2009.11.04.

ISTEN IMÁDATA!

Jegyzet Bill Kaiser tanításából
2009. november 01.

Uram felemeljük a kezeinket, áldunk téged a szent kezeinkkel, minden dicsőséget neked adunk Úr Jézus Krisztus. Megkötjük a fájdalmakat, betegségeket, gyengeséget, rendellenességet, Jézus nevében elparancsoljuk ezeket, hogy működjenek közöttünk a gyógyító kenet ajándékai Jézus nevében. Minden dicsőséget neked adunk Atyám, köszönjük a Szent Szellemet, amit nekünk adtál örökre.

Zsebkendők feletti imádság következik. A Szellemet követve, a gyógyítások ajándékai jelen vannak, és kiszólítások történnek kézrátételre. Gyógyulások sorozatáról történnek megvallások.

Jim Sanders: - Azt mondtam Bill Kaisernek, hogy az Úr örvendezik, ha meggyógyíthat minket. A természetes elme számára ez feldolgozhatatlan, mert ez természetfeletti, ezért döbbenettel állunk előtte mi magunk is. A fő döbbenet ebben, hogy Jézusnak élnie kell, ha ezt megteszi. A Szent Szelleme által van jelen és hozza ezeket a gyönyörű ajándékokat. Csodálatos ezeket látni a szemeinkkel.

Adománygyűjtésre kerül sor. Előtte elhangzik a következő imádság: - Köszönjük Uram! Azt mondod az Írásokban, adjatok és néktek is adatik megnyomottat, megrázottat adnak az emberek vissza a ti öletekbe, amilyen mértékkel ti adtok, mértek, olyan mértékkel mérnek nektek vissza. Ezért megparancsoljuk most az ördögnek, hogy vegye le a kezét a pénzetekről, a szolgáló szellemeket kiküldjük, hogy menjenek és hozzák be a szükséges anyagiakat, túlcsordultig, a Jézus nevében! Ámen!

Bejelentések keretében elhangzik, hogy az internet rádió műsorát mindenki élőben hallgathatja, további tervek megvalósítására törekszenek az internet televízió megvalósítása érdekében. A következő imakonferencia november 21-én lesz, azt követően pedig az új évet imakonferenciával kezdjük január 2-án.

dr. Bill Kaiser és felesége Emogene köszöntése következik. Elmondja Jim Sanders, hogy Emogéne hosszabb idő után az elmúlt napon szellemben énekelt ismét az Úrnak. Bill Kaiser pedig Gordon L. szárnyai alatt növekedett. Gordon Lindsay közel 300 könyvet írt, ezek közül az egyik hamarosan fordításra kerül.

Hatalmas betekintése volt a szellemi birodalomba az akkori idők gyógyító szolgálatait fogta össze, és kiválóan vezette őket, az akkori napok nagyjai közé tartozott. Ezt a vonalat, ha követjük, akkor Istennek nagy szolgálóinak kézrátételei vannak benne ebben a vonalban. Amikor ő teszi rátok a kezeit, hiszünk az impartálásokban, hogy részt vehettek ezekben az ajándékokban és hisszük, hogy eljuttok ti is ezekre a magaslatokra. Megvan a lehetőségetek rá, hogy az Úrtól ma kapjatok.

Emogene: 54 éves házasok vagyunk! Mi sem voltak mindig újonnan születve, de ez nagyon szükséges mindenkinek. Gyermekkorunkban együtt jártunk gyülekezetbe, de soha nem hallottuk az Evangéliumot. Nem hallottuk ki, hogy Jézus a bűneinkért halt meg, de Isten mégis lenyúlt értünk és nem hagyott bennünket leveszni. Nem alkalmon születtünk újjá, mert nem voltak ilyen összejövetelek. Ahol éltünk ott nem voltak evangélizációs alkalmak.

Nagyon szerencsések vagytok, hogy van egy gyönyörű gyülekezetetek. Újonnan kell születnetek, és be kell teljesednetek Isten Szellemével is. Mert a Szent Szellem az, aki a különbséget hozza majd az életetekbe! A Szent Szellemnek egy hallelúját kiáltsatok. Nagyon fontos, hogy beteljesedjetek Szent Szellemmel, és nyelveken imádkozzatok mindazok ellenére, amit nem értünk a fejünkben, mert Isten megérti.

Csodálatos dolog Isten Szellemében járni, meg fogja mutatni nektek, mit tegyetek, hová menjetek, csodálatos, gyönyörű dolgokat fog tenni. Közvetlen utána, ahogy beteljesedtem Szent Szellemmel, sok-sok évvel ezelőtt volt az, hogy kaptam egy látást. Egy nagyon furcsa hely volt, a Kárpát hegyek környéke és gyülekezetek, olyan templomokat láttam, amelyeknek hagyma tornyuk van és ehhez hasonló dolgokat. Tudtam, hogy soha előtte nem jártam azokon a helyeken. De most már tudom, ahogy Isten Magyarországra hozott engem és a világnak erre a részére, hogy nem véletlenségből vagyok itt.

Isten úgy szándékozta, hogy én ma itt legyek veletek. És ezért el kell, hogy fogadjatok, mert Istennek a terve ez. Istennek meg van a terve számunkra. Olyan izgalmas dolog együtt járni az Úrral! Egyáltalán nem unalmas. Soha nem lehet tudni, hogy Isten mit fog majd tenni, csak légy készen arra, hogy áradj vele és várj el csodálatos dolgokat, mert az Úr valóban csodálatos dolgokat művel. Ő egy csodálatos Isten és tele van meglepetésekkel az Ő útja és jó dolgokkal. Ezért örvendezz az együtt járásodban az Úrral. Ha egy kicsit lejjebb kerülnél, akkor kezd el dicsérni az Urat és imádkozz nyelveken és dicsérd Istent, énekelj egy keveset, és máris jobban érzed magad. Hallelúja!

Jim Sanders: - Emogene gyönyörűen énekel szellemben, énekelni fogunk vele. Operaénekesnek készült, egyetemre járt.

Emogene: - Most már csak az Úrnak éneklek. A szellemében most született dalt énekli el, ami arról szól, hogy Isten milyen jó hozzánk. Felállunk, és szellemben énekel a gyülekezet az Úrnak!

Jim Sanders: Kaptunk Igét a szívünkbe, a Szellem által. Szabadság van a Szellemben, árad a Szellem. Minden szükségünk betöltetve. Új látásokat kapunk, új világosság, új fényesség jön hozzánk, áradva a Szent Szellemben. Szívünk minden kívánsága betöltetik. Gerjesszétek fel a Szellemet a szívetekben, hatalmas folyamként jön a megértés a szívetekbe, jön az új élet, jön elő a bölcsesség, Jézus nevében. Ó! Dicsőség Istennek, áradjon ez a hatalmas folyam.

Bill Kaiser: - A régi napok felől ne gondolkodjatok, Isten újat cselekszik, az Ige él, utunkon a világosság. Isten Igéje élő! Hallelúja! Hallelúja!

Jim Sanders: - Amikor útmutatás jön, a Szellem és az Ige mindig megegyeznek, tisztán kivehető és egyáltalán nem furcsa és nem zavar, már ez benned van. Elvetette a szívedbe az Úr a világ alapítása előtt, amit be kell töltened és nincs tanács, ami megállna az Úr előtt. És mindig megegyezik az Igével. A Szellem és az Ige egyeznek, nem ellent mondanak és az vezet téged. Világosság az utunkon, a gyarapodásunkhoz, a sikerhez, követve a Szellemet, ez a vezetés mindig egyezik az Igével. Dicséret: - Zengj hallelúját az Úrnak!

Bill Kaiser: - Mennyei Atyám a jelenlétedbe jövünk, hogy imádjunk téged! Jézus lábainál letesszük az életünket és felemeljük Jézus nevét minden név fölé, hogy minden embert magadhoz vonzhassál. Tudjuk, hogy elfogadod a dicséretünket Atyám, mert tiszta szívekből hozzuk azt. Mint szent áldozatot hozzuk a feltámadt Jézushoz. Köszönjük, hogy elfogadod az imádatunkat, elfogadod a mi gyönyörködésünket és elfogadod az alávetésünket. Köszönjük azt az áldást, amit kiöntesz az életünkre, köszönjük, hogy leveszed rólunk a világ terheit, és köszönjük, hogy meggyógyítasz minket a drága, értékes Szellemed által. És köszönjük, hogy adsz nekünk reménységet ebben a világban és köszönjük Atyám, hogy gyümölcsözővé teszel minket a királyságodban. Uram dicsőítsd meg magad az imáink által. Jézus nevében imádkoztunk. Ámen!

Azért, mert megváltoztattuk az alkalom menetét, nem jelenti azt, hogy Istent magunk mögött hagyjuk. Nem mindennapi, ahogy az Úr jelenlétében ma örvendeztünk itt. Ilyennek kellene lenni a mindennapjainknak, de valójában nem ilyenek.

Ebben a gyülekezetben pedig lehetne ez mindennapos. Jim Sanders és Elizabet Sanders fennhatósága alá tartozó gyülekezetekben mindenhol ilyen jelenlétek lehetnének. Csodálatos zenészeink voltak ma, akik vezettek minket az imádatban. Segítettek minket abban, hogy megtaláljuk Istennek ezt a jelenlétét!

Ily módon imádni Istent, ehhez nem kellenének kiképzett zenészek a gyülekezetekben. Mert zongora nélkül is lehet énekelni, természetesen segít, ha van egy jó zongorista, de lehet zongora és énekvezető nélkül is énekelni az Úrnak. De természetesen segít az, ha valaki vezeti a dicséretet. A fontos dolog benne, hogy megnyitjuk szívünket, és onnan imádjuk Istent. És ha ezt tesszük, bármennyien is lennénk együtt, Isten ugyanazt a jelenlétet fogja megnyilvánítani ott köztetek, mint ma itt.

A Biblia tanítja, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az Én nevemben, ott vagyok köztük. Nem kell, hogy 200-an, 300-an, elég kettő, három. A fontos dolog benne, hogy az embernek legyen kívánság a szívén, hogy Istent imádja!

A Bibliából való tanítások megint csak nagyon fontosak, de a tanítások az imádat nélkül intellektuálissá válhatnak. Ha megnyitod a szíved, és teljes szívedből imádod Istent, akkor a tanítások kijelentéseket hoznak neked Isten Igéjéből, és azok segíteni fogják az életedet.

Jézus azt mondta, hogy – Istent szellemben és igazságban kell imádnunk. Ma itt Istent szellemben imádtuk, kinyitottátok a szíveteket és a szívetek felsírt Istenhez. Nyelveken szóltatok, és ezen a mennyei nyelven énekeltetek is Istennek. Pál elmondja nekünk, hogy mind a kettőt tegyük meg. Amikor éneklünk nyelveken, akkor a Szent Szellemet kiárasszuk a bensőnkből és a Szent Szellem felviszi az imádatunkat Isten trónja elé. És Isten mindig úgy válaszol, hogy a Szent Szellemet visszaküldi nagyobb erővel, nagyobb szeretettel, több gyógyulással, hatalmas csodákkal.

Ma reggel történtek itt csodák, ahogy imádtuk Istent. Olyan csodáról beszélt itt valaki, hogy kikelt a tolókocsiból. Köszönjük azt a bizonyságot, amit az az ember elmondott nekünk. Hatalmas csoda kikelni egy tolókocsiból. Láttunk olyanokat, akik nehezebben tudtak menni valamilyen betegség miatt, és amikor a Szent Szellem szabaddá teszi őket, és könnyebben tudnak menni, az egy csoda. Vannak azonban más csodák, amit nem láthatunk a két szemünkkel. Olyan csodák, amikor Isten az embereket szabaddá teszi a bátortalanságuktól. Szabaddá teszi őket a szomorúságtól. Csodák ezek, amikor látjuk, hogy szabaddá lesznek nehéz terhektől, ahogy Istent imádjuk a Szent Szellem tesz minket szabaddá mindezektől a dolgoktól. Csodákat tesz számunkra. Néha nehéz terhekkel jövünk, és nehézkesnek tartjuk Istent imádni azokban. De ahogy a gyülekezet közepette állunk és nem vagyunk képesek szabadon imádni Istent a hatalmas terhek miatt, csak egyszerűen ott Isten jelenlétében állva, érzékeljük, ahogy felemeli ezeket rólunk. Utána kezdünk együttműködni abban, hogy mindannyian együtt imádjuk Istent.

Ezért olyan fontos eljönni a gyülekezetbe. Otthon magadban is képes vagy Istent imádni. De könnyű préda vagy az ellenségnek akkor, amikor otthon egymagadban vagy. Nagyon könnyedén félre tud állítani téged, hogy ne imádd Istent. Amikor bejössz a gyülekezetbe, ott nem mindenki csalódott, aki gyülekezetbe jár. Sokan úgy jönnek, hogy már tele vannak hálaadással, és szabadon imádják Istent. És ez előhozza Isten jelenlétét neked is, és akkor a te nehézségeid elhagynak és te is tudod Istent imádni.

Nagyon fontos eljönni a gyülekezetbe, különösen egy ilyen gyülekezetbe, mint a tiétek. Szabadon felemelheti mindenki a kezét és énekelhet nyelveken, olyan pásztor gyülekezetében, ahol minden alkalommal várják Isten jelenlétét. Olyan gyülekezetbe jöhetsz, ahol egész hét során könyörögnek érted. Olyan gyülekezetbe jöhetsz, ami magába öleli Isten jelenlétét. Ez egy ilyen fajta gyülekezet.

És Magyarországon vannak még olyan gyülekezetek, mint a tiétek, Jim Sanders fennhatósága alatt. Istennek az az akarata, hogy jöjjön és megjelenítse az Ő létét. Mindenki érzékelte ma itt Isten jelenlétét azért, mert Isten itt van. Kívánnám, hogy a világon minden gyülekezetben így lenne, mert Isten ezt szeretné, a világon minden gyülekezetben.

De azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kis számban vannak azok a gyülekezetek a világban, ahol ily módon képesek lennének megtapasztalni Isten jelenlétét. Nagyon kis százalék. Nem a gyülekezetek feléről beszélek és nem harmadáról, és nem negyedrészéről, hanem a keresztény gyülekezetek egy-két százaléka képes így megtapasztalni Isten jelenlétét. Próbálok ezzel valamit elmondani nektek, hogy ne azt higgyétek, hogy az érdemeitekből van. Ez egy különleges dolog, amit Isten végez és szeretné folytatni ezt. Eljöhettek ide és élvezhetitek Isten jelenlétét.

Ez az a hely, ahová eljöhettek és meggyógyulhattok testi bajaitokból. Ez az a hely, ahová eljöhettek, és szabaddá lehettek a terheitektől. Ha nem történt meg az imádat alatt, akkor megtörténik a gyógyító sorokban, amikor Erzsébet és Jim kihív benneteket kézrátételre a sorokba.

Elmondok nektek egy igazságot. Jim nem tökéletes, és Erzsébet sem tökéletes még teljesen, de mindketten szeretik Istent, és mindketten szeretnek titeket, és arra törekszenek, hogy Isten megáldjon benneteket. Ne a gyöngeségeikre koncentráljatok, hanem a kenetükre. Köszönet Istennek az ő kenetükért, mert az a ti életeteket jobbá teszi.

Lehet, hogy ülsz a helyeden a gyülekezetben, és azon gondolkodsz, hogy miként lehetne az alkalmat még jobbá tenni, de nem te vagy az, aki itt kint vezeted az összejövetelt. Tehát csak adj hálát, ahogy ülsz a helyeden, és ne azon gondolkodj, hogy te mit tettél volna másként. Egyszerűen Jézusra fókuszálj, Istenre figyelmezz és engedd meg, hogy a Szent Szellem megáldjon téged, mert ezen a mai napon ez egy különleges hely arra, hogy a Szent Szellem kiárassza magát.

A szomszédaitokat és barátaitokat rá kellene venni arra, hogy elhozzátok őket így vasárnap reggel. Hozd el őket, hogy áldottak legyenek. Mindannyian ismertek olyanokat, akiknek szükségük van az áldásra. Próbáltad őket megáldani, de nem fogadták el. Valahogy bírd rá őket, hogy eljöjjenek a gyülekezetbe. Mondd el nekik, hogy miként gyógyultál meg, mondd el nekik, hogy miként érezted Isten jelenlétét itt a gyülekezetben. Mondd el nekik, hogy te már nem aggódsz többet az anyagiakról. Olyanokat is mondjál nekik, amit tudod, hogy úgysem fognak megérteni. Valahogy édesgetve próbáld rávenni őket, hogy jöjjenek el a gyülekezetbe, mert ez a hely az áldások helye.

Nagyon komolyan mondom azt, hogy Isten jelenlétét nem szabad könnyedén venni. Meg kell köszönnünk neki, magunkhoz kell ölelni annyira, amennyire csak tudjuk és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy Istennek ebben a jelenlétében élhessünk tovább. Isten jelenlététől a felüdülés idejei jönnek el, mondja a Biblia, és itt volt ma reggel Isten jelenléte, és te érzed, hogy felfrissültél. Jobban érzed magad most, mint amikor bejöttél. Úgy érzed magad, mintha jól kipihented volna magad az éjszaka, mert Istennek ebben a jelenlétében vagy.

Mi másra van még szükségünk, hogy meggyőzzük magunkat, hogy Isten jelenléte jó dolog. Istennek ez a jelenléte tovább folytatódhat a nap során, miután innen elmész, mert Isten jelenléte veled megy. Tehát nem úgy mész ki, hogy Isten jelenléte itt marad, te pedig tovább mész. Amikor elmész akkor Isten is veled megy.

Amikor itt elköszönünk a barátainktól, megyünk haza, különböző helyekre szétágazunk, visszamegyünk a világnak a sötétségébe, akkor Isten még mindig veled van, de lehet, hogy nem érzed Isten jelenlétét otthon úgy, mint ahogy itt érzed. Az ördög próbálja majd mondani, hogy Isten elhagyott téged, vagy te elhagytad Istent, de egyik sem igaz. Isten mindig veled van, csak nem érzékeled úgy a jelenlétét.

Ahogy a feleségem mondta az előbb, nagyon jó idő ez arra, hogy felemeld a kezed és imádkozz és énekelj nyelveken saját magad. Mert saját magad is képes vagy felemelni a kezed és dicsérni Istent és imádkozni a Szent Szellem által. Amikor ezt teszed, újra fogod érezni Isten jelenlétét. Hogy ez meddig fog tartani, az tőled függ. Attól függ, hogy mennyire kívánod érezni az Ő jelenlétét. Minél inkább gyakorlod ezt, annál gyorsabban fogod érzékelni ezt a jelenlétet. Az érzések gyönyörű és jó dolgok. Teológusok időnként elmagyarázzák nekünk, hogy nem kell nagyon figyelnünk az érzéseinkre.

Istennek a gyermekei vagyunk még akkor is, ha nem érezzük, és győztesek vagyunk akkor is, ha nem érezzük. Ez igaz, de sokkal jobb az embernek, ha érzi is azt. Mennyivel jobb az, amikor az embernek az a békessége van, amely minden értelmet felülmúlik.

Az első dolog, amit Jézus mondott a tanítványoknak, miután feltámadt a halálból és a Felsőházban találkozott velük, hogy – békességet hagyok néktek, olyan békességet, amely meghaladja az értelmet. Miért szólta Jézus ezt a békességet a tanítványoknak? Mert Jézus nagyon jól tudja, hogy milyen fontosak az érzések. A békesség az egy érzés. Jézus azt akarja, hogy te békességben járj. Ezért békességet szól hozzánk.

Ma reggel, ahogy Istent imádtuk, békesség szállt sokatokra. Jöttetek az alkalomra, és különböző dolgok zaklattak titeket. De ahogy elkezdtük Istent imádni, Istennek a jelenléte jött ránk. És Istennek ebben a jelenlétében jött hozzánk a felfrissülés és jött a békesség. Hányan választjátok inkább a békességben való járást a zavartság helyett? Hányan szeretitek a békességet? Ma reggel megvolt ez nektek. A békességeteket helyreállította az Úr.

Azonban ahogy ma elmentek innen, jön az ellenség és megpróbálja meglopni a békességeteket. A bejárati ajtónál vár rátok, mert az ördögnek ez a természete, ide nem akar bejönni közétek, mert ő nem akarja Istent imádni. De kint várakozik rátok, majd ha kijöttök, és tervez számotokra dolgokat, ami majd elveszi ezt a békességet.

Biztos vagyok ebben, nem próbálom most az ördögöt felemelni, mert Isten hatalmasabb az ördögnél, de több mint 40 éve járom ezt az utat és ismerem, hogy hogyan munkálkodik az ördög. Szeret ellene menni annak, amit Isten tesz. Nem fog megölni, amikor innen kisétálsz, de arra vesz majd rá, hogy azon gondolkodj, hogy esetleg majd megölnek. Hogy egy autó majd úgy megy el előtted, hogy elüt. El akarja venni a békességet. Ne döbbenj meg azon, hogy az autók elrohannak az épület mellett. Ne engedd meg, hogy ezek az autók elvegyék a békességed.

Vagy pl. odamész az autódhoz és látod, hogy valaki betörte az üvegedet, mert el akart valamit lopni az autódból. Ilyenkor ne keseredj el, Isten tudja a mikéntjét, hogy hogyan juttassa el hozzád a pénzt, hogy megcsináltasd az ablaküvegedet, és még mindig meg van az autód. Tehát ne engedd meg, hogy az az összetört autóüveg elrabolja a békességedet. Hallod-e amit mondok?

Hazamész és készíted az ebédet és az a drága darab hús, amit vettél, a sütőben annyira odaég, hogy nem lehet megenni. Ezen megint elkeseredsz. De ne kenődj el ezeken, hanem őrizd meg azt a békességet, amit itt Jézus a gyülekezetben neked adott. Kilépsz a gyülekezetből, és kint esik az eső. És épp most csináltattad meg a frizurádat és annyira tetszett ráadásul, ahogy most megcsinálták a hajad. És most hogy kilépsz, nincs nálad esernyő és oda a frizurád. Ezt se hagyd, hogy ellopja a békességedet. Kaphatsz egy újabb frizurát.

Mi az, ami fontosabb, döntsd el. Lehet, hogy jobban jársz, ha Isten békességét megőrzöd. Tehát te döntöd el, hogy melyiket választod. Állandóan elkenődhetsz azon, hogy a hajad nem tökéletes, vagy választhatod, hogy inkább Jézussal jársz.

Hazamész és a feleséged pénzt kér tőled, örömmel adnál, előhozod a pénztárcádat, belenézel és nincs benne az a pénz, amire gondoltál. Mi történt a pénzeddel? Most jut eszedbe, tízezret akartál csak adakozni belőle, és húszezret adtál. Ilyenkor örvendezzél! Áldozatot hoztál az Úrnak! És Isten tisztelettel tekint az adakozásodra. Ami az embert legkevésbé kell, hogy kihozza a sodrából az a pénz. Ami az asszonyokat kihozza a sodrából az pedig a gyermekek és a hajuk.

Ha valakinek a gyermekével történik valami, az édesanya azonnal ott van és kész a világgal megharcolni, hogy megvédje a gyermekét. Elveszítjük megint a békességünket, mert a gyermekünket valami támadás érte. Meg kell tanulnunk megőrizni a békességünket és mind emellett megvédelmezni a gyermekeinket. Mert lehetséges az, hogy a megigazultságban mutatod ki a mérgedet, vagy haragodat, bosszúságodat valaki felé, aki rosszat tett veled.

Mindebben őrizd meg a békédet, ez annyira fontos. Miért? - Mert ez az, amit Jézus ma reggel adott miközben imádtuk Őt! Te odaadtad Jézusnak az imádatot, odaadtad Jézusnak a pénzedet. Mit adott Ő cserébe? Felfrissített, örömet adott, békességet adott, felemelte rólad a terheket, meggyógyította a testedet. Őrizd meg azokat, amiket ma reggel Jézus neked adott.

Salamon, amikor a bölcsességek könyvét írja: - Teljes szorgalommal őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Azt is írhatta volna, hogy őrködj az érzelmeid felett, mert az érzelmeid irányítják az életedet. Jézus viszont azt mondta a János 14/1-ben – Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Hisztek Istenben? Higgyetek énbennem is! - Mondta Jézus. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van, elmegyek, és helyet készítek néktek. Ha nem így lett volna, megmondtam volna néktek. Azt tudjátok, hogy hová megyek.

A kétkedő Tamás azt mondta – nem tudjuk, hogy hová mész, és azt sem tudjuk, hogy miként mész oda? És Jézus azt mondta neki válaszként, hogy – Én vagyok az út, az igazság és az élet!  Senki sem mehet az Atyához, hanem ha énáltalam. Ne engedd, hogy a körülmények megzavarják a szívedet. Miért mondta ezt Jézus? Mert Jézus jól tudta azt, hogy az a dolog, amely képes irányítani a szívedet, az képes irányítani az életedet.

Ahol a kincseid vannak, ott lesz a szíved is. Ha a kincseid a mennyben vannak, akkor a szíved is ott van. Ha a kincseid a bankban vannak, akkor ott van a szíved is, a helyi bankban. De a helyi bank nem nagyon tud segíteni a szíved dolgain, de Isten csodálatos dolgokat tud tenni a szíveddel, ha a szíved a mennyben van. Engedd meg, hogy a Szent Szellem megőrizze a békédet, mert akkor képes a Szent Szellem irányítani az életedet is.

Jézus azt mondta, hogy – Én vagyok az út, az igazság és az élet! Nem azt mondta, hogy én fogom irányítani az életedet, hanem: én vagyok az út! A természetbeni elmének nagyon nehéz ezt megérteni, pedig ilyen egyszerű. A szíved trónján engedd meg, hogy ott üljön Jézus és Ő fog elvezetni téged minden utadon. Ilyen egyszerű.

Az Evangélium egyszerűen így szól: - Jézus az Isten Fia meghalt azért, hogy téged üdvözíthessen. Nem csak azért halt meg, hogy téged meggyógyíthasson, hanem, hogy téged egy új emberré tehessen és a Szent Szellem által Ő most benned él. Vagyis figyelmezz rá! Engedd meg, hogy Ő legyen az Ura az életednek. Ha békességben lakozol, akkor Jézus képes szólni hozzád. 

Jézus azt is mondta, hogy én vagyok az igazság. Nem azt mondta, hogy megtanítalak az igazságra. - Én vagyok az igazság! Tartsd a gondolkodásod középpontjában Jézust és hatalmas bölcsességet fog neked adni a gondolataidhoz. Mert Ő maga a bölcsesség.

Én vagyok az élet, mondta szintén Jézus. Nem azt mondta, hogy odaadom majd az életet neked, - én vagyok az élet. Ha Jézus van a szíved trónján, akkor az élet rajtad keresztül folyik. A gyógyulás még előtte eljön hozzád, mielőtt még észrevennéd, hogy beteg vagy. Az erő eljön hozzád, még mielőtt észrevennéd, hogy gyenge vagy. Mert Jézus van a szíved trónján, és olyan békességben élsz, amely minden értelmet felülhalad. És Jézus képes arra, hogy folytonosan impartálja az Ő életét beléd. Ő maga az életed, nem csak az életed forrása.

Mindez akkor történik meg velünk, ha bejövünk az Ő jelenlétébe imádva Őt. Pontosan úgy ahogy ma reggel tettük. Jézus! Ez az a név, amely által Őt nevezzük! Jézus az Isten Krisztusa! Eljött, hogy minket üdvözítsen. Eljött, hogy odaadja nekünk mindazt a természetfelettit, ami szükséges ahhoz, hogy ebben az életben járjunk. Meg van ez a képességed, most. Lehet, hogy nem érzed, hogy meg van, de bizony meg van! A világ ellene fordul.

Itt ebben a gyülekezetben elhúzódhatunk a világtól. Be tudjuk csukni az ajtókat és elfeledkezhetünk az utcán haladó autókról. És képesek vagyunk megnyitni a szívünket és szellemben és igazságban imádni Őt, és képesek vagyunk megtapasztalni Isten jelenlétét. És az Ő jelenléte által gyógyít meg minket és tesz minket szabaddá, és érezzük az Uraságát az életünk felett! Amikor innen kimegyünk ebből a teremből, nem kell Őt magunkra hagyni, az élő Jézus valóságát képesek vagyunk magunkkal vinni.

Parancsolhatunk a sátánnak, képesek vagyunk körülményeket megváltoztatni, szólhatunk a hegyekig tornyosuló problémáinknak, és a tengerbe vetik magukat. Ez legjobban akkor működik, ha abban a békességben élünk, amely minden értelmet felülhalad. Hallelúja! Hallelúja!

Lehet hogy mindebben a csodálatos jelenlétében Istennek, mégis voltak olyanok, akik nem érzékelték ezt a békességet. Azt akarom, hogy mindenki érzékelje ezt a jelenlétet. Tehát ahogy ma a részemet lezárom, azt akarom mindannyiótoktól kérni, hogy emeljétek fel a kezeiteket csak vállmagasságban és kezdjétek emelni a kezeteket lassan a fejetek fölé most, és ahogy az ujjaitokkal még feljebb nyúltok, fogjátok érzékelni, hogy beléptek Istennek ebbe a békességébe. És Istennek ez a békessége végigmegy most a karotokon, végig folyik rajtatok úgy, mint a Hermon harmatja, leszáll Sion hegyeire.

Hallelúja! Hallelúja! Hallelúja! Hallelúja! Hallelúja! Hallelúja! Hallelúja! Hallelúja! Hallelúja! Hallelúja! Hallelúja! – énekel Bill.

Üdvösségi imára és a Szent Szellem befogadására kerül sor. Ez Istennek olyan ajándéka lesz az újak számára, amely által örök élet részévé válnak.

Dicsőség Istennek! Ámen!

BÉKEVÁR FŐOLDAL