2011.02.08.

KORAI ÉS KÉSŐI ESŐ!

Jegyzet Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításából
2011. február 06.

 

Ami ma nagyon erőteljesen a szívemen van, a korai és késői eső, és erről szorongat Isten Szelleme, és erről fogok ma szólni, ezt fogom tenni.

Jakab 5/7-8 Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé, a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg korai, és kései esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.

Nagyon sok minden van ebben az igeversekben. Először is a régiek már tudjuk, hogy az Úrnak van a visszajövetele, amit mi nap, mint nap nagyon várunk. Mondjuk minden nap, hogy Uram jövel! És az Ige írja, hogy az Úrnak eljövetele közel van. És ezt több mint kétezer évvel ezelőtt írták, minden nap közelebb van az Úrnak eljövetele, és azt írja, hogy készítsük fel erre a szívünket, erősítsük meg ebben a szívünket, ne lankadjon el a szívünk.

És azt is értsük meg, hogy miért nem jött még el az Úr értünk, hiszen a Szerelmetes eljön az Ő szerelméért, alig várja, hogy láthasson minket. Miért nem jön még el az Ő Mennyasszonyáért? Kiderül ebből a versből, mert azt írja, hogy – Legyetek azért atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig, mert a szántóvető ugyan várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja. És nézzük meg, hogy mire vár? Míg korai és kései esőt kap ez a drága föld.

Vagyis az Urat visszatartja valami az eljövetelével, kapcsolatosan. Az Úr visszajövetele, és ezek az esőzések időzítésében, függvényében vannak egymásnak. Az Úr maga béketűréssel vár, míg ez a termőföld, amit bevetett, korai és kései esőket kap. Maga az Úr várja ezt!

Erről akarok szólni ma, és kutatjuk az Írásokat, a korai és kései esőkről, mert ha nagyobb világosságot akarunk kapni, sehol máshonnan nem jön, csak az Írásokból. Meg fogjuk nézni ezeket, olvasni fogjuk, forgatni fogjuk, kérdezgetni fogjuk ezeket az Írásokat, és világosságot várunk a Szent Szellemtől, mert csak Ő tudja hozni a világosságot.

Korai és kései esőket vár tehát az Úr. – A korai esőket Izraelben ősszel hullatja az Úr, miután bevetik a földet maggal, utána szükséges egy bőséges esőzés, hogy annak a magnak a növekedése biztosítva legyen, hogy felserkenjen a mag, hogy életre keljen és elkezdjen növekedni. Ezek a korai esők, amit Izraelben az őszi esőknek is szoktak nevezni.

Írja az Ige a kései esőket is. A kései esők Izraelben tavasszal esnek, tavasszal áztatják meg a földet és ezeknek az eső sorozatnak az a funkciója, hogy további növekedést adjon az elvetett gabonának, kukoricának, árpának addig, hogy az aratás bőséges legyen. Megfelelő időben jön, az aratás előtt, az aratás megkezdésekor már nem lehetnek esők, mert zavarnák az aratást. Meg van az ideje ennek, tavasszal kell, hogy jöjjenek ezek a kései esők, azt biztosítván, hogy bőséges legyen az aratás, vastag búzatáblák legyenek, és le lehessen aratni.

Zsoltár 84/6 Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt bizony, áldással borítja el korai eső.

És ahányszor olvassuk a Bibliában, az esők, még a siralom völgyét is, Isten megöntözi, hozva ezeket a korai esőket, áldássá teszi. Biztosak lehetünk abban, ha Isten esőket hoz, meg vannak azzal az Úrnak a tervei, amit el szeretne azokkal végezni. Áldássá szeretné változtatni, még a siralom völgyét is. Hányszor látjuk az életünkben, amikor úgy érezzük, mintha a siralom völgyén mennénk át. És ne felejtsük el, hogy Isten rendelt nekünk esőket.

Jakab levele úgy írja, hogy a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét. Egy másik fordítás szerint, földművest olvasunk. És ha tovább olvasgatunk a gyümölcstermésről, akkor János Evangéliumában a 15 fejezetében olvasunk a szőlőtőről, a szőlővesszőkről. Meg kell néznünk, mert tudnunk kell, hogy mi a célja az Úrnak az esőkkel. Mutatja a következő vers, hogy milyen gyönyörű, milyen szoros kapcsolatban állunk mi az Úrral, mennyire egyek vagyunk az Úrral, és hogyan funkcionál ez az egység az életünkben.

János 15/1 Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.

Jézus kihangsúlyozza, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Vannak más szőlőtövek is, de én vagyok az igazi, kihangsúlyozza ezt magáról Jézus. És az én Atyám a szőlőműves, aki gondozza a szőlőjét.

5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

Ezt tudomásul kell venni, akármennyire gondoljuk, hogy Jézus nélkül is boldogulunk, ez nem így van. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És hozzáteszi, hogy aki énbennem marad, én pedig őbenne, nagyon szoros közösség ez. Én Őbenne, és Ő énbennem, az terem sok gyümölcsöt. Ebből kihallatszik, hogy a szőlősgazda nem hiába tartja a szőlőjét, hanem a szőlős gazdának érdekeltsége van a szőlőjével. Ugye azt szeretjük, ha bőven terem a szőlőnk.

8. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.

Kétszer hangsúlyozza, az 5-ös, 8-as versben is ráteszi a hangsúlyt, hogy – abban dicsőíttetik meg az én Atyám, ha sok gyümölcsöt teremtek. Vagyis ez a fajta gyümölcstermés, ami a szőlőtövén hajtó ágaknak, indáknak van, ezeknek a feladata a gyümölcstermés. Ezek lennénk mi, Krisztus teste, akinek nem csak az a feladatuk, hogy bolyongjanak itt a világban, vagy örvendezzünk Isten szeretetében, hanem gyümölcsöt kell teremnünk.

Sőt, sok gyümölcsöt kell teremnünk, mert ebben dicsőíttetik meg az én Atyám. Az Atya pedig dicsőséget szeretne venni az életünkből. A gyümölcsözéshez pedig öntözések, esőzések szükségesek. Bármilyen jó minőségű a szőlőtő, gondozhatja az Atya, kigyomlálja, felkötözi, de ha nincsenek esőzések, akkor nem lesznek szép szőlőfürtök.

Ez mutatja, hogy ezek a korai és kései esőzések mennyire fontosak, az Úr visszajövetele ezzel kapcsolatos, ahogy olvastuk a Jakab igeversben. Maga az Atya is béketűréssel várja a korai és kései esőket.

Hóseás 6/3 Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az Ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a kései eső, amely megáztatja a földet.

Bennünk van-e ez a törekvés az Úr ismeretére? Biztat bennünket, hogy törekedjünk megismerni az Urat. A Zsoltárokban a korai esőkről olvastunk, hogy még a siralom völgyét is áldássá teszi, most a Hóseásban a kései esőről írja az Ige, hogy olyan bizonyosan jön el hozzánk az Úr, mint a kései eső, ami el van rendelve, hogy megáztassa a földet.

Biztosra vehetjük tehát, hogy az Úr eljön, biztosra vehetjük, hogy lesznek ezek a kései esők és ezek a kései esők megelőzik a bőséges aratást. Szükségesek ezek.

Eljön hozzánk, mint a kései eső, amely megáztatja a földet, nagyon jó ezt tudni. További gyönyörű versek a korai és késő esőről.

Jóel 2/21 Ne félj, te föld! Örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr!

22. Ne féljetek, ti mezei vadak! Mert zöldülnek a pusztának virágai; mert a fa megtermi gyümölcsét; a füge és szőlő is kitárják gazdagságukat.

23. Ti is, Sionnak fiai! Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban.

Bátorít minket, hogy Sionnak fiai örvendezzetek, vigadjatok, ne féljetek, eljönnek ezek az esők, és igazság szerint fogja adni az Úr. Ez az Ő megigazultsága. Nem a mi érdemeink szerint jönnek ezek az esők, az Ő igazsága szerint hullat nekünk korai és kései esőt az első hónapban.  Nézzük mi lesz az eredménye.

24. És megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat.

25. És kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkre tett a szöcske, a cserebogár, a hernyó és a sáska; az én nagy seregem, melyet rátok küldöttem.

26. És esztek bőven és megelégesztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti Isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem.

Ezt nagyon örömmel szoktam olvasni. Nem kell többet szégyenkeznünk semmiért. Ki gondol a múltbeli veszteségeinkre, az Úr kipótolja ezeket. Amit ellopott a cserebogár, a szöcske, a sáska, az Úr bőségesen pótolja majd ezeket, és nem pironkodik többé az én népem, mondja az Úr.

27. És megtudjátok, hogy az Izrael között vagyok én, és hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek és nincs más! És soha többé nem pironkodik az én népem.

Megismétli az Úr, hogy nem pironkodik az én népem.

28. És lészen azután, hogy kiöntöm Szellememet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.

Hogy jönnek ezek a korai és késői esők? Úgy, hogy az Úr kiönti az Ő Szellemét minden testre.

29. Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én Szellememet.

30. És csodajeleket mutatok az égen és a földön; vért, tüzet és füstoszlopokat.

31. A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja.

32. De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül; mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, amint megígérte az Úr, és a megmaradtak közt lesznek azok, akiket elhív az Úr.

Nagyon gazdag rész, közli azokat a korai és késői esőket, amikor beborítják a földet, hogy milyen áldások várnak akkor, az emberre. Az Úr Szellemének a kitöltése ez, és azt is közli velünk az Úr, hogy ez az utolsó napokban lesz. Lészen azután, miután megjöttek ezek a korai, és kései esők, amire maga az Úr is vár.

Az utolsó napokban lesznek, hatalmas áldásokat foglal ez az Igesor magába, és tudnunk kell, hogy az Úrnak egy szava sem esik a földre. Nem kell többé pironkodni az Úr népének, kipótol minden veszteséget az Úr, megvigasztal minden gyászolót. És bőséges lesz az aratás, kitölti a Szellemét minden testre.

Azt is leírja, hogy milyen hatalmas jelek, történések lesznek az Úr eljövetele előtt. Írja, hogy a nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljön az Úrnak nagy, és rettenetes napja.

Csak érdekességképpen jelzem, hogy a 2012-es évben több nap és holdfogyatkozás lesz. Ezek a zsidó ünnepekre esnek majd, és ezek nagyon fontosak a zsidók életében, nagyon fontos történések vannak ilyenkor, érzékeljük, hogy az idő közel, és nagyon izgalmas napokat élünk.

Ezt csak mellékesen jelzem, a szívünkben tudjuk, hogy az Úrnak időzítései bizony nagyon közel vannak. Zakariás könyvében is kutatunk a korai és késői esők kijelentései körül.

Zakariás 10/1 Kérjetek esőt az Úrtól, a kései eső idején.

Nagyon furcsa ez a vers, amikor először olvastam, elgondolkodtam rajta, hogy Uram, ha a kései esők idejét éljük, és ezt írja itt az Írás, hogy a kései esők idején kérni kell az esőt az Úrtól.

Vajon miért mondja ezt az Úr nekünk, ha a kései esők ideje eljött, létezik, hogy mégsem esik az eső? Ha ez nem így volna, akkor az Úr nem mondaná, hogy kérjétek az esőt az Úrtól. Felszólít rá, hogy itt van a kései esők ideje, az Úr szinte kiálltja, - kérjétek az esőt, a kései eső idején! Miért mondaná az Úr, ha nem azért, mert vannak visszatartó erők. Vannak akadályozó erők, amelyek meg akarják gátolni, hogy a kései esők leessenek a földre, és hogy ki tudja Isten árasztani az áldásait.

Ezt az Úr neked és nekem mondja, vagyis ez egy imapont, amire felszólít az Úr. Hogy, igen lesznek kései esők, de nektek kérnetek kell azt az esőt. Ha nem tudunk róla, akkor nem tudjuk, hogy kérjük. A Szellem kell, hogy figyelmeztessen minket, hogy itt van az ideje, hogy kérjük ezt az esőt. Nagy esők kiáradása előtt vagyunk, de hogy azok az esők leessenek, kérnünk kell az esőt.

A korai és kései esőknek nem csak Izraelre vonatkozóan van egy időkerete, és nem csak évről-évre látogatják meg a Szent földet a korai és késői esők. A gyülekezeti korszakra vonatkoztatva is tapasztalhatjuk, hogy Isten elküldi a gyülekezeti korszaknak az elején a korai esőket, és azután látjuk, hogy újabb és újabb esőzések vannak.

Meg fogjuk nézni, hogy most jelenleg hol tartunk, valóban a kései esőzések leesése előtt vagyunk. És hogy vagyunk ezen az időtengelyen, ha az Úr ezt is számon tartja? Erről fogunk egy kicsit az Újszövetségbe belenézni.

Emlékszünk a pünkösd napjára, ez egy nagyon közismert nap, eredetileg a zsidók ünnepe volt, amikor Jézusnak a tanítványai a Felső házban várakoztak, ahogy Jézus elmondta nekik, egy szívvel, lélekkel együtt imádkoztak, és egyszer csak nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, eltelte az egész házat. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindegyikre azok közül, és megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, írja az Ige, és kezdének szólni nyelveken, ahogy a Szellem adta nékik szólniuk.

Ezek a korai esők a gyülekezeti korszakban, az első öntözések, hatalmas eső volt ez, a Szellem kiöntötte az Ő hatalmas jelenlétét, és beteljesedtek mindnyájan, akik ott voltak, és elkezdtek szólni nyelveken, amelynek szemmel látható jele is volt, mert úgy tűnt a kívülállók számára, mintha részegek lennének.

Majd Péter próbálja menteni a helyzetet, és mondja, hogy – figyeljetek, nem úgy részegek ezek, mint ahogy ti gondoljátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megíratott Jóel prófétánál.

Péter egy óriási prédikációt tart a Szellem ereje által. Azt mondja, hogy nem úgy, részegek ezek, ahogy ti gondoljátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától, és lészen az utolsó napokban azt mondja az Isten, kitöltök az én Szellememből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak és a ti véneitek álmokat álmodnak.

Szinte szóról szóra elmondja, amit Jóel prófétának Isten a szájába adott a Szellem által. Péter idézi, szintén Szellem által. Tehát hivatkozik rá, hogy ez az a kitöltés, amiről szó volt, az Írásokban, ezt látjátok most. Itt indult a gyülekezeti korszak. A gyülekezeti korszaknak ez az első nagy öntözése, itt kezdődtek a korai esők. Ez az a pont.

A korai esők folytatódtak az Apostolok Cselekedetei elején, látjuk, hogy újabb és újabb esőzések voltak. Hiszen, ha az Úrnak a szívét vizsgáljuk, már az Ésaiás könyvében írja, a 27/3-ban, hogy: Én az Úr őrizem azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa. Éjjel, nappal megőrzöm azt, tehát az Úr szíve folytonosan öntözni akarja az Ő örökségét.

Ezt írja, éjjel, nappal megőrzöm azt. Tehát az Ő öntözésében egy oltalom és egy megőrzés is van. Ezért oly fontos az, hogy a gyülekezetbe elgyertek hétről-hétre, hogy az Ige megmosson, megöntözzön benneteket, mert azt írja, hogy: Én az Úr őrizem azt, minden szempillantásban öntözöm… (Ez az Úr szíve.) …hogy senki meg ne látogassa.

Látod az Úr oltalmát, az Ő őrző szívét, védelmét? Az öntözésekkel végzi el. Senki meg ne látogassa, éjjel, nappal megőrzöm azt, kiálltja az Úr. Hatalmasan kiönti az Ő szívét. Ezek az öntözései az Úrnak.

És ahogy látjuk az Apostolok Cselekedeteiből, pünkösd napjától kezdve az Úr, újra és újra öntözi, ezek a korai esőkhöz tartoztak, a korai esők idejében újabb, és újabb öntözéseket, árasztásokat végez. Kiárasztja magát a Szent Szellem az apostolokra és a tanítványokra.

Amikor a Szent Szellem kiáradt, és az apostolok felkenetést kaptak, lépten, nyomon, csodák történtek az életükben. Az ellenség és az irigyek annyira felbuzdultak, hogy az életük forgott veszélyben. Meg akarták gyilkolni őket, bebörtönözték őket, volt akit, ki is végeztek közülük. Tehát egy nagyon erőteljes üldözés indult meg a tanítványok ellen, és ennek kapcsán gyűltek össze imádkozni, könyörögtek az Úrhoz.

Apostolok Cselekedete 4/29 Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és add a Te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a Te beszédedet,

30. A Te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a Te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.

31. És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Szellemmel, és az Isten Igéjét bátorsággal szólják vala.

Szeretném itt valamire felhívni a figyelmeteket, azt írja itt az Írás, hogy betelének mindnyájan Szent Szellemmel. De ezek azok az apostolok, akik a második fejezetben Szent Szellem keresztséget vettek.

Vagyis ez azt jelenti, ha a Szent Szellem újra és újra kiárasztja magát, és öntözések vannak, akkor nekünk újra és újra lehetőségünk van betelni a Szent Szellemmel, ahogy a tanítványoknak is. Szükségünk is van erre, hogy időről-időre, újra és újra betöltsön minket a Szent Szellem.

Ez nem keverendő össze az első keresztséggel, amikor megkeresztel minket, de bizony szükség van ilyen betöltésekre, amikor teljesen beteljesedünk a Szent Szellemmel. Nézzük meg, hogy ez mit hoz az életünkbe, hogy az apostolok életébe is mit hozott? Miért van erre szükség?

Valószínűleg nem azért jöttek össze, hogy megmutassák, hogy úgy tudnak imádkozni, hogy még a falak is megremegnek, mi az, amit hozott nekik ez az imádság? Nézzük sorba, hogy milyen áldásokat hozott ez nekik?

Nagy bátorsággal kezdték szólni ezután az Igét, mert beteljesedtek a Szent Szellemmel. Ha nem vagy teljes a Szent Szellemmel, nincs benned ez a bátorság. Ahhoz kell egy bátorság, amikor üldöznek, leszektáznak, azt nézik, hogy hol tudnak ártani neked, akkor te igenis, annak ellenére tudod bátran szólni az Igét. Ahhoz az kell, hogy te teljes légy Szent Szellemmel.

Nagy kegyelem volt rajtuk, ezt is írja. A nagy kegyelemre szükség van, mert a nagy kegyelem által jön az elő, hogy nagy erővel tudtak bizonyságot tenni az Úr Jézus feltámadásáról. A beteljesedés hozott föléjük egy nagy kegyelmet. Olvassuk a Bibliában, hogy az Úrnak különböző mértékű kegyelmében lehetünk.

Amikor beteljesedünk a Szent Szellemmel, akkor érzékeljük, hogy az Úrnak a kegyelme nagy felettünk. És ez hozza, hogy nagy bátorsággal tudjuk szólni az Igét és hozza azt, hogy nagy erővel tudunk bizonyságot tenni, az Úr Jézus feltámadásáról. Ez a dolgunk, meg kell győznünk a világot. És az öntözésre valamint a beteljesedésre lépten-nyomon szükségünk van az életünkben, ahogy olvassuk az Apostolok cselekedeteiben.

Nézzünk egy újabb fázist, az Apostolok Cselekedeteiben, hiszen pünkösd napjától kb. tíz év telik el a Biblia szakértők szerint, és egy újabb ilyen öntözés, ilyen korai esőknek a fejleményeit olvassuk itt.

Megnézzük most Péter prédikációját Kornélius házánál. Kornéliusnak volt egy látomása és Péterért küldetett Joppéba, és amikor Péter egy látomás kapcsán meggyőződést kap a Szent Szellemtől, hogy elmehet a pogányokhoz prédikálni, viszi magával a zsidó társait is, és miközben Péter prédikál, megnézzük, mi történik.

Apostolok Cselekedetei 10/44 Mikor még szólá Péter az Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták e beszédet,

A Szent Szellem, mint az eső, megint leszállt rájuk. Olvastuk az Ószövetségben, hogy az Úr eljövetele biztos, eljön hozzánk, mint az eső. Itt van, hogy miközben Péter szólta az Igét, nekünk ugyanígy szükségünk van manapság is erre, mikor szóljuk az Igét, szükségünk van rá, hogy a Szent Szellem leszálljon. Leszálljon, mint az eső, kiárassza az Ő áldásait, az Ő jelenlétét. Leszállt mindazokra, akik hallgatták e beszédet.

45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka.

Honnan tudták vajon? Megmagyarázza:

46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent.

Ez garancia, ha betölt a Szent Szellem, akkor el fog indulni ez a természetfeletti nyelv az életedben, és magasztalni fogod általa Istent. Amíg ez nem tör fel belőled, mint egy hatalmas élővíznek folyama, mint ahogy János Evangéliumában is mondja, addig biztos lehetsz benne, hogy nem vagy betöltve Szent Szellemmel.

Én, nem akarlak meggyőzni téged a nyelvek imájáról, hogy nyelveken magasztald Istent, de mondom neked, hogy ez kezdeti jele, hogy téged betöltött a Szent Szellem. Ha keresed, meg fogod találni, és nincs annál fenségesebb, mint amikor az elmédet, a gondolataidat el tudod engedni, és ráhagyatkozol a Szellem szárnyára, onnan a szíved mélyéről feltör a Szent Szellem. És csak te és a Mennyei Atya tudjátok, hogy miről van szó, a szellemed, és Ő, és magasztalod Őt, és még, amit a Szent Szellem hoz utána. Tehát esőzések és öntözések, ezek a korai esőzésekről való beszámolók.

Péternek utána meg kellett magyarázni a bizonyítványát, mert fel voltak háborodva, a zsidók, hogy, hogy lehet, hogy Isten a pogányoknak is odaadta azt az ajándékot, amit ők kaptak a kezdetekben.

Péternek nem volt könnyű dolga, a 11 fejezet 15-ös versnél olvassuk, hogy Péternek a barátaival, a társaival kell, hogy megküzdjön és magyarázza, hogy miként történt ez az egész, nem ő csinálta, ő csak prédikált.

Apostolok Cselekedetei 11/15 Mikor pedig én elkezdtem szólni, leszálla a Szent Szellem őreájuk, miképpen mireánk is kezdetben.

Mondja nekik, hogy emlékeztek, mikor ott voltunk kezdetben, pünkösdkor a Felső házban, emlékeztek ott leszállt ránk a Szent Szellem? Pontosan úgy szállt most le őreájuk, ahogy én prédikáltam nekik. Hatalmas dolog, kiöntetett a Szent Szellem, meglátogatta őket, mint az esők. Ezek még mindig a korai esők a gyülekezeti korszak kezdetén. A Szent Szellem építi a Gyülekezeti Testét. Áldott legyen a szent Neve.

Mi a helyzet a kései esőkkel a gyülekezeti korszakban? Ez is nagyon érdekes, mert ha az Úr beszél korai esőkről, akkor kell, hogy legyenek kései esők is, és írja is ezeket.

A szakértőkre hivatkozva, de a szívem egyetért vele, - ezek a késői esőzések a gyülekezeti korszakban, az 1900-as évek kezdetén indultak el. Először is az Azusa utcai kiáradásokról szóltak a beszámolók. És onnantól kezdve lehet olvasni lépten-nyomon, világ szerte, ahogy szolgálnak szolgálatok, óriási Szent Szellem kiáradások vannak. Ezeket követik a csodálatos jelek, gyógyulások, megtérések, és örömmel halljuk ezeket.

Hogyan lehetne időzíteni, hogy most hol tartunk? Mindenképen úgy vélem, hogy benne vagyunk a kései esők idejében. A kései esők idejét éljük, és feladatunk, hogy kérjük az esőket, a késői esők idején. Úgy ahogy az írva volt.

Igen ám, mondja valaki erre, de figyelmesebben olvassuk el együtt még egyszer, Jóel könyvében az Igét, és jelöljük meg a Bibliánkban ezt az Igét. Vannak a korai és kései esők, de mit mond a Jóel 2/23 versben a próféta?

Jóel 2/23 Ti is, Sionnak fiai! Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban.

Azt vesszük észre, hogy a korai és kései esőket az Úr szándékozik, mintegy zárásként a kései esők után, első hónapban kiárasztani a földre. Vagyis még egy óriási kiáradás hátra van, mert a kései esőzések idejét éljük. De azt írja az Ige, hogy ez olyan eső lesz, hogy a korai és kései esők együtt fognak lehullani az első hónapban.

Kezd-e izgatottá válni a szíved? Óriási dolog, a korai esőket láttuk, hogy hozták pünkösd napjától kezdve a hatalmas jeleket, az apostolok árnyékától gyógyultak a betegek, akiket kitettek az utakra. Néztük itt az 1900-as évek végétől, ahogy jöttek a kiáradások. Ezek a kései esők, jöttek a kiáradások, ma is lehet említeni többet. Az Úr hatalmas szolgálatokat hoz elő, gyönyörködünk benne, és ezek a kiáradások, nem lehet tagadni, ezek a kései esők.

Igen ám, de elolvasható az Írásban, hogy az Úr készül még valamire, mintegy korszakzárásként. A korai és a kései esőket kívánja elhozni a földre. És ez azt fogja hozni, hogy benne lesznek az áldásai mind a korai esők idején, amikor ezek az óriási jelek, csodák voltak, és benne lesznek a kései esőknek a hatalmas tömegei, akik az Úrhoz jönnek! És a kettőt egyben fogja levezényelni az Úr, még itt, a szemünk előtt, és ennek állunk a küszöbén, az én szívem szerint.

Az Úr lesz a bizonyság, hogy helyesen prédikálok-e vagy sem, de így érzem a szívemben, hogy itt, ezen a ponton állunk. A kései esőkben állunk, kérjük az Úrtól, szolgálunk ezekben a kései esőkben, hatalmas kiáradások vannak, hatalmas csodákat tesz az Úr, megmutatja magát, evangelizálunk, járjuk az országot, járjuk a határon túli részeket, gyülekezeteket plántálunk, örvendezünk benne, de tudjuk, hogy még van ennél valami több, ami itt van a küszöbön.

És ez pedig az, az eső, amikor az Úr majd levezényli a maga idejében a korai és a kései esőt együtt, az első hónapban. Ez gyönyörűséges lesz, tudjuk, hogy annak a küszöbén vagyunk, amikor megszakadnak az egek, leszállnak ezek az esők. Egy hatalmas öntözés előtt állunk, ami be fogja söpörni az elveszettek millióit Isten királyságába. Együtt fogja elhozni az Úr az esőket, a korai és kései esőket. Áldott legyen a szent Neve!

És az Úr megengedte, hogy álmomban lássam ezt – mielőtt leszakad az ég, azt az esőt. Olyan sötétté vált az ég, az egész égboltot beborította. Sűrű, sötét eső. Nem fellegek ezek, az egész ég tele volt vele. Nemcsak egy-két felleg, hogy majd jön, és ebből esik az eső. Óriási esőzések előtt állunk. Az utolsó pillanatban tudtunk még bemenekülni előtte, mert égszakadás jött.

Ennek a percei következnek most, és ahogy prédikálok róla, a Szent Szellemnek kell, hogy bizonyságot adjon róla a szíveden. És hiszem, hogy a Szent Szellem adta ezt ma a számba, hogy ezt mondjam. Azért szóltam ma erről elsősorban, mert az Úr támaszkodik ránk ebben. Hiszen imádságban a munkatársai vagyunk, hogy ez a munka meginduljon. Kérnünk kell ezeket az esőket, ahogy felszólított rá.

A kérések sora nem zárul ott le, hogy kérjétek az esőket, mert arra is felszólít minket, hogy kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába. Amikor ezek a hatalmas esőzések jönnek és megöntözik a földet, utána azt le is kell aratnunk.

Vagyis a Máté 9/38 szerint aratómunkásokat kell kérni, munkásokat, kell kérnünk az Úr aratásába, ezeket rendszeresen kell kérni az imáinkban. Ezek tehát a korai és kései esők a gyülekezeti korszakra. Isten mindent időzítések szerint végez, és a személyes életünkre vonatkozóan is, ugyanez igaz. A korai és kései esőket meg lehet észlelni a saját életünkben is, nekünk hívőknek.

Egy gondolat erről. Amikor újjászületésed pillanata van, és befogadod a szívedbe azt a romolhatatlan magot, Isten elkötelezte magát, hogy azt a magot öntözi. Ezek a korai esők a te személyes életedben. Ezért nem győzzük hangsúlyozni, hogy vissza kell járni a gyülekezetbe, annak a magnak növekedni kell. Az Úr elrendelte az esőzéseket, a hívő életében, hogy elinduljon a növekedés. És korai esőzéseket rendel el az Úr egy hívőnek, aki újjászületett.

A késői esőknek is meg van a helye egy hívő életében. A késői esők, az aratások előtti nagy öntözések. Ahhoz, hogy gyümölcsöt tudjunk teremni, mi szükséges? Hogy beteljesedjünk a Szent Szellemmel. – Vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön reátok, és akkor lesztek nékem tanúim. A Szent Szellem beteljesedése nélkül nem vagy képes arra, hogy az Úrnak bárkit megnyerjél. Tehát ehhez erőt kell venni, ez a Szent Szellem keresztség, a késői eső, a hívő személyes életében.

Látod-e, hogy ezek az esők milyen fontosak, és mindegyiknek megvan a maga funkciója, és meg van a helye a hívő életében, és a Gyülekezet életében. Áldott legyen az Úr szent Neve! Ezeket az esőket kiárasztja az életünkre. Imádkozni fogunk érte és nem könnyedén, hanem nagyon komolyan vesszük ezt a helyet mostantól, mert felhívást kaptál rá. Imádkozni fogunk ezért.

Kicsit úgy érzem magam, mint amikor Illés próféta odaállt Aháb király elé és azt mondta, hogy meddig sántikáltok még kétfelé. Mondom neked, hogy az Úr jelet ad nektek, és nem lesz addig sem eső, sem harmat a földre, hanem csak az Úr beszéde szerint.

És három és fél évig nem esett az eső. Az I. Királyok 17 fejezetében olvasol róla. Odaáll Illés a gonosz király elé, és mondja, hogy figyeld meg az én szómat, úgy lesz, ahogy az Úr szája szólt. És nem esett három és fél évig eső a földre. Utána ismét odaáll a próféta a király elé és azt mondja, hogy menjél fel, és egyél és igyál, mert mondom néked, hogy nagy esőknek zúgása hallatszik.

Egy szem eső sem volt még a földön. De az esőnek a zúgása már hallatszott, és a próféta meghallotta. Esőknek a zúgása hallatszott. Illés felment a hegyre, és a szolgáját kiküldte a tengerpartra, hogy kezdje el nézni a fellegeket. Hétszer jött vissza a szolgája, és mondta, hogy semmi, egy darab felhőcske nincs. Mondta neki, hogy nem baj, menj vissza. Megint letérdelt, és megint imádkozott, visszajött a szolgája, és megint mondta, hogy semmi!

A próféta nem adta fel, tovább imádkozott. Ezért mondja, hogy a buzgó imádság, a kitartó imádság! Mi lett volna, ha a hatodik után feladja, és azt mondja, hogy figyelj Aháb, rosszul mondtam, most az egyszer valóban tévedtem. Amikor hetedszer visszament a szolgája, akkor mondta, hogy mintha egy picike, kis tenyérnyi felhőcskét látnék, ami jön fel a tengerből.

Azt mondta Illés, - ez az! Menj Aháb! Menj az eső elől most, mert nem fogsz tudni menni, mert esni fog, és nagy eső lett, azt írja az Ige. Igenis jönnek ezek az esők, pontosan ennek a példájára. Hallani az esőknek, a nagy esőknek zúgását. Fel kell készíteni magunkat, hatalmas aratások lesznek, a korai és a kései esők együtt fognak eljönni a földre, az Úr akarata szerint. Ezt csak Ő tudja megcselekedni. Ennek az idejét éljük.

A mi Urunk buzgó szívű, és az öntözéseket nem tartja vissza, megáztatja a földet, bőségesen elárassza. Mit mond nekünk az Ige?

Zsidó 6/7 Mert a föld, amely beissza a gyakran reá hulló esőt, és hasznos termést hoz azoknak, akik művelik.

Áldást nyer Istentől. Isten folytonosan öntözi az Ő örökségét ezekkel az esőkkel, a mi növekedésünkhöz. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy ezeket a gyakran reánk hulló esőket, mint a jó föld, beszívjuk, és a bennünk lévő magoknak megengedjük a növekedést, az öntözések által.

És hétről hétre, ez a rengeteg mag, ami bennünk van, növekszik, ahogy belénk kerülnek ezek a gyönyörű, romolhatatlan magok, bőségesen fognak teremni, hasznos termést hoznak annak, aki műveli. Nem szabad szem elől veszteni a gyümölcstermésünket, ahogy kezdtem a János Evangéliumból. A szőlős gazda azért műveli a szőlőjét, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek.

Vedd le a szemedet a saját kis személyes, apró gondjaidról, mert aprónak tűnnek ahhoz, hogy a másik ember elveszett. Arra tekints, hogy miként tudnál még több gyümölcsöt teremni. Mondja Jézus, hogy azokat az ágakat, amelyek gyümölcsöt nem teremnek, az én Atyám lemetszi.

Kérd meg az Urat, hogy mutassa meg a te gyümölcsfádon, melyik az, ami nem oda való ág, vágd le, hogy a többi ágon még több gyümölcsöt teremhessél. Hogy partner lehess ebben, hogy ezek az esők jöhessenek, hogy a növekedés jöhessen, és a végső kiáradásban részt tudjunk venni, mert ezek az idők itt vannak, nagyon közel vannak.

Hálát adunk érte az Úrnak, nagy esők zúgása hallatszik! Egyetértetek velem abban, hogy hallatszanak ezek az esők? Próféciák hallatszanak róla, hatalmas kiáradásokról, amelyek eljönnek a földre. Munkatársak, részestársak akarunk ebben lenni. Meglátják a szemeink ezt, nem fogja ellopni az ördög ezt az örömet tőlünk, mert ez egy óriási öröm lesz.

Szólnak a próféciák róla, hogy nagyon gyors munkát végez az Úr a földön, nagyon rövid idő alatt, mielőtt betakarja az Ő végső aratását. Nagyon gyors munka lesz, nagyon rövid idő alatt. Készenlétben leszünk rá. Szívünket felkészítjük rá, és az egész életünket ennek a szolgálatába állítjuk, Jézus nevében!

Az Imakönyvünkben rengeteg imádság található, de most, hogy a Szent Szellem kiáradásokról szóltunk, és az esőzésekről, engedjük meg a Szent Szellemnek, hogy használhassa a hitünket ebben, hogy ne legyenek akadályok, hogy ezek az esők le tudjanak hullani, adjuk oda a hitünket, és a szánkon lévő Igéket Istennek erre a munkára.

Imádkozni fogunk, mert vagyunk itt több százan, és amikor így egyben van a hitünk, akkor miért ne használnánk a hitünket. Itt van az Imakönyvünk, és imádkozni fogjuk az imádságot, és ennek nagy-nagy dicsősége lesz. A zöld Imakönyv 124 oldaláról fogunk imádkozni és megköszönjük Istennek, hogy megismerhettük az Igét, hogy a szánkra vehetjük, és Ő betölti azt, mert az Úr hűséges.

A Szent Szellem kiáradásáért imádkozunk és miközben az Igét imádkozzuk, gyönyörködünk az Igében. Ha még nem jutott el oda a szíved, hogy tudj gyönyörködni az Igében, tanácsolom, hogy még több időt töltsél az Igében, mert az Ige olyan gyönyörűséges, hogy ha a szívedbe hatol, akkor gyönyörködni tudsz benne, feltör a szívedből. Most ezt fogjuk tenni az Úr örömére.

*Ima a Szent Szellem kiáradásért.

Következik a zöld Imakönyv 131 oldaláról, ezek mind az Úr szent ígéretei

Az Úr dicsősége betölti a földet.

Ez egy gyönyörű kép, amit Isten ad, ahogy a tengerek betöltik az óceánt, úgy jön az Úr dicsősége, és az Ő dicségének ismerete betölti az egész földet. Hálát adunk érte Jézus nevében.

A következő ima a zöld Imakönyv 161 oldaláról következik, nem csak az Úr gyönyörködik bennünk, ha mi engedelmesek vagyunk, hanem mi is gyönyörködünk az Úrban. Írja az Írás, hogy az Úrban gyönyörűségek vannak mindörökké. Ha besorakozol az Ő jobbjára, akkor éjjel, és nappal gyönyörűségekben leszel.

Az Ő gyönyörűségei a te osztályrészed, örökséged. Ezt követően pedig kötelezettségeink vannak, és azzal kellett volna kezdeni, hogy Ima országunkért, de mivel a témához kapcsolódva jöttek az imák sorban, ezért így döntöttem.

És egy kérése a világnak, és Jim Sandersnek, hogy ezek a ciklonok továbbra is a nullára csendesedjenek le, és a Magyarországi árvizeket, belvizeket és tavaszi áradásokat is rendszeresen kordában kell tartani az Igével, ezért el fogjuk imádkozni, hogy minden víz, a saját medrében marad. Nem árthatnak ezek a vizek, nem pusztíthatnak, mert meg fogjuk ezt parancsolni. Nagyon jó együtt imádkozni, az én szívem nagy örömét leli ebben, és remélem, hogy ti is örömmel teszitek.

Gyönyörködöm az Úr szépségében, az Ő templomában

Isten nagyon szereti, ha az Ő Igéjében szólunk hozzá, és ezt megtettük és minket pedig örömmel árasztott el, és kiárasztotta az Ő dicsőségét, érezhetően.

Most pedig az országért állunk a törésre, mert az ország dolgai, a Király kezében vannak, az Úr Jézus Krisztus király kezében. A királyok Királyának kezében, mert odaadtuk, és ha odaadtuk, akkor azt vissza nem vesszük, és továbbra is folytatjuk a hitmegvallásainkat ezzel kapcsolatban. Kék Imakönyv 14 oldal.

Ima országunkért

Áldott legyen az Úr szent Neve!

Kérlek benneteket, hogy a szánkon legyen a kék Imakönyv 132 oldalán lévő ima. Elmondjuk Magyarország összes belvizére, a tavasszal fenyegető túláradásokra, és ugyanígy kiárasszuk a hitünket, az Ausztráliai ciklonok felett.

Egy külön csoda, majd Sanders pásztorunk el fogja mondani a beszámolót, hogy ő aznap érkezett a partokra, amikor a ciklon érkezett. Ötös erősségűnek jelezték, és mire a partokat érte, kettes fokozatra ment le. Nagyon köszöni az imáitokat, a hiteteket, ez a legutóbbi élő bizonyság arról, hogy a hit él és működik. Élő hitünk van Istentől, a hit szelleme bennünk van, és az úgy szól, hogy hittem, és azért szóltam!

Ezt a gyönyörű áttörést hoztuk a hitünkkel, de további előrejelzések vannak újabb ciklonok felől, tehát újra imádkozunk a helyzet felett az Igével, és nincs bennünk félelem, ami nagyon nagy ijesztés az ördögnek. Nem tud minket megijeszteni. Ámen!

A vízáradat egy kiáltásodtól eloszlik Uram.

Isten tökéletes akaratát imádkoztuk, mert ez az Ő Igéje! Áldott legyen az Úr neve. Ámen!

 

*Az itt elhangzó imádságok a következő linken találhatók meg:
http://www.krisztusszeretete-egyhaz.hu/index.php?content=10  

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL