2009.06.04.

PÜNKÖSD ÜNNEPE

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. május 31.

 

Szeretnék ma a Szent Szellemről beszélni. Oly sok minden lehetséges, amikor a Szent Szellemről beszélünk, oly sok mindent lehet róla beszélni.

Miután az Úr felemeltetett a magasságba, miután 40 napot tartózkodott a földön, ahogy Jézus megígérte, elküldte nekünk a Szent Szellemét, és mi valóban vettünk erőt a magasságból miután a Szent Szellem eljött hozzánk. A Szent Szellem megnyilvánulásai, az ajándékok a gyülekezetben lettek elhelyezve.

Mivel nem úgy kezdtük ma, hogy imádkozunk értetek, azért ezek az ajándékok még jelen vannak.

Róma 8/23 Sőt nemcsak ez, hanem maguk a Szellem zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.

A testünk megváltására várakozunk mindannyian. Tapasztaljuk ezt olyankor is, amikor egész nap evangelizálunk és hazaérkezünk, úgy érezzük, hogy elfáradt a testünk. Hiszen ebben a testben élünk. És írja az Ige, hogy fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.

/24-25/ Mert reménység által tartattunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki miért reményli is azt?

Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, kitartással várjuk.

Tehát az új testünket mindannyian várjuk. Tudjuk, hogy ez a reménységünk nem egy reménytelen várakozást jelent.

Az I. János 3/3 mondja, hogy mindannyiunkban megvan ez a reménység. Megtisztítja önmagát, amiként Ő is tiszta.

Meg van ez a reménységünk, bár nem látjuk, de tudjuk, hogy ez a reménységünk el fog jönni.

/26/   Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségünkre van a mi erőtlenségünkben. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a Szellem esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

A Szellem segítségünkre van a korlátainkban, a gyengeségeinkben, erőtlenségünkben! Mert a Szent Szellem tudatában van annak, hogy hol vannak a határaink, a korlátaink.

Tudjuk, hogy egy napon meg leszünk szabadítva az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Isten Igéje van a szánkban és Jézus neve adatott nekünk. A Biblia azt tanítja, hogy mindenre képesek vagyunk így, de mégis be vagyunk zárva egy testbe, amely korlátokat ad számunkra. A Szent Szellem érti ezt az úgynevezett korlátozottságunkat és segít ebben a formában.

A görög nyelv szerint úgy szól ez, hogy – a segítségünkre van, velünk együtt, valami ellen.

Vagyis megerősít minket minden oldalról. Hordoz minket a korlátainkkal szemben. És segítségünkre van a gyengeségeinkben, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. A Szent Szellem működései által mindent tudhatnánk, de a lelkünk is korlátozott a testünk jelenlegi formája miatt. Mert mind a szellemünk, mind a lelkünk be van zárva a testbe.

A szellemünk szemei sem tudnak másként kitekinteni, csak a fizikai szemeinken keresztül. Amikor tehát imádkozunk, akkor a megértésünk szerint imádkozunk. Más szóval, valamit érzékelünk például a mellkasunkban, elmegyünk az orvoshoz, az orvos megállapítja, hogy ez és ez a probléma, és ezt követően ennek a megértésnek a vonalán tudunk imádkozni azért. Azt mondja például, hogy magas a vérnyomásunk, akkor ennek az értelmében azért tudunk imádkozni, amit ő mondott.

A Biblia pedig állítja, hogy azt, amit kérnünk kell, és amint kellene, azt nem tudjuk, vagyis korlátozottságban vagyunk még az imaéletünkben is. Mi áll ezen tünetek mögött? Honnan tudjuk, hogy miként kell helyesen mondanunk azt?   Állítja a Biblia, hogy nem tudjuk. Korlátaink vannak itt is. De az Istennek a felnövekedett fiai, a felnőtt korba jutottak, s azok a Szellemmel együtt járnak. Felnövekedett fiak! Ők tudják.

Amikor nyelveken imádkozunk, akkor felfedezem én magam is, hogy nem mindig tudjuk követni a megértésünkkel, hogy miről folyik az imánk. Míg megint mások, csak az értelmükkel imádkoznak. A Biblia állítja, hogy ha csak az értelmünkre hagyatkozunk, akkor nem tudjuk, hogy miért és miként kell pontosan imádkoznunk.

A Biblia nem azt állítja itt, hogy nem tudjuk, hogy hogyan imádkozzunk, hiszen a Biblia tanítja a János 16/23-ban, hogy az Atyához kell imádkoznunk Jézus nevében.

De ettől még mindig nem tudjuk pontosan, hogy mit és miként kell a részleteket tekintve imádkozni. Ha van egy problémánk valahol, és nem tudjuk a részleteket vele kapcsolatban, akkor mit fogunk megtámadni az imánkban, vagy merre megyünk az imáinkban? Miért imádkozzunk pontosan, vagy miként imádkozzunk a kimenetelért? Lehet például, hogy pénzt kell kérnem arra a helyzetre, hogy megoldódjon. Tehát, hogy pontosan miért imádkozzak?

Kényszerítve vagyunk, hogy a jelen gondolkodásunk szerint imádkozzunk.

/26/ Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségünkre van a mi erőtlenségünkben. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk de maga a Szellem esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Elmegyünk például az orvoshoz. Az egyik esetben az orvos daganatra gyanakodott és kiderült, hogy ez nem daganat, hanem egy jövendő kis csecsemő. Megint egy másik téves diagnosztizálásnál, téves gyógymódot kapott az illető. Vagy felírják a recepturát, de téves személynek adják ki.

Tehát nem tudjuk, hogy amit kérnünk kell, vagy amint kellene, akkor miért folytassuk az olyanfajta imádságot? Van, hogy az emberek százszor is végig mennek azon az egyszerű kis imán, hogy: – Uram tedd meg, Uram cselekedd meg! Uram hozd meg, Uram hozd meg!

Van azután, aki nyelveken ugyanazt imádkozza újra és újra. Lehet, hogy holnap, pünkösd napja lévén fogok róla tanítani, hogy hogyan kell a nyelvünket megváltoztatni.

A Biblia tanítja, hogy aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi, minden egyes alkalommal, amikor nyelveken imádkozunk. És engedjetek meg nekem egy példát elmondani, mert most kaptam egy e-mailt az idősebbik fiamtól.

A gáz és olaj üzletben van nagyon jó munkahelye, az egész irodát megszüntették, ahol ő dolgozott. Mindenkit felszámoltak, kivéve két főt. Őt és a társát áthelyezték másik városba és megtartották az ő helyüket. Küldött egy e-mailt nekem, és azt írta, hogy tudja, hogy ezt Isten tette, és a mi imáinkon keresztül tette. Második alkalommal történik ez vele. Két évvel ezelőtt is így volt, hogy mindenkit elbocsátottak körülötte, kivéve őt. Egy nagyon jól fizető munkahelye van. 600 ezer forintot keres általában, hetente. És minden költségét ezen kívül fedeznek. Nagyon jól fizető hely és az ember nem szereti az ilyet elveszíteni.

Erről beszélünk tehát akkor, amikor a szellemben való imádságról szólunk. Isten nekünk nagyobb cselekedeteket akar mutatni, általunk megcselekedve. Lehet, hogy neked nincsenek meg azok a képességeid, ami másnak van, de ha Ő jelenti a te képességeidet, akkor nincs semmi okod, hogy aggódjál. Először is az Igét saját magunkra kell alkalmazni.

Az Énekek-énekében az 1/6 versében szól, hogy szőlőskertet művelő gazdának nevezett ki engem, de az én saját szőlőmet nem tartottam meg. Tehát figyelnünk kell, hogy először az Igét saját magunk számára alkalmazzuk. Meg kell abban bizonyosodnunk, hogy az Ige először is a saját életünkben teremjen, és akkor leszünk képesek valaki más számára is segíteni az Igével.

Olvassuk a Máté 3. fejezet utolsó verseiben, hogy maga Jézus is megkeresztelkedett a Szent Szellemben, ahogy a Szent Szellem leszállt rá és ekkor kapta a kenetet, a felkenetést. Ez a kenet leszállt rá, és a 4. fejezet első verseiből pedig megtudjuk, hogy miután megteljesedék a Szellemmel, a Szellemtől vezéreltetve, viteték a Szellemtől a pusztába. Nagyon fontos, hogy ezt értsük.

40 napot böjtölt és imádkozott. Mi jött azonban először? A Szellem jött el először rá, vagy a böjt jött először? Nem azért várakozott a pusztaságban, hogy keresse a Szent Szellemet. A Szellem vitte Őt a pusztába! Nem a pusztában várakozva kapta a Szellemet.

Tehát a pusztaságba nem azért ment, hogy ott várakozva keresse a Szent Szellemet.

Ha Pál példáját vesszük, aki a damaszkuszi úton fogadta az üdvösségét, és később fogadta a Szent Szellemet, majd a küldetését – mint ahogy emlékezünk itt vissza azokra a napokra.

Tehát a Krisztust fogadta be előbb és azután keresztelkedett meg a vízkeresztséggel. Nagyon fontos Pálnak a példája, azért hangsúlyozom ezt, mert itt sokan rengeteg tévedést követnek el.

Segítettem az egyik pásztornak, aki Angliában tartózkodik jelenleg és felhívtam a figyelmét, hogy pont fordítva próbálja, mint ahogy az az Igében működik.

Galata 1/15-16 De mikor az Istennek tetszett, aki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, és elhívott az Ő kegyelme által,

Hogy kijelentse az Ő Fiát énbennem, hogy hirdessem Őt a pogányok között, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel.

Látjuk, hogy elhívott volt a prédikálásra.

/17/ Sem nem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszba.

Miután befogadta Krisztust és befogadta a Szellemet majd befogadta a küldetését, utána ment el Arábiába. Az elhívását fogadta el a damaszkuszi úton, megmondta neki az Úr, hogy mi lesz a dolga. Miután elfogadta ezt a hívást az élete felett, onnantól kezdve meg volt a tiszta útmutatás az életében.

Hová ment ezután? Arábiába! Mielőtt visszament volna Damaszkuszba.

Miért ment oda? - A Szent Szellemmel tartott egy konzultációt. Meg kellett azt tudnia, hogy mit is kapott pontosan. Akkor volt ott az ideje az imádságnak és a böjtölésnek!!!!

Mit tett Arábiában? - Arábiába vajon azért ment, hogy ott keresse a Szent Szellemet? A Szent Szellemet már befogadta előtte. Azért ment Arábiába, hogy az elhívását elfogadja? - Nem! Már azt is befogadta, megkapta, mielőtt Arábiába ment volna.

Mit próbálok ezzel nektek mondani?

Az első tehát, a Szellem munkája, amikor belénk impartálja [implantálja, ülteti] a kenetet, bármelyikkőnkbe, bármilyen elhíváshoz. Utána el kell mennünk a magánterületünkre és meg kell tudnunk azt, hogy mit is kaptunk?

Tehát vissza kell húzódnunk a világtól és meg kell tudnunk, hogy mit is kaptunk belül!

Azért beszélek most erről, mert pl. Túrkevén óriási impartálásra került sor. Általában, amikor egy valakire teszem a kezem, akkor tapasztalható, ha impartálásra kerül egy szolgálati ajándék.

De itt Túrkevén egy nagyon különleges eset volt, mert ahogy Bill és Emogene mögött mentem és éppen a Kiskőrösről érkezett Ákosra és Andreára tette a kezét a szolgáló… Ahogy számoltam az előhívottakat, 39-en álltak a sorban szolgálók, magyar és román részről jöttek. És soha ilyet vagy ehhez hasonlót nem tapasztaltam, ahogy a Szent Szellem kirobbant belőlem, ilyen megtapasztalásom soha nem volt, úgy hiszem, hogy ott mindenki kapott impartálást, aki jelen volt. Holnap el fogom ezt magyarázni Pünkösd lévén.

Tudom, hogy egy versenyfutásban vagyunk, hogy megszerezzük a kenetet, másokkal együtt vagyunk versenyfutásban. Azt is tudom, hogy Isten nem fecsérli el a kenetét. Nem fog csak úgy bárkit felkenni. Láttam példát arra, hogy hét évig pásztorolt valaki, miután megkapta a pásztori felkenetését, mert várakozik az Úr addig, amíg úgy véli, hogy megbízhat az illetőben.

Megint más szóval: - mi az, amihez kezdeni fogsz azzal a felkenetéssel? Érted ezt!

Ezt a felkenetést csak itt a földön tudod használni, az örökkévalóságban nem lesz rá szükséged. Persze a Szent Szellem veled marad mindörökké. Tehát néhányatoknak javasolom, hogy egy-két napot tegyetek arra félre, hogy megvizsgáljátok, hogy mit is kaptatok. Lehet, hogy egy böjt és egy imádság is kell hozzá, de ezt magad kell, hogy eldöntsed. Ezt nem tudom megmondani, de szükséges, hogy az elmédben eljuss arra a következő szintre, hogy azt megértsd, hogy mit kaptál.

Mert az Úr szellemben már elhatározta azt a számodra, és felkent rá. Az elmédet arra a szintre kell azonban felhozni és a tudatállapotodat kell arra a szintre felhozni, a kijelentésednek kell arra a szintre eljutni! Mert ha ez nem történik meg, akkor habár felkenetést kaptál rá, soha nem fogad azt meglátni és ez bizony probléma lehet.

Az Ószövetségben olvasunk Jósiás királyról, akit 8 éves korában kent fel Isten királyságra. A II. Királyok könyvében a 22. fejezetben olvassuk és a II. Krónika 34. fejezetében olvassuk. Nyilvánvaló, hogy olyan gyermeki korában nem volt képes a királyságot vezetni, tehát valakinek segítenie kellett abban, hogy a király helyén megállhasson.

Mondom most nektek, jelenleg olyan kenetek kerülnek kiosztásra, amelyek nem a jelen időre vannak célozva, hanem majd az idők végére használja az Úr. És most kerülnek ezek begyűjtésre az Úr tárházába!

Tehát sok minden működik ebben, amire most nem tudok kitérni, csak jelzem nektek. Ez a felkenetés a fiatal királyon ott volt a kora ellenére. Az elhívás ott volt felette, Istennek a célja ott volt!

A minap volt itt egy gyermek, de pontosan a számát sem tudnám már említeni, amikor a csecsemőt hozták az Úr előtti bemutatására, és az Úr impartált ajándékot a szellemébe. Voltak pásztoraink, akiknek 6-7 vagy 10 évébe került, mire ugyanezt az impartálást megkapták. Az értelem szinte nem tudja feldolgozni, hogy ez hogyan és miként is van.

Van egy hely, tehát ahol lennünk kellene most már. De nem vagyunk azon a helyen, mert az elménk úgymond be van dugulva sok más mindennel. Az elménkben eldugulások vannak, különböző gondolatok, gondok, olyan dolgok, amelyek nem igazán fontosak. Ezek a gondolatok, ezek a gondokkal kapcsolatos aggódó gondolatok zárják el az elménk útjait. És kényelmesen érezzük magunkat ebben az állapotban, pl. hogy a foci meccset nézzük, vagy a híreket nézzük és így tovább, esetleg a politikából kapunk egy kis ízelítőt. Ezekkel vannak eltömítve az elménk járatai. De így nem lehet megnyerni a világot Krisztusnak.

Az Ap. Cs-ben azt olvassuk, hogy úgy döntöttek az apostolok, hogy nekik szabaddá kell tenniük magukat, hogy átadhassák magukat az imádságnak és az Úr szolgálatának. Az Ige szolgálatának hívták ezt. Ap. Cs. 6/4-ben olvassuk. Tehát nem prédikálásnak hívta. Van egy szolgálat, amely az Ige szolgálata felénk. Ezt nem csak tanításnak értjük, hanem amikor az Ige szolgál feléd. Tehát az Úr nyissa meg neked ezeket az igazságokat, hogy te ezeket láthassd. Neked kell ezeket meghívni a szellemedbe, és velük kell növekedned, hogy növekedhess a kijelentett tudásban a kegyelem által!

Mert az Ő kegyelme fölénk lett helyezve és ezáltal tudunk benne növekedni, és akkor leszünk képesek segíteni másoknak, hogy ők is növekedhessenek, hogy őket is be tudjuk hozni a dicsőség helyére! Isten Szellemének a képességei által. És Ő nem fecsérli el a kenetét. Főleg a prédikátorokhoz szólok most. Én nem tudom, hogy te hogyan vélekedsz erről, de én szeretném a teljes porciót megkapni, ami engem illet.

Az egyik prédikátor egyszer elmagyarázta, hogy a szellemi növekedésünket tekintve nem horizontálisan sorakozunk, hanem dicsőségről dicsőségre és hitről hitre vagyunk.

Mi a helyzet akkor, ha az ember elérte az utolsó lépcsőfokot? - Akkor a menny kapujához jutott az illető.

Máté 4/19-ben mondja Jézus, hogy – Kövessetek engem és én emberek halászaivá teszlek benneteket.

Dicsérjük az Urat! Ha nem követjük Őt, akkor miként tud minket emberek halászaivá tenni?

Először követed Jézust az Igében, azután követed Őt az Ige által, és harmadrészt pedig követed Jézust az Ige szerint.

Ki mondta azt, hogy kövessetek engem? - Maga Jézus! Nem azt mondta, hogy kövessetek engem és próbálkozzatok. Vagy kövessetek engem és imádkozzatok. Egyetlen felelősségünk van, hogy valóban kövessük Őt.

Amikor az emberek könyveket akartak írni rólam, önéletrajzszerű könyveket – nem gondolom, hogy ez lényeges. Mert csak az volt az egésznek a lényege, hogy a Szellemet követtem. Így lehet eljutni arra a helyre, ahova a Szellem akar téged vinni. Ha Jézust követed.

Hogy miként kövessük Jézust, sokszor ez a problémánk. Abban az időben, amikor Jézus ezt mondta a tanítványainak, akkor ez könnyű volt, mert utcáról utcára lehetett követni Őt.

Ez lett volna az egyetlen út, az egyikőjük mégsem ment végig. Júdásnak nem sikerült. És mégis utcáról utcára követte Jézust, mégis elvesztette a kapcsolatát Istennel, mert elárulta Jézust.

Tehát az nem volt elegendő, hogy úgy követjük Jézust, hogy utcáról utcára, ahogy Ő megy. Jézust meg kell találnunk az Igében, hogy ki is Ő, mi is az, amit Ő mond, és utána az Igét kell követnünk, mert ott tudjuk Őt meghatározni. Ő tanít minket arra, hogy keressük Őt az Igében. Azokat az Igéket tanulmányozzuk, amelyek róla szólnak.

A Biblia tanítja, hogy Jézus az élő Ige. Isten testté lett.

János 1/14-ben olvassuk: És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.

Jézus az élő Ige! Isten Igéje, amely testet öltött. Követhetjük Őt az írott Igében. Az írott Ige teljesen Jézusról szól. Vagyis meg tudjuk határozni Jézust az írott Igében és tudunk együtt utazni vele. Meg tudjuk azt is mondani, hogy Ő miként gondolkodott, miben hitt. Vagy, hogy Ő miként cselekedett és nekünk miként kell ma cselekednünk. Mert mindez fellelhető az Igében.

Miként adott választ akkor, amikor olyanokkal szembesült, akik gyűlölték Őt.

Mit mondott olyankor, amikor barátságosakkal szembesült, hogyan viszonyult hozzájuk. Miket mondott azoknak, akiket szeretett. Miként adott választ, amikor éhes volt, mit tett. Evett. Amikor elfáradt, aludt. Ezeket azért tette úgy, hogy nekünk tudtul adja, hogy miként kell élnünk. Követni Őt azt jelenti, hogy az Ige szerint cselekedni. Azt tenni, amit mond az Ige.

Zsoltárok 119/130 A Te Igéd megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűt.

Soha nem leszünk összezavartak, és nem járunk a sötétségben, mert a megoldás rendelkezésünkre áll. A világosság útmutatást jelent. Vagyis útmutatás áll rendelkezésünkre az életünkben.

Zsoltár 119/105 Az én lábamnak szövétnéke a Te Igéd, és ösvényemnek világossága.

Tehát világosság és útmutatás.

Az egyik pásztor keresi az Urat egy ideje, és nem jelentette ki a szívébe, hogy merre lépjen. És ezt az Igét küldtem el neki, a Zsoltár 119/130 versét. Ez a válasz a kérdésemre, mondta.

Sok embernél az a helyzet, hogy az útmutatásban van hiányossága, nem tudja, merre menjen, mihez kezdjen és az élet pusztaságában vannak.

Az Igének a megnyilatkozása az, ami világosságot ad, útmutatást ad, vezetést ad.

Ha az ember olyan életet él, hogy azt mondja, hogy: – nem tudja, hogy mit tegyen, és merre menjen. Ha nincs kérdés a szíveden afelől, hogy mit tegyél, merre menjél, akkor mit tudsz tenni?

De ha követed az Urat az Ő akaratában, akkor az életed egyenesen felfelé fog haladni. Ez az én életem. Felfelé megyek az Úrban, az Ő akaratában vagyok. Tehát nem kell keresnem az Ő akaratát, ha már az Ő akaratában vagyok!

Ezt az üzenetet azért hoztam, hogy egy kis egyensúlyba kerüljünk a Pünkösd napján. Mert a Szellem és az Ige megegyeznek.

Nem szenvedtem soha az életemben. A fiatal éveimben voltak dolgok, amik megformálták az életemet. Egyik dolog, amit megtanultam, hogy Isten Igéjére biztos lehet számítani. Megbízható Isten Igéje.

Kérdezik az emberek, mi van, ha esetleg valami mégis történik? Semmi nem fog történni, mert az Ige megbízható. A Te Igédnek a megnyilatkozása az együgyűt oktatja, megértést ad az együgyűnek. Azok az együgyűek, akik nem látnak túl messzire, mindig bajba keverednek. Az együgyűek mindig a rossz döntést hozzák meg. A rossz helyre mennek el. Ha valami probléma van, akkor biztos lehetsz benne, hogy ők ott vannak, vagyis mindig bajba vannak.

Ha tízből kettő hiányzik valahonnan, akkor abban a kettőben vannak. Valami tehát jellemző az életükre, ez pedig az, hogy újra bajba kerültek. Ha mindenki kapott munkát, és az az egy nem, akkor elkezdenek gondolkodni, hogy biztos valami démon az, vagy valami átok az, vagy valami boszorkány imádkozik ellenük, vagy a nagypapa hozta ezt rá. Mert a nagypapáék korában is volt ilyen probléma, és ez most az én időmre is kihat. Tehát ilyen módokon magyarázzák.

A Te Igéd megnyilatkozása útmutatást ad – a szellemünkbe. A szellemünkben ott ez az útmutatás. Ez az útmutatás olyan, hogy soha nem mond ellent Isten Igéjének. Vannak, akiknek útmutatás van a szívükön, de ha megnézed az útmutatásaikat, ezek az irányok mindig ellentétesek Isten Igéjével.

Miért ilyen az életünk? - Mindig azokat a dolgokat kapjuk a szívünkre, amiről megmondták, hogy ne tegyük. Mindannyiunknak megmondta az Ige, hogy azt ne tegyük és mégis te vagy az egyetlen, akinek az elméden ott van, hogy azt megtegyed.

Ez egy ellenszegülő szellem. Miért nem vagy békességben, amikor az útmutatás pontos! És utána téves kérdések merülnek fel a szíveden. Mindig a rossz kérdéseket teszed fel. Miért kell hálát adni? Egy évre rá megint megkérdezed, miért kell hálákat adni? Tehát eltelik egy év, és újra megkérdezed.

Van egy beteg asszony már több éve, évekig minden nap felhív ugyanazzal a problémával. És azt sem értem, hogy hogyan képes így élni. Még mindig életben van. Abban az időben, amikor ezeket magyaráztuk, az ő füle el volt zárva. Ugyanúgy az összes többi igazságtól is el van zárva a füle. És sok embernél az az állapot, amiben van a szíve, az az állapot hozza, hogy azokat kérdezi.

Timótheus II. 3/7 mondja, hogy örökké tanulni akarnak és soha nem képesek eljutni az igazság ismeretére. Állandóan tanulnak. Mikor fog megváltozni az életünk? Az Igének a megnyilatkozása világosságot és megértést hoz! A megértés jelenti azt, hogy észre is vetted, hogy úgy van. Megláttad, hogy úgy van. Meg tudtad különböztetni, helyes módon tudsz hozzáállni, jó sáfársággal tudsz hozzáállni.

A Te Igédnek a szívedbe való belépése, megnyilatkozása adja ezt, az Ige egymagában nem adja a világosságot. Nem azt mondja, hogy az Isten Igéje világosságot ad. Mi az, ami világosságot ad? - Az Igének a megnyilatkozása adja a világosságot. Ez a lényege az Igének, hogy meg kell, nyilatkozzon. Isten Igéje nem tud világosságot adni, mert Isten Igéje maga a világosság.

Tehát a szívedbe való belépése ad világosságot, és hoz megértést.

Ezért kell magunkba engedni az Igét, hogy beléphessen a szívünkbe. Ez egy megértést fog hozni és egy megkülönböztetést fog hozni, egy észrevételt fog hozni nekünk, hogy ez úgy van.

Isten csodálatos. Nekünk a kiválóság szelleme adatott meg, tökéletes a szellemünk, mint Jézusé, nincs benne hiba. Soha semmi rosszat nem cselekedett a szellemünk. Tehát ahogy gondolkodunk, és ahogy érvelünk, ott van a baj. Az embereknek abból erednek a problémáik, amiként gondolkodnak arról. Tévesen gondolkodnak. De lehetséges, hogy a gondolatainkban is kiválóságra jussunk, az életünket egy magasabb szinten vagyunk képesek élni.

Nem kell az alacsonyabb rendű gondolatokat gondolnunk, mindent negatívan látnunk. A gondolatainkat magasabb szinten élhetjük, a szeretet szintjén, a dicsőség gondolatait, a gyarapodás gondolatait, a kiválóság gondolatait gondolhatjuk. Ilyenfajta gondolatokat vagyunk képesek hordozni.

Kolosse 3/1-4 Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén.

Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.

Mert meghaltatok és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.

Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor majd ti is Ővele együtt megjelentek dicsőségben.

Dicsérjük Istent ezért és hallelúját zengünk. Ez a Szent Szellem üzenete volt ma. Nagyon sok mindenért kell hálát adnunk az Úrnak.

Egy könyvet olvasok éppen, egy nagyon fontos könyv, ebből hogy elolvasom a könyvet, megértések fognak jönni erre az utolsó időkre, amelyben vagyunk, és amelyeket élünk. Nagyon szerencsésnek tarthatjuk magunkat, hogy ebben a szellemi pozícióban vagyunk, amiben vagyunk. Isten képes arra, hogy nagymértékben használjon minket, és most készíti elő mindezeket a munkáit, amik majd a következő években történnek. Mert ezeket elő kell készíteni, mert amikor már kell, hogy történjenek, akkor már túl késő készíteni. Az izraeli dolgok is nagyon komolyan készülődnek.

Az Énekek-Éneke 2/8 versére lehet visszavezetni azt, ami most ott történik, hogy gyümölcsöt kell teremni.

Holnap ugyan nem tartunk pásztorkonferenciát, de országos imakört tartunk, egy kicsit fogok tudni erről beszélni akkor. Nagyon nagyra értékeljük, hogy eljöttetek ma a gyülekezetbe, sok helyről ellátogattatok. A gyógyító kenet óriási ma.

Az üdvösség imája következik, ezért felállunk és elmondjuk ezt a közös hitmegvallást, mert utána Úrvacsorát veszünk, az Úr asztalához járulunk.

Az Úrvacsoránál nincsenek kikötések, egyetlen feladatunk van, hogy emlékezzünk az Úrra, miközben Úrvacsorát veszünk.

Ha valaki látogatóban van közöttünk, akkor szeretettel hívjuk, hogy vegyen részt az Úr asztalánál.

Tehát csak saját magadat korlátozod, ha valamiben korlátozva vagy, mert mi nem korlátozunk senkit.

Róma levél 10/9-10 Igéje szerint a hitünk megvallását tesszük meg.

Üdvösségi ima.

Úrvacsora következik.

Szent Atyám! Uram, ahogy tanítottál minket: - Vegyétek, és egyétek ez az Én testem, mely értetek megtöretett. Az Ő sebeivel Atyám, a megtört testnek az összezúzott sebeiben, a szent vértől kivérzett sebeiben gyógyulást vettünk, egyedül kizárólag az Úr Jézus Krisztus által.

Uram tisztelettel állunk ma az Úr Jézus Krisztus előtt és tisztelettel emlékezve, szent emlékezéssel emlékezünk erről, amit az Úr tett értünk. Jézus nevében, Ámen!

Vegyétek a kenyeret!

Ugyanezen az éjszakán Jézus vette a poharat, és azt mondta, - ez az én vérem, mely tiérettetek kiontatott. Ez az Újszövetség vére. Az apostolok előtt mondta azon az éjszakán. - Értetek ontatott ez a szent vér, mindannyiótokért, ebben a szent vérben megmosott és megigazított minket, megáldott örökkön-örökké.

Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, örök élete legyen. Erre emlékezünk ma Drága Szent Atyánk, amit értünk tettél az Úr Jézus Krisztusban, a Szerelmetesben. Áldunk Téged ezért a Jézus nevében. Ámen! BÉKEVÁR FŐOLDAL