2009.12.16.

A HÁLAADÁS ÁLDOZATA!

Jim Sanders tanításából
2009. december 13.

 

Áldott legyen az Úr neve. Köszönjük Uram a gyógyító kenetet, ami ma jelen van, és minden gyógyulást. Minden dicsőséget neked adunk. Köszönjük a Szent Szellemet, a gyógyítások ajándékait, a csodatévő erők munkáit. Köszönünk minden szellemi ajándékot. Az Úr Jézus Krisztus neve felmagasztaltassék ezek által. Hálát adunk neked érte, mindenért, amit te tettél az életünkben. Áldott legyen az Úr neve mindörökké, aki a Mennyei Atya megváltási tervét beteljesítette. Köszönjük a Szent Szellem jelenlétét, hogy jelen van, hogy dicsőítse az Úr Jézus nevét mindannyiunk életében.  Ámen!

A hozott zsebkendők felett imádság következik. A zsebkendőkből a kenet kiárad a testekbe, megszüntet minden gonosz munkát, minden fájdalmat, minden betegséget, ezek eltávoznak tőletek Jézus nevében, bármi is legyen az. A kenet, ahogy a testetekbe árad, elvégzi azt, igen erős ez a kenet, ami jelen van. Hálát adunk az Úrnak ezért. Köszönjük, Úr Jézus! Minden dicsőség az Úré legyen. Ámen.

Ez a hálaadásoknak az ideje. Adjál hálát Istennek, hogy eljött a szomszédod, álld meg a szomszédod egy szerető öleléssel. Bizony ez a szeretet azért van bennünk, hogy kiárasszuk mások felé és köszönjük, hogy az Úr szeretetében vagyunk együtt. Bejelentések vannak soron. Utcai szabadtéri zenés evangélizációs szolgálatok időpontja hangzik el és felkérés arra, hogy minél többen vegyenek részt ott a segítségben. Hiszen nagyon sokakat már csak egy imádság választ el az üdvösségtől és fontos az újjászületésük.

Jövő vasárnap úrvacsorát veszünk az Úr asztalánál. Egy helyi TV állomással már tárgyalást kezdtünk és a szerződés megkötésénél vagyunk, a hét minden napján lesz sugárzás. De akik nem jutnak hozzá, mindenkinek mondom, hogy az internet TV lehetőségében próbáljatok gondolkodni. A technikában még mindig vannak vissza lépések, de nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy több nyelven élőben lássák az adást.

A román és a szlovák nyelvekre is szeretnénk kiterjeszteni ezt az élő adás lehetőségét az internet TV-ben. De további terveink, hogy még több nyelven is sugározható legyen az adás. A következő héten már bizonyos helyeken naponta kb. 50 percben lesz műsorsugárzás. Fogjuk jelezni, hogy hol. Bővített kiadásban megjelent ismét az Imakönyv I-es könyve.

Régen mondom, hogy lehet a januári izraeli imakörbe jelentkezni, de nem kaptam rá olyan választ, amit vártam. Előre el kell döntenünk, hogy hány szobát kötünk le, ehhez szükséges, hogy hányan megyünk. Végül is 15 szobára lefaragtam a létszámot, 32 helyet kötöttem le a repülőjáraton 93 ezer forintért jegyenként. Akik már befizettek, és többet fizettek, vissza fogják kapni a különbözetet. Nem túlzottan érzem az izgalmat a szíveteken, ezért már tegnap azon gondolkodtam, hogy lemondom az utat.

A december 5-i imakörrel ugyanígy voltam, hogy terveztem azt és lemondtam, mert úgy láttam, hogy elég fárasztó, hogy szinte hétről hétre imakör volt. És bizony egy nagyon veszélyes hét volt ez, és nagyon fontos lett volna az imádság. Nagyon komoly imádságos idők voltak az elmúlt hetekben. Egy izraeli hajó süllyedt el a libanoni partvidéken, 11 ukrán személy is volt közöttük. Egy túlélője van, így meg fogják tudni, hogy mi történt.

Figyelmeztetlek tehát benneteket, hogy soha nem fáradunk bele az imádságba, nem kell úgy érezni, hogy most kell imádkoznunk, - imádkoznunk kell mindig. És erre egy elkötelezést ad az ember.

Tehát egész héten forgattam ezt és tegnap, ahogy kimondtam, hogy akkor elengedjük ezt, közben gondolkodtam a jelentkezési listán, hogy ki az, aki komolyan gondolja, ki az, aki lemondja. Míg ezen időztem, az Úr tisztán megmutatta nekem, hogy Ő adott nekünk egy helyet, Ő használni kíván minket Izrael támogatásában. Ezt a helyet el is veszíthetjük nagyon könnyen.

Amikor olvassuk az Apostolok cselekedeteiben, hogy Pétert börtönbe zárták és ki akarták végezni, az egész gyülekezet együtt elkezdett imádkozni és folytonosan, szüntelen imádságban voltak. Így tudott az Úr egy angyalt küldeni és kimenekítette őt a börtönből.

Eszter könyvében pedig olvasunk Márdokeusról, az egész zsidó nép élete veszélybe került, ez valójában minden egyes esetben az ördögnek a terve, amit még mindig nem adott fel. Nagyon súlyos dolgok vannak most is a levegőben, de erre most nem térek ki részleteiben.

Ellapozunk most Eszter könyvébe, és azért tesszük ezt, hogy ez segítsen nekünk abban, hogy ezt a komolynak szánt elkötelezettségünket megújítsuk, hogy ne az érzéseinkre hallgassunk, hogy úgy érzem, vagy nem úgy érzem. Pl. hogy azt mondod, hogy úgy is voltam már Izraelbe, vagy mi jó van abban, hogy én Izraelbe megyek.

A héten egy rabbival találkoztam, Istennek nagy csodája az, hogy kedvességet találtunk az ő szemükben. Egész életében nem tartózkodott keresztények körében. Nagyszülők, szülők is rabbik voltak, egy nagyon zárt körben élte az életét. Nem tudta azt sem rólunk, pl. hogy mi az Ószövetség Igéit is imádkozzuk. Nem látott soha ilyen keresztényeket, nem is hallott soha ilyenekről.

Az ő szemükben mi ellenségeknek számítunk. Amikor meghívtam egy vacsorára, ahogy az asztalhoz ülnek, imádkoznak, mint mi. Az Igét imádkozzák az ételük felett, hogy megszenteljék. Mi is ugyanezt tesszük, imádkozunk és megszenteljük az ételünket. Tudjuk a Márk 16 fejezetéből, hogy így a mérgeket is megehetjük, nem árthat nekünk, mert meg van szentelve.

Miután befejeztük a vacsorát és az asztalbontáshoz készültünk, megragadta a kezemet és azt mondta, hogy újra hálát kell adnunk és meg kell áldanunk a közösséget. Ezt pl. nem tudtam és igen nagy tisztelettel az Úr felé, elkezdtek imádkozni az asztalnál.

És ennek kapcsán lesz ma a mai üzenet, ami a hálaadás! Nagyon sok mindent el kell mondani a hálaadás kapcsán, mert a hálaadás Istent dicsőíti. Vannak közülünk olyanok, akik különös dolgokat kérnek Istentől, - egy bizonyos gyógyulást például. Kiárasztjuk a hitünket és ott, annál a pont kontaktusnál, lehet ez a mai nap, azt elfogadtad, és a hálaadás áldozataival el kell kezdened áldozni az Úr előtt. 

Egész héten nagyon erőteljes volt a kenet a vesékben. Ezek a Szent Szellemnek a működései, de amíg az ember bele nem kerül a hitbe, addig lehetetlen, hogy ez elinduljon. És a Szent Szellem tudja, ismeri a szívünket, a szívből teljes, a buzgó imádságokat.

Most pedig Eszter könyvében tekintünk az Igékre, de el szeretnék itt valamit magyarázni. Eszter a király palotájába helyeztetett, bent van a király palotájában, de nincs fogalma arról, hogy mi is zajlik körülötte. Mint ahogy te sem tudod igazán, hogy mi zajlik a világban. Ezeket az Igéket kaptam már a texasi kint létem során is, és most is, hogy visszajöttem. Kapok figyelmeztetéseket, hogy vannak, akik ellenünk vannak és a saját gonoszságuk hálóiba fognak beleesni. Mint ahogy Hámánnal történt.

Ez csak úgy fog valóra válni, ha a közbenjáró imádságaink helyét betöltjük és imádkozunk. Eszter nem is tudja, hogy Hámán mire vette rá a királyt, hogy milyen rendeletet hozzon a zsidók elpusztítására, és mi sem tudjuk mindig, hogy mi zajlik odakint. Egy százalékát nem tudjuk annak, ami a világban zajlik. Nem is kell tudni, mert ismerjük Őt, aki mindezeket tudja! És így lehet megakadályozni azt, hogy az ellenség terve ne valósuljon meg, hogy ne süllyedjen el a hajónk. És amit másokért teszünk, mint egy mag, amit elvetünk, az visszajön hozzánk áldásban, vagyis, ha Istennek a szeme fényéről, Izraelről gondot viselünk. - Én vagyok Izrael Istene, jelenti ki, én teremtettem Izraelt - mondja az Ige.

Az adományos dobozt, amelyben az izraelieknek adakoztok, teljesen kiürítettem és kivittem, még jócskán hozzá is adtam, mert nem volt elég arra, amire kint szántam. Gyógyszerre kellett a rászorulóknak és sok másra, ami zajlik kint.

Eszter 4/13 És monda Márdokeus visszaüzenve Eszternek: Ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül.

Tehát Eszter is zsidó, és az volt az üzenet, hogy téged is megölnek, mint ahogy Péterre is ez várt volna. Ő volt az első apostol, akit ki akartak végezni, utána az összes többi életét is el akarták venni. Az üzenet úgy szólt Eszterhez, hogy - gondolod, hogy te megmenekülsz?

/14/ Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másunnan lészen könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak, te pedig, és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra?

Erre az időre jutottál a királyságra, nem véletlenszerű, hogy most itt vagy, ezen a helyen vagy ebben az időben, tökéletességben, hogy Isten tudjon használni. Nem kétszáz évre rá és nem előtte, hanem ebben az időben születtél.

Ezért el kellett, hogy kötelezze magát Eszter a szívében. Ugyanígy ahogy mi elszánjuk magunkat, hogy megyünk, nem lehet rajta tépelődni, hogy nem tudom, menjek, vagy ne menjek, mert 30 napunk sincs már. Tehát aki jön, aki nem, én megyek. És ezt tudom, hogy nekem mennem kell.

Nem tudom még mi az, amit az Úr ott elénk hoz abban az irányban, de nem kell mindent előre tudnunk. Azt ne felejtsd el, hogy minden nap megvalljuk, hogy – a mai nap Isten akarata az életemben! A Szellemet kell követnünk. Akik érezték a vezetést, hogy jöjjenek, azok figyelmezzenek erre.

/16/ Menj el és gyűjts egybe minden zsidót, aki Susánban találtatik, és böjtöljetek érettem és ne egyetek, és ne igyatok három napig se éjjel, se nappal, én is és leányaim így böjtölünk, és ekképpen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére, ha azután elveszek, hát elveszek.

Elhatározta, hogy bemegy a királyhoz. Van tehát, amikor az imádság ideje van, hogy Isten elhív mindenkit imádkozni és erre adta nekünk Isten ezt a lehetőséget az interneten való közös imádságra.

A királynak ki kellett nyújtania feléje a jogarát és ez jelentette Eszter felé a kegyeltséget. Ha ezt nem tette volna a király, akkor Eszter meghalt volna. Harminc napja nem látta már a királyt. Isten kegyeltsége volt ezen a helyzeten. Bement a király elé és fogadta őt a király. Hámán pedig úgy gondolta, hogy mit tenne valakivel a király, ha igazán meg akarná tisztelni, és úgy gondolta Hámán, hogy saját magáról van szó. De azután, ha olvassátok tovább kiderült, hogy a király Márdokeusra gondolt. Egy akasztófát kell készíteni annak és felakasztani rá, Márdokeust akarta felakasztani.

7/10 Felakaszták azért Hámánt a fára, amelyet készített Márdokeusnak, és megszűnék a király haragja.

Megfordult tehát a helyzet, a gonosz a saját fejére szállt vissza. Ezt hozza a közbenjáró imádság. A Szellem, amikor összehívja ezeket a közbenjáró imaköröket, tudja előre, hogy mi készülődik a levegőben, még akkor is, ha te nem érzed azt fontosnak, az akkor is fontos. Nagy veszélyek előtt áll a világ.

Eszter a király palotáján belül élt és nem is tudta, hogy milyen veszély közeledik, hogy milyen törvényt készül hozni a király. Ugyanígy Péter esetében is, amikor Pétert zárták börtönbe, az egész gyülekezett együtt könyörgött és ő kiszabadult.

Fontos dolog, hogy nem mi vagyunk az egyedüli keresztények, akik imádkozunk Izraelért. Nagyon sokan vannak, akik imádkoznak és figyelem ezeket a 24 órás ima őrjáratokat. Van, ahol zenei dicsérettel végzik ezt, olvassák a Bibliájukat közben, de úgy látom, hogy nem sok végződik be ezek által. Két különböző csoport is van közöttük, akiket tudok, hogy ott kint vannak és imádkoznak 24 órában.

Úgy gondolom, hogy a mi részünket hozzá kell adni, a szívvel teljes, buzgó imádságot, a megvallásainkat Izrael felett, és ugyanúgy a saját életed felett és a családod élete felett ott kell, hogy legyen az Ige. De arról, hogy csak az Ige, többről van szó, - meg kell öntözni imádsággal. Az imádságot soha nem lehet megspórolni, mert a Szellem kell, hogy belevezessen minket abban az időben, azon a napon, abban az órában. Az ellenség próbál ajtókat nyitni Isten akarata elleni irányba. Tehát nem mi végezzük, az imádság után is Istené minden dicsőség, Ő végzi!

A heti imakörök is nagyon fontosak, látogassátok az imaköröket, az Interneten is bekapcsolódva. Januártól újra lehet minket követni a TV-ben hisszük, hogy nagy ajtók nyílnak és megismerik az Evangéliumot azokon a hálózatokon keresztül sokan! Tudjuk, hogy e felől a helyes döntést hoztuk meg. Mindennek meg van a maga helye és ideje, és ha az idő lejár, akkor lépni kell.

Emlékeztek arra a dalra, hogy – Köszönöm Úr Jézus Krisztus! Lehet, hogy ma kaptok erről egy megértést, hogy miről is szól ez a dal. Több mint tíz éve kaptuk ezt a dalt a Szellemtől. (Donna kapta az Úrtól, amikor itt szolgált hazánkban.)

Korinthus I. 15/57 De hála az Istennek, aki a győzelmet adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Akik hitben állnak Isten előtt, azok nem csak azért a dolgokért tudnak hálát adni Istennek, amik már megtörténtek az életükben, hanem azokért is, amelyeket még nem tapasztalhattak meg a látható világban. Ugyanígy van, hogy hiszel-e a gyógyulásod, vagy az anyagi területed dolgában? Nem a szükségre tekintesz, és nem arra irányítjuk a figyelmünket, amit nem tudunk, vagy amink nincsen, vagy amit nem tudunk megtenni, mert ezek a dolgok csak lemerítenének és a megértésünk még jobban elsötétülne.

El kell kezdenünk Istennek hálát adni hitben. Isten sok mindenen keresztülvitt már minket, különben nem lennénk itt. Kihozott minket nagyon sok mindenből, nagyon sok imánkat megválaszolta már. Ő ugyanaz az Isten, aki eddig is betöltötte minden szükségedet és újra meg fogja tenni. Ő hűséges és soha nem változik. Emeld fel a kezed és mondd, hogy – Köszönöm Uram!  Hallelúja! Ámen!

Ő minden szükségemet betölti, szent egészségben őriz engem, bölcsességet ad nekem. Köszönöm, ez mindig is, állandóan hozzám jön. Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm Úr Jézus! Mondja a Zsoltáros is, hogy folytonosan legyen az ajkainkon ez a hálaadás.

Korinthus II. 2/14 Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az Ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti általam.

Mindenkor diadalra vezet minket! És jelen időben írja! Azt jelenti, hogy a mai napon is én nyerek és újra és újra és ismét! Enyém a győzelem! Van-e valamilyen kapcsolat aközött hogy hálát adunk Istennek és aközött, hogy győzelemről győzelemre járunk? Bizonnyal igen! Mert a hálaadás az egy elismerése annak, hogy Isten tette!

Olyanért nem fogunk hálát adni Istennek, amit úgy hiszünk, hogy nem Isten tette. Tehát a hálaadásban elismered azt, hogy Isten valóságos és hogy te azt nem érdemelted meg, vagy nem érdemelted ki és Ő mégis megcselekedte. Nem érdemelted meg és Ő mégis olyan kedves volt hozzád és Ő megtette. És a hálaadás egy bizonyos helyet biztosít Istennek az életedben!

Mondom a példát, hogy a rabbi az asztalbontásunk előtt még egyszer hálát adott Istennek. Megköszönte Istennek, egész életében teszi. Mert a hálaadás Istennek dicsőséget ad, és a dicsőség adás Istennek, az helyet ad Istennek az életünkben, magasztalja Istent az életünkben.

Ha vesszük példának a tíz leprást, a törvény szerint nem mehettek egészséges emberhez túl közel, egy bizonyos távolságot kellett tartaniuk és onnan kiabálták, hogy könyörülj rajtunk. Jézus válasza pedig az volt, hogy menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak. Akkor még nem gyógyultak meg, de tudták, hogy az mit jelent: csak a gyógyultak mehettek el a paphoz. És ők megfordultak és szaladtak mind a tízen. És miközben mentek, gyógyultak meg. A tíz közül egy, aki nem zsidó származású volt, hanem szamaritánus, ő jött vissza hálát adni Jézusnak.

Lukács 17/16-18 És arccal leborula az Ő lábainál hálákat adván néki, és az szamariabeli volt. Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilence pedig hol van? Nem találtattak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen?

Dicsőségadásról volt szó. Ez az idegen, aki nem zsidó, tehát nincs szövetsége Istennel, ő volt az, aki hálákat adott, leborulván. A hálaadások tehát dicsőséget szereznek Istennek. Az az egy dicsőséget adott. Ezek Jézus szavai.

A kérdés úgy merül fel, hogy te hálákat adsz-e? Mert Ő az életed felett megnyilvánul attól a naptól kezdve, hogy megszülettél. Még pontosabban, a világ alapítása óta rajta van a keze az életeden. Semmi sem történik véletlenségből az életedben. A szüleid, lehet, hogy mondják, hogy téged nem terveztek, csak úgy jöttél, de igazából nem így van. Ez csak hazugság. Isten tudta, hogy téged hová küldött.

A következő Igét először az Egyházunk kiadásában olvassuk, azt követően pedig az Amplified, a bővített fordítás szerint.

Korinthus II. 4/15 Mert minden tiérettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére.

Megnézzük a Bővített fordítás szerint is:

/15/ Mert mindezen dolgok tiérettetek történnek azért, hogy több kegyelem, Isteni jóság és szellemi áldás áradjon ki egyre több és több ember felé és ez sokak által megsokszorozódva a hálaadást egyre bőségesebbé tegye az Isten dicsőségére.

Látjuk, hogy a hálaadások Isten dicsőségére történnek. Vagyis ha hálát adunk Istennek, az dicsőíti Istent, ugyanis elismeri Őt, és helyet biztosít Isten számára a mi életünkben. Ilyenkor saját magunkat Isten alá rendeljük el az alázatosságban, mert az alázatosságban van ez a hálaadás Isten, vagy bárki felé.

Ugyanis minél kevélyebb valaki annál kevesebbet halljuk az ajkáról, hogy – köszönöm. És mi nem akarunk ilyenek lenni, mert a Biblia azt írja, hogy Isten ellenáll a kevélyeknek, az alázatosnak ad Isten még több kegyelmet.

Megnézzük a Bibliából Ezékiás király történetét. Nagy bajban voltak ebben az időben, mert a szíriaiak körbevették őket és Istennek egy nagy cselekedete volt, hogy Izraelt kimentette ebből a bajból. Senki más nem tudta megcselekedni, csak Isten.

Krónikák II. 32/22 Megszabadítá azért az Úr Ezékiást és a Jeruzsálem népét Sénahéribtől az asszíriai királytól, és minden másoktól, és védelmezé őket mindenfelől.

Megszabadította őket, vezette őket és megvédelmezte a többi ellenségtől. Mindezt természetfeletti módon tette.

/23/ És sokan ajándékokat hoznak vala Jeruzsálembe az Úrnak, Ezékiásnak is, a Júda királyának drágaságokat, és ő felmagasztaltatott minden pogányok szemei előtt azután.

Nem Istent dicsőítette a nép, hanem a királyt, Ezékiást magasztalták. Pedig Isten adta azt a megszabadulást.

/24/ Az időben Ezékiás halálos betegségbe esék, de könyörgött az Úrhoz, aki szóla hozzá és csodajelt adott néki.

A prófétát küldte oda Isten és azt üzente, hogy rendeld el a házadat, mert bizony meghalsz. Ő viszont az Urat kereste. Mielőtt kiléphetett volna a próféta az udvarból már szólt az Úr, hogy menj vissza a királyhoz, szólj neki, hogy láttam az ő könnyeit és hallottam az ő imádságait és megválaszoltatott, és az élete napjaihoz még tizenöt esztendőt adok.

Az lenne most a kérdésem, hogy Isten valóban megmutatta-e jóságát Ezékiás királynak? Megszabadította őt a haláltól, megszabadította Jeruzsálemet és a népét egy igen erős ellenséges erőtől. És azt követően egy bizonyos halálos betegségből is kiszabadította őt. És megnézzük mit ír mégis az Ige a…

/25/ De nem cselekedék Ezékiás az őhozzá való jótétemény szerint, mert magában felfuvalkodék, azért Istennek haragja lőn rajta, Judán és Jeruzsálemen.

Nem aszerint a jótétemény szerint cselekedett, ahogyan kellett volna. Ennek pedig az volt az oka, hogy a szívében felfuvalkodottá vált. Itt a Bővített fordítás úgy mondja, hogy – az a jó cselekedet, amely az irányába kimutattatott.

Ha Isten valami hatalmasat cselekszik az érdekedben, akkor az kimagasló, és nem lehet úgy kezelni, mint egy átlag, hétköznapi dolgot. Igaz hálaadásokkal és dicséretekkel nem adott választ Isten jóságára, mert kevéllyé vált. Minél kevélyebb az illető annál kevésbé hálaadó a szíve. Itt mi a probléma? Minél kevélyebbé válik az ember, annál kevésbé fogja elnyerni Isten kegyelmét.

Nem csak ez van, hanem Isten elkezd ilyen esetben ellenállni nekünk. Értsük meg, hogy Isten kegyelme nélkül nem fogunk boldogulni az életben, nem tudjuk kifizetni a számláinkat, nem fogunk útmutatást kapni az életünkben. Isten kegyelme nélkül egy kudarcba fordul az életünk, egyre lejjebb és lejjebb esünk, és legyőzöttekké válunk.

Péter II. 3/18 Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében.       

Isten kegyelme által mindenen képesek vagyunk keresztülmenni. Isten kegyelme által, Istennek bármely áldását, amit Jézus megszerzett számunkra, képesek vagyunk elnyerni. Az Ő kegyelme által mindenre képesek vagyunk, amire csak elhívott az Úr, hogy azzá váljunk. Ki kapja ezt a kegyelmet? Az alázatos! Az alázatos pedig az, aki hálaadó.

Megint egy másik fordítás azt írja, hogy Istennek a kedvességére, Ezékiás nem a megfelelő módon válaszolt, arra a kedvességre, amely irányába kimutattatott. Másik fordítás szerint pedig mondja, hogy – ő hálátlan volt. Megint egy újabb fordítás mondja, hogy - túl kevély volt ahhoz, hogy a hálaadását kimutathassa.

Mivel nem alázattal vette Istennek a cselekedetét, ítélet szállt ezért rá. Mert nem alázta meg magát Isten előtt. Ha Isten jó dolgokat nyilvánít ki feléd, és jó dolgokat cselekszik veled, ezért neked újra és újra választ kell adnod, Istennek hálát adva. Nemcsak egyszer, hogy – köszönöm, hanem ki kell jelenteni, hogy köszönöm! Köszönöm! Köszönöm!

Ha elmulasztod ezt a hálaadószíves áldozatot, akkor az történik, hogy saját magadévá válik az érdem, hogy te szerezted. Van-e köztes hely a hálaadó szív és hálátlan szív között? Nincs ilyen hely. Ha nem vagyunk hálásak, akkor hálátlanok vagyunk.

Egy óriási győzelme lett a népnek és Ezékiás királyt felmagasztalták, ajándékot hoztak neki és őt emelték magasra. Így a halálnak a torkába került, de amikor Istenhez fordult, Isten újra meggyógyította őt. Ezékiást tehát felmagasztalta a nép és ő megengedte ezt. És ez volt a hibája.

Isten hatalmas dolgokat cselekszik veled, akkor nem szabad elmulasztanod, hogy hálákat adjál neki azért. Ne légy csendben, mert ha csendben vagy az azt jelenti, hogy hálátlan vagy. – Amikor az emberek dicsekszenek veled, hogy oly nagyon keményen dolgoztál ezért, olyan sokat imádkoztál, keményen imádkoztál ezért, milyen kitartó voltál a hitedben, milyen erősen hitted ezt. Ilyenkor neked akarják adni a dicsőséget, az elismerést. Ha valaki okos ilyenkor és bölcs, akkor ezt nem engedi meg. Azt kell ilyenkor válaszolni, hogy – nem én, hanem Istennek felettem lévő kegyelme. És nem tettetni, színlelni kell ezt, mert az a valóság, hogy Isten cselekedte meg.

Mondd a másiknak, hogy engem az Úr vezetett, az Úr jelentette ki nekem, hogy mit tegyek és Ő tartott engem fent és Isten volt kitartó az én oldalamon. Fogalmam nem volt, hogy hogyan jön elő a megoldás és arról sem volt fogalmam, hogy Ő majd így teszi. De mivel Isten az oldalamon állt, ezért így egybejött az egész. Isten jó volt hozzám, köszönöm Uram!

És mindig ez a helyes, amikor azt mondjuk ki, hogy köszönöm Uram. Akkor is, ha tudod, mit kell tenned, és akkor is, ha nem. Köszönöm Uram a bölcsességet. Mert ismerjük Pásztorunknak a hangját, az idegen hangját pedig nem követjük. Sok hang van kint a világban.

Krónikák II. 32/26 Azután megalázta magát Ezékiás az ő felfuvalkodottságában, Jeruzsálem lakosaival egybe, ezért nem szála többé rájuk az Úrnak haragja Ezékiás életében.

Megváltozott a szívében, megalázta magát, amikor látta, hogy milyen kevély és felfuvalkodott volt. És te is megváltozhatsz, bármelyik pillanatban megtérhetsz ebből, csak akarnod kell. Isten tett jó dolgokat érted. Sok mindenen keresztül utaztál és most is itt vagy ezen az összejövetelen. Nem kell a saját szívósságod és érdemeidnek tekintened, sem a kimagasló intelligenciádnak nem kell tulajdonítani az érdemeid, vagy dicsőíteni a nagy hitedet, hogy mekkora hited volt benne. Hálákat kell adni, a hálaadás pedig dicsőséget ad Istennek.

Tisztán mondja az Ige, hogy a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti Őt. Az Úr teszi! /Jakab 5/15-ben./ Ő az, aki meggyógyít, Ő az, aki betölti minden szükségünket. Ez az igaz alázatosság. És ha ezt tesszük, akkor helyezzük magunkat arra a helyre, hogy még több kegyelmet kaphassunk. Ha az ember megérti, hogy mi is az a kegyelem, akkor abból még többet akar. Én több kegyelmet akarok, mert megértettem, hogy bármi is, amit megteszünk, csak Isten kegyelméből vagyunk képesek megtenni. És még többet akarunk elvégezni az Úrnak. Szeretnénk, ha Isten még inkább használna minket, teljes mértékben.

Hogy fog ez megtörténni? Egy úton. Még több kegyelem által. És azt vizsgáljuk most, hogy hogyan lehet nagyobb kegyelemre szert tenni? Ezért most visszalapozunk a…

Korinthus II. 4/15 Mert minden tiérettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére.

Megint egy másik fordítás szerint: minden a ti érdeketekben történik, hogy Istennek a kedvessége sokak életébe kiáradhasson. És ez még több hálaadást fog előhozni Isten dicsőségére. Nagyobb kegyelem, túláradó hálaadás Isten dicsőségére.

Itt a növekedés ciklusa írattatik le. Amikor Isten áldottjai vagyunk, akkor jön a növekedés. Ne felejtsd el, hogy minden, ami rendelkezésünkre áll, Isten kegyelme által áll rendelkezésünkre, isteni hite által lehet birtokba venni azt. Egyszerű út az, ahogy a hitünket kiáraszthatjuk. Gyakorolni kell az alázatosságot, és minősülnünk kell arra, hogy még több kegyelmet nyerjünk el. Mi ennek a lényege? – Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm Uram! Köszönöm! Köszönöm Uram! Igen mély tartalma van, amikor szívedből mondod. A szívnek a teljességéből hozod elő.

Mi történik akkor, amikor Isten valami jót tett veled és a szíved igaz? Azt jelenti, hogy pontosan rálátsz arra, hogy Ő mit tett. És azt is tudod, hogy te ezt nem érdemelted ki. Ha jól látod a helyzetet, akkor tudod a szívedben, hogy te ezt a jóságot nem érdemelted meg. Nem járt volna neked a saját érdemeidből. Nem volt hozzá szerződés, hogy ez néked jár. Mond, hogy – Köszönöm Uram! Ahogy ezt megteszed, a kegyelem egyre inkább kiárad az emberek felé. A kegyelem egyre inkább árad mások felé, amely még többek által hálaadást hoz Istennek. Ez egy nagyon jó fordítás.

Ezután mi történik? Még nagyobb kegyelem árad rád, mert a kegyelmet az alázatosaknak adja Isten. Minél inkább hálát adsz, annál inkább kiérdemled Istennek a még nagyobb kegyelmét. Képessé teszed magad arra a helyre, hogy még több kegyelmet tudsz elfogadni Istentől, és Isten még nagyobb kegyeltségét fogja irányodba kimutatni.

Miután Isten mindazt a jót tette, hogy megszabadította a népét, Ezékiás nem tulajdonította Istennek ezeket a cselekedeteket. Nem mutatta ki a hálaadását a szerint a jó szerint és kegyeltség szerint, amit Isten vele cselekedett.

Amikor Isten a kegyeltségét kinyilvánítja feléd, akkor hálaadásodat kell kinyilvánítanod felé, hogy még nagyobb kegyelmét és kedvességét tudja kijelenteni majd feléd. És ez azt hozza majd, hogy te még inkább hálát adsz neki, így pedig még nagyobb kegyelemre tudod a szívedet nyitni.

Minél inkább áldott vagy és növekszel, annál inkább többeket tudsz megáldani. Minél több ember áldásban részesül, annál többektől hangzik fel a hálaadás Isten felé. Ez így működik, és ha ebben alázatot mutatsz, és a hitedben megmaradsz, és dicsőséget adsz Istennek, a hálaadás mindig Istent dicsőíti. És az istendicsőítés pedig helyet biztosít Isten számára az életedben. Minél nagyobb helyet adsz Istennek az életedben, annál nagyobb kegyelmét tudja megjeleníteni feletted.

Ha viszont a problémát magasztalod és nagyítod, akkor hálátlan szíved van. Ha a betegséget magasztalod, ha a számláidnak a nagyságát magasztalod, ha ezekre összpontosítod a figyelmedet, akkor ennek adsz egyre nagyobb és nagyobb teret az életedben. Mondhatja valaki: Valami, amit a másik nem tett meg neked… Valami, amit a másik meg kellett volna, hogy tegyen neked…

Minél inkább magasztalod azt a rossz helyzetet, annál inkább nagyobb teret adsz neki a gondolataidban, a lelkedben, az életedben. És ez előbb utóbb felemészt téged, tönkretesz és így leszel haragos és jársz majd keserűségben. Addig gondolkodsz rajta, míg depressziós leszel. És ez azért van, mert hálátlan vagy és így nem vagy alázatos, és így nem vagy hitben, nem minősülsz Istennek a kegyelmére.

Mondod, hogy igen, de látod, én mit szenvedtem ebben a házasságban. Ilyenkor hálátlan vagy, nem vagy hitben és így nem fog semmi megváltozni. Minél inkább hálákat adsz, minél inkább dicsőíted Istent, annál több helyet adsz neki az életedben. És jelentsd ki, hogy te ezt nem érdemelted ki, de te Uram mégis megcselekedted nekem. Köszönöm! Mit teszel ilyenkor? Elismered Őt, és neki adsz dicsőséget. Megnyitod magad még több áldásra, még több kegyeltségre.

Még egyszer mondom tehát, ahogy a kegyelem kiárad egyre több és több emberhez, az azt hozza, hogy a hálaadás is túlcsordult lesz és ez Istennek dicsőséget hoz. Ha valamit szeretnél, kezd el köszönni azt az Úrnak, így lehet elfogadni, mert, pontosabban az úgy szól, hogy te már azt megkaptad. Mert ha hit által tekintünk rá, akkor az Úr azt már elvégezte kétezer évvel ezelőtt, betöltötte minden szükségedet.

Most csak arról van szó, hogy hogyan tudjuk magunkat abba a helyzetbe hozni, hogy azt a kegyelmet el is fogadjuk. És ez egy véget nem érő ciklusa a növekedésnek! Ha valaki ebbe a körforgásba kerül, mások elkezdenek irigykedni rá, te pedig mindössze annyit teszel, hogy – Köszönöm Uram! Te tetted! És te még többet fogsz kapni, mások meg egyre haragosabbak és irigyebbek lesznek ránk. És így mennek lefelé a lefolyóban.

Isten Igéje szabaddá tesz minket! Köszönjük Istennek az Igét, azért adta nekünk, hogy megtanuljunk benne működni. A mi életünk arról szól, hogy a szellemi királyságban megtanuljunk működni a szívünkből, és le tudjuk győzni a hústestnek, a léleknek a tévesen beprogramozott megrögzöttségét, ami Isten Igéje ellen van beprogramozva.

Köszönjük az Úrnak azt a lehetőséget, hogy használ minket, és így áldottak lehetünk. Nagy ’mulatság’ az Urat szolgálni és az ember jól is érzi magát közben. Én örülök, hogy ma eljöttem hozzátok.

Álljunk fel mindannyian és elénekeljük a – Köszönöm Úr Jézus Krisztus c. dalt. Lehetséges, hogy most már nektek is jelent valamit.

Dicsőség Istennek! Ámen!

BÉKEVÁR FŐOLDAL