2010.01.12.

A TEST CSELEKEDETEI 2.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. január 10.

 

 Máté 5/11-12 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és mindenféle gonosz hazugságot mondanak ellenetek énérettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ha vádolnak benneteket hazug vádakkal, akkor áldottak vagytok! Ha ezek a vádaskodások igaz alapot vettek, akkor abból nem származik áldás nekünk. Mi az, amit a hústest vesz magának. Aki vádaskodik, mindegy, hogy igazak ezek a vádak, vagy hamisak, a hústestben történnek.

Itt a Máté 5-ben Jézus a vallásos zsidókhoz, a képmutatókhoz szól. Azoknak szól, akik úgy gondolják magukról, hogy ők oly nagyok és tökéletesek. Mondták magukról a farizeusok, hogy – én soha nem követtem el házasságtörést. Mit mondott nekik Jézus válaszként? Ha kívánsággal tekintettél asszonyra, már elkövetted a házasságtörést. Jézus tehát olyan magasra emelte az elvárásokat, hogy azt az ember saját erejéből semmiképp nem tudta beteljesíteni.

A mai napon tovább tárgyaljuk a hústest dolgait, ami egy elmebeli állapot és ezzel nekem is és neked is foglalkoznunk kell. Mindannyiunknak segíteni fog, mert mindannyian szabadok leszünk ma ettől. Mindannyiunkat jobbá fog tenni ez a mai tanítás, ha megértjük.

A testi elme szó azt jelenti, hogy az által élni, amit látunk. A szellemi elmének pedig szószerinti jelentése: úgy gondolkodni, mint maga Isten, és Isten szemszögéből tekinteni a dolgokat. Ha az Ő szemszögéből tekintünk a dolgainkra, akkor lesz életünk és békességünk. Ha az emberi szemszögből tekintem a dolgokat, az halállal, félelemmel, nyugtalansággal, aggodalmakkal jár, érzelmi problémákat hoz fel, és aggodalmakat mindazokkal kapcsolatban, hogy mi történik körülöttünk a világban.

Mindegy mi zajlik körülöttünk a világban Isten nem változott, az Ő Igéje és az Ő Szelleme nem változott meg. Az Ő Igéje, az Ő ígéretei ugyanazok. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, nincs a változásnak még az árnyéka sem meg Istenben. Bizonyossággal tudhatjuk, hogy amit Ő mond, azt úgy is gondolja. Ezt jelenti az, amikor szellemben járunk. Szellemben járni nem azt jelenti, hogy valami szellemi színlelt falat öltünk magunkra. Isten gondolkodásmódja szerint járjuk az útjainkat, ezt jelenti.

Isten útja és módja szerint tekintünk a dolgainkra. Test szerint járni azt jelenti, hogy a te saját gondolkodásmódod szerint jársz. Olyan módon, ahogy te tekintesz a dolgokra. Talán még különösebben gonosznak sem tűnik az, sokan úgy gondolják, hogy a testi dolog azt jelenti, hogy túl sokat eszünk, káromkodunk, vagy ehhez hasonló testi cselekedeteket teszünk. Ez már a testi gondolkodásnak a gyümölcse.

A testi gondolkodásnak ott van a gyökere, ha nem úgy gondolkodunk, mint Isten. A szellemi járásunknak a gyökere pedig ott rejlik, ha úgy tekintünk a dolgokra, mint maga Isten. Ez fog minket a szellemben tartani és megőrizni. Ha az Igében járunk, akkor vagyunk szellemben, és ez azt fogja nekünk hozni, hogy valóban szellemiek leszünk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sokan próbálnak úgy szellemiek, lenni, hogy magukat mindenki fölé helyezik. A szellemiségünk, az nem egy bizonyos felsőbbrendűséget jelent. Nem azt jelenti, hogy jobbak lennénk bárki másnál. Jobbak vagyunk az ördögnél, jobbak vagyunk a körülményeinknél, és jobbak vagyunk a múltunknál. És jobbak vagyunk annál amilyenek voltunk, de Isten nem hívott el minket arra, hogy annál a valaki másnál jobbak legyünk. Ha felsőbbrendűek akarunk lenni a másiknál, akkor megint a testben vagyunk. Ha kisebbrendűnek érezzük magunkat, akkor szintén a hústestben vagyunk.

Róma 8/7-8 Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényeinek nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

A test gondolata gyűlöletes Isten előtt. Pl. a testnek egy gondolata lehet, hogy el sem hiszem, hogy Isten nem jött a segítségemre? Elkezdjük tehát Istent vádakkal illetni az érzéseinkből kifolyólag. A szellem nem fogja vádolni Istent, mert a szellem tudja, hogy Istentől semmi ilyen rossz nem származhat. A sátán a szerzője mindezeknek a gonosz dolgoknak, tehát ha valakire haragudni akarsz, akkor légy haragban az ördöggel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Galata 1/12-16 Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen üldöztem az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt. És felülmúltam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért.

Gyűlöltem a gyülekezeteket és a szektákat mondja Pál, üldöztem a gyülekezeteket és a szektákat. Megpróbáltam letaposni és legyilkolni őket. Úgy gondoltam, hogy jobb vagyok ezeknél a gyülekezetes szektásoknál. Felsőbbrendűnek tartottam magam ezeknél a szektásoknál.

És megpróbáltam megszabadítani a világot tőlük, úgy gondoltam, hogy fenyegetést is jelentenek számomra. Valóban fenyegetést jelentettek az én gondolkodásmódomra és az én útjaimra. Az én hagyományaim számára, egy fenyegetést, veszélyt jelentettek. Hallottatok-e már így beszélni másokat?

/15-16/ De amikor az Istennek tetszett, aki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, és elhívott az Ő kegyelme által, Hogy kijelentse az Ő Fiát énbennem, hogy hirdessem Őt a pogányok között azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel.

Amikor Istennek eljött az időzítése, hogy engem elválasszon az anyám méhétől fogva az Evangélium hirdetésére, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Nem értekeztem, nem tárgyaltam, és nem kértem tanácsot a testemtől.

Nem kértem ki a testem tanácsát, hogy mi a véleménye Isten elhívásáról az életem felett. Ha szellemben akarsz járni, akkor nem szabad tanácsot kérni a tested gondolataitól, hogy mi a véleménye arról, hogy Isten dolgait cselekedd. A tested egy vitába akar szállni majd veled. Ha pl. egy böjtbe akarsz kezdeni, biztos lehetsz benne, hogy a tested vitázni fog veled erről. A tested fel fogja sorolni azokat a dolgokat, amire eddig nem is gondoltál, hogy pl. mennyire egészségtelen pont most ez a böjt neked. Ezt akarja elmondani a test gondolata.       

Inkább pihenésre van most szüksége a testednek, és ezeket a dolgokat mind el kellene most végezned. Inkább ezekre gondolj és ne erre a böjtre. A hústest tehát szeret velünk vitába szállni, hogy ne azt tegyük, amit szellemben szeretnénk. A testre az jellemző, hogy mindig ő szeretné megnyerni a vitát. Onnan tudhatod meg biztosan, hogy testben vagy, hogy te szeretnéd megnyerni azt a vitát! És hajlandó vagy erre a vitára egészen a végsőkig, hogy megnyerd azt. A test mindig be akarja bizonyítani a maga igazát, a szellemnek pedig nincs szüksége arra, hogy bebizonyítsa a maga igazát.

Ha szellemben jársz, azt mindenki tudja, mert a szellemben nincs mit bizonyítani, mert szellemben az meg fog úgyis nyilvánulni és nyilvánvaló lesz, egyértelmű lesz. Az is egyértelmű és nyilvánvaló lesz mindenki számára, amikor testben vagy. Tehát abba kell hagynunk azt, hogy a testtel konzultáljunk. Ne kérdezzük meg a testünket, hogy ma kell-e imádkoznunk, vagy sem. Ne kérjük ki a véleményét arról, hogy ma kell-e gyülekezetbe mennünk, vagy sem, vagy fizessünk tizedet, vagy sem.

Mert a hústestnek mindenről meg van a maga véleménye és az ő véleménye mindig téves és mindig ellentétes Isten Igéjével. Mindig is önző és én központú az ő véleménye. A hústest mindig a most pillanatról gondolkodik, soha nem foglalkoztatja a jövő. Nem foglalkozik a következményekkel, a döntéseknek a végkimenetele sem érdekli. Egyetlen dolog érdekli, hogy most abban a pillanatban legyen megelégítve. A hústest az mondja, hogy nem érdekel ennek a következménye sem, szeretném azt tenni, amit én akarok. 

Azt akarom tenni, ami nekem jól esik, azt akarom tenni, amit én gondolok, azt akarom, hogy nekem meglegyen az, amit én akarok, és amit megtehetek, azt meg is akarom tenni. Ez a hústest. Nem tekinti tehát sem a jövőt, sem a cselekedeteinek a következményeit.   Ezért tehát nem szabad a testtel tárgyalnunk, vitatkoznunk. Vagyis ne szálljunk vitába a hústest gondolatával.

Ne adjunk neki szavazati jogot semmilyen témában.  Mert emlékeztesd arra a hitedet, hogy ha a testnek szót adsz, mindig ő fog nyerni. Itt az ideje, hogy Isten bölcsességében és Isten Szellemében járjunk. Egy módon lehet ezt megtenni, ha a hústestünket valóban halottnak tekintjük. Nem fogok most az Igéken végig menni, de elmondom neked, hogy a hústest szeret vitatkozni. Jó orvosság ez a mai!

Jakab 1/5-8 Ha pedig közületek valakinek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül ad, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide, s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól? A kételkedő, a minden útjában állhatatlan ember.      

Amikor kérünk tehát Istentől valamit, azt hitben kell kérni, minden kétségtől mentesen.  Istenhez megyünk, hitben kérünk és valamit el is fogadunk. Amikor imádkoztunk, akkor hisszük, hogy azt meg is kaptuk. A hit nem azt mondja, hogy hiszem, hogy majd megkapom. A hit azt mondja, hogy – hiszem, hogy megkaptam. Szellemben járni azt jelenti, hogy egyben hitben is járni. Hústestben járni, pedig azt jelenti, hogy kétségekben járni.                                       

Megkérdőjelezünk mindent, megkérdőjelezzük Isten Igéjét. Nem lehetünk akkor Istennek tetszésére, ha hústestben járunk. Miért? Mert hit nélkül, lehetetlen Istennek tetszésére lenni. Szellemben kell járnunk, és ki kell lépni a hústest írányításából.

A kételkedő, a minden útjában állhatatlan emberről szól a 8-as vers. Mit jelent ez a gondolkodásában megosztott, kételkedő ember?  Ez egy olyan ember, aki imádkozik, azután pedig csak csodálkozik. Először adakozik, azután pedig elkezd aggódni a pénzről. Először megköszöni Istennek, azután elkezd panaszkodni. Először kér, azután mindent megkérdőjelez. Először megbocsát, ezt követően pedig felsorolja az őt ért sérelmeket. Ez a kettős gondolkodású, kételkedő ember.

Ez a gondolkodásában megosztott ember, láthatjuk, hogy a hústest gondolkodása. Az egységes gondolkodású ember úgy gondolkodik, hogy Isten Igéje ezt mondja, és én ebben hiszek. A gondolkodásában megosztott ember, a hústestében úgy gondolkodik, hogy ellenvetéseket emel Isten Igéje fölé.

Fogok majd arról is tanítani, hogy a gondolatokat mi magunk teremtjük meg, és önálló életük van. És azok a gondolatok, amelyeket a hústestben hozunk elő, kötésekbe helyeznek minket. Képesek vagyunk építő jellegű és pusztító jellegű gondolatokat is teremteni.

Meg kell tudnunk különböztetni ezeket a javaslatokat, amelyek az elménkben születnek. A társadalom azt tanítja nekünk, hogy mindent kérdőjelezzünk meg. Vizsgáljuk meg ezt is és kérdőjelezzük meg azt is, a hatalmat, a szüleinket, a tanítóinkat, és saját magunkat, hogy hogyan nőttünk fel, a világot, a társadalmat, mindent. Megkérdőjelezi ezt is meg azt is. 

Tehát a társadalom azt tanítja nekünk, hogy mindent kérdőjelezzünk meg, Isten Igéje nem ezt tanítja. Isten Igéje azt tanítja, hogy tanuljunk meg elfogadni válaszokat, és nem arra tanít minket, hogy mindig ellenvetéseket vessünk fel arra, amit Isten Igéje mond. Ha Isten Igéje azt mondja, hogy meggyógyultam, akkor nem kell még ötven kérdést feltennem arról, hogy miért nem történt az még meg? Amíg ezt tesszük, addig a hústestben vagyunk. Nagy része ennek abból fakad, hogy rossz kép van a fejünkben erről.

Addig, amíg a hústestben vagyunk, nem vagyunk képesek semmit kapni Istentől, és nem tetszhetünk így Istennek. Úgy gondolják az emberek, hogy mindenkinek vannak kétségei, - mindenki hústestének vannak kétségei. Neked meg kell hoznod az elhatározást, hogy te igenis fogsz hinni valamiben. Mert valamiben kell hinned, vagy abban kell hinned, amit a hústested mond neked, vagy abban, amit a Szellem mond neked. De valamiben hinni fogsz. Akkor már akár hihetnél abban is, amit a Szellem mond, mert ez fogja meghozni eredményként azokat a változásokat, amelyekre szükséged van az életben.

Addig, amíg abban fogsz hinni, amit a hústested diktál, addig nem lesznek jó irányú változások az életedben. Vedd észre, hogy a hústested soha nem mondta még neked, hogy meggyógyultál, a hústested még nem mondta neked, hogy Isten majd megáld téged. A hústest soha nem fog mondani arról semmit, hogy bármi is rendben van. A hústest mindig azt diktálja, hogy te veled valami rossz van, hogy bűnös vagy, hogy kárhoztatva vagy.

A hústest mindig azt szólja neked, hogy te egy kudarc vagy, hogy neked soha semmi nem fog sikerülni, hogy soha nem fogsz gyarapodásra jutni és ráadásul, még azt teszi, hogy valami rossz fog veled történni. A hústest mindig azt mondja neked, hogy Isten ezúttal nem fog a segítségedre lenni. A hústest soha nem szól Isten oldalán, mert Istennek ellenére van mindenben, ellenzi Istent mindenben.

Ha olyan gondolatokat fogadsz magadhoz, amelyek ellenkeznek Isten Igéjével, akkor tudd meg, hogy a hústestben vagy. És ezek vezetnek téves és rossz viselkedési módokhoz. Isten nem a helytelen vagy a bűnös viselkedést próbálja kiigazítani az életünkben, hanem a helytelen gondolkodást próbálja kiigazítani. Mert ha a helytelen gondolkodást kiigazította az életünkben, akkor az életünk is helyére kerül.

Amikor elkezdünk úgy gondolkodni, ahogy az Ige írja azt, ahogy a Szellem diktálja azt, akkor fogjuk megtapasztalni az életünkben, hogy az életünk szellem lesz és békesség. Akkor nincs békességünk, ha a hústestben vagyunk. Ha nincs békesség az életünkben, akkor azt fel kell ismernünk, hogy azért nincs békességünk, mert a hústestben gondolkodunk és nem szellemben. És meg kell hoznunk a szükséges kiigazításokat is.

Hogyan lehet ezt kiigazítani? Ne kerülj vitába a testeddel, állítsd le a testedet, és ne hagyd, hogy téged vitába vigyen, mert a tested azt fogja megpróbálni, hogy vitába szálljon veled. Mert a test egy párbeszédre akar indulni veled. Találkoztál-e már olyan emberekkel, akik állandóan szerették a vitázást, hogy állandóan vitázni akarnak? Le akarnak süllyeszteni az ő szintjükre, a test szintjére, hogy ott megtárgyalják az esetet. És amikor te oda leereszkedsz, akkor te is a hústestbe kerülsz.

A szellemnek nem kell semmit bebizonyítani, a szellem az igazság, a szellem a szeretet, a szellem az békesség. A szellem irgalomban és szeretetben jár. A hústest az, aki mindig vitatkozni akar, és meg akarja nyerni azt a vitát.  Neked nem kell megnyerned a vitát.                 

Az Úr figyelmezteti is Isten szolgáit, a prédikátorokat, hogy ne keveredjenek bele ezekbe a vitákba. Ne torzsalkodjanak Istennek szolgái, ne érvelgessenek. Nekem nem az a feladatom, hogy bebizonyítsam egy pontnak az igazát. Azok, akik megkérdőjelezik Isten igazságát, nekem nem feladatom, hogy vitába szálljak velük. Az én feladatom az, hogy tanítsam és hirdessem Isten Igéjét azoknak, akik éhezik az igazságot.

És nem azok felé kell szolgálnom, akik mindig csak vitáznak Isten Igéjéről. Az soha semmi pozitív dologra nem vezetett. Akkor oldódik meg valami, amikor az ember végre abbahagyja a vitázást. Semmire nem hozott az még megoldást, hogy bebizonyítsd, hogy neked van igazad abban a dologban. Amikor Isten Szellemével kerülünk egy akaratra, akkor jön a békesség. Akkor jön a békesség, amikor Isten Igéjével egyezségbe kerülünk. A Szellem mindig egy látású és egy elméjű. A Szellem egyféleképpen látja azt, hogy végrehajtsd, mégpedig Isten útján. Mert a Szellem tudja, hogy az az igaz út.

A hústest szereti, amikor minket kétségek között lát, amikor látja, hogy valamit megkérdőjelezünk, mert a hústest az kétmértékű. Amikor kritizálásra kerül a sor, akkor a hústest kétféleképpen gondolkodik. A hústest nagyon szeret mást megkritizálni, de gyűlöli azt, amikor őt magát érik a kritikák. Mindannyiónkra igaz ez. Van egy részünk, ami igen nagyon szereti a másikat kritizálni, és van egy másik részünk, ami igen nem szeret kritikát kapni. Ez a hústest. Pont fordítva kellene, hogy legyen, gyűlölnünk kellene, amikor kritikát szólunk a másikról, és nagyon kellene szeretnünk az építő jellegű kritikát, a konstruktív, az építőjellegű kritikát, amire minket a bibliaiskolában tanítottak.

Nem azt mondom most, hogy szeresd azt, amiről téged elítélnek. Vagy szeresd azt, amikor téged kárhozatba és ítélkezésbe tesznek. Olyasvalamit kellene szeretned, ami megjobbítja az életedet. A hústest gyűlöli ezt. A hústest nagyon szereti amikor, a másik gyengeségeire rá tud mutatni, de amikor a saját gyengeségeire kerül sor, azt nagyon nem szereti. Nekünk szeretni kellene azt, amikor a gyenge pontjainkon megerősítést kapunk, azt pedig gyűlöletesnek kellene tartani, amikor a másikat kritizáljuk. És ilyenkor tudnunk kellene azt, hogy most a hústestben vagyunk.

Valakit meglátunk pl. a TV-képernyőn, aki sikeres, tudom, hogy hogyan jutott oda, tudom, hogy tolvajkodott, lopott, s elkezdjük kritizálni, hogy hogyan jutott sikerre. Azért, mert neki vannak olyan dolgai, amit felmutathat, neked meg nem és azért tesszük mindezt, mert irigyek vagyunk. Egyetlen módon tudjuk elviselni, hogy az van a másiknak, ha be tudjuk bizonyítani, hogy becstelen módon jutott hozzá. Hogy semmit nem tett igazán jól.                     

Kétszer is utaztam az elmúlt évben magyar fiatalokkal, harmincas éveikben lehettek, igen erőteljes pozíciókban, igazgatói beosztásokban, négy-öt is utazott körülöttem. Egész Európában utaznak, nagy neves cégeknek dolgoznak és becsületesen jutottak erre a pozícióra és gyarapodnak. Ha őket le tudjuk járatni valamivel, akkor már nem érezzük magunkat olyan rosszul, hogy nekünk nincs olyan. Ez a hústest. A hústest irigy és féltékeny, a szellem soha nem irigykedik, féltékenykedik.

Ha valaki más sikeres, akkor a szellemed mond valamit, - azt mondja, hogy te is képes vagy erre, sőt azt is mondhatja, hogy te vagy a következő. Ha valaki sikerre jut, a hústest azt fogja mondani, hogy az illető ezt nem érdemelte meg. Inkább te érdemelted volna meg, mert te keményebben dolgoztál, mint ő, azonkívül te jobban nézel, ki mint ő. És a hústested folytonosan mondja neked ezeket. És ha ezekre a hústesti dolgokra hallgatsz, akkor nem vagy képes Istennek tetszeni, amikor alárendeled magad a hústestednek.

Felismeri valaki magát ebben? Biztos arra gondoltok most, hogy annak az XY-nak itt kellene lenni és hallgatnia ezt. Ez megint a hústest volt. Te vagy itt, neked kell hallgatni, azért vagy ma itt, hogy ezt halljad. Mert te vagy az, akinek valóban kell ezt hallani, azért vagy ma itt, Isten akarja, hogy ma ezt meghalljad. És akkor vagy képes megváltozni, ha megérted, hogy a hústest rendszere miként működik.

Ismét mondom, hogy a hústest természete először szeret kérni, azután pedig gondolkodni, hogy vajon megkapta-e? Megbocsátani, azután pedig jól elpanaszolni, hogy mi érte őt.   A hústest szereti a döntés pillanatában a bizonytalanságot. A hústest szeret minket ebben a döntésben, semlegességben tartani. Ha bizonytalan a hústest egy döntésben, abban jól érzi magát. A hústest szeret minket ebben a semlegességben tartani, a hústest nem akarja, hogy gyarapodjunk. És ez a hústesti elme hozzá van ragasztva, a fizikai testünkhöz és hatással van a gondolkodásmódunkra, és nem akarja, hogy sikerre jussunk.

Ez a testi elme mindenhová velünk megy, ha sikerre jutunk, ha elbukunk. Nem törődik vele, mert őt nem foglalkoztatják a következmények. A hústestet egy dolog érdekli, hogy érzi magát most. Mi most arról beszélünk, hogy szellem és hústest egymással szemben. Olvastuk a Galata levélben, hogy egymásnak ellenére vannak ezek. Most a Róma 13 fejezetére megyünk és a 10-es verset a Bővített fordítás szerint fogjuk olvasni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Róma 13/10 A szeretet nem tesz rosszat a felebarátjának, soha nem bánt meg senkit, ezért a szeretet eleget tesz a törvény valamennyi követelményének és a szeretet a törvénynek betöltése.

Az ószövetségi parancsolatok úgy szóltak, hogy ezt teheted, azt ne tedd és ezt a hústest nehezen követte. De vedd észre, ha szeretetben jársz, akkor nem kell követned ezeket a parancsolatokat, mert mindezek a parancsolatok követik maguktól a szeretetet. Tehát ahelyett, hogy állandóan mindig arra figyelmeznénk, hogy mit szabad tennünk és mit nem, figyelmezzünk inkább a szeretetre! Ámen!

Mivel tudod, hogy Isten szeret téged, ezért szeretheted önmagadat és a felebarátodat, mint tenmagadat. Az nem lehetséges, hogy önmagadat gyűlölöd és a másikat pedig tudod szeretni, ez nem lehetséges! Mert az már egy elferdített szeretet lenne, hogy a másikat tudod szeretni, önmagadat pedig gyűlölöd. A másikat csak akkor tudod szeretni, ha magadat is szereted. És ha mások felé hiányos a szereteted, akkor az azért van, mert magadat sem szereted úgy, ahogy kellene.  

Van egy kis gyengeségem, amikor mások szeretetére kerül a sor, mondod. Egy kis gyengeség? Ez az életed legnagyobb problémája az, hogy nem szereted önmagadat. Nem azt értem ez alatt, hogy a tükör elé állsz, és azt mondod, hogy jaj de szeretem a hajamat, az arcomat. Nem. Pontosabban még többet is állnak emberek a tükör előtt, mint kellene, és olyanra tekintenek, ami nem realisztikus. Tehát nem ezt értjük ezalatt, amikor azt mondjuk, hogy szeressük önmagunkat.

Ahogy erre Isten tekint, az azt jelenti, hogy vannak értékeim és érek valamit, mert Isten megmért engem, és értékesnek talált engem, és nagy árat fizetett értem, az Ő saját vérével fizetett értem, és sokkal többet érek a verebecskéknél. És ugye írja a Biblia, hogy Istennek gondja van arra az egy verebecskére is. És amikor magadat így értékeled, akkor leszel képes szeretni a másikat, amint magadat szereted, úgy fogod szeretni a felebarátodat is. Tehát, ha a felebarátodat nem szereted, az azért van, mert magadat nem szereted. Nézzük meg a…

Róma 13/11 Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk.

Közelebb van az Ő eljövetele hozzánk, mint bármikor.

/12/ Az éjszaka elmúlt, a nappal pedig elközelgett, vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.

Itt van az idő bizony rá, hogy elvessük a sötétség cselekedeteit, ez lehet a harag, a kívánság, a kábítószer, a dohányzás, ivás, szenvedélybetegségek, hazugság, csalás. Itt az ideje, hogy ezeket félretegyük az életünkből. A Bővített fordítás szerint most megnézzük a…

/13/ Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben.

A legrosszabb dolgokat mindig a sötétség idején követi el az ember.

/14/ Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Ugye két dolgot kell tennünk, hogy a Jézus Krisztust felöltjük magunkra, a másik pedig, hogy a testet nem tápláljuk. Mit fog mondani a test erre? Azt fogja mondani, hogy de ez nem is a test dolga. Amikor ez a gondolat feljön, már akkor tudnod kell, hogy a test szólt hozzád. Vagy, úgyis tudod, hogy ezt el akarod mondani a másiknak, mondd csak el. Ez az igazság.

A Biblia azt mondja, hogy az igazságot szóljátok. Tehát ne adj helyet a hústestednek. És ne tűrj meg egy olyan gondolkodásmódot, ami ellentétes Isten Igéjével. Mint ahogy a szállodában kitesznek egy táblát, - nincs a számodra üres szoba hústest úr!  Nem engedhetem meg magamnak, hogy neked is adok egy szobát, neked kívül kell tartózkodnod.

Emlékezzél meg arról, hogy a hústest először is egy gondolkodásmód, és azután egy viselkedés, egy magatartásforma, amely már ellentétes Isten Igéjével. A döntéseid meghozatalának folyamatába, ne vond bele a tested elméjét. Hogy működik ez? Amikor elhatározod, hogy itt az ideje a tizedfizetésnek, akkor a hústest akar egy beszélgetést kezdeményezni veled. Gyere, beszéljünk erről. Nem tudod, hogy erről is meg arról is gondot kell még viselni?

Ilyenkor azt kell mondanod, hogy – hústest úr a találka veled véget ért.  Nem vonhatlak bele a gondolkodási folyamatomba. Így lehet kitörni belőle. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerűen el lehet magyarázni, nem ilyen egyszerű megcselekedni. Miután az ember megértette ezt a folyamatot, sokkal könnyebbé válik.

Márk 10/28-30 És Péter kezdé mondani néki: Ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit énérettem és az Evangéliumért, Aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet.  

Bárkire igaz az Ige, amit mond Jézus, aki feladja ezeket az Evangéliumért. Nem azokról szól, akik amúgy is tönkrementek. Aki, az Evangéliumért adta fel házát, családi kötelékeit.  Olyanról szól, aki tovább megy arról a bizonyos pontról, Istenért. Benned ég a tűz Istenért, a körülötted lévő barátaidban pedig nem. Ki is zárnak téged, nem akarnak veled ilyesféle közösséget. Úgy gondolják, hogy te teljesen megbolondultál, és azt vélik, hogy neked egy visszaprogramozásra lenne szükséged.

Amikor vadul éltem és ittam, senkinek nem jutott eszébe, hogy milyen furcsán élek, de amikor újjászülettem és elmentem a Biblia iskolába, akkor édesanyám rám küldte az egyik barátomat. Te fenyegetést jelentesz az új életviteleddel a régi barátaidnak. Téged már nem is vesznek be az ő köreikbe, amikor összegyűlnek. Mert te vagy az, aki hozod azt a bizonyos vizes lepedőt, és rájuk borítod, hogy az ő világi tüzeik kialudjanak.

Nem akarnak ilyen szent embereket maguk körül. De azért szívesen gondolnak valakire, akiben megtalálják ezt a fedhetetlenséget, kedvességet. Régen olyan volt, mint egy szuka, most pedig teljes békessége van, legalább nem képmutató mondják. Nem mondják, de figyelnek téged, olyan vagy számukra, mintha üvegházban élnél. Pál azt mondja, hogy még testiek vagytok, ha úgy éltek, mint egy átlagember, és becsapjátok a testvéreiteket. Bővített fordítás szerint olvasom a…

/30/ Aki ne százannyit kapna vissza ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket       

Házakat és testvéreket kap. Ez azt jelenti, hogy Isten hoz olyan istenfélő embereket a mi új világunkba, akik Isten akaratát cselekszik, és Isten tetszésére vannak. Egy dolog köt minket össze, - Istennek a céljai. Ha keresztények csak azért jönnek össze, hogy ők most keresztények legyenek, nem biztos, hogy annyira keresztényként fognak viselkedni. Azért mert keresztények vagytok, azért még egy szentségtelen cselekedet [pl. paráznaság] nem tesz szentté. Attól, hogy keresztények vagytok, és úgy cselekszetek, mint a világ és úgy gondolni, hogy mivel szentek vagyunk ez szent dolog, ez csak a hústest. Ilyenkor a  hústestnek adtunk ellátást.

A Biblia azt mondja, hogyha felkentek akarunk lenni, akkor szeretnünk kell az igazságot és a szentséget, és gyűlölnünk kell a hamisságot, a gonoszságot és a bűnt. Ehhez a szóhoz elérkeztünk, hogy kenet. Van valami jobb annál, mint amikor erkölcstelenségben élünk, az, amikor felkentté leszünk. Van valami jobb annál, mint bűnben élni > kenetben élni. Ha meg van az a kenet, amely képes igákat és terheket összetörni, akkor az bizonyára jobb dolog, mint erkölcstelenségben és bűnben élni. Egy keresztény barát vagy barátnő nem tud neked egy olyan megelégítést adni, mint egy ilyen felkenetés a mai világban.

Isten azt akarja, hogy olyanok legyünk kívül is, mint amilyenek belül vagyunk. Ebben nagyobb megelégedettség van, mint bármi, amire a test kívánkozni tudna. Melyiket választanád? Szeretnéd inkább, hogy valaki feltámadjon a halálból, vagy inkább egy fagylaltot választanál magadnak.

Tehát egy csomó hústest nem képes arra, hogy a kezét a betegekre tegye és ezek a betegségek eltávozzanak. Minden rákos sejt, abban a pillanatban, ahogy elátkoztad, meghal abban a testben! Ezt képzeld el! A haja visszanő. Nem inkább ezt választanád, hogy ilyen erővel rendelkezzél, ami ezt elvégzi? Az ilyen ereje Istennek nem fog keresztülfolyni azokon, akik a hústestben élnek. És azért nem, mert rossz hangra figyelmeznek, a hústest kívánságaira figyelmeznek.

A hústestben tele vannak irigységgel, féltékenységgel, érzéki kívánságokkal, tele vannak félelemmel és haraggal és olyan gondolatokkal, amelyek ellentétesek a Szellemmel. Ilyenfajta isteni erő akkor folyik, amikor a mi gondolataink egyeznek Isten gondolataival. És Isten egy ilyenfajta erővel akarja, hogy mi járjunk. Odamenni a bűnöshöz az utcán és azt mondani neki, hogy én tudom, hogy te tegnap este mit kértél Istentől, és az Úr most szólt nekem, hogy mondjam el neked…, és Isten ereje leszáll rájuk, ez hatalmasabb dolog, mint bármilyen testi kívánság, ami beteljesedhetne az életünkben.

Tehát azt kellene kívánni mások számára is, hogy szellemben járjanak és ne a testben. Magunkat meg kellene változtatni. Amikor így a szellemben járunk, akkor Isten képes szólni hozzánk. Menj ide, vagy vessél magot, vagy bármit tud neked mondani. Annyi mindenre oda tudjuk így adni magunkat, ha a szellemben járunk.

De ne felejtsük el ezt a 30-as verset, üldöztetéssel egyben jönnek ezek. Meg kell tanulnunk magunkhoz fogadni ezeket az üldöztetéseket is, az áldásokkal együtt, meg kell tanulnunk elfogadni ezeket. Ausztráliában láttam a felkenteket, el sem tudod képzelni, hogy milyen üldöztetésekben volt részük és milyen hazugságokat szóltak róluk. Keresztények hoznak létre különböző alapítványokat, hogy ellene menjenek Benny Hinnek.

Márk evangéliumában is meg van írva, hogy üldöztetések fognak érni. Ahogy írja a Márk evangélium 4. fejezet, hogy nyomorúság, vagy háborúság támad az Ige miatt. Mi nem félünk, s nem hagyjuk abba a munkát az üldöztetések miatt. A hústest abba akarja hagyni. Túl sok viszálykodás, túl sok konfliktus van az életünkben. Most hagyd abba, mondja a test. Egész egyszerűen kijöhetsz ebből az egészből, most hagyd abba.

Hova fogsz visszamenni? Miről beszélünk? Mit fogsz abbahagyni? Akik abbahagyták, nézd meg hová jutottak? Csak hústestet élnek ma is a földön, nincs abban beteljesedés. Tudom, hogy Isten fel akar kenni néhányatokat, és nagy dolgokat akar cselekedni, de nem leszel felkenve rá, ha a hústestben élsz. Reménytelen, mert nem hallod meg Isten szavát.

Tehát ezt irányítás alá kell venni. Ahogy már mondtam, egyszerre egy gondolattal kell foglalkozni. Egyik napról a másikra nem fogod tudni magadat megváltoztatni. Az én Istenem velem 34 évvel ezelőtt kezdte. A mai napig is dolgozik rajtam. De a legnagyobb terület, ahol megtanultam, hogy ez így van, azok a gondolatok. Amiről szólnak ezek a gondolatok, azok elvisznek. Megtanultam ezt a leckét. Ha mindannyian összefogunk, és ki tudunk lépni abból a hústestből, akkor, a világ, aki ide belép, érezni fogja azt a szeretetet, azt a békességet, azt az örömet, azt a szabadságot. Felejtsük el a múltat Isten arra teremtett minket, hogy tudjunk megváltozni.

Egy megvallást hoztam a mai napra, ami nagyon fontos nekünk. Van megbocsátás. Volt olyan dolog, amiben Isten engem használt és nem fedeztem fel, hogy abban benne volt a hústestem is. Láttam pásztorainkat, akik teljesen téves vonalakon vannak, a gondolkodásuk volt téves, és az elme felállásuk volt téves és úgy gondolják, hogy Isten hangját hallják, pedig csak a hústestük volt és még kevélyek is. Ott meg bajba kerülhetünk, mert Isten a kevélyeknek ellenáll.

Isten gyorsan képes valamit elvégezni. Hadd végezze el Ő az életünkben. Együtt válhatunk valami óriásivá, mert óriási jövőnk van együtt és nagyon rövid az időnk. Április-május tájékára fog jönni változás, már különben ez meg van nyílva, a változások már itt vannak, az életünkben ajtók vannak nyitva. Pár hónap alatt az ember úrrá lehet a test gondolatain. Fogok még erről hozni tanításokat, mert ezek nagyon jó tanítások.

Tudom, hogy a Szellem és az Ige egyezik, és ha ide eljutnunk, akkor az Ige működni fog, de ehhez le kell győzni önmagunkat, és Isten azt akarja, hogy legyőzzük önmagunkat. Ő akarja, hogy megváltozzunk, de addig ez nem fog menni, amíg a gondolkodásunkban meg nem változunk. Ez pedig úgy megy, hogy egyszerre egy gondolattal foglalkozunk, egy időben. A testünkkel való foglalkozás az egy folytonos, állandó folyamat, meg vagyunk tisztítva a vér által mindattól, amit tettünk, és meg kell bíznunk az Úrban.

Megvallás: A mai napon beteljesedett Isten akarata az életemben. Megfogtalak ördög! Leveszed a kezedet a pénzemről. Pénz hozzám jössz most, Jézus nevében! Jézus nekem adta a hatalmat, hogy használjam Jézus nevét! Azt jelenti, hogy amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lesz, amit megoldok a földön a mennyben is oldva lesz. Ezért az Úr Jézus Krisztus nevében megkötöm a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, ez élet sötétségének világbíróit, és a gonoszság szellemeit, amelyek a magasságban vannak, megkötöm azokat, és ártalmatlanná teszem őket! Ártalmatlanná és hatástalanná teszem őket, a Krisztus Szeretete Egyház minden pásztora, minden evangélistája, minden tagja ellen a Jézus nevében! Gyarapodás jön hozzájuk, a szellemi vezetés jön! Ismerem a jó Pásztor hangját, az idegen hangjára nem figyelmezek és a hústestem befolyására sem figyelek. Ettől a pillanattól kezdve hústest meghaltál! Dicsérem az Urat! Szabad vagyok!

Istennek a gondolatai mindig is ott voltak a szellemedben. Teljesen ellentétesek a hústest gondolataival, a világgal, mert a hústest ellenzi Istent, a Szellemet.

Dicsőség Istennek! Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL