2016.11.30. 
 

HOGYAN TALÁLD MEG, ÉS VÁLASZD ISTEN AKARATÁT

Joe Christian élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2016. november 27.

 

Joe: Olyan csodálatos, hogy itt állhatok előttetek, és egy rövid kis üzenetet elmondhatok most nektek! Nagyon értékes és drága emberek vagytok, de igen áldottak is egyben! Nagyon nagy megtiszteltetés nekem, hogy idejöhetek közétek, olyanok közé, akik nagyon szeretitek Jézust.

Ami még ennél is csodálatosabb, hogy akik felétek szolgálnak szüntelen, azok olyanok, akik az Istenre tekintenek, és az Ő akaratát keresik. Nagyon fontos, hogy egy ilyen példa áll előttetek szüntelen. Vezetők vagytok, szolgálók vagytok nagyon sokan, és ilyen példakép áll előttetek, és együtt keresitek az Úr akaratát, hogy mit tehettek.

Legtöbb embernek nem adatik meg, hogy egy olyan példa álljon előttük, amit követhetnek. Ez kiváltságos helyzetet ad nektek, hogy szüntelen ebben élhettek! Szeretnék elolvasni nektek egy igerészt a Példabeszédek 4. fejezetében.

Példabeszédek 4,1. 13.

1. Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.

Halljátok meg, fiaim! A fiak mindannyiunkat jelenti, akik itt vagyunk. Halljátok meg az Atyának a tanításait, útmutatásait. Ez a szó, ez az útmutatás a muszár, ha jól ejtem, a héber nyelvben. Itt az Ószövetség ezen a héber nyelven íródott.

13. Ragaszkodj az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.

Muszár héber szó szerepel újra itt az erkölcsi tanításnál, hogy tartsd meg azt, nőnemű formában szerepel a szó. Ő a te életed. Az útmutatás szó nem hímnemben, hanem nőnemű formában szerepel. Nagyon fontos ezt megérteni. Mert Isten csodadolgokat végez. Az első fejezetre, ha lapozunk, a 8-as vers ugyanígy az útmutatásról szól.

Példabeszédek 1,8.

8. Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.

Az útmutatások az Atyától vannak, az oktatás pedig az anyától. Torath ih mehá héberül az anyának a törvénye, vagy tanítása. A Példabeszédek telve van ezzel a kijelentéssel, hogy egy olyan bölcsességet tudunk meríteni Isten imádatának során, ami az anyából, vagyis egy nőne­mű forrásból származik.

Ez erőteljesebb a számunkra, mint az a tóra, ugyanez a szó, ami Mózes első öt könyvében, mint törvény adatott Izrael gyermekeinek. Ez a tanítás erőteljesebb. Hogy még jobban me­gértsük, hogy mit szeretnék itt kihangsúlyozni.

A Példabeszédek könyvében az utolsó fejezetre lapozzunk. Sok versben hozhatnám ezt példaként, de a 28-as verset olvassuk, utána a 26-osra ugrunk. Most csak ezt a kettőt nézzük. Újra az anya tanítására utal. Azt mondja nekünk:

Példabeszédek 31,28. 26.

28. Felkelnek az ő fiai, és áldottnak (boldognak) mondják őt; az ő férje, és dicséri őt:

Megint az édesanyára utal.

26. Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.

Torath chessed az a szó, ami a kedvesség tanítása, vagy a kegyelem tanítása. Az anyának a törvénye, tanítása ez, amiről a Példabeszédek szól. A Példabeszédek 31. fejezetének az asszonya. Az egy szolga Isten felé, aki törődik a családjával.

Ha a 31. fejezet első versét olvassuk, akkor kiderül, hogy ő a király édesanyja. Ki az a király, akit mi szolgálunk? Ki Ő? Jézus! Úgy van! Ez az egész könyvnek a fő célpontja, amire ki van hegyezve. Ki a Gyülekezet? A Gyülekezet nőnemű forma? Az Úr Jézus Krisztusnak a menyasszonya? Erről szól.

Egy kapcsolatról szól, amely megértést hoz nekünk az Atya szívén keresztül. Kegyelmet és kedvességet hoz nekünk, és ez mily csodálatos! És ezt az édesanyán keresztül végzi. Kik Istennek a gyermekei? Azok, akik a gyülekezeten keresztül megszületnek Jézus ereje által.

A Szent Szellem vált Istennek a magjává, és hozta elő Isten Fiát. Aki megszületett, mint Isten Fia is egyben. Ez nagyon erőteljes, mert ez azt jelenti, hogy mi egybe vagyunk kötve Istennel egyként.

Mindannyian, amikor odaadjuk az életünket az Úrnak, akkor odaadtuk az életünket a Gyülekezetnek. Ki az, aki szereti az Ő Gyülekezetét mérhetetlenül? Az egész életét odaadta a Gyülekezetért, Ő a Hatalmas!

Nagyon köszönöm nektek, hogy lehetővé tettétek, hogy heteket szolgálhattam itt köztetek ebben a csodálatos együtt járásban, ahogy ti jártok az Úrral. Feleségemmel, Beverlyvel nagyon nagy örömmel jöttünk, mert hallottuk, hogy meghívtatok minket. Igen szeretünk benneteket, és gondoskodunk a ti ellátásotokról imádságban.

Beverly: Sajnálom, hogy pont Erzsébetnek kell lefordítani, de elmondom, hogy mennyire hálás vagyok neki. Mennyire közel jár Erzsébet az Úrhoz, és milyen csodálatos, hogy az ő szolgálatában lehettek itt!

Erzsébet hasonlítható Eszterhez, amikor is az Úr kijelölte őt egy szolgálatra. Én nagyon hálás vagyok a férjemmel együtt, hogy itt szolgálhattunk benneteket. Dicsőség legyen Istennek! Köszönjük, hogy bemehetünk a Király elé kegyelemért. Hálákat adunk Istennek.

Erzsébet: Megköszönjük az Ő kegyelmét, a jóságát, hogy egyben tartotta ezt a házat. Sok támadás érte az elmúlt években a szolgálatokat, a gyülekezeteket, de az Úr kegyelme egyben tartott minket, megtartott minket.

A nehézségek ellenére is növekedést adott nekünk az Úr, mert kitartottunk, mert a helyünkön maradtunk, mert nem engedtük el azt a helyet, amit az Úr nekünk rendelt a szolgálatra. Csak Őreá tekintettünk, ez volt a kulcs, hogy tovább tudjunk menni a nehéz helyeken.

Hisszük, hogy dicsőségről dicsőségre elváltozva tudjuk Őt szolgálni azokban a megmérettetésekben, amik még előttünk vannak. Az Úr nem titkolta, hogy lesznek próbák, de azon felül megígérte, hogy ne félj, mert én veled vagyok és megsegítelek, és a dicsőségem jobbjával támogatlak. Ezt azon felül megígérte. Ebben fogjuk ünnepelni Jézust.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL