2009.11.24.

ŐRIZD A NYELVED!

Jim Sanders tanításából
2009. november 22.

 

A Hálózat TV műsora december végével befejeződik. Viszont internet tévé klubot nyitunk, ahol élőben lehet nézni az istentiszteleteket. A technológia lehetővé teszi, hogy határon túl is nézhetőek az alkalmak. Úgy érezzük, hogy a tévé elvégezte a maga feladatát.

Kolosse levél 1/28 Akit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítván minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állítsunk elő a Krisztus Jézusban. Amire igyekezem is tusakodván az Ő ereje szerint, mely énbennem hatalmasan munkálkodik.

Mondja Pál. Erre igyekszünk mi is, hogy a munkánk által felnövekedjetek szellemi vonatkozásokban. Pásztoraink munkája erről szól, hogy a nyájaik elérjék azt a szintet, hogy ők maguk képesek legyenek végezni a szolgálatot. Mindezt a hitnek egységében szeretnénk munkálni, ahogy Isten királysága működik. Pál írja, hogy ezt nagy rettegéssel és félelemmel végzi.

Kevés pásztor és szolgáló érti azt meg, hogy amikor az Úr elé állunk ítéletért mi szolgálók, akkor nem tetteinkért kapjuk az ítéletet, hanem azok szerint ítél meg minket az Úr, akik felé szolgáltunk, hogy szellemi értelemben ők hol tartanak. Nem lehet tehát bemutatni az Úrnak a szellemi csecsemő sereget. Ezért a kis cellacsoport vezetőkre sincs szükség. És gyülekezeti véneknek sem kell, hogy felettetek legyenek. Nem az érdekel minket, hogy csecsemők maradjatok, hanem abban vagyunk érdekeltek, hogy szellemi értelemben felnövekedjetek.

Az Úr maga szeretne benneteket vezetni, Ő maga akar felettetek lenni, mi ezt a vonalat keressük és követjük. Nem akarom a többi munkát ezzel leszólni, de mi ezt a vonalat követjük. Milyen dolog az, pl. ha van az embernek egy tízezer fős gyülekezet, és tele van csecsemőkkel? Én inkább azt a részt választanám, hogy van 900 gyülekezet és mindegyikben szellemi óriások vannak. Tehát nem a számok játszmáját éljük.

Azt tudjátok-e hogy egy Istenünk van? Jézus oly jó hozzám! Tudjátok miért jó hozzám? Azért mert mondom is, hogy jó és ezért meg tudja mutatni a jóságát és így ti is áldottak lehettek. Most fogunk tovább haladni a tanításban a…

Zsoltár 34/1 Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!

Nem a fejemben, az elmémben van folytonosan, hanem az ajkamon van az Ő dicsérete minden időben.

/2/ Dicsekedik lelkem az Úrban, s hallják ezt az alázatosak és örülnek.

Tehát amikor azt mondjuk, hogy dicsekszünk az Úrral, vagy az Úrban, akkor valójában nem magunkkal dicsekszünk, mert az Úr az, aki ezt elvégezte értünk. Sok kereszténynek az Úr nem valóságos. Hallják ezt az alázatosak és örülnek! Mi a helyzet azokkal, akik ugyanezt hallják és megharagszanak minderre? Tudjuk, hogy mi az, ami nem jellemzi őket ekkor, - nem alázatos a szívük.

/3-4/ Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az Ő nevét! Kerestem az Urat és meghallgatott engem és minden félelmemből kimentett engem.

Minden félelmemből kimentett az Úr! Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy félelemtől szabadok lettünk, félelemmentesek lettünk, bátrak lettünk! A Róma levélben tanítottam erről nem régen, hogy valóban félelemmentesek vagyunk Krisztusban, bűnmentesek vagyunk, és betegségmentesek vagyunk, szegénységmentesek és szükségmentesek vagyunk. Mindezektől mentesek vagyunk.

/5-6/ Akik Őreá néznek, azok felvidulnak és orcájuk meg nem pirul. Ez a szegény kiáltott és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.

Hallelúja! Meghallotta az Úr a szegényt! A vallásokból azt halljuk, hogy az Úr azt válaszolta, hogy legyél csak türelemmel fiam, Isten téged szegénynek teremtett és meg fogja dicsőíteni magát ebben a szegénységben és szenvedésben, és ebben örvendezzél. Ezt halljuk a vallásokból. Ezt prédikálják millióknak. Az én gyülekezetemben is hallottam ezt. Sokkal több keresztény hisz így tévesen ebben, mint mi gondolnánk.

Egy másik fordítás szerint - a szegény kiáltott és az Úr minden bajából kimentette őt. Milyen bajokból? A szegénységgel járó bajokból, azért mert szegény volt. És ha hisszük a Bibliát és felsírunk az Úrhoz, akkor megszabadít minket a félelmektől és megszabadít a szegénység problémáitoktól. Tehát Isten mindaddig megáld téged, míg a végén már nem is vagy szegény. Miért? Azért, mert Ő egy Isten. Sokan nem hiszik ezt. Bizonyára nem hallják ezt a gyülekezeteikben, pedig kellene, hogy ez elhangozzék! Mert ez az Ige! Hallelúja! Mi pedig az Evangéliumot, a jó hírt, az örömhírt hirdetjük.

/7/ Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és kiszabadítja őket.

Mit tesznek tehát az Úr angyalai? Kiszabadítják őket. Nem azért vannak ott, hogy nézzék, hogy mi hogy veszünk el, nem azért vannak ott, hogy nézzék, hogy miként mos el minket a sok baj a lefolyókban. Azért vannak ott, hogy segítsenek minket. Mi jót tenne az nekünk, ha az Úr nekünk adta őket és nem segítenének nekünk?

Az Úr angyala bizony tábort jár az Őt félők körül és kiszabadítja őket. Kiszabadít téged és kiszabadít engem. Csak ezen a héten, mit gondolsz hányszor szabadított ki minket? Soha nem lehet tudni, mindaddig, amíg nem jutunk a mennybe. Tudod, miért nem lehet ezt tudni? Azért, mert amikor kiszabadít, akkor nem történik velünk semmi.

Sokszor van, hogy amikor elindulok, akkor útirányt változtatok, nem arra megyek, amerre terveztem. Másfelé megyek. Mi történik ilyenkor? Semmi, ezért váltottam útirányt, és ha nem teszem, akkor bizony beragadok a legnagyobb dugókba, és utána hiába mérgelődök, már benne vagyok abba a dugóba.

Tehát ilyenkor csak megköszönjük az Úrnak, hogy az a sok rossz nem történt meg velünk. Most megköszönjük. Köszönjük Uram! Hallelúja! Ezek a rossz dolgok mind nem történtek meg velünk. A bűncselekmények nem történtek meg velünk. A forgalmi dugókba nem kerültünk be.

A Mindenható Istennek nincs olyan helyzet, hogy – hú! Ez a helyzet szoros helyzet volt! Nála nincs ilyen. Amikor az izraeli zsidók kijöttek Egyiptomból és bele kellett mártaniuk a lábukat a Vörös tengerbe, nem volt más választásuk, mert az egyiptomi hadsereg üldözte őket, nyomukban voltak. Istennek ez nem volt szoros helyzet, nekik tűnt úgy, hogy ez szoros helyzet.

/8/ Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Áldott az az ember, aki Őbenne bízik.

Áldott az az ember, aki Őbenne bízik. A legtöbb hívő a keresztény világban bizony a szenvedésekben hisz. Itt pedig azt írja, hogy áldottak, akik Őbenne bíznak. Az a szenvedéssel fűszerezett üzenet, amit a keresztények Evangéliumnak hívnak, de nem nevezhető örömhírnek. Az örömhír az, hogy te segítségül hívod Őt, és Ő megszabadít téged. Nem az hogy a szenvedéseidben legyél erős. Ez csak embernek az elképzelése, ami az ember vallásos hagyományaiban található. És világszerte kiváltotta ez az elképzelés az Evangéliumot, de ettől még az Ige az igazság.

Érezzétek és lássátok, hogy az Úr jó! Most tehát fel lehet jegyezni, hogy az Úr jó! Isten jó! Most figyelj nagyon! - Mindaz, amiről te megvallást teszel, hogy Ő az, azzal jogot adsz az Úrnak, hogy az életedben mindazt megjelenítse, megnyilvánítsa. Tudtad-e ezt? Most már tudod! Láttam ezt a saját életemben. És minél inkább mondod ezt, hogy: – Isten te olyan jó vagy hozzám, és megint történik valami jó velünk. És megint mondod, hogy - Óh Istenem te olyan jó vagy hozzám! Mi történik? Megint valami jó fog történni veled.

Mi történik akkor, ha azt mondod ki, hogy – velem soha semmi jó nem történik, nekem soha semmi nem jön be, úgy gondolom, hogy Isten még azt sem tudja, hogy én létezem. Akkor egyre inkább ez jön valóságba az életedbe, és egyre inkább úgy érzed majd, hogy Ő valóban nincs ott jelen. És akkor elkezded mondod, hogy velem soha semmi jó nem történik. Kijelentetted! És hittél benne, kimondtad. És mit mond az Írás: - meg lesz néki, amit mondott.

Mondd ki hangosan: - Isten hozzám! Isten hozzám! Mindenkor! Minden nap! Minden héten! Isten hozzám!

/9/ Féljétek az Urat ti szentjei! Mert akik Őt félik nincs fogyatkozásuk.

Mennyi fogyatkozásuk van? - Nincs fogyatkozásuk.

Jakab mondja azt, hogy a türelem munkálja ki az ő jó cselekedeteit. Mit jelent ez? Ha ezt hiszed és megvallod, és folyamatosan hiszed ezt, mindegy mi van most éppen. Miért mondta ezt? Azért, hogy tökéletessé légy és semmire szükséged ne legyen. Teljességben légy. Teljesen egész légy, semmiben szükséget ne lássál. Ez az Újszövetség.

Lehet, hogy most éppen jelen pillanatban bizonyos szükségeket tapasztalsz, de ha veted a magot, és az Ige mag, a pénz is mag, sok minden mást is elvethetsz magként. Tehát elveted a magokat és hiszed Istent, és hittel szólsz a helyzet felett, és nem engeded, hogy az megváltozzon a szívedben, amiben hiszel, nem engeded, hogy bármi is megváltoztassa azt, ahogy te hiszel. És kitartónak kell ebben lenni mindvégig! Amikor a porfelhők kitisztulnak, akkor ott fogsz állni azzal, amiben hittél. Néha egy nap alatt, két nap alatt, vagy egy-két hét alatt sem zárul ez le, vagy akár egy hónap, vagy egy év alatt, de akkor is tovább és folytonosan hiszünk.

Jesse Duplantis tizenöt évig hitt egy bizonyos dologban Isten előtt, míg az előjött. Ott kell állni. Lehet, hogy van épp egy szükséged, de ki kell tartanod, amíg eljut az ember oda, hogy nincs szükséged. Volt, hogy neves nagy szolgálatok megkérdezték tőlem, hogy mire van szükségem? Mondtam, hogy semmire nincs szükségem, mert teljes vagyok, egész vagyok, semmiben nincs hiány az életemben, tehát hiánymentes vagyok.

/10/ Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.

Az ifjú oroszlánok, vagyis még a legerősebbjei is szűkölködnek, de akik az Urat keresik semmi jót nem nélkülöznek. Azok, akik az Urat félik.

/11/ Jöjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére!

Az Ige megtanít minket az Úr félelmére. Miért olyan fontos ez? - Azért, mert akik Őt félik, akik Őt keresik, azok semmi jó dolgot nem nélkülöznek. Kérdés, hogy mi az, ami minősít minket arra, hogy élvezhessük Istennek ezeket az áldásait, mint az Ő oltalma, ellátása, szent isteni egészség stb. A Biblia iskolában belénk vasalták, hogy a gyógyulás ugyan jó, de Istentől a legjobb áldás az az isteni szent egészség. Most jön a 12 és 13-as versben a válasz:

/12-13/ Ki az az ember, aki kívánja az életet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? Tartóztasd meg NYELVEDET a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.

Az egész Zsoltárban ez az a vers, amelyen áll vagy bukik minden! Hogy megkapod-e az előző versek áldásait vagy sem? Mindezek az áldások, amikről eddig szó van, nem mindenki számára vannak, csak azok számára, akik félik az Urat. Tehát ezért egy megértést kell kapnunk arról, hogy mi is az Úr félelme.

Egy másik – az Élő Biblia – fordítás szerint: Melyikkőtök az, aki egy teljes életet kíván. Aki szeretne hosszú életet élni és abban minden jót élvezni. Akarsz-e egy hosszú jó életet élni, akkor figyelmezd a nyelved, őrizd a nyelvedet, ez a magja az egész tanításnak! Mi a válasz, ami rögtön jön? Hogy elhatározod-e magadban, hogy valóban fogod őrizni a szádat és a nyelvedet? Millió számra ezt az emberek nem teszik meg. Mindegy hány alkalommal tanítod őket, vagy mondod nekik, hogy így tegyék, mindegy milyen tisztán mondja az Ige, nem fogják megváltoztatni a mikéntjét, hogy miként beszélnek, szólnak. Őket nem is tudod szabályozni, de saját magadat tudod.

Ki az az ember, aki kívánja a hosszú életet, aki szeretné látni az ő napjait gyarapodásban telve. Itt le van írva Isten akarata. Isten akarata az kell, hogy legyen, hogy valóban hosszú élettel, gyarapodó életet éljünk. Ebből látszik, hogy ha valaki azt mondja neked, hogy az nem Isten akarata, hogy hosszú életet és gyarapodó életet élj, hogy Isten akarata az, hogy szenvedjél, és szegénységben élj, hogy Isten azt választotta a te utadnak, hogy te ebben dicsőítsd meg Őt... Akkor hogyan fogod értelmezni ezeket az igesorokat, amiket most olvastunk? Akkor semmi jót nem hozna számodra, ha őriznéd az ajkadat, hiszen úgy sem az az Isten akarata számodra, hogy te hosszú napokat élj.

Minden ember számára az kell, hogy legyen Isten változtathatatlan akarata, hogy minden időben élvezzük az életet! Hogy lássunk jó napokat és élvezzük a gyarapodást benne. Emlékeztetlek benneteket, hogy a Bibliámat olvasom és a Biblia pedig Isten akarata az életünkre. Miért van az, hogy Isten mondana egy dolgot, hogy azt tedd, és én pedig mondanák neked egy másikat, hogy azt tedd. Miért mondaná Isten, ha Ő nem akarná, hogy az neked valóban legyen? Ha nagyon nagy óvatossággal vigyázod a szavaidat, figyeled a szádat, nem mondasz ki rossz dolgokat, nem szólsz csalárdul és mindemellett egész életedet csak végig szenveded, akkor az csak zavartság lenne.

Ha Isten mondaná, hogy az nem az én akaratom számodra, hogy gyarapodj, akkor nyugodtan visszamehetek és élhetem a káromkodós életemet, beszélhetek, amit akarok és hazudozhatok az emberekről. Ugye érted ezt? Tehát ha az nem Isten akarata, hogy te gyarapodó és áldott légy, amikor jót teszel, az az egész gyülekezeti testben összezavarodottságot hozna és a gyülekezetek legtöbbje ma valóban ebben az állapotban van.

Moffat fordítás szerint: - a te kívánságod, hogy élj, hogy hosszú életet élj és boldog légy? Megint másik fordítás szerint: van-e köztetek, aki hosszú életet akar élni? Van-e valaki, aki szeretne gyarapodó lenni? Tehát Isten találta fel, nála született meg ez az elképzelés, hogy hosszú életet éljünk egészségben és gyarapodásban. De itt nincs vége még, mert itt van a 13-as vers még hozzá. Megint egy másik fordítás szerint: szeretnél hosszú életet és boldogságot? Ismét egy másik fordítás szerint? - melyikkőtök gyönyörködik az életben? Ki az, aki hosszú életet akar, ki az, aki jó dolgokat akar abban látni? Nem azt mondja, hogy hosszú életet, hogy szenvedjük azt meg Jézusért! Tehát ha valaki akar jó napokat élni, akkor mit kell tennie? Figyelni kell a száját, a nyelvét, hogy mit mond.

Ha engedelmeskedünk Istennek, és teljességgel betöltjük az Ő terveit, akkor biztos, hogy fogunk szenvedni üldöztetéseket. De nem fogunk szenvedni betegségekben, nem fogunk szenvedni attól, hogy anyagiakban tönkrementünk volna, mert ha hitben járunk, teljes szívünkkel szeretjük Őt. Ekkor lesznek olyan idők, lehet, hogy teljesen kiürül a bankszámládon a pénz és lehet, hogy lesznek szükségek a napjaidban, a ruháidat eladod, vagy elajándékozod, adsz adományokat, de nem fogsz úgy maradni, mert vissza fog jönni hozzád, megsokszorozottan.

Ha egy babszemet elvetsz, akkor nem egy babszem lesz az aratás, hanem a megnyomott, megrázott, színig telt lesz az aratás. Az emberek között lesz olyan, aki elkezd beszélni rólad, szájára vesz, tesz ellened dolgokat. Egy prédikátort néztem a TV-ben és elmondta, hogy a szomszédai 15 láb magas faoszlopokat, bokrokat telepítettek, hogy ne kelljen őt látniuk jövet, menet. Teletömték szeméttel a postaládáját, a szemetesét, de ettől ő még gyarapodó maradt. Isten ad hozzá kegyelmet, hogy ezen győzelemmel keresztülmehessünk.

A következő a szeretet útja lesz, amiről beszélünk majd, mert ilyenkor szeretetben kell járni, így lehet legyőzni ezeket a dolgokat, ha annak ellenére szeretetben jársz. De a lényeg, amit akarok mondani, hogy azokat a dolgokat már nem vagy képes elszenvedni Jézusért, amiket már Jézus szenvedett érted. Nagyon fontos megkülönböztetni a kettőt: Jézus szenvedése, amit értünk szenvedett, vagy Jézus szenvedései, amit mintaként, példaképül szenvedett. Amit Ő magára vett azért, hogy nekünk azt ne kelljen viselnünk, azt nincs értelme nekünk újra elszenvedni.

A Biblia azt tanítja, hogy Ő elvitte a bűneinket, vagyis bűnmentesek vagyunk, ezért nincs értelme bármilyen bűnben részt venni. Másrészt mondja, hogy elvitte a betegségeinket, elhordozta a fájdalmainkat. Akkor nincs az a betegség, amelyben az Urat meg tudnánk dicsőíteni, mert már elvitte a betegségeinket és elhordozta fájdalmainkat, vagyis mi betegségmentesek és fájdalommentesek vagyunk.

Ő vajon szegénnyé lett-e, hogy mi gazdaggá lehessünk? Akkor nincs az a szegénység, amelyben meg tudnánk Őt dicsőíteni. Vagyis szükségmentesek és szegénységmentesek vagyunk! És fedezd fel, hogy ez a világ keresztény tanításainak java részében ellent mond, de mégis a Biblia ezt tanítja, ezért ez az igazság. Mit teszünk tehát? Figyeljük a szánkat! Figyeljük a nyelvünket! Megtartóztatjuk a nyelvünket attól, hogy hazugságot szóljon.

Tehát akkor határozzuk meg, hogy mi az a hazugság? Ha Isten azt mondja, hogy Ő betölti minden szükségünket és te pedig azt mered mondani, hogy nekem soha nincs elegendő, Isten nem visel rólam gondot… A Biblia azt mondja, hogy legyen Isten igaz, és minden ember hazug, aki neki ellent mond. Ha Ő azt mondja, hogy az én sebeimben meggyógyultatok és te azt jelented ki, hogy én nem gyógyultam meg, vagy én ezt nem hiszem csak akkor, ha majd meglátom, akkor ki hazudik? Abban egyetértünk-e hogy ha ellentmondás van közted és Isten között, akkor te vagy aki tévedtél?

Mert nekünk nem lenne szabad ellentmondásban lennünk Istennel! Nekünk nem szabadna kimondani olyat, ami ellentétes azzal, amit Ő mond. Mindegy mit látunk, vagy mit érzünk. Ezt jelenti ez a szó, hogy megvallás! Mindig ugyanazt mondani, amit Jézus, mint az Ige. Ő volt az élő Ige. Mindig ugyanazt mondani. Ha Ő azt mondja, hogy tiszta vagy, az Ő szent vére megmosott, igaz vagy és szent vagy, akkor ne mondd el valakinek, hogy te mennyire becstelen és semmi vagy, mert hazudtál. Ha nem vagy egyetértésben azzal, amit Ő mond, akkor neked nincs igazad, mert az Ő Igéje igazság. Ha Ő azt írja az Igében, hogy Ő megbocsátott neked, akkor értsél azzal egyet, akkor neked megbocsátott. Az ördög az, aki számlálja ezeket és hozza a gondolatokat és hozza a kárhoztatásokat, és hozza az ítéleteket, vagy a vallásos emberek.

Ha Ő azt mondja és írja, hogy az Ő szent vére szeplőtelenné és tisztává tett mindegy, hogy te hogy érzed magad, Ővele értsél egyet. Megint egy másik fordítás azt mondja, hogy őrizd meg a nyelvedet, hogy gonosz dolgokat ne mondjál ki. Megint egy másik fordítás szerint ne mondj ki goromba dolgokat, és ne mondj ki hazugságokat. Megint egy másik fordítás szerint azt mondja, őrizd meg a nyelvedet a gonosztól és a megtévesztő beszédtől. Ezeket a verseket tudjuk-e, hogy az Újszövetségben is idézik a levélírók?

Péter I. 3/10 Mert aki akarja az életet szeretni, és jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot.

Az Élő Bibliafordítás azt mondja, hogy: ha akarsz egy jó életet, akkor szabályozd meg a nyelvedet és őrizd az ajkaidat, hogy ne mondjanak hazugságot. Ezzel ugyanígy találkozunk az Ószövetségben és az Újszövetségben is, ha akarunk egy jó és boldog életet élni.

A keresztény világnak háromnegyede el fogja neked magyarázni, hogy nem biztos, hogy neked jó életed lesz, mert lehet, hogy Isten az Ő bölcsességében azt választja számodra, hogy te szenvedjél. Lehet, hogy nem lesz egy jó életed, de akkor is kell viselned a keresztedet türelemmel. Egész csoportok mondják ezt, és innen is egész csoportok mentek el, mert azt mondták, hogy nincs üdvösségünk szenvedések nélkül. Egyetlen módon lehet Istennek tetszeni, mondják, ha szenvedünk is. És nagyon elszántak voltak ebben az elméletükben. És amikor kimerjük mondani, hogy Isten egy jó Isten, és mindenkit megáld, akkor gyűlölettel tekintenek ránk.

Isten meggyógyít, mondjuk nekik, akkor megharagszanak ránk. Meggyógyít mindenkit. Dicsérjük az Urat, gazdaggá is tesz téged. És ők igen megharagszanak ránk. Miért? Azért, mert az ördög haragszik meg ilyenkor. Mert az ördög megpróbálja eltitkolni az egész világ elől azt, amit mi tanítunk, mert ha a világ megtudná, hogy valóban a mi Istenünk ilyen jó Isten, akkor millió számra tódulnának az emberek hozzá. A Róma 2/4 tanítja, hogy Istennek a jósága az, ami az embert megtérésre indítja.

Mi a helyzet akkor, ha az emberek úgy hiszik, hogy Isten nem egy olyan jó Isten? Kegyetlen kemény Isten, aki ítélkezik és az Ő akarata az, hogy bizony szenvedjünk, szenvedjünk szükségeket. Az ilyen gyülekezetbe millió számra nem akarnak majd bejönni az emberek. De a ti esetetekben már túl késő az ördögnek, mert ti már tudjátok, hogy Isten egy jó Isten, mert meggyógyít benneteket, betölti a szükségeiteket, kifizeti a számláitokat, mert Isten egy jó Isten. Harminchárom éve élem ezt a fajta életet. Az emberek azt gondolják, hogy mi csak ábrándozunk mindezekben a dolgokban. De én valóban boldog vagyok ebben, ezért hagyj engem békén.

Vagy úgy gondolják, hogy csak hazudozunk, de nézzetek körbe, milliók születtek közben újjá és szeretik az Urat, az életük megváltozott. A legtöbb ember sötétségben van azzal kapcsolatban, hogy ki is Isten és milyen Ő és mi az Ő akarata az életünkre, mi a terve az életükre. Jó emberek, szeretik az Urat, és persze ők is a mennybe kerülnek és ott száz évig fognak azon elmélkedni, hogy – Óh! Ha csak tudtam volna! Hogy ez is az enyém lehetett volna. És azt is megtehettem volna. És akkor az Úr azt fogja mondani nekik, hogy én mondtam akkor is, hogy én jó Isten vagyok. Mondtam, hogy szeretlek téged, az életemet adtam érted. Mindent megvásároltam érted, az én véremmel fizettem érted. Az Élő Ige fordítás szerint mondja, hogy – minden a tiétek.

És mondtam, hogy túlcsordultig töltöm a poharad, mondtam, hogy betöltöm minden szükséged, de neked nem tetszett az a prédikátor, aki a gyarapodást hirdette, és így e nélkül éltél. Keresztények félelmeket és hitetlenséget szólnak helyette, remélem te ma megváltoztál és csak a hitet fogod szólni. Hallottad az Igét: - minden félelmedből kimentett! Voltak jó prédikátorok, akik kiválóan szolgáltak és hagyták, hogy a világ félelmei befolyással legyenek az életükre.

Nagyon fontos ez és szinte kritikus nekünk, itt dől el, hogy boldogulunk vagy sem. Hogy megkapod, amire szükséged van, vagy nem. Mondd a szomszédodnak, hogy – őrizd az ajkadat! Remélem, ez segít nekünk. Amikor így beszélünk csak úgy magunk között, hogy – most pedig mihez fogunk kezdeni? Ez mit jelent? Mit mondasz ezzel? Nézd csak meg a hírekben, mit mondtak, megint ötezer embert elbocsátottak, egy cég megint megszűnt, itt tízezer ember vesztette el az állását. Nekem van egy jó Igém a tízezerrel kapcsolatban. Tudod ezt a verset? Nézzük ezt meg a…

Zsoltárok 91/7 Elesnek mellőled ezren és jobb kezed felől tízezren és hozzád nem is közelít.

Ha ezren elvesztik a munkahelyüket már az nagyon rossz dolog. Ebből nem csinálnak még híreket, de ha tízezren elvesztik az állásukat, az már egy jelentősebb szám. Mi az, ami ilyenkor megkörnyékezi az embereket? A félelem. De te félelemmentes vagy! Ha ezt hallgatod a hírekben, akkor a félelem megragad és mi a következő lépés? Jön az ördög a gondolattal, hogy te leszel a következő. A félelem azt mondja, hogy te leszel a következő. Mi történik ezután? Elkezdesz gondolkodni ezen, azután valamit kimondasz, ha elég sokáig hallgatsz erre a gondolatra és megnyitod a szádat.

– Igen elképzelhető, hogy én leszek a következő. Az ördög meg rögtön ott van, és azt mondja, hogy – igen te sem vagy jobb azoknál, sőt ha úgy nézzük még rosszabb is vagy náluk. Miben hiszel ilyenkor? Mert én abban hiszek, ami az Igében meg van írva. Elesnek mellőled ezren és jobb kezed felől tízezren és énhozzám nem is közelít, és ha mégis úgy lenne, akkor egy jobb lehetőséget kapok. Soha nem zavart az, amikor egy munkahelyem megszűnt. Mindig olyan érzés töltött el, mintha az elragadtatás jött volna. Soha nem volt róla elképzelésem, hogy hol fogok dolgozni másnaptól, de mégis nagyon jól éreztem magam, nem voltam soha szomorú.

Ma még valamit fogunk tenni, ami segíteni fog nektek. Ma egy védőoltást fogunk bevenni. Egy védőoltást a jelenlegi sertésinfluenza ellen. A legelső védőoltásomat akkor vettem be, amikor a mexikói influenza volt színen. Azután néhány év eltelt és jött az ázsiai influenza. Most meg a sertésinfluenza. Ugyanazt kell tennünk. Mindannyian bevesszük az oltásunkat. Jó? Mert a szegény világ, hogy jár? Elmegy védőoltást venni és olvashattátok, hogy már ketten meg is haltak abban a pillanatban, ahogy beoltották őket.

Nagyon sok szolgálat használja ezt a következő verset, amit én most mondok nektek a rákbetegség kezelésének káros hatásai ellen. Tehát most vesszük az Igét és a sertésfertőzés ellen és a rák ellen is be fogjuk oltani magunkat. Nekem soha nem lesz rák és leukémiás betegségem, soha!  Soha ilyen nem lesz nekem Jézus nevében, most megmondom nektek. Márk 16-ban olvassuk azt.

Félelemmentesek vagyunk ugyanis. Az emberek azt hiszik ilyenkor, amikor minket hallanak, hogy saját magunkkal dicsekszünk. És van, amikor még meg is haragszanak, hogy hogyan gondolod, hogy így beszélsz? Mit gondolsz, hogy te azt mondod, hogy te soha nem leszel beteg? Én hiszem az Igét. Meg is leszel benne különben próbálva, hogy hiszed-e? Egyszer egy diák megkérdezte, hogy – Isten megpróbál téged? Nem! De meg leszel próbálva.

Márk 16/15-20 És monda nékik. Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik üdvözül, aki pedig nem hiszen elkárhozik. Azokat pedig akik hisznek ilyen jelek követik

/a hívőket követik, nem az apostolokat, nem a pásztorokat, nem a prófétákat, nem a tanítókat, hanem azokat, akik hisznek!/

az én nevemben ördögöket űznek,

/ez a hatalmunk helye, nem a démonvadászat szolgálata! Nem kell kiűznöm őket, mert a lábam alatt vannak./

új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik,

/itt van a titka!  Ez a te védőszérumod! /

betegekre vetik kezeiket és azok meggyógyulnak!

Ezek Jézus utolsó útmutatásai, amit ránk hagy!

Az Úr azért, miután szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.

Kikkel munkálkodik az Úr együtt? - Akik hisznek!             

Azok kimenvén prédikálnak mindenütt, az Úr pedig együtt munkálván az Igével, megerősíti azt a jelek által, amelyek követik vala.

És ez a Zsidó levél második fejezetében is szerepel. Jelek követik. Megerősíti a szolgálatainkat jelekkel és csodákkal. Tehát a mi védőoltásunk így történik, ezért a sertésinfluenza nem támadhat meg minket, és a rák sem! Néhány év óta figyelem, hogy akiket a rákbetegség megtámadott, ezzel a verssel imádkoznak felettük. Nagy szolgálatok használják ezt a verset, a méreg nem árthat, amikor kapod ezeket a kezeléseket.

Hatvan, hetven évvel ezelőtt, amikor a pünkösdieknek volt egy konferenciájuk és valaki méreg anyagot tett az ivóvizükbe akkora mértékben, hogy egy egész hadseregnek a legyilkolására elég lett volna. És megitták azt a vizet, az Úrnak a szava jött hozzájuk, hogy méreg van a vízben! Elmentek azonnal az Igéhez és egyetlen egyikőjük sem halt meg. Annyi méreganyag került a vizükbe, hogy egy egész hadsereget legyilkolhatott volna vele.

Megint mások mérges kígyókkal mutatják ezt be, de én ezt nem javaslom nektek, mert lehet, hogy a hitetek nincs ebben kiépítve, de ezen az Igén állnak ők is, tehát a védőszérumunkat vegyük be. Ez úgy megy, hogy kimondjuk.

Álljatok fel és mondjuk: - Boldog vagyok, Isten jó hozzám, és ezt az Igét most elfogadom a Jézus nevében. Nincs méreg, nincs sertésinfluenza, ami árthatna nekem. Semmiféle tünet, semmiféle rák nincs a testemben, Jézus nevében! Ellenállok neki, ezért elmúlt! Jézus nevében. Ámen!

Dicsőség Istennek! Ámen!

BÉKEVÁR FŐOLDAL