2012.11.30. 

A HIT SZERETET ÁLTAL MŰKÖDIK

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. november 25.

 

Milyen áldás, hogy együtt lehetünk ma az Úr színe előtt. Jövő vasárnap már lehet, hogy a karácsonyfa is itt vár benneteket.

Megjelent egy új könyvünk: Isten orvossága. Kenneth Hagintől egy apróka könyv, kezdőknek kiváló, akik gyógyulást keresnek. Isten Igéjében lévő hatalomról, az életről és az Ő gyógyító erejéről szól. Nagyon örülünk ennek, hogy tudunk kedveskedni karácsonyra egy kis apró újdonsággal. Olasz nyelvű üdvösségkártyáink vannak végre, ezt is lehet vinni.

Mindenki dicsérje az Urat. Mondjuk: Dicsérjük az Urat! A mosoly az arcotokon az nagyon jól esik nekünk, ha látjuk.

Amiről szólok elsőként – az Úr hozta, hogy miről beszéljek –, az a Róma 5,5-ben olvasható, a szeretetről fogunk szólni. Akik ma először jöttek közénk, és itt vannak nálunk vendégségben, azokat nagyon nagy szeretettel köszöntjük.

Bemutatjuk ma nektek az Úr Jézus Krisztust, a Gyógyítót. A kis könyv is erről szól, Isten orvossága, Isten Igéje, amit ha bevesszük, gyógyulást hoz. Megváltoztatja az életünket.

Róma 5,5.

5. A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.

A Szent Szellem által lett kiárasztva, kiöntve ez a szeretet. A Biblia tanítja, hogy Isten a szeretet és minden szellemi erőnek az ura és mestere maga a szeretet. Ez hozza működésbe Isten valamennyi megnyilvánulását, közlését és ajándékát. Istennek valamennyi megnyilvá­nulása, közlése, ajándéka Isten Szelleme által, az Ő szeretete által jön működésbe.

A mi életünkbe Jézus Krisztus szeretete által jönnek ezek. Az életünknek a szellemi vezetője, mestere, ura ez a szeretet. Egy kis bepillantást ha nézünk, a szellem gyümölcseinek is mind ura és mestere ez a szeretet.

A Szent Szellem ajándékainak is a gyógyítások ajándékainak is a mestere, ura, irányítója ez a szeretet. A hitünknek is mestere ez a szeretet, az elménknek is ő az ura és mesterre. A szeretet egy olyan pozícióban áll Istennél, hogy sehol semmilyen helyzetben nem vallhat kudarcot.

A tökéletes szeretet ugyanis kiűzi a félelmeket. Isten ugyanis azt mondja nekünk, hogy nem a félelem szellemét adta nekünk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szellemét. (2Tim. 1,7)

Érzékelhető, hogy jelen van az életünkben az aggodalmaknak és a félelmeknek a szelleme, és ebben a mai világban ez megközelít minket. De a gondjainkat az Úr Jézus Krisztusra kell vetni! Mert a félelem nem Istentől van! Az ördögnek a természete a félelem és a rettegés, ezért meg kell kötni ezt a szellemi erőt.

Istennek a szerelme lett kiöntve, kitöltve a szívünkbe, ezért bennünk van ez a szeretet. A Szent Szellem által lett kiárasztva ez a szeretet, és a Szent Szellem az uralkodó forrása a szeretet működésének.

A Bibliába van egy fejezet a szeretetről. Ahogy olvassuk, majd látjuk, hogy ír olyanokról, akik mindenüket odaadták. De ha nem a szeretet irányította ezt az adakozást, akkor nem használt nekik az semmit. Volt, aki még a testét is odaadta áldozatként a tűzre.

Ma ezt úgy látjuk, úgy jelenik meg a mai világban, tévén értesítenek minket arról, hogy néhányan az életük árán robbantásokat visznek véghez. De ez semmit nem használ nekik. Bibliaiskolánkban az egyik vizsgapont az 1Korinthus 13. fejezete volt. El kellett tudni mondani mindenkinek fejből, kívülről.

1Korinthus 13,1-6.

1. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.

Itt olyanról szól az Írás, aki csak beszél.

2. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincs énbennem, semmi vagyok.

Lehet látni, hogy itt olyan dolgokat említ, amelyekhez szükség van a Szent Szellem ajándékokra, de ha szeretet nélkül végezzük, akkor attól még senkik vagyunk. Azután rátér az adakozókra.

3. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs énbennem, semmi hasznom abból.

Semmit nem használ nekem. Következő sorban elkezdi jellemezni ezt a csodálatos ajándékát Istennek, a szeretetet. A szeretetnek meg kell nyilvánulnia a földön, nézzük meg mi a jellemzője.

A hit megnyilvánulásának az alapmozgatója a szeretet. Az Isten kegyelme megnyilvá­nulásainak az alapforrása a szeretet. A Szent Szellem az, aki bennünk ezt a szeretetet megnyilvánítja.

Hogy miként tudnám elmagyarázni? Amint egyre közelebb és közelebb kerülünk Istenhez, úgy ez a szeretet bennünk egyre inkább sűrűsödik és vastagodik. Az Úrnak a könyörü­letessége mindent el tud végezni. Nagyon sok mindent.

Figyeljétek meg, ahogy a Jézusi Evangéliumokat olvassuk, többször említi az Ige, hogy Jézus könyörületességbe indult és meggyógyította a beteget. Csodák jöttek elő azáltal, hogy az Úr szíve könyörületességre indult. Ezért is jövünk egybe, gyülekezünk egybe.

Együtt vagyunk, hogy mikor egymás szíve iránt megindulunk, és a szeretetünk kiárad a másik irányába, ez Istennek a könyörületességét hozza, Istennek a szeretetét hozza a színre. És az a hit, ami bennünk van, ez által a szeretet által képes működni.

Emlékeztetlek benneteket, hogy van egy ellenség, aki szeret a lábunkra lépni. Nem igazán a másikra kell figyelmezni, hogy ő mit tett rosszul, mindig csak magunkra kell figyelmezni, hogy mi ne essünk bele azokba a hibákba.

Arra kell vigyázni, hogy nehogy haragra induljunk, például ilyen esetben. Uralkodnunk kell az indulataink felett akkor, amikor a másik valami olyat tesz, mert ilyenkor az ember hirtelen nem találja a szeretetet, hogy hova is lett. De ez nem az ördög. A szeretetnek kell jönni. Lehet, hogy az ördög használja az illetőt abban, hogy akarattal rálépjen a lábadra.

Most a lányom hazament, elrepült, visszament Ausztráliába. Egy másik légi útja során olyan alkalmazottakkal találkozott, hogy nemcsak goromba volt az illető, hanem rosszindulatú is volt, mert olyan helyre ültette, ahova az én lányom nem akart ülni.

Azt mondta magának: Én nem fogok kijönni a sodromból, mivel én keresztény vagyok. Én annak ellenére meg fogom az illetőt áldani! – mondta magába. Megtudta, amikor át kellett szállnia, hogy az illető mégis a közepére ültette, az utca közepén kellett üljön.

Szeretetben járt azonban és nem szólt egy rossz szót sem. A gépen a stewardess megnézte a jegyét és azt mondta: Csak nem Sandersnek hívnak? Engem is Sandersnek hívnak. Bizony nem jó helyre ültettek téged, majd visszajövök hozzád! – mondta.

Fölszállt a gép és hamarosan odament személyesen hozzá. Előrehozta őt és a bizniszbe ültette. Hányan repültetek már? Tudjátok a különbséget, mit jelent. Óriási különbség van. Áldást örökölt a végén. Nem hagyta azonban, hogy a goromba, rosszindulatú alkalmazott kihozza a sodrából.

Mert ha az ember ilyenkor veszi a lapot és ugyanolyan gorombán válaszol, akkor viszi magával azt a szellemiséget. És ráadásul rossz hatással volt rád az illető. Ilyenkor azt kell tenni, hogy azonnal megbocsátani neki és továbbmenni szeretetben.

A szeretet a szellem egyik gyümölcse és a szeretet növekszik bennünk és növekszik és növekszik. Ez Istennek a természete ugyanis. A szellemnek kilenc gyümölcse van, de nem akarok most kitérni erre.

Én megtapasztaltam Istennek a szeretetét és mondhatom, hogy Isten maga a Szeretet. Nincs hozzá hasonló, nincs mód rá, hogy elmagyarázzam, ezt csak megtapasztalni lehet. Ő maga a teljes világosság és a teljes szeretet, teljes megértés.

Az Úrnak nem kell könyvet írni, hogy elmagyarázza neked, mi a szeretet. Amikor szólítja a nevedet, mint ahogy az én nevemet is szólította, akkor mindent tudsz Róla, és érzed azt a könyörületességet. Érzed benne a bátorítását, hogy szeretné, ha előbbre jutnál, szeretné, ha bölcsebb lennél.

Abban az időben, amikor ezt történt velem, akkor erőteljes démonikus nyomás alatt voltam és nagyon fiatal keresztény voltam. Mélynyomás alatt voltam és ez a szeretet kiemelt. Egyszerűen csak a nevemet szólta az Úr, és ha veled is ez megtörténik, fogod tapasztalni azt a végtelen szeretetét.

És szeretném, hogyha ez most kijelentésben elmenne, a te szívedhez jutna, hogy Ő a szeretet. Ő teremtett téged és az Ő szeretete minden megértésünk felett valóságos. Minden megértést felülhalad. Kijelentette és megértette velünk ezt a szeretetet és a segítségünkre volt. A 4-es versben olvashatjuk a szeretetnek a jellemzőit, a tulajdonságait.

4. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

Nem dicsekszik önmagával, nem kérkedik a szeretet, nem arrogáns.

5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem tartja számon a gonoszt,

Nem tud gonoszt gondolni. Amikor beletekintünk a gondolataink világába, nem gerjed haragra ez a szeretet. Az ördögnek vannak úgynevezett láttató szellemei. Képes olyan helyzeteket előhozni, amely arra ösztökél, hogy könnyen kijöjj a sodrodból, indulatoskodj és olyanokat mondj, amiket nem akartál mondani.

A 91-es Zsoltárt vittem most magammal Izraelbe. Mert az Úr akarta, hogy ott legyek, ebben az időben. Megint előkészített valakit az ellenség, aki azért jött, hogy „autódefektet” kapjak. Olyan helyzetet, amikor a „kerék kidurran”.

Ez esetben most visszafogtam magam, közben az illető engem hazugnak nevezett. Ha azt a texasi stílusomat vettem volna elő, amelyben annak idején voltam, mikor még nem voltam újjászületve… Tehát amikor ez kirobban belőlem, akkor már kirobbant. Akkor megkapta volna a magáét. Ha így tettem volna, az helytelen lett volna. Az ördög tudja.

Az Úr ebben az Írásban az illetőt gonosznak nevezte. Egy szellemmel beteljesedet karizmatikus messiási zsidó hívőtől nem vártam volna ilyet. De az Úr így nevezte őt, mert gonosz jelentést hozott. Annakidején a kémek is ezt tették. Ketten jó jelentéssel tértek vissza, tízen pedig gonosz, hitetlen jelentést hoztak. (4Móz. 13. fej.)

Az ördög nagyon kiváló szakértője ennek, hogy hogyan kell gonosz jelentést hozni. Eljuttatja hozzád ezt a rossz jelentést, miután az Igén cselekedtél. Elmentem Izraelbe, az Igén álltam az elmúlt héten. Telefonhívások jöttek, rossz jelentések jöttek. Még a héten is kaptam rossz jelentéseket erről-arról a dologról, de nem így volt.

Tudjuk, írva van, hogy ha az ember az Igét a szívébe veszi, azonnal ott terem az ördög, hogy kilopja. A keresztényekkel küldi a rossz hírt legtöbbször. Én most negyven éve vagyok az Úrban, és ugyanígy megtörtént velem a múlt héten. Az Igében álltam és azonnal küldött egy keresztény kémet, aki hozta a rossz jelentést.

Az embernek ilyenkor ki kell állnia saját magáért, az igazáért. Az Igén kell, hogy álljon. Azt mondják, hogy ez úgy sem fog működni, azt a dolgot úgysem tudod megváltoztatni. És így tovább. Érted, hogy miről beszélek? Megpróbálnak lebeszélni. Amikről részleteiben most gondolkodom, nem fogom elmondani nektek, csak jelzem.

6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;

A gonoszságnak nem tud örülni. Van egy vers a Bibliában, ami nagyon jó, ha a magyar ember gondolkodik rajta. Azt tanítja itt nekünk, hogy a gonoszt ne hívjuk jónak, és a jót ne hívjuk gonosznak. El fogom olvasni nektek.

Ésaiás 5,20.

20. Jaj, azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!

A hazudozó politikusok például pontosan ezt teszik. Ahogy akarják, úgy csűrik-csavarják és annak nevezik, aminek akarják. Az egész életem során figyeltem, hogyan megy ez az életükben, a világ bármely táján. Az Egyesült Államokban, Ausztráliában, bárhol is vagyok, ezt megteszik. A sötétséget világosságnak nevezik, a világosságot sötétségnek, a keserűt édessé teszik, az édest keserűvé teszik.

És a megtévesztés annyira ránk nehezedik, ahogy az idők vége felé haladunk, hogy az Egyesült Államokban például, nem egy államban már jóváhagyták kormányszinten a homoszexuális házasságkötést. Támogatja ezt a kormány az Egyesült Államokban.

Ott van a Mózes törvénykönyvében, a 13. vers mondja, hogyha két férfi egybekel, meg kell kövezni őket. Ezt mindenki tisztán látja, hacsak nem idióta az illető, hogy Isten kit teremtett, Ádámot és Évát. Nem Évát és Máriát teremtette.

És ahogy az egyik prédikátor mondja, hogyha a csirkék homoszexuálissá lesznek, akkor nem születne több kiscsibe. Ha a malacok homoszexuálissá lennének, nem születne több kismalac. Látod az elferdülésben, hogy kinek a természete van benne?

Az elferdülés, mindennek az elferdítése. De akik ezt jónak nevezik és a keresztényeket pedig gonosznak nevezik… Ezt ne tegyük, mondja Isten. Mi tartsuk a fejünket a helyén és gondolkodjunk helyesen.

Tisztán kell gondolkodnunk. Mert Ő meg nem változik. Ő egy Szent Isten. Mi pedig a kegyelem idejében élünk, minden bűnünktől megtisztítattunk, múlt, jelen és jövő tekintetében. De attól Ő még nem fog változni.

Nagy jutalmaink vannak, ha győztesek vagyunk ezekben és ha felnövekszünk az Úrban. Szeretjük az embereket. Szeretjük a gyógyulásokat, szeretjük látni a megszabadulásokat. Istennek hatalmas munkáit szeretjük látni az életünkben és nem fogunk leállni ebben. A szeretettel folytatjuk:

1Korinthus 13,7–13.

7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.

Mindent elvisel a szeretet. Ez a szeretet. A szeretet nem vall kudarcot soha.

8. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.

Minden ima, amit szeretetben mondunk el, megválaszolást nyer. Nem vallhat kudarcot, hogyha a szeretet vezérel benne, hogy elmond azt. Az ajándékok megszűnnek egyszer, elmúlnak.

9. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:

10. De mikor eljön a teljesség, a rész szerint valók eltöröltetnek.

11. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.

Az első, hogy a gyermeknek tanítható szelleme kell, hogy legyen. De ugyanúgy nekünk gyermeki hitünk kell, hogy legyen. Pál itt ezzel arra utal, hogy bizony fel kell növekednünk. Ahogy felnövekszünk az Úr ismeretében és az Úr útjain, úgy lesznek olyan dolgok, amik gyermekként még meg voltak nekünk engedve, de felnőtt korunkban már azokat elhagyjuk.

Gyermekkorunkban elmondunk olyan imákat, amit az Úr elnéz nekünk ezt is, azt is, és megválaszolja. Később azonban az Úr ismeretében és dicsőségében felnövekedvén ez már másként van.

11. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.

12. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, ahogy Isten ismer engem.

Egy homályos üvegen keresztül látjuk csak ezeket a dolgokat. Csak rész szerint van bennünk az ismeret, akkor is például, ha prófétálunk. De később majd úgy fogok ismerni minden szellemi dolgot, ahogy Isten ismer most engem.

Más szóval, amikor az ember átkerül a túloldalra, a szellemi birodalomba, akkor pontosan olyan módon fogsz minden szellemi dolgot ismerni, ahogy az Úr is ismert mindig is téged. Akkor úgy ismerek majd, ahogy Isten ismer engem. Látod-e?

Ebben a versben nagyon sok kijelentés van egymagában. Nagyon fontos nekünk, hogy Isten Igéjében előrehaladjunk, növekedjünk, szintről-szintre növekedjünk.

13. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig leg­nagyobb a szeretet.

Ez a legnagyobb! Ez a szeretet pedig kiöntetett a szívünkbe, kitöltetett a Szent Szellem által, aki nekünk adatott. Isten szeretete a legerőteljesebb, a legerősebb szellemi dolog az egész szellemi birodalomban!

Sokan gondolják, hogy a szellemi birodalomban majd ezt vagy azt tesznek, mert például haragra gerjedtek valakire, vagy ezt vagy azt szeretnének elérni, de nem fog működni. Például elátkozni a másikat, ez nem fog sikerrel járni.

Mert írja a Róma 12. fejezet, hogy ne átkozzátok egymást! Az nem a szeretet útja, az nem igei. Ha meg nem bocsátás van a szívedben, akkor bocsáss meg neki, engedd el azt magadtól, és menj tovább. Úgy lehet megszabadulni attól a dologtól.

Egyetlen módon leszel szabaddá, hogyha megbocsátasz nekik. A szeretet tölti fel ugyanis erővel a hitedet! A szeretet fogja feltölteni azzal a töltéssel a hitedet arra a hatalomszintre, ahova Isten rendelte.

Galata 5,6.

6. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körül­metéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.

Amikor körülmetélkedésre tér az Ige, akkor általában mindig a törvényre utal. A törvénynek és a kegyelemnek az összeötvözése nem fog működni az életedben. Ugye, mondja a Galata 4, hogy űzd ki a szolgálót, a szolgáló asszonyt a házból? Mert a szolgáló nem fog örökölni a szabad asszonynak a fiával.

Mi nem a szolgálónak a származottai vagyunk, hanem a szabad asszonynak, ami a kegyelmet jelképezi. A lényeg, amit itt mond az Ige, hogyha nincs szeretet bennünk, akkor a hitünk nem fog működni. A szeretet hozza a hitünknek a megnyilvánulásait.

Így lehet az életünk bármely területén hit-áttöréseket, megnyilvánulásokat észlelni a szeretet által. Mert ez a hit a szeretet által munkálkodik és a szeretet ad impulzust annak a hitnek, aminek meg kell, hogy cselekedje.

A karatéban a feketeöves mesterek a legmagasabb szint. Megtanítják őket azonban a szintek során, kiképzik őket az alázatosságra és a szerénységre.

Emlékezetembe hozott az Úr egy embert, aki annakidején, nagyon régen szeretett harcos helyzetekbe kerülni, bunyózni, öklözni. Egyik alkalommal én is ott voltam. Az öklével képes volt bárkit kiütni, akit csak akart. Egy nagyon rossz illető volt.

Egy nagyobb ember elkezdett kikezdeni vele, akkor összekapta magát, úgy tett, mintha nagyon alázatos és szerény lenne, kicsit visszafogta magát. De valójában csak színlelte ezt, mintha tettette volna, mert soha még egyetlen bunyóban nem vesztett.

Ugyanígy van a feketeövesekkel. A feketeövesekkel ne kezdjél ki, ugyan alázatosak és szelídek, de ha megütöd őket, akkor bajba kerülhetsz, ha visszaütnek.

Ez a szelídség, aminek bennünk kell lenni, az alázat által táplált erőforrás. Ilyeneknek kellene lennünk. Tudom, hogy ez megvan nekem, a szellemi birodalomban megvan a hatalmam, megvan a Jézus nevében való képességem, hogy éljek vele.

Ha rákényszerítenek, akkor el tudlak mozdítani a helyedről – az ellenségünkről beszélek – ha szükséges. Valaki elkezd minket lökdösni, akkor megvan a hatalmunk, hogy választ adjunk rá. A sátán tudja, hogy ez a szeretet adja a mi fekete öves szintünket, hogy az életben mindent mestermódon végezzünk el, s hogy mindent képesek legyünk elfogadni, amit Ő az életünkben szeretne nekünk adni.

Ki kell építeni ezt a bizodalmat a szívünkben Isten szeretete iránt. Hogy az Isten szeretete ad nekünk erőt arra, hogyha valaki például rálép a lábfejünkre, akkor tudjunk választ adni. Isten azt akarja, hogy egészségben járjunk, hogy gyarapodásban éljünk és szeretetben járjunk.

Mert mivel a gyermeke vagy, ezért azt szeretné, ha minden könnyedén menne az életedben. Az én életemben az kell, hogy az legyen a jellemző, hogy mindenen felül tudok kerekedni. És hogy csak Isten a felelős az életed dolgaiért, mert Ő az Ura az életünknek. Ha Ő Ura az életednek! Mert Ő kell, hogy Ura legyen az életednek!

Legtöbb kereszténynél az Úr addig Úr az életükben, amíg beülnek a gyülekezetbe, ha egyáltalán eljönnek a gyülekezetbe. Utána azt tesznek, amit csak akarnak. És ha bajba kerülnek, akkor beszaladnak az imaszobába, sürgősségi imát kérnek, hogy Isten hozza ki őket a bajból. Ez jellemzi a legtöbb kereszténynek az életét.

De oda kell eljutnunk, hogy a szeretet által uraljuk az életünk bármely területét, könnyedén. Dolgok meg fognak változni, helyzetek megváltozhatnak. Ilyenkor egyetlen dolog számít, mi az, ami belül történik velünk.

És addig, amíg belül meg tudjuk őrizni ezt a stabilitásunkat, addig kívül bármi is történhet, úgy is ki fogsz jönni abból simán és egyszerűen. Mert ezt jegyezd meg, hogy Istennek ez a szeretete olyan, mint az a fekete öv a [karate] mesteren.

Ha megtanulsz minden helyzetben szeretetben járni, akkor mesterre leszel a szellemi birodalomnak. Isten jóságának a mesterre leszel, és az Ő örömének a mestere leszel. Mindegy, hogy milyen helyzetbe kerülsz.

Van egy mondás, hogy a krém [tejszín] mindig feljön a felszínre. Még mielőtt a tejet ipari módon feldolgozták volna, pasztörizálták volna, volt egy ilyen mondás.

Az, aki szeretetben jár, mindig fel fog jutni a csúcsra. Az igazság így hangzik, hogy a szellemi birodalom szeretet mestere kell, hogy legyél. Akkor fogsz tudni olyan hitben működni, hogy annak is a mestere leszel. A megbocsátásban is úgy tudsz működni, mint egy mester.

Amikor Dél-Libanonban annakidején egy rádióállomást hoztunk létre, a háború teljes közepén voltunk. Nagy feszültség volt a levegőben, ami képes az emberből a legrosszabbat kihozni. A főnökünk Kaliforniából hozott magával egy hippit, egy idősebb embert, aki nem a legjobb segítőnek mutatkozott. És ő mondott valamit.

Másnap reggel, odament mindannyinkhoz és azt mondta, hogy kérlek, bocsáss meg nekem, hogy az illetőről ezt és ezt mondtam, nem lett volna szabad ezt mondanom. Mindenkinek elmondta. Egyenként mindenkitől bocsánatot kért. Kérlek, bocsáss meg nekem ezért.

Egy nagyobb cégnek az igazgatója volt, híres ember volt, az Egyesült Államok TV csatornáinak az egyik híressége volt. Kanadában is jól ismert volt, de amiről igazán híres volt, aminek a mesterre volt, az a szeretetben járás.

A Benny Hinn bizottságnak is tagja volt, akik csak híres emberekből állhattak. Ő volt az egyik. Így működött, hogy mindig mindent a szeretetben rendezett le. És a hippit később aztán békén hagytuk, nem piszkáltuk.

Ahhoz, hogy az ajándékokban tudjál működni, szolgálni, szükséges hogy szeretetben járjál. Az embereknek a gyógyítása is így működik, a szeretet könyörületességre hajlása által.

Ha a munkahelyi dolgokban vagy, akkor ott is a szeretet mestereként kell megjelenned, mert a világnak látnia kell ezt, hogy ki a te Urad. Mert a világban élő nem tud semmit a szeretetről és azt sem tudja, hogy a hited szeretet által működik.

A reménység sem lát jövőt a szeretet nélkül. Ezért nem szégyenül meg, aki az Úr reménységében van. Ezt mondja a Róma 5,5 verse, hogy a reménység nem szégyenít meg azért, mert az Isten szeretete által működik a reménységünk is. Hallelúja!

Apostolok Cselekedetei 10,34-38.

34. Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonnyal látom, hogy nem személy­válogató az Isten;

Látom – mondja itt Péter –, hogy nem személyválogató az Isten. Tehát nincs semmi olyan, amit Isten nekem megtenne, neked pedig nem, mert elutasítaná a személyedet. Mert Ő nem személyválogató. Azonban Ő a hitet tekinti. Nem úgy tekint rá, hogy az illető egy keresztény, vagy egy misszionárius keresztény így vagy úgy, hanem azt a hitet tekinti, amiben áll.

Legutóbbi Izraeli utam során ledöbbentem azon, hogy Isten hány szolgáját rendelte oda, akiknek koncentrált erejű hitük volt. Kirendelte oda a hitet. Sokan voltak ott. Ámen.

35. Hanem minden nemzetben kedves Őelőtte, aki Őt féli és igazságot cselekszik.

36. Azt az Igét, melyet elküldött az Izrael fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által: Ő mindeneknek Ura.

Jézus Krisztus békességet hirdetett, azért jött, vagyis a shalom. Shalom, ugye ismerjük ezt a szót? Héber szó ez. Így is köszöntik egymást, talán jó napotnak felel meg, de úgy köszöntik egymást, hogy: Shalom!

Jelenti ez ebben a szóban a bővölködést, a teljességet, a szentséget, semmi nem hiányzik, semmi nincs összetörve az életemben. Teljesség, ez a meghatározása ennek a szónak. Gyarapodás így is fogalmazhatnánk.

Így is mondhatnánk, hogy nem látok szükségek életem egyetlen területén sem. Vagyis ez a shalom, ez egy teljességet jelent. Ami az életedből hiányzik, azt az Úr helyreállítja, úgyhogy sehol semmiben ne láss hiányt, szükséget.

37. Ti ismeritek azt a dolgot, mely lőn az egész Júdeában, Galileától kezdve, az után a keresztség után, melyet János prédikált,

38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt Ővele.

Ki által voltak elnyomva? Az ördög által voltak elnyomva. Olyasmi ez, mint mikor az ember benne van egy tartályban, és nem tud kijönni onnan. Jelenti azt, hogy azt az erőt kell elmozdítani az útjából, ami a jövőjét akarja rossz irányba befolyásolni.

Például az ember szükségben van, vagy adósságai vannak, vagy szegénységben van. Ez egy elnyomás. A világnak a bizonyos népeinél lehet ezt nagyobb mértékben látni. Egész népek, nemzetek élnek szegénységben, mert elnyomás alatt élnek.

Tehát Jézus azért hozott békességet, azért hirdette ezt a békességet, hogy te abban a shalomban élhessél, ami azt jelenti, hogy teljességed van minden területen. Megvan a teljességed, hogy semmi nem hiányzik. Semmiben nincs szükséged.

Az ördög viszont szeretne téged egy elszigetelt birodalomban tartani, hogy ne tudj onnan kitörni, és ott szükségeid legyenek.

Lukács 4,16-20.

16. És ment Názáretbe, ahol felneveltetett: és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.

17. És adták néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez volt írva:

Szokás volt ez.

18. Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat,

 19. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.

 20. És behajtván a könyvet, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenki szemei Őreá voltak függesztve.

21. Ő pedig kezdett hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.

Jézus azt mondja, amit most olvastam, ez rólam szól, az én vagyok, itt vagyok. Az Úrnak Szelleme van énrajtam – mondja Jézus –, mert felkent engem, hogy a szegényeknek az Evan­géliumot hirdessem;

Itt, az én fordításom szerint egy pontosvessző van, tehát itt lezár egy gondolatot. Utána elkezdi magyarázni, kibontani, hogy mit ért Ő a szegények alatt. Világ első ránézésre azt gondolja, hogy ha azt mondják rólad, hogy szegény vagy, az azt jelenti, hogy nincsen pénzed. Itt azonban kiderül, hogy azokat nevezi szegénynek, akik valamiben hiányt szenvednek.

A töredelmes szívűekhez azért jött, hogy azokat meggyógyítsa. Azok is a szegények, mert megtört szívűek és szükségük van a gyógyulásra. A foglyokhoz azért jött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen. Azok a szegények, akik foglyok.

A vakokhoz azért jött Jézus, hogy a vakok szemeinek megnyílását hirdesse. Ők azok a szegények, akik vakok. Azok a szegények, akiknek nincs szeme világa. És szabadon bocsássam a lesújtottakat. Ezek azok a szegények, akik lesújtottak. Olyanokat sorol itt fel, akiknek hiány van az életükben, szükség van az életükben.

És a jó hír, amit hirdetek, hogy én felkent vagyok arra, hogy megszabadulást hozzak nekik. Gyógyulást hozzak nekik, kiszabadulást, felszabadulást hozzak nekik. Jézus azért jött, hogy mindazoknak, akik bizonyos fajta szükségekben, hiányokban vannak, kiszabadítsa őket. Azokat, akik valaminek a hiányában vannak.

Nemcsak a pénzről szól itt Jézus! Hiszen a pénz önmagában, hogy van pénzed, nem fogja megoldani a többi területet, amit felsorolt. A magányt például, a depressziót és a többit.

Jelenések 3,17.

17. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavalyás, és szegény, és vak, és mezítelen:

Akik úgy gondolják magukról, hogy ők gazdagok és megvan mindenük, semmire nincs szük­ségük, s ők a nagy hatlövetűek. De az Úr azt mondja, hogy te igazából szegény vagy, mert te egy szegény ember vagy, akinek van egy csomó mindene. Lehet, hogy milliomos, de meghal rákban.

Egymillió különben nem tesz gazdaggá, attól még lehetnek hiányaid, lehetnek szükségeid. A teljesség az tesz téged gazdaggá. Az azt jelenti, hogy teljes ellátásod van minden területen. Lehet, hogy az illető egy nagy házban lakik, egy palotában, de olyan goromba és olyan szeretetlen, hogy a kutya nem nyitja rá az ajtót.

De másrészt lehet, hogy valakinek nagy a szegénysége, nem tudja kifizetni a számláit sem, viszont rengeteg a barátja, mert igen szeretetre méltó egyéniség. Valaki lehet milliárdos, de szenvedélybeteg, például kábítószeres. Ő ott van kötésben.

Az Úr beszél a teljességről, egészségről, megszabadításról, békességről, örömről, hogy semmi nem hiányzik az életedben, és nincs összetört része az életednek. Jézus ezért jött, hogy így tegyen minket teljessé minden tekintetben. Így jött Jézus. Mert a világ, amikor azt hallja, hogy gazdagság, akkor csak a pénzre gondol.

Amikor Jézus mondja, hogy jöttem, akkor azért jött, hogy az életünk minden területét helyreállítsa. Sátán azt akarja, hogy szegény légy, hiányokat láss, sok-sok területen, az életed sok területén. Lehetnek barátaid, még azt sem bánja, lehet nagy családod, azt sem bánja, csak pénzed ne legyen.

Lukács 7,20-22.

20. Mikor azért azok a férfiak hozzá mentek, mondának: Keresztelő János küldött minket tehozzád, mondván: Te vagy-é az, aki eljövendő vala, vagy mást várjunk?

21. Azon órában pedig sokakat gyógyított meg betegségekből, csapásokból, tisztá­talan szellemektől, és sok vaknak adta meg szeme világát.

22. És felelvén Jézus, monda nékik: Elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok: hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az Evan­gélium prédikáltatik.

Megint utal arra, hogy a szegények mindazok, akiket felsorolt. Az Evangélium segített rajtuk. Az üdvösség eljött a vakhoz is, eljött a sükethez is, azokhoz, akik sánták voltak és a halottakhoz, akik feltámadtak.

Ezek mind szegények voltak egy bizonyos értelemben, mert hiány, szükség volt az életükön. Mi a válasz? Mi a válasz a szegénynek, a vaknak, s mindazoknak, akik hiányban vannak? A válasz mindegyik esetben az Evangélium hirdetése volt. Ezért kell, hogy megtörténjen a jó hír, az örömhír prédikálása.

Ha te vagy az ördög és szeretnéd megakadályozni, hogy az emberek el legyenek szigetelve az Evangéliumtól, és nem hallják az Evangéliumot hirdetni, akkor mit tennél? Akkor az Evangéliumot támadnád meg. Hogyan lehet megtámadni és akadályozni az Evangéliumot? Úgy, hogy a prédikátort, aki hirdeti, azt leveszed a színről.

Valamilyen módon elveszed tőle a hitelességét például. És ezt láttam sok helyen a világban. Ha engem támadások érnek, nem az én személyem ellen vannak, hanem arról szól, hogy az Evangéliumot leszerelje.

Ugyanígy az evangélistáink és a pásztoraink esetében is szeretné az ördög, hogy elszigetelje az Evangélium hirdetőjét a szolgáló közegtől. Mert az ördög tudja, hogy az Ige hirdetése fogja azt hozni, hogy az, aki abban a szegénységben élt, az megszabaduljon abból. Ezért próbálja lezárni az Evangélium hirdetését. Így működik. Láttam más prédikátorok életében is.

Amerre Jézus járt, mindenhol hirdette az Evangéliumot. A szegényeknek hirdette az Evangéliumot, ezt írja több helyen. De ez nemcsak azokat a szegényeket érintette, akiknek pénzük nem volt, hanem azokat, akik bármilyen fajta szükségben, hiányban voltak.

Ha az Igét hallod, akkor az ördög nem képes túl sokáig téged abban a fogságban tartani. Mert a hit hallásból, a hallás Isten Igéjéből jön, és a hited fel fog kelni, és ki fogod jelenteni, hogy én erős vagyok. És azokat a dolgokat, amelyek még nincsenek, úgy fogod szólítani, mint meglévőket, a hited által.

Lukács 17,12-14.

12. És mikor egy faluba bement, jött elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megálltak:

13. És felemelték szavukat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! 

14. És mikor őket látta, monda nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamentek, megtisztultak.

A hit cselekedetét látjuk mind a tíznél. Elindultak, hogy elmenjenek a paphoz. Ugyanis a törvény szerint a pap volt az egyetlen, aki kijelenthette a gyógyulásukat, hogy megtisztultak. És miközben fordultak és mentek, közben megtisztultak a hit cselekedetére.

15. Egy pedig őközülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsőítvén az Istent nagy szóval;

16. És arccal leborult az Ő lábainál hálákat adván néki: és az samariabeli volt

17. Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilence pedig hol van?

18. Nem találtattak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen?

Ő volt az egyetlen, aki nem zsidó volt köztük. Ő samariabeli volt, vagyis pogánynak számított.

19. És monda néki: Kelj föl, és menj el: a te hited megtartott téged.

És ez a hit szeretet által működik. Dicsérjük érte az Urat! A kicsike, kis vékonyka [új] könyvecskénk nem egy hosszú könyv, érdemes a kezdőknek elkezdeni forgatni, olvasgatni. Bárcsak előbb lett volna meg ez a kis könyvünk.

Ebből lehet megérteni, hogy Isten orvosságát úgy kell bevennünk, mint ahogy gyógyszert szednénk. Elmagyarázza ennek a hatását a Példabeszédek 4. alapján. Hinni kell benne, hogy működik. Nagyon-nagyon komoly és súlyos dolog.

Tehát amikor valaki elkezd felnövekedni az Úrban, hosszú időn keresztül, az Úr elvárja tőlük, hogy használják a hitüket, akkor is, ha nem növekedtek fel a hitükben. Ez az elvárás megvan már, tehát nagyon fontos, hogy kiépítsük a hitünket a megvallások által.

Egy szellemi erőt épít ki bennünk, mert az ellenség az egy komoly ellenség, az ördög. Az ördög le van győzve, Jézus győzte le. És Jézus volt az Ige, és megnyilvánult testben. Nekünk pedig kívánnunk kell ezt az Igét, hogy azon táplálkozzunk.

És senki nem tudja ezt a részt kihagyni az életéből. Nem lehetséges. Bátorítalak benneteket és biztatlak benneteket, hogy építsétek ki a hiteteket és maradjatok itt a földön. Hosszú életet éljetek.

Hallgattam egy prófétát a héten, aki elmagyarázta, hogy ő hogyan kap Istentől kijelen­téseket. Mint ha újságcímeket látna, és döbbenetes címek jelennek meg mostanában így látás­ban. Bizony, az időknek a végső időszakában járunk. Még az elragadtatás nem volt meg, hiszen itt vagyunk, viszont már belemegyünk a megpróbáltatások előszelébe, ott élünk.

Nagyon erőteljes megtévesztések jönnek a földre. Olyan mértékű lesz ez, hogy az antikrisztus és az ő prófétája pl. olyan hatalmat kapnak, hogy a szobor képes lesz beszélni.  Tüzet tudnak leszólítani az égből. Ez mind démonikus megnyilvánulások lesznek.

Isten megengedi majd ezeket és az Úr ellenségei lesznek összegyűjtve egy seregbe. Igazán ostobák különben, hogy úgy gondolják, hogy ők képesek felülkerekedni. Amikor Isten szól, akkor ők mind el fognak olvadni, megsemmisülnek.

Isten Szavára az egész világ tűz által meg lesz emésztve. Még egy ezer esztendő és ez megtörténik, eltűnik minden. Mi az ítélet során nem az utolsó ítélet fehér trónjánál jelenünk meg, mert számunkra nincs ítélet.

A Millenniumi ideje előtt mi még megjelenünk az Úr trónja előtt, jutalmakért. Ez életünk során elnyert jutalmainkért. Ezért nagyon fontos, hogy az ember föl ne adja, folytonosan megtegye a megvallásait. És ebben a szeretetben mindent el lehet szenvedni.

Mindent el lehet viselni. A te hited az értékes Istennek! És tudd meg, hogy az Úrért vagyunk itt. És az Úr szeretete által, ami bennünk van Őérte, képesek vagyunk elviselni az e világban elszenvedni valókat.

Azt is tudd meg, hogy a pokol az egy valóságos hely. És mi onnan kimenekedtünk. A világ nem ismeri az Urat és rajtunk keresztül kell, hogy megismerje. És rajtunk keresztül kell, hogy megismerje a gyógyulást például. Ámen! Sok a dolgunk.

Álljunk fel és teszünk egy megvallást: Köszönöm Uram, hogy gyakorolhatom a hitemet. A biblikus hitről beszélek, az üzenetről, amit most hallottam. Használom a hatalmamat, a Jézus nevében. A testem felett hatalmat veszek. Hiszem a gyógyulásomat, a fejem tetejétől a talpamig. A testemet gyógyultnak nevezem.  A testemnek megparancsolom, hogy tökéletesen működjön, pontosan úgy, ahogy Isten teremtette. Megtiltom a testemben a téves működést, Jézus nevében. Fájdalom eltávozik, a betegség eltávozik. A gyógyulás hozzám jön! A veséim meggyógyultak. A prosztatám meggyógyult. A gerincem meggyógyult. Az elmém kitisztult, az elmém meggyógyult. Az elmém megszabadult, és az érzelmeimet szabadon elengedem. Az anyagi életemet szabaddá teszem. Az ördögnek megtiltom, hogy az anyagi életemhez nyúljon. Az ördögnek megtiltom, hogy megtámadja a testemet. Gyarapodást oldok el az életem felett, a Jézus nevében. Ámen.

Hallelúja! Hitben járunk, ne felejtsük el! Akik kijönnek a gyógyító sorba gyógyulásért, vagy áldásért, komolyan használjuk a hitünket, és hitben távozzál, hogy megvan neked. És az idődet arra is szánd, hogy a Bibliát olvassd. Legyen időd rá, mert az örökkévalóságban lesz érte jutalmunk, hogyha felnövekedünk. Ámen.

 

„Ráadás” az alkalom végén: Nagyon sok hűséges, drága testvérünkkel találkoztunk ma. A régi arcoknak is és az újaknak is nagyon örültünk. Visszavárunk benneteket! És az a zár, amellyel az ördög le akart benneteket vágni az áldásokról, az letört ma az életetekről.

Lepattant ez a zár és szabaddá lettetek! Érzem ezt a felszabadulást, hogy felszabadult a hitetek, és ez nagyon nagy öröm. Egészen más a légkör, mint az elején. A Szent Szellemet továbbra is szorosan tartsátok a szívetekben, és szorosan járjatok vele, mert Ő az, aki ezt a szeretetet táplálja a szíveteken, és vele győzteseknek lehet lenni.

És használni szeretne még az Úr sok mindenre téged. Sok szolgálatban még. Köszönjük néki. Nagyon fontos hét lesz a jövő hét, rengetek utunk lesz, köszönjük az imáitokat, ha velünk jöttök az imádságaitokban. Köszönjük Istennek. Nagyon köszönjük a mai dicséretet Erzsébetnek és Istvánnak. Dicsőség és hála Istennek!

 

A bal szélen függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL