2016.03.27. 
 

EMBERNEK FIA – ISTENNEK FIA

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2016. március 20.

 

Nagyon hálás a szívünk, hogy a szent Jézus Krisztus szent Igéjét adta nekünk, és belenézünk az Igébe. A drága szent Igébe, amit az Úr rendelt nekünk, hogy azon növekedjünk. Áldott legyen az Úr Jézus Krisztus szent neve!

Jézus Krisztusnak a földi útján, ha végignézünk, születésétől kezdve 30 éves koráig, nem olvasunk a Bibliában arról, hogy egyetlen egy csodát tett volna valaha. Ő a csodatévő pedig! Tegnap is Ő tette a csodákat!  Egyetlenegyszer sem nyitotta meg a vaknak a szemét, nem nyitotta meg a süketek fülét, nem támasztotta föl a halottakat! 30 évig élt a földön Isten Fiaként, ugyanúgy Isten Fia volt, mint mikor elkezdte a csodákat tenni, ugyanaz a szent vér folyt az ereiben, mint amikor már a csodatévőként ismerték, és mégis az első 30 évben egyetlen ilyen megnyilvánulás nem volt tapasztalható az életében. Úgy ismerték Őt, mint az ácsnak a fiát. Kérdezték is, hogy nem ez az ácsnak a fia? Nem Józsefnek és Máriának a gyermeke, és nem itt laknak az Ő testvérei mind? Úgy járt közöttünk, mint egy a sok közül, aki élte a mindennapi életét, anélkül, hogy Istennek egyetlen ilyen megnyilvánulása jelen lett volna az életén. Ezt fogjuk tanulmányozni, hogy mi történhetett, hogy nagy hirtelenséggel Jézus Krisztus elő tudott jönni mindezekben, amit aztán abban a 3 és fél évben cselekedett. Hogy történhettek ezek? Amikor eljött az Ő rendelt ideje, és elment a Jordánhoz vízkereszt­séget venni, akkor az Ige úgy írja:

Lukács 3,21–22.

21. Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkeresztel­tetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég,

22. És leszállt Őreá a Szent Szellem testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn a mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, Tebenned gyönyörködöm!

Ez volt Jézus Krisztusnak a földön az a pillanata, amikor Isten szava hallható volt a mennyből, megnyíltak az egek, Isten kijelentette, hogy a Fiam vagy, és leszállt rá a Szent Szellem egy földi ábrázat formájában. Nem azt kell értenünk ez alatt, hogy egy galamb szállt le Jézusra, hanem a Szent Szellem, miként egy galamb, az ő nagyon finom, puha szárnycsapá­saival. Úgy szállt le rá, ilyen formában szállt le rá a Szent Szellem, aki onnantól kezdve az Ő szolgálatát ebben a felkenetésben vezette, és a jeleket és a csodákat cselekedte.

Gondolkodtunk-e már azon, hogy honnan van a démonoknak erejük a földön? Ha Jézus legyőzte őket, megsemmisítette az erejüket, és elvette a fegyverzetüket, és kiüresítette őket, honnan tudnak erőt meríteni a megnyilvánulásaikhoz? Úgy tudják ezt tenni, hogy a gonosz ráhatásaik által teret nyernek az ember életében, és egy lakozást keresnek az emberben. Amint az ember ennek helyet ad, akkor az embernek az ereje által képesek ezekre a megnyilvánulá­sokra itt a földön.

A testet öltésre törekszenek, hogy testet tudjanak ölteni, hogy birtokolni tudják a testeket. Ha ebben helyet adunk nekik, akkor képesek megnyilvánulni. Amíg nincs a test a birtokukban, addig nagyon korlátozott a megnyilvánulási képességük. Nem képesek arra, hogy a szándékaikat kifejtsék. Itt a földön, a testben való lakozás által van a mi uralkodásunk. A földön a hatalmunk gyakorlásához kell egy jogosultság.

Hogy mennyire férnek hozzá az életünkhöz, mennyire férnek hozzá a gondolatainkhoz, mennyire férnek hozzá a testünkhöz. Ahogy helyet adunk nekik, úgy tudják egyre inkább kifejteni az ő gonosz szándékaikat, amik megjelenhetnek tünetekben, fájdalmakban, különböző gonosz cselekedetekben, amit nem kell sorolnom, csak példaként hozom. Ugyanez volt a helyzet, amikor Isten azt mondta, hogy el kell hoznom a Fiamat a földre. Test formájában, testet kell öltenie. Ugyanis Istennek nem volt jogosultsága a földön beavatkozni addig a helyzetekbe, amíg a Fiát test formájában el nem hozta, és a Szellemmel föl nem kente, hogy elvégezze ezeket a jeleket és csodákat a földön. Erről szeretnék ma az Ige alapján részletesen szólni. Ha ezt megértjük, óriásit törtünk előre a szellemi birodalomba. Miként mennek ezek, hogy hogyan van ez a jogosultságunk, a felhatalmazásunk a szellemi biroda­lomban, hogy élhessünk a Jézus nevének a hatalmával, hogy a szellemi megnyilvánulásokon tudjunk előrenyomulni az életünkben? A drága Evangéliumhoz visszatérve, amikor ez a felkenetése Jézusnak megtörtént, megnézzük, hogy mi az első lépés, Jézust hova viszi a Szellem először? Először nem a sokaság felé megy Jézus szolgálni, és csodákat tenni. Nem ez az első lépés. Jézusnak először a Szellemtől vezéreltetve a pusztába kellett mennie, hogy a sátán megkísértse. Ugyanis a sátán mindig próbára fogja kihívni azt, aki felett a Szellem ereje munkálkodni akar. Minden esetben így lesz. Kapsz egy ajándékot Istentől, azonnal ott terem a sátán, hogy ellopja. El akarja lopni, a tolvaj szándéka jelen lesz. Ez történt Jézussal is. Felkenetésre került, a Szellem azonnal elvitte a pusztába. Ezt olvassuk a 4. fejezetben.

Lukács 4,1.

1. Jézus pedig Szent Szellemmel telve, visszatért a Jordántól, és viteték a Szellemtől a pusztába, negyven napig kísértetvén az ördög által.

Egy kísértés sorozaton kellett részt vennie negyven napon keresztül. Amit itt Jézusnak először meg kellett tanulnia, mint Isten Fiának – addig is Isten Fia volt, de nem volt rajta a Szent Szellem felkenetése –, a Szent Szellem felkenetésében meg kellett tanulnia, hogy az ördög kísértéseire miként kell megállnia az Igében. Az Ige, amikor a szájában a Szellem erejével megszólalt, és azt ki tudta ejteni, az ördögnek minden egyes esetben térdet kellett hajtania, és el kellett mennie. Három kísértése volt Jézusnak. Jézusnak meg kellett tanulnia a Szellem vezérelése alatt, hogy az Ő szájában micsoda hatalom van, ha az Igét szólja a Szellem felkenetésében. A sátánnak minden egyes esetben el kellett távoznia. Negyven napos kísértés volt. Amikor Jézus ezekben győzedelmesen végigment, és Jézust nem sikerült megkísértenie, mert ellen tudott állni úgy, hogy az Igét szólta. Az Ige neked is rendelkezésedre áll, és a Szent Szellem felkenetésében vagy te is, ezért hatékony, amikor az Igét szólod. A Szellem ereje által szólta Jézus az Igét, és a sátán elment egy időre. Az ördög eltávozott tőle egy időre. Nem azt jelentette, hogy többet nem kísértette meg, akkor egy időre feladta. Azt mondta, hogy háromszor próbálkoztam és visszautasítást találtam, mert az Ige mindenekfelett áll. Amit Isten szája szól. Isten szólta, és a te szádból elhangzik, az ördögnek térdet kell hajtania. Ez az Ige hatalma. Jézus ezt tette. Ez volt, amit a Szellemtől tanult az első negyven napban. Micsoda hatalom van a szánkban, ha az Igét szóljuk a Szellem felkenetésében! Nézzük a sorrendet! Ez után mondja:

Lukács 4,14.

14. Jézus pedig megtért a Szellemnek erejével Galileába: és híre ment néki az egész környéken.

Elgondolkodtatok-e már azon, hogy ekkor még egy csodát sem tett Jézus? Egyetlen vaknak nem nyitotta meg a szemét, mert megvolt a vízkeresztség, elment a pusztába negyven napra, és amikor kijött ezekből a kísértésekből, híre ment. Milyen híre mehetett? A szellemi birodalomba ment ki a híre. Mert akkor még nem mondták egymásnak az emberek, hogy a vaknak nyitotta meg a szemét, meg a béna meggyógyult, nem volt még egy csoda sem. Mégis leírja nekünk, hogy kiment a híre. Tudjátok, hogy hova ment ki a híre? A szellemi birodalomba. Egy démon mondta a másiknak: figyelj, nem bírunk vele! Próbáltuk ezt is, meg próbáltuk azt is, de mindegyikben megállt. Az Igét szólja, és hatalommal szólja, és erővel szólja, és a Szellem van vele. Kiment a híre, hova? A szellemi birodalomba, híre ment. A szellemi birodalom meg lett jelölve, hogy ez a názáreti Jézus, ez olyan erővel rendelkezik, amit eddig nem tapasztaltunk az embernél. Meg lett jelölve a szellemi birodalomban. Ő elkezdett tanítani, írja a 15-ös vers. Veled ugyanígy történik, ha elkezded szólni az Igét. Megvan a felkenetésed, utána vedd tudomásul, hogy jönnek a próbák, és meg leszel próbálva különböző kísértésekkel. Az ördögnek nincsenek új kártyái, a régieket hozza, ezért nagyon jó, ha olvasod az Ószövetséget, miket próbált Isten felkentjei ellen? Ugyanazokat fogja most is hozni, sorozatban. Kinek hol van a gyengéje. Ott, ahol gyenge vagy, ott próbálkozik. Valaki böjtölni kezd, akkor annak a kenyeret kínálja föl. Egyél egy kis kenyeret! Mondd ezeknek a köveknek… Most a böjt ideje van. Meg van írva! – és mondani kell, mi van megírva akkor. Hogy nemcsak kenyérrel él az ember. Az ördög minden kísértésére, minden esetben, Jézus meg tudott válaszolni az Igéjével, és vissza tudta verni ezeket a kísértéseket. Ezeket neked is meg kell tanulnod, a kísértések idején az Igével kell tudni megválaszolni, és a Szellem ereje ott lesz, hogy visszaszorítsa a sátánt. Ne tudja végrehajtani a gonoszságait. Jézus elkezdett tanítani, elment körbe a zsinagógákba, és tanította az Igét. Felolvasta a felkenetését. Gyönyörű rész ez. Jézus közli a zsinagógában, mire küldte Őt el Isten?

Lukács 4,18–19.

18. Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szaba­don bocsássam a lesújtottakat.

19. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.

Ezek az igeversek nagyon híresek. Látjátok, bemutatkozik. Addig is Jézus voltam, és názáreti Jézus voltam, de mivel nem volt velem Isten felkenetése, mostantól a dolgok másként lesznek, mert az Úrnak Szelleme van énrajtam. Mivel felkent engem. Nézzük meg, mire szólt ez a kenet! Hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem. Tegnap a legszegényebbekhez mentünk el. Ahogyan ott hirdettük az Evangéliumot, az az életeket meg fogja változtatni, erre van elrendelve. Új ajtókat nyit, látásokat ad. Vigasztalásokat, épüléseket, gyógyulásokat. A legszegényebbekhez mentünk. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam. Ki az, akit nem ért bántás valaha az életben? Az ellenség a szívünket szeretné darabokra törni, és az Úr azt mondja, hogy csak add nekem, és én vagyok a te szíved gyógyítója, a megtört szívek gyógyítója. Én felépítem az életedet. Ami darabokra tört az életedben, én felépítem azt. Nyugodtan bízd rám magad, én vagyok az, aki összeillesztem az összetört darabokat, és egybeszerkesztem, felépítem azt. Ő a megtört szívek gyógyítója! Ezt a kenet végzi. Megtört szívek gyógyítója. A foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Bizony az Úr Jézus ezért jött, és a kenetben ezt végezte el, ebben a felkenetésben ezt végezte el. Amíg a Szent Szellem nem szállt le rá, és nem lett ez a felkenetés, egyetlenegyet nem cselekedett ezek közül. Ezt nagyon fontos látnunk, és tudnunk kell értékelni a mi felkenetésünket. Isten azért adja a kenetét az életünkre, hogy ugyanezeket megcselekedjük. Ezt csak Őáltala lehetséges. Ez nem ember munkája. Ez nem az ember képessége, hogy ilyen csodák lesznek, és ilyen gyönyörűségek történnek. Az Ő kenete munkálja. Azért kell neki minden dicsőséget adni, Övé minden dicsőség. Ő végzi. Menjünk egy kicsit tovább a Lukács 4-ben! Ebben a felkenetésben Jézus elkezdett szolgálni. Csodálkoztak az Ő tanításán, és amikor Ő szólt, hatalommal beszélt, mondja az Ige. Más volt, ahogyan Ő szólt, ettől a felkenetés pillanatától, mert a Szellem ereje áradt.

Lukács 4,32–35.

32. És csodálkozának az Ő tanításán, mert hatalommal beszélt.

Nem úgy, mint a farizeusok, meg az írástudók. Azok csak idézték, de nem tudták, hogy ki írta azt, és hogy mit idéztek, nem volt közösségük Istennel. Ő más volt, a názáreti, miután a felkenetést kapta.

33. És a zsinagógában volt egy tisztátalan ördögi szellemtől megszállt ember, aki fennhangon kiálta,

Látod, ezek az ördögök lakozást keresnek? Ezt a testet elfoglalták. Tisztátalan volt ez a szellem, és megszállta ezt az embert. Abban az emberben lakozott. Ahogy Jézus közeledett, ezt kiáltotta:

34. Mondván: Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek téged, ki vagy: Az Istennek ama Szentje!

Amiket látnunk kell, soha egyetlen ördög még soha nem mondott igazat jókedvéből. Ő a hazugság, és a hazugság atyja, és minden gyermeke hazugságot szól. Vajon miért mond igazat itt ez a tisztátalan démon? Kiáltja az igazat. Mintha Jézust reklámozná, úgy tűnik elsőre. Miért kiabálja ki, hogy én ismerlek téged? Az Istennek ama Szentje vagy te! Miért nem mond valami hazugságot, olyasmit, amit az ördög szokott mondani? Mi készteti őt arra, hogy ezt tegye? Jézus meg is dorgálja. Amit itt ezek az ördögök nem láttak, amikor Jézus itt a földön szolgált, hogy Jézus nem az isteni mivoltában parancsolt nekik, mert úgy nem tehette volna meg. A Filippi levél azt mondja, hogy az isteni mivoltát kiüresítette, hasonló volt az Istenhez, de azt letette. Egy szolgai formát öltött fel helyette, és megjelent testben. Testben megjelent Isten Fiaként, és úgy élt 30 évet, és egyetlen csoda nem történt, de amikor a Szent Szellem kenete, rákerült az életére, attól a pillanattól kezdve minden máshogy volt. Elkezdtek kiáltani a démonok, hogy azért jöttél, hogy elveszíts minket? Látod, hogy tudják, hogy meg van írva a végük? Hogy a tüzes tóba vettetnek mindannyian. De idő előtt jött Jézus, azért panaszkodtak, azért kiabáltak. Ismerünk téged, ki vagy: az Istennek ama Szentje vagy te. De nem teheted ezt meg, hogy kiűzöl engem, mert isteni mivoltodban nem teheted meg itt. Így perlekedtek Jézussal. Azt mondták, hogy nem teheted meg, mert nekem jogom van ehhez a testhez.

Igen, de Isten testben jött el, és testben parancsolt. Jézus Krisztus a názáreti, Isten, aki megjelent testben, és felkenetésben a Szent Szellem által. Mindhárman jelen voltak. Az Atya, a Fiú, és a Szent Szellem. Jézusnak így hatalmában állt parancsolni, mert testet öltött. A földön a hozzáférésünk a hatalomhoz, hogy a démonoknak parancsoljunk, az a testünkben van csak meg.

A testi, amikor a szellemünknek megvan ez a földi kosztüm, ez a test. Amíg testben vagyunk, addig van meg ez a földi hatalmunk, Jézusnak ezért kellett testet öltenie. Testet kellett öltenie, hogy az embert megszálló ördögnek a seregeinek parancsolni tudjon, és azok engedelmeskedjenek.

Isteni mivoltában a mennyből, ha kiált az Úr, nem tudja megszabadítani ezt az embert. A názáreti Jézus tudta megtenni, aki Isten Fiaként jött a földre, és a Szent Szellemmel felkenetést kapott. Így tudott parancsolni ennek a tisztátalan szellemnek, és ezért kellett annak térdet hajtania. Ezért kellett eltávoznia. Mint ahogy olvassuk is, hogy Jézus megdorgálta, és eltávozott.

35. És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg és menj ki ez emberből! És az ördög azt a középre vetvén, kiméne belőle, és nem ártott néki semmit.

És az megtörtént. De nem jókedvében ment ki az az ördög, és perlekedett, hogy mi közöm nekem Teveled, miért jöttél idő előtt? Hogy parancsolhatsz nekem? Azért tudta ezt Jézus megtenni, mert földi ábrázatban, test formájában jött el Isten közénk, a Szellem felkenetésében. Ugyanaz a helyzet veled is. Amint ezt a földi gúnyát levetjük, megszűnik a földi hatalmunk. Azok, akik a temetőben vannak, láttad-e már, hogy elmennek szavazni? Nem mennek többet szavazni. Levetik ezt a földi gúnyát, és megszűnik a voksuk a földön. Addig uralkodunk itt a földön, addig van szavunk. Addig tudjuk kijelenteni, hogy mit szeretnénk, és hogyan? Addig van hozzáférésünk ehhez a hatalomhoz, ehhez a földi hatalomhoz, amíg ebben a földi gúnyában járunk. Ez a szellemünknek a földi kosztümje, hogy így mondjam. Amíg ez rajtunk van, addig tudunk itt a földön jogosultsággal parancsolni. Ez az, amit az ellenség nagyon fájlalt. Miért tudod ezt megtenni, Jézus, Istennek Fia? – ha tovább olvassuk az Igét a csoda után, mert az ördögnek el kellett távoznia, mert Jézus parancsolt. Testben eljött Isten volt Ő, és a Szent Szellemmel volt felkenve. Így a Szentháromság minden tagja jelen volt, és az ördögnek takarodnia kellett, távoznia kellett. Ugyanúgy neked is tudnod kell, hogy te Isten fiaként vagy itt a földön, a Jézus nevének a hatalma neked adatott, és ha a Szellemnek az erejében parancsolsz az ördögöknek, akkor térdet hajtanak. Szükségesek hozzá mindhárman.

Lukács 4,37.

37. És elterjedt a hír Őfelőle a környék minden helyén.

Miért ismétli meg az Ige? Az elején azt olvastuk, hogy elterjedt a hír Őfelőle. Akkor a szellemi birodalomba ment a hír, hogy ez az ember más. Ez tudja, hogy az Ige milyen hatalommal szólható, és kiszólható, és parancsol! A kísértéseknek térdet kell hajtaniuk. Most megint írja, hogy elterjedt a híre a környéken. Most szájról szájra az emberek terjesztették. Itt van ez a názáreti Jézus, megnyitja a vakok szemeit, kiűzi az ördögöket, meggyógyítja a csonkákat, a bonkákat, a halottakat élő szóval előhozza. Kiment a híre a földi birodalomba is, az emberek terjesztették a názáreti Jézust. Szájról szájra ment a híre. Látod-e, hogy először a szellemi birodalomban kellett, hogy felfigyeljenek Rá? A szellemi birodalomban a híre, ahogy elment, úgy tudott megnyilvánulni ennek az igazsága az emberek között, a tömegekben, és jöttek hozzá tömegek. Szabadította őket, de nem úgy kezdődött. Egy megmérettetéssel kezdődött. Jézusnak el kellett mennie a pusztaságba, és a kísértéseken kellett keresztülmennie, és minden kísértésből győztesen kellett kijönnie ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Jézus elöljárónk mindenben, ebben is. Ha kísértések esnek köztetek, tudjátok meg, hogy miért vannak! Hogy megállhassunk benne az Igével, és győztesen jöhessünk ki belőle. Elterjedt a hír Őfelőle, és ez most már az emberek közötti hírverés volt. Itt van ez a Jézus, és milyen csodákat tesz, sokaság özönlött hozzá. Isteni mivoltában illegális lett volna ezeket a csodákat megtenni. Mint Isten, aki kívül rekedt Ádámnak a bűnbeesése által, nem avatkozhatott volna be a földi birodalomba. Az embereket nem szabadíthatta volna úgy, ahogy Jézus tette. Áldott legyen az Ő szent neve! Ha ezt meglátjuk, nagyon sok mindenben előrébb leszünk. A 41-es vers újra megismétli:

Lukács 4,41.

41. Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván: Te vagy ama Krisztus, az Isten Fia! De Ő megdorgálván, nem engedé őket szólani, mivelhogy tudták, hogy Ő a Krisztus.

Miért kiáltoztak? Fel voltak háborodva. Hogyhogy kidobsz minket innen? Itt lakozunk már mióta, ebben a testben. Sokakból ördögök mentek ki, kiáltozván. Az nem igaz, hogy nem tudták, hogy Ő kicsoda. Az ördögök igenis tudták. Kiáltozták, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, hogy merészelsz minket innen kidobni idő előtt? Ezt kiáltozták. Felháboro­dásukban kiabáltak. Nem látták a jogosultságot: miként van neked jogod ahhoz, hogy idő előtt kidobj minket innen. Ezért kiabálták az igazságot. Különben nem hirdették volna Jézusról, hogy az Isten Fia. Miért vertek volna Jézusnak reklámot? Perlekedtek. Te az Isten Fia vagy, te ezt nem teheted meg, mert Isten ott a mennyben kirekedt, és mi vagyunk itt az ember által, mi uralkodunk, mert az emberé lett ez a hatalom Ádámban, amikor elbukott. Én jogosan lakozom ebben a testben, mondta az ördög. Jézus parancsolni tudott, mert Isten Fiaként testben jött el a földre. A test adott neki jogosultságot ahhoz, hogy megszabadítsa az embert, és Istenn felkenetése kellett hozzá. Amíg nem volt rajta a felkenetés, egyetlenegy embert nem tudott szabaddá tenni. Egyetlenegyet nem gyógyított meg. (Közben a vesében nagy a kenet, a Szellem végzi ezt.) Az Ő felkenetésében állok én is itt. Az Ő felkenetése nélkül semmire nem lennék képes. Te ugyanígy vagy vele. Mindannyiunknak szükséges Istennek ez a felkenetése, hiszen amíg itt a testünkben vagyunk a földön, jogosultságunk van ehhez a hatalomhoz, a jézusi hatalomhoz, a Szellem felkenetése által történik ez a munka. Ezt kiabálták: mi közünk van nekünk hozzád, Krisztus, az Isten Fia? Ő megdorgálta őket. Nem engedte nekik, hogy szóljanak, mert tudták, hogy Ő a Krisztus. Igenis tudták. Csak azt nem látták, hogy testben jött el. Nem tudták feldolgozni, miként van ez, hogy Isten parancsol nekünk, és kiűz minket a testekből? Ahol nekünk jogosultságunk van, mert az illető beengedett. Miként parancsol ki engem innen? Jézus megtehette, mert Isten ráadta a kenetét. Istenként jött el a földre. Neki Isten volt az apja, és Mária volt az anyja. Ő Istenember volt. 

Harminc évig úgy élt köztünk, mintha egy lenne a testvérek közül, Mária házában, de amikor megjött a felkenetés, attól kezdve minden más lett. És ez a kenet benned van. És ezzel a kenettel parancsolhatsz. A földi kosztümödben vagy itt, a földi ruhádban. A testedben hatalmad van a földi dolgok felett. A saját tested felett, a szeretteid felett, az országod dolgai felett parancsolhatsz az ördögöknek. Azoknak ugyanúgy ki kell menniük, ahogy Jézus szavára kimentek. Engedelmeskedniük kell! Térdet kell hajtaniuk!

Nem törődünk bele helyzetekbe, amik megmozdulhatnak. Pontosan azért, mert Isten hatalmat adott nekünk erre. Ez az Istennek Fia, és az embernek Fia. Jézus mind a kettő volt, embernek Fia, és Istennek Fia is. És ez volt a kulcsa annak, hogy ezt a hatalmat gyakorolhatta.

A János 5-ben van egy nagyon fontos idetartozó Ige:

János 5,26–27.

26. Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában:

27. És hatalmat adott néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia.

Földi testben jelent meg köztünk. Nem csak isteni mivoltában volt jelen az emberek között, hanem testet öltött. Az Ige testté lett, mivel embernek Fia lett. És felkenetést kapott a Szellemtől. Így adatott meg neki az a hatalom, hogy parancsolhatott az ördögök felett. Ehhez szükséges volt, hogy emberi testet öltsön.

A Zsidó levél 10-ben van írva, hogy áldozatot és ajándékot nem kívántál, de testet alkottál nékem. Szükséges volt, hogy testben jöjjön el, és testben parancsoljon az ördögöknek, mint Isten Fia. A Szent Szellem felkenetésében. A Szentháromság minden tagja jelen volt, amikor Jézus a földön járt.

És ma sem fogják elvégezni a keresztények a munkát, ha nem fogadják be a Szent Szellemet, ha visszautasítják. A Szent Szellem nélkül nincs kereszténység. Ha Jézusnak nem ment, akkor nekünk hogyan menne? Jézus egy csodát sem tett a Szent Szellem felkenetése előtt. Akkor mi miért gondoljuk, hogy működik a kereszténység a Szent Szellem nélkül? Félretesszük minden vezetését, a test dolgaira figyelünk, úgy cselekedünk, hogy ki mit mond, és a Szellem sugallatait, vezetéseit félretesszük. Miért gondoljuk, hogy így sikerre megy az életünk? A Szent Szellem nélkül nem fog menni semmi az életünkben. Semmi! Mint ahogy Jézusnak is szüksége volt a drága Szent Szellemre, a felkenetésre, mint ember fia, a Szent Szellem felkenetésében végezte ezeket a csodákat. A jogosultságot a földi ruhánk adja, hogy itt parancsolgatunk a földön. És a felkenetést Isten adja. Azt az erőt, hogy amit kimondasz, az valóságba is jöjjön.

Ezt tanulta Jézus negyven napig, amikor a Szellem kivitte a pusztába, hogy megtanítsa neki az Igét hatalommal szólni. Ő volt az élő Ige, és mégis iskolába kellett mennie negyven napon keresztül. A kísértésekben meg kellett állnia, hogy az Ige hatalmát megtapasztalja, hogy a sátán igenis térdet hajt, ha az Igét szóljuk.

 Ez a testi forma adja a legális belépést a földre. Addig, amíg a démonok nem tudnak testhez jutni, vagy azt birtokolni, addig nincs sok megnyilvánulási lehetőségük. Ugyanígy Istennek sincs lehetősége addig a földön sokat megnyilvánulni, amíg valaki be nem fogadja, és nem kezdi el hirdetni az Evangéliumot. Figyelted már, hogy a Szent Szellem az utcán saját maga nem tesz csodákat? Pedig szeretne. Pedig nagyon szeretne. Mindenkit hazavár. Mégis csak azokat tudja használni, akik letérdelnek, kijelentik Jézust Uruknak, beteljesednek Szent Szellemmel, és amikor elkezdik így hirdetni az Evangéliumot, akkor tud a Szent Szellem munkába menni, és elvégzi azokat.

Ez a test – a testforma, amiben élünk – a legális belépés, a hozzáférés ahhoz, hogy a földön Isten meg tudjon jelenni. Nagyon elgondolkodtató. Tekintettél-e már így arra, hogy a földön az életed mi célt szolgál Istennek? Belépést az Ő számára, hogy meg tudjon nyilvánulni. Nagyon elgondolkodtató. És megköszönjük, hogy ebből ma megértést kapunk, mert egy nagyon éles világosságot fog nekünk hozni, ha látjuk ezt.

Sokat mondja az Ige, hogy az embernek Fia. Más alkalmakkor azt hangsúlyozza, hogy az Istennek Fia. Vajon miért van az, hogy egyszer kihangsúlyozza, hogy Jézus az Istennek Fia, máskor az embernek Fia? Figyeld meg ezeket az írásokat, és gyűjtsd egybe! Meg fogsz világosodni afelől, hogy Istennek milyen hozzáférést ad az, hogy te testben itt élsz, és Ő benned lakozik. Mit tud Isten általad elvégezni? Mennyire szüksége van rád, a testedre, és arra, hogy odaszánt legyen Isten dolgaira. Nem adhatod oda mindenféle dologra azért, hogy Isten hatékonyan tudjon megnyilvánulni benne!

Tudtok ma engem ebben követni, hogy merre haladunk? Nagyon fontos ez!

Máté 9,6.

6. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, ekkor monda a gutaütöttnek: Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza.

Látod, az ember Fia! Most nem Isten Fiának hívja ugyanazt a Jézust. Az ember Fiának van hatalma a földön. Látod, hogy függ össze? Isten Fiának teljhatalma van a mennyben. De az ember Fiának hol van hatalma? Itt a földön, ahol az emberi testek élnek. Ha nem öltött volna emberi formát, akkor nem lenne hatalma kijelenteni, hogy a te bűneid megbocsáttattak.

És a gutaütött fölkelt és hazament úgy, hogy vitte az ágyát is, és ráadásul szombatnap volt. A farizeusok majd megpukkadtak. De Isten szava volt. Az ember Fiának az Isten-szava, a Szent Szellem kenetében. És az akkor beteljesedik minden esetben.

Máté 18,11.

11. Mert az embernek Fia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett.

Most nem Istennek Fiaként hivatkozik, látod? Tehát, szükséges volt testet öltenie Jézusnak, hogy megjelenjen ebben a testi gúnyában, ahol mi élünk itt a földön. Annak minden bajával, nyűgjével, betegségével. Jézusnak egy ilyen testet kellett magára öltenie, hogy minket megszabadíthasson. Ha emberi formában nem nyúlt volna ki értünk Isten, akkor soha nem lett volna megváltásunk. Azért jött, hogy megmentse azt, ami elveszett. Ádámban elveszettek voltunk. Isten onnan föntről a trónjáról nem tudott volna minket megszabadítani az isteni mivoltában. Jönni kellett egynek, aki az isteni mivoltát letette, földi, testi ábrázatot vett föl, alázatban járva. Harminc esztendeig járt itt a földön úgy hogy senki nem tudta, hogy Ő Isten Fia, és amikor jött a szellemi felkenetés, akkor minden megváltozott. Akkor a Szent Szellem felkenetése jött. Micsoda kincs van abban, amikor jön a Szent Szellem, és felken valakit! Óriási dolog!

Ha ezen elgondolkoztok, hatalmas megvilágosodásotok lesz arról, hogy Istennek mennyire szüksége van az egész lényünkre, a testünkre, hogy meg tudjon nyilvánulni a szellemi birodalom itt a földön, rajtunk keresztül, a testünkön keresztül. Mert ez ad a földön hatalmat az Úrnak, hogy parancsolhasson.

Máté 20,28.

28. Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és adja az Ő életét váltságul sokakért.

Itt megint a testet öltését hangsúlyozza ki, az embernek Fiát hozza az Ige. Ezt az életet ki kellett oltania. A kereszthalál volt megírva, elrendelve, és ez Isten akarata volt. Az az én Atyám akarata, hogy letegyem az én életemet, és aztán felveszem azt, mert hatalmam van hozzá – jelentette ki Jézus.

Óriási dolog volt ez, amit Isten elvégzett ebben a drága testben, az egyszülött Fiúban, akinek testet alkotott.

Látnunk kell azt, hogy a démonok betolakodók. Azok nem úgy jönnek a földre, hogy valaki nekik testet alkotott volna. Ezek a testek nem nekik lettek megalkotva, akikben lakozást vesznek. Ők csak bitorolják ezeket a testeket. Betolakodók. Isten Jézusnak testet alkotott, hogy bejöhessen a földre. Testet alkotott neki. Mondja a János evangéliumban az Ige, hogy a tolvaj az, aki betolakodik, és az nem az ajtón jön be.

Hogyan kerülünk a földre? A démonok betolakodással, megszállással, erőszakossággal jönnek, és elkezdik birtokba venni a másiknak a testét, az erejét, és ezáltal próbálnak pusztítani itt a földön. De nincs joguk hozzá!

Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába – ezek a démonok, a gonoszok, az ördög minden serege, akik nem az ajtón jönnek be, hanem betolakodnak –, hanem máshonnan hág be oda – ez történik, amikor a testünkben megjelennek betegségek –, az tolvaj, és rabló. De neked hatalmad van a Jézus nevében efelett! Aki pedig az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ő volt a Jézus. Ez az ajtón megy be ebbe a világba, ez a testet öltés. Testet kellett öltenie. Az Ige testté lett, és lakozék közöttünk. Látod, mennyire szükséges volt ez? És micsoda ár volt ez, hogy ebben a bűn testének ábrázatában Jézus megjelenjék a földön? Miért volt szükség rá? Azért, mert Istennek úgy kellett Őt behoznia az ajtón, ahogy minden más ember is születik a földre. Így születünk mindannyian. Neki is meg kellett születnie, testet kellett öltenie. Így volt hatalma arra, hogy az emberek fölött ítéletet hozhasson és kimondhassa, hogy ezek mind az én bűneim. Ezeket mind én követtem el! Ezek mind az én betegségeim! – és magára vette. Isten azt mondta, hogy te szabad vagy ettől. Te teljesen szabadon élhetsz ezektől. Ez volt az az ítélettétel, amiért az ember Fiának el kellett jönnie, mert isteni formában nem lett volna képes soha elvégezni azt.

Az ajtón kellett bejönnie. És ez az ajtó ide, erre a földre, hogy hatalmad legyen, az emberi testet öltésed. Gyönyörű dolog! Megköszönjük Istennek, hogy erre ráláthatunk. Micsoda kincs ez, emberi testben Jézus Testébe, Krisztus Testébe kerülni, újjászületni, befogadni a Szent Szellemet a testünkbe! A testünk a Szent Szellem temploma lesz. És parancsolni az ellenségnek a Szent Szellem felkenetésében, pontosan úgy, ahogy Jézus tette. Amint Ő van, úgy vagyunk mi is. Te sem fogsz tudni másképp boldogulni, csak a Szent Szellem felkenetésében. Sehogy máshogy. Úgyhogy tanuld meg nagyon megbecsülni Őt! Nagyon szeretni Őt, közösséget kiépíteni vele. Törekedj rá, hogy minél közelebb kerülj hozzá! Minden Őáltala megy itt a földön. Minden! Ez egy gyönyörű közösség.

Ma egy kicsit nehezebb ez a tanítás, de nagyon sokat ér, ha belemélyedsz. Mert tisztán fogod látni, hogy miért kell engedelmeskednie az ellenségnek. Mert ő a betolakodó, te pedig az ajtón jöttél be. Te testet öltöttél és úgy jöttél a földre, majd újjászülettél a Krisztusban, és utána a Szent Szellemet befogadtad. Eljött a felkenetésed, mint Jézusnak, és most engedelmeskednie kell az ellenségnek. Ha Jézus nevét kiejted, és tudod ezt a hatalmadat, akkor engedelmeskedniük kell. Vissza kell vonulniuk és engedelmeskedniük kell! Akármennyire is kiabálnak és felháborodnak, de engedelmeskedniük kell. Ahogy meg van írva, csak úgy lehet:

1Korinthus 15,49.

49. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatát, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatát is.

Itt két testről tanít minket az Írás, a bölcsesség: a mennyeiről és a földi testről. Ez a földinek ábrázata, a földi gúnyánk, amit egy ideig hordunk. Ki hordja ezt? A szellemünk. A szellemünk hordja. A szellemünk utána is létezik. Amikor eljön az ideje, akkor kiköltözik, a földi gúnya összeesik, és mi pedig megyünk haza az Úrhoz, akik újjá vagyunk születve. Akik nincsenek újjászületve, azok nagyon rossz helyre kerülnek, amely nem is nekik készült, hanem az ördögnek készült, csak mivel az ellenség az ő uruk, ezért odakerülnek.

Tehát ezt a földi ábrázatot hordjuk egy ideig. Van egy mennyei test. A mennyei az, ahogy az Úr Jézus Krisztus a megdicsőült testében fönt van a mennyben, annak az ábrázatát is hordjuk. A Bővített fordítás kicsit bátrabban mer fogalmazni. Ha belemennénk a görög szövegbe, akkor az jönne ki a fordításból, hogy már most is hordjuk ezt a mennyei testet magunkon. Nem csak a földi testet hordjuk magunkon, hanem ahogy most Jézus van a mennyben, azt a mennyei testet, amikor újjászületünk, az új teremtésben már most is hordjuk magunkon.

 Hogyha ez valóságos – és ezt az Ige írja, hogy ezt a mennyei testet hordjuk magunkon, és kell hordanunk magunkon, kell viselnünk ezt a testet –, akkor, ha Jézus nevét kiejted, akkor valójában úgy veszi a szellemi birodalom, mintha Ő mondta volna azt ki. Nem te parancsoltál, hanem az a szellemi test, amit magadon hordasz. A Jézus Krisztus megdicsőült teljhatalma parancsol itt a földön, mert te az ajtón jöttél be, testet öltöttél, és test formájában parancsolhatsz az ellenségnek. El kell távoznia!

Az Ő mennyei ábrázata van rajtad, és testben itt vagy a földön. Jézus, amikor elment a földről, akkor átruházta ezt. Azt mondta, hogy nékem adatott minden hatalom, és most ti menjetek! Ő fölment az Atya jobbjára, itt hagyta nekünk. Azt mondta, hogy most ti menjetek! Ha magunkban mennénk, nem mennénk sokra. Azt mondta, hogy nékem adatott ez a hatalom, vegyétek, és az én nevemben ezek a jelek és csodák lesznek. Amikor hordod ezt a mennyei ábrázatot, akkor megtörténnek ezek a csodák. Ugyanúgy, ahogy Jézus járt Galileában, Jeruzsálemben, és parancsolt az ellenségnek. Azok ugyan felháborodtak, de engedelmeskedniük kellett. Kiabáltak, hogy mi közünk nekünk tehozzád, idő előtt jöttél gyötörni minket? Nem jött még el a mi időnk. Nekünk még van itt időnk a földön! Lett volna, ha Jézus nem jön el testben. De Jézus eljött, és kimondta az ítéletet felettük. Amikor Jézus meghalt és levették a keresztről, akkor azt hitte az ördög, hogy nagyot nyerészkedett. Azt hitte, hogy most végeztünk vele! Aztán, amikor harmadnapon előjött a halálból, akkor egy kicsit megszeppent, nem tudta, hogy hova tegye ezt. Azt hitte, hogy végleg elbánt az Isten egyszülött Fiával itt a földön, de Jézus előjött a sírból. És akkor zavart lett az ördög, nem tudta, hogy mit tegyen. Igazából ez a zavartsága azóta is növekszik. Mert, amikor Jézus ezt a feltámadott új teremtményt megjelentette itt a földön, akkor az egész szellemi birodalomban megint híre ment. Nem csak akkor, amikor a negyvennapos kísértés volt. Híre ment a szellemi birodalomban, hogy ez a Jézus egy új teremtés, ez eddig nem volt! Dicsőségben jött elő, bűn nélkül jött elő, teljhatalommal jött elő a sírból. Azt hitte az ördög, hogy eltemette, de harmadnap előjött.

Jött a pünkösd napja, amikor százhúszan voltak összegyűlve, és mind a százhúszan újjászülettek és beteljesedtek Szent Szellemmel. Most már nem egy Jézussal kellett az ördögnek szembenéznie, hanem százhúszan voltak, mind beteljesedve a Szent Szellemmel. Az ördög még nagyobb zavartságba került, hogy hogyan van ez, nem csak egy Jézus van, aki dicsőségében ragyog, hanem százhúszan vannak. Még aznap háromezren lettek. Növekszik Isten dicsősége itt a földön. Akik hallgatták a prédikálásokat, háromezer zsidó tért meg az Úrhoz aznap. Ma milliók vannak a földkerekségen, merném azt mondani, hogy már a milliárdok számát üti, akik ott hordozzák a mennyeinek az ábrázatát. Az ördög meg vissza kell, hogy szoruljon az ő gonosz birodalmába nap mint nap. Az újjászületettek serege szorítja vissza az ő birodalmát. Úgyhogy kétségbeesésben van – higgyétek el nekem –, és tudja, hogy az ideje kevés. Ahogy akkor sikoltozta, hogy idő előtt jöttél, hogy megkínozz engem! Minden nap születnek Jézusok itt a földön. Minden nap. Az, aki kijött a sírból, az a dicsőséges, az a teljhatalommal rendelkező, aki parancsolni tud, akin nem uralkodik a bűn többé, akin nem uralkodik a betegség többé. Naponta születnek Krisztusok a földön, a Krisztus Testében, hogy uralkodjanak, hogy szellemmel teljesek legyenek. Hogyha kimondják a Jézus nevét, az ellenségnek térdet kell hajtania, hogy Isten dicsősége áradhasson. Úgyhogy vesztésre áll, és tudja, hogy az ideje kevés a földön. Tudjátok, hogy mi történik igazából? A menny szinkronizálása történik a földdel. Ugyanis Jézus azt az imát tanította, hogy legyen meg a Te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is. A mennynek van egy tökéletes akarata minden Jézus-ember számára, aki újjászületik, és ahogy ezt imádkozzuk, a menny így közeledik a föld felé, szellemi értelemben. A menny minden nap nyereségben részesül, amikor újjászületések vannak. Több Jézus-hívő van a földön nap mint nap. A mennynek az akarata így egyre inkább erőteljesen jön valóságba itt a földön, ahogy imádkozzuk ezt: Legyen meg a Te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is.

Tudjátok, miért van annyi szörnyűség a földön? Úgy veszi észre az ember, hogy egyre rosszabb minden. Olyan szörnyű dolgok történnek, hogy ez nemhogy jobb lesz, hanem rosszabb lesz – így látja az ember. De igazából, ha látnád a szellemieket, hogy mi történik! Nap mint nap növekszik a Krisztus Teste. És ez az ördögi sereg sikoltozik, hogy mi közöm hozzád, miért jöttél? És szorul vissza a birodalma. Gonoszsággal teljes, tudja, hogy kevés az ideje, és ahol tud, ahol helyet kap, ott pusztítani, ártani akar. A krisztusi Test, pedig nap mint nap növekszik, egyre több Krisztus van a földön, akik Jézus Krisztus hatalmával, Szellemmel teljesen, felkenetésben tudnak parancsolni.

Vesztésre áll – mondom nektek –, mert az idő közeledik. És a mennynek az akarata, és hatalma kerül szinkronizálásra itt a földön. A krisztusi Test növekszik. A helyzetünk nem reménytelen. Habár el akarja velünk hitetni, hogy teljesen vesztésre állunk. Egyre nagyobb a szegénység, egyre nagyobb a kilátástalanság, sokkal nagyobb a probléma, mint tavaly volt! Azt akarja, hogy keseredj el, hogy ami ott belül van, azt ne használd, felejtkezz el róla. Felejtkezz el a szellemiekről, csak azt lásd, ami a szemed előtt van, és ásd el magad minél mélyebbre – ezt akarja –, mert veszélyes vagy neki, ha ráébredsz arra, hogy mit hordozol magadban, és ha megtanulsz a Szellem erejében – ahogy Jézus tette – parancsolni ezeknek az erőknek. Távozz onnan, nem oda való vagy! Gonosz gondolat, távozz onnan! Bántásomra vagy. Depresszió, távozz onnan! Nincs közösségem veled!

Parancsolhatunk Szellem által. És ezeknek az erőknek engedelmeskedniük kell egytől egyig, mert a mennyeinek az ábrázatát hordozzuk. Olyan, mintha Jézus parancsolna, amikor a nevét kiejted. Mert ugyanaz a Szent Szellem cselekszi, aki ott volt Jézusban, amikor tette a csodákat. Jézus sem tett egy csodát sem addig, amíg a Szellem felkenetése rá nem került. Veled ugyanígy van. Isten igazságos volt akkor, amikor azt mondta, hogy menjetek és cselekedjétek ezeket. Ahogy Jézussal cselekedte, úgy cselekszi velünk is ezeket. Az ördög nem tudja, hogy merre kapja a fejét – ez az igazság. Mindenfelé Jézusok jelennek meg a földön. Felkent Jézusok, felkent újjászületések. Nem tudja, merre kapja a fejét. Az egyből lett százhúsz, lett háromezer, ma pedig mindenfelé Krisztusok bukkannak elő szinte a semmiből. Az ő birodalma volt, és most naponta vesztésre áll. Egyre nagyobb veszteségek érik. Afrikában milliók születnek újjá naponta, hatalmas evangélisták által. És ez világosságot hoz a földre. Terjed az Ő világossága, növekszik az Ő hatalma, és így lesz meg az Ő akarata a földön. Addig a napig folyik ez a munka, amíg el nem jön értünk, és el nem viszi ezt a Testet. A krisztusi Testet.

Tudtok-e nekem mondani még bármit a földön, ami kétezer évvel ezelőtt történt, és ma is beszélnek róla a földön mindenhol, amerre csak jársz? A világ bármely táján nem tudsz úgy járni, hogy valaki ne beszélne Jézusról. Az Ő jóságáról, az Ő csodáiról. Kétezer évvel ezelőtt történt. Ma is mindenhol hirdetik. Mit bizonyít ez? Azt, hogy Jézus él. És, hogy benned él, és amerre te jársz, ott remegnek az ördögök. Bátor legyél, és kiáltsd ezt a nevet! Mert a mennyeinek az ábrázatát hordozod. Parancsolj ebben a névben! Legyél bátor!

Letették azt a nyomorultat az ékes kapuban. Nap mint nap letették koldulni, és arra ment Péter és János. Az imádság órájára mentek a templomba, amely azt bizonyítja, hogy volt rendszer az életükben. Minden nap mentek imádkozni. Nem úgy volt, hogy áh, most nem érek rá, most más dolgom van. Minden napot imádsággal töltöttek. Az imádság óráját odaadták az Úrnak. És ahol imádság van, ott jó dolgok történnek. Így volt itt is. Rájuk vetette a szemét ez a koldus, hogy kapjon valamit. Azt mondták, hogy ezüstöm, aranyam nincsen nékem – mondta Péter. Ez nem azt jelenti, hogy szegénységben éltek, erről majd máskor. De most éppen nincsen nálam – mondta Péter –, én most mást adok neked. Figyelj ide, amim van, azt adom néked! Tudod, mije volt? Mije van Péternek, mit gondoltok? Meg mije volt a többi apostoloknak? Mi az, ami nálad is van? Azt mondta, hogy amim van, azt adom néked. Mi az, amid van, és oda tudsz adni a másiknak? A mennyeinek az ábrázatát hordozod, és azt tudod odaadni a másiknak. A Jézus Krisztus hatalmát tudod adni a másiknak. És ebben a névben azt mondta, hogy a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj! Ez nem ima volt. Péter nem imát mondott el, hogy Atyám, gyógyítsd meg őt! Nem! Az imádság órájára mentek be a templomba. És ez útközben volt, ahogy mentek be imádkozni. Ez a Jézus nevének a parancsszava volt. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel! – mondta neki. Szemébe nézett, és látta a hitét. Kelj fel és járj! És miközben ezt mondta, megfogta a kezét, fölsegítette, és figyeljétek meg, ha ezt olvassátok a Cselekedetek 3-ban, hogy az erő a bokájába hatolt! A bokájába ment be a kenet. A kezét fogta meg, és a bokájáig hatolt a kenet. Az egész testét átjárta a kenet. A kenetnek van egy csodálatos tulajdonsága, hogy oda hatol be az életedbe, ahol szükség van rá. A bokáját erősítette meg, és a béna felszökött, és örvendezve, ugrálva ment be a templomba! Bement velük imádkozni. Nincs csapatod, akivel imádkozz? Kezdd el a Jézus szent nevét kiejteni! Hordozd a mennyei ábrázatát, és szóld a nevet! Olyan, mintha Jézus Krisztus mondta volna ott azt a parancsot, hogy kelj fel! Jézus gyógyította meg. Hogyan? Úgy, hogy Péter kimondta. A Szellem kenete volt felette, és hittel mondta. Nem aranyat adott neki, meg ezüstöt, nem aprópénzt adott neki, hogy na, megszántalak! Nem! Azt mondta, hogy amim van, azt adom néked. Ez mindnyájunknak ott van, ez a hatalom, ez az erő, ami bennünk van, a krisztusi élet. A mennyeinek az ábrázata ott van bennünk. Tessék használni ezt, amerre jártok! És a hitetekkel rámenősek és agresszívek legyetek! Nyomuljatok, mert nem ismeri ez a világ, és meg kell ismernie általatok sokaknak a Jézus nevét! A Jézus neve megcselekedte. A Jézus neve az ajkainkon csodákra képes. Tessék élni vele, és a démonok remegnek! Sikoltozva mennek, és feladják a helyeiket, mert kénytelenek. Állandó visszaszorulásban vannak. Visszaszorítjuk az ő birodalmukat. A Jézus neve dicsőséges az ajkainkon. És minden dicsőség az Övé legyen örökkön-örökké! Ámen.

Világosságot kaptál arról, hogy kaptál egy testet, ami az ajtó volt, hogy a földre jöhess? És ebben a testben akar az Úr dicsőséget venni magának erre a világra. Tessék felkelni és használni ezt a nevet a saját életedben, és mások életében!

Az Örömhíradó újság tele van gyönyörű gyógyulásokkal. Most lesz egy húsvéti kiadás. Csodálatos dolgok vannak benne. Mind az Úr Jézus Krisztus cselekedte általatok. Azt akarom, hogy még bátrabbak legyetek, még bátrabban menjetek előre! Ami nálatok van, az működik. Az örökkévaló. Hordozzuk a mennyeinek az ábrázatát, és Ő cselekszik!

Kezdjük el az Urat imádni azért, hogy adta nekünk ezt a világosságot, hogy mi már bent lehettünk, hogy ezt láthatjuk, megélhetjük, hogy hirdethetjük! Szorgalmatosak legyetek benne! Menjetek előre, és ne engedjétek, hogy bármilyen körülmény benneteket elbátor­talanítson! Bátrak legyetek! Használjátok ezt! Ámen.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

BÉKEVÁR FŐOLDAL