2009.07.14.

A BŐVÖLKÖDÉS ÜZENETE I.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. július 12.

 

Hóseás 4/6 Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való.

Mivelhogy ismeret nélkül való.

Az ismeret hitet teremt bennünk, a hit pedig változásokat hoz az életünkbe. A Bibliánk kijelentett tudást szolgáltat számunkra. 

A mai tanításaink a szegénység szellemével kell, hogy foglalkozzanak. Ezzel fogunk időzni ma – a szükség és a hiány – amivel oly sokszor találkoztatok az életetek során. Isten azt akarja, hogy a gyülekezeteink és a pásztoraink gyarapodóak legyenek és nem lehetséges ez anélkül, hogy maguk a gyülekezet tagjai gyarapodásra ne lépnének.

Ez egy olyan terület – amely Krisztus Testének teljességére jellemző – hogy nem pontosan kezelték ezt és téves tanítások hangzottak el ezzel kapcsolatban.

Én is egy olyan Biblia iskolába jártam, ahol nagyon félve közelítették meg ezt a témakört, az anyagi világ és a pénz területét. Féltettek minket, hogy kibillenünk az egyensúlyból Isten dolgaiban.

Nagy örömmel jelentem be nektek, hogy nem kell félni a növekedéstől, a gazdagságtól, a bőségtől, mert mindezekre Isten feladatokat, célokat tűzött ki, hogy mit kezdjünk vele.

Legnagyobb trükkje az ördögnek az, hogy az elménkben azt gondoltatja velünk, hogy Isten nem akarja azt, hogy mi, az Ő gyermekei gazdagságban és gyarapodásban járjunk.

Példabeszédek 13/22 A jó örökséget hagy unokáinak, a bűnös vagyona pedig eltétetik az igaz számára.

Az ördög még azt is elérte, hogy a pulpitusokról is elhangzik keresztény körökben ez a téves üzenet, hogy Isten gyermekeinek nem illik gazdagságban élni. Tehát nem a rossz akaratú ellenségeinktől halljuk ezt az üzenetet, hanem a gyülekezeten belül halljuk. És ez azért van, mert nem volt erről pontos megértésük.

Az viszont egy folyamat, hogy a mi elmebeli gondolkodásunkat átállítsuk. És valóban megforduljon ebben a gondolkodásmódunk és az Evangéliumot tisztán tudjuk hirdetni!

Az anyagi életünknek nagyon nagy köze van az Evangéliumhoz és annak hirdetéséhez. Istennek az a terve, hogy az Evangélium eljusson a föld lakóihoz. Istennek tehát célkitűzései, feladatai, tervei vannak.

A gyülekezeteinkben egyre nagyobb számban hallom, és örülök neki, hogy az utcai evangelizáció egyre jobban virágzik. És itt az ideje, hogy más gyülekezetek is megtanulják, hogy miként folyik ez a munka és ebben gyarapodóvá váljunk. Megismerjék, hogy miként kell bizonyságot tenni az élő Evangéliumról az utcán is. Mert vannak, akik ebben sikeresen végzik a munkájukat, s meg lehet tőlük tanulni.

Azt hiszem, hogy azoktól a pásztoroktól, akik ezt végzik, meg lehet ezt tanulni és sokkal jobban áll majd az Evangélium helyzete, ha mind a 900 gyülekezet végzi ezt a munkát, együttesen. És Isten királysága is fog így növekedni, a gyülekezeteknek pedig szükségük van ebben segítségre.

Szükség van támogatásra, hogy egy teljes idejű, neves evangélista is eljöjjön és támogassa a munkájukat, ne legyenek korlátozva az anyagi helyzeteikben!

Tehát azok a képességek, amiket Isten szellemi értelemben beléjük helyezett, ezekre szükség van az egész Test épülésére.

A kicsi Gáborba, aki ma bemutatásra került az Úr előtt, Isten elhelyezett, szintén egy ilyen szellemi ajándékot.

Ma ez a tanítás mindannyiunk felett azt szándékozik célozni, hogy a szükség és a hiány szellemét megtörje. Azoknál fog ez megtörténni, akik figyelmeznek.

Minden igehelyet rendelkezésre fogok bocsátani és ígérem, hogy egyensúlyban fogom tartani a mai tanítást. És a kijelentés pedig már azzal együtt jön.

Nem lehet tagadni, hogy a gyarapodás benne van Isten írott Igéjében.

János 3/27 …..Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott néki.

A Biblia bármely területére igaz, hogy szükség van egy téma megvilágosítására és azon keresztül egy megvilágosodásra.

Ha közvetlenül, vagy közvetve nem kapsz arról egy megvilágosodást, akkor azon a területen nem tudsz abban járni. Mindegy hány könyvet olvasol el abban a témakörben, vagy hány emberrel beszéltél ebben a témakörben, vagy hányan imádkoztak érted, vagy hány tanítót hallgatsz meg ebben a témában, hány prédikációt, tanítást hallgatsz meg. Tehetsz akármennyi megvallást ez ügyben, de addig, amíg a menny nem fog közvetlenül szólni a szívedhez abban a témakörben, addig nem fogsz abban járni.

A bővölködés üzenete tehát nem származhat embertől, Istentől kell, hogy származzon   n e k e d. Olyan alapelveket fogok ma felsorolni, amelyekkel te saját magad időzhetsz, foglalkozhatsz! Így olyan megértésre teszel majd szert, hogy bármivel próbálkozik az ellentábor, hogy téged meggyőzzön, hogy ez nem így van, nem lesznek sikeresek ebben.

Tehát azt szeretném, ha mennytől hallanál ma! Láttam, hogy nagy összegű adósságok töröltettek el természetfeletti módon. Példaként elmondhatjuk, hogy Isten az egyházunkat milyen nagy méretű módon gyarapította.

Két nagyméretű épület van az Egyház birtokában, 19 irodahelyiséggel, az összes autója az egyháznak teljes összegben kifizetett, vagyis adósságmentes az Egyház minden területen! Nem csak a szolgálatra vonatkozik ez, hanem személyesen sincs adósságunk. Tudom, miről beszélek, mert 33 éve vagyok ezen az úton, és nagy adakozó vagyok. Mindig úgy adakozom, ahogy a Szellem vezet engem ezen az úton és engedelmeskedem.

Isten azt akarja, hogy te személyesen és a családod áldottak legyetek. Mindezt azért, hogy az emberek megtudják körülötted, hogy Isten jó. És azt akarja, hogy te magad is megtapasztaljad, hogy Isten jóságos.

Ugyanaz az özönvíz, amely elpusztította a világot Noé idejében, Noét és a családját megtartotta. És ugyanaz a felhősereg, amely Izraelt világosságban tartotta, egész Egyiptom számára sötétséget hagyott! Számukra világosság volt, a többiek számára sötétség.

Amit tehát az igazság Szelleme mond nekem, én mindig azzal tartok. Fontos lépések ezek. Az első, amit ide sorolnék, hogy meg kell hallani személyesen Istennek a hangját ebben a témában is! És magadat pozícionálni kell, arra a helyre kell helyezni, hogy képes legyél meghallani a hangját ebben a témakörben is. Olyan pozícióba kell kerülnöd szellemi értelemben, hogy a vallásos tévtanításoktól távol tudd tartani magad. Mert sok hazugság és sok tudatlanság van jelen ezen a területen.

A Bibliai-iskolai éveimtől fogva ismert, tehát egy nagyon régen ismert emberről szólok most, aki ma már igen híres. Nagyon híres volt a zenei világban is. A 33 év során az összes embert végig tanulmányozta, akik a világban sikeresek voltak most, a jelenben és a múltban. Nagyon nagy adakozóvá vált és ötleteket kapott az Úrtól arra, hogy miként lehet a gyarapodás útját járni és mára igen meggazdagodott. Időről időre meghallgatom az ő tanításait, és a bölcsességéből, amit az Úrtól kapott, tudok meríteni.

Megpróbáltam az interneten is keresni az ő szolgálatát, de azt tapasztaltam, hogy ellene fordult nagyon a vélemény. Teljesen kizárták a gyülekezeti körökből. Meglepő volt ez számomra. Végül a személyes nevét kerestem a netten a keresőben, és akkor tudtam bejutni hozzá. Tehát igazi ellenzéki tábora van. Ez mutatja, hogy igazán jó az üzenet, amit birtokol!

Pünkösdista pásztor fiaként nőtt fel és nagyon szegény volt. Nem volt elegendő az élelmezésükre sem a pénzük és így is tizedfizetők voltak. De úgy fizették a tizedet, hogyha nem fizetnéd, akkor majd a maffia jól lecsap rád. Tehát egy ilyen félelemből fizették a tizedet, ez így nem helyes.

Az imában, a meditációban, az igei időzésben el kell mélyednünk, hogy Istennek a gyarapodására rátaláljunk, és abban meggyökerezzünk!

És Isten akkor fog hozzánk szólni a bővölködés kijelentésében. Ezt hívjuk a Rhémának, amikor Isten közvetlenül megeleveníti az Igéjét a szívünkben. Szól hozzánk. Amíg az ember ezt nem kapja meg, nem szerzi meg, addig nem lesz képes igazán áradni az Úr gyarapodásában. El kell kezdenünk alkalmazni az életünkre a Bibliai alapelveket, és az alapján, ami már nekünk kijelentetett, azt meg is kell cselekednünk.

A harmadik pont, amit megemlítenék, hogy mindenki emlékezzék arra, hogy ez egy folyamat!   Nem pedig egy gyors meggazdagodás mások átverésével, hanem Krisztus élete, ami működik rajtunk keresztül. Ez olyan gyarapodás, amelynek Istentől céljai vannak, Istentől való tervek betöltésére szolgál. Olyan tervek ezek, amikor Isten terveit, akaratát kell az embernek első helyre helyeznie. Olyan folyamat, amikor vetünk és aratunk. Adunk és azután kapunk.

Folyamata annak is, hogy azon a szinten, ahol épp állunk, pénzbeni teszteken megyünk keresztül. Biztosíthatlak a felől, hogy ott, ahol állsz, azon a szinten meg leszel próbálva, mielőtt felléphetsz a következő szintre! A pénz tesztje, próbája pedig nem arról szól, hogy a pénz hozzád jön! Hanem az, hogy te miként veszel hatalmat a pénz felett. És az a pénz, ami Istentől hozzád jött, azzal Isten tervének megfelelően miként rendelkezel, hogyan adod tovább!

Bármilyen szinten vagyunk az anyagi gyarapodásunk során, ezeken a pénz-teszteken sikeresen tovább kell lépnünk ahhoz, hogy felléphessünk a következő szintre. Nem kell angolul, vagy oroszul beszélni ahhoz, hogy megnézd, hogy a műholdas adásokban hány keresztény adót találsz, amely 24 órás adásban sugározza a keresztény tanításokat. Legalább 20-30-at találsz.

A legtöbbjüket ismerem személyesen, mert az életem során néztem a tanításaikat. Biztosíthatlak afelől, hogy az összes nagy szolgáló, aki fent van, hatalmas adakozó. Adakoztak autókat pl. amik már el is koptak. Ezek a pénz tesztek, próbák azt a célt szolgálják, hogy minősítsenek arra, hogy a következő szintre felléphess. Mert amikor Isten elenged végre az egyik szintről a következő szintre, akkor nem akarja, hogy abból bármi hozzád ragadjon! Mert ami hozzád tapadna, az megszennyez téged!

Ha a kicsin hű vagy, tanítja az Írás, akkor tesz téged az Úr úrrá a sok felett. És biztosítani foglak afelől – elmagyarázom – hogy ez még ide erre a földi életünkre vonatkozik. A pénz, az egy fegyver, amely oltalmat, védelmet jelent az Evangéliumnak. Ebben a világban semmit nem tudunk tenni a pénz nélkül, nem tudod kiimádkozni, vagy kinevetni magad az adóságaidból. Mert eljön az idő, amikor kell, hogy legyen kézzelfogható pénzed, hogy kifizethesd a számláidat. És ha nagyon feszélyeztetve érzed magad ebben a témakörben, akkor csak maradj velünk tovább, hogy fellazulj!

János 15/3-ban mondja az Írás, hogy az Ige fog minket megtisztítani, és ez sorról sorra, alapelvről alapelvre fog most megtörténni velünk.

A felől is biztosíthatlak, hogy ha felvillan a fejedben, hogy ennek, vagy annak adjál pénzt, vagy valami mást, akkor az biztos, hogy nem az ördögtől van. Amikor még bűnös voltam, az ördög gyermeke voltam, az ördög soha nem mutatta, hogy ennek, vagy annak adjak ezt vagy azt.

Isten ígéreteit tehát nem lehet érvényteleníteni, ha azt hitben megcselekedjük. Teljes meggyőződés kell, hogy legyen a szívedben arról, hogy Isten anyagi rendszere működik.

Természetfeletti növekedésről beszélünk most, és nem arról a növekedésről, amit a túlóráiddal nagy keservesen szereztél. És nem arról beszélünk, amikor a férj és a feleség még két plusz munkahelyet vállal, hanem arról a természetfeletti királyságról beszélünk, amit a Szent Szellem elold nekünk Isten királyságában. Arról, amit Jézus ígér nekünk.

Vagyis arról beszélek, amikor te a saját hangoddal, hiteddel ki mered jelenteni, hogy: – Soha többet nem megyek tönkre anyagilag! Tehát felül kell emelkedni azon a látásmódon, amikor úgy látjuk magunkat, hogy fizetéstől fizetésig, vagy nyugdíjtól nyugdíjig élünk. Nagyon jó, ha a nyugdíjasok végig gondolják ezt!

Tehát próbáljuk azt pl. az oktatásügytől elvárni, hogy megadja nekünk, amit csak Isten Igéje képes odaadni nekünk. Egy rendszerben élünk és egy másik rendszert próbálunk működtetni.

Ezek a jó állások és jól fizető munkahelyek egy célt szolgálnak, hogy magot adnak nekünk, hogy Isten királyságába tudjunk vetni. Hallottam pl. természetfeletti előléptetésekről, ami történt veletek, kiemelt munkakörbe kerültek sokan közületek. Ezt is végzik az imáink.

Néha nehéz ezt bizonyság formájában előhoznunk, de el kell mondanunk. Ilyenkor van, akinek irigység, vagy féltékenység, vagy keserűség támad a szívén, hogy miért nem ővele történt ez.

A Példabeszédek 10/22 mondja számunkra, hogy – Az Úrnak áldása, az gazdagít meg.

Nekünk pedig szükségünk van az áldásra, az kell, hogy uralja az életünket. Visszakanyarodunk oda, hogy hogyan kell magunkat olyan helyzetbe hozni, hogy Istentől képesek legyünk hallani. Figyelmeztetlek, hogy sok hang van a gyülekezeten belül is. Nem a gyülekezeten kívüli hangokról beszélek. Egyáltalán semmi fogalmuk nincs a gazdagságról. Tehát nincsenek tisztában a gazdagság igei üzenetével. És amikor erről beszélnek, az egészet csak zűrzavarossá teszik. Nincs erre semmilyen fajta kenetük.

János 10/1-3 Bizony, bizony mondom néktek: Aki nem az ajtón megy be, a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtónálló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket.

A juhok meghallják annak szavát. Ez az a terület, ahol az ördög túlórában dolgozik. Pásztoroknak, evangélistáknak Isten ad látásokat a költségvetésükre, melyek szélesebbek, mint az elég lenne.

Másrészt vannak olyan jó helyzetben lévő üzletemberek, akiknek meg kell hallaniuk Istentől, hogy adni kell nekik arra, hogy az ember eljuthasson a szellemi növekedés és bővölködés dimenzióiba.  És az nem lehetséges más ajtón, csak azon, amit Jézus nyit ki és a Szent Szellem által mész át rajta. Kijelentést és betekintést kapsz a Szent Szellem által. Ezenkívül az ajtónak nyitva kell lenni, akkor tudsz készen állni arra, hogy átlépsz azon az ajtón. Azt hiszem, ezzel lehet összegezni az életemet: amikor az ajtó megnyílt, én ott beléptem.

Megtaláljuk azokat az ajtókat is, amelyek bezáródnak. Isten tehát tervezi azt, hogy azokat az erőket, amelyek téged visszatartanak, azokat leveszi rólad és szabadságot ad neked, hogy tudj menni. Szabadságot arra, hogy tudj a Szent Szellemmel szárnyalni. És ne tagadd meg azt a jogát a Szent Szellemnek, hogy Ő akar téged helyezni, akar téged vinni, és mivé akar téged tenni. Tehát legyél nyitott számára.

A Szent Szellem szeretne, hogy ki tud kitörni ebből a természetes fizikai síkból, amiben élsz. Anyagi területekről beszélek most. Szabaddá tenni téged ettől az anyagi kötés rendszertől, hogy be tudd tölteni az elhívásodat. Anyagi stressz helyzetek nélkül tudj előre menni. Minden makacssági tényezőt benned el kell mozdítani, és magadat át kell adni teljes megadással a Szent Szellemnek, hogy tudja Isten rajtad keresztül tenni azt, amit Ő akar.

/3-4/   Ennek az ajtónálló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.

A juhok azért tudják követni, mert ismerik az Ő hangját. A bővölködésben is, a dicséretben is, mint a közbenjárásban is ismerjük az Ő hangját. És a növekedés területén is ismerni kell az Ő hangját. Ez pedig egy folyamat és felépül szintről szintre, és ott kezdődik, ahol vagy. Istennek megvan a hangja, a szava a gazdagságunkkal kapcsolatban is.

/5/ Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját.

Máskülönben nem érünk el oda, ahová szeretnénk, ha az idegen hangját halljuk. Az idegennek meg van az üzenete, amit szeretne és próbál is beszélni róla, hogy arra figyelj. De ők soha nem tapasztalták meg, hogy miről beszélnek, ők idegenek ebben a témakörben. Ismerek ilyen szolgálatokat. Vannak olyan szolgálatok, akik kimondottan támadják a gyarapodás üzenetét és az ilyen szolgálatok pedig szinte vonzzák a hiányt és a szükséget! Aki támadja a gazdagodás üzenetét, az vonzza magához a szükséget és a hiányt.

Én sem hirdethetném ezt az üzenetet, ha anyagilag tönkre mentem volna. Ezen a földön az elhívásunk csak a saját részünk megcselekedéséről szól. Ennél többet nem kér tőlünk az Úr. Csak amit kér, hogy megtegyünk, azt végezzük el!

Ha a kevesen hűek voltunk! A pásztoroknak a szolgálatukat a látásuk szerint kellene vezérelniük, mert egy korlátok, szigorítások nélküli Istenünk van. Isten elvárásai mindig a túlcsorduló szinten vannak. A „több mint az elegendő” az Ő extra bővölködése.

Ha az Úr megmutatja, hogy valamit tennem kell, akkor ahhoz mindig megjön az Ő ellátási forrása is. És Isten vár arra, hogy ti ebben az igazságba besoroljátok magatokat. Ha találkozol az idegen hangjával, aki azt mondja neked, hogy a félre tett gazdagság nem a te számodra van, akkor szaladj el tőle, mert ők ellent mondanak Isten Igéjével.

Figyelj most ezekre az Írásokra! A Zsoltár 115/14 Igéje mondja, hogy az Úr egyre inkább növeszt benneteket. Ő a bővölködésre visz benneteket, titeket és a ti fiaitokat. Gyarapít benneteket!

Zsoltár 115/14 GYARAPÍTSON titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat.

Zsoltár 112/3 Gazdagság és BŐSÉG lesz annak házában, s megigazultsága mindvégig megmarad.

Ezt mondja az igazakról az Írás.

III. János 2 Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy GYARAPODHASSÁL és jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik.

Filippi 4/19 Az én Istenem pedig be fogja TÖLTENI minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

Ezeket egytől egyig mind az Úr mondta.

I. János 4/4 Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert NAGYOBB Ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.

János 10/10 A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen és BŐVÖLKÖDJENEK.

Ez a bővölködés  túlcsordultigot jelent. Ez a Bibliának a vízválasztója. E világ istene nem a mi Istenünk. A mi Istenünk a gyülekezet Istene, a menny Istene. E világ istene pedig az ördög. De kijelenti az Ige, hogy legyőztük azokat, mert Jézus már legyőzte számunkra az ördögöt. És a Szent Szellem, aki bennünk van, nagyobb, mint aki a világban van.

V. Mózes 8/18 Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert Ő az, aki ERŐT ÁD néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az Ő szövetségét, amely felől megesküdött a te atyáidnak, miképpen e mai napon van.

Zsoltárok 35/27 Vigadjanak és örüljenek akik kívánják az én igazságomat, hadd mondják mindenkor: Magasztaltassék az Úr, aki gyönyörködik az Ő szolgájának GYARAPODÁSÁBAN.

Ezt mind az Úr mondta. Az egyik Ige jön a másik után, és mondja az Írás, hogy két vagy három tanúvallomással erősíttessék meg minden szó, minden igazság. Visszakanyarodván a…

János 10/27 Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem.

Tehát Jézus vallja, hogy ők ismernek engem, és követnek engem. Meg fogom neked mutatni az Igéből, hogy ez az anyagi ajtó számodra nyitva áll. Most van szükséged rá, hogy nyitva álljon. Készen állunk-e erre mindannyian?

Jelenések 3/6 Akinek van füle hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek.

Valamennyi gyülekezetnek szól itt az Úr. Tehát a pásztoroknak nem szabadna harcolniuk a gyarapodás ellen. Ha üzletember van a gyülekezetedben, akkor szabadon kellene őt engednek, hogy szárnyaljon és nem visszafognod. Legyen füle a hallásra az illetőnek, hogy mit mond neki az Úr a nyitott ajtók dolgában.

/7-8/ A filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat, ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat.

Ember be nem zárhat! Senki! Tehát látod-e ezt az igazságot?

Mondjuk együtt: – Van egy nyitott ajtóm az anyagi életemre, az életem hátralévő részére! Ámen!

Ne próbáld azt kiokoskodni, hogy miként van, mert az, hogy miként, az az Úré! És a pásztor ne beszéljen többé arról, hogy milyen kicsi az ő települése, hogy mennyire szűkölködnek ott anyagilag. Magyarország északi részén volt sok évvel ezelőtt, az Ukrán határtól 30 km-re. Magyarország összes települését választhatták volna, mégis úgy döntöttek a beruházók, hogy egy húsfeldolgozót hoznak ott létre. Látjuk-e az egybeesést az imáinkkal? Isten akarja a gyülekezeteket prosperáltatni mindenfelé. Isten ebben a pozícióban akarja látni a gyülekezeteit, hogy ők legyenek a helyzetek felett, ők uralkodjanak.

Zsoltár 37/4 Gyönyörködjél az Úrban, és Ő megadja néked szíved kívánságait.

Az Ige világosságot kell, hogy hozzon nekünk. - A Te Igéd megnyilatkozása világosságot és megértést ad az együgyűnek, észrevételt.

Lukács 16/19-20 Volt pedig egy gazdag ember és öltözik vala bíborba és patyolatba mindennap dúsan vigadozván. És volt egy Lázár nevű koldus, aki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele.

A koldus jelképezi a gyülekezetet, a gazdag pedig a bűnös világot. A Biblia úgy írja, hogy …

/21/   És kíván megelégedni a morzsalékkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról.

Te is csak morzsákra vágysz a Mester asztaláról? Ha morzsákra vágysz, akkor morzsákat fogsz kapni. Ne hagyd, hogy a világ rendszere kibeszéljen téged a jogaidból, hogy azt mondja, hogy neked elég a szellemi rész és azzal elégedj meg. Igazából nem vagy nagyon szellemi akkor, ha nem látod a Bibliából a gazdagság vonalát, ahogy azt tanítja.

A II. Korinthus 8-ból tanítja az Írás …

II. Korinthus 8/7 Azért miképpen mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben és minden buzgóságban és a hozzánk való szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek.

Vagyis erről a kegyelemről beszél, ami az adakozást illeti, a magvetés és aratás kegyelmét, hogy abban felemelkedhessünk.

Ábrahám, Izsák, Jákob példáját ha nézzük, mindannyian gazdagok voltak. Nem fogod elveszíteni a kenetedet azáltal, hogy gazdag vagy. Valószínűleg növekedni fog a kenet. Benny Hinnt sem befolyásolta rossz irányba, hogy meggazdagodott.

Igenis van egy nyitott ajtó, és bizonyos betekintéseket kell ott kapnod. Betekintéseket abba, hogy mi az, amit te, és csakis te fogsz tenni. Ahhoz, hogy azon az ajtón keresztül tudj menni, ahhoz betekintést kell kapnod. Isten felől egy biztos, hogy az elején az egész képet nem fogja megmutatni, mert akkor nem hitből mennél az úton. De bizonyos dolgokban fog hozzád szólni, amit meg kell, hogy tegyél, és amikor azt megteszed, akkor fog Isten megnyilvánulni. Ez az Ő működési módja. Egész életemben így működött velem Isten.

Lukács 5/5 És felelvén Simon mondá néki: Mester jóllehet az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, mindazáltal a Te parancsolatodra kivetem a hálót.

Mindaddig semmi nem történt.

/6/ És ezt megtévén, halaknak nagy sokaságát kerítek be, szakadoz vala pedig az ő hálójuk.

Amikor ezt megtették, akkor halak sokaságát fogták. Mindig van sok beszéd, de igazán cselekedni is kell.

Amikor Ábrahám elindult, nem tudta hová megy, de Istentől hallott, hogy menjen abba az irányba. És azt a szót, amit Isten szólt, követte és belépett arra helyre. Csak azért jutott el oda, mert Istenben bízott, mint ahogy te is bízol Istenben, a tested gyógyulása dolgában. Tudnod kell, hogy Isten akarata az, hogy meggyógyítsa az anyagi életedet is. Ez Isten Igéje, ez az igazság.

Neked vissza kell menni arra a helyre, ahol tudsz nevetni az ördögön. Miért olyan fontos ez? Mert amikor nevetni tudsz az ördögön, akkor nem vagy félelemben. A lábad alatt van az ördög. Nagy mulatság az, hogy az ördögöt kinevethetjük! És közben nagy hallelúját mondunk az Úrnak! Nagyon gyűlöli az ördög azt, amikor világosságot kapsz.

V. Mózes 28/1-2 Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára és megtartod és teljesíted minden Ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked, akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened. És reád szállanak mindez áldások és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára.

Feltételt találunk itt az áldásokhoz. - Ha hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára. A növekedés ott van, az áldások ott vannak, a gazdagság ott van! De egy olyan elszántsággal, szándékkal kell hallgatni az Urat, hogy azt meg is cselekedjük. Ámen! Még megnézünk további Igéket, meg kell győződnünk arról, hogy hallanunk kell.

II. Timótheus 1/9 Aki megtartott minket és hívott szent hívással nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az Ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte.

Ez nagyon régen volt, mióta világ lett volna, akkor elrendezte, eltervezte az egészet. Nekünk csak az a dolgunk, hogy megtaláljuk azokat.

Efézus 1/10-11 Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek a földön vannak. Őbenne, akiben vettük is az örökséget, amelyre előre elrendelt minket az Isten a saját végzése szerint, aki mindent a saját akaratának tanácsából cselekszik.

Az Ő akaratának tanácsából cselekszik meg mindent. Az Úr tanácsával szemben semmilyen más tanács nem áll meg. Vagyis az Úr fog neked útmutatást adni, neked pedig egy olyan elszántsággal kell azt meghallani, hogy meg is cselekszed. Az Úr azt akarja, hogy rajtad ezek az áldások megteljesedjenek. Hogy hatalmukba kerítsenek. Gazdagságról, bőségről, gyarapodásról beszél. Isten arról beszél, hogy ennek a gazdagságnak megvan a fizikai megnyilvánulása. A pénz!

Ha csak a Szent Szellem rá nem lehel egy Igére, abból nem fogsz megértést kapni. Isten képes hozzád a verseken keresztül szólni. Tíz különböző személy ma itt ugyanabból az igeversből kaphat megértést és megint egy személy ugyanabból egy más megértést kaphat. Tehát ahogy a Szent Szellem rálehel, valami mást mondhat az neked.

Mert a János 10/10 szerint, ahol tanuljuk, hogy „a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek”, ez a bővölködés túlcsordulást jelent. Ez az Úr természete. Az Ő szájából jött ez ki.

Nem lehetséges bővölködő életet élni pénz nélkül. Sokan beszélnek így, de Jézus nem ezt mondta. Egy teljesevangéliumi gyülekezet alkalma után odajött a szolgálóhoz egy nagytermetű ember és azt mondta neki, hogy – én esküt tettem a szegénységre, hogy én abban élek. Erre az odakapott a fejéhez, hogy – én Istenem, ezt a nagy csecsemőt egész életében valakinek táplálni, etetni és gondozni szükséges.

Az V. Mózes 8/18-ban olvastuk, hogy az Úr ad erőt a gazdagság megszerzésére. Az Úr miért adna erőt a gazdagság megszerzésére, ha azt akarná, hogy szegények legyünk. Most nem arról beszélek, aki megszállottja az anyagiaknak, hanem azokról, akiknél a fontossági sorrend a helyén van.

A Máté 6/33-ban tanít minket az Ige, hogy – „keressétek először Isten országát és az Ő igazságát, és mindezek megadatnak néktek”. Arról beszélek most, aki így állította a sorrendet. Isten királyságát helyezem első helyre, de attól még szeretem a jó ruhákat. Isten nem tud téged úgy használni, ahogy szeretne, ha nem fedezed fel, hogy Ő meg akar téged áldani.

Ez tehát nem egy hamis tanítás, hanem az igazság, színtiszta üzenet az Evangéliumból. Nem arról beszélek, hogy miként ragadjuk meg a pénzt. Nem engedjük, hogy ez a gyülekezeti mozdulás, amit Isten számunkra elrendelt, ez elhaljon! Mert az emberek mindent szeretnek a varázslás irányába elmozdítani, mint ahogy az Apostolok Cselekedeteiben a 8. fejezetben is olvastuk Simonról. Az emberek a különböző trükkjeikkel jönnek elő, de amikor az igazi Szellem megérkezett és a valós igazság a színre jött, akkor szétzúzta azt a megtévesztést, ami a varázslásban volt.  BÉKEVÁR FŐOLDAL