2008.07.06. 
 

ISTEN SZERELME

Jegyzet Faragó Anna tanításából
2008. július 06.

 

 

Drága Szentek!

 

János 3/16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Te ennek az örök életnek tulajdonosa vagy, mert a:

2Korinthus 5/17 szerint: Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.

 

Tudjad azt, hogy amikor Isten újjá szülte a te szellemedet, akkor az Ő gyönyörűséges tulajdonságai, a 9 gyümölcs, Jézus jellemvonásai kerültek a szellemedbe. És amikor befogadtad az Úr Jézus Krisztust, akkor az isteni fajta szeretet, öröm, békesség, béketűrés, jóság, hithűség, szívesség, szelídség, mértékletesség – ez az önuralom – gyümölcsei ott munkálkodnak benned.

Ennek a gyümölcsnek az a dolga, hogy növekedjen, és ez az Úr szerelmétől és a Szent Szellem gyönyörűséges munkájától fog benned nyilvánvalóvá válni.

Ő munkál benned, nagyon szeret téged és Ő megváltott!

 

Engedjétek meg, hogy felolvassam itt a 2Korinthus 5/17-től a 21 Igéig.

Azt mondja itt az Ige nekünk, hogy a régi elmúlt, vagyis a régi éned elmúlt, de még nem látod, - azzal foglalkoznod kell.

Az Evangélium békessége ott van a szívedben, abban a szeretetben.

Békességgel kell fogadnunk azt, hogy változnunk kell, Isten munkája ez bennünk, nem megy egyik napról a másikra, nagy munkánk van ebben nekünk is nem csak Istennek.

 

Kell, hogy legyen alázatos szívünk, hogy a Jézus Krisztussal együtt tudjunk járni, és ebben segít nekünk a Szent Szellem. Ő a mi segítőnk.

 

1János 3/8

Ez megtörtént az életedben. Lerontatott.

1János 3/14

Első megtapasztalás, amikor újjászületünk, hogy egy hatalmas békesség kerül a szívünkbe. A másik, amit észreveszünk, hogy nem vagyunk képesek olyan gonoszul szólni a másik emberről.

Róma 5/1, és 5

Egy szerelem, Istennek szerelme költözött a szívedbe. Elvitte a régi önző énedet, aki mindig magával gondolt. Elvitte, újjászült, egy új életet kaptál, és ezt úgy hívják, hogy Isten szerelme.

Ezt a szerelmes életet kaptad meg, aki maga az Úr Jézus Krisztus. - Odaadta az Ő szerelmes Fiát.

 

És amikor erre gondolsz, akkor mindig ott munkáljon ez a szerelem a szívedbe. Ez a szerelem olyan, hogy mindig a másikkal akar lenni, mindig a másikra gondol és mindig a másikkal akar beszélgetni. Tudjuk ezt a világból is, hogy a szerelem ilyen.

 

Így van ez a szerelem a szívedben, az Úr Jézus a Szent Szellem által hívogat, hogy együtt legyél Ővele.

Ő azonban nem akarja azt, hogy ez nyomás legyen rajtad, Ő szelíden vezet téged ebben, de nem szabad hagyni, hogy ezt az ördög ellopja tőlünk.

 

Amikor az Úrral voltam, a szívembe hozta, hogy azon a szeretet helyen, azon a hatalmi helyen kellene maradni, hogy kevesebb gondunk legyen magunkkal, a testünkkel, a környezetünkkel.

Kell, hogy ebből egy megértést kapjunk, hogy – benned Isten szerelme van, kiválasztott vagy, aki hordozod itt a földön Isten szerelmét, békességét, nyugalmát, segítő készségét, mindent, amire szükséged van. Ez a szerelem megtanít téged arra, hogy együtt járjál az Úrral.

 

Nem e világból vagyunk, de e világban élünk.

Galata 1/3-4

Kiszabadultál abból a rabságból, amiben voltál, az irigységből, a féltékenységből és lehetne itt sorolni még a testnek a cselekedeteit.

 

Isten Igéje úgy nevezi, hogy „gonosz világ”. Amikor pedig újjászülettél, akkor bevisz ebbe a szerelembe, közösségbe kerülsz az Atyával, a Fiúval és a Szent Szellemmel.

Megértést kell venned ebből, hogy te egy békességes és nem egy harcoló keresztény vagy. Egy szerelemmel jársz együtt és nem a viszálykodással, a pletykálkodással, nem a testiséggel. Egy szerelemmel vagy együtt. És a szerelmesek csak egymásra figyelnek. Az Úr és én! Ez mentett meg téged a pokoltól és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába, akiben van a mi megváltásunk. Általvitt az Ő szerelmébe, nem hagyott kint e világban. Ott vagy vele.

És amikor az Úrral időt töltesz, akkor felelevenedik ez a szerelem feléd, és azt mondja az Ige, hogy kívánjátok az ajándékokat, hogy működjön, mert az Úr szerelme felgerjeszti benned.

Az Énekek-énekében mondja az Ige, hogy – fel ne gerjesszétek a szerelmet, amíg Ő nem akarja.

Ő folyamatosan veled akar lenni. És amikor eljutsz egy szerelmes pontra vele, amikor képes vagy vele járni, akkor elhívott a békesség szolgálatára, az Evangélium hirdetésére, akkor már együtt jártok szeretetben és békességben. Béküljetek meg vele. El kell, hogy jöjjön az az idő mindannyiunk életébe, amikor békességben járunk együtt vele, és azt mondja az Úr, hogy – jól van én hűséges szolgám, követtél engem és ezért megáldalak. Ez az út vár ránk. Dicsőség Istennek!

 

Legyen egy más képed magadról.

Amikor újjászületünk akkor a szellemünk születik újjá, a testünk és a gondolkodásunk kint van ebben a világban. Az Ige szól hozzád, hogy mi az első, amit tegyél meg.

Titus 2/11-12

Megtagadva, - ez a te részed, ezt nem Istennek kell a mennyben megtenni. Nem engedem, hogy bármi, ami Istentől nálam van, azt az ördög ellopja tőlem. Tudod, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy öljön, lopjon, pusztítson. Azért jön, hogy ellopja ezt a békességedet, ezt a szerelmedet, hogy testi legyél, másra figyeljél.

 

Isten azt mondja, hogy a szerelmesek mindig egymásra figyeljenek. Az emberek mindig a másikra figyelnek, hogy a másik mit csinál.

Az Ige pedig azt mondja, hogy – arra tanít téged! Nem neked kell mondani a másiknak, hogy – neked Isten üzent valamit.

Isten mindig nekünk üzen. És a mi részünk, hogy megtagadjuk a gonoszságnak a dolgait az életünkben. Annál kevesebb problémád lesz a testeddel minél jobban az Úr szerelmében vagy. De ez egy út és tanulni kell, ezért itt az idő, hogy ezt megértsük. Szükséges ez, mert hatalmas áldások, aratások várnak ránk, de ez nem tetszik az ördögnek, ha bevisz a testiségbe, akkor nem tudsz aratni, esetleg azt aratod le, ami a gonoszságban van. Arathatunk a gonosztól is, de azt mi nem akarjuk.

Mi az Úrral akarunk együtt járni.

Krisztusban a gyógyulásunk is az örökségünk része.

1Péter 2/24

Szent igazság, a kereszten egy bevégzett munka ez. Ez meg van neked, nem meg kell szerezned, ez egy ajándék, a tiéd de őrizni kell, mert a tolvaj lopni jön. Nem tetszik neki, hogy újjászülettél, hogy gyógyult és egészséges legyél, hogy szeretetben és békességben járjál.

És tudod-e, hogy mire eljut az anyagiakhoz, vagy a testünkhöz, akkor már meglopta a szeretetünket. Amikor azt mondjuk, hogy – ennyi, meg annyi bajunk van, akkor a szeretetben járásunkat mindig meg kell vizsgálni, mert akkor már az ördög lopott.

 

Tehát nagyon fontos, hogy mindig ott legyünk, ill. gyorsan visszamenjünk az Úr szeretetébe. És meg kell érteniük ezt a családoknak is, mert Isten nem elválaszt, hanem összeköt. A barátokra is azt mondja, hogy összeköti őket, mert – eljön a te barátod és üdvözül. Dicsőség Istennek!

 

Isten nem az elválasztás Istene. Ő összeköt és meg kell tanulni a hatalomban járást is. A szánknak a beszédeire pedig vigyázni kell, mert az élet és a halál a szánk hatalmában van, és ki mint él, úgy eszi annak gyümölcsét. Tehát Isten csak az élettel tud együttműködni, amikor az élet szavait szóljuk. A halál a gonosztól van.

 

És amikor Istennek a szerelmében vagy, akkor minden szellemi áldás a mennyekből a tiéd. El kell ezt vennünk, de csak úgy megy, ha vele együtt járunk, ha az Úr szerelmében együtt vagyunk Ővele.

 

Az Ige segít minket, az Igét kell a szívünkbe elültetni, hogy ebben a szerelemben és a világosságában tudjunk járni, ahhoz az Ige hatalmában kell élnünk.

1Péter 2/1-2

Levetkőztük az óembert, felöltözzük az új embert, de közte valamit kell tennünk: - Meg kell újítani az elménket az Ige szerint. 

Ez a régi énünk volt, amit itt az Ige ír, ebből te újjászülettél. Viselkedési formákról van szó.

A gyümölcsnek a szerepe, hogy növekedjen. A Szellem gyümölcseinek növekedniük kell bennünk.

Amikor az Igében járunk egyre több kinyilatkoztatás, egyre több világosság jön hozzánk.

/3-4/

Te is Istennél egy kiválasztott, egy becses személy vagy. Ő úgy néz rád, mint egy becses ajándékra. Ő nem azt látja, amit te, Ő azt látja, hogy te szép, szeretetteljes, becses ajándék vagy.  Járulj Őhozzá.

/5/

Ahogy az Úr szeretetében járunk, kedvesek vagyunk. Fel kell növekednünk arra, hogy megértsük ezeket a szellemi dolgokat. Mert eljött az az óra, amiben most vagyunk, hogy szellemben és igazságban imádjuk az Atyát.

Amikor az Igében vagyunk, nyelveken imádkozunk, dicséretekben vagyunk, ezek áldozatok, Isten oltárára teszed le ezeket. Ezek kedvesek Őelőtte, ha úgy teszed le ezeket, ahogy az Ő akaratában van. Amikor nem a világgal vagyunk teljesen elfoglalva, hanem az Úrral töltünk időt és az Úr dolgaira figyelünk.

/7/

Neked mint egy kincset, úgy kell kezelni Isten dolgait, amit féltened kell, őrizned kell. Ott van ez a kincs benned.

/9/

Ezt akarja az Úr, hogy tegyük. E jelenvaló gonosz világból kiragadott és egy csodálatos világba hozott el. Gyönyörűséges dolog ez, ha végig gondolod, látod. Egy csodálatos, szerelmetes, áldásokkal teljes világ ez számunkra. Ide hozott el bennünket Isten.

 

Isten népe vagyunk és kegyelmet nyertünk. Isten jósága ez a kegyelem felénk. Ki nem érdemelt kegyelem ez számunkra Istentől. - Úgy gyere az Úrhoz, ahogy vagy. Isten úgy fogad el téged. Ki nem érdemelt szerelme ez Istennek részünkre, mert nem tudsz érte fizetni, nem tudsz érte megdolgozni. Istennek a világra kiárasztott kegyelme, amelyet az Ő Fiában, Jézus Krisztusban kaptál meg. Az Ő kiontott vére által. Az Ő szent vérében üdvösséget nyertünk, az Ő szent sebeiben gyógyulást nyertünk, Ő megbékélt velünk és ránk bízta az Evangéliumot. A leghatalmasabbat bízta ránk Isten, a legnagyobb munkát ezen a világon.

-         Menjetek és hirdessétek az Evangéliumot az egész világon, minden teremtésnek. És az Úr szerelmében képesek vagyunk erre. Ámen!

 

Kolosse 3/17

 

Az Ő nevében! Az Ő nevében erő és hatalom van. Jézus nevére minden térd meghajol. És amikor te elmész a sötétségbe, hogy a világosságot hirdesd, - az Úr azt mondja, hogy az Én nevemben elmész, és ott minden térd meghajol. És te pedig az Úr szerelmével mész el.

Vonzóvá teszed magad a világnak az Úr szerelmével, és a világ üdvözül.

Ezt a hatalmas nevet odaajándékozta nekünk, amikor Őt felültette a maga jobbjára, a leghatalmasabb trónra.

Mitől kellene nekünk félni, amikor a legmagasabb király uralkodik felettünk.

 

Pál apostol imádkozik az:

Efézus 1/17-ben

Szükségünk van Isten bölcsességére, Isten kijelentésére. Nem tudsz kimenni a világba az Evangéliumot hirdetni, ha nem érted Isten Igéjét.

Ha ott maradsz Isten szerelmében, akkor ez a szerelem téged minden nap tanítani fog, mert közösségben vagy vele. Közösségben vagyunk az Atyával és a Fiúval is. És amikor közösségben vagyunk vele, akkor közösségben vagyunk egymással is, a Szent Szellem által.

 

/18/

Egy dicsőséges gazdagság van elrejtve az Úr Jézus Krisztusban. És amikor Istennek szereleme ott van a szívedben, akkor kinyilatkoztatja ezt neked. Mert ez a szerelem azt akarja, hogy együtt járjál vele, abban a békességben, abban a szeretetben Ővele együtt. Isten nem harcoló kereszténynek hívott el, Ő csak azt mondta, hogy harcold meg a hitnek szép harcát.  Ő arra hívott el, hogy az Úrral szeretetben és békességben járjál.

 

Ezáltal vagy képes az emberekkel is békességben és szeretetben járni. Amikor gondunk van a másik emberrel, akkor először mindig nekünk kell az Úr elé menni, mert nekünk nincs rendben a kapcsolatunk az Úrral.

 

/18/

Az Úr Jézus a világ világossága. Ő azt akarja, hogy te megértsed az Ő útját. Ő az út, az igazság és az élet. Ő az út és te az úton vagy, és együtt jársz vele.

 

/19-20/

A világegyetem leghatalmasabb munkáját végezte el az Atya, ilyen többet nem lesz.

/21/

Magasan ül a Krisztus a trónon és az ördög minden fejedelemsége és hatalmassága, ereje a talpad alatt van. Nincs ereje az ördögnek, le van győzve! 

Hatalmas ereje az Úr Jézus Krisztusnak van, magasan ül Ő mindenek felett.

/22/

Ezért kell Krisztussal együtt járnunk, és hirdetnünk az Evangéliumot, hogy amikor eljön ez az idő, akkor mi is megálljunk az Úr előtt.

/23/

Mi vagyunk a Test, Ő a Fej. Nem tudunk semmit tenni a Fej nélkül, és Ő sem a Test nélkül. Ha nem járunk az Úrral együtt ebben a szerelemben, akkor mi is sötétségben járunk, és el fogunk veszni.

Hány ember maradt el évek alatt. Bejönnek az ajtón és úgy mennek el, mintha nem kaptak volna semmit.

 

Értékeld fel az Urat a szívedben! Te nagyon becses vagy! Felbecsült téged! Egy drága kincs vagy Isten számára.

Teljes vagy az Atyával, a Fiúval, a Szent Szellemmel.

A menny benned van! Az ördögnek nincs helye benned. Dicsőség Istennek! Ámen!

 

2/1

Ha nincs Isten kegyelme, mi bűnösök, vétkesek vagyunk és a pokolba kerültünk volna.

/2-3/

Test és gondolkodás. A szellemünk van megváltva, a testünk és a gondolkodásunkkal foglalkoznunk kell. Ne látásban járjál, ne abból éljél, amit látsz, mert ebben a világban az ördög a hazugság atyja, és e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák Isten dicsőséges Evangéliumát. Az ördög hazudik és elhomályosít. Ne essünk ebbe a csapdába, hogy az ördög hazugságait elhiggyük, és homályosságban járjunk. Isten arra hívott el minket, hogy az Úrral együtt járjunk, az Ő szerelmében járjunk, az Ő világosságában járjunk, az Ő békességében járjunk, és csak Őreá nézzünk.

Ne azt nézzük, hogy a másik ember mit csinál. Mindannyian változunk, ne közösködjünk az ítélkezés szellemével, mert amennyit ítélkezünk, annyit fognak felettünk is ítélkezni. És akkor nem tudjuk, hogy miért történt ez és ez velünk? - Azért, mert volt egy vetésünk erre vonatkozóan.

 

Jézus magasra tette a mércét és hála a jó Istennek, hogy mi arra haladunk.

 

Az ördögnek pedig megparancsoljuk, hogy – ördög el kell menned, mert meg van írva…..!

És nincs ereje az ördögnek.

Kolosse 2/14-15 Igéit is idézd az ördögnek nyugodtan.

/14/

Eltette Jézus. És a Jézusi úton vagyunk.

/15/

Másik fordítás szerint: kiüresítette az ördögöt, megbénította. Nincs ereje az ördögnek, örüljél neki. Az Úr ereje, ami benned van!

Az ördög nem tud téged bántani, ha te tudod a hatalmadat. Semmit nem tud veled kezdeni az ördög.

/13/

Megelevenített! Életre hozott, új életre szült, és ez az élet munkál benned, ott van benned.

Róma 8/11

Benned lakozó Szelleme által. Benned lakozik az Úr Jézus, benned van az Ő szereleme és ez a szerelem téged minden nap gyógyít.

 

Azt kérdezi az Ige, hogy – ki az, aki beteg köztetek? Beteg? - Amikor benned van az Úr Jézus Krisztus. Aki megelevenített, életre hozott. És amikor te imádkozol, akkor minden sejtedre kiárad az az újság, hogy új sejtjeid lesznek, a csontjaidat megújítja. Így lásd ezt, nem pedig úgy, hogy eljövök a templomba, rám teszik a kezeiket és már meg is gyógyultam. Nem így működik. Azt mondja az Ige, hogy ott van benned, megelevenített és munkál benned! Meggyógyít! És ezt az Ő kegyelméből adta neked.

Efézus 2/4-6

Szerelmes viszonyba vagy az Úrral, együtt uralkodsz vele, ki jöhet ellened? Ha te ezt tudod, akkor tudod, hogy győztes vagy, mert Jézussal együtt jársz, és Jézus a győzelmed. Ő a győztes, Ő ott van benned és te vele együtt vagy győztes. Neked semmi utad nem lehet vesztes, mert az Ige azt mondja, hogy győztes vagy, uralkodsz. Legyen ez a szívedbe, lásd magad másnak. Lásd magad Isten dicsőségében, lásd magad gyógyultnak.

 

Az Ige megcselekedése, hogy – kimondjuk az Igét. A kimondott Ige működik feletted! Higgyél benne. Te egy uralkodási ponton vagy, tudod, hogy Krisztus mit tett érted, és eszedbe sem jut úgy beszélni, hogy már megint fáj mindenem. Ha ezt teszed abban a pillanatban, a sötétség területére kerültél, és a Szerelmes Fiú nem tud veled mit kezdeni, mert az nem az Ő területe!

 

Ha bármi megpróbál a testedben, akkor a szádon ne jöjjön ki az, hogy beteg vagyok! - Hamis tünet! Nem fogadlak el Jézus nevében! Mert én kijelentem, amit az Ige ír, hogy én meggyógyultam Jézus sebeiben és egészséges vagyok és az is maradok. És ha ezt az ördögnek háromszor elmondod, már nem bírja hallgatni.

 

Lásd magad gyógyultan, és akkor a gyógyulás valóságba fog jönni az életedben. Ne a tünetekre nézz, lásd magad Jézussal. Nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, amelyek örökkévalók. A látható azért van, hogy megváltozzon. De a te hited tudja csak megváltoztatni, nem a kézrátétel tud téged tökéletessé tenni, hanem csak a te hited. Dicsőség Istennek! Ámen!

A kézrátétel annyi, hogy összekapcsoltuk a hitünket és az erő átárad, de a többi a te részed, hogy valljad a száddal azt a gyógyulást, és soha ne engedd meg, hogy más látásod legyen sem a testedben, sem az anyagi helyzetedben. Különben nem jön oda a végeredmény, amit szeretnél.

 

Fent ülsz a Krisztussal és uralkodsz vele együtt. Hatalmas dolog ez itt a földön, a mi életünkben. A földön minden veszendő, múlandó, de Isten Igéje örökké él! És te az Igével élsz együtt és örök életű vagy. Örökké élsz.

Efézus 2/7

Felséges gazdagság van neked a mennyben eltéve, de a hitedet kell működtetni mindabban, amit szeretnél, hogy hozzád jöjjön. Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.

A jutalmadat le kell hozni a földre. Nyíljanak meg a szemeink, hogy meglássuk ezt a szellemvilágban. Mert minden, amit kértél Istentől, az már ott van a szellemvilágban, valóságos, a tiéd, névre szólóan oda van téve a neved mellé az ajándékod, az áldásod és arra vár az Úr, hogy neked azt odaadja. De legyen egy nagyobb látásod, merjél nagyobbat látni, hinni.

Legyen nagy hited. Működtessük ezt a nagy hitet az életünkben. Felnövekedett a gyülekezet tudunk együtt hinni, egymást támogatni.

 

Krisztust felültette a legmagasabb helyre az Atya jobbjára, te pedig ott vagy Krisztusban, és Krisztus benned, te Őbenne, és Krisztus az Atyában.

Az Atyádban ott vagy! És a te Atyád mindig szeretni fog téged.

 

És te ott ülsz ebben a hatalomban, a sátán a talpunk alatt van.

Lukács 10/19

Ímé! A régiek elmúltak! Ímé újjá lett minden! Ímé most adok néked egy olyan hatalmat, ami tejhatalom az életedben. Amit Krisztus megtett, mert Ő már legyőzte őket és uralmat adott nékünk, hogy uralkodjunk felette, le van győzve, de mégis uralkodni kell felette, szellemi lények, nem haltak még meg, mert nem tudnak.

 

Uralkodni kell felettük, odaadta nekünk ezt az Úr, - hogy uralkodjunk felettük!

 

Az élet és a halál a nyelv hatalmában van, akkor a hatalom a szánkban van!

Ott van a szádban! Ülsz otthon, és hatalmat gyakorolsz a dolgok felett! Olyan vagy, mint egy király. Királyok vagytok, és papok vagytok. Úgy uralkodtok, mint egy király, és úgy imádkoztok, mint a papok.

 

Lukács 10/19

Van egy ellenséged, és azon az ellenségen uralkodjál. És ne nyisd meg az elméd az ellenségnek, és akkor nem nyitod meg a tested sem neki. Ne legyél az ellenséggel egy akaraton. Ha vele jársz, nem tudsz rajta uralkodni. A felett tudunk uralkodni, ami nekünk nem tetszik, és nekünk az ördög munkája nem tetszik.

 

János 10/10

Neki ez a dolga. Neked pedig az a dolgod, hogy ne engedd meg neki. Akkor kell megfogni, amikor még csak próbálkozik. Amikor próbál neked valamit a füledbe suttogni. Azonnal fel kell ismerni, hogy ez nem az Úr Szellemétől van. Amikor ellenséges szavakat hallgatsz, rögtön észre kell venned, és te nem veszel részt benne, sem a viszályban, sem a pletykálkodásban, semmiben, ami nem tetsző az Úrnak, mert te látod a kárát.

 

Az ördög praktikája, hogy viszályt szítson, mert ő elválaszt, ő ennek a mestere, megkísért, de neked ellent kell állnod neki. Benned van a Szerelmes, az Úr Jézus Krisztus, - hatalmi helyen ülsz.

Akkor semmi nem jöhet, mert ő le van győzve, a száddal ellent kell állni neki a Jézus nevében. A szádat az Ige kimondására kell használni.

 

Az Ige a szívedben van és a szádban. A szív teljességéből szól a száj. És onnan tudja a mi mennyei Atyánk, hogy milyen gyümölcsöt termünk, és onnan tudod te is, hogy a másik ember hol tart, vagy hová tartozik.

 

Péter kapott egy kijelentést, hogy Jézus az élő Isten Fia. Ha valaki neked valami mást akarna mondani, akkor tudod, hogy az az ördögtől van. Aki nem vallja a Jézus Krisztust testben megjelent Istenségnek, az az ördög szellemétől van. Rögtön tudod, hogy egy hamis dologgal állsz szemben. Az ördög hazug és elhomályosít. Nekünk semmi keresnivalónk egy másik egyházban, sem olyan emberekkel, akik elhomályosítanak, vagy elcsábítanak.

Máté 16/18-19

Ez a te feladatod, hogy a Szerelmes Fiúval együtt járjál, és a száddal kimondd az ellenséggel szemben ezt az Igét. Megkötözöd az ellenségnek minden praktikáját az életedben, és nem engeded, hogy uralkodjék.

Nézd meg, mit mond az Ige, - amit megkötsz a földön, az utána lesz csak megkötve a mennyekben. És amit megoldasz itt a földön, az a mennyekben is oldva lészen.

 

Tehát az embernek van itt része. Nem úgy van, hogy – majd ha Isten úgy akarja, mert ez nem működik az életünkben. Neked kell előbb lépni, hogy a tolvaj ne tudjon tőled lopni. Az első, amit el akar lopni tőled, az a szeretet. Ezt szeretné ellopni először tőled, mert ez Isten szeretete benned, ezt el akarja lopni. Meg kell kötözni és nem hagyni, hogy a családunkban, az életünkben, a testemben bármit tegyen. Ő egy ellenség, akit nem be kell engedni, hanem meg kell kötözni. Erre nagyon itt van az idő, mert ki van jelentve az Egyházban, hogy az Úr Jézus Krisztus eljövetelét várjuk, és hatalmas áldások vannak számunkra elkészítve.  Érted-e? Hatalmas áldások vannak számodra elkészítve.

 

Amikor az Úr szeretetében vagy, akkor az Úr azonnal megteszi, mert a kérés Jézus nevében ment hozzá. Amikor elhangzik Jézus neve, arra a menny lépni fog. Amikor te Jézus nevében kértél, cselekedtél és főleg az ördög ellen mentél, akkor a menny minden ereje mögéd áll.

 

Az Úr a Máté 18-ban újból elmondja, ez az oldás és kötés, egy szellemi törvény.

Máté 18/18

Bizony, bizony szólok neked, azután – ismét, ismét.

/19/

Ott vagy az Úr szerelmében, megkötözöd az ördög munkáját, és ketten egy akaraton vagytok bármely dolog felől, - az a tiéd, semmi el nem veheti tőled, mert megtetted azt a lépést, amit az Ige ígért számodra. Meg kell tenni. Sokszor nem tesszük meg, pedig ez itt van számunkra.

Nincs olyan, amit az Úr visszatartana tőlünk. Az ördög ott élt az Úr közelében és tudja, hogy milyen kiváltságos jogaink vannak, és ezért szeretne lopni tőlünk.

 

Az én nevemben!   Bármit kértek, Jézus nevében kérjétek!

Felmagasztaltatott ez a név. Jézus nevére minden térd meghajol. Nincs olyan dolog, amikor te Jézus nevét kimondod erővel, hatalommal, hogy ott neked ne jöjjön győzelem. Te nem lehetsz legyőzött. Használd ezt a nevet.

 

Ki kell mondanod! És ebben a név hatalmában élned kell! 

Jézus azt mondja: - szólok neked, ismét szólok neked, bizony mondom neked.

El vannak az áldások készítve számunkra, itt van az idő az aratásra. Vessük a magot kint a világban, a sötétségben és arassunk a mennyei Atyánknak.

Nyíljanak meg az értelmünk szemei, hogy – mi az én elhívásom. Lehet, hogy nem az öt szolgálat egyike, de nagyon sok segítő szolgálat van, amire elhív minket az Úr, és ne hagyd, hogy az ördög meglopjon.

 

A menny minden ereje benned van, az ördög pedig a talpad alatt van. Az ördög nem tarthat vissza. A saját gondolataid tartanak vissza, hogy nem az Úr szerelmében hiszel.

 

Nagyobb a hitünk az ördög munkájában, mint Isten szerelmében és Isten munkájában. És ezt nem fogadjuk el Jézus nevében, minden ami gonosz, az eltávozik belőlünk.

 

Józsué 1/8

El ne távozzék az Ige a te szádból. Ez egy szellemi törvény, a szeretetben járás is egy szellemi törvény, az oldás és kötés is egy szellemi törvény. És ha törvényt szegünk azonnal vissza kell mennünk az Úr megbocsátásába és szeretetébe, mert az a jó nekünk.

Mindent úgy cselekedjél, ahogy le van írva. Gondolkodjál erről, - mondja az Ige. Úgy gondolkodjál, ahogy az Ige írja. Minden nap ott kell lenned az Úr előtt, és mindennap használnod kell a hatalmadat, mert van miért.

Mindent úgy cselekedjél, ahogy írva van. Akkor leszel jószerencsés!

Erre van szükséged. Hittel és hatalommal éljél, és jó szerencsés leszel minden utadon.

Példabeszédek 4/20

/23/

Őrizd a szellemedet, mert abból indul ki minden élet. Ott lakik az Úr Jézus, ott lakik a Szent Szellem, és ne bántódjanak meg. Ott lakik az Atya és örvendezzen bennünk.

Egész testednek egészség lesz, ami kiterjed mindenre, nem csak a testedre.

Az Ige az egész valóddal foglalkozik.

 

Zsoltárok 123/1

Le ne vedd a szemed, le ne vedd a szád, le ne vedd a füled az Úr Jézus Krisztusról. Ha már a testiségre nézel, akkor nem jársz hitben, akkor a körülményeidre tekintesz, kint vagy a sötétségben.

 

Le ne vedd a szemed!

/2/

Nem tudunk tökéletesek lenni, de észrevesszük, ha valahol elvétettük és azonnal ellene megyünk és megkötjük ezt a gonosz munkát a szánkban, és nem hoz rossz gyümölcsöt az életünkbe.

Ha észrevetted, hogy kimondtad, hogy – szegény vagyok, azonnal kötözd meg és nem hoz gyümölcsöt. Mert te az Úr Jézus Krisztusban gazdag vagy, egészséges vagy, bővölködő vagy.

 

És örülnünk kell annak is, amikor a másik áldott, nem szabad engedni, hogy az irigység szétszaggasson minket. Nem szabad a viszálykodást megengedni a gyülekezetben sem, mert akkor szétesik a gyülekezet.

Egymást faljátok, egymást marjátok – írja az Ige, szétesik a gyülekezet, nem szabad megengedni, hogy a gondolataink az ördög területén legyenek.

 

-         Engem senki nem szeret, mindenki elhagyott, - ez az ördög játszótere!

Amíg negatív dolgokat szól a száj, addig nem tudsz a világosságban járni.

Emellé nem tud odaállni az Úr Jézus Krisztus, az nem az Ő területe.

Az Ő könyörületére mindennap szükséged van, hogy – elvétettem, de bocsáss meg nekem Uram!

És amikor büntetést érdemelnél, de Ő könyörületes és azt mondja, hogy nem büntet meg, mert nagyon szeret téged. Bocsánatot kértél, és nem kapsz büntetést, Ő könyörületes és irgalmas. Erre pedig naponta szükségünk van.

Nem tudjuk a gondolatainkat leszabályozni úgy, hogy ne gondoljunk valami rosszra, de vegyük észre, ez a tanulási folyamatunk.

Ebből kijövök, de vigyázok, hogy többé ne essek bele.

Ebben a szerelmes hatalomban nekünk járnunk kell, ha pedig elesünk, akkor az Úr által képesek vagyunk felállni. Örülünk, mert könyörülő szíve van az Atyának. Ha elrontom, elhibázom Ő akkor is ott van.

 

És tudd meg, ha a legnagyobb bajban vagy, akkor van ott az Ő legnagyobb könyörülete és kegyelme. Ha Ő nem húzna ki, nem tudnál kijönni belőle.

Erre mondja az Ige, hogy soha nem hagylak egyedül. Megerősít az Úr.

Nem elhagy, nem felejtkezik el rólad. Amikor hitpróbában vagy még jobban veled van, még jobban vigyáz rád, még három angyallal több van melletted.

Ez a könyörülete, mint egy jó apa szeret bennünket, és gondoskodik rólunk.

 

Ha a te szemed mindig Őreá néz, akkor biztonságban vagy, akkor ott vagy a 91-es Zsoltár védelmében. A Felségesnek rejtekében vagy, az Atya vigyáz rád ott. Amikor az Úr szerelmében vagy, akkor a Felségesnek rejtekében vagy.

 

Lukács 22/31-32

Én imádkoztam érted! Amikor bajban vagy, akkor ott van Jézus, hogy imádkozzon érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Hányszor megéltük ezt.

Akkor Jézus van ott és imádkozik érted, az atyafiak is imádkoznak érted, és Jézus közbe tud az érdekedben járni.

 

Ő látja a családodat és látja, hogy miben vagy benne, ott állsz, úgy érzed mindenki összeesküdött ellened, de azt mondja Jézus – én most kézbe veszem ezt a dolgot és imádkozom érte.

 

Körbe vesznek olyan emberek, akikkel nem tudsz szeretetben járni abban a pillanatban, szórja feléd az ellenség a tüzes nyilakat, - kikért téged a sátán, és kevés a hited, már nem tudod visszaverni azokat a nyilakat, és azt mondod, hogy – Istenem könyörülj rajtam, Istenem segíts rajtam! Akkor Jézus ott van és imádkozik érted.

És azt mondja, hogy amikor te megtérsz, felálltál, akkor neked az a dolgod, hogy menj és erősítsd a másik embert.

Hogy az a másik ember is kijöjjön abból a veremből, Isten ezt így rendelte el, hogy ezt tegyük, összekötött minket a Szent Szellem és segítjük egymást.

 

Tudunk egymásért imádkozni.

 

2Korinthus 10/3-5

Az ördög minden erejének lerontására.

Foglyul ejtem, nem engedem azokat a gondolatokat. Kiéhezteted és meghal. Nem engeded, hogy gondolkodjon a fejed azokon. Le kell rontani, mert okoskodik, és magaslatra tör, és ez az ördög tulajdonsága.

 

Nem mindegy, hogy a szellemem követi a testemet, vagy a testem követi a szellememet. Alá kell vetni a testünket a szellemünknek. - Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most a testben élem, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és Önmagát adta értem.

 

Észre kell venni a magaslatokat, és le kell rontani, amikor gyülekezetbe kell jönni, észre kell venni, hogy akkor jön a szerelő, akkor jön a vendég, akkor jön éppen közbe valami vagy valaki. Ez az ördög munkája.

Egyszer megengeded az ördögnek, megengeded még egyszer, harmadjára már teljesen uralmat vett az ördög feletted és elmaradsz a gyülekezetből. Magaslatok, magasan Isten ismerete ellen törekszenek.

Isten ellen törekszik, az isteni gyógyulás ellen törekszik, az isteni bővölködés ellen törekszik, ezért foglyul kell ejteni minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, hogy isteni gazdagságban járjak.

És nem megengedni a szegénység szellemének, hogy ellenem jöjjön. Le kell rontani ezt a magaslatot.

 

Te a mennyek királyságához tartozol. Ha neked kell valami, akkor szólsz a mennyei Atyának, és Ő elküldi neked. Teljesen mindegy, hogy milyen úton, - az a tiéd, és ez nem attól függ, hogy te mennyi fizetést kapsz, mert az Úr hatalmas arra, hogy megáldjon.

 

Ne engedd az elmédnek, hogy azon gondolkodjon, hogy neked ennyi a fizetésed és semmi más. Ha megengeded ezt az elmédnek, akkor bezárod a szívedet az elméddel. És a nincs jött ki a szádon és ez meg van néked.

A te beszédeid által estél tőrbe, becsap, elhomályosít, hogy ne lássad a világosságot.

 

Jeremiás 1/19

/12/

Viaskodni fog ellened, ezért meg kell kötöznöd, mert - Én veled vagyok, és nem győzhet le semmilyen akadály. Én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged.

Zsoltár 27/1-4

Ez a te részed, hogy ott lakjál az Úrral és gyönyörködjél benne. Amikor szabadításban vagy, amikor meggyógyít téged, amikor megáld téged, ott van az Ő szerelme. Az a szerelmetes Fiú lakik a szívedbe, emeld Őt fel a szívedben.

Ott van az életedben, kitől félnél. Ha vele jársz, akkor minden utad áldott lesz.

Zsoltár 125/1-2

 

1Péter 5/8-9 Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresve, kit nyeljen el. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben.

Álljatok ellen, erősek lévén a hitben!

 

Dicsőség Istennek!                               Ámen!

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL