2008.07.02.

HŰSÉG 2.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. június 29.
 

 

Az Urat dicsérjük, nagyon jó következik, hamarosan fogod tudni, 

- szabaddá fog tenni az Úr, fog téged használni. Isten felkentje leszel hatalmasan, előre mész, kiszélesíted a sátorodat és terjeszkedsz és szélesíted a sátraidat és Isten, Izrael Szentje fog téged segíteni, Ő megy előtted az úton, üdvösségek jönnek hozzád minden irányból. Mindenkit fog használni az Úr ebben a hatalmas esőben, szent esőben. Az Úr neve legyen áldott.

 

Most pedig a zsebkendőkön imádkozunk.

Kezeinket a zsebkendőkre tesszük a Jézus nevében. Nem csak a zsebkendőkbe árad a kenet, hanem az internet világában is. Szabadulások jönnek, asztmából szabadulnak meg a nézők, fejfájás múlik el, neurotikus problémáktól szabadulnak meg a Jézus hatalmában.

 

Ez a kenet a hitünkre kiárad és elvégzi a munkát, minden iga megtörik a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Dicsőség legyen Istennek.

Ez a gyógyító kenet munkálkodik a gyomrunkban, a belső szerveinkben, ez egy megszabadító munkája Istennek. És ezért jövünk egybe, hogy Isten ezeket a megszabadító munkákat el tudja végezni. Az Ige fel is szólít minket, hogy el ne maradjunk az egybegyülekezésekből.

 

Gyógyulás van a jobb vesében is.

Nagyon fontos könyv jelent meg a Szent Szellemről. Kenneth Hagin könyve, amit nagyon régen várunk. Nyelvek titkai, a Szent Szellemnek a tanításairól, ami Kenneth Hagin élete során elhangzott és tanított, a halála után egybeszerkesztett könyv ez.

Júliustól a könyvek árát 10 %-al emelni kell.

 

Ahogy Olaszországban szolgáltunk, az Úr adott nekem néhány igeverset, de mivel a hűségről szóló tanítássort végig hallgatjuk az Úr képes lesz néhány dolgot elvégezni általunk.

 

Miután a tanítást meghallgattuk, megérjük majd azt is, hogy nem szabad magunkat elkötelezni pl. olyan dolgokra, amiről tudjuk, hogy később úgy sem tesszük meg.

Ésaiás 54/2-3

Ne tiltsd meg, mondja az Ige, és lehetőséget adott nekünk Isten, hogy az utolsó napokban az evangelizációs munkát elvégezzük, ami még hátra van.

 

A puszta városokat népesítsétek be, mondja az Ige.

Még az elmúlt esztendőben is történt olyan esemény, hogy a polgármester úr, miután az engedélyét megadta az evangelizációs munkához, azt mégis megtiltotta.

Tehát vallás bigottsággal találkozhatunk, sok ilyen város van, és telve vannak az ördögökkel.

Az evangelizációs munka továbbra is erőteljesen folyik, és ehhez sátrakat szeretnénk vásárolni. Két – három nagyobb sátrat készülök venni.

Láttuk Romániában legutóbb, hogy milyen kiválóan lehet az evangelizációs alkalmaknál ezeket a sátrakat használni.

A sátrakhoz teherautó is kell, és elég sok dolog van vele. De jónak látjuk ezt a sátras megoldást, mert ezekhez az alkalmakhoz nem kell a polgármester engedélye, a rendőrség felé van bejelentési kötelezettségünk.

 

Sátrakkal, székekkel, nagyon jó hangfalakkal vannak felszerelve az erdélyi alkalmak. A zenei dicsőítésre kijöttek a településről az emberek.

Igazán szegény emberekkel találkoztunk, akik elveszettek voltak és a pokolba kerültek volna. Voltak, akik egy órát gyalogoltak mire odaértek, és két alkalmat is kellett tartanunk egymás után.

 

Kellenek hűséges segítők is ezekhez az alkalmakhoz.

Hosszú listát írtam fel, hogy hová kell még elmennünk Romániában, az első helyre már elmentek ők maguk és száz ember üdvözült, nagyon sok jel és csoda történt.

 

Olaszországban is vannak evangélistáink, ott is dolgoznak nagyon szorgalmasan. Most jöttünk haza Olaszországból.

Olasz tolmácsot is fogunk beállítani. Az olaszországi szolgálóink beszélnek magyarul és románul, mert Romániából kerültek oda, a nyájaiknak már szükségük van arra, hogy olaszul szóljon a tanítás.

 

Két vödröt helyezek el az oltárnál, egyikben missziós adományokat adhattok, evangelizációs munkára, sátrak vásárlására, amikor a szíveteken érzitek ezt.

Abban legyetek egyezségben, hogy a pénz előjön ezekre, és együtt fogjuk elvégezni a munkát.

Figyeljetek arra most, amit mondok.

 

Ez egy rendelet, amiről most szó van, a helyi gyülekezetek anyagi dolgai ugyanúgy folynak tovább, a pénz hozzátok jön, az evangelizációs munkára az összes anyagi megérkezik, a székekre a pénz megérkezik, a zenei szolgálatokra az anyagiak megérkeznek.   Minden szükség betöltetik és minden más munka ugyanabban a tökéletességben folyik, mint eddig, nem sérülnek meg a munkák.

 

Ezrek és tízezrek fognak így újjászületni! Az ördög a lábunk alatt van, és sehol nem tudja leállítani ezt a munkát. Ahová csak az Úr vezet minket, sehol nem tudja leállítani az ördög a munkát. Mindezt a Jézus nevében rendeltük, egy akaraton vagyunk ebben, kimondtuk, rendeletet hoztunk. A puszta városokat fogjuk benépesíteni, ahogy az Ige mondja. Be vannak zárva a vallásosságba, szellemileg halott házak, halottak szellemileg és itt az ideje, hogy kitörjenek, és együtt fogjuk megtörni ezt.

 

Jelenleg nem az érdekel engem, hogy gyülekezeti házakat építsünk, hanem Istennek házát, a gyülekezetet építsük fel. Sok evangélistánk van, mehetünk, és a munkát elvégezhetjük, az utolsó napokban vagyunk, és ez hozzád jön.

 

Van egy másik vödör is kitéve, izraeli szegények felé is adakozhattok.

 

Ha láttátok volna ezeket az elveszett embereket, a szíveteknek meg kellene indulnia feléjük. Nem gyűjtök adományt másként, csak ahogy a szíveteken van, adakozhattok.

 

Nagyon jó egyezségben lenni, a hitetek és a szellemi kapcsolataink, amit ide kapcsoltok, az mindennél fontosabb.

 

És most kezdődik az üzenet a hűségességről. A következő tanítás már arról fog szólni, hogy miként használ minket a Szent Szellem, ha kitartóak vagyunk. Nem lehet Isten felkentje, Isten nem tudja használni azt az embert, aki nem hűséges. Ha valaki nem hűséges, akkor hűtlen.

 

 

Máté 25/14-15

Talentumokról, vagyis képességekről, tehetségekről van szó. Némelyik többet kapott, mint a másik, mert Isten ismerte a képességeiket. Mindannyiunkat Isten teremtett és ismeri a nekünk adott kegyelmeket.

 

Két dologról van itt szó:

- Istentől nekünk adott képességeink. Ezeket Isten adta nekünk.

-         Mi az, amit mi ezzel kezdünk?

 

Lehet, hogy kaptál csodálatos lehetőségeket Istentől, és semmit nem kezdtél vele. Lehet, hogy kaptál csodálatos adottságokat, képességeket, lehetőségeket, de ahhoz hűségesnek is kell lenni.

/16-18/

Aki az egyet kapta, elásta az ő urának pénzét.

Visszajön az úr.

/19- 20/

A szolga jelentette, hogy amit kaptam, azt megdupláztam.

Az úr örült ennek.

/21/

Lukács evangéliumban úgy jelenik meg ez az Írás, hogy tíz város felett teszlek úrrá téged.

 

Isten királyságában Ővele együtt fogunk uralkodni. Nem egy úgynevezett szellemi szocializmus lesz odafent, hanem lesz, aki tíz város felett, lesz, aki öt város felett kap uralmat, és lesz, aki egyetlen város felett sem fog uralkodni. Nem egyenlőek lesznek a jutalmak.

 

Biblia mondja, különböző fényben fogunk ragyogni, mint a csillagok az égen, különböző módon ragyognak. Néhány csillag igazán erős fényben ragyog. Csodálatos csillagnak lenni, de én úgy gondolom, hogy jobb az, ha az ember erősebb fényben ragyog.

 

/22-23/

Mindkettőnek azt mondta az ura, hogy – jól van hűséges szolgám, mert mindkettő, amit kapott megduplázta. De figyeljük meg, hogy az a mérték, amit kaptak, az nem egyforma volt.

De a hűségességük ugyanaz volt, és eszerint fogjuk kapni a jutalmunkat. Arra kell tehát figyelmeznünk, hogy a tőlünk telhető legjobbat kezdjük azzal, amink van.

Sokan mondják, hogy mindegy annak a gyülekezetnek a mérete. De a hűségesség, ami számít.

Lehet, hogy 20-an vagytok, de 100 főnek kellene lenni, és ez így nincs rendjén. A hűségességünket kell megvizsgálni és nem szabad magunkat a másikhoz viszonyítgatni.

 

Azzal kell magunkat összehasonlítani, amit Isten adott nekünk. Azzal hűek voltunk-e, amit Isten adott nekünk és fogjuk-e vajon hallani, amit ők ketten hallottak, hogy – jól vagyon jó és hűséges szolgám.

 

Ez az élet túl rövid, hamarosan mindannyian ott fogunk állni az Úr előtt. Ahogy a Biblia mondja egy-két nap és mindennek vége. És akkor mindannyiunknak számot kell adni az Úr előtt, hogy mit kezdtünk az életünkkel. Erről szólnak a jutalmaink.

Azt szeretnénk majd hallani, hogy – jól vagyon jó és hűséges szolgám.

Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután.

 

A kérdés úgy hangzik, hogy ezt fogjuk-e vajon hallani akkor is, ha nem voltunk hűek?

Erről a részéről az emberek nem szeretnek gondolkodni, mert boldogok abban a lustaságban, amiben vannak, nem is számíthatsz rájuk. Azokra a dolgokra értem, ami a gyülekezetben folyik.

 

Lehet, hogy a családi és a munkahelyi dolgaikban hűségesek, de vajon ők is úgy gondolják, hogy – jól van, jó és hűséges szolgám?

Akkor, amikor ott állnak, már nem lesznek képesek ezt megváltoztatni.

 

Mi ebben a jó hír?- Hogy még nem vagyunk ott, még mindig van időnk, lehet, hogy néhány hónapunk, lehet, hogy néhány évünk van arra, hogy bebizonyíthassuk, hogy hűségesek vagyunk.

 

És tudom, hogy az Úr megbocsát nekünk a múltban történt hűtlenségünkért, megtisztít minket minden bűntől és minden hamisságtól.

És ha hűek leszünk, akkor ezeket a szavakat fogjuk hallani tőle. Még akkor is képesek vagyunk megváltozni, megtérni, ha igen hűtlenek voltunk, és valóban hűek tudunk lenni.

 

Ha így van, akkor nagyon jó lenne ma megérteni, hogy mit jelent az, hogy hűek vagyunk, és meg fogjuk utána vizsgálni, hogy valóban hűek vagyunk-e?

Példabeszédek 20/6

A legtöbb ember a saját jóságáról beszél. Másik fordítás szerint, mindenki arról beszél, hogy ő milyen hűséges, de próbálj egyet találni, aki valóban az.

A Biblia szerint ritka a hűségesség.

 

Mindenki saját magát ítéli meg. Sokan mondják – ott leszek, számíthatsz rám, veled vagyok, mindenben támogatlak, de mikor igazán meg kellene tenni, akkor nem teszi. Mi pedig azok a ritkák leszünk, az Úr óriási lehetőségeket ad nekünk.

Nem kell róla beszélnünk, meg kell mutatnunk az Úrnak.

 

A dolog lényege ott van, hogy az Úr mondta-e neked, hogy megtedd azt? Ha valóban mondta és nem tetted meg, akkor hűtlen vagy.

Zsoltár 15-ből tudjuk, hogy ha az ember valamit megígér, akkor még ha a saját kárán is, de tegye meg azt. És nem szabad megváltozni ebben.

 

Tehát azt mondja, hogy te elkötelezett vagy! És ha rájöttél, hogy tévedtél abban a dologban, akkor is meg kell, hogy tedd azt, mert a szavadat adtad rá.

Egy kihívást jelent az nekünk, hogy hűségesek legyünk, és ez az Istennek tetsző, ha azok vagyunk.

Mondhatja egy feleség magáról, hogy én kiváló feleség vagyok, vagy fordítva, a férj is ugyanezt mondhatja magáról. De vajon mit mond a férje, vagy a felesége erről.

 

Mindenki szeretné saját magáról elmondani, hogy ő kiváló, de a Biblia kérdezi, hogy – igazán ki talál hűséges embert.

Ebben a gyülekezetben nem lesz ritkaság a hűséges. Dicsérjük az Urat.

 

Példabeszédek 28/20

Túlárad az áldásokban, mondja a másik fordítás. Kifizetődő hűségesnek lenni, azt írja az Ige, hogy – túlcsordulunk az áldásokban.

 

Zsoltárok 31/23

Olvassuk, hogy megőrzi az Úr a hűségeseket, megvédelmezi, megtartja őket. Túlcsordulnak az Úr áldásai az életében. Azt fogja hallani, hogy – jól van jó és hűséges szolgám, lépjél be a te Urad örömébe.

A hűségeseknek mondja ezt az Úr, és nem azoknak, akik csak kétszer jártak a gyülekezetbe.

Ez olyan dicsőséges dolog, amit az emberek nem szeretnek hallani, főleg akkor, ha egész életükben hűtlenek voltak.

Nem szabad ebben az esetben azt gondolni, hogy mindezek az áldások félre vannak nekünk téve.

Nem fogod hallani azt, hogy jól van, jó és hűséges szolgám, csak abban az esetben, ha tényleg hűséges voltál.

 

Meg kell tehát tanulnunk, hogy mit jelent hűségesnek lenni és utána megnézni, hogy valóban azok vagyunk-e? És ha hűtlennek bizonyultunk is a pontok szerint, meg tudunk változni és tudunk hűek lenni.

 

Meg fogjuk határozni, hogy mit jelent hűségesnek lenni. Egy szóval határoztuk meg: - Isten! Isten hű, mert ez Ő maga. Ez teszi Istent Istenné és ezt meg kell értenünk, és nekünk is ilyennek kell lennünk.

 

Ezeket a tulajdonságokat mi is magunkévá tudjuk tenni, hiszen Isten minket a saját képére és hasonlatosságára teremtett.

Ha mi is hűségesek leszünk, akkor ez egy biztos dolog.

Az elmúlt heti tanításban ez úgy szólt, hogy – Isten mindig ott van, jelen van!

Ha hitben szólítod Őt, mindig ott van! Soha nem mulasztja el, hogy elkéssen, mindig ott van, nem tudja másként tenni, mert akkor nem lenne Isten, Ő nem tud hűtlen lenni.

 

Ha mi is olyanok akarunk lenni, mint Isten, akkor nekünk is pontos időben ott kell lennünk, ahol lennünk kell.

Nem lehet, hogy egy hűséges munkatársnak tartod magad, és soha nem vagy ott.

 

Vannak, akik szinte soha nincsenek ott. Hűtlenek.

Vonatkozik ez a munkahelyekre is, szerződést kötöttek veled arra, hogy ott legyél, és ha nem vagy ott, akkor hűtlen vagy. Beteg napoknak is nevezik ezt országunkban.

Lehet, hogy vannak akadályoztatásaid, de ezek egészen ritka események lehetnek, olyanok, amire nem is számítottál előre. Tehát ha az ember hűségesnek akar számíttatni, akkor az első dolog, hogy ott kell, hogy legyen.

 

Ki a hűséges a gyülekezetben? - Azok, akik minden alkalommal ott vannak, és ha észreveszem, hogy néhány hete nincsenek itt, akkor utánuk érdeklődöm, hogy mi történt velük, mert megszoktam, hogy mindig itt vannak. Megtudtam, hogy kórházba kerültek, imádkoztunk mindjárt értük.

Ha nem lennének köztünk hűségesek, akkor nem lehetne összegyülekezést sem tartani.

Te, aki ma itt ülsz, te hűségességben ülsz itt.

 

Ezek a hűségesek korán jönnek mindig, más hűségesek pedig utána itt maradnak és elvégzik dolgaikat. Ez a hűségük első jele, hogy itt vannak, és ez után kapják majd a jutalmaikat.

Nagyon sok hűséges evangélistánk is van, az evangélistának szüksége van mindannyiunkra.

Amikor itt vagy, akkor szükséges, hogy a hitedet használod. Összevont hit által gyógyulnak itt az emberek és változnak meg az életek. Egyedül nem tudnánk megtenni.

Mások meg hoznak ide embereket. Tehát hűségesek akarunk lenni Istenhez.

 

A hűségesség abban is meg kell, hogy jelenjen, hogy egymáshoz hűségesek vagyunk. És fel kell fedeznünk, hogy ez az én helyem, ez az én munkám, és mindennek a közepén akarunk lenni, amit Isten végez, mindaddig, amíg Isten be nem végzi.

 

Isten képes minket használni, mert tudjuk, hogy kell az embereket üdvösségre vezetni, hogy kell Szent Szellem keresztséget venni nekik. Szeretnénk az erőforrásainkat használni, a képességeinket, a tehetségünket, ehhez ott kell lennünk.

Összefoglalva tehát: - Isten mindig jelen van.

 

A kettes pontra térünk.

 

Ő nem tud, nem fog, lehetetlen neki, hogy hazudjon!

Nincs olyan dolog, hogy valakiről azt mondhatnád, hogy ő egy hűséges hazug. Gyűlölöm a hazugságot, és Isten is gyűlöli.

A Biblia így nevezi, hogy – gyűlöletes Istennek. A keresztények körében pedig nagyon sok hazugság szól.

Szépen felöltözünk, gyülekezetbe megyünk, szentté tesszük magunkat, - az Ő vére tett minket szentté. A sorok között pedig ezrével hangoznak el a hazugságok.

Égnek a telefonok a gyülekezeti alkalmak után, és tovább folyik a hazugság. Nem ítélek senkit. Mindannyian volt úgy, hogy hazudtunk már.

De látnunk kell ennek a komolyságát, mert egyetlen hazugságot sem engedhetnénk meg az életünkben. Keresztény körökben mégis elfogadott dolog ez. Nem tudom elmondani az igazságot, mondja valaki, mert nem tudják kezelni az igazságot.

 

Keresztények milliói gondolják ezt. Van választási lehetőség: - vagy megmondod az igazságot, vagy zárva tartod a szádat.

Isten hűséges. Isten nem fog hazudni soha neked. Ha megtenné, akkor mindent megkérdőjelezhetnél, gondolván, hogy esetleg az is hazugság, azért, mert mondott egyszer egy hazugságot. Az emberek pedig hazudnak és hazudnak.

Nem kell hinnünk benned, mert hazug vagy és nem kell bizonygatnod az ellenkezőjét.

Megbocsátok, de többé nem kell megbíznunk benned.

A hazug azt mondja, hogy meg kell bocsátanod nekem és továbbra is szeretnetek kell engem..

-         Igen szeretünk.

A hazug azt mondja, hogy ezt nem számolhatod fel ellenem.

-         Nem tesszük, de többé nem kell benned megbíznunk.

 

Egy hazugság megkérdőjelezi az egész jellemünket, az egész jövőnket.

Egy hazugság után nagyon sok idő szükséges, hogy hűséges kereszténynek bizonyulj és visszanyerd annak a bizalmát, akinek hazudtál.

 

Mostantól tehát csak az igazat mondd az illetőnek, hogy megértse, hogy most már nem vagy hazug.

Ne veszítsd el többet a bizalmad a másiknál.

 

Meg kell érteni a különbséget, hogy a másiknak megbocsátottunk és különbség van abban, hogy megbíztunk benne.

Pásztorok ez egy igen nagy téma, mert alkalmatlanná tehetjük magunkat a másiknál azáltal, hogy hazudtunk.

Megnézzük, hogy mit gondol Isten a hazugságról.

Példabeszédek 6/ 16-17

A kevélység és a hazug nyelv azok kéz a kézben járnak.

 

Mit gondol erről Isten? Gyűlöletes neki.

A gyűlölet azt jelenti, hogy nincs tolerancia ez iránt Istennél. Egyikőnk életében sem.

Tehát két választásunk van, - vagy az igazat mondjuk el, vagy nem mondunk semmit. És így szent egészségben járhatunk.

 

/18-19/

A gonoszsággal teljes elme, - keresztények kigondolják ezeket a hazugságokat. A hamis tanú is hazudozik, vagy aki háborúságot szerez az atyafiak között, viszálykodást, szakadást hoz, ezek is hazugok. Mindezt az atyafiak között veti.

 

A háborúság, viszálykodás alapja a hazudozás. Isten a szeretet, ezért a hazugság gyűlöletes előtte.

-         Igen téged szeretünk, de gyűlöljük a hazugságaidat.

A hazugság olyan elfogadottá vált, olyan természetesnek tűnik néhányak számára.

Nincs ez rendben, ezek nem hűséges emberek. Nem lehet, hogy az illető hűséges és közben hazudozik, mert a bizalmat megsértetted azzal, hogy valakit rá akartál venni egy hazugsággal. Ezt a munkát az ördög végzi.

Te a sérthetetlenségedben és kompromisszumodban nem tehetsz olyat, amit az ördög tesz.

Ilyenkor megadod magad az ördögnek.

Isten gyűlöli a hazugságot, de képes megbocsátani, megtisztítani mintha soha nem hazudtunk volna.

De attól a naptól hűségesnek kell bizonyulnunk.

 

Ha soha nem hazudsz, soha nem fogsz bűnt elkövetni. Téged távol fog tartani a bajoktól.

 

Példabeszédek 12/22   

Akik igazán hűségesen cselekszenek, azokban gyönyörködik az Úr.

 

Ha a gyermeked hazudik, és azt mondja, hogy – apukám, nem tettem ezt. Tudod, hogy megtette, de szereted őt, de azt is tudod, hogy amit tett, azt gyűlölöd, másrészt, amit tett, az sokba fog kerülni neki.

 

Ha viszont azt mondod, hogy – igen, ezt tettem. Akkor ebben lesz egy örömöd, és megmutatod az igazi jellemvonásodat, és ha így neveled, akkor meg tud állni az életben, mert ezt tudja Isten megáldani.

 

Néhányan úgy gondolják, hogy csak meg kell vallani, és amit csak akarunk, azt tehetjük. Meg van tévesztve, aki így gondolja.

 

Példabeszédek 13/5

 

Isten eredeti tervében nem volt jelen a hazugság. Jézus mondja, hogy az ördög a hazugság atyja. Meg akarjuk magunkat adni az ördögnek?

 

Jézus azt mondja magáról, hogy – Én vagyok az út, az igazság és az élet. A Biblia írt azokról, akik megtagadták az igazságot, és ezáltal megnyitották magukat a megtévesztésre.

 

Mindenki mondja, hogy – én szeretem az igazságot.

 

Tudom, hogy az emberek azért is hazudoznak, hogy elrejtsék magukat, de magunkat az igazság oldalára kell áthelyezni.

 

Ez egy olyan tanítás, aminek el kell hangoznia. Mindenki mondja, hogy dicsérem az Urat!

Zsoltárok 12/1-2

Eltűntek az Istenfélők, a kegyesek az emberek közül. Hazudoznak helyette.

 

/3/

Másik fordítás szerint: a hűek eltűntek az emberiségből. Hol van az Istenfélő, és hol van a hű? Hazugságokat szólnak, hízelkednek az ajkaikkal.

Egy dolgot mondanak, és egy másikat értenek alatta.

 

A hazugság tehát istentelen dolog. Hányan szeretnénk inkább Istennek tetszeni és hűnek lenni? Akkor a hazugság napjainak vége az életünkben.

 

Maradj csendben.

Az ördög mindig talál magának valakit, aki olyan, mint ő.

 

De meg kell változnunk, és kősziklává kell lennünk.

A hangsúly most azon van, hogy megbízhatunk-e egymásban?

 

Megnyerted-e a pásztor bizalmát, a szomszédod bizalmát? Legyél kősziklává, ha azt mondod, hogy ott leszel, akkor legyél ott!

 

Minden alkalommal, amikor azt mondod, megteszed, akkor tedd meg, vagy ne mondj semmit.

 

Mondja mindenki: - ez én vagyok Isten kegyelme által.

 

Így élhetünk öt évig és akkor egy hazugság és akkor megint megtört a bizalom. Megint időre van szükség, hogy ez a bizalom visszaálljon. Meg van annak az oka, hogy az emberben miért lehet megbízni, vagy miért nem bíznak meg benned. Senki nem kényszerített arra, hogy hazudjál, ez a te választásod volt.

Lehet, hogy két évbe telik, míg a barátod bizalmát visszanyered. Ez a te felelősséged, a te cselekedeted volt, hogy hazudtál. És az, hogy megbocsátanak neked, vagy megbíznak benned, az két különböző dolog.

 

Ha bölcs vagy, akkor ezt a bizalmat nem dobod el magadtól.

Voltak, akikben megbíztunk, és éveken keresztül hazudtak.

Fel kell fedeznünk, hogy milyen nagy értéke van annak, hogy megbízunk egymásban.

Az Újszövetségben a létező leggyorsabban megszülető ítélet akkor volt, amikor Péternek hazudtak és holtan estek össze, ahogy kimondták a hazugságot. Pénz dolgában hazudtak, és Péter mondta, hogy nem embernek hazudtál, hanem Istennek. A Szent Szellemet próbáltad most megcsalni. Ananniás és Safira története ez.

A furcsa dolog, hogy az alkalom menetét ez nem zavarta meg. Kivitték és eltemették Ananniást, három óra múlva jött be a felesége, még mindig tartott az Istentisztelet, ő is hazudott és holtan esett össze, ez sem zavarta meg az Istentiszteletet. Ez egy súlyos ítélet volt.

 

Ha szeretnénk azt az erőt, ami jelen volt a korai gyülekezetben, akkor más dolgokat is a helyén kell tartani.

 

Efézus 4/23-25

Szenteknek, keresztényeknek szól itt Pál.

 

Miért kellett Pálnak írni nekik?  Mert hazudoztak.

Büszkeség is okozza nagymértékben a hazudozást. Azt szeretnék elérni, hogy többet gondoljanak róluk, mint akik valójában. Próbálják magukról elhitetni, hogy több pénzük van, mint valójában, vagy ők okosabbak, mint ti.

Az emberek még az imaéletükről is hazudoznak, mit kaptam az imádságban, mit láttam szellemben, azért teszik, mert gondolják, hogy nagy benyomással lesznek rád.

 

Pál azt mondja, hogy – hagyd abba, inkább és a saját gyümölcseid beszéljenek rólad. 

 

Az emberek azért is hazudoznak, hogy valami olyan benyomást keltsenek a másikban, akik valójában nem ők.

Személyes nyereségből és haszonból is hazudoznak az emberek, ha pénz kerül sorba.

Ebben meg leszel vizsgálva, hogy bebizonyíthasd magad és te hívő vagy, neked nincs választásod.

 

Az emberek megteszik a megvallásaikat, és azután hazudoznak és a megvallásuk nem működik, a hitüket meg aláaknázzák.

 

Őrizd meg a bizalmat az Úrral.

Az emberek azért is hazudoznak, mert nem akarnak szégyenben maradni.

A felelősséget akarják elkerülni, amibe kerültek. Úgy gondolják, hogy ha elmondanák az igazságot, az rossz fényben tüntetné fel őket, és kevésbé tisztelnék őket. Az igazság akkor is igazság marad.

 

Ne adjál az embereknek okot arra, hogy ne bízzanak benned. Ne vedd el azt a legális jogot Istentől, hogy Ő is megbízzon benned és megáldhasson.

Jézustól se vedd el azt a jogot, hogy azt mondhassa, hogy – jól van jó és hűséges szolgám.

 

A félelmek megszűnését fogjátok tapasztalni, mert volt ma erre egy kenet. A félelmekre be kell zárni az ajtót. Az Úrnak áldottjai akarunk lenni, meg akarunk változni.

 

Álljunk fel és tegyünk egy megvallást:

Mennyei Atyám bocsásd meg nekem minden hiányomat. Köszönöm a világosságot, köszönöm a kijelentést, az igazságot. Az igazságot választom, a mai naptól abban járok, legjobb képességeim szerint megváltozom Jézus nevében. Úgy járok, ahogy Jézus jár, segíts ebben Uram, vezess engem Uram, és védelmezz meg Uram, gyógyíts meg engem Uram, és őrizz meg engem Uram szent egészségben Jézus dicsőséges nevében. Ámen!

 

Az igazságot elő kellett hozni, remélem, befogadtátok, és Istennek felkentjeivé váltok, és Isten tud használni benneteket egy túlcsorduló bőségben, és meg tudtok változni az életetekben.

 

Dicsőség Istennek!                               Ámen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÉKEVÁR FŐOLDAL