2008.11.11.

GYARAPODÁS ÉS NÖVEKEDÉS 3.
Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. 11. 09.

 

Egy adománygyűjtésre kerül sor Izrael számára, a figyelmünk Izrael felé irányul.

Lukács 6/38

Ebben lehet növekedni, ez az élet, amit az Úr nekünk szánt, az adakozó élet, Jézus is az életét adta értünk. Nekünk nem kell elfogadni a világ próféciáit, amelyek a gazdaság lemenő, hanyatló ágáról szólnak.

Imádkozni fogok az adományok felett most is, és hitből gyarapodást szólok felettetek, megkötjük a félelmeiteket. A világ telve van ezekkel a félelmekkel, cégek, kormányok félnek attól, hogy mi következik a gazdaságban. Elsősorban emberek telhetetlensége, kapzsisága okozta mindezt. Mi nem ilyenek vagyunk, mi ellene megyünk ennek Isten Igéjével.

Köszönjük Úr Jézus. Jézus nevében megkötjük a félelmeket. Jézus nevében, magként használjuk ezt Mennyei Atyám, hogy ezeket megtörjük. Megkötjük az ördögöt az ország felett, a félelem szellemét megkötjük, a bankok felett, a gazdaság felett, ami az országot érintené, megtörjük ezt az erőt, és kiárasztjuk a gyarapodást, megparancsoljuk, hogy munkahelyek jöjjenek be, üzleti vállalkozások jöjjenek be, az ipar jöjjön be az országba Jézus nevében. És ez az ország gyarapodóvá váljon, minden egyes személyes élet felett kiárasztjuk Atyám magként, amit itt vetnek. A személyes életük felett vetik ezt a magot, és ellene megyünk az erőknek és a szolgáló szellemeket kiküldjük, hogy hozzák be a szükséges anyagiakat hozzájuk, hogy gyarapodjanak Jézus nevében! Ámen!

Arról tanítok, hogy a megfelelő helyünkön kell lennünk. Nagyon fontosak ezek a tanítások, mert amikor az ember a helyén van, akkor jönnek az áldások itt a földön, a gyógyulás, a gyarapodás.

Van, hogy az ember felnövekszik a helyére.

Hogy példaként említsem a saját életemet, amikor Biblia iskolába jártam, az volt a saját helyem. Azután Ausztráliában volt az ott helyem, ott meg kellett tanulnom a kenetet, hogy hogyan működik. És igazán akkor kezdtek a jó dolgok működni az életemben, amikor Európába érkeztem.

Az Úr igazán erőlteti a tanításokat, hogy azok jöjjenek, mert szeretné, ha a tanítások által ti felnövekednétek, mert ennek az örökkévalóságban meg van a fontossága.

Zsoltárok 66/12

Nagyon fontos, hogy meg kell találni a helyünket, és a helyünkön kell lennünk.

Nem tervezek központi Biblia iskolát, hanem azt akarom, hogy ott, ahol éltek, ott megkaphassátok a tanításaitokat.

Prédikátorok 10/4-ben mondja, hogy – el ne hagyjad a helyedet, még ha a fejedelem haragja felgerjedne ellened, akkor se hagyd el a helyedet!

Hágár történetét nézzük meg, mivel Hágár fogant Ábrahámtól, ezért Szárai olyan keményen bánt a szolgálóval, hogy a szolgálója elmenekült. A nyomorgatásainak az lett az eredménye, hogy Hágár elment a helyéről. Velünk is előfordulhat, ha nyomorgatást érzünk, hogy elhagyjuk a helyünket és eltávozunk onnan. Helyette imádkoznunk kellene. Egyébként is Szárainak volt az elképzelése, hogy a férje menjen be a szolgálóleányhoz, hogy talán így fogja az Úr megadni nekik ezt a gyermeket. De az Úr nem így tervezte és a mai napig is egy nagyon zűrzavaros helyzet van belőle. Mert minket nem a talán lehetőségek vezetnek, ahogy mindig is elmagyarázom nektek, hogy nekünk mindig belülről kell, hogy kapjuk a vezetést, - a Szent Szellemtől.

A szolgálólány tehát elmenekül a helyéről, - kövessük a történetet

I. Mózes 16/7-8

Honnan jössz és hová mész? Amikor az emberek elhagyják a helyüket, nem merül fel bennük a kérdés, hogy hová is tartok? Ha Jézus valóban Ura az életednek, akkor nem lehet helyeket és helyzeteket otthagyni, csak azért, hogy ez végre megváltozzon, nem hozhatsz változásokat.

Mert Isten tervei nem arról szólnak, hogy te magad tervezd újra az Ő terveit.

/9/

Gondoljuk-e azt, hogy a szívében készen állt arra, hogy vissza kellene mennie Száraihoz és beszélni vele, hátha Szárai megváltozott a szívében és másként bánik vele? Leülni és beszélgetni vele, hátha megváltozott közben?

Legtöbben Hágárhoz hasonlóan gondolkodnak a gyülekezetekben, és nincs elképzelésük arról, hogy Isten már választott helyet számukra, hogy Isten már elhelyezte őket valahová, és egyáltalán nincsenek tisztelettel Istennek a kenete felé.

Az érzéseik vezetik őket és az az indíték, hogy szabadok akarnak lenni, mindenkit egyenlőképpen akarnak kezelni. És egy ilyenfajta hozzáállás azt tükrözi, hogy nem állnak tisztelettel Isten felé. Isten teremtette azokat a helyeket és személyeket is, akiket odahelyezett és Isten kente fel azokat. Emlékszünk arra, amikor Dávidnak nagyon nehéz életszakasza volt, mert Saul üldözte őt. Élő pokollá tette Dávid életét Saul. El kellett hagyja a családját, a katonai erejét, a feleségét és mindenét, és menteni kellett az életét, az élelmét kellett, hogy megtalálja. Nem szabadna, hogy így legyen ez, és országunkban is zajlik ez, a mai napon is. Mindezen üldöztetésnek egy jogi védelmet kell biztosítani és a bíróságoknak igazságtételt kell szolgáltatni.

Ma tudtam meg egy történetet, hogy az egyik felekezetben 12 évig gyűjtöttek pénzadományokat a szegényeknek, hogy tudjanak élelmet adni számukra. És a város felszólította őket, hogy ezt a gyűjtést abba kell hagyniuk. Valaki nem tekintett jó szívvel erre a munkára. És mikor megnézték, hogy ki is áll e mögött, kiderült, hogy egy hagyományos felekezet, egy történelmi egyháznak a képviselője indítványozta, hogy szűnjék meg ez a munka.

Párizsban találkoztam egy másik felekezet ügyvédjével, aki elmondta nekem, hogy pontosan akkor nyertek meg egy ilyen jogvédelmi ügyet. Egy evangélizációs munkát támadtak meg és a rendőrséggel szemben folyt ez a jogi vita. Nekünk is egy hasonló levélváltásunk győzedelemmel végződött. Mindig ugyanazok állnak mögötte. A kisegyházak pedig igenis egybe fognak kapaszkodni és vallásszabadságnak kell lenni ebben az országban. És ezt most csak egy kis pluszként mondtam el nektek, hogy ha esetleg akik vallás bigottságnak a képviselői és nézik a prédikációt, lássák, hogy több száz évig vallásos kötésben tartották itt a hívőket. Itt az ideje, hogy szabadok lehessünk, hirdessük az Igét, és az emberek meggyógyulhassanak. Tehát Istennek a felkentjeit miért kellene mindig üldözőbe venni? Saul is ezt tette. Ez egy kijelentés most éppen nekünk.

Saul is Isten felkentje volt. Két olyan lehetőség is adódott rövid időn belül, hogy Dávid megölhette volna Sault, a következő esetben pedig a szolgálói felajánlották, hogy mi végzünk vele, csak engedj oda minket.

Figyeljük meg, hogy Dávid hogyan válaszol erre az

I. Sámuel 24/5-6-ban, hogy – Az Úr felkentjét, nem illethetem gonosszal. Egy olyan emberről szólt így, aki majdnem, hogy démon megszállott volt. Egy olyan királyról szólt így, aki nem helyesen uralkodott, aki nem volt becsületes az útjaiban és tele volt irigységgel. És Dávid mégis úgy szólt róla, hogy – ő az Úr felkentje. Dávid szíve mindig Istenért dobogott és tisztelettel volt Isten iránt és az Ő felkentjei iránt. Pontosan értette, hogy miként kell Istent tisztelnie. Nem azt tisztelte tehát, ahogy az illető viselkedett, hanem a helyet tisztelte, ahová Isten őt helyezte.

Nem azt tekintette, hogy az illető mit tett.

Tehát Saul vonatkozásában semmiképpen nem azt vette figyelembe, hogy mint ember miket tesz. Megtagadta Dávid, hogy egy ujjal is érintse Isten felkentjét.

Miért?

Azért, mert volt egy idő, amikor Isten Sault választotta, és Isten a saját kenetét helyezte Saul fölé, és Dávid tisztelettel tekintette ezt a helyet, mindegy, hogy az illető, aki betöltötte azt a helyet, mit tett.

Nézzük meg

I. Sámuel 26/9-11 verset, amikor szolgái felajánlják Dávidnak, hogy mi végzünk vele, csak engedj oda.

/9-11/

Az Úr felkentje ellen nem emelhetem a kezem, az Úr fog vele foglalkozni. Saul majdnem hogy démon megszállott volt, - de én akkor sem érinthetem, majd az Úr foglalkozik vele.

Miért mondta ezt? - Mert a kenet felette volt. Azért, mert Isten választotta ezt az embert, Isten helyezte oda királynak, és ha Isten odahelyezte képes arra, hogy ki is vegye onnan és a szent kenetét is fölé helyezte Isten.

Ahogy Dávid mondja, hogy – Isten dolga, hogy mikor veszi ki onnan, de én nem érintem őt. Figyeljétek meg, hogy még mindig urának nevezte őt.

Arra kapott akkor Dávid elhívást, hogy segítsen Saulnak és segíteni is akart neki. Dávid valószínűleg legjobb barátja is lett volna Saulnak, de mivel Saulban gonoszság és irigység volt, ezért elkezdte üldözni őt. Tudta, hogy Dávid lép majd az ő helyébe.

Tanulság ebből a helyzetből először is, hogy nekünk a helyünkön kell maradnunk, megtalálni a helyünket, elfoglalni és ott kell maradnunk azon a helyen. Mert lesznek kísértések, amikor meg leszel kísértve, hogy elhagyd a helyed.

Isten keresztényeket milliószámra természetfeletti módon összeköt, és amikor az érzelmeikben sértve lesznek, vagy nem a saját útjuk és módjuk, akaratuk szerint történnek a dolgok velük, vagy mi nem tettük meg azokat, amiket az ő elképzelésük szerint meg kellett volna tennünk, akkor feladják a helyüket és elmennek. Vagyis elhagyják a helyüket. Kipróbálnak 20 különböző dolgot, de még mindig csak ugyanabban a boldogtalan, be nem töltött, örömtelen állapotban vannak.

Ennek az az oka, hogy nem ott vannak azon a helyen, ahol lenniük kellene, segítők voltak egykoron és most maguk vannak kint a világban. Sokkal nagyobb áldás lett volna az egész test számára, ha a helyükön maradnak. Egy nagyobb méretű szolgálathoz kapcsolva lennének, most pedig egyedül vannak kint a világban. Az Úr egyébként sem mondta nekik, hogy menjenek el.

És azért hagyták el a helyüket, mert nem voltak hajlandók, hogy bárkinek is alávessék a saját akaratukat. Ezért van, hogy oly sok minden megsérül ahelyett, hogy egybe maradna. Mert ha együtt maradtunk volna, akkor együtt nagyobb hatást tudtunk volna kifejteni a földön.

Fogod tudni a szívedben, hogy mikor jön el az idő, ha az Úr foglalkozik a szíveddel, valamivel kapcsolatban, akkor őrizd azt a szívedben és képezd magad arra a helyre, ahová az Úr hív téged.

Mert eljutni arra a helyre, hogy oda kifejlődj, sokszor nagyon sok gyakorlat kell hozzá.

Nekünk egy olyan Istenünk van, aki soha nem változik, keresztények hajlandók arra, hogy csak – tedd rám a kezed, és akkor felkent leszek, de ez nem így működik. Volt, aki ezt kérte tőlem, és azt gondolta, hogy most már felkent a szolgálatra.

Honnan veszik a gondolatot?

Mózes is rátette a kezét Józsuéra, de ez nem Mózes elképzelése volt, hanem Istené. Azt felejtik el, hogy előtte Józsué 40 évet töltött el Mózes mellett a szolgálatban.

És akikre ráteszem a kezem, lehet, hogy soha nem tett semmit, vagy nem is láttam soha előtte, és senkit nem szolgáltak, és nem voltak hajlandók, hogy bárkihez is hűségesek legyenek semennyi időre sem. Hagin erre azt mondta, hogy üres kezeket teszünk, üres fejekre. Semmi nem történik, onnan lehet ezt megtudni, hogy megnézed ezeknek az embereknek a gyümölcseit. Negyven különböző ember tette már rájuk a kezét, de még mindig zavartságban és csalódottságban élnek.

Elmondom nektek, hogy miután elvégeztem a Biblia iskolát és éveket készültem az Igéből, 11 évet töltöttem még el egy szolgálat alatt. Oly sokat voltam abban a kenetben, hogy a végén úgy tűnt, hogy ez unalmas nekem, és nem akarunk kiégetté válni.

Isten szólt Mózesnek miután 40 évet szolgált vele Józsué, hogy – most van itt az ideje, tedd a kezed Józsuéra.

Az elképzelés nem tőlük, hanem az Úrtól volt.

Ha valamilyen kenetet is kaptál, akkor azt nem saját magadnak kaptad. És azt is elmondom neked, hogy nem vagy képes senkinek odaadni sem, az emberek csak játszanak Isten dolgaival, és mindezeket téves indítékokkal teszik.

Ne felejtsd el, hogy Dávid Sault Isten felkentjének nevezte. Dávid tisztelettel volt Isten kenete felé. Nem a hústest dolgait tekintette, hogy mit tesz Saul, hanem azt tekintette, hogy Isten választása elsőre kire esett, kit választott Isten elsőnek.

- Miért kellene alávetnem magam annak az embernek, nekem sokkal nagyobb a végzettségem és a hangom is sokkal jobb?

Tehát mi az, ami az embert minősíti arra, hogy képes megállni Isten hivatalában, Isten dolgaiban?

Egyetlen dolog minősít minket, az, hogy Isten választása ránk esett és hogy Isten felkent minket. Nem az agytekervényeink, nem a hústestünk, nem a szüleink, történelmünk, vagy a hagyományaink alapján történt.

Tehát amit az emberek elvétenek, hogy nem ismerik fel azt a helyet. Ki az, aki téged arra minősített, hogy most már lehetnek gyermekeid, mert fel tudod nevelni őket? Hogyan tudod, hogy miként kell tenni. Ki választotta a szüleidet? Isten választotta őket és Isten kente fel őket, hogy téged felneveljenek. És Isten fogja vezetni őket a te érdekedben. A legfurcsább, hogy a szülők nem is tudják, hogy amit tesznek, abban Istentől vezetve vannak. Azért, mert te vagy a férfi, az nem minősít arra, hogy te vagy a háznak a feje. 

Isten tudja a végét a dolgoknak, már a kezdetétől.

Pétert Isten prédikátornak választotta, hogy menjen a pogányoknak prédikálni. Ezt a korai gyülekezetben elfogadták és alávetették ennek magukat, mert Isten felé mutattak tiszteletet, hogy elfogadták azt, akit Isten választott arra a helyre.

Kérdezik, hogy miért nem én vagyok a pásztor, mikor több Igét tudok, mint ő? A tény az, hogy Isten választotta a pásztort, és Isten választotta a helyet, hogy azon a helyen pásztoroljon, és Isten adta hozzá azt a kegyelmet, ami ahhoz a helyhez jár.

Isten olyan dolgokat fog elvégezni az illetőn keresztül, amire az illetőnek fogalma sincs, hogy az rajta keresztül elvégződött.

Amikor Magyarországra jöttem, akkor az embereknek nem is volt fogalmuk arról, hogy mit jelent pásztornak lenni. Megkérdezték, hogy az mit jelent. Gyülekezetbe sem járt az illető előtte soha.

Ezért van ez a gyülekezet itt mintaként, hogy legyen egy látásunk arról, hogy mit jelent a gyülekezetbe járás, mit jelent a szolgálat.

János 11/47-52

Egyáltalán tudta, hogy prófétál? Fogalma nem volt róla. Látjuk itt Isten erejének elhelyezését valaki felett. Ez Istennek a választása volt. Erről az emberről nem mondhatjuk, hogy jó ember, mert Jézusnak a meggyilkolását tervezi és mégis ő a főpap. És itt igazolja magát, hogy miért, - mivel ő volt a főpap, ez a tény adta, hogy ezek a szavak kijöttek a szájából. Lehet, hogy nem is gondolta végig, hogy mit mond, egészen biztos, hogy nem is tudta, hogy mit mond ki. De mivel ezt a helyet kapta, ezért nekünk is erős bizodalmunk kellene, hogy legyen a helyben.

Amikor pl. imádkozunk a parlamentért, az országunkért, mert az Írások mondják, hogy nincs hatalmi hely, csak az, ami az Istentől adatott. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki azokat betölti, azok Istentől vannak. De ha azt a helyet betöltötték, akkor nekünk hinnünk kell Istenben, hogy Isten elvégez az ő képességeiken túl dolgokat. Ámen!

Ezért imádkozunk.

I. Péter 2/18

A Bibliából olvassuk ezt.

Ha az ember el akar jutni a felnőtt korára, ezeket be kell tartani. A szellemi vezetőinkkel azért voltak problémáink, mert ahogy nekünk, nekik is ott volt a hústestük, de az ő cselekedeteik nem fogják megváltoztatni Istennek a terveit és Istennek a szerkezeti felépítését. Egy szolgálónak a cselekedetei nem változtathatják meg az időket és az időknek részeit és Istennek a terveit? Nem! Nincs rá mód.

Ha csecsemőkorban vagyunk, akkor szoktuk mondani, hogy – én ezt nem viselem el, és amikor az első kihívás éri őket, akkor elszaladnak. Nekünk pedig, mint katonáknak el kell szenvednünk a nehézségeket is, a sértődéseket pedig le kell vetni magunkról. És imádkozhatunk, hogy Uram segíts az illetőnek.

Mondhatja azt is az illető, hogy nekem nem kell itt maradnom tovább, nem kell magamat ennek alávetnem, de ha gyarapodni akarsz, akkor alá kell vetned. Ha az Úr mondta neked, akkor kell, mert különben csak kiugrasz a helyedről.

Isten már mindezt elrendezte, még mielőtt téged odaküldött volna.

A szolgálóknak is fel kell növekedniük.

Bővített fordítás szerint ez az Ige a következőképpen szól:

Ti, akik házaknál szolgáltok, rendeljétek alá magatokat uraitoknak, minden őket megillető tisztelettel, nemcsak azoknak, akik kedvesek, józan gondolkodásúak, hanem azoknak is, akik gorombák, hatalmaskodók, igazságtalanok és tisztességtelenek.

És most kérdezhetnénk, hogy kinek is vessük alá magunkat? Azoknak, akik ilyen gorombák? Hatalmaskodók, igazságtalanok, tisztességtelenek, prédikátorok? Szolgálók? Hogyan tudnám én ezt elviselni, kérdezed? Imádkozzál és tedd azt, amit az Úr mond neked. Ha az Úr megengedi, hogy elmenj onnan, úgyis fogja tudatni, hogy elengedett. Tudnék nektek olyan dolgokat mondani, ami nagy bajba vinne engem az Úrnál. Már az is nagy teljesítmény volt részemről, hogy csukva tudtam a szám tartani, és ezért vagyok egészséges.

Tehát nem hagyhatod el a helyed csak azért, mert valamit nem szeretsz. Téged az Úr bevezetett és ki is fog vezetni a maga idejében. Néhányan valóban az Úrtól hallották-e, amikor elmentek? Amikor nagy a nyomás feletted, akkor kell igazán figyelni, mit teszel. Az emberek mindig mondják, hogy az Úr mondta nekem, de valójában nem az Úrtól hallották. Pár hónap múlva már megint mást tesznek, az Úr pedig nem változtatja meg ilyen gyorsan a dolgokat.

Amikor az emberek belefáradnak vagy valami új dologra akarnak tekinteni, és úgy érzik, hogy itt nem bántak velük elég tisztelettel, mondják – úgy érzem, hogy valahová máshová menjek, az Úr elengedett engem.

Az emberek ilyenkor csak hazudnak.

Azt mondják, hogy az Úr felmentést adott nekem, hogy innen elmenjek és közben nem adott. Mit tesznek ilyenkor? Az Úrról hazudtak.

Azon gondolkodsz most, hogy miért beszélek erről ennyit? - Azért mert meg van a helyed, az a helyed, ahol gyarapodni, fejlődni fogsz, ahol olyan gyümölcsöző leszel, mint sehol máshol.

És nem lehet csak úgy kiválasztani bármelyik helyet és úgy gondolni, hogy ott pontosan olyan gyümölcsöző, gyarapodó leszel, nem így működik.

Én is nagyon sokáig imádkoztam, hogy az Úr vegyen ki egy helyről. De nem mentem el, mert mondtam Uram, Te vagy az életem Ura.

Akarod szolgálni Őt? Nagyon sok tanításom van még arról, hogy mit jelent tanítványnak lenni, de úgy érzem ez a tanítás azért fontos, mert gyarapodni akarunk. Nekem azt mondta az Úr, hogy megmondtam, hogy mit tegyél. Akarod-e tenni?

Eljön az az időpont is, amikor az, hogy valóban ott maradsz-e a helyeden csak az dönti el, hogy szereted-e az Urat eléggé?

János 14-ben mondja az Ige, hogy – akik engem szeretnek, az én parancsolataimat megtartják.

Legtöbben nem is tudják mit jelent ott az Ige. Ezért tanítunk róla. És ezeken a nehéz helyeken az Úrnak a szeretete fog téged átsegíteni. Képes ilyenkor az Úrnak a könyörületessége leszállni rád.

Lukács 16/12

Vagyis ha segítesz másnak a dolgában, akkor azt a másikét kezeled.

/11/

Az igazi kincs pedig Isten kenete.

Keith Moor feleségének az volt a feladata, hogy Haginéknál paradicsomot pucoljon. Hagin testvér odament hozzá és azt mondta neki, hogy várjál, megmutatom neked, hogy kell paradicsomot pucolni. Válaszolhatta volna neki, hogy csak tudom, hogy hogyan kell paradicsomot pucolni?

Egy nagyon fontos pontban tévednél, ha így válaszolnál, mert azok a paradicsomok, amiket ott pucolsz, nem a te paradicsomjaid és nem a te házad és nem a saját keneted.

Tehát mivel nem az ő paradicsomjairól volt szó, ezért azt mondta engedelmesen, hogy – mutasd meg nekem. Megmutatta neki Hagin testvér, hogy az ő házánál hogy kell a paradicsomot pucolni, és az úgy helyes, ahogy ott van.

Amikor az emberek jönnek és segítenek nekünk, van, hogy hetekig tart, mire megtalálunk valamit. Úgy raktak rendet, hogy oda rakták, ahogy ők gondolták, átrendezték a házat.

Ha valakihez megyek, nem rendezem át a házukat, hogy mi hol legyen mostantól. Tehát nemcsak hogy a házban levőket tiszteled meg ezzel, hanem Istennek adsz tiszteletet, ha így viselkedsz.

A hústest dolgait külön kell választanunk és azt, hogy Isten mit mondott. Minden apró részletbe menőleg tisztelnünk kell azt a helyet, nem kell mindent az illetővel kapcsolatban, amit ő tesz, vagy mond tisztelni, de a helyet tisztelni kell. Mert ha nem teszed, akkor Istennel szemben vagy tiszteletlen.

Ha nem tetszik az a mód, ahogy a másik pucolja a paradicsomot, akkor is úgy kell tenni, ha az ő házánál vagy, ahogy ő kéri.  Mert ha nem úgy teszed, akkor nem kapsz saját paradicsomokat.

Sokan mondják, hogy ezt én így teszem, hagyj engem békén. - De nem a tiéd!

A pásztor sem a tiéd.  Mindenki a saját dolgait rendezi. Tehát ott, ahol te beilleszkedsz, ott mondhatod a saját dolgaidat, hogy teszed, de a másik helyen nem mondhatod. Ha valakinek segítesz, és azt mondod, hogy a szívemen volt, hogy ezt megteszem és elkezdesz ott segíteni, akkor azt úgy kell tenned, ahogy ott mondják neked, és eltelik hűségesen 15-20 év és lehet, hogy egy napon az Úr odaadja neked, ami a tiéd, a sajátod. De ahogy most teszed, úgy soha nincs kilátás arra, hogy megkapd, ami a tiéd. A saját szolgálatodról, a saját dolgaidról beszélek most. Oly sokaknál az életük órája csak ketyeg, halad az órájuk és nincs meg a sajátjuk.

És ha nem igazítják ezt ki, soha nem lesz meg a sajátjuk, mert nem tekintik ezt a helyét Istennek tisztelettel, hanem makacsul ragaszkodnak a sajátjukhoz, és az úgy jó.

Ha csak nem engeded meg, hogy a saját feje után menjen, és úgy csinálja, akkor nem is veszed hasznát, nem csinál semmit. Sőt még az is van, hogy elmennek, és ellenünk fordulnak. És nem fedezik azt fel, hogy a tiszteletlenséget Isten ellen mutatták és Isten felé fordultak. És ha a másén hűek nem voltatok, akkor ki adja oda néktek azt, ami a tiétek /12/

Mi a helyzet, ha hű voltál a másikén?

Nem tudom emlékeztek-e rá, hogy a Benny Hinn szolgálatot Magyarországon mi szerveztük meg. Nem igazán örültem neki, mert a másé bízatott rám. Miután ezt elvégeztük, megkaptuk a saját helyünket az Úrban.

Kaptunk televíziós lehetőségeket, 100 %-ban mindent úgy tettünk, ahogy ők kérték.

Mi az, ami téged minősít? Amikor lehetőségeket kaptok arra, hogy másoknak segítsetek, hogyan kell a másiknak segítened? - Úgy, hogy a dolgokat úgy teszed, ahogy ők szokták tenni.

Ha valaki másét kezeled, akkor pontosan úgy kell tenned, ahogy az a másik tenné, így segítesz neki. És ez fog téged arra minősíteni, hogy te megkapd a saját kincseidet.

Volt Ausztráliában egy apostol, soha senkit nem láttam, aki annyi szellemi ajándékkal volt felruházva, mint ő. A szellemi ajándékok megnyilvánulása szinte hihetetlen volt a szolgálata alatt. Szó szerint tudott mindent, semmi nem volt elrejtve előle, olyan volt, mint egy számítógép.

II. Sámuel 7/10

Visszakanyarodik ez az Igénk a kezdő Igénkhez, hogy – kihozott minket az Úr bőséges, gazdag helyre.

A saját gazdagságunk helyére. Ebben az életben is fel lehet fedezni ennek a típusát, de van egy örök helyünk is Isten királyságában és Isten ezen a helyen is, most is munkálkodik. Mert amit most végzünk, ez dönti el azt a helyet, amit elfoglalunk majd az örökkön-örökké valóságunkban. Jézus szavai: - Az én Atyámnak házában sok lakóhely van, és helyet készítek nektek.

Mondja mindenki, hogy – nekem!

És ez az örökkévalóságban a tiéd lesz. A te neved lesz ott kiírva, és mindenki tudja, hogy az a te helyed Mózestől kezdve. Abban a királyságban lesz ez, amely eljövendő.

Amit Isten lehetővé tesz most a számodra, hogy elvégezzél, az lehetővé teszi azt, hogy kialakuljon az a helyed, amit majd ott elfoglalsz.

A kenet, amit hordozunk, az is egy megbízatás, nem a saját kenetünk, valaki másé, mástól kapjuk. Tehát egy szellemi feltételt is ad az Úr, nem csak egy fizikai helyet.

Efézus 2/10

Mielőtt még megszülettél volna. Ezért van az, hogy a mi jól kimunkált terveink nem működnek. Elmegyünk oda, ahová mi gondoljuk, és akkor megyünk, amikor mi gondoljuk, és akkor megyünk tovább, amikor mi gondoljuk, mert ott nem jó nekünk, mert valakire megharagudtunk. De ez nem fogja megváltoztatni Istennek a terveit az életedre nézve, azért mert valakire te megsértődtél.

Isten azt írja, hogy az Ő tetszése szerint helyezte el a tagokat a testben.
Valaki mondhatja, hogy én többé fül nem leszek. Nem lehet megváltoztatni a testrészeinket. Elegem van ebből a kézfejből itt és ezért a fejem oldalsó részére helyezem. Milyen furcsák lennénk így? - Ugye?

Tehát nem lehet magunkat így elkülöníteni a test többi tagjától, nem fog működni, a testnek a tagjai nem felcserélhetők. Az emberek mégis cserélgetik ezeket. A testnek a tagjai csak ott működnek, ahová Isten rendelte őket.

Ha van valami problémád a kézzel és a kézfejjel, legjobb, ha rendet teremtesz, mert Istentől elrendelt, hogy annak a kéznek mi a dolga, és nem fogja megváltoztatni.

Isten nem azt mondta, hogy gyötör minket itt a földön, a gyötrelem helyére elvisz majd minket, azt mondta, hogy a nyomorúságból kihoz és a gazdag helyre visz el minket.

Efézus 2/10 bővített fordítás szerint:

Mert mi Isten saját kezének munkája vagyunk, az Ő alkotásai, újrateremtetvén a Krisztus Jézusban, újjászületvén, hogy azokat a jó dolgokat cselekedjük, amelyeket Isten elrendelt, előre eltervezett nékünk, utakat szerezvén, amelyeket már időknek előtte elkészített, hogy azokban járjunk, hogy azt a jó életet éljük, amelyet ő előre elrendezett és elkészített számunkra.

Dicsérjük érte az Urat!

A gazdag helyünkre akarunk beérkezni. Ez a hely sem mindenkié, vannak, akik jönnek és továbbküldjük őket, hogy nem itt van a helyük. Megmondjuk nekik, hogy menjenek vissza a saját helyükre, ahová az Úr elplántálta őket, mert nem ide tartoznak. Mindenkinek a helyére kell bekerülnie, és ott kell maradnia. És ha még nem tudja azt a helyet, akkor az Urat kell keresni, és ha megtalálta azt a helyet, akkor ott kell maradni.

Álljunk fel és mondd utánam:  

Köszönöm Uram! Köszönöm Mennyei Atyám, Istenem, köszönöm Úr Jézus hogy meg van a helyem. Vezess engem a helyemre, segíts, hogy ott maradjak a helyemen, mert gyarapodni akarok, a gazdag helyemen akarok maradni, Jézus nevében! Ámen!


BÉKEVÁR FŐOLDAL