2013.06.26. 

 

AZ ISMERET HIÁNYA 3.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. június 23.

 

Áldunk, magasztalunk Uram, mindenekfelett szeretünk, imádunk Téged. Áldjuk a je­lenlévő népedet Atyám. Megtörjük felettük a betegséget, a gyengeséget, a hitetlenség szellemét, az erőtlenséget. A fájdalmak eltávoznak Atyám, hatalommal parancsoljuk! A torokfájás elmúlik a Jézus nevében.

Kiárasztjuk a kenetedet Atyám, legyenek a Szent Szellem megnyilvánulásai jelen közöttünk, bőségében. Mindez a Jézus nevének dicsőségére legyen Atyám. Mennyen, földön minden dicsőség a Tiéd Atyám, a Jézus nevében. Ámen.

Kezeinket a zsebkendőkre vetjük, és a közös hit imáját mondjuk el. Mondja mindenki, hogy áldott vagyok ma, és megáldom a szomszédomat is. Köszönjük a dicséretet a mai napon, Viczián Gábor is felsorakozott ma a dicsérők közé. Csodatévő nap ez a mai, köszönjük Isten­nek. A halottak is feltámadnak a mai napon.

Szigetszentmiklóson leszünk ma délután. Ha valakinek van lehetősége eljönni, nagy szeretettel fogadjuk, és a jövő vasárnap is ott leszünk délután 15 órakor. 22 és fél évvel ezelőtt ott kezdtem a magyarországi szolgálatot.

1Péter 3,15.

15. Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről.

Az iskoláknak vége, és most pedig kezdődnek az igazi evangelizációk. Nagyon sok evan­ge­lizációs tervünk van a nyárra, most hétvégén például Hatvan környékén leszünk. Az interneten pontosan megtalálhatók az alkalmak helyei.

A hosszú évek során nagyon sok bizonyságot tehettünk odakint Izraelben, most újra alkalmunk volt rá. Egy muszlin hitű fordult hozzám, aki már régóta ismer engem. A szemében volt megpróbáltatása, és hozzám fordult, hogy imádkozzam érte. Mondta, hogy tudja, hogy én imádkozni fogok érte, ha megkér erre.  

Nemcsak a szeme gyógyult meg, hanem az Urat is befogadta a szívébe. Az egyik manager ő odakint a szállodában. Sok gyógyulást láttak ők, így bátran mernek fordulni az Úrhoz. Ma a hatalomról szólok.

A bizonyságtevések, amit tettünk évek óta, ezek most jönnek vissza hozzánk áldásokkal. Az első kérdés, amit fel kell tenni egy muszlim hitűnek, hogy hiszi-e, hogy Jézus Isten Fia? Egy új kijelentést adott nekem az Úr arról, hogy hogyan tegyek bizonyságot a muszlim hitűeknek, de ma nem erről szólunk.

A hatalmunkról szólunk tehát, folytatjuk a tanításunkat. Tegnap egy prédikátort hallgat­tam, aki a Holt-tenger partjáról prédikált. Ott állt a partján. Valójában nem tudom, hogy mit szeret­nek az emberek abban a nagy forróságban, és sarat dobálnak magukra. Van, aki ezt szereti. Szodomának és Gomorának az otthona valójában az a hely, ha valaki nem tudta volna.

Noé napjáig – írja a Biblia –, gyarapodtak és áldottak voltak. De a perverzió a világban annyira megnövekedett, az emberiség itt a földön annyira beszennyeződött, hogy még angya­lokkal is megfertőztették magukat. Azokat a népek, amelyek ebből az ember-angyali kapcsolatból származtak, ezeket az Úrnak el kellett, hogy törölje a földön.

És csak Noét, és az ő családját hagyta meg, az Ő irgalmából. Addig a napig, amíg Isten rá nem zárta a bárka ajtaját Noéra, és a bárkában lévőkre, addig az emberek itt a földön, gyarapodóan éltek. Házasodtak, gondtalanul éltek, gyarapodóan élték az életüket.

Ha olvassuk ott az Írásokat (most nem fogunk odalapozni a konkrét igehelyhez), de olvashatjátok, hogy az angyalok jöttek, hogy megmentsék Noét, és az ő családját. Az emberek akkor a földön nagy gyarapodásban és bőségben, jólétben élhettek. Még a saját gyermekei is gúnyolták Noét azért, hogy miért építi ezt a bárkát? És hogy eddig nem esett eső a földön, s hogyan fog most?

De az elferdültség akkora mértékeket öltött a világban akkor, hogy ezek a küldöttek nem is Noé lányaival akartak hálni, hanem a férfiakat kérték ki, hogy azokkal akarnak kapcsolatot. Az angyalok ott jelen voltak, és vaksággal sújtották őket. Lényeg, hogy nagy gyarapodás volt akkor a Földön.

A nagy gyarapodás ma is itt van a Földön, és a nagyon elferdült világ is itt van. Franciaországban is érvényesítették a homoszexuális házasságokat. Egyesült Államokban több állam­ban lehet homoszexuális házasságot kötni. Ez a perverzió megint óriási mértékeket öltött. Azért szólok erről, mert bizony, hogy itt kopog az ajtón a mi elragadtatásunknak az ideje, az idők vége.

A világ úgy éli az életét, hogy nem is vesz erről tudomást. Talán hallani sem akar arról, hogy ugyanúgy eljön ez az idő, amikor lezárul a lehetősége, hogy az Úrhoz térjenek. És úgy élik az életüket, mintha nem is jönne el ez a nap, és perverzióban élnek.

Lót felesége pedig hátrafordult, hogy megnézze, mi történik az ott maradottakkal, a városban maradottakkal, és a lányaival, s ő pedig sóbálvánnyá vált. Az Úr pedig minket kimentett, az Isten elközelgő haragjától.

A részvénypiac és Wall Street szakértőit tanulmányoztam az utóbbi időben arról, hogy milyen helyzetek várhatók. A 35 év legkiválóbb szakértője mondta, hogy az EU-nak az összezuhanása, a tönkremenetele küszöbén állunk. Gondoltam magamban, hogy honnan tudta ő ezt megállapítani, hisz ráadásul nem is keresztény. Az egész világnak a tönkremenetelét megjósolta.

Mi ez, amit meglátott? A megpróbáltatások ideje, ahogy közeleg, erről is beszélt. Ezt is látta. Még az sem fog segíteni az embereken, hogy aranyat vásárolnak fel. Három-négy évvel a banki világ összeomlása előtt már például jelezték, hogy ez következik. Ők a legkiválóbb szakértők.

Valóban így is történt. Az én brókerem például – amikor más azt javasolta, hogy vásároljunk ilyen részvényeket –, ő azt mondta, hogy nem, nem, nem szabad, hanem itt az idő, hogy el kell adni őket most.

Én figyelem kint a zsidókat, az eurót vásárolják föl, iszonyatos mértékekben. Ezért az EU nem fog egyhamar összeomlani. Ők látnak valamit, amit a szakértők nem láttak. De az biztos, hogy azt az időt éljük most, hogy a figyelmünket teljes mértékben az Úrra kell, hogy szenteljük.

Nagyon sok kijelentés van ott, odakint. Pár pásztorunkról elmondhatjuk, hogy a kevély­ségükben, nem vettek tudomást a körülöttük zajló eseményekről, és azt hitték, hogy ők már mindent tudnak, és korántsem így van.

A mai alkalommal folytatjuk ezt a tudáshiányból való hátrányunkat, és a hatalom-gyakorlásunkat tanítjuk. De figyelmeztetlek benneteket, hogy nem úgy tűnt a világban, hogy közeleg ez a Noé napja. Hanem élték az életüket, gyarapodtak, házasodtak, gyermekeket szültek, addig, míg el nem jött az az óra, és akkor az egész világra eljött a csapás.

Nagyon könnyű a mai világban megtévesztettnek és eltorzultnak lenni. A világ 2000 éve nem változott, és Isten sem. Az emberek is ugyanúgy élik az életüket. Legalább olyan perverzek [természetellenes, rendellenes – Idegen Szavak Gyűjteménye] ma, mint akkor voltak.

Azért gondoltam, hogy ezt megemlítem, hogy akkor abban a jólétben nem vettek semmi­ről tudomást, hogy mi közeleg. Az akkori perverzió és a mostani világnak ez a mintája párhuzamosan fut. Ugyanaz történik újra, egy az egyben. Jön az elragadtatás majd, s az egész világ a pusztulásba hanyatlik.

Jelenések könyvében a 17. és 18. fejezetekben olvashatsz arról, ami akkor következik, hogy a világgazdaság hogy fog szétesni. Le van írva a Bibliában, hogy az Európai Uniónak is ez lesz a sorsa. Akármilyen okos szakértőknek is tartják most magukat, és gondolják, hogy mi a kiút – de nem lesz kiút, mert Isten fogja lezárni ezt a korszakot.

Mindaz, aki itt marad [az elragadtatást követően], az nincs újjászületve. Ugyanis nem minden keresztény tartozik Isten királyságához, de minden újjászületett keresztény, a menny királyságához tartozik.

Isten királysága itt a földön, az egy kormányzás, egy működési rendszer. A legtöbb kereszténynek nincs fogalma erről a működési rendszerről, és ezért nem is tud benne élni, nem tudja azt működtetni. Ha a számítógépen olvasod a híreket, onnan információkat nyerhetsz. Ez pedig az a hely, a gyülekezet, ahol kijelentéseket nyerhetsz arról, hogy mi folyik, és mi lesz.

Egyszer az Úr felhívta a figyelmemet, hogy menjek el arra az összejövetelre, ott a közelben, mert ott nem is az, amit prédikálnak, hanem az Ő jelenléte, a Szellemének jelenlétében kijelentéseket vehetek arról, amit Ő mond.

Garantálhatom neked, hogy a megtévesztés és a perverzió, egyre nagyobb mérteket fog ölteni a világban, és nagyon könnyen válhat az ember megtévesztetté, még a keresztény is. Képes vagy te itt a földön Isten királyságának az alapelveiben élni és működni. Képes vagy gyarapodni is.

Lukács 9,1-2.

1. Minekutána pedig összehívta Jézus az Ő tizenkét tanítványát, adott nékik erőt és hatalmat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására.

2. És elküldé őket, hogy prédikálják az Isten királyságát, és betegeket gyógyítsanak.

A modern kornak a prédikátorai teljesen eltávolodtak ettől a világtól, hogy léteznek a démonok, léteznek az ördögök, léteznek a betegségek, és hogy imádkozni lehet a gyógyulásokért. Az ember megváltozhat, de Isten Igéje, és maga Isten soha nem fog megváltozni.

A Biblia sokat szól arról, hogy a szellem és a test egymás ellen törekszenek. A test – a hústest –, az a világ rendszere, annak működési mechanizmusai. Hatalmat és erőt adott nekik [a tanítványoknak Jézus] minden ördögök felett, és még hetvenet kiküldött utánuk.

Az emberek, amikor a démonoknak a témakörében hallanak valamit, akkor rögtön úgy gondolják, hogy azok valami óriási erővel rendelkező szörnyetegek, mint ahogy azt a Hollywoodi filmek festenek elénk, és elkezdenek félni, és rettegni ezeknek hallatán.

Nem lenne egy Hollywoodi film sikeres, ha az igazságot vetítené le, hogy ezek a démonok mennyire félnek, és rettegnek a Jézusi hatalomtól, és Jézus nevére eltávoznak, el kell távozniuk. Azért készítik ezeket a filmeket, hogy minél nagyobb félelmet keltsenek bennünk, és az emberek azért is mennek oda, hogy ezt a félelmet megtapasztalják, és ebben érzik az örömüket.

Vannak a gonosz szellemek, vannak az angyalok és van a Szent Szellem. Isten Szellem, és te is szellemi lény vagy. Ez azt jelenti, hogy fizikai halálunknál a szellem kibújik ebből a földi porhüvelyből – a testből –, és hazaköltözik. Hazaviszik az angyalok az Úrhoz. De attól még mindig mi leszünk. Jakab például a mi mennyei Atyánkat, a szellemek Atyjának nevezi.

Apostolok cselekedetei 23,8.

8. Mert a sadduceusok azt mondják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem szellem; a farizeusok pedig mind a kettőt vallják.

Akkor is voltak olyanok, akik nem hittek a szellemi dolgokban. Nem hitték, hogy létezne szellem, angyal, vagy feltámadás. Semmi ilyenben nem hittek. Tudod, hogy ki áll ezen [megté­vesztő] hitek mögött? Az ördög maga. Ilyen emberek ma is élnek köztünk, akik így hisznek.

Vannak, akik nem hisznek az élet utáni életben. Nincs semmilyen reménységük ebből ki­folyólag, és ez nagyon szomorú, hogy így van. Mert a szellemi birodalom még valóságosabb, mint a fizikai birodalom. A fizikai birodalom dolgait látjuk, szem előtt van. A szellemi biro­da­lom dolgait pedig legtöbbször nem látjuk.

Ha az internet világában jobban mozogsz, akkor lehet látni ufókat is, az ufók világát. Legtöbbször katonai vonatkozásban is közlik őket. Földönkívülieknek hívják őket, ők ennek a szellemi birodalomnak részei. Nem tündér­mesék ezek, amit ott írnak.

Az Írásokban is olvasható, hogy Jézus mindig is foglalkozott a szellemi birodalom dolgaival. Másokat is felruházott ezzel a hatalommal, hogy a szellemeknek parancsoljanak. Nemcsak a 12-nek, hanem a Lukács 12. fejezetben olvashatod, hogy további 70-et küldött ki erre a munkára.

Amikor pedig a földről felemeltetett Jézus, a teljes hatalmát átadta a hívő gyülekezeti Test­nek. Mielőtt elment, az utolsó szavai ezek voltak: Éljetek ezzel a hatalommal, mert nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, és ti pedig menjetek, és hirdessétek ezt! S elköszönt tőlük.

Lukács 10. fejezetében olvassuk a 17-es verset.

Lukács 10,17.

17. Visszatért pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a Te neved által!

A démonok is engedelmesek a Te neved hallatán. Ez ma is így van. A Márk Evangélium kihangsúlyozza a 16. fejezetben, hogy azokat, akik hisznek, azokat követik ezek a jelek: ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel.

Márk 16,17-18.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.

Pál is lerázta magáról a kígyót, mikor megmarta. Halálos mérgeket ihatnak, és meg nem árt nekik. Kezeiket a betegekre vetik, és azok meggyógyulnak. Ezek mi vagyunk, a hívők. Mi vagyunk, azok a hívők, akik Isten királyságában működünk a mai napon.

Lukács 10,19.

19. Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellen­ségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.

Semmi, semmilyen módon! – mondja Jézus szó szerint. Kell-e akkor valamitől félnünk? Negyvenöt-negyvenhat évvel ezelőtt Gary Wood elragadtatott a mennybe. Látott ott egy olyan magas angyalt, akinek a magasságát be sem tudta fogni. 35-40 méter magas lehetett, elmondása alapján. Csak a térdéig látott fel szinte. Óriási méretű, erejű angyalok, és ezek a mi oldalunkon állnak, és szolgálnak.

Az angyali birodalomból még nem tanítottam. Kezdődnek az arkangyalokkal, és rendjük van, és különböző méretük, és erejük van az angyali seregeknek is. Mire várnak? Az Igére várnak, ami elhangzik a szánkból. A szádból elhangzó Igére várakoznak.

A 103. Zsoltár 20. verse szerint figyelmeznek az Ige elhangzására, ami a szánkból elhangzik. Ezért az utam előtt a 91. Zsoltár hatalmával felruházom azt az utamat, és megtiltom az ellenségnek a terveit, hogy végrehajtsa.

Mi történik, amikor a 91-es Zsoltárt megvallod? Akkor tudják ezt az angyali védelmet, oltalmat biztosítani feletted, mert figyelmeznek az Ige hangzatára! Mit tettem mielőtt elmentem Izraelben? A 91-es Zsoltárt elimádkoztam. Nagyon jó ezt megtenni, mielőtt az ember elindul.

Efézus 4,27.

27. Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.

A Bővített fordítás azt mondja, hogy: semmi helyet ne adjatok az ördögnek! Teret, helyet ne adjatok. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az ördög előtt bezárhatom az ajtót. Tehát nem kell, hogy segítség nélkül maradt áldozata legyek az ördögnek. Azt is jelenti, hogyha megkísér­tettél, akkor előzőleg valahol odaszántad magad, holott másként is tehettél volna, ellenállhattál volna.

A kísértés nem lehet akkora nagy, hogy ne tudnál neki ellenállni. Ellen tudsz áll­ni az ördög kísértésének, nem kell magad odaszánni a testnek és a rossz behatásoknak sem. Ez tisztán azt jelenti, hogy bezárhatod az ajtót az ördög előtt, és nem kell magad odaszánnod neki.  

Jakab 4,7.

7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut (elme­nekül) előletek.

Kinek szánjátok oda magatokat? Istennek! Vagyis Istennek is odaszánhatod magad. Mert azt ugye semmiképp nem akarod, hogy úgy találd magad, hogy Istennek álltál ellen. Neked az ellenségnek kell ellenállnod.

Ha odaszánod és aláveted magad Istennek és ellenállsz az ördögnek, mi történik akkor? Elfut előled, minden alkalommal. Ezért kell megújítanod az elmédet. Sok elképzelés van kint a világban az ördögről, ha különböző könyveket forgatunk, vagy filmeket megnézünk.

A helyzet úgy áll, hogy az ördög remegve elfut előlünk, hogyha ellenállunk neki. Ezt írja a Bővített fordítás. Retteg tőlünk, elmenekül, remegve elfut előlünk. Az ördög remeg az én jelen­létemben. Mondjad légy szíves: Az ördög remeg az én jelenlétemben, és elszalad előlem. Ámen.

1Péter 5,8.

8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresve, kit nyeljen el:

Azt keresi az ördög, hogy ki az, akit elnyelhet. És ordít, mint egy oroszlán. Sok zajt gerjeszt maga körül. Kit keres az ördög? Azokat keresi, akik hajlandóak a félelemre reagálni és cselekedni! Van, hogy a félelem egy gondolat formájában, vagy egy ötlet, vagy egy elképzelés formá­já­ban jön, mintha egy olyan belső tudás formájában lenne ott neked.  

Ifjabb éveimben, mikor még a farmon éltem, jött hozzám mindig ez a gondolat, hogy harminckét éves koromat nem fogom túlélni. Évről-évre meglátogatott ez a gondolat. Nem tettem mást, senkinek nem szóltam róla, csak ellenálltam neki. Mi történt? Semmi.

Mi történt a szomszédom feleségével? Harminckét éves korában meghalt, mert ő elfogad­ta ezt a félelmet, és el kezdett gondolkodni rajta. Így lehet belekerülni ezekbe a betegségekbe is és a rossz üzleti vállalkozásokba és a démonikus hatásokba is.

Az ördög nem szeretettel hozza ezeket, hanem ő azért hozza, mert el akar pusztítani. Az ellenség megpróbál félelmeket rád terhelni, és utána el is várja, hogy te ezt a félelmet elfogadd tőle. Én pedig ellenálltam ezeknek a félelmeknek, holott akkor még újjászületve sem voltam. De tudtam, hogy ezt nem szabad elfogadni.

Egyik prédikátorral ugyanez megesett, neki azt sugallta az ördög, hogy 21 éves korában fog meghalni. Ő sem dőlt be ennek, hanem azt válaszolta viszont, hogy miért nem előbb öltél meg, ha meg tudnál ölni?

Az Úr megtart, megőriz minket. Ezért vagyunk mi mind itt valamennyien, mert az Úr megőrzött minket. Nem tud semmit tenni ellenünk az ördög, hála legyen az Úrnak érte. Arra lettünk teremtve, hogy az Urat kövessük, és így a gonosz nem tud érinteni minket. A helyeden kell maradnod, és be kell töltened azt az elhívást, ami az életed felett ott van.

Nagyon érdekes igevers a következő:

Jakab 2,19.

19. Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.

Amikor az ördögök gondolkodnak Istenről, akkor mit tesznek? Rettegnek közben. Remeg­nek. Kenneth Haginnak több látomása is volt az ördögökről. Az egyik látomásában egy majomszerű démonikus lényt látott, aki szinte átkarolta az illető a fejét.

És az Úr megnyitotta neki ezt a birodalmat. Az illetőnek a fejével volt a problémája. Szólt neki: Jézus nevében megparancsoltam neked, hogy el kell menned! Azt válaszolta, ha meg­parancsolod nekem, akkor el kell mennem.

Hagin mondta, hogy megparancsolom, és akkor leesett a földre. Remegve, reszketve volt a földön. Ez a valósága a démonikus erőknek, az ördög ugyanis le lett győzve. Teljesen meg lett semmisítve, meg lett bénítva. Az Írások így írják.

A Bővített fordítás szerint olvassuk el a következő Igéket:

Kolosse 2,13-16. Amplified

13. És titeket, akik halottak/holtak voltatok a bűneitekben és a ti testetek körül­me­téletlenségében (az érzékek uralta, bűnös hústesti természetetekben), Isten titeket a Krisztussal együtt feltámasztott, ingyen, megbocsátván minden bűneinket.

14. Érvénytelenítette, eltörölte és eltávolította annak a kötelezvénynek (adóslevélnek) a kézírását, amely - jogi rendelkezéseivel és követeléseivel - hatályban volt ellenünk, a mi ellenünkre szólt. Ezt (az adóslevelet, annak rendelkezéseivel, határozataival és követe­léseivel) Ő félretette, és teljes mértékben eltette, eltisztította az utunkból azáltal, hogy odaszegezte az Ő keresztjére.

15. (Isten) lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, amelyek ellenünk csatarendbe sorakoztak, ellenünk emelték magukat; győzedelmes örömmámorában ki­teregette és látványosságként mutogatta őket; közpéldává tévén őket, nyilvánosan példát statuált rajtuk és diadalmaskodott felettük Őbenne és a keresztben.

16. Senki se tartson ítéletet felettetek étel és ital kérdésében, vagy ünnepnap, újhold vagy szombatnap dolgában. Hallelúja!

Itt le van írva tehát, hogy micsoda győzelemben vonulhatott végig Jézus, miután legyőzte, kiüresítette és megsemmisítette az ellenségeit. A Zsidó 2,14-ben pedig olvashatjuk, hogy megbénította az ellenségét.

Zsidó 2,14.

14. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az ördögöt.

Miután ezt a győzelmet tanítja nekik, rögtön arra hívja fel a figyelmüket, hogy a zsidó ünnepnapok dolgában nem kell visszamennetek a törvényhez, mert ki vagytok menekítve a törvény alól. Zsidóknak írja ezt.

Kolosse 3,1-4.

1. Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,

2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.

3. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.

4. Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor majd ti is, Ővele együtt, meg­jelentek dicsőségben.

Amikor Jézus Krisztus megjelenik – ez nem a második eljövetele lesz, ez még csak az elragadtatás lesz. Akkor csak megjelenik, hogy minket elvigyen. Nem láthatjuk mindezt, amit Jézus elvégzett, de hihetjük azt.

Ezért az elménket, a gondolatainkat az odafelvalókkal foglaljuk el, ne a földiekkel. Mert minden adósságunk oda lett szegezve a keresztfára, és ezáltal meg lett semmisítve. Nem akarok részletekbe belemenni most, de ez megtörtént. Nem lehet vegyíteni a kereszténységet és a zsidótörvényeket, az Ószövetség és az Újszö­vet­ség dolgait.

A lényeg tehát, nem kell, hogy lássál valamit a szellemi birodalomban, mielőtt ellenállsz annak. Nem kell, hogy lássál valamit a szellemi birodalomban, ahhoz, hogy tudjad, hogy azt a dolgot egy démonikus hatás okozza. Amikor az ellenség rá akar venni, hogy valami rosszat cselekedjél, akkor kell ellenállni.

Mindig is ugyanazokat fogja tenni, amit előtte is tett. Megpróbálja rávenni az embereket, hogy hazudjanak, hogy gyilkoljanak, hogy pusztítsanak, hogy megtévesszék a másikat. De ehhez nem kell semmit sem látnod, hogy tudd, hogy ezek rossz dolgok. Tudod, hogy itt az ideje annak, hogy most ellenállj. Szabad vagyok a bűn és halál törvénye alól! Ugye?

A nagyon jó igevers, ami vonatkozik a mai perverzió minden vonatkozására. Így kezdtem ma, hogy a földön mekkora lett az eltorzulása az igazságnak. A következő Ésaiás vers foglalja ezt össze:

Ésaiás 5,20.

20. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!

Ezeknek ellen kell állni, és meg kell parancsolni, hogy eltávozzanak az életedből! Jézus ne­vé­ben szólsz, és utána elvárod, hogy változás következzen be. Az a kegyelem, ami bennünk van, amit Isten nekünk adott, az miként tud működni az életünkben, erről fogok a jövő héten szólni.

Nem a hazugság, és a lopás, és a tolvajkodás szellemének kellene odaszánnunk magunkat, hanem az igazság szellemének, és tudnunk kellene a kettő közötti különbséget, mert az élő Isten lakozik mibennünk.

A teljes hatalom, ami Őbenne van, adatott nekünk, és a démonok ezért remegnek, rettegnek tőlünk, e név hallatán. Felruházta a 12-t, felruházta a 70-et, és utána felruházta az egész Gyülekezetét ezzel a hatalommal.

Máté 17,16-21.

16. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani.

Egy fiút hoz az édesapa Jézushoz, akit meg kell szabadítani. Bár a tanítványok fel lettek ruházva ezzel a hatalommal és erővel lettek ellátva hozzá, mégsem tudták megszabadítani a fiút. A Lukácsban fel volt jegyezve, hogy előtte nagy örömmel és sikerrel tértek vissza, hogy Jézus nevének hallatán az erők engedelmeskednek nekik.

17. Jézus pedig felelvén, monda: Oh, hitetlen és elfajult nemzetség! Vajon meddig leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem.

Tehát a hitetlenség az, ami Jézust irritálja. Ő soha nem hazudott nekünk, ezért meg­bíz­hatunk Őbenne, az Ő Igéjébe, és nem szabad megszomorítani a Szent Szellemet.

18. És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva.

Abban az órában meggyógyult a gyermek. A kérdés úgy merül fel, hogy ma a [gonosz] szellemek okoznak-e problémákat a testekben, mind mentálisan, mind fizikálisan? Igen, bizo­nyos helyzeteket hoznak elő. A fiút az édesapa Jézus legközelebbi követőihez, tanít­vá­nya­i­hoz vitte, akiket Jézus felruházott ezzel a hatalommal és erővel. A fiú mégsem vált szabaddá.

19. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni?

Megkérdezték, hogy miért nem működött ez Jézus? Jézus így válaszolt nekik:

20. Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt.

Mi volt a válasz? Hitetlenség. Tehát ha valami nem működik, úgy, ahogy, akkor hol kell keresni? A keresztények új alaptanokat keresnek ilyenkor: talán nem Isten akarata, hogy így legyen. Mi a helyzet a hitetlenségeddel?

Imádkoztunk és semmi nem történt, bizonyára akkor nem Isten akarata volt. Nem így van igazán. Ilyenkor ne Istent kérdezgesd, miért nem nézel ilyenkor inkább a tükörbe? Lehet, hogy valamit nem úgy tettünk, ahogy kell. Az ördög trükkös ördög, és tele van játszmákkal, és hatásokkal az életünkben. Sok-sok hitetlenséget hoz.

20. Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom nék­tek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.

Ha akkora hited lenne, mint a mag, akkor mondanád. Tehát ahogy mifelénk mondják, a kétségnek a magját tartsd távol a kertedből, ami hozza a bajokat!

21. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha imádság és böjtölés által.

Mit mond itt Jézus? A kérdésnek a megoldása részben ott van, mondja Jézus, hogy ne legyél annyira hústesti. Néhány dolgot le kell vágni az életedből. Keresd az Urat, és imádkozz. Így sokkal inkább tudatában leszel majd a szellemi dolgoknak.

Ha az ember túlságosan hústesti, akkor nagyon hamar megtelik hitetlenséggel, és elkezdi kérdezgetni, hogy ez miért nem történt meg? Ugye rögtön választ keresünk arra, hogy imádkoztunk, és nem történt semmi.

Tudjuk, hogy Isten akarata volt, hogy a fiú szabad legyen, mert amint Jézus megdorgálta, a fiú megszabadult. Vagyis Isten akarata kellett, hogy legyen.

 Az is ott volt a környéken, hogy a tanítványok vitatkoztak, hogy ki lesz majd a legna­gyobb Isten szemében, közöttük. Ez sem segítette azt, hogy a hitük jól működjön. Melyik lesz a legnagyobb közöttük? Ezen járt az eszük.

Apostolok cselekedetei 19,13-16.

13. Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz szellemek voltak, mondván: Kényszerítünk titeket a Jézus­ra, akit Pál prédikál.

14. Valának pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt művelik vala.

15. Felelvén pedig a gonosz szellem, monda: A Jézust ismerem, Pálról is tudok; de ti kik vagytok?

Nézd meg ennek a gonosz szellemnek a hangvételét. Hogy ugyan ti meg kik vagytok? Ugyanis Skévának a fiai heten nem voltak újjászületve. Vagyis nem ismerték az Urat személyesen, és mintegy mágikus szót próbálták Jézus nevét használni az ördögök űzésében. Mi történt velük? Nézzük tovább:

16. És reájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz szellem volt, és legyőzvén őket, ha­tal­mat vett rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki abból a házból.

Ruha nélkül maradtak. De látod, hogy nem az ördög futott el? Ugye, mondja azt az Írás, hogy Isten királysága nemcsak szavakból áll, hanem erőből. Nézzük:

1Korinthus 4,20.

20. Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.

1Korinthus 4,20 NIV

20. Mert az Isten Királysága nem beszéd dolgában áll, hanem erőben.

1Thessalonika 1,5.

5. Mivelhogy a mi Evangéliumunk nálatok nem állt csak szóban, hanem isteni erők­ben is, Szent Szellemben is, sok bizodalomban is; amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek a ti érdeketekben.

Ha csak a kezünket emelgetjük és kiabálunk, ugrándozunk, nagy zajt csapunk és nincs benne más, az csak erőtlen.

Lukács 4,31-33.

31. És leméne Kapernaumba, Galilea városába; és tanítja vala azokat szombat­napokon.

32. És csodálkozának az Ő tanításán, mert hatalommal beszélt.

Ő, az Úr Jézus, az Igét hatalommal tanította és erővel volt teljes a szava.

33. És a zsinagógában volt egy tisztátalan ördögi szellemtől megszállt ember, aki fenn­hangon kiálta,

A Biblia beszél hazug szellemekről, tisztátalan szellemekről, ördögi szellemekről. Több­fajta leírásával találkozunk az ördögi szellemeknek. Ha megnyílunk egy ilyen szellemnek, akkor annak a tulajdonságait öltjük magunkra, vagyis hordozzuk magunkon.

Ha a Szent Szellemnek szánjuk oda magunkat, akkor pedig a Szent Szellem tulajdonságait, jellemvonásait fogjuk hordozni magunkon: a szeretetet, az örömöt, a békességet, a hosszútűrést, a kedvességet, a hűséget.

Ha egy tisztátalan szellemnek adjuk oda magunkat, akkor a tisztátalan szellemnek a tulajdonságait és kívánságait fogjuk hordozni. Ha egy hazug szellemnek fogjuk odaszánni magunkat, akkor mi lesz a vége? Úgy vesszük észre magunkat, mintha hazugnak születtünk volna. Senki nem született úgy, hogy rögtön perverz lenne.

Ahogy a gyermek beleszületik ebbe a világba, szellemi hatások érik. Ezek a szellemi hatások próbálnak befolyást gyakorolni rá. Hogy milyen családba születik, az határozza meg, hogy milyen befolyások, hatások érik. És arra ösztökélnek minket, hogy nyissuk meg magunkat ezeknek, akár jó vagy rossz legyen az. Aminek leginkább odaszánjuk, odaadjuk magunkat, azoknak a jellemvonásait fog­juk magunkon hordozni.

Ha például valakit körbevesznek a reinkarnáció tanai, valakit arra tanítanak, hogy már itt járt egy előző életében, és ez meg az volt… Hát te biztos nem jártál itt egy előző életedben, de az a szellem, aki sugallja, az már végig kísérte annak az előző embernek is az életét, és onnan veszel dolgokat. Odaszánod magad annak a szellemnek. Láttató szellemek ezek, akik kis felhőcskék a fejünkön, és odairányítanak dolgokat a gondolatainkba.

Ezek tehát olyan hatások, amik gondolatokat, kívánságokat, indulatokat, sugallnak az életünkbe, rendszerességgel. Ezek a hatások valóságosak, de egyszerűek. Ha odaadod magad rá, akkor olyanná válsz.

Dobbantasz, és azt mondod, hogy ellenállok neked! Nem, én nem ilyen vagyok, mert én Isten gyermeke vagyok, ezért a behatásoknak, befolyásoknak ellenállok a Jézus nevében!

Ha 20-30 éven keresztül adod oda magad valamire, akkor egyszerűen csak azt fogod mondani magadról, hogy én ilyen vagyok, ez én vagyok. Magadat teljesen azonosítod azzal a szellemmel, aminek a befolyása alatt állsz.

Ha ellenállsz az ördögnek, akkor megfut tőled, és ha odaszánod magad a Szent Szellemnek, akkor pedig pontosan olyanná válsz, mint Jézus. Ha megújítod az elmédet, akkor egyre inkább úgy is fogsz gondolkodni, mint Jézus.

Ő az igazság Szelleme, úgyhogy érdemes neki egyre inkább odaszánni magunkat. Az igazság Szelleme az nem fog átverni senkit.

Lukács 4,32-36.

32. És csodálkozának az Ő tanításán, mert hatalommal beszélt.

33. És a zsinagógában volt egy tisztátalan ördögi szellemtől megszállt ember, aki fenn­hangon kiálta,

34. Mondván: Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek téged, ki vagy: Az Istennek ama Szentje!

Vagyis féltek-e Jézustól? Igen, remegtek. A keresztények mennyire eltorzultan gondol­kod­nak a démonokról, mert pontosan úgy gondolkodnak róluk, ahogy a Hollywood vetíti nekik.

35. És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg és menj ki ez emberből! És az ördög azt a középre vetvén, kiméne belőle, és nem ártott néki semmit.

36. És támadt félelem mindenekben, és egymással szólnak és beszélnek vala, mond­ván: Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan szelle­meknek és kimennek?

Két dolgot érdemes megjegyezni, ami az eredménye lett. Hogy Jézus szavában erő és hatalom volt. Tisztátalan szellemeknek parancsolt és azok kimentek. Skévának a fiai azért nem tudtak hatalommal parancsolni, mert nem az Úr Szellemében voltak. Az Úrnak nemcsak hatalma, hanem ereje is volt.

Az erő azt jelenti, hogy van egy kenet a szavaidon. Magadat ebben iskolázni kell, hogy erő folyjék a szavaidon.

Ha állandóan csak hazudozol, akkor utána hiába emeled fel a hangodat, nem lesz rajta erő és nem lesz rajta kenet. Nem lesz bizalom és nem lesz hit a saját szavaidban. Szelektívnek kell lenni a beszédünkben, és akkor sokkal hatékonyabbá válunk! És ne imádkozz [ne mondj] mindent el azonnal, ahogy az eszedbe jut. Ellenőrizd le először a szívedben, hogy milyen imát kellene elmondanom ebben a helyzetben.

Jézust is megkísértette az ördög, hogy például parancsoljon a kőnek, hogy váljon kenyérré. De Jézus megválaszolta az Igével, hogy meg van írva… Hogy mi van megírva? Az, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden Igéjével.

Ha érezzük, hogy nem vagyunk benne Isten vezetésében, akkor jobb, ha nem kezdünk hozzá egy imádsághoz például. Sokszor az emberek azt hiszik, hogy imádkoznak, és csak a fejük tetejéből beszélgetnek Istennel. A hústestnek a dolgaiban vannak.

Ez árt a hitünknek hosszútávon, mert az ember látja, hogy nem működnek az imái. És később már el sem várja, hogy az elmondott imájára válasz jöjjön. Egy dolog biztos, hogy hatalmunk van arra, hogy a helyes dolgokat mondjuk ki.

A Szent Szellem ereje által megvannak az erősségeink is, hogy azt kimondjuk. Ahhoz, hogy tudd, hogy az működik is, tudnod kell, hogy megvan az erőd és a teljhatalmad hozzá. Az erőnek a Szelleme lakozik benned ugyanis.

János 6,63.

63. A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, Szellem és élet.

Sokan vannak, akik csak testben kiabálnak. De hogyha belekerülsz az erő szellemébe, a hatalom szellemébe a Szent Szellem által, akkor, amit kimondasz, az erőben valósággá válik.

Van egy jövendőmondás szelleme történet. Az Apostolok cselekedete rögzíti, hogy egy leányka, aki jövendőt mondott, egy láttató szellem által.

Apostolok cselekedetei 16,17-18.

17. Ez követvén Pált és minket kiált, mondván: Ezek az emberek a Magasságos Istennek szolgái, akik néktek az üdvösségnek útját hirdetik.

18. Ezt pedig több napon át tette. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafor­dulván, mondá a szellemnek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiméne abban az órában.

Ausztráliában volt egy szolgáló testvérem, David Martin, és voltak olyanok, akik pálcával kerestek vizet. Vettek a hívők egy földterületet és keresték, hogy hol érdemes kutat fúrni. Azt mondták, itt. Isten Szelleme által tudták, hogy ott van víz.

Jöttek a pálcások az alkalmamra, két hétbe tellett, míg visszaszerezték ezt a képességüket, hogy az ő szellemeik által tudják forgatni a pálcáikat. Az emberek hasznot húztak ebből a tudásból. Lettek volna itt még példáink, de nincs rá időnk, hogy befussuk ezeket.

Ezek a jelek követik a hívőket:

Márk 16,18. 17.

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak.

Ez nagyon fontos, a szellemben való imádság. Kígyókat vesznek föl, halálosat isznak. Itt van például a rákbetegség. Bármit megihatsz. Pünkösdista konferenciák voltak, és meg­mérgezték őket, de senki nem halt meg. Mert miután megtudták, hogy mérget ittak, ezen Ige alapján imádkoztak.

Neves szolgálatokat ismerek a tévéből, akik ezt az igeverset használják a rákbetegek gyógyítására, vagy bármi másra. Nem lehetséges, hogy bármi megmérgezzen minket. Bármi halálost ihatunk. Kezeiket vetik a betegekre, és azok meggyógyulnak.

Amikor Pált megmarta egy kígyó, mit tett? Lerázta a tűzbe, lerázta magáról. És ugyanígy kell neked is lerázni az ördög minden gonoszságát az életedről! Semmi nem árthat neked, ahogy Pál mondja ezt az Apostolok cselekedeteiben.

Apostolok cselekedetei 27,25.

25. Annakokáért jó reménységben legyetek, férfiak! Mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott.

Mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van! Pál nem halt meg, hanem túlélte, és utána még egy nagy kiáradás részese is lehetett. Isten őt használta abban, hogy az Evangélium terjedjen.

Jézus megmondta, hogy azokat a cselekedeteket fogjátok cselekedni, és nagyobbakat is cselekesztek azoknál. Valójában komolyan ezt mondta Jézus. Komolyan gondolta, amikor mondta. Ennek így kell lennie. Sok kijelentést kaptam a múlt héten.

Az Úr szerette volna, ha erről szólunk. Vannak köztünk, akik nem állnak ellen ezeknek a befolyásoknak, hatásoknak, hanem megadják magukat.

Ha befogadtuk az örök életet, befogadtuk az Urat, akkor újjászületettek vagyunk. Akkor a menny királyságának a tagjai vagyunk. De hosszú utat kell még megjárnunk ahhoz, hogy Isten királyságának az alapelveiben valóban tudjunk működni.

Hogy a világ miként boldogul? A világnak a szolgái, akik ügyeskednek, és úgy bol­do­gulnak, azok a világ rendszerében lopnak, hazudnak, tolvajkodnak, és úgy boldogulnak. A világ működteti jól az ő rendszerét, jobban boldogul benne. Mi a helyzet a keresztényekkel? Ők azt a Nagyobbat, aki bennük van, nem működtetik.

Jézus azt mondta, hogy ők a világ rendszerében ügyesebbek, bölcsebbek. Pedig a mi rendszerünk, a mi felépítményünk, a mi királyságunk, az egy sokkal magasabb rendű, gyarapodóbb királyság.

Az ördögnek minden megtévesztése és csapdája a keresztények csűrt-csavart törvény­kezései. Ellen kell állnunk az ördögnek! Ezt akarta az Úr elhozni ma hozzátok, hogy nem szabad megadni magunkat, hanem gyarapodnunk kell.

És azon az úton kell ezt megtenni, amint Ő rendeli, az igazság útján. Én ezt az utat választom. Csak az Ő rendszere által lehet előbbre jutni. Úgyhogy koronánk is legyen érte, az Ő rendszerét kell működtetnünk.

Egyszer egy prédikátor megkérdezte, hogy ki az, aki valaha hazudott az életében? Az emelje fel a kezét. Mindaz, aki nem emelte fel a kezét, abból űzzétek most ki a hazugság szellemét. Benne vagyunk Isten királyságában, ezt tudnotok kell. Hallelúja. Dicsőség Isten­nek. Áldott legyen az Úr Jézus szent neve.

Köszönjük Uram azt a hatalmat, amit kaptunk, és együtt fogjuk mondani ezt az imát: Áldott legyen az Úr Jézus szent neve! Köszönöm Uram, mindent, amivel megáldottál, annak ellenére. Isten Szellemének vezetését követem és az Úr Krisztusban bízom, és az Ő Igéjében és az Ő igazságában. És gazdag is vagyok. Köszönjük Úr Jézus. Ámen.

„Ráadás”: Feloldattál ma a betegségektől, eloldattál ma a fájdalmaktól, szabad vagy! Minden gonosz munkája az ördögnek eltávozik az életedről, fejed tetejétől a lábad ujjáig. Tökéletes gyógyulás lesz ebből. Ha vegyi dolgok okozták a rendellenességet, bármi okozta, eltávozik tőled.

A fájdalmak felett hatalmat veszünk, a Jézus nevében. Több helyen gyógyulás van a mai napon. A hitetek fel fog ébredni és a hitünk által sok gyógyulás lesz, az ajándékok által is gyógyulások lesznek. Meg fogjuk találni a bizonyságokat, a Jézus nevében. Ámen.

A gyógyító sorok következnek, ezt követően pedig bizonyságok megtételére kerül sor. Ezek után pedig a következők hangzottak el. Az internet világába is kiáradnak a gyógyító ajándékok, a Szellem mozdulásai ezek. 

Az Úr azt hozta még, hogy ez a szellemben való imádságban nem akarunk meg­lustulni, ez egy nagyon fontos dolog. Az egyik e-mail arról szólt, amit kaptam, hogy az Úr jelenléte mennyire fontos, és hogy a tanítások is erről szólnak.

Ausztráliában voltam, Péter és János (nem a bibliai Péter és János) az ottani zenékről mondták el, hogy a keresztény zenéken ott a kenet nem található meg. Három hete tartózkod­tam már ott, és nem találtam. A lap-topom nálam volt, és amikor itt indult a dicséret, ömlött ránk a kenet. Mondtam, hallgassátok ezt.

Bedugták a fülükbe, az egyik is, a másik is, és megpróbálták rátenni az iPadjukra, hogy be tudjanak jönni. Azt a kenetet szerették volna, ami itt jelen van. Ha az ember szárazságban van, ak­kor tudja a különbséget. Nagyon nagy áldásban vagyunk, hogy az Úr jelenléte eláraszt minket.

Nagyon erőteljesen tanítja a szellemben való imádságot is. Nagyon fontos, mindenek feletti, fontos idők ezek. Szeretnénk végig futni a pályánkat. (Torokban van gyógyulás most.) Dicsérjük az Urat, mindenkor dicsérjük az Urat!

Hisszük, hogy áldásokban részesültetek ma. Az Úr jelenléte növekedni fog felettetek. Elképzelések jönnek hozzátok, új ötletek, hogy miként tud gyarapítani az Úr benneteket. Ezek tisztává válnak bennetek, és tisztán látjátok ezeket.

Követeljük az elveszetteket, a pogányokat északról, délről, nyugatról, keletről, hogy meg­sokasodjanak a gyülekezetekben az Úr gyermekei. Te fogod az Úrhoz vezetni őket, amilyen úton és módon az Úr hozza őket. Hozzád fogja őket hozni. Ámen. Hallelúja!

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL