2014.06.20.  

 

SZELLEMI HÁZ

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. június 15.

 

A helyi gyülekezet annyira tökéletesen és teljesen Isten akarata, hogy abban részt venni, az maga Isten akarata a beteljesedésben. Ha valaki keresi, hogy mi Isten akarata számára, azt javasolom, hogy a legközelebbi helyi gyülekezetben vegyen részt, és akkor megtalálja Isten tökéletes akaratát az életére. Az egyik prédikátort hallottam erről beszélni, és micsoda igazság!

Több mint ötszáz gyülekezetet számoltunk a listánkon ezen a héten. Vannak olyan felekezetek, ahol a helyi gyülekezetek nem ismerik el a más felekezetek gyülekezeteit. Mi nem ilyenek vagyunk, ezt tudni kell. Mi mindegyikőjüket szeretjük, elfogadjuk, elismerjük, és köteles részünk a szeretetben járás velük, ha elfogadnak minket, ha nem.

Ha az ember elkezd egy gyülekezetbe járni, akkor azt fogja tapasztalni, hogy nem mindenkit kedvel egyformán. A gyülekezet azonban nem tökéletes emberekből áll, hanem olyanokból, akik azért jönnek be, hogy tökéletességre jussanak. És amire leginkább szükségük van, az a szeretet megismerése, és a Szent Szellem vezetése. S ahol tudunk, segítünk nekik ebben.

A pásztornak egy olyasféle kenete van a nyája felé, mint ahogy a férj és a feleség szülőkké lesznek. Szinte ösztönösen tudják, hogy mikor mit kell tenni a gyermekeikért. A saját életemből egy példát mondanék el nektek.

Amikor hetente hat napot dolgoztam, a pihenőnapomon a kanapén elszundikáltam. Nem voltam még akkor újjászületve, de mint a villám úgy nyilallt belém – ahogy felébredtem –, hogy hol van a fiam? Kerestem a házban, de nem volt sehol. Három éves lehetett akkor. Nagyon forró nap volt. 37-38 fok meleget és 90 %-os páratartalmat képzeljetek el Texasban. 

A kertben sem találtam, végül az autóban találtam rá, már el volt ájulva. Valahogy rácsukódott az ajtó és nem tudta kinyitni. Olyan vörös volt a feje, mint a piros paradicsom és úgy kellett a kórházba szaladnunk vele.

Ugyanez a helyzet a pásztori kenettel. Ha valamelyikőtökkel az ördög például packázik, és éppen csapdába akarja csalni, te pedig – mint pásztor –, úgy érzed, hogy fel kell hívnod őt. A pásztorok számára tehát így működik ez a kenet.

Az egyik pásztor például elmondta, hogy elment egy összejövetelre, és a szellemébe jött egy éles érzés, hogy el kell mennie imádkozni. Ennyit érzékel a pásztor. Ez a pásztor elmesélte később, hogy mindent félretett abban a pillanatban és mondta, hogy most imádkoznom kell.

Esetleg valaki az éjszaka kellős közepén fog így felébredni és megkérdezi, hogy Uram, mi az, amiért most imádkoznom kell? Az egyik pásztorfeleség, miután az egész éjszakát így végigimádkozta, megkérdezte az Urat: Uram, adj egy látást arról, hogy ki az, aki bajban van, vagy miért imádkozom?

Felénk vannak mérges kígyók, és az egyik ilyen eset miatt volt az ima, mert megmart valakit a kígyó. Ha időben kerül sor a figyelmeztetésre, akkor ki lehet menekülni a veszély­helyzetekből. Buzgók legyetek az imádságban, és a szellemben. Ma erről lesz szó a tanításban.

Az Úrnak sok útja van arra, hogy téged vezessen, megmentsen bajokból, hogy előbbre vigyen az élet dolgaiban. Arról szól a következő Ige, hogy Isten egy szellemi házat épít. Nem egy természeti, kézzelfogható házat, hanem szellemi kapcsokkal ellátott építményt.

1Péter 2,5.

5. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.

Vagyis szellemi áldozatokról szól. Sok időbe telik, amíg az ember csak ül magában és imádkozik nyelveken.

Ez szellemi áldozat olyan tekintetben, hogy az ember ilyenkor a hústestét aláveti Istennek, vagyis a saját kívánságait, vágyait – amit akkor abban az időben szeretne tenni – félre kell tennie, és oda kell, hogy adja magát az imádságra.

A szellemi háznak nem olyan falai vannak, mint egy épületnek, és nem korlátozza be az embert, hogy mit szabad tenni, és mit nem. Nem törvényekből áll.

Valamit tanulmányoztam, és arról volt szó, hogy a gyülekezetet rendszeresen látogassuk. A tanulmány során az Ószövetségből áthajoltunk az Újszövetségbe. Tehát az egy hatalmas dolog, ha az ember hétről-hétre gyülekezetbe jár, és megújul szellemben általa. Az a legfontosabb az életünkben, hogy szellemiekben felnövekedjünk. Ilyenkor ugyanis egy impartálásra kerül sor. A Szellem mindig elhelyez valamit a szellemünkben.

Tanítja az Írás, hogy hitben járunk, és nem látásban. Lehet, hogy úgy érzed magad, hogy te nem vagy még egy dicsőséges szentje az Úrnak. Nem látod még ezt a dicsőséget, de a szellemi birodalomban igenis dicsőséges vagy, és amikor innen hazamész, akkor még dicsőségesebb vagy, mert impartálást fogadtál a szellemedbe.

Ez hit által történik, ugyanis a hit a reménylett dolgok valóságát, a nem látott dolgokról való meggyőződést jelenti, és egyben azoknak a bizonyítéka. A következő Ige a Bővített fordítás szerint írja, hogy mennyire buzgóságosnak kell lennünk szellemben.

 Róma 12,11. Amplified

11. Soha ne hagyjon alább a lelkesedésetek és a buzgóságos igyekezetetek; szívetek izzon és égjen a Szent Szellemmel/a Szent Szellem tüzével, szolgálván az Úrnak.

Tehát a lelkesedés és a buzgóság soha ne hagyjon alább. Izzon és égjen a szellemetek az Úr szolgálata által, mert ez hozza azt elő, hogy az Úr élete valóban bőségesen tud áradni rajtunk keresztül.

Így tudjuk átfolyatni az egész testünkön, az ízületeinken, a karjainkon, a kezünkön, a lábainkon keresztül az Úr életét, mert Isten élete van bennem. És ezt fel kell gerjeszteni magunkban, és át kell kényszeríteni az egész lényünkön.

A Róma 8,11 Igét rendszeresen megvallom, hogy annak az élete lakik bennem, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, és ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti az én halandó testemet is, az Ő bennem lakozó Szelleme által.

Helyreállítja az életfunkciókat a testemben – mondja egy másik fordítás. Az elmúlandó, a veszendő testünket helyreállítja a Szent Szellem által, aki bennünk lakozást vett. Az életet aktiválja bennünk, ugyanis az örök életet befogadtuk.

Buzgók legyetek szellemben. Ez ma reggel megint megjelent a szellememben, hogy egy tűz legyen bennünk az Úr dolgai felé. Vannak, akik dicsőségesebbek ilyen tekintetben. Van egy úgynevezett aura, egy ragyogás, ami körbeveszi őket. Azért van ez, mert ők elmélyednek az Írásokban, és imádkoznak nyelveken, imádkoznak szellemben.

Ha az ember rendszeresen gyülekezetbe jár, akkor ez is hozzájárul ahhoz, hogy egyre inkább buzgóbbá válik, egyre inkább tűzzel ég belül a szíve. Én azért járok gyülekezetbe, hogy ott megújuljak és impartálásokat kapjak.

Amikor az ember hazamegy, akkor észreveszi magán, hogy dicsőségesebb lett és dicsőségesebb leszel te is. Mondd: – most még dicsőségesebb vagyok! Így van, és ezt a tüzet észreveszik a munkahelyeden is.

Az Igének van egy tisztító hatása. Megmos minket az Ige. Ahogy az ember megtisztítja a lángot, a világosság egyre nagyobb és nagyobb lesz. Az embernek a szelleme az Úrtól való szövétnek, vagy az Úrtól való lámpás. Általa világítja meg az embert az Úr maga. Így egyre inkább dicsőségesebbé válunk, és egyre nagyobb a világosságunk, mert így tisztulunk meg az Ige által. Az Ige megmos minket.

Dicsőséges szellemi házzá épít bennünket az Úr. Egybeszerkeszt minket. Valaki azt mondta nekem, hogy én azért nem járok gyülekezetbe, mert oda ez, meg ez jár. A gond az volt, hogy az illető a legdicsőségesebb szenttel volt fennakadva, hogy az miért jár oda? Valószínűleg ő is azon a személyen keresztül született újjá. Minden héten ott van az illető és ragyog, az Úr munkáit végzi, és felnövekszik szellemben.

Az a baj, hogy te testi vagy. Gyermek vagy még, és neked fel kell növekedned. Minket az Úr arra hívott el, hogy szeretetben járjunk. Az a részünk, amely megújult, az a belső ember, a szellemi ember.

Az a részünk, amit úgy neveznek, hogy lélek, annak pedig meg kell újulni. Ez pedig az életünk egész folyamán tart, addig a napig, amíg haza nem megyünk az Úrhoz. Folytonos munka, erőfeszítés.

A kereszténység koncepciója úgy szól, hogy helyesen hiszel-e, és nem azon van a hangsúly, hogy helyesen cselekszel-e? Ugyanis a keresztények csak az idejüket fecsérlik, ha azt hangsúlyozzák, hogy milyen törvények szerint, és annak megfelelően miként kell viselkedni. És megítélik a másikat a szerint, amit azok tesznek.

Ez alapján próbálnak néhányan megigazulni. Azonban te kizárólag az alapján vagy igaz, amit Jézus tett érted. Ha törvénykezel, akkor pedig azt az ítéletet a törvény szerint hoztad meg. Tehát miközben az én cselekedeteim – tegyük fel – nem tökéletesek, akkor is igaz vagyok közben. De ha hiszem, hogy igaz vagyok, akkor hamarosan a cselekedeteim is követik azt, és igaz leszek. Mert hiszem, hogy igaz vagyok.

A vallásosság a cselekedetek alapján jön elő. Azt mondják, ha jókat cselekszel, akkor majd Istentől jókat kapsz cserébe. Ha rosszakat teszel, akkor majd rosszakat kapsz cserébe. De Isten nem ember, hogy hazudjék.

Igaznak jelentett ki téged még akkor, amikor egy igaz cselekedetet sem cselekedtél, nulla volt a részed. És a bűn cselekedete nem befolyásolja a megigazultságodat. Az életedet tönkre teheti persze, ha például kábítószert, vagy más káros dolgot veszel magadhoz. Az emberek nem fognak azért gyülekezetbe járni, hogy meghallgassák, hogy ők mennyire rosszak.

Ha az Ószövetséget nézzük, Isten sorról sorra kente fel a gyilkosokat. Káint, miután meggyilkolta a testvérét Ábelt, Isten szólt hozzá és megjelölte őt oltalommal, pedig ő volt az első gyilkos.

Azután felkente Mózest, azután Dávidot, azután felkente Pál apostolt. Mondod, hogy Isten bizonyára elvétette, amikor ezt tette. Saját törvényeivel nem volt tisztában Isten, amikor ezt tette? Egyik kedvenc versem, a Róma 6,14.

Róma 6,14.

14. Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

Az Úr nem hazudott, amikor ezt tette. Amikor Thaiföldön voltam, és ezzel kapcsolatban kaptam egy kérdést, a pásztor felesége kinevetett engem. Azt mondta, hogy nem lehet az embereket csak úgy szabadon hagyni. Törvény vagy törvénynélküliség – ugyanazt teszik, amit akarnak.

De egyedül úgy fognak az emberek megváltozni, ha a kegyelembe mennek, mert a törvény még soha senkit nem változtatott meg. Pont az ellentéte az igaz. Mert a bűnnek ereje a törvény, mindenféle törvény.

Az ember saját törvényeket hozhat magának. Fogadalmat teszünk például újévkor, hogy ezt meg azt nem fogjuk tenni, hogy jó sok súlyt le fogok adni, ilyen és olyan diétát fogok kezdeni. És azt veszed észre, hogy az év első napjaiban annyit ettél, mint amennyit még soha előtte. Nem győzöd főzni a finomságokat, és mind eltűnik.

Titus 2,11-12.

11. Mert megjelent az Isten, üdvözítő kegyelme minden embernek,

12. Amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:

Isten kegyelme az, ami üdvözítésre visz. Ez megjelent minden embernek. Kaptam egy kérdést arra vonatkozóan is, hogy mi történik Afrikában azzal, aki még soha nem hallotta az Evangéliumot? Ez a vers választ ad rá.

Mert ez az üdvözítő kegyelem arra tanít minket, hogy megtagadjuk a hitetlenséget és a kívánságokat. Vagyis nem a bűn prédikálása fog erre vezetni minket, vagy ha a gyülekezetben ráerőltetünk az emberekre egy csomó törvényt, hogy mit szabad és mit nem.

Dr. Raymond Cox Kaliforniában szolgált a Foursquare gyülekezetben, Aimee Semple McPherson zongoristája volt 12 éves korától kezdve. Amikor itt járt köztünk, azt kérdezte tőlem: Mondd csak, miért nem prédikálsz a bűnről is? Akkor tanulta meg ezt a két igeverset. Utána már idézni is tudta.

Az üdvözítő kegyelem tanít minket arra, hogy megtagadjuk a hitetlenséget, a világi kívánságokat és helyette mértékletesen, igazán és szentül éljünk. A Szent Szellem végzi ezt, mert mi a kegyelem Evangéliuma alatt, Istennek az üdvözítő kegyelme alatt élünk. A kegyelemnek van ereje arra, hogy megszabadítson téged. A kegyelem az, ami életet ad nékünk.

A törvény nem volt képes arra, hogy életet adjon, hanem kárhoztatást kapunk a törvény alatt és a kárhoztatás a legnagyobb hitgyilkos. Mert a hit által van menetelünk ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk.

És ha az ember kárhoztatás alatt van, akkor a hite nem fog működni és úgy érzi, hogy méltatlan és kisebbség érzése lesz. Úgy érzi, hogy nem elegendően jó ehhez, hogy ezt a kegyelmet elfogadja, hogy gyarapodóvá tegye őt Isten. Vagyis ez a hitünket legyilkolja. Nagyon egyszerű, a következő Ige mondja, hogy:

1Korinthus 15,56.

56. A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.

Mindig hozza az Úr a példát nekem, hogy Ábrahám a törvény nélkül élt Isten előtt. Így kapta az ígéreteket. 430 évvel a törvény előtt. Izsák és Jákob is Isten előtt éltek, a törvény nélkül. Jézus, amikor a zsidókkal beszélt azt mondta nekik, hogy a ti törvényetek. Mert azzal dicsekedtek, hogy amit csak mond nekünk Isten, mi azt megcselekedjük. Ők azok, akik a cselekedetek útját választották.

Róma 7,1-4.

1. Avagy nem tudjátok-é atyámfiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él?

2. Mert a férjes asszony, míg él a férj, hozzá van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól.

3. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy; ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgyhogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy.

4. Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi: azé, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.

Nézzük most ezt végig. Addig szól a törvény az ember felett, amíg az ember él. Miről beszél? A törvényről. Kik az atyafiak? A zsidók. A zsidók voltak az egyedüli emberek, akik a törvény alá kerültek. A pogányok nem voltak a törvény alá rekesztve. Ők Isten nélkül valók voltak e világon.

Mert a férjes asszony, míg a férj él, hozzá van kötve törvény szerint. A törvény köti a férjéhez addig, amíg él. De ha meghal a férj, felszabadul az asszony. Ez a törvény alatti életről szól. Tehát, az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy. Ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől. Nem lesz parázna, ha más férfihoz megy.

Azért atyámfiai, vagyis zsidó atyafiak, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus Teste által. Vagyis meghaltak a törvénynek, mert a zsidók megváltást kaptak a törvény átkától, hogy a pogányok Ábrahám áldását örökölhessék.

Ábrahám soha nem volt a törvény alatt. Ő hit által nyerte el az áldásokat. Az igaz pedig hitből él. Vagyis mi nem törvényeket követünk, hanem a Szellemet követjük. Meghaltatok a törvénynek Krisztus Teste által, hogy legyetek máséi. Azé lettetek, aki a halálból feltámasztatott. Mindezt azért, hogy gyümölcsöt teremhessünk Istennek.

Nagyon egyszerű, ahogy ezt az ember megérti, hogy teljesen megszabadultunk a törvény alól. Még könnyebben megérti az ember, ha rájön, hogy soha nem is tartozott a törvény alá. Értitek-e? Most pedig felszabadultunk a törvény alól, és ezt a Bővített fordítás ki is bontja, méghozzá elég hosszasan.

Róma 7,6.

6. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket; hogy szolgáljunk a Szellemnek újságában és nem a betű óságában.

Róma 7,6. Amplified

6. Most pedig felszabadultunk a törvény (hatálya) alól és megszakítottunk mindennemű érintkezést a törvénnyel; meghaltunk annak, ami egykor minket korlátozott, uralma alatt tartott, bebörtönözve tartott. Ezért mi már nem az írott szabályok, rendelkezések régi törvénykönyvének való engedelmességben, hanem a Szellem indításainak, vezetéseinek való engedelmességben szolgálunk az élet megújultságában.

Egy másik fordítás: engedelmesség alá kerültünk az indítások felé, a késztetések felé. Tehát a gyermeknek is mondjuk, hogy ne erre, hanem arra menjen. Az élet újságában és a Szellem indításának engedelmeskedve élünk. Egy új-ságban, egy élet újságában.

Az Ezékiel könyvében mondja az Írás, hogy meg fogom változtatni az embert magát. Adok neki egy új szívet, és az én Szellememet fogom elhelyezni benne, és az én törvényemet fogom beleírni a szívébe, az én természetemet fogom neki adni, oda belehelyezem. Mit jelent ez?

Az Ószövetségben is előfordul ez két helyen és a Zsidó levélben is megtalálható ez az idézet. És utána úgy folytatja Isten, hogy az ő bűneikről többé meg nem emlékezem. Új szívet adok nekik, az én Szellememet adom nekik, az én törvényeimet írom beléjük, elfeledkezem a bűneikről egyszer és mindenkorra. A Zsidó levélben olvashatod. Én ezt elfogadom hit által.

Zsidó 10,16.

16. Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat,

17. Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

Vagyis, ha valami rosszat tesz az ember, Isten a bűneinkről és álnokságainkról többé meg nem emlékezik. A törvény alatt létezik a bűnök megvallása, mert megtörted a törvényt! Mi pedig a bűn törvénye alól megváltást kaptunk.

Tehát nem kell megvallanom a törvényt és a bűnöket, hanem a Szellem újságában az Igét kell megvallanom: köszönöm Uram, hogy megbocsátottál nekem, minden bűntől megtisztultam, elfogadom ezt! És akkor tud jönni Isten kegyelme, és az a megvallás, amit ma is teszünk.

Az 1János 1,9-ben a „ha megvalljuk bűneinket”, az tulajdonképpen kétféleképpen is lejöhet a görög nyelvnek a fordításából. Az egyik jelentése ennek a szónak: „ha elismerjük a bűneinket”. Tehát elismerjük, hogy arra a bűnre megbocsátást nyertünk. Az egyik jelentése a szónak tehát a megvallás, a másik jelentése pedig, hogy elismerjük: Uram elismerem, hogy megbocsátást nyertem erre a dologra, és köszönöm Neked!

Természetesen, jót akarsz tenni, de magadat nem vagy képes megváltoztatni, semmi rossz szokást nem vagy képes magadtól letenni. Szükséged van még nagyobb kegyelemre, és akkor tud Ő megváltoztatni téged. Képes megváltoztatni, még a kívánságaidat is, hogy miket kívánsz. Képes megváltoztatni téged a terveidben is, a látásaidban, hogy azok az Ő tervei legyenek.

Nagyon sok nőnél gondot jelentett, amikor arról beszéltem, hogy pásztorság, mert nem látták magukat, hogy létükre képesek lesznek a szolgálatra, mivel a hagyományos felekezetekben nem láttak nőszolgálatotokat. 

Évekbe telt néhány esetben, míg oda felnövekedtek, hogy lássák magukat abban, mert az volt a gond, hogy nem látták magukat, nem tudták elképzelni a szolgálatukat. Most sok-sok év után már más a helyzet. Nagyon szép nőszolgálatok nőttek fel.

Ugyanígy, amikor újjászülettem, én sem terveztem soha az életemben, hogy prédikátor leszek. Nagy tisztelettel tekintettem az Úr szolgáira, mint ahogy egy rendőrt is tisztel az ember messziről. És ha közelében jártam egy ilyennek, akkor minél messzebbre próbáltam elkerülni, mert nem kerestem a velük való közösséget, és képem sem volt erről.

Egy dolog érdekelt, amikor a bibliaiskolába beiratkoztam, hogy hogyan képes az erő megnyilvánulni Isten Igéjéből?

Abban az időben ott volt az egyik alkalmon egy hippi (nem lehetett mindenki hippi, ki kellett érdemelni ezt a nevet), akinek a szeme vak volt a születésétől fogva, és most megnyílt a szeme. Semmi mást nem csinált, csak ott ült, és akkor vette észre, hogy ez megtörtént, amikor már kiment az alkalomról. Mondta, hogy látok!

Hazament a hitetlen szüleihez, akik két különböző halott felekezetbe jártak. Nem mondom meg ezek nevét, de egyik az okkultizmusban volt, a másik a törvény alatt volt. A lényeg az, hogy egyik sem hitt a gyógyulásban.

Próbálta meggyőzni a szüleit: nézzétek meg, hát látok a szememmel! Az ember lehet igazán ostoba, hogyha az ördög ennyire elvakítja, a saját gyermekének a csodáját sem hiszi, mert meg van tévesztve. Egy hónapra rá találkoztam vele egy összejövetelen, és akkor mesélte el, azért tudom ilyen pontosan, hogy mi történt.

A lényeg tehát, hogy a törvénynek meghaltunk. Egy új szövetségnek élünk, és a régi elévült. Miért akarnak a keresztények kiásni valamit, ami már elévült, elrothadt, elkorhadt? Nem tudom.

Az emberek kárhoztatás alatt vannak, például egy válás miatt. A legnagyobb neves szolgálatok, akiket ismerek, szinte minden esetben megtalálod, hogy elváltak. Nem tudják ezt róluk sokan. A vallásos keresztények még a könyveiket is árulják, mert nem ismerik a szerző hátterét, amit én tudok.

Ha az ember tehát nem zsidó, már első helyen sincs a törvény alá rekesztve. És most meg fogod érteni annak a gondolatnak a menetét, amiről beszélek. Mondjad: Szabad vagyok a kárhoztatástól, a vallástól, a törvényektől, minden törvénytől!

Róma 10,4.

4. Mert a törvény vége Krisztus, minden hívőnek megigazulására.

Minden hívőre igaz a Róma 10,4. A Krisztus jelenti a törvény végét a hívőnek is. Mi pedig igazzá tétettünk Jézus által, nem pedig a törvény által. És ezt kell elfogadnunk hit által. Az Úr hozta ezeket, ezért szeretném, ha végiggondolnánk a következő igesort.

Galata 3,10-12.

10. Mert akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott mindenki, aki meg nem marad mindazokban, amik meg vannak írva a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.

11. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él.

12. A törvény pedig nem hitből van, hanem amely ember cselekszi azokat, élni fog általa.

Jakab 2,10 elmagyarázza azt, hogyha valaki az egész törvényt is megtartja, de vét egy ellen, az egésznek a megrontásában bűnös.

Jakab 2,10.

10. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.

Mert aki a törvény alatt van, az átok alatt van. Mi, a hívők, akik hiszünk, mi nem vagyunk a törvény alatt, mi a jézusi hit alatt vagyunk. Ugye, a Róma 10,4-ben mondta, hogy a törvénynek vége a Krisztus. Ha nem tartod meg a teljes törvényt, ha a törvény alatt akarsz élni, akkor átok alatt vagy.

Nekünk, pogányoknak pedig megadatott Krisztus Jézusban Ábrahám minden áldása. Nem az átkok adattak nekünk. Aki meg nem marad mindabban, amik meg vannak írva a törvényben, hogy azokat cselekedje, ha nem tartja meg mind, átok alá kerül. Nagyon fontos a Galata 3,11-es vers:

Galata 3,11

11. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, – tehát fontos Isten előtt igaznak lenni – nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él.

12. A törvény pedig nem hitből van,

Vagyis a törvényből nem lehet hitet nyerni. Az Igéből lehet hitet nyerni.

A gazdag ifjú, amikor Jézushoz ment, kérdezte az Úrtól, mit kell még, hogy cselekedjem? És mikor Jézus mondta, hogy mit, ő azt válaszolta, hogy mindezeket megcselekedtem. Az ő tizedfizetése a jövedelmének 35 %-a volt, ugyanis a törvény szerint ennyit kellett adni. Egy gazdag ifjúról van szó, mert ezeket betartotta.

De most jön a sor, hogy mi az, amiben szűkén volt. Azt mondta neki az Úr, hogy add el mindenedet, amid van, add a szegényeknek és kövess. És szomorúan ment el ez az ifjú. Nem ismerte az Igét. Nem tudta, hogy miként kell cselekedni az Igén.

Ugyanis mit mond az Ige? Azt mondja az Ige, hogyha a szegénynek adsz, akkor az Úrnak adtál kölcsön, és Ő visszaadja neked. (Péld. 19,17) Tehát egy forintját sem vesztette volna el, de a törvény alatt volt, és nem volt hite. A tanító szolgálatok azt mondják, hogy egy apostoli elhívása lett volna, és az Úr könyörületességre indult iránta. Magas elhívása volt.

Tehát a törvény szerint tudott cselekedni, megtartotta a törvényt, de abban nincs élet. A törvény maga szent volt, de az embert nem tudta szentté tenni. A Galata levél 4. fejezetében magyarázza ezt el.

Galata 4,4-5.

4. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett,

5. Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerhessük a fiúságot.

Vagyis egy szolgaságban éltek, és egy vezetőjük volt. Akik a törvényből éppen csak kijönnek és újjászületnek, azok csak csecsemők, mert nem növekedtek fel szellemben. Akkor ugyanúgy, mint ez a gazdag ifjú, nem tudják, hogy hogyan cselekedjenek az Igén, és kárhozat alá kerülnek. Úgy érzik, hogy mindent ki kell érdemelniük.

A törvény követel tőlük, a törvény cselekedeteit követeli tőlünk, de nem tesz semmit az embernek. Cserébe Ő, a Krisztus mindent elvégzett értünk. És ha ezt a fajta mentalitást megérted, akkor mindent el tudsz tőle fogadni kegyelemből, mert Ő elvégezte.

Vagyis, amikor eljött az időnek ez a teljessége, Isten kibocsátotta a Fiát, aki asszonytól lett. Nagyon fontos ezt megérteni, mert így az Ő teste az ember vonaláról, az Ő családfájáról származott. Tehát az emberi gének szerint öltötte fel a testét.

A háborúzás [a gonosz erőkkel], ami folyt az óriások idejében is, az emberi géneket akarták megrontani, a gén állományt. Ádám előtt is, Ádám után is és az özönvíz után is ez volt a célja az ellenségnek, és ezért sok ítélet volt a földön.

Az Atlantisz is ezért süllyedt el annak idején, egy ítélet sújtotta. Egy másik nagy kontinens, a Pacific is ezért süllyedt el. Japánok találtak meg nyomokat abból az időből. Hogy ez miként volt, és milyen ítélet alá esett, most nem fogok belemenni ennek a részleteibe. Nagyon magas technológiaszinten élő népek voltak, a bukott angyalok hozták a tudást.

Sok minden volt, amivel magának a Mennyei Atyának kellett foglalkoznia ezzel kapcsolatban. De a Mennyei Atya olyan tervet dolgozott ki, hogy egy időkeretbe zárta be az ördögöt, és ítélettel sújtotta.

Egy szövetséget kötött egy emberrel, Ábrahámmal, és a törvény alatt született az Ő Fia, Isten Fia. Így van írva: aki asszonytól lett, törvény alatt lett, hogy megváltsa azokat, akik a törvény alatt voltak, hogy mi elnyerhessük a fiúságot.

A hüosz szó áll itt, a felnövekedett fiúságot is jelenti ez a szó, mint az apostolok. Akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Tehát a hüosz szó áll ott, felnövekedett fiak, akik tudják a Szellemet követni.

A Szellem ugyanis fog mutatni dolgokat, mikor megtanulsz együtt járni vele. Olyan dolgokat mutat, amik az értelem számára nem egyeznek a racionális gondolkodásmóddal, de ehhez kell felnövekedni szellemben, hogy ezt meghalld, és hogy fel tudjon kenni és tudjon használni téged benne.

Egy dolog biztos tehát, hogy Jézus nem azért jött, hogy a törvényt elhozza, hanem azért jött, hogy a zsidó népet felszabadítsa a törvény alól. Egy új szövetséget adjon nekünk, a pogányoknak, mert a törvény nem volt képes minket szentté tenni, ezért jött el az Úr.

Egy dolgot mindenképpen mondhatok az ez éves tanulmányaimból. Nagyon sok könyvet olvastam, most egy kicsit alábbhagyott ez az olvasási lelkesedésem, mert nagyon sokat ismétlődnek ezek az elemek a könyvekben.

Angyali háborúzás folyt hosszú-hosszú időn keresztül. És [a bukott] Lucifert, aki egy felkent kerubja volt Istennek, vagyis messiási kerub volt, Isten egy csapdába vitte őt azáltal, hogy egy időzónába került.

A mi világunk pedig az örökkévalóságba szól. A mi jövőnk az nem csak egy időzónára van meghatározva. A mostani időkorszak hétezer éves. Utána Isten elégeti a földet, tűz által emésztetik meg. Tehát volt egy időszak, amikor [az ítélet során] víz által pusztította el Isten a világot, és lesz egy következő, amikor tűz által emésztetik meg e világ.

Tudjuk azonban az Írásokból, hogy lesz teremtve egy új menny és egy új föld. És ebben az újságában az új Jeruzsálem fog aláereszkedni a földre. Isten úgy fogja feltekerni ezt a földet, mint a használt ruhát, és egyszerűen eltűnik a szemünk elől. Összehajtja és eltűnik. Isten hite fogja ezt elvégezni.

Utána fogunk Isten jelenlétében élni örökkön-örökké az eredendő világosságban. Azok a bukott angyalok, a lázadásban lévő angyalok, akik kijöttek a mennyei helyükről, ők az eredendő világosságban, az ősfényben lettek teremtve, ezért nem volt számukra megtérési lehetőség.

Számunkra azért van lehetőség [a megtérésre], mert mi a sötétségben születtünk, és hústestben élünk. Mi a sötétségből kerültünk át a világosságba, és nekünk egy megdicsőült feltámadott testünk lesz, amiben élünk örökkön-örökké. Ez óriási dolog!

Nemcsak mi, hanem az előttünk lévő időkorszakok is ide sorakoznak majd be. Hatalmas történés lesz ez. A Gyülekezet így nevezi ezt, hogy elragadtatás. A gyülekezeti korszakban így hivatkozunk erre az eseményre. De azt is mondhatnánk, hogy az első feltámadás.

1Thesszalonika 5,1.

1. Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükséges írnom néktek.

Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ti [új teremtések] tudjátok ezeket. Hogyan? A Szellem által. A zsidóknak Isten jeleket ad. Most a négyes vérhold állás, a tetrádos vérhold sorozat, ez nekik mondja, hogy közel az idő. De 2015 után a NASA szerint nem lesz több olyan, hogy zsidó ünnepek és vérholdak esnének egybe. Ilyen nem lesz így több. Úgyhogy a bizonyságát megadja az Úr, hogy tudja az ember ezt.

Így kell nekünk élnünk, a Szellem bizonysága által ösztönösen tudunk dolgokat, mint ahogy ezt már mondottam nektek. Egyszerűen ösztönösen tudunk dolgokat belülről úgy, hogy kifejlesztjük ezt a képességünket.

A Zsidó levél tanítja, hogy a szellemi érzékszerveink kifejlesztése által tudjuk megkülönböz­tetni a jót a gonosztól. Tehát a fizikai érzékszerveink is segítenek minket, ahogy felnövekszünk ebben. Vagyis belül tudja az ember. Hogyan? Képes megkülönböztetni egyiket a másiktól.

A megújulás – ami belülről kell, hogy történjen –, az impartálásokból, a dicsőség növekedéséből és az Igéből jön a szellemünkbe. Nem szabadna, hogy elhagyjuk az egybegyülekezésünket, ha valóban fel akarunk növekedni szellemiekben. (Zsid. 10,25)

Én szeretnék mindent elfogadni, amit lehet, mert az Úrnak gazdag öröksége van számunkra. Én szeretném mindazt átvenni, amit az Úr nekem szánt! Mi a helyzet veled? Ugye, az Úr szellemi házat épít és a szellemi házban „élő kövek” vagyunk. 

Az embereknek ezt fel kell ismerni, hogy részünk van abban, hogy a szellemi ház felépüljön. Fel kell növekedni, hogy az Úr tudjon használni minket. Amikor az ember hétről hétre lemerül, akkor vissza kell jönni arra a helyre, ahol az Úr feltölti az akkumulátorokat.

Ezt az örök életet meg kell tanulni megnyilvánítani a testünkben. Amikor nyelveken imádkozunk, akkor egy titkos bölcsességet merítünk elő belülről. Tehát nemcsak, hogy mi megkaptuk ezt az örökséget, hanem el kell fogadnunk ezt az életünkre, a Jézus nevében. Ámen!

Álljunk fel, és tegyünk egy közös megvallást. Meditálni kell az Igén, elmélyedni: Köszönöm, Uram, az Igét, az Igének a fürdőjét. Köszönöm az impartálásokat, amiket a Szent Szellem végez. Így növekszünk dicsőségről dicsőségre. Én is növekszem dicsőségről dicsőségre, nagyobb dicsőséggel térek haza, és növekedni fogok. Nagyobb hitem lesz, nagyobb bölcsességem lesz, nagyobb megértésem lesz, mert növekszem szellemben. Köszönöm Uram, áldott legyen az Úr neve. Mindent elfogadok, amit nekem szánsz. Elfogadom az örökségemet, elfogadom a helyemet a Krisztus Testében, és örvendezek ezen az én helyemen. Áldott legyen az Úr neve. Ámen!

Köszönöm, Uram, ezt az örök életet, ami feltámasztotta Jézus halott testét, és ugyanaz a Szellem, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, megeleveníti és meggyógyítja, feltámasztja az én halandó testemet az Ő bennem lakozó Szelleme által. Beleárad az ízületeimbe a Jézus élete, árad bennem a fejem tetejétől a talpamig, árad a testemben, az ízületeimben. Megszünteti a betegséget, a daganatokat, a fájdalmakat, a gyengeséget, a vírusokat, a baktériumokat, a gombákat. Rendellenes növekedések tűnnek el, daganatok tűnnek el! Az élet, amely az Úr Jézusé, árad bennem, meggyógyítja a testemet, megeleveníti a testemet, felépíti a testemet. Minden dicsőség az Úr Jézus Krisztusunké. Ámen! Halleluja! Dicsőség Istennek, mert ez az igazság.

Fel kell ezt gerjesztenünk minden nap magunkban. Parancsszavak mennek ki, és a prófécia is jelen van, amiben közbenjárás van ma, valamiféle hazug tünetek, amelyeknek meg kell parancsolni, hogy: fájdalmak távozzatok el! És elmennek.

Megparancsoljuk ma a prófétálás szellemében, hogy a fájdalmak eltávozzanak! A kézből eltávozzanak a fájdalmak, a gerincből eltávozzanak a fájdalmak, a hústestből eltávozzanak a gyomor és a belek területén, a rákbetegség eltűnjön a testből, a fájdalom eltávozzon a veséből, a vese gyógyuljon meg, a gerinc gyógyuljon meg, legyen teljessé!

Adósságok távozzanak el, a pénz pedig jöjjön hozzám, munkahelyek jöjjenek, vállalkozások növekedjenek. Gyarapodás jöjjön, legyetek teljesek, a Jézus nevében. A vállalkozások, üzleti dolgok terén is sokkal többet kell a hitünket kiárasztani, mert az Úr gyarapítani akar minket, és mi igenis növekszünk a Jézus nevében.

A térdben és a gerincben (derék, keresztcsont), vesében van gyógyító kenet. A gyógyító kenetben lehet részesedni és meg lehet gyógyulni. Hogy az Úr mennyire itt van velünk, az érzékelhető abból, ahogy körbe tudja ölelni az embert.

Nincsenek erre szavak, hogy elmondjuk, de érzékelhető az Ő közelsége, jelenléte, ahogy körbevesz bennünket. Egy finom jelenlétével van itt az Úr, és úgy öleli át az embert, hogy minden élő tudja, hogy itt az Úr. Olyan erőteljes a jelenléte. Dicsőség Istennek! Ámen!

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL