2008.05.06. 
 

URALKODNI, MEGIGAZULÁS ÁLTAL 4.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. május 04.

 

 

A mai tanítás az eddigi tanítássorozat folytatása, - Uralkodni a hatalmad helyéről, jövő héten pedig uralkodni a szavaink által.

 

Róma 5/17

A figyelmünket nem a bűnre, az átkokra, az ördög munkáira kell fordítanunk, hanem erre a munkára, hogy ezt az uralkodást az életben meg tudjuk élni.

Máté 28/18-ban így szól hozzánk az Úr Jézus a mennybe menetele előtt: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, elmenvén azért, vagyis – menjetek el, kiküldött minket.

Egy teológiai hallgató elmondta nekem, hogy sehol nincs a Bibliában, hogy az üdvösséget kellene prédikálnunk.

 

Pedig Jézus azt mondja, a következő Igében:

/19/

Vagyis ti menjetek el!

Figyeljük meg, hogy hány keresztény nem teszi ezt, nem megy ki, és nem evangelizál, mert különböző keresztény tanok visszafogják őket. Helyette vallásos teológiákat tanulnak.

 

Ha megnézzük mindezeket a tanításokat, némelyek attól tartanak, hogy valami démont kapnak így, valami átkot kapnak így, és valami átok alá kerülnek.

 

Ne higgy ezekben!

Jézus Krisztus egész gyülekezeti teste megkapta ezt az elhívást.

Márk 16/15-16

Az igazi Evangélium, az örömhír, az Úr Jézus Krisztus Evangéliuma így szól.

Nem kárhoztatás.

 

Ők, akik a vallásos életüket úgy élik, hogy a kárhozatot hangsúlyozzák és magukat kárhozat alatt tartják, téged is azonnal kárhozat alá akarnak helyezni.

Ha ők valamiféle kötésben élik az életüket, téged is abban a meggyőződésben akarnak részesíteni, hogy te is ugyanúgy éljél.

/17/

Akik hisznek!

Nem démonokat hajhászunk, hanem a hatalmunkat gyakoroljuk Jézus nevében, és a démonoknak el kell távozniuk.

Mondja mindenki: Ez én vagyok! Az ördög a lábam alatt van. Dicsérjük érte Istent.

Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa! Ezt írja az I. János 3/8-ban az Ige.

Lukács l9-ben pedig azt olvassuk, hogy azért jött az Istennek Fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett.

Lukács 9/6-ban kiküldte a tanítványokat, hogy mindenfelé gyógyítsák a betegeket.

János 17/18-ban pedig azt mondja az Úr Jézus, hogy ahogy engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket a világba.

Apostolok Cs. 1/8 -ban pedig azt mondja Jézus, hogy - Vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön reátok és lesztek nekem tanúim a föld mind végső határáig.

Apostolok Cs. 4/12-ből pedig azt tanuljuk, hogy - Nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk üdvözülnünk. Nem adatott más név Jézus nevén kívül.

Én vagyok az út, az igazság az élet – mondja Jézus.

 

Amikor vádolnak minket, az Interneten keresztül, azért teszik ezt, hogy minél több szemetet mondhassanak rám.

Minket azonban valóban arra hívott el a Mindenható, hogy az Úr Jézus Krisztus Evangéliumát hirdessük, és az üdvösséget szolgáljuk. Erre kaptuk az elhívásunkat. Ahogy Jeruzsálemben imádkoztunk, kétszer is kaptuk erre az elhívást, hogy ki kell mennünk az utcákra.

Ha valaki mást tanítana neked, onnan igyekezz megszabadulni, hogy ne kerül közéjük.

 

Nincsenek generációs átkaim sem, nem is voltak soha, mert nem vagyok a törvény alatt.

Vannak, akik mindenhol csak a démonokat és az átkokat keresik. A hagyományos tanításoknak az az eredménye, hogy senki nem tesz semmit a végén.

 

Tehát a karosszékeinkből fel kell kelni és kimenni, mert az elveszetteket nem lehet megtalálni a TV előtt ülve.

Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett és Ő fog téged használni ebben. Tudni kell, hogy hogyan kell valakit újjászületésre vezetni. Sajnálatos, hogy ezt nem teszik a keresztények.

Te kaptál arra elhívást, hogy uralkodj az életben. A kegyelem bővölködésében és a megigazulás ajándékában részesedve lehet így uralkodnunk.

 

Az ördög áldozataivá kell, hogy váljunk? Vagy pedig az ördögtől legyőzötten kellene élnünk?

A Biblia azt írja, hogy többek vagyunk a győzteseknél és győztesekké tett minket Isten.

 

Legyőztétek azokat, mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint aki a világban van. Vagyis az ördög már le van győzve. Nekem már nem kell legyőznöm.

Hagin azt tanította, hogy az ördög vele utazik az autóban a hátsó ülésen. - De én tudom, hogy az ördög egy senki, teljesen meg van semmisítve. Akár utazhat is velem, nem foglalkozom vele.

 

És valóban uralkodnunk kell az életben, és amíg nem tanulsz meg nevetni az ördögön, amíg nem tudod kinevetni ezeket a generációs átkokat, addig nem lesz az ördög a lábad alatt.

 

Isten terve az, hogy mi valóban uralkodjunk.

Sajnos a legtöbb keresztény nem éli ezt meg, hanem azt várják, hogy majd ha a mennybe kerülnek!

 

Jézus visszajön, de egy dicsőséges gyülekezetért jön, hogy azt elvigye. Addig foglalatoskodjunk az Ő dolgaival és ne a hátunkon henyélve, legyőzötten legyünk.

Egy olyan gyülekezetet szeretne Isten látni, aki a lábát az ördög torkán tartja!

 

Mivel vagyunk tehát foglalatosak, amíg az Úr el nem jön értünk? - Uralkodunk az életben az egy Jézus Krisztus által!

Ez az igazság, amit az Ige ír, és ezt ne hígítsuk fel a mi megtapasztalásainkkal.

 

Mondják sokan, hogy a csodák napja már elmúlt. Miért mondják ezt? Azért, mert nem láttak egyet sem. A nyelvek imája pedig nem mindenki számára van. Miért mondják ezt? Azért, mert ők nem beszélnek nyelveken.

Sehol nincs a Bibliában, hogy arra kaptunk elhívást, hogy evangelizáljunk, - mondják.

 

És ez tovább folytatódik a gyarapodás, a gyógyulás vonatkozásában. Ez sincs a Bibliában. Miért mondják ezt? Azért, mert vannak, akik nem gyógyultak meg.

 

A gyarapodással szintén volt, aki nem boldogult. Tehát ha valaki közülük elbukik egy témakörben, akkor rögtön kiépítik az ő nézeteiket. Felhígítják a Bibliát úgy, hogy az illeszkedjen az ő tapasztalataikhoz. De mi ezt nem akarjuk, mi meg akarjuk tapasztalni azt, amit az Ige ír.

 

Én is találok olyat a Bibliában, amit még eddig nem tapasztaltam meg, de attól még nem hígítgatom fel, hogy az nincs is, hanem találok valakit, aki úgy hisz, ahogy én és azt mondom, hogy – Uram ez itt van az Igében, és ez így van, és ez nem változik, és emeld fel az életemet oda, hogy ezt valóban meg tudjam tapasztalni.

Így lehet megszerezni hitben. Taníts erre Uram, mert ezt még nem értem.

 

Tovább folytatjuk az igazságot Isten Igéjéből

Jakab 4/6-7

Az alázatosság és az alávetésünk Istennek, kéz a kézben járnak.

A kevélység, lázadás és az ellenszegülés szintén kéz a kézben járnak.

Az alázatosság a mi Mesterünknek a jellemvonása, a kevélység pedig az ördögnek a jellemzője.

 

A világban úgy tekintenek arra, aki szelídszívű, hogy egyben gyenge is. De ennek az ellentétje igaz, mert aki alázatos szívű, annak ad Isten nagyobb kegyelmet.

És csak azért mondják ezt, hogy a kisebbségérzetüket, bizonytalanságukat elfedjék.

 

Az ördögnek az alaptermészete a kevélység és megpróbálja magát Isten fölé magasztalni. Nagyon sok időt töltött el Isten jelenlétében. Megtanulta a hit alapelveit és hogy miként működik a hit és a megvallás. És megpróbálta magát mindenben Isten fölé helyezni.

 

A hit az működik, de nem működik Isten ellen. Az ördög megpróbálta magát megvallásokban Isten fölé helyezni.

Isten pedig azt válaszolta neki, hogy az nem úgy lesz, hanem a sírgödörbe leszel levetve.

 

Ha a hitetlenek szavai szembetalálkoznak Isten Igéjével, akkor a hitetlenek szavai porrá lesznek, és Isten Igéje marad meg.

Más szóval ne szólj Isten Igéjével ellentétesen, csak zárd be a szádat.

 

Alávetni magunkat Istennek, és ellenállni az ördögnek és ő elfut tőlünk, ez valóban azt jelenti, hogy uralkodunk az életben.

 

Jézus felsorolta ezeket a cselekedeteket, hogy mi az, ami az ördög munkái közé sorolható, lopás, pusztítás, megtévesztés, gonosz dolgok.

János 10/10

 

Te tudod, hogy ki az ördög maga, és amikor ezekkel szembesülsz, akkor ezeknek állj ellent, még a gondolatnak is, ha jön ezek kísértése.

 

Ellenállsz a betegségnek, a fájdalomnak, a szegénységnek, a hitetlenségnek. Mindezek az ördögtől vannak, a kétkedések is.

Ha ezt megteszed valóban el fog futni tőled és nem fog hatalmat venni feletted. Nem fog uralkodni feletted.

 

Mi jön először? - Te veted alá magad Istennek. Erről kell először beszélnünk.

Mi történik akkor, ha nem veted alá magad Istennek? Ellenszegülsz Istennek.

 

Isten azt mondja, hogy – tedd ezt, és te azt mondod, hogy nem akarom ezt tenni.

Nem fogsz tudni rávenni, hogy ezt tegyem. Éppen ellenszegültél Istennek.

 

Ha ezt tetted kinek rendelted alá magad? Annak, aki ebben megkísértet, hogy így tegyél, - az ellenségnek!

Miként fog az működni, hogy alávetetted magad az ellenségnek és a következő pillanatban pedig azt akarod, hogy ő vesse alá magát neked a hatalomban?

 

Erről beszélünk ma, hogy ekkor nem vagy azon a helyen, nem vagy abban a pozícióban, hogy elfusson tőled. Nem tudsz rajta uralkodni.

Ezért kezdődik úgy az Ige, hogy vessétek alá magatokat Istennek, és álljatok ellent az ördögnek és megfut tőletek!

 

Máté 8/5-7

Amint szólt a százados, hogy a szolgája beteg, Jézus kijelentette, hogy azonnal megyek és meggyógyítom. Soha nem olvassuk a Bibliában, hogy Jézus bárkit elutasított volna.

 

Az emberek csak a vallásos tévtanításaikban mondanak ilyet, ez pedig azért van, mert kudarcot vallottak.

/8/

Csak szóld a szót és meggyógyul az én szolgám!

Jézus a királyok Királya, és mi vagyunk a királyok, mondja a Biblia.

A királyok a szavaikkal uralkodnak!

Mondtam már a példát, ha egy király akar egy gödröt ásatni, akkor nem ő megy el megkeresni az ásót, parancsolatot ad, - azt a szót kimondja!

Kimondja! 

Mi is a kimondott „hit” szavainkkal uralkodunk, úgy, hogy a Jézusban lévő hatalmunkat gyakoroljuk.

 

Csak a szót szóljad, és az én szolgám meggyógyul, - mondta a százados.

A /9/-ből megtudjuk, hogy a százados miért hisz így.

 

Hatalom alá vetett ember vagyok. Vannak rangban felettem lévők is. Rangokról van szó és tudom, hogy hogyan vegyek utasítást.

Mivel százados volt, ezért 100 közkatona tartozott alá és tudta, hogyan kell nekik parancsolni. Azt tették, amit a százados mondott.

A római hadsereg a legjobban megszervezett hadsereg volt, senkinek meg nem fordulhatott a fejében, hogy ellenszegüljön, ha parancsot hallott.

Nem nyitottak arról vitát, ami parancs volt, az utasítás volt és azt végre kellett hajtani.

Egy laza és fegyelmezetlen társadalom a miénk, generációk nőttek fel fegyelmezettség nélkül.

 

Világviszonylatban igaz ez, hogy ellenszegülésben nőttek fel generációk és az emberek nem értik a tiszteletet és a megbecsülést, hogy mit jelent az.

 

Ezzel az a probléma, - ahogy az ember a másikkal bánik, úgy bánik Istennel is.

Ha valaki azt mondja, hogy én szeretem Istent, Istennek alávetem magam, de embernek nem. Ez így nem működik.

Az Urat teljes szívemből szeretem, de az embereket ki nem állhatom, - mondják. A Biblia azt mondja az ilyen emberekre, hogy hazugok, mert azt mondja, hogy szereti Istent, de nem szereti az atyjafiát.

 

Ha azt mondja, hogy szeretem Istent, akkor megnézem, hogy szereti-e az atyjafiát. Ha találok valakit, aki az embertársához tisztelettel áll, akkor megtaláltam azt, aki tiszteli Istent.

 

Most arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk magunkat Istennek alávetni. A hűségességről és az alárendelésről együtt szólunk.

Tudom, hogy az emberek nem szeretik ezt a fajta beszédet, de ez az igazság. Nekem ezeket a leckéket kiskoromban kellett megtanulnom, mert olyan szüleim voltak, mintha már kiskoromban a katonaságnál nevelkedtem volna.

 

Nagyon szigorúan neveltek, azután elmentem egy katonai egyetemre és ott megkaptam a fegyelmezést, négy évig.

Rangfokozatok voltak, de addig nem kaptál senki felett rangot, míg egy évig nem gyakorolták azt rajtad, hogy uralkodjanak feletted.

Egy év kiképzés volt.

Fegyelmezettségnek kell lenni Isten hadseregében is, mert ott vannak rangok, és én már láttam ezt a helyet.

Akár elragadtatással, akár másként kerülsz el innen a földről, be kell helyezkedni Isten hadseregébe oda, ahol a helyed van.

 

És a hátsó sorok igen hátul vannak, a csillagok távolságában.

Az emberek úgy gondolják, hogy azt, hogy milyen a kapcsolatuk Istennel azt rajtuk kívül senki nem tudhatja.  Nem tudod eltitkolni, mert látszik az, hogy hol vagy Istennel. A szívedet nem látjuk, de a szívedből kijövő életet látjuk. Hogy mit teszel, vagy mit nem teszel, hogy hogyan imádod Őt.

 

A Bibliában a szolgálni nagyon sok esetben ugyanaz a görög szótő, mint az imádni.

 

Róma 12/1

Ez a szolgálat szó más helyeken imádatnak van fordítva.

Tehát Istent minden nap, minden éjszaka, nem csak a két kezünk felemelésével tudjuk imádni, hanem az elvégzett szolgálatainkkal is.

 

Ha vesszük az elkapó embereket, vagy az ültetőket, akik a vendégeket leültetik ez is szolgálat, imádata Istennek.

Az imádat nem csak annyiból áll, hogy ott állunk és énekelünk Istennek.

Látjuk azt tehát, hogy ki az, aki Istent teljes szívéből szereti. Kijön a cselekedeteidből, mert leteszed az életedet másokért.

 

Szereted Istent, szereted az Ő gyermekeit.  Ez a meghatározója a pásztornak. Ez az ő ajándéka. Szereti az embereket. És ebben ott van az alávetés is, hogy a hatalom helyének aláveted magad.

 

Ha Istennek nem veted alá magad, miként fogsz uralkodni az életben? Ha az ellenségnek veted alá magad, az miként fog működni?

Honnan lehet tudni, hogy ki mikor kinek veti alá magát? Nem marad ez örök titok.


A százados Jézust nem úgy látta, mint Isten Fiát. Abban az időben legtöbben úgy látták Jézust, mint egy prófétáját Istennek. A százados is így látta Őt és hitte, hogy Istennek felkentje és Istentől küldött.

 

És mivel hatalmi struktúrában ő is gyakorolta a hatalmat ezért ő is hitt ebben.

Ezért mondta, hogy nem kell, hogy elgyere a házamhoz, hanem csak szóld azt a parancsot, és az meglesz.

 

Abban a korban ez a római hadsereg nagyon sok életet kioltott, ha nekik ez parancsolva volt, azt nekik el kellett végezni.

Az engedetleneknek halál volt a büntetésük, ledobták őket a szikláról.

 

Amit itt látnunk kell, hogy ez a százados felismerte, hogy Jézusnak hatalma van a betegség felett.

 

Csak annyit kell tenned, hogy te kimondod azt a szót!

Máté 8/10

Jézus elcsodálkozott.

Egy kis kitérő itt, mert nagyon erős a gyógyító kenet a csontokban: - a Szent Szellem ajándékai, amikor működésben vannak, működik pl. a tudás szava, az emberek pedig azért jönnek ide, hogy meggyógyuljanak, annak a betegségnek el kell menni Jézus nevében.

 

A Szent Szellem megnyilvánulásai ezek Jézus nevében. Életed minden napján szabad lehetsz a betegségtől.

 

A betegség erejét megkötjük és megtiltjuk az életetekben. Megparancsoljuk a gyógyulást, és a gyógyulást eloldjuk az életetekben, hogy az megtörténjen, hatalommal tesszük ezt.

 

Növekszik ez a szabadság felettünk, mert a kötések, a láncok megtörtek az életünkben.

Néha az emberek oly nehézkessé teszik a hitet, pedig oly egyszerűen működik. Nem kell mindent tudni az Igéből. Nem kell éjjel, nappal imádkoznod.

 

Viszont egy dolgot tenned kell: - tisztelettel kell lenned Isten iránt, és tisztelned kell, nagyra kell becsülni az Ő Igéjét.

 

Szeretek Jeruzsálemben elmenni a Siratófalhoz és rátekinteni azokra a zsidókra, akik a falnál imádkoznak, megcsókolják a Falat, megcsókolják a Tórát, és nagy-nagy tisztelettel tartják, és óriási módon tisztelik, megbecsülik az Igét.

 

A világban sokan vannak, akik nem az Igében hisznek, hanem azokban, amit mások, vagy az orvosok mondanak. Tiszteletlen vagy az Úr iránt és az Ige iránt.

Ezért nem tudják az emberek befogadni a gyógyulásukat.

 

Minden szükségünk betöltetett az Ő gazdagsága szerint a Krisztus Jézusban. Mégis az ellenkezőjét vallják az emberek. Nem tisztelik az Igét eléggé. A hitünk hiánya Isten felé való tiszteletlenségünket mutatja.

 

Jézus azt hangsúlyozta ki, hogy ennek az embernek hatalmas a hite és Isten felé a tiszteletadása. Vagyis a hatalmi helyét nagyon tisztelte Jézusnak.

 

Nagyra becsülés, a nagyra értékelés ezek hordozzák azt is, hogy súlyos, nehéz.

 A világban mindent könnyedén veszünk, semminek nincs súlya az életünkben.

Bemegyünk a gyülekezetbe, - nem egy nagy dolog. Nincs benne Isten felé a tisztelet.

Az egész oda vezethető, hogy nincs benned Isten felé tiszteletadás, és az emberek nem tanították meg erre a gyermekeiket sem.

Generációkon keresztül nem tették ezt, és ez okozza azt, hogy az emberek megengedik maguknak, hogy hogyan beszélnek pl. a főnökükről.

Ezeket a családi környezetben kell még megtanulni.

 

Hagin mondta, hogy a Szellemnek a nagy kiáradásához, az alap, amire szükség van, - az Isten tisztelete.

 

Képesek vagyunk az Úr jelenlétében úgy jelen lenni, hogy örömünk legyen, boldogok legyünk, ha valaki depressziós vagy az orrát lógatja, az nem Istennek a tiszteletét jelenti.

 

De olyan is előfordul, hogy valaki úgy jön ide, hogy az egész alkalmat végig akarja nevetni. Megkérjük őket, hogy kint az utcán nevessenek. Olyan is volt a Szellem mozgásában, hogy mindannyian nevettünk, de most ez a hústestből jönne.

A Szellemnek a mozdulását kell figyelnünk mindig.

Tiszteletlenül állnak Isten előtt és nem tisztelik az alkalom menetét sem.

 

Amikor az ember érzékeli a Szellemnek a mozdulását, az nem azt jelenti, hogy szokásokat ismételgessünk. El kell csendesedni és várakozni mindig a Szent Szellemre, hogy most mit akar, hogy akar mozdulni.

 

Így történik az, hogy teljes gyülekezetek, felekezetek kioltják a Szent Szellemet, mert nem adnak helyet ennek a tiszteletteljes várakozásnak, hogy megvizsgálják melyik, irányba akar mozdulni a Szent Szellem.

 

Ha ebben a tiszteletteljes várakozásban vagyunk Isten előtt és így akarjuk megragadni azt, hogy mit szeretne a Szent Szellem és megadjuk magunkat abba az irányba, - akkor tud megnyilvánulni.

De ha ellenszegülő vagy és az ördögnek nyitod meg magad, akkor ellenálltál Istennek, és az ördög munkájának adtad meg magad.

Efézus 6/1-2

Az Úrban engedelmeskedjetek. Ezt a szellemi szüleinkre is el lehet mondani.

Az atyánk és az anyánk tisztelete pedig egy olyan parancsolat, amely az első és egy áldás csatlakozik hozzá.

Hogy jól legyen néked dolgod, és hosszú életű legyél a földön.

Ez a jól legyen neked dolgod, - ez jelenti azt, hogy egészséges vagy, minden szükséged betöltetik, gyarapodó vagy, hosszú az életed.

 

Istennek az az akarata, hogy hosszú életünk legyen. Itt az Ő tökéletes akarata van leírva.

Amikor ebbe a világba megszületünk, az elsők, akikkel a kapcsolatunk kiépül, ők a szüleink.

A gyermekeknek meg kell tanulniuk, hogy szüleiknek van egy hatalmi helyük felettük. A gyermekeknek el kell ismerniük ezt a helyet, engedelmeskedni kell a szüleiknek, alá kell vetni magukat.

 

Figyelni kell, hogy milyen megszólítással indul az Ige. Különböző korcsoportoknak szól sok esetben.

 

A tiszteletadás soha nem szűnik meg, egy bölcs szülő pedig nem fogja ezt kihasználni.

Ha a gyermek nem adja meg a kijáró tiszteletet, akkor nem lesz hosszú az élete és nem lesz jó dolga a földön.

 

A gondolat e mögött, hogy nem tanulták meg Istent tisztelni. A kétéves gyermek még nem tanulta meg Istent tisztelni, de abból, hogy megtanulta a szüleit tisztelni, abból később látszik, hogy Istent miként tiszteli meg.

 

Egész élete során nem lesz nehézsége azzal, hogy miként tiszteli a szüleit, és miként tiszteli Istent. És ha ezt meg is teszi, akkor jól megy majd a dolga, hosszú életű lesz és az Úrtól áldott lesz. Köszönjük a szüleinket Istennek.

 

Az én szüleim is helyes nevelést kaptak és ezt a helyes nevelést belénk is belénk nevelték, hogy mi is így tegyük.

 

Az alávetettséget meg kell tanulniuk a gyermekeknek, meg kell tanulniuk, hogy a hatalmi helyet tiszteljék.  

Hitben járni ugyanezt jelenti, meg kell tenni. Ha Ő vezet, Őt követed. Ha érvelgetni akarsz, akkor már nem hitben vagy. Megtagadtad azt, hogy hitben járj, megtagadtad, hogy bízzál Őbenne, és azt akarod elhitetni az Úrral, hogy te többet tudsz, és azért akarod tenni másként.

 

Teljes generációk nőnek így fel. És ez okozza, hogy oly kicsi a kenet felettük és a Szent Szellem megnyilvánulásának mértéke oly alacsony az életükben.

 

Uralkodni az életben tehát kapcsolatban van azzal, hogy az ember az Urat tisztelettel illeti.

Amikor az ember ezt megteszi akkor lesz képes arra, hogy uralkodjon.

 

Három pontot szeretnék nektek mondani, hogy ha valóban uralkodni akartok, akkor mit kell tennetek.

-        Istennek add meg az Őt illető helyet feletted.

-        Neked el kell foglalnod a te helyedet, azt a helyet, amit Ő adott neked. Ő igazzá tett minket. Királyokká és papokká tett minket, hogy uralkodjunk az életben. Ezt a helyet foglald el.

-        Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.

 

Ha az ördögnek helyet adsz az életedben, akkor ez által magadat az ördög alatt soroltad be a hatalmat tekintve, és akkor ő fog téged a lába alatt tartani.

 

Tehát a sorrendet figyeld meg. Az első, hogy Istennek a helyét ismerd el.

 

Hallottunk már olyan beszédet, hogy mindannyian egyenlők vagyunk. Ezért most megnézzük a

IV. Mózes 16/1-3

Ezek levita vezetők voltak, szolgálatuk volt. A leviták Áron vonalán voltak leszármazottak, és ők voltak azok, akik bemehettek az Úr templomának szolgálatába elvégezni a különböző feladatokat. A levita papságnak maradt a munka, hogy kiszolgálja a papságot.

 

Pl. tűzrevaló fát kellett hordaniuk. Megkérdőjelezték azt a helyet, amit Isten Mózesnak adott, hogy – mi is bemehetünk oda a szentek szentjébe.

 

Úgy hangzott a kérdés, hogy – miért emelitek fel magatokat az Úr gyülekezete fölé?

Hallani ilyen fölényeskedő megnyilvánulásokat, hogy – mindannyian Isten népe vagyunk, mindannyiunkban ott van a Szent Szellem, ki helyezett téged fölénk hatalomba?

A válasz erre: - Isten kent fel minket.

Mózest is Isten helyezte abba a hivatalba.

 

Ahogy tovább olvassuk itt, egy gyülekezeti szakadás folyamatában vannak. - Mi is hallunk Istentől, mindannyian szentek vagyunk, miért gondolod, hogy fölöttünk vagy?

 

Napjainkban is hallani ilyen megnyilvánulásokat. Az ördög szereti ezt.

 

Istent haragra gerjesztette, amit tettek.  És Isten egy egészen új dolgot hozott elő.

Mózes alázatosan járt el, küldötteket küldött hozzájuk, hogy jöjjenek és beszéljék meg együtt a dolgokat.

 

De Isten ítélete másként hangzott. - Teljesen különüljenek el ezektől a lázadóktól.

Neked ugyanígy nem szabad hozzájuk csatlakoznod, hanem el kell magad teljesen különíteni tőlük.

Ha csak nem akarod azt az ítéletet, ami őket éri.

 

Ezek a következő pillanatban eltűntek a föld színéről mindenestől, családjaikkal, értékeikkel, állataikkal együtt.

Isten leejtette őket a pokolba és bezárult a föld felettük.

 

A 250-et, akiknek illat áldozatuk volt, hamuvá égette a tűz. Ezek voltak a vezetők.

 

Nem Mózes, hanem Isten hozta ezt az ítéletet, és az emberek elkeseredtek ezt látván. Az emberekre jött egy másik csapás, mert elkeseredtek a szívükben, hogy elvesztették a vezetőiket. Mózes ellen fordultak, hogy – te tehetsz róla Mózes.

A vezetők tehát elvesztették a tiszteletadást a másik vezető felé.

 

Nagyon komoly dolog ez az Úr szemében, amikor más prédikátorokról van szó.

 

Én más prédikátorokat nem illetek semmilyen kritikával még akkor sem, ha tudom, hogy rosszul tették azt, amit tettek. Ők kapnak ítéletet érte.

Isten felkentjeit tehát nem lehet érinteni.

 

Figyelem a mieink között is, amikor a pásztor a hivatalába kerül, az előző pásztort mennyire nem tiszteli. Mindenkinek fel kell növekednie a hivatalába.

 

Sok-sok hibát elkövettünk azáltal, hogy nem tiszteltük a hivatalt és azt, aki betöltötte a hivatalt.

Minden héten vannak pásztorok, akik szolgálatba lépnek, azok pedig akik régen eltévesztették, ők pedig megtanulják tisztelni ezeket a hivatalokat.

 

Az Istentől elrendelt hivatalokat tisztelni kell, ha valóban akarsz uralkodni az életben.

Nem csak rátok vonatkozik a tanítás, meg kell hallani a nemzetnek ezt a tanítást is, mert nem szabad így viselkedni, figyelmeznünk kell magunkra, így nem szabad cselekedni.

 

Azt is elmondom azonban nektek, hogy Magyarországon belül tapasztaltam meg azt, hogy legjobban tiszteletben tartják a szülőket.

 

Dicsőség Istennek!                                           Ámen!

 BÉKEVÁR FŐOLDAL