2014.01.08.  

A MEGVALLÁS TÖRVÉNYE 2.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2014. január 5.

 

Tudod-e mit mond a Szellem, az Atyának a szíve? Hogy Ő szeret téged, feltételek nélkül! Nem azért, mert bármi jót tettél volna, nem azért, mert rosszakat tettél volna. Nem keres rá okot, hogy szeressen téged. Feltételek nélkül szeret téged! Mindegy mi volt a múltadban, mi van a jelenben, vagy a jövőben, hogy hogyan öltözködsz, hogy mennyit tanultál, honnan jöttél. Feltétel nélküli szeretet ez, és mi is feltétel nélkül szeretünk, üdvözlünk téged az Úr jelenlétében. Nem keresünk okot rá, hogy miért is szeressünk, hogy miért barátkozzunk veled. Mert az Atya elfogad, éppúgy, ahogy vagy.

Azért jöttél, hogy befogadd Jézust, pont úgy, ahogy vagy, nem cselekedetekből. Az Úr jelenlétébe jöttél, úgy, ahogy vagy. Mindegy, hogy mennyit olvastad a Bibliát, mindegy, hogy mennyit tanultál, mit tettél, vagy mit nem tettél, a mennyei Atya feltétel nélkül szeret téged, és Jézus tette ezt érted. A szent vér megtisztított a múltadtól, a jelen és a jövő bűneitől. Mindezt az Atya szívén lévő feltétel nélküli szeretet teszi.

És ma, ahogy beszélünk egymással, s ahogy köszöntjük egymást, azt kell mondanunk egymásnak, hogy elfogadlak téged. Azért jöttél, hogy az Urat imádd. Pontosan úgy elfogadlak, amint vagy, nem keresek okot és érvet, hogy kedveljelek, hogy szeresselek, úgy szeretlek, amint vagy. Köszönjük Úr Jézus. Ámen.

Most öleljétek át így egymást ezzel a szeretettel. Köszönjük az Úrnak a gyönyörűséges dicséretet. Drága Jézus köszönjük a jelenlétedet. Kezünket a zsebkendőkre vetjük, és a hit cselekedetére a kenet beárad, majd kilép és elvégzi a munkát a betegekhez érve. Gyógyulások és szabadulások lesznek, gyengeség és fájdalmak tűnnek el.

Szabadok vagyunk Atyám az ördög minden nyomorúságától, a Jézus Krisztus szent nevében! Hisszük és megvalljuk ezt és megvan nekünk, a Jézus nevében. Köszönjük az Úr jelenlétét. Az Úr örömében vagyunk jelen, remélem, észrevettétek. Szeretett gyülekezet vagyunk, akkor ezt gyakoroljuk is.

Tegnap egy nagyon különleges dologról volt szó. Hogy ezen a helyen egy nyitott portál van az égre, a közbenjáró imádságok által nyílt ez meg. Havonta egyszer imádkozunk így egyben, ezen kívül a hét öt napján odaát, a 70-es számú épületben. Soha, soha nem hagyjuk ezt el, havonta egyszer így összejövünk.

Az Úrnak a jelenlétében vagyunk ma is, ami azt jelenti, hogy kijelentést tudunk venni Tőle. Kijelentést veszünk az életünk dolgairól, az életünknek a mikéntjeire, a vállalkozásokra, az üzleti dolgokra. Az elmulasztott dolgainkra, amit elfelejtettünk megtenni, de meg kell tennünk, és így tovább.

A tanítások azért fontosak, mert akkor kapunk egy rálátást arra, hogy amit eddig is tettünk, azok a szellemi dolgok miért fontosak és hova visznek bennünket? Ami eddig megadatott nekünk, ami nálunk van, azt nem akarjuk elveszíteni. Egyik az Úr jelenléte, ami nekünk megadatott. Egy bizonyos prioritást kell felállítanunk az életünkben, hogy ha az Úr jelenlétét szeretnénk mindig magunknál tudni.

A 73-as Zsoltárt adja nekem az Úr már évek óta erre, hogy vannak a világban a gazdagok, és hogy mennyire irigykednek erre a többiek mindaddig, amíg be nem megyünk az Úr jelenlétébe, és ott meg nem látjuk az ő végüket. Hogy hogyan csúsznak el, hogy hogyan zuhannak alá, hogyan mennek tönkre, és hogy milyen bolondok voltunk.

A mi feladatunk, amikor imádkozunk, a Szent Szellem által, hogy a gonoszokat erre a helyre juttassuk, ami az ő méltó részük. Ezelőtt még vannak más dolgok is. Tehát fontos a mai tanítás azért, hogy megértsük, Isten az igazságszolgáltatásban megfizet az igazaknak, és a gonoszoknak is visszafizeti az ő gonoszságukat többszörösen. Ő a bosszúállás Istene is.

János 6,35.

35. Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.

Jézus itt arról tanít ebben a részben, hogy Ő az élet kenyere, és Őt kell ennünk. Péter levelében is utalás kerül erre, hogy a romolhatatlan magtól születtünk és a hamisítatlan tejnek italával kell, hogy táplálkozzunk ezután. Jézus, miután erről tanít, a tanítványokhoz fordul és megkérdezi, hogy ti is megbotránkoztatok rajta? Aztán a 63-as versben…

János 6,63.

63. A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, Szellem és élet.

A Szellem az, aki életet hoz. A testnek a dolgai, a hústest gondolkodásmódja nem visz előbbre. Azok a beszédek, amelyeket én szólok néktek, mondja Jézus, az Szellem és élet.

A szavaink nemcsak zajból állnak, hanem a szavaink szellemet képviselnek és hordoznak! Amikor az ember szavakat szól a másikhoz, az szellem formájában képes behatolni az ő szellemébe, egész a benső részünkig tud hatolni. Az embernek a szelleme az a része, ami az Úrnak a lámpása is egyben és az világosítja meg az ő egész bensejét.

Ha valaki gorombán szól például hozzád, bántó szavakat szól hozzánk, akkor van, hogy napokig rágódunk rajta, s vissza és visszahalljuk ezeket a szavakat, amiket hozzánk szóltak.

Amikor a szavakat kiejtjük, akkor életet adunk azoknak a szavaknak. Tisztán mondja az Írás, hogy képesek vagyunk az élet szavait szólni, vagy a halál szavait szólni. Biztosak lehetünk tehát abban, hogy a szavak nemcsak zajból állnak.

Van, hogy az ember úgy beszélget a másikkal, hogy semmi tartalma, jelentősége nincs, és tényleg csak zajnak számít. De Jézus felhívja a figyelmünket arra, hogy minden hivalkodó beszédért számot kell adnunk az ítélet napján.

Annyira szeretnék menni, majdnem belehalok! – mondja valaki. És azt gondolja, hogy hát, az nem fog fájni. Egy televíziós prédikátor felhívta a figyelmet arra, hogy nem igaz, hogy ezek csak zajtól állnak ezek a mondások. Engem a halálra ijeszt ez a dolog, vagy majd belehalok – ilyeneket mondunk. Mindaz, amit kiszólunk a szánkból, hatása van az életünkre!

A múlt heti tanítást folytatjuk, címe: A megvallás törvénye 2. Vagyis a beszélgetéseinknek a törvénye is lehetne, hogy mit beszélgetünk egymással, arra is vonatkozik ez.

Jób 38,33.

33. Ismered-é az ég törvényeit, vagy te határozod-é meg uralmát a földön?

A világegyetem törvényeit ismered-e? – mondja egy másik fordítás. Hogy miként befolyásolja a menny a földet? Tanuljuk azt, hogy amit megkötünk a földön, az a mennyben is kötve van, s amit megoldunk a földön, a mennyben is oldva van. Imádkozzuk, hogy legyen meg a Te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is.

Tehát, amit mond ez az Ige: ismered-e a szellemi törvényeket, és tudod-e, hogy a szellemi törvények miként befolyásolják a fizika törvényeket? Van, aki még a mai napon is azt állítja, panaszolja, hogy Isten az ő nagy problémája, de nem Isten a te problémád.

Példabeszédek 18,21.

21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Aki szeret beszélni, le is aratja annak következményeit. Néha figyelem az embereknek a beszédét a szájukból, és amik kijönnek onnan…!

Zsoltárok 141,3.

3. Tégy Uram závárt az én számra; őriztessed az én ajkaim nyílását!

Ez egy ószövetségi felkiáltás Istenhez. Mi nem az Ószövetség alá tartozunk, hanem egy jobb szövetségünk van, az Újszövetség. Ebben a szövetségben Isten nem fogja őrizni az ajkadat. Meg fogja mutatni neked azt, hogy miként tudod te magad őrizni az ajkaid nyílását. Megváltott téged Jézus Krisztus által és az ajkaidat, szavaidat saját magadnak kell őrizni.

Zsoltárok 39,1.

1. Mondám: nosza vigyázok útjaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel; megzabolázom szájamat, amíg előttem van a gonosz.

Sokszor kaptam ezt az Igét Isten Szellemétől, bizonyos helyzetek előtt. Az a gonosz, ami akkor előttem volt, az legtöbbször a karizmatikus keresztényektől jött. Mi volt a gonosz velük kapcsolatban? A szájuk.

Szeretnék elfordulni ettől. Ugyanis, azt mondja ez az Ige, hogy a démonok ott ülnek előtted és várják, hogy mi jön ki a szádból. A démonok várják a társalgás, a beszéd, a párbeszéd szavait a szádból.

Miért várakoznak ott? Mert tudják jól a démonok, hogy a halál és az élet ereje, s hatalma az nem Istennél van, és nem a sátánnál van az élet és halál ereje. Hanem tudják, hogy az élet és a halál hatalma és ereje nálad van! Olyan helyzetekbe akarnak hozni, ahol a rossz dolgokat, a téves dolgokat fogod végre kimondani.

Ezért egyrészt elvakítanak, másrészt olyan képeket festenek helyzetekről, hogy a lehető legrosszabbul lásd azt a dolgot, hogy legsötétebben lásd. Jóbbal is ezt tették. Azt akarják, hogy olyan irányba vigyék a kimondott szavaidat, amit nem Isten mondod.

Példabeszédek 30,32.

32. Ha bolond voltál felfuvalkodásodban, vagy ha gonoszt gondoltál: kezedet szájadra vessed.

Vagyis a kezedet tedd a szádra. Mihez kell kezdenünk a szánkkal? A démon épp most sugallt egy gondolatot az elmédbe, és arra akar rávenni, hogy amit ez a gondolat hozott benned, azt lereagálva mondd is ki! Ezért őrizni kell a szádat.

Egy családdal történt egy nagyon súlyos autóbaleset. Az egész család kirepült a kocsiból. A férjjel nem történt súlyos sérülés, a felesége alig maradt életben. Egy napra rá, pont a férj halt meg, és mindenki más, akármilyen súlyos volt a sérülés, életben maradt és meggyógyult. Mi az, amit a feleség hallott a férj szájából? A férj azt mondta: ebbe belehalok!

Ausztráliában volt egy illető, akin egy nyílt mellkasos szívműtétet végeztek. Láttátok a Tv-ben, hogyan kell ilyenkor beöltözni. Két szekcióban figyeltek rá, nagyon komoly volt a helyzet. Akik kijöttek a műtőből, mondhatom, hogy úgy tapasztaltam, hogy elég gorombán beszéltek velük, semmi szeretet nem folyt ki a szájukból.

Egyiket kihozták a műtőből így, és úgy tűnt, mintha tíz teherautó ment volna rajta át, csupa kék volt az illető. Tudom, hogy még ennél is rosszabbul érezte magát. Valamit szeretett volna elérni, de azt mondták a nővérek, hogy húzza fel magát. Bele kellett fújniuk valamibe.

Volt egy másik, tele félelemmel. Meg lehet azt mondani, ha valaki tele van félelemmel. Két napra rá meg is halt, mert még azt sem próbálta meg, hogy felkapaszkodjon. Félelemmel volt tele. Tartott tőle, hogy bármit is tegyen.

Érted-e a lényegét, hogy mire akarok utalni? Megnyitotta az ajtót az illető a félelem által az ördögnek, mint ahogy Jób is tette. Jób is ezt mondta, hogy amitől remegve remegtem, az jöve rám. A helyzeteket, a gondokat az Úr vállára kell vetni, és nem szabad nekünk hordozni.

Mondja az illető, hogy tudom, hogyan kell imádkozni. Elmondja az imát és aztán az orvos jelentéséről beszél egész nap, hogy mit írt le az orvos. Az az ő szakértelme, te pedig zárd be arra a szádat. Az orvos végzi az ő dolgát, ami az övé, te pedig a hitedben kell, hogy munkálkodjál. Ámen.

A lányomat kellett megtanítanom egy hit-ügyben. Azt mondta nekem, hogy tudom, hogyan kell imádkozni és imádkoztam is. De mondom neki, hogy drágám, nem azt fogod megkapni, amit imádkoztál, hanem azt, amit utána beszélsz, azt fogod megkapni. A problémát beszéled egyfolytában, a helyzetről beszélsz folyton-folyvást.

Az a helyzet már nem a te dolgod, miután az Úrnak adtad. Hadd beszéljen az orvos róla. Nekik el kell magyarázniuk, hogy mit találtak, mik a tünetek, amihez ők értenek. Két-három alkalommal végigmentünk így nap mint nap ezen.

Aztán úgy tűnt, hogy megértette, mert már csak az Urat dicsérte, és a gondokat az Úr vállára vetette ezzel kapcsolatban. Az orvosok most már tudnak majd mihez kezdeni, mert az illető hitben áll. Főleg egy családban, ahol mindenki hitben áll.

Efézus 4,29.

29. Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak amely hasznos és szükséges az építésre, hogy kegyelmet adjon a hallgatóknak.

A szavak kegyelmet szolgáljanak annak, aki hallgatja! Isten azt akarja, hogy szeretetben járj, és emellett felépítsd a másikat. Olyan szavakat szólj, ami épülést hoz a másiknak.

Jób könyvében lehet látni Jóbnak a harcát az ördöggel. Ez egyik könyve az Ószövetségnek. Nézzük csak a…

Jób 3,25.

25. Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam.

Pontosan az, amitől féltem, megtörtént velem. Bejött a félelem Jób életében, és ez a félelem démonikus munkákat, aktivitásokat hozott a színre. Aztán Jób egy megértést kapott erről, olvassuk ezt a…

Jób 6,23-24.

23. Szabadítsatok ki engem az ellenség kezéből, és a hatalmasok kezéből vegyetek ki engem?

24. Tanítsatok meg és én elnémulok, s amiben tévedek, értessétek meg velem.

Tanítsatok meg engem és én visszafogom a nyelvemet. Mert kijelentésre volt szüksége, hogy mi az, amit még nem ért és meg kell, hogy értsen. Hol tévelyegtem, hol hibáztam. Jób egy kijelentést kapott Istentől, amiben megértés jött hozzá, mert Jób szája őt bajba vitte.

Azért beszélek erről, mert lehet olvasni könyvet kint a világban a pozitív gondolkozás módról. Azt is mondja a Biblia, hogy amiként az ember gondolkodik, olyan is ő magában. Egymagában a pozitív gondolkodásmód nem fog megszabadítani téged. Miért? Mert a szavaknak hatalmuk is van.

Nincs azzal semmi gond azzal, hogy azt mondjuk, hogy pozitív gondolkodásmódban működtetjük az elménket, de a hajó elsüllyedhet, miközben pozitív gondolkodásban gondolkodsz. Közben süllyedhet és elsüllyedhet. A pozitív gondolkodásmód egymagában nem fog megszabadítani téged. Nem fogja tudni megváltoztatni a körülményeidet. Mi az, ami változást hoz? Az, amit kimondasz a száddal!

A Tv-ben hallom a prédikátorokat, és amikor hirdetik a saját műsorukat, mit mondanak? Azt mondják, hogy ezt mondd ki, folyton-folyvást. Mondd ki folyton-folyvást. Mondjad, mondjad és mondjad! Hogy még semmi nem változott, minden ugyanaz? Csak mondjad továbbra is. Ez is a hitnek a működése.

Márk 5,23.

23. És igen kéré Őt, mondván: Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.

Jairusnak a történetét írja le a Szentírás. Zsinagógának a fejéről, a rabbiról van itt szó. Ő kimondott valamit. Nem sokkal ezután nagyon rossz hírek jönnek hozzá. De ekkor már Ő kimondta a hitét. A hite pedig így szólt, hogy ha Te ráteszed a kezed, az én leánykám meggyógyul és él!

Jézust azonban feltartóztatják az útjában. A vérfolyásos asszony jön, aki megérinti a ruhája szegélyét, és erő árad ki, származik ki Jézusból és a vérfolyásos asszony meggyógyul. Ő hogyan szerezte meg ezt a gyógyulást?

Úgy ment a vérfolyásos asszony Jézushoz, hogy azt mondogatta magában, többször kimondta (az van az Írásokban): ha csak a ruhája szegélyét érintem is, meggyógyulok! A szívében, a szellemében, a hitében és a szavaiban készült erre. Miután meggyógyult, Jézus hozzáfordult, és azt mondta: leányom a te hited tartott meg téged!

Márk 5,34.

34. Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és megszabadulva bajodtól, maradj egészséges.

A 35. versben pedig Jairus házától jönnek a küldöttek, nagyon rossz hírrel. Nézzük meg…

Márk 5,35.

35. Mikor még beszél vala, odajövének a zsinagóga fejétől, mondván: Leányod meghalt; mit fárasztod tovább a Mestert?

Van annyi hatalmad a családon belül, hogyha kapsz valami rossz hírt egy családtaggal kapcsolatban… Norvel Hayes-nek az egyenes üzenete: amit legelőször kimondasz a száddal, azt fogod megkapni! Bármilyen helyzetben legyen is az.

Mondtam nektek az autóbalesetet, hogy az illetőnek nem volt súlyos sérülése. A családtagok, akiknek valóban voltak sérülései, hónapokig voltak a kórházban és felépültek, a családfő pedig meghalt.

Bármely helyzetre én kiképeztem magam erre. Minden helyzetre előre. Ha az ember elcsúszik a jégen, és hármat bukfencezik. Mit mond az ember? Kitört a nyakam? Nem! Most beveszem a gyógyulásomat!

Volt, hogy nekimentem úgy dolgoknak, nekiütöttem valamit, és a fejem tetejétől a lábam ujjáig érzékeltem, hogy beütöttem. Mit mond ilyenkor az ember? Beveszem a gyógyulásomat! Nem azt mondom, amit érzek, vagy, hogy most mi jön. Hanem: beveszem a gyógyulásomat!

Jairust le akarták állítani, hogy ne zaklasd tovább a Mestert, a lányod meghalt. Mit tett Jézus? Jézus azt mondta, hogy most maradj csendben, és amit eddig kimondtál, ahhoz ragaszkodj továbbra is.

Miután megtetted a megvallásodat, csak zárd be a szádat erősen, és ragaszkodj ahhoz, amit kimondtál. Jézus, amikor a házhoz ér, akkor már nem az összes tanítványát viszi, csak néhányat visz, mert nem akarja, hogy túl sokan legyenek, akik esetleg ezt-azt mondanak majd.

Márk 5,38-39.

38. És méne a zsinagóga fejének házához, és látá a zűrzavart, a sok siránkozót és jajgatót.

Siránkozók és siratók voltak zsidó szokás szerint a háznál. Nézzétek Jézus szavait!

39. És bemenvén, monda nékik: Mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik.

Erre kinevették. Jézus azonban itt egy szellemi törvényt hozott működésbe. Amikor az ember helyzetekbe kerül, akkor az ördög küld küldötteket is, hogy kiszármazzon a szádból az, amit ő hallani akar.

Arról is gondoskodni akar, hogy semmi jót ne mondjál ki a száddal, ami előbbre vinne. Ilyenkor hatalmat kell venni. Ez mindkét irányba működik. A bosszúállás tekintetében például a keresztények nem mondják ki a szükséges dolgokat.

Az ördög, amikor meglátogat, akkor gondoskodik róla, hogy azokat a dolgokat úgy is érezd, hogy rosszul érzed magad, s hogy kimondd azokat a dolgokat. Vagyis le akar húzni a földre, de neked pedig föl kell kelni. A világban élők nem fognak megérteni.

Róma 3,4.

4. Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, mikor vádolnak téged.

Neked csak azt szabad mondanod, amit Isten mond! Ismeritek jól az 1Péter 2,24-et – az Ő sebeivel gyógyulánk meg. Ehhez kell ragaszkodnod. Ki kell jelentened, hogy én élek és nem halok meg. Mert a halál és az élet a nyelv hatalmában van.

Példabeszédek 18,21.

21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

A szavaidnak értéke van! Isten Igéjével lehet megmérni, hogy az mennyit ér. Olyan emberekkel érdemes körbevenni magadat és közösségben lenni, akiknek hasonlóan értékes hitük van és sikeresek. Keresztények, akik hisznek.

Az Igét először a szívünkbe kell helyezni, mielőtt az ki tudna jönni, ki tudna származni a szánkból. Ha már tudjuk azt, hogy ez így működik, hogy amit kimondunk, az meg is lesz nekünk, akkor nagyobb súlya lesz a szavainknak is, s óvatosabban válogatjuk meg azt.

Amikor nyelveken imádkozunk, akkor a Szent Szellemmel megegyezően, az akaratában, az Ő vonalában imádkozunk helyzetek fölött. A világ bármely helyzete lehet az. Azokat mondjuk ki, amelyek Vele egyességben szólnak.

A keresztények sokszor kevélykednek és mondják, hogy én képes vagyok megváltoztatni ezt vagy azt, a hitem szavaival. De ha a Szent Szellem nincs benne abban, akkor soha nem lesz változás.

A Szent Szellemnek benne kell lennie partnerként. Nem lehet diktálni neki, hogy Ő mit tegyen. Meg kell találni, hogy mi az, amit a Szent Szellem mond. Ha vele egy akaratra tudsz kerülni egy dologban, akkor azt ki tudod imádkozni.

Zsoltárok 138,2.

2. Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért; mert minden neveden felül felmagasztalád a Te Igédet.

Minden néven felül felmagasztalta az Igét. Jézus az élő Ige volt és testté lett, megnyilvánult testben. Ma minden erő Jézus nevében lett elhelyezve! Ha szólsz valamit, akkor Jézus aláveti magát a te szavaidnak, s úgy lesz.

A szíved kívánságát meg fogja adni neked. Jézus azonban alá van rendelve mindazon Igének, amit Isten szólt általa. Nem fogod tudni soha rávenni Jézust arra, hogy változtassa meg az Igéjét. Ígéreteket tett neked, s ahhoz teljes mértékben köti magát, kötelezi Őt az Igéje.

Most felépítem az alapokat arra, hogy miként tudjuk megragadni jól a megvallás törvényét. Saját életünk vonalán a megszabadulásunkra, a jólétünkre, a munkahelyünkre, a könnyebbségünkre vonatkozólag a megvallásainkat ki kell építeni.

A „homológia” a görög szó, ami ide vonatkozik, hogy mindig ugyanazt valljuk meg! Két szóból tevődik össze: „homo”, ami azt jelenti, hogy mindig ugyanaz. És nekünk ugyanazt szabad csak kimondani, amit Ő mond! (Zsid. 4,14)

És Ő azt mondja rólad, hogy te meggyógyultál. Neked ezt ki kell erőszakolni abban a helyzetben! Ki kell kényszerítened a gyógyulásodat, mert az ördög le van győzve. Az Igével hozunk érvényt neki. És amikor kijelentést kapunk erről, akkor tudjuk érvényre juttatni.

Az által van így, hogy azt mondjuk ki, amit Isten mond arról a helyzetről, s ez által juttatjuk érvényre és hozzuk valóságba. Így mondom ki, mindegy, hogy hogyan néz ki az a dolog, és mindegy, mit látok, mert egy útvonalat készítünk magunknak a megvallásainkkal.

A szavainkról fogunk egy megvallást tenni. A rossz szavakat, amiket kimondtunk, most el fogjuk törölni, szabaddá tesszük magunkat ezektől. A győzelem útjára helyezzük magunkat, és a gyarapodás útjára:

Köszönöm mennyei Atyám: minden negatív szót, amit kimondtam, eltörlök, ami az életemre vonatkozott és a Te akaratodat érinti. Az életemre vonatkozó tervekre, és mások életére vonatkozólag is. Bocsánatot kérek most! Eltörlöm azokat a szavakat most! Jézus nevében. És most Uram, a mai naptól fogva adj nekem megértést, adj nekem meggyőződést a Szent Szellemtől, amikor Isten Igéjével ellentétesen szólnék. Segíts nekem ebben és adj nekem kegyelmet, hogy csak azt mondjam ki, amit a Te Igéd mond minden helyzetben. Akit a Fiú szabaddá tesz, az valóban szabad is. A mai naptól kezdve a szavaim nemcsak engem fognak megszabadítani, hanem azokat is, akik fölött azt szólom. Köszönöm Uram, a mai naptól csak győzni fogok, mert fejjé tétettem és nem farkká. Köszönöm Uram! Jézus nevében. Ámen.

Köszönjük Istennek, hálákat adunk, ez elvégeztetett. Valaki kell, aki emlékeztet téged arra, hogyha nem Isten Igéje szerint szólsz, hogy figyelmeztessen. Ezért jó egy gyülekezetben, amikor a pásztor és a gyülekezet tagjai körében vagy. Mi is az, amit most mondtál? Akarod, hogy ez megtörténjen?

Mert meg kell változtatni, ami a szívünkből kifakad, és a szánkon kijön, amikor a nyomás nehezedik ránk. Ehhez az kell, hogy a szívünkben a helyes dolgokat helyezzük el. Sokan vannak, akik ezért mentek el, mert nem akartak ennek a törvénynek alávetettségébe kerülni, és amit addig mondogattak, továbbra is ahhoz ragaszkodtak, Isten Igéje helyett.

1Péter 3,10-12. 14.

10. Mert aki akarja az életet szeretni, és jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot:

11. Forduljon el a gonosztól, és cselekedje a jót; keresse a békességet, és kövesse azt.

12. Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az Ő fülei azoknak könyörgésein; az Úr orcája pedig a gonoszt cselekvőkön.

14. De még ha szenvedtek is az igazságért, áldottak vagytok; a fenyegetésüktől pedig meg ne ijedjetek, se zavarba ne essetek;

Az Úrnak az orcája a gonoszok ellen van, akik gonoszul szólnak. Olyanok körébe kell lennünk, akik a helyes megvallásokat teszik meg.

Zsoltárok 105,15-16.

15. Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok!

16. Mikor éhséget idéze elő a földön; és a kenyérnek minden botját eltöré,

Azért hozom most elő ezt a verset, mert Dávid zsoltáraiban látjuk, hogy nagyon sokszor imádkozik úgy, hogy a gonoszokra bosszúállást kér, hogy a gonosz kivágatik a földről. Sok helyen olvassuk a Zsoltárokban. Az igaz pedig felmagasztaltatik. Ki az igaz? Mi vagyunk! A gonosz csak csügged és egyre kevesebb az ereje, az igaz pedig növekszik az ő erejében.

Józsué 13,1.

1. Mikor Józsué megvénhedett és igen megidősödött, monda az Úr néki: Te megvénhedtél, igen megidősödtél, pedig még igen sok föld maradt elfoglalni való.

Még nagyon sok földet kell birtokba vennünk, mondja neki Isten. Nagyon sokan vannak, akik ott megelégednek azon a szinten, hogy üdvözültek. És az én népem – mondja az Úr –, az ellenségnek túl sok mindent megenged és elnéz.

Nem fizetteti vissza az ellenséggel azt, amit tett ellenetek, vagy a gyülekezettel tett, vagy amin neked keresztül kellett menned. Hagyod, hogy a gonosz mindezeket csak cselekedje. Sokan úgy vannak, hogy megelégednek azzal, hogy újjászülettek, megszabadultak, de az Ige nem így szól. Mert az ideje ott van annak, hogy a teljes Írás beteljesedjen az életünkben.

Példabeszédek 11,31.

31. Ímé, az igaz e földön elnyeri jutalmát; mennyivel inkább az istentelen és a bűnös!

Mi jutalmakat kell, hogy nyerjünk itt a földön. És a gonosznak is el kell nyernie a „jutalmát”. Az ő jutalmuk, a megfizetésük más lesz. Az Úrnak egy kehely van a kezében, ami borral és fűszerekkel van tele, és utolsó cseppig ki kell innia az ellenségnek.

Ez fog történni az utolsó napokban. A gonosz meg kell, hogy fizessen érte. Nekünk is megfizet az Úr, jutalmak formájában. Ami majd az utolsó időkben történik, a világgal történő rész sokkal rosszabb lesz. Isten királyságában élőknek pedig sokkal jobb lesz a sorsuk.

Most, ugyanabban az időben, itt a földön két rendszer működik. Az egyik a negatív útvonal, a negatív dolgok történése, a másik az áldások útja. Jézus azt tanítja, hogy imádkozzunk, hogy az a királyság, ami a mennyben van, jöjjön el a földre. Ezt az imát már akkor tanította, amikor még a gonosz uralkodott a földön. Azért imádkozott, hogy az Ő királysága alapot vehessen.

A 74-es Zsoltár mondja, hogy a földnek a lakhelyei gonoszsággal teljes lakhelyek. Ezért én a bosszúállásról és a visszafizetésről szeretnék most egy kicsit tanítani. A visszafizetést, a bosszúállást az Úr hozza, nem nekünk kell megcselekednünk, ez az Ő helye. Mi csak a hitünket terjesztjük ki, hogy ez a nap eljön.

Zsidó 10,30.

30. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.

Róma 12,19.

19. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.

Mond nekünk valamit az Úr, hogy enyém a bosszúállás. Nekünk továbbra is szeretetben kell járnunk. Azok a világi törvények, amelyek ellentétesek Isten törvényeivel, azokat alá kell vetnünk Isten királyságának. Azokban az országokban, ahol keresztényüldözések vannak, ott ezeket alá kell vetni Isten királyságának.

Ez a bosszúállás nem párosítható a keserűséggel vagy a haraggal, hanem Isten igazságos szívének a szeretetéből fakad. A 45-ös Zsoltárt kb. tízezerszer hallgattam meg az utóbbi időben. Ott mit mond alapvetően?

Hogy felettébb felkentél engem a többieknél, a társaim felett kentél fel engem, mert szerettem az igazságot és gyűlöltem a hamisságot. Ezért fog uralkodni a népek felett az Ige. Nem egy nemzet felett, hanem nemzetek felett.

Nem akarok most ebbe belemenni, csak említést teszek róla. Isten nem tolvaj, Isten becsületes. Isten nem vesz részt a zsiványok, a csirkefogók és a tolvajkodóknak a dolgaiban. Isten igazságszeretetéből fakadnak ezek a cselekedetek, a bosszúállás cselekedetei.

A visszafizetést azért cselekszi Isten, hogy kiegyenlítse a számlát. Megfizet azért, amit ellened tettek. A hétszeres az jó arány. Azt tanítja a Biblia, hogy hétszereset fizessen vissza az ördög mindazért, amit ellopott. Istennek ez az igazságossága kapcsolódik az Ő szeretetéhez, az igazságszolgáltatás rendszeréhez, ami a mennyben van. Ami igaz, azt szereti Isten.

Az ellenség tudja ezt. Tudja az ellenség, hogy nekem az igazságtól egészen a megfizetésig megy az utam. Az ördögnek a tárházait ki fogjuk üríteni teljesen. Hallelúja! Mózes is bosszút állt, megvolt a visszafizetés. Istennek nagy öröme telt benne, hogy ezt így megcselekedte.

A Szent Szellemnek a munkája az utolsó időben itt a földön az, hogy ezt a visszafizetést biztosítsa, és semmi nem menekedhet ki ez alól. Mindenki megkapja a fizetségét. Egy babiloni gazdasági rendszerben élünk, s itt nem nevezhető egyetlen folyamat sem becsületesnek. Mivel ebben a gonosz rendszerben élünk, ezért az Efézusi levélben írva van, hogy naponta meg kell magunkat mosni az Ige fürdőjében.

Efézus 5,26.

26. Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az Ige (Rhema) által,

És ti már tiszták vagytok, mondja Jézus. Babilon titkáról ír a Biblia. Babilon titkának a lényege, hogy úgy tolvajkodik az emberektől, a néptől, hogy a nép észre sem veszi. Mi pedig a természetfelettinek az idejébe lépünk be.

De nem haragszunk meg az emberekre, akik ott fönt ülnek, és irányítják, vagy úgy tűnik, hogy ők irányítják. Egy dolog biztos, hogy az ördög azt szeretné, hogy olyan indulatokra gerjedj, hogy ne tudj szeretetben járni, mert ha nem vagy szeretetben, akkor nem működik a hited. Mert a hit a szeretet által munkálkodik.

Galata 5,6.

6. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmeté letlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.

A csecsemőkorban lévők [fizikai síkon] látják, hogy a problémáikat kik okozzák. Első helyen az embereket látják, és [tévesen] emberek ellen harcolnak.

Hóseás 4,6.

6. Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted – Isten ismeretét – a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról.

Vannak, akik megvetették Isten Igéjét. Elvetették az igazság ismeretét, mert inkább a vallás szeretetét választották. A vallásos hagyományaikkal betelnek, és abban boldogok, ahol vannak. Én is vallásos hagyományokból jöttem, vallásos hitben éltem, a szüleim így neveltek.

Kétszáz éves hagyományokat őriznek meg. Ugyanúgy az edzésben is követik ezeket a hagyományokat. Lovas napokat tartanak, amikor felöltöztetik a lovakat ugyanazokba a díszruhákba, mint kétszáz évvel ezelőtt és felvonulnak.

Megőrizték a hosszú szarvú marhákat is, azokat is tartják, a buffalokat. És így tovább. Megtalálható minden hagyomány, ami volt. A gazdák tartják ezt. A farmerek egy hétig csak ünnepelnek, és különböző show-ban vesznek részt. Beöltöztetik a népet indián ruhákba, és igazi ünnepek ezek nekik. Keresztények ünnepelnek és ezek hagyományok.

Meg kell szabadulnunk a különböző címkéktől, titulusoktól, akár a világ adta nekünk, vagy a szüleid ragasztották rád, vagy a tanároktól van a dolog. Azt mondták, hogy igen lassan tanul ez a gyerek. Soha nem viszed semmire.

A Rachel lányom a Benjamin nevet adta a fiának. Rachel a Bibliában Benjaminnak nevezte a fiát, ami a szenvedés fia. Utána azonnal átnevezte őt az apja az áldások fiának, mert Rachel sokat szenvedett, vajúdott a szülés során és belehalt.

De erről megint egy tanítás lehetne, hogy a név hordozza az élete során. Mit mondott Jákob? Hogy aki ellopta az atyjától azokat a hamis isten-szobrokat, bálványokat, az meg fog halni. Meg is halt. Megszülte a gyermekét és meghalt.

A szavaknak az erejét lehet látni végig. Az életünkre kihatással van. Ezért ami ránk ragad az élet során, hogy ki mit mondott rólunk, ezektől meg kell szabadulnunk. Ne fogadd el, ez az első. Aztán bocsáss meg nekik és járj szeretetben velük.

A korai gyülekezet idején, a kezdetekben, nem tudtak írni-olvasni a hívők, mert nem jártak iskolába. Úgy olvasták fel nekik a leveleket. Mégis, amikor a jeruzsálemi gyülekezetnek a magja szétszóródott, mindenfelé hirdették az Evangéliumot. Ezek a címkék, amiket ránk ragasztottak, ezektől meg kell szabadulnunk.

Indiában például javasoltam nekik, hogy meg kellene engedni, hogy a nők is szolgáljanak, pásztoroljanak. Mi volt a válasz? Hogy Indiában is változnak a dolgok, és ez biztosan jobbra fordul majd, bizony fog működni. Nagy növekedés előtt állnak.

Négyszáz gyülekezet van, és mindegyikhez három területi munka csatlakozik, ahova kiküldik a fiatalokat, különböző körzetekbe munkálkodni. Nagyon jó ötletnek tartom én is, hogy így a gyülekezet egy-egy területre kiküld egy fiatalt.

A pásztor megbízásával mehet az illető és munkálkodhat az Úrnak, és sikerekre juthat. Én is tanultam valamit tőlük így, s ők is tanultak tőlünk. Egy igazságos dolgot fogsz hallani az Úr Jézus szájából.

2Thessalonika 1,6.

6. Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak

Visszafizeti Isten azoknak így, és ezt igazságosnak tartja Isten. A 74. Zsoltárnak a 4-10. versei jönnek. A múlt héten jött elő ez a rész és a nyelvekben érkezett hozzánk. Tudtam, érzékeltem, hogy ez a most időre vonatkozik, a jelenre.

Zsoltárok 74,4-10.

4. Ellenségeid a Te gyülekezeted közepében ordítanak: felállították jelvényeiket jelekül.

5. Úgy tűnnek fel, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira.

6. Faragványait már mind összetördelték: fejszékkel és pörölyökkel.

7. Szentélyedet lángba borították; neved hajlékát földig megfertőztették.

8. Ezt mondták szívükben: Veszítsük el őket mindenestől! Felgyújtották Istennek minden hajlékát az országban.

9. Jeleinket nem látjuk, próféta nincs többé, és nincs közöttünk, aki tudná: meddig tart ez?

10. Meddig szidalmaz, oh Isten, a sanyargató? Örökké gyalázza-é az ellenség a Te nevedet?

A vége az, hogy az igaz felmagasztaltatik. Az igaz megjutalmaztatik és növekszik az ő erejében. Mi az erő? Hatalmat is jelent. Isten királyságának a hatalmát, itt a földön, a Jézus nevében. Hogy végrehajthassa az ítéletet, az Úrnak a visszafizetését. Nagyobb hatalmat fogunk kapni. Az emberek úgymond érzékelik ezt a levegőben.

Ausztráliában a pásztorok mind szerettek volna eljönni és megnézni itt ezt a munkát. Tegnap este is kaptam egy e-mailt. Mit mondtak az ottani összejövetelükről? Azt írták, hogy halott volt, az imádatuk is.

A kocsmában, vagy a diszkóban többet tapasztalhatsz meg Istenből. Akár Elvis Presley dalokat is énekelhetnének. Ő pünkösdi körökből volt. Nagyon sok dalt énekelt az evangéliumi dalokból, egész kiskorától kezdve. Pünkösdi családban nőtt fel, nem is tudtam róla. Nagyon adakozó szívű volt. Szeretett mindenkit és mindenkinek adott. Isten megáldotta őt.

Mi pedig szeretetben fogunk járni. Mit mondott az Úr? Hogy enyém a bosszúállás, én megfizetek. Növekedni fogunk a hatalmunkban. Azok a dolgok, amelyek veled történtek, azok a goromba dolgok, nem odavaló dolgok…

Mondtam magamban, hogy szenved ez a nép, és még azt sem tudja, hogy miért szenved. Van, aki azt mondja, hogy azért szenved, mert én elátkoztam. Én nem fogok elátkozni senkit sem, én mindenkit csak megáldok.

Ha valakit megáldasz, és ő nem helyesen végzi a dolgát, akkor az egy átokká válik neki. Mi csak áldjuk az embereket, az Igével. Azt is írja az Ige, hogy áldjatok, és ne átkozzatok. Ne átkozzátok egymást, a Róma 12-ben olvashatod.

Róma 12,14.

14. Áldjátok azokat, akik titeket üldöznek; áldjátok, és ne átkozzátok.

Azt is írja, hogy ne ítélkezzetek. Ne ítéljétek egymást. Most szóltunk az elején, az Isten szívének feltétel nélküli szeretetéről. Ő szeret titeket. Nem kell ahhoz egy okot találni, hogy valakit kedveljél, vagy szeressél.

Mert az Atya szíve kell, hogy benned legyen, aki mindenkit szeret, és ez egy hatalmas élet így. Óriási élet. Valami jót mindenkivel kapcsolatban lehet találni. A Szent Szellem fog mutatni valamit.

Volt így velem, hogy valakit elém hozott a Szent Szellem és mutatott valami jót vele kapcsolatban. Én pedig indulatos lettem, hogy nem akarom hallani ezt a jót róla. Inkább tüzes kemencébe tette volna, vagy lelőtte volna az illetőt, gondoltam, de ne jót mutogasson, mert ördögös keresztények voltak.

De a Szent Szellem mégis jót mutatott vele kapcsolatban. Én pedig indulatoskodtam, hogy nem így van jól, hanem úgy, de Neki van igaza. Ő az Isten, és Ő megbocsátott nekik.

Akik azon munkálkodnak, hogy az Úr munkáit lerontsák, keresztény létükre, az ember meghőköl, hogy mi vezeti őket, mi van bennük? Mi csak tovább szeretjük őket, és tovább megyünk az Úr útjain.

Nagy jutalmakat kapnak azok, akik el tudják viselni azt, hogy leszektázzák őket. Közben örömben kellene ugrándoznunk, az Úr Igéje szerint. Én pedig boldog vagyok. Az Úr jó hozzánk. És az nagyon jó, hogy te megtanulod az Úrnak útjait.

Az Úrnak vannak kedvencei, persze. Mindannyian ti a kedvencei vagytok. Az Ő teremtése, az Ő szeme fénye, úgyhogy az Úr szívét keressétek. Remélem, hogy ma biztosan kaptatok valamit. Dicsérjük az Urat!

Ráadás a gyógyító sort követően:

Be kellene járni a gyülekezetbe, mert ez egy mennyei ajtó az égre, és egy portál lettünk. Karizmatikus gyülekezetekbe kellene elvinnem benneteket, a halott helyekre, mert mi az Úr jelenlétét hordozzuk, s ez nagyon jó dolog. Az Úr megengedte, hogy megöntözzük azokat, akik szárazságban vannak. Az Úr áldását fogjuk rátok olvasni, az Igét szóljuk felettetek. Az Úr áldásai az egész életetekben, és az egész esztendőben legyen felettetek 2014-ben is.

Hatalmas Urunknak a bizonyságait szeretnénk veletek megosztani: Zakariás Veronika bizonyságtételét hallottuk, a meglazult izmairól, amit három éve nem tudott ellazítani. Most pedig a csípőízület javulását tapasztalta. Dicsőség Istennek, áldott legyen a mi Urunk!

Tegnap volt egy Ige, amit az Úrtól kaptam Noéminek, de elment, mielőtt oda tudtam volna adni: Lesznek, akik alábbszállnak, lesznek, akik növekednek, te pedig fel fogsz magasztaltatni az Úrban! Növekedni fogsz! Ez az Ige neked idénre. Lehet, te leszel a főnök.

A munkahelyeden nem hiszem, hogy ez lehetséges, ha végig gondolom, de Istennél minden lehetséges. Felemelkedni fogsz. Mindenkinek szól ez az Ige! Mondjuk: Ez nekem szól, a Jézus nevében! Hallelúja!

Példabeszédek 11,31.

31. Ímé, az igaz e földön elnyeri jutalmát; mennyivel inkább az istentelen és a bűnös!

Dicsőség Istennek! Ámen!

 

*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL