2008.11.25.

A FÉLELEM CSELEKEDETEI 2.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. november 23.

 

A mai napon befejezésre kerül a félelmekről szóló tanítás. A félelem a hitnek az ellentétje. A jövő héten pedig a hit tanítás kerül sorra. Hitben lenni és a Szellem vezetését követni, így folytatom a tanítássorozatot.

Az elmúlt vasárnap a Zsidókhoz írt levél 11/1 Igéje érkezett hozzám kijelentésben.

Meggyógyulni nagyon könnyű, a nehezebb oldala megtartani a gyógyulást és ellenállni a hamis tüneteknek. Emlékeztetlek benneteket arra, hogy az ördög le van győzve, de bölcseknek kell lennünk, amikor az ördög trükkjeire és cselvetéseire kerül a sor.

Az egyedüli eszköze, amivel az életünkben teret nyerhet, az a félelmek.

A hit annyit jelent, hogy bízni Jézusban! És tudjuk jól azt, hogy a jelen félelmeink, a retteget dolgaink valóságát hozzák meg. Pontosan ellentétje a jelen, vagyis a most hitünknek. Ha valaki nem hitben van, akkor félelmekben van.

Lehetséges, hogy az összes Hagin könyvet kiolvasta az illető, és az összes tanítást meghallgatta, még mindig félelmekben van.

A 23-as Zsoltárt szoktuk idézni, ahogy a Zsoltáros mondja, még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól. Nem csak, hogy a félelmek ott vannak, hanem azt kell tudnunk, hogy nem szabad cselekedni a félelmek alapján. Ha az alapján cselekszünk, az megnyitja az ajtót az ördög erejének, világának és az ördög cselekedeteinek.

Jakab 2/17

Vagyis a hittel kapcsolatos cselekedetekről szól. Ugyanez vonatkozik a félelmekre is. Ha nem cselekszünk a félelmeinkkel összhangban, akkor azok a félelmek meghaltak. Annyira jelen lehet a félelem, hogy a térdünk összekoccan, akkor sem cselekszünk a félelmeink szerint.

Egy kicsit eltérek a jegyzeteimtől, mert nagyon fontos a táplálás felétek.

Róma 8/14-ből megtanulunk most valamit.  „Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.”

/16/ Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Akikről a 14-es Igében szó van, - ők a teljesen felnőtt korba került fiak.

Akikről pedig a 16-os Ige szól, - ők a gyermekkorúak.

Amikor újjászületünk, pontosan Isten képére és hasonlatosságára születünk újjá. Pontosan olyanok vagyunk, mint Jézus. Nem a világban lévők, hanem akik elfogadták Jézust, vagyis benne újjászülettek. Istennek a leszármazottjai, Istennek a magjai vagyunk. De attól még csecsemőkorban lévő babák vagyunk. A gyermekeket is meg kell időnként inteni. Ma reggel nekem is meg kellett intenem közületek valakit. A keresztények nem olvashatnak bármilyen könyvet, mert vannak keresztény könyvek, amelyek félelmeket keltenek a szellemünkben. Mi pedig a Krisztus Szeretete Egyház tagjai szeretetben járunk mindenkivel, nem mondunk kritikát más keresztényekről, de nem olvassuk a könyveiket.
Szeretném tudni, hogy szellemi értelemben hol vagytok az Úrban.

Jézus Krisztus gyülekezeti testének legnagyobb része csecsemőkorban van. Az Úrnak azonban van egy előcsapata és fogok erről tanítani, hogy fel lehet növekedni. 

Visszakanyarodván a I. János és a II. János levelére elmagyarázza, hogy Jézus Krisztus gyülekezetében három különböző korban lévők vannak.

Az I. János 2/12-es versben a gyermekeknek ír, - Írok néktek gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az Ő nevéért.

Volt egy ember, aki 17 évvel ezelőtt az egyik alkalmon újjászületett és a minap felhívott és elmondta, hogy többnek kell lenni itt az Evangéliumban, mint hogy állandóan csak a bűnről prédikáljanak. Még mindig csecsemő és fel akar növekedni, de ahová jár, abban a gyülekezetben mindenki csecsemő.

Itt azt írja, hogy -kicsiny- gyermekeim, megbocsáttattak a bűneitek.

/13/ Írok néktek atyák, mert megismertétek Őt, aki kezdettől fogva van.

Írok néktek ifjak - fiak -, mert legyőztétek a gonoszt.

Írok néktek fiacskák, mert megismertétek az Atyát, - tehát a kicsi korban lévők.

/14/ Írtam néktek atyák, mert megismertétek Őt, aki kezdettől fogva van. Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok az Úrban és az Isten Igéje bennetek lakozik, és legyőztétek a gonoszt.

Ausztráliában is voltak a gyülekezetben olyanok, akik felnövekedtek és nem jártak utána a gyülekezetbe.

/15/

Itt írja nekik, hogy ne szeressétek a világot és azokat, amik a világban vannak.

/18/

Itt ismét a fiacskákhoz szól.

A Biblia java része a szellemileg csecsemőknek szól, nem a felnőtteknek.

Próbálják megtartani a törvényt és azáltal szentnek lenni, de nem erről szól az Ige.

Engem Jézus által Isten igazzá tett.

Visszakanyarodunk azonban a félelmekhez. Szeretnélek titeket ugyanis megvédelmezni a hamis tanításoktól. Ezért más könyveket ne vegyetek a kezetekbe, csak amiket az Egyházunk gondozásában javaslunk, hogy fel tudjatok növekedni a tiszta eledelen.

Az ördög a lábunk alatt van, akármennyire is tapasztalhatjuk a megnyilvánulásait.

Tehát amit olvastunk a Róma 8/14, 16-os versekben, hogy felnőtt korba kell jutnunk a táplálék bevétele által.  Isten gyermekének megadatik az a csodálatos kegyelem, hogy a Szent Szellem bizonyságot tesz vele.

Az I. János 3/13 mondja, - és innen tudjuk meg, hogy újjászülettünk – Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki nem szereti az ő atyjafiát, az a halálban marad, még a szellemi halál állapotában van. Amikor befogadjuk az örök életet, akkor megváltozik valami bennünk. Istennek a szeretete kitöltetik a szívünkbe a Szent Szellem által. És elkezdjük másként látni az embereket és egy olyan szeretet árad belőlünk, ami előtte nem volt meg bennünk. Ez az újjászületésünket követő 30 percen belül jelentkezik az életünkben.

Ez nem valami külső hang, vagy az angyalok megtekintése, hanem egy azonosulás bennünk, tudjuk belülről, hogy Isten gyermekeivé lettünk.

De Isten itt nem végzi be a munkát, hanem tovább folytatja velünk, hogy bizonyosságot tesz dolgokról. És minden hívőnek minden héten, minden hónapban, minden évben növekednie kell ebben a vezetésben, amit a Szent Szellem tesz a szívünkön. 

Nem hangsúlyoztuk eléggé a Szellemtől való vezéreltetést. Tehát nem a házicsoport és nem a pásztorunk vezet minket, hanem a Szent Szellem.   Így lehet a csodák világába kerülni, követvén az Isten Szellemét.

Vannak olyanok, akik magukat igeinek nevezik, mégis lebegnek egyik helyről a másikra. Megpróbálják ezt és azt, minden pénzüket elköltik, elköltik a szülőkét is, a nagyszülőkéhez is hozzányúlnak és a család általi biztonságot elhagyják, és ez nincs rendben. Ahelyett, hogy a Szellem vezette volna őket, valami más vezette őket.

Mondja az Ige, hogy sok szellem van kint a világban.

És most azt hangsúlyozom, hogy a hívők azok, akiket a Szellem vezérel.

Róma 8/15-re most már készen állunk, hogy elolvassuk.

Róma 8/15

Nem a kötéseknek és a szolgaságnak a szellemét kaptuk, ami a félelemből ered. Hanem a fogadott fiúság szellemét kaptuk. Ez a fogadott fiúság jellemző ahhoz, ami a római korban történt, hogy az egyik gyermeket kiválasztották a családból és kiküldték iskolákba és felnevelték, hogy értsen a joghoz, a tudományokhoz, a kardforgatáshoz és mindenhez, ami ahhoz szükséges volt, hogy mikor később visszajött a családhoz, akkor ő legyen a család feje.

Tehát elmondja, hogy mi az a szellem, amit nem fogadtunk be. Melyik az a szellem, amely nem szabad, hogy vezessen minket? A félelem szelleme nem szabad, hogy vezéreljen minket és találkozunk olyanokkal, akik a félelem alapján cselekszik meg a dolgaikat.

Prédikátorokat is van, hogy félelmeik vezetik, félelmeik alapján cselekszenek, a döntéseiket a félelmeik alapján hozzák meg. Ha a félelmeid alapján veszed a vezetésedet, akkor nem a Szent Szellem vezetett. Ha megengeded, hogy a félelmek vezéreljenek, akkor az ellenségtől vagy vezérelve.

Az ellenség pedig kötésekbe, rabságba fog vezetni. Olyan helyzetbe vezet, ahol könnyen tud lopni tőled, lopni, ölni, pusztítani. Keresztények mégis olyan büszkék rá. Az elmúlt döntéseik is katasztrófát hoztak az életükbe, és ezt nem ismerik el. Elpusztította az életüket, sérelmeket hozott az életükbe, a házasságukba, a gyermekeik életébe. És nem akarják elismerni, hogy – elvétettem. Szellemi kifogásokat hoznak, hogy amit tettek, az nagyon fontos volt és hogy olyan elhívás van az életük felett, hogy amikor ők Istennek engedelmeskedtek, a sötétség a legmagasabb szintjét mozgatta meg ellenük.

Azt akarod ezzel mondani, hogy minél jobban engedelmeskedsz Istennek, annál jobban átok alatt vagy? Nagyon szomorú, hogy sokan ilyen kifogásokkal hozakodnak elő.

A Biblia pont az ellenkezőjét tanítja, hogy – az igazak útján egyre nagyobb a fényesség a teljes délig. Nem pedig egyre nehezebb és nehezebb.

Jézus azzal biztatott bennünket, hogy – jöjjetek énhozzám és nálam pihenjetek meg, mert az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű. Ha azt állítjátok, hogy egyre nehezebb és egyre keményebb az a helyzet, akkor azt nem az Úr adta neked, hanem hagytad, hogy az ördög jól megpakolja a szamarát terhekkel, és addig pakol meg, míg a hasad a végén a földet veri. Az egyik fiatal keresztény azt javasolta, hogy jöjjünk össze és valljuk meg bűneinket és hozzunk létre egy imatornyot és imádkozzunk minden nap és imádkozzunk éjjel is. Mondtam néki, hogy – áldott légy, de én nem vagyok teherhordó öszvér. Az ördög azt szereti, ha megpakolhatja a gyermekkorban lévő keresztényeket úgy, míg a végén megtörik benne a hátuk és kiégeti a szolgálatukat a terheivel.

Addig gondozzák az ördög gondolatait, míg végül teljesen megtörnek. Láttam Ausztráliában egy pásztort, és ez a rossz példa, hogy senki nem tehetett semmit az ő beleegyezése nélkül, néhány évre rá a kórházban kötött ki és nem lehetett a szolgálatban megtalálni többé. Ahogy ők beszélnek, abban nagyon nehéznek tűnik az a vezetés, amit el kell vennünk a Szent Szellemtől. Ahhoz, hogy valaki teljesen kiégjen a szolgálatban, teljes engedetlenségben kell lenni az Úr felé, hogy ez bekövetkezzen.

Istenről nem lehet valótlanságot állítani, ilyet az ördög tesz. Az ördög az, aki úgy hajszol téged, hogy gyerünk ezt és ezt csináld, míg végül beletörik a derekad. Van ilyen és szomorú, hogy az emberek azt hiszik, hogy ezt Isten teszi és meg vannak zavarodva, mert az ördögi dolgokat isteninek nevezik.

Az én igám az gyönyörűséges, amit viszek és élvezem az életemet.

A probléma ott van, hogy az emberek olyan dolgokat tesznek, amit nem kellene, hogy tegyenek és abban nincs meg az Istentől való kegyelmük és ezért olyan nehéz az számukra. Mennyire ostoba kell, hogy legyen az ember ahhoz, hogy tíz évig vigye ezt így.

Természetesen Isten akaratából is vannak kihívások, de meg van hozzá Istennek a kegyelme, hogy azok felett győzedelmeskedjünk.

Az egy rossz bizonyság a világ felé, hogy azok, akik Istent szolgáljuk, eltaposva, megtaposva, tönkretéve szolgáljuk Istent. Azt mondja a világi, hogy én nem akarok olyan lenni, mint az a keresztény, én inkább a világi életet akarom élni.

És az ördög így sikeresen tartja távol őket a gyülekezettől és a szolgálatuktól, mert ezt a képet vetítette feléjük Isten szolgálatáról. Az igazság az, hogy nincs annál jobb élet, nagyobb öröm, mint az Úr szolgálata. És ha te nem így gondolod, akkor nem végzed ezt a munkát helyesen.

Jób könyve 3 fejezetére lapozunk. Ezt a könyvet is sokszor meggyilkolták már a keresztény tanítások, de nézzük a

Jób 3/25-26

Az ördög pusztította el Jóbot és mindenét. Az Ószövetségben láthatjuk, hogy, bármely alkalommal, amikor egy angyal meglátogatta Isten szolgálóját, jelenés által, mindig az volt az első, amit az Úr szólt: - Ne félj! Ez a legfontosabb dolog a Bibliában. Tehát az, hogy mi nem állunk be a sorba, és valamiben elbuktunk és nem vettük fel az Úr dolgait, és valamiben járunk, nem azt jelenti, hogy az Úr akarata volt az, azt jelenti, hogy nekünk nem sikerült. Nem hívott el az Úr arra, hogy mindent mi végezzünk, csak a saját részünket, - és az Ő terveit meg akarom valósítani az életemben. A Bibliában minden prófécia be fog teljesedni. Az életünkben mindannyiónkat illetően meg van Istennek az akarata, de nem jelenti azt, hogy automatikusan be is fog teljesedni minden részletében. Mert képesek vagyunk mi saját magunk Isten útjaiba állni és akadályozni Isten terveit. Az egyik leghatékonyabb módja ennek, amikor megnyitjuk magunkat a félelmeknek. Nézzük meg ezt a Zsidókhoz írt levélben.

A világban lévő félelmek nagyon jó példa erre.

Isten elrendelte az izraelitáknak, hogy menjenek be az ígéret földjére.

Zsidó 4/1-3

A világ alapításától a munkáját elvégezte, elrendelte számukra, hogy bemenjenek az ígéret földjére a 6-os versből kiderül, hogy nem mentek be.

/6/

Tehát amit hirdettetni kellett, az nekik is hirdettetett, mert Isten a munkáit elvégezte, de a hitetlenségük akadályozta meg őket, hogy bemenjenek abba.

Mi volt az oka? - A félelmeik akadályozták meg őket. Meg fogunk halni azon a földön, tehát féltek, de Isten elrendelte, hogy bemenjenek oda.  Amitől féltek az rájuk jött és pontosan úgy történt velük, ahogy azt ők előre megmondták, mert elmondták a szájukból a hitüket és az megtörtént.

A félelem tehát egy kifacsarodott fajta hit. Nem látod még, nincs még természetes bizonyítékod róla, hogy úgy lesz, de mivel várod, hogy az fog megtörténni, a félelem a rosszat hozza. Ez az egyetlen különbség a félelem és a hit között!

De ugyanezt a hit mechanizmust használhatod, hogy a jó fog veled megtörténni. Az egész világ körülöttünk teljesen negatív beállítottságú tele van félelemmel. És a legnagyobb információs halmaz, ami rendelkezésedre áll a rádióból, a televízióból, azok a hírek mind félelmet szülnek benned. Az még szomorúbb, hogy nagyon sok keresztény testvérünk félelmet próbál szülni bennünk. Prédikátorok is félelmet próbálnak elültetni bennünk.  Ezért vannak némely könyvek a tiltó listán, mert félelmeket sugároznak belénk. Lehet, hogy a kezdetén volt egy vagy két jó könyve, de mire végig olvasod a könyveit, teljesen félelmekbe kerülsz. Démonokat hajhásznak és átkokat számlálnak, és ha elindulsz ezen az úton velük, akkor bajba kerülsz. Neked ellent kell állnod a félelmeknek és a hitetlenségnek. Ha eléggé sokáig hallgatod ezeket, akkor elkezdik az elmédben szülni a kétkedés és a hitetlenség gondolatait. Észre sem fogod venni, hogy ez a folyamat elindul benned. Gonosz közösségek ezek, ne vegyél rész ezekben, ne hogy azt hidd, hogy nem lesz rád semmilyen hatással. Az élet túl rövid ahhoz, ha magad ilyen félelmekbe helyezed, azok kötésekbe, börtönökbe fognak helyezni téged. Láttam keresztényeket, akik nem a Bibliájukat viszik magukkal, hanem a könyveiket a démonokról.

Az ördög már bebörtönözte őket, fogságban vannak. - Nem a félelem szellemét kaptátok ismét a kötésekre és a fogságra. A keresztények attól is remegnek, hogy elmenjenek otthonról, hogy belélegezzék a levegőjüket, semmi nem érintheti őket, mert félnek a különböző fertőzésektől, a vízben a szennyezettségektől.

Egy különleges kijelentéssel áldalak ma meg téged: - Vannak bizonyos dolgok a vízben, amit iszol, és vannak bizonyos dolgok az élelemben, amit eszel. - Igen, de én még kesztyűt is húzok mindemellett. De a kesztyűben is vannak bizonyos dolgok. És a maszkot, amit felhúzol, abban is vannak bizonyos dolgok.

Keresztényeknek első dolguk, hogy megnézik, mi van a szemetesben. És az újságokat és a könyveket nézik benne. Szomorú, de ezek tele vannak félelemmel és ezek a félelmek rabságba helyezik a keresztényeket. Ausztráliában is, és itt is találkoztam olyanokkal, akik azzal kezdik, hogy démon van bennem. Ki mondta neked?

Nagyon sok területet érintünk ma.

Tehát valamit mondtak neked és te azt elhitted, - az nem az igazság. Kereszténynek nem lehet démonja. Nem lakhat benned démon, más szellem, mert a Szent Szellem benned lakik. Örök élet van benned. Lehet, hogy elnyomás alatt vagy, de így lehet megszerezni ezt az elnyomást, ahogy elmondtam, hogy mondogatod, hogy – démonom van. És erre még büszke is vagy. Az ördögnek pedig ne adjatok helyet, - tisztán írja az Ige -, ez pedig azt jelenti, hogy a félelmeknek ne adjatok helyet!

A hívők és a prédikátorok is a félelmeik alapján cselekszenek és ez egy elfordított, kifordított hit, - ez a félelem. Valahonnan szerezték. Valahonnan kapták, agymosottak lettek, agymosást kaptak a könyvekből. Ezért nekünk el kell hagynunk ezeket a könyveket a démonokról és az átkokról. A Biblia iskolámban is szigorúan tilos volt ezeket olvasni, mert nagyon negatív kisugárzásuk van. És azok a dolgok, amik benne vannak, azok hozzád és rád jönnek.

Olvashatod a tiltott listás könyveket, ha a félelem rabságába akarsz kerülni, a te elhatározásod ez. Te döntésed, ha gondolod, hogy annyira okos vagy, akkor tegyed.

Szomorú az, amikor keresztények jönnek, és azt kérik, hogy csak imádkozz értem, imádkozz értem. Mi hitben vagyunk, ők pedig félelemben.

Jakab 2/17

/26/

Ha a test halott, akkor már nincsenek cselekedetei. A hit, ha nincsenek cselekedetei szintén halott. A hit benned lehet, de ha nem hozod meg a hittel azonosuló cselekedeteidet, akkor nem hoz eredményt a benned lévő hit. Halott hit! Csak az élő hit hozza meg az eredményeket és a csodákat az életünkben.

Ismerjük a vérfolyásos asszony történetét. Az alapján cselekedett is, amely hit volt a szívében. Ez az élő hit. Az az élő hit, ami annyira meg van győződve, hogy addig, amíg keresztül nem viszi, addig nem nyugszik, addig, amíg meg nem cselekszi. 

Amikor pedig cselekszik a hiten, akkor aktiválja Isten erejét, és az elkezd áradni.

Később fogjátok megnézni a Márk 5/27-28 fejezeteiben mit ír erről az Ige, ma az idő rövidsége miatt nem megyünk oda. Semmi nem történt addig vele sem, amíg meg nem érintette az Úr ruhájának szegélyét és akkor áradt Isten ereje a testébe, amikor megérintette, de még mielőtt megérintette volna az Úr ruháját már hitt, de nem gyógyult meg addig, amíg nem érintette meg. Egy másik alkalommal Jézus azt mondta az elszáradt kezű embernek, hogy – nyújtsd ki a kezed. De nem tudta kinyújtani a kezét, mert az elszáradt volt. Tehát kellett, hogy higgyen valamiben. Hitt az Úr szavának az elhangzására. De az emberek ott követik el a hibát, hogy ahelyett, hogy hinnének az Úr Igéjének, kifogásokat kezdenek hozni, hogy - miért nem!

Ha hallgatnád, hogy mi megy a gyógyító sorokban? Hallod az összes orvosi jelentést, felsorolják az összes bajukat, és miután mindezt végighallgatom és azt mondom, hogy – hajoljon előre, akkor megszid és azt mondja, hogy mondtam neked, hogy megsebesültem a háborúban és nem tudok lehajolni. És mondja az Úr, hogy meggyógyítanálak, csak dolgozd ki.

Az ember megcselekedte, amit az Úr mondott neki!

Tehát valami akkor jött bele és a hit az hallásból van. Kinyújtotta a kezét, amíg ő képes volt erre, és amikor azt a határt elérte, akkor találkozott Isten erejével.

Tehát nem akkor gyógyult meg, amikor hitt benne, hanem akkor gyógyult meg, amikor cselekedett az alapján és kinyújtotta a kezét. Tehát a hit anélkül, hogy az alapján cselekednénk is, amit hiszünk, - halott hit. Ha azt mondom, hogy ugrálj, és te azt mondod, hogy hiszek benne és bízok benne, de csak mondod, akkor nem igazán hiszed. Mondhatod, hogy hiszed, de mégsem hiszed azt. De mi van akkor, ha tényleg fel is ugrassz, akkor bebizonyítod, hogy tényleg hitted. Növekszünk ebben.

Amint tanítottam, hogy hogyan cselekszünk a hitünk alapján, ugyanez a félelmeinkre is igaz, hogy hogyan cselekszünk a félelmeink alapján. Ha cselekszünk a félelmeink szerint, akkor az ördögnek joga van arra, hogy az ő cselekedeteit hozza az életünkbe, hogy a félelmek által öljön, lopjon és pusztítson. Ha pedig a hitünk szerint cselekszünk, az jogot ad Isten erejének, hogy az érintse meg és gyógyítsa meg az életünket, hogy odaadja, amire szükségünk van, hogy megvédelmezzen bennünket. Nem láttuk még eléggé, hogy mennyire súlyos eset az, amikor a félelmeink szerint cselekszünk.

Láttunk csodálatos gyógyulásokat az alapján, amikor a hitük szerint cselekszenek, vakok szemei nyílnak meg, bénák járnak. De ha nem látjuk ezt, hogy mennyire veszélyes, hogy a félelmeink szerint cselekszünk, akkor megnyitjuk magunkat az ellenségnek, az ördögnek. Jogot, hozzáférést adunk az ördögnek, hogy elrontsa az életünket, még az életkapcsolatainkat is. És az emberek ma halottak azért, mert félelmeik voltak.

Elmagyarázom nektek, hogy hogyan működik, amikor a félelmeink alapján cselekszünk.

Tizenkét éve lehetett talán, amikor Zákányszéken voltam, nagyon erős hóesés volt, egy olyan úton mentünk éppen, ami le volt tisztítva. Tudjátok, hogy hogyan szoktam vezetni, - akkor vezetek. És a kanyarban, ahogy mentem, volt egy másik kanyar is, egy kis apró probléma volt, hogy ott volt a vége annak a megye határvonalnak és onnantól az út nem volt letisztítva. Láttam, hogy a következő kanyart nem tudom bevenni. Ha a félelem és a pánik vesz rajtam erőt, és úgy cselekszem, akkor rálépek a fékre, és ha az ember ilyenkor befékez, akkor bepördül a kocsi, és ha még a kormányt is megrántja másik irányba, akkor még meg is fordul. Úgy, hogy lassítottam amennyire lehetséges volt abban a helyzetben, és a kormányt elfordítottam amennyire lehetséges volt, és amikor kifutottam a padkára, akkor egy kisebb sebességbe tettem a kocsit és visszairányítottam a helyes irányba. A dísztárcsáimat elvesztettem, ez igaz. De élek, itt vagyok.

Tehát amit meg kell értenünk, ha az ember ilyenkor a félelmében, ijedtében cselekszik, akkor annak következménye van. Soha nem szabad félelemből cselekedni.

Évszázados mentalitásokat kell levetkőznünk. Láttam a Fülöp-szigeteken keresztényeket, akik a félelmeikből imádkoztak. Biblia iskola növendékek voltak, az oka az volt, hogy az egyikkőjükre leszállt a megszabadító Szent Szellem és mindannyian elkezdtek remegni. Az emberek képesek arra is, hogy félelmeikből imádkozzanak. Ha hittünk, akkor képesek vagyunk a hitünk szerint cselekedni is, és akkor Isten képes megnyilatkozni az életünkben. De a másik oldalát is meg kell értenünk, amikor a félelmeinkből cselekszünk. Ezenkívül nem elég, hogy van hitünk, a hitünket meg is kell cselekednünk.

Ugyanígy ha van félelmünk, az nem baj, de ne cselekedjük meg a félelmeinket.

Ésaiás 7/2

Tehát nem csak, hogy félelmeik voltak, hanem megindította őket a félelem. A szívükben megindította őket, és a szívnek a teljességéből pedig szól a száj. Ha megindult a szíved, akkor szól a száj is. Ha megindul a szád, akkor meghoztad a döntést. Pl. Leszaladok az OTP-be és kiveszem a pénzemet onnan. Garantálta az állam a pénzünket. Egymilliárd dolláros  profitot kaszáltak be ebben az elmúlt negyedévben és a szomszédos országokban is mind profitra tettek szert, nincs szükségük pénzre. Miért szaladnak be az emberek? Miért zuhannak le a részvények? Miért zuhant le a forint értéke? A pánik, a félelmek miatt. Jöttek a jelentések és azonnal elindult másik irányba és felszöktek a részvények. Ezek az emberek nem a Szellem vezéreltek alapján cselekedtek, hanem a félelmeik vezették őket oda, hogy ezt tegyék.

A világban egy teljesen a világot átitató félelem van. De nekünk nem kell, hogy a gazdasági világválság iránti félelmek legyenek a szívünkön. Ez az az idő, amikor új lehetőségek jönnek feléd, ilyenkor gazdagodik meg az ember.

Amikor az ember döntést hoz, akkor lépni is fog abban.

Zsoltár 62/1-2

Mit jelent, amikor így megrendülünk? Nem cselekszünk a félelmeink szerint.

/3-4/

Az ellenség mindezt mire használja?  Hogy téged megijesszen, hogy a félelmek alapján cselekedjél.

/5/

Néha az embernek örömteli ajakkal kell szólnia önmagához. Én csak Istenre várok, - mi az, amit Ő mond. Csak akkor lépek, ha Ő mozdít erre engem.

/6/

Ezért nem rendülök meg. Ez egy biztonság, ez egy szent oltalom és védelem. Megvallhatod a 91-es Zsoltárt és imádkozhatsz nyelveken, és ha ezután a félelmeid alapján lépsz, és úgy mozdulsz, az ördög elpusztít.

Ez az egésznek a lényege, amikor jönnek a félelmek, akkor szilárdan meg kell állnod!!!!

Nem mozdulhatsz a félelmeid szerint a legnagyobb zűrzavar között sem, akkor is a Mindenható rejtekhelyén nyugodsz és Ő az egyetlen, akinek a vezetésére lépni fogsz.

Izraelben jártam, Joe-nál szálltam meg és ahol ő lakik, az egy muzulmán kis település. És éppen egy ünnepet tartottak, nem tudtam, hogy kit és mit ünnepelnek, de petárdákat robbantgattak és a polgármester ellen felbőszültek, tüntettek ellene és én ott próbáltam nyugodalmat venni.  Olvastam a Bibliát, felolvastam az Igét az ördögnek és azt mondtam, hogy most pedig én elmegyek aludni! Mert a szerelmesének igenis ad álmot az Úr! Egész éjszaka utaztam és próbáltam aludni és azután megdorgáltam azt a zűrzavaros helyzetet, ami kint volt és ezt követően elment, valamiféle fejedelemség lehetett, közöltem vele, hogy a lábunk alatt van.

Tehát ezeket akarta mind egybehozni, hazug tüneteket és mind, ami kint zajlott, - közöltem vele, hogy én akkor is aludni megyek, nem fogsz engem zavarni. Tehát mindez, ami zajlott, egy szempillantásban eltűnt, amikor megálltam hitben.

És magasztaljuk Istent az Igéért, mert az Úr hatalmas oltalmat ad nekünk, mint a sebesen zúgó szélnek ereje. Nem hagyjuk, hogy ezek a dolgok minket lépésre kényszerítsenek, még akkor sem, ha  sikítozni és kiabálni próbál rád, hogy most menj és szaladj el. Most menj, most tedd meg és ezt nézd meg.  Legtöbbször nem is tudsz tenni semmit ellene, és nem tudsz semmit magadtól rendbe hozni, csak megijedtél.

És nem hogy nem tesz semmit jóvá, hanem ha cselekszel általa, akkor teljes ajtót nyitsz neki, hogy bejusson és elpusztítson. Az élet és a halál van ebben, hogy megvédelmez minket az Úr, vagy elpusztít minket az ellenség. Hogy a szükségeink betöltésre kerülnek, vagy pedig alámerülünk a semmibe. - Én nem rendülök meg! Ezt ki kell jelenteni! Hallani kell, ahogy kijelented! És ahogy az életed legrosszabb jelentését közlik veled, akkor is ki kell jelenteni!   - Elesnek mellőlem ezren, jobb kezem felől tízezren, de hozzám nem is közelít. Mert ilyenkor meg leszel kísértve abban, hogy lépjél és cselekedj, de lehetőséget kapsz most, hogy megalapozd a szívedet Isten Igéjével.

Az ördög fel fogja pakolni a helyzeteket, egymásra rakja, hogy végre megmozdulj és cselekedj. A hústested és az elméd meg fog győzni arról, hogy tegyél már valamit. De ha félelemből cselekszel ilyenkor, az sokba kerül neked, elveszel, alámerülsz.

A félelmek alapján való cselekedés nem egy kis dolog! Ezért hajszolja magát az ördög annyira, hogy lépjünk a félelmeink szerint, mert egyébként teljesen tehetetlen, - csak ha mi meghozzuk azt a döntést, hogy megtesszük.

Jóbnak nem volt nyugodalma, nem volt békessége, el is vesztette mindenét, a házát, a vagyonát, az összes gyermeke meghalt. Tökéletes élete volt és gazdagságban élt, de a félelem támadta meg és mindene elveszett, az ördög támadta meg.

Semmit nem teszel addig, amíg az Úr nem vezérel benne!

Ha félelemmel vagy telve, akkor három védőfalat felhúzhatsz, és több védőajtót építhetsz ki védelemként, akkor is megtalál az ördög.

Ha félelmekben vagy a gyermekeidet illetően, akkor bizony meg is fogják azokat cselekedni.

Azért sok ember nyers és goromba, mert tele vannak belül félelmekkel.

Az ördög vádakat tud hozni az elmékbe, és különböző érzéseket tud hozni.

Tehát otthon fogjátok elolvasni: I. Mózes 18/9-15-ben van egy nagyon tanulságos rész, amikor Isten azt mondja Sárának, hogy gyermeket fogsz szülni esztendőre, és Sára nem hitte ezt Istennek.

Ha ki akarjuk zárni az ördögöt az életünkből teljesen, akkor a félelmektől meg kell szabadulnunk. Ha az Úr mutatja, hogy oda ne menjél, akkor természetesen nem mész arra, mert az egész arról szól, hogy a Szellemet kövessük, és ne félelmekből cselekedjünk.

I.         János 4/18 A szeretetben nincs félelem, a teljes szeretet kiűzi a félelmet.

Ha beteljesedsz Isten szeretetével, nincsenek félelmeid.

Ha Isten terveiben folyik az életed, akkor a félelem nem közelíthet hozzád, mert Istennek a terveit, útjait járod.

A teljes szeretettel való beteljesedés kiűzi a félelmeket. Meg kell azt érteni, hogy Isten mennyire szeret minket, és fel kell azt fedezni, és bízni kell abban, hogy Isten nem hagyja, hogy te elvesszél!

Az Úr maga fog gondot viselni rólad.

Honnan tudjuk azt, amikor magunkat mégis megadjuk a félelmeknek?

Onnan, hogy a félelem gyötrelemmel jár.

Ezt el fogjuk olvasni az I. János 4/18-ból, mert miközben az ember félelmekben van, az ördög meggyötri.

4/18

Az ember gyötrelmekben lehet az anyagi életét tekintve is, vagy mi történik velem a jövőben. Mi lesz, ha valaki ezt vagy azt megtudja? A keresztényekhez beszélek most, és tudnod kell, hogy a múltad megbocsáttatott. A keresztények azért élnek ebben a gyötrelemben, mert félelmekben vannak. Sok minden a hazugságokból ered, ezért meg kell hoznod az elhatározást, hogy soha többé nem hazudsz, mert a hazugság is megnyithatja az ajtót az ellenségnek. Tehát meg kell hoznod a döntést, hogy megváltozol.

És el kell jönni annak az időnek, hogy teljesen megbízol Istenben, hogy Ő gondot visel rólad, akármi is történik.  Ez a félelmeidet kiűzi. Tedd félre a félelmeidet.

Tehát prédikátoroknak is ugyanígy kell azt tenni, mint ahogy én is, nem lehet légből kapott dolgokat mondani, amikor pl. a biztonságiak kérdeznek, meg kell mondani őszintén, - megmondom, mi van benne és meg kell kérni Istent, majd Ő átsegít. Nagyon sok jó munkahely születik, ha valaki becsületesen áll oda a munkaadója elé, mert attól félünk, hogy ha megmondjuk az igazat, akkor nem vesznek fel, ez megint félelem, ha a félelem vezet, akkor nem az Úr vezet.

Elmenjek-e az orvoshoz, kell-e ez a műtét? Két irányba működik ez, az Úr azt mondja, hogy ne menj és vállalták a műtétet és ottmaradtak a műtőasztalon.

Az Úr mondja, hogy menj el és nem ment el ugyanez megtörtént. Kit kell tehát követnünk? A Szellemet. Főleg a család kényszeríti ilyenkor őket. Arra hivatkoznak, hogy a családnak a nyomására vállaltam a műtétet. Itt is történt olyan, hogy a család kérésére engedett a műtétnek, és utána a család odajött hozzánk sírva, hogy miért nem tartotta meg őt az Úr. Belekényszerítették a műtétbe, a félelmek pedig a halálba. Voltak mások, akik nem vállalták a műtétet, mert féltek a műtéttől. A műtétnek semmi köze ahhoz, hogy van hited vagy nincs. Láttam olyanokat, akik rettegtek a műtéttől, és amikor felvállalták teljesen megváltoztak, az egész lényük más lett és sikerült a műtét.

Nem tudom, hol van a hitszinted, de ahol a hited áll, és ahogy a Szent Szellem vezet, azt kell megcselekedni. És ne hagyd, hogy ezek a szakértők a családban félre vigyenek és megfélemlítsenek téged. Ne hagyd, hogy a családból valaki is megfélemlítsen, mert veszélyes talajra kerülsz. A békesség Istene szenteljen meg titeket, az egész valótokat, mondja az I. Thesszalonika 5/23. A békesség Istene pont ellentétje a félelmeknek.

Tudjátok meg, hogy ezek az üzenetek kimennek a nagyvilágba, számos hívő hallgatja és nagyon sokan világosságot vesznek ebből. És a ti jelenléteteket nagyon köszönöm Istennek, mert ti vagytok a vonzerő. Kivonzzátok az Igét a szívünkből.

Kolosse 3/15 Igét is felolvassuk.

Jézus azt mondta, hogy az én békességemet adom néktek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ne engedd, hogy a félelmek meggyötörjék a szívedet. A legtöbb keresztény vajon hiszi-e, hogy lehetséges úgy élni, hogy soha nem érinti a félelem, gyötrelem a szívünket? Jézus ezért mondta ezt. És ha Jézus mondta nekem, akkor képes vagyok a legnagyobb vihar közepette is megállni ebben a békességben. És nem mozdulok, nem teszek semmit félelemből, csak akkor lépek, ha az Úr mondja. Legyen a békesség Istene a döntőbíró az élethelyzeteidben, mondja a bővített kiadás. Ha valamiben próbálunk lépni, mozdulni, akkor odatekintünk a bíróra, hogy mit mond, nem cselekszünk a félelmeink és a pánik helyzeteink alapján, és a különböző halott helyzeteink felett, és a hírek felett, amit hallunk a világban. Elmegyünk a döntőbíróhoz, - maradjak a pályán, vagy menjek le a pályáról. Aki ezt eldönti, - Ő a békesség Istene. Ha rossz irányba indultál, azt onnan fogod tudni, hogy nincs meg ez a békességed. Imádkozhatsz felette, és akkor elindulsz abba az irányba, amelyben több és nagyobb a békességed. És ha a békesség nincs ott, és minden sikoltozik, akkor nem jó irányba vagy, mert a döntőbíró mondja neked, hogy – ne azt tedd.

Érted azt, hogy ez mit jelent?

Álljunk fel! Egy megvallást fogunk tenni.

Mondja mindenki: A félelmek nem rendítenek meg.  Egyedül Isten békessége vezet. Mindenben! Minden napon a békesség uralkodik felettem Jézus nevében! Ámen!

Ez a jó, amikor Istennek a békessége így itt van, telítődjünk meg ezzel a békességgel. Elmagyarázom nektek a következő tanításokban, hogy hogyan lehet működtetni a hitünket.

És ahogy visszamentem a korábbi éveimre és azokra a napokra és visszagondoltam a tanítókra, akiktől a hitet tanultam, mondhatom nektek, hogy teljes szigorral állítottak minket a hitünkben. Tilos volt a félelmek szerint lépni! A félelmektől meg fogunk szabadulni és nem fogunk a félelmek szerint lépni. Az Úrban fogunk bízni, a hit semmi más, mint Őbenne való megbízás.

Dicsőség Istennek!                                      Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL