2010.09.14.

 

A MOST HIT

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. szeptember 12.

 

Drága Mennyei Atyánk, köszönjük a drága jelenlétedet, a drágaságos gyógyító kenetedet, szeretnénk áradni ebben a kenetben, a Jézus nevében. Minden dicsőséget neked adunk, minden gyógyulásért, minden szabadulásért. A mai napon Úrvacsorát veszünk, ami része a mi megváltásunknak. Különleges nap ez a mai, mert az Úr asztalánál leszünk.

Gyógyítások ajándékai vannak jelen, valakinek a válla fog súlyos problémából meggyógyulni. Kiszólítások történnek kézrátételre, ezt követően pedig megvallások sora következik.

Ésaiás 53/4-5 versét kaptam, ami a mai alkalmunkhoz kapcsolódik. Az Úr Igét ad, ha kérjük.

Ésaiás 53/4-5 Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől, És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.

Máté 8/17 ugyanígy írja: Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.

Egy súlyos megpróbáltatáson mentem át a hét során, és rögtön ráláttam két hibára, amit az emberek elkövetnek ilyenkor. Az egyik, hogy nem elmélkednek az Igén, most nem az Ige olvasásáról beszélek, mert az is fontos, és az elme megújítása. Ez egy kép, amit látnunk kell.

Sokszor az emberek az egész idejüket az interneten töltik, vannak internet pásztoraink, internet keresztényeink és sokszor sajnos egészen borzalmas elképzeléseket és tanításokat lehet onnan vételezni. És viszketnek a fülek az újra, és ilyen tanításokba botlanak.

Smith Wigglesworth 42 éves koráig olvasni sem tudott, és amikor megtanult olvasni, akkor is csak egyedül a Bibliáját olvasta. Hagin olyan sokat olvasta Wigglesworth könyveit, hogy már elkopott a borító és akkor mindig vett egy újabb könyvet tőle.

A szellemünk részévé kell, hogy váljon az Ige, nem csak egy akadémiai törekvésről van szó. Bennem ott voltak az Írások ezen a héten. Ez egy élet-halál helyzet is lehetett volna, mert én nem megyek el az orvoshoz, vagy a kórházba. De a lényeg, hogy meg van nálam az Ige, ami mindig működik, de nem cselekedtem rajta.

Ez mit jelent? A most hit, elfogadja, hogy most megvan! A most hit! És ezt nem tettem meg. Éjszaka is fent voltam és a megvallásokat hallgattam azoktól, akik a hatalmukat gyakorolják, és akkor fedeztem fel, ébredtem rá erre.

Az jött a szívemre, hogy Isten a szerelmeseinek édes álmukban ád eleget. De éreztem, hogy talán jobb mégis, ha most az Igén elmélkedek, és a végén megszereztem, és kijelentettem, hogy most megkaptam.

Többé nem érdekeltek az érzékelések, a gondolatok és az érvelések, és elmentem az ágyba aludni. Nem fájdalmakról volt szó. Azóta minden rendben van! Nem tudom, hogy mi volt ez pontosan, az Úr úgyis tudja, és azóta gyógyító munka is folyt bennem.

Mert az erő az Igében van elhelyezve, nem egy akadémikus törekvésről van szó. A te életedben is eljön a napja a próbáknak, a megpróbáltatásoknak, fel kell, hogy fedezzed ennek a komolyságát, hogy a szellemedben el kell vetned az Igét. Volt, hogy fizikális testemben át lettem helyezve, így balesettől menekedtem meg. Nem egyszer és nem kétszer!

Joe Christianra emlékezem, amikor mentek az úton és jött egy mini busz és szinte beléjük hajtott. És az történt, hogy ők pedig belül mentek az autójukkal a buszon, belül kerültek azzal. Vagyis a buszon belül ment az ő autójuk is. Végül a másik autó vezetője ráébredt a helyzetre, ráfékezett, és kijött a kocsi a buszból.

Vagy gondolkodjatok azon: volt egy ember Hagin gyülekezetében, a keze teljesen összezúzódott, minden csontja szilánkosra tört a karjában. A biztosító társaság fizetett a balesetből kifolyólag.

Mondta, hogy vizsgálják meg őt, mert minden mozdulatra képes a kezével. De azt mondták az orvosok, hogy nem az alapján jár a biztosítási pénz, hanem a röntgenfelvétel alapján. A felvétel alapján pedig a karja teljesen össze lett zúzva, ezért megkapta az összeget és abból tizedet is fizetett.

Ezek a jelek, csodák és erő megnyilvánulások ideje. Vannak tehát dolgok, amiket a fejünkben nem tudunk megérteni. Biztosítalak arról, hogy ha időt töltesz az Igében, elmélkedsz rajta, beépíted a szívedbe, akkor az működik.

De ha zavartfejűekkel vagy közösségben, az interneten velük vagy kapcsolatban, velük beszélgetsz, akkor te is ugyanolyan zavart leszel.

Amikor elmentem a Biblia iskolába, csak azért, hogy meglátogassam, egy vendégtanár jött, – Charles Capps, aki ma is tanít a hitről – akkor bemehettek az érdeklődök is. Nyitott volt a tanítás bárki számára. Én is bementem, és azon gondolkodtam, hogy miként tudja ő mindazt, ami ott van a Bibliában.

Ma is az a kis apró méretű Bibliája van, 90 éves korában is abból a kis Bibliájából tanít. És teljesen egyenesen áll, minden segítség nélkül, makkegészségesen él, semmi különbség nincs az akkori és a mai külalakja között.

Ezt kaptam a szívembe, és ezt is tanítom – a hatalmat. Mert ha felfedezitek azt a hatalmat, ami nekünk adatott az életünk felett, a testünk és a szellemünk felett, akkor nagyon könnyű a hit útját járni. A most hit könnyen elfogadja, mert a Jézus nevében lévő hatalom bennünk elhelyeztetett, nekünk adatott.

Tanítok más dolgokról is, nem csak a hatalomról, mert a pásztorainknak szükségük van pásztor üzenetekre is. Többek között tanítani kell a viszálykodásról is, mert kívül farkasok, belül pedig a báránybőrbe bújt megtévesztő farkasok akarják meglopni a nyájat. Lehet, hogy ezt nem érted.

Pénteken volt egy istentiszteleti alkalmunk, legalább négyszáz új emberrel, rengetegen voltak. Beszéltünk a pásztorral, aki az első sorba ült le. Majd jöttek hárman, akik leültek elől a helyükre, a pásztori székekre. Volt egy rossz bizonyságunk, hogy nem a mi bárányaink. Kiderült, hogy teljes-evangéliumi más körökből jöttek. A Biblia tanítja, hogy ha valaki az első helyeket foglalja el, kellemetlen lehet, ha megkérik, hogy üljön hátrább.

Jézus azt tanítja, hogy inkább a hátsó helyekre üljünk, és várjuk meg, míg előbbre ültetnek minket. Erről lesz majd még szó a tanításokban a tiszteletadásról, a tiszteletlenség megnyilvánulási formáiról, hogy mire kell vigyáznunk.

Ők kimondottan sértésnek vették, hogy szóltunk, és elmentek, pedig Szellemmel teljes keresztények voltak. Miután elmentek, Istennek a legteljesebb kiterjedésű jelenléte, a Szent Szellem ereje, a gyógyulások, megnyilvánulások voltak jelent. Megrontja a kenetet, ha van köztünk ilyen.

Hagin, akiről már sokan tudjátok, említettem, hogy az Úr eljövetelének előfutáraként küldte őt a földre, a hitet tanította. Jézus, amikor a földre jön, azt fogja keresni, hogy vajon talál-e hitet a földön? Tehát, amikor elszánjuk magunkat, hogy használjuk a hatalmunkat, élünk a hatalmunkkal, a szerint kapjuk a jutalmainkat.

Hagin könyvei a mennyben is rendelkezésre állnak majd, ott is elolvashatod őket. Egy prédikátor egyszer elragadtatott a mennybe, és látta ezeket a könyveket, hogy ott vannak. Ez a magyar nyelvű Biblia kiadásunk is olvasható lesz ott. Ha valaki annyira keményfejű és oktondi, hogy nem ezt a Bibliafordítást olvassa, az is rendben van.

Hagin tudta előre, hogy a gyülekezetekben, a családokban a gyermekek miként fognak előjönni majd. Nem az Úrtól kapta ezeket, csak látta az életüket. Látta, hogy milyen elkötelezettségben élnek a gyülekezet felé, az Ige felé, az Úr felé, látta a hűségüket, és ez alapján tudta, hogy hogyan alakul majd a sorsuk. Néhány család tekintetében ez tragikus volt.

Ha Magyarország anyagi helyzetét tekintjük, vagy a világgazdaság helyzetét, csak a Gyülekezet tarthatja működésben a világot. Ha valami változás lesz, az csak a gyülekezeten keresztül lesz, nem a kormányhatalmak és nem az országok döntései alapján. Ez az a hatalom, amit az Úr a Gyülekezetnek adott. Mi pedig a gyarapodást szeretnénk látni. És sikerre is fogunk jutni ebben, az Úr bölcsességében.

Amikor az elragadtatásunk ideje eljön, akkor a gyülekezeti korszaknak a végére értünk. Egy teljesen új helyzet fog előállni, trónjaink, jutalmaink, koronáink lesznek és az Úrral együtt fogunk visszajönni. Nem ebbe a gyülekezeti épületbe jövünk majd vissza, hanem a különböző hatalmi helyekre jövünk vissza, ahol uralmat veszünk.

A millennium idejében, az ezer esztendőben, a népeknek meg kell tartaniuk a zsidó néppel együtt az ünnepeiket. Minden, az egész világ, Jeruzsálemből fog működni. Az uraknak Ura, és a királyok Királya fog ott uralkodni. Nem lesznek többé választások. Ő fogja kijelölni, hogy az Ő emberei, jelöltjei közül, ki hol uralkodik. Igazság lesz a földön és irgalom.

A Bővített fordítás szerint fogunk egy igeverset felolvasni, de először a mi Bibliánk szerint fog szólni.

Jakab 3/1 Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk.

Most pedig elhangzik a Bővített angol fordítás szerint, az Amplified szerint ugyanez az Ige, aminek a lényege az, hogy a tanítók meg lesznek ítélve.

Jakab 3/1 Ne akarjatok túl sokan tanítok lenni, saját magunkat kinevezvén arra, hogy a másikat bíráljuk, és megdorgáljuk. Testvéreim, mert tudjátok, hogy bennünket tanítókat egy magasabb szintű és szigorúbb ítélettel fognak megítélni, mint másokat, így nagyobb felelősség van rajtunk, és nagyobb ítéletben lesz részünk.

Tehát egy magasabb mérce szerint lesznek megítélve a tanítók egy nagyobb súlyossággal, komolysággal, és egy nagyobb felelőséggel, számonkéréssel. És egy súlyosabb ítélettel, az Úr Jézus Krisztus előtt, amikor Ő elé állunk.

Tehát az internet pásztorok és internet nyájak, akik az internetről leszednek mindenféle új kijelentéseket, és körbeküldik ezeket a tanításokat, ezzel kapcsolatban a következőképpen szeretném nektek ezt elmagyarázni.

Ha egy bankrablónak vagy a sofőrje és elviszed a bankrablót a bankhoz, hogy kirabolja azt, nem te raboltad ki a bankot, de magyarázd el a rendőrnek, hogy bűntelen vagy. Mond el a bíróságon, hogy semmi közöd hozzá. A hír számodra, hogy te is bűnrészes vagy, a bíróságra és a börtönbe mész, mert részt vettél benne.

Nélküled nem tudták volna elkövetni azt a bűncselekményt, mert az ördög nem lett volna képes a megtévesztéseit közzétenni nélküled, a te részvételed nélkül, mert szüksége van rád ebben.

A terroristákat, az öngyilkos merénylőket is a helyszínre szállítják. Vannak sofőrjeik, akik a helyszínre viszik őket. Mi a helyzet akkor, ha őket elkapják? Ők nem vettek részt a felrobbantásban, nem magukat robbantották fel, tehát nem kerülnek közvetlenül a pokolba, de a börtönbe kerülnek, mert részt vettek benne.

Vagyis sokan vannak így, akik a tonnaszámnyi hordalékot, szemetet teszik közé. Én nem fogom a fókuszomat és a figyelmemet hagyni, hogy elterelődjön, én be akarom futni a futásomat. És nem megyek a különböző könyvesboltokba, ahol szemét és hordalék könyveket tudok vásárolni.

Nem érdekel, hogy más tanítók miket tesznek. Remélem, hogy ők is az Istennek kompromisszumok nélküli, tiszta, egyértelmű Igéjét tanítják. Ugyanez a helyzet az interneten. Tízezrével vannak jó tanítók és jó tanítások.

Megtanultam azonban valamit, hogy számomra Isten elrendelte a táplálás vonalát. Mit jelent a Szellemnek a táplálása? Hogy Istennek a látásait, terveit, elképzeléseit, útmutatásait az életedre vonatkozóan akkor kapod meg, ha a helyeden vagy és a megfelelő tanítót hallgatod, a megfelelő tanításokat hallgatod, akkor jön hozzád!

Mert ha elmész a többiek közé, pl. a teológiai doktoroknak a tanításait kezded majszolni, akkor nézd meg, hogy láttál-e egy csodát a szolgálatukban, vagy kit visznek újjászületésre a szolgálatukban? Nem is érintik ezt a témát, a teljes kijelentés nincs náluk. Veszik a görög szavakat, a héber szótöveket és teljesen ostoba és furcsa dolgokkal állnak elő, mert nem a Szellemtől van az.

Jeruzsálemben együtt voltam velük, igen magas fokon képzettek, különböző doktorátusokkal rendelkeznek, a görög és héber nyelv szakértői, Szellemmel teljes emberek, és meg volt az Úrral a célkitűzésük, hogy azt meghatározzák.

De ha a Szellemre hagyatkozol, akkor a Szellem mindig előhozza azt, amit tudnod kell erről, vagy arról. Tehát az ő célkitűzésük az volt, hogy a Messiást megtalálják ezekben. Dicsérjük az Urat a zsidókért, akik kapnak kijelentést a Messiásról, ez az életük.

A biblia-iskolába együtt jártam velük, rám nem lehet ilyen, vagy olyan benyomást vetni azzal, hogy mekkora tudásod vagy elképzeléseid vannak erről, vagy arról. Ugyanolyan szegény vagy, mint valaha voltál, ugyanolyan beteg vagy, mint valaha voltál, semmi nem változott az életedben és a körülötted levők életében. Nem tudod, hogy ki vagy Krisztusban, mert azt sem fogadod el.

A prédikátorok most a keresztény ítéleteket kezdték előhozni. Tíz év óta tanítanak a megigazultságról, hogy ne legyetek ítélőkké! Mert a másiknak a megítélése, a kárhoztatása az ördögtől való dolog, ha valaki ezt megérti, akkor lesz ettől szabaddá.

Benny Hinnek is nagyon jól jönnek ezek a tanítások, hiszen most vált el. Ezek a pásztorok harminc ezres, nagy gyülekezeteket pásztorolnak. Két-háromszáz új ember jön a gyülekezeteikbe havonta, és azok, akik jönnek, azokat szabaddá teszik a tanítások. Nem törvény alá helyezik őket, mert ugyanis nem tartozunk a törvények alá, sem keresztény törvények alá. Mindez csak maga az ördög, és az ő munkája.

Amikor Kenneth Copeland rátalált a Hagin tanításokra, üzenetekre, majd együtt voltak egy összejövetelen és mondta neki, hogy milyen gyönyörű dolgot végez be. Azt felelte neki, hogy legalább a tanítások címeit meg kellene változtatnod. Copeland erre azt válaszolta, hogy az volt a legjobb része az egésznek. Tehát nem a saját üzenete volt, amit mondott, hanem az Úr üzenete volt, amit az Úr küldött, hogy elmondjon.

Péter I. 1/7-9 Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit, noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek Őbenne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Mivel eléritek hitetek célját, a lélek üdvösségét.

A következő verseket azért tudjuk olvasni huzamosabb sorban, hogy meglássátok, hogy milyen a Bibliát olvasni mindenféle jegyzetelés nélkül. Csak olvasni.

A hitetek megpróbálása, a kipróbált hitetek sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál. Mert a hitetek fogja megmutatni, az Úr megjelenésekor, hogy mi az, amin keresztül mentetek milyen megpróbáltatásokon. És ezáltal, amikor az Úr jön vissza a földre, hitet fog találni. Akit nem látunk ugyan, de szeretjük Őt, hiszünk Őbenne, és kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendezünk Őbenne, mert a hitünknek a végcélját elnyerjük így, ami nem más, mint a léleknek az üdvössége.

Amikor újjászületünk, akkor örök életet kapunk. Egy új ember születik bennünk. A lélek szó, mint nőnemű főnév jelenik meg a nyelvekben, ahol meg van különböztetve. Az érzelmünk, az akaratunk és az értelmünk tartozik a lélek szintjére. Vagyis az úgy gondolom, úgy érzem, és azt akarom területek!

Tehát ez az a feleség, akihez az ó ember hozzá volt kötve, a házasságban. Ez az ember belül, az ó ember meghalt, és egy új született, mert Krisztussal együtt meghalt és egy új teremtés jött ide be. Vagyis az asszony, az elme egy új férfival került házasságba.

Legtöbb keresztény azt gondolja, hogy még mindig az ó emberrel van együtt a házasságban. Aki úgy gondolkodik, hogy nem hiszem, hogy ma elmegyek a gyülekezetbe, mert úgy gondolom, hogy ma valami mást kellene inkább tenni helyette. Az én terveimet akarom inkább ma sorba venni helyette. Én úgy gondolom, hogy, meg úgy érzem, hogy.

Eltévesztetted, nem azzal a férfival vagy házasságba, mert új teremtés lettél Krisztusban, a régiek mind elmúltak, ímé újjá lett minden. Mert a lélek üdvösségét kell elérnünk, az a hitünk a célja, amikor elkezdjük azt kimondani, amit az Ige mond.

Haginnak volt egy interjúja a TBN csatornán az utolsó éveiben. Jegyzeteket hozott magával egy egyszerű beszélgetéshez. A fia is jelen volt ott, és interjút akartak vele készíteni, mindent szigorúan csak a jegyzetei szerint válaszolt meg. Mert nem akarta, hogy valami olyan jöjjön ki a szájából, ami miatt kellemetlen ítéletet kaphat. Nem is jött ki más csak az Ige.

Vagyis ő megjárta az utat, és az új emberrel kötött házasságából élt. Az az új ember pont olyan, mint Jézus. Mi ilyenek vagyunk belül, pontosan olyanok, mint Jézus. És nekünk kellene itt a földön Jézus helyére állnunk!

Mi vagyunk azok, akiknek a hatalmuk gyakorlása által el kellene döntetni annak, hogy mi áll meg itt a földön, mi mehet végbe és mi nem. Mert amit megkötünk a földön, az megköttetik a mennyben, amit megoldunk a földön, az megoldatik a mennyben. Ezt te végzed, te engeded meg. Én vagyok az út, az igazság, az élet mondja Jézus. Mondom neked itt a földön te vagy az út, az igazság és az élet.

Még egyszer és utoljára tisztázzuk azt, hogy a tized hogy is van. A tized az Úré! Az Úr fogadja a tizededet, vagyis az az Úré, az Úrhoz tartozik a tized, az Úr fogadja a tizededet. Dicsérjük ezért az Urat.

Ez nem jelenti azt, hogy a tizedünket kiszórhatjuk a részegek felé, vagy a szomszédjaink támogatására, vagy az igazgatónak adjuk, mert Jézus a Feje a Gyülekezetnek. Minden, amit Ő tesz, az a Gyülekezeten keresztül történik, és oda tartozik a tized is. Néhány olyan tanítás, ami most tapasztalható és hallható, ellent mond ennek, azért hangsúlyozom, hogy ez így igaz, és elmagyaráztam nektek.

Vannak, akik az interneten keresgélnek mindenféle tanításokat, nem érdemes mondanom, hogy kikre gondolok, mert úgysem hallgatnak minket. De Isten adta azt a kenetet az életemre, a szolgálatomra, hogy kiigazítsak téves dolgokat a Gyülekezet Feje által. Itt szó van egy bizonyos elkötelezettségről.

Elköteleztem magam a magyarországi gyülekezetek felé, a szlovákiai, szerbiai, romániai gyülekezetek felé, a pásztorok szolgálatát segíteni, hogy ők felnövesszenek, felneveljenek olyan igei gyülekezeteket, ahol előhozzák az igazságot és a világosságot.

Ha csak a Szellem nem úgy vezet valakit, hogy megmutatja hová kell tennie a tizedét, nagyon helytelennek tartom azt, hogy szanaszét szórjuk a tizedünket és annak a TV szolgálatnak, meg ide és oda adjuk.

A közbenjáró imádságok által történik a Szellemnek az a munkája, hogy kijelenti a világ számára Istennek azokat az elrejtett terveit, amit titokban tartott eddig.

A következőképpen működik ez: a pásztor nem képes evangélistát hívni, mert ha meghívja az evangélistát, akkor támogatni kell. Közel hatvan evangélistánk van most, mondja az Úr. Hogyan lesz képes a pásztor meghívni egy evangélistát, ha összesen egy tizedfizetője van a gyülekezetének? És a többiek a részegeknek adják inkább a támogatást, meg ide-oda.

Hagin, hogy miért jutott olyan magasra, elmondom nektek. Mert egy gyülekezetet pásztorolt tizenkét évig, ami nem Isten akaratából volt (megengedő akaratában volt), mert Isten nem arra hívta el, hogy pásztoroljon. De a végén kiigazította magát ebben, azt elhagyta és ment a feladatára.

Volt az utcában egy másik felekezetnek gyülekezete. Megkereste egy hívő a másik gyülekezetből és felajánlotta, hogy nézd csak, én inkább ide jönnék ebbe a gyülekezetbe, mert közelebb lakom ehhez a gyülekezethez.

Mit mondott erre Hagin? Mivel tizedfizető vagy, és én ismerem annak a másik gyülekezetnek az anyagi állapotát, ha eljössz abból a gyülekezetből, az a másik gyülekezet akár össze is omlik anyagilag. Ez Istennek a szíve.

És mi szeretnénk, ha a gyülekezeteket támogatnátok. Nem akarjuk, hogy a gyülekezetek anyagi nehézségek miatt szétessenek. Imádkozhatsz tehát ezért. És ahhoz, hogy működjön a tizedfizetés áldása az életeden, ahhoz úgy is hinned kell benne, addig nem működik. Meg vannak erről a tanítások, az én tanításaim.

Ahogy Ábrahámmal kezdte Isten és Ábrahám Melkisédeknek adta a tizedet, akiről tanítottam, hogy személy szerint Sém volt. Abban az időben a főpapság Sém volt. Mindig a nagyobb áldja meg a kisebbet, és ahogy a nagyobb megáldja a kisebbet, úgy áldások terjednek ki az életére. Vagyis a nagyobb áldotta meg a kisebbet, és ha te egy részegnek adod a tizededet, ezzel azt akarod elismerni, hogy ő a nagyobb nálad?

Amikor keresed az Urat és megtalálod, és egy helyre elhelyez téged, akkor nem kell újra keresni az Urat, hogy hol a helyed, akkor ott van a te helyed, és oda kell elkötelezni magad. A tizedről és az adományokról van szó.

Az adományok arról szólnak, hogy adunk a szegényeknek. Van egy alapítványunk is erre, és én is nagyon sokszor adakozom a szegényeknek. De az nem a gyülekezetnek a pénze. Az Úr Jézus Krisztusnak az alapköve a helyi gyülekezetek.

És ezt követte a levita papság. Mielőtt a törvény adatott volna, előtte négyszáz harminc évvel Ábrahám már tizedet fizetett és azután jött a törvény. Törvény szerint jött a tizedfizetés ebben az időben, a levita papságnak fizette a nép a tizedet. A levita papságnak pedig abból tizedet kellett fizessen az Ároni papságnak.

De a harmadik esztendőben meg volt engedve, hogy az úton járó idegennek adják az adományaikat, hiszen amit adniuk kellett Istennek, az nem tíz százalék volt, az összes feláldozandó 37 %-a volt a jövedelmüknek. Tehát akkor is kellett a levita papságot támogatniuk, és ez a törvény alatt volt, amikor a törvényt kellett, hogy betartsák.

Nehémiás idejében ébredt arra rá újra a nép, hogy ha nem szolgáltatja be a tizedet, akkor nem működik a szövetségi életük. Ezért mindenkinek be kellett jönni a templomba és elvégezni a saját részét, a szolgálatát, az adományát. (1Pét. 1,9)

A gondolat e-mögött, amit szeretnék elmondani és utána egy megvallást teszünk, hogy az életeteket a jelen pillanat hitébe helyezzük.

Tehát három pásztor volt, harminc éve az Úrban, én neveltem fel őket, ketten közülük egy pünkösdi gyülekezetbe fizették a tizedüket, de annak a gyülekezetnek nem volt pásztora. Egy gyülekezeti vén volt, aki pásztorolt addig, amíg nem jött meg az új pásztoruk. A többiek, pedig akik vezették ezekben a bizottságokat, külföldiek voltak.

A gyülekezeti vén, akivel beszéltem, amikor én is ott voltam, mi az, amit Jézus Péternek mondott? Hogy legeltesd az én nyájamat! Ez az a szellemi Ige, hogy kívánkozzatok az Ige hamisítatlan tiszta teje után, hogy azon növekedjetek.

Mit mondott erre ez az ember a gyülekezetből? Azt mondta, hogy ez nem azt jelenti, nem az Igével kell táplálni a nyájat. Amikor ezt kijelentette, attól kezdve a tizedüket nem fizették abba a gyülekezetbe.

Ott olyan a rend, hogy meg kell választaniuk a pásztort. De az lett a vége a történetnek, hogy ők ketten elkezdtek új gyülekezeteket, mert bejegyzett szolgálók annál a felekezetnél, ők is pásztorolhatnak. Olyan ez, mint, amikor csak gyülekezetesdit játszunk, és nem hiszünk igazán semmiben. Jézus Krisztusnak a Gyülekezeti Teste nem erről szól.

Azt mondtam nekik, hogy tegyék félre mindig a pénzüket egy elkülönítet tizedfizetős számlára, amíg nem tudják, hogy Isten hová akarja azt tenni. És ha az ember tudja, mert Isten megmutatta neki, akkor ahhoz el kell köteleznie az akaratunkat és engedelmességünket, akkor tudjuk hová kell tenni. Ez nagyon egyszerű és én ezt magam megértem. Ezt tizedfizető számlának nevezik az emberek a világban, vannak pl. kint, akik az Államokból évente egyszer küldik el a tizedüket, addig félreteszik.

Az egyik egy román születésű testvér. Te miért nem kötelezed el magad arra, hogy egy magyar gyülekezetet támogass? Miért nem látod ennek a fontosságát? Vagy Romániában, Szlovákiában, vagy Szerbiában, vagy Olaszországban, vagy Izraelben?

Tehát a magyar embernek így kell látnia, hogy az igei kijelentés megszerzése milyen fontos. Ezt a helyi gyülekezetekben lehet megszerezni, támogatni kell azt a munkát.

Aki nem ébredt még rá, hogy a tizedfizetés milyen fontos, látnia kell, hogy a gyülekezetek csak akkor lesznek képesek túlélni az eljövendő időszakokat, ha elkötelezett tizedfizetők vannak a gyülekezetekben.

Nem a pásztornak a dolga, hogy fenékbe billentsen, ha nem jól mennek a dolgok, ez az én dolgom. Ámen! Az Úrtól van ez az üzenet. Ne engedd, hogy bármilyen téves tanítás ellopja a tizedet a helyi gyülekezettől.

Egy olyan gyülekezetet keress magadnak, ami él, ahol hisznek a gyógyulásban, hisznek az Igében, hisznek a Szent Szellem, a nyelvek imájában. Ma ezt meg fogjuk tenni, hogy a Szent Szellem keresztséget vesszük mindazokkal, akiknek ez még nincs az életükben jelen. Meg fogunk keresztelkedni.

Egy óriási megvallást fogunk együtt megtenni, ehhez felállunk. Ahogy én láttam, hogy a jelen hitben, a most hitben kell állnom. Ahogy a Márk 11/23-24 verse mondja:

Ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! És szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meg lesz az néktek.

Amit imádságtokban, vagy könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyertétek és meglészen néktek. Vagyis ezt a hit megvallást, amit kijelentünk, most megkapjuk. Tehát mondd utánam:

Elfogadjuk az üdvösségünket a bűntől a ma reggelen, a betegségtől, a gyengeségtől, fájdalmaktól és szegénységtől. Hitünk van Istenben, és azt mondjuk ennek a hegynek, a betegséghegynek, kelj fel és vesd magad a tengerbe, bűn kelj fel, gyengeség te is kelj fel, fájdalom te is kelj fel, gyász te is kelj fel, szegénység te is kelj fel és vesd magad a tengerbe! Most! Megtagadom, hogy kételkedjek a szívemben. Hiszem, hogy amiket kimondok, valóságba jönnek. Ezért meg lesz nekem mindaz, amit most kimondtam. Most meg van nekem. Most megkaptam. Jézus azt mondta, amit imádságotokban kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyertétek és meglészen néktek. Jézus mondta ezt. És ezt ma kívánjuk. Teljes és tökéletes megszabadítást kívánunk! A gyógyulás megnyilvánulását kívánjuk, csodákat, a betegség teljesen elmúlik az életünkből. Minden gyengeség, minden fájdalom, minden gyász, minden bánat és minden adósság, minden hiány, a Jézus nevében! Most! Mindezek most szabaddá váltak, ez a mi kívánságunk, és ez az én kívánságom, mindenki számára ebben a teremben. Ámen!

Ilyenkor ki kell magunkat emelni a saját szükségeinkből, és el kell kezdeni a hitünket gyakorolni valaki más számára. Mert sokkal könnyebb a hitünket bevetni valaki más számára, mint saját magad számára. És ez nem azt jelenti, hogy te akkor kimaradtál a jóból. Mert ilyenkor az összes jelenlévő testvér hisz a te dolgaidban. Ámen!

Mondjuk most: - Azt kívánom, hogy mindenki ebben a teremben teljesen, tökéletesen megszabaduljon, és a gyógyulás megvalósuljon, a gyásztól megszabaduljon, a bánattól, a fájdalmaktól, a gyengeségtől, a szegénységtől, az adóságtól, a hiánytól és az ördög minden tervétől, - s ezt befogadom! Ez az enyém, itt állok és imádkozom, ez most az enyém, most befogadom. Amikor az Úr azt mondta, hogy megálljunk imádkozni, bocsássatok meg mindenkinek, ha valaki ellen sértés van a szívetekben, hogy a ti mennyei Atyátok megbocsássa nektek a ti vétkeiteket. Ezért engedelmeskedem és megállok ezen, és imádkozom, hiszem, hogy megkaptam, amikor imádkozom, szóltam a hegyhez, kijelentettem a kívánságaimat és most az engedelmességem cselekedeteként a mennyei Atyám színe előtt, az Úr Jézus Krisztus és az angyalok színe előtt, a démonok és a pokol minden ereje előtt megbocsátok, nem számítok be senkinek semmi rosszat, ez az én akaratom, amennyire egy akarat erős lehet. Megdorgállak meg nem bocsátás szelleme, elhagysz engem, eltávozol a szellememtől, a lelkemtől és a testemtől, az egész házam tájáról, mert én megbocsátottam és nem kárhoztatok senkit. Megbocsátok, megbocsátok, megbocsátok! Ezért nekem is megbocsáttatott. Jézus azt mondtad, hogy az én mennyei Atyám megbocsátja az én vétkeimet. Ezért nekem megbocsáttatott, és szabad vagyok. Hallelúja! Áldjuk az Úr nevét! Hallelúja!

Ha valaki először van ma közöttünk, szeretném, ha az üdvösségi imát elmondanánk együtt, mert újjá kell születniük, ahogy Jézus tanítja. Együtt imádkozunk mindannyian: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől örökkön, örökké Ámen.

Imádkozni fogok az adományaitok felett, az adományos dobozba is betehetitek az adományt. Jézus figyeli ezt, ahogy annak idején Jeruzsálemben figyelte, hogy ki mit dobott az adományok közé.

Most megkötjük a szükségnek a szellemét, ami felettetek van, és amit ma vettek az adományba, az egy mag lesz arra, hogy megszabaduljatok a szükség, a szegénység és a hiány szellemétől, az ördögöt kihajítjuk az életetekből, és jó munkahelyeket, jól fizető munkahelyeket szólítunk elő az életetekben, hogy gyarapodókká lehessetek.

Az Úrvacsorához készülünk fel. A kenyér ott van mindenki kezében, egy közös imát mondunk, és azután a kenyeret magunkhoz vesszük hálaadásokkal teljesen.

Ahogy az Úr tanítja az Igében, hogy rám emlékezzetek, az Úrra emlékezünk ma, az Ő megtört testére, amely értünk töretett a kereszten és az Ő sebeivel gyógyultunk meg. Így fogadjuk el a gyógyulásunkat és így maradunk életben, eltávoznak a fájdalmak, eltávoznak a betegségek. Uram ezt elvégezted a te testeden, ezért erre emlékezünk, és ezt megköszönjük, hálás a szívünk Atyám Jézus nevében! Ámen!

Ugyanezen az éjszakán Jézus vette a poharat – e pohár az Új szövetség az én véremben, amely értetek ontatott. Ez a mi szövetségünk, az Úr Jézus Krisztussal, mi meghaltunk Ővele, vele együtt feltámadtunk a halálból, ezért társörökösök vagyunk Ővele, az Úr Jézus Krisztusunk kiontott vére által, amely értünk ontatott a kereszten, minket tisztított meg minden bűntől, új teremtések vagyunk Krisztusban. Új szövetségünk van, egy jobb szövetségünk, Ő a mi Főpapunk, a mi Urunk, a mi Királyunk, a mi Üdvözítőnk, Őreá emlékezünk, kiisszuk ezt a poharat a mai napon, az Ő szent vére ez az életünk felett Jézus nevében! Ámen!

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya testvérünk munkáját, aki a Békevár látogatói számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL