2008.08.08.

GONDOLKODÁSMÓDOD MEGVÁLTOZTATÁSA 1.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. augusztus 03.

 

 

Nézzük meg, hogy ma mivel támogat minket Isten Igéje, mert a következő hetekben arról fogok tanítani, hogy a gondolkodásmódunk helyes legyen, helyesen gondolkodjunk és ne tévesen.

Fel kell fedeznünk, hogy mindannyiunkban van téves gondolkodásmód.

Készítettem egy listát, és ezen 80 gondolat van, amin nem szabad gondolkodni. Mert ha rajtakapjuk magunkat, hogy ezeken gondolkodunk, ezek pontosan ellent mondanak Isten Igéjének.

 

  1. Korinthus 4/3

Az emberek a téves gondolataik által vannak elvakítva.

    Máté 5/14

    János 8/12

    9/5-ben hozzáteszi Jézus: - Míg e világon vagyok e világ világossága vagyok.

  1. János 4/17-ben pedig úgy végződik az Ige, hogy – amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. I. János 4/17 Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban.

 

Azért hangsúlyozom ezt, mert óriási különbség van aközött a két ember között, aki még kint van a világban és nincs újjászületve, ill. aközött, aki már újjászületett Krisztusban.

 

Én maga a sötétség voltam, nemcsak sötétségben voltam, hanem a sötétség voltam.

  1. Korinthus 6/14

A világ a sötétség, nem sötétségben van, hanem maga a sötétség.

 

Zsoltárok 1-ben mondja, hogy áldottak vagyunk, ha nem hallgatunk a gonoszok tanácsára, az istentelenek tanácsára, mert ők a sötétségben vannak.

Zsoltárok 1/1-2

Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, ez pedig azért szükséges, hogy végre elkezdjünk úgy gondolkodni, ahogy az Úr gondolkodik.

 

Azért olvassuk a Bibliánkat, hogy onnan meglássuk azt a gondolkodási módot, ahogy kell gondolkodnunk.

Fontos, hogy kiépüljön az a gondolkodásmódunk, amit a Biblia olvasása megkíván. Ezért van Bibliánk.

 

A megvallásainknak is a helyes gondolkodás irányába kell történnie, és a másfajta gondolkodásunkat pedig ki kell éheztetnünk.

 

Az az ember áldott tehát, aki nem hallgat a gonoszok tanácsára, mert a gonoszok maguk a sötétség.

A 14-ben pedig azt olvastuk, hogy ne legyetek felemás igában az istentelenekkel, a gonoszokkal. Mert mi köze van a megigazultságnak a hamissággal, mi a közössége a világosságnak a sötétséggel?

Tehát nem azt mondja, hogy a sötétségben vannak, hanem ők maguk a sötétség.

 

Ebben a gondolatmenetben továbbhaladunk és Józsué 1-ső fejezetére megyünk, ugyanis a gondolkodásmódunk igen meghatározója annak, hogy hogyan halad az életünk, mert egész gyermekkorunk óta, egy bizonyos gondolkodásminta szerint neveltek minket. Ezt meg kell változtatni és bizonyos területeken szükség van arra, hogy elhaljanak az elvetett magok, ezt be is fogjuk látni.

 

Józsué 1/8

Emlékszünk arra, hogy - Elküldte az Ő Igéjét és meggyógyította őket, mert a világosság, a fényesség az Igéből jön.

/9/

Ez az Igének a fontossága, hogy – ismerjük.

 

Valakivel beszélgettem és a következő Igénél kötöttünk ki

Zsidó 4/12

Azért fontos ezt megnézni, hogy tudjuk, hogy miként lettünk teremtve, és magunkat úgy kell megkülönböztetni, ahogy Isten Igéje teszi.

  1. Thesszalonika 5/23

Olyan rendszer szerint kell magunkat tekintetni, hogy szellemi lények vagyunk, van lelkünk és testben élünk.

A lelkünknek pedig része az intellektuális énünk, vagyis az értelmünk: az elménk, a gondolataink és az akaratunk.

Az egész lényünk is hármas részből áll: szellem, lélek és a test, és a lelkünk is hármas felépítésű.

 

Amikor újjászületünk a szellemünk új teremtés lesz és Istennek az örök élete impartálódik a szellemünkbe!

 

Ha visszalapozunk a II. Korinthus 4/6-ra és elolvassuk: Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon!

Mondja az angol fordítás, - mert az Isten parancsolta meg, hogy sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szíveinkbe, hogy megismerjük Isten dicsőségét, mely ragyog a Jézus Krisztus arcán.

Amikor a szívünkről olvasunk, akkor tudni kell, hogy szellemünkre gondol az Újszövetségben, tehát nem a lelkünkre gondol, hanem a szellemünkre.

 

Amikor új teremtések leszünk Krisztusban, akkor a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. És Isten örök élete impartálásra került a szellemedbe, vagyis újonnan születtél.

Ezt meg kell érteni! És amikor a szellemünk újonnan született, akkor azt táplálni kell, növekednie kell, és ha felnövekedett képes lesz vezetni téged az életed minden területén, minden nap, minden döntéshozatalban.

 

Az újonnan született szellemed, mert amikor újonnan születtél akkor még egy csecsemő vagy, ezért mondja az Írás az I. Péter 2/2-ben, hogy kívánkozzatok az Ige tiszta, hamisítatlan teje után, Isten romolhatatlan Igéje után, hogy azon növekedjetek.

 

Amikor tehát növekszünk a szellemünkben és a Róma 12/3-ban tanácsolja, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti szellemetek megváltozása által. A ti gondolkodástok megújítása által, mert rossz a gondolkodásunk, elmerülünk a világ dolgaiban és nem az igazságot gondoljuk és nem Isten gondolatait gondoljuk úgy ahogy kellene, hanem egy úgynevezett világi agymosásban van az elménk és úgy gondolkodik.

A világgazdaság szakértői, az időjárás szakértői, a politikusok sora, a hírek, a hagyományok, mások vélekedései – mindegyikből egy-egy hazugság jön elő és ez mind az ördög műve, és a világban ez ér minket.

És ne ehhez váljatok hasonlóvá, figyelmeztet az Ige minket. Ne szabjuk ehhez magunkat, hanem a gondolkodásunkban másként gondolkodjunk, és itt a hústestről is beszél, mert a hústesnek is van egy gondolkodásmódja.

Nem a fizikális hústestről beszélünk ilyenkor, nem a hústestre utal a Biblia, mert azt írja az Ige, hogy a testünk a keresztre feszíttetett.

Mi történik, ha a testünket a keresztre feszítettük? - Meghalt!

 

De a hústest természetéből kifolyólag van egy gondolkodásmódunk, - a test gondolata, mondja az Ige.

 

Amikor a szellemünk újonnan születik és kifejlesztjük benne a hitünket, az mindenre képes, egyedül a gondolkodásmódunk, a téves gondolkodásunk korlátozza.

 

Azt írja az Írás, hogy – az Ő sebeivel meggyógyultál.

Azonban amivel a világban találkozol, pl. az orvosi jelentések minden ezzel ellentétes lesz. Miért? Mert a világ elméjét az ördög, e világ istene elvakította.

 

A hit pedig hallás által munkálkodik, mert hallásból van. Nem csak, hogy szellemben fel kell épülni, hanem hozzá kell csatolni a helyes gondolkodásunkat, a téves gondolatokat pedig el kell távoztatni.

Mert egész nap ücsörögve a negatív gondolatokon rágódunk, a kétségeken, a hitetlenségen, ami teljesen ellentétes az Írásokkal.

 

Két imakönyvvel kezdtük sok-sok évvel ezelőtt. Tizenhat éve volt egy ember, bénult volt és meggyógyult. Már kerékpározott és egy kőben a biciklije felborult, ráborult az emberre, egy autós megállt mellette és megkérdezte, hogy – hogy lehet, hogy már ilyen kora reggel részeg vagy?

 

Egy szorgalmas emberről volt szó, akinek nagy megpróbáltatásai voltak, továbbra is tette a megvallásait, mert az egész könyvet reggel és este végig imádkozta minden nap. Hónapokon keresztül tette ezt. Visszajöttek a tünetei és ismét a botra kellett, hogy támaszkodjon. A gondolataiban volt a hiányosság, rosszul gondolkodott, de a megvallásait megtette.

Az Úr megjelent neki személyesen és kijelentette, hogy – Meggyógyultál!

És minek kell a bot? - kérdezte tőle.

És az Úr eltűnt. Nem rögzült ugyanis ebben az emberben, hogy Ő meggyógyult. Az igazság alapelvei benne voltak, de a gondolataiban nem volt még jelen.

Szorgalmas volt a megvallásaiban, szinte gépszerűen mondta a megvallásokat.

A szívvel hiszünk a megigazulásra, ugyanez az igazság az üdvösségre is, vagy hisszük a Jézust, vagy nem.

Ha nem hisszük Jézust, akkor arra van szükségünk, hogy egy kijelentést kapjunk róla.

Én egész életemben hittem Jézust, de 33 éves koromig nem voltam újjászületve. Elteltek az évek és hittem.

A probléma az volt, hogy nem tettem róla megvallást, nem gyakoroltam a szabad akaratú hitemet, vagyis nem fogadtam be Jézust a szívemben.


A szívemben nem volt kérdés, hogy az Úr Jézus él, és sokan voltatok ti is, akiknek nem volt kérdés a szívetekben, hogy él Jézus, feltámadt a halálból de nem vallottátok meg, nem voltatok újjászületve. Ezért mindig azzal kezdjük, amikor egy jelölt áll ellőttünk, hogy megkérdezzük – miben hisz?

Erről szól Isten Igéje, hogy meggyőzzön minket, a szellemünkbe világosságot hozzon, hogy úgy van.

Ő világítja meg a szellemünket, és naponta Ő vezet minket. Nekünk hallanunk kell Istentől.

 

János 17-ben mondja nekünk az Ige, hogy amit hall a Szent Szellem az Atyánál, azokat szólja nekünk. Ezt a szellemünkbe szólja és a szellemünknek fel kell, hogy továbbítsa az elménknek. És aztán az elménk lebeszél minket ezekből az áldásokból. /!/ - Hát ez úgy sem fog működni.

A másik is meghalt. Ez soha nem működött igazán.

Ez az ördögnek a játszótere. Ez az egyetlen belépő útja az életünkhöz, amihez hozzáfér, - az elménk és ott munkálkodik, és mindig is ott munkálkodott az egész életünkben.

 

A mély megérzéseinkre hagyatkozunk és a külső hatásokra.

Nekem mindig volt egy olyan érzésem, hogy 33 éves koromban meg fogok halni, de nem akartam meghalni 33 évesen, nem is terveztem így, és nem is haltam meg. De a szomszédom meghalt, pontosan ebben az évben, mert a démon őt ragadta meg.

Azok a félelmek, amik a környékünkön ott voltak és munkálkodnak rajtunk, 

és ő az, aki gondoskodik arról, hogy jól meg is sértsen, - már régóta idejársz, de mostantól már ne járj többet. Ezek láttató szellemek.

Hogyan lehet felismerni ezeket? - Rossz, téves és gonosz gondolatminták jönnek hozzánk.

Igazságot mondok, amikor a magyarokról beszélek, hogy gondolkodnak, téves fellegvárakat dédelgetnek, és régen dédelgetik ezeket.

 

Néhányan úgy gondolják, hogy szent emberek, és valóban szeretik az Urat, biztos vagyok benne, a helyes dolgokat akarják tenni, de ott vannak ezek a démonikus fellegváraik, meg nem bocsátásaik, ahogy megyünk a listán, végig látni fogod, hogy mennyi van, és ezek mind bebörtönöznek bennünket, mert az elménk az igazi börtönünk, az az, ami visszatart minket, hogy Istentől a legjobbat elvehessük. Óriási börtön, de mi szabadok leszünk, és lesznek, akik megsértődnek, de mások meg szabadok lesznek. Mindig lesz valaki, aki megszabadul és így megyünk előbbre, mert Istentől a legjobbat akarjuk az életünkre.

 

Sokan gondolják, hogy az igazság szabaddá tesz minket, de nem így van igazán, nem ezt mondja. Megnézzük ezt az Igét, ezzel fogom ma a tanítást befejezni. Nem szeretnék senkit megbántani a gondolatok területén.

 

János 8/31-32

Isten Igéje az a mag. A sátán azért jön, hogy ellopja tőled ezt a magot. Nézzük ezt a Márk 4 fejezetében. Azt kell meglátnunk, hogy miként jön hozzánk az ördög, milyen úton jön hozzánk.

 

Márk 4/14 A magvető az Igét hinti.

Szeretném, ha figyelnétek a 15-ős versre, - de amint hallják, vagyis hallották az Igét.

Nem a sötétségben lévőkről szól itt a 15-ős vers, hanem az újonnan születettek, akik hallották az Igét.

-         Amint hallják az Igét, azonnal eljön a sátán és elragadja a szívükbe vetett Igét.

16-os versben van, hogy amint hallották az Igét, örömmel fogadják, de amikor nyomorúság, vagy háborúság támad, azt mondják, - távozz te is abból a szektából, - azonnal megbotránkoznak. Ők is hallották az Igét, ők is befogadták, de jött a nyomorúság, háborgatás.

 

/18/ mondja megint, hogy azok, akik az Igét hallják, és jönnek a világi gondok, és a világ csalárdsága, egyéb dolgok kívánsága, és elfojtották az Igét és ezért nem terem gyümölcsöt.

/20/ akik hallják az Igét és beveszik.

 

Tehát a sátán azonnal ott terem érvelésekkel, kérdésekkel és ellopja az Igét.

A magot nem lehet felnöveszteni érvelésekkel és különböző tervekkel.

Az egyik legnagyobb trükkje az ördögnek, azt mondja, hogy – micsoda lehetőséget szalasztottál el? Akkor is lopott tőled.

 

Azoktól az emberektől, akik maguk a sötétség, azoktól távoztasd el magad. Ha Isten Igéje ellen érvelnek, akkor távozz el tőlük.

 

Amikor eljöttem, hogy misszionárius legyek, akkor bedugtam a két fülem. Nem hallgattam meg a jó tanácsaikat, semmit. Isten nem őket hívta el, úgysem értették volna meg.

Amikor az a gondolat ér minket, hogy belekerültem ebbe a helyzetbe, és ebből nincs kimenekedés, itt fogom végezni. Majd miután meditáltunk az Igén, megvallottuk az Igét, és még mindig jön ez a gondolat, ez gonosz gondolat, ki kell éheztetni, ki kell böjtöltetni, hogy meghalljon.

 

Mindig jönnek a kérdések, a kérdések mindig a kétségeken táplálkozva jönnek hozzánk.

Az igazság az, ami tényleg szabaddá tesz minket.

 

Nem olyan nagyon rég, de mióta az Úrban vagyok, tehát az Ige kezdetétől az életemben, teljesen lenyűgöz engem, hogy mennyire működik az Ige. És ami még ennél is nagyobb csoda, hogy amikor megszerzem, - közvetlen előtte a fejembe jönnek ezek a gondolatok, a kétségek, a hitetlenség, az érvelések, az okoskodások, /és nagy súllyal jönnek/ akkor mindig azt mondom, hogy na most dicsérem Istent, mert az utolsó lövéseit lőtte ki az ördög.

 

Akkor tudod, hogy – most meg van neked!  Már el is felejtettem, hogy imádkoztam erről, és jönnek a kétségek sorba, akkor tudom, hogy jön felém a válasz.

 

Imádkozom valamiért, és azután elengedem azt a dolgot. Mikor egy akaraton imádkozom veletek, megtettük az egy akaraton való imánkat, onnantól kezdve többé nem gondolkodom róla. Két hét múlva jön a hitetlenség gondolata, megkísért, akkor mondom, hogy – ó igen! Emlékszem rá, imádkoztam érte és most meg van!

 

Mert a hitetlenséget nem hozhatja Isten, csak az ördögtől lehet, és az utolsó nyomást próbálja ránk tenni. Így működik, harminc év óta tapasztalom, hogy így működik.

 

Tehát próbálunk ránehezedni a gondolataink fontosságára. Ki kell böjtöltetni magunkból néhány nem oda való gondolatot. Keresztények mikor böjtről van szó, akkor azt gondolják, hogy az ételek dolgában kell böjtölniük.

 

Az Úr azt mondta nekem, hogy nem kell, hogy az étel dolgában böjtöljél, a gondolataidat böjtöltesd ki.  A rossz gondolataidat. A többi jön.

 

Ma eleget beszéltünk erről bevezetőként, úgy gondolom, ahogy én bizonyságot tettem arról, hogy az Ige működik az élet bármely területén, mindegy mi az, vállalkozás is lehet, akár egy vállalkozó üzletembert tekintünk, ha az Igét odaadod neki és megtanul élni vele, az olyan lesz, mint mikor a gyermeknek a cukorkát odaadod, annyira fog örülni neki. Ha pedig jönnek a kétkedés gondolatai, akkor azt kell mondanod, hogy – itt most nem ragadok le, hanem jön a győzelem, és most vetettem meg az alapjait.
Egyre többet fogunk ebben a témakörben tanulni és fel fogjuk ismerni a végére, mert ez a hústestnek a gondolkodása, a testnek a gondolata, ahogy a Biblia mondja. A testnek a gondolata mindig beszélgetne hozzád, hogy miről is gondolkodjál. Egész nap mondaná, hogy miről gondolkodjál.

 

Egy bizonyos rovarral egy kísérletet végeztek tudósok, betették egy nagyobb üveg edénybe és lefedték a tetejét, és ahogy ki akart menekülni a rovar, mindig felugrott a tetejére és visszaesett. Hosszabb idő után levették a tetejét az üvegnek, és azt tapasztalták, hogy a rovar ugyanolyan magasságig felugrott, mint addig és visszaesett.

 

Ez az elménk bekeretezett volta, lezárja a hitünket. Néha így erőt kell venni magamon és kényszeríteni magam, hogy nem így gondolkodom.

 

Példa erre, amikor azt mondjuk valamire, hogy ez túl drága, ezt nem engedhetjük meg.

És akkor elszégyellem magam, és azt mondom, hogy ez nem az Úr bőségének a szelleme és akkor döntök úgy, hogy ezt már csak azért is megveszem, hogy legyőzzem azt a gondolatot, de nem vagyok ellene a jó alkuknak, ki kell alkudni a jó árakat.

 

Nem arról van szó, hogy szórjuk a pénzünket, de nem engedjük meg azt sem, hogy a szegénység szelleme szorongasson minket. Tehát magunkat ki kell terjeszteni ebben, szélesedni, tágulni kell, és nem engedjük, hogy az életünk felett ott legyen ez a befőttesüveg tető, hogy ne tudjunk a fölé ugrani.

 

Most megvallást teszünk, és kérem, mindenki mondja teljes meggyőződéssel, hogy

-         nem vagyok földhöz ragadt. Felkészülök arra, hogy felmegyek a következő szintre, ezért dicsérem Istent. Megváltoztatom a gondolkodásmódomat, és úgy fogok gondolkodni, ahogy az Úr teszi, és úgy fogok gondolkodni magamról, ahogy az Írás mondja, Isten igazsága vagyok Krisztusban és gyarapodom, és gyógyult vagyok, és teljes vagyok Jézus nevében!

                             Ámen! BÉKEVÁR FŐOLDAL