2014.09.19.  

 

A HÁROMFAJTA BÖLCSESSÉG

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. szeptember 14.

 

Hatalmat veszünk az Úr Jézus Krisztus nevében a családi helyzetek felett, az anyagi veszteségek felett, mindenféle betegség felett, és megparancsoljuk, hogy gyógyulás, üdvösség jöjjön valamennyi családhoz. Minden dicsőséget az Úr Jézus Krisztusnak adunk, Atyám, az elvégzett munkákért a Jézus nevében!

Egy köszöntést szeretnénk átadni – bár ma sajnálatos módon az élő internet tévé közvetítésnek akadálya van –, de azért megtesszük a köteles részünket. Répás Istvánt köszöntjük, aki Szerbiában a zentai gyülekezet pásztora. A 78. életévét töltötte ma, ezért jó egészséget, további sikeres éveket kívánunk neki a szolgálatban, örömben. Ma nincs élő tévé közvetítés technikai okok miatt. Intézkedni fogunk a hétfői napon. Elnézést kérünk.

Megvallást teszünk mindjárt, de szeretnélek előtte benneteket megkérni. Egy kubai küldöttünk van, aki szolgálni fog Kubában. Most már elég hosszú ideje, azt hiszem évek óta nem tartottunk külön gyűjtést, semmilyen célból. Egyszer már kiküldtük őt, a saját készpénzünkből fizettük ki a jegyét, akkor nem tartottunk gyűjtést rá. Most megint kifizettük már a jegyét, de adakozhattok hozzá.

Régóta, 13 éve velünk van Carlos, aki az Úr felkentje. Kiválóan beszélsz spanyolul, anyanyelvi szinten, van kubai útleveled, ami nagyon fontos. Az amerikai-kubai kapcsolatokban nincsen ilyen. Mega kubai gyülekezetek vannak Floridában, az Egyesült Államokban de nem tudnak bejutni Kubába.

Carlos pedig könnyedén beléphet oda. Tudja az Evangéliumot, és jobb, talán még jobb is annál, jóval jobb! És a gyógyító kenettel kente fel Isten. A tudás szava ajándéka működik nála. Folyamatosan működik nála ez az ajándék.

Carlos elkötelezte magát, hogy az Urat ott szolgálja. Elkötelezéssel állt az Úr előtt ezzel kapcsolatban. Tavaly is kint volt már, és korábban is járt ott. Az első ilyen küldetésekor nem sok történt, de megolvadtak a jéghegyek. Amikor visszajött, a pásztorok kezdték őt keresni. A kontaktust keresték vele. Az egy olyan hálózati rendszer, amihez idő kell, hogy kiépüljön.

Most keresnek téged, és visszamész, s nyitott ajtók lesznek. Megparancsoljuk az ajtóknak, hogy még több ajtó megnyíljon. Javasolom neked, ahogy itt is működésbe lép a gyógyító kenet, ott is a gyógyító kenetet helyezd előtérbe, mert olyan ajándék van nálad, ami nekik nincsen. Az Evangéliumot hirdetik ők is, neked is meg van az Evangélium a szívedben.

Ez egy nyitott ajtó, és lehet erre most adakoznotok. Tehát az ő szolgálatában lesz lehetőségetek így részt venni, habár nem tudtok kimenni, de a szívetek adományaival részt vesztek benne.

Ez a mag, amit most itt belevettek a „földbe”, lehetőséget ad nekem arra, hogy megtörjem a sötétség erejét az életetek felett, és az anyagi terület felett, a munkahelyi dolgok felett, és mindaz felett, amit az ördög tervezne. Nagyon jó az, ha rendszeresen adományozhattok, és van lehetőség az adományos dobozba való adakozásra. De most célzottan tudjátok, hogy hova kerül az adományotok, és egy imát is elmondunk felette.

A Biblia azt tanítja, hogy adjatok, és néktek is adatik. Az emberek által jön ez vissza. Megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak az emberek vissza a ti öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek nektek vissza, amellyel ti mértek.

Úgyhogy ennek az Igének a hatalma alapján megkötjük a szükséget az életetekben, és megparancsoljuk, hogy az a mag, amit adtok, megsokasodjon, legalább százszorosan teremjen nektek. Mindazoknak, akik tiszta szívükből adnak, sokasodva jöjjön vissza a vetésük, és kijelentés jöjjön még mellé. Az életetekben a Szent Szellem kijelentés ajándékai is növekedjenek meg, hogy lássátok, Isten országa miként működik, Jézus nevében. Ámen.

Köszönjük az Úrnak a dicséretet és az adományokat mindannyiótoknak.

Bár már a múlt héten szerettem volna egy megvallást tenni veletek, azért, mert hatalmat kell vennünk dolgok felett. A hitelkártyáinkhoz például megpróbáltak hozzájutni, és feltörni illetéktelenek. Más esetben volt, akit felhatalmaztam, hogy vásároljon a gyülekezetnek valamit. Nem voltam személyesen jelen, ő nem volt képes a kártyát használni, nekem pedig tökéletesen működött.

Miről van itt szó? Az Úr angyalai oltalmazzák, védelmezik a helyzetet. Megvallások által történik ez. Azonnal letiltották a kártyámat, amikor illetéktelen próbálkozás volt. Ilyenkor az embernek felkínálják az új kártyát. Így történt most is. A hackereket próbálják így megszűrni. Már a bankban tudják ezeket és figyelik. A biztonsági gáton, akit tudnak, megszűrnek.

A következő két napon sokkal jobban meg fogod érteni az Evangéliumot, mert a mai napon olyan üzenet hangzik el, amelyben az eddigi egyik legnagyobb kijelentés van, amit valaha elmondtam. Teljes megértésed lesz Isten dolgairól, és arról, hogy mit és miként végez az életünkben.

Jézus hatalmat adott nekem, hogy használjam az Ő nevét. Amit megkötök a földön, a mennyben is kötve van, amit megoldok a földön, a mennyben is oldva van. Ezért az Úr Jézus Krisztus nevében megkötöm a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, ez élet sötétségének világbíróit. Megkötöm és levetem a magasságban lévő gonoszság szellemeit, és ártalmatlanná, s hatástalanná teszem ellenem, a pásztoraink ellen, az evangélistáink ellen, a gyülekezeteink ellen, az egész Egyházunk ellen, Jézus nevében. Az ördögnek így minden terve megsemmisült, és a talpaink alá került. Minden dicsőség az Úr Jézus Krisztusunké. Köszönjük, Uram, az Igét. Áldott legyen az Úr szent neve!

A háromfajta bölcsességgel fogunk ma foglalkozni.

Példabeszédek 4,7.

7. A bölcsesség kezdete ez: Szerezz bölcsességet, és minden keresményedből szerezz értelmet.

Szerezd meg a bölcsességet, azt mondja. Ez a szó a héberben a hakma szó, ami azt jelenti, hogy ütni, ütni, ütni, sulykolni, besulykolni. Így szerezzük meg a szívünkbe.

Nem a világ bölcsességéről szólunk most. Most nem az ember bölcsességéről beszélünk, mert ez az ember és a világ bolond bölcsessége, amely múlandó. A világ minden ilyen bölcsessége és dolga, ami ma jelenleg zajlik a világban, az múlandóság alá vettetett.

A világ bölcsességében azt látjuk meg, hogy miként gondolkodnak, és szervezik az elme dolgait. Iskola, oktatási rendszer. Érveléseket hoznak, és híres gondolkodók vannak. De ez mind bolondság Isten előtt.

Mert Isten nekünk valami hatalmasabbat adott, hogy mi láthassunk a mögé, amit a fizikai szemeinkkel látunk. Mert e világ bölcsessége teljességgel el fog múlni. Ezért a mai napon arról szeretnénk szólni nektek, hogy Istennek miként áll rendelkezésünkre ez a háromfajta bölcsessége.

1./ SOPHIA – Isten mindentudása

Az első szó a sophia. Istennek minden bölcsessége belefoglaltatik ebbe, minden tudása, minden megértése. A világtudományok ismeretanyaga ide tartozik, a realitás körén belül.

Azt is tudnunk kell, hogy az Ige elől semmi nincs elrejtve. Mert mindenek nyilvánvalók az Ige szemében, átláthatók. A Mindenható minden szempillantásban át- és átpásztáz minket, az egész lényünket, a gondolatainkat ugyanígy tudja. Nincs semmi, ami elrejthető lenne előle. Semmi. Így mi is, Isten képére teremtve, szellemi lények vagyunk, és a mi szellemünk is mindent tud, ami ránk vonatkozik.

Kolosse 2,3.

3. Akiben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.

Ez megint a sophia szó. Isten bölcsessége. Ezek tények. A csecsemő keresztényeknek lehet, hogy nehezebb ezt megérteni, de ezek tények. Rendelkezésedre áll minden bölcsesség és minden ismeret. Őbenne van elrejtve, Jézusban, és mivel te Őbenne vagy, ezért te ezeket előhozhatod, kimerítheted az életedre vonatkozóan.

Pál ezt megértette és nagyon jól tudta, hogy így van. A bölcsesség kútjából tudta, hogy hogyan kell meríteni és tanítja is, hogy az életünkre kimeríthetjük ezt a bölcsességet a bölcsesség kútjából.

Az egész hét során egy másik tanítást készítettem, amit valószínűleg jövő héten fogok elmondani. Vissza fogok még kanyarodni arra is, mert az is nagyon fontos, és azt is el kell mondanom.

1Korinthus 2,6-7.

6. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét;

7. Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, melyet az idők kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre;

Ezek elrejtett dolgok, titkok egy olyan elrejtett nyelvezetben, amelyet Isten csak keveseknek akar kijelenteni. Csak a felnőtt korúaknak tudja szólni Isten ezt a bölcsességet. Amit itt a tökéletes szóval jelöl. Ezért kell nekünk felnövekedni a szellemünkben.

1Korinthus 2,13.

13. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít; szellemiekhez szellemieket szabván.

Olyan bölcsességet szólunk tehát, amelyet nem emberi bölcsesség tanított nekünk. Amikor megtudtam, hogy Isten élete van bennem, akkor ezzel azt is mondom, hogy én tudom, hogy Isten bölcsessége is bennem van. Ha ebben a világosságban, ebben az életben, ebben a bölcsességben járok, akkor az Ő dicsőségében is járok egyben.

Azt is mondhatnánk, hogy Isten dicsőségében járok, de másrészt nekem megvan, bennem van ez a dicsőség. Mert részünkké vált, nekünk adatott a bensőnkbe. Ezt tanítja Jézus a főpapi imájában imádkozva, hogy azt a dicsőséget nékünk adta, ami az övé volt.

János 17,22.

22. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk.

1Korinthus 2,14.

14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni.

Jézus azt tanította, hogy az én beszédem, az én szavaim, Szellem és élet.

2./ SUNESIS – Isten dolgainak a pontos megértése

A bölcsesség következő szintjére, a második szintjére lépünk. Ez a sunesis görög szó. A King James változat szerint ez egyrészt szellemi megértést jelöl. Egy szellemi megértést hordoz magában ez a bölcsesség. Ez nem egy rossz megközelítés, de a legpontosabb megfogalmazásban azt értjük ez alatt, hogy Isten dolgainak a pontos megértése, megragadása.

A sophia szó, az első bölcsesség, amiről beszéltünk, az Isten mindentudását foglalja magába. Mindezt Isten Krisztusban elhelyezte. Amikor újjászületünk, akkor ennek a részeseivé válunk. Isten bölcsességének a teljességéhez hozzáférésünk van azáltal, hogy ez bennünk elhelyezésre került. Ez egy tény.

Ezt munkára bírni, működésbe hozni az életünkben egy következő feladat. Ezért van az, hogy nagyon sok keresztény nem sikeres az életben, mert nem is tudnak erről. Mert nem tudják, hogy miként lehet a sophiát, a bennük elhelyezett bölcsességet egy gyakorlatias bölcsesség-ismeretté átalakítani, amit a sunesis szó jelöl. Most lapozzunk az Efézusi levélre.

Efézus 3,1-4.

1. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya tiérettetek, a pogányokért;

2. Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben;

Egy időkorszakról beszél, amely a kegyelem időkorszaka számunkra. A kegyelem Evangéliumát hirdetjük ebben.

3. Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, aszerint, amint az előbb röviden megírtam,

4. Melynek olvasásából megérthetitek, hogy mi az én ismeretem a Krisztus titka felől.

Amikor olvasod a leveleimet – mondja. Az én ismeretem, amit itt az előbb olvastunk, a görögben a sunesis szó. Mert igazából nem ismeret olyan értelemben, amit az iskolapadban tanulunk, hanem az Ő bölcsességéből fakad.

Meghatározom nektek a sunesis szó jelentését. Jelent ez egyfajta megértést, észrevevést, és egy tisztánlátás, hogy megérti azt. Képességet ad arra, hogy az ember láthassa a koncepciókat, a kapcsolatokat, hogy mik az összefüggések.

Ahogy az ember felnövekszik, úgy ebben a fajta szellemi észrevételezésben egy nagyobb gyorsasággal látja, észreveszi, hogy mit kell tennie, mielőtt az e helyzet előállt. Szellemi vonatkozásban előjön bennünk ez a sophia, az alapbölcsesség, utána az átváltozik sunesisre.

Ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy egy mentalitássá alakul át bennünk Isten teljes terve, hogy mit kell tennünk, hogy bölcsen tudjunk foglalkozni az élet dolgaival. Az visz minket sikerre majd. Ezt akarja.

Hogyha az Igén éjjel és nappal elgondolkodunk, elmélyedünk, ez tesz majd minket olyan bölccsé, hogy meg tudjuk látni, hogy az élet dolgaiban mindig mindent sikeresen végezzünk el.

A 4-es vers azt mondja, hogy miközben olvasod, meg fogjátok érteni, hogy mi az én ismeretem a Krisztus titka felől. Más szóval tehát, ha Pál leveleit olvassuk, akkor egy rálátást fogunk kapni arra, hogy ő milyen értelemből kifolyólag tette azokat a dolgokat, és úgy, ahogy ő tette. Az üzenetét, amit ő átadott nekünk, kijelentésben vette el magától Istentől közvetlenül.

A kijelentés így hozzátok érkezik majd, miközben taglaljuk ezeket a szavakat. Most a sunesis szón időzünk. Sok keresztény nem tudja, hogy egyszerűen miben higgyen? Pál azt mondja, ha olvasod az írásaimat, akkor te is egy megértést fogsz szerezni az én ismeretemről.

Pál, aki farizeus volt, rabbik közül való, a mentalitásává vált az a megértés, az az értelem, ami a szellemében volt. Bármelyik időpillanatban, bármikor, bármilyen helyzetben képes volt előállni, és elmagyarázni bárkinek az ő Evangéliumát, amiről azt mondta, hogy az „én Evangéliumom”.

Mi a te Evangéliumod? Ha hallgatod a tanításokat, a kazettákat, CD-ket, DVD-ket, bármilyen hanghordozásban, akkor képet kapsz arról, hogy mi az, amiben mi hiszünk. Addig hallgathatod, míg a végén kiépül benned is az a sunesis, amit mi vallunk.

A bölcsesség harmadik fokára eljutván, meg fogod azt érteni majd, hogy miért van az, hogy abban még följebb és följebb, és magasabb szintre lehet jutni, addig, amit még nem is hallottál soha. A kegyelem Evangéliumából.

A sunesis bölcsesség fog neked abban segíteni, hogy az élet dolgaiban bölcsen tudjál elbánni minden helyzettel. A döntéseidet pedig a sunesis ismereted alapján fogod tudni meghozni.

Ha az ember nem rendelkezik ezzel a sunesis bölcsességgel, az Igében időt töltvén, meditálván, szellemiekben felnövekedvén, és követvén a Szellemet – nem törvényeket követve, hanem a szellemieket –, s ha a Szellemet követjük, kijelentéseket fog nekünk adni.

Feltalálásokat, ötleteket, útirányt, hogy ne ebbe az irányba, hanem egy másik irányba menjünk. Egy kapcsolatból lépjünk ki, mert az nem Istentől van. Mit keresünk ott azon a helyen?

A tévé világi műsoraiból nem fogunk tudni sunesis bölcsességet meríteni, sem a világi dalokból. Ezért van az, hogy nincsenek válaszaink az életünk dolgaira. A végén pedig unottá és csalódottá válunk. Időt kell töltenünk az elménk megújításával.

A sunesis nem a csecsemőkorban lévő keresztények számára jön, hanem azok számára, akik növekszenek, és akik keresik Istent. Ha ezt teszed, akkor az Úr valóban vezetni fog. Megértést kapsz a Krisztus titkairól. Ez az, amiről beszélünk.

Az Evangélium nemcsak arról szól, hogy higgyünk Jézusban, hanem megértsük az Ő jézusi voltát és útjait. Megértsük Krisztust, és egy másik szintre feljussunk. A következő bölcsesség szintjére léphetünk az által, ha ez a sunesis bennünk munkálkodik. Azt jelenti, hogy ki kell a szellemünkből meríteni. Föleleveníteni mindazt a tudást, azt a bölcsességet, ami ott jelen van. Ez a bölcsesség második szintje.

A sophia bölcsesség elkezd bennünk felemelkedni, és akkor tudjuk elkezdeni használni az életünkre a sunesis bölcsességet a döntéseink meghozatalában. Most már bölcsek vagyunk. Most már képesek vagyunk bölcs döntéseket hozni.

Lehet, hogy a másiknak az a dolog úgy rendben van, de nekem az úgy nem jó. Az nem a te utad. A másiknak az úgy helyén hagyható, nekem nem. Nem kell kérdéseket sem feltenned ezzel kapcsolatban, mert benned megvan a Krisztusról való megértés erre. Nem kell az egész Bibliát végigtanulmányoznod ahhoz, mert a Krisztus üzenete megvan benned. Miért? Mert az, ami benned elhelyeztetett, ami megvan, azt munkára fogtad magadban.

Ezért időzünk annyit a páli Evangéliumban, az apostoli levelekben, hogy ezt a bölcsességet elnyerjük. Ha az ember nem meditál az Igén, és nem időzik az Igében, akkor nincs ilyen sunesis bölcsessége. A legostobább dolgok, elhatározások születhetnek meg keresztény fejekben, és döntéseket hozhatunk csak azon egy okból, hogy nem töltünk időt az Igével, és nem meditálunk.

Mert a sophia bölcsesség megvan bennünk, Isten teljes bölcsessége ott van bennünk, de nem időzünk vele. Nem tudunk jó döntéseket hozni, hogy ez a helyes út, vagy esetleg a másik a helyes út. Így aztán mindent benyelünk, minden rendben van nekünk. Vannak, akik régóta velünk vannak, tíz-húsz évvel ezelőtt már kellett volna, hogy működjenek ebben a fajta bölcsességben, és akkor nem itt lennének.

Az én bibliaiskolámban abban az időben nem voltak jelen a tévék, és a különböző világi információs csatornák. A szobákban újság sem volt, sem világi zene, sem világi szórakozási lehetőség. Miért nincs jelen a sunesis az életünkben? Csodálkozunk.

Azért, mert a páli Evangélium leveleiben van benne ez a fajta bölcsesség. És itt van a problémánk. A sunesis bölcsesség ad nekünk arra majd lehetőséget, hogy az üzleti világban is meghozhassuk a helyes döntéseket például. Ez így nagyon kritikus bölcsesség, amire szükségünk van ebben a világban.

Gondolkodtam, hogy vajon elég időt töltök-e az Ige meditálásával, és akkor körbenéztem, és láttam, hogy legalább 40 Ige ki van ragasztva körülöttem a falon. Nézd meg ugyanígy te is magadat, hogy mivel időztél az utóbbi időben, hogy mik azok az Igék, amiken elmélyedtél, amit olvastál, amit tanulmányoztál.

Az igei meditáció, az elmélyedés, az Ige tanulmányozása, hallgatása az az út, amikor a sunesis bölcsességet magunkban fel tudjuk gerjeszteni. Mert Istennek minden bölcsessége Őbenne, Krisztusban elhelyeztetett, ott jelen van, és az a tiéd. Az neked megvan, és mégsem működik az életedre, mert nem fejlesztettél ki közösséget, nem időztél vele.

Szeretnék itt valamit leszögezni: Isten adott nekünk szabad akaratot, adott nekünk szabadságot. Pontosan úgy, ahogy Ábrahám, mi is az ábrahámi szövetség tagjaiként vagyunk benne Isten közösségében. Isten azt szerette volna, ha meghagyja nekünk a saját szabad akaratunk döntéshozatali jogát, törvényektől mentesen. Az isteni élet, az igei élet, vagy a világ! Melyiket választjuk? Nézzük meg az újjászületett keresztényeket, hogy mentek vissza a világba?

3./ PHRONESIS – Isten teljes terve az életünkre

És amit az Úr keres, a phronesis a következő szó a bölcsességlistán. Isten teljes tervét tartalmazza az életünkre. Az Ő tervei nem fognak működésbe jönni, míg el nem jutunk arra a szintre. Számunkra hatalmas segítség, ha megismerhetjük az Ő terveit. Az Úr nekem elhozza kijelentés által, hogy miként tanítsalak meg titeket ezekre. Egész nap megvallom az Igét, meg kell tennem.

Lukács 1,17.

17. És ez Őelőtte fog járni az Illés szellemével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.

Isten az engedetlenek szívét az igazak bölcsességére akarja téríteni. Ez nagyon erőteljes kijelentés. Olyan hatalmas! Egy dicsőséges terve van Istennek a számodra, ami meg kell ismerni. Isten szeretné, az a terve – hogy azokat, akik nem veszik észre a dolgokat, a hit nélkülieket, a hitetleneket –, hogy az ő szíveiket maga felé fordítsa úgy, hogy az igazak bölcsességéből élhessenek. Ez Isten terve. Ez a bölcsesség nem a sophia.

Milliókat vezettem az Úrhoz, és az a sophia bölcsesség bennük van ugyan, de mégsem fordultak az Úrhoz. Világban élnek ugyanúgy, mint addig. Ezért van az, hogy a keresztényeknek az élete nagyon gyakran kudarc, még akkor is, ha Istennek minden bölcsességével meg vannak áldva, ott van bennük. Ez a bölcsesség nem a sunesis bölcsessége, az igazak sunesis bölcsessége. Miért? Mert az nem elegendő.

Mert Isten a legrosszabbakat is szeretné erre a legmagasabb fokú bölcsességre, az igazak bölcsességére juttatni. A phronesis bölcsesség pedig nem más, ha a meghatározást szigorúan vesszük, mint egy gondolkodásmód. Amikor leszögeztük, hogy ez így van. Nem tudja megzavarni az sem az illetőt, hogy a másik miként hisz. Leszögezte, hogy ez így igaz.

Ez az igazaknak a szemlélete vagy nézete. Ez megmutatja Istennek a terveit is. Ezért szeretne Isten egy ilyenfajta szemléletmódot kiépíteni bennünk. Isten az engedetlenséget az igazak gondolkodásmódjára akarja átváltoztatni bennünk. Istennek ez egy hatalmas terve, és micsoda megtiszteltetés, hogy Isten szeretné, ha ebben részt vennénk.

Ez a gondolkodásmód jelenti azt is, hogy a mentális hozzáállásainkban nincs megingás az életünkben. Előre szóló elhatározások, hogy bizonyos helyzetekre miként adunk választ. És van egy rálátásunk is. A helyzeteket képesek vagyunk magyarázni. Ez a gondolkodásmód tehát egy rögzített mentális hozzáállást is jelent. Egy fix hozzáállást a dolgokhoz, ami már előre meghatározza, hogy az előálló helyzetekre miként fogsz reagálni.

Meg fogja határozni azt is, hogy miként adsz választ, bármi is áll elő az életedben. Előre meghatározza ez az elmebeli hozzáállás, hogy hogyan és miként látod az élet dolgait. Ebből a gondolkodásmódból látod a dolgokat, hogy mikor téves egy gondolkodás.

Ha téves gondolkodásmintában vagy benne, akkor az a vége is lehet egy dolognak. Mert az elme egy bizonyos módon van beprogramozva, hogy gondolkodjon, és az nem fog megváltozni, ha az igaznak a gondolkodásmódjába berögzültél.

Az engedetleneket – s azok közül is a legrosszabb, a legalja engedetleneket is – szeretné elvinni a megigazultaknak a bölcsességére. Vagyis a megigazultaknak van egyfajta szemléletük, egy nézetük a dolgokról. Miért vallanak az emberek mégis kudarcot? Az igaz nem engedheti meg magának, hogy a kudarcot és a hiányt lássa. Nem láthat ilyet.

Az igaznak megvan a gondolkodásmódja. Én például a kudarcról soha nem gondolkodom, mert megvan az elgondolásom az igaz útjáról. A kudarc nem kimeneteli lehetőség az igaz útján. Az én rendszeremben, amit kiépítettem az Ige által, az nem szerepel.

Isten Igéje volt az, ami engem átsegített ezeken, már jó sok idővel előtte. Ezért nem gondolkodhatom a félelem gondolataiban sem. Tudod-e, hogy miért félnek az emberek? Mert tanulmányoztad ezeket, hogy mi az, amitől az ember fél? Filmeket néztél, történeteket hallgattál erről, mások hogyan jártak, és az félelmet szült benned.

Én azonban befogadtam a Szent Szellemet, és meg van írva, hogy nagyobb Ő, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. Ezért én megváltoztam. A félelmeimet mind elvesztettem, vagyis képtelenség számomra a félelem. Mert az Igék által, az Írások által kiépítettem egyfajta szemléletet magamban.

Volt egy pásztor, aki felvette velem a kapcsolatot, és elkezdte mondani, hogy mit tett az ördög az utóbbi időben, hogy ilyen megnyilvánulásokat még soha nem látott. Nekem más a látásmódom erről. Én nem gondolkodom az ördög dolgairól. Már az is nagy hiba, ha valaki megemlíti a nevét. Nem beszélek az ördögről, annyit csak, hogy a lábunk alatt van.

El nem tudod képzelni, hogy mik voltak, és sorolja. Mondtam neki, hogy ez csak a füstölgése, ez csak a füstje. Megköszönte, hogy ezt válaszoltam. Vagyis nekem erről megvannak a nézeteim. Az Ige lerögzítette ezt a gondolkodásmódot bennem, és semmi nem fogja ezt megváltoztatni. Nem fogok hazudni. Nagyszüleim voltak azok, akik így neveltek. Soha nem hazudhattam, a szüleim sem hazudtak soha. Egyetlen egyszer sem.

Az édesapám soha nem káromkodott életében, de a nagyszüleim sem. Az édesanyám behozta az ő lemaradásukat. De ő sem hazudott. De ő beolvasott neked, és mondott olyan dolgokat, hogy ellilult a képed. Mindegy volt, hogy a gyülekezeten belül, vagy az ajtón belül, vagy kívül, vagy az utcán, vagy hol voltál. Teljesen mindegy volt. Megmondta a magáét.

Az Ige azt mondja, hogy az igaz pedig hitből él. Ezért én kiépítettem magamban ezt a hitbeli látásmódot. Mi a hit? A Szent Szellem fog eljönni hozzád, és elvezet téged minden igazságra. Ha megtalálom az igazságot, abban a pillanatban megváltozom arra.

Ahogy Creflo Dollar is mondja, hogy évekig a törvényt tanította a gyülekezetének, és amikor erről [a kegyelemről] megértést kapott, abban a pillanatban megváltozott. A kegyelemhez azonban most is ugyanígy csak hit által van hozzáférésünk a Róma levél szerint.

Róma 5,2.

2. Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.

A Szent Szellem az, aki az Igét valóságossá tudja tenni a számunkra. A hit tulajdonképpen nem más, mint azokon a valóságos kijelentéseken való cselekvés, amit a Szent Szellem nyilvánít meg nekünk az Igéből.

Vannak dolgok, amelyeket én így kaptam, de még a pásztoraimnak sem tudom elmondani, mert egy alacsonyabb szellemi szinten állnak, minthogy ezt befogadhatnák. A pásztor­konferencián is megtapasztaltam ezt. A csillagkapukról, meg a bejárásokról például. Tudni kell, hogy hatalmunk van felette. Óriásokról, meg DNS manipulációkról.

Hatalmunk van az ufók felett is, és mindezek felett. Hogyan jöttek ide be? A csillagkapukon jöttek be. Ki lehet őket zárni. Meg is tettük. Sok-sok minden felett van hatalmunk. Jézus látta, ahogy az ördög aláhullott az égből.

A Jelenések 2,26 szerint a nemzetek felett is hatalmunk van. Már a mai napon, nemcsak majd a jövőt tekintve. Minden nemzet felett. De ha az ördögnek egy kis füstjele már megzavar téged, akkor felejtsd el, hogy tovább tudsz lépni.

Tehát Ő az, aki elvezet téged minden igazságra. A Szent Szellem bölcsessége az, amely valóságossá tette számomra ezeket. A Szent Szellem az, aki az Isten képességeit a rendelkezésemre bocsátotta, és feltárta nekem azokat. S az igazság úgy szól, hogy én egy szellem lettem Ővele, és a nagyobb lakik bennem, ezért én legyőzhetetlen vagyok!

Amikor Kubába érkezik majd Carlos, biztos vagyok benne, hogy ott is fog látni kisebb-nagyobb füstöcskéket. De majd előre megkötünk minden démont, gonosz szellemet és visszatartó erőt, a Jézus nevében, és elzárjuk a hozzáférésüket a szolgálatodtól. A te lépéseidet pedig elrendeljük, hogy az Úrtól valók, az Úrtól vezéreltek lesznek, a Jézus nevében!

Az engedetleneknek a gondolkodásmódját az igazak bölcsességére fogja fordítani az Úr. Te magad Istentől való vagy, és legyőztétek azokat, mert Istentől jöttél ki, Istentől születtél, és mindazok a lábad alatt vannak. Az ellenség. Ezért győztétek le azokat.

Egyszerűen csak keresztül kell rajtuk gyalogolni. A falakon is keresztül. Ha nem tudsz keresztülmenni egy falon, akkor menj át rajta. Mássz föl és a másik oldalon le. Mindenféle módon. Ezek elmebeli kötések. Mit keresel ott a varázslókkal és a boszorkányokkal és a múltnak az összes ostoba dolgában? Mi közösséged vele?

Ha valaki szcientológiára adja a fejét, miután itt újjászületett? Vagy mit keresel egy másik gyülekezetben, ha itt plántált el az Úr? Nem hittek. Húsz éve vannak velünk, és még mindig nem hisznek. Néha jobban teszed, ha inkább a plázába mész be, és ott vásárolgatsz, minthogy egy-egy ilyen pünkösdi gyülekezetbe térsz vissza. A kegyelem playboy-okkal és playgirl-ökkel együtt.

A kérdés úgy szól, hogy miként tudjuk megszerezni ezt a fajta gondolkodásmódot Istentől. Úgy jön ez hozzánk, hogy elmélyedünk az Igén, gondolkodunk az Igén, a sophia bölcsességen. Ahogy meditálunk, úgy lesz abból a bölcsességből sunesis jelen, amely egyfajta megértést fog hozni neked. Az elkezdi uralom alá venni az elméd dolgait.

Irányítja azt, és így épül ki az a bizonyos fajta gondolkodásmód benned. Egy olyan gondolkodásmód, ami csak a sikerben hajlandó gondolkodni. Mert több mint győztesek vagyunk. Olyanok leszünk, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, az 1. zsoltárban olvassuk.

Charles, az angol herceg, amikor egy vad bika szabadult el, mindenki rohant, menekült előle, ő nem szaladt el. Mert tudta, hogy neki meg kell állni, mint királynak. Ott állt, mert a király nem veheti a sátorfáját, nem rohanhat el.

Ha egy ilyen [phronesis] gondolkodásmód kiépül bennünk, akkor nem fogsz elszaladni a helyzetek elől, mert mi koronázott királyok vagyunk. Istennek királyokká és papokká tétettünk. Nem szaladunk el a helyzetek elől.

Kenneth Haginnak volt egy álma, hogy két oroszlán jött felé. Ő is megállt, a többiek elszaladtak. Ő fölmérte a helyzetet, hogy nincs lehetősége arra, hogy elmeneküljön a helyzet elől. Megállt és szembenézett a helyzettel. Körbeszimatolták az oroszlánok és elmentek, mert nem találtak benne félelmet. Az az álom arra engedte őt következtetni, hogy azok a félelmei, hogy újra visszakapja a betegségét, azok már eltávoztak tőle.

Mi legyőztük a világot. Bármilyen nemzethez is küld minket az Úr, mi ott győztesek vagyunk. El kell jutnunk ide, hogy egy ilyenfajta szemlélet épül ki bennünk, hogy mi a győztesek vagyunk. Az Ige, amit nagyon szeretek, az a 2Korinthusi levélben van.

2Korinthus 2,14.

14. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az Ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti általunk.

Az Ő illatát, mint a legcsodálatosabb illatot, a bölcsességének illatát, az Ő ismeretének illatát megjelenti általunk. Minden helyen, ahova csak járunk. Egy üvegházban élünk, és figyelnek minket a világbeliek. Nem lehet semmit elrejteni előlük, mindent látnak.

Még valamit szeretnék mondani a sunesis bölcsességről. Helyzeteket hozhatnék, példákat hozhatnék erre, hogy ez miként működik az életünkben. Az életemben, ahogy engem neveltek, az egyik fajta látásmódról egy másikra, kisgyerekkoromtól kezdve.

Amikor baseball játékos csapatban játszhattam, azok az edzőink nagy tiszteletet érdemeltek ki. Tiszta életet élő emberek voltak, a gyerekeket keresztény módon nevelték, és keményen folytak az edzések. Három évig edzettem ott. Addig folytak az edzések, amíg győztesek nem lettünk. Tehát megtanultam ott, hogy nincs más lehetőség, csak győzni.

Aztán amikor a főiskolára kerültem, ugyanez volt a helyzet, gimnáziumban ugyanez volt a helyzet, amikor az amerikai focit játszottuk. Azt hittük, hogy edzőnk megbolondult, de addig gyúrt minket, amíg nem győztünk. Fegyelmezésre tanított minket. A legjobb játékos feladta, mi pedig a kisebb játékosokkal győztünk. Ők jobb sportolók voltak odaát, de ők kiestek valamiért, ezért, azért. A fegyelmezettség az életünkben…

Aztán négy évet tanultam katonai egyetemen, ott pedig csak férfiak vettek körül, és szigor volt a csapatban. Itt alakultak ki bennem ezek a nézetek, ahogy kifejlődtek bennem. Egy fegyelmezést építettek fel bennem. Az igaznak a gondolkodásmódjában nem lehet változás. Az leszögezte a fejében, hogy nem megy el játszadozni, akkor sem, ha unatkozik, mert az idejét az Igére kell fordítania inkább.

A tanítások rendelkezésre állnak. Mondtam már nektek régebben is, hogyha Isten akaratába akartok bekerülni, akkor csatlakozzatok egy gyülekezethez, mert a pásztoraink nagyon mesterfokon végzik a munkájukat.

Honnan tudom? Ahogy csak rátekintek a nyájaikra. Nem szoktam a pásztorok tanításait leellenőrizni. Az Úr fogja őket megítélni, hogy mit tanítanak, de a nyájukból lehet látni, hogy amit tanítanak, az ragyogó. Csodálatosan jönnek elő a hívők.

Vannak, akik hat évet is töltöttek az Igében, semmi mást nem hallgattak, csak a tanításainkat, és a nehéz időkben fel tudtak kelni. Megint mások szaladgálnak az interneten föl-alá, mindent meghallgatnak és összezavarodnak. A végén már az üdvösségben, és a megvallásban sem hisznek.

Az internet, a facebook és az összes nyúlványa ennek csodálatosan működik akkor, ha elérjük vele az elveszetteket. Kellene, hogy legyenek olyanok, akiknél kialakult az igazak gondolkodásmódja az elméjükben. És csak úgy hajlandók gondolkodni. Időbe kerül ez.

A bibliaiskolában, amikor ott jártam, akkor is ebben folyt az Úr munkája. Munka folyt, dolgoztam, és iskolába mentem. Könnyűnek tűnik Isten felkentjének lenni. Hányszor jöttek hozzám, hogy „micsoda ajándékokkal” rendelkezem, és milyen „hatalmas kenetem” van. Az a baj, hogy nagy a füstje. Csak a füstje nagy.

Megnézed a dolgokat az életükben… Benny Hinn egy fegyelmezett életet élt. De ez a kenet nem ugrik csak úgy rá mindenkire, az Úr figyeli ezeket. Az Úr régóta dolgozik rajtad is már, Carlos. Mindannyiunkon dolgozik az Úr.

Az Úr szeretné, ha meglenne ez a szabadságunk, hogy mi magunk választhassunk. Miért volt ott az az egy fa az Éden kertjében? Amiről nem volt szabad enniük. Egyetlen egy fa volt, amiről Isten azt mondta, hogy ne egyenek. Csak egy fa volt. De Isten meghagyta a döntési jogukat.

Addig nem lehet az embernek hitről és szeretetről beszélni, amíg nincs meg az a szabadsága, hogy választhasson. Azt szeretné látni, hogy mi ezt a jó utat választjuk.

Mit választottál? Mert a világ útjai a pusztulásba vezetnek. A világi tudás elvész. Az embernek a tudása múlandó. A hit pedig, az értékesebb a tűzben megpróbált aranynál. Isten a hitet használja. Nem így mondanám, hogy keresztényeket használ, vagy misszionáriusokat használ, hanem a hitet használja arra, hogy a hegyek elmozduljanak.

Vannak dolgok, amikhez szükségünk van az Ő kegyelmére. Kegyelemben növekedjen Carlos, akit az Úr kiküldött, hogy a nagy hegyek mozduljanak el. Kaptatok-e ma valamit?

Szeptember 14-e van ma, és azt hiszem nem túl sok az időnk arra, hogy itt növekedhessünk. Pont egy év, 2015. szeptember 14-e a kürtölések ünnepe. A harmadik Smita ciklus jár le 1994 óta, amikor az én számításom szerint kellett volna, hogy az elragadtatásunk eljöjjön. Egy háromszor hét éves átnapolás eltelt már azóta.

Az Úr mondta Jesse Duplantisnak, hogy mondd meg nekik, hogy jövök! Jesse a gondolataiban csak visszaválaszolt, hogy Uram, tudják, hogy jössz. Az Úr válaszolt, hogy nem, nem tudják!

1Thessalonika 5,1.

1. Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükséges írnom néktek;

Azt írja, hogy nektek nincs szükségetek, hogy az időkről tanítsalak titeket, mert ti tudjátok azt. Ha benned van ez a phronesis bölcsesség, akkor tudod ezeket.

Az Úr ott megáldott téged, a friss kenetekkel, az erővel, és néhányatoknak adott egy olyan szolgálati helyet, amit eddig nem tudtak volna elérni, most adta nekik oda az Úr. Most van idő arra, ez a bizonyos rövid idő, ami még hátra van, hogy begyűjtsük az aratnivalót. Az Úrnak dolgozzunk. Elkezdünk ima-evangelizálni Izraelben is. Ez jövő esztendőben kezdődik. Ez egy új mozdulásunk lesz.

Az Úr képes a szabadítást elvégezni, kevesek vagy sokak által. Mindenki mondja, hogy nem tudtam erről. Tudod-e, hogy miért kell az Igében időznöd? Hogy az Igének cselekvői legyetek, ne csak hallgatói.

A szellemünk kapja ezt a tápanyagot, mert az Úr elküldte a Szent Szellemét. Elküldöm Őt és Ő eljön hozzátok. Jézus mondta ezt, és Jézus most a trónra magasztaltatott. Isten pedig a Szent Szellemének a képviseletében lakozik bennünk. Bennünk lakozik. Egy szellem lettünk Ővele. Mit fogunk mondani ezekre? Halleluja, köszönöm Uram!

Sok kijelentés van ebben, ami elhangzott. Négy-öt kazettát, vagy CD-t, vagy DVD-t egybeszerkesztett nektek az Úr ma. A legfontosabb, hogy az Ő terveit megtaláljuk. A legfontosabb, hogy azok a rebellisek, akikről nem is tudom, mit mondjak, a lázadók, akik nem voltak eddig meggyőzhetők…

Amikor Izraelbe voltam, ezt mondták a zsidók, hogy én ezt nem hiszem. Az igazak bölcsességéhez kell, hogy ők forduljanak, és Istennek a tervei szerint beilleszkedjenek. Az igazak bölcsességére térjenek. Arra a szintre fel tudjanak jönni. Nem tudom, hogy hol a legrosszabb a helyzet, lehet, hogy Izraelben. Nem hiszem, hogy Irakba küld bennünket az Úr, vagy Szíriába.

Valljuk meg együtt: Én ma boldog vagyok, mert tudom, hogy hogyan kell felnövekednem. Tudom, hogy hogyan kell a sophia Isten bölcsességet használnom. Tudom, hogyan kell az értelmemet kiépíteni, és használni fogom ezt. Követni fogom a Tanítót. Ő megmutatja nekem, és én követni fogom Őt. És a hitemet kőerőssé építem. Az Igén fogok megállni. Nem fogok eltérni attól. Köszönöm, Úr Jézus, az Igét, a Szent Szellemet. Köszönöm, mennyei Atyám, Istenem, a megváltásod hatalmas tervét. Áldunk téged ma. Áldjuk az Úr Jézus Krisztust. Áldjuk a Szent Szellemet. És boldogok vagyunk. Ámen. Halleluja. Dicsőséget adunk Istennek!

Istennek a terveit meg tudjuk találni, ezt szerettem volna elmondani. Az engedetleneket az igazak bölcsességére tudja téríteni az Úr. Az engedetleneket az igazak bölcsességére, ami egy elmebeli hozzáállást is jelent, egy gondolkodásmódot.

Amikor tanácsadás folyik, amikor beszélgetünk az emberekkel, akkor is Istennek ezt a bölcsességét adjuk át a helyzetekre. Mert kifejlesztettük ezt magunkban. Mondd te is, hogy: Nekem is megvannak az elveim. Az igazak elveit hordozom. Ámen.

Az újak pedig, ha ezen a nyomvonalon maradnak, nekik is kiépül. Fogunk hibákat elkövetni az úton, mint ahogy az ember, amikor csecsemőkorban tanulja a járást, elbotlik. De az első, hogy felkel és megy tovább. Ösztönösen föltápászkodik, kicsi kezével fölsegíti magát, és megy tovább. Mi is így követjük a Szellemet. Dicsőség legyen Istennek!

„Ráadás” a gyógyító sort követően:

Az Úr most azt hozta nekem, hogy amikor farmer voltam, nagyon szerettem ezt végezni. Jött hozzám egy farmer, s mondta, hogy 44 év óta végzem ezt a földművelést, de soha nem láttam még senkit, aki így tudta volna előre, hogy mikor fog esni az eső, mikor kell váltani, mikor mit kell tenni. Ugyanez a helyzet a te életedre is. Mielőtt újjászülettem, adta ezeket az Úr nekem.

Most pedig, hogy a Szent Szellem bennünk van, nálatok is lesz, hogy változtatásokat kell tenni az életetekben, akár nagy változásokat is. Október, novemberig kell meghozni ezeket. Az utolsó köröket futjuk. Van, aki változásokat vár szolgálatokban, prédikátorok a helyükre kell, hogy kerüljenek. Aki a helyén van, annak ott kell maradni a helyén. Ennyit akartam nektek mondani.

A változások engem soha nem zavartak, erről szólt az életem. Nem akartam otthagyni a földjeimet, nagyon szerettem az életet ott, de mindent le kellett tenni. A gépeket, a marhákat, az egész világot elvette tőlem ott az Úr, és megváltozott az életem. Akkor még nem döntöttem el, hogy eljövök az országból. Erről, hogy idejövök, soha nem álmodtam volna.

De azáltal, hogy a Szellemet követtem, jöttek a lépések. Csehszlovákiában találkoztam valakivel, aki az életem történetét akarta megírni, mondta, hogy könyvet ír rólam. Mondtam, hogy szó sem lehet róla. Így megy az ember élete. Tegnap este, amikor lefeküdtem az ágyba, akkor könnyek folytak a szememből. Úgyhogy valami katasztrofális történés előtt állunk.

Az emberek pedig szeretnének ebben a világban úgy tovább élni, mintha semmi nem történne, soha nem lenne vége. De ennek a világnak egyszer vége lesz. Még egy pár év, és ezt tervezem, és megint egy valami mást tervezek, mondogatják – de jobb lenne az Úr terveibe bekerülni. Halleluja!

A változásoknak az ideje ez. Az Úr új terveket, új jövőt tud készíteni a számunkra. Az Istennek a hatalmassága, hogy teljesen újjá tudja tervezni az útvonaladat is. Még akkor is, ha ott úgy érzed, hogy az Úr akaratában vagy, az Úr tud új terveket.

Egy időben azt hittem, Mexikóba vagyok elhívott. Oda például soha nem mentem el. Nem vettem akkor még komolyan. De ott is elvégezhettem volna az Úr munkáit, ha akkor úgy döntök, hogy oda megyek. A szolgálatokban lehetnek így váltások, változtatások. Fogok tanítani a jövő héten erről.

Biztos, hogy a mai napon tudtál abból meríteni, ami elhangzott. Hazamegyünk mosolyogva, mert tudjuk, mit kell tennünk. Meríteni kell abból, ami belül van. Nem lehet elvéteni akkor, ha az ember azt az utat választja, hogy hallgatja az Igét, és onnan bölcsességet merít.

Akkor tudjuk, hogy mit dolgozunk. Egy ilyen elmebeli gondolkodásmódnak kell kialakulnia. Sokszor kell majd meghallgatni ezt, mire az ember kiveszi, ami kell neki. Köszönjük Istennek!

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL