2009.02.03.

SZAVAK 2.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. február 01.

 

Hisszük, hogy a mai imádság és a tanítás a szavakról segítségetekre lesz abban, hogy megváltozzon az életetek.

Az előző tanításban az Ige, amivel kezdtünk az

5Mózes 30/19-ben mondja Isten, hogy „Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot, válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.”

Nagyon sok könyv van, amely erről szól. Könyvek, amelyek tartalmazzák mindazt, amit kimondtunk, tartalmazzák a cselekedeteinket, rögzítésre kerülnek.

Róma 12/2 „És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.”

Vagyis a megújult elménk folytán fognak megváltozni a szavaink. Istennek a teljes munkaprogramjában az áll, hogy felnövekedjünk szellemben, és azon táplálkozzunk, ami itt le van írva, és azon újítsuk meg az elménket, és úgy gondolkodjunk, ahogy Ő gondolkodik, ahogy azt az Igében olvasni lehet.

Ez magával hozza azt, hogy ha jönnek valami hazug tünetek, akkor nem azt ejtjük ki rögtön, hogy – beteg vagyok! Hanem meg kell tanulnunk rögtön a helyes ellenállásba menni.

Meg kell ilyenkor dorgálnunk az ördögöt, hiszen az van megírva, hogy álljatok ellent az ördögnek! És Jézus nevét kell erre használni, Jézus nevében kell ellenállnunk, e világ istene, az ördög hozza ezeket a tüneteket, és neki kell ellenállnunk.

Isten nem vesz ki senkit ebből a világból sem magzati korban, sem koraszülött korban, sem később. Az emberek saját magukat veszik ki ebből a világból a saját szavaikkal.

Az egyik drága testvérünk mondta gyakran, hogy ő készen áll az Úrhoz elmenni bármikor, - el is költözött!

Ne mondjátok ezt ki!

Egy jó életet élhetünk itt a földön, mert az ördög le van győzve és a lábunk alatt van.

Tehát tudnunk kell, hogy új teremtmények vagyunk Krisztusban, és minden, ami addig volt, míg újjá nem születtünk eltörlődött és a szavaink, amit azon túl kimondunk, azok feljegyzésre kerülnek a mennyen és a földön.

Így szól a

Róma 14/23 „Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. Ami pedig nem hitből van, bűn az.”

Mindaz, ami ellentétes Isten Igéjével, az hitetlenség, kétség és így bűn, ha tudunk róla, ha nem!

Itt egy olyan példát hoz nekünk Pál, amikor a húsevésről szól, vannak, akik a húsevést nem hitből teszik és akkor az is bűn.

Mindent megehetsz, amit jó étvággyal meg tudsz enni, és hitből eszel, csak arra vigyázz, hogy az jó legyen az egészségednek is.

Jézus nevében megszenteljük és megesszük. Ha már itt vagyunk, pl. akkor, ha mérgezett ételt eszünk, nekünk az sem árthat.

Márk 16/18-19 szerint, ha imádkozol, akkor az olyan betegségek, mint pl. a leukémia és rákbetegség, amely a véren keresztül terjed a testben, meg kell dorgálnod Jézus nevében, és ezen igevers alapján ki kell tisztulni a testednek abból a betegségből.

Én másik igevers alapján szoktam a gyógyulásomat magamhoz venni, hogy – Jézus viselte a betegségeinket és fájdalmainkat hordozta.

Ha Ő viselte, akkor nekem miért kellene viselnem azokat a betegségeket?

Tehát annál már jobban tudtam az alapigazságot, hogy ha jöttek valami hazug tünetek, akkor nem mondtam ki, hogy itt fáj, vagy ott fáj.

Meg azt sem, hogy szegény vagyok. Mondják: kicsi ország vagyunk, és mind szegények vagyunk. Büszkék vagyunk az ezeréves történelmünkre, de szegények vagyunk. Ezek nem jó szavak!

Felsorolok neked számos olyan országot, amely kisebb Magyarországnál és gazdag. Pl. tudnám most nektek Svájcot, vagy Izraelt említeni.

Amikor hústestbe kerülünk, és azt mondjuk, hogy – Á! Engem az egész nem érdekel. Nem jól beszélünk ilyenkor. Nekünk, az Igének és a Szellemnek az egységében kell mozdulnunk.

Az ember a hústestben ellenszegülésre hajlamos és azt mondja, hogy – akkor is így teszem, és kész!  Mert már gondolkodtál róla. Elkezdünk beszélni róla, és azután jönnek a cselekedetek, azután szokássá válik, egyszerűen már gyakoroljuk, ez meghatározza a jellemvonásunkat, az pedig egyértelműen meghatározza a sorsunk vonalát.

Egyedül az Evangélium képes arra, hogy az emberek életét megváltoztassa!  Az Evangélium = örömhír és az embernek új és jó gondolatokat ad. Új elképzeléseket hoz, és új utakat, módokat, hogy mit hogyan tegyünk. Ha befogadjuk ezt a világosságot a szellemünkbe, az meg fogja változtatni a gondolkodásmódunkat és a gonoszság onnan eltávozik.

Amikor újjászületünk, akkor Istennek a szerelme kitöltetik a szívünkbe.

Ismered a világosság tulajdonságát, amikor a világosság jön, akkor a sötétség eltűnik.

Ezért visszük az Evangéliumot ki a világba és Jézus nevét!

Kenneth Hagin is beszélt arról, hogy nem szükség, hogy magunkra irányítsuk a figyelmet, mert az emberek próbálnak túl naggyá lenni, túl gyorsan.

A fő dolog az életünkben, amit el kell sajátítani, az a KENET! Hogy Istennek a   felkentjeivé lehessünk. Nem okolom a prédikátorokat, minden prédikátornak kell, hogy legyen egy nagy látása, de meg kell engedni, hogy az Úr építse a házat!

Az Úr megjelent Hagin édesanyjának, és jelezte, hogy a fiú, aki meg fog születni egészséges lesz, és a neve János lesz, mert hasonlóan Keresztelő Szent Jánoshoz, aki az Úr Jézus Krisztus földi megjelenésének az előfutára volt, ugyanúgy ő lesz Jézus földi eljövetelének előfutára, előkészítője.

Az egyik legfontosabb könyv, ami itt a földön megjelent és a mennyben is lehet olvasni majd ezt a könyvet, ez a HÍVŐK HATALMA c. könyv Kenneth Hagintól. És a teljes hitemet kivetem rá, hogy egy napon szlovák nyelven is lehet olvasni majd ezt a könyvet, magyar és román nyelven már olvasható.

A szavaink tehát rögzítésre kerülnek mind a mennyben, mind a földön, ezért nagyon fontos, hogy az ember megválogassa, és ha kell, megváltoztassa a szavait.

Az újaknak tehát át kell gondolni, hogy hogyan is éltek és hogyan gondolkodtak eddig és meg kell újítani az elméjüket, ami egy folyamat.

Az ördög le van győzve, ő egy legyőzött ellenség, de mindig kíváncsi, hogy mi is van a szívünkben?

Azonnal ott terem, hogy az Igét kilopja. És el sem hiszed, milyen tolvajokat küld néha, legtöbbször csecsemőkorban lévő keresztényeket használ. Az ördög segíteni próbál neked, megkérdezi, hogy min is gondolkodsz éppen? Meg akarja nézni, hogy mi az, amit kibeszélsz a szádból? És azt is fel kell fedezned, hogy ő a szentek vádolója, ezért az ajtókat mind be kell zárni.

Igazából jól állunk, mert a Mennyei Atya az igazságos bíró és a mi védőügyvédünk pedig az Úr Jézus Krisztus. Ő a mi ügyvédünk. De ott van a vádoló, aki vádol téged. És ha nem tudod, hogy ki vagy Krisztusban, akkor ott vannak rólad a feljegyzések. - Tudod, hogy mit tettél a múlt héten ugye? Miért vádol minket?

Azért, mert ő a pusztító. Nagyon fontos tudnunk a Bibliának a vízválasztó vonalát, az alap Igéjét a János 10/10-ben mondja, hogy

„A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.” - mondja Jézus.

Nagyon fontos azt megérteni, hogy amikor újjászületünk, akkor új teremtések leszünk Krisztusban, a régi természetünk meghalt, mint itt ma kb. 20-an születtek így meg. Ilyenkor nem a bűneink bocsánatát kapjuk, hanem új teremtések leszünk Krisztusban, vagyis a természetünk változik meg belülről.

Ilyenkor a teljes feljegyzések eltörlődnek, az Úrnak a tiszta lapja jön elő, és meg is lehet tartani az Úrnak a rólunk tett feljegyzéseit, ha kordában tudjuk tartani magunkat.

Tudjuk azt, ha keresztény létünkre bűnt követünk el, akkor az I. János 1/9 Igéje szerint teljes megbocsátás jár nekünk, mert azt írja ott az Ige, hogy

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.”

Másrészt mellénk áll a Róma 8/1 is „Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint.”

Nekem a személyes életem arról szólt, hogy rossz szokásokra halmozva még rosszabb szokásokat, éltem az életemet. És nem törődtem azzal, hogy a másiknak az tetszik, vagy sem. De az Ige megváltoztat minket, felnövekszünk és ezeket a rossz szokásokat fokozatosan mind elhagyjuk.

Soha nem engedtem meg, hogy kárhozat alá kerüljek, mert a kárhoztatás megöli a hitünket.

Ma tejesen szabad vagyok minden törvénytől, úgy a zsidó törvényektől, mint a keresztény törvényektől.

Ezért én teljes kárhoztatás nélkül vagyok képes együtt járni Krisztussal.

Tehát ha a héten bármit is rosszul tettem, jön az ördög és elkezd engem vádolni vele, de én már bocsánatot kértem az Úrtól, vagyis törölve vannak a feljegyzések rólam. Hozza a földi feljegyzéseit, amit a földön írt rólam a mennyei Atya elé, lejátssza a feljegyzéseit és teljesen üres a szalag, nincs semmi rajta. És engem vádol, - nem fogadom el ezeket a vádakat, mert én tiszta vagyok, engem megtisztított a Szent Vér és nem vagyok kárhoztatás alatt.

Volt egy tanárnőm a Biblia iskolában, aki a közbenjáró imádságról tanított ott. Hagin tanításait hallgatta, akinek volt egy szemináriuma erről, és valamiről éppen szó esett, amit ő megtett és kérte az Urat, hogy azt bocsássa meg neki, és az Úr azt megbocsátotta, többé nincs kárhoztatás azzal kapcsolatban.

Azt gondolta magában ez az asszony, ha én ezt tettem volna, nekem két hétbe tellett volna, mire ezen túltettem volna magam. Mert ő kárhoztatta volna magát.

Az emberek valami rosszat tesznek, általában szeretnének azzal kapcsolatban bánkódni, bűnbánatot tartani. De nem kell, mert megbocsátást nyertél, ha megérted, ha nem, ha úgy érzed, ha nem, akkor is úgy van!

Mert Ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűnünket és megtisztítson minden hamisságtól. Jézus volt, aki minket egyébként is megigazított. Nem csak, hogy megváltást nyertünk, hanem ki lettünk jelentve igaznak. Ő volt az, aki feltámasztatott a mi megigazulásunkért.

Ha valami nagy dolgot akar az ördög rád tenni, - azt mondja, hogy bűn van az életedben, az is a lábad alatt van! Gyorsan ellenőrizni kell a szívedet, hogy tettél-e valamit, ha nem, akkor csak az ördög hazudozik. Ha valóban tettél valamit, akkor kérj bocsánatot és akkor eltűnt.

De azokat az örök szavakat, bele kell tenni a szívedbe először, és amikor jönnek a fájdalmak, akkor meg kell dorgálni azokat a tüneteket, és utána idézni kell az Igét a szívedből, hogy

„Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk. Akinek sebeivel gyógyultatok meg.”

I. Péter 2/24.

Ha azt írja, hogy meggyógyultatok, akkor én is meggyógyultam és ezért egészséges vagyok!

Nagyon trükkös az ördög, de akkor is a lábunk alatt van. Egyedül a gondolataink pályája, ahol tud munkálkodni, de ne készítsd a terveket a temetésről, ne gondolkodj a temetésről.

Utóbbi időben óriási öröm van jelen Szellemben. Az ember gondolkodik, hogy honnan van ez a nagy öröm. És nincs abban semmi baj, hogy örülünk, hiszen az Úrnak az öröme a mi erősségünk.

A következő igeverset a megértés kedvéért tesszük ide.

Galata 4/3 „Azonképpen mi is, mikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaként. „

/1/ „Mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek. „

Vagyis csecsemő. Ez a szó áll a görögben. És ilyen csecsemőkorúakkal van tele a gyülekezeti test. És a világ elemei alá vannak vetve, mert kiskorúak, a természet pedig Isten fiainak a megjelenésére vár.

A Róma 8/19-ben olvashatod ezt és ott a hűosz szó szerepel, a felnőtt korúságban lévőkről szól ott.

Galata 4/5-6 „Hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerhessük a fiúságot. Minthogy pedig fiak vagytok, Isten kibocsátotta az Ő Fiának Szellemét a ti szíveitekbe, aki ezt kiálltja, Abba, Atya!”

Itt a tecnon szó szerepel a fiakra, mindannyian Isten fiai vagytok. Vagyis Istentől születettek vagytok, mint emberek. És mivel Istennek a fiai vagytok, Isten kibocsátotta az Ő Fiának Szellemét a ti szíveitekbe, aki ezt kiálltja – Abba Atya !

/7/ „Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.”

Tehát a világ elemei alá vannak vetve a kiskorúak, - ez a lényeg, amit ebből meg kell érteni.

A pásztorok, és mindenki a csúcson akarja kezdeni. Pedig az életben mindent hit által kell elnyerni, hitről hitre, apránként, kicsinyről kicsinyre.

Hagin tanította, hogy Isten királyságában mindent hit által lehet elnyerni, terjeszkedni is csak hit által lehet a királyságban, és a hitünk pedig növekedik és csak a hit üzenetén keresztül tud növekedni, az Úr Jézus Krisztus Evangéliumán keresztül.

Csak az Igén keresztül tud a hitünk növekedni.

Ha az ember hű egy másikén akkor keni fel Isten, akkor bízza rá a sajátját, akkor fogja az igazi kincset, vagyis az Ő kenetét rábízni Isten.

Mindenki szeretne nagy, híres szolgálat lenni hírtelen. Hogy ímé itt vagyok én! Mily nagyok lettünk ímé!

Az Igében való hitünk kiépítése bátorságot hoz nekünk, mondja ezt az Ap.Csel. 4/13-ban az Ige.

4/13 „Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala, meg is ismerék őket, hogy Jézussal voltak. „

Onnan ismerték meg őket, hogy Jézussal voltak, - bármihez kezdesz, előtte elegendő időt kell tölteni Jézussal, az Igével!

Nagyon sajnálatos volt az, amikor évekkel ezelőtt két pásztorunk egy súlyos vonatbalesetben elvesztette az életét, éppen siettek egy alkalomra. Pár hónappal előzőleg meglátogattam őt, Norvégiában dolgozott hosszú évtizedeket és nyugdíjazása után jött vissza Magyarországra és itt kezdte a szolgálatát az Úrban. És amikor bementem hozzá a házba, azt meg lehetett mondani, hogy ő az Úrral volt!  Az Úrnak a jelenléte volt ott, az Úrnak a kenete volt jelen, ami egy félelmetes dolog. És időt töltött Jézussal. Lehetett érzékelni.

Az emberek először akarják a kenetet. Nagy különbség az, ha valaki Isten felkentjévé válik. És az ember kicsiben kezdi, és ahogy Isten vizsgálja a hűségét, úgy ad hozzá növekedést.

Példabeszédek 20/6 „A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert azt ki találhat?”

Példabeszédek 28/20 „A hívő ember bővölködik áldásokkal.”

Az áldás azt jelenti, hogy Isten az Ő saját képességeit helyezi el felettünk!

És óriási eredményeket érünk így el, mindenféle fáradtság nélkül.

A legtöbb ember az áldásokat, az eredményeket szeretné először látni. Egy hét alatt ezt nem lehet bebizonyítani.

Példabeszédek 10/22 „Az Úrnak áldása, az gazdagít meg és mellette nem gyarapít a fáradalom.”

Példabeszédek 20/27 „Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívének minden rejtekét.”

Mit jelent ez? - Minden, ami körülöttünk van, a szellemünkből jön elő és a szellem fog vezérelni minket. Az embernek szelleme, ami az Úrtól van, olyan, mint a villanykörte, ami fényt ad, és az világítja meg és keresi az ember belsejének minden rejtekét. Tehát nem külső jelek alapján veszünk vezetéseket, hanem megnézzük, hogy miként is vezet a bensőnk.

Utóbbi időben rengeteg álmot lehet hallani, de az álmok sem vezetnek minket, és nem próféták vezetnek minket. Fedezd azt fel, hogy Isten az egész életed során munkálkodott az életeden.

És ha Ő valahol máshol szeretne tudni téged, akkor az egy hosszabb folyamat, amíg azt eléri.

És nem úgy fog működni, hogy valaki odajön hozzád álmosan, és azt fogja mondani, hogy – álmodtam rólad, hogy Afrikába mentél evangélizálni.

Az ilyen dolgot nyugodtan kidobhatod a szemetesbe.

Tehát, még ha egy próféta szól is feletted, akkor is csak olyat szólhat, ami már munkálkodik benned, mert Isten azzal kapcsolatban foglalkozott veled egész életedben. És nem úgy jönnek ezek a vezetések hozzánk, mint derült égből a villámcsapás.

Most jön az üzenet, ez csak a bevezető volt, hogy kiigazítás legyen azokban a dolgokban, amiben vagyunk.

Mint ahogy mondtam az elmúlt héten, hogy a szavak, amiket kimondunk, feljegyzésre kerülnek a mennyben és a földön.

Sehogy másként nem fognak az életben a dolgok megváltozni, mint a szavaink által!

Ahhoz, hogy az Igét megcselekedjük, a hitnek cselekvői legyünk, ahhoz az is kell, hogy a szánkból az Ige hangozzék el.

Zsoltár 34/1-2 „Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Dicsekedik lelkem az Úrban, s hallják ezt az alázatosak és örülnek.”

Ezt a fajta dicsekedést, amikor az Úrral dicsekedünk az ajkainkon, - a világ nem szívesen hallgatja. Nem saját magunkkal dicsekszünk ilyenkor, és nem kevélykedünk, hanem az Úrral dicsekszünk, aki valóban megcselekedte.

Sokaknak az Isten nem valóságos.

Rendben van-e az, hogy az Úrral dicsekszünk? - Az alázatosak teszik ezt és meghallják ezt az alázatosak és örülnek.

Mi történik akkor, ha ők haragra gerjednek? Akkor tudod, hogy mi az, ami hiányzik belőlük. - Nem alázatosak.

/3-4/ „Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az Ő nevét! Kerestem az Urat és meghallgatott engem és minden félelmemből kimentett engem.”

Minden félelmemből kimentett! Vagyis félelmektől szabadon élsz! A rossz jelentés ugye azt célozza, hogy kezdjél félni.

/5/ „Akik Őreá néznek, azok felvidulnak, és orcájuk meg nem pirul.”

/6/ „Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.”

Azt mondta neki az Úr, hogy csak légy türelmes és dicsőítsd meg Istent a szenvedéseiben? Legyél szegény, és úgy örvendezzél? Örvendezz a szegénységednek? Legtöbb keresztény tévesen ebben hisz.

A hatodik igevers második felében mondja, hogy – minden bajából kimentette őt!

Az Úr meghallgatta és mit tett az Úr? - Kimentette minden bajától.

Az Írás szerint szegény emberről van szó. Itt az Igében azt olvassuk, hogy a szegény az Úrhoz kiáltott és az Úr meghallgatta őt, és minden félelméből kimentette a szegény embert.

Itt van a példánk, hogy a szegény ember kiáltott, meghallgatta azt az Úr és kimentette azt minden bajából.

Addig álld az Úr minket, hogy a végén már azt vesszük észre, hogy nem vagyunk szegények.

Miért prédikálok erről? - A gyülekezeti világ legnagyobb része nem hiszi ezt, mi, akik hisszük, mi vagyunk a kisebbség. A legtöbb gyülekezetben nem hallasz így prédikálni, de én emlékeztetlek téged, hogy mi az Igét olvassuk.

Nézzük meg, hogy mit tesznek az angyalok, mi az ő dolguk.

/7/ „Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül, és kiszabadítja őket.”

Nem csak tábort járnak körülöttünk, hanem feladatuk, hogy kiszabadítsanak minket, együtt utaznak velünk, ha látod őket, ha nem.

Ott vannak!

/8/ „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Áldott az az ember, aki Őbenne bízik.” Nem átkozott.

Legtöbb prédikátor mégis a szenvedésről prédikál, és az Evangéliumnak hívják azt. A szenvedés nem jó hír. Isten pedig jó. Ha Istenhez kiáltasz, Ő megszabadít. Mások azt fogják mondani, hogy – légy erős a szenvedéseidben. Ez az ember elképzelése és vallásos hagyományok. Isten Igéjét az egész világon helyettesítették a hagyományok, de attól még mindig Isten Igéje az igazság.

/8/ „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Áldott az az ember, aki Őbenne bízik.”

Amit te megvallasz Istenről, hogy Ő ki neked, akkor tudja Ő azt a helyet beteljesíteni az életedben. Ezért mondod, hogy – Ó! Jó az Isten hozzám! Minden időben, minden reggel.

Mondja valaki, hogy – ez velem soha nem történik meg. Csak azért, mert nem valóságos az életedben.

Mondja: - velem soha semmi jó nem történik. Mert most jelentetted ki! És hiszed is és meg van neked, amit mondtál.

Látod, ez így működik!

/9/ „Féljétek az Urat, ti szentjei, mert akik Őt félik, nincs fogyatkozásuk.”

Nincs fogyatkozásuk, nincs szükségük!

Jakab 1/3-4 „Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, semmiben hiányt ne szenvedjetek.”

Vagyis a kitartásban van a tökéletes cselekedetünk, kitartunk abban, mindig ugyanazt mondjuk ki.

Miért mondjuk ki újra és újra az Igét? - Mert így leszünk teljesek és eljutunk oda, hogy semmiben nem lesz szükségünk.

Mit jelent ez mind nekünk? - Lehet, hogy ebben a pillanatban valamelyik területen szükséget tapasztalsz az életedben, de elveted a magot és hiszel Istenben, és hitet szólsz felette, és utána semminek nem engeded meg, hogy a hitedet megváltoztassa. És ha ott maradsz végig kitartóan, és a por és a füst eltávozik, akkor meg van neked.

Vannak dolgok, amik nem két nap alatt, vagy nem egy hét, vagy egy hónap alatt, és nem egy év alatt jönnek, de addig állsz ott hitben, míg meg nem szerezted. - Nekem meg van!   És nincs szükségem egy dologra sem, mert mindenem meg van. Ezt kell mondani. Tökéletes teljességben vagyok. Nincs szükségem semmire sem!

Zsoltárok 34/10 „Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.”

Fiatal oroszlánok legerősebbek az oroszlánok között, - de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.

/11/ „Jöjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére!”

Nagyon fontos ez, mert most visszakanyarodunk az előző versekre, az Úrnak a félelmére, az Úrnak a tiszteletére!

Elmondja nekünk, hogy mit is mond nekünk az Írás, hogy hogyan kell félnünk az Urat? Miért teszi ezt? Azért kell megtanulnunk félni az Urat, hogy soha semmi jóból ne szűkölködjünk.

Meg fogja nekünk tanítani most az Írás, hogy mit ért ezalatt.

/12-13/ „Ki az az ember, aki kívánja az életet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól és ajkadat a csalárd beszédtől. „

Ezen áll vagy bukik minden. Itt van leírva.

Ezek az áldások, amik itt fel vannak sorolva, nem mindenki számára vannak, hanem azok számára, akik félik az Urat.

Azután elmondja nekünk, hogy mit jelent az Úr félelme, - azt jelenti, hogy be kell zárnunk a szánkat!

Ki az az ember, aki kívánja az életet, és szeret napokat, hogy jót láthasson?

Másik fordítás szerint, ki az, aki teljes életet akar élni? - Az figyelje a nyelvét, őrizze a nyelvét, őrizze a száját! Milliók vannak, akik nem teszik meg, hanem boldogan élnek a hústestben. Mindegy hányszor tanítod nekik, mindegy milyen tisztán mondja az Ige. Nem fognak abban megváltozni, hogy miként is beszélnek. És nem tudod őket kézben tartani, te saját magadat tudod kézben tartani.

Megint másik fordítás: Ki szereti a hosszú életet és annak a jó napjait?

Isten akarata kell, hogy legyen ez a hosszú élet, a jó napok és a gyarapodás, hiszen kérdezi.

Mi van akkor, ha valaki kérdezi, hogy miért nem akarata az, Istennek, hogy mi gyarapodók legyünk, vagy nekünk jó napjaink legyenek? És azt magyarázza, hogy Istennek akarata, hogy szenvedjünk és szegények legyünk, mert így dicsőíti meg magát Isten bennünk.

Ha így lenne, akkor miként értenénk meg azt, ami le van írva itt az előző Igékben, ami felolvasásra került?

Akkor nem hozna semmi jót nekünk az, hogy vigyázzuk a szavainkat, ha nem Isten akarata lenne, hogy jó napjaink legyenek.
Dicsőség Istennek, neki változtathatatlan akarata az, hogy nekünk hosszú életünk legyen, és jó napjaink legyenek benne, hogy élvezzük a gyarapodásunkat. Ez a Biblia!

Miért mondja Isten nekünk azt, hogy ha ezt tesszük, akkor majd azt kapjuk? Ha Istennek az lenne az akarata, amit ők mondanak, akkor bármit tennénk, ha jót, ha rosszat, úgyis az jönne ránk, amit mondunk, vagyis összezavarodnánk. És most itt tart az Úr Jézus gyülekezeti teste,

-                       csecsemőkorban. Össze van zavarodva.

Szeret-e valaki hosszú életet élni és gyarapodó életet élni? - Én igen, én ezt tervezem. Istentől való ötlet volt eredetileg is a hosszú és gyarapodó élet.

Ha ezt szeretnéd, ezt a hosszú életet, megmondja a 13-as versben, hogy mit tegyél.

/13/ „Tartóztassd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.”

Mit jelent ez? - Figyeld a szád, őrködj a szavaid felett. Tehát nem Jézusért fogsz betegséget szenvedni, ha Jézust követed, akkor üldöztetéseket fogsz szenvedni, ez igaz.

Nem az Úr adja nekünk a szenvedésekkel teljes, rövid életet. Szenvedéseket szenvedünk, ezek üldöztetések, de nem a betegségektől szenvedünk, és nem attól szenvedünk, hogy anyagi hiányaink vannak. Ha hitben járunk, akkor lesznek pillanatok, hogy kiürítjük a zsebünket és pénztárcánkat, de nem lesz sokáig úgy, mert elvetettük és visszajön. Bíztat is minket erre a Lukács 6/38 verse: Adjatok, néktek is adatik, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek vissza a ti öletekbe.

Visszajön hozzád.

Amikor így élsz, akkor az emberek ellened fognak beszélni, de Isten kegyelme meg fogja neked hozni a győzelmet és te mindenképpen csak szeretheted őket.

De azt nem szenvedhetjük el Jézusért, amit már Jézus elszenvedett értünk, mert Ő a mi helyettesünk volt ebben. Hiába való lenne tehát az a szenvedés, hogy azt szenvedjük, amit már Jézus egyszer elszenvedett értünk.

Jézus elvitte már a bűneinket, elhordozta, ezért nekünk nincs értelme bűnben élni. Elvitte a fájdalmainkat és elhordozta betegségeinket. Ezért nincs értelme betegnek lenni és a betegségben Őt dicsőíteni.

Ő szegénnyé lett, hogy mi meggazdagodhassunk.  Ezért akkor szegénynek lenni, nem dicsőíti Őt. Ez pedig a keresztény világban kintlévő tanításokkal ellentétes, de akkor is az Ige mondja, amit mondok.

Zsoltárok 34/13 egy másik fordítás szerint azt mondja, hogy tartózkodj a gonosztól és tartózkodj attól, hogy hazugságokat szólsz!

Mi a hazugság? - Ha az Ige azt mondja, hogy Isten minden szükségedet betölti az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban és te erre azt mondod, hogy – nekem soha nincs elég semmiből, és Isten nem visel rólam gondot. Nem Isten az igaz és legyen minden ember akár hazug?

Ez ellent mond az Ő örök Igéjének.

Azt írja az Írás, hogy az Ő sebeiben meggyógyultunk, ha ezt mondom, akkor az igazságot mondom, mert az Ő szavait mondom. Ha az ellentétjét mondom, akkor hazuggá lettem, mert az Ő Igéje mást mond. Értitek ezt?

Tehát azzal kell egyetértésben lennünk és szólnunk, amit az Ő Igéje mond!

Mindaz, ami kijön a szádból és ellentétes az Ő Igéjével, azt tévesen és rosszul szóltad.

Soha nem szabad semmit kimondani, ami ellentétes, ellentmondó az Ő szavaival. Mindegy mit látsz, mit érzel, - ezért tesszük a megvallásainkat, ami azt jelenti, hogy mindig ugyanazt a megvallást tesszük, mint Jézus.

Ha Ő azt mondja, hogy tiszta vagy, igaz és szent, akkor senkinek ne mondd, hogy milyen nyomorult vagy, mert akkor hazudtál. Ha nem értesz egyet vele, akkor az igazsággal nem értettél egyet, mert az Ő Igéje az igazság. És neked azt írja, hogy neked megbocsáttatott, és ez az igazság.

Az Újszövetségben találjuk az

I.         Péter 3/10 „Mert aki akarja az életet szeretni, és jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot.”

Az új élő fordítás szerint azt mondja, - Ha akarod élvezni az életet és szeretnél sok boldog napot látni, akkor tartsd vissza a nyelvedet, hogy gonoszul szóljon és az ajkadat pedig attól, hogy hazugságot szóljon.

Tehát mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben megtaláljuk idézve ezt az igazságot.

A gyülekezeti világ háromnegyed része azt vallja, hogy nem biztos, hogy ezt a gyarapodást megszerzed magadnak mert Isten az Ő bölcsességében lehet, hogy azt választotta neked, hogy csak szenvedjél.

Lehet, hogy nem fogsz jó életet élni, de akkor is vinned kell a keresztedet. Hallottatok már ilyeneket ?

Elmentem egy kis városba alkalmat tartani itt Magyarországon, ahol azt mondták a keresztények, hogy – mi nem akarunk meggyógyulni, mi az Úrnak szenvedünk.

Az emberek sokan úgy hiszik, hogy nincs üdvösség elkülönítve a szenvedésektől. És csak úgy lehet Istennek tetszeni, ha szenvedünk is. És ezt igen komolyan gondolják is. Ketten is elmentek a gyülekezetből régebben emiatt. Nem fogadták el, hogy az emberek csak úgy újjászületnek, szerintük sírniuk kell előtte az embereknek és zavarja őket, amikor Istenről azt jelentjük ki, hogy Isten jó és Isten megáld minket. Isten segíteni fog neked, sőt ha mondjuk nekik, hogy Isten gazdaggá tesz minket, ez még rosszabbul hat rájuk.

És Isten új autót fog adni neked, új házat fog adni neked! Igazán begorombulnak. Miért kell erre haragra gerjedniük? - Azért, mert az ördög haragszik ilyenkor! És próbálja Istennek ezt az áldását elrejteni az egész világ elől. Mert ha a világ meglátná, hogy milyen jó Istenünk van, akkor millió számra jönnének a világból az emberek Isten elé.

Róma levélben tanuljuk is, hogy – Isten jósága, amely megtérésre indít.

/Róma 2/4-ben/

Mi van akkor, ha az emberek úgy hiszik, hogy Isten nem olyan jó, vagy úgy hiszik, hogy Isten szigorú, goromba, mogorva? És az Ő akarata az, hogy szenvedj és szükségben, hiányban élj. Millió számra hiszik az emberek, hogy Isten ilyen. De dicsérem az Urat azért, hogy nekem már túl késő, hogy ezt valaki bemagyarázza, mert tudom, hogy Ő egy jó Isten és tudom, hogy téged is megtart szent egészségben!

A keresztények félelmeket beszélnek és nem a hitet szólják, megengedik, hogy a világ befolyásolja őket, megengedik, hogy a hitetlenséget szólják. És ez fogja őket darabokra törni!

Ebben az időben is fontos, hogy őrizd a szád a gonosztól, mert hallod a TV-ben, hogy milyen hírek jönnek, hogy százával bocsátották el az embereket, tízezrével történt ez és az. Nekünk meg megírta a Zsoltárok 91/7-ben, hogy elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől tízezren hozzád nem is közelít.

Izraelben voltunk és imádkoztunk és láttam azt a látást, hogy a dollár 197 forintos árfolyamon áll. És most pedig pont úgy tűnik, hogy az ellenkező irányba szaladt meg. Isten azt mondja, hogy – nem! Jó irányba megy. Melyikbe fogsz hinni? Itt az ideje, hogy meg is valljad, itt az ideje, hogy hatalmat vegyél felette.

Az emberek azon akadnak fent leginkább, hogy miért történik ez velem? Én prédikátor vagyok, én hit ember vagyok, soha nem szabadna ilyennek történni velem.

Mi a helyzet Pál apostollal, amikor hajótörést szenvedett, mi történt vele a hajón? Figyelmeztette őket, de nem hallgattak rá, mindent elvesztettek a rakományból. Azután teljesen eláztak mindannyian. Pál tüzet akar rakni a parton és megcsípte őt egy mérges kígyó. És mi történt? Azt mondta Pál, hogy hoppá én egy apostol vagyok, ilyennek nem szabadna történni velem?  Nem elég, hogy hajótörést szenvedtem, most meg megmart ez a kígyó?  - Ha nem figyelte volna a száját Pál, már meghalt volna. Azért vannak ezek leírva a Bibliában, hogy figyeljünk, tanuljunk belőle.

Tehát, ha nem őrködött volna a száján, nagyon rosszul járt volna.

Visszamegyünk az Igéhez: - Ki az az ember, aki szereti az életet, szeret napokat látni és azokban a napokban jót látni? Vigyázni kell a szánkra és a szavainkra, nem szabad gonoszt szólni, az igazsággal kell egy hangon szólni. Az anyagiakról is mit mondunk ki? Ne mondd ki azt, amit mások mondanak, ami Isten Igéjével ellentétes.

Mit mond az Úr a Filippi 4/19-ben? - Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

Még egy vigasztaló jó Ige nekünk a

2Korinthus 9/8 „Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek. „

Hallelúja!

Következő bölcsesség a

Példabeszédek 18/20 „A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje, az ő beszédének jövedelmével lakik jól. „

/21/ „Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. „

Dicsérjük az Urat! És én ígérem nektek, hogy fogom figyelni a számat, és mindenki a sajátját figyelje, mert nem tudjuk ezt a feladatunkat eléggé végezni. Nagyon jó témakör ez, mert állandóan lehet gyakorolni.

Dicsőség az Úrnak!                         Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL