2015.08.28.  

A SEGÍTŐ BIZONYSÁGA

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2015. augusztus 23.

 

Hisszük, hogy nem véletlenül jöttetek ma el, hogy az Úr akaratában vagytok itt, hogy az Úrnak az elrendelései be fognak teljesedni az életetekre, és gyönyörű gyümölcsöket tudtok majd teremni! Hiszen ezért vagyunk itt, mert a Jézus Krisztus szőlőtőkéjére vagyunk beoltva, hogy gyümölcsöket teremhessünk.

Arra rendelt minket az Úr, hogy gyümölcsöket teremhessünk az Úr dicsőségére, mert a szőlő nedve, ami bennünk folyik, az ugyanaz, mint ami a szőlőtőkén folyik át. Ez pedig az Istennek a Szent Szelleme, aki által nekünk lehetőségünk van, hogy megteremjük ezeket a gyönyörű örökkévaló gyümölcsöket.

Nincsenek reménytelen helyzetek Istennél, mi ezt tudjuk, és mi bízunk az Úrban, hogy minden helyzetet, amibe kerülünk, ha kezébe adjuk, azt a javunkra fordítja, és győzelmeket, áttöréseket hoz az életünkre. Ha ti is így gondoljátok, a kezeteket kérlek, emeljétek fel!

Megköszönöm Istennek, hogy mennyire szeret minket! Az Ő szerelme mindenek felett való az életben, és ezért éltet minket ez a szeretet, hogy eljött a világra. Az egyszülött Fiát adta Isten értünk, az egyszülött Fiúban eljött értünk, és az életét adta értünk. Ezért van nekünk örök életünk a mai napon, és nem csüggedünk, nem adjuk fel a nehézségek láttán sem. Ebben vagyunk mi különbözőek a világtól. Ez az, ami megkülönböztet minket.

Írja a Biblia, hogy ugyanazok a megpróbáltatások esnek rajtunk, de mi tudjuk, hogy ezek pillanatnyi és könnyű szenvedések, mert látjuk a túloldalt, látjuk a dicsőséget, látjuk a megoldásokat előre, a hitből való megoldásokat, és nem csüggedünk. A zsoltáros imádkozza, és nagyon szeretem ezt a verset, egyik kedvenc versem. Nagyon sokat jön a nyelvek imájában, így imádkozik a zsoltáros:

Zsoltárok 68,28.

28. Istened rendelte el a te hatalmadat: erősítsd meg, oh Isten, azt, amit számunkra készítettél!

Nemcsak úgy vagyunk itt a világban, Isten elrendelte a hatalmunkat ebben a világban. Nagyon fontos tudni, hogy mi uralkodásra rendeltettünk, hogy az Úr Jézus Krisztus hatalmát képviseltetni vagyunk itt a földön. Mi képviseljük ezt a hatalmat. Királyokként és papokként uralkodunk az életben az egy Jézus Krisztus által.

Akkor is voltak nehézségek, ma is beleütközhetünk nehézségekbe, imádkozik a zsoltáros. Azt imádkozza, hogy erősítsd meg, óh Isten, azt, amit számunkra készítettél, hogy semmi el ne lophassa! Amit az Úr készített a számunkra, azokat a gyönyörű terveit, a látásait, amit az Úr lát felőlünk. Az Úr álmait.

Az Úrnak vannak álmai. Hogy a mi életünkre vonatkozólag minek kell beteljesedni, miért vagyunk itt a földön. Milyen álmai vannak az Úrnak rólunk? Ossza meg velünk, és erősítsen meg minket, hogy ezek beteljesedhessenek az életünkben! Ezt imádkozza a zsoltáros. Erősítsd meg, oh Isten, azt, amit számunkra készítettél!

Krisztus Testében egy gyönyörű helyet készített a számunkra, semmi el nem lophatja! A fiatalokat vonzza a világ, erőteljesebben, mint valaha. A kábítószer, a különböző tévelygések, az alkohol, a rossz közösségek. Sorolhatnánk. Ahányan vagyunk, annyiféle helyzetben lehetnek a fiataljaink, hogy kit hogyan próbál kikérni az ellenség.

De ha ezt imádkozzuk, hogy Uram, erősítsd meg a fiataljainkat, és erősítsd meg azt, amit számunkra készítettél, hogy abban láthassuk a fiainkat, hogy abban járhassanak, akkor az Úr ezt elvégzi a Szelleme által.

Megakadályozzuk az ördögnek a terveit, azok nem jöhetnek valóságba az életükben, mert mi őrt állunk felettük. Erre kaptunk egy hatalmas Segítőt, egy Vigasztalót, akit a Biblia a Jézus földi élete során vezet nekünk be igazán, hogy ki is Ő, és hogy miként van a Vele való együttműködésünk. Erről szeretnék ma egy keveset beszélni, pásztorkonferencián is érintettem, most talán egy kicsit jobban ki tudom bontani ezt a részét.

Aki ma hallja először az Igét, annak mindegy, hogy hol kezdjük. De legjobb helyen kezdjük, mert a János evangéliumnál nincs szebb rész, hogy Isten szeretete megnyilváníttas­sék. Jézus nagyon sokat beszél ott a Vigasztalóról, akit nekünk ad, hívőknek, s általa kivetítve a jövőt, hogy jobb néktek, hogy én elmenjek. Eljön az idő, hogy én elmenjek – mondja a tanítványainak. Nem leszek mindig veletek.

De ha én elmegyek, küldök nektek egy Vigasztalót, aki veletek marad mindörökké. Jézus felhívja a figyelmünket, hogy Ővele meg kell ismerkedni. Az, hogy az életünk sikerre jut-e, hogy beteljesedik-e, az azon áll vagy bukik, hogy a Vigasztalóval olyan közösségbe kerülünk-e, ahogy Isten szeretné, hogy legyünk.

Ezt a drága Vigasztalót meg kell ismernünk. Minél jobban meg kell ismernünk, mert az Ő vezetései, az Ő hangja, az Ő figyelmeztetései tudnak minket egyrészt kimenekíteni a bajokból, másrészt előre vinni az Úr dolgaiban.

Sokan teljesek vagytok a Szent Szellemmel. Akik ma fognak beteljesedni, azoknak is nagyon kérem a figyelmét, mert igen fontosak ezek az igehelyek. Ezek a Jézus szájából való piros betűs szavak. Jézus így tanít a János evangéliumban:

János 14,16–17. 26.

16. És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

Jézus szavai szerint ez egy imádság. Jézus Krisztus az, aki kéri az Atyát, hogyha Ő elmegy, mi ne maradjunk egyedül. Jézus tudta, hogy közeleg az Ő elmenetelének a napja, amikor fájdalmas kínokkal teljes kereszthalált hal, kileheli a lelkét, a szellemét. Aztán a szenvedéseit betöltve és a feltámadását követően, felmegy a mennybe az Atyához. Többé nem leszek itt veletek – mondja. De ti nem maradtok egyedül, mert küldök nektek egy más Vigasztalót – tanítja őket. Nem úgy lesz, mint eddig volt, hogy itt állok, nem halljátok a hangomat, ahogy eddig. Nem lesz ilyen látható formában a kommunikáció köztem és köztetek, tanítja Jézus nekik, ahogy a magyarázatos Bibliát olvasod. Ezt mondja, hogy lesz valaki veletek.

Ő egy más Vigasztaló lesz. A görög egy nagyon pontos nyelv. A más szóra két szót használ, az egyik az allosz, a másik a heterosz. Vagyis az, hogy egy másikat, azt két szóval fejezi ki. Egyik, hogy egy másikat, pontosan ugyanabból a fajtából, pontosan ugyanolyan minden tulaj­donságát tekintve. Semmiben nem fogjátok észrevenni a különbséget, ez az allosz szó. Ez áll itt.

A másik a heterosz, ami egy másik, egy másik fajtából. Jézus tehát azt mondja, hogy egy pontosan ugyanolyat fogtok kapni, amilyen én vagyok. Ami én voltam nektek. Azt fogja pótolni nektek ez a drága Vigasztaló. Ő veletek marad mindörökké. És így folytatja:

17. Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt és nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.

Jézus felvezeti, hogy ez a drága Vigasztaló, akit a világ nem fogadhat be, mert előtte engem kell megismernie. Először annak az új teremtésnek, annak az új edénynek, annak az új tömlőnek létre kell jönnie, mert ezt az új bort, ezt a gyönyörű új bort csak új tömlőkbe lehet önteni – tanítja Jézus egy másik helyen. De ti ismeritek Őt. Mert nálatok lakik, és bennetek marad majd örökre.

Ti már általam megismertétek Őt, mondja nekik Jézus. Számotokra nem lesz ismeretlen. Eddig is Ő volt itt velünk és köztünk. Ahogy Jézus itt tovább magyarázza, Ő az, aki szólja azokat, és cselekszi azokat, amiket láttok általam.

Folytatja, hogy nem hagylak titeket árván, eljövök tihozzátok. Tehát az Ő eljövetele ma a hívő számára a Szent Szellem által van. A Szent Szellem első hallásra nem kézzel fogható dolog. Mit jelent az, hogy a Szent Szellem? Hasonlítja a Biblia a szél zúgásához, meg a víznek a folyamaihoz, meg a tűzhöz. Ez valójában mind jellemző rá.

Tudni kell azonban róla, hogy Ő maga Istennek a Szelleme. Istennek a Szelleme pontosan olyan, mint amilyen a mennyei Atya, mert az Atya Szelleme Ő, és pontosan olyan, mint Jézus Krisztus, csak Ő szellemi formában van jelen. Ezért Őt nem láthatjuk. Csak azt vesszük észre, ha valakiben lakozást vesz, mert akkor az más lesz.

Annak a cselekedetein fogjuk meglátni, amit rajta keresztül megcselekszik, azt a kiragyogást fogjuk észrevenni, ha valakin keresztül a Szent Szellem megnyilvánul. A Szent Szellemet meglátni, vagy kézzel megfogni még a hívőnek sem lehetséges, de a jelenléte az tagadhatatlan lesz. Ha jelen van. Ő cselekszi azokat.

Jézus azt mondta, hogy az Atya, aki bennem van, Ő cselekszi a dolgokat. A mennyei Atya a mennyben lakozik. Jézus a Szent Szellemre hivatkozott úgy, hogy az Atya, aki bennem van. Teljesen hivatalosan hívhatjuk úgy a Szent Szellemet, hogy Abba Atyám, aki bennem lakozol, drága Szent Szellem, Te vagy az, aki cselekszed ezeket! Ha betegek gyógyulnak, Ő cselekszi azt. Hogyha a szívek megvigasztaltatnak, Ő cselekszi azt.

Hogyha érzékelteti velünk az Atya a szerelmét, a szeretetét, a Szent Szellem által van az. A Szent Szellem által öntetett ki az Atya szeretete a szívünkbe. Nagyon fontos, és nagyon sok feladata van, amit hogyha tudatosítunk magunkban, hatékonyabban tudja végezni az életünkben. Ezért nagyon fontos vele ismerkedni, és tovább ismerkedni.

26. Ama Vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, Ő min­denre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.

Itt egy újabb neve olvasható. A görögben a paraklétosz szó áll, aminek legalább hét jelentése van. Az egyik, hogy Ő a Segítő és a Vigasztaló. Itt Jézus a Vigasztaló szót használja. Ha el vagyunk csüggedve, Ő lesz az, aki megvigasztal minket. A szíveket Ő vigasztalja.

Ő az, aki a megtöredezett szíveket begyógyítja. Ő az, aki bársonyos olajat hoz az életünkre, hogy ne tekintsünk vissza az elszenvedett rosszra, hanem szinte elfelejtteti velünk, és azt mondja, hogy menjünk tovább, mert az Úr jó dolgokat készít nekünk, és azokat lássuk meg. Megjeleníti nekünk a jövendőt.

A Szent Szellem a Jézus nevére cselekszik. Az én nevemben, mondja Jézus. Az én nevembe küldi az Atya. Azt is mondhatnánk róla, hogy Ő egy olyan Segítő, aki megeleveníti mindazt, amit Jézus valaha szólt neked. A megváltásban, a bölcsességében, a vigasztalásában, amit csak szólt neked.

A Szent Szellem lesz az, aki ezeket megeleveníti neked, hogy emlékezzél rá, hogy ne a láthatókra tekintsél. Ha azok éppen a megpróbáltatásokban érnek téged, akkor van belül valaki, aki megvigasztal. Ő az a Vigasztaló, Ő az Igazságnak Szelleme, aki bizonyságot tesz. Az Igazság pedig a Jézus Krisztus.

Miről tesz bizonyságot? Jézus sebeiről, hogy azokban meggyógyultál. Bizonyságot szól. Miről? Az igazságról, hogy megváltásod van. Hogy a bűneid eltöröltettek. Hogy nincs többé kárhoztatásod. Ezekről mind Ő tesz bizonyságot. Az Ő bizonyságtételét nagyon fontos meghallanunk, hogy erősen tudjunk állni a keresztény életben.

Az Ő hangját meghallani, ez kulcs a keresztény élet sikerében. A Szent Szellemmel való közösség kulcs az életünkben. Nem lehet Őt elhanyagolni, és nem is szabad. Mire végére érünk a tanításnak, meglátjuk, hogy mennyire fontos, hogy Őt mindig szem előtt tartsuk.

Ö láthatatlan, de mindig jelen van az életünkben. Jézus mondja a János evangélium 16. fejezetében, szinte mindig a Szent Szellemről szól, mielőtt távozik. Tanítja a tanítványokat, hogy a figyelmeteket a Szent Szellemre szegezzétek, Őt kell megismernetek.

János 16,13–14.

13. De mikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

Többé nem kell tévelyegnetek! Nem kell arra hallgatni, amit a farizeusok mondanak, vagy amit a hitetlenek mondanak! Mert nektek lesz valaki, aki elvezet minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall.

A Szent Szellemnek van egy nagyon fontos feladata az életünkben, hogy szól hozzánk. Ha erről kezdünk prédikálni, hogy szól a Szent Szellem, akkor a keresztényeknek nagyon nagy százaléka kételkedve néz ránk. De nem tőlünk származik ez az igazság, hanem Jézus szavai.

A Szent Szellem igenis szól, nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall. Fönt a trónteremben az Atya és Jézus tanácskoznak, és ami abból ránk vonatkozik, azokat szólja nekünk. Ez az Ő feladata. Nekünk a részünk, hogy meghalljuk azt, hogy előbbre legyünk. Így nem kell tévelyegnünk, mert Ő az, aki elvezet minden igazságra. Minden igazságra.

Azokat szólja, amiket hall és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Egy keresztényt nem érik váratlanul az elkövetkező történések, hogyha a Szent Szellem ezt a szolgálatát be tudja teljesíteni. Akkor tudja beteljesíteni, ha figyelünk rá. Ő soha nem fog mulasztani.

Ami ránk vonatkozik, azt megjelenti nekünk. A bekövetkezendőket megjelenti néktek – írja. Ha tudatlanul ér minket egy történés, ami ránk vonatkozik, akkor az csak úgy lehetett, hogy valahol nem figyelmeztünk Rá, mert Ő biztos, hogy megjelentette nekünk, nem egyszer, és nem kétszer.

Jób könyvében van, hogy Isten szól egyszer is és kétszer is, de nem figyelmeznek rá. (Jób 33,14) Ez a tulajdonsága, a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Egy keresztény nem tudatlan arról, hogy mit hoz a holnap. Mert a Szent Szellem felkészíti a szívünket, ha olyan helyzetek előtt állunk, amiről tudnunk kell.

14. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

Mondja ezt Jézus. A Szent Szellemnek nagyon fontos feladata, hogyha te kiejted a Jézus nevét, akkor Ő a Jézus nevét felmagasztalja. Ahogy írja, Ő engem dicsőít majd. Van egy név, amire a Szent Szellem minden esetben munkába indul és beteljesíti annak a dicsőséges teljességét, ez a Jézus neve. Azt írja, hogy Ő engem dicsőít majd.

Amennyire Ők együtt működnek, és mennyire hárman egyek, ez az a titok, a szenthárom­ság titka, amiről egyre nagyobb megértéseket kell kapnunk, hogy jól tudjunk együttműködni ebben a titokban, a szentháromság titkában. Hogy a drága Szent Szellem közössége el tudja végezni ezeket a küldetéseit. Ezek küldetései a Szent Szellemnek.

A mi sikeres életünknek a kulcsa, hogy a Szent Szellemmel ezt a közösséget kiépítsük, fejlesszük és növekedjünk benne. Ha ebben a közösségben megtanulunk a Szent Szellemmel hatékonyan együtt járni, akkor garantált a siker a számunkra. Ez a Szent Szellem feladata, hogy sikerre vigye az életünket. Amit az Atya elrendelt nekünk, az beteljesedjen az életünkben.

A Róma levélben nézzük meg, hogy Pál hogyan ír a drága Szent Szellemmel való közösségünkről. Ez megint egy nagyon gazdag rész a Szent Szellemről. A Szent Szellem megelevenítéséről ír. A Szent Szellem közösségéről, vezetéséről ír. Ha szeretnénk közelebb kerülni a Szent Szellemhez, akkor gyakran érdemes elolvasni például a 8. fejezetet. Itt azt írja:

Róma 8,14–16.

14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

Van a Szent Szellemnek egy tulajdonsága, amiről Jézus is tanított, hogy Ő majd elvezet minden igazságra. Pál levele is írja, hogy ha titeket Isten Szelleme vezérel, ha megadjátok magatokat ennek a szent vezetésnek és megengeditek, hogy Ő vezessen benneteket, akkor vagytok Isten fiai. Ez jellemzi Isten fiait, ha a Szent Szellem vezeti őket.

Nem a hústest kívánsága, és nem a világnak a hangja, és nem a félelmek, és nem az, hogy mit mondott a szomszéd az áremelkedésekről. Ezeket félreteszi az a keresztény, aki fel­növekedett, aki Isten fiává növekedett.

15. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!

A szolgaság alatt azt érti, hogy amikor a törvénynek, a betűnek a szolgái voltatok – mondja Pál. Mivel a törvényt nem tudta senki beteljesíteni, ez félelmet szült a szívükben. A félelemnek és a szolgaságnak a szellemében éltetek, mondja. De most nem ezt a szellemet kaptátok. Egy új Szellemet kaptatok, a fiúságnak a Szellemét, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!

Szent Szellemnek egy újabb neve jelenik meg, a fiúság Szelleme. Az, hogy fiak lettünk, hogy az Atya megszült minket az élő Ige által, hogy az Igétől megszülethettünk, egy Atya-gyermek kapcsolat jött létre köztünk. A Szent Szellem által vagyunk képesek hívni az Atyát, szólítani Őt: mennyei Atya, Abbá Atya!

Ezt a fiúság Szelleme által tudjuk megtenni. Ő az, aki segítségünkre siet, amikor az Atyát szólítjuk. Ő az, aki a segítségünkre siet, amikor Jézus nevét kiejtjük. Ő általa van ez a közvetítés. A Szent Szellem által.

Bár Ő láthatatlan, de nem szabad elfelejtkezni róla, hogy az Ő közössége által hatékony ez, amikor az Atyát szólítjuk, Jézus nevében. Az a Szent Szellem által van. A fiúság Szelleme által van az életünkben.

Ezért is nagyon fontos, hogy az hatékony legyen, hogy a fiúság Szellemével, a Szent Szellemmel minél közelebbi kapcsolatban, meghittebb kapcsolatban legyünk. Közösségben legyünk vele, minden rezdülésére figyeljünk.

El lehet ide jutni. Mindannyian az úton vagyunk. Nem mondom, hogy én már elérkeztem volna. Pál is így mondja, de az úton vagyunk, és törekszünk rá. Tudjuk, hogy itt van a kulcs, a sikerünknek a kulcsa.

16. Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Itt egy nagyon fontos feladata a Szellemnek. A Szent Szellem egy bizonyságtevő. Jézus mondta, hogy bizonyságot tesz rólam. Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Figyeled-e?

Megkülönbözteti Pál, amikor a fiakról beszél, Isten fiairól beszél, akkor azt írja, hogy őket a Szellem vezérli. Ők felnövekedtek oda, hogy meghallják a Szellemet. Mi, Isten gyermekei pedig attól a pillanattól kezdve, ahogy megszülettünk az Úrban, újonnan születtünk, kapunk egy bizonyságtevőt. Istennek a gyermekei lettünk.

Nem vagyunk már szanaszét a világban. Van, ahova tartozunk. Az Atya megszült minket. Újonnan szült minket. Jézus az első zsenge, és utána mi következünk a sorban. Erről a Szent Szellem tesz bizonyságot, hogy Istennek a gyermekei vagyunk. Ő egy bizonyságtevő a szívünkön, hogy ez így igaz.

Többé nem jöhet senki az életedbe megtévesztésekkel, hogy ez nem történt meg, mert nem így vetted a vízkeresztséget, meg nem úgy gyakorlod a vallásos cselekedeteidet, ahogy egy másik kereszténykör teszi. Van belül valaki, aki azt mondja, hogy az nem úgy van, az megtévesztés. Te figyelj ide, erre a belsőre, itt, ahol én lakozom, itt a szellemedben én bizonyságot teszek arról, hogy ez így igaz, te Istennek a gyermeke lettél.

Hogyha erre figyelsz, ez az első, amit közöl veled. Ha erre a hangra megtanulsz figyelmezni, mindig tudod, hogy az Atyától születve belekerültél Krisztus Testébe, ott te új életet kaptál. Ha erről ezt a bizonyosságot megtanulod vételezni, ott kezdődik minden.

Mert minden másról is így fog bizonyságot tenni az életedben, hogy az Ige igaz, hogy a Jézus sebeiben ott a gyógyulásod, hogy a szent vérben ott a váltságod. Hogy az anyagi bővölködésed a te osztályrészed, hogy nem kell nyomorúságban és szegénységben élned. Ezekről mind Ő fog bizonyságot tenni.

Miközben ezeket a bizonyságait megtanulod vételezni, ez úgy megy, hogy Ő szól, és te meghallod. Jézus mondta, hogy Ő szól, és Ő azokat szólja. Miközben Ő szól, te megtanulod meghallani Őt. Belül megy ez, a szellemünkben. Ezért kell elcsendesedni.

A Szent Szellem a szellemünkben vesz lakozást, és ekkor, amikor ezeket a közösségeit – azt, hogy Ő szól – mi meghalljuk, így jutunk el oda, hogy Isten fiaivá növekszünk, és valóban Ő vezérel minket mindenben.

Egy felnövekedett gyermeke Istennek, akit fiaknak nevez, Isten fiainak, ők már nem engedhetik meg maguknak, hogy saját kútfőből azt tegyenek, amit akarnak. A Szent Szellem vezérletére cselekszenek. Szent Szellem vezérletére élik az életüket. Hatalmas dolog, és ide igyekszünk mindannyian.

A drága Szent Szellem abban a pillanatban, ahogy a szent vér megmosott, és újjászülettél, egyetlen egy dologról tesz nagyon hangsúlyosan bizonyságot, hogy Istennek az igazsága lettél Krisztusban. Ez megtéveszthetetlenül fogja mondani. Azok a keresztény szolgálatok, ahol a bűnről prédikálnak naphosszat, és kárhoztatnak a pulpitusról, abban a szolgálatban nincs benne a Szent Szellem. Ezt nagyon fontos tudni.

Visszamegyünk a János evangéliumra, ahol Jézus tanít a Szent Szellemről. Megnézzük a Szent Szellemnek a szolgálatait a világban élők számára. Feléjük is szolgál a Szent Szellem. Akik még nincsenek Krisztus Testében. Jézus így tanít a Szent Szellemről.

János 16,8–9.

8. És Ő, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, megigazulás és ítélet tekintetében.

Ez a világban lévőknek való szolgálata. A Szent Szellem megfeddi őket bűn, a meg­igazulás, és az ítélet tekintetében. Ez a legelső, amit a Szent Szellem elvégez a világban lévők között, akik hallják a prédikálást az Úr Jézus Krisztusról, az első, amit elvégez. Ez az Ő szolgálata. Csak Ő tudja elvégezni. Megfeddi őket a bűn tekintetében.

9. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem,

A Szent Szellem azoknak tesz bizonyságot a bűnről az életükben, akik még nem hisznek Jézusban. Így van leírva! Nekik kell bizonyságot kapni arról, hogy szükség nekik kijönni a bűn alól, és szükség nekik bekerülni Krisztus Testébe, mert addig bűnben vannak, és kárhozat alatt vannak. Őket megfeddi a Szent Szellem. Ez egy feddő szolgálata a Szent Szellemnek.

Abban a pillanatban, hogy bekerül az illető, hogy igent mond Jézusnak, hogy kijelenti, hogy hisz a kereszthalálban, hogy hiszi, hogy Jézus Isten Fia, s elfogadta az Ő véráldozatát, és bekerül a krisztusi Testbe, onnantól kezdve a Szent Szellem többé nem feddőzik azzal a szívvel. Ezt nagyon fontos megjegyezni.

Ha valaki téged kárhoztatni mer, az nem a Szent Szellem. Sőt, arról fog bizonyságot tenni, hogy Krisztusban Isten igazsága lettél. Pontosan az ellentétéről tesz bizonyságot, hogy többé a bűn téged nem terhel. Tehát elfogadtad a váltságot. Itt megint az Igének kell megszólalnia!

A Zsidó levélben nézzük meg ezt a gyönyörű szolgálatot, amit a Szent Szellem elvégez minden hívő életében. Ha már Krisztus Testében vagyunk, azt látni kell. Innentől kezdve el fogod tudni dönteni, hogy kinek a prédikálását hallgatod meg, mit engedsz a szívedhez. Mert a Szent Szellemnek lesz egy gyönyörű szolgálata a hívő számára, amit minden egyes szív felé elvégez.

Zsidó 10,14–17.

14. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.

Akik már bent vannak a Krisztus Testében.

15. Bizonyságot tesz pedig erről nekünk a Szent Szellem is, mert miután előre mondotta:

Miről? A bűneinkről tesz bizonyságot? A bűnről feddőzik?

16. Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat.

Az ama napok után – ez a kereszthalál – törvényeket ír a szívünkre, s nem a kőtáblákra. Az elménkbe is beírja azokat, és pontosan tudjuk Istennek a rendeléseit, és azután így szól:

17. Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

Ennek fel kell szabadítania a szívedet! Amikor bekerülsz Krisztus Testébe, a Szent Szellem bizonyságot többé nem a bűnről fog tenni. Elfogadtad-e Jézus Krisztust? Elfogadtad-e az engesztelő áldozatot a bűnért?

Hanem arról tesz bizonyságot a Szent Szellem, hogy Isten a te bűneidről és álnokságaidról többé meg nem emlékezik. Miért? Mert a Krisztust látja benned. A szent vért látja benned. A váltságot látja benned. Isten kiengesztelődése lett valóság az életeden, és ez egy hatalmas váltás a Szent Szellem szolgálatában.

Addig a bűnről tett bizonyságot, most pedig arról, hogy Isten igazsága vagy. A bűn nem állhat többé közétek, Isten és közéd az életedbe. A váltás hatalmas. Azt látni kell. Ugyanis az egyetlen hely, ahol a keresztényt meg tudja fogni az ellenség az, hogyha kárhoztatásra bírja. Ha bűntudatban tudja tartani. Ez lehetséges, mert a bűn törvénye alól hozott ki minket Isten.

Azt írja a Római levélben, hogy a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye szaba­dított meg minket. Egy új törvény alatt vagyunk, a bűn és a halál törvénye többé nem érvényes ránk. A bűnt minden keresztény képes elkövetni, mégsincs kárhoztatásuk Isten szemében.

De másként van ez az ember szívében. Ugyanis írja, hogy a törvényeimet az ő szíveikbe és az elméjükbe írom be. Vagyis a szívünk nagyon-nagyon érzékeny arra, hogy mit szabad tenni és mit nem? Hogyha valami olyat teszünk, ami nem a beírott törvények szerint való, mert oda beírta Isten a törvényeit a szívünkbe, azonnal jelezni fog.

A szívünkben ez a lelkiismeretünk hangja. A szívünkben azonnal lesz egy jelzés, hogy hopp, ezt nem így kellett volna! Ezt nem lett volna szabad mondanom! Vagy nem így kellett volna mondanom! Mert az igazságot szeretetben kell szólnunk. Ha már bántás van benne, abban nem volt benne Isten. Abban már nincs benne Isten szeretete.

A szívünk abban a pillanatban megítél minket azért, mert Istentől született, és Isten nincs benne abban a cselekedetben. A szívünkben lesz egy kárhoztatás, ami nem a Szent Szellemtől van, és nem is Istentől való. Tudtok-e engem követni eddig? Nagyon fontos ez, mert ekkor ugyanis a Szent Szellem hangja és a te szíved hangja nincs egyezségben.

A Szent Szellem azt mondja, hogy számodra nincs kárhoztatás. A te szíved azt mondja, hogy de igen, mert ezt nem így kellett volna. Na, most mi történik? Most jön az a pillanat, hogy többé nem tudod hallani a Szent Szellem hangját úgy, mint eddig, mert nincs köztetek egyetértés.

A Szent Szellem mindig bizonyságot tesz az igazságról, de most a Szent Szellem és a te szíved hangja különböznek. Itt valamit nagyon gyorsan tenni kell, hogy újra helyreálljon az az egység, hogy a két szellem hangja, a Szent Szellem hangja és az én szellemem hangja meg­egyezzék, hogy pontos hallás legyen Tőle. Hogy, amit Ő közöl, azt én pontosan meghalljam.

Erre az igerészre kellene lapoznunk, mert csak az Ige alapján szabad bármit tennünk, mondanunk és gondolnunk, úgyhogy nézzük meg, mit ír erről János? Itt Isten szeretetéről ír, hogy a szívünkbe költözik. Isten azt várja tőlünk, hogy mi az Ő szeretete szerint cselekedjünk, éljünk, és azt kövessük. Az legyen a vezérvonal. Hogy a szeretet miként cselekedne?

1János 3,19–21.

19. És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így nyugtatjuk meg Őelőtte a mi szíveinket.

Megigazultságból születtünk, és igazak vagyunk. Isten előtt akkor tudsz megállni ebben a csodálatos megigazultságban, teljes békességgel a szívedben, hogyha ebben a szeretetben jársz.

20. Ha szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud.  

Létezik olyan állapot, hogy te ugyan Isten szemében a megigazultság státuszában állsz, és a szívedben ott van a szeretet, de mégsem a szerint cselekedtél. Mi történik akkor? A szíved elkezd vádolni akkor téged, mert nem a szerint cselekedtél, ami oda volt beírva a szívedbe. A lelkiismereted hangja elkezd vádolni téged.

Ebben az esetben valamit tennünk kell, mert addig a bizonyságtevőnk hangja és a mi szívünk hangja nem egyezik. Így ez a gyönyörű vezetés, az a közösség, amit Isten rendelt nekünk, nincs az élen. Nem tudunk hallani tőle. Akadályoztatva vagyunk. Valahol nincs áthallás, mert kárhoztatás van idebent. Valamit tenni kell ilyenkor.

Ebben az állapotban nem szabad maradni sokáig. A lelkiismeretünk hangjára figyelni kell. Ha szívünk vádol minket – tehát van ilyen állapot. Isten nagyobb a mi szívünknél és mindent tud. Isten pontosan tudja, hogy az, amit elkövettél, váltság volt a kereszten. Az a bűn is oda lett szegezve a keresztfára. Azért a bűnért is kifolyt a szent vér.

Az a bűn is el lett törölve a megváltásban. Az Ő szemében igaz vagy, mert az engesztelő Bárány vére a világ minden bűnéért kiontatott. Ímé az Isten báránya, aki a világ összes bűnét elveszi. Minden bűnért engesztelő áldozat volt. Isten ezt tudja, Ő ezt így látja. De a mi szívünk pedig vádol minket. Valamit tennünk kell, hogy az az állapot megszűnjön, hogy újra ott legyen a békesség a szívünkön, hogy újra tudjuk azt, hogy mi Istennek a megigazultjai vagyunk.

Ilyenkor oda kell menni Isten trónja elé, és az 1János 1,9 szerint megvalljuk, vagy elismerjük a bűneinket. Ezen a szón nagy vita van a keresztény világban. El kell ismerned, hogy a szívedben ez így van. Hogy vádol a szíved, hogy azt nem így kellett volna tenned: Uram, elveszem erre a megbocsátást! Ugyanis a szent vér váltság volt a múltban, a jelenben, és a jövőben való bűneinkre, minden bűnünkre.

Isten megbocsátott minden bűnünket. Múlt, jelen és jövő vonatkozásában. Az olyan, mint amikor a bankszámládra be van fizetve az összes pénzösszeg, amire valaha szükséged lesz az életedben. Teljes mértékben és még az fölött. De ha neked szükséged van rá, akkor be kell menned, és le kell hívnod azt az összeget! Ki kell venned onnan!

Így kell odamenned a trón elé és ki kell jelentened, hogy Uram, ebben vétkeztem, tévedtem, ezt nem így kellett volna! Bocsánatot veszek erre! A megvallással, a szívednek a megigazításával azt, hogy elismered, hogy ezt tetted. Ez a lépés szükséges, mert addig vádolni fog a szíved.

Amint ezt megteszed, és lehívtad a szent vért erre a cselekedetre, amit nem kellett volna tenned, akkor újból tökéletesen helyreállt a szívednek az az állapota, hogy a szíved nem vádol téged. Pontosan úgy, ahogy a Szent Szellem látja, és visszaállt az összhang, az egyetértés a Szent Szellem és a te szíved között. Újra hatalmas az egyetértés, hogy a szíved nem vádol téged. És így folytatja. Ez a következő lépés.

21. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;

Isten ezt a szeretetéből végezte el. Szeretjük ezt az állapotot? Ez a legcsodálatosabb! Amikor tudjuk, hogy teljességgel odaállhatunk a trón elé, nincs semmi, ami közénk és Isten közé állhatna. A szívünk nem vádol minket. Ez csodálatos! Egy felszabadultságot ad. Szabad a közösség a mi szívünk és Isten szíve között. Nézd meg, hogy akkor mi jön! Ha a szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Istenhez.

Ekkor van az, hogy járuljatok bizodalommal, bátorsággal a kegyelem királyi trónja elé. Bemehetünk oda. A szent vér megtisztított minket. Nincs akadály, hogy oda bemenjek, többé nem kell lehajtott fejjel járnom, mert tudom, hogy a szent vér megtisztított, tudom, hogy a bűnömre váltság volt, mert elvettem azt. Érvényesítettem ezt a csodálatos kegyelmet. Tiszta vagyok, nincs vádlás a szívemben.

Ezt senki nem tudja elvégezni helyetted, a te szívedben lévőket csak te tudod számon tartani! Isten sem teszi. Isten szemében megigazult vagy örökre, amint újjászülettél, a Krisztus Testébe bekerültél, s az bűn nélküli.

De a te szívedben lesz egy kárhoztatás, amíg ezt el nem végzed, és ekkor írja, hogyha a szívünk nem vádol minket. Vagyis eljutottunk erre a csodálatos helyre, hogy a szent vért érvényesítettük: Uram a szent vér megtisztított! Ez a bűnöm is oda volt szegezve a keresztfára. Köszönöm a megbocsátást erre. Tiszta vagyok előtted, Atyám, nincs vádolás.

Hol vannak a te vádolóid? – kérdezi Jézus a házasságtörésen kapott asszonytól. Hol vannak a te vádolóid? Nincsenek többé! Amint ezt elvégezted, nincsenek többé vádolóid. Szabad vagy, mert a szíved nem vádol téged. És akkor jön, amit annyira szeretünk mind­annyian és várjuk, hogy akármit kérjünk, megkapjuk Tőle.

Ki az, aki szereti ezt a verset? Ez a kedvenc versünk, ugye? Akármit kérjünk Tőle, megkapjuk! De oda be kell jutni, tiszta lelkiismerettel! Ez az az állapot, amikor a szívünk nem vádol minket. Az Atya elvégezte ezt értünk, hogy mi így élhessünk. Azt akarja, hogy kárhoztatás nélkül éljünk.

Mert amíg kárhoztatás alatt élünk, addig nem vagyunk szabadok, és nem tudunk így bemenni imádkozni. Nem tudjuk a hitünket így felszabadítani. A hitünknek a legnagyobb akadálya az lesz, hogy kárhoztatjuk magunkat. A legnagyobb akadálya lesz! Nem tudjuk felszabadítani a hitünket akkor, ahogy kellene, ahogy szükség van rá az életben.

A drága Szent Szellem bizonyságát akkor tudjuk meghallani, ha a szívünk nem vádol minket, vagyis egy akaratra kell vele jutni! Ő soha nem fog vádolni téged. Ő soha nem fog kárhoztatni téged. A Szent Szellem megeleveníteni fog, a Szent Szellem megtisztít. A Szent Szellem hozza a szent vér megtisztító erejét, hozza a lüktetését a szent vérnek. Ő lesz az, aki kisegít. Soha nem vádol. Ő nem a vádoló.

Ezt az igazságot megismerni, áldott kősziklája az életünknek, hogy tudjunk Istentől mindenkor kérni, hogy akármit kérünk, megkapjuk tőle, mert tiszta szívvel mentünk oda. A lelkiismeretünk nem kárhoztat minket, tiszta lelkiismerettel. Megköszönjük az Úrnak ezt a világosságot, és hogy segít minket ebben, hogy minden helyzetből tudjunk ott állni előtte megtisztultan, megigazultan. A kézen fogva járás a Szent Szellemmel, az alapja mindennek. Az alapja a keresztény életünknek.

Nézzük meg, mit ír a Szentírás erről. Az 1Korinthus 2-ben egy hatalmas alapigazság van a Szent Szellemről. Még mindig a Szent Szellemmel való közösségünket tárgyaljuk ma. Ez alap kősziklája a keresztény élet sikerének, hogy meghalljuk Őt, mert Ő elvezet minden igazságra. Ő szól, s nekünk meg kell azt hallani.

Azt nem rólunk írja Ésaiás, hogy kicsoda olyan süket, mint az én szolgám… Ugye írja az Ésaiásban? Azt Isten nem rólunk írja. Nem mi vagyunk azok. Mi jól hallunk Istentől. Ugye, mi jól hallunk Istentől? Mert tiszta a szívünk és a Szent Szellem hangját meghalljuk.

1Korinthus 2,11.

11. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek szelleme, amely őbenne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Szelleme

Ez a szellem, aki bennünk él, örökkön-örökké élő, aki majd szabaddá lesz, amikor a testet leveti. Óriási szabadság-korlátozásban van a szellemünk, amíg a testbe be van zárva. Amikor onnan kiköltözünk, dicsőséges pillanat lesz, mert akkor fogja felfedezni az igazi szabadságát. Onnantól nincs helyhez kötve, nincs korlátokhoz kötve, de addig idebent kell vele boldogul­nunk. Meg kell tanulnunk vele addig idebent járni.

Tehát, ami felőlünk ismert kell, legyen, azt mind a szellemünk ismeri. Ha a testet kérdezed, akkor mindig rossz irányba fog vinni. A test kívánsága mindig el fog vinni rossz irányba. Mit szeretnél? Már mondja is, de az nem a jó irány. A szellemünkben van benne a helyes információ. Amit az ember dolgai felől tudni kell, azt az ember szelleme ismeri.

Amikor újonnan teremtett Isten, akkor oda minden bekerült, amit Isten szeretne tőled, hogy milyen célból kerültél be a Krisztus Testébe. Ott van benne a szellemedben. A szellemünk mindent tud erről, mit keresünk itt, mi a dolgunk, mi a feladatunk, miért jöttünk és így tovább. Onnan kell kibányásznunk. Tehát az emberek közül az ember dolgait csak kizárólag az ember szelleme ismeri, még a fejünk [elménk] sem.

Akit kaptunk a szívünkbe, Istennek Szellemét, pontosan ismeri Isten dolgait. Mindent tud Istennek azon dolgairól, ami téged illet, amit Isten rólad gondol, amit Isten rólad tervez, amiket Isten rólad az álmaiban forgat, hogy milyen csodálatos dolgokat készített neked. Azt mind a Szent Szellem ismeri és hordozza, aki benned van.

Gondold meg ezt a párost: az ember szelleme, aki mindent tud az emberről, ő saját magáról, és az Istennek Szelleme, aki egyedül ismeri Istennek a dolgait. Ketten mibennünk lakozást vettek. Egy csodálatos páros. Egy mindenható páros. Mindent tudnak Isten rád vonatkozó dolgairól, és a te saját dolgaidról.

Ha ők ketten jól tudnak együttműködni, akkor garantált, hogy csak előre mehetsz. Nincs veszteség, nincs bukás egy keresztény számára, aki tisztában van azzal, hogy Isten királysága miként működik bennük. Ők ketten együtt. Az Ő közlései, amit mi meghallunk. A Szent Szellem ismeri a mi szívünk kívánságait.

Együttműködés, közösség, Szent Szellem közössége – ezt írja: az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete, a Szent Szellemnek közössége. Látod már, miért ilyen fontos a Szent Szellem közössége? Ő az, aki elvezet minden igazságra. Ő fog elvezetni a gyógyulásra, megmutatja, hogy hol van az akadály. Ha most még nem látod, de hiszel benne, a Szent Szellem el fog vezetni. Az akadályok el kell, hogy távozzanak az útból, mert az neked jogos örökséged. Ha anyagiakban van nehézséged, azok az akadályok el kell, hogy távozzanak, mert neked jogos részed a gyarapodás, a növekedés, a bővölködés, Jézus megfizetett érte. A két szellemnek a közösségéből van az előremenetel. Tőle hallani kulcsfontosságú az életünkben.

Megélhetjük úgy is ezt a közösséget, hogy teljességgel elhanyagoljuk Őt, aki bennünk van. Mert lakozást vesz bennünk, ahogy Jézus mondta, és örökre bennünk van, örökre bennünk lakozik, de ha nem figyelünk rá, mi történik?

1Thessalonika 5,18–19.

18. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban tihozzátok

19. A Szellemet ki ne oltsátok.

Vagyis a Szellemet ki lehet oltani. Ő folyamatosan szól, vezetni akar, és jó irányba akar minket terelni és megmutatja az elkövetkezendőket, hogy Ő hogyan szeretné, de mi folyton folyvást elhanyagoljuk Őt. Nem figyelünk rá, sőt ellenszegülő fiak vagyunk. Az Ószövetség tele van ilyen fenyítéssel: kemény nyakú nemzetség, ellenszegülő fiak.

Meg kell érteni a Szent Szellemnek a vezetéseit, mivel képesek vagyunk rá, mert meghalljuk Őt, azt mondja Jézus. A Szellemet meg ne szomorítsátok, ki ne oltsátok. Figyelmeztet minket az Írás erre. Mindenképpen időt kell tölteni a Szent Szellemmel ebben a rohanó mai világban. Hogy miként van, hogy hogyan van ez a hallás, Ő tanítani fog rá, nem úgy fogod Őt hallani, ahogy engem, hogy a külső füleddel hallod, amit mondok, hanem belül.

A Szellem belül lakozik. Szellemtől szellembe való hallásról beszél, aminek egy bizonyossága lesz, hogy ezt mondja a Szellem, és egyszerűen tudod belül, hogy mit mond a Szellem, s azt meg kell ragadni. Az mindenek felett való bizonyosság, és az kell, hogy vezessen téged. Ez a bizonyosság.

Már az Ószövetségben is mondja az Ige, a bölcsességek könyve, a Példabeszédek könyve: „Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből, és a magad értelmére, és a magad eszére ne hagyatkozzál.” (Péld. 3,5) Vagyis ez nem azt jelenti, hogy soha ne figyelj rá, hanem, amikor tudod, hogy döntések előtt állsz, akkor nézd meg, hogy mi jön onnan belülről, a szívedből.

Azt mondja, hogy bizodalmad legyen a „teljes szívedből”, vagyis a teljes szívünknek részt kell venni ebben a munkában. Ezért nagyon fontos, hogy ott nem lehet semmi más, ami kárhoztatás, ami a vádlás, hogy vádoljuk magunkat valamiért (ugyanis a szívünk vádol minket), a meg nem bocsátás, a neheztelés. Nem lehetnek ott! Ha ott vannak, akkor ezek akadályozzák, hogy ebből a teljes szívből való vezetést elvegyük.

Naponta szeretném, ha kijelentenéd az Úrnak: Uram, teljes szívemből szeretlek téged! A teljes szívedet add át neki, hogy minden, ami ott még hordalék, ami nem odavaló, a drága Szent Szellemnek az árama elmossa onnan a partokról. A teljes szívünket át kell neki adni. Ami nem odavaló, annak ki kell kerülni a szívünkből.

A teljes szívedből kell, hogy keresd Őt, a teljes szívedből kell, hogy szeresd Őt, erre csak a Szent Szellem tud megtanítani. Egy odaszánást jelent ez. A magad értelmére ne hagyat­kozzál! Teljes szívedből tanuld meg hallani Őt.

Úton vagyunk mindannyian, de foglalkoznunk kell vele, mert ha nem tesszük, akkor egyre hordalékosabb lesz belül, és egyre kevésbé fogjuk Őt hallani, és egyre jobban elkérgesedik a lelkiismeretünk, és egyre inkább csak tapogatózunk, hogy mit mondott a Szent Szellem, merre kellene mennem.

Homályossá válik az utunk, pedig az igaznak az a dolga, hogy a világossággal teljes délig jöjjön el. Egy bizonyosság kell teljes délig arról, hogy mi az utunk, hogy hogyan kell mennem. Egy meggyőződés kell arról, hogy ebbe az irányba kell mennem.

Akik ebben nagy mesterek voltak, azok az apostolok. Az Apostolok cselekedetei könyve teljes egészében arról szól, hogy a Szellem szólt hozzájuk és ők meghallották azt. Így ment az Evangélium terjedése és Ő vezette őket.

Pál útjai miként voltak? Hányszor olvassuk ott, hogy a Szellem szólt és ők meghallották? Ez egy valóságos dolog kell, hogy legyen. Az nem lehet, hogy a mi életünkben ez ne történjen meg! Velünk ugyanúgy meg kell történnie, a Szellem szól, és mi meghalljuk azt.

Nézzük meg, hogy az apostolok életében, az Apostolok cselekedetei első évtizedeiben, amikor a Szent Szellem tanította a gyülekezeti Testet, miként ment ez a közösség? Ebből rengeteget fogunk tanulni, és rá fogunk jönni, hogy nekünk mennyire felszínes ez még, és vannak benne még mélységek, ahova növekedhetünk.

Arra lesz jó, hogyha ezt megvizsgáljuk, hogy törekedni fogunk arra, hogy ez a közösségünk elmélyüljön a Szent Szellemmel. Mikor kell szólnunk, mit kell szólnunk, merre kell mennünk, mikor kell indulnunk, hogy elkerüljük azt a balesetet.

Azt mondja a Szellem, várj 5 percet, és akkor indulj. Ezt meg kell hallani! Ne ebbe az útirányba menjél, hanem egy másik útirányt válassz. Vagy: ne ezt a vállalkozást, hanem egy másikat, ne ezt a munkahelyet, hanem egy másikat! Mindennel megvan a Szent Szellem terve.

Már Jézusnál olvassuk az Apostolok cselekedeteiben, az 1,2 versében, hogy Jézus, amikor parancsolatokat adott a tanítványoknak, tudjátok, hogyan tette? A Szellem által tette. Azt olvassuk, hogy a Szellem által szólt az apostoloknak. Ha valaki megtehette volna, hogy a Szellemet kihagyja, akkor az Jézus volt, mert Jézus Isten, a megdicsőült testében volt. Mégis a Szellem által szolgálta a parancsolatokat a tanítványoknak. A Szellemet nekünk sem lehet kihagyni semmiből. Akkor lesz hatékony, amit mondunk, akkor fogsz tudni hatékonyan parancsolni az ellenségnek, hogyha a Szellem benne lesz abban, amit szólsz. A Szellem közösségében fogsz szólni, a Szellem ereje által fogsz tudni parancsolni az ellenségnek hatékonyan. A hegyeknek, hogy eltávozzanak. A helyzeteknek, hogy megoldódjanak. A szerveknek, hogy újra teremtődjenek. A Szellem által. Nem lehet Őt kihagyni, és a közösség ápolásából lesz ez egyre erősebb.

Megtanulsz a Szellem által szólni, és ez akkor növekszik, ha a Szellemmel időt töltesz. A Szellemmel való időtöltés a leginkább építő. A nyelveken való imádság a Szent Szellem közösségében hatalmasan fog építeni. Időt töltesz vele, senki másra nem figyelsz, csak arra, hogy milyen kiejtést hoz elő.

A fejed és a gondolataid megnyugszanak, megcsendesednek a háborgó gondolatok, hogy jaj, most mihez kezdek, most hogyan tovább. Elcsendesednek ezek. Akkor belülről, ahogy a Szent Szellem jön fel a folyamokkal, hozza belülről ezt a bölcsességet, ezt a vezetést, ezt a megnyugvást, azt a képet, ahogy Őneki tetszik, úgy fogja hozni.

Meg fogja neked mutatni, hogy mit kell tenned. Nem hagy minket vezetés nélkül, mert Jézus megmondta, hogy Ő megmutatja ezeket. Elvezet, ez a szolgálata, ezért van bennünk. Figyelmen kívül hagyni nem szabad, mert akkor rosszul járunk.

Apostolok cselekedetei 8,29.

29. Monda pedig a Szellem Fülöpnek: Járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez

Itt Fülöp evangélistának a története olvasható, amikor az egyiptomi szolgáló mellé kell, hogy felpattanjon a szekérre, aki olvassa az Ésaiás könyvét, de nem érti, hogy mit olvas. Kiről szól ez, mondd el nekem! A Szent Szellem odarendeli, de Fülöpnek meg kellett hallani! A Szellem szólt és Fülöp engedelmeskedett. Így lett egy üdvösség.

Mi is meghalljuk, amikor a Szellem mondja, hogy most ide kell menni, most oda kell menni, itt kell Evangéliumot hirdetni. Meghalljuk, így lesznek az üdvösségek, az elrendelt hatékony szolgálatok.

Apostolok cselekedetei 10,19.

19. És amíg Péter a látás felől gondolkodék, monda néki a Szellem: Ímé, három férfiú keres téged

Péter egy látást kapott itt. Kornélius századosnak a története ez a fejezet és akkor még a zsidóságbeliek nem tudták, hogy elmehetnek a pogányokhoz is, és ott is hirdethetik az Evangéliumot. Egy látás által ad Isten neki erről megértést.

Amikor ezt a látást kapta, nem értette, hogy mit is jelent az, amikor tisztátalan állatok ereszkedtek le egy lepedőben, annak négy sarkánál felfüggesztve. Amikor a látás felől gondolkodik, akkor monda néki a Szellem…

Újra itt van, hogy amikor forgatunk magunkban valamit és nem értjük és tépelődünk, hogy Uram, ez most hogyan van és ez miként lesz, és miért mutattad nekem ezt, akkor kapunk egy látást. Ha nem tudjuk, hogy miért láttuk azt, tovább kell menni a Szent Szellemmel.

Miközben ezt Péter forgatta magában és gondolkozott, mondta neki a Szellem. Ez a Szellemnek a tulajdonsága. Kapunk egy kijelentést, és onnan megint kapunk egy ahhoz fűzhető kijelentést. Mondta neki a Szellem, hogy menj el ezekkel, bátran menj el velük! Különben Péter soha nem megy el egy pogány házába. Egy hatalmas nagy megértést kapott a Krisztus Teste akkor.

Apostolok cselekedetei 11,12.

12. Mondá pedig nékem a Szellem, hogy menjek el velük minden kételkedés nélkül. Eljöve pedig velem ez a hat atyafi is; és bemenénk annak az embernek a házába:

Itt már a zsidó testvérének magyarázza, hogy hogyan történt ez, hogy pogánynak a házába ment be és ott hirdette az Evangéliumot, s miközben szólta az Igét, leszállt a Szent Szellem. Magyarázkodnia kellett, mert támadták a zsidó atyafiak. Mondta, hogy a Szellem szólta nekem.

Készülj fel arra, hogy a Szellem fog neked mondani olyan dolgokat, amin esetleg mások megbotránkoznak. Nem baj, te mindig arra menj, amit a Szellem mond neked, mert a végkimenetelén mindig ott lesz az áldás. Akármilyen nehéz körök lesznek közben, mindig a Szellemre kell hallgatni és ne embereknek akarjunk tetszeni helyzetekben.

Az Apostolok cselekedetei 13,2 versben azt olvassuk, hogy az apostolok szolgálnak és böjtölnek, közben mondja a Szellem. Vagyis egy étkezést biztos kihagytak, ugye? Nem írja, hogy meddig böjtöltek, de egyet biztos kihagytak, ha böjtről van szó. Nekünk sem árt meg, ha kihagyunk egy-egy étkezést, ha nagyon keressük az Urat valamiben. Javasolom nektek, tartsatok egy kis böjtöt, nem lesz semmi bajotok tőle és elkezdtek szolgálni az Úrnak, elkezditek dicsérni Őt, elkezditek magasztalni Őt.

Hogyan lehet szolgálni az Úrnak? A szívünket felemeljük hozzá, a kezeinket felemeljük hozzá, elkezdjük dicsérni, magasztalni Őt, elkezdjük közölni vele a szeretetünket. Papokként vagyunk itt, ugye? Királyokként és papokként. A papnak szolgálnia kell az Úr felé az Újszövetségben. Miközben szolgáltak… – írja.

Az Úr felé neked is van szolgálatod, ha azt te mindig elhanyagolod, miért fogod elvárni, hogy Ő pedig mindig szóljon? Ez kölcsönös. Ha ápoljuk ezt a kapcsolatunkat, akkor lesz az, hogy szól hozzánk. Gyönyörű dolog.

Itt leírja, hogy az apostolok szolgálnak és böjtölnek, és egyszer csak szólt a Szellem, és meghagyta, hogy kiket különítsenek el a szolgálatban. Ott van megint a Szellem közlése. Hiányolod-e ezt az életedben? Tanulmányozd, hogy hogyan működött a Szellem, mert ahogy akkor tette, úgy megteszi ma is, Ő ugyanaz és vágyjuk az Ő szólásait.

Az Apostolok cselekedetei 15,28-ban megint azt olvasod, ez az egész könyv arról szól, a Szellem hogyan kommunikál velük, és hogyan haladtak, és hogyan szolgáltak.

Apostolok cselekedetei 15,28.

28. Mert tetszék a Szent Szellemnek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék tireátok ezeken a szükséges dolgokon kívül

Itt arról van szó, hogy keresték a Szent Szellemet, hogy mit tegyenek, és az lett a végkövetkeztetés, hogy valamire jutottak, ami elsősorban a Szellemtől jött. Tetszett a Szent Szellemnek és nekünk, így írja az Ige.

Legtöbbször ott kerülünk bajba, hogy elgondolunk valamit, és a saját kútfőből szedjük ki, hogy ez lenne a legracionálisabb megoldás, ez lenne a legjobb. Megtárgyaljuk a családdal, ismerősökkel, főnökkel, munkatársakkal, és akkor utána még odafordulunk a Szent Szellem­hez és kérünk rá egy pecsétet.

Pecsételje meg, hogy Ő is hagyja jóvá. Vagy ráteszi a pecsétjét, vagy nem, de nagyon kevés a valószínűsége. Ha először Hozzá fordulunk, akkor Ő ezt mutatta volna, lehet, hogy egész más jön elő.

Meg kell keresned, mi az, ami abban a helyzetben tetszésére van a Szent Szellemnek, és utána sorba kell állnod és az neked is tetszésedre kell, legyen. Amint Ő kinyilvánítja, hogy ez legyen az, ezt választom, beállsz a sorba, hogy igen ez legyen az, így lesz áldás.

Ez volt a kulcsa az ő sikerüknek, tetszett a Szent Szellemnek és nekünk. Ezt meg kell tanulni. Ehhez is keresni kell Őt, hogy kikutatni, mi az, ami neki tetszik ebben a helyzetben, és nem a saját fejünk után menni.

Egy másik rész az Apostolok cselekedeteiben… Nagyon tanulságosak ezek, annyira kellenek nekünk, mint egy falat kenyér. Mert az ember a máséból nagyon sokat tud tanulni, amin a másik már végigment, ugye? Azokból lehet tanulni. Ugyanaz a Szent Szellem és ugyanazok a helyzetek vannak nekünk, de hallanunk kell Tőle.

Apostolok cselekedetei 16,6–10.

6. Eljárván pedig Frigiát és Galácia tartományát, mivelhogy eltiltá őket a Szent Szellem, hogy az Igét Ázsiában hirdessék,

Pál keresi az útját, hogy merre menjen hirdetni az Evangéliumot, egyik helyről a másikra megy. A gyülekezetek erősödnek hitben, gyarapodnak számban naponként, és ő járja az útját. Egy nagyon erős dolog, amikor a Szent Szellem azt mondja, hogy állj, erre ne menj, ez tilos! Vajon miért tette? Mert életveszélyben lettek volna, ha arra mennek.

A tiltás akkor van, Isten akkor tilt meg valamit, amikor meg akar védeni. Ő nem azért tiltja meg, hogy neked ne legyen jobb, nem a jót akarja tőled elvenni. Mindig azt akarja, hogy neked a legjobb legyen, a tiltás akkor van, amikor azt mondja, hogy ebbe az irányba semmiképpen. Tiltás, piros lámpa, nem mehettek arra. Megtiltotta nekik.

7. Misia felé menvén, igyekeznek vala Bithiniába jutni; de nem ereszté őket a Szellem

Erre sem mehettek! Elindultak egy irányba, de azt mondta a Szellem: állj, ez tilos! Elindultak egy másik irányba, de azt mondta a Szellem, erre sem mehettek. Ha ez Pállal meg­történhetett, hogy ő elgondolt valamit és zsákutca volt, tilos volt, ne erre menjél Pál, akkor velünk is megtörténhet.

Ebben még semmi rossz nincsen, amikor meghalljuk, hogy ez nem az az irány. Elgondolá­sai voltak, eltervezte, azt mondta a Szent Szellem, hogy nem, nem ez az irány. Mit tegyünk akkor? Gondolom, Pál is elgondolkozott, hogy akkor hogyan és merrefelé? Továbbmentek.

8. Áthaladván azért Misián, lemenének Troásba,

9. És azon az éjszakán látás jelenék meg Pálnak: egy macedón férfiú állt előtte, kérve őt és ezt mondva: Jer által Macedóniába, és légy segítségül nékünk!

Vagyis most jön a vezetés. Eltelt egy pár nap. Miért várt a Szent Szellem addig, azt nem lehet tudni, de csak akkor jött a vezetés, egy látásban jött éjszaka Pálnak. Most kapta meg Pál, hogy mit kell tennie.

Volt közben két olyan útirány, amit a Szent Szellem leállított, és ez a mi életünkben is így kell legyen, hogyha valami olyat tervezünk, ami nem jó, akkor meg kell halljuk, hogy az nem. Az nem az úton van és ebben még semmi rossz nincs. Akkor rossz, hogyha nem figyelmezünk arra és elindulunk, akkor kerülünk bajba.

10. Mihelyt pedig a látást látta, azonnal igyekezénk elmenni Macedóniába, megértvén, hogy odahívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az Evangéliumot

Vagyis kaptak megértést, és Pál azonnal elindult. Mert Pál olyan volt, aki nem tanácskozott testtel és vérrel. Ő, ha meghallotta a Szellemet, azonnal indult. Az azonnali engedelmesség a kulcs ahhoz, hogy a Szent Szellem szóljon. Amint a Szellem szól, hogy menni, fogod a kalapod és mész. Nem tanácskozol testtel és vérrel, ezt írja a Galata levélben is. Mit szól hozzá az anyósom, mit szól hozzá a családom?

Ha mindenféle paraméterekre figyelmezünk, közben a Szent Szellem már a másikat kérte meg, hogy menjen el, mert a munkát el kell végezni. Vagyis nem úgy megy, mint látjátok, hogy az ember leül a fotelba, és három évre levetíti a Szent Szellem, hogy hogyan legyen. Így ment Pálnál? Nem!

Ezt ne várjuk el mi sem, állandó pásztázása a Szent Szellemnek ez a közösség: Uram, hova szeretnéd, mit szeretnél, mi az akaratod, mit tegyek, hogyan tegyem, valóban az akaratodban vagyok-e? Mindig pásztázni kell. Ha békességed van, akkor ott vagy. Amint ez a békességed elkezd úgymond mozgolódni benned, akkor keresni kell Őt, hogy Uram, akkor hol? Mindig keresni kell Őt!

Pált nem lehetett visszafogni. Látjátok, olyan volt, aki állandóan menni akart. De az Úr szólt neki, hogy nem, abba az irányba nem mehetsz! Az nagyon nagyon drága dolog, amikor a Szent Szellem így vezet minket. Erről szól az egész keresztény életünknek a beteljesedése.

Az utolsó, amit tanulmányozunk ma, ez Pálnak a Jeruzsálembe való útja. Otthon az egész fejezetet át lehet tanulmányozni. A 21. fejezetben, amikor Milétusból Pál ereszkedik alá Jeruzsálem felé, miközben Ciprusnál elhajóztak, bementek Tíruszba, és ott a parton megszáll­tak, bementek keresztényekhez.

Itt a 4-es versben azt olvassuk, hogy pár napig ott maradtak ezeknél az atyafiaknál és ezek szóltak Pálnak egy nagyon fontos dologban. Azt mondták Pálnak a Szellem által, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Így olvassuk. Ez alapján, ha nekünk így mondanak testvérek Szellem által dolgokat, kérdés, hogy van-e még dolgunk vele? 

Hát Pálnak is volt. A dolog ugyanis úgy állt, hogy nem csak ezek a testvérek szóltak neki. Ezek azt mondták, hogy ne menj oda. Továbbment Pál onnan és mikor Cézáriába érkezett, jött egy Agabus nevű próféta a Fülöp evangélista házába és a következő történik. Nagyon érdekes, ami itt történik.

Apostolok cselekedetei 21,10–12.

10. Mialatt pedig mi több napig ott maradánk, alájöve egy Júdeából való próféta, név szerint Agabus

11. És mikor hozzánk jött, vevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait, monda: Ezt mondja a Szent Szellem: A férfiút, akié ez az öv, ekképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe

A próféta megkötözi a saját kezeit és a lábait és a Szent Szellemtől idéz, a Szent Szellem szájából szól. Mondja-e itt Agabus, hogy Pál ne menj fel Jeruzsálembe? Egy szóval se mondja, annyit közöl, hogy ez lesz a sorsa annak, aki felmegy Jeruzsálembe. Vagyis egy képet közöl arról, ami majd ott következik.

12. Mikor pedig ezeket hallottuk, mind mi, mind a helybeliek kértük, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe

Vagyis azt látjuk, hogy azok, akik látják ezt a próféciát, meg a 4-es versben is az atyafiak, akik úgy prófétáltak, hogy Pál ne menj föl, vettek valami közlést a Szent Szellemtől és elkezdték a saját értelmük szerint magyarázni azt, és a következő lett belőle. Pál ne menj arra, ne menj fel Jeruzsálembe – mert látták, hogy lesznek ott olyan dolgok, amik nem lesznek éppen a legjobbak Pál számára. De ez jelentette azt, hogy Pálnak akkor nem kell arra mennie? Egyáltalán nem. Honnan merem ezt állítani nektek? Csakis az Igéből, a 20. fejezetben, egy fejezettel előbb Pál mit mond?

Apostolok cselekedetei 20,22–24.

22. És most ímé, én a Szellemtől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mik következnek ott énreám.

Vagyis szorongatta őt a Szellem: arra kell menned Pál! Kényszerítette őt, saját szellemében volt erről bizonyság, hogy arra kell mennie.

23. Kivéve, hogy a Szent Szellem városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy énreám fogság és nyomorúság következik.

Vagyis a Szent Szellem megjelentette neki: Pál, ez lesz az útirány, föl kell menned Jeruzsálembe és tudatom veled előre… Ugye Ő az, aki megjelenti? Tudatom veled, hogy fogság és nyomorúság lesz, de akkor is ez az útirány, menned kell!

Mit mondtak az atyafiak? Pál ne menj el! Melyik tévedett? Az atyafiak. Mi is járunk így, veszünk a Szent Szellemtől valamit, látunk egy képet vagy egy kijelentést, elkezdjük azt forgatni valamilyen irányba, hogy az értelmünkből ki tudjuk azt bogozni. Teljes tévedésekbe kerülhetünk, ugyanis Pálnak föl kellett mennie.

24. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének Evangéliumáról.

Nem számít, mi vár rám – mondja Pál. Ha arra kell menni, arra fogok menni, mert tudom, hogy Isten velem lesz. Ezek után, hogy belenéztünk a 13-as versbe, ahol olvastuk az előbb, Pál megfeddi őket, amikor sírnak, hogy jaj, Pál, ne menj fel Jeruzsálembe.

Apostolok cselekedetei 21,13

13. De Pál felele: Mit cselekedtek, sírván és az én szívemet kesergetvén? mert én nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért.

Vagyis rossz irányba vezették. Ha Pál rájuk hallgat, akkor nem megy fel Jeruzsálembe, pedig azt írja a Biblia, hogy ők is Szellem által szóltak. Igen a Szellemtől vettek kijelentést, de megmagyarázták úgy, ahogy azt nem kellett volna. Így sokan bajba kerülünk.

Veszünk a Szellemtől valamit, a Szellem megjelenít nekünk valamit, vagy egy álmot kapunk, elkezdjük magyarázni, hogy mit mond vele a Szellem. A Szellem nem azt mondja vele. Nagyon óvatosnak kell lenni. Majd a Szellem kijelenti, mit akar vele mondani.

Ha megint jön és jelent valamit és szól hozzánk és keressük Őt, ezzel nagyon csínján kell bánnunk. Például, láttam egy álmot, ami ezt jelenti, s mondjuk a másiknak, hogy mit tegyen. Nagyon óvatosnak kell lenni.

Amíg valami a te szívedben nincs meg bizonyosságként, hogy ezt valóban az Úr mondja, addig csak köszönd meg és menj tovább. Pálnak is megnehezítették itt a döntését. Ő tudta, hogy fel kell, hogy menjen Jeruzsálembe. Ha ott a 4-es versben a szentekre hallgat, az atyafiakra, akkor nem teljesedik be Isten akarata. Neki föl kellett menni.

Látjátok, hogy hajszálon el lehet tévedni, egy hajszál is odakerülhet, és már az ember másképp magyarázza. Nagyon óvatosnak kell lenni. Ebben fogunk ma segítséget kérni, hogy bizodalmunk az Úrban teljes szívünkből legyen és a magunk értelmére ne támaszkodjunk.

Ebben növekednünk kell mindannyiunknak. A drága Szent Szellemtől bizonyságokat kell vennünk és abban megállni, hogy az így van, mert így vettem, akkor bárki bármit mondhat, a Szent Szellem a bizonyságtevő. Ez akkor működik jól, ha a szívünk nem vádol minket. Ezt próbáltam ma egybefűzni. Megköszönjük a Szent Szellemnek, hogy adott nekünk ebből olyan kijelentést, hogy ebben előbbre leszünk.

Felvesszük a dicséret köpenyét és megköszönjük az Úrnak, hogy segít minket ebben, nem hagyja el az övéit. Ha van valaki, aki nem tévesztett ebben soha, akkor az a Jézus Krisztus. Ő mindig tisztán vette a vezetést.

Nem kárhoztatásként mondtam el a mai mondandómat, hanem azért, hogy nagyon óvatosak legyünk, mert olyan idők következnek, hogy a Szent Szellemtől hallanunk kell. És amit hallunk, azt nem kell megmagyarázni. Amit hallunk, az úgy van, ahogy vettük a szívünkből.

Amíg a Szent Szellem nem mond hozzá újabb vezetést, nem teszünk hozzá. Megígérjük ezt az Úrnak, hogy tiszta szívvel követjük Őt. Kívánjuk Őt hallani, mert hogyha kívánjuk, akkor jönnek a közlései, a Jézus Krisztus szent nevében. Hálákat adunk!

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL