2012.08.03. 

MENTOR

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. július 29.

 

A bevezető ima után, Jim Sanders egy fiatalembert hív ki és elmondja neki a következőket, ami egy rövid kis tanítás is egyben.

Kenneth Hagin tanításait tanulmányoztam elég sokat. Az Úr nem mondott nekem semmit a gyermekedről. Amikor az Úr nem mond semmit, az valószínűleg azért van, mert te már tudod a választ. Ismerem azt a családot, ahová beházasodtál, huszonkét évvel ezelőtt, a legelső bárányaim voltak. Az egyikőjük az első nyolc tagja közül való a gyülekezetemnek. Hatan még ma is közöttünk vannak, néhányan azért nincsenek itt, mert már a mennybe költöztek át. A feleséged is, te is újjászületettek, Szellemmel teljesek vagytok.

Ha az orvos azt mondja, hogy autista a gyermeked, az nem lehetséges, mert ránéztem a gyermekre, és nagy békességem van vele kapcsolatban. Ez a gyermek nem autista. Az orvosok csak találgatnak, és prófétálgatnak. Én azt javasolnám, hogy vidd el egy másik orvoshoz, de talán még ez sem szükséges.

Csak álljál ellen, és ne mond senkinek sem, akivel találkozol, hogy a gyermekem autista. Tehát az Úr nem szólt semmit, és azért nem, mert az én szellemem tudja. Egyszerűen tudom. Mondtam a feleségemnek is, hogy tudniuk kellene nekik is, hogy ez így igaz. Ugyanis ez nem lehetséges egy ilyen családban, ez az igazság.

Az én unokámról is azt mondták az orvosok, hogy diszlexiás, mert ilyen problémákkal küszködött. Fordítva látta a betűket, és mondták, hogy soha nem fog tudni olvasni. Azt is mondták az orvosok, hogy ne is higgyenek a gyógyulásában, még a szavait sem fogja tudni szabályozni. De a végeredmény más lett, már tíz éves korában megnyerte az egyik nemzetközi érettségi tesztet. Olyan iskolába tették, ahol lassúbb gyermekekkel foglalkoznak, ott ő száz százalékos tesztet teljesített. Akkor döbbentek rá arra, hogy talán be tudják tenni a rendes osztályba is.

A tudományok kategóriájába sorolták őt, ott is százas eredménnyel jött elő. Ezeket a teszteket a gyermekek általában nem tudják száz százalékra kitölteni. A végén rájöttek arra, hogy nem is lelassult az ő gondolkodása, egyszerűen nem akart iskolába járni. Boldog volt iskola nélkül, de itt volt köztetek és láttátok, hogy teljes értékű ember. Katonai egyetemre fog most járni.

A felvételinél az egyik kérdés az volt, hogy van-e a családban diszlexiás gyermek? Beszéltem a nagymamájával, figyelmeztettem őt, hogy ha ezt mondod, akkor veled lesz a nagy probléma, mert a teszteket százas eredménnyel töltötte ki. Tehát ő meggyógyult. Az orvosok ilyenkor mondják, hogy csodák bizony történnek. A baptisták is elismerik ilyenkor, hogy vannak csodák.

Most mindenkit megkérek, hogy nyújtsa ki a kezét, és a hitét: Megkötjük ezt a hazugságot, bezárjuk az ajtót az ördögre, és a kisgyermek felett Jézus nevét szóljuk, a szent védelmet, és meg van kötve ez a szellem, és le van vágva az ördög terve róla, és az Úr bölcsességét árasszuk ki felette, egy okos, és egy bölcs gyermek lesz. Az Úr kenete lesz rajta, Jézus nevében! Ámen!

Foglalj helyet, és köszönöm szépen, hogy eljöttél ma. Magunkat ki kell fejleszteni az Úr dolgaiban, az ördög azt használja ki, amikor mi hívők tudatlanok vagyunk bizonyos dolgokról. És ez egy tanítás volt, amit most hallottatok. Ezt követően további bizonyságokra, bejelentésekre került sor.

Szeretnék ma beszélni valamiről, a korai időkre szeretnék rátekinteni, hogy mi is volt akkor a szokás. Ha akkor valaki újjászületett, akkor nem új hívőnek nevezték, vagy nem messiási zsidónak hívták, hanem tanítványoknak nevezték őket. Attól a pillanattól kezdve, hogy újjászülettek, az Úr Jézus Krisztus tanítványaivá lettek. Ennek az az oka, hogy valóban tanítványság alá kerültek.

Ahogy hallgattam a prédikációkat, és az Igéket olvasom, felmerül a kérdés, hogy ki a te mentorod? [mentor = pártfogó, tanácsadó, nevelő – www.idegen-szavak.hu] Ez nem az a kérdés, hogy ki a barátod, mert két különböző személy a mentor és a barátod. A barátod elfogad olyannak, amilyen vagy, a mentor azonban tanít téged, kiigazít téged, és felemel egy következő szintre.  

Az életünkben vannak tanáraink. Az én életemben is voltak tanítóim, tanáraim, akik az életemben bizonyos dolgokat elültettek. Ugyanez a helyzet az üzleti világban az üzletemberekkel. Ha szeretnél sikeres lenni az üzleti világban, akkor olyanokkal kell közösségben lenni, és tanulni tőlük, akik már sikerre jutottak.

Mindig mondom, hogy ha valaki repülőgépet szeretne vezetni, pilóta akar lenni, akkor a kamion sofőr mellett nem fogja megkapni a megfelelő kiképzést. Az életünkben ugyanígy vannak tehát mentoraink, akik a magasabb szintre képeznek ki minket, és Isten helyezte el őket az életedben. Ma úgy merül fel a kérdés, ki ma a te mentorod?

Ahhoz, hogy bekerüljek a gyógyító kenet működésébe, szükségem volt egy mentorra, előtte pedig tanítóim voltak. Nem mind a bibliaiskolában tanított, utána én választottam meg, hogy kitől tanulok. A mai napig így van, a tv-ből, a tanításokból kiválasztom, hogy ki az, akin keresztül befogadom a tanításokat. Az egyik tévés prédikátort hallgattam, talán neked nem ismert a neve, de az az illető, akitől én a hitet tanultam, az nagyon híres, ő egy pünkösdi pásztornak a fia volt, és ő is úgy tanulta a hitet valahonnan. Hatalommal teljes ember volt az édesapja, és félte az édesapja tekintélyét, jobban, mint bárki más.

Nekem egy ilyen édesanyám volt, sok mindent ezért nem tehettem meg, amit egy gyermek általában megtesz, eszembe sem jutott soha, hogy megtegyem, mert féltettem az életemet az édesanyámtól. Nem nézte el az ostobaságot. És így az életem során egyik helyről, ahogy a másikra kerültem… Ez a pásztor elmondja, hogy jó lenne mindenkinek egy bizonyos időt a katonaságban tölteni kiképzésben, hogy azt a fajta fegyelmezettséget és hatalmi rendszert megtanulja. Én, ahogy az osztagommal meneteltem, hoztam egy pár képet ebből az időből, amikor odajártam az egyetemre.

A kis unokám volt itt legutóbb, és látjátok, hogy a szülei igen jó nevelést adtak neki. De ami elmaradt volna, azt az egyetemi nevelése során kiegészítik, és megkapja. Nagyon neves keresztény nevelőim voltak, keresztény előképeim, elöljáróim voltak az Úrban, de én nem arra az életre kaptam az elhívást.

Nekünk ugyanígy az életünkben vannak elöljáróink, akik nevelnek minket. Az életünkben meg kell azt látnunk, és értenünk, hogy ki az, aki által Isten nevel minket. Ki az, akire figyelmeznünk kell.

Voltak olyan pásztoraink, akik összezavarodtak és más mentorokat választottak maguknak ahelyett, hogy itt maradtak volna, és ezért eltévelyedtek a tanításokban. Nézd meg, hogy az illető sikeres-e, milyen gyümölcsei vannak? Valóságos-e a szolgálata, vagy csak bolondgombákat termel.

Nincs jogunk arra, hogy a másikat megítéljük, vagy gyülekezeteket, szolgálatokat megítéljünk, de arra felhívja az Ige a figyelmünket, hogy nézzük meg, hogy milyen gyümölcsöt terem a szolgálatuk. És néhányuknak a gyümölcseiben nem lehet dicsekedni, másrészt vannak nagyon gyümölcsöző más szolgálatok. Vannak gyönyörű keresztény szolgálatok.

Azokat, akik a te életedbe dolgokat ültettek el, és neveltek a helyes útra, irányítottak, azokat a mai napig tisztelned kell, és vissza kell rájuk emlékezned. Ha még élnek ma, akkor ki is kell a tiszteletedet nyilvánítani irántuk. Ezt fontos megérteni.

Efézus 1/4 Aszerint, amint magának kiválasztott minket Őbenne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Őelőtte szeretet által,

/5/ Eleve arra rendelt minket, hogy a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jókedve szerint,

A mi életünk, ami Istent illeti, az Krisztusban van, és előre el van rendelve, és már egy bevégzett munka. A mi utunk arról szól, hogy fel kell azt fedeznünk, hogy mi is az pontosan. Erre szükségünk van egy újfajta mentalitásra, igei mentalistásra, és egy újfajta gondolkodásmódra.

/6/ Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,

Mi már el vagyunk fogadva az Ő szemében. Az Úr foglalkozott velem, hogy valamit hozzak elő ma nektek, ez pedig az Ő kegyelme a mi életünk felett. Jézus mindezt már megcselekedte! És minden, amit mi magunk próbálunk elérni, hogy Isten tetszésére legyünk, hogy megszerezzük azt a gyógyulást, amit kívánunk, vagy bármi mást – mi már meggyógyultak vagyunk, ez elvégzett munka. Mi már meggazdagodtunk, gazdagok vagyunk, elvégeztetett munka az Ő szemében. Ennek kell megnyilvánulnia az életünkben.

János 15/7 Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.

Erről szeretnék beszélni, hogy Őbenne, az Ő Igéjében, Jézusban lakozni. De ha nem engedjük meg, hogy Jézus viszont bennünk lakozzon, ez az a nagy probléma, ami itt a kegyelemmel kapcsolatban sokak életéből hiányzik. Nem engedik meg Jézusnak, hogy az ő életükben lakozzon.

Az egyik nagy kérdés, hogy mikor fog végre kijönni az Úr Jézus Gyülekezeti Teste, az Ószövetségből? Rá fogunk hamarosan térni a Galata 3/3-ra, ahol Isten arra hívja fel a figyelmünket, hogy amit szellemben kezdtünk el, azt testben próbáljuk befejezni? Ez nem lehetséges.

Mi nem a törvény alatt vagyunk, hanem a gyülekezeti időszakban élünk, és az eklézsia, a kihívottak közé tartozunk, mi vagyunk a világból kihívottak, az elkülönítettek, az Úr számára elkülönítettek ebben a világban. Tehát az eklézsia, még pontosabban fogalmazva, a kihívottak egybegyűjtöttei, akiket az Úr egybegyűjt.

Az Úr a [korai] Gyülekezethez naponként adta az üdvözülteket. Hogyan adta az Úr őket a gyülekezethez? Úgy, hogy az Úrban lakoztak, és az Úr pedig őbennük lakozott. Kevesebb Igét tudtak ők, mint mi ma. Az igei tudásuk kevesebb volt, mert nem volt még meg az új szövetségük.

Mégis nagyon sikeresek voltak, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy ők az Úrban lakoztak, és azt is megengedték, hogy az Úr pedig őbennük lakozzon. És amikor újjászülettek, akkor tanítványoknak nevezték őket, és nem nyájnak, és nem csecsemőknek.

Bár csecsemőkorúak voltak mindannyian, kivéve az apostolokat. Mert az Úrnak abban az időben, csak keresztény csecsemői voltak. Szeretném most, ha megnéznénk egy-két igehelyet, mert segít nekünk, hogy a kegyelemről jobb megértést kapjunk.

Apostolok Csel. 6/1 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen, hogy az őközülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban.

Összehívták a tanítványokat.

2. Annakokáért a tizenkettő egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát,

7. És az Isten Igéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagyon sokan követték a hitet.

Hálát adunk ezért. A papok közül is sokan az igaz hitre tértek, és azt követték. Addig, amíg magadat nem azonosítod be, hogy ki is vagy a Krisztus Jézusban, addig nem tudod elfoglalni azt a hatalmi helyedet, ahová Isten valójában ültetett.

9/1 Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, 

Megint tanítványokról olvastunk.

/19/ És miután evett, megerősödék. Vala pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig.

A damaszkuszi tanítványokkal volt együtt. Mindenkit tanítványoknak neveztek abban az időben. Istennek az ajándékai, és Istennek az elhívása megbánhatatlan, visszavonhatatlan. Lehet, hogy nem pásztori pozícióba hívott el az Úr, de arra mindenkit elhívott, hogy prédikáljon. Vagy ha szükség van rá, nincs más, aki imádkozna, akkor imádkozzál.

Lehet, hogy te vagy az egyetlen, akin keresztül az illető üdvösségre tud térni. Kenneth Hagin mondta, hogy a családodat legjobb, ha másra hagyod, de én pl. a húgomat tudtam, hogy nekem kell az Úrhoz vezetni, mert nem volt senki más körülötte.

/25/ A tanítványok azért vevén őt éjjel, a kőfalon bocsáták alá, leeresztve egy kosárban.

Megint a tanítványok tettek valamit. Megmentették Pál életét, azzal, hogy leeresztették őt egy kosárban. Amikor megkövezték Isten felkentjét [Pált], a tanítványok körülvették, és ő feltámadt a halálból. (Csel. 14,19-20)

19/1 Lőn pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsőbb tartományokat, Efézusba érkezék; és mikor némely tanítványokra talált,

Talált magának néhány baptistát, csak nem voltak megkeresztelve a Szent Szellemben.

/9/ Mikor pedig némelyek megkeményíték magukat és nem hittek, gonoszul szólván az Úrnak útjáról a sokaság előtt, azoktól eltávozván, elszakasztá a tanítványokat, mindennap egy bizonyos Tirannus iskolájában prédikálván.

Tehát elkülönítette a tanítványokat, mert az embereknek oly sok véleményük, téves elképzelésük lehet egy bizonyos dologról. És azokat, akiket tanítványoknak tartott, azokat elkülönítette a többiektől.

/20/ Ekképpen az Úrnak Igéje erősen növekedik és hatalmat vesz vala.

20/1 Minekutána pedig megszűnt a háborúság, magához híván Pál a tanítványokat és tőlük búcsút vévén, elindula, hogy Macedóniába menjen.

/30/ Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják.

Arról beszél itt, hogy a farkasok, akik kívül vannak, keresztények, akik kívül vannak, és megtámadnak minket. Ezeket bérenceknek, vagy farkasoknak nevezi az Ige. A megtévesztők pedig, akik a gyülekezeten belül vannak, akik fonák dolgokat beszélnek össze-vissza, és a tanítványokat maguk után vonják. Ez egy veszélyes helyzet.

Egy híres közbenjáró imaharcosról olvasok egy könyvet most, nyolc éves korában el kellett kezdenie dolgoznia. Angliában élt, és mindemellett, az Úrnak szolgálatára szánta az életét. Huszonkét év után különítette el teljesen az életét.

Ez a tizennyolcadik században történt, és az eseményeket felfűzi a könyv, egészen a második világháborúig. Utána híressé vált. Egy negyven éves szolgálatot ír le a könyv. Olyan híres lett, leírja a könyv, hogy volt egy test elhagyásos megtapasztalása, szellemi ajándékok.

Isten mindent odaadott nekünk, amire szükségünk van, ahogy Dávid királynak is odaadott mindent Isten. Azt a vagyont, amit azután át kellett, hogy adjon a fiának, és azt a bölcsességet hozzá, amely által a fia meg tudta építeni a templomot.

Isten ugyanígy odaadott nekünk mindent, kivéve a bűntudatot, a kárhoztatást, és a törvényt. Isten nem adott törvényt a Gyülekezetnek. Vagyis, nem vagyunk a törvény alatt semmilyen formában. Olvastam ma a Zsidó 8. és a 10. fejezeteket és ott leírja az Írás, hogy Isten egy új szövetséget adott Izraelnek.

A kérdés úgy merül fel, hogy mikor jön ki végre a Gyülekezet az Ószövetségből? A kárhozat, és a bűntudat alól szeretnénk ma benneteket kivenni végleg, egyszer és mindenkorra. A János 15. fejezetében nagyon fontos dolgot nézünk meg. 

János 15/1 Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. 

?/2/ Minden szőlővesszőt, amely énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.

Van, hogy az Úr végzi ezt a tisztítást, lemetszést, hogy tovább tudjunk haladni.

3. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek.

Tehát nem tiszták leszünk majd, hanem már tiszták vagyunk.

4. Maradjatok énbennem és én is tibennetek.

Ez nagyon fontos. Sokan gondolják, hogy ők az Úrban lakoznak, de azt nem engedik meg, hogy az Úr bennük lakozzon. És ez az Ő Szelleme által megy, mindaz, amit mond neked, és ezek nem a törvényből való dolgok. Mert az Urat nem az érdekli igazán, hogy most megtartod a törvényt vagy sem, vagy a keresztény törvényeket. Hanem azt szeretné, hogy ha meghallanád Őt, hogy Ő mit mond, mit tegyél.

És ha aláveted magad ennek, azt mondja, hogy most itt egy pillanatra állj meg, és menj az illetőhöz és mondd ezt neki. De a kevélységünk legtöbbször, és a törvénynek a megtartása, és az önigazságunk, amit munkálunk – hogyan beszélnék azokkal a démon megszállottakkal, mondja valaki, hogyan tenném rá a kezem, vagy miként érinteném meg az illetőt?

Ki az illetőnek a mentora, aki így beszél? Nem az Úr Jézus Krisztus! És így nem is fognak senkit üdvösségre vezetni, mert ezek csak az ördög tanai, és egyetlen dologra jók, hogy a világban lévők ne tudjanak semmit az üdvösségről. Ilyen esetben nem lakozol az Úrban, és nem engeded, hogy az Úr benned lakozzon.

Mondod magadról fennhéjázóan, hogy tizedfizető vagy – nagy dolog. Miért fizeted a tizedet? Nem az Isten királyságát akarod vele előléptetni, hanem a te kevélységedet akarod vele masszírozni.

Ugye a másik, aki úgy ment be a templomba, hogy meghajolt az Úr előtt, és mondta, hogy én egy bűnös vagyok – ki ment el megigazultan a templomból? Ki szereti legjobban az Urat? Azok, akiknek a legtöbb bocsáttatott meg, ők szeretik a legjobban az Urat. Ez az igazság. Hallelúja.

/5/ …nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. – mondja Jézus.

És, akik csak fejbe csapják a hallgatóságot mindenféle dologgal, ami az anyagiakról szól, hogy engem támogassál, vagy ide fizesd a tizedet, vagy Isten engem hívott el, és így tovább. Az egész arról szól, hogy te magadat felmagasztald, és nem az Úr felmagasztalásáról szól az életed.

/6/ Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik,

/7/ Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.

Ebben a szóban benne van, hogy ha nincs, akkor megteremtem nektek. Ma ki fogunk jönni az Ószövetségből.

Galata 3/3 Ennyire esztelenek vagytok? Amit Szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?

A törvényről beszél itt nekik, a zsidó- vagy a keresztény törvényekről. Ezek mind a hústestben való cselekvés, és egy hústesti gondolkodásforma, hogy Istennek tetszésére legyünk általa.

5/1 Annak okáért álljatok meg a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, és ne hajtsátok magatokat ismét szolgaság igájába.

A törvény megtartása a szolgaság igája. A 2-es versből kiderül, hogy a körülmetélkedésre utal, ami semmit nem használ nekünk. Abban az időben ez volt a legnagyobb kérdés, a törvény körül, hogy körülmetélkedjenek vagy sem?

/3/ Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.

/4/ Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. 

Ezért a törvénynek egyetlen részét sem tartom meg. Azért nem kell, mert az Ő törvénye a szívemre íratott fel, és benne van az elmémben is. És akkor jön elő, ha megengeded, hogy Jézus benned lakozzon.

/5/ Mert mi a Szellem által, hitből várjuk a megigazulás reménységét. 

/6/ Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.

A 32-es Zsoltárra megyünk, és megnézzük, hogy a zsidók milyen törvények alatt voltak?

Zsoltárok 32/1 Áldott az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.

/2/ Áldott ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és szellemében csalárdság nincsen.

/3/ Míg hallgattam, megszáradtak csontjaim a napestig való jajgatás miatt.

/4/ Mert éjjel és nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében. Szela.

/5/ Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Megvallom hamisságomat az Úrnak; és Te elvetted rólam bűneimnek terhét. Szela.

Mi nem vagyunk a törvény alatt, mi nem vagyunk a bűnök megvallása alatt! Ki az, aki bűnt követ el, vagy mi a bűn? – inkább így kérdezem. Ki az, aki bűnt követ el?

Az I. János 1/9-ről öt-hat különböző prédikálást hallottam a közelmúltban a kegyelem kapcsán. Mindenki másként magyarázza. A mentoraimról beszélek most, akiket én hallgatok. Az egyik szombaton az Úr figyelmeztetett, hogy most menjek és figyeljek arra, ami elhangzik. Óriási hitet fejlesztettek ki.

Tanítják a megbocsátást, és nincs kérdés efelől, hogy neked megbocsáttatott. Ezért nem szabad, hogy kárhozat alatt legyél, és ezért nem kell, hogy megvalljad a bűneidet. Azt kellene megengedned, hogy Jézus benned lakozzon.

És ahogy ezeket hallgattam, több héten keresztül tettem ezt, és a tanítások, amiket hoznak, mindegyik különböző. Nézzük az I. János 1/9 verset

János I. 1/9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

Az egyik prédikátor azt mondja, hogy akkor nincs megtérés az illető életében, ha bűnt követ el, és nem vallja meg azokat. A másik azt mondja, ha nem jársz a világosságban. Megint egy másik, akit a bibliaiskolában hallgattam, azt mondta, hogy ilyenkor megszakad a közösséged az Úrra, de ez sem igaz.

Megint egy másik szerint, nem tudod elkövetni a hamisságot addig, amíg meg nem igazultál. Most a mentoraimról beszélek, hogy miket mondanak most. Öt-hat különböző álláspont hangzott el. A televízióban hallgattam őket, és a konferenciák anyaga megy itt le, ahol a különböző fő szolgálók beszélnek.

A legelső dolog, hogy az igazi lényed, a valós lényed, a szellemed, aki újjászületett, az soha nem követ el bűnt. És ahogy elolvastam az I. János levelét újra és újra, arról szól, hogy ha mi Őbenne lakozunk, és Ő mibennünk lakozik.

Azután megemlíti az antikrisztus szellemét a világban. Amikor az antikrisztus szelleme eltávoztatik a millennium idején, akkor lesz az, hogy az oroszlán és a bárány együtt legelnek, és nem lesznek ellenségek, és nem lesznek bűncselekmények. Az Úr hozott nekem akkor egy megvilágosodást, hogy valami itt hiányzik.

János a leveleit ötven évvel Pál sorai után írta. És Pálnak meg volt a kijelentése a kegyelemről. Pál sehol nem írja a leveleiben a bűnök megvallását! Itt viszont az I. Jánosban, az 1. fejezetben, János zsidókhoz szól.

Tehát mind a szellemünk, mind a testünk, az Úr Jézus Krisztushoz tartozik. Így tehát [a szellemünk], nem is képes elkövetni bűnt.

János I. 5/18 Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik; hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.

Ehhez mindig szeretek párosítani egy másik Igét. Az I. János 3-ban pedig le van írva, hogy mi már tiszták vagyunk, amint Ő is tiszta. Tiszták vagyunk tehát. Megőrzi magát a bűntől. Az életünk [problémáinak] legnagyobb forrása az önzőség, ezért a Szent Szellemnek engedjük meg, hogy foglalkozzon velünk, a kevélység és az önzőség területén.

János az örök életről beszél, az Evangéliumában is ír az örök életről, itt is beszél erről. Ez az örök élet a szellemünkbe került, a természetünk részévé lett az Ő örök élete. János I-ben a 4/1-4 Igékben Isten beszél nekünk az antikrisztus szelleméről.

János I. 4/1 Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.

/2/ Erről ismeritek meg az Isten Szellemét: minden szellem, amely Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van.

/3/ És valamely szellem nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől: és az az antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok, hogy eljön; és most e világban van már.

/4/ Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.

Egy nagyon nagy befolyással rendelkező tanító és prédikátor. Most megnézzük, hogy mit mond itt János hamisságáról? Megint más tanító a hamisságot bűntudatra azonosította. Azt mondja vele, hogy ez a vallásosság. A vallásosság bűntudatot termel bennünk, és ez az Ige azt mondja, hogy megtisztít minket minden bűntudattól.

Ez meg azért nem állja meg a helyét, mert a Zsidó levélben azt olvassuk, hogy megtisztított minket a szent vér minden bűntudattól. Egy másik neves tanító pedig azt tanítja, hogy addig nem lehetsz meg nem igazult, amíg meg nem igazultál, és ez megint csak ostobaság, vagyis elkezdik változtatgatni a dolgaikat.

Ha az I. János 1/9 szerint megvallják a bűneiket, akkor mi a standard? A törvény! Mi a bűnnek az ereje? A törvény! Mi a gyökere a bűntudatunknak? A kárhoztatás a gyökere. Vagyis kárhozat alatt vagyunk, és úgy nem lesz ereje a hitünknek, nem működik, nem fog érni semmit sem, ha megvalljuk a bűneinket a törvény alatt.

Ha engedjük, akkor a saját lelkiismeretünk, a saját szellemünk, naponta fog minket vezetni. És az emberek ezt nem szeretik, főleg azok, akik a törvényt tartják szem előtt, és megvallják bűneiket, és keresztény törvényeket kovácsolnak. Csak a maguk szentségének a felmagasztalása érdekli őket. Tehát az egész a szentségről szól, hogy Istennek tetszésére legyünk.

Akkor leszel Istennek tetszésére, ha meghallod Őt, és követed Jézust, mert nekünk Jézuskövetőknek kell lennünk. Ha Őt fogod követni, akkor fogsz tenni olyan furcsa dolgokat, amelyeket Jézus maga is tett. Ki az, aki sarat tesz a másik szemére, vagy a nyálával összevegyíti a sarat? Tehát fogsz olyan dolgokat tenni, amelyek a fejetetejére állítnak mindent, és rossznak tűnnek.

Mindaz, amit nekem a bibliaiskolában tanítottak, annak a fordítottját, ellentétjét meg is tettem évről-évre, az első tizenöt évben, azután megint rátértem az útra. Mindaz, amit akkor cselekedtem, az ellent mondott annak, amit tanítottak. A legjobb professzorok tanították nekem.

A korai gyülekezetek idején nem voltak könyvek, amiből taníthattak volna. Jézusuk volt csak, Krisztus elméje volt meg nekik. Dávidot vegyük példának? Milyen iskolázottsága volt Dávidnak? Ő volt a nyájnak a pásztora [a legelőn]. Olyan tanítást is hallottam a múltkoriban, hogy azért volt ő a nyájnak a pásztora, kirekesztve a családból, mert nem attól az édesanyától született, mint a többi testvére. Ezt pl. nem fogadom el, mint igazságot.

Dávidnak semmi iskolázottsága nem volt, mindent az Úrtól kellett megtanulnia. A templom építését is az Úrtól kapta, pontos mását a mennyeinek, pontosan úgy kellett kinéznie. Egy tökéletes másolatát kellett megépíteni itt a földön, mintha fényképről lemásolnák. Ha valóban megvan benned Krisztus értelme, és a törvény a szíved táblájára van írva, akkor mi mást kellene figyelned, mint azt? Fontos azt megmutatni, hogy mi az, amit itt az I. János 1-ben az Ige hamisságnak nevez.

Miután hazaértem arról a bizonyos külföldi alkalomról, az Úr könyörületessége volt rajtam. Az egész arról szólt, hogy Ő már megbocsátott nekünk! Kétezer évvel ezelőtt megbocsátott nekünk! A múlt, a jelen és a jövő tekintetében megbocsátott nekünk! És a szellemünk az, ami örök, az pontosan olyan, mint Jézus. És Istennek fia vagyunk, és Isten természete van bennünk.

És ha úgy határozol, olyan életvitellel, hogy Jézus nem lakozik benned… Pál látta őket, hogy kijönnek a prostitúció házából. Nem azt írja nekik, hogy essetek térdre és valljátok meg a bűneiteket. Azt mondja nekik, hogy figyeljetek, had magyarázzam el nektek, hogy kik is vagytok, mert nem tudjátok ezt.

Korinthus II. 6/11 A mi szánk megnyílt tinéktek, korinthusiak, a mi szívünk kitárult. 

/?12/ Nem mibennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben.

A saját érzelmeitek, a saját szenvedélyetek által vagytok szorosságban. Ez magyarázza el valójában azt a problémát, ami fellép az embernél.

/13/ Viszonzásul, mint gyermekeimnek szólok, tárjátok ki ti is szíveteket.

Tárjátok ki a látásotokat. Ne legyetek a kárhozat alatt, és a törvények alatt, hanem szélesítsétek ki a látásotokat.

/14/ Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában;

Tehát a világban kell dolgoznotok és élnetek, de a közösségetek az a szentekkel legyen. Más keresztényekre is vonatkozik ez, akik nem hisznek úgy, ahogy te, azok is farkasoknak minősíttetnek.

…mert mi köze van a megigazultságnak a törvénytelenséghez? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?

Vagyis azt mondja, hogy te igaz vagy, és a törvénytelenséget hagyd békén.

/15/ És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? 

Miért van az, hogy közösségben vannak, együtt járnak keresztények muszlim hívőkkel? Vagy hitetlennel? Mert azt írja, hogy ők az ördögök. Ez a baj ma a földön, hogy az emberek sátániak, a természetük Isten ellenes. Az I. Mózes 6-ban olvasod, hogy az Isten gyermekei elvegyültek a gonosszal.

/16/ Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Bennük lakozom, és bennük tábort járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek.

Vagyis nem fog szexuális életet élni egy ördöggel, ezt írja itt. Nincs semmi keresnivalótok abban a bordélyházban, és azokkal éltek, azokkal a tisztátalanokkal? Ti Isten temploma vagytok! Ezek vagytok! Isten templomát nem viszed be oda a bálványokhoz, mert Isten benned van, és Isten benned jár. Most vagy benned van, vagy nem? Mi az, amit el tudsz rejteni előle? Semmit!

Még magadat sem ismered, amíg be nem mélyedsz az Igébe, mert szellemi lények vagyunk, és testben élünk, és van lelkünk, és Isten Szellem. És neked a szellemeddel kell, hogy kommunikálj Istennel, nem pedig az érzelmeiddel, vagy az érzéseiddel, vagy a testi vágyaiddal, vagy a kevélységeddel, ezekkel nem tudsz kapcsolatot teremteni Istennel.

/17/ Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,

Tehát, ne érintsd azt a tisztátalant. Az Úr mondja ezeket.

/18/ És én Atyátok leszek néktek, és ti fiaimmá és leányaimmá lesztek, azt mondja a mindenható Úr.

Megint oda kanyarodunk vissza, hogy – Őbenne lakozni. És az I. Jánosban azt mondja, hogy hazugságban vagy, ha a sötétségben jársz. A sötétséget az újjá nem született szellem, vagyis az antikrisztus szellemével kapcsolja össze, erről beszél.

Ha az I. Jánost végig olvasod – és én erről rengeteg tanítást hallottam – ő is arról beszél, hogy az Úrban lakozni, és az Úr pedig benned lakozzon. Mert, amint Ő van, úgy vagy te is e világban. Mint Jézus!

Így lettél megteremtve. Isten igazságává tett minket a Krisztusban, nem mi tettük, Ő tette. Ő tett téged szentté, Ő tett téged igazzá. Vagyis nem kell szentté lenned, szent vagy! Bölcsességgé tett téged, Istentől.

Zsidó 8/10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, ezt mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenük és ők lesznek nékem népem.

/11/ És nem tanítja ki-ki az ő felebarátját és ki-ki az ő atyjafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem, kicsinytől a nagyig.

Tehát be van írva a szívünkbe az Ő törvénye, és ott van a szívünk táblájára írva, ahogy Ezékiel könyvében is írta.

/12/ Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem.

Soha! Soha sem! – ez van a görögben. Egy új szövetséget hozott elő, és ezzel a régit eltette az útból. A régit óvá tette, az elmúlt. Az Úrról szólunk most, hogy milyen áldozatot tett értünk az Úr.

Zsidó 10/14 Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.

/15/ Bizonyságot tesz pedig erről nekünk a Szent Szellem is, mert miután előre mondotta:

?A Szent Szellem ad erről megerősítést nekünk.

/16/ Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat,

/17/ Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

/18/ Ahol pedig bűnök eltörlése vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.

/22/ Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől – a gonosz lelkiismerettől –, a vérrel való meghintés által.

Az I. János 3/14-ben írja, hogy onnan tudjuk meg, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Erről szól az örök élet, aki újjászületett: szereted az atyafiakat. Ha nem szereted az atyafiakat, akkor a régi természet kelt fel benned az önzőséggel.

Pál és János is arról tanít, hogy lakozni az Úrban, és megengedni, hogy az Úr pedig benned lakozzon. És ez az, amit gyakorolt a korai gyülekezet. Ugyanis nem volt meg nekik a teljes Írás, hogy azt vagdossák egymás fejéhez, és abból harcolgassanak.

Amikor Jesse Duplantis felragadtatott a mennybe, Pál azt kérdezte tőle elsőként, hogy vajon az én Evangéliumomat hirdeted-e? És az én Evangéliumom a kegyelem Evangéliuma. És ezért kell nekünk bejárulnunk a kegyelem királyi trónja elé. Bejárásunk van oda. Bejárulunk oda, hogy még több kegyelmet nyerjünk.

És nézd meg a Gyülekezetet, hogy milyen kárhozat és milyen bűntudat alatt van a mai időkben. És azt írja nekünk, hogy növekednünk kell a kegyelemben. Járuljunk oda a kegyelem királyi székéhez, és nyerjünk még több kegyelmet.

Ez rólad szól, ezért mond azt, hogy – ez én vagyok! Hallelúja! És jobban fogjuk ezt ezen túl tenni. Nekem prédikálnom kell ezt többet, hogy jól jöjjön elő. Soha nem tanítottam, hogy a törvényt meg kellene tartani, és a törvény alatt kellete élni.

Legjobb, ha az ember feladja a törvényt, odaadja az Úrnak az életét, és az Úr formálja az életét. És megengeded, hogy az Úr benned lakozást vegyen. Így akkor te Őbenne, Ő pedig tebenned tud lakozni, és a jutalmaid által gyarapodni fogsz.

Ezért pl. az evangélistának nem kellene pásztorolnia, mert nem kapsz érte jutalmat. Ha evangélistának teremtett, akkor, ha bármilyen nehéz is az evangélista munkája – ha ezt mondod –, akkor is azt végezd, mert azért van a jutalmad. Ha valaki pásztor, akkor pásztoroljon. Volt, aki tíz évig négy embert pásztorolt, és ma vannak negyvenen, mert kitartó volt. Csak azt a helyet őrizd, amit az Úr neked adott. Ugyanazt a jutalmat kapjuk, amit Joel Osteen nyer majd. Huszonötezer embernek prédikál, vasárnap négyszer.

Remélem, hogy ma kaptatok valamit, nem akartalak benneteket zavarban hagyni, ugyanis nincsen zavarodottság ebben a témakörben. Tehát öt-hat prédikációt hallgattam erről, a legnagyobb szolgálatokat, amiket az Úr jelenleg birtokol. Az egyikőjük ebbe az irányba halad, amit én hirdetek. Három olyan szolgálat is van már, amely teljesen hirdeti a kegyelmet, ahogy egyre több megértést kapnak kijelentések által, keresik az igazságot, és úgy meg is látják.

Az én könyveimben is lehet olvasni az I. János 1/9 szerint a bűnök megvallását. Amikor a lelkiismereted elítél, változz meg! Engedd meg, hogy Jézus valóban benned lakozzék, és Ő vezessen téged.

És mint ahogy Manyika is teszi, ahogy a Szellem vezeti. Tizenegyen üdvözültek a múlt héten, a héten nyolcan üdvözültek, ahogy csak adja az Úr a kórházban őket. Mi Szlovákiába is elmegyünk nyolc üdvösségért, ha kell. Manyika a kórházban találja meg őket, tehát áradni kell az Úrral, szeretetben járni.

Álljunk fel mindannyian, és dicsérjük az Urat! Meg kell köszönnünk az Úrnak, amit tett értünk! Hallelúja! Ámen!

 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL