2009.09.02.

A HITRŐL

Imakör 2009. augusztus 29.
Jegyzet Jim Sanders tanításából

 

Egy kicsit fogok most tanítani a hitről. Mást akartam, de most megváltozott. A mennyei Mindenhatóról szól a következő Ige:

Zsoltár 103/3 Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.

A Máté 28/9-ben pedig köszönti őket az Úr Jézus, hogy Legyetek üdvözölve!

A királyt köszöntik ilyen tisztelettel, hogy – Üdvözlégy! Ezt mondja ma az Úr mindannyiótoknak, hogy – Üdvözöl benneteket! A királyság okán a tisztelet jele. Pontosabban mi is a királyság része vagyunk, a királyi család része, mert királyok és papok vagyunk a mi Istenünknek, írja ezt a Jelenések könyvében.

Az emberek nem veszik ezt olyan komolyan, nem válik a szívük izgatottá tőle. Minden bennünk van, belénk lett úgymond programozva. A bőség belénk lett programozva, és bennünk is volt. 

Mózes V. 2/3-ban mondja Isten nekik, hogy túl sokat időztetek már e hegy körül ideje, hogy menjetek tovább!

Krónikák II. 20/20-ban mondja azt az Ige, hogy higgyetek a prófétáknak.

A Prédikátorok 11-ben pedig azt írja az Ige, hogy aki a szelet nézi, az nem fog egyhamar vetni. Itt az idő a próféciákra. Nézzük meg mi lesz azzal, aki a szélre tekint, megnézzük a…

Prédikátorok 11/1-6 Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt. Adj részt hétnek vagy nyolcnak is, mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre. Mikor a sűrű fellegek megtelnek, esőt adnak a földre, és ha leesik a fa délre, vagy északra, amely helyre leesik a fa, ott marad. Aki a szelet nézi, nem vet az, és aki sűrű fellegre néz, nem arat. Miképpen, hogy nem tudod melyik a szellem útja, és miképpen vannak a csontok a terhes asszony méhében, azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik. Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentesd kezedet, mert nem tudod melyik jobb, ez-é, vagy amaz, vagy mind a kettő jó lesz egyaránt.

Mi nagyon sok magot vetettünk a nyáron. Néha azt mondom, hogy elköltöttük azt a pénzt, de inkább úgy mondom, hogy elvetettük azokat a magokat. Ebből bizony elő kell jönni a gyarapodásunknak, és a sokasodásunknak és a tiéteknek is. És ezért jöttünk ma össze, hogy megtörjük ezeket a visszatartó erőket és mindenben a növekedés útjára lépjetek.

Sokatoknak az imakérései a problémáitokról szólnak, legtöbbször a válaszokról kellene, hogy szóljanak ezek. Mi a válasz arra. Elhatároztam, hogy arról fogok tanítani nektek az eljövendő esztendőben, hogy hogyan miként gyarapodjunk, itt az idő, hogy kitörjünk.

Zakariás 8/9 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Erősödjenek meg kezeitek, akik hallottátok e napokban e beszédeket a próféták szájából, akik szóltak, mikor megvetteték a Seregek Ura házának alapja, hogy megépíttessék a templom.

És a 12-es vers érvényes mindazokra a magokra, amiket eddig elvetettetek:

/12/ Mert a vetés békességes lészen, a szőlőtő megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, az egek is megadják harmatjukat és örökössé teszem mindezeken e nép maradékát.

Tudjátok mi a maradék? - Istennek mindig van egy úgynevezett maradék csapata, aki felnövekszik hitben, megmarad hitben, megismeri hatalmát és egybetartja a földet a hit által. Aki megismeri a hitet, és azt működteti. Mint pl. Smith Wigglesworth a múlt század elején. Ezeket a gyarapodásokat Isten azok számára tartogatja, akik ismerik az Ő törvényét és imádkoznak is azért, hogy ez megvalósuljon! És örökössé teszi mindezek felett az Úr az Ő népe maradékát.

Korinthus I. 3/21 Azért senki se dicsekedjék emberekkel, ugyanis minden a tiétek.

Mert viszálykodás volt köztük akkor is.

/22/ Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők minden a tiétek.

/23/ Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené.

Gondoljunk csak bele abba, hogy minden a miénk! Felfedeztük-e már azt valaha, hogy a gondolataink alapot képeznek. Lényegi alap az életünkbe - valóság. És nagy csapdája az ördögnek, hogy oda miket akar behelyezni: az orvos jelentéseit, a kétségeket, a rosszabb dolgokat, a világ dolgait.

Zsidó 11-ből tudjuk - készen állunk arra, hogy Isten megjelentse, megmutassa az áldásait. A hitemet használom, és azt mondom nektek, hogy extra dolgokat is teszünk, vagyis a fölött! Extra, mint pl. augusztus 8., nem volt betervezve, vagy a gyermekek balatoni nyaraltatása. És mégis az anyagi szintünket tekintve, ugyanúgy megadatik és semmi másra nincs kihatással. A 70-es számú, a 76-os számú épület minden gázszámlája, minden villanyszámlája ki van fizetve. Tehát az egyik dolog, amit teszünk, nem húzza le a másik költségvetését.

Itt valamit megtanulhatsz: ez hit által működik!! És itt nagyon fontos a hitünknek a   m e g v a l l á s a. Mert a pénz bejön az extra dolgokra is. Nagyon fontos volt pl. a gyermekeink számára ez az együttlét, mert ez az ő útjuk arra, hogy az ő hitük fel tudjon épülni.

Lehet, hogy a szülők számára már túl késő, hogy a hitet kiépítsék, mert nagyon sok mindennel szembesülnek. Hetvenöten voltak gyermekek, akik teljes összeggel voltak befizetve az Egyház részéről. Ezenkívül sokan fél összeggel. Ez összesen 1 millió 200 ezer forint volt. Ezenkívül az augusztus 8-i programunknak az össz. beruházása 1,5 millió forint volt. És akkor még ott volt a fiataloknak az 1-2 napos összejövetele, előtte is és utána is.

És a 70-es épületben a felújítási, építési munkálatok is szépen haladnak előre, azért mert kimondjuk hit által. Kigondoljuk és azt is gondoljuk folyamatosan! Nem azon gondolkodunk, hogy miként fogjuk kifizetni ezeket a számlákat. Az ördög azt mondja, hogy félre kellene tenni ezt a pénzt a téli gázszámlára. De látjátok, hogy azt mondják, hogy a gáznak is lejjebb megy majd az ára.

A most-hit egy valóságot jelent. Vagyis a most-hit az a cucc, ami kell. A nem látott dolgokról való meggyőződés, vagyis bizonyíték. A nem látott dolgokról való kép, ami benned van. A kép nagyon szorosan kapcsolódik a te gondolataidhoz, a te képzeletedhez, hogy te hogyan képzeled el!

Azoknak a dolgoknak, amiket magunknak elképzelünk, a most hit jelenti, a valóságát, hogy most hitben vagy, mert belül megvan a kép róla, ugyan még nem látjuk azt. Én mindig is olyan voltam, hogy a képzeletvilágomban éltem.

Utolsó években nagy bajba kerültem az Úrnál ezért és megtanultam a leckémet. Mert azt írja az Ige, hogy minden gondolatot engedelmesség alá kell vetni. Mert a gondolataink lényegi alapot, valóságot képeznek. Figyelj most nagyon: - a gondolataidat neked is le kell uralnod. Mert amint az ember gondolkodik magában, olyan is valójában. Mindegy mi az, amin gondolkodsz, amin folytonosan gondolkodsz, oda fogsz eljutni, azzá leszel! Ha jó dolog az, ha rossz.

Így működik a helyzeteddel kapcsolatban. Meg lehet ezt változtatni. Az imádság során is mindig látunk valamit, amit az imádság megváltoztat, és a megvallásaink. A képzeleterőnk tehát erőteljesebb ilyen szempontból, mint az akaratunk. Ezért minden gondolatot Krisztusnak kell alávetni engedelmességben!

Magunkról olyan képeket kell látnunk, hogy gyarapodók vagyunk, gazdagok vagyunk, olyan kép kell, legyen magunkról, hogy minden adóságtól mentesek vagyunk, és olyan képnek kell lenni magunkról, hogy Isten minden ígérete valósággá vált az életünkben. Mert a mi gondolataink valóságot hoznak.

Az Úr is mondta, hogy ha a képzeletünket, a gondolatainkat egy irányba vesszük, egy dologra koncentrálunk, akkor mindenre képesek vagyunk. Semmi nem tart minket vissza attól, hogy azt véghez ne vigyük, kivéve Istent, ha nem tetszik neki, Ő bármit képes leállítani. De Isten nem fogja leállítani annak a folyamatát, hogy te gyarapodj.

Ezért a fejünkből ki kell verni minden vallásos gondolatot. A képzeletünket pedig rá kell irányítani az álmainkra, a vágyainkra. Azokra a vágyainkra, amelyek az Atyától jönnek. Mert az Atya teremtette ezeket a dolgokat a számodra, hogy ezekre vágyakozzál. Ha valakinek az a vágya, hogy Mercedes autót vezessen, senkit nem fog megbotránkoztatni. Engem semmiképpen sem. De azt akarjuk, hogy mindenki gyarapodjon. Az én életem remélem, bizonyítja azt, hogy ez megcselekedhető.

Ami itt jelen van hitben és imádságban majd, az több mint elegendő, hogy dolgokat megváltoztassunk, mert ami itt jelen van, ez egy óriási dolog. Tehát olyanokra kell, hogy alapozzuk az imáinkat, akik nem félelemben vannak, hanem  h i t b e n! Számomra nagyon meglepő az, hogy hányan esnek ki az útszélre. Most nem annak van az ideje, hogy valaki kimaradjon, mert óriási kijelentések jönnek most Krisztus Testéhez. És ezért magunkat meg kell ragadni, hogy ebben részt vegyünk.

Tudjuk tehát, hogy a gondolatok alapot képeznek az életünkben. A szavak is alapot, valóságot képeznek. Mert ha valaki azt mondja ennek a hegynek, hogy kelj fel és ugorjál a tengerbe, és ha szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Ha valaki elveti ezt a hitét, mint egy magot, miközben kimondja, mert - azt mondja! Azt ki kell mondani. Ma te áldott vagy! Tehát először a valóságának meg kell lenni a szívedben, míg azt valóságba nem látod az életedben.

Ha várod ezt a megnyilvánulást, ezt a manifesztációt anélkül, hogy lényegi valóság lenne a szívedben, akkor kerülsz bajba. Mert akkor nem fognak előjönni ezek a megnyilvánulások, mert a most-hit az a reménylett dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A most-hit, ami most a szívedben van!

Ha szeretnéd a dolgokat valóságban meglátni és nincs meg ez a lényegi rész a szívedben, akkor bajba kerülsz. Miről beszélsz, amikor erről a valóságról, erről az alapról beszélsz? Először ezt a lényegi alapot kell megérteni, ez szellemi alap, mielőtt a dolgok megnyilvánulását látnád. Mert ez az alap, amire épül az egész, meg kell, hogy előzze a manifesztációt, a megjelenést.

A szellemi alap az soha ki nem fogy, soha nem üresedik ki, ami megelőzi a megnyilvánulást. Valaki úgy gondolja, hogy ez, ami bejött, ez minden, és több nem jön be hozzám. De az soha nem fogy el! Tehát Istennek a lényegi alapja, valósága soha nem üresedik ki. Attól függ azonban, hogy te milyen követeléssel állsz elő, szellemi vonalon.

A mi Istenünk a bővölködés Istene. Először látnod kell ezt a bővölködést, és ennek a bőségnek az illatát tudnod kell érzékelni. És az embernek így is kell gondolkodnia, azt kell beszélnie, járnia. Mert ez Istennek a valós természete bennünk, belül. Mi mindannyian bővölködünk. Mindenki mondja: - én a bőség vagyok!

Van egy prédikátor, akit a feleségem nagyon szívesen hallgat, és ő azt mondja, hogy – mindez benned van! Minden, amit akarsz, benned van. Az emberek értetlenül néznek rá, hogy hol? Ez egy tudatállapot! És el kell kezdeni tanítani erről, hogy ez tudatosuljon bennünk. És ki is kell mondani, mert valóban ez vagy te! Most olvastam az előbb a Bibliából, hogy – minden a tiétek! És az elkövetkezendő világ is a tiétek! És ennek a tudatában kell élnünk, hogy Isten belül van bennünk. Ennek a tudatában kell lennünk. És a bővölködés ennek a teteje, amit felteszünk.

Amikor imádkozunk, akkor gyorsabban kell, hogy jöjjön hozzánk, mert öntözzük azt, elvetettük a magot. Szoktam adományt gyűjteni tőletek, ma betehetitek a dobozba, ha akartok vetni. Azt kell megértenetek, hogy a magot mindenképpen el kell vetni! Jött egy asszony hozzánk, egy igen szerető édesanya és hozott egy magot és azt mondta, hogy ezt arra szeretné elvetni, hogy fia megszabaduljon az alkoholizmustól!

Megtettem neki, bár én ezt nem tanítottam, de valóban működik így a mag. Amit elvetünk, azt termi. Nem egy kis adományt hozott, nagyon komolyan gondolta, hogy ez a mag kell, hogy teremjen. És állandóan elém jön, az arcom elé jön ez a helyzet. Lehet, hogy nem szereti az édesanya, hogy mit teszek most, de elhatároztam, hogy mi lesz a hatékony, hogy ha a testét az ördöghöz fordítom. Átadom az ördögnek a testét, mert az el fogja végezni. 

Ő életben marad és meg fog szabadulni az alkoholtól. Mert ha az ember körbevesz valakit imádsággal, egész életében csak imádkozik érte, a pokolba is eljuttathatja így jóindulatból, mert addig iszik, míg a végén a delíriumban elköltözik. Ismertem olyan prédikátort, aki ezt tette a saját gyermekével. Az intenzív osztályra kellett vinni kezelésre, és így tudták megmenteni az életét. Nem akarjuk, hogy ördög legyen a családban, ellenszegülő gyermekek!

Tehát most még nem tűnünk annak, amik valójában vagyunk, de követelnünk kell azt, hogy az úgy legyen, amik vagyunk.

Zsidó 11/3 Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható a láthatatlanból állott elő.

Látod ennek a második részét? Hogy a látható dolgok nem olyan dolgokból lettek, amik láthatóak voltak, hanem láthatatlanokból lettek – mondja egy másik fordítás. Mindenki boldog erre és hallelúját mond! Vagyis a kenet bennem az a lényegi alap, Isten Igéje bennem a lényegi alap, a gondolataim az alap.

Amikor körbenéztek itt a templomban, minden, amit láttok, emberek gondolatai által jöttek elő, a színek, kivitelezés és minden elképzelés így jött. Volt úgy, hogy lépésről lépésre vittük véghez, vagy megengedtük valaki másnak, hogy kivitelezze.

Alattunk pl. ez a dobogó egy vasszerkezet volt és mondtuk a mesternek, hogy csináljon ebből valamit, ránézett és ez volt rögtön a fejében, kivitelezte és ilyen lett. De az előcsarnokban a pulpitus, a polcok, mind az ő fejében volt. A konyhát is teljesen rábíztam, mondtam, hogy nekem nincs látásom, hogy milyen legyen. Ezért rád bízom, olyan legyen, ahogy te látod. Rábíztam, és ebből kifolyólag minden jól alakult.

Tehát a szellemi birodalomban meg van az a képességünk, hogy a dolgokat manifesztációra, megnyilvánulásra bírjuk. Olyan dolgok, amelyeket most még nem látsz az életedben, de az életeden jelen lévő kenet, amely benned van, azáltal ezek előjöhetnek.

Egy igen erőteljes szellemi lény vagy. Istennek minden ígérete Igen és Ámen az életünkben! Isten a hatalom helyére helyezett minket, hogy uraljuk ezt az életet és ennek dolgait, és nem akarja Isten, hogy a dolgok uraljanak minket.

Valaki azt mondta nekem a múltkorában, hogy – ezt nem kérem. Finoman mondtam neki, hogy csukja be a száját és fogadja el. Én szeretem a szép dolgokat, hozd nyugodtan, nekem odaadhatod, mert ez nem alázatosság, hanem ostobaság, ha valamit nem fogadunk el. Én elfogadom. Egy fiatal fiú hozott nekem pénzt, nem volt nagy összeg. Nem tudtam, hogy valaki elvesztette-e, vagy miféle pénz ez? Nem tudtam mit adott nekem. Úgy éreztem, mintha egy kicsit szégyellné is a helyzetet. A pénz dolgában annyira vallásosodóvá tudunk válni.

Vannak kint prédikátorok, akik mikor prédikálnak, a tömegtől egyszerűen a kezükből elveszik a pénzt, amikor készen állnak, hogy azt odaadják. Egyáltalán nem zavarja a tudatukat, hogy most pénzt kapnak a kezükbe, hanem kijelentik, hogy – ezt elfogadom. A vallásos körökben a pénz úgy van feltüntetve, mintha az valami gonosz dolog lenne. Pedig nem az, mert mindannyiunknak szüksége van rá, hiszen dolgozunk is érte, és Isten áldásként akarja odaadni nekünk, és mi azt akarjuk, hogy ti áldottak legyetek.

Így hát mondd, hogy – Uram, hozz nekem jó dolgokat! És van egy megvallásom arra, hogy az elménket megnyissuk: Én áldott vagyok! Nem vagyok zsugori. Mindenem megvan! És nyitott vagyok! Az hogy az Úr használ minket, ez egy Úrtól való lehetőség, és áldottak vagyunk.

Szomorú helyzet, amiben az emberek vannak, nem csak hazánkat tekintve. A misszionáriusok világszerte szörnyű helyzetben vannak, és nem fogadják el ezt az üzenetet, de pénzért hozzám jönnek. Temetések és halálok vannak a családjaikban, elvetélések a fiatalok életében és mindezt a szájukkal hozták maguknak elő. Ugyanabba a Bibliaiskolába jártak, ahová én.

Tehát arról szólok, hogy miként gondolkodunk. Mindazok, akiktől mi tanultuk együtt a hitnek a lényegét, azokat magasról lenézik. És azok, akik palotákban élnek a hitemberek közül, ők pedig meg akarják azt mutatni, hogy ez mindenki számára lehetséges. Neked is van palotád a mennyben, építik ezeket most, de itt lent is lehet ilyen palotád.

Nem sokba kerül ez, hogy megváltozz, csak a gondolkodásmódodban kell, hogy megváltozz. És ha az Úr hozza neked ezeket az áldásokat, akkor fogadd el, mondd, hogy elfogadom! És, hogy a nyelved milyen erőteljes dolog, mert Isten Igéjéből a szellemed által lényegi dolgokat tud előhozni, és ez meg kell, hogy előzze a manifesztálást [a valóságba jövetelt].

Ha az ember elég hosszasan tartja magánál Isten Igéjét, akkor ennek az alapnak a láthatatlanból át kell konvertálódnia a látható világba! Meg kell jelenjen. Meg kell törni az erőknek és ezeknek a megjelenő manifesztált áldásoknak meg kell jelenni az életedben, mert a Teremtő van benned!

Zsidó 11/6 mondja, hogy – Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza mindazokat, akik Őt szorgalmasan keresik.

Ez egy jó Ige nektek ma.

Krónikák II. 26/5  És keresi vala az Istent Zakariás próféta idejében, aki az isteni látásokban értelmes vala: és mindaddig míg az Urat keresi, jó előmenetelt adott néki Isten.

Ha az ember hit nélkül jön Isten elé, akkor vallásosan megy, és nem lesz hitünk, ami mögöttünk áll a kívánságainkban. Szükségünk van arra, hogy Isten törje át ezeket a falakat, és megnyilvánulásokat hozzon és megjelenjen. Ahhoz pedig hit kell. Minden, amit magadhoz szólítasz, az hozzád jön, az a te irányodba halad. Legyen az a szegénység, vagy gazdagság, vagy bőség, mindegy. Mindegyiknek engedelmeskedni kell, a betegségnek el kell menni.

Nincs különbség a betegség és a szegénység között, mindegyiknek engedelmeskedni kell. Tehát ezeket a dolgokat te hozod működésbe és megragadod az áldásokat. Mert Isten azt akarja, hogy te magad áldássá légy.

Amikor Csehszlovákiában kezdtem, azokat a gerincek gyógyulásokat mind valóságba szólítottam, előszólítottam. Az emberek, ahogy feküdtek a földön, hallották, ahogy a csontjaik, ízületeik visszaroppannak a helyükre. Mostanában egyenként nem imádkozunk annyit az emberekért, szeretnénk erre visszakanyarodni és többet tenni ezt.

De az erő rendelkezésre áll, hogy megváltozzanak ezek a helyzetek, hiányzó szerveknél szükség van arra, hogy Isten ezeket újra megteremtse. Az összeroncsolt gerinccsigolyákat Isten újra teremti. Sándorfalván volt egy ember, akinek három összeroncsolt csigolyáját teremtette újra Isten. Láttam ezeket a csodákat. Ugyanezt a csodasort lehet látni a pénznek a birodalmában is.

Minden, amit itt láttok a világunkban, az a szellemi birodalomból, a nem láthatóból állott elő. És fogunk is imádkozni most a szellemi birodalomban. Mi fog történni? Meg fogunk bizonyos dolgokat kötni egy akaraton, első, hogy az APEH-től a jogos követelésünk visszajön hozzánk. Aki imakéréssel jött ma, az mindenképpen nézze meg a válasznak a mikéntjét, hogy miként lesz az a válasz, és azon gondolkodjon, a megoldáson.

A fejünkben is ki kell magunkat rendelni a kórházakból, ahogy kijöttünk az orvos rendelőjéből, - Most! Ki kell jönnünk a hiány gondolataiból is! És ne engedd, hogy az emberek úgy jöjjenek hozzád, hogy negatív gondolatokat öntsenek, zúdítsanak rád. Nálad megvannak a válaszok! Az elmédben kell tehát másként gondolkodnod, mert a gondolataid lényegi alapot képeznek. Keretezd be a világot, amit látsz, Isten Igéjével. És jelentsd ki, hogy gazdag vagy.

Ne az adóságaidon gondolkodj, hanem a gyarapodásodon gondolkodj! Amin gondolkodunk, az növekszik, terjeszkedik. Minél inkább adóság tudatú vagy, annál több kölcsönlehetőséget keresel majd, hogy az egyiket a másikkal kifizethesd. Ezen az úton én is mentem lefelé mindaddig, amíg újjá nem születtem és akkor ez megszűnt. Kifizettem minden adósságomat és utána soha többet nem engedtem a gondolatát a fejemben megfoganni annak, hogy újra kölcsönt vennék.

Volt idő, amikor valaminek a szűkében voltam, vagy hiány volt jelen, de mindegy, mert megfegyelmeztem magam. A hitem meg fogja hozni, amikor eljutok arra a szintre. Addig pedig anélkül voltam és nem érdekelt. Egy híres prédikátor, akit nézek, senki nem szereti őt. Amikor ezt a nagy igazságot felfedezte, ő is szegénységben volt és megszerezte ezt a kijelentést. Szerette volna, hogy a hite működjön, leült és azt mondta, hogy ennek itt vége!

Holnap arról fogok beszélni nektek, hogy ha még nincs itt az ideje, hogy meghalj, fogd ezeket az eddigieket és dobd ki a szemétbe, mert nem használ neked, soha nem sikerül életben maradnod, ha nem tudsz a halállal szembenézni. Én szembesültem a halállal, és az Úr megszabadított. Nincs mitől félnünk. Minden az életünkben a haláltól való félelmen alapszik, ezért nem szállnak fel pl. az emberek a repülőgépre, mert úgy vannak vele, hogy lehet, hogy pont az zuhan le.

Nem kell, hogy az orvoshoz menjek, vagy a kórházba menjek, bármelyik pillanatban készen állok, hogy elköltözzek innen. Amit az ördög hoz a testembe, attól megszabadulok. Harminchárom éve állok ezen. Elhatároztam nagyon régen, hogy a haláltól nem fogok félni. Tehát elhatároztam, hogy nem fogok rettegni a haláltól és akkor minden más működik. Ha ennek a gondolatával nem békültél meg, akkor semmi nem fog működni.

Haginnak is kellett szembesülnie a halállal. Tudja hol járt, négyszer halt meg, és így kell ellenállni az ördögnek. Azért vannak annyian odaát, mert az ördög nagy hirtelenséggel hoz sok mindent, és rátok zúdítja, ha nem megalapozott a hited. A megvallásaidat mindennap meg kell tenned. Hinni kell benne, abban is hinni kell, hogy a menny valós hely!

Új hírt mondok talán - ha az Úr késedelmeskedik az eljövetelével, akkor te is meghalsz. Az valami rossz dolog? Mindenhol taposd meg az ördögöt, az ördög le van győzve, a halál is le van győzve, olyan hosszan élsz, amilyen hosszan csak akarsz, vagyis a mentalitásunkban kell kiigazítani magunkat.

És fogok majd egy keveset beszélni arról is, hogy a lovat Isten hogyan teremtette. A ló félelemmentes állat. Nézd meg a Hősök-terén azokat a harci lovakat, a szobrokat. Ugye nem szeretnél egy ilyennel találkozni. Én lóháton nőttem fel, ismerem a lovakat, nincs félelem a kiképzett lovakban. Egész kiskoromtól fogva néztem a lovaknak, a kiképzését is.

Isten azokat szereti, akikben nincs félelem! Túl sokan félnek, remegnek a haláltól, pedig akkor nem fog működni semmi, akkor csak egy képmutató játszmát játszunk. Engem természetfeletti módon megszabadított az Úr több esetben is, volt hogy átemelt egyik helyről a másikra, autóval együtt átkerültem egy másik helyre. Nagyon sok természetfeletti megszabadításban volt részem.

A gonosznak a csapdáitól megmenekített az Úr. Miután mindeneket elvégeztetek, megálljatok! Nincs más, amit tennünk kell. A hazug tüneteknek el kell menniük, tudniillik nem léteznek ezek! A betegség, mint olyan nem létezik! Nincs bennünk! Az ördög hozná! Nem fogadjuk el. Nem tud addig semmit tenni veled, amíg te meg nem nyitod azt a bizonyos nagy szádat.

És valaki mondja most közületek, hogy – ezért jöttem ma, hogy ezt hallgassam?  Az Úr üzeni ma ezt neked, és áldott vagy, hogy ma ezt hallhattad, mert az evangélistáinktól, pásztorainktól hallhattad volna még, sehonnan máshonnan. Magyar nyelven nem áll rendelkezésedre. És dicsérjük az Urat!

A katonaságnál töltöttem éveket és nagyon szeretem azokat a keménykötésű fickókat. Vietnamban voltak 70-80-an, akiket meggyilkoltak. Nem volt bennük félelem egyáltalán. Ismertem egy magyar tábornokot, nem sokat járt gyülekezetbe, e-mail kapcsolatban vagyunk. Kérdést tettem fel neki egyszer, hogy mit tenne egy bizonyos helyzetben? Megtámadnám őket, mondta! Mit mutatott ez? Hogy nincs benne félelem. Ezért tisztelet illeti őket, hogy egyáltalán nincs bennük félelem.

Legtöbbjük nincs is újjászületve, és mégis harcolnak, az életüket sem kímélik a haláltól az országukért. Magyarokról és másokról is beszélek ugyanígy. Együtt voltam katonai tisztekkel és tudom milyenek. Nagyon sok mindent kell az embernek elnézni közöttük.

És most jön egy megvallás, beletesszük a könyvünkbe, miért tesszük ezt? Mert bele kell építeni a szellemedbe, a gondolataidba:

 

-                       Minden nap, minden úton növekszem, gyarapszom, sikeres vagyok, győzedelmes vagyok! Békességre teremtettem, az egészségre teremtettem és a bőségre lettem, és ezeket most megtapasztalom minden úton, a növekedés minden szintjén az életemben. Mert én a bőség vagyok és bővölködöm. Hallelúja

-                       Másik következik, amely a teremtő képességeinkről szól:

A világmindenségnek, a világegyetemnek a gazdag alapja azonnal választ ad az én gyarapodó gondolkodásmódomra. Az elmémben és a megnyilvánulásokban is gazdag vagyok. Most.

-                       Következő:

A mai napon beteljesedett Isten akarata az életemben.  Minden nap beteljesedett.

Ezek nagyon fontosak. A megvallásainkban szerepel a következő:

 –    Jézus hatalmat adott az Ő nevének használatára, vagyis amit megkötök a földön a mennyben is kötve lészen, amit megoldok a földön a mennyben is oldva lészen, ezért az Úr Jézus nevében megkötöm a fejedelemségeket, megkötöm a hatalmasságokat, ez élet sötétségének világbíróit és a gonoszság szellemeit, amelyek a magasságban vannak, megkötöm őket és levetem kiüresítve. És hatástalanná teszem őket ellenem a Jézus nevében, és a Krisztus Szeretete Egyház ellen is, a nemzet ellen és a családom ellen is, Jézus nevében! Ámen!

Ezt mindennap kellene tennetek! Az ördögöt így lehet távoltartani a család dolgaitól, a várostól, az otthontól. Ez a lényegi alap a gondolkodásunkban van. Amikor az ördög hazug tüneteket hoz, azokról úgy kell gondolkodni, hogy ezek nem léteznek, vagyis nem lehetséges a testemben.

Az én életemben is szorgalmasabbra kell a megvallásokat tennem, mert néha az ember egy kicsit lazábbra veszi ezeket. Ebben nem lehet lazaságot megengedni, mert mindennap meg kell vallani azokat a dolgokat, amiket szeretnénk az életünkben. És a gondolkodásunkban ezeket a gondolatokat  tisztán kell tartani.

Ez az én legnagyobb keresztem, amit nekem keresztre kell feszítenem. Mindig csak hasznos gondolatokat szabad megengedni és a többi felett hatalmat kell venni. Ahogy Pál mondta, akin keresztül Isten az Újszövetség kétharmadát adta, hogy – megfeszítem a testem és alávetem, hogy míg másoknak prédikálok magam kivetetté ne váljak. Rád is ugyanígy vonatkozik, mert neked is vannak testi dolgaid. Ne legyél kárhoztatás alatt, foglalkozz vele.

Tehát az én, az a belső ember. Aki beszél, az az ember, aki belül van. Én vetem alá, én tartom kordában, és a testét pedig egy tárgyként nevezte. A testünk az nem mi vagyunk.  „Mi”, a lényeg, belül lakunk. A test pedig az a tárgy, amivel foglalkozunk. Annak egészségesnek kell lenni és csak helyes dolgokat tehet.

Dicsőség az Úrnak!                                    

Ámen!

 

 

 

 BÉKEVÁR FŐOLDAL