2010.05.28.

PÜNKÖSD 2010

Jegyzet az alkalmon elhangzottakból
2010. május 23.

 

Jim Sanders - Hallelúja! Drága Mennyei Atyánk, Jézus nevében felemeljük a kezeinket, áldjuk ezt a napot, a Pünkösd napját ünnepelvén. A drága Szent Szellemet adtad nekünk, és Ő jelen van a mai napon, különleges módon. Áldunk Atyánk. Köszönjük a gyógyító kenetet, amely megnyilvánul közöttünk.

Az Úr jelenlétét köszönjük, köszönjük a Szent Szellem ajándékait. Ma különleges kenetben állhatunk itt, amit nem saját érdemünknek tekintünk, Atyám a te kegyelmednek tekintjük. A gyógyító kenet ott van a vesében, a torokban, gerincoszlopban. Hisszük Atyám a nagyobb csodákat, a nagyobb erő megnyilvánulásokat. Ezeket az impartálásokat [beültetéseket] befogadjuk a szellemünkbe, Atyám! A szolgálati ajándékok kiosztását, a szellemi ajándékokat, amelyek megnyilvánulnak nagyobb módon, magasabb szinteken, és ezt befogadjuk a mai napon. Migrén, fejfájás gyógyul meg. Gyógyító kenet van ma erre, óriási a belekben a gyógyító kenet, a csípőben, a szemben. Köszönjük Atyám. Gyönyörű ajándékok. Áldunk Atyám, hogy a Szent Szellemedet megnyilvánítod köztünk, Jézus nevében.

Hitünket mindannyian egybefonva kezeinket a zsebkendőkre vetjük. Atyám hisszük, hogy ez az érzékelhető, szemünkkel látható gyógyító kenet, a Szent Szellem által árad ezekbe a zsebkendőkbe és a hit cselekedetére kiárad a testekbe. És megcselekszi Atyám ezeket a jeleket, csodákat, gyógyulásokat, megerősödnek a szentek, felépülnek, gyógyulnak, fájdalmak megszűnnek, minden betegség kiszárad a testekből. Elátkozzuk a rákbetegséget a gyökeréig, a rendellenességeket, a gyógyíthatatlan betegségeket, kiszáradnak a testből, nyom nélkül eltűnnek Jézus nevében. Ámen!

Öleld meg a szomszédodat, mondjad, hogy a mai nap egy Szent Szellem nap lesz. Gyógyító kenetben vagyunk jelen. Ausztráliából jöttem vissza, ahol egykor tanultam a gyógyító kenet működését. Pár hetet ismét ott töltöttem most. Ne kevélységemnek tekintsétek azt, amit mondok nektek, de amiért ők most ott imádkoznak, az itt nálunk valóságosan megtapasztalható. Ők a csodatévő erőknek a nagyobb mértékű megnyilvánulásaiért imádkoznak. Az Úr ott is végezte a szellemi ajándékokban való részesítést és itt ugyanígy. Mondhatnánk, hogy a világ minden tájáról vannak ma vendégeink, mert az Úr ezt az impartálást fogja a szellemekben elvégezni.

Csütörtökön éjszaka érkeztem haza, a teljes utam 30 óra, és ebből 23 óra a levegőben, a repülőgépen. Két nap oda az út, de megéri, ha az ember az Úr akaratában van. A legkisebb unokámat, Eliannát az Úrnak ajánlottuk. Kimentem egy parkba ünnepelni velük, ahol egy rendezvény volt, és nagyon sokan voltak. Az emberek autókkal érkeztek, és ilyenkor különböző akadályokat állítanak fel, a parkolás korlátozása miatt szükséges ez.

Az egyik ilyen akadály eltört, nem lehetett látni, ráléptem és megütöttem a sípcsontomat. Tudom már, hogy amit ilyenkor kimondok a számmal, az történik meg. Kijelentettem hitben, hogy meggyógyultam, dicsértem az Urat, nem engedtem meg semmi rendellenességet és tovább mentem. Miután lezajlott az aznapi rendezvény, visszatértem a vejem házába, azt éreztem, hogy a zoknim gumija nagyon szűk. Megnéztem és egy nagy duzzanat volt az ütés helyén. Fájdalmam nem volt. Nem tudom, mennyire értitek, de már mondtam nektek, hogy a fájdalom egy gondolat. Valójában nem létezik, mert a mi fájdalmainkat az Úr elvitte, elvitte a betegségeinket is.

Egy evangélistával történt, hogy az egyik repülőútja során valami baleset érte és az orrát levágta egy éles tárgy, a vállán megsérült, egy súlyos csonkolásos sérülés volt. Kenneth Copelandot hívták fel, hitoktató ő is, mire Copeland beért a kórházba, az orra, már visszakerült az arcára, s mire a sebész odakerült, a válla is vissza lett helyezve a helyére és meggyógyult az eltörött csont rész. Ugye úgy néz ki, hogy reménytelen helyzet ez.

Amit én akkor láttam a lábamon, az sokkolólag hatott volna bárkire. A vejem, bár nem egy nagy hívő, mint az én két fiam is, körülbelül annyira hívő, a gyülekezetbe járás meg sem fordul a fejükben, mondtam gyere, és a lányomnak is, meg volt ott még valaki, megmutattam nekik, hogy mi történt. Ezután visszavittek engem a kis motelbe, ahol a szállásom volt, akkor volt kb. fél hat és az időeltolódás miatt még volt egy kis idő az itteni istentisztelet kezdetéig. Hosszú volt az út, és négy alkalmam is volt, gondoltam, hogy egy kicsit alszom. Miközben ezt mondom, nagyon erős gyógyító kenet van a vesében.

De amit most elmondok, az meg fog erősíteni a hitetekben, mert ez az én saját bizonyságom, amit megéltem. Tehát elkészültem, hogy lefekszem egy kicsit. Akkorra annyira fájt, hogy nem tudtam lefeküdni. Felkeltem egy kicsit járkáltam, akkora ütés érte tehát azt a részt, hogy felduzzadt. Mit mondtam hitben? – Elmúlt! Eltűnt! Még egy kicsit járkáltam körbe, akkor már fájdalmam sem volt és lefeküdtem.

Az Úr az Ő szerelmesének álmában ád eleget. Aludtam másfél órát, és amikor felkeltem az ágyból, teljesen eltűnt. Ahogy most ránézek erre a jobb lábamra, amit az ütés ért, az egész be van kékülve. De nincs fájdalom benne, tökéletesen tudok járni. Annak az ütésnek a nyoma eltűnt onnan, csak egy kicsi kiemelkedést lehet látni, s három tanúm van pedig rá, akik látták, hogy milyen volt. És így lehet kifejleszteni az embernek a hitét.

Nem hiszek a balesetekben és nem is volt szándékomban, hogy erről ma bizonyságot tegyek. Előfordult velem, hogy az Úr egyik helyről a másikra vitt, három-négy alkalommal is megesett velem. Kiemelt így baleseti helyzetekből. De ez egy valóságos történés volt és tudtam, hogy miként kell az Igén cselekedni. Mi az, ami kijöhet a számból azzal kapcsolatban, ami történt abban a hírtelenségben, és tudtam, hogy amit kimondok, az történik meg velem. Ezért tudta az Úr megcselekedni.

A Szent Szellem megnyilvánulások jelen vannak. Sok területet lehet ma előszólítani, hogy miből gyógyultok meg, ma pl. a rákbetegségből teljességgel meggyógyulhattok, - teljesen! Mert elátkozzuk, megöljük azt a betegséget, az meghal, ti pedig meggyógyultok. Nem létezhet a testetekben! Ez ellenszegülő, lázadó munka a testben.  Olyan sejtek kezdenek ilyenkor szaporodni, amik úgy döntenek, hogy megtámadják a test életét, saját életet kezdenek.

Találkoztam sokakkal, akiket ott huszonkettő, huszonhárom évvel ezelőtt pásztoroltam, egyikőjük lányával történt meg, hogy volt egy rendellenes növekedése. Az orvosok azt mondták, hogy mindegy, hogy rossz, vagy jóindulatú, de előbb-utóbb az életébe kerülhet a hölgynek, mert az életet elvonja a testből.

Ugyanez a helyzet a rákbetegséggel, hogy életet von el. Ezek a rendellenességek ki akarják építeni a saját lakozásukat a testedben. És azt a házat, amit ott építeni akarnak, azt le kell, hogy romboljuk, Jézus nevében! Le kell, hogy pusztítsuk mindazokat a betegségeket, az ellenség munkája ez, és a saját lakozását, házát akarja kiépíteni a testedben. Ilyenkor neked kell, hogy legyen hited, és be kell fogadni a testedbe a hited által azt a gyógyulást és a lehető legkönnyebb dolgod van, ha ma vagy itt először.

Mindegy, hogy mik a tünetek, a gyógyító kenet által az Úr, ezt a munkát elvégzi benned. Egy növekedés folyamatában van az egész Testünk, és az evangélistáinknak is el kell fogadniuk a következő szintre való fellépésüket. Amiért imádkozunk, az a Szent Szellem ajándékainak megnyilvánulásai oly mértékben, hogy tolókocsiból szálljanak ki a betegek. Vakok szemei fognak megnyílni. Sclerosis multiplexből fognak meggyógyulni a betegek. Egy ilyen történt, mielőtt eljöttem, valakinek a lábai teljesen deformálódottak voltak, és kiszállt a tolókocsiból és tökéletesen tudott járni. Tehát várjuk ezeket a hitünkkel.

Négy héten keresztül, júliusban, augusztusban kedden, szerdán, csütörtökön munkára fogjuk, beosztjuk az időnket és nagy csapatos evangelizációs munkákat fogunk végezni. És amibe közösen bevetjük a hitünket, az az lesz, hogy a Szent Szellemnek nagyobb mértékű megnyilvánulásai lesznek jelen ezeken az összejöveteleken. A Szent Szellem nem tudja elvégezni, ha mi nem megyünk ki, és nem adjuk oda magunkat erre.

Ausztráliában az újjászületés üzenetéről szóltam. Mert ha valaki azt az alapot nem tudja, hogy miként kell a hívőket üdvösségre vezetni, akkor elfeledkezhetünk arról, hogy az Úr a továbbiakban fog használni. Ha ezen a területen tévesek az alapok és nem az igazságot hiszed és vallod, akkor a kis kovász megrontja az egész kenyeret, más területeken sem tud a Szent Szellem áradni.

Holnap fogok beszélni az evangélistáknak és a pásztoroknak arról, hogy miként tudjuk levenni az anyagi terhet az evangélisták válláról, ill. a pásztorok válláról, akik meghívják őket, hogy ne érezzék kötelezve magukat az anyagi támogatásban. Nagyon sok pénzbe kerül manapság az evangelizációs munka végzése, de még valamit mondok, Isten királysága, az egy gazdag királyság.

Ha az ember az Úr munkáját végzi evangélista létére, akkor nem kell aggodalmaskodnia a pénzről, hogy honnan és miként jön, mert minden forrás megadatik a munka számára, és biztosak leszünk abban, hogy ez a pénzösszeg rendelkezésünkre áll, mert Isten királyságának teljes forrása mögöttünk áll.

Mind a két oldalon nagyon erős gyógyító kenet van a csípőben, egy valakinek mindenképpen kell lennie, aki meggyógyul, mert ez egy súlyos gyógyító kenet. Kiszólításra kerülnek azok, akik gyógyulni akarnak ezen a területen. Előre kell jönni ilyenkor, mert az Úr adja ezeket az ajándékokat ajándékba. Teljesen megszabadulhatunk ezektől a tünetektől.

Meg van az okom, hogy ezt a bizonyságot, amit az előbb elmondtam, miért mondtam el. Valamit szeretnék elmondani. Minden területen kell, hogy legyen gyógyulás, de bizonyos területeken egy-egy evangélistának vannak elvárásai. Tudja pl., hogy az a csípő már meggyógyult.

Amikor az Ékes kapunál volt az a koldus, akit mindig letettek oda, mindig arra járt Jézus is, de amikor Péter arra ment és azt mondta, hogy ezüstöm és aranyom nincsen nékem, de amim van, azt adom néked: - Jézus nevében kelj fel és járj! Mert az ember már látott csodákat és volt egy elváró reménysége. Mi történt tehát? Az embernek a csontjai erősödtek meg ekkor a kenettől, és a lába meggyógyult, az apostol hitén keresztül, amit eddig látott. 

Az Úr mutatta, hogy itt van az ajándék ezekre. Valamit nektek is ki kell mondani a szátokkal, - elmúlt, a fájdalmak elmúltak, a derekadban a fájdalmak elmúltak. Valamit ki kell mondani a szádon, ne siránkozz. Kiszólításra kerülnek a jelenlévő evangélisták. Az Úr jelezte Sanders pásztornak, hogy 40 evangélista van az egyháznál. Néhányukat nem is tudom, hogy merre vannak, néhányuk elkapó ember a sorban.

Az Úrnak a könyörületessége is itt van, az Úrnak az irgalma fog rátok szállni, bízzatok Őbenne, és fogadjátok el tőle, amit adni akar. Utána ne figyelmezzetek többet a testetekre, hogy mit mutat, és ne gondolkodjatok az elmétek ötletein, hogy mit mutat az elmétek, mert mi mostantól csak ezen a gyógyító keneten állunk meg. A Szellem akarja, hogy meggyógyuljatok, a Szellem akarja, hogy evangelizáljunk, hogy épüljön a királyság, és mi győztesek vagyunk, és már gyarapodóak vagyunk. És mi ott vagyunk már, hogy ez meg van nekünk. Tehát az én elmémben az a dolog már nem létezik, és ezt be lehet fogadni.

Elkezdődnek a gyógyító sorok és a gyógyulásokról történő megvallások sorozata. Lihor József evangélista Sopron környéki szolgálatán történt bizonyságok is megvallásra kerülnek, aki Romániában él, de két hét szabadságát magyarországi szolgálatban tölti. Varga István evangélistának is vannak bizonyságai. Labátné Ilona evangélista szolgálatában is teszi az Úr a csodákat. Volt olyan alkalom, ahol ketten gyógyultak meg parkinson kórból. Óriási dolgok történnek, és Isten végzi ezeket.

Ezt követően egy adománygyűjtésre kerül sor, az Úr vezetése szerint. A Lukács 6/38 igevers szerint történik ma az adakozás, ahol biztat minket az Úr, hogy – adjatok és néktek is adatik, megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak vissza az emberek ti öletekbe, s azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. Ha valakit megbotránkoztat, hogy adnia kell, ne is adjon, mert ha nem hitből van, nem lesz áldás rajta.

Köszönjük Úr Jézus. Mennyei Atyánk, ami tőled van, azt adjuk most vissza, Jézus nevében tesszük ezt Atyám hálaadásokkal. Megtörjük az ellenség minden tervét az anyagi életünk felett, gyarapodásra fogjuk használni ezt az elvetett magot, elvetjük ezt a magot a te földedbe, és megsokszorozva juttatod vissza a drága szentjeidnek Atyám, angyalok segítségével Jézus nevében. Ámen!

Ezt követően bejelentésekre kerül sor. Az istentisztelet nem múlhat el úgy, hogy az Írásból ne olvassunk fel. A Szent Szellem megnyilvánulásait sorolja az Írás a következő Igékben. Kilenc ilyen ajándékot ismertet velünk.

Korinthus 1. 12/4-11 A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem.

5. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.

6. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.

7. A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre.

8. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig ismeret szava ugyanazon Szellem szerint;

9. Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy Szellem által;

10. Némelyiknek, csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázata;

11. De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván külön, amint akarja.

Ezek az ajándékok a mi hasznunkra adattak. A tudás szava, amit elsősorban szoktunk említeni, ebben bízni kell. Nagyon tisztán hozza az Úr ezeket, hogy mi van itt jelen. Ebben hinnünk és bíznunk kell, ez egy hit cselekedet, amikor ezen kilépünk. Mert ezeket nem álmodjuk. Ma olyan sok területen jelzi ezt a Szent Szellem, hogy hiszem, hogy az internet-rádión és televízión keresztül is a nézőknek, a hallgatóknak ajándékok sokasága van elkészítve. Ott, ahol becsatlakoznak és hallgatják ezeket az istentiszteleteket, vagy akár hónapokra rá, ha hallgatjuk ezt a műsort, ezt az adást, akkor is meggyógyulhatunk.

A szellemek megkülönböztetésének ajándéka és a tudás szava sokszor együtt működnek. Végül is mindegy, hogy a Szent Szellem egy testben lévő szervnek a gyógyulását mutatja, vagy pedig arra utal, hogy egy démonikus hatás szűnik meg a test felett és így jön a gyógyulás. Mindegy melyik az útja, a lényeg a végkimenetele: a gyógyulás. A tudás szava egy nagyon tiszta és megkülönböztethető ajándéka a Szent Szellemnek és bíznunk kell, hogy mutatja.

Sokakban sok féle módon működik és nincs egyforma megnyilvánulása, a pásztorok, evangélisták szoktak róla beszámolni. De a legjobb dolog ebben, hogy az ember tudja, hogy azt Isten mutatta, vagy a Szent Szellem és megbízunk benne. Azon a területen kilépünk, és bizonyosak lehetünk benne, hogy ott lesz az Ő ereje által gyógyulás Jézus nevében! És Ő elvégzi azt, amit mutat azon a területen.

Tehát mutatja a Szent Szellem, és ezt munkálja, de ha ezen a területen szeretnénk még többet, akkor azokat keresni kell, kívánni kell, és miközben keressük, úgy a Szent Szellem többet hoz elő.

A mai napon Pünkösd napját ünnepeljük. Az első megnyilvánulása a Szent Szellemnek, amikor meglátogatta Krisztus Testét, az Pünkösd napján volt, a Felső házban voltak együtt, lángnyelvekkel szállt le rájuk.

Miután beteljesedtünk a Szent Szellemmel, azután lesz meg az a lehetőségünk, hogy a Szent Szellem hozza ezeket az ajándékokat az Ő tetszése és akarata szerint. Mindegy, hogy ki az illető, az Ő vezénylésében zajlanak az ajándékok. Ha újjászületünk, Isten királyságának a tagja leszünk, vagyis bejegyeztetünk a mennyek országába.

Felállunk most mindannyian, és mielőtt Úrvacsorát veszünk, egy üdvösségi imát fogunk elmondani, mert a jelenlévők között vannak újjak, akiknek ahhoz, hogy újjászülessenek, egy nagyon fontos mozzanata a mai nap.

Mert hihetünk Jézusban, de lehet, hogy soha nem kértük meg, hogy legyen az életünk Ura és Megváltója. Ő megvárja, míg mi ezt saját magunktól megtesszük. Nem kell magunkat úgymond tisztítgatni előtte, úgy megyünk az Úr elé, ahogy vagyunk. Ha magunkat jobbá tudnánk tenni, mielőtt az Urat befogadjuk, akkor nem lenne szükségünk az Ő megváltói munkájára.

Az internet világában, az internet tv nézőink is képesek most arra, hogy velünk ezt az imát elmondják és újjászülessenek. Azt mondta Jézus a…

János 3/7 Ne csodáld, hogy azt mondom néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

Ez szükséges, elengedhetetlen és ezt most megtesszük ebben a közös imádságban.

Üdvösség imája: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm.

Jézus Te vagy az én Uram, Te vagy az én Megváltóm, Te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől örökkön örökké! Ámen!

Mond a szomszédodnak, hogy – Jézus az Ura az életemnek!

Úrvacsora következik. – Az Úrvacsorát az Úr Jézus tiszteletére vesszük és nincs semmi megszigorítás, hogy ki veheti és miként. Ilyenkor az Úr Jézusra emlékezünk, az Ő kiontott vérére, az Ő megtört testére, amelyet értünk tört meg Isten, hogy mindannyian Isten királyságához tartozhassunk. Mindegy, milyen felekezeti hovatartozásod van, milyen családi háttérből jöttél. Álljunk fel mindannyian, dicsőséget adunk Istennek. Az Úr jókedvében mosolyog rajtunk. Dicsérünk Uram, áldunk.

Köszönjük Atyám azt a megtört testet, a drága sebekben, amelyekben meggyógyultunk elvitted a fájdalmainkat, elvitted a betegségeinket, mindezekben gyógyulást vettünk. Emlékeztetünk Téged erre a mai napon, hogy dicsőséges test, a drága Bárány teste. Vegyétek a kenyeret.

Ugyanazon az éjszakán Jézus vette a poharat, és arra emlékeztette a tanítványokat, hogy ez, az Újszövetség az én vérem által, ez a vér, amely tiérettetek ontatott, a szövetség vére. – Mi meghaltunk teveled Uram. Mi teveled feltámadtunk, mert kiontottad a véredet értünk Uram. Mindez a szent vérből jött el hozzánk. És erre emlékezünk a mai napon és áldunk ezért téged.

Drága Mennyei Atyám a te csodálatos megváltási tervedet, amit kidolgoztál és véghezvittél, ezáltal mi szabadok lettünk és Istennek fiaivá lehettünk, és örököstársakká lehettünk veled drága Úr Jézus. Ezért áldunk téged, magasztalunk és ma erre emlékezünk. Ámen! Dicsőség Istennek! Ámen!


BÉKEVÁR FŐOLDAL