2010.08.10.

 

A SZAVAID EREJE 2.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. augusztus 08.

 

Nagyon sok gyógyulás történik hétről hétre, a szemünk előtt zajlanak, Isten hatalmas munkái ezek. Adakozás következik, de előtte egy közös megvallásra kerül sor, az Úr adta nekem ezt a megvallást. Nagyon fontos, hogy a szánkkal ezt kimondjuk együtt:

Jézus hatalmat adott nekem, hogy használjam az Ő nevét! Ezért, amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lesz, amit megoldok a földön, a mennyben is oldva lesz. Ezért tehát, az Úr Jézus Krisztusunk nevében, megkötöm a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, ez élet sötétségének világbíróit, megkötöm a gonoszság szellemeit, amelyek a magasságban vannak, és levetem őket, és kiüresítem őket e nemzet felett és a Krisztus Szeretete Egyház felett, a Jézus nevében! Ámen!

Azok adjanak, akik a szívükből tudják ezt tenni, nem kötelező azok számára, akik még nem ismerik az adakozás áldásait. Ez egy magként van az életünk felett, és ellene megyünk az anyagi helyzeted minden szükségének, hiányának. Megkötjük a szükséget, nélkülözést Jézus nevében, és ezzel a maggal kioldjuk az életetek felett a gyarapodást, a munkalehetőségeket, a kijelentéseket, a megértést. Jézus nevében tesszük, és a szolgáló szellemeket kiküldjük, hogy hozzák nektek vissza a megnyomottat, megrázottat, színig teltet, ahogy az Igében írva van, az emberek hozzák vissza az ölünkbe. Gyarapodás jön hozzánk, és a szükség eltávozik az életünkből, Jézus nevében történik mindez. Áldottak legyetek!

Ezt követően pedig kisgyermek bemutatására kerül sor. A gyermekeket, amikor az Úrnak ajánljuk, az alapján tesszük, ahogy Jézust is bemutatták a templomban, nem kereszteljük meg a kicsiket, mert az nincs így a Bibliában, hogy a gyermekeket meg kellene keresztelni. Az igazság úgy szól, hogy a gyermekek, mivel ők Isten előtt szellemben élnek, így ők Istenhez tartoznak, az Övéi, amíg el nem érik a számon kérhetőség korát, a felelősség korát. De vannak gyermekek, akik nem érik meg ezt a kort, így a mennyben nagyon sok ilyen gyermek van.

Egy pásztor. pl. akinek a gyermeke egy gyilkosság áldozata lett, ez a pásztor fent járhatott a mennyben, utána visszajött és beszámolt arról, hogy ott a gyermekek három csoportban vannak. De jelen vannak, ott vannak. Azok, akik keresztény családból kerültek fel a mennybe, azok pl. egy csoportot képeznek. De az alapvető igazság úgy szól, hogy mindannyian az Úrhoz tartoznak. Hisszük, hogy a keresztségek közül pl. a Szent Szellem keresztség egy nagyon fontos keresztség az életünkben, erre a mai napon is sor került itt az alkalmon.

Most a gyönyörű kis Finta Nóra áll előttünk. Dicsőséget adunk Istennek érte. Finta Nóra 2010. március 06-án született. Mindenki nyújtsa ki a kezét a kicsi Nóra felé, és egy áldást fogunk szólni: Köszönjük Uram Jézus nevében, megáldjuk ezt a kicsi gyermeket, megtörjük az ördög erejét, a szolgáló szellemeket kiküldjük, hogy megvédelmezzék és oltalmazzák őt, megtörjük a balesetek szellemét az élete felett, minden betegség és gyengeség szellemét elparancsoljuk és bármi kiírás (gonosz terv), ami az élete felett lenne, megkötjük és megsemmisítjük. Az Úr bölcsességét terjesztjük ki a szülők felett, és a pásztorai felett, hogy az Úr útjain tudják felnevelni, és oltalmazni tudják az életét. A bölcsességet, a megkülönböztetést, a megértés szellemét árasztjuk ki az élete felett, hogy az élete minden napján áldott lehessen, az Úr Jézus nevében! Ámen!

Dicsőség az Úrnak! Gratulálunk nektek és dicsérjük az Urat! Öleld meg a szomszédodat, érezze, hogy itt szeretik! Ma gyógyító kenet van a hasnyálmirigyre, meg fogjuk parancsolni, hogy a hasnyálmirigyek tökéletesen és minden szerv, ami hozzácsatlakozik, a máj, a vesék és a belső szervek, minden szervünk tökéletesen működjön, a Jézus nevének hatalmában. Az internet hallgatóságra is kiterjesztjük ezt az imádságot, mindenkire, aki hallgatja és hiszi Isten Igéjét.

Imakonferenciák és közelgő alkalmak, pásztorkonferencia időpontjának bejelentésére kerül sor. A kimondott szó erejéről és hatalmáról szóltunk az elmúlt héten, ezt szeretnénk ma folytatni, ezen kívül Úrvacsorát is fogunk venni és fogunk imádkozni a betegekért, a gyógyító sorokban, áldást kérünk az életetekre és Szent Szellem keresztségre is sort kerítünk. A tanítás, ami most elhangzik, nagyon fontos mindannyiunk számára. A múlt heti tanításnak a második része ez.

Máté 12/36-37 De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak.

Mert a szívnek a bőségéből szól a száj, írja ott a 34-es Igében. A mi szavainkat lehetne hasonlítani ahhoz, amikor kilőjük a nyilat. Pontosan úgy, mint egy jól célzott nyilat kilövünk, úgy találnak ezek a szavak. Csak itt nem nyilakról, hanem a szavainkról van szó. A Biblia tanítja, hogy a mi szavaink olyanok, mint ezek a nyilak, kilőttük, és útra kelnek.

Az ember úgy gondolja, hogy talán mégsem kellett volna ezt mondani, a szavak visszajönnek hozzánk! De akkor már túl késő, mert kiengedtük a szánkból, és az emberek hallani fogják, amit kiejtettünk, és nyomot fognak hagyni, még akkor is, ha nem úgy értetted, vagy gondoltad. Az emberek szívét megsebzik.

Tehát felelősek vagyunk a kimondott szavainkért, amelyek a szánkból eltávoznak, és ezeket az ördög képes használni. Ez a mi felelősségünk.

Miért kellene depressziósnak lennünk ezen Ige olvasása alapján? El kell kezdenünk megújítani az elménket, és el kell kezdenünk helyesen gondolkodni. Utána pedig figyelemmel megtanulni helyesen irányítani azt, amit kiejtünk. Fókuszálni a szavainkra, és be kell állítani a szavainkat, hogy értünk munkálkodjanak és ne ellenünk!

A mai tanítás választ fog adni sokunknak, hogy miért történtek és történnek az életünkben azok a dolgok amik… És a mai tanítás Isten dicsőségére lesz akkor, ha megérted, hogy az életed folyását a kimondott szavaiddal meg lehet változtatni, és új irányt lehet venni. Az egész életünk folyását meg lehet változtatni! A kérdés úgy szól, hogy vajon igaz-e ez? Most lapozzunk a …

Jakab 3/2 Mert mindnyájan sok dologban vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.

Képes lesz az egész testét uralni. Ha képes vagy minden szót uralni, ami a szádból kijön, az a jele annak, hogy teljes szellemi felnőtt korba jutottál. Teljesen felnövekedtél, szellemi felnőtt korba jutott keresztény lettél. Ennek pedig az a haszna, hogy az egész testét képes uralni az illető. Mert Isten úgy szándékozta, hogy királyként uralkodjunk itt a földön.

A királyok királyként uralkodnak, ha egy gödröt akarnak ásni, akkor nem veszik elő az ásót és a lapátot. Ha babot szeretne enni, akkor vajon keresnie kell-e a babos kosarat, hogy pár babszemet elvessen a földbe? És fel kell-e vennie ehhez a munkaruháját? Ha a király utat akar építeni, akkor nem kell azon gondolkodnia, hogy hol vannak az útépítő hengerei.

Hogyan teszi? A király ül a hatalmi trónján, és kimondja, hogy itt pedig legyen egy új út! Építtessék egy új út! És elrendeli, hogy hozzanak elé babszemet. Babot szeretnék enni! Mert hatalma van erre, ezért, amikor kimondja, azok meg is történnek! A királyok így uralkodnak!

Jakab 3/2-5 Mert mindnyájan sok dologban vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Ímé, a lovaknak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az egész testüket irányíthatjuk. Vagy nézd a hajókat, noha mily nagyok, és még ha erős szelek hajtják is őket, mindazáltal a kis kormányrúd oda irányítja, ahová a kormányos szándéka akarja. Így a nyelv is kicsiny tag, de nagy dolgokkal dicsekszik. Ímé, csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt!

Ilyen kicsi tag (nyelv), képes egy egész sorozatát elindítani a vagy a gonosz dolgoknak, mert egy gondolat, vagy szó vezet a következőhöz.

6-8 A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Olyan a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mert minden fajta vadállat, madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, és meg is szelídíti az ember, De a nyelvet senki sem képes megszelídíteni az emberek közül; Fékezhetetlen, gonosz az, halálos méreggel teljes.

Ha nem tudnánk megfegyelmezni a nyelvünket, akkor miért írna erről a Biblia? Azt írja, hogy csak a saját magunk erejéből nem vagyunk képesek erre. Tehát az állatokat képes vagy megfegyelmezni, de a másik nyelvét nem tudod megfegyelmezni, erre senki nem képes.

Lehet, hogy megpróbálsz megfegyelmezni és rávenni, hogy ilyen dolgokat ne mondjak ki, de amint elmentél, azt mondok ki, amit akarok. És így, a te nyelvedet sem képes senki más megfegyelmezni. Se én, sem senki más.

9-12 Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ennek így lennie! Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztet-e édest és keserűt? Avagy atyámfiai, teremhet-e a fügefa olajbogyót, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.

Vagyis a te szavaidból tekintetsz hamisnak, vagy igaznak, és a te szavaidból ítéltetsz, vagy kárhoztatsz el. A te szavaid képesek téged beteggé tenni. A te saját szavaid! Itt az Igében találunk erre utalást. Azt is meg lehet találni, hogy hol kezdődött. Valami kezdődött az életedben, de miért kezdődött az el?

Mert mi csak a végeredményekre tekintünk. Minden, ami a természeti, a fizikai síkon látható, az valahol a természetfelettiben, a szellemi síkon indult. Onnan indult, ahonnan nem vagy képes látni, és utána jön elő abba a világba, ahol már képesek vagyunk azt látni.

Még akkor is, ha a szelek erőteljesek, akkor is képesek vagyunk a hajót egy másik irányba venni, még akkor is, ha rossz úton haladtál éveken keresztül, akkor is képes vagy, ezt az útirányt, megváltoztatni. De a hajónak a kormánylapátját meg kell szabályoznod. A lovat a zablánál fogva irányíthatjuk. Tehát ezek a mi szavaink.

Mi a kormánykerék a mi életünkben? A szánk! A nyelvünk! Tehát ez azt jelenti, hogy nem szabad soha olyat kimondani, amiben nem hiszünk. Soha nem szabadna olyat kimondani, amit nem akarunk, hogy megtörténjen. Mindegy hogy érezzük magunkat, vagy milyen valóságosnak érezzük, vagy mennyire erőteljesen érezzük a vonzását annak. Annyira erőteljesnek érezzük, hogy ki kellene mondanunk, de ha nem akarod, hogy ez valóságba jöjjön, ne mondd ki.

Én az én testemet gyógyultnak nevezem, a testemet teljesnek nevezem, a vesémet tökéletesnek nevezem Jézus nevében! Ámen! Keresztények milliói nem mernék ezt most kimondani!

Ezt az Úrra hagyjuk, hogy ez hogy alakul majd. Ő tudja, hogy én mit szeretnék, de majd tőle függ, hogy hogyan lesz – mondják helytelenül. A Biblia nem ezt mondja.

Igaz-e, hogy az élet és halál a nyelv hatalmában van? Ezt mondja a Biblia, a Példabeszédekben számos helyen látjuk ezt! Mindig is itt volt a Bibliában, ha tudtad, ha nem, de attól függetlenül még ez az igazság.

Példabeszédek 6/2 Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédeivel.

12/14 Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval; és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának.

Egy másik fordítás szerint az „ő aratásainak gyümölcseivel él az ember”. Az ő szájának gyümölcseivel elégíttetik meg az ember. Hogyan? Azáltal, hogy mit mondunk ki rendszerességgel.

13/2-3 A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval; a hitetlenek pedig erőszaktétellel. Aki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát; aki felnyitja száját, romlása az annak.

14/23 Minden munkából nyereség lesz; de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés.

A haszontalan csevegés szegénységhez vezet. Ez azt jelenti, hogy többé ne engedj meg magadnak olyan vicceket, ami a szegénységgel kapcsolatos. És ne beszélj olyan dolgokat, ami lefelé húz. És ne beszélj arról, hogy milyen szükségben vagy, és mennyire tönkrementél anyagilag.

Ez jelenti azt is, hogy többé nem beszélhetsz arról, hogy milyen beteg vagy. Vagy, hogy milyen kövér vagy. Mert ha ezeket teszed, akkor magad bezárod a szavaid börtönébe. És úgy zárod magad körbe azokkal a szavakkal, hogy nem vagy képes kikerülni onnan.

És mondogatod, hogy mindent megpróbáltam, mi lehet a baj velem, én csak a felét eszem annak, amit a másik, és ezt is, meg azt is megteszem, és semmi nem akar számomra működni. Ezt te mondtad ki éppen az előbb.

Ez a metabolizmus rendszerem annyira lassan éget. Isten úgy programozta a metabolizmus rendszerünket és az összes szervünket, hogy úgy működjön, ahogy a szánkkal programozzuk.

Lehet, hogy vannak olyanok, akiknek hátrányos a helyzetük, mert a manduláik, vagy a mirigyeik így vagy úgy működnek, de a probléma ott van, hogy ezt minden nap kimondják. Mindennap kimondják és elpanaszolják, hogy miért nincs nekik az, amit szeretnének.

Kifogásokat találnak arra, hogy miért nem tudják azt a dolgot megszerezni, ez pedig mind azért van, mert ilyen kifogásokat találnak. És ki is mondják újra és újra.

Soha senki nem marad meg a mi gyülekezetünkbe, az újak soha nem jönnek vissza. – Hányszor mondtad ezt ki pásztor a szádon?

Vagy hogyan fog ez valaha is menni nekem? Nem vagyok elég iskolázott hozzá. Azt hiszik sokszor az emberek, hogy ez által, alázatot mutatnak. Pedig nem más ez, mint szellemi tudatlanság. A Biblia azt mondja, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Vagyis igenis szólj a májadhoz, szólj a vesédhez, Jézus is ezt tette, szólt a fügefához és szólt a vizekhez, szólt a szelekhez. És Ő a mi példaképünk.

 Megmutatta nekünk, hogy miként kell ezt tennünk, mert úgy cselekedte, mint egy ember. Nem isteni mivoltában tette, mert az isteni mivoltából kiüresítette önmagát, és megmutatta nekünk, hogy mint ember, miként vagyunk képesek ezeket tenni. És nem engedem meg, hogy a jövőmet kötésbe helyezze az, hogy a jelenben mit látok, és mi történik.

Vagyis ne beszélj arról, hogy miként érzed azt, és ne beszélj arról, hogy miként volt eddig. Nem engedem meg, hogy a jelen körülményeim határozzák meg a jövőm alakulását. Arról beszélj inkább mi az, amit szeretnél, arra tedd rá a hitedet. Azt jelenti ez, hogy tedd rá a szavaidat is. Legyél benne teljesen konzisztens (egységes).

Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a gyülekezeten belül mondasz egyfélét, és a gyülekezeten kívül valami mást. Amikor pl. a férj és a feleség beszélget, akkor a hitetlenség szavai kerülnek elő.

Jakab 3/11 Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztet-e édest és keserűt?

Vagyis a keserű és az édes nem képes ugyanabból a szájból előjönni. Ugyanígy nem képes előjönni az áldás és az átok sem egy ugyanazon forrásból! Mert így, amit eddig jól kimondtál, azt megsemmisíted a szavaiddal. Vagy amit imádkoztál, azt megsemmisíted. Mit kell tenni?

Azokat a szavakat szabad csak mondani, amit Jézus mondott! Csak azt szabad kimondani! Komolyan kell tehát vennünk azt, hogy mi jön ki a szánkból. Mindegy milyen rossz a helyzet, vagy milyen sötétnek tűnik minden körülötted, nem szabad a halál szavait szólnod magad és a körülötted lévők felett.

Nem szabad a szegénység és a kudarc szavait szólnod az életed felett! Még akkor sem, ha most pakolnak ki, ürítik ki a lakásod és visznek el mindent belőle! A legyőzöttséget, a kudarcot és a hiány szavait akkor sem szabad a szádra venni!

Itt az országban a népek nagyon súlyos helyzetben vannak, adóságok tekintetében. A statisztikák azt mutatják, hogy másfél millió magyar állampolgár vett fel különböző hiteleket svájci frankban. És ezen gondolkodtam, hogy egy-egy ilyen hitel, legalább két személyt illett, vagy férj-feleség viszonylatában, vagy lehet, hogy hármat, akkor az már négy és fél millió embert illett, és az már fél Magyarország. Tehát ilyen kihatással vannak az adóságok, és lehet, hogy erről majd tanítanom kell, hogy miként tegyétek.

Egyszer egy prédikátor látta, hogy a repülőgépe fejjel lefelé van, mit mondott? Azt mondta, - dicsőség Istennek, Istennek van valami jobb a számomra! Ez a legyőzhetetlenségnek és a hitnek a szelleme. Ez az, amit a Mindenható Isten szeret, és ha így beszélsz, akkor legyőzhetetlen vagy. És nem fog kudarcot vallani az Ige a szádból, mert az Ige nem képes kudarcot vallani.

Jeremiás 1/12 És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt.

Példabeszédek 15/4 A nyelv szelídsége életnek fája, az abban való hamisság pedig a szellem gyötrelme.

„Mily csodálatos, ha a megfelelő időben a megfelelő szavakat mondjuk ki!” – Mondja az Élő Bibliafordítás. Dick Mills is adta ezt az Igét nekem, és én szeretek az Igéből prófétálni.

Egy dolog biztos, ha abban a helyzetben nem esel pánikba, és nem kezdesz el kapkodni, és saját megoldásokat előhozni, hanem elcsendesedsz, akkor Isten a szívedből elő fogja hozni a helyes megoldást. Ez az, amikor várni kell Istenre és nem csak a magunk fejéből ezt, vagy azt tenni!

Jobb lesz így a kimenetel. Nagyon sokan vannak, akiknek nehéz helyzeteken kellett átmenniük, még a pásztorainknak is. Az egyik pásztor összejövetelnél adtam a pásztoraimnak egy-egy fejezetet, hogy azon a fejezeten, úgymond elmélkedjenek, időzzenek rajta. Egy-egy igevers helyett egy-egy egész fejezetet adtam, hogy azon időzzenek, és abból találják meg azt, amit az Úr szól nekik. A addig kell azon meditálni, elmélyedni, amíg nem jön ki a válasz abból számodra.

Mert az Ő szavai élet! Ezért szóljuk az Ő szavait. Látni e helyett a halált és a legyőzöttséget az emberek életén. De a helyes szavak, azok pedig elmossák a depressziót az emberről. Mert a helyes szavak a megfelelő időben eltörlik a kötéseket az életünkből. Mert Isten felkeni a szavakat, és tudjuk az imádságnak, a kézrátételnek az erejét az életünkben. Isten felkeni a szavainkat!

Ez a megvallás, amivel kezdtük itt az alkalmat, ez nagyon fontos. Ez az első, amit tennünk kell, a sötétség minden erejét a lábunk alá kell helyezni.

Zsoltár 107/20 Kibocsátá az Ő Igéjét és meggyógyítá őket, és megmenti őket a pusztulástól.

Jézus ezt tette állandóan. Kelj fel és járj. Gyógyulj meg! És erő volt a szavaiban. Ez változtatta meg a betegek testét. A szerveik és a csontjaik megváltoztak. A szemeik és a füleik megváltoztak. Mindez úgy történt, hogy egy szó kimondatott felettük. Ezt tesszük mi is a gyógyító sorokban. Kimondjuk a hit szavát az evangélistákkal és azokkal, akikkel imádkozunk.

Sok keresztény mondja, hogy – igen ám, de ő Jézus volt, Istennek a Fia. De Ő nem úgy működött, nem úgy szolgált, mint Istennek a Fia. Mert az Apostolok cselekedetei 10/38-ban azt olvassuk, hogy – „mint kené fel Őt az Isten, Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt, jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak”.

Rögtön megmutatja, hogy a betegség, és mindenféle elnyomás az ördög munkája. Itt írja. És a Názáreti Jézus volt mindaddig, amíg be nem teljesített minden próféciát, utána lett Jézus Krisztussá. Utána lehetett Jézus a Krisztus.

A Biblia tanítja, hogy legyünk mi Istennek utánzói. Mert mondja az Ige, miként működik a hit …

Márk 11/23 Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, (A szívében nem kételkedik! Hanem hiszi!) hogy amit mond megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.

Ezt tanította Jézus a tanítványainak, hogy amit a szívében hisz és nem kételkedik, kimond, meglesz néki. Engedelmeskedik néki, és így meg lesz nekünk, amit mondunk.

Ezt tesszük a rákbetegséggel a testben. Szólunk ahhoz, elátkozzuk, levágjuk az élet forrásáról és megparancsoljuk, hogy kiszáradjon, meghaljon abban a testben.

Isten kenete nem fog működni hit nélkül. A Biblia azt tanítja, hogy Ő elvitte a fájdalmainkat, ezért vagyunk képesek megparancsolni a fájdalomnak, hogy takarodjon ki a testedből.

A világ esetleg kinevet minket, míg mi itt ülünk és élvezzük Isten áldásait. Mert minket teljesen szabaddá és boldoggá tett az Ige. Eloldattunk a gonosz kötelékektől. Az emberek a sötétségben élnek, de nem kellene, hogy a sötétségben éljenek.

Figyelni kell a szavainkat, nem csak imádkozni kell meg tanulnunk, hanem utána a szavainkat is kell figyelni. Izraelben mondtam egy kedves ismerősömnek, hogy imádkozhatsz, amennyit csak akarsz, de utána úgy is azt fogod megkapni, amit utána beszélsz.

Példabeszédek 15/28 Az igaznak szíve meggondolja, mit szóljon; az istentelenek szája pedig ontja a gonoszt.

„A jó ember meggondolja, mielőtt kimondja. A gonosz ember pedig ontja a gonosz szavakat, minden gondolkodás nélkül.” – mondja ezt az Élő Bibliafordítás.

Példabeszédek 16/24 Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a testnek.

Akinek gyorsalkodik a szája, az a viszálykodásra visz! A gyorsalkodó szájjal viszálykodást szítunk, a kedves szavak egészséget hoznak a testnek. Ez a szószerinti fordítás.

A világ most tanulja ezt. Kezdik tanítani az embereknek, hogy szóljanak a növényeikhez, és ez gyógyulást hoz a növényeknek és jobban fognak növekedni, teremni. Mi a helyzet akkor, ha azt mondja az ember, hogy minden, amit ültetek, kihal körülöttem? Az valóban kiszárad majd.

Van, aki azt mondja, hogy én az egészben nem hiszek, és nem változtatja meg azt az utat, és módot, ahogy beszél.

Példabeszédek 17/27-28 Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgadt szellemű, az értelmes férfiú. Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik; mikor ajkait bezárja, eszesnek.

Egy másik fordítás mondja, „csuk be a szádat, és mutasd, hogy milyen értelmes vagy”. Vagyis amikor öntik rád a beszédet, mosolyogj, és csak szótlan maradj.

Izraelben voltam, és kaptam az imakör után egy figyelmeztető Igét, a 39-es Zsoltárból, hogy a számmal vigyázzak, és megpróbáltam. Az Úr tudja, hogy megpróbáltam, de a végén úgy feljött bennem, mint egy vulkán, és úgy beleestem a testbe, mintha 30 évvel ezelőtt lettem volna, és kirobbantam, és elvesztettem ezt a játszmát. De az Úr figyelmeztetett, hogy míg a gonosz előttem van, addig zárjam be a szám. Azt kellett volna tennem, hogy egyszerűen hátat fordítok, és elmegyek onnan.

Amikor az emberek ellenszegülők és azt vallják, hogy az ajkaink a mieink, és azt mondok ki vele, amit csak akarok. Persze megteheted, azt mondasz ki, amit csak akarsz, de utána meg kell fizetned az árát, mint ahogy eddig is.

Példabeszédek 18/2 Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő szíve nyilvánvalóvá legyen.

Abban gyönyörködik az esztelen, hogy szellőzteti a saját véleményét.

Példabeszédek 18/21 Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

A nyelv határozza meg. Az Élő Bibliafordítás szerint, „az emberek belehaltak annak következményébe, hogy rossz dolgokat mondtak ki”. Mi a helyzet az anyagi körülményeinkkel? Nagyon figyeljük azt, hogy mit mondunk ki!

Az igazság az, hogy ebben az országban is, és a világban is mindenki csak a félelmeit szólja. A keresztények is ugyanígy csak a rosszat mondják. Nem fedezik fel, hogy mit ártanak vele saját maguknak. A világon mindenütt az emberek szájából a hitetlenség és a halál szavai szólnak.

Istennek pedig olyan hívőkre van szüksége, akiket a saját képére teremtett. Jézus a Főpapja a megvallásainknak, annak, amit kimondunk. És valakire szüksége van, aki egyetért Ővele, és kezébe ad a Főpapunknak valamit, amivel képes munkálkodni.

Jézus nem képes a halál szavaival uralkodni, mert Ő nem a halál ura. Ő az élettel munkálkodik. Ha az Úr ad neked egy Igét, akkor azt ragadd meg, és azzal menjél! Az a te Igét.

Mondd ki: A pénz soha nem probléma, minden, amire szükségem van, és amit akarok tenni, és amit tervezek, mindezekben a pénz nem jelent problémát! Ezen kívül, minden eddigi adóságom eltöröltetett. Ámen!

Ezt tegyük ahelyett, hogy arról beszélünk, hogy mennyire rossz a helyzet.

Mit fogunk tenni helyette? Nem veszünk részt ezekben a rossz beszédekben, mert ezek beszennyezik az életünk folyását. Amikor az emberek csúnya szavakat használnak és káromkodnak, nem ez árt igazán az embereknek, hanem a hitetlenség, a félelmek. Ezek a hivalkodó beszédek!

Amikor az allergia szóba kerül, nem kell ezt tovább a szavaiddal erőltetni és nyomatékossá tenni. Malakiás könyvében írja azt az Ige, hogy – keményen szóltatok ellenem.

Malakiás 3/13 Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok: mit szóltunk ellened?

A saját megszabadításunk ellen szólunk, a saját szavainkkal. Többé ezt nem tesszük. Mondjuk ki: többé nem tesszük! Egyetértek ezentúl, az Úrral! Ámen! Meg kell változtatnod azt, amit kimondasz, és az ítélet, a kárhoztatás szavait többé ne mondd ki!

Egy őrállót állíts a szád elé. Amikor a dolgok rosszabbra fordulnak, legjobb, ha a szádat bezárod, minthogy úgy szólsz a saját dolgaidról, hogy mennyire szörnyű is a helyzet. Egy olyan árkot ásol a szavaiddal, amiből nem tudsz majd kijönni!

De ha szakítasz arra időt, hogy beprogramozd azokkal a szavakkal magad, amit Isten mond rólad, akkor győzelmet arathatsz a most jelenleg kudarcos anyagi helyzeted felett.

Meg foglak tanítani arra, hogy miként lehet hatalmat venni az anyagi életünk felett. Ha adóságod van, akkor képes vagy hatalmat venni az adóságod felett, és kijelenteni, hogy az ki van fizetve! Bővített fordítás szerint a…

Lukács 17/6 És felele az Úr, ha lenne hitetek, reménységetek, és bizodalmatok Istenben, akár csak oly kicsinyke, mint egy mustármag, azt mondanátok az eperfának, szakadj ki gyökerestől és plántáltassál a tengerbe, és engedelmeskedne néktek.

Vagyis gondolkodunk egy eperfáról pl. – az adóságaink pedig mind papírra vannak vetve, mind dokumentumok. Aláírtuk. Részvények stb. és ezek mind fából készültek ezek a papír anyagok. És ha ez a fa engedelmeskedik a hitünknek, akkor azok a papírok is!

Filippi 2/9-11 Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Magasan felmagasztaltatott, minden név fölé, és olyan név adatott neki, amire minden térdnek meg kell hajolnia mennyen, földön és föld alatt. És Jézus odaadta a hozzáférési jogot, hogy használhatjuk az Ő nevét.

 Ezért ebben a névben szólhatunk az anyagi helyzetünkhöz, hogy egyenesedjen ki Isten Igéjével. Isten Igéjének a teremtő erejét, ha a szívünkbe és a szánkban gyakoroljuk és használjuk, akkor képesek vagyunk rendbe hozni a legszörnyűbb anyagi helyzetünket is, mert képesek vagyunk a hegyekhez, a problémákhoz, a papírokhoz és a fákhoz is szólni.

Ezt tesszük, a hit hallásból, a hallás Isten Igéjéből van. Szeretném most a következőt elmondani, – az összes adóságodról szóló dokumentumot, ami az ingatlanodra felvett kölcsönökről szól, dokumentumokat, adóságokat tartalmazó, banki nyilatkozatokat egybe gyűjtöd, magad elé teszed, és bátran kijelented felettük, azt mondod:

Jézus nevében, az Ő szent Igéjének a hatalmában, ezeket az adóságokat kifizetettnek nevezem! Adóság, Jézus nevében szólok hozzád, kerülj kifizetésre, és tűnj el az életemből, tűnj el az anyagi világból, és többé ne létezzél! Minden adóságomat teljesen kifizetettnek nevezem! Eltöröltetett, és megszűnt Jézus nevében! Ámen! Hallelúja!

Mert olvassuk a Bibliában, több esetben is, hogy az Úr hogyan törölte el az adóságokat, nagy tartozásokat. Amikor pl. Izrael népét kihozta Egyiptomból, akkor az izraeliek adóságát úgy törölte el Isten, hogy az ellenséget, az egyiptomi katonaságot a tengerbe fullasztotta. Eltűntek azok, akiknek tartoztak, így eltöröltettek az adóságok is. Köszönjük Istennek.

 Úrvacsorát veszünk most. Meg volt az oka, hogy az Úr miért vállalta a kereszthalált, és már többé nincs a kereszten. Feltámadván a halálból, uralkodó Jézus Krisztusunk van, a királyok Királya, és az uraknak Ura, és Ő a Krisztus hívő Testének a Feje. Legyőzte az ellenséget, az ördögöt, a betegséget és a fájdalmat, adósságot; mindez a lábaink alatt van.

Mindenki járulhat az Úr asztalához, azok is, akik most jöttek közénk. A Biblia tanítja, hogy emlékezzünk meg arról, amit Ő tett. Ezért nincsenek megszigorításaink, hogy ki vehet részt az Úr asztalánál, az Ő testéből és az Ő véréből vételezünk, emlékezvén arra, hogy az Ő teste értünk töretett, az Ő vére értünk ontatott.

A kenyér kiosztására kerül sor. A vesébe erős gyógyító kenet érkezett. Csak azáltal, hogy az Úr asztalánál részesedünk, gyógyulások történnek, köszönjük Istennek.

Álljunk fel most mindannyian: – Mindez Jézusról szól! És köszöntünk téged az Úr Jézus Krisztus Gyülekezeti Testében, Isten Gyülekezetében!

Áldunk ma téged Úr Jézus Krisztus, a testedért, amit adtál, a kenyér, amit most magunkhoz veszünk, a te megtört testedet jelképezi, és tudjuk, hogy ezekben a szent sebekben meggyógyultunk. Ez a test értünk töretett, hogy nekünk gyógyulásunk lehessen, egy egészséges testünk lehessen, fájdalmak nélkül élhessünk. Ezt elfogadjuk. Mindezt elfogadjuk most, amikor a kenyérből részesedünk. Téged dicsérünk, téged magasztalunk és áldunk, és teljes szívünkből köszönjük, hogy ezt elvégezted. Erre emlékezünk most, amikor a kenyérből részesedünk!

Most vegyük magunkhoz a kenyeret, Jézus nevében!

Ugyanezen az éjszakán Jézus vette a poharat, és azt mondta, hogy ez az én vérem, az Újszövetség vére, amely tiérettetek ontatott. Vette a bort, és ez a mi Újszövetségünk, az Újszövetség vére, ami az üdvösségünk, az újjászületésünk váltsága volt. Mi Ővele meghaltunk ebben a szövetségben, és vele együtt feltámadtunk. Mindezt értünk végezte, az Ő kiontott vére, amelyre most emlékezünk, amikor a pohárból részesedünk. Az Ő vére értünk ontatott, ez a vér tisztított meg minket minden bűntől. Szentek és szeplőtelenek vagyunk Atyám előtted a Jézus nevében! Ámen! Köszönjük Atyám!

Dicsőséget adunk Istennek! Ámen!

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya testvérünk munkáját, aki a Békevár látogatói számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL