2016.11.10. 
 

NÖVEKEDÉSÜNK A SZENT SZELLEM KÖZÖSSÉGÉBEN

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2016. október 30.

 

Mi már nem vagyunk az ószövetségi ünnepek alá rendelve, de mint Istennek a rendelé­seiből, amelyeket az Ő népe számára az Ószövetségben adott, mindenképpen tanulhatunk. Isten szívéből újabb ismereteket vehetünk, hogy Ő hogy szereti az Ő népét látni. Az Úr örömben szereti látni az Ő népét.

Örvendezésekben, felszabadultságban, hiszen az árat teljesen kifizette azért, hogy te betegségek nélkül, fájdalmak nélkül, felszabadultan, minden szükséged betöltésében, Őbenne tudj örvendezni. Ez az Ő célja, ez az Ő szíve vágya, és ezt szeretné betölteni az életedben. Hogyha hiszed ezt, mondd, hogy ámen! Halleluja, egyetértünk ebben.

Azt, hogy így tudjunk örvendezni, az egész életünkre átadta az Úr, nemcsak erre az egy [sá­toros ünnep] hétre, hanem azt szeretné, ha az életünk minden napját ebben az örömben élnénk. Ehhez nagyon fontos járulékos segítő kapcsokat adott, amikor azt kérdeznéd, hogy ugyan miben örvendezzek, amikor az életem darabokra esett szét, szanaszét van az életem, a családom?

Itt is bajok, ott is gondok, mindenhol nehézségek! Ugyan minek örvendezzek? Hányan gondolkodunk így? Ebben a gyülekezetben mindenki végcélba jutott? Nem baj, a hallgatóság között biztos van egy, aki fölemelte a kezét, annak fogok prédikálni ma. Dicsőség Istennek!

A Biblia tanítása, ami ma a szívemen van, meg fogja változtatni az életünket, hogyha megértjük. Az egész életünkre egy sorsfordító lendületet fog hozni. Amiről ma szeretnék beszélni, az a Szent Szellem közössége. Olyan sokszor éljük úgy a napjainkat, hogy hagyjuk, hogy ez a figyelmünket elkerülje. Pedig abban az örökségben, amit az Úr ránk hagyott, mintegy pecsét a 2Korinthus levél.

2Korinthus 13,13.

13. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szent Szellem kö­zössége mindnyájatokkal. Ámen.

Tudjuk, hogy minden kegyelemből van. Tehát az Úr Jézus kegyelmét nagyon jól kell ismerni, és tudni kell mozogni benne. Az isteni szeretet az alapja az egész megváltásunknak. Isten szeretetében is jól tudjunk mozdulni, ismerjük azt, és ne hagyjuk magunkat kárhoztatni, mert Isten mindenkor szeret minket egy feltétel nélküli, elfogadó szeretettel. Ez nagyon fel tudja emelni a szíveket!

A világban kritikát kapunk, kárhoztatást kapunk, kilöknek minket. Ha elestünk, még meg is taposnak minket. Ismerjük, milyen a világ. De Isten szeretete nem ilyen! Az egy gyönyörű, elfogadó, magához ölelő, feltétel nélküli szeretet! Mert Ő csak szeretni tud. A Szeretet csak szeretni tud! Ez Isten szíve felénk, mert az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete, és így folytatja az Ige: a Szent Szellem közössége mindnyájatokkal.

Ez a pecsét erre a gyönyörű örökségre, amit Isten adott nekünk. Ez a közösség a Szent Szellem közössége! Mondd velem együtt: a Szent Szellem közössége! Ugyanis erről fogsz sokat hallani. A Szent Szellem közössége. Létezik egy közösség a Szent Szellemmel, amelynek ki kell épülnie ahhoz, hogy meg tudd tapasztalni az életben az Úr Jézus Krisztus kegyelmét.

Hányan szeretnénk a kegyelemben növekedni? Bizony, hogy meg tudd tapasztalni, és meg tudd ismerni még jobban az Isten szeretetét. Az örök szeretetét, az emésztő tűzzel átölelő szeretetét. Olyan tűzfalat épít ki körülötted, hogy nem tud az ellenség átlépni rajta, és nem tud közelíteni. Egy ilyen szerelemmel tud szeretni az Úr, ha megismered azt, és magadhoz engeded, és kiépíted ebben a hitedet.

Egy emésztő tűzfallal, pajzzsal fog körbevenni. Ezt is a Szent Szellem közössége által fogod megismerni. Ezt mondja itt az írás. Ez a Szent Szellem közösség. Ez a közösség szó  nagyon fontos a számunkra, hogy jobban megnézzük, hogy mit takar valójában. Mert az, hogy közösség, az nagyon tág fogalom. A közösség a görögben a koinonia szó.

Nem vagyok görög nyelvszakértő, de ezt annyi tanítótól lehetett hallani az utóbbi időben, és meg is néztem a görög szótárban. Valóban a szó, ami itt áll, az a koinonia szó, és mivel kíváncsi voltam, hogy hol fordul elő még ez a szó, milyen jelentés tartalmakkal hozza a Biblia, egy kis időt szakítottam erre.

Nem voltam megelégedve, kutattam, hogy mit jelent a Szent Szellem közösség. Igazából azt akartam, hogy jobban megnyíljon nekem. Elkezdtem kutatni, hogy hol fordul még elő ugyanez a szó az Újszövetségünkben. Ha így ezt megértjük, akkor közelebb kerülünk ahhoz, hogy miért adta Isten az Ő Szent Szellemét a szívünkbe.

Mit ért az alatt, hogy ebben a közösségben nekünk növekednünk kell? Akartok ebben utazni egy kicsit velem? Ámen. Meg fogjuk tenni, mert gazdagabbak leszünk. Jobban rá fogunk látni, hogy mit akart Isten azzal mondani, hogy legyetek a Szent Szellem közösségében.

Az Atya a mennyben van, és Jézus a jobbjára emeltetett, Ő is a mennyben van, a legmagasabb hatalmi ponton ül a trónon. A trón nemcsak egy ülőalkalmatosság, mert elfáradt, és leült. Az egy hatalmi hely. A király uralkodik a trónon. Az hatalmat jelent. Tehát Jézus uralkodik az Atya jobbján, amely a világegyetem legmagasabb pontja.

Nekünk ezt a hatalmat adta itt a földön, hogy éljünk vele. Ezt a hatalmat valóra váltani az életünkben szintén a Szent Szellem közössége által lehet. A Szent Szellemet megismerni, és ebben a közösségben minél jobban kiépíteni az együttműködést. Hogy valóban tudjuk azt, hogy ebben a közösségben mi aktív felek vagyunk, és nem csak ott bent csücsül bennünk a Szent Szellem és várja, hogy végre odaforduljunk hozzá. Ebben szeretnék ma veletek beljebb menni.

A férj és a feleség lehetnek egy házassági kötelékben, és mondhatjuk, hogy viszonylag jó közösségben vannak. Elmennek ebédelni, meghívja a férj a felséget, elmennek egy kiváló étterembe. A férj elkezdi nézni a focimeccset, ami ki van vetítve a falra. A feleség pedig mondja és mondja, szeretné elmondani, a férj meg állandóan a feje fölött nézi a meccset. Ó, megint gólt lőttek! Elkezd drukkolni, és teljesen máshol van.

Elbeszélgetnek egymás feje fölött. Láttatok már ilyet? Történik ilyen, hogy abszolút más hullámhosszon vannak, és nincs közöttük az a közösség, amire a feleség vágyna. Vagy fordított esetben, hogy a férj vágyik rá, a feleséget abszolút nem érdekli, mit akar mondani. Egymás feje fölött elbeszélgetnek.

Az ilyen közösség még ápolásra szorul. Abban a közösségben kell, hogy növekedés legyen, hogy egy igazán jól élvezhető, a Szent Szellem közösségében elpecsételt jó házasság legyen belőle. A Szent Szellemmel is tudunk így járni.

A Szent Szellem hozna valamit, akarna mondani valamit, közölni akar, esetleg veszély van az utunkon, és a figyelmünket fel akarja hívni, hogy figyelj, ne akkor indulj, ne arra menj, ezt tedd inkább, azt az embert hívd fel, ezt a munkahelyet válaszd inkább! Egyszerűen elmegyünk mellette, mert nem építettük ki azt a közösséget, hogy megtudjuk, hogy miként kell hallani tőle. Mert a Szent Szellem szól, nekünk pedig meg kell hallani! Ámen.

Tehát ebben a gondolatsorban szeretnénk mélyebbre menni, hogy mit jelent a Szent Szellem közösség. Nézzük meg ezt a koinonia szót, hol szerepel még? Milyen tartalommal jön elő? Tanulságos lesz. A Galata 2,9-ben lesz az első, ahol ezt a szót találjuk, és gyönyörű tartalommal jön elő. Azt mondja a vers:

Galata 2,9.

9. És elismervén a nékem adatott kegyelmet, Jakab és Kéfás, meg János, kik oszlopo­kul tekintetnek, bajtársi jobbjukat nyújtván nékem és Barnabásnak, hogy mi a pogá­nyok között, ők pedig a körülmetéltek között prédikáljanak.

Három szóval hozza: bajtársi jobbjukat nyújtották nekem. A görögben itt a koinonia szó áll. Ez azt jelenti, hogy mikor a Szent Szellemmel ilyen közösséget rendelt nekünk Isten, akkor ezt láttatja velünk, hogy a Szent Szellem azért van benne ebben a közösségben, hogy az Ő segítő jobbját nyújtsa nekünk.

Ezt a szót pontosan így hozza, hogy bajtársi jobbjukat nyújtották nekem. Hogy mi a pogá­nyok között, ők pedig a körülmetéltek között prédikáljanak. Egy összetartást, egy összefogást, és a nehéz helyzetekben való segítségnyújtást hozza ez a szó, ezt takarja ez a fogalom. A Szent Szellem szívéről hoz valamit neked, hogy Ő miért van idebent, hogy segítséget nyújtson alkalmas időben, bajtársi segítséget.

Kutatunk tovább, az Efézus 3,9-ben is előfordul ez a közösség szó. Beleolvasunk az Igébe, előkerül, hogy mit hoz, milyen jelentéssel jön elő ez a koinonia szó.

Efézus 3,9.

9. És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely örök időktől fogva el volt rejtve az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által.

Képzeljétek el, a fordításban kimarad ez a szó. Mert ha beleolvasod a görögbe ott, ahogy van, akkor a titokban való részesítés szerepel. Tehát Istennek szándéka volt, hogy abból a titokból, amelyet a Krisztus hordozott, és örök időktől fogva el volt rejtve az Istenben ez a titok a Krisztus felől, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által, ebben részesítsen minket, és ez a koinonia szó.

Amikor egy gazdagságot hordoz a Szent Szellem, márpedig Ő a legcsodálatosabb, és leggazdagabb Szellem Isten birodalmában, Isten Szelleme Ő. Egy részesítést hordoz ez a közösség, amit Isten akar neked. Részesíteni akar mindazokban, ami Ő maga. Amit Isten adott neked ebben a megváltásban.

Ebben a közösségben a Szent Szellemnek az a feladata, hogy részesítsen téged azokból a kijelentésekből. Csak akkor fogsz tudni járni benne, ha kijelentette a szívedre, hogy ez a tiéd. Hogy azért az ár ki van fizetve. Hogy azt te lehívhatod, a mennyei gazdag bankból szólítha­tod. Megszólíthatod, és az életedre kijelentheted, hogy ezt én elfogadtam, ez megvan nekem!

A Szent Szellem közössége hordozza – a koinonia szó – ezt a részesítést. Az Ő gazdag­ságában való részesítés, az Ő közössége. Részesíteni szeretne minket mindabban, ami Ő maga. Az a gazdagság, az a teljesség, az a teljhatalom, az a csillogás, az a dicsőség, amit az Ő Szelleme hordoz. Abból való részesítést jelenti a Szent Szellem közössége.

Tovább megyünk. Látjátok, hányféleképpen hozza a Károli fordítás, ezért szeretnék végigmenni rajta. Nem a teljes listán, mert sokkal többször fordul elő, legtöbbször közös­ségnek hozza a fordítás, de van, amikor nem. Amikor másként jön, azokból tanulhatunk.

Filippi 1,5.

5. Mivelhogy részt vettetek az Evangélium ügyében az első naptól fogva mind ez ideig.

Egy részvétel a koinonia, kivesszük a részünket. A Szent Szellem közössége így adatott nekünk. Ő szeretné kivenni a részét mindabban, amiben járunk, és amiben vagyunk. Segítő­társként, hogy Hozzá fordulhassunk. Hogy Ő ott van, hogy jelen van, és hogy részt vesz az életünkben. Ne tegyük Őt félre, mert szeretne részt venni mindenben, amiben járunk.

Szeretné tudatni veled, hogy ne félj, én ott vagyok veled és megsegítelek. Az erőm a rendelkezésedre áll, és a vigasztalásom a rendelkezésedre áll, és részt szeretnék venni az életed dolgaiban. A koinonia a közösség szó egyik jelentése.

Végigvesszük, hogy mi célt szolgált Istennek az a rendelése, hogy odaadta nekünk a Szent Szellem közösségét, és gazdagabbak leszünk. Óriási dolog, amiben élünk, és szeretném, ha minél többet tudnánk arról, hogy mi adatott nekünk a Szent Szellem közösségében.

Filippi 2,1.

1. Ha annakokáért helye van Krisztusban a bátorításnak, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a Szellemben való közösségnek, ha helye van az irgalmas­ságnak és könyörületességnek.

Igenis kell bátorítanunk egymást. Bizony helye van a szeretet vigasztalásának. A szeretet mindig megvigasztalja a másikat, nem kárhoztatja. Itt ez a szó megint, most közösségnek hozza. A Szent Szellemmel való közösségnek adott Isten helyet az életünkben. Egy közös­séget, hogy Ő igenis ott van, és meg akar nyilvánulni. Nem akarja, hogy ne vegyünk tudomást az Ő jelenlétéről.

Egy megnyilvánult jelenlétet hordozna az életünkben, ha megengedjük neki, ha hozzá­fordulunk, ha tudatosítjuk magunkban. Ha egy szellemtudatot öltünk magunkra, hogy a Szent Szellem bennünk van, közösségben van velünk, szeretne megnyilvánulni. Ez a szellemben való közösség, aminek helye van Krisztusban. Ezt mondja itt az Ige. Helye van Krisztusban. Megint egy másik tartalommal jön elő az igevers:

Filippi 3,10.

10. Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az Ő halálához.

A részesüléssel hozza a koinonia a közösséget. Egy olyan közösségről van szó, amely részesít valamiben, ami a Szent Szellemé, és az Övé a teljes szellemi birodalom. Abból való részesítést jelent az Ő közösségében való aktív részvétel. Egy részesítést ad neked. Mindaz, ami az Övé, az a tiéd lehet, ha megtanulod ezt a részesítést, hogy ez micsoda gazdagság ebben a közösségben. Egy részesítést ad neked. Részesíteni akar azokban, ami Ő maga.

Az a gazdagság, és az a szellemi kijelentés, amit Ő hordoz a szívén, abban részesíteni akar téged. Szent Szellem közösség. Nagyon fontos, mert hoz nekünk egy részesítést a mennyek birodalmából. Részesíteni akar minket. Óriási dolog, ha ezt meglátjuk! Részesíteni akar minket! Újabb előfordulás jön, és méghozzá anyagi részre kerül sor, anyagiakról lesz szó, és ez a szó szerepel, mint koinonia:

Zsidó 13,16.

16. A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert az ilyen áldo­zatokban gyönyörködik az Isten.

Az adakozás szóban van elrejtve a görögben a koinonia, tehát az a gazdagság, amiben Isten van, és ami Istené, és ami Ő maga, abból való adakozás, ebben a közösségben. A Szent Szellem adni akar nekünk. Oda akarja adni, hogy járjál benne. Ez az adakozás.

El ne feledkezzetek, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Isten gyönyör­ködik, amikor azt tudja mondani: Látod-e ezt a gazdagságot? – és láttatja velünk azt. Azt mondja, hogy én ebből adni szeretnék neked. Koinonia Szellem közösségéből fakad.

Ez az adakozás, ami az Ő szívén van, ez a szellemi közösség, a Szent Szellem közössége hordozza ezt. Ez a szó áll ott az eredeti görögben. A szívünknek pedig meg kell indulnia, amikor megérti, hogy a Szent Szellem szeretné, hogy amit Ő adni akar nekünk, azt el tudjuk venni ebben a közösségben.

Mert az Ő szíve telve van ilyen indulatokkal, hogy szeretné nekünk adni. Szeretné, ha a fölött lenne nekünk, ha minden elvetett magunk százszoros termést hozna. Adni akar nekünk ebben a közösségében! Megint így fordul elő ez a szó, egy adakozással hozza Károli, és nagyon jól hozza, mert ott máshogy nem is lehetne fordítani, mégis a görögben ez a szó szerepel, hogy koinonia.

A Róma 15,26-ból fogjuk meglátni, hogy a Szent Szellemnek micsoda vágyakozás van a szívén, hogy adjon nekünk abból, ami az Övé. Hogy az mind a miénk legyen, oda szeretné adni ebben a közösségben! Ki kell fejleszteni vele a közösséget! A közösségben való növekedésünk­ben aktívak legyünk, hogy amit Ő nyújt, azt el tudjuk venni! A drága Jézusé legyen a dicsőség!

Róma 15,26.

26. Mert tetszett Macedóniának és Akhájának, hogy jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak.

Ezt a szót (koinonia), hogy adakozzanak, úgy fordítja a Károli, hogy közösségben legyenek. Ha nekem több van, akkor én adok neked. Egy Szent Szellem közösség. Megindul a szíve, és megszánja a másikat. A szegények felé való adakozás benne van ebben a közösségben.

Itt meg is jegyzem, hogy ez az alapítvány nagyon jól elindult, amit „Adni jó” névvel láttunk el, és hétről hétre hozzák az emberek a felajánlásokat. Vasárnaponként, ha jöttök gyülekezetbe és elhozzátok, nagyon köszönjük.

Eljut a legnehezebb sorsú családokhoz, mert bizony a Szent Szellem közösségében gondot kell viselnünk azokra, akik ilyen szegénységben vannak, és szükségük van arra, hogy segítsük őket, a Jézus nevében. Benne van a Szent Szellem közösségében.

Ha nem gondolunk a szegényekkel, akkor nem vagyunk teljesen benne a Szent Szellem­nek ebben a gyönyörű közösségében, amit Isten szánt nekünk. Isten dicsősége, hogy ez is a szívünkre került, és az Ő indíttatásából jött ez elő. Meghallották azok a szívek, akik ebben mozdulnak, és egy gyönyörű csapat állt össze. Lehet még jelentkezni.

Evangelizációval összekötötten is osztunk, ez a legcsodálatosabb része. Az emberek jönnek és várják, hogy most mit kapok, ha megállok, ha valaki megszólít az utcán. Tudunk valamit adni a kezükbe, ez gyönyörűséges!

Mert azt az értéket, amit Jézusban kapnak, azt akkor még nem látják. De kézzelfogható dolgokon keresztül fel tudod hívni a figyelmüket, hogy én akarok adni neked, állj meg egy percre! Egy csoda jó dolog ez az alapítvány, dicsőség Istennek!

A 2Korinthus 9,13-ban lesz az utolsó hely, amit megnézünk. Ennél sokkal több Ige van, de az idő rövidsége miatt nem térünk ki többre. Ezt még elolvassuk, hogy érzékeltessük, hogy a Szent Szellem közösség micsoda sokszínű gazdagságot jelent a keresztény számára. Jézus nevében!

2Korinthus 9,13.

13. E szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent azért az engedelmességért, mellyel ti vallást tesztek a Krisztus Evangéliumáról, és a ti hozzájuk és mindenkihez való ada­kozó jószívűségetekért.

Mit gondoltok, melyik szó a koinonia? Adakozó jószívűség. Két szóval hozza a Károli. Annyira sokszínű a jelentése, hogy takar egy jószívűséget, és azt, hogy abból a Szent Szellem adakozni szeretne neked, abból a jószívűségből, abból a gazdagságból, hogy adakozó jószívűséget öltöttek magukra a szentek. Koinonia, közösség, a Szent Szellem közössége.

Most már csak összefoglaljuk – azért mentem végig az Igéken, hogy lássátok az igei alapját –, hogy a közösség szó mit takar. Milyen fogalomköröket? A pártoló közösséget. Nem csupán egy közösségben vagyunk benne, hanem az érdekeinket nézve egy segítőkészség, egy pártoló közösség.

Mire van szükséged? – és odaáll az oldaladra és segít téged. Egy ilyen közösség a Szent Szellem. Tudnod kell, hogy számíthass rá. Minél mélyebben vagy az életben, annál jobban meg fog jelenni, hogy ímé, itt vagyok, és a segítségedre vagyok. Az a Szent Szellem. Egy pártoló közösséget jelent. Egy részesülést jelent.

Hogyha közösségben vagy valakivel, akkor részesülhetsz mindabból, ami az övé. Az Isten Szelleménél gazdagabb szellemi birodalom létezik-e? Nem. Minden az Övé. Egy részesülést hordoz ez a Szent Szellem közösség. Adakozó jószívűséget hordoz.

Ha még nincs a szíveden, hogy adjál annak, akit nehéz sorban látsz, akkor a Szent Szellem közösségében el kell mélyülnöd. Mert a Szent Szellem közösségében ki fog ez fakadni a szívedről. Egyszerűen adni akarsz a másiknak. Ez az Ő szíve, egy adakozó jószívűség.

Jó szívvel adja, semmit viszont nem várva. Egyszerűen az Ő szívéből adja, hogy tessék, itt van, vegyed, a tiéd! Örömmel adja. Közös célok érdekében egy társulást – ezt is jelenti a közösség szó, a koinonia. Közös célok érdekében. Egy társulás.

Az apa és a fia egy közös céget alapít, valamiféle közös vállalkozást. Közös céljaik van­nak, egy társulásban, egy részesítésben, és egy közösségbe kerülnek egymással, és mindenük közös. Egy cél vezérli őket. Ez a Szent Szellem közösség, koinonia. Egy részesítést jelent. Részesít téged mindabból, ami az Övé, ha megtanulod ezt a közösséget.

A közösségnek vannak különböző szintjei, lehet növekedni benne. Az ember, amikor belekerül, akkor kb. annyit tud róla, mint amikor Pétert kiküldte Jézus, hogy menjen be a hajójával mélyebbre. Miután Péter hajóját használta Jézus és prédikált, meg akarta ajándékoz­ni Pétert, és mondta, hogy vessétek be a hálókat.

Péter mondta, hogy ugyan Jézus, mennyit értesz te ehhez a dologhoz? Egész éjjel kint voltunk a vízen, és semmit nem fogtunk. Érted, Jézus? Semmit. Azt mondta Jézus: Nem baj, vessétek ki a hálókat! Bementek a mélybe, és kivetettek egy hálót. Mert azt mondta Péter, hogy egész reggel mostuk a hálókat, semmit nem fogtuk. Az összes hálót nem dobom vissza, de Jézus szavára egy hálót bedobok a vízbe.

Ti tudjátok, mi történt. Olyan sok halat fogtak avval az egy hálóval, hogy repedezni, szakadozni kezdett a háló, mert ha Isten bősége megjelenik, akkor az megjelenik, és az ott van, és a közössége benne.

Akkor Péter szólt a társainak, akik kint voltak a parton, hogy gyertek, hozzátok a hálóitokat, mert itt rengeteg a hal! Ez a társaknak való, szólt Péter, ugyanez a szó, a koinonia, közösség. Ők együtt voltak benne egy közös cél érdekében, halászni akartak, halat fogni. Társulás volt.

Így van veled a Szent Szellem, ide kiküldve a földre. Ez egy krisztusi társulás, így is lehetne mondani, a Szent Szellem közösség, a közös célok érdekében. Hogy kimenjünk, és learassuk a föld termését. Ebben mindent a segítségedre fog bocsátani, amire csak szükséged van, ha odaszánod magad.

Ha megismered ezt a fenséges közösséget, amire Ő hív téged, ebben a közösségben részesíteni fog mindenben. Közös céljait kell megismerni. Milyen célok vezérlik a Szent Szellemet? Hogy most a saját céljaim irányába megyek, vagy a Szent Szellem céljait követem? Azt hiszem, jobb, ha belátjuk, hogy Ő a főnök.

Amit Ő mond, az biztosan jobb, mert amit magunk látunk, gondolunk, meg okoskodunk, az egy dolog, és amit Ő lát, az más. Látja a holnap dolgait, látja a jövőt, látja, hogy mire teremtett téged Isten, és annál számodra soha nem lesz jobb.

Azt Ő látja, tehát jobb, ha rábízzuk magunkat ebben a közösségben. Akkor egy ilyen bőséges halfogás vár ránk a társulásban, a Szent Szellem társulásában, a Jézus nevében. Ámen. Ez egy közösség, egy nagyon gazdag közösség.

Tegyük fel, hogy valamiféle klubféleségbe jársz, egy közösségbe és ahogy időt töltesz ott a többiekkel, akkor egyre inkább megismered azokat, akik oda járnak, és előbb-utóbb szövődhet egy barátság belőle. Annyira megismered a másikat és megkedveled, hogy már számítani mersz rá. Ismered annyira, hogy bízhatsz benne. Ha ő mond valamit, akkor az nem visz engem rossz irányba. Hogy bízhatok benne.

Sokszor az a baj, hogy nem bízunk annyira abban, amit a Szellem megjelent nekünk. Mert nem tudjuk, bizonytalannak látjuk, hogyan lesz tovább, és nem bízunk benne annyira, hogy azt megcselekednénk, megtennénk. Ez nagyon sokakat tart vissza, amikor látjuk az Ő vezetését, hogy ebbe az irányba kellene menni, de nincs ott az a bizodalom a szívünkön.

Ha bejárunk egy közösségbe, akkor, ahogy az időt töltjük, egyre jobban meg fogod ismerni Őt. Egy idő szükséges hozzá, ezért kell az Igével, az Úrral, a Szent Szellemével, az imádsággal időt tölteni. Ahogy egyre jobban megismered Őt ebben a közösségben, egyre jobban fogsz bízni benne, hogy amit Ő mutat, az 100%-osan megáll. Az téged nem vihet rossz irányba.

Egy ilyen közös vállalkozás épül ki, hogy bízom a másikban. Hogy annak siker lesz a vége, ha mi ketten összefogunk, a Szent Szellem meg én. Hogy egy közösséget adott nekünk így az Úr, egy Szent Szellem közösséget, egy vállalkozás, egy bizalomnövekedés fog jönni, ha együtt járunk az úton.

Amikor beleszületünk Isten királyságába, akkor azt sem tudjuk, hogy eszik vagy isszák ezt a szellemi birodalmat. Fogalmunk nincs az egészről. Hányan tudjátok? Annyit érzünk, hogy valami nagyon megváltozott. Hogy valami olyan csodálatos közegben kerültünk, amit eddig nem ismertünk. De ezt nem tudjuk megfogalmazni, csak elkezdünk benne járni, és vissza­járunk és visszajárunk.

Ahogy egyre inkább ismerkedünk Ővele, úgy érzékeljük, hogy Ő egyre inkább csodálatos és fenséges, szeretetreméltó, a javunkat akarja, és nem fogunk csalódni benne, ha ráhall­gatunk. Így lesz egy barátság. Egy közösség a Szent Szellemmel, ha vele jársz.

Ahogy a bizalom tovább növekszik, és a varázs növekszik, hogy ez a Szent Szellem egy csodálatos, kialakulhat Vele egy életre szóló szerelem. Egy szerelem alakulhat ki, lenyűgöző! Nincs hozzá hasonló! Lenyűgözi az egész lényedet! Akkor lettél szerelmes belé. A Szent Szellem szerelmeiben lehet élni.

Hogy tudod, hogy mindened tőle van, és hogy neki minden gondolata te vagy, és azt veszed észre magadon, hogy te is így vagy vele. Egyszerűen lenyűgöző! Hogy férjed a te Teremtőd, azt mondja Izraelnek. Egy örök szerelmi együtt járás alakul ki a Szent Szellemmel. Ez a közösségnek a legmagasabb foka.

Sokan vagytok itt, látom rajtatok, hogy az Úr ragyog rajtatok. Egyre többen léptek be ebbe a szintjébe a közösségnek, és ez csodálatos. Mert Őbenne soha nem fogsz csalódni. Ha Őt megismered, nem fogod úgy találni magad, hogy ma van, és holnap nincs, mert kisétált az életedből. Ő nem olyan. Őrá mindenkor számíthatsz. Nyugodtan menj beljebb a közösségébe!

Őbenne soha nem fogsz csalódni! Egy örök életre szóló szerelem alakulhat ki ebből a közösségből. Isten így rendelte. Isten a szerelmét a Szent Szellem által öntötte ki a szívünkbe. Írja ezt a Róma levél? Bizony!

Tehát itt a szikra lángra lobbanhat, ha rendesen rá van öntve az olaj. Óriási tűzzel éghet az ember az Úrért! Óriási tűzzel, és az egy nagyon jó élet! Amikor az Úrért élünk, az Úrért lángolunk, és az Úr dolgaiba vagyunk úgy belemerülve, a szerelem jele ez! Az ember nem tud másra gondolni, csak a szerelmesére.

Az Úrral lehet az ember ilyen közösségben. Ez gyönyörű, ezt kívánom nektek! Az úton vagyunk. Senki ne keseredjen el, ha még ezt nem érezte soha! Meg fogod érezni ezt a gyönyörűséget, amikor ez fellángol, ha az úton maradsz az Úrral. Ez fellángol az emberben. A közösség ezt is takarja. Legmagasabb szintje.

(Közben a vesében gyógyító kenet van, nagyon csodálatos, az Úr valakinek a veséjét helyreállítja.)

A másik megismerése ezen az úton. Ahogy egyre jobban megismered, egyre jobban szereted. Ez az Úr. Lehet, hogy egymásról nem tudnánk elmondani, mert közelebb kerülünk egymáshoz, megismerek olyan dolgokat rólad, vagy én rólad, hogy már lehet, hogy nem szeretsz annyira, mint tegnap. Elképzelhető. Mert nincs egy tökéletes se.

De ha az Urat tervezed egyre jobban megismerni, azt fogod mondani, jaj, még Uram, és még, gyere közelebb, és akarok még többet belőled. Szeretnélek még jobban megismerni Téged, mert lenyűgöző vagy. Nálad minden tökéletes.

Minden pompás, és nincs olyan, hogy benned kivetnivaló lenne, Uram, hogy azt nem úgy kellett volna tenni, majd én megmutatom neked, hogy kellett volna tenni. Ilyen nincs az Úrnál. Ő tökéletes. Egy olyan közösségre juttat el minket az Úr, amiben nem fogunk soha csalódni, leszögez­hetjük. És még szerelem is lehet belőle. A magányosok klubjának javaso­lom. Dicsőség Istennek. Halleluja!

Ebben a közösségben, amelyben a másikat egyre jobban meg szeretnénk ismerni, nagyon fontos a gondolataink és a vágyaink ismerete. Azok a gondolatok, amik nem odavalók, azok akadályozzák ennek a közösségnek a kiépülését. Mert a Szent Szellem nem tud minden gondolattal azonosulni.

A félelem gondolataival például, vagy ha elkezdjük nézni a kerítés túloldalán a füvet, hogy mennyivel zöldebb ott a fű. A Szent Szellem nem tud ezekkel a gondolatokkal azonosul­ni, mert Ő azt mondja, hogy te velem tarts, és én tőlem lesz meg minden áldás az életedben, és azokat a gondolatokat gondold, amik nekem kedvesek, akkor tudok közelebb jönni hozzád ebben a közösségben!

Itt lehet látni, hogy a gondolataink uralása mennyire fontos ahhoz, hogy növekedjünk ebben a közösségben. Meg kell tisztítani a gondolataidat, a nem odavalót le kell vetni! Nem odavaló, rajta kell kapni ezeket. Átrepülhetnek a fejünk fölött, de fészket nem rakhatnak! Mert a Szent Szellem nem szeret vele lakozni.

Akarunk növekedni ebben a közösségben, ugye? Jézus nevében. Ámen. Tehát a gondolataink, és a vágyaink is bizony. Ámen. Ha az Urat tapsoljuk, akkor gazdagon tapsoljuk. A Jézus nevében. A gondolataink uralása, hogy akarunk-e növekedni ebben a közösségben? Ha akarunk, akkor a gondolatainkat uralni kell!

Ha nincs helye egy gondolatnak az Úr országában, tudod, hogy a Szent Szellem azzal nem tud közösséget vállalni, akkor ki kell hajítani azt a gondolatot. Megéri, hidd el, mert közelebb kerülsz az Ő szívéhez, s ez minden vágyunk, hogy közelebb kerüljünk Őhozzá, a Jézus nevében.

Mert ugye minden szabad nékem. Persze, hogy szabad bármit tenni, de nem minden használ az Úr közösségében. A mi vágyunk, hogy közelebb kerüljünk, még közelebb az Ő szívéhez. Együtt tudjunk lüktetni, együtt tudjunk mozdulni.

Ámós 3,3.

3. Vajon járnak-é ketten együtt, ha meg nem egyeztek egymással?

Nem lesz közös járásod a Szent Szellemmel, hogyha állandóan másfelé vannak a gondola­taid. Ha te nem egyezel a Szent Szellemmel, hogy ezek idevalók, ezek meg nem, és ezeket gondolom, és azokat nem gondolom, ezeket cselekszem, és azokat nem cselekszem, akkor miként lesz együtt járás a Szent Szellemmel?

Ugyanúgy fog szeretni téged, és nem fog kárhoztatni téged, mert nincs kárhoztatásod Krisztusban, de lesz-e közösség? Lesz-e a közösségben való gyönyörűség és növekedés? Az nem lesz. Azt neked kell eldönteni, akarsz-e növekedni benne, és ha igen, akarsz-e részesedni benne? Akarod-e, hogy Ő részesítsen téged azokban, amik nála vannak?

Ha igen, akkor meg kell vele egyezned. Uram, ezeket a gondolatokat fogom csak gon­dolni, mert ezek neked tetszenek, a többit kidobom. Nem ítélek másokat, nem kárhoztatok, nem beszélek gonoszul másokról, mert neked az nem kedves. Nézd meg, hogy mekkorát fogsz növekedni az Úrban, az Úr közösségében!

Óriási léptekkel lehet előremenni, ha ezt a takarítást elvégezzük itt a fej szintjén. Az elme szinte mindent eldönt. Ugyanis a szellemünkben ott lakik Ő. Ott lakik a szellemünkben, és onnan szeretne előáradni, aláfolyni, alászállni az éltünkre, följönni a lelkünkbe, az elménkbe, az akarataink, az indulataink részét is szeretné a kezébe venni, hogy olyan szelíd legyél, mint Ő maga, és utána alá tud szállni a testednek a dimenzióira is a Szent Szellem.

Ki fog folyni az olaja, abban a közösségben meg fogsz gyógyulni úgy, hogy észre sem veszed. Neki egy szempillantás, hogy meggyógyítson, ha a közössége ott van. És amikor a keresztelő János megkeresztelte Jézust, akkor a galamb szállt alá a Bárányra. Ezt a képet gyönyörűen leírja az Evangélium.

Galamb ábrázatában szállt le a Szent Szellem az Isten Bárányára, aki elveszi a világ bűneit. Két nagyon szelíd kép. A galamb és a bárány is. Azt mondta Jézus az evangéliumban, hogy legyetek szelídek és alázatos szívűek, ha az én igámat akarjátok hordozni! Jézus igája az a Szent Szellem közösség. Abban nem lesznek olyan helyzetek, hogy beleroskadjál. Abban olajat kapsz hozzá.

Lesznek helyek, ahol át kell menni, lesznek nehezebb helyek, lesznek megpróbáltatások, mondja a Biblia, lesznek üldöztetések, de olajat kapsz hozzá. Gyönyörű olajban fog menni, mert a Szent Szellem közösségében vagy. Ha valamit érdemes megismerni, akkor az a Szent Szellem közössége! Ezt a közösséget ki kell építeni! Napról napra lehet növekedni benne.

Ahhoz, hogy közösségben legyen két ember, alapvetően fontos, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljék. Képzeld el, hogy a férj és a feleség nem beszélik egymás nyelvét! Külön nemzeti­ségűek és összeházasodnak, hogyan fognak kommunikálni?

Idegen a nyelvük egymásnak. Egyik sem beszéli azt a nyelvet, legfeljebb a Google fordítóba tudják beütni, hogy mit akar­nak mondani egymásnak. Lesz-e közöttük olyan közösség, amit kívánnak? Nehéz a helyzet.

Ugyanígy, ha a Szent Szellemmel te egy jó közösségbe akarsz kerülni, akkor beszélned kell az Ő nyelvét! Ez alapvető a közösséghez. Van egy szellemi birodalom, ahol a Szent Szellem szól, az Ő nyelve pedig a szellemben való imádság és a nyelvek imája.

Ha ebben gyakorlod magad, ha imádkozod ezt a nyelvet, egy mennyei birodalom, egy mennyei tisztaság az Ő nyelve, az Ő kiejtése. Az angyalok is értik ezt a nyelvet, mert ez a birodalom része, így a közösség növekszik, mert beszélgetnek.

A másik nyelve a Szent Szellemnek az Isten Igéje. Ha az Ő Igéjét fogod szólni, ha minden helyzet felett elkötelezed magad, hogy az Igéjét fogod szólni, akkor közeledtél hozzá a közösségben. Mert Ő is azt szólná, hiszen Ő ihlette az Igét, és ahogy azt Ő leírta, az úgy van.

Neked azzal egyet kell értened, mert különben nem járhattok együtt. Miként járnak ketten együtt, hogyha nem egyeznek? Tehát, hogy a közösségben együtt tudjunk járni a Szent Szellemmel, és növekedni tudjunk ebben a konioniában, ebben a gyönyörű közösségben, ami egy részesítést, egy adományozást is jelent, ha szeretnénk a szellemiekben gazdagok lenni, ahhoz egy nyelvet kell beszélnünk.

Egy nyelvet kell beszélnünk, különben nincs közösség, különben elhidegülés lesz. Amit Ő mond, azt te nem érted, amit te mondasz, azt Ő nem érti. Hogyan lesz abból közösség meg növekedés? Nehézkesen.

A Szent Szellem egy isteni személy. Tudd meg, hogy Ő egy személy, aki a szívünkben, a szellemünkben lakozik. És ugyanúgy vannak érzései, mint neked, mert mi Isten képére lettünk teremtve. Ahogy neked vannak érzéseid, úgy neki is vannak. Ha ezt az ember így hallja, akkor elsőre megindul a szíve.

A Szent Szellemnek vannak érzései! Azt hittük, hogy olyan tökéletes, meg olyan isteni személy, hogy Ő nem tud megbántódni. A Biblia nem így írja. Azt írja, hogy meg ne szomorítsátok Istennek ama Szent Szellemét, aki adatott néktek.

Hogyha Őt meg lehet szomorítani, a drága Szent Szellemet, akkor neki vannak érzései, hiszen meg tud szomorodni. Nem áll szándékunkban, de előfordul, hogy olyat teszünk, hogy megszomorodik és visszavesz magából, a közléseiből, a közösségéből, és akkor érezzük, hogy valami ridegebb és hidegebb lett, hogy nem ilyen volt az Úr régebben hozzám, akkor bizony le kell térdelni, és keresni kell Őt.

Uram, hol van az a gyönyörű közösség, amiben hordoztál engem? Hova lett? Mit kell másként tennem, hogy visszajöjjön? És még tudom, hogy van annál is nagyobb kiteljesedés, én azokra vágyom. Uram, segíts nekem! Ugyanis, ha meg tud szomorodni a Szent Szellem, akkor az is lehetséges, hogy megörvendeztetjük Őt, hiszen vannak érzései, mint mondtam.

Ugyanúgy vannak érzései, mint nekünk, az embernek. Van, ami jól esik, és van, ami nem esik jól, ha mondják, vagy ha teszik nekünk. A Szent Szellem pontosan így van ezekkel. Törekszünk az Ő közösségére, ugye, mert Ő az Isten hatalmas Szelleme.

Nekünk helyesen kell viszonyulni ehhez a közösséghez, törekednünk rá, hogy az Ő Szellemét meg tudjuk örvendeztetni, hogy az érzelmeire érzékenyek legyünk. Hogyha neki szomorúsága van, akkor álljunk meg egy percre! Uram másként vagy, mint ahogy szoktál!

Tudakozzál a szívéről! Mit tegyek? Üljek le egy kicsit imádkozni veled, vagy akarod-e, hogy valakivel ezt vagy azt tegyek, vagy mi az, ami bánt, Szent Szellem, közöld velem, ami engem illet. Beszélgetni kell vele, ez egy közösség, és ezt meg kell tenni, mert ha elhanyagol­juk Őt, akkor el fog halkulni.

Sok keresztény mondja, hogy nem hallja a Szent Szellemet. Azért nem hallod, mert elhalkult, mivel nem figyeltél rá. Visszahúzódik. Ha egy vendégre soha nem figyelünk, akkor a sarokba visszahúzódik, és te élheted az életedet, de Ő azt szeretné, ha abban a közösségben Ő szeretve lenne.

Ám ha tudatnád azzal a vendéggel, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Ő ellátogatott hozzád, és mindent megteszel, hogy az örömére legyél, akkor az a vendég másképp érzi magát nálad. A magyarok híresek a vendégszeretetről, nem kell ezt ragozni.

Tehát el lehet követni mindent, hogy a Szent Szellem jobban érezze bennünk magát. Ehhez a közösséghez viszonyulnunk kell. Lehet helyesen viszonyulni, lehet kevésbé helyesen viszonyulni, lehet elhidegülni, és lehet magaslatokra jutni a Szent Szellemmel, a Jézus nevében.

A Szent Szellem nyelvét beszélni, az nagyon fontos! Ha állandóan kárhoztatom a másikat és csak szidom, hogy mit nem tett jól, meg mit vétett el, szemére hányok mindent, még azt is, amit nem tett, mikor melyik felállásban tudom kárhoztatni, akkor a Szent Szellem abban nem fog részt venni.

Ha ilyen alaptermészetünk van, vagy ilyen beállítottságunk van, akkor próbáljunk abból visszafogni, és egyre inkább abból alább hagyni, mert ez a Szent Szellemnek nem kedves, és mi szeretnénk Őt megnyerni magunknak minél nagyobb közösségre.

Ő csak jót fog mondani a másiknak, Ő nem kárhoztat. Ezt kell nekünk is tenni, hogy ha látunk valakit, aki olyat tesz, ami elítélendő például. Mondanád, hogy hogyan tehetett ilyet, és miként tette meg, hogy tehette, és egy ítélet jönne ki a szádból.

Nagyon óvatos légy, mert nem szabad összekeverni azt, ahogy azt a dolgot te látod, hogy nem helyes, és attól a dologtól elhúzódsz, és nem vállalsz közösséget azzal a cselekedettel, mert a jót ne nevezzük gonosznak, és a gonoszt ne nevezzük jónak. De a személyt nem ítélheted meg, mert az az Úr dolga lesz, az Úr helye lesz.

Az Úr ül az ítélőszékben, és ha elkezded a másikat megítélni és kárhoztatod, és még ráadásul a nyilvánosságra kiírod, hogy hogyan vélekedsz egy bizonyos helyzetben, akkor a Szent Szellem visszahúzódását fogod tapasztalni, mert Ő nem vesz részt abban.

Az nem azt jelenti, hogy az illetővel közösséget kell vállalnod, mert azzal a dologgal, azzal a cselekedettel nem tudsz közösséget vállalni az Ige szerint. De attól még le tudsz térdelni, és tudsz könyörögni érte!

Meg is kell tenned, hogy az Úr könyörületességében lásson rá, hogy ezt nem így kellett volna, és igazítsa ki magát, térjen meg, és még egy dologért könyörögjél: hogy te soha ugyanabba a hibába ne essél bele!

Könnyű a másikat kárhoztatni, de csak egy valaki teheti meg, aki tökéletes, és az az Úr Jézus, mert mi nem vagyunk azok, és ezért nem tehetjük azt meg, hogy a másikat elítélgetjük! Nincs alapunk hozzá, sőt az Ige figyelmeztet is, hogy ne tegyük, ne ítéljünk! Az nem bátorság kérdése, hogy nem vagy elég bátor, hogy megmondd neki, nem a te dolgod.

Könyörögjél érte, hogy kapjon kegyelmet, rálásson és kijöjjön a kelepcéből, megtérjen és megigazítsa magát, te pedig adjál hálát Istennek, hogy te nem estél bele abba, adjál hálát Istennek, hogy soha nem is fogsz, a Jézus nevében! És ne vállalj közösséget vele!

Az a mi részünk, hogy mivel vállalunk közösséget és mivel nem. Mi a Szent Szellemmel vállalunk közösséget. Erről van ma szó, a Szent Szellem közösségről. Ő szent, a Jézus nevében. Ámen. Ez nagyon nagy kincs, ha ezt meglátod.

Mert amikor ezeket meglátod, és ehhez tartod magadat és a szavaidat, a gondolataidat, akkor fogsz érezni egy óriási feljebb lépést a Szent Szellem közösségben. Márpedig azt vágyjuk mindannyian, hogy kinyújtjuk a kezünket, és azonnal gyógyulnak a betegek. Kiejtjük a Jézus nevét, és eltávoznak a hegyek. Az Ő ereje és a megnyilvánulásai által megy mindez.

Vágyjuk Őt az életünkben, csak nem tartjuk Őt úgy szem előtt, ahogy kellene ebben a közösségben. A mai naptól meggondoltabbak leszünk, és többet teszünk ennek az érdekében. Igazítsuk ki magunkat, ha rajtakapjuk, hogy ezt nem lett volna szabad kimondanom!

Uram, ezt eltöröltem most. Nem volt helyes, hogy azt kimondtam, kárhoztattam azt az illetőt, akit nem lett volna szabad. Másrészt Uram, a szívemben is olyan van, amit most kimondtam, azt is töröld ki! A szívem is tiszta legyen előtted.

Beszélgess így a Szent Szellemmel, mert miközben ezt teszed, Ő azonnal jön, és ebben a közösségben elrendezi és meggyógyítja azokat a helyeket, amik azt hozták, hogy te azt kimondtad. Valahol úgy gondolkodtál az illetőről, és az nem helyes.

Ha így a szívünket felépítjük a Szent Szellemmel az igazság vonalán, óriási változások jönnek az életünkben. Óriási változások, és ezt vágyjuk! Nem fogunk többé toporogni egy­helyben, hanem előbbre tudunk lépni és szabaddá leszünk.

Ahogy mondja az Úr, hogy az én Igém szabaddá tesz, azt fogod megtapasztalni, az egy gyönyörű hely. Gyönyörű hely és kívánom mindnyájatoknak, első helyen magamnak. Én is dolgozom ezen, nem úgy beszélek nektek, mintha én tökéletes lennék ezekben, csak rajta vagyok az úton és figyelem ezeket, és ahogy ezeket gyakorlom, úgy érzékelem a változásokat, és te is fogod. Te is fogod!

A helytelen szavainkkal vissza tudjuk fogni a drága Szent Szellem közösségében lévő áldásokat, vagy munkára tudjuk fogni Őt. Munkába tudjuk állítani a Szent Szellemet a szavainkkal, hogy ezek az áldások kiteljesedjenek. Melyiket szeretnéd? Egyértelmű. Megéri odafigyelni erre.

A drága Jézus szent nevében olyan nagy kegyelem van itt most, hogy a szívekhez szolgál, hogy nem csak az jut a szívedhez, amit mondok, hanem közben Ő is szolgál. Érzem, ahogy a szíveken végzi a szolgálatát, úgyhogy add oda magad neki! Egy lágysággal és szelídséggel jön, és a szíveken végez szolgálatot. A Jézusé minden dicsőség!

Mi egy küldetésben vagyunk itt a földön, és az Atya céljai vannak felettünk. Mindannyi­unknak más útja van, nincs két egyforma küldetése az Atyának, célja az életünkkel, mondhatnám az Ő álmai az életünk kapcsán.

Mire küldött Ő le minket ide a földre? Ha azokat megtaláljuk, akkor fogjuk tudni, hogy mit jelent az a jó érzés, az a beteljesedés, hogy egyszerűen tudjuk, hogy a helyünkön vagyunk, és ott folyik az olaj. Ott túlcsordultig folyik az a drága szent olaj.

A helyeden vagy akkor, ha bejársz a gyülekezetbe. Ott kezdi mindenki. Senki nem úgy kezdi, hogy apostol lesz, és megy Afrikába. Be kell járni az újonnan születetteknek a gyüle­kezetbe, és meg kell tanulni az Igét!

Amikor bejössz és a helyedre kerülsz, akkor fogod érezni, hogy táplálást kaptál. Öntözést kaptál, növekedést kaptál, vigasztalást kaptál, mikor mivel szolgál az Úr, mert az Ő Szelleme végzi ezt az Igén keresztül. Te azt fogod érezni, hogy feljebb vagy. Minden egyes össze­jövetel után feljebb vagy. Feljebb és feljebb és feljebb. Ez az Ő szolgálata.

Ugyanis a Szent Szellemnek ebben a közösségben, amit elrendelt Isten, van neki is egy szolgálata feléd. Ez egy nagyon döbbenetes gondolat, hogy a Szent Szellemnek van egy szolgálata a te életed felé, és mindenki felé, aki a Krisztus Testébe bekerül, és azt Ő szeretné betölteni. Ez az Ő küldetése, hogy téged Krisztus képére elváltoztasson, minél jobban.

Úgyhogy megy a csiszolgatás. És ha még nem hasonlítasz rá annyira, akkor ne keseredj el, mert nem adja föl. Megy a csiszolgatás, megy a formálgatás, az Ige által végzi ezt. Ezt a szolgálatot, amit Ő végez, ezt lehet visszaszorítani azáltal, ha nem figyelünk rá.

Vagy elhanyagoljuk ezt a közösséget, vagy engedetlenek vagyunk, esetleg szólt hozzánk és mi elhanyagoljuk. Ez a legrosszabb, az engedetlenség, az egy nagyon rossz hely, mert ott fogod megtudni milyen az, mikor nyikorognak a fogaskerekek! Borzasztó rossz hely szárazságban lenni!

Vagy lehet Őt bátorítani! A Szent Szellemet lehet bátorítani az Ő szolgálatában. Nekünk is jól esik a bátorítás, ha azt mondják, hogy ez igen, csak így tovább! Amikor bátorítod a Szent Szellemet, hogy drága Szent Szellem, szólj, meghallja azt a Te szolgád! Szólj, mert nyitva a fülem és hallok, meghallom azt, amit Te szólsz nekem.

Szent Szellem, szolgálj felém, hadd halljak, vágyom ezt, hogy halljak Tőled! Így volt a kis Sámuel, és az ő esetében annyi tanulság van! Akkor megyünk el az Ószövetségre, hogyha onnan tanulhatunk valamit. Nem azért megyünk, hogy kiolvassuk a törvényt, mert a törvényt most már jobban tudjuk, mint amikor az ószövetségben volt, mert most a szívünkbe lett írva. Ha oda megtanulsz figyelmezni, mindent fogsz tudni, hogy mi tetszik az Úrnak és mi nem, ha nem kérgesedett el a lelkiismereted. Ámen.

De amikor az Ószövetségre tekintünk, akkor abban ki tudjuk olvasni Istennek a mikéntjeit, a modus operandit, hogy hogyan, és miként van az, hogy Ő például szól az emberhez. Mert ez a legérdekesebb része az együtt járásunknak Istennel, amikor szól, és te azt meghallod.

És minden kérdőjeltől mentesen, minden bizonytalanságtól mentesen tudod, hogy Ő szólt. Mindent kétséget kizáróan tudod, hogy Ő szólt, és azt meghallottam, és most már együtt megyünk ebben a koinoniában, és megcselekedjük azt. Ezt nézzük meg az 1Sámuel 3-ban.

A gyermek kis Sámuelt, akit Anna kapott Istentől hosszú meddőség után. Figyeljétek meg, ha meddőség van egy családban, és hitben kitartanak, hogy micsoda gyerekek születnek! Izsák 25 évre született és egy egész földi áldássort hordoz Ábrahám. Az Ábrahám áldása Izsákon keresztül jött a hívőkre.

Vagy Erzsébet, aki szülte keresztelő Jánost, meddőség után jött az a gyermek is. A meddőségben való kitartás, hogy kitartok addig, amíg nem látom, az mindig a hitnek egy hatalmas áldását hozza arra a gyermekre, aki születik. Ez történt itt is.

Annának sokáig nem volt gyermeke és ezért nagy megvetésben volt része. Megvetette őt a többi feleség, kivetették őt, és lenézték őt. Annának a szíve felsírt Istenhez. A templomban imádkozik, az előző fejezetek olvasmánya ez.

Végre megszületett neki a kis Sámuel, akit Istentől nyert, és amint elválasztotta, bevitte a templomba és odaadta az Úrnak. Felajánlotta őt az Úrnak. Mert úgy kérte, hogy Uram, ha adsz nekem gyermeket, azt neked adom szolgálatra, a tied lesz, csak adj nekem egy fiút! És így született meg a kis Sámuel.

Sámuel az Úr templomában nőtt föl egész kiskorától. Tehát nem volt az, hogy gyerek­szobában játszódtak volna vele, vagy a többi gyerekkel nőtt volna fel, ő Isten jelenlétében nőtt fel és lett Istennek hatalmas prófétája. De nézzük meg, hogy neki is meg kellett tanulnia hallani az Úrtól, hogyan megy ez.

1Sámuel 3,1–10.

1. És a gyermek Sámuel szolgál vala az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilt látomás.

Éli volt akkor a főpap. Azt is látod, hogy a pap és a fiai bűnben éltek, ezért az Úr nem szólt, és nem volt kijelentés, nem volt látás. Az Úr visszahúzódott a Szellemével.

2. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdének, hogy látni sem tudott,

3. És az Istennek szövétneke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol az Istennek ládája volt:

A kis Sámuel, a kis fiúcska Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Istennek ládája volt. A szövetség ládájánál nőtt fel ez a kisfiú.

4. Szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felele: Ímhol vagyok!

Vagyis a kicsi Sámuel hallotta az Úr szavát, hogy valaki a nevén szólítja. Hallotta, hogy Sámuel!

5. És Élihez szalada, és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem; ő pedig felele: Nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elméne azért és lefeküvék

És a gyermek engedelmesen visszament, és lefeküdt.

6. És szólítá az Úr ismét: Sámuel! Sámuel pedig felkelvén, Élihez ment, és monda: Ím­hol vagyok, mert hívtál engem. És ő felele: Nem hívtalak fiam, menj vissza, feküdjél le.

7. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak Igéje.

Látjátok, még soha nem hallotta, hogy az Úr szól hozzá. Nem ismerte a hangját. Annyit hallott, hogy valaki a nevén szólítja, és az egyetlen, aki szólíthatta, az a pap volt, úgyhogy Élihez szaladt. Amit látnotok kell, az két dolog.

Az egyik, hogy amikor Isten hangját halljátok, akkor sokszor az elöljárótok vagy szeretett kapcsolatotokon keresztül egy ismerős hangon fog szólni az Úr. Egy olyan hangon, akinek ismered a hangját és körbenézel, hogy itt van az illető.

Nem mindig szól így az Úr, de ez az egyik lehetőség. Amikor a kicsi Sámuel szaladt a paphoz, akkor az Úr miért nem mondta, hogy figyelj ide, kis Sámuel, hát én beszélek hozzád! Menj vissza a helyedre, majd ott közlöm veled a többit! Az Úr nem ilyen bőbeszédű.

Mondhatta volna, hogy Sámuel, figyelj, én beszélek hozzád, menj vissza a helyedre, takarózzál be, és majd elmondom, amiért jöttem! Nem! Egy szót szólt és a többit nekünk kell kikövetkeztetni és kiegészíteni. Szaladt a paphoz, hogy itt vagyok, szólítottál! Azt mondta, hogy nem, én nem hívtalak. Másodszor is megtörtént, és harmadszor szólítá Sámuelt az Úr.

8. Szólítá az Úr harmadszor is Sámuelt; ő pedig felkelvén, Élihez ment és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket.

Látjátok, hogy van egy tanulási folyamat, hogy meghalljuk az Úr hangját. Háromszor vétette el. Újra elment az Éli paphoz és azt mondta, hogy ímhol vagyok, mert hívtál. Teljesen engedelmes kisgyermek.

És akkor eszébe jutott Éli papnak, hogy az Úr hívhatja a gyermeket. Hát hogyhogy állandó­an idejön hozzám, hogy hívtam, és én nem hívtam! És annyira szellemi volt ez a pap, hogy harmadik esetre leesett neki a tantusz, hogy biztos az Úr hívja. És mondta neki, hogy figyelj ide:

9. Monda azért Éli Sámuelnek: Menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad: Szólj Uram, mert hallja a Te szolgád. Elméne azért Sámuel, és lefeküvék az ő helyére.

Látod-e, hogy a kommunikációt meg kell tanulni az Úrral? Amikor a Szellem szólít minket, amikor a figyelmünket kéri, akkor válaszolni kell, nem lehet ide-oda szaladgálni, hogy ki akar velem beszélni, meg kitől fogom hallani, hogy mit mond az Úr. Szó nincs róla, neked kell megtanulnod az Úrral ezt a kommunikációt.

Azt mondta neki a pap, hogy mondd ezt az Úrnak: Szólj Uram, mert hallja a Te szolgád. Vagyis, amikor az Úr jelez nekünk, hogy szeretne közlést adni, vagy a figyelmünket felhívja valamire, abban a pillanatban nyissál felé, és mondd neki, hogy Uram, itt vagyok! Meghallom a Te szódat! Szólj Uram, mert meghallja a Te szolgád!

Látod mit tett? A kis Sámuelnek is bátorítani kellett Isten Szellemét. Amikor megvolt a kontaktus, akkor eljött az Úr, odaállott, szólította, mint annak előtte, ugyanúgy. Ugyanúgy jött az Úr, szólította a nevén. Sámuel, Sámuel! És a kis Sámuel azt mondta: szólj!

10. Akkor eljövén az Úr, odaállott és szólítá, mint annak előtte: Sámuel, Sámuel! És monda Sámuel: Szólj, mert hallja a Te szolgád!

Most már nem ment Élihez, de egy tanulási folyamatot látunk itt, hogy megtanulta az Úrral. Uram, itt vagyok, szólj, én meghallom azt! És akkor mondá az Úr Sámuelnek – és egy hosszú üzenetet bíz a gyerekre, a kisfiúra. Az Izrael sorsát, a főpap sorsát, a főpapi szolgálat sorsát, sok fontos dolgot bíz erre a pici apró gyerekre, akiből Isten hatalmas prófétája lesz.

Miért nem Éli főpapnak mondta Isten? Mert őt választotta, és ő volt az edénye arra, hogy ezt az üzenetet elvigye, és a kis Sámuelnek meg kellett tanulnia az Úrral való kommunikációt. Így van ez, amikor leülünk imádkozni az Úr előtt és elkezdjük mondani az egyszerű kis imánkat, vagy olvassuk a Bibliánkat, és a Szellem egyszerűen a hatalmába kerít minket!

Érezzük, hogy most más, mert most máshogy jött, és körbevesz és elkezd szólni, és akkor neked válaszolni kell az ő dolgaira, és kommunikálnod. A közösség az arról szól, hogy Ő szól és te válaszolsz, te szólsz és Ő azt meghallja, és válaszol. Ez egy élő közösség.

Ebben lehet növekedni, és lehet növekedni, és lehet növekedni, és pontosan tudod sokszor szavak nélkül, hogy mit mondott az Úr. Csak nézik, hogy honnan tudod. Csak mondd, hogy nem ma kezdted. És te tudod, és megtévesztés nélkül tudod.

Mert nem ma kezdtem az Úrral járni, huszonöt éve járok az Úrral. Igenis szólt az Úr nekem. Azt senki el nem tudja tőled venni, amit az Úr mondott neked, a Jézus nevében. Az Úr gazdagságából szólni fog hozzád.

Ahogy tanulmányozzuk, hogyan megy ez a szólás és az Úrtól való hallás, láthatjuk, hogy az egyik mód a nyelveken szólás.

1Korinthus 14,2.

2. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Mert senki sem érti, mert a Szellem által szól titkokat.

Azt mondja az 1Korinthus 14,2, hogy aki nyelveken szól, nem embereknek szól. Kinek szólunk akkor? Istennek. Gondolod, hogy Isten nem hallja meg? Dehogynem! Ne vegyük olyan félvállról ezt az imádságot, mert ez az alapja a szellemi birodalomba való bemenete­lünknek, az ott való jólétünknek, és a kijelentések gazdagságának.

Aki nyelveken szól, nem embereknek szól – mondja –, hanem az Istennek. Istennek meg a füle nem süket. Ha az Ő Szelleme által szólsz hozzá, akkor ami a szíveden van, fölment a trón elé és pontosan úgy, ahogy annak föl kell oda menni.

Mert senki sem érti, hiába fülelsz, nem érted mit beszél. Senki sem érti, hanem a Szellem által szól titkokat. Elrejtetteket szólunk ilyenkor és ezeket a titkokat ebbe a világba ki kell szólni. Titkokat a munkahelyed kapcsán, titkokat az anyagi életedben, titkokat a család vonatkozásában, ezek eltitkoltak, elrejtettek inkább, így mondanám.

El vannak rejtve a szemed elől és a világ elől, hogy senki el ne tudja lopni. Senki ne tudjon belenyúlni idő előtt és megváltoztatni azt. Ezek el vannak rendelve a számodra és ki kell őket jelenteni ebben a világban Szellem által. Ekkor kiépülnek a dolgok körülötted, ha nyelveken imádkozol. Óriási dolog!

Az Úrhoz szólsz és ebbe a látható birodalomba belehelyezi az Úr az áldásokat. Ha nem járunk még az áldásokban, egy helyet nézzünk meg: hogy szólunk-e nyelveken és szorgal­masak vagyunk-e benne? Lehet-e még egy kicsit adni ebből az Úrnak, hogy ez növekedjen?

Pál, aki azt mondta magáról, hogy hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál többet szólok nyelveken – az ő tollából született az Újszövetség kétharmad része. Már egy kicsit fel kell minket villanyoznia, hogy ez a nyelvek imája azért annál fontosabb, minthogy naponta három percet szólunk így az Úrhoz.

Tele van a szíved a Szellemmel, imádkozol-e a Szellem által? Szólod-e ezeket? Kimondod-e ezeket ebbe a látható birodalomba, beleimádkozod-e, kijelented-e azokat a dolgokat? Hallasz-e közben az Úrtól?

Ez egy közösség, amiről ma szó van, az a Szent Szellem közösség. Egy helyen azt írja az Ige, hogy angyalok nyelve. Az angyalok meghallják és megcselekszik. Úgy, hogy ebben a közösségben az angyalok nyelvét szóljuk. Az Ésaiás 66,8 mondja.

Ésaiás 66,8.

8. Ki hallott olyat, mint ez, ki látott hasonló dolgokat? Hát egy ország egy nap jön-é világra, és egy nép egyszerre születik-é? Mert vajúdott és meg is szülte Sion az ő fiait!

Ezt az Ószövetség írja. Tudod, mi folyik, amikor nyelveken elkezdünk imádkozni, és eltelik egy idő és már a saját gondjaidról elfelejtkeztél és a Szent Szellem hozza azokat, amik az Ő tálcáján vannak és az Ő fontossági sorrendjében, amiket előre kellett volna venned, ha elég figyelmes vagy? De a Szent Szellem nagyon-nagyon hosszan tűr, Ő egy úriember.

Először mondd el, ami a te szíveden van, amit hoztál, s amikor azok már elcsendesedtek, akkor előhozza azt, amit Ő hozott. Vajúdott, belemegyünk az ima mélységeibe, vajúdott, azt írja, és meg is szülte. Szülni nem fog senki, ha nincsenek vajúdások. A gyerek nem csak úgy hipp-hopp terem elő. Várnánk, hogy így legyen, de nem így van.

Vannak vajúdások és aztán jön a szülés. A Szellemben való vajúdás az igenis kell oda, hogy meglásd Isten akaratát. Meg megszüld a Sion fiait. Valaki imádkozott érted, hogy bejöjj a Krisztus Testébe, nem csak úgy besétáltál az ajtón. Isten Szellem, valakin keresztül vajúdásokkal megszült téged, hogy te betaláltál.

És ezek a vajúdások nélkülözhetetlenek minden másban is az életünkben. Miért nem látod még az áldásaidat? Mert még nem vajúdtál. Ha már vajúdtál, akkor meg is szülöd, akkor hamar meg is fogod látni. Nem lehet elkerülni, hogy imádkozzunk, és úgy imádkozunk Szellem által, ahogy azt Ő akarja, hogy kiejtsük.

Ezek köteles részek és most mindenkit meghívok az imakörökre! Gyertek vajúdni! Gyertek imádkozni, gyertek kiejteni a szellemieket, nagyon fontosak! Nagyon fontosak ezek a vajúdások. Miközben vajúdunk, mi megy a fejünkben? Arra gondolunk, hogy ha hazamegyünk, mit eszünk, mi van a jégszekrényben, mit vacsorázunk? Mi lesz holnap? Erre is jár az agyunk, arra is, ilyenkor a Szent Szellem hoz gondolatokat. Jeremiás 51,50-ben azt mondja.

Jeremiás 51,50.

50. Menjetek el, akik megszabadultatok a fegyvertől, meg ne álljatok; emlékezzetek meg a távolból az Úrról, és jusson eszetekbe Jeruzsálem.

Vagyis a babiloni fogságról van szó. Most mondd meg, ezt nem lehet könnyek nélkül elolvasni! Azt mondja az Úr, a te eszed Jeruzsálemen járjon! Az Úr dolgain járjon. A távolból is emlékezz meg az Úrról, az Úr dolgairól! Az járjon a fejedben, az agyadban, az Úr dolgai legyenek ott!

Miközben vajúdások folynak, Ő is hoz gondolatokat, azokat meg kell tudni ragadni. Akkor vagyunk előrébb az Úr közösségében. Jönnek az Ő gondolatai. S azok fognak előrébb vinni minket, azok a vajúdások.

Vajúdások nélkül nem fogsz előrébb jutni, most megmondom neked, mert Isten így rendelte ezt a bizodalmat, így írja le, hogy először vajúdott és aztán szülte meg a fiait. A Szellemi birodalomban minden el van készítve. Ki van fizetve az ár érte, miért nem látjuk? Miért nem járunk benne még úgy, ahogy járhatnánk? Meg kell szülni őket! A szülés előtt pedig a vajúdások vannak, a Jézus nevében.

El kell dönteni, hogy mit akarunk látni a Krisztus Testében. Megtérteket vagy gyermeke­ket? Fiakat. A megtértek újjászületnek és lehet, hogy soha többé nem látod őket. Azok megtértek az Úrhoz, de nem a tieid.

Ha igazán akarsz fiakat szülni, ahhoz vajúdni kell és azok vissza fognak jönni a szülői házba. Azok ide tartoznak, azok itt fognak felnövekedni, azok visszajárnak táplálékért, azok fiak. A pásztornak ez a vajúdás nélkülözhetetlen! Miért nem épül a gyülekezet?

Ki kell jelenteni ezeket Szellemben, a Szent Szellem közösségében, így van rendelve a szellemi birodalom. Vajúdik és aztán szül. Ha szülsz, akkor fiakat fogsz szülni, akik vissza­járnak. Ha gyermekeket szülsz, akkor azok visszajárnak és fel fognak növekedni.

Ha kimegyünk az utcára és szórjuk a Jézus kártyákat és oszthatunk ebből naponta renge­teget – jön a Halottak napja, menjetek ki a temetőbe és osszátok –, semmi gond nincs ezzel, de azok nem megszülve vannak. Azok megtértek. Azok soha nem fognak ide bejönni a templomba. Legalábbis nem túl gyakori, hogy valaki felkeresi, hogy vajon hol a helyem most, hogy ezt a kártyát kaptam. Látjátok a különbséget?

Vajúdni kell! Megszülni a fiakat! Azt odarendelte az Úr, azt odapecsételte az Úr. Az el nem megy, az tántoríthatatlanul odaszületett abba a családba. Azokat imádsággal kell elő­hozni, és ezt a munkát bízta az Úr ránk. Az utolsó időkben jöjjenek a tanítványok, a fiak, akik felnövekednek, akik gyökeret eresztenek alul, gyümölcsöt teremnek felül!

Rengeteg sok vajúdás van az imádság hegyén. Imádkoztál, de még úgy érzed, hogy nem imádkoztál eleget és érzed, hogy még kell imádkozni, és érzed, hogy oda kell adnod magad. Uram, arra menjenek az imák, amerre Te akarod.

Menjenek el Izraelbe, ha kell! Menjenek el az ismeretlen világba! A keresztény üldözése­kért imádkozni kell! A különböző családi helyzetek fölött, amiket nem tudunk, utólag tudjuk meg, hogy miközben imádkoztam, láttam az illetőt, elém került, de hogy mi, azt nem közölte a Szellem, mert soha senkit nem fog megszégyeníteni, de tudom, hogy az imám oda ment el.

Aztán pedig hallod, hogy nem történt meg a baj, és ő kimenekült. És tudod, hogy az imád ment el oda. Az imád megszülte azt a helyzetet. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam nektek, hogy a Szellem nem csak olyan helyekre visz el minket, ahol minden csodálatos, amikor elkezdünk imádkozni.

Jézus vette a vízkeresztséget, és rögtön a Szellem a pusztába vitte el. Nem a betegek gyógyítására vitte először, hanem a pusztába negyven napig. Először meg kellett ismerje, milyen hatalma van, mert jött a sátán és kísértette, a vadállatokkal kellett lennie és az angyalok szolgáltak neki.

Jézusnak meg kellett ismernie a szellemi birodalmat, az angyali dimenziókat, hogy a sátán felett milyen hatalma van, és milyen hatalma van a teremtett világ felett. Meg kellett ismernie Jézusnak. Negyven napon keresztül ismertette vele a Szent Szellem, hogy milyen birodalom­ba lépett és azután vitte ki Őt a betegek gyógyítására.

Van mit tanulnunk a szellemi birodalomból, és ha nem tanuljuk meg, és úgy megyünk ki fegyverzet nélkül, akkor nem tudjuk azt elvégezni, amit szeretnénk. Úgyhogy szeretném, ha felállnánk és elköteleznénk magunkat, hogy ebben a vajúdásban részt fogunk venni, jobban a szellemi dolgokban, az imádságban.

A Halottak napja környékén oda fogjuk tenni magunkat jobban, kimegyünk a temetőbe, megszólítjuk az embereket, akik még nem ismerik ezt. A drága Úr Jézusban olyan szorgalmat és olyan buzgalmat öltünk fel magunkra, ami nem volt eddig ott az életünkben, a közösségé­ben, hogy meggazdagszunk, és közelebb kerülünk az Ő szívéhez.

Ezeket ma elvettük, és megígérjük az Úrnak, hogy megcselekedjük. Mert érzékelhető gazdagság van az Ő közösségében! Akarunk ebben járni és ebben gyönyörködni, és akarunk minél több jutalmat hazavinni. Hazaviszitek a ti testvéreiteket az Úrnak – ugye, az van Ésaiásban –, jutalomként. Haza kell vinnünk Őket, a Jézus nevében. Áldjuk az Urat!

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL