2010.07.18.

 

A HIT GYÜMÖLCSEI

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. július 18.

 

A bevezetőben a balatoni ifi táborról esett szó, amelynek létszáma közel 250 főre duzzadt. Önkéntes adakozással volt lehetőség a költségekhez hozzájárulni. Így olyan szűk anyagi körülmények között élő fiatalok is eljuthatnak a Balatonra, akik életükben még nem jártak ott. Ez egy kiváló ’vetési’ lehetőség a hívők számára.

A hitről szeretnék ma tanítani, a hitnek a pontjait fogom elmagyarázni.

Nehemiás 8/8 Olvasának pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, s azután magyarázának, és a nép megérté az olvasottakat.

Dick Mills prófétálta ezt felettünk, amikor olvasunk a Könyvből, tiszta megértést kap a nép, miközben ezt hallgatja. A megértésetek szemei megnyílnak ma, mindazok, akik ezt hallgatják.

Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszenek, hit nélkül lehetetlen Istennek bármit is tennünk. És ha csak a világnak ebben a rendszerében tanulunk meg élni, és mozogni, ebben a rendszerben nagyon sok hazugságot szólnak Istenről.

Zsidó 11/6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.

Lehetetlen! Először is hinnünk kell, hogy Isten létezik, hogy Ő van. Ezen kívül azt is hinnünk kell, hogy Isten egy megjutalmazó Isten. A legtöbb keresztény úgy hiszi tévesen, hogy Isten egy bűntető Isten.

Évekig járt hozzám alkalomra egy asszony, egyszer felállt és bizonyságot tett, aminek az volt a lényege, hogy őt Isten figyeli és nagy bottal a kezében várja, hogy mikor sújthat le, és ha valamit tett, akkor bizony Isten odacsapott.

Évekig tanítottam ezt a hölgyet, és nem jutott el a megértésig. Nem azt írja, hogy hinnie kell, hogy Isten majd jól megbünteti, hanem azt kell hinni, hogy Isten megjutalmazza, mert Isten egy Isten. Ha kinyúlunk Őfelé, Ő jutalmazással viszonozza azt.

Néhány dolgot meg kell tenni ehhez az életünkben, és az első, amit említek, hogy Isten Igéjét az első helyre kell helyezni. Isten Igéjét tisztelettel kell tekinteni az életünkben! Az Ige testté lett, és Jézus volt. Ezért szükségünk van Isten segítségére, hogy megnyissa a megértésünk szemeit, hogy mi megértést kaphassunk.

Sokan vannak, akik ezt bizonyíthatják, hogy Istent keresték, és megjutalmazta őket ebből kifolyólag. Azért, mert Őt keresik első helyen. Isten itt a mi gyülekezetünkben is felkent sokakat, felnövesztett.

Így haladunk az Úrral, hogy Őáltala felállunk, és Őáltala leszünk győztesek, - ha az Igében vagyunk. Mert ez része, hogy keressük Őt, és miközben ezt tesszük, megvédelmezi a gyermekeinket is. Azokat, akik Őt szorgalmasan keresik! El fogom magyarázni, hogy miként van az, hogy Őt az első helyre helyezzük, és keressük Őt az életben.

Hagin egy éjszaka felébredt, és tudta a szívében, hogy a fia, egy életveszélyes helyzetben van. Katonaságnál szolgált, külföldön, és Hagin elkezdett imádkozni, és a Mindenható szólt hozzá, és azt mondta, hogy nyugodj meg minden rendben lesz. De azt is mondta neki, hogy ha nem lettél volna engedelmes, és nem mentél volna el az utazó szolgálatba, akkor koporsóba hozták volna haza a fiadat. De mivel te engedelmeskedtél nekem, ezért én megvédelmezem őt, és hazahozom.

Ez egy jutalom? Isten ugyan úgy téged is keres. Az volt a történet, hogy Tajvanon tartózkodott a fia katonaként és egy hegyen motoroztak, igen vadul közlekedtek, egy salakos úton megcsúszott a motor a sziklahasadéknál. A keréknyomot követve, látták, hogy le kellett volna, hogy menjen a motor a sziklahasadékba, le kellett volna, hogy essen, és mégis felemelte őt az Úr, és a szárazföldön kötött ki. Ez egy természetfeletti transzportálás volt, Isten angyalai helyezték őt át egy másik helyre.

Isten tehát készen áll arra, hogy neked, és érted is cselekedjen ilyen természetfelettieket. Ez akkor van, ha Őt helyezed első helyre, és akkor Ő gondot fog viselni a tiéidről. Ehhez az szükséges, hogy te Őt kövesd, és akkor Ő meg fog jutalmazni téged, gondot fog viselni rólad, meg fog védelmezni.

Két dolgot kell itt figyelembe venni, először is hinni kell, hogy Ő létezik, és hinni kell, hogy Ő megjutalmazza azokat, akik Őt keresik. A Biblia tisztán mondja, hogy ha mi közeledünk Istenhez, akkor Isten is közeledni fog hozzánk. Ha mi kopogtatunk, akkor Ő megnyitja. Ha mi keresünk, akkor Ő megadja nekünk, hogy azt megtaláljuk, és ha kérünk, akkor Ő oda fogja adni nekünk. Ha Őt szolgáljuk, akkor Ő meg fog áldani minket.

Sok keresztény úgy vélekedik, hogy – hát azt soha nem lehet tudni. De a hit nem így működik. Ezeket nekünk el kell várni reménységgel! El kell azt várnunk, hogy az igenis igaz, hogy Isten megáld minket! Isten megáld engem, én az Övé vagyok, és Őt szolgálom. Ezért el kell várnom, hogy Ő pedig gondot visel rólam cserébe, ezért dolgok történnek velem, mert én Istent szolgálom!

A Zsidó 11/1 verséhez lapozunk, és a hitről tanulunk itt. Itt meg fogjuk kapni a választ arra, hogy mi is a hit. Ez a bibliai meghatározása, meghatározása annak, hogy mi a hit. Ezt a definíciót tehát a Zsidó 11/1-ben találjuk és ott a következő versekben hit példákat hoz azokról, akik hitben cselekedtek, és az milyen gyümölcsöt hozott.

Zsidó 11/1 A hit pedig a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Tehát ezek reménylett dolgok, fontos, hogy ezt jól értsed, a másik pedig, hogy ezek nem látott dolgok. A hit a reménylett dolgoknak az alapja, az anyaga, vagy a veleje is lehetne. Ez a szó a görög szerint, egy alapot jelent. Ma úgy fogjuk fordítani az Igét, hogy ez az alapja a hitünknek!

Egy alap, mint pl. ezt az épületet, egy jól megalapozott, fix alapra építették. Egy alapzat, egy alap jelenti, hogy arra, biztosan rá lehet építeni. Azt mondhatjuk, hogy a hit az alapja, a reménylett dolgoknak. A hit egy bizodalmat is jelent, egy megbizonyosodást.

De ma úgy fogjuk fogalmazni, hogy a hit a reménylett dolgoknak az alapja! Vagyis a hit egy olyan kőalapzat, amire a remény rá tud építeni! Ha nincs alapzat, akkor nincs remény!

Ha említjük a reményt, akkor azt is meg kell határoznunk, hogy mit jelent a remény. Mert, ahogy a Biblia a reményt vagy a reménységet hozza, teljesen más jelentése van, mint a mai világban, hogy reménykedünk.

Ezt a remény szót, a mai szóhasználatban, nagyon könnyedén használjuk, felhígítottuk a jelentését. Mondjuk azt, hogy: remélem, hogy eladom a házamat. Hogy alakulnak a dolgok, kérdezem? – Hát, úgy reménykedem. Mit mondanak ezzel? Azt akarják kifejezni ezzel, hogy – hát szeretném, ha már végre el lenne adva. És hogy én el akarom adni, és talán majd eladásra kerül, talán valaki megveszi, vagy az is lehet, hogy nem. Tehát, hogy remélem ezt a dolgot. A Bibliai reménység nem ez a színt!

Tehát a reménységet úgy fogjuk meghatározni, hogy az egy elvárást tartalmaz, egy bizalommal teljes elvárást! Vagyis az elvárással remélt dolgoknak az alapját képezi a hit, egy bizakodó elvárással! Örömteljes, bizakodó elvárást jelent!

Tehát a reményt, vagy reménylettet megcseréljük ezekre a szavakra, ez segíteni fog. Mondjuk, hogy elvárás! Még egyszer: elvárás!  Elvárás! Amikor hitben vagyunk, akkor elvárjuk azt, ha az ember elvár valamit, vagy számít arra, akkor izgalomban van, és így lehet eredményeket elérni!

A hit nem teljesen jelenti azt, hogy elvárunk valamit, a hit azt jelenti, hogy valamiről teljesen meggyőződtünk. És mivel teljesen meggyőződtünk arról, ezért teljes bizodalom van abban a dologban, és mivel teljesen meggyőződtünk arról, ezért, ad nekünk az reménységet, és elvárást! Amely egy bizakodó, bizalommal teljes, örömteli elvárást jelent.

Vagyis a hit mondhatjuk, hogy örömteljes, bizakodó, bizalmat jelent Istenben! Ha mondok neked valamit, akkor fogsz hinni abban, ha megbízol bennem. Vagy tegyük fel, hogy egy személyben van hited, de nekünk a hitünk Istenben van. Hitünk egy személyben, vagyis Istenben van! Nem csupán egy könyvben van a hitünk, csupán papír és tintában. Ezt nagyon meg kell ragadni!

Tegnap este hallgattam egy nagyon híres tanítót, aki az Igét verte le, mint oszlopot, de nekünk fontos látni, hogy ilyenkor hitünk van abban, aki mondta azt az Igét, vagyis fontos, hogy meg legyen a kapcsolatunk az Atyával, vagyis Jézussal. A mi bizalmunk nem ebben a könyvben van, hanem a bizalommal teljes meggyőződésünk abban a személyben van.

Vegyük pl. Ábrahámot, vagy ősatyáinkat, egyikkőjüknek sem volt még meg ez a Könyve, amit úgy hívunk, hogy Biblia. Csak a kapcsolatuk volt meg Istennel, Jézus neve sem volt meg náluk, egyszerűen csak bízniuk kellett abban, amit Isten mondott nekik.

Ezért, ha Isten mond neked valamit, - a Bibliában nagyon sokat találkozunk a reménnyel. Az ígéretnek a reménységét olvassuk pl. az Evangélium reménységét olvassuk, az üdvösség reménységét, a megigazultság reménységét, az Ő elhívásának reménységét, Isten dicsőségének a reménységét, az örök életnek a reménységét, a halottak feltámadásának a reménységét. Istent nevezi a Biblia a mennyek Istenének, és a reménység Istenének.

Vagyis a halottak feltámadásának a reménységéről is így beszélünk. Mondata-e Isten, hogy újra jön? Mondta-e Isten, hogy a halottak Krisztusban feltámadnak? És mi, akik megmaradunk, itt maradunk a földön, mi egy szempillantásban elváltozunk? Mondta-e ezt Isten? Hiszed-e ezt? Akkor mit jelent ez? Azt jelenti, hogy erről teljesen meg vagy győződve.

Ez azt jelenti, hogy nem bizonytalankodsz ebben, hogy vajon jön-e az Úr, vajon feltámadok-e, vagy így lesz, vagy úgy lesz? Nincs ilyen bizonytalanság bennünk, mert teljesen meg vagyunk róla győződve, hogy ez így igaz, hogy Ő visszajön, és a halottak feltámadnak, mi pedig elváltozunk. Tehát nem így merül fel, hogy van rá esélyünk, hogy esetleg így lesz, hanem teljesen meg vagyunk győződve róla, hogy ez így fog történni, ez a hit!

Azért, mert erről teljesen meg vagy győződve, mi az, amit ez számodra biztosít? Reményt! És a remény mi pontosan? Bizakodó, örömteljes elvárást jelent a remény. Ez mit jelent? Azt, hogy várja az ember, hogy ez megtörténjen. Várjuk, hogy Ő eljöjjön, egész hamarosan. Várjuk a harsonák megszólalását, és megjelenik a felhőben, és a halottak Krisztusban feltámadnak. Pontosabban a Krisztusban meghaltak, visszajönnek Krisztussal, és a testüket felöltik magukra. És mi is felöltjük magunkra velük együtt, a megdicsőült testünket.

Miért vagyunk erről teljesen meggyőződve? Azért, mert van hitünk, és mivel teljesen meg vagyunk róla győződve, ezért elvárjuk azt. Mielőtt az ember elvárna valamit, először meg kell róla győződnie, hogy az, az igaz-e? Erre szoktuk azt mondani, hogy meg kell alapozni a szívünket.

Ma ezt fogjuk sokszor használni, hogy meg kell győződnünk arról. Ha az ember, valóban meggyőződik Istennek az igazságról, akkor Isten képes őt minden álmai felett használni ezekben a dolgokban, mert ez a hit.

A világ sokszor kinevet minket, miközben minket Isten használ. Mi pedig be akarunk törni az áldásokba, miközben gúnyol minket a világ, de mikor bajba kerülnek, úgyis hozzánk jönnek segítségért. Bárki, aki ezt tette, régebben gúnyolódott, nyugodtan bejöhet közénk és az Úr őt is fogja használni.

Azért említem ezt meg, mert Haginnal is megtörtént, hogy könyveket írtak róla, ilyen könyveket, ő csak nevetett ezen. Volt aki, azt mondta, hogy fogadjon egy ügyvédet, védje meg az igazát, ő pedig csak nevetett. Kinevette. Azt mondta, hogy ha még azzal vádolnának, hogy az édesanyámat megöltem, akkor sem védekeznék. Mindig mondta, hogy engem csak kiváló szakértők kritizálnak.

Róma 8/24-25 Mert reménység által tartattunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért reményli is azt?

Valaki mondhatná, hogy hit által üdvözültünk. Mind a hit, mind a remény ide tartozik. Mi a remény? A világ úgy határozza meg a reményt, hogy – hát bizony jó lenne, szeretném azt.

Ha meg vagy arról győződve, hogy minden bűnödet elmosta Krisztus vére, és a neved fel van írva az Élet könyvében, akkor egy bizakodó, bizalommal teljes, örömmel teljes elvárás van benned.  És ha látjuk rajtad ezt az örömteljes izgalmat, akkor tudjuk hitben vagy.

Honnan tudod, hogy hitben vagy? Mert várod, hogy valami legyen. És teljesen meg vagyunk győződve arról, hogy az a dolog igaz. A Bibliában olvassuk, hogy Jézus azt mondta, hogy a te hited tett téged teljessé.

Lehetséges, hogy az orvos azt mondja, hogy ez az állapot, már nagyon előrehaladott, és nem tudják meggyógyítani. Ilyenkor hozhat-e a hited különbséget és változást abban? És honnan tudjuk, hogy valóban meg van-e a hited abban?

Az első pont, ahol észrevesszük, hogy már nem siránkozol, nem sajnálod magadat, nincs benned önsajnálat, és nem kérsz meg minden jövő, menő hívő embert, hogy imádkozzon érted, és nem próbálod már azt megszerezni többé, hiszed, hogy azt megkaptad. És amikor hiszed, hogy az meg van neked, és teljesen meg vagy róla győződve.

Mi az, amit az hoz neked? Egy bizakodó, örömteljes elvárással jelentkezik, elvárás van benned, hogy ezek a hazug tünetek meg fognak fordulni, és hogy a fájdalmak el fogják hagyni a testedet. És hogy te felépülsz, teljes helyreállítás lesz nálad, és jól leszel. Ez, ha így van nálad, akkor ez depressziót hoz-e? Nem!

Ez egy örömteljes örömet hoz! Egy izgalom van benned, hogy újra fogsz enni. Egy izgatottság van benned, ebben a dologban, és ha nem vagy ilyen izgatott, akkor nincs benned ez az elvárás, ha nincs benned ez az örömteljes izgalom, akkor nincs benned ez az elvárás!

Ha nincs benned ez az elvárás, hogy ez jön, akkor nincs benned ez a reménység. Azért vagyunk izgatottak a szívünkben, mert valami jót várunk, hogy az eljön. És azért várjuk, hogy az a bizonyos jön, mert az igazságról meg vagyunk győződve, hogy az úgy van, nem lehet másként. Ha láttatik, akkor nem reménység, ezt írja az Ige.

Ugyanezt a Zsidó 11/1 írja, hogy a hit a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ha a reménység már láttatik, akkor miért kell azt reményleni? Ha már láttuk, hogy az úgy van, akkor miért kell azt elvárni?

A látás az egy látott dolog, az nem reménység, látjuk, hogy az így van. Akkor kell hinni benne, amikor még nem látjuk, amikor nem látod, akkor kell még hinni!

Korinthus II. 5/7 Mert hitben járunk, nem látásban.

Ha látás szerint járjuk az életünket, akkor nem hitben járunk.

Márk 11/24 Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meg lesz az néktek.

Mikor lesz az meg neked? Miután már elhitted, hogy azt megkaptad. Mikor kell hinned, hogy megkapod? Mielőtt még meglátnád. Mondják, hogy – nem fogom hinni, hogy meggyógyultam, amikor még nem is látom. Akkor nincs benned a hit, nem hiszel.

Imádkozol, hogy – kérlek, Istenem gyógyíts meg, kérlek, Isten töltsd be a szükségeimet, és utána tovább reménykedgetünk, tovább imádkozgatunk, akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy várod, hogy meglátod. Várakozol és nézelődsz. Lehet, hogy már ezer imát elmondtál, és megnyerted az egyik szerencsejátékot is, az egyik talán tetszett Istennek, az egyik talán talált. Talán Isten megkedvel és megáld. Nem tudjuk, hogy van ez, majd meglátjuk.

Ebben nincs hit, nincs benne reménység. Ez nem hit így. Amit csak kívántok, mondja az Ige, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok és meglesz az néktek.

Ha hiszem, hogy azt megkapom, akkor meg vagyok arról győződve, hogy Isten hallott engem, és nekem ajándékozta azt, amit kértem tőle. Ezért elvégzett dolognak nevezem azt Jézus nevében!

De itt kint még nincs elvégezve, a gyógyító kenet ott van pl. a gyomorban és belekben a mai napon, amit most végez a Szellem, valaki bekapcsolta a hit kapcsolóját, de minden területen be kell kapcsolni azt.

Lehet, hogy a földön, ebben a látható birodalomban még nincs elvégezve, de én úgy szólítom azt, hogy az el van végezve. Ez milyen helyzetbe hoz engem? Az elvárásnak a helyére tesz engem! Mert a reménylett dolgoknak az alapját képezi a hit! Ez egy olyan helyzetbe hoz engem, hogy állandóan elvárással vagyok.

Látom-e még azt? Ha már látható lenne, akkor nem lenne rá szükségem, hogy reméljem azt. De én reménylem azt, hogy a testem megváltozik, elvárom azt, hogy az a pénz bejöjjön, hogy kifizessem a számlámat. És elvárom, elvárással vagyok, hogy az a föld eladásra került.

És elvárással vagyok, hogy az a mag hozzám jön, hogy elvethessem azt. Elvárással vagyok, és számítok rá. És miért vagyok ilyen elvárással? Azért, mert meg vagyok győződve róla, hogy az úgy van. Arról a bizonyos jóról meg vagyok győződve, hogy úgy van.

Róma 8/25 Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, kitartással várjuk.

Arra várakozunk, hogy meglássuk, hogy vajon megtörténik-e? Nem erre várakozunk. Meg vagyunk győződve arról, hogy az jön! Csak a kiszállítás időpontjában nem vagyunk biztosak, mert hisszük, hogy Isten meghallott minket, és odaadományozta nekünk, amit kértünk. És mivel meg vagyunk győződve róla, hogy így van, ezért a végkimenetelt várjuk, hogy mikor lesz. Mert jön!

Meddig kell fenntartanunk ezt a magas szintű bizakodó elvárást? Addig, amíg szükség van rá! El ne lankadjunk, a jó cselekedetekben, mondja a Biblia, és el ne dobjuk a bizodalmunkat. Azt a bizonyosságunkat, aminek az alapja a hit.

Ez tehát a hitnek a szép harcát jelöli, ez a mi részünk, ez az, amit nekünk meg kell tennünk. Elvárjuk a jelek, csodák és az erő megnyilvánulásokat is. Erről már a múltkor gondot viseltünk, már énekelnünk kellene ezt a dalt. A próba akkor jön ránk, amikor a napokból hetek lesznek, a hetekből hónapok, és a hónapokból évek, és akkor meg vagyunk kísértve abban, hogy egy kicsit lankadjunk. És az ördög pedig odaül a fülünkre, - ha ez megtörtént volna, akkor már réges-régen megtörtént volna, mondja.

Egy nap olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap az Úrnál. Egy év nem túl hosszú idő. Ez az egyik oka annak, hogy gyülekezetbe kellene lennünk. Másik oka, hogy állandóan kellene olvasnunk azokat a bizonyos bibliai fejezeteket, táplálni a szellemünket és azt ott belül felgerjeszteni, hogy nehogy arra a pontra süllyedjél, hogy úgy gondold, hogy ez már nem is fog megtörténni. Mert akkor elvesztetted a bizodalmadat, eldobtad magadtól.

Ábrahámot az Ige, a hitünk atyjának nevezi. Tanított-e minket az ő élete a hitnek a dolgában? Istennek a barátjaként írja az Ige őt.

Róma 4/17 Amint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged. Az előtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket.

A 16-os verset is vegyük hozzá, és onnan olvassuk:

16 Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy erős legyen az ígéret, az egész magnak, nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk.

Sok népnek az atyjává tettelek téged, mondja a 17-es versben Isten. 99 éves ekkor már, a felesége pedig 90. De akkor sem születtek gyermekeik, amikor 20 évesek voltak, most pedig már 90! Isten elkezd rajta munkálkodni. Mit tesz elsőként? Kijelenti az Ő akaratát, - sok nép atyjává tettelek téged. Megváltoztatom a nevedet, ezután nem Ábrám leszel, hanem Ábrahám.

Az autód nevét Fordról átnevezed kifizetett autónak! A házadat pedig átnevezed, az új neve: teljesen kifizetett ingatlan! Adósságmentes autó, és ingatlan. Elkezded így nevezni az ingó és ingatlan dolgaidat. Ki lett fizetve, az autó is, az autót is teljes végösszegben kifizettük. Adóságtól mentes. És erről meg kell győződni belülről.

És mivel meg van bennünk ez az elvárás, ez a reménység, ezért beszélünk így. Ábrám, azt mondja, hogy az én nevem, mint Ábrahám, sok népnek az atyja, ez ezt jelenti. És mivel ő a főnök, nem mertek neki nemet mondani, és úgy szólítják, hogy sok népnek az atyja.

Ilyenkor az ember elvárással van, hogy történik is valami, hogy jön az a pénz, és az adósság pedig eltöröltetik, vagyis elvárással vagy, hogy valami jó történik! Én dolgokat várok, hogy történjenek. Mindenki örvendezik, amikor jelek, csodák sokasága történik.

Honnan jönnek ezek, gondolkodik az ember? Istennek a dolga, hogy honnan hozza ezeket, nem a mi dolgunk, és ezek jönnek. Jelek, csodák és erők!

Kínában lehetett látni az elmúlt héten, hogy egy angyali mozdulás volt az égen. Egy angyali űrhajó lehetett. Annyira határozatlanok voltak, hogy mit tegyenek, ahogy ezt látták, és letiltották a repülőgépeket, nem indulhattak. Persze ufóknak hívták, mert nem tudtak neki nevet adni, de ez egy hatalmas fényjelenség volt, és terjedt az égen. Már kétszer megtörtént ez.

Obama látogatása előtti este történt, úgy emlékszem, a finneknél, és váratlanul ez az óriási fény megjelenik az égen, lefelé világít rájuk. Jaj, Obamát várjuk, hogy átvegye a Nobel díjat, amiért igazán nem tett semmit, mondja a riporter, és közben megjelenik az égen ez a fényjelenség. Az igazat mondta különben, a mai napig nem tett még semmit, ez csak mutatja, hogy mennyire értéktelen kitüntetés ez a Nobel díj.

Tehát elvárással volt Ábrahám. Nem csak szavakkal játszadozunk itt, ezt kell megérteni. Mert az emberek sok mindent beléd beszélhetnek. Pl. hogy van az a rossz lábad? Bocsánat, én úgy hívom, hogy ez egy jó láb, mert ez meggyógyult.

Én úgy nevezem ezt a lábat, hogy ez egy jó láb. Egyedül így fogod rávenni a Szent Szellemet, hogy munkálkodjon abban a lábban a hited által. Ez nem a szavakkal való játszadozás, hanem arról van szó, hogy valóban mit hiszel a szívedben ott belül.

18 Aki a reménytelenség ellenére, elvárással hitte.

Az elvárás és a reménység tehát a hitnek a karöltve járó társa. Mi a hit? A hit azt jelenti, hogy valamiről meg vagy győződve, és mivel meg vagy győződve arról a bizonyos dologról, hogy az úgy van, ezért az, téged abba az állapotba hoz, hogy azt elvárod, reményled, hogy megtörténik.

Vagyis mivel meg vagy győződve annak az igazáról, ezért elvárod azt, egy elváró élő reménységgel. Nézzük meg, mit mond az Ige?

18 Aki a reménytelenség ellenére, elvárással hitte.

Mit jelent, hogy reménytelenség ellenére? – Semmi oka nincs rá, hogy abba bizakodjon, reménykedjen, hogy ez megtörténik. A látható fizikai világban semmi okot nem lehetett volna hozni rá, hogy ugyan miért reménykedik. 99 éves volt már.

A drága párja Sára, 90 éves volt, akinek mikor még élő volt a méhe, akkor sem fogant. 20 éves korában sem tudott gyermeket foganni. Valóban reménytelenség ellenére való hit, mert semmi okuk nem volt arra a fizikai világban, hogy ők reménykedjenek és elvárjanak valamit.

Az internet hallgatók között is bizonyára van olyan, akinek azt mondták az orvosok, hogy semmi remény a felépülésére. De ha te hitben vagy, a hit működik, és a hit teljessé tesz. Tizenkét alkalommal mondta Jézus, hogy a te hited tartott meg téged.

Amikor a reményről tanítunk, akkor sokszor dühbe gurulnak az emberek, hogy, hogy táplálhatod őt reménnyel? Csak hazudtál az illetőnek, csak valami csalfa reményt tápláltál bele. Az én reményem élő reménység, ma is fogunk hallani bizonyságokat, valaki elmondja majd a bizonyságát. Vannak közöttünk olyanok, akik nem csalódtak, mert tudjuk, hogy a hit működik.

Mi a helyzet azokkal, akik hitetlenek, kétkedők? Őreájuk nem kell hallgatnod, nincs sehol a Bibliában, hogy Jézus azt mondta volna, hogy ne bizakodj ebben. Hanem azt mondta, hogy – bízzál. Olyan erősen bízzál, ahogy csak lehet, minden álmodat tartsd meg, és a hihetetlenben, a reménytelenben higgyél, amikor semmi okod nincs arra, hogy elvárjad azt.

Hogyan lesz ház abból, ha még munkahelyed sincsen? Mi a helyzet ezzel a gazdasággal? Nem lehet tudni azt, hogy hogyan, nem is kell tudnod, hogy hogyan, csak várd azt el, hogy Isten mozdul abban.

19 És hitében erős lévén, nem tekintett az Ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére.

Nem tekintett arra, hogy, hogyan van a teste, más fordítás szerint, nem foglalkozott azzal, nem tekintett rá! Vagyis, amikor a testére tekintett, akkor azt mondta, hogy – óh, én ezzel nem foglalkozom. Felejtsük ezt el. Minden nap kellett, hogy szembesüljön a 99 éves testével, és amikor a feleségére nézett, akkor a 90 éves feleségét kellett, hogy lássa, és ez az ő természetes látásuk szerint: áh, nincs erre semmi esély sem.

Nyugodtan törődjetek bele, hogy ez már nem fog megtörténni, egész sereg szaktudóst idesorakoztathatunk, mindegyik elmondja, hogy végre beletörődj, hogy nem lehet ebben a helyzetben segíteni. Orvosi hadsereget hozunk elő, és rá fogunk kényszeríteni arra, hogy ebbe a helyzetbe beletörődjél. És ekkor kell, hogy valami belül felemelkedjen.

Mivel nem szólunk bele a jogásznak a dolgába, hogy hogyan gyakorolja a törvényt, hogy hogyan praktizáljon, és az orvosnak sem mondjuk meg, hogy hogyan kezelje a beteget, ezért kérünk téged, te se mond meg nekünk, hogy hogyan higgyünk. Az emberek úgy gondolják, hogy mivel szakértők egy területen, ez szakértővé teszi őket minden más területen is. Ez pedig nem igaz. Nincs semmi, ami túl nehéz lenne a mi Istenünknek.

Hogyan tudnánk mindazt az adóságot kifizetni ilyen kicsi fizetésből? A kicsi bérnél nagyobb összegekre van szükség, de Isten képes nagyokat cselekedni. És nem kell tudnod azt, hogy miként, nem kell kérdezned az embereket, hogy miként, de történik ez. És Isten dolgaiba ne üsd bele az orrodat, mert a te dolgod nem az, hogy kérdezgesd az embereket, hogy miként lesz ez. A te dolgod, hogy azt elvárd. Elvárd, hogy jelek, csodák és erő megnyilvánulások legyenek.

Minden alkalommal, amikor egy törlesztést befizetsz a házadra, vagy az autódra, akkor kijelented, hogy én elvárással vagyok, hogy az egész összeget kifizetem, a testemet pedig gyógyultnak nevezem! A testemtől elvárom, hogy változzon, mert nem úgy gondolkodom, hogy ez így marad. Jelenleg több gyógyulás is van a testekben, mert előjön a hitetek!

Tehát nem abban gondolkodom, hogy rosszabb lesz a helyzet, hanem, hogy javul a helyzet. Mert egy javulást várok el! Nagyon sok ember van, aki beletörődik, belesüpped a helyzetébe, és nem várja el, hogy bármi változzon.

Megint sokan, nagyon keveset remélnek az élettől. Minden reggel úgy ébrednek, hogy attól a naptól az égvilágon semmit nem várnak. Elmennek a munkahelyükre, de semmi elvárás nincs bennük, hogy valami is jobbra fordul. Ezeket lehetne úgy nevezni, hogy szellemben lusták. Elmegy a munkahelyére, visszajön, eszik, tisztálkodik, lefekszik, felkel és így tovább.

Mondják, hogy beleuntam az egészbe, bárcsak többről szólna az élet. Többről szól, ha az ember helyesen veszi, ha nem rutinból teszed mindezt, mindig vissza és vissza ugyanoda.

20 Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitében, dicsőséget adván az Istennek.

Teljesen meg volt győződve, magas elvárással volt minden reggel, ez az ok arra, hogy minden reggel úgy kell kezdened, hogy hitközösségben legyél. Jöttek hozzám sokan gyógyulásért, és tudtam, hogy nem fogják megszerezni azt, mert a családjuk hitetlen környezete teszi őket tönkre. El kellett volna, hogy szakadjanak a családjuktól, hogy meggyógyuljanak.

De amiért jöttél, itt megszerezheted magadnak. Ha valaki kicsit úgy érzi, hogy lejjebb csúszott, akkor mondd azt a többieknek, hogy – mondd azt, hogy meggyógyultam! Mondd nekem azt, hogy minden adóságom ki van fizetve, és hogy jól mennek a dolgaim. Ezért mondja a Biblia, hogy el ne hagyjuk az egybegyülekezésünk helyét. Itt egy kis hit bottal kellene járnunk, hogy megpiszkáljuk a másikat, ha nincs elég hitben. Megbökdösni egy kicsit a másikat, hogy hé, te!

Róma 5/1-2 Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.

Istennek minden ígéretéhez hit által jutunk hozzá.

3 Nemcsak pedig hanem dicsekedünk a nyomorúságokban is, tudván, hogy a nyomorúság kitartást eredményez.

Miért dicsekedünk pedig? Azért, mert elvárással vagyunk, hogy ki is jövünk belőle.

4 A kitartás pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet szerez.

Azért, mert reménységben vagyunk, hogy átmegyünk rajta és kijövünk belőle, újra és újra. Isten nem változik, Isten nem hazudik, Isten soha nem vall kudarcot.

5 A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe, a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.

Mit jelent ez? Nézzük meg a Róma 10/11 versét, hogy választ adjon a Biblia erre.

11 Mert azt mondja az Írás: Valaki hisz Őbenne meg nem szégyenül.

Vagyis nem lesz csalódott! Soha nem fog csalódni. A keresztények mégis mondják tévesen, hogy soha nem lehet tudni, Isten mit tesz majd. Istenre nem lehet így támaszkodni. Nehogy nagyon bizakodjál ebbe a dologba. Miért nem csukod inkább be a szádat?

Mihez kezdesz az életed hátralévő részével, ha nincs benned látás, nincs benned remény, nincs benned elvárás? Mondta az egyik prédikátor a minap, hogy látás nélkül olyan az illető, mint egy halott. Ne legyünk többé csecsemők, hanem növekedjünk fel.

Nincs értelme annak, hogy az ember csalódottságban élje az életét. Ha az ember nem jelent ki semmit, akkor nem kap semmit. Sőt még azt is elveszti, amije volt. Vagyis mit fogunk mondani? – Jelek, csodák, és erő megnyilvánulások!

Jobban járunk akkor, ha kilépünk, még annak a kockázatával is, hogy elesünk és hasalunk egyet, mintha az ember egész életében ki sem lép, ül a helyén és nem csinál semmit. Tehát elvárjuk ezeket Istentől.

Kaptunk-e valamit ma ebből? Negyven evangélizációs alkalom előtt állunk, mi az, amit elvárok ezektől? Jelek, csodák, erő megnyilvánulások! Jelek, csodák, erő megnyilvánulások! Jelek, csodák, erő megnyilvánulások, ezeken gondolkodni is kell. Dicsérjük az Urat.

A kedd, ami most következik Izraelben, az Af hónap 9-e. A zsidók ilyenkor böjtölnek, a történelmük során, ezeken a napokon történtek a legnagyobb tragédiák. Tehát ha matematikus elmével próbálnánk a napokat beigazítani, lehetetlen lenne.

Nincs olyan nemzet a történelem során, ahol egy napra visszakeresvén történtek újra, és újra ezek, náluk mindig ezen a napon történtek a szörnyű dolgok. Isten figyelmeztette őket újból és újból, hogy más, és idegen isteneket ne imádjanak. Állandóan figyelmeztette, és ismételten figyelmeztette őket. Gyermekeiket feláldozták.

Az egyik király oly súlyos gonoszságot követett el, hogy Isten azt mondta, hogy itt betelt a pohár, és Jeruzsálemet ezért elpusztította. Tehát a történelem során az ellenség, kétszer is lepusztította ezen a napon a templomot. És más dolgok is történtek. Másként lehetetlen lenne, ha nem Isten keze lenne ebben. Mi az, amit ez mond nekünk? A Mennyei Mindenható keze van ezekben. Gondoltam, hogy megemlítem nektek ezeket.

Az izraeli utunkra még lehet jelentkezni, ott is nagyon erőteljesen várjuk a természetfelettiek megnyilvánulását. Dollárban kell fizetni, a forint erősödött a dollárhoz képest 2,5 %-ot. Minden héten fog erősödni, mondtam nektek, hogy így lesz. Isten hatalmas kezét várjuk. Csak egy jelzést adjatok a titkárságon, jelezzétek szándékotokat, hogy készültök.

Várakoztok-e valamire, van-e bennetek elvárás a mai napon? Nagyon sok komoly helyzet van. Ma meg fogjátok kapni. Evangélistáink is rendelkezésre állnak. Tudom, hogy ma egy nagyon izgalmas nap lesz a gyógyulások tekintetében.

Az újaknak meg kell érteni, hogy a hit mit jelent, hogy - meg vagy arról győződve! Meg vagy győződve, hogy az Ő sebeiben te valóban meggyógyultál, ahogy az Ige írja. – Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk. Akinek sebeivel gyógyultatok meg. /I. Péter 2/24/

Erről meggyőződöttség kell, hogy legyen a szíveden. Ha meg vagy győződve, akkor az mit jelent? Hogy elvárod, hogy megtörténjen az, amiben meg vagy győződve. Egy örömteljes elváró reménységben vagy.

A gyomorban van jelenleg a gyógyulás. A gyógyítások ajándékai, ami a Szent Szellem megnyilvánulásainak az egyike, jelen van, ez bizonyítja, hogy Jézus él, és az Ige működik, és figyeli az Ő Igéjét, hogy azt beteljesítse, gondja van az Ő Igéjére, hogy azt beteljesítse.

Jövő héten lehetséges, hogy a szavakról fogok tanítani, nagyon fontos terület ez is. Amit kimondunk, annak nagyobb a jelentősége és súlya, mint amit imádkozunk, pl. a férj és a feleség beszélget, vagy a legjobb barátoddal beszélgetsz.

Dicsőség Istennek! Ámen!


BÉKEVÁR FŐOLDAL