2014.07.31.  

 

KIÁLTS AZ ÚRHOZ!

Danny Pollock és Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. július 27.

 

Hálát adunk Atyán a tíz nap szolgálatért Danny Pollock-kal! Áldunk Téged Uram! Köszönjük Danny Pollock jó egészségét. Köszönjük, hogy megújult és felépült a teste a feje tetejétől a lába ujjáig. Minden megújult, helyreállítódott a testében és tökéletesen működik.

Köszönjük a Szent Szellem erejét, amely szolgáltatott az ő kezei által. Minden dicsőséget az Úr Jézus Krisztusnak adunk a Szent Szellem ajándékaiért. Áldunk és magasztalunk Atyám azért, hogy ezt elvégezted. A Jézus csodálatos nevében. Ámen.

Köszönjük a jelenlévő életeket, a pásztorokat, a gyülekezeteket. Köszönjük az interneten a hallgatóságot. Isten bölcsessége van fölöttük, és növekednek ebben a megértésben, az Úr ismeretében gyarapodnak. Az Úr új szolgálatokat fog fölállítani. A gyülekezeten belül bemutatja az Úr az Ő erejét. Az Úrhoz vezetnek sokakat a hívők.

Üvegházban élnek a szentek. Atyám, láthassák a szentek, hogy ez az élő Jézus, akire szükségünk van. Hatalmas csodákat cselekszik minden egyes életben. Téged tisztelünk és magasztalunk vele. Te vagy az Üdvözítő, az Úr és a Megváltó. Áldunk Téged és magasztalunk Téged Atyám, a Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.

Az első dolog, amit szeretnénk ma tenni, hogy a 91-es Zsoltárt elimádkozzuk. Mert tegnap több olyan eseményt is láttunk, aminek nem kellett volna megtörténi. Például egy busz kigyulladt és kerülnünk kellett. Aztán később az M3-ason volt egy tragikus baleset. Három órát kellett állni azoknak, akik ott bent rekedtek. Hajnali 6-ra értek haza, akik ott rekedtek.

Mit mond ez nekünk? Hogy itt az ideje, hogy a 91-es Zsoltárt szorgalmasabban imádkozzuk. Mi gyorsan ki tudtunk jönni abból az elzáródott útszakaszból. Kis kerülővel, körülbelül 30 perc késéssel érkeztünk haza a tervezetthez képest.

Minden gyülekezetünk, minden hívőnk, minden pásztorunk felett elimádkozzuk a 91-es Zsoltárt. Minden nap jövet és menet oltalom alatt legyenek. Az ördögöt megkötjük, a lábunk alá helyezzük, ahogy az Ige mondja.

Nincs megengedve, hogy munkálkodjon ellenünk, mert teljes és tökéletes oltalmat szolgáltatnak az angyalok, a szolgáló szellemek, a mieinknek, a hívőknek. Elfogadjuk ezt az oltalmat. Az Ige pedig a 91-es Zsoltár. Mondjuk el együtt.

Egész Magyarország felett, nemzetek felett megvalljuk ezt az Igét, és kiterjesztjük Szlovákiára is, ahova megyünk. Hatalmat veszünk a szél és az eső fölött az Ésaiás 43,2 és a 32,2. vers szerint. Megkötjük az ördögöt ebbe3n az időjárásban, a szélben és az esőben. Nem akadályozhatnak minket, mert megkötjük a mögötte munkálkodó szellemet, a Jézus nevében.

Hatalmunk van felette, kivetjük, és a rossz portálokat bezárjuk. Nyolc belépőportálja van az ördögnek. Mindegyiket bezárjuk, a Jézus nevében és így szabadon, tiszta időjárásban tudunk menni és jönni. Most nem tanítok erről többet, de ezt megtettük. Halleluja!

Nagyon erős a prófétálás Szelleme és üzenetünk is van. Néhányan a szívünkön voltak. Szeretnénk megkérni Farkas Sándort Kecelről, mert az Úr szeretne szólni felette ma reggel. Dominika és a férje jöjjön előre. A prófétálás Szelleme kiválóan működik. Erőteljesen szól a szívekhez az Úr. Akiket mutat még az Úr, előre fognak jönni. […]

Egy látást kaptunk erről, hogy az Úr szólni kíván felettük. Impartálásra kerül sor ilyenkor, mindkettőtökben. Szellemi felruházások ezek, amelyek a szellemetekbe hatolnak. Szolgálati ajándékok, amelyek úgymond ráugranak a szolgálókra, kívül és belül is kaptok impartálásokat.

A pestiek közül sokan nem érdeklődnek annyira, mint ti. A világ dolgai érdekli inkább őket. De mi Isten dolgait szeretnénk első helyre tenni. Az Úr dicsőségét fogjuk így meglátni. Nagyon boldog a szívünk, hogy itt van Ausztráliából a vendégszolgálatunk, Danny Pollock személyében. Dicsérjük az Urat, hogy Ő elhozta nekünk.

 

DANNY POLLOCK: Dicsérjük az Urat, és zengjünk halleluját. Áment mondunk, és dicsőséget adunk Istennek. Csodálatos időket tölthettem itt Magyarországon és tegnap még Romániában is. Láthattam, hogy az Úr számos dolgot elvégzett. Szlovákiában leszünk ma délután és holnap. Nagyon sok szép emléket viszek így haza magammal. Először is Ausztráliába, majd később Indiába megyek.

Az emberek megkérdezik tőlem, hogy hova szeretek leginkább menni? Azt kell, hogy mondjam, eddig itt volt a legjobb. Azért, mert Isten Szelleme itt jelen van. Kelet-Afrikában, Kenyában és Ugandában szolgáltam tíz évet, és a Szent Szellem mondhatni, hogy végigsöpör azokon a népeken. Amit nagyon szeretek ott, hogy táncolva imádják és énekelnek az Úrnak.

Harminckét évet szolgáltam Indiában. Amikor először jártam Indiában, akkor úgy éreztem, hogy nem szeretnék Indiába visszatérni, de Isten oda elhívott engem. Addig anglikán pásztor voltam, és a gyülekezetet, amit pásztoroltam, akkor feladtam. Harminckét év óta még mindig visszajárok Indiába szolgálni.

Kérdezik az emberek, hogy hol van az én második otthonom? Eddig Malajziában, Kuala Lumpurban volt ez. Általában évente háromszor megyek oda. Amit Indiában nagyon szerettem a szolgálatban, hogy lehetőségem volt találkozni a hindu világgal. A kulcs ahhoz, hogy megnyerd azokat a népeket, a jelek, csodák világa. Láttuk, hogy egy csoda egy településen, az egész sokaságot felébreszti és az Úrhoz térnek.

Malajziában pedig a muszlim világgal vagyok érintkezésben. Hiszem, hogy hatalmas tömegek fognak ott a muszlim világból is az Úrhoz térni. Csodálatos időket töltöttem itt, és terveim szerint vissza is térek ide. Ma reggel szeretnék veletek egy üzenetet közölni.

A Márk evangélium 10,46 verstől indulunk. Bartimeus története ez. A vak, aki megkapja a szeme világát. Azt mondja itt az írás, hogy Jézus és az Ő tanítványai Jerikóba érkeztek. Nem mond semmi többet, hogy mi történt itt Jerikóban.

A Lukács 19-ben van egy feljegyzés arról, hogy amikor Jerikóba érkezett Jézus, akkor egy Zákeus nevű adószedő felé szolgált. De az én tudásom szerint sehol máshol nincs feljegyzés arról, hogy még mi történt itt Jerikóban? Folytatja az Írás tovább, és azt mondja:

Márk 10,46.

46. És Jerikóba érkezének: és mikor Ő és az Ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus, ott ült az úton, koldulván.

Indiában nagyon sok koldust lehet látni. Ennek az egyik oka, hogy nincsenek anyagi forrásaik, a másik pedig, hogy leprások. Azt is megtudjuk az Igéből, hogy Bartimeus azért volt koldus, mert vak volt.

Az első dolog, amit meg lehet figyelni a történetben, hogy Bartimeus pont ott ült az útszélen, ahol Jézus elmenendő volt. Vagyis, ott volt Jézus közelségében. Feltételezhető talán – sokan így gondolják –, hogy minden napon azon az egy helyen ült. De nem itt van a lényeg.

A hangsúly azon van, hogy azon az egy ponton ült, ahol Jézus pont elment mellette. Lehetőséget adott így arra, hogy Jézus meggyógyítsa. Amikor máshol prédikálom ezt a történetet, ugyanezt megjegyzem a vérfolyásos asszonyról. Ő addig küzdötte magát át a tömegen, míg Jézus közelségébe nem került.

Ez az asszony egy borzalmas betegségben szenvedett, vérfolyásos volt. A vallásos törvények szerint tisztátalannak számított. Leírja az Írás, hogy sok orvosnál járt. Tizenkét éven keresztül volt ez a problémája. Sok orvostól, sokat szenvedett – mondja az Írás. De sajnos nem tudtak segíteni rajta, hanem az állapota még rosszabbra fordult.

Aztán jött a változás. Az ő állapotában két csodáról is számot ad az Írás. Az első csoda az, ami a szívében történt. Egy napon hallott Krisztusról. Nem tudjuk, hogy ez hol történt. Lehet, hogy a zsinagógában, lehet, hogy más helyen.

Lehet, hogy azért, mert minden pénzét a gyógyulásra költötte, az utcán élt már, mint hajléktalan. Lehet, hogy másoktól hallotta. Valószínűsítem, hogy a másokkal történt csodák elbeszélésekor hallotta.

A fontos dolog, hogy hallott Jézus felől. Hallotta Krisztusnak azt az áldott képességét, hogy képes vele azt megcselekedni, amit senki más. Mert a reménytelenség helyén volt. De amikor hallott Krisztusról, ez reményt ébresztett benne. Hitet is adott neki. Mert a hit Isten Igéjének a hallásából jön elő. Ámen.

Mi valószínűleg jobb helyzetben vagyunk ennél. Mert újonnan születtünk, és Krisztus élete és természete van a bensőnkben. A Szellem gyümölcsei mind megteremtek a bensőnkben, többek között az a hit, ami legyőzte a világot. A hit egy mértékét így befogadtuk. De ha szeretnénk abból egy növekedést, akkor azt ki kell fejleszteni magunkban, és az csak az Ige hallása által lehetséges.

Ő még Krisztus halála és feltámadása előtt élt. A hit csak úgy jöhetett hozzá, hogy hallotta az Igét. Amikor hallotta az Igét, akkor remény ébredt benne és a hit egy bizonyos mértékét megkapta.

Azt is megtanultam, hogy a hitnek van egy nyelvezete. A hit azt mondta ennek az asszonynak: Menj, és érintsd meg Jézus ruhája szegélyét, és akkor meggyógyulsz. Olyasmi ez, mintha Isten adott volna neki egy látást.

Tudta, hogy Jézus aznap az ő falujában lesz. Csatlakozott ahhoz a tömeghez, amely Jézust követte. Elkezdte kijelenteni, hogy: Ha csak a ruhája szegélyét érinthetem is, meggyógyulok. Én úgy hiszem, hogy a hitet ki lehet árasztani egy hitcselekedet megcselekedése által, vagy a hit szavainak a szólása által.

Tehát ebben a tömegben elvegyült, és elkezdett előrenyomulni, hogy közel kerüljön Krisztushoz, hogy valóban megérinthesse a ruhája szegélyét. Azt is el tudom képzelni, hogy a tömeg viszont az ellenére volt és próbálta hátraszorítani.

Nagyon jól értem az ilyen helyzeteket. Amikor legelőször jártam Indiában, az egyik este arra kértek meg, hogy őrködjek, legyek az egyik segítő a gyógyító soroknál. Ugyanis a feladatom az volt, hogy két-három embert engedjek oda az oltárhoz, akikért imádkoztak.

De mivel nagyon izgatottá váltak a település lakói és szükségük volt az imádságra, hat ember is elment így mellettem. Mondtam, nem, nem, maradjatok, várjatok. Pár percet vártok, és az evangélista fog értetek is imádkozni.

Volt köztük egy asszony, aki észrevette, hogy van egy kis rés a két lábam között, és leleményes módon átkúszott közöttük. Amilyen gyorsan tudtam, összezártam a lábaimat. Így nekem ütközött, de mégis átjutott és elkezdett nevetni. Én viszont nem nevettem.

Én elpirultam. Olyan vörös lettem, mint egy paradicsom. Mert én egy nagyon szégyenlős ember vagyok. De amikor erre az indiai asszonyra gondolok, eszembe jut mindig a vérfolyásos asszony is. Mert egy erős szívósság és kitartás volt benne.

A vérfolyásos asszony keresztülfurakodott a tömegen. Miközben ezt tette, el kellett szenvednie azt is, hogy a tömeg nyomja mindenfelől. Közben ő kijelentette, hogyha a ruhája szegélyét illetem is, meggyógyulok!

Eljött az a pillanat, amikor odakerült az élvonalba. Olyan közelségbe került, hogy kinyúlhatott és megérinthette Jézus ruhája szegélyét, és gyógyító erő áradt ki Jézusból, ami meggyógyította őt. Azonnal észrevette, hogy vérének folyása kiapadt.

Jézus annyit vett észre, hogy erő származott ki belőle. Megkérdezte: ki érintette a ruhámat? Azt mondták neki: Uram, látod, hogy a tömeg szorongat téged. Lehet, hogy ötvenen is körbevesznek, és megérintettek.

De az asszony érintése más volt. Különbözött attól, ahogy a tömeg többi tagja érintette. Mert, ahogy ez az asszony megérintette Jézust, az a hit érintése volt. És elfogadta az erő áradását. Jézus az ő hitére hivatkozott, és azt mondta: Menj békével és gyógyulj meg bajodból. Arról beszélünk, hogy magunkat arra a helyre helyezzük, ahol Jézus elmegy. Az asszony, rendelkezésre bocsájtotta magát, hogy az erő meggyógyíthassa őt.

Most menjünk vissza Bartimeus példájára. Bartimeus egy vak ember volt. A vakok még inkább kifejlesztik a hallásukat. Mivel nem látnak, sokkal kifinomultabb lesz a hallásuk. Bartimeus így észrevette, hogy valami történik a közelében, mert ismerte az utca zaját. Azt vette észre, hogy valami olyan történik körülötte, ami általában nem szokott.

A Biblia azt mondja, hogy hallotta, a Názáreti Jézus megy el ott az úton. Akkor Bartimeus felkiáltott: Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! Amikor kijelentjük, hogy Jézus, Dávid Fia, akkor elismerjük az Ő királyságát. Ilyenkor elismered, hogy mi az, amire Ő képes ezáltal.

Két dolog, amit minden hívőnek tudni kell Krisztusról. Hogy ki Ő, és ezáltal mi az, amire Ő képes? Bartimeus valószínűleg hallott Jézusról előzőleg is. A hit ott volt már, és felkiáltott Jézushoz. Bartimeusnak előzőleg nem volt lehetősége erre. De ha olyan pozícióba helyezed magad, ahol Jézusnak ilyen közelségébe kerülsz, akkor a lehetőség eljön hozzád!

Így Bartimeus felkiáltott Krisztushoz. Azonban mások is voltak ott, és elkezdték csitítgatni Bartimeust, hogy maradj csöndben. Nem érdemled ki az Ő figyelmét. Én ezeket a fajta megjegyzéseket kritikusoknak nevezem.

Amikor valaki felkiált Istenhez, amikor Jézustól valami többet akarsz, mindig lesz egy kritikusod. Lesz valaki, aki megpróbál leállítani. Bartimeusnak ekkor meg kellett hoznia a döntést, hogy elfogadja azt, amit a kritikusai mondanak, vagy inkább abban hisz, amit a szíve diktál neki. Elhiszed-e azt, amit a világ mond neked, vagy azt, amit Isten Igéje mond neked?

Sokan vallják, hogy a keresztények azok csak bűnösök, akik kegyelem által... Igen, kegyelem által üdvözültünk. De többé már nem bűnösök vagyunk, hanem a mindenható Isten fiai lettünk. A Krisztus Jézusban Isten igazságává lettünk. A Krisztus vére által üdvözültünk. Új teremtések lettünk. Isten természete és az élete került a bensőnkbe.

Krisztussal ülünk a mennyei helyeken. Krisztussal ülünk a legmagasabb hatalmi helyen, a harmadik ég legmagasabb pontján. Az ördög alattunk helyezkedik el, vagyis mi a hatalom helyén vagyunk. Ez azt jelenti, hogy van hatalmunk. Tudnod kell, hogy az ellenség a lábad alatt van és nem képes arra, hogy ártson neked.

Bartimeus meghozta a döntést, hogy ki az, akire hallgatni fog. Mert Jézushoz felkiáltott, egy második alkalommal is. Ez tanulság mindannyiunk számára. Mondhatod azt, hogy felkiáltottam Istenhez, de semmi nem történt. Másodszor is kiálts fel Istenhez.

Bartimeus is ezt tette: Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! Jézus ekkor megállt, hátrafordult, és azt mondta: Szóljatok neki, hogy jöjjön ide. Lehet, hogy ugyanazok hívták, akik ez előző pillanatban még kritizálták és csitítgatták, hogy némuljon el, vagyis akik próbálták rávenni a hallgatásra. De ha az ember elszánja magát egy csodára, ha a Krisztus életéért mész, akkor nincs démon, ami téged el tudna némítani. Halleluja! Nincs!

Jézus hívatta őt: mondjátok neki, hogy jöjjön ide. A Biblia itt egy nagyon érdekes dolgot említ. Mert Bartimeus addig az út szélén ült, és volt rajta egy felsőruha, ami a koldusok egyenruhája volt. Bartimeus egy úgynevezett köz koldus volt. Hivatalos öltözete volt. Ez engedte meg számára, hogy a köztől kolduljon.

Mi az, amit jelképez ez a felsőruha? Képviseli a koldus életét. A koldus életvitelét. Képviseli a gondolkodásmódját. De amikor Jézushoz jött, a felsőruháját levette. Nem a karján vitte tovább, hogyha esetleg ez a gyógyulás mégse sikerülne…

Ezt teszik néha a keresztények. Ausztráliában ezt úgy nevezzük, hogy az ágyunkat egy bizonyos sövénnyel vesszük körbe.

Amit Bartimeus tett: levette a felsőruháját és ledobta az út szélére. Azután fölkelt, a felsőruháját ott hagyván, onnan eltávozott és úgy ment Jézushoz. A régi életét és a régi életvitelét maga mögött hagyta. Ezzel a régi gondolkodásmódját is levetette. Így új életvitelbe ment be. Egy új életstílust vett fel. Egy új gondolkodásmódot öltött fel.

Jézus azt kérdezte, hogy mit cselekedjek teveled? Azt mondta: Rabóni – ami annyit jelent, hogy Mester, Uram; az én Uram, az én Mesterem – azt, hogy visszakapjam a szemem világát. Jézus válaszul mondta, hogy: Menj haza, a te hited megtartott téged. És látott.

De mondom neked, nem ment haza, hanem követni kezdte Jézust. Egy új otthonba lépett be. Egy új örökségbe lépett be. Egy új életvitelbe és egy új gondolkodásmódba lépett be. Azt mondom nektek ma, hogy ezt felkínálja Jézus mindannyiunk számára. Nem kell a koldus útján maradnunk, hanem Jézus Krisztusban a szabad életet vehetjük magunkhoz. Halleluja!

Köszönjük Jézusnak! Atyám imádkozom, hogy érintsd meg az itt jelenlévőket, hogy a kenet növekedjen, és lakozzon őbennük. A hit életét, az Úr Jézus Krisztus életét még nagyobb bőségében megtapasztalhassuk az életünkben. Mindezt a Jézus nevében imádkozom. Ámen. Halleluja! Dicsérjük Istent.

 

JIM SANDERS: Ennél jobb üzenetet lehet-e előhozni? Nagyon régről prédikál Danny. Huszonhárom évvel ezelőtt, amikor az országba jöttem, akkor szinte elsőként vittek el Kolozsvárra. Pünkösdi gyülekezetekben prédikáltam.

Román és magyar szokás szerint a férfiak az egyik oldalon ültek az asszonyok a másik oldalon. A pásztorok mind elmentek, mert tudták, hogy mi az, ami majd történni fog, és a törvény szerint rendelkeztek. De Isten nincs abban benne. Ezzel kellett foglalkoznom.

Amikor el kellett kezdenem imádkozni értük, senki nem fogadta be a gyógyító kenetet, az erőt. Mert nem azon munkálkodtam, hogy ki hol ül. Nem azzal foglalkoztam, hanem azzal, amivel a Biblia, hogy a Krisztusban nincsenek zsidók és görögök megkülönböztetve. Olvassátok el az Igét.

Galata 3,28.

28. Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.

Nem voltam igazán kedves e tekintetben velük. A Lukács 6,17-ben fogunk Igét nézni. Ha visszamegy, akkor majd szembesül ezzel. De hát az újaknak nincs megértésük az erőről.

Apostolok cselekedetei 10,38.

38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, – tehát mind a kettő rajta van a szolgálón, és ezért – aki széjjeljárt járt tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt Ővele.

Lukács 6,17-et Igét nézzük. Nagyon szeretem a King James változatot, mert amiről tanítok – a prófétálás szava, a szolgálatok – csak a King James hozza ezt úgy, ahogy kell. Más fordításokban tönkreteszik azt, amit itt mondani akar az Ige. A görög és a héber nyelv eredeti mondandójához kell visszatérni sokszor. Így hozzáférhet az ember a tanításokhoz, hálát adunk ezért Istennek.

Lukács 6,17-19.

17. … jöttek, hogy hallgassák Őt, és meggyógyíttassanak betegségeikből.

Mit hallanak? És miért törekszenek arra, hogy megérintsék Jézus ruháját? Mert kijött onnan az erő. Erről tanította őket. Sokaság veszi körbe. Nem a kézrátételre tanította őket, hanem a Szent Szellem erejére tanította őket, ami a ruhájában is eltárolódott.

Ezért jönnek, hogy megérintsék Őt. Hogy a palástjáról ezt az erőt megérinthetik. Aki tisztátalan szellemektől gyötrettetek, meggyógyultak. A démonokkal gyötrettetek meg­gyógyultak azáltal, hogy ez az erő beléjük folyt. Az egész sokaság igyekezik vala őt illetni, mert erő származék belőle, és mindeneket meggyógyított.

18. És akik tisztátalan szellemektől gyötrettek, meggyógyulának.

19. És az egész sokaság igyekezik vala Őt illetni: mert erő származék belőle, és mindeneket meggyógyíta.

Mi gyógyította meg mindazokat? Az erő, amit befogadtak. Tanítom ezért a mieinket arra, hogy hogyan fogadják be ezt az erőt. Aki először van ma, nagyon könnyű elfogadni a gyógyulást. Mivel nem értik a hitet, nem ismerik még, azt mondjuk nekik, hogyha a tükörbe tekintesz (az ördögben se hisznek legtöbbször), akkor az a gondolat támad benned, hogy hát, hiszen nem is gyógyultam meg. Az idődet fecsérelted csak.

Akkor azt kell mondanod, azt kell a száddal válaszolni, hogy befogadtam a kenetet, és a kenet bennem van, és a testembe mindent tökéletessé tesz, a Jézus nevében! A [negatív] gondolatoknak pedig ellent kell állnod. Akik hallgatnak erre, azok meggyógyulnak. Megnyilvánul a gyógyulás.

Egy példát hozok erre nektek. A legelső évben, amikor itt voltam, egy pünkösdi gyülekezetben szolgáltam, és egy balesetet szenvedett fiatalembernek teljesen össze­roncsolódtak a csontjai. Mindenki első alkalommal volt ott.

Az Úr elvárja tőlünk, hogy felnövekedjünk. A szüleink nem tesznek már minket tisztába ugye? Mert az nem nézne túl jól ki, ha 12 éves gyermekét a szülőknek tisztába kellene tenni. Nektek kell felnövekedni, és elkezdeni a hitünket felnöveszteni, és ellenállni az ördögnek.

Visszajöttek egy következő alkalomra. Két egyetemista állt ott a sor előtt, és csak nézelődtek. Imádkoztam tovább, ők meg csak nézelődtek. Mondtam: mit nézelődnek? Visszamegyek, és beszélgetek velük egy kicsit.

Mit válaszolt? Azt mondta, hogy imádkoztál értem egy hónapja, és a kenet bennem van, és a csontjaimat, és az egész testemet tökéletesen helyrehozta! Nem nézett a tükörbe. Számtalanszor kimondta a megvallását.

Ugyanezt mondjuk mi is: Testem tökéletesen egészséges, teljes, és az Igével egyezzen, és ezért kiegyenesedett bennem! Ugyanaz történt az asszonnyal. Hallott a Jézusról, és akkor megérintette a ruhája szegélyét.

Ha megérintem a ruhája szegélyét, meggyógyulok! – mondta újra és újra. Így írja a görög: mondogatta magában. Vannak briliáns elméjű hitemberek, és mindössze egyszer mondják el. Az Igén cselekedni kell, de a szánkon is ki kell mondani.

Minden órában kimondok valamit a számmal, a napnak minden órájában, a testemet illetően. Mit mondok ki? Most már felnövekedtem, tehát a testem megújult, minden tökéletesen működik benne.

Mondd velem: A szerveim megújultak, felépültek és tökéletes működnek. Az izmaim is helyreálltak és jól vannak. A csontjaim megújultak, helyreálltak és jól vannak. Az ízületeim megújultak, felépültek, és jól vannak!

A gyógyító kenet a térdben van. Ezért ha valaki mesterséges térdprotézisen gondolkodik, akkor a kenet nem fog segíteni. Édesapám is felvállalta ezt a műtétet, és nemsokára rá a mennybe költözött.

Pollock szerint a csontok is megújulhatnak. Copeland bebizonyította, és én is bebizonyítottam már, hogy vannak olyan helyzetek, amiről nem is tudsz, hogy az Ige mennyire működik. Én saját magam állítottam helyre mindent a testemben, még a kromoszóma különbségeket is. Az én kromoszómáim is helyreálltak, mind az 52.

A fiatalságom megújult! Mindig ezt mondom. Régebben nem mondtam, pár évvel ezelőtt nem voltam ilyen szorgalmas. A klasszikus megvallásaimat megtettem, de váltanom kellett ahhoz, hogy 120 évet éljünk.

Copeland idősebb nálam, de nagyon fiatalosan néz ki. Nem mondom, hogy jobban néz ki nálam, de fiatalnak néz ki. Három napig mozdulni sem tudott. Ma teljesen megújult csigolyái vannak. A csípője és a gerince tökéletes. Az izmok, a gerincoszlop, a gerincvelő is tökéletes.

Mondja mindenki velem: Jézus nevében megparancsolom az artériáimnak és ereimnek, hogy ne szűköljetek, és ne záródjatok el. Tiszták és rugalmasak vagytok, mint ahogy Isten teremtett benneteket. Helyreállt minden, és jól van, tökéletesen működik. Ugyanígy az idegeim is!

Tehát azért szerettem volna, ha Danny tanít róla, hogy nekem már erről ne keljen. A kenetet el lehet fogadni rajta keresztül. Ugyanez a helyzet az impartálásnál is, a szolgálati ajándékoknál, a felkenetéseknél. Az impartálások által belénk kerül. Belénk folyik, s bennünk van.

Úgy tapasztalom, hogy néha ez a kenet szinte ránk ugrik. Varga István impartálásánál megtapasztaltam én is, hogyan ugrik ránk is ez a kenet. A Szent Szellem nem pazarolja el a szolgálati ajándékait. Látjátok, hogy milyen munkában van Danny? 250 összejövetelt tart évente. Most 100-ra leredukálta, de már túlteljesítette ebben az évben.

Nagy kenetekkel jönnek nagy szolgálatok, és dicsekednek, de csak forró levegőt puffogtatnak. Nézd meg a beosztásodat, hogy mit teszel az Úrnak. Nagy különbség! Az elején volt, hogy akár tíz összejövetelt is tartottunk hetente. Nem voltak még négysávos autóutak. Úgyhogy volt, hogy megszálltunk néhányatoknál.

A Márk 5,30 verse szerint az erő kiáradt Jézusból, és az asszonyba áradt. Még egy pont. Aki először vannak, és nem fogadja el ezt a kenetet, kezdje el mondani magában, hogy legközelebb, ha kézrátételre kerül a sor, akkor elfogadom azt! Egyszer kell kimondani? Nem. Egész nap mondogassad! Kenneth Hagin javasolta, hogy akár egy hétig készítsd így magad, és legközelebb, ha kézrátételre kerül a sor, akkor elfogadom ezt az erőt, és meggyógyulok!

Sok útja van annak, hogy az ember magát kiképezze hitben, és a megvallásaival előkészítse azt. Mert a hit hallásból, a hallás Isten Igéje által van. A szánkból kell, hogy kijöjjön ez. Közel van hozzánk az Ige, a szánkban és a szívünkben van. A hitnek az Igéje, amit mi hirdetünk. Ezt ki kell magunkból meríteni.

Magunkról pedig nem szabadna negatívan beszélni. Mert az elménk ott csücsül, és hallgatja, hogy mi az, amit szól a szánk. Az elménket így lehet elterelni más irányba, hogy ne a problémákon gondolkodjon, hadd hallja az Igét, miközben azt szóljuk.

Mondd ki: Megváltoztatom a világot, és ehhez Isten bölcsességét használom. Intelligens is vagyok, az intelligenciaszintem növekszik. A megértésem növekszik. Nagyon intelligens vagyok. Mindig tudom, mit tegyek, mert Krisztus értelme van bennem. Minden dicsőség az Úr Jézus Krisztusé! Ámen.

Sok mindent lehet így mondani. Ha azt mondjuk, hogy nem nagyon tudom, mit tegyek, akkor szomorú lesz a vége. Az ember beleviszi magát a zavartságba. Hadd mondja a gyenge, hogy erős vagyok! (Jóel 3,10) Ugye erőteljesen mondtad, hogy erős vagyok?

Az ördög nagyon szereti, amikor elbizonytalanodunk. Jön és kopogtat. Beteg vagy! –mondja. Gyengélkedsz! Amikor beleegyezel, akkor igen borzalmasan fogsz kinézni. Ha újjászülettünk, akkor örök életet fogadunk a szívünkbe. Amikor a Szent Szellemet fogadjuk be, akkor erőt veszünk a magasból.

Azt írja az Ige. Mi célból? Hogy bizonyságok legyünk. Lesztek nékem tanúim. Kinek? Furcsa dolgoknak vagyunk így tanúbizonyság tevői. Minden másnak, csak nem az Úr Jézus Krisztusnak. Nem mindenki hiszi el. Az Úr tette oda a következő Igét a Bibliába.

Apostolok cselekedetei 1,8.

8. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind végső határáig.

Hányatoknak van meg a Szent Szellem? Nekem! – mondjad. Az én vagyok! Láttuk a Facebookon az éjszakai órákban, még talán a szerdai alkalomnak vége sem lett, hogy hazafelé jövet is bizonyságot tettetek az embereknek. Buszosoknak, és minden lehetséges módon.

Mert bizonyságok vagytok így az Úrnak, ha hozzávezettek sokakat. Így kell, hogy Isten királysága növekedjen. Az öt szolgálat arra hívatott, hogy titeket, a hívőket felkészítsen a szolgálatra.

Az iga megtörik a kenet miatt, mondja az Ésaiás 10-ben az Ige. Hisszük-e azt, hogy a Szent Szellem ereje megtöri az igákat.

Ésaiás 10,27.

27. És lesz ama napon: eltávozik az ő terhe válladról és igája nyakadról, és megsemmisül az iga a kenet miatt.

Az ember olyan helyzetekbe kerülhet, hogy a világ dolgaiban elfoglalt lesz, és besűrűsödnek a dolgok. Nagyon szívesen imádkozom érted. A gyülekezetben rendelte el Isten a Szent Szellemet. Ki a gyülekezet? Mindannyian. Mi vagyunk a gyülekezet! – mondja mindenki.

A jobb lapockában van a gyógyító kenet. Nagyon gyorsan fogunk most már mozdulni a Szent Szellem kenetében. Ellapozunk a következő Igéhez.

1Korinthus 12,4-11.

4. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem.

5. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.

6. És különbség van a cselekedetekben is, – vagyis a működésekben – de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.  

Nagyon sok minden van ezekben a versekben. Tehát különböző összejövetelek során, különböző működéseket láthattunk. Ami egy emberben működhet, egy szolgálatban. Láttam olyat Csehszlovákiában, hogy egy összejövetel során 23 vaknak nyílt meg a szeme.

Olyan erős a kenet ma is a szemekre. Testvéremnek van ebben hite, és működik rajta keresztül a Szent Szellem így. A mellkas közepén fájdalmakra lesz ma szintén gyógyulás. Rajta keresztül lesznek ezek a gyógyulások.

Más szolgálatok is prófétálták felettem, hogy képes leszek betekinteni abba, hogy a Szent Szellem miként működik más szolgálatokon keresztül.

7. A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre.

Haszonra vannak ezek. A hasznunkra vannak, a tudás szava a javunkat használja.

8. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig ismeret szava ugyanazon szellem szerint;

9. Egynek hit ugyanazon szellem által; másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy Szellem által;

10. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; mémelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázata;

11. De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván külön, amint akarja.

Vagyis ahogy Isten akarja. Isten Szelleme maga Isten. Ezt meg kell érteni. Az ajándékok szétosztásai és az impartálások folytonosan működik. Tizenhatodik alkalmunk ez, Danny számolja. Tizennyolc alkalmon vagyunk együtt. Minden alkalommal voltak impartálások. Számos esetben. A romániai csapat is kapott. A Szent Szellem szétosztja ezeket.

Sok különböző módon lehet hozzájutni. Nem lehet a fejben megérteni. Nem a fejnek való, a szellemnek való. Van, hogy tudja, hogy prófétálni kell valaki fölött. Egyik pásztor felett csak a kezét tette, és miközben zuhantak le a földre, akkor ugrott rájuk a Szellem az impartálással. Szinte egy szempillantásban. A kenet végzi ezt el az Apostolok cselekedetei 1,8 alapján.

Az Ő működései által szolgálati ajándékok jönnek. Mindenki fel van kenve a gyülekezetben. Az Isten ajándékai, és elhívásai nem megbánhatóak, nem vonja vissza azokat. Nem bánja meg ezeket Isten. És a Testben minden tagra szükség van. Az ördögnek a munkái akarják ezt tönkretenni. A Szent Szellem pedig jön és elsöpri azokat, megszünteti.

Ezért van, hogy a Szellemet szeretjük nagyon követni. Van, hogy a dicséretekben árad. A szellemi áradások a fejen keresztül áradnak, a vezetésen keresztül. Nem minden terajtad keresztül árad. Nem minden rajtam keresztül árad. Van, ami a Test tagjain keresztül.

Ezért nagyon fontos bekerülni a helyi gyülekezeti Testbe, a helyedre. A házi csoportos összejövetelek pásztor nélkül sehova nem visznek. Akkor szükségét érzed majd annak, hogy legyen egy pásztorod.

Mert az Úr elhelyezte az első helyen az apostolokat, a prófétákat, az evangélistákat, a tanítókat, a pásztorokat. Ezeken keresztül árad a Szent Szellem, hogy tanítsa a Testet, hogy képesek legyenek ők is végezni a szolgálatot. Én láttam Ausztráliában, és a testvérem is látta, hogyan működik ez a munka.

Ha valaki inkább a vásárlást választja vasárnap, a bevásárló központokban, nem bántok senkit ezért. Hagyjátok őket békén. Ha csecsemőkorban akarsz maradni, az Úr úgyis boldog lesz veled, de én nem. Én a legjobbat akarom Istentől. A teljes örökségemet akarom látni itt.

Ha eljön az ideje, azoktól elveszi a talentumokat, akik elrejtették, és azoknak adja, akik a legtöbbet hoztak ki a talentumaikból. Nagyon sok időt loptam el tőle. Nagyon kegyelemmel teljes volt Danny, hagyott nekem időt.

Tehát állandóan a kenetben lenni, hoz az emberre egy ilyen szellemi részegség állapotot, hogy olyan az ember, mintha újbortól állandó részegség alatt lenne. Akkor néha bele is tud aludni abba, de az Urat szeretve fogjuk szolgálni. Nem végezte még el a mai dolgát Danny.

Jöjjön a dicséret, és kezét teszi rátok. Én szólítottam, a nyakban lesz gyógyulás. Danny is tudná miben, de a kenet elvégzi. Ha prófécia van, akkor fogja tudni azt is, ha impartálás van, az is megy, belemegy a szellemetekbe. Kiárasztjuk, amit az Isten Szelleme akar. Amit Isten teremtett benned, kiárasztjuk ezeket a munkákat. Eloldjuk és kiárasztjuk. Ez valóságos. Amikor Chuck Flynn ezt elkezdte felettem imádkozni, elkezdtem látni a szellemi biroda­lomban. Még akkor bibliaiskolás voltam.

Kioldozzuk ezeket mindenki fölött. Álljatok föl, had imádkozzuk ezt el. Szeretne valaki még többet? Ott a főnök! Én is mindent szeretnék az Úrtól. A vállcsontokban van a kenet, fájdalom fog elmúlni. Mindkét térdben lesz valakinél gyógyulás. Dick Mills prófétai palástját kaptam meg, mert nekem adta, és még nem használtam úgy, ahogy kellett volna. Úgyhogy most Danny használja.

Uram, eloldjuk a kenetet, amire mindannyiunkat teremtettél, a Te tökéletes akaratodban. Felterjesztjük az ajándékokat a Jézus nevében, előjönnek a tudás szava, a szellemek megkülönböztetése, Isten bölcsessége, a hit ajándéka, a gyógyítások ajándékai, a prófétálás, a nyelvek nemei, a nyelvek magyarázata. Eloldjuk ezeket, és kiárasztjuk felettetek, hogy működjetek benne. Minden kötés megtörik, és megszűnik, a Jézus nevébe! Kinyúlsz, és megragadhatod azt. Előhozod a szellemedből, amit a Szent Szellem adott neked. Árad ez belőled, a mai naptól, a Jézus nevében! Ámen.

A gyógyító sorok után: Hisszük, hogy mindenki kapott valamit a Szent Szellem prófétálásaiban és az Úr munkáiba betekintést nyertünk.

Álljunk fel: Köszönjük, Uram, mindazokat, akik jelen voltak, megáldjuk őket. A Te védő és oltalmazó kezed legyen felettük, a családok egybejöjjenek, üdvözüljön minden egyes családtag. Akadályok eltűnjenek, gyarapodás jöjjön. Erősen fogsz felkelni az Úrban hatalmasabban és erősebben. Egy nagyobb dicsőséggel fogsz hazatérni, mint amilyennel jöttél, mert az Úr szája szólt. Örvendezzünk ebben a dicsőségben! Ámen.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL