente fel Isten Jézust Szent Szellemmel, és erővel, aki széjjeljárt, jót tévén, és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak.

Mindeneket meggyógyított! Vagyis Jézus a Szent Szellemet az Atyjának nevezte. Mit gondoltok erről? A Mennyei Atyát is Atyjának nevezte, aki a mennyben lakozott. Jézusról tudjuk, hogy Ő az Ige, aki testté lett, és lakozott közöttünk. De ki a Szent Szellem? A Szent Szellem az, aki az Atyától származik, aki kiszármazik az Atyától folytonosan.

Ugye tudjuk, hogy létezik a szellemi Szentháromság. Ők mindhárman egy Szellem, nem elkülönült szellemek. Az emberi elmének nagyon nehéz ezt felfogni, hogy Ők hogy vannak hárman, ha mégis egyek? De végül is hárman vannak, hatalmas egységben. A Szent Szellemet arra adta Isten nekünk, hogy Isten jelenlétét és erejét szolgáltassák, elhozzák ide az életünkre.

És Ő az, aki valóságossá teszi Jézust számodra. A Szent Szellem. A Szent Szellem az, aki felfedi Isten munkáit az életedben. Jézus azt tanította, hogy a Szent Szellem az, aki származik az Atyától, hozzád jön az Atyától. Nagyon furcsán néztek rám, de ezt írja az Ige. Az Atyától származik. Folytonosan kiszármazik az Atyától.

Vissza fogunk kanyarodni erre. Jézus az Ige, aki kezdetektől fogva létezik, és testet öltött, testté lett, és hozta nekünk Isten szolgálatát a Szellem által. Például amikor Máriát a Szent Szellem ereje beárnyékolta. Az a kérdés, hogy veled ugyanez megtörtént-e, a Szent Szellem vajon beárnyékolt-e téged is valaha?

Igen. Amikor befogadtad az Igét, az Ige tebenned is megnyilvánult, lakozást vett. Az Ige teremtőereje új teremtéssé tett téged is, és amikor a Szent Szellem így beárnyékolt, akkor voltál képes befogadni Isten Szellemét magadba. Mert aki az Úrral egyesül egy szellem Ővele.

Ezt az I. Korinthus 6/17 versben nézzük meg. Nektek, akik ma itt ültök, nagyon nagy részetek van abból, hogy mi az, amit kihoztok énbelőlem. Neked meg nagyon nagy szükséged van erre, hogy megértsd, hogy ki is vagy te Krisztusban.

Mert valójában nem tudjátok, és ezért vagytok ennyire testiek. Egy kijelentésre van tehát szükségetek Istentől, és ez Pálon keresztül megszerezhető, akinek Isten kijelentette. Itt a Szellem Pálon keresztül szól.

Korinthus I. 6/15 Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.

Visszakanyarodunk a kegyelemhez. Tehát próbálja nekik magyarázni, hogy új teremtéssé lettetek, ezért az ó embert vetkőzzétek le az ő cselekedeteivel együtt, és öltsétek fel ezt az új embert, akik vagytok valójában a szellemetekben.

Ott Korinthusban a prostitúció teljesen nyíltan és elfogadott módon ment. A fiatal hölgyeknek két évet kellett szolgálniuk a prostitúcióban, mielőtt családot tudtak alapítani. És erről beszél nékik Pál, hogy valójában tudjátok-e, hogy ti kik is vagytok?

Mi az, amiről nem beszél nekik? Nem mondja nekik, hogy hé, figyelj, démon van benned, meg térj meg, meg újra térj meg, és ne járj azokra a mocskos helyekre. Ezt nem írja, hanem arra próbál rávilágítani, hogy hol a probléma, hogy nem tudjátok, hogy kik is vagytok.

Újjászületett létedre egy test leszel a prostituálttal, a paráznával, mondja a 16. versben. Egy testté leszel vele, mert:

/16/ Avagy nem tudjátok-é, hogy aki paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté.

De nézd meg a következő versben a koronáját ennek!

/17/ Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem Ővele.

Figyelj! Tehát veszem a példát onnan, hogy amikor befogadtad a Szent Szellemet. Nem úgy van benned a Szent Szellem belül, hogy van a te szellemed és azon belül, valahol csücsül a Szent Szellem. Nem. Hanem egybevegyült a két szellem, és ketten eggyé lettetek.

És veled úgy foglalkozik a Szent Szellem, mintha te lennél az egyetlen, akiben lakozik. De nem csak bennem lakozik így, hanem az összes többi hívőben is, eggyé lett az ő szellemükkel is. Ez nagyon megmutatja a fontosságát annak, hogy a Szellem által imádkozzatok, ez nagyon erőteljes. Tehát nem csak az, hogy Ő hoz egy üzenetet a te szellemednek, a kettőtök szelleme eggyé lett.

Kijelentést próbál hozni ezeknek, akiknek ír, hogy tudják meg valójában, hogy kik is ők? Mert egybevegyült a szellemed Isten Szellemével. Amikor örök életet fogadtál be, az felkészít téged arra, hogy később képes legyél befogadni a Szent Szellemet, és akkor egybe lesztek kötve örökre.

És a következő alkalommal még fogok erről hozni továbbiakat. Tehát az 5. Zsoltár 12. versében, hogy pajzs az Úr körülötted, ez, amikor te megérkezel Szellemmel teljesen valahová, te viszel magaddal valamit. Kimegyünk arra a nyilvános térre, és ott nyilvánosan énekelünk az Úrnak, a Szent Szellem hatalmas pajzsa van körülöttünk, és megérzi a világ.

És azt is mondja, hogy különítsétek el magatokat a világtól. Persze, amikor evangelizálunk, akkor kimegyünk a világba, de nem fekszünk egy ágyba a világgal. És a bolond elképzeléseik, még az ötleteik sem a mi útjaink, mert az egy babiloni rendszer, a világ rendszere.

És az csak lefelé fog menni. Soha többé nem lesz feltámasztva az a rendszer. Ennek a világnak az ideje lejár, annyira romlott ez a világ. Nem az országról beszélek, világviszonylatban beszélek. Tisztán lehet látni ennek a világnak a leépülését, és a mi reménységünk az az Úr Jézus Krisztus.

Amikor mi innen elmegyünk, akkor arany utcákra érkezünk! Akkor fogsz-e szomorkodni arról, hogy ebben a világban vajon mi történik? Nem fog érdekelni, nem fog hiányozni, amit itt hagytál. Odafent senki nem gondolkodik arról, hogy milyen jó lenne visszajönni.

Tehát Istennek az erejét, és a valós létét kell kinyilvánítanunk erre a világra, ezért vagyunk itt. És ez a munka nem áll le akkor, ha oda átérkezünk. A tanulásaink is folynak majd tovább, és a szolgálataink is folynak majd tovább odafent. Ott is növekszünk majd tovább, dicsőségről, dicsőségre.

És az a munka, amit itt elvégzünk, az egy alapot képez nekünk, az örökkévaló helyünket megalapozhatjuk itt lent. Nagyon sokan voltak, akik innen elmentek, hátat fordítottak, és elhagyták a helyüket. És majd meg fogják tudni odafent, hogy mit vesztettek, hogy nem maradtak a helyükön, örökre szomorúság fogja érni őket. 

Madonnának volt egy álma Ausztráliában, és kapta ezt az igeverset. Megnéztük egy pár fordítás szerint, a Példabeszédek 25/13 verse ez az Ige, és ez az igevers a héten minket is foglalkoztatott. A mi fordításunk szerint így szól:

Példabeszédek 25/13 Mint a havas hideg az aratás idején: olyan a hű követ azoknak, akik őt elbocsátják; mert az ő urainak életét felüdíti.

A Bővített fordítást is felolvasom nektek, és még két-három másik fordítást, egy egész oldalnyi különböző fordítás szerint megnéztem, most egy párat megnézünk. Elsőre talán az ember nem is fogja meg, hogy mit is mond, ezért jó megnézni más fordításokat.

A Bővített szerint így szól:

Mint a hegyekből aláhulló hó hidege az aratás idején, olyan a hűséges küldött azoknak, akik elküldték őt, mert felüdíti az ő urainak lelkét.

Egy másikat is nézzünk.

A hűséges küldött, épp olyan felfrissítő, mint a hó a nap heve alatt, megeleveníti, felfrissíti, bearanyozza az ő munkaadója szellemét.

Egy Massage fordítás szerint:

A megbízható barátok, akik megteszik, amiről beszélnek, olyanok akár egy hűs, frissítő ital a tikkasztó melegben.

Frissítőek. Tehát egy kijelentésben, ez egy álomban jött Ige. Az Úrnak az Ő szemében, mi alkalmazottai, munkásai vagyunk, és megbízhatóaknak kell lennünk mindenben. Visszamegyünk az I. Korinthus 6/18-ba, és a Szent Szellem templomára fog kerülni a sor.

Tehát az a kép, amiről itt Pál beszél, ki fog alakulni, ahogy olvassuk a verseket. Férfiaknak szól itt, hiszen a prostitúcióval, a paráznákkal foglalkozik a szöveg.

Korinthus I. 6/18 Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.

Miért van ez így? Azért, mert a Szent Szellem benned van, ott lakozik maga Isten a testedben.

/19/ Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

A 20-as vers pedig a koronája ennek a résznek itt:

/20/ Mert drága áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben, és a ti szellemetekben, amely az Istené.

Itt kijelenti az Ige, hogy a tested is, és a szellemed is az Övé. Ha a keresztények ebben együttműködnének és nem a saját kevélységükben… A világ tele van azzal, hogy én önmagam mi vagyok. Mindenben én vagyok az első, az önzőség, hogy én és én.

És mielőtt az Úr tudna téged használni, és felkenni, ezt ki fogja törölgetni belőled, ki fogja tisztogatni belőled. Egyszerűen megtöri ezeket a dolgokat, hogy ezek ne legyenek többé benned. Mit mond az Ige a kevélyekre? Hogy Isten ellenáll a kevélyeknek!

Ha te a saját személyes, akadémikus bölcsességedből akarsz dicsőséget szerezni, az Úr nem tud magának dicsőséget venni belőle. De másrészt, ha követed a Szellemet… Ha tényleg követed a Szellemet, a világ lehet, hogy azt mondja, hogy ez az ember bolond, nem tudja, hogy mit csinál.

De a végén fogja látni, hogy mégis tudod, mit csinálsz, mert a Krisztus elméje a tiéd, és Ő tudja, mit hoz a jövő, tudja, hogy te hová is tartozol, hogy milyen terve van a számodra.

Mindent, amit eddig adakoztál képes feltámasztani, és téged gyarapítani! A te hited a legértékesebb számára. Tehát Isten számára a legfontosabb, mindennél fontosabb az, hogy a te hitedben egy folytonos fejlődés menjen végbe. Minden másnál fontosabb ez neki.

Minden egyes szolgálat annak a mércéje szerint kapja majd az ítéletet, hogy milyen szellemi fejlődésben vannak azok, akiket az Úr rábízott, akik felé szolgált. Semmi más nincs mércéül, hogy milyen hírneve van, vagy mennyi pénze van. Ezekkel az Úr nem foglalkozik, mert mindez csak a kevélységünket simogatná.  

Ezért nincsenek pl. házi csoportjaink, kis börtöncellás, kiscsoportos alkalmaink, ahol ezrével lehetne ellátni a hívőket, hogy mit szabad tenniük, és mit nem. Azért, mert a szellemi növekedésed ennél sokkal fontosabb. A fejlődésed.

Azok, akiket elengedtünk, a fiatalok, maguktól visszafordultak. Honnan tudták azt, hogy mi az, amit akkor kaptak? Az ember nem tudja azt abban a pillanatban. De én minden percét élveztem ennek, hogy velük beszélgethettem. Fogalmuk sem volt arról, hogy mit kapnak, nem is nagyon törődtek vele. Az érdekelte őket, hogy enni kapnak, mert nagyon éhesek voltak, és a szeretetet is megkapták. Nagyon sokan vették őket körbe, nagy szeretettel.

Miről szóltak ma a jegyzeteim? Nézzünk azért bele a 103-as Zsoltárba, hogy milyen áldásai vannak, vagy milyen haszna van annak, vagy milyen előnyei vannak annak, hogy az Úrban jársz. Nem fogunk tudni most már a mélyére behatolni, de azért elkezdjük.

Zsoltár 103/1 Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét. 

/2/ Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. 

Itt Dávid magát bátorítja, mert áldott az élete. Mert Isten királlyá tett, Isten prófétává tett, Isten megáldott engem. Tudta, hogy ezt Isten tette vele, és ebben járt is. Vajon vannak-e ma királyok és próféták? Mit gondoltok? A Galata 3/13-14 verseire is szeretnék egy pillantást vetni.

Galata 3/13 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ:

/14/ Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.

A Szellem ígéretét elnyerhessük hit által. Mi volt a Szellem ígérete Ábrahámnak? Megígérte Isten, hogy megáldja az ő magját mindenben, szellemi értelemben, és fizikálisan is. Ezek az áldások a mieink szellemben, meg vagyunk áldva.

Mózes I. könyvére lapozunk, és ezzel az Igével zárni is fogjuk ma a tanítást.

Mózes I. 1/26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.

/27/ Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.

/28/ És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.

Tehát amit szeretnék itt kihangsúlyozni, hogy Isten megáldotta őket – mondván! Isten mondott itt valamit. Isten adott nekünk egy áldást azáltal, hogy azt Ő kimondta felettünk! Hogy sokasodjatok, gyümölcsöt teremjetek, töltsétek be a földet, vegyétek a hatalmatok alá. Az áldásnak a működésbe hozatala, az aktiválása az azáltal van, hogy ezt Isten kimondta. És Ábrahám hite, ahogy ezt elfogadta, az hozta működésbe az ő életében.

Róma 4/16 Azért hitből, hogy kegyelemből legyen; hogy erős legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk,

Tehát ez egy áldott dolog, ha valamiről jót mondasz ki. És mi az átok? Ha valami rosszat mondasz. Nagyon egyszerű. Az, hogy áldottnak lenni, az egy erőt jelent az életeden arra, hogy gyarapodhass. A gyarapodás nem csak pénzbeli dolgokat jelent. A gyarapodás azt jelenti, hogy a legjobban kívánt, legmagasabb fokokra eljuthatsz a kiválóságokban, mindenben.

Vagyis, hogy gyarapodhatunk Istenben, azt jelenti, hogy a legkiválóbbságra eljuthatunk Isten dolgaiban, a legmagasabb helyekre eljuthatunk Őbenne, az Ő erejében, az Ő útjaiban, az Ő hatalmában. Szeretnénk gyarapodni, kiválóságra jutni, legfelsőbb szintekre jutni.

A Biblia tanítja, hogy keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát, és mindezek megadatnak néktek. Ez a gyarapodás Istenben. Isten hozzád adja mindezeket. Vagyis ha gyarapszol az Isteni királyságban, akkor a többit, azt mind hozzád adja. Nem egyre kevesebb lesz neked a dolgokból, hanem egyre több lesz.

Ahogy megnéztük az I. Mózes 1-ben, Isten akaratát, megáldotta, és azt mondta, hogy csak gyarapodjatok, azt mondta az embernek, vessétek birodalmatok alá az egész földet, uralkodjatok, ezt mondta Isten. A föld pedig harcba száll veled.

Ez az isteni felruházás, hogy Isten képessé tett minket erre a gyarapodásra, ez kihatással lesz az életünk során a körülöttünk élőkre is. És egy falat hoz létre körülöttünk, az Ő kegyelmének a védőfalát. Egy pajzsként veszi körül az igazat az Úr jó volta. És ezzel a verssel be is fejezzük ma, olvastuk már az elején:

Zsoltár 5/12 Mert Te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a Te jóvoltoddal, mint egy pajzzsal.

Az Ő kegyeltségének koronájával koronáz meg – mondja egy másik fordítás. Ámen.

Gyönyörű. Ahogy a világítótornyok, amelyek jeleket adnak a hajóknak, amelyek a part felé közelednek, úgy kell nekünk a fényeket, Isten fényeit kiárasztani a világra, és ezért te ismert leszel a világban.

Amikor Kenneth Hagin bejött egy városba, mondta – nem emlékszem pontosan, hogy hogyan volt, de – a démon szólt hozzá és mondta, hogy láttunk téged, hogy készülődsz idejönni. Vagyis tudják azt ők jól, ha mi készülünk valahová menni. De már futásra készen állnak, amikor mi bemegyünk, ők elmennek onnan. Tehát mi a világnak a rettentéseit, és a rettegéseit nem engedjük magunkra, mert bennünk az Úr félelme van, és attól félnek, mi semmitől nem félünk.

Álljunk most fel, és adjunk hálákat. Segített ez ma, biztos vagyok benne, hogy így volt, egy kicsit eltértem a tervezett jegyzeteimtől. Tehát te úgy birtokolod a Szent Szellemet, hogy nem csak magadban hordozod Őt, hanem eggyé vegyült a kettőtök szelleme, egybe vegyült, eggyé lettünk ketten, egy szellem lettünk Ővele! Ezt látni kell, nagyon fontos.

És mondjuk ki, hogy: Én áldott vagyok, áldott vagyok bejöttömben, áldott vagyok kimentemben. Én vagyok a fej, és nem a farok. Mindig a csúcson vagyok, és az ördög a lábam alatt van. Megkötöm a félelmeket, a rettegést, az ördög minden munkája. Mindezek a lábam alatt vannak. Én az ördögön taposok, mert ő egy senki. Ki lett üresítve, le lett győzve, minden hatalmától meg lett fosztva, minden erejétől. Neki bevégeztetett, de nekem nem, mert én Isten fia vagyok. És minden cselekedettel megáldott vagyok, és a Szent Szellemmel, és Isten dicsőségével, ez egyszerűen kiárad belőlem. Mindenfelé áldások áradnak, amerre csak megyek. És az áldások követnek, Jézus nevében. Ámen.

Ha bemegyünk egy étterembe pl., vagy bemegyünk egy vásárlóközpontba, észre szoktuk venni, hogy utánunk jönnek az emberek, majdnem teltház lesz. Az áldás követ minket. Csak nézd meg, ahol te megjelensz, arra jönnek az emberek, mert ez a pajzsa Istennek, vonzza őket. És te pedig Isten Szellemével teljesen mész be oda.

Boldogra prédikáltam magam. Köszönjük Istennek, hálákat adunk, hogy tehetjük. Hallelúja! Ámen!

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR PORTÁL