2008.04.21.   

URALKODNI AZ ÉLETBEN! 

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. március 16.

 

 

Vannak olyan szolgálatok, akiknek az életüket arra adta Isten, hogy a bizonyságaikat elmondják mindenfelé. Ilyen szolgáló pl. Betty Bekszter.

 

Egy pásztor tanítását többször meghallgattam, és elgondolkodtam, hogy miért térek vissza a tanítására, míg végre kiderült, hogy a történetében elmondja, hogy volt egy prédikátor, aki úgy gondolta, hogy  prédikálnia kell, és tanítania kell és neki pedig beszélnie kellett vele.

És Isten bölcsességével elmondta neki, hogy neked a keneted arra van, hogy a bizonyságaidat elmondjad.

 

És akkor tudtam, hogy kire illik ez rá, és ez Jozef testvérünk. Csehszlovákiában volt ő a tolmácsom és nemrégiben meggyógyult. Hallottátok az ő csodálatos bizonyságtételét.

 

Én már háromszor hallottam, és ma is meghallgattam háromszor, felkent, ahogy beszél róla. És ez lesz az ő élete, hogy elmondja, hogy az Ige által gyógyult meg a betegségéből.

 

Párkányban lesz ma, nem szerveztem ezt meg előre, de kedden van itt Budapesten és csütörtökön is egy szervezett alkalma, Párkányban fog megszállni, és lesz egy tolmácsolási lehetőség is, hogy szlovák nyelvről magyar nyelvre fordítsuk.

 

Szlovákiában is fogja járni a gyülekezeteinket és elmondja a bizonyságát, a világon mindenhol el fogja mondani.

 

Ez a pásztor 20 évre rá látta a TV-ben, hogy még mindig elmondta a bizonyságát.

 

Tudjátok-e, hogy Pál is ezt tette, amikor az óriási fényesség körberagyogta, és olvashatjuk az Ap.cs-ben, hogy négyszer volt lehetősége, hogy azt az óriási bizonyságát elmondja.

 

Ahogy Ananiás által megmondta az Úr, kormányzók, királyok és nagyhatalomban lévők élé vitte az Úr, hogy bizonyságot tehessen az Úrról.

 

22, 24 és 28. fejezetben is olvashattok róla, megtalálhatjátok, hogy újra és újra elmondta a bizonyságát, négyszer tehette meg ezt.

 

Ahol talán sokan elmulasztjuk az Úr dolgait: - hogy ha van egy bizonyságunk, azt mindig mondjuk el.

 

Ma pl. Szegedre megy le Jozef és ott tesz bizonyságot, mert egyre jobb lesz benne, ahogy elmondja.

 

Romániában, Szerbiában is utazni fog, ez a feladata, ezért gyógyult meg, ez az elhívása, itt van a kenete.

Tehát meg kell majd szerveznetek, hogy hogy és mikor időzítitek a meghívásokat.

 

Pásztorok kezdjetek meghívásokat tervezgetni. Párkány 45 perc Budapesttől.

 

Segíteni fog ez a pásztoroknak és a gyülekezeteknek, mert sokan még mindig nem értették meg, hogy a hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéje által van.

 

Dicsérjük az Urat!

 

Péternek azt mondta az Úr, hogy – legeltesd az én nyájamat. Miért? Azért, hogy hallják az Igét, mert a hit hallásból van. Ezért a mai napon arról fogok beszélni, hogy uralkodnunk kell az életben.

 

Amit ma itt hallunk, az a világon mindenfelé meghallatik majd, sokan hallgatják, és köszönjük Istennek. Természetesen jó itt lenni, mert miközben itt vagyunk, a Szent Szellem megnyilvánulásai kedveznek nekünk.

 

Az elmúlt pásztorkonferencián én kaptam egy hatalmas érintést a Szent Szellem, az Úr könyörületességéből, most legutóbb pedig a feleségem élvezhette ezt, és a legközelebbi pásztorkonferencián pedig valamennyi pásztorunk részese lesz ennek, amit a Szent Szellem hoz.

 

Róma 5/12-14

Ahogy látjuk a 14-ben, - a halál uralkodott. Miért uralkodott, hogyan került be a képbe a halál? Ha nem lettek volna a bűnben részesek, akkor a halált sem tapasztalhatták volna meg.

 

Azért kell ezt megértenünk, mert egy halállal teljesen átitatott világban élünk. A virágok is elpusztulnak, a fák is meghalnak, az állatok is kimúlnak. Az ember is meghal.

A teremtés a kezdetek kezdetén nem így volt. Isten soha nem szándékozta, hogy így legyen, mert a kezdetek kezdetén, a teremtéskor Isten a világot nem a halálra teremtette.

 

A virágok nem haltak meg, Isten teremtései nem korosodtak. És olyat mondok nektek, hogy hamarosan, nagyon hamar visszaállítódik az eredeti rendre, amikor megkapjuk mi is a megdicsőült testünket.

 

 Nem lesz többé átok a földön, nem lesz többé halál, nem lesz többé sírás, nem lesznek többé kórházak és nem lesznek temetők. És ez, amiben vagyunk most, olyan lesz, mint egy rossz álom, amire visszaemlékezünk.

 

Nem lesz többé fájdalom, hamarosan és igen hamarosan. Hallelúja.

/14/

/17/

Hisszük ezt az Igét. Mit mond? – A halál uralkodott mindaddig, amíg Jézus el nem jött. És a kegyelem most rendelkezésünkre áll Őbenne. A megigazultság rendelkezésünkre áll Őbenne. És a kegyelem és megigazultság által meg van az a kiváltságunk, hogy többé a halál nem uralkodhat felettünk.

 

Hanem mi uralkodunk az életben! Egy másik fordítás szerint: ebben az életben.

Mondja ezt mindenki: - Kegyelem által és megigazulás által uralkodom az életben a Jézus által. Ámen!

Lehet, hogy ezt az első alkalommal, ahogy olvasod, nem fogod látni. Az is lehet, hogy ha a tizedik alkalommal olvasod, sem fogod látni. Ez azért van, mert itt a földbolygón az ördög oly nagyon elvakította az emberek elméjét.

 

II. Korinthus 4/4-ben az e világ istenének nevezi őt az Írás. Elvakította a hitetlenek elméjét és az átokkal uralkodik itt felettük a földön.

És a dolgok meghalnak. Legálisan értelmezve Jézus legyőzte az ördögöt.

 

A testünk az nem halhatatlan. A testünknek szembesülnie kell a fizikai halállal, ha csak közben nem lesz elragadtatás.

Ádám volt az első, aki meghalt. De mi megkaptuk az örökségünknek a foglalóját. És ezért nem kell, hogy engedjük, hogy a bűn uralkodjon felettünk és nem kell, hogy az átok uralkodjon felettünk, és nem kell, hogy a halál uralkodjon felettünk.

 

Mi tudunk uralkodni ebben az életben. A Bibliában olvassuk, hogy halál hol a te győzelmed, a te fullánkod. A fizikai halálról szól, hiszen a szellemi halál eltöröltetett az életünkben, mikor az Úr Jézus Krisztust elfogadjuk, mint életünk Urát és Megváltóját.

 

Nézzük meg ezt az

I.                     Korinthus 15/55      által

Azt is mondhatnánk, ha nem próbálnánk megtartani a zsidó törvényeket, mert a bűn ereje a törvény, a törvény ad erőt, de én megváltást kaptam a törvénytől. Még pontosabban fogalmazva, mivel én nem voltam zsidó, ezért soha nem voltam a törvény alatt.

Én törvény nélküli voltam, és így voltam elveszett a világban. Én nem hiszek az átkokban, a föld átok alá került, és ezért is írja, hogy a föld sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését.

 

Van-e győzelmünk a halál felett? A legtöbb ember számára ez nem valóságos.

Mert ha elmegyünk egy temetésre, akkor látjuk, hogy gyászolnak, sírnak, keseregnek. De ha az Úr Jézus Krisztus az Urad, akkor a fizikai halál nem a vége az életednek.

 

Nincs legyőzöttség a fizikai halálban, a fizikai halálban csak kilépünk a testünkből, a test csak leesik a földre. Azt is mondhatod neki, hogy később majd magamra veszlek, mert a test aludni megy egy időre. De a szellemünk és a lelkünk az nagyon is él.

 

Úgy, hogy ne érezzél sajnálatot azok felé, akik újjászületett formában fizikai halálban részesülnek.

 

Róma 5/17, 21

Lehet, hogy nem érted, de csak higgyél benne és ha hiszel benne, akkor növekedésben lesz részed.

Lehet, hogy nem értjük meg teljesen, de hitben elfogadjuk és kimondjuk a szánkkal: - hiszem ezt, elfogadom ezt, a halál nem uralkodik felettem, a bűn nem uralkodik többé felettem, az ördög nem uralkodik többé felettem. Én uralkodom az életben az egy Jézus Krisztus által. Ámen!

 

Sok kitérőt fogunk tenni ma, elmondom ezek között azt is, hogy a bűn egy angyalban találtatott és szellemi eredetű, nem fizikai.

Megadják magukat az emberek valami szelleminek, de a bűn elpusztíttatott, nincs bűnprobléma csak akkor, ha megadjuk magunkat neki.

 

Azt is mondom a szellemetekről, hogy soha nem fog a bűnben részt venni, mert az egy új teremtés Krisztusban. Soha nem vett részt hazugságban, soha nem lopott, soha semmi korrupt dologban nem vett részt, mert tiszta, mint Jézus. Jézus van belül. És Jézus által uralkodunk királyokként az életben.

 

Nincs semmi szükségem valami kijelentésre a démonokról, mert nem vagyok sem a bűn alá rendelve, sem a szegénység alá, sem a betegség alá, sem az átok alá rendelve.

 

Az Ige tisztán mondja, hogy én uralkodom az életben és nekem rendeltetett minden, én vagyok az örökös, minden a miénk.

Ha nem érted meg az ne zavarjon, csak higgyél benne és mondjad és mondjad, és ahogy mondod, egyre jobban növekszik benned.

 

A fejed visszakérdez majd, hogy mit is mondtál, de addig is uralkodhatsz, míg a fejed megérti, hogy miről van szó.

Kenneth Hagin mondta, hogy csak ülök és ülök és eszem a vajat és nem értem közben, hogy a barna boci megeszi a füvet és fehér tejet ad, és sárga lesz a vaj, de mindezt élvezem, megiszom, megeszem.

 

Tehát nem kell mindent értenünk. Nem kell azt megértenünk, hogy az Ő sebeiben meggyógyultunk, hogy miként vált Ő szegénnyé, hogy én gazdaggá lehessek. Egyszerűen csak higgyél benne, és dicsérd Istent.

 

Az Ő megigazultsága által és az Ő kegyelme által lett az, hogy én uralkodhatom az életben. Mert én uralkodhatom az életben.

Sok tanítás van erről, királyokká és papokká tétettünk az életben.

 

Tehát látjátok, hogy mennyiben különbözik ez attól, hogy legyőzöttek vagyunk, és valaki győzelmet vesz felettünk.

Ha visszamegyünk a Teremtés könyvéhez, akkor ott látjuk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett minket és arra teremtett minket, hogy uralkodjunk a teremtett világ felett.

 

Tehát királyokként vegyünk hatalmat és uralkodjunk, - tanítja.

A vége is meg van írva, hogy hogy lesz:

Jelenések 22/5

Tehát amire teremtettünk, és ami a végcél is,- uralkodás

 És a nagy igazság, hogy az ördög nem akarja, hogy ezt megtudjad. Századokon keresztül azon munkálkodott, hogy zavartságban tartson minket.

Az igei alapon nem nyugvó prédikációk és tanítások miatt mondják a keresztények, hogy: - csak egy öreg koldus vagyok a világ tengerén.

 

Az ördög nagyon szereti ezt hallgatni, azt mondja, hogy – énekeld el ezt újra. Hogy én csak egy kis hernyócska vagyok, egy kis féreg vagyok, és ebben a tudatlanságban pöfékelnek az emberek.

 

Hagin azt mondta, hogy az utolsó gyülekezet, amit meglátogatott, egy nagy gyülekezet, futkostak az emberek, minden volt ott, és ő csak sírt és azt gondolták az emberek, hogy igen nagy áldást nyert. Az egész csak a lélek birodalmában zajlott, a Szellem nem volt benne.

 

Láttam már nagy tömegeket is, hogy éneklik ezeket a dalokat, és meghatódnak rajta, de a Szellem egy kicsit sincs benne.

Mindent meg kell vizsgálnunk a Könyv szerint, ha nincs benne, a Könyvben, akkor ne énekeljük, mindegy a lelkünk mennyire szereti azt.

Ezek a könnyek teljesen igeellenesek.

 

Azért, mert annyira meghatódtál, hogy könnyekre fakadtál, nem jelenti azt, hogy Isten benne van.

Az emberek hazamennek és azt mondják micsoda alkalom volt, de a Szellem nem volt benne. Mit kaptál belőle? – Semmit!

 

Nevetgélés és mindenféle ostobaság folyik, - a lélek birodalma ez. Egy emberi intelektuális eszmefuttatás, tudálékosak az emberek, de nem Istentől vannak dolgok.

 

Ez nem tud meggyógyítani, nem képes üdvözíteni, sem a számláid kifizetni, és a gyülekezeti világban ez a nagy valóság, mert ez mindenük, ami van.

 

Összegyülekeznek az emberek, és együtt gondolkodnak. Tudom, hogy ez így megy, mert 33 évig én is ebben voltam.

 

Vitatkoztunk azon, hogy mi az, ami rossz és rá egy hétre megint ott kezdtük, hogy mi az, ami rossz.

De az egész halott és erőtlen és hit nélküli volt, nem volt benne győzelem, nem volt benne a királyként való uralkodás, ami tényleg hatalmat vesz, és nem ez a fajta kereszténység, amit mi szeretnénk, vagy amit Pál, vagy Péter vagy János élt. És nekik mindannyiuknak csodák voltak a szolgálatukban.

 

 Látták ezrével az embereket az Úrhoz jönni egy nap alatt. A világ elemei felett uralmat vettek és az ördögöt a lábuk alatt tudták tartani minden tekintetben, és Isten nem változik, Isten nem veszítette el az erejét, és a Biblia sem változott meg. És köszönjük Isten Igéjét, az életet és az igazságot, ami benne van. És nem érdekel minket, hogy milyen magasra tudnak felmenni az érzelmeikben.

 

Jelenések 22/1

Látni fogod, hogy itt már nincs halál, még a víz sem sáros. Hanem az élet fájával találkozol, nem a halál fájával. És sok-sok ostoba, szellemi vélemény is van ezzel kapcsolatban.

/2/

Isten mindig is az életnek az Istene volt. Isten mindig is a gyógyítás Istene volt.

/3/

Ilyen világot még soha nem ismertünk. Soha nincs egy fokkal sem melegebb, sem hidegebb, mint ami kellene, soha nem lesz vihar, soha semmi nem rothad el, nem kell takarítani, vasalni, mert mindenre kihatással volt az átok.

 

A jövőnk a normális, abban nincs átok, ez a jelenlegi nem a normális helyzet.

/4/

Ez a mi jövőnk, hogy látjuk az Ő orcáját, az ember a halandó formájában, nem láthatja az Ő orcáját úgy, hogy életben is marad.

De itt látjuk, hogy képesek leszünk arra, hogy lássuk az Ő orcáját és az Ő neve a homlokunkon lesz, és mindenki, aki kívül lesz, fogja tudni, hogy mi az Övéi vagyunk.

 

És ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségünk.

Örökkön örökké. Dicsérjük Istent.

 

Elektromosságra sem lesz szükség. Köszönjük Istennek, és örökké fogunk uralkodni. Erre teremtett minket Isten. Ez a mi végcélunk. Erre vagyunk Istentől elrendelve, ezt meg kell szoknunk és meg kell nyílnunk erre.

 

Az Úr örökké uralkodik és mi vele együtt.

Megnézzük, hogy mi felett fogunk uralkodni.

Jelenések 5/9-10

Ezek mi vagyunk. Mindenki mondja, hogy – ez én vagyok! Királyokká és papokká tétettünk, mindannyian.

Jézus Krisztus megváltott minket az Ő vére által, és tett minket Istennek királyokká és papokká. Uralkodni fogunk a földön. Ezt újra és újra kell mondanod. Ez a mi jövőnk, és van egy jelen alkalmazása is.

Nem élvezzük ennek a teljeskörű áldását, mert jelenleg egy kiképzés alatt vagyunk.

Ha a sportolókat nézzük, pl. akik az Olimpiára készülnek, mindannyian edzésben vannak, egy kiképzésben.

 

Nekünk a kiképzésünk az, hogy királyokként uralkodjunk, és ezt el kell kezdenünk most.

Most kell elkezdenünk a hitünket kifejleszteni, mert hatalmunk most van. Ha repülőgép pilótának szeretnél menni és kiképzést kell venned, miről fognak beszélni a kiképzés során? A repülőgépről kell mindent megtudnod.

 

Ha a kiképzésünket ebben az uralkodásban vesszük, akkor a gyakorlatozás azt jelenti, hogy itt a földön most uralkodj dolgok felett.

 

Mert amit megköttök a földön a mennyben is megköttetetik, és amit megoldotok a földön a mennyben is megoldatik.

/10/

Meg kell tanulnunk, hogyan uralkodik egy király.

Jelenések 1/5-6

Tanulmányozzuk most azt, hogy mi a királyoknak a dolga. Ha a király ki akar ásatni egy gödröt, akkor ahol a királynak a szava van, ott hatalom és erő van. Erőnk és hatalmunk van. A királynak hatalma van megcselekedni azt, amiről úgy gondolja, hogy az a legjobb. Joga van meghozni a döntést és az egész hadserege a döntése mögé áll, és azt támogatja.

 

Hogyan gyakorolja a király ezt az óriási hatalmát? Elmondja a szavaival, a király szavában erő van. Hogyan uralkodik a király? Mondtam, ha árkot akar ásatni, azokkal teteti ezt, akik az árkot ássák, neki annyit kell tennie, hogy ül a trónján és kijelenti, hogy ásattassék meg ez a gödör.

A király nem mozdul, de a gödör kiásattatik.

A király úgy működik, hogy – kimondja!

A király szavában erő van

Azokkal végezteti a munkát, akik rendelkezésére állnak.

Nekünk ugyanígy kell működni, mert a mi Istenünk is így működik. Gordon. L.-től fordítunk egy könyvet, az az ellenszegülő lázadás, ami a mennyben volt, - Isten a kisujját sem emelte meg. Az angyalok kétharmada vele maradt, és legyőzte ezt a lázadást. A háború még mindig zajlik. A második mennyben van ez a háború és itt a földön.

 

Gondolkodtál már azon, hogy miért nem ítélte meg Isten rögtön ott az ördögöt és miért nem hajította ki onnan azonnal?

 

Mint ahogy te nem láttad a másik oldalát ennek a földnek, ahogy Isten azt teremtette, úgy az angyalok sem látták a másik oldalát, nem látták, abban a gonoszságban és abban a végtelen bűnben, amiben az Ádám bukása hozta ezt a földet.

 

Isten megengedte, hogy az egész teremtett világ lássa, hogy az ördög hová juttatta az Ő teremtését.

Soha ilyen pusztulást és fertelmet nem láttak, ami a földön most zajlik, és az angyalok egyharmada ebben a lázadásban részt vett.

 

Istennek a szava és jósága lett megkérdőjelezve ebben, prédikátorok szájából is hallod, hogy megkérdőjelezik Isten jóságát és Isten irgalmát.

A hit akkor jön be a képbe, amikor megbízol Istenben. Jób esetében is erre hivatkozott az ördög, hogy ha elveszed Jób mindenét, majd meglátod, hogy elátkoz téged.

 

Tehát Isten nem tesz semmit maga, mindent az angyalai, vagy az Ő emberein keresztül végez el és Isten minket arra képez ki, hogy azt az elbukott angyali seregének egyharmadát helyettesíti velünk.

 

Mi nem vagyunk angyalok, más teremtései vagyunk Istennek, Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, Isten a Szellemét közölte velünk, Isten a fiaivá fogadott minket. Mi más teremtés vagyunk.

 

De arról megértést kell kapnunk, hogy miért engedi meg Isten, mindezt. Az a teremtett világ, soha ilyet nem látott, ami most zajlik.

Mi pedig azt a világot soha nem láttuk, amit Isten eredetileg teremtett. Az ördög, amit tett, az tette ezt a világot ilyenné, ezt a pusztulást.

 

Gordon L.  gondolatai ebben a témakörben igen nagy segítségünkre van, amiben most vagyunk. Keresztényeknek az igazságot soha nem fektették le ezen a területen és fogalmuk nincs arról, hogy mi zajlik.

 

Ahol a király szava van, ott erő van. Te pedig király vagy!

Nem arról van szó, hogy érzed ezt, vagy szereted vagy nem, mindegy miben hisz a gyülekezeted vagy a pásztorod, én az Ige igazságában bízom.

 

Isten Igéjének az igazságát nem kérdőjelezem meg, nem veszek el belőle, és nem értelmezem helytelenül.

Nem csűröm csavarom, mert az a Bibliát úgy sem változtatja meg. Közeledjetek Istenhez, és Isten is közeledni fog hozzátok.

 

Nézzük meg, hogy a király hogy is működik az ő királyi hatalmával.

Jób  22/21

Istent meg kell ismernünk az Igéből. Ha megismerjük Őt, akkor valóban békességünk lesz.

/23-24/

A Biblia igazságát teljesen meg kell tagadni ahhoz, hogy higgy a szegénységben. Mert egész végig látod a gyarapodást benne.

Itt az ofri aranyról beszél, ami a legtisztább, legnemesebb arany volt.

 

/25-27/

Itt olvasunk valakiről, aki teljesen Istenre bízta magát.

 

Ahogy tegnap a pásztoraimnak is mondtam, hogy – jön a gyarapodás, de ahhoz a teljes életünket oda kell adni Istennek.

 

/28-30/

Úgy hozol rendeletet, mint egy király, mondja a 28-ban.

 

És mivel te tudod ezt a hatalmadat, hogy mint egy király hozod a rendeletedet, a körülötted lévőkre áldás száll, meggyógyulnak, nyereséget vesznek ebből az életből, áldásokat, mert az arany felhalmozódik neked, ezért képes leszel az Úr munkájába vetni!

 

Ha valaki vette ezt az üzenetet közületek, helyettesítsd be a nevedet ide!

Én akkor kezdtem el uralkodni az életben, amikor még adóságokban voltam, akkor kezdtem adakozni is, amikor még adóságokban voltam.

Meghozom a rendelést, mint egy király a parancsolatot és Istennek a fényessége rá fog világítani arra az útra, hogy hogyan fogsz eljutni oda.

 

Egy évre rá már nem voltam adóságba. Ez azt jelenti, hogy a kijelentés fog hozzád jönni, hogy hogyan tudd beteljesíteni azt a rendeletet, amit hoztál.

 

Nagyon pontos leírása ez annak, hogy a király miként uralkodik. Rendeletet hozol és az valóban meg lesz neked, mert a te útjaidra világosság fénylik, mert a király szavában erő van. És itt, ahol járunk a földi utunkon, itt kell meghozni ezeket a rendeleteket.

 

 Addig Isten nem képes semmit tenni, míg te, mint király ezeket a rendeleteket meg nem hozod. Addig le van zárva az Ő erejének az útja. Amikor meghozod azt a rendeletet, a fény rávilágít arra az útra. Ez a szent megvilágítás egy útmutatást, vezetést, ellátást hoz neked.

 

Minden jót, ami az Úrban van, meghoz neked. És Isten a világosság, az Ige pedig gyökeret ver benned.

 

Még mindig a királyokról szólunk, mert el kell kezdened uralkodni, ha megérted ezt. Ha csak hallgatjuk, hogy az egyik fülünkön be a másikon ki, nem hozza meg az eredményt.

 

Lukács 7/1-5

Egy százados, aki gyülekezeti épületet épített, meg kellett, hogy áldja az Úr. Ő egy római százados volt, és épített egy zsinagógát.

Soha ne menjen át az agyunkon a gondolat, hogy Isten nem képes minket használni, ne korlátozzuk le magunkat.

 

Nem volt sem apostol, sem próféta, nem teológus, sem üzletember, de annyira áldott volt mégis, hogy a saját költségére templomot épített.

 

Mindenki mondja, hogy: - Isten képes használni engem!

/6/

Látjuk, hogy milyen a hozzáállása.

Az Urat nem lehet úgy megközelíteni, hogy – Uram, te ezzel, vagy azzal tartozol nekem.

Minden áldás azért jár nekünk, mert az Úr megvásárolta nekünk, azért tartozik hozzánk, amit Ő tett értünk, és nem miattunk van.

 

A századosnak is volt vér a fején, nem lehet megszámlálni, hogy hány embert ölt meg a harcban. Ez volt a munkája, de az Urat szerette.

 

Nem kell, hogy a házamhoz gyere, csak

/7/

Mi történik?

Te kimondod és az én szolgám meggyógyul.

/8/  

A római hadseregben igen nagy volt a fegyelem. Parancsolatot hoztak és az el lett végezve.

Nem volt vita és érvelés, hogy miért nem.

 

Mit mond tulajdonképpen a százados? – Jézus én elismerem a Te hatalmadat és alárendelem magam ennek a hatalomnak, Te csak parancsolj, a szót szóld, és én tudom, hogy el van végezve. – Az én szolgám meggyógyul.

 

Jézus le volt nyűgözve ezen a hiten.

Nem volt olyan a közelben, aki azt mondta volna, amit a mai időkben, hogy csak akkor - Uram, ha ez a te akaratod.

 

/9/

Ahhoz, hogy Jézus is rácsodálkozzon valamire, különleges dolognak kellett, hogy legyen.

Ez egy olyan tanulság, amit Jézus a tanítványainak el is magyaráz.

 

Ez az ember nem járt Jézussal.

/10/

Ahol a király parancsszava van, ott erő van. Rendeld el és az meg lesz neked.

Nem csak, hogy hatalom szó kell hozzá, hanem a hit által!

 

Sokszor az a probléma, hogy az emberek nem tisztelik Jézust, és a hatalom szavát.

 

I.                     Timótheusban 2/3 mondja az Ige, hogy viseld el a nehézségeket, mint az Úr Jézus jó katonája.

Bibliában Jézus a kapitány, és amikor odafordulsz hozzá, hogy – Uram gyógyulásra van szükségem, Jézus parancsszava úgy szól, hogy

 - meggyógyultál!

 

Millióan úgy válaszolnak, hogy – de nem érzem, az orvos meg ráadásul úgy válaszol, hogy beteg vagyok, és érzem is a testemben, mert egész éjjel fent voltam.

 

Az az igazság, hogy nincs benned fegyelmezettség, nincs benned hit, egy nagy csecsemő vagy, nem bízol meg az Úrban!

 

Én a katonaságban voltam: - engedélyt kérek a gyógyulásra Uram.

 Az engedélyt megadom! Meggyógyultál! Igen Uram!

 – És el van végezve. Nincs kérdés, és nem ellenőrizzük le a testünket, és nem várunk az orvostól zárójelentést. Ha a hadsereg kapitánya azt mondja:- meggyógyultál, akkor az el van végezve. Miért nem olvasod a Bibliádat és az Úr Jézus Krisztus szavára hallgatsz?

 

Ez a százados ismerte a hatalmat:- Uram csak egy szót szólj és az én szolgám meggyógyul.

 

Velem is ez történt Csehszlovákiában. Egy érsek egy olyan fiúnak az apját küldte hozzám, akivel már mindent megpróbáltak, nem tudták megszabadítani.

Az érsek úr azt mondta az apának, hogy menjél el Moráviába, találd meg azt az embert, nem kell a fiadat el sem vinni, csak mondd meg neki, hogy imádkozzon.

 Le voltam döbbenve. Hat, hétezer emberért imádkoztam egy nap, délelőtt 10-kor kezdtem, és 3000 emberért imádkoztam, és délután újból 3000 emberért, Jézus neve kellett csak hozzá.

Óriási hit! Ezt meg kell tanulnunk, és ezt kell követni. Nagyon sok esetben történik így a gyógyulás, hogy a kezeinket sem kell rájuk tenni.

Jézus sem tette a kezeit mindig rájuk, ott van pl. a nemes embernek a fia, akinek azt mondta, hogy – menj el békével, a te fiad él.

Péter anyósa lázas volt, nem imádkozott Jézus, csak megdorgálta a lázat, - láz tűnj el innen.  Ezt kell tenni a lázzal: - láz tűnj el innen Jézus nevében!

 

A legtöbben nem ezt teszik. Inkább futnak az orvoshoz, valami gyógyszert beszerezni.

Óriási kijelentés van itt, hogy Péternek még felesége is volt, mert anyósa volt neki.

 

Lukács 4/39

Jézus megdorgálta a lázat. A láz képes meghallani, a láz eltávozott.

 

A gyülekezetek hagyományokkal, hitetlenséggel vannak teletömve.

És azt mondják, hogy – te nem vagy Jézus.

 

Én tudom, hogy nem vagyok Jézus, de arra megtanított minket, hogy hogyan tegyük itt a földön a dolgunkat. Mert minden, amit tett, az egy közvetlen kijelentése volt Istennek, hogy mi itt a földön megtanuljuk azt minden időre.

 

Azt mondta a leprásnak, hogy – tisztulj meg, és az megtisztult.

 Az elszáradt kezűnek – nyújtsd ki a kezed, és az kinyújtotta.

A süketnek, vaknak azt mondta, - nyílj meg, és megnyílt annak a füle, szeme.

 

A betegség szellemével megkötözött asszonynak azt mondta, hogy oldassál el a te kötelékedből. Az eloldatott és meggyógyult.

 

Tanulunk itt abból, ahogy Jézus tette. Megparancsolta, hogy meggyógyuljon, megnyíljon, távozzon el, szabad legyen az a test.

 

Sokszor az emberek inkább imádkoznak ahelyett, hogy valamit kimondanának. Imádkoznak, megpróbálják Istent rávenni valami olyanra, amit Isten mondott, hogy megtegyenek.

 

Ott a példa, amikor Jézus szólt a fügefához. A Márk 11 szerint így kell tennünk.

Szólt az ellenséghez, szólt a szélhez, a tenger hullámainak parancsolt.

 

Nekünk is ezt kell tenni.

Volt egy prédikátor, aki sokat utazott repülővel és szólt az időjárási frontoknak, hogy – mindig kerülj ki engem! És annak meg kellett tenni azt.

 

Én tudom, hogy én ki vagyok! Te tudod-e hogy te ki vagy?

 

Én tudom, hogy ki vagyok, mert Őbenne vagyok, és Ő pedig énbennem. Túl késő ahhoz, hogy megpróbáld nekem másként magyarázni. Túl késő megmagyarázni nekem, hogy nincs víz a medencében, amikor már benne úszom.

 

Láttam már az időjárást, amikor meg lett dorgálva és kitisztult az ég. Láttam kinövéseket, daganatokat eltűnni. Csodákat szám nélkül láttam. Mind az Úr tette.

 

Sokszor nem működünk együtt Ővele, nincs nekünk, mert nem kérünk, nincs nekünk azért, mert nem úgy munkálkodunk, ahogy Ő mondta, hogy munkálkodjunk, és nem foglaltuk el a helyünket, hogy uralkodjunk, hanem megengedtük, hogy a betegség uralkodjon felettünk.

 

Ki kell jelenteni, hogy – Nem!  Ide nem teheted be a lábad, kitakarodsz innen, Jézus nevében!

 

Elátkozlak rákbetegség, nem terjedhetsz el a testemben! Kiszáradsz a testemből Jézus nevében!

 

Az emberek ezt nem mondják ki, csak fekszenek, nem hisznek, ezért nem működik nekik. Sok ember élhetne ma. Én azért élek ma, mert uralkodom az életben a Jézus Krisztus által!

 

Márk 11/14-ben olvassuk, ahogy Jézus elátkozott egy fügefát.

 Sőt még azt is javasolják, hogy a virágainkhoz is szóljunk, sokkal jobban fognak növekedni.

 

A szavaink által ítéltetünk igaznak vagy hamisnak, és minden egyes kimondott szóért számon leszünk kérve.

 

Ha rég hitben vagy és az ördög tüneteket hoz rád, akkor hivalkodó, nem oda való szavak okozták, valahol megnyitottad az ajtót.

 Találd meg és zárd be azt az ajtót.

Az Úr fel fogja hozni.

 

Mit mondjunk ki? - Csak azt, amit hiszünk. Először hisszük a szívünkben, azután ki kell mondani, de először meg kell alapozni a szívünket. Ha a szívünkben még nem hisszük, akkor addig kell azt mondani, amíg a szívünkbe hinni fogjuk.

 

Mit mond a hit beszédéről az Ige? –Közel van hozzánk a hit beszéde, a szánkban és a szívünkben van!

A hit szava a szánkban és a szívünkben van.

 

A héberben jelenti, hogy ütni, mint kalapáccsal, hogy az egyre mélyebbre és mélyebbre kerüljön bennünk.

 

A bölcsességünkben is egy fegyelmezettséget kell gyakorolni, olyan tanításaink is vannak, amit már vagy 20 éve nem vettünk elő.

 

Van valaki közöttetek, aki királynak vagy papnak érzi magát?

Szomorú dolog, hogy nem úgy tartjuk magunkat.

 

Sokan hallgatják ezt a tanítást, széles körben.

 Így lehet kifejleszteni a hitünket, el kell kezdenünk hatalmat venni, el kell kezdeni megkötni dolgokat, amit megkötünk a földön a mennyben is kötve lészen, és amit megoldunk a földön a mennyben is oldva lészen.

Mondja a gyenge: - erős vagyok!

Nincs kimagyarázkodás, ezt írja az Ige!

 

Hiszem, hogy hasznunkra volt ez a tanítás. Tanító kenetben vagyunk, néhányan nem szeretik hallani, akkor is így van, nem lehet az Urat megismerni az Ige nélkül.

 Hogyan lehet megbízni az Úrban?

Az hitnek a legmélyebb forrása, hogy megbízol az Úrban.

 

A Szent Szellem szól hozzád, és hogy azt meg is tegyed, ahhoz teljes bizodalmad kell, hogy legyen az Úrban!

 A világ pont az ellentétes irányba halad, ezért minden egyes apró dologban keresni kell az Urat.

 

Dicsőség az Úrnak!                                                                 Ámen!

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÉKEVÁR FŐOLDAL