2013.10.11.  

ALAPOK 2.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. október 13.

 

Dicsérjük az Urat, a drága Úr Jézus Krisztusunkat! Méltó, egyedül Ő méltó a dicséretre. Köszönjük Úr Jézus a drága gyógyító kenetet. Minden dicsőséget az Úr Jézusnak adunk! Megtörjük a betegség, az erőtlenség, a rák szellemét, s elátkozzuk a gyökeréig. Megparancsoljuk, hogy kiszáradjanak a testekből ezek a gonosz munkák! Minden szükség betöltessék. Uram megköszönjük Neked, hogy kijelentést kaphassanak ma a jelenlevők, és a lepel elmozduljon azokról Atyám, amit akarod, hogy lássunk, a Jézus nevében. Köszönjük Neked! Ámen.

Sárosi Melinda, a szegedi gyülekezet tagja méhnyak rákból, gyógyíthatatlan betegségből gyógyult meg és tett bizonyságot.

A gyülekezetekből a határokon innen és a határokon túlról is jöttek és látogattak meg minket. Vannak még gyülekezeteink más helyről is. A határokon túlról, nagyon messziről jöttek Desmond McAllain, a felesége Julie, Sarah kislánya és Joshua a fiuk. Köszönjük őket Istennek, hogy eljöttek hozzánk.

32 évvel ezelőtt lehetett, hogy én Ausztráliában pásztoroltam őt. Aztán bibliaiskolába járt, most pedig a bennszülötteket pásztorolja különböző gyülekezetben. Hány ilyen gyülekezeted van? Hány éve pásztorolsz? Több mint tíz éve.

Azért magyarázom ezt részletesebben, mert hozott nekem egy ajándékot, egy festményt. Ausztráliának a bennszülöttjei, akik ott laktak eredetileg is, azokhoz kaptál elhívást Istentől, és a mai napig is három gyülekezet pásztorlását végzed. Három gyülekezetet alapítottál.

Ausztrália kellős közepén van az ő munkája. Ha szeretnél a szomszéd városba eljutni, akkor 1200 km-t kell utaznod. 700 km-en belül utazik, különböző törzsekkel dolgozik együtt, és az üdvösséget hirdeti nekik. Az egyikőjük pedig, egy gyülekezeti vén, küldött a bennszülött gyülekezetből ajándékba egy festményt, ami nagyon nevezetes munka.

Ki fogjuk rakni, hogy mindenki láthassa majd. Nagyon büszkék arra, hogy elfogadtuk tőlük ezt az ajándékot, és minden egyes szimbólum a képen jelent valamit. A vízforrásokat jelölik vele, kenguru vadászatot akar jelképezni, a vadászoknak a szerszámait, a vadászok lábnyomait, a bumerángot, a nyilakat.

A vadászeszközöket, három víz kutat és a köztük levő utakat. A kenguru vadászatot akarja ábrázolni. Az embernek az ülőhelye, ahol leül a nyilakkal és a bumeránggal, a vadászoknak a lábnyomai. A kenguruknak a nyomai, a farok nyomok, ahogy a homokban ugrándoznak. 40 fokos melegek vannak ott Ausztráliában, így a víz nagyon fontos az életben maradásukhoz. Megköszönjük, elfogadjuk az ajándékot a gyülekezeti vénektől, és meg fogjuk becsülni.

Október 23-án, pásztorkonferencián is jelen lesz, mint vendégünk, s 27-én lesznek újra velünk. Ha eljöttök, hiszem, hogy áldott lesz az együttlétünk. Köszönöm szépen.

Nemcsak Dez volt a gyülekezetemben, hanem van egy ikertestvére és egy bátyja, továbbá egy húga, akik szintén bent voltak a szolgálatban. Különböző szolgálati helyeken mindannyian szolgáltak. Én pedig pásztoroltam őket, mindannyiukat. Hosszú utat tesznek meg ilyenkor, tegnap érkeztek.

Abban az időben én magam is sok hibát elkövettem a szolgálatban, és az ember tapasztalatot szerez ezekből. Dez is tanulja a szolgálatot nap mint nap. Most először Izraelbe megyünk együtt, azt követő héten látogat el Dániába, utána megint visszajön közénk.

Három-négy évvel ezelőtt jártam ott Alice Springs-ben, és tartottam egy gyógyító alkalmat, ahova eljöttek a bennszülöttek. Hat órát kellett utazni és 15 percet prédikáltam. Utána, ahogy jöttek, úgy imádkoztam és prédikáltam megint. Miért teszi az ember ezt? Mert ugye az ember ismeri az embereket. A harmadik összejövetelre egy egész busz érkezett. Két-három hónapra utána elmennek talán másfelé a gyerekekkel együtt.

A földek ismét az ő birtokukban vannak, mert az Ausztrál kormány visszaajándékozta az eredeti földjeiket. Természetben élik az életüket, és nagy távolságokat tesznek meg. Aztán visszajönnek két-három hónapra rá újra. Furcsa mentalitás. Találkoztam köztük egy prófétával is. Hozta a kis ülőpokrócát, és miután vége volt az alkalomnak, kiült egy fa alá, hogy az Úrral egy kicsit beszélgessen. Az ő saját világukat élik.

Ugorjunk az igelistánkon a Zsidó levélhez. A gyógyulásról lesz ma szó.

 

Zsidó 13,15.

15. Annakokáért Őáltala vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az Ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.

Nemrégiben mondtuk annak az embernek a bizonyságát, aki meggyógyult rákbetegségből, és sántított is.

Elmondta, hogy amióta meggyógyult, egyfolytában csak hálaadásból áll az élete. Dezzel is tudnék példákat hozni, aki ausztráliai ottlétem során eltörte többször a csuklócsontját, és 30 percen belül összeforrt. Később talán elmondja erről a bizonyságát ő maga. Egy másik alkalommal az ujját törte el, egy megint másik alkalommal motorbalesete volt.

Én nagyon fiatal koromban elhatároztam, hogy nem fogok motorozni, és ezért nem lehettek motoros baleseteim. Egyszer volt egy esésem, utána többet nem ültem motorra. Isten megmentette az életemet egyszer egy motoros akcióban. Hálát adtam akkor és mondtam, hogy többet nem ülök motorra.

Akkor Dez tüdejét érintette az ütés, s életmentő segítségre volt szüksége. Eszméletlen állapotban volt. Isten onnan is kihozta. 12 nap után kijött a kómából.

Tanítjuk tehát, hogy a megvallásoknak milyen fontos helye van az életünkben, és miután imádkoztunk, utána hálaadások jönnek. Tudjuk azt, hogy¨kegyelemből tartattunk meg.

 

Efézus 2,8-9.

8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.

9. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

És a hitcsatornán érkezik hozzánk ez a kegyelem. Ezért a hitünket pontosan használni nagyon fontos dolog, ezt meg kell tanulni.

 

Róma 1,16-17.

16. Mert nem szégyellem a Krisztus Evangéliumát; mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek.

17. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.

A kijelentés szó is található itt a felolvasott versben. Krisztusnak a titkairól beszéltünk a múlt héten. Nem elrejtett többé és nem titok, mert Isten kijelentette nekünk.

Istennek ereje az üdvösségre… A üdvösség szó a „szozó” jelenti például a gyógyulást, a megőrzést, a megóvást. Mindenki számára adatik, aki hisz, és ebben jelentetik ki Isten igazsága, hitből-hitbe.

Mi az, amit tudunk a megigazultságról? Az, hogy Ő tett minket igazzá. Jézus tett minket igazzá. Ezért tudjuk azt, hogy mi Isten igazságává tétettünk, a Krisztus Jézusban. Mert Őt, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazságává tétethessünk Őbenne.

 

2Korinthus 5,21.

 

21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.

Tehát ehhez, hogy ez megtörténhessen velünk, ehhez hinnünk kell. Ma van valami a szívemen. Tudod-e, hogy Isten szereti a bűnösöket? Így igaz. Isten szereti a bűnösöket. Tudom, hogy szereti őket.

De ismerek olyanokat, akik viszont nem szeretik a bűnösöket. Tudjátok, hogy kik ők? A gyülekezetek tagjai. Tudod? De Isten szereti őket. Szereti a bűnösöket. Tudom, hogy szereti. Lehet, hogy néhányatoknak ez ma egy nagy megértés lesz. Mit mond az Írásokban?

 

János 3,16.

16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Vagyis Isten szereti a bűnös világot. Tényleg szereti. Engem is üdvözített 33 éves koromban. Nem voltam olyan kimagaslóan bűnös ember, csak az átlag. Alkoholból eleget fogyasztottam és a cigaretta is ment. Csak átlag voltam.

Keményen dolgoztam, és mellette bűnös életet éltem. Nagyon keményen dolgoztam a megélhetésért. De ezt ti is tudjátok, hogy dolgozni kell. Emlékszem, egyik alkalommal késett a vonat. Mit tettünk addig, amíg a vonat beérkezett? Lementünk a kocsmába, és ott mivel töltöttük az időnket? Iszogattunk. És megint iszogattunk. És iszogattunk.

Mindketten mérnöki beosztásban voltunk a műszakon. Én a második helyen álltam, ő volt az első számú mérnök. Ő nagyon berúgott, úgyhogy nekem kellett vezetni a vonatot utána. Isten azonban innen is kimentett minket.

Egyszerű átlagos bűnös emberi dolgok, de Isten ennek ellenére szeretett bennünket. Ez kijelentésben kell, hogy a keresztényeknek szívére kerüljön, hogy Isten szereti a bűnöst. És én tudom, hogy szereti a bűnöst.

Amikor jöttem az országba, több mint húsz éve, elmentünk a településekre. Még Csehszlovákiában is. Az étterem meg a kocsma az majdnem egy volt a kisebb településeken, és ott ült a falu részeg embere is. De teljesen átitatva alkohollal, tehát józan perce sem volt már régóta. Mindenki tudta, hogy milyen.

Én odaszólítottam magamhoz és végül is befogadta az Urat. Aztán sírt. Járni alig tudott, olyan részeg volt. Egy-két hónapra rá újra arra mentem el, és láttam őt. Képzeljétek el, mit csinált. Biciklin közlekedett, az úton közlekedett. Teljesen felépült.

A korai időkben jártuk a falvakat, és újra és újra ismétlődött, hogy a legrészegebbje újjászületett, befogadta az Urat, beteljesedett a Szent Szellemmel, és aztán meg is gyógyult. És a rákövetkező alkalommal kijöttek a népek megnézni, hogy mi történt vele.

És így az egész település üdvözült, mert látták, hogy micsoda csoda ez az életükben. Úgyhogy én tudom, hogy Isten mennyire szereti a bűnöst. Amit nem értek, hogy a keresztények miért nem szeretik a bűnösöket? A gyülekezetek nem szeretik. Ugye? Inkább fejbe verik azzal, hogy ki mit tett, és kikergetik őket a gyülekezetből.

Isten szereti a bűnösöket. Akiknek sok bocsáttatik meg, azok szeretik nagyon az Urat, írja az Írás. Ugye? Azok az Úr Jézus Krisztusnak a nagy szerelmesei, akiknek sok bocsáttatott meg. Nem érdemelték ki ugyanis. Nem volt saját maguktól eredő igazságuk. Nem voltak cselekedetek, amiket felmutathattak volna. Semmijük nem volt. És mit mond erről? Hogy a hitben gazdagok.

Az, ami előjött itt, szeretném, ha látnád. A teológiai elméleteidben is fog segíteni. A vallásoskodó emberek nem szeretik a bűnösöket. De az Úr szereti őket. Az Úr meg is halt értük. Téged is szeretett. Teérted is meghalt, és a bűneidet eltörölte. A vallásos emberek ezt nem értik meg. Ez az eltörölte, ez jelenti a bűneink eltörlését. Nem a bűneink bocsánata ez, hanem teljes eltörlése.

Amikor az Urat elfogadtad, akkor megbocsáttatott. És amit még nem mondtam eddig, hogy a múlt, a jelen és a jövő bűneire vonatkozik ez, és ezt nehéz megérteni. Hiszen a szent vér megtisztított téged mindezektől. Jézus, amikor meghalt, akkor minden bűn a jövőben volt még, nem? Ha megérti ezt valaki, ha nem, akkor is így van.

Nagyon kevés keresztény tudja, hogy kik vagyunk mi valójában Krisztusban. Újjászületésünk után, az emberek általában ugyanazokat a dolgokat megcselekszik, mint előtte. Azért, mert az embernek át kell változnia. Hiszen mondja az Írás, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújítása által.

Ugye itt nem az imádságot hangsúlyozza, hogy imádság által változzatok el. Az Úrnak a jelenlétében nagyon jó lenni, és dicsőítjük az Úr jelenlétét, nagyon szeretjük. Az Úrnak a jelenlétében nagyon könnyen lehet kijelentéseket venni. Ő megvilágítja azokat, és te megérted.

Dezt elküldtem annak idején a bibliaiskolába. Mondtam, úgysem hallgatna rád senki, 18 éves fiatalra ki fog hallgatni? És így elment bibliaiskolába, és ott elváltozott. Az elméje megújult.

Ma a DVD világában, és az internet világában lehet hallgatni az internetrádiót 24 órában. És ahogy hallgatod az Igét, úgy megújul az elméd, és megújulsz az Igére. És úgy fogsz elváltozni. És Isten tanítókat helyezett el a Gyülekezetben.

 

Jakab 2,5.

5. Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-é ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei legyenek annak az országnak, amelyet azoknak ígért, akik Őt szeretik?

Az emberek általában szegénységben élnek. Egyik fő oka, például, hogy betegek. Vagy éppen nem Isten akaratában, terveiben vannak. Elvész az én népem, mivelhogy tudomány, vagyis ismeret nélkül való.

Ha gazdagok vagyunk hitben, akkor nem leszel szegény túl sokáig. Mert ha követed a Szellemet, akkor gyarapodni fogsz, és bizony fogsz gyarapodni. És követed a Szellemet, és abban a folyamatban lesz egy kijelentett tudáshalmaz a birtokodban.

Isten akarja vezérelni az életünket. Nem a zsidótörvények. Ha a törvényt megtartod, abból nem lesz hited, vagyis az az idejét múlta, elenyészett, elavult. Egy újszövetség, egy jobb szövetség alatt vagyunk.

Mindent elhelyezett a bensőnkben, amire szükségünk lesz. Ezt aktiválni hit által lehet, a hitünk pedig Isten Igéjének a hallásából származik. A kimondott Ige a Rhema. Vannak dolgok, amelyeket kimondok minden egyes alkalommal. Minden nap kimondom azokat: Az én testem szervei tökéletesen működnek! Minden nap kimondom, 30-40-szer is egy nap.

Megiszom a pohár vizet, és akkor ahhoz kapcsolom és kimondom. Mi ez? Ez az, amikor az én saját hangomat hallom, és így könnyebben a szívembe kerül. Ugyanígy veled is, ha a te saját hangodat hallod.

Ha a Bibliámat olvasom, akkor azt hangosan olvasom, de hallgathatod is a Bibliát. Vannak, akik írástudatlanok, akik sem írni, sem olvasni nem tudnak. A mai világban is vannak ilyenek. Ők hallgathatják az Igét, és a hallás által a szellemükbe megy. Adtunk kazettát, tanításokat nekik, hogy táplálkozhassanak.

A zsidók így működnek a mai napon is. Amikor kijöttek a rabszolgaságból, az Egyiptom földjéről, megkapták Istentől a törvényeket, hogy miként kell a templomi szolgálatokat végrehajtani. Honnan tudták? Számítógépet vittek magukkal és onnan olvasták? Nem.

Mindig szájról szájra tanították. És újra és újra hallották az ifjak a vénektől, és így ment a tudás át az atyáktól a fiakra. Hallották azt. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól – írja Józsuéban.

Mi leginkább King James Bibliát használunk. Dez is ezt a változatot használja. Van egy új kiadású Biblia, amelyben egy összefoglaló jelleggel, 14 óra alatt elolvashatod az egész Bibliát. A lényegi részek vannak benne összefoglaló jelleggel. Nem tudom, hogy én képes lennék-e 14 óra alatt elolvasni, de azok a szakértők, akik gondolták, hogy mi az, amit ki kell venni, ők állították össze.

Tehát a szeretet atyafiaknak írja, akik gazdagok a hitben. Tehát nem a teológia doktorait választotta ki az Úr magának erre a fajta tudásra. A zsidók, amikor kijöttek Egyiptom földjéről, akkor ők sem voltak magasan iskolázottak.

Az első csapatnak nagyon sok problémája volt a hitetlenséggel. Neked is itt lesz a legtöbb gondod, a hitetlenséggel. Tanítványok kérdezték Jézustól, hogy mi miért nem tudta kiűzni azt? Mondta Jézus, hogy a hitetlenség miatt. Mert a körülményekre tekintettek, a tünetekre tekintettek, ami a gyermeken látható volt, ahelyett, hogy a Jézus nevének a hatalmában megmaradtak volna.

Sok Igét hoztam ma, de szeretnék ma nagyon egyszerűen szólni hozzátok. Tehát a lényege annak, amit mondok ma, hogy hálákat kell adni az Úrnak. Nem egy valami nagydolog az, amit teszel, az egész életünk folyik róla. A Zsoltárok is csak erről szól szinte.

Amikor hálákat adunk, akkor ugye azt jelezzük, hogy már megvan az nekünk. Ő már úgyis elvégezte. Nekünk meg semmi más dolgunk nincs, mint befogadni azt, és utána megköszönni.

Amikor éppen szembesülsz a fájdalommal, vagy az ellentmondó körülményekkel, a sötétségnek az erejével, a depresszióval, ami épp jelen van. De ez a depresszió ma megtört. Most távozott el tőled.

Az ajkaink gyümölcse a hálaadásokban egy áldozat Istennek. Amikor hálát adunk az Úr nevének. Hallelúja! Tanuljuk azt is, hogy ti az Istentől vagytok fiacskáim, és ezért legyőztétek azokat, mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van. A kapocs, amit a keresztények elvétenek, ez itt van. Ti az Istentől vagytok. Mondjad: ez énrólam szól!

De azt is írja, hogy amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Te az Istentől vagy, és fiacskáknak nevezi őket, tehát még kiskorúak, és már legyőztétek azokat, mert… Miért? Azért, mert a Nagyobb, aki bennetek van, mint aki a világban van. És be tudom bizonyítani neked, hogy a Szentháromság minden tagja bennünk lakik. Jézus legyőzte az ördögöt, a betegséget, az erőtlenséget.

Egy nőszolgálót hallgattam a TV-ben. Gyülekezete van, kilenc olyan ember gyógyult meg a szolgálatában, akik már agyhalottak voltak. Tehát az agyhalált megállapították, bekövetkezett az agyhalál.

Azt hittem, magát Hagint hallom, mert pontosan olyan sorrendbe hozta elő az Igét. Honnan vesszük ezt az erőt? A hit csatornáján vesszük. Két szó van, az erő és a hatalom szó.

 

Apostolok cselekedetei 1,8.

8. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind végső határáig.

Mikor vesszük ezt az erőt? Hogyan kent fel minket Isten? Arra kent fel bennünket Isten, hogy tanúk legyünk. Tanúbizonyság tevők legyünk a világban. Jeruzsálemben, Samariában és a föld végső határáig.

Ha a Szent Szellem eljött rád, akkor ez az erő a tiéd a bizonyságtételre. Elmondom neked, hogyha a Szent Szellemet követed, úgy, ahogy az Igében írva van, akkor van egy szolgálatod. Akkor van szolgálatod.

Mert Istennek az ajándékai, és az Ő elhívása, azok megbánhatatlanok [visszavonhatatlan]. Tehát neked van egy szolgálatod. Nem azért születünk ide a földre meg, hogy egy kis helyet mi is elfoglaljunk belőle.

A nagymamámat vittem valahova éppen, ami nagyon szokatlan esemény, és egy bizonyos földterületen mentünk keresztül. Nem volt jó még arra sem, hogy állatok legeljenek rajta. Volt egy mondása ilyenkor. Azt mondta, hogy ez a földdarabka azért van itt, hogy az egész földet egybetartsa.

Ugyanígy te is itt vagy egy bizonyos célzattal. Az Ő céljaival vagy itt a földön. Ha követed a Szent Szellemet, akkor van egy szolgálatod is. Néha hitre van szükség. Ahogy mondja az Ige, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújítása által. Van dolgunk tehát. Így lehet megvizsgálni azt, hogy mi az Istennek , az elfogadható, vagyis megengedő és a tökéletes akarata.

Amikor a bibliaiskolát jártam, akkor jó helyen voltam. Elfogadható volt Isten számára az is, amikor Ausztráliában jártam. Amikor erre a földre jöttem, akkor kerültem Isten tökéletes akaratába.

Mert a fejlődésnek különböző szintjeit kell bejárnunk mindannyiinknak, a prédikátoroknak is. Miért vagyok én itt? Hogy téged felkészítselek a szolgálat munkáira. Nem feltétlenül az öt hivatal valamelyikére: a pásztor vagy evangélista… Mindegy, mennyire felkentek, a teljes munkát ők sem tudják egymagukban elvégezni. Isten nem így szándékozta.

Deznek magyaráztam, hogy azért lett olyan hatékony a szabadtéri evangelizálásunk, mert sok segítőt viszünk magunkkal, akik tudják a dolgukat. Tudják, hogy miként kell megszólítani az utca emberét, és miként kell őket az Úrhoz vezetni.

Bárki képes erre, ha megtanulja! Isten így is célozta nekünk, hogy mindannyian végezzük ezt a munkát. Az ember, ha kilép bátorsággal és megteszi, akkor olyan dolgokat fog látni, hogy azt fogja mondani a végén, hogy nem is hittem volna, hogy ez ilyen egyszerű. Mert valójában nem te végzed azt a munkát.

Amikor egy muszlin hitűvel beszélek, azt szoktam tőle kérdezni, hogy hiszed-e, hogy Jézus Istennek Fia? És ha azt válaszolja, hogy igen, akkor majdnem hátraesek. És itt a pillanat, hogy újjászülessen. Az Úrhoz vezetem azonnal, abban a pillanatban! Egy pillanatig sem engedem, hogy gondolkodjon tovább, mert készen áll a helyzet az üdvösségére.

Ausztráliából vittem magammal három evangélistát annak idején. Prédikáltak és bizonyságot tettek, de senkit nem vezettek az Úrhoz. Aztán elővettem őket és elkezdtem beszélgetni velük.

Mondtam, hogy ez egyszerű. Amikor előrejöttek az üdvösségért, és nem vezettétek őket az Úrhoz, mondtam, látjátok nem végeztétek helyesen ezt. Aztán nézem a TV-ben ezeket a híres szolgálatokat, ők sem vezetnek senkit az Úrhoz. Nincs róla fogalmuk talán. Ezért van az, hogy a megfelelő utat megtanuljuk.

Először is hinni kell valamiben. Hinni kell abban, hogy Ő él. Mi az, amit Pétertől kérdezett? Pétertől, a halászembertől. Péternek bizonyára ‘sok iskolája’ lehetett, azért küldte őt Jeruzsálembe. Pált pedig, az iskolázott, tanult embert, elküldte a vidéki emberhez, a pogányokhoz.

Kinek mondanak engem az emberek? – kérdezte Jézus. Találgattak, hogy Illésnek, egyet a próféták közül, Jeremiásnak… Igen ám, de ti kinek mondotok engem? –faggatta tovább őket. Te vagy az élő Istennek a Fia! Ugyanaz a helyzet ma is.

A három keresztre feszített közül, mi az, amit az egyik megértett Jézusról. Azt mondta: Uram, emlékez meg rólam! Honnan vette azt, hogy aki a kereszten függ, az az Úr? Azt kijelentésben vette.

Látjátok, hogy ezt csak kijelentés által lehet megszerezni. Ezt mondta Jézus is Péternek, hogy ezt nem a rabbiktól, nem a bibliaiskolában tanultad, nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei Atyám jelentette ki ezt neked. Onnan lehet ezt megszerezni.

Az élő Istennek Fia ma is és Jézus él. Az emberek tudják. És amerre te jársz, bizonyára lesz valaki, akivel találkozol, akit senki más nem tudna az Úrhoz vezetni, mert nincs a környezetében olyan, aki ismerné az Urat, csak te egyedül.

A probléma, amit ma említettem a gyülekezetekről és a pásztorokról… Mi a probléma a pásztorokkal? Nem hiszik azt, hogy jön az Úr! Újra megy Jessenek a műsora a TV-ben. Nagyon felkent a mai napon is, érezni rajta. Miért vitte fel őt az Úr oda?

Azt mondta, hogy mondd el nekik, hogy jövök! Mondd el az én népemnek, hogy jövök. Jesse csak a gondolatában próbált válaszolni, és az Úr már tudta a válaszát. Azt akarta válaszolni, hogy Uram mindenki tudja, hogy jössz. Jézus válaszolta, hogy nem. Nem tudják!

Az én családomban is ugyanígy tudomást sem vesznek róla, hiába mondom nekik. Hosszú generációkra terveznek. Mondom nekik, hogy nem így lesz. Nem tudják. Lehet a világhelyzeteket felbecsülni, hogy hol tartunk – a szakadék szélén állunk!

A jó hír, hogy már nem leszünk itt akkor, amikor ezek történnek. Ez hoz nekünk nagy békességet és mentesülünk a félelmektől. Ez nem az Úrnak a földre való eljövetele lesz, hanem az Ő megjelenése, akkor mi elmegyünk. Tehát a Gyülekezet elragadása ez.

Jegyzeteimet most félretesszük. Azért hozok jegyzeteket, mert ha a Szent Szellem nem vezet másfelé, akkor marad az. Ha az emberek szeretnének valamiről kijelentést, akkor az el is hangzik. Mindegy, hogy mennyit tudunk.

Ha az ember a labdát akarja dobni és senki sem fogadja, akkor az visszajön. Visszapattan minden. Akkor jegyzetek maradnak. Az ember elmondja és az Ige nem tér vissza üresen Istenhez.

 

1János 2,28.

28. És most, fiacskáim, maradjatok Őbenne; hogy amikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az Ő eljövetelekor.

Az Ő jövetelekor [elragadtatáskor], amikor Ő megjelenik. Az nem a második eljövetelét jelöli, amikor a földre jön.

 

1János 3,1-2.

1. Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya.

Emlékeztek, hogy – ti az Istentől vagytok fiacskáim?

 

2. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy amikor Ő megjelenik, hasonlókká leszünk Őhozzá; mert meg fogjuk Őt látni, amint van.

Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. Egy szellemi királyság ez. Jézus ezt a Lukács 17,20-21-ben tanítja, hogy Isten királysága nem szemmel láthatólag jön majd el, hanem az Isten királysága tibennetek van. Mindezt belénk helyezte el, a szívünkbe, az elménkbe. Az én törvényemet helyezem az ő belsőjükbe, az én Szellememet adom beléjük.

Nem a kőtáblákra írom a parancsolatokat, ami halált és kárhoztatást szül, hanem a Szent Szellemtől vagyunk. Isten természete van bennünk. Ő maga akarja vezetni az életünket. Ha mégis visszakanyarodnánk a törvényekhez, akkor kiestünk a kegyelemből. Nem a törvényből nyerünk hitet, hanem Isten Igéjének a hallásából nyerünk hitet.

A gazdag ifjú – amikor a múlt héten erről prédikáltunk – mit mondott az Úrnak, hogy mi hiányzik még, holott megtartom az egész törvényt? Az Úr adott neki egy dolgot, amit megcselekedhetett volna, az Igén. De nem tudta megcselekedni, szomorúan ment el. Mi az, aminek a hiányában volt? Hite nem volt.

Nem volt hite, hogy Isten szaván cselekedjen, nem tudta odaadni mindenét. Ha odaadta volna, az Úr azonnal visszaadja sokszorosát neki, de nem volt hite erre. Ha a Szellemet kezded követni, meg fogja neked mutatni, hogy mikor hova és mit adjál, és azonnal lesz jutalmad érte, ha szellemben cselekedtél.

Ott lesz a jutalmad, ahol hitben cselekedtél, a Szellem vezetésére. Ennek ellenére vannak olyan szolgálatok, akik erőszakkal, szinte fejbe verősdivel veszik ki az adományt a zsebekből. Láttam már nagyon sok mindent így. Az érzelmekre hatnak, s az nem hitből van. Az öt érzékszervet ingerlik.

Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy amikor Ő megjelenik… Megint azt olvassuk, hogy Ő megjelenik. Akkor hasonlókká leszünk Őhozzá. Mást most hasonlóak vagyunk. De itt arról beszél, hogy amikor megkapjuk a megdicsőült testünket is majd.

Ha látod a csordát, hogy egy irányba megy… A testekkel a téves voltát… Ha látod a temetésen, hogy viszik a koporsót… Romániában is láttunk egy autót, ami koporsót szállított.

Érdekes, Európában még nem láttam ilyen módon vinni. Nem látod, hogy az utánfutó húzná a házát, a vagyonát, a birtokait. Semmit nem látsz, még a ruháidat se viszed magaddal. Úgyhogy a jó hírekre térjünk.

 

1Thessalonika 4,13-17.

13. Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.

14. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza a Jézus által azokat, akik elaludtak, Ővele együtt.

Hol vannak azok? Akik előttünk elaludtak, azok fent vannak Jézussal a mennyben. Isten fogja elengedni, hogy Jézus elhozza őket. Mert Jézus az Isten, ugye?

 

15. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak.

Ez az Úrnak a megjelenése. Semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak.

 

16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban;

Azok, akik Krisztusban meghaltak, azok velük jönnek vissza. És mi az, amit felöltenek magukra, a sírból feljövet? A megdicsőült testüket. Tehát először ők öltik magukra a megdicsőült testüket.

 

17. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhőkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.

Tehát ez nem a második eljövetele az Úrnak. Ez az Úr megjelenése a felhőkön, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Azokról van itt az írás, akik Krisztusban aludtak el, vagyis akik újjászülettek Krisztusban. A mennyben és a földön levők, a Krisztusban. S egy napon a családjaink így egybegyűjtetnek. Ennél az eseménynél kapjuk meg a megdicsőült testünket.

A következő fejezetben ír arról, hogy az antikrisztus addig nem tud megjelenni, amíg azok, akik addig az ördögöt visszatartották… Mi vagyunk azok, a Krisztus Teste, akik az Igét használják Isten kenetében, mi tartjuk őt vissza. Ha mi elvétetünk az útból, vagyis ha mi elmentünk. Aki addig visszatartotta az ellenséget, elvétetik az útból, akkor fog tudni megjelenni az antikrisztus és a hamis prófétája.

Ezek a szörnyű történések, amit láttok filmekben, és ijesztgetik vele a világot, hozzánk nem érhetnek, semmi közünk nem lesz ezekhez. Jézus, amikor ezeket tanítja, akkor zsidóknak mondja, és az Úrnak a földre jöveteléről tanítja őket.

A mennyből fog megjelenni, fehér lovon jön, és mi vele együtt jövünk akkor vissza. Keresztények ezt a két eseményt – ami között hét esztendő lesz különben – összekeverik sokszor. Mi most először az Úr megjelenésére várunk.

Négy vérholdat [teljes holdfogyatkozást] hoz az Úr jövőre. 2014-ben és 2015-ben is négy ilyen vérhold lesz. És Smita [hét éves ciklusokban ismétlődő szombatév] esztendő is lesz 2015, és harsonák is fognak zengeni.

Nem hiszem, hogy akkor itt maradnánk, de nem tudjuk a napot és az órát, írja. A Smitának nem tudták a napját és az óráját soha. Két nappal előtte derült csak ki, hogy látták a holdállásból. A zsidóünnepeket így állapították meg, hogy mikor közelednek.

Gordon Lindsay azonban úgy tanította, hogy a Bibliából ki lehet olvasni pontosan az időket, hogy milyen időket élünk. És ez lehetőséget ad nekünk arra, hogy még valamit tegyünk az Úrért, ebben a rövid időben.

A legutóbbi imakörben, Custer tábornok az utolsó harcáról kaptam kijelentést, ami a halálával végződött. Ami kapcsolódott ehhez, a Szellem hoz egy képet, ami valószínűleg azt jelenti, hogy az utolsó lehetőségünk, hogy a hit harcát megharcoljuk.

Az Úr álmomban megjelentette már régebben, hogy már nincs más hátra, mint az evangelizálás. Mit jelent ez? Az Úr rád számít ebben, hogy elvégzed. A gondolataid, hogy nem tudnak az angyalok hozni olyanokat hozzád? Mindig látom az utcán, hogy ez is olyan, ott is van egy. Csak ki kell nyitni a szemünket, mert készen állnak az üdvösségre!

Egy 30 év körüli hölgy lehetett. Láttam, hogy – miközben az alkalmunk folyt egy távolságra tőle –, többször elindult felénk, és megint elment tőlünk. Néztem, hogy valakit oda kell küldenem hozzá. Mikor újjászületett, utána már el tudott menni.

A Mória hegyén a muszlimok ketten – régen volt – fényképeztek, mert ez volt a feladatuk. Miután újjászülettek, többé nem láttam őket ott a hegyen. Nem egyszerre, hanem két különböző alkalommal történt az egyikőjükkel, majd a másikkal, hogy imádkoztunk. Mi történt? Fizikai halál, gondolom.

Az Úr tartotta őket az üdvösségre, amíg keresztényekkel nem találkoztak, akiknek volt elég értelmük ahhoz, hogy az Úrhoz vezessék őket. Azt hiszem, nem kell ahhoz megízlelnünk a pokolnak a voltát, vagy a milyenségét, hogy komolyan vegyük ezt a munkát.

Volt egy pásztor, az Úr megragadta a szellemét és elvitte őt a pokolba. Megmutatta neki. Az egyetemi barátja, akivel együtt járt egyetemre, ott volt lent. Pénteken egy autóbalesetben elvesztette az életét. S akkor, amikor visszakerült, megtudta, hogy tényleg pénteken volt a baleset. Meghalt a barátja és nem vezette az Úrhoz.

A pokol az egy valóságos hely. A menny is valóságos. Mi az örömhír mindebben? Hogy az Úr szereti a bűnösöket. És mindenki mondja, hogy Hallelúja! Ezek után az ember tudja, hogy az Úr képes használni őt. Bennetek van a Szent Szellem? Akkor az erő is bennetek van.

A Gyülekezetet erre teremtette az Úr. Az evangélistáink is kiválóak. Milyen jó lenne az, ha mindenki végezné ezt a munkát. Minden egyházban, minden gyülekezetben bizonyságokat tennének az Úrról és befogadnák a szívükbe. Meglehet, hogy eljön ez az idő, mert az Úr akar használni mindannyiunkat. És ma ezt volt a szívemen, hogy az Úr szereti a bűnösöket.

Mi pedig a Gyülekezet tagjai vagyunk, és kellene, hogy szeressük a bűnösöket. Addig nem tudnak ugyanis elkezdeni átváltozni, amíg újjá nem születnek. Mi történik akkor, amikor új teremtések lesznek? Az örök élet kerül a szellemükbe. És a mennybe kerülnek. Megszerezték az útlevelüket. Az Úr megfizetett érte, és az Úr örül ennek.

Ezért van, hogy az embereknek meg kell vallania, hogy Jézus Isten Fia, hogy meghalt a bűneinkért az Írások szerint, hogy feltámadt a halálból a mi megigazulásunkért. Vagyis nincs bűnprobléma többé, mert Ő bűnné tétetett érettünk. Ő, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk Őbenne.

Álljunk most fel, és tegyük fel a koronát a mai tanításra, és mondjuk el az imát: Köszönjük Uram az Igét. Köszönjük a lehetőséget, hogy ebben az időben, hogy ezen a helyen a földön, az Úr használ minket. Jelentsd ki nekem, mutasd meg nekem, vezess engem, és én így elvégzem, és másokat az Úrhoz vezetek. Egyet vagy sokat, mert felkent vagyok, hogy ezt elvégezzem. Hallelúja!

Ez az igazság. Látnod kell magadat így, hogy ezt végzed ezt a munkát. Nekem is kellett gyakorolni és gyakoroltam is. Amikor először odaléptem valakihez, akkor úgy megcsapott az Úr könyörületessége, hogy nem jött ki szó a számon. Abszolút semmi. Várták, hogy szóljak, és nem jött semmi. Ámen.

Ha többet gyakorlod és magabiztosabb vagy benne, akkor fogod érezni, hogy erre képes vagy. És jönnek majd hozzád azok, akik. Amikor alkalmaink vannak, rájuk nézek, mondom, senki nem fog jönni. Nincs itt semmi nekem. Nincs értelme, hogy itt legyenek. Aztán mégiscsak jönnek.

Az Úr téged is fog használni és megjutalmaz téged. Koronákat ad majd neked, ha az Úrhoz vezetsz valakit. Vagy hozd őket ide be, és itt szülessenek újjá. Ezért koronát nyersz. Örökkévaló koronát.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL