2009.09.29.

A GONDOLKODÁSMÓDOD MEGVÁLTOZTATÁSA

Jegyzetek Jim Sanders tanításából
2009. szeptember 27.

 

Emeljük fel a szent kezeinket, áldunk Úr Jézus a Szent Szellemért, akit nékünk adtál. Kiárasztjuk a Szent Szellemet, az Ő csodálatos megnyilvánulásait, közléseit, ajándékait. Az internet világában, a nézők világában, a TV nézők világában is, kiárasztjuk a gyógyító kenetet Jézus nevében. Fejünk tetejétől a lábunk ujjáig elfogadjuk a megújulást, a meggyógyulást Jézus nevében. Az ördög minden munkáját megtörjük és elparancsoljuk a testekből, Jézus Krisztus szent nevének hatalmával! Minden dicsőség az Úr Jézus Krisztusé legyen. A Szellem árad, a Szellem mozdul, a gyógyító kenet árad köztetek. Köszönjük drága Úr Jézus Krisztus. Zsebkendők felett történik az imádság.

Áldjuk meg a szomszédunkat, öleljük meg őket egy szerető öleléssel, csókkal. Közben dicsérjük az Urat, mert Ő dicséretre méltó. Történelmi pillanat a mai, mert az internet rádió hallgatósága élőben hallgathatja az istentiszteletünket mostantól minden vasárnap. Ez az első ilyen vasárnapunk. Olaszországban, Izraelben, Romániában, Szlovákiában van hallgatóságunk. Az internet rádió működik román nyelven is. Két csatornasávon lehet választani, magyar nyelven az egyiken tanítás, másik lehetőség a dicséret. Mindkettőt 24 órában hallgathatjátok.

Ezen kívül az imakörökbe élőben be lehet kapcsolódni ezen úton a Szent Szellem által. A szerdai, pénteki imakörök közvetítve vannak. A helyi gyülekezetek összejöhetnek pásztoraikkal, és együtt könyöröghetünk az Úrhoz minél többen. Román nyelven is nagyon hamarosan telepítjük az internet rádiót, nekik is megadatik. Francia nyelven lesznek letölthetők a továbbiakban a tanítások. Élőben itt román, olasz, angol, magyar és szlovák nyelven hétről hétre élőben hallgathatók ezek a tolmácsolások. Francia nyelven 1-2 napra rá lesz ez elérhető.

Korinthus I. 9/9 Mert a Mózes törvényében meg van írva: Ne kösd fel a nyomtató ökörnek száját. Vajon az ökörre van gondja az Istennek?

/11/ Ha mi néktek a szellemieket vetettük, nagy dolog-é, ha a testi javaitokat aratjuk?

/12/ Ha egyebek élnek nálunk e joggal, miért nem inkább mi? De mi nem élünk e jogunkkal, hanem mindent eltűrünk, nehogy valami akadályt gördítsünk a Krisztus Evangéliuma elé.

Nehogy bármilyen módon akadályozzuk a Krisztus Evangéliumát. Ezért nagyon gondosan vigyázok arra, hogy ne gyűjtsek úgy adományt, ahogy azt a külföldi alkalmakon látni.

/13/   Nem tudjátok-é, hogy akik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent helyből élnek, és akik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket.

/14/   Eképpen rendelte az Úr is, hogy akik az Evangéliumot hirdetik az Evangéliumból éljenek.

A TV-ben egy fiatal prédikátort hallgatok kb. egy éve, és állandóan az adakozásról prédikál. Mindent tökéletesen mond. Azonban elkezdtem azon gondolkodni tegnap is, ahogy néztem, hogy mi az, amit fel tud mutatni abból, amit végez?

Nagyon sok mindent végzünk itt mi. De amióta én őt figyelem, egyetlen dolgot tudok megállapítani, hogy pénzgyűjtést prédikál, és pénzt gyűjt, és az igazságot hirdeti. De a pénzadományok azt a célt szolgálják, hogy a TV számláit kifizesse. Nekünk ezen a költségtényezőn kívül nagyon sok más helyre is kell az adomány.

A legutóbbi adomány nagyobb részét egy vidéki templomunk építésére ajánlottuk fel. Saját maguk vették meg a területet, építették meg a templomot, a tető is fent van, de hogy be tudják fejezni a belső munkálatokat tél előtt, ehhez adtunk az adományunkból egy nagy összeget. Ezen kívül még nagyon sokfelé van elkötelezettségünk, nagyon sok feladatot kell még elvégeznünk. Az Úr a feje a gyülekezetnek és hogy hová menjen a pénz, azt az Úr megmutatja, vagy ha nem mutatja meg, akkor nem kerül oda a pénz.

Már elég régen itt a környéken élek és közlekedem, és ahogy járom itt a környéket, figyelem a kocsmákat, hogy mennyire üresek, nincs senki bent a kocsmákban. A kis ABC-ket figyelem, nincs bennük vásárló. Ez nem volt így eddig. Büszkén mondhatják az imádságos testvéreim, hogy az összes kocsmából kiimádkoztuk a részegeket. Itt az utcában találkoztunk ugyan ma reggel három részeg emberrel, de reméltem, hogy nem fogtok mindannyian beléjük botlani.

Mi más keresztények kell, hogy legyünk, különböznünk kell a többiektől. Mert tudjuk, hogy miként kell valakit újonnan születtetni és ezt gyakorolnunk is kell, vagyis az Igét meg is kell cselekednünk. El fogunk jutni arra a helyre, ahol én képes leszek ezt elmagyarázni, ti pedig meg fogjátok ezt érteni.

Nagyon fontos témakör a 91-es Zsoltár, amit mostanában tárgyalunk. Lehet, hogy a pásztorkonferenciáig nem fogunk a végére érni, de meg fogjuk érteni, hogy mennyire fontosak vagyunk mi az Úrnak.

Az Ige tanítja, hogy nekünk meg kell újítani az elménket és nem szabad a világhoz hasonulnunk. Mert Isten nem úgy működik, ahogy e világ rendszere. Az e világ rendszere ellene van Istennek, mert az a babiloni működési rendszer szerint működik. És el kell különülnünk ettől a világtól, ahogy felnövekszünk, ahogy a szellemi növekedésünk engedi.

Egy recessziós világot élünk, és ezeknek a kis ABC üzleteknek is ki kell fizetniük az adójukat. De mivel mi nem e világból valók vagyunk, a mi életünkben nem történhet meg, hogy mi megtapasztaljuk a recessziót. Ez pedig úgy működik, hogy e világ felett uralmat veszünk.

Izsák a szárazságban vetette el a magot úgy, hogy nem volt eső a láthatáron. Amikor aratott, ő volt az egyetlen, akinek nem volt kenyere. A világban levők hozzá mentek, tőle kellett, hogy vásároljanak. Izsák ahogy vetett, százszorosat aratott, és amikor újra vetett, megint százszorosat aratott addig, míg a végén minden szüksége betöltetett. Ha valakinek kevés van, ugyanúgy működik. Ez az az út, ahogy mi élünk, így kapunk oltalmat ebben a világban.

Egyiptom idején, amikor volt a nagy szárazság, a zsidóknak akkor is volt élelmük. Mindenki elvesztette a földjeit, a barmait, a házait, kivéve a zsidókat. Nekik oltalmuk volt a vagyonukra nézve is, oltalmat kaptak Istentől, pedig hétéves szárazság volt.

A dolgok a világban a gazdasági ábrák és görbék szerint haladnak, nem Magyarországnak, az Egyesült Államok számára 2012-ben lesz a mélypont, a lezuhanásnak a mélypontja, ami őket illeti. És a különböző ciklusok, amit tudományosan előre kiszámoltak, pontosan ezt mutatja. Miért?

Azért, mert van egy Isten, és ők megpróbálnak a saját erejükkel kikeveredni ebből, de az nem lesz lehetséges. Figyelem ezt a helyzetet, és meg fogjátok látni, hogy a mi Istenünk egy élő Isten, és ez a nép pedig abban az időben egy gyarapodó nép lesz! Mert a kijelentés kijelentésre épül, ahogy az Ige terjeszkedik bennünk.

Korinthus II. 9/10 Aki pedig magot szolgáltat a magvetőnek, kenyeret is szolgáltat eleségül és megsokasítja a vetéseteket és megnöveli a megigazultságotok gyümölcsét.

Aki magot szolgáltat a magvetőnek, aki ellátja a szükségeinket, az szolgáltat nekünk kenyeret eleségül. Tehát hozzánk adja azt, amire szükségünk van és megsokasítja a ti vetésteket! Látjuk, hogy a vetés mennyire fontos! Miért teszi ezt Isten? - Mert azt akarja, hogy te gyarapodjál, azt akarja, hogy te kivesd magad a szükségből, és hogy minden szükséged be legyen töltve.

Ez az életünk – a vetés, aratás, mert ez Jézus élete. És Ő mondja, hogy ad magot a magvetőnek. Miért nem mondja, hogy valaki másnak adja a magot? Mert azok megennék! Ha földműveléssel foglalkozol, és a magot megeszed, akkor nem lesz jövőre aratás. Nagyon fontos azt megkülönböztetni, hogy amikor elkezdjük fogadni az aratást, akkor mi az, ami kenyérként van hozzánk küldve és mi az, ami magként van hozzánk küldve, további vetésre.

Van, hogy adok olyanoknak, akik tudom, hogy adakozók, magvetők és mondom nekik, hogy ez most kenyérnek adatott! Vidd haza és költsd a családodra, vagy ami a szíveden van, mert kenyeret is ad az Úr a magvetés mellé. Mert hogy az aratás előjöjjön, ahhoz időre van szükség. Más alkalmakkor pedig magot kapsz a kezedbe, hogy el tudd vetni.

Láttam a világban olyanokat, akik nem voltak elmélyülve az Igében, de nagyon gazdagok voltak. Úgy jutottak a gazdagságukra, hogy adakozóak voltak. És megnöveli a ti megigazultságotoknak gyümölcsét. Folytatja a…

/11/ Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek.

Azért, mert tudjuk, hogy Ő tette meg! Ezen gondolkodnunk kell. És van valami a jegyzeteimben, amit most szeretnék elmondani: különbség van aközött, hogy egy mag, vagy a mag! Mi a különbség? - A magot a Szent Szellemtől kapod!

A 91-es Zsoltárról szól a tanítás majd folyamatosan még, és arról is szólunk még a mai napon, hogy Isten figyelmeztet minket dolgokra, és figyelmeznünk kell azokra, hogy túl is éljünk helyzeteket, de ehhez, a belső bizonyosságot kell keresnünk, ami a Szent Szellemtől jön. Miután 33 éve élek így, nagyon tisztán jön elő az én szellememből ez a vezetés, ahogy az én szellemem felbocsátja az én elmém számára.

Elém jött egy pásztor, azt mondta, hogy imádkozott azért, hogy Isten mutassa meg nekem pontosan, hogy mekkora összegre van szükség adományként számukra, hogy be tudják fejezni ennek az előbb említett templomnak az építését. Akkor nem szóltam neki, ugyan már tudtam, mert felküldte a szellemem és 500 ezerről volt szó. Előjött bennem. Nem nyomom ilyenkor azt vissza. Ha 2 millió, vagy 1 millió, vagy 10 ezer jön, mert tisztán jön elő, nem kezdek ki vele. Ezt minden területen így végzem, a szellemem megmutatja, tudniillik ez feljön bennem.

Tudjuk azt, hogy két elménk van. Az egyik a testi elménk, amit a világ képzett ki, a doktorátust vele szereztük. És van a szellemnek az elméje Isten gondolataival, ezek a magasabb gondolatok. És a kettő közül valamelyikkel együtt fogunk működni.

Egy neves prédikátort hallgattam a TV-ben, a világon mindenhol nézik őt. Azt mondta, hogy:  szeretnék egy ébredést látni, egy olyan ébredést, ami meg is marad. Ezért megkérem a nyájamat, hogy többé ne hazudozzanak. És ne hazudozzanak a hazugságaikkal kapcsolatban sem. És mondtam, hogy: - Istenem, most hálát adok neked, és milyen jó lenne, ha ezt nálunk is elprédikálná.

Mert ebből bőven volt részem. És amikor az ember számon kéri őket, - az apostolok, a próféták, az evangélisták, a pásztorok, a tanítók - hazudoznak, és utána a hazugságaikról újabb hazugságokat szülnek. A nyájról nem is beszélve.

Mi tehát a probléma? - Az, hogy van egy erősségük az elméjükben és nem Isten gondolataiban erősödtek meg, hanem az e világ gondolataiban gondolkodnak. Az elménknek a gondolatai nagyon gyakran elő fognak jönni, mert amikor elkezdünk gondolkodni dolgokon, azt tanítja az Ige, hogy azokat, amik nem engedelmeskednek az Igének, foglyul kell ejteni.

Az embernek van egy saját képzelőereje, és az teremt bennünk egy képet valamiről. Vagyis a hústesti elménk szüli azt a gondolatot, képet, tehát nem Isten gondolatait gondoljuk ilyenkor, mert Isten gondolatai magasabbak. Ezt mindenki prédikálja, azt azonban nem, hogy hogyan lehet megváltozni, hogy azokat a magasabb gondolatokat elérjük.

Magamnak is meg kell változni és az I. Korinthus 9/27-ben mondja Pál, hogy – én ezért alávetem a testemet, mert ha én ezt nem teszem, míg másoknak prédikálok, magam kivetett leszek. Ez az én, a belső ember, a szellemünk. Tehát a szellemünket fel kell építenünk. Itt van, ahol én is hibázok, amikor tanulmányozom az Igét. Egész héten tanulmányozom, hogy mi az, amiről prédikálni fogok hétvégén.

Minden három hónapban újból elkezdem és végigolvasom a Bibliát. Tehát volt egy tükör előttem, egy kép a szemem előtt. Ahogy belenézünk ebbe a tükörbe, Isten Igéjébe, ez megváltoztat minket. És amikor elfordulunk a tükörtől, elfelejtjük, hogy milyennek láttuk ott magunkat. Vissza kell néznünk a tükörbe!

Példabeszédek 4/20 Fiam az én szavaimra figyelmezz, az én beszédemre hajtsad füledet.

Ezek most nem a jegyzeteimből jönnek! Mert van, hogy az emberekhez szólni kell. Az Úrtól jön ez most, had jöjjön elő, amit el akar mondani. Az én beszédeimre hajtsad füledet! Tudjuk miért, mert a hit hallásból, a hallás Isten Igéjéből van.

- Ne távozzanak el a te szemeidtől. Miért olyan fontos, hogy a szemeinktől el ne távozzanak? - Mert dicsőségről dicsőségre, hitről hitre növekszünk. - És ne változzatok el e világ szerint! Ezt a Róma 12/2-ben találod: Hanem változzatok el a ti elmétek megújítása által.

Ez azt jelenti, hogy a gondolkodásmódunkat meg kell tudni változtatni. A gondolatainkat meg kell tudni változtatni és a fellegvárakat pedig le kell rontanunk a fejünkben. Mert úgy gondolkodunk, mint a testi keresztények, és úgy is beszélünk, mint a testi keresztények, vagyis csecsemők vagyunk. Nem növekedtünk fel és nem is fogunk felnövekedni, amíg a gondolati mintáinkat meg nem változtatjuk. Addig azoknak a rabjai vagyunk egész héten, és ezen gondolkodunk, és ezen képzelődgetünk, ezen álmodozgatunk.

Tehát a képzelődésünk teremt bennünk egy képet. Ez még nem a legrosszabb része. A legrosszabb része az, amikor magunkra nézünk, és magunkat lekicsinyeljük abban. Azután pedig olyan prédikátorokra hallgatunk, akik szintén lekicsinylően szólnak rólunk és akkor még ráadásul azoknak adod a pénzedet is.

Van köztük olyan, aki hazudozik, és hazudnak a hazugságaikról. Nem az én feladatom, hogy kiegyengessem őket. Tedd le a telefont nyugodtan, amikor hívnak. Egyszerűen elfelejtik, és amikor előjönnek, gondolják, hogy nem tudom. Elfeledkeznek róla, hogy én tudom, pedig tudják, hogy én tudom, és akkor jön a ráébredés.

Ha meg akarnak változni, azt egyféleképpen lehetséges. Ha egy másik kép áll előttünk, az meg fog minket változtatni, az a tükör. S ha belenézünk abba a tükörbe, az az Ige fog megváltoztatni bennünket. Megújítja az elménket, a gondolatmintákat és közben felnövekszünk szellemileg úgy, hogy tápláljuk a szellemünket. Közben hatalomban járunk, és erőben járunk, és a természetfelettiben járunk, és így gyarapszunk, így van a bővölködésünk. És éljük az Igét. Nem engedelmeskednünk kell az Igének, mert akkor az Ige kívül való lenne.

De az Ige nem kívülálló tőlem, mert én az Igétől születtem, az Ige bennem van, mert újonnan születtem, a romolhatatlan magból, Isten Igéjétől. És mi vagyunk az Ige, itt a földön az Úrnak. Mert az Úr semmit nem tud elvégezni a földön, hanem csak miáltalunk.

Elmondom tehát most a hazugoknak, hogy Jézus is azt mondja, hogy az Atya aki bennem van, Ő cselekszi e dolgokat. Tehát a prédikátorok ahelyett, hogy hazudoznak és utána újabb hazugságokat szülnek a hazugságokról, és manipulálni próbálnak mindenkit, miért nem hagyod inkább, hogy a hatalmas Isten cselekedje meg benned és általad. Ha annyira nagynak érzed magad. Ámen!

Sokan nem örülnek ennek az üzenetnek, de nem igazán bánt engem. Mondom neked, hogy a legfontosabb dolog, hogy magadnak feltedd a kérdést, hogy miként tudok én megváltozni? Miként tudom én megváltoztatni a gondolataimat. - Az egyik útja pontosan itt volt leírva! Hogy az Igét a szemed előtt tartsd, és a füleidet az Ő beszédein tartsad.

Példabeszédek 4/22-23 Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet.

Onnan jön a gyógyulás is. A szellemed bármit képes megváltoztatni a testedben. Bármit! Mert az Ige benne van. Jézus! Ő volt az Ige, aki testté lett. Vagyis foglalkoznunk kell a gondolatainkkal. Ez az egyetlen egyedüli mód, hogy a hústestünk és az érzéseink felett úrrá lehessünk.

Gyülekezeteink hamarosan együtt fognak egy bibliaolvasási programban részt venni. Minden nap egy fejezetet el fogunk olvasni. Hogy kényszerítve legyünk, hogy valóban az Ige legyen a szemünk előtt. Nemcsak meditálok, nem csak tanításokat hallgatok, hanem a szemem elé teszem az Igét és olvasom! És örömmel teszem, mert az elmémet valahogy le kell uralnom, mert a testi elme az egy tolvaj.

Amikor 33 évvel ezelőtt elkezdtem olvasni a Bibliámat, amikor a bibliaiskolába mentem, 12 órát voltam ott és egy igeverset olvastam el és azon elkalandozott az elmém egész nap. Azt fogod észrevenni, hogy valóban kitisztul az elméd. Nem lesznek bukdácsoló gondolataid, hogy mit kezdjél ezzel, vagy azzal. Isten gondolatait fogod tudni megszerezni. És tudni fogod, amikor Isten szól hozzád azzal a gondolattal, mert azok magasabb gondolatok!

Ésaiás 55/7 Hagyja el a gonosz az ő útját és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővölködik a megbocsátásban.

Hagyja el a gonosz a gondolatait. Újjászületettek vagyunk, de még mindig vannak ilyen gondolataink, hiszen az érzelmeink nem születtek újjá. Ugyanaz a lelkünk még mindig, ugyanaz az érzelmeink, az értelmünk. És van egy újjáteremtett szellemünk, az új bennünk. A régiek elmúltak azonnal, ímé újjá lett minden. Vagyis egy új teremtés, egy új lény vagy és ebben az új teremtett lényben kell, hogy működjél, az tiszta. Soha nem fog bűnt elkövetni.

Te nem követed őt! A szellemednek fel kell növekedni, hogy képes legyen uralni az elmédet és a hústestedet. Ha prédikátor vagy akkor képes vagy a saját keneted és szellemed elé szaladni. Amíg növekszel, addig a szellemed gondot visel a dolgokról, a szolgálatról, mindarról, ami hozzád jön.

A baj akkor van, ha te hirtelen kiugrassz és a világnak a rendszerét kezded használni, hogy híressé legyél, mint ez a fiatal, akiről beszéltem. Mi történik utána? Kevélység eszi meg az illetőt, mert a szelleme még nem képes arra, hogy az illetőt alázatban tartsa! Nem képes még a szelleme odavonzani, amit az illető akar. Vagyis a szelleme felnövekedése és a kenete fölé ugrik testben.

Mi, ami vagyunk, azzá nőttük ki magunkat. Mások pedig a világ rendszerét használják arra, hogy egy szolgálatot előteremtsenek. Kevélységbe esnek, manipulációba esnek, hazudoznak, a hazugságukkal kapcsolatban újabb hazugságokba esnek. Előre próbálják nyomni a dolgokat, és nagyon előtte vannak maguknak. Láttam olyan szolgálatokat is így elbukni egyik pillanatról a másikra, akik 400-500 millió dolláros bevétellel rendelkeztek.

Ugyanez a helyzet veled! Sokan vannak, akik ott vannak azon a helyen, ahová Isten rendelte őket azzal a nyájjal, és az Úr fogja odavonzani azt a maga idejében.

John Osteent szoktam példaként hozni, aki tíz éven keresztül egy 100-as létszámot pásztorolt, miután híres evangélista volt egy ideig. És utána lecövekelt egy helyen és megtanult működni abban. Egy helyen maradt és hűséges maradt ahhoz a helyhez. És minden, ami a szájából kijött, az az Ige volt és minden megváltozott. 10-15 ezres gyülekezetet hagyott a fiára, teljesen kifizetve az utolsó részletig mindent. Soha nem tanította a gyermekeit igazán, csak ebben nőttek fel, két fia és három lánya.

Ha most bekapcsoljátok a TV-t, akkor látjátok Joel Osteent óriási gyülekezettel. Az édesapja 45 éves szolgálatára építve kezdte el szolgálatát. A legnagyobb sportaréna az ő temploma. Rengeteg ember van benne. Az emberek csodálkoznak, hogy hogyan lehet ide eljutni egy nap leforgása alatt? Nem egy nap jutott oda. Megtanulta az Igét, megtanulta kimondani az Igét és megtanulta a gyarapodás útját. Megtanulta kimondani, hogy – én kijövök ebből!

A legrosszabb helyzetekben is meg kell tanulnunk a helyeset megvallani, kimondani. Az első, hogy először a szívünket kell lerögzíteni, hogy hiszünk ebben! Utána meg kell tanulnunk a belső embernek engedelmeskednünk, hiszen az Igét megcselekedjük. Az Igét mi éljük.

Találkozunk olyan hívőkkel, akik az Igének engedelmeskednek. Úgy értve, hogy egyik törvény a másik után, ahogy kiolvassák, annak engedelmeskednek, mégis az egész életük egy kudarc. Senki nem képes a törvényt megcselekedni, nem is lesz képes rá. Ha a törvény alá rendeled magad, kiestél a kegyelemből. De ha megtalálod azt az igazságot, hogy te Isten igazságává tétettél Jézus Krisztusban, vagyis én igaz vagyok, mert Isten engem igaznak jelentett ki, én megigazult vagyok Isten előtt! Jézus tett engem azzá!

És én ezt elfogadom, és én ezt kimondom, és nem próbálok dolgokat tenni, pl. hogy hosszú ruhát, vagy hosszú hajat hordok, olyan indítékból, hogy ezzel Istennek tetszésére legyek. Isten szeretett téged, mert az egyszülött Fiát adta érted, mert meg van írva, hogy - valaki hisz Őbenne! Isten szeret téged, Ő teremtett téged. Soha senki nem volt és nem is lesz olyan, mint te. Hatalmas dolgokat vagy képes megcselekedni. Hatalmas hőstetteket vagy képes véghezvinni Istennek, mert nagy dolgokra lettél teremtve.

Képesek vagytok mindannyian azt a részeget ott a sarkon felpofozni és azt mondani, hogy – Jézus nevében te alkohol démona kijössz belőle, és az illető meggyógyul. A héten a szellememből előjött, hogy valakinek a rákból gyógyulásra van szüksége. És a rákot meg tudjuk szüntetni az Egyházban, ha hívő vagy. A Márk 16 fejezetében le van írva, hogy hogyan kell ezt tenni. Látjátok, mi használjuk az Igét, mi cselekesszük az Igét.

Más szóval bízom az Úrban, elhatároztam, döntést hoztam, hogy az Úrban bízom, a gonoszok tanácsán nem állok meg, ezért én áldott vagyok! Egy nagyon gyors pillantást vessünk a:

Zsoltár 1/1-3 Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolók székébe nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga idejében, és levele nem hervad el és minden munkájában sikeres lészen.

Mert az Úr akarja, hogy mindenben sikerre jussunk. Valaki biztos van a hallgatóságban, aki úgy hiszi, hogy Isten nem akarja, hogy mi boldoguljunk az életünkben. Volt egy olyan gyülekezet, ahol egy vendégprédikátor tévesen azt tanította, hogy az Úr azt a szenvedést azért teszi ránk, hogy megtanuljunk valamit. Kinek kell szenvedni?

Jézus azért szenvedett, hogy nekünk már ne kelljen szenvednünk, ez egy teljesen bevégzett munka, nem lehet semmit hozzátennünk, hogy még teljesebb legyen, sem a saját igazságodat, sem a saját ostobaságaidat. Ez már csak vallás lenne és a vallásosság pedig kötésekbe tesz. Ha az Úrnak a szerelmébe esel, akkor meg fogsz szabadulni minden kötéstől, és meg fogod tanulni, hogy ki vagy te Krisztusba és hová mész.

Nem fogsz félni a haláltól, az Igében jársz, az Úrnak az oltalmában jársz. Nemcsak a te oltalmazód és védelmeződ, hanem szent egészségben fog megőrizni. És nevetned kell, amikor a hazug tünetek jönnek. Ki kell nevetned! Mondja neked az ördög, hogy – holnap meghalsz! Én pedig jól vagyok, élek és élni is fogok! – így válaszolj. Pillanatok alatt meg lehet változtatni mindent.

Egy Dél-Koreai pásztort hallgattam a minap, volt valaki, aki beteg volt a gyülekezetében és imádkoztak érte. Az Ige csak a fejébe volt az illetőnek, a szívébe nem tudta befogadni. Újra és újra imádkoztak, végül is a kórházba kellett küldeni az illetőt. Amikor bejutott a kórházba, ott mindenkit üdvösségre vezetett, az orvost, a betegeket. És amikor behozták a következő alkalomra, akkor már gyógyult volt, mert az Ige le tudott esni végre a szívébe! És behozta a kórházban lévőket a gyülekezetbe. 300-400 ezres ez a gyülekezet. Dicsérjük az Urat ezért! Tehát a fejünkből ki kell kerülni és az Igének bele kell esni a szívünkbe, a szellemünkbe.

Egy másik prédikátort hallgatva, nemcsak hogy tartjuk a szemünk előtt, és nemcsak bele kell, hogy essen a szellemünkbe, az Ige át fogja járni az egész testünket is. Azt a példát hozta, ahogy az indián testvérei ették a fokhagymát nagy buzgalommal. A leheletükön már nem is lehet érezni, de az egész testüket átitatta ez a fokhagyma illat. Ezt kell, hogy az Ige elvégezze a testünkkel. Ezért tartjuk a szemünk előtt. A Józsué l/8-ban azt mondja, hogy semmi mást nem mondhatsz ki, csak amit az Ige mond rólad!

Sem vallást, sem semmi más dolgot nem mondhatsz ki. Izraelbe már nagyon sok jó megvallás kint van, sokat fordítunk már héberül. Felhívtak engem és mondták, hogy meg fognak haragudni ránk, ha ezt mi így lefordítjuk, mert pl. az Elohim (Isten) szót nem lehet kimondani odakint, és mit mondjunk helyette? - Elohimot! – válaszoltam. Engem nem zavarnak ők, te az Igét fogod kimondani: Elohim! És ez a történet vége.

Az egyikőjük fordítja a megvallásokat, és rögtön beletette a Mennyei Atyát, a zsidó nem fogja tudni, hogy ki a Mennyei Atya, mert aki fordította, az pünkösdi vallásos körökben forgott és rögtön kicserélte Istent így. Elohimot lefordította Mennyei Atyára, ezt a fordítást sajnos ki kellett dobnunk. Egy kezdő izraeli nem fogja tudni, amikor azt mondjuk, Mennyei Atya.

Józsué 1/8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél amint írva van abban, mert akkor leszel jószerencsés a te útjaidon és akkor boldogulsz.

Vagyis sikeres leszel. Tehát nemcsak hogy kívülről megcselekedjük az Igét, hanem az Ige bennünk van és megcselekedjük az Igét belülről kifelé. Pl. Istennek szerelme kiöntetett a szívünkbe, - bennünk van! A Mennyei Atyánk természete lett a bensőnk részévé. Amikor újjászületünk, akkor a Mennyei Atyánk természetét kapjuk a szívünkbe. Ezt a természetet a Galata levél 5. fejezetében találjuk meg.

A hústest természetéről is beszél itt az Ige. A hústest természete azt fogja mondani, hogy jól visszafizetek az illetőnek, majdcsak bosszút állok rajta. Milyen természet ez? Milyen forrásból jönnek ezek a gondolatok. Fel van itt sorolva, csak el kell olvasni. A régi hústest elméje, az érzéki embernek a gondolatmente ez. Mindig a múltban gondolkodik, vagy a jövőben. Ez a tolvaj, aki így gondolkodik – ez az elme! Ez lopott tőled eddig is! Ellopja az Úrral való közösségedet, a természetfelettit kilopja az életedből, a bővölködést, a gyarapodást ellopja tőled. Ez a tolvaj! Fel van itt sorolva.

Isten pedig azt mondja, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, mert az én gondolataim azok magasabban vannak a ti gondolataitoknál. Isten a szeretettel gondolkodik, Ő a szeretet. Ő nem gyilkolja meg az embereket, Ő teremtette őket. Nem gyilkol meg senkit Isten. És azt is írja, hogy Isten nem képes arra, hogy hazudjon. Tehát a testnek a cselekedeteiről ír, ami a hústesten keresztül jön valóságba. Neked pedig meg kell különböztetni a kettőt, és rajta kell kapnod magad ezen, és le kell tudni állítani a kétségeket, a hitetlenséget, a pánikot, a gyűlölködést, az irigykedést, a gyilkosságot, varázslásokat. /Galata 5/19-21-ben./

Galata 5/22-23 De a Szellem gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.

Ez tehát a szellemünknek lett a részévé, amikor újjászülettünk, mielőtt újjászülettünk ez nem volt meg bennünk és nem is kezdtünk azonnal járni ebben. Emlékszem rá, hogy miután újjászülettem, nemsokára rá valakit lekáromkodtam. És utána magamban végiggondoltam, hogy én újjászülettem, hogy lehet, hogy így viselkedem. Jól jött nekem, hogy azt ki tudtam mondani, de rosszul is éreztem magam ugyanakkor.

Tehát növekedni kell hozzá, hogy ezek a gyümölcsök jöjjenek. A gyümölcsöknek növekedniük kell. Az újjászületett csecsemőknek növekedniük kell ezekben. Ameddig van készség a szíveteken, hogy befogadjátok, addig az Úr képes hozni ezt a táplálékot. Mert az embereknek szükségük van ezekre, hogy tudják. Az internet világában is van, aki most csatlakozik be, és ezeket nem tudja.

A legfontosabb, hogy a gondolatmintáinkat le kell cserélni, mert ezek erődítmények lettek bennünk. Láttunk ezrével olyanokat, és akkor ez egy fellegvárrá lesz bennünk, hogy az úgy van és Isten pedig nincs benne. Látjuk itt a következőkben a Szellem megnyilvánulásait.

Korinthus I. 12/7 Mindenkinek azonban épülésre adatik a Szellemnek kijelentése.

Tehát a te számodra vannak a Szellemnek kijelentései, hogy a te épülésedre legyenek. És itt fel vannak sorolva:

/8-11/ Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által, másiknak pedig ismeret szava ugyanazon Szellem szerint. Egynek hit ugyanazon Szellem által, másnak pedig a gyógyítások ajándékai azon egy Szellem által. Némelyiknek csodatévő erők munkái, némelyiknek meg prófétálás, némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata.

Hogyan működnek? - Amint a Szellem akarja. Aki nem beszél nyelveken, azoknak az életében ez nem képes megnyilvánulni. Amikor megkeresztelkedtünk a Szent Szellemben, a Szent Szellem ad kijelentést a mi szellemünknek és használja a hangszálainkat, a nyelvünket, és ez a beszéd Istennek a tökéletes akaratában szól, és közvetlenül Istenhez szólunk így. Parancsolatokat is közlünk így Isten akaratából az angyalokkal. Ez a mi nagy fegyverünk!

Mert Isten tudja, hogy mi zajlik, és a Szent Szellem tudja, hogy mi készülődik. És Ő akar minket vezetni, hogy mindenkor hatalmat vegyünk, és ezért kell imádkoznunk nyelveken.

Az elmúlt két napon, nem az imakörben, csak úgy odahaza szinte egyfolytában nyelveken imádkozom, mert valahol valami zajlik és a Szellem tudja ezt! Néha észre sem veszem, már nyelveken imádkozom és tudom, hogy valahol valami biztos, hogy folyamatában zajlik, hogy imádkoznom kell. Ezért született meg az a szándékunk, hogy az internet rádióban mindenki becsatlakozhat és imádkozhat. Képzeld el, hogy 700-800 gyülekezet együtt imádkozik egy időben, Isten akaratában. Szegény ördög, sajnálatra méltó lesz lassan J

És becsatlakoznak Dániából a testvéreink, Svédországban is vannak, akik imádkoznak majd velünk. Tehát az egész világot le tudja fedni a Szent Szellem az imádsággal. Az Úr még azokat is fel tudja ébreszteni, akik a világ másik részén éppen akkor alszanak. Tehát az Úr adott nekünk egy lehetőséget és ebben kell működnünk. Imádkozom az értelmemmel és imádkozom a szellememmel, mondja Pál. Ha ez elterjed egy hatalmas győzelem lesz.

Ezt a technológiát, amit adott az Úr nekünk, miért ne használnánk az Ő királyságában? A tolmácsaink most is munkában vannak. Nagyra értékeljük az ő munkájukat és megtörjük az ördögöt, amely ellenetek fondorkodott volna, mert képesek vagytok nagyon sokakat üdvözíteni. Egy ember szolgálata hány embert képes megmenteni? Kimenteni őket a pokolból! Nagyon komoly dolog ez!

Mindannyiunkat szeretne az Úr felkészíteni, hogy képesek legyünk elvégezni az Úr szolgálatait. Ez a megvallás, amit minden alkalommal elmondunk, és így tudtok mindannyian másokat az Úrhoz vezetni. A bal szemben van most a gyógyulás, a derékban gyógyulás van, a Szent Szellem ezt végzi. De nem csak itt a környezetünkben van, hanem kiárad ez a kenet, és ez ott lakozik ezen az anyagon. Tehát bármikor kapcsoljátok be a tanítást, ezek az ajándékok elkezdenek működni.

Leskó József testvérünk addig hallgatta ezeket a tanításokat, míg a végén az egyik adás alatt érzékelte, hogy tökéletesen meggyógyult, az orvosok elámultak rajta. Ha az ember egy ilyen nagyon komoly helyzetbe kerül, akkor meg kell tanulnia koncentrálni és beteljesedni túláradásig az Igékkel. Ha valaki gyógyulást keres, akkor a gyógyulásról szóló Igékkel kell beteljesednie.

Újra és újra hallgatni ezeket és olyan üzenetet hallgatni, ami megeleveníti a helyzetünket. Ha anyagi helyzetben várunk segítséget az Úrtól, akkor az anyagi és bővölködés üzeneteket kell hallgatni. A fülünkben az legyen, a szemünk előtt az álljon, és így lehet az Igével kitörni abból a helyzetből. Az embernek teljesen be kell töltekeznie vele.

Egy nagy neves szolgálat anyagi nehézségbe került. Úgy került oda, hogy az egyik kéz nem tudta mit tesz a másik és mindenhol újabb beruházásokat eszközöltek és nem volt egy jó számontartás erről. Túlköltekeztek. Sok-sok alkalmazott volt. Adott mindegyikőjüknek egy-egy bizonyos üzenetet és mondta nekik, hogy hetekig csak azt az egy üzenetet hallgassák. És beszólították a pénzt és a pénz bejött! Komolyan vették.

Ma az intésről, a figyelmeztetésről akartam beszélni, ami az oltalmunkkal kapcsolatos. De az Úr mutatta, hogy ezt ma így tegyem, és néha bizony kell arra is egy vasárnapot szánni, hogy az ember kibeszélje azt, ami a szívén van.

Ez a legnagyobb része Istennek abban, hogy az oltalmunkat biztosítja, hogy figyelmeztet bennünket. Amikor figyelmeztet bennünket, akkor int minket bizonyos dolgokra. Az életünk minden területére vonatkozik ez, útmutatások ezek, belülről jönnek és mindennaposak ezek az oltalmazások az életünkben.

Ha van az emberben egyfajta bizonytalanság, hogy mit tegyünk, merre menjünk… – a Szent Szellem belül figyelmezteti az embert. Van, hogy mi is elmondjuk az illetőnek, figyelmeztetjük őt, de nem mondhatjuk meg, hogy mit tegyen, de ők is tudják. És később azt is elmondják, hogy tudják, hogy nem lett volna szabad így dönteniük. Ez azt jelenti, hogy felül uraltad azt a belső vezetést és figyelmen kívül hagytad. Hosszú listát tudnék adni neked azokról, akik így gyorsan a mennybe kerültek.

Visszamegyünk a Márk 16-hoz, amiről már az előbb akartam szólni. A rákos tünetek esetén az orvosok mérget adnak a szervezetbe.

Márk 16/17-18 Azokat pedig akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik, betegekre vetik kezeiket és azok meggyógyulnak.

Ez az igevers ad szent védettséget, ha az orvos kemoterápiás kezelést javasol, mert akkor méreganyag kerül a szervezetbe. Ez védelmet ad, mert a méreg sem árt meg nekik! Mi az Igét használjuk, alkalmazzuk az Igét, cselekesszük az Igét. Most is gyógyulás van egyfolytában a rákbetegségre, a leukémiára most jött a kenet. A jobb lábban a térd alatti részen van a gyógyító kenet.

Megkérdezed most, hogy miként tudom én ezeket? - Az előbb olvastuk fel a Szent Szellem ajándékait, köztük volt a tudás szava – más néven az ismeret szava. A Korinthus I. 12/8-ban. Tudás szava, és a szellemek megkülönböztetésének ajándéka is ott olvasható a 10-es Igében.

Galata 3/13 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk, mert meg van írva, átkozott mindenki, aki fán függ.

Ilyen átokkal átkozzuk el a rákbetegséget, Jézus is elátkozta a fügefát. Levágjuk az élet forrásáról a rákos sejteket! Így azok kiszáradnak, lehet az akár daganat formájában jelen, vagy bármilyen kinövés, csomó pl.

Gyermekek kezén Ausztráliában csomók voltak. Két héten belül mindegyiküknek eltűnt. A szülők elhozták őket, és ezeket elátkoztuk, megparancsoltuk, hogy eltávozzanak és két héten belül ezek mind leszáradtak a testről. Az Ige jó, az Igét lehet használni. Mi az Igének cselekvői vagyunk, éljük az Igét.

És az a Szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ha az a Szellem benned lakozik, az megeleveníti a te halandó testedet is. Életet ad annak, megeleveníti. A Szent Szellem által mindent képesek vagyunk megváltoztatni az egész testünkben. Ne mond tehát, hogy megöregedtem, hanem csukd be a szádat és bízd rá a Szent Szellemre, hogy megelevenítsen. Mert a gondolkodásunkba bekerül, hogy a világba mindenki megöregszik, de nekünk nem kell megöregedni.

Álljunk fel mindannyian. Az üdvösségi imát fogjuk most elmondani. Ez az internet rádióban is elhangzik határainkon belül és határokon túl. Mindenképpen szeretnénk, ha csatlakoznának erre az imára hozzánk, a hitünk megvallására, azok a szeretett testvéreink is, akik ma vannak itt először.

Így szól az imádság:

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől, örökkön örökké. Ámen!

Nem egy érzelmi valamin mentünk keresztül most, nem siránkoztunk, nem megtértünk a bűneinkből. Nem kellett a fejünket a falba vagy a földbe verni. Nem kellett napokig sírni hozzá, ezek ugyanis nem vezetnek minket az újjászületésre, sem a bűneink megvallása. Annak ellenére, hogy talán nem éreztél semmit, örök élet került a szellemedbe.

Amikor kijelentetted, hogy Jézus az életed Ura és Megváltója, és ezt megvallottad a száddal, ez történt. Ugyanis nincs más út, mert ti, akik újjászülettetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból Istennek Igéje által, mely él és megmarad örökké. Hol van az a Bibliában leírva, hogy ehhez sírni kell? Semmi köze az érzelmeinknek ehhez.

Persze az embernek megvannak ugyanazok az érzelmei, ugyanaz a teste, ugyanúgy gondolkodunk, mint régen, de a beoltott Ige képes kizárólag megmenteni a lelkeiteket, ha befogadjátok azt. Csak az Ige képes erre, hogy megújítsa a gondolatainkat. Semmi más nem képes erre!

Tehát ülni és siránkozni és parancsolatonként engedelmeskedni az Igének kívülről, nem visz előre. Mert ti az Igétől megszülettetek, és a szívetekből vagytok képesek megcselekedni ezentúl úgy, hogy a szemetek elé teszitek az Igét és megváltoztok általa és az Isten gondolatait, gondoljátok általa, ezek bennünk vannak, mert újonnan születtünk.

Dicsőség Istennek! Ámen!

BÉKEVÁR FŐOLDAL