2013.06.12. 

 

AZ ISMERET HIÁNYA 2.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. június 9.

 

Ez az a hely, ahova mindig szeretettel vár az Úr. Figyelmeztetni szeretnélek benneteket, ha történne va­lami tragikus, akkor az megnyitja az ajtót esetleg a fájdalmakra. Nemcsak a szájjal lehet elvéteni. El fogom magyarázni ezt. Sok minden van a jegyzetemben ma. A mennyországról néhány dolgot fogok mondani, hogy a menny mennyire valóságos.

Nem szabad depresszióba, vagy bánatba esni, ha valaki eltávozik odaátra. A kis állatkáinkra is vonatkozik ez, hogy az elménkből kitisztuljanak ezek a gondolatok. Mert ha az ember csak a problémáin, és a [lelki] fájdalmain gondolkodik, az nem a jó irány. Engedjük meg, hogy ez a kenet ránk szálljon. Erzsébeté a mikrofon, dicsérjük az Urat.

Hálákat adunk Istennek, dicsérjük az Urat! Kicsit talán többet dicsértük az Urat, de a Szent Szellem benne volt. Mondd a szomszédodnak, hogy igen jól érzem magam az Úr jelenlétében. Nagyon erős gyógyító kenet van ma a gerincben. Ketten is jeleztétek, hogy egész éjszaka fent voltatok a fájdalmakkal.

El fogom nektek mondani a következő gondolataimat, hogy mi is történt Trixi testvérünk esetében. A nagyon szeretett cicája költözött el e világból az Úrhoz, és ez annyira megviselte, hogy utána jöttek ezek a súlyos tünetek. Nem szabad a szívünkbe engedni ezeket a gyász gondolatokat.

A hiányt nehéz elviselni, de az Úr közössége lép ennek a helyébe. A Szent Szellem ereje által le lehet győzni minden megpróbáltatást Jézus Krisztusban. Erősek vagyunk az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Együtt hisszük a testvérünkkel, hogy kijön ebből a megpróbáltatásból. Sok győzelmet aratott már az életében, ebből is ki fog jönni.

Egy kisbabát az Úrnak ajánlottunk és ünnepeltük Ágoston Illéskét, Pétervásárról jött a családjával, és pásztorukkal. A gyülekezet rendszeres tagjaként mutathatjuk be nektek a kis Illést, mert magzati korától gyülekezetbe jár, és itthon érzi magát. Főpásztorunk áldást mondott a családra. Áldott legyen az Isten, hogy él ez a kis csecsemő.

Az anyuka bizonyságot tett, hogy Isten dicsőségére született a kicsi. Csoda, ahogy fogant. Dicsőség Istennek! 13 évvel ezelőtt azt mondták az orvosok, hogy nem lehet gyermeke. Ahogy imádkoztak érte, két hétre Lukács megfogant, aki most 14 éves lesz. Utána következett Anna és most Illés.

Azt mondta a doktornő, hogy le kellene fogyni, mert bizonyos, hogy cukorbeteg leszek a terhesség alatt, és hogy nagyon sokat fogok hízni. De csak 6 kg-ot híztam mindösszesen. Tökéletes volt minden véreredményem. A szülés 25 perc volt, dicsőség az Úrnak. Azt is mondták, hogy a szoptatás nem fog menni, mert mind a két mellemet megműtötték, és azóta is csak anyatejet kap Illés. Hálát adok Istennek!

Higgyétek el, a legjobb helyen vagyunk! Köszönjük az Úrnak, hogy ebbe az Egyházba tartozunk, és megtanulhatjuk az Ő Igéjét, hála az Úrnak. Használjátok minden nap, mert Istennél nincs lehetetlen, és győztesek vagyunk! Hallelúja! Hálás a szívünk az Úrnak.

A mama bizonysága, (1998-óta járnak gyülekezetünkbe) hogy kért egy kisfiú és egy kislány unokát, és tudjuk, hogy a mi Urunk mindig feljebb ad, mint ahogy kérnénk, vagy elgondolnánk. Köszönjük, hogy Illéssel még boldogabbá tett bennünket. Dicsőség az Úr Jézusnak!

Pásztor szájából elhangzott: Köszönjük Istennek, hogy ilyen győztes Egyházhoz hívott el minket. Tudjátok, az jutott az eszemben, hogy a magyar emberről azt szokták mondani, hogy a világ minden tájára eljut. Ezt mondják is, mert a mi Egyházunkat erősítik vele, hogy a világ minden tájára eljuttassuk Isten Örömhírét. Dicsőség Istennek, hogy győzteseknél is többek vagyunk Őáltala. Hallelúja!

Lázár Bertalan és Danó Antónia felkenetése következett, akik az ózdi gyülekezetet fogják pásztorolni. […] Talán sokan nem értik, hogy mi az a munka, amit most folytatunk. Néhány dolgot elmondunk még. Nem az átlagos, megszokott képet láthatták azok, akik tegnap egy busszal érkeztek az alkalmunkra. Nem voltak székek, nem volt elrendezve semmi előre.

Az első két alkalomnál rendben ment minden, a harmadik pedig egy ilyen utcai evangelizációs ad-hoc szolgálat volt. Én magam választom ezeket a helyeket. Néha a pásztor is javaslatot tehet, de igazából már előre tudom, hogy ezekre a helyekre mennünk kell. A múlt héten tíz evangelizációs alkalmat tartottunk, abból Varga István hármat vállalt fel.

A nyári evangelizációnak a korai része ez, mert június van még csak. Nem egy olyan átlagos és megszokott munka ez, hiszen először is napközben tartjuk, és a gyülekezetnek egyes tagjai dolgoznak, és nem tudnak eljönni.

Az Úr meghatározott dolgokat szeretne magának, az egyik a kenet. Az egyik utcai összejövetelünkön tud­tuk, hogy egy emberért vagyunk ott, megtaláltuk őt. A többiek is természetesen újjászülettek, nem ez a kérdés. Az illető már évekkel ezelőtt újjászületett, de akkor még nem álltak rendelkezésére a könyvek és a tanítások.

Például Torma Erzsébet, aki ma énekel… 20 éve lehetett, amikor az Úr rád talált, vagy egymásra találtunk? Elmentem más helyekre is, abban az időben is. Nagy összejövetelek voltak köztük, abban az időben. Nagyon-nagyon erőteljes volt az evangelizáció és zsúfolásig tele voltak a termek.

És amikor az jött a szívemre, hogy Törökszentmiklósra menjek, nem is az alkalomnak a mérete bántott, hanem azok a keresztények, akik ott voltak. Ott voltak ezek a keresztények és az újságban cikkeztek ellenem. Kétoldalas cikket írtak, a törvény alatt levő keresztények.

Ők úgy gondolták, hogy az ő elvárásaiknak megfelelőnek kell lennem ahhoz, hogy szolgáljak. Két-három összejövetelre le is mentem, és a többit le is mondtam, nem követtem a Szellemet. Nem az össze­jövetelekkel volt a baj, hanem azokkal a keresztényekkel, akik oda eljöttek és zavarták az alkalmakat. Bár az elveszettek jöttek volna.

Egy igen negatív hozzáállással jöttek, és az megrontotta az ott jelen lévő olajat. Van olyan, hogy elküldjük őket. De az Úr azért akarta már akkor is, hogy odamenjek, mert voltak ott jelöltjei, akiket szeretett volna felnevelni, és felkenni szolgálatra. Látod, hogy mi lett 20 évre rá az egyik szolgálatból.

Tehát amit most végzünk, az egy kicsit más, és az Úr nagyon sokakat használ egy-egy ilyen evangelizációban. Ez egy gyönyörű csapatmunka. Van, hogy a régi módszerekhez folyamodunk, és úgy szolgálunk, s van, hogy egy új stílusban megyünk az utcára.

Tehát ezt azért mondom el, hogy soha ne váljunk negatív gondolkodásúvá, hogy egy bizonyos helyre miért megyünk el, ha nincs hozzá kedvünk például. Most például tegnap rátaláltunk olyanokra, akik évekkel ezelőtt újjászülettek, és nagyon keresték az Urat, de nem volt meg a kontaktlehetőségük, nem voltak könyveik, tanításaik, nem volt gyülekezetük.

Ez az evangelizációs munka, ami most folyik, erről egy megértést kell kapnunk, hogy ez miként van. Az Úr a most kifejlődő gyülekezeteket, régebb óta szolgáló pásztoroknak adja. Legtöbb esetben a pásztorainknak már van elég a tálcán úgymond, hogy már nem akarnak több munkát hozzávenni.

Tegnap elmagyaráztam a pásztornak: ugyan 70 km-re lesz most ez az új gyülekezete, de mondtam, hogy ne így számolja, hanem úgy, hogy az eddigi legtávolabbi gyülekezettől csak 25 km-re van, amit pásztorolni fog.

De van, például, hogy az egyik pásztorunk Csaba, 200 km-t utazik. Most az autója hazafelé lefulladt és működésképtelenné vált. Ez nem a legnagyobb mulatság, ha ilyen éri az embert. Nem ez lesz az utolsó gyülekezet, amit felfűzünk ott Devecser környékén, még további gyülekezeteket is fogunk kezdeni.

Az Úr végzi ezt a munkát. Szeretném, ha ezt a pásztorok megértenék, hogy ez nemcsak egyszeri evangelizáció, hanem a pásztoroknak további terjeszkedés új gyülekezetek kezdésére. A 74. Zsoltárban fogunk most verset olvasni. Amikor indultam otthonról, az Úr akkor elevenítette meg ezt a verset.

Zsoltárok 74,20.

20. Tekints a szövetségre; mert a földnek sötét helyei erőszakkal teljes lakhelyek.

Sokra tartjuk azt, hogy vannak olyan polgármesterek, akik engedélyt adnak arra, hogy a legforgal­masabb főtereiken evangelizálhassunk. Vannak kevésbé bátor polgármesterek, akik szeretik, ha a faluház hátsó udvarán evangelizálunk, és ott adnak engedélyt.

Tehát ez kevésbé kedvező, mert nincs annyi átmenő forgalom, és mi az elveszettekért megyünk. Az evangelizáció joga az biztosítva van az alkotmányunkban. Hisszük, hogy meg fogjuk kapni a lehetőséget. A múlt héten, a hatalom témakörében voltunk. A 45-ös Zsoltárral folytatjuk.

Amikor a pásztor elmegy, és végzi a szolgálatát az elején, akkor ne a számokra tekintsen, mert nem az a meghatározó, hogy hányan jönnek el. A régebbi pásztoraink már hozzászoktak ehhez. Nagyon sok érdeklődő nevét írtuk össze az egyes evangelizációk végén, ami egy csodálatos induló lista egy gyüle­kezethez. Ami jobb, mintha egy tömeg jött volna össze, és a végén senki nem marad.

Zsoltárok 45,3-4.

3. Kösd derekadra kardodat hatalmas vitéz, dicsőségeddel és ékességeddel!

4. És ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanít­son meg téged a te jobb kezed.

Tehát az igazságot hozzuk elő, az igazság Evangéliumát hirdetjük, az igazság Szelleme által. Nem a hamis, „mondvacsinált” szabadulást, üdvösséget hirdetjük. El kell fogadnunk az Úr Jézus Krisztust, mint az életünk Urát és Megváltóját. Így kell elfogadnunk az Urat.

Tanítom nektek mindig, hogyha a kisgyermekek „elalszanak” itt a földön, akkor az Úr Jézus Krisztushoz költöznek. A repterek is tele vannak, az egyik legnépszerűbb könyvvel, amit egy kisfiú tollából írtak, aki a mennyországban járt.

Úgy volt ugyanis, hogy ezt a 4 éves kisfiút meg kellett műteni. Nem tudta senki, miután a műtétből kikerült, hogy mi történt vele. Meghalt és fölkerült a mennybe. Rögtön Jézus karjaiban találta magát, mert nem akarta az Úr, hogy sokkolóan hasson rá, hogy hová került. Az Úr az ölébe ültette a kicsit, és az angyalok a két legkedvesebb dalát énekelték el, hogy megnyugodjon a kisfiú.

A szülők, amikor hazavitték a kisfiút, nem tudták, hogy miről is beszél, mert nem figyeltek olyan folya­matosan erre. De jól ismerték a Bibliát, mert az édesapa a Bibliát tanulmányozta, pásztor volt. Nem tudom igazán, hogy milyen gyülekezetben szolgált, gondolom, hogy baptista lehetett, de nem vagyok benne biztos.

Teltek így az évek, és ahogyan a kicsinek az értelme bontakozott, egyik bibliatanulmányozás során, szóba került, hogy láttam a nagypapát. És elmondta a nevét. Le voltak rajta döbbenve, mert ezt a nevet nem mondta neki senki. Soha nem használta ezt a nevét a nagypapa. És akkor döbbentek rá, hogy a kicsi valójában járt a mennyben. A Jézus karjaiban találta magát.

Aztán később bemutatták neki a menny részeit, a kapun is átment. A kapunál találkozott a nővérével. Kérdezte, hogy ki vagy te, és mondta, hogy a nővéred vagyok. A nevét is megmondta. Az édesanyja is le volt döbbenve ezen, hogy honnan tudja? Ugyanis volt egy korai elvetélése, és még a gyerek nemét sem mondták neki. Senkinek nem mondták el, hogy mi történt. Itt ez a kisfiú pedig, beszél a nővéréről.

Hogy a menny mennyire valóságos, a könyvből is kitűnik. És a fogantatásunknál Isten ad annak a magzatnak egy szellemet, mert mi szellemi lények vagyunk. Valakivel beszéltem a múltkorában, és mondta, hogy az édesanyjának húsz vetélése volt. Akkor azzal vigasztaltam, hogy tudd meg, hogy a mennyben, ekkora nagy család vár rád.

Ausztráliában volt egy család, akit én pásztoroltam, Peter Fetini volt a neve, egy olasz név. Elmondta, hogy nagyon sok időben telt, míg édesanyját üdvösségre vezette. Mikor az édesanyja meghalt és hazaköl­tözött, ő épp az utcán szolgált, mert evangélista volt.

És Isten megengedte neki, hogy lássa, hogy megnyílnak az egek, és amint oda feltekintett, látta az édesanyját az öt fiútestvérével, ezek is ki nem hordott terhességek voltak. Tehát ezek a kis lelkek mind ott lesznek fent. E mögött a lényeg a történetben az, hogy a mennyország valóságos hely.

Ahogy Trixikével is történt, hogy nemrégiben a nagyon szeretett macskája elaludt, és el akartam neki is magyarázni… Egy másik beszámolóból tudom, hogy Gary Wood is fent járt a mennyben. Ott látta, hogy a gyerekek egy csapata játszadozik az Úrral. Ez 46 évvel ezelőtt történt. Fent volt a mennyben.

Az történt, hogy egy balesetben nagyon súlyosan megsérült, ott a helyszínen meg is halt, és fölkerült a mennybe. Nem akart ő onnan visszajönni, de a nővére, aki ott volt a balesetnél, imádkozott érte, hogy jöjjön az élet vissza a testébe. 18 éves volt akkor Gary.

Sokkal bővebben számol be arról, hogy mit látott a mennyben, mint Jesse Duplantis, mert több mindent mutattak meg ott neki. Látta többek között, hogy a játszadozó gyermekek közül az egyik felpattan a ló hátára és ellovagolt. Ez mit jelent nekünk?

Tudjuk, hogy lovak vannak fent a mennyben, ugyanis az Úr maga is lóháton jön majd vissza. Más állatokat is látott. Azután megint egy másik beszámolóban valaki, aki egy elvérzéssel halt itt meg a földön, fönt kacsákat látott. Állatok is vannak fönt. A menny ilyen valóságos hely. Sokat az Írásokból nem tudunk meg arról, hogy mi van odafönn, mert nekünk most az itteni életünk szempontjából nem fontos.

A Zsoltárok könyvében vagyok éppen. Van egy teológus, akit hallgatok a tv-ben, ha éppen ott vagyok és megy a műsora. Teológia doktor, aki baptistaként Dallas déli részén, a Texasban él. Ők abban hisznek, hogy a szeretett házi állatkáink, akikkel ilyen meghitt kapcsolatban vagyunk, azok mind a mennyországban megtalálhatók lesznek, jelen lesznek. Nem tudom, hogy a szarvasmarhák is idetartoznak-e például?

William Branham, mielőtt meghalt volna, ő is kapott egy látást a mennybe, és megengedte neki Isten, hogy láthassa az igen szeretett öreg lovát és a kutyáját. Tehát jelen vannak az állatok odafönt. Ennek a kisfiúnak a könyve bestseller lett, az egész Egyesült Államokban olvassák. Az a címe, hogy „A menny valóság”. Az emberek, ahogy olvassák a könyvet, újjászületnek.

Mi is tudjuk, hogyan kell örök életet felkínálni az embereknek, hogy befogadják az Urat, hogy az Úr elfogadja őket. A szívükben hiszik, hogy Jézus él és a megvallásukkal a szívükbe fogadják az Urat, s akkor újjászületnek. Én azt hiszem, hogy csoda jó dolog ez, ha megismerjük. Ugyanis az embereket akkor érik veszteségek, ha nincs meg ez az ismeretük.

Hóseás 4,6.

6. Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudo­mányt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról.

Ha az emberek visszautasítják ezt a rendelkezésünkre álló tudásanyagot, és azt mondják, hogy ők boldogok úgy és ott, ahol vannak, akkor az Úr is örvendezni fog velük ott, ahol vannak. Ő az Uruk, hozzájuk tartoznak ezek a hívők, és nem fogja erőltetni, hogy növekedjenek a tudásban.

Az Úr nem erőlteti, hanem békén hagyja azokat, akik nem kívánnak növekedni. Egész imakörök, nagy gyülekezetek vannak így, akik nem kívánnak feljebb lépni. Nekem is szólt az Úr, hogy ne zaklassam azokat a keresztényeket, akik ilyenek, mert nem az én dolgom.

De ami engem illet, én szeretnék feljebb lépni szellemi értelemben, és szeretném betölteni azt, amire Isten engem teremtett, hogy azt elvégezzem. Meg kell újítanom ehhez az elmémet, meg kell, hogy változzak, folytonosan kell, hogy változzak.

Láttam most tegnap este – az interneten küldött egy barátom – 50 évvel ezelőtti régi fényképeket rólam. Én voltam az esküvőn a tanújuk, és ők 50 éves házasok lettek most. Nem tudom, hogy tudtunk így megöregedni. Én csak magamat nézegettem a képen. A katonai egyetemre jártunk mind a ketten.

Aztán elküldte a 1986-os képet, ahol már Ausztráliában voltam pásztor. Borzasztóan néztem ki. Úgy néztem ki rajta, mintha újjá sem lennék születve. Mert még az újjászületésem előtti képeken jobban nézek ki. Ennyire változunk. Ahogy a Szellem adja a növekedést nekünk, úgy változunk.

Növekedés közben megtanuljuk használni a hitünket. Az a folyamat, ahogy az Úrtól megtanulunk elfogadni dolgokat, az a mi elvárásunk által adatik nekünk. Én igenis elvárom az Úrtól, elváró reménységgel, hogy Ő kegyelt­séget, gyarapodást adjon nekem, elfogadom és elveszem azt tőle.

Márk 11,24.

24. Amit könyörgéstekben, vagy imádságotokban kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyer­té­tek, és meglészen az néktek.

A „megnyertétek” szó a görögben a lambanó. Azt jelenti, hogy el kell venni! El kell venni!

Kanyarodjunk vissza erre az elvárásra. Az ember depresszióba kerülhet, ha negatívan gondolkodik.

Zsoltár 62,5.

5. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.

Ez a reménység, ez az elváró reménység, amivel kell lennünk az Úr felé. Mert vagy pozitív dolgokat remélünk, vagy a negatív dolgoktól tartunk. Az elváró reménységünket magasabb utakra emelhetjük fel. Ki kell építenünk azt a hitet, ami hallásból van, és a hallás pedig Isten Igéjéből van. Ha szüksége van Trixinek a gyógyulásra, akkor a Szentírásból a gyógyuláshoz való igeversekkel kell átitatni az egész lényét.

Úgy tűnik néha, hogy az orvosokról kicsit negatívan nyilatkozom. De elmondom nektek, hogyha a ter­mészet rendje szerint a testünk nem akar működni, akkor a természetfeletti jézusi erőre van szükségünk, hogy helyre álljanak a dolgok. Az orvos közvetlenül nem impartál félelmet belénk, de elmondja az ő jelen­tését, ahogy ő látja az orvostudomány jelenlegi állása szerint, és az a jelentés szül félelmet a szívünkben.

Ha az ember nincs átitatva ilyenkor az Igével és a hittel, akkor ez a jelentés félelmet indukálhat. Az orvos a tényállást mondja el, ahogy ő azt látja, ahogy megvizsgálta, és ez által jön hozzánk a félelem. Próbál nekünk segíteni a tőle telhető legjobb úton és módon, ahogy az ő tudásának birtokában áll.

Sokan jönnek hozzánk abban a stádiumban, amikor az orvosok már nem tudnak segíteni és hazaküldik őket, hogy már nincs remény. Ilyenkor az embereknek az Úrhoz kell, hogy forduljanak. Ilyen fázisban na­gyon könnyű meggyógyulni. Akkor már nem kell visszamenni az orvoshoz, hogy újra elmondja a testünk állapotát.

Emlékszem egy asszonyra, akinek két évig mondták a szomszédok, hogy jöjjön el és imádkozzunk. Annyira rossz állapotban volt már a teste, hogy a hátsó üléseken fekve tudták csak elhozni. Csont és bőr vékony volt a Fórisné. Annyira nem volt teste, hogy nem volt hova rátenni a kezemet, úgyhogy csak az ujjam végét tudtam rátenni valahol.

Amikor elvitték őt a következő orvosi vizsgálatra, akkor a daganatok eltűntek belőle. Nem találták benne a daganatokat. Mire a teste úgy fel tudott erősödni, hogy elmondja, hogy mi történt vele, még 30 napra volt szüksége a testének, hogy fölerősödjön.

Ezért van szükségünk a természetfelettire, a Jézus Krisztus természetfeletti segítségére. Bár abban a két évben az állapota állandóan csak romlott és súlyosbodott, de a szomszédtól mindig azt hallotta, hogy ha eljössz, akkor meggyógyulsz. És így is lett, mert hitet plántáltak bele.

Arról a hitről beszélünk, ami a „most” hit. Istenről tudnunk kell, hogy Ő nincs korlátozva az idő­zónában. A jelen hitről beszélünk, ami a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés, mint ahogy tudjuk a Zsidó levél alapján.

2Péter 3,8.

8. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap.

A mi Egyházunk fordítása szerint pontosan így hozza a Biblia, hogy összehasonlítja, hogy egy nap olyan az Úrnál, mint ezer esztendő, olyan gyorsan telik el. Miért van ez így? Azért, mert Istennél nincs időzóna, Ő mindig a folytonos jelenben van ott.

Ezért mondja, hogy amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok. A most, jelen pillanatban hiszed, amikor imádkozol. Hinned, hogy megkapod, nem holnap kell, hanem abban a pillanatban, amikor imádkozol. Mert Isten akkor hallgatta meg az imádságot, és akkor válaszolta meg az imádat.

Márk 11,24.

24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy megkap­tátok, és meglesz az néktek.

Ez a most hit, a jelen hit. Ezért, az nem helyes, ha azt mondjuk, hogy Isten majd meggyógyít valamikor. Hogy Isten majd kifizeti a számláimat. A hitünket jelenben kell használni. A vállalkozá­sokban, az üzleti dolgokban is. Olyan egyszerű ez, mint a gyerektől elvenni a cukorkát. Tehát egyszerűen csak hinni kell.

Amikor imádkozunk, akkor kell hinni, hogy megkaptuk! Elvenni, elfogadni, és akkor majd meglesz az néked. (Márk 11,24) A köztes időben nem látásban járunk, hogy mit látunk, hanem hogy mit hiszünk. Mert az öt érzékszervünk az félrevezethet minket, a szaglásunk, a látásunk, a hallásunk, a tapintásunk.

Ezek az érzékszervek azt mondhatják, hogy nincs meg neked. De ilyenkor nem az érzésekben járunk, hanem hitben, a most hitben, ami azt mondja, hogy megvan neked. Az imádság mindig a jelenben zajlik, mert Isten mindig a most hit Istene, a jelen hit Istene.

Amikor kegyelemről tanítok, az majdnem ugyanaz, mint a kegyeltség. Az elváró reménység az, amikor reménységgel vagyunk az Úr felé. Miben van a reménységünk? Abban, hogy kegyelemmel lesz irántunk az életünk minden területén. Erről már tanítottam.

Szeretem a Szellemet követni, és amit Ő akar, azt elmondani. A múlt héten a Máté 28-al fejeztük be, hogy Jézus mit is hagyott ránk: minden hatalom nékem adatott mennyen és földön, menjetek ezért ti, és tegyetek tanítványokká minden népeket! És mit tett az Úr? Ő elhagyta a földet.

Mi pedig az Ő Testének lettünk tagjai, rész szerint. És erre küldött ki minket, hogy menjünk, és hirdessük ezt az Evangéliumot. Mikor azt mondta, hogy menjünk, az egy hatalommal való felruházást jelent, hogy te ezt meg tudod tenni. A múlt héten elhangzott Igéket nem tudom most felsorolni, de annak a folytatása jön. Az internetről ingyen letöltve azt meghallgathatjátok.

Zsoltárok 45,5.

5. Nyilaid élesek; népek hullanak alád; a király ellenségeinek szívében.

Ezek a te nyilaid, és meg fogjuk nézni, mik ezek a nyilak. A mi királyunk az Úr Jézus Krisztus, a királyok Királya és az uraknak Ura. Mihez is lehet hasonlítani mi imáinkat?

Ésaiás 49,2.

2. Hasonlóvá tette számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyíllá tett engem, és tegzébe zárt be engem.

Nekünk adta a teljes hatalmát a földön, az Ő nevében. És ha követjük a Szellemet a mai napon is, akkor megmutatja nekünk, hogy mit mondjunk, mit beszéljünk. A személyes életünk vonatkozásaiban is vezetni fog minket. Bölcsességet fog adni nekünk, megértést fog adni nekünk, sikerré teszi az életünket.

Gyarapításra visz minket minden területen. Ahogy ezt a vezetést keressük, hogy mit kell tennünk, mihez kezdjünk, mit tegyünk, közben az Úr útmutatást ad ezekre a kérdésekre a szívünkben. Ezt kapjuk tőle, ez a [szellemi] vezetés.

Zsoltár 47,2-3.

2. Mert az Úr felséges, rettenetes: nagy Király az egész földön.

3. Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá.

Ahogy Mózesnek is mondta Isten:

2Mózes 7,1.

1. Az Úr pedig monda Mózesnek: Lásd, Istenévé teszlek téged a fáraónak, Áron pedig, a te atyádfia, szószólód lészen.

Jeremiás 51,20.

20. Pörölyöm vagy te nékem, hadifegyverem, és nemzeteket zúztam össze veled, és országokat vesztettem el veled.

Ez is a hatalmunk által van.

Jelenések 2,26-27.

26. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon;

27. És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; amiképpen én is vet­tem az én Atyámtól:

Jézus mondja, hogy ímé én vagyok az élő, ámen. (Jel. 1,18) És nálam vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai. A Máté 18-ban ismerjük ezt a hatalmat.

Máté 18,18.

18. Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.

Ezzel a hatalommal élhetünk. A mai napon azzal szeretném befejezni, hogy a pásztoraimnak biztosan legyen egy jobb megértése arról, mint az elején volt, hogy hova is tart az Úr ezekben a munkákban, mi a cél.

A pásztorok működő gyülekezeteinek kell segíteni az új gyülekezetek anyagi terheiben, hogy azt együtt hordozzátok. Mert költségekkel jár egy új gyülekezet elplántálása, de közös lesz a siker is, amikor elvégzitek a munkát.

Róma 8,14.

14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

Ebben az időben, most az Úr így vezérel minket, hogy ezt a munkát végezzük. A Bővített fordítás szerint fogunk elolvasni egy igerészt, mert nagyon hatásos a megértés belőle. Kegyelem és békesség –indul itt az Ige – adassék néktek. A kegyelem és kegyeltség nagyon hasonló dolgok, ahogy mondtam.

„Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen, a mi Urunk Jézus Krisztusunk megismerésére.” A megismerés szó, az az epignoszisz szó a görögben. Egy teljes és személyes meghitt közösséget is jelent. Kegyeltséget is jelent, kibontjuk ezt mindjárt a Bővített fordítás szerint.

Minél inkább megértjük, hogy miként működik Isten királysága, annál előbbre vagyunk. Ugyanis általában a hívők is a világ rendszerében működnek. Jézus azt is mondja, hogy azok, akik a világban vannak, azok okosabbak nálunk.

Tudják, hogyan kell sok pénzt csinálni, nagy pénzt csinálni. És nekünk a királyságban egy magasabb rendszerben kellene, hogy működjünk, de nekünk meg nem megy. Ez az igazság. Meg kell tanulni. „Mert az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott bennünket” – folytatja a 3. vers.

„Ami az életre és az istenfélelemre alkalmas” – megint egy ismeretről beszél, ami az epignoszisz szó. Egy kijelentés által elnyert teljes megértést, teljes ismeretet takar ez az igevers. Ha elolvasom lassan nektek, ezt a három igeverset, egyszeriben nem tudjuk az egészet feldolgozni, de ha szeretnétek olvasni később, rengeteget lehet meríteni belőle, hogy mit mond ez az Ige itt.  

2Péter 1,2–4. Amplified

2. Kegyelem (Isten kegyeltsége, pártfogása, jóindulata) és békesség (amely tökéletes jólét, kénye­lem, minden szükséges jó, minden szellemi gyarapodás; és szabadság a félelmektől és felkavaró indulatoktól, szenvedésektől, szenvedélyektől, kíntól, és erkölcsi összeütközésektől, konfliktusoktól) megsokasodva, sokszorosan adassanak néktek a mi Istenünknek és Úr Jézus Krisztusunknak  a teljes, személyes, alapos és helyes megismerése által.

3. Mert az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott bennünket, ami szükséges és alkalmas az életre és istenfélelemre; Annak (teljes és személyes) megismerése által, Aki elhívott minket az Ő saját dicsőségére és kiválóságára, az Ő saját dicsősége és kiválósága által.

4. Ezek által megajándékozott bennünket az Ő drága és rendkívül nagy ígéreteivel; azért, hogy általuk (szárnyra kelvén) kimenekedhessetek abból az erkölcsi hanyatlásból (romlottságból és korruptságból/korrupcióból), amely a mohóság (kívánság és kapzsiság) miatt (jelen) van e világ­ban; és hogy résztvevői és részesei legyetek az isteni természetnek.

Hatalmas tudomány van ebben a három versben. Amit a Bővített fordítás tesz, a görög szavakat kibontja az ő értelmük szerint. És úgy kifejti, hogy mélyebb megértést kapjunk, hogy mit is mond valójában, mit akar megértetni velünk az Úr?

Tudjuk, hogy a földnek minden részén vannak sötétséggel és gonoszsággal teljes lakhelye. Igen gonosz helyek. Sötétséggel teljes helyek. Szíria például ilyen. Szíria egy ilyen hely, ahol végtelen mélységei vannak a sötétségnek. Az emberek azokon a részeken nem tudják, hogy miket kell imádkozni helyesen, miként kell az Igét imádkozni.

Ezért volt, hogy Pál kijelölte a hívők számára, például Titusnak megmondta, hogy milyen helyekre menjen el, és hol kezdjen gyülekezetet. Hallgatok a pásztorok szavára is, hogy hol szeretnének munkákat, de az Úrnak a vezetéseit is meghallom, hogy hova kell menni a nyár során.

De az Úr mindenekelőtt az üdvösséget szeretné, ha terjedne. Szomorú dolog az, ahogy énvelem is volt, hogy 33 éves koromig jártam egy gyülekezetbe, de nem voltam újjászületve, bár hittem Jézusban. Soha nem mondta el senki, hogy újjá kell születnem. Nem vezettek az Úrhoz.

Voltak biztos abban a gyülekezetben, akik újjászületettek voltak már, de én nem voltam. Sok vallá­sos­ság van jelen Európa szerte. A dolgok változnak. A hagyományos egyházak is változnak, jó irányba. Nagyon jó jelentéseket kapunk.

Valakinek be kell mutatnia, hogy ez a jézusi hatalom mennyire valóságos. 22 éve van itt jelen ez a lehetőség. Egy üvegházban élünk. De megváltoznak a dolgok. Hogy ez mennyire az igazság, látnia kell az embereknek, és a dolgok jobbra fordulhatnak Őáltala.

Jelen van Szemenkár György Kecskemétről, a gyülekezet pásztora. Nagyon jó jelentésem van. Hallot­tam, hogy a Mercédesz autógyár újra bővülni fog. És a kezdetek is oda gyökereznek vissza, hogy elmond­tátok azt az imát, hogy legyenek új munkahelyek Kecskeméten. És akkor jött az első Mercédesz beruházás.

Tehát mindennek először a szellemi birodalomba kell gyökeret vernie. Én pedig azt szoktam kijelenteni, hogy 1 millió üdvösség lesz a nyár során. Úgy tűnik, hogy ez a padlóra esett, ez a megvallásom. De nem így van, mert nagyon különleges utakon is ad az Úr lehetőséget, hogy az emberek üdvözüljenek.

Nagyon könnyű a dolog, mert újra és újra és újra – mint ahogy a hadseregben megtanítják az embert –, a mieink kint vannak mindenfelé, és az elveszetteket vezetik az Úrhoz. A világ problémái így fognak megoldódni! Egyre nagyobb önbizalmat nyertek, hogy képesek vagytok erre a munkára.

A világon mindenfelé születnek újjá emberek, aki csak hisz, az képes újjászületni. Be kell fogadni Őt az életünk Urának. Szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Ez ilyen egyszerű. Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik, üdvözül.

Én látom az emberekben a változást, amikor megtörténik ez a szellemi újjászületés. Erre van szükségünk még nagyobb mértékekben, hogy ez menjen. Üdvösségi ima elmondására kerül sor.

Az Úr az emlékezetembe hozta, míg imádkoztunk, hogy volt a tv-ben egy szolgáló, aki magát a családok apostolának nevezte… Floridában van. Nagyon erőteljes, nagy lélekszámú gyülekezet. Spanyol ajkúak is vannak köztük, vegyes nyelvűek. Színes bőrűek, fehérbőrűek.

Hisz abban, hogy minden a fogantatással indul, hogy Jézus az elsőszülött a halálból. Azt tanítja, hogy amit a szellemiekben nyerünk az Úrtól, az arra van, hogy a családunkat megoltalmazzuk vele. Utána nekünk is meg kell szülnünk a többiek üdvösségét, az Úrhoz kell vezetnünk őket. De ez a fajta kihordozás az imádságokra is vonatkozik, amikor vajúdásokkal megszületik valami.

Egy tűzzel teljes csapata van, nem tudom hány gyülekezete, de igazán vágyja a szívük az elveszet­teket, és nagy csodák történnek. Nem csak őáltala, hanem akiket a gyülekezetbe megtanított, hogy menjenek ki és végezzék, ahogy lennie kellene, mindenki keze által történnek a csodák.

Meséltem nektek, nemrégiben volt az álmom a nagypapámról a mennyből, aki jött, és hozta nekem azt az albumot. Azt gondolom, hogy az álom azt jelentette, hogy amit mi itt szellemieken megnyerünk, hogy azt ne veszítsük el, hanem a családjaink számára is kamatoztassuk.

Állandóan bátorítunk ezért benneteket, hogy amit eddig elvégeztetek, abban tovább lépjetek. És ez megoltalmazza a családfánkat is, amikor ebben törekszünk, és amit eddig elnyertünk az életünkben. Tehát, hogy a család milyen fontos az Úrnak… Jézus teremtette a családot is, Ő teremtett minket is.

Ő adta nekünk a családjainkat, és mi Isten „családja” vagyunk, mint ez a gyülekezet. És minden egyes gyülekezet egy „család” egyben. Néhányan, akik idősebbek vagyunk, lehet, hogy már a családjaink az Úrnál vannak, ezért az Úr ad nekünk egy új élő családot a gyülekezet által.

Ezeket szüljük meg az imáinkkal, és ezeket szüljük meg az életünk során, ahogy mondja ez az apostol is, hogy a családok apostola vagyok. Hisszük, hogy a családtagjaink is mind újjászületnek, akik még nincsenek az Úrban, azok is az idén odatérnek. Némelyikükről mi épp nem is tudjuk, hogy hol van a világban, de az Úr tudja. Garantált az Írásokban, hogyha azon állunk, akkor én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Nemcsak a saját jutalmainkról van szó, hanem a családunk felépítéséről is.

A nagypapám a világon a legnagyobb szívű adakozó volt, még a depresszió évei során. Őnála nagyobb és erőteljesebb adakozót nem ismertem. Nézzétek meg, hogy ezek fel vannak jegyezve a mennyben, azokban a könyvekben. És azon kívül rengeteg földet hagyott ránk, és a földeknek az ásványi jogai és a földjogok értékesek.

A fiam is ezzel foglalkozik, hogy a tulajdonjogokat és az ásványjogokat visszanézi a földtulajdonok esetében. Ezerhektárnyi földekre vonatkozó jogok ezek. Az én nagypapám ezeket vásárolta és még mindig a családnak a birtokában vannak. Én azért vagyok ami, mert a családomtól kaptam, a felmenőktől kaptam ezeket az áldásokat.

De a világ onnan fogja megismerni, hogy az Úr Jézus tanítványai vagyunk, hogy egymást szeretjük, és szeretni fogjuk. A keresztényeknek el kell kezdeni szeretetben járni. Még egy kicsivel több szeretetben képesek vagyunk járni, mint eddig. Amikor a világ ránk néz, akkor nehogy azt higgye, hogy háborúban vagyunk egymással, mert az szomorú dolog, ha így látják. Fel kell növekednünk és növekednünk. Ámen.

Énekeljünk az Úrnak, és éneklés közben az örömünket is kifejezhetjük, és azután előre fogtok jönni az áldások sorába. Mosollyal gyertek ki, mert úgy sokkal jobban néztek ki, ha mosolyogtok. Onnan tudjuk, hogy hitben vagytok, ha mosolyogtok is. És gyarapodtok. Ámen. Dicsőség az Úrnak.

„Ráadás” a gyógyító sort követően: Egy drága nagymama elmondja, hogy mi is történt vele a gyógyító sor után. A lába el volt törve, egy fémszeg van benne. Most boldogan emeli fel a lábát. Egy évvel ezelőtt tört el a lába. Amikor utoljára felülvizsgálaton volt vele, akkor ott azt mondták neki, hogy ezt a csavart a sejtek befogadták. Köszöni a drága Mennyei Atyának a gyógyulását! A fülével is hall és a szemével is lát. Nem tudja mi történt, de egyszer csak kipattant az előbb a füle, a szeme is egyszerre csak megjavult és lát.  

Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy az a fémszeg olyan eredeti, mintha csont lenne. Megteszi az Úr a csodát, hogy a fémet beilleszti a saját rendszerünkbe. Hálát adunk az Úr Jézus Krisztusnak, tudja meg az egész világ, hogy az Úr Jézus a Gyógyító!

A következő megvallás: Elmondja a hölgy, hogy azért jött a gyülekezetbe, mert nagyon fájt a dereka, és most meggyógyult, nincsenek fájdalmai. Köszöni az Úr Jézus Krisztusnak a gyógyulását, Övé legyen minden dicsőség mennyen és földön!

Következő megvallás: az elmúlt hónap 16-án súlyos autóbalesetet szenvedtek, három órába telt, mire a roncsokból kimentették őket. Közölték vele, hogy eltört a gerince, agyrázkódást kapott és zúzódásai voltak. Nyakgallért és egyéb segédeszközt kapott. Dicsőség az Úrnak, hogy itt van gyógyultan, kezében tartva a csuklótartó segédeszközt, amire azért volt szükség, mert nem bírta hajlítani a csuklóját. Nem tudott egy pohár vizet sem megfogni. Dicsőség az Úrnak erre sem lesz tovább szükség, fehér betűkkel rá lesz írva, hogy az Úr Jézus Krisztus a Gyógyító!

Az üdvösségi ima elmondása és a Szent Szellem keresztség következik. Nagyon fontos, hogy beteljesedjünk Szent Szellemmel. Az Úr Jézus Krisztus kenetében vagyunk. Isten érzékelhetővé tette a kenetét az ember számára. Van kenet, ami bennünk is van, de vannak különböző fokozatai és mértékei.

Egyre jobban képesek vagyunk érzékelni az Ő közelségét és jelenlétét. És most egy ilyen jelenlétben állunk itt, tudjuk, hogy az Úr itt van velünk. Nagyon érzékelhető, szinte kitapintható az Ő jelenléte, a szeretete, ami kibeszélhetetlen.

És nagyon jó érzés az nekünk, hogy tudjuk, hogy az Úr ennyire szeret bennünket, az életét adta értünk, ezért az üdvösség imáját fogjuk most elmondani. Először be kell teljesednünk a drága Jézus örök életével, és azután tudjuk a Szent Szellemet befogadni. Üdvösség ima elmondására került sor.

És most, hogy ezt a drága örök életet befogadtuk a szívünkbe, képesek vagyunk Istennek a Szent Lelkével, más néven, ahogy mi szólítjuk a Szent Szellemével beteljesedni. Tehát a Szent Háromság harmadik tagjáról beszélünk. És most be fogjuk szólítani Őt is a szívünkbe egy egyszerű imádsággal, úgy ahogy Jézus mondta.

Mennyivel inkább ad a Mennyei Atya Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik. És aki kéri, mind megkapja Őt, a hatalmas Szent Szellemet, aki lesz az életünk segítő társa. Láthatatlan, és mindenek feletti hatalommal rendelkező segítőtársunk. Nagyon nagy segítség lesz az életünkben. Szent Szellem keresztség imájának elmondására kerül sor.

Ha erről nem szólnánk nektek, ami most következik, akkor csak fél Evangéliumot hirdetnénk. Ugyanis Lukács Evangéliumában a 4. fejezetben azt mondja az Úr Jézus, hogy az Úrnak Szelleme van énrajtam, vagyis, hogy felkent engem hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem.

Egy olyan kenetet fogtok most kapni az életetekre, ami által be tudjátok végezni azt a küldetést, amire Jézus kiküldött minket: Hirdessétek a népeknek az Evangéliumot, minden teremtésnek! És gyógyítsátok a betegeket, a sántákat, a vakok szemei megnyíljanak, a süketek fülei megnyittassanak, a csonka-bonkák járnak, a halottak feltámadjanak.

Milyen erővel végeznénk el, ha nem Isten erejével. Az ember saját erejével erre nem képes, és Jézus arra nem küldött volna ki minket, amit mi magunk nem tudnánk elvégezni. Ezért szükséges, hogy beteljesedjünk azzal az erővel, ami ezt el tudja végezni, hogy elmondhassuk: az Úrnak Szelleme rajtunk is ott van, ezért be kell teljesednünk vele először. Utána a kezedet ráteszed a betegekre, s azok meg fognak gyógyulni. És ha bedugod az újadat a süketek fülébe, azok meg fognak nyílni.

Ez a szent erő végzi ezt el, és a Szent Szellemet nem lehet félretenni a gyülekezeti Testben. Mert Isten azért rendelte, hogy nekünk az meglegyen. Most fogadjuk olyan szívvel, ahogy Ő adja. És fogunk általa imádkozni nyelveken, ami kimunkálja Isten tökéletes akaratát az életünkre.

Hogyan megy az? Úgy, ahogy Jézus tanítja. Ráhagyatkozunk a Szent Szellemre, mert Ő legjobb a vezérlőmester. Most már nem a törvény a vezérlőmestere a hívőknek, hanem a Szent Szellem. Engedjük meg, hogy Ő vezérelje az imáinkat.

Egyszerűen fogunk ráhagyatkozni, mindenkinek másként fog szólni. A Szent Szellemet befogadtuk, és Őáltala fogunk szólni. És a dolgok Őáltala fognak történni. Odaállsz a beteg mellé és fogod tapasztalni, hogy elkezd az erő áradni és a beteget meggyógyítja. És utána Jézusé lesz a dicsőség.

Ez a nagyon izgalmas élet vár rád. Soha nem fogod tudni, hogy a következőkben a Szent Szellem mivel fog meglepni. Egy kijelentéssel, egy közléssel, egy újabb gyógyulással, nagyon izgalmas az élet a Szent Szellemmel, a legcsodálatosabb életre kaptunk elhívást. Elkezdődik a nyelvek imája.

Köszönjük, hogy együtt lehettünk. Hatalmasan növekedjetek. Az a kegyelmet, ami ma felettünk volt, megőrizzétek, és abban növekedjetek. Mindazt be is végezzük, amire az Úr elhívott bennünket. Dicsőség Istennek! Ámen!
 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL