2013.08.21. 

 

A HITÜNK LEGYŐZTE A VILÁGOT 2.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. augusztus 18.

 

A poroszlói evangelizációs összejövetelen számtalan gyógyulás történt. A teljesség igénye nélkül említünk néhány csodát. Szklerózis multiplex gyógyíthatatlan betegség miatt 9 évig ült tolószékben egy fiatalasszony, aki teljesen meggyógyult. Egy 13 éves kislánynak születésétől fogva el volt ferdülve a nyaka, de Isten ereje kiegyenesítette azt. Egy másik személynek a bénulás múlt el a végtagjaiból. Egy cukorbeteg, aki nem látott, visszanyerte a látását.

Sokat tanítottam már a hitről, most ismét a hitről kell tanítani. Régebben is mindig a hitről és a hatalomról kívántam tanítani. A közelmúltban nem sok ilyen tanítás volt. Hagin, amikor elment egy gyülekezetben, két héten keresztül tanított reggel és délután. Ez kb. 26 tanítást jelent. Addig nem is imádkozott senkiért. Akkor viszont eljött az ideje, imádkozott értük és mindenki meggyógyult, mert a hitük felemelkedett.

A kenet nagyon erős, mert az időkorszaknak a végéhez érkeztünk, a gyülekezeti korszak végéhez érkeztünk, ha hiszed, ha nem. Ahogy ennek a határához érkeztünk, lehet látni, hogy mennyire így van. Láttam, hogy az Úr mennyire megemeli a gyógyulások számát, a csodákat megcselekszi nagy számban. Már érezhető ennek az előszele.

Amikor egy ilyen csodát lát az ember, akkor mindenki sírva fakad. Nem tudott így járni és szaladni ez a fiatal lány (akinek szabadulásáról bizonyság hangzott el az alkalom kezdetekor) az élete során soha. Tolókocsiban élt az életének ezt megelőző kilenc évében. Nagyon hosszú idő arra, hogy végre felszabadítsa az Úr, örvendezik, biciklivel közlekedik és kapál a kertben.

A családból valaki feltárcsázta az édesanyját, aki nem volt jelen, hogy jöjjön, és nézze meg, hogy a lánya meggyógyult. Együtt is szaladtak utána, hatalmas öröm volt, ujjongó öröm volt. Az elektromos tolókocsit azt hiszem, ott is hagyták, az ördög fog beleülni mostantól.

Nem ült vissza a tolókocsijába, ez is hit. Hallelúja! Nagyon kényelmes bőr, elegáns elektromos tolókocsija volt. Nagyon kényelmesen kipárnázott volt, de nem ült bele vissza. Ez is hitcselekedet. Most meghatározom, hogy mi a hit.

Meg lehet mondani onnan, hogy az emberek hitben vannak-e, hogy például van-e öröm az arcukon? Amikor jönnek imádságért, és csak panaszokat lehet hallani, akkor az egy igazi csoda, ha őket meg tudja gyógyítani a Jézus. 15-20 éves korú „csecsemőnek” már ennél jobban kellene tudnia a hitet. Lehet, hogy az én hibám ez, hogy nem tudja.

A hit meghatározását fogjuk ma megvizsgálni. Az a most hitről szól. Mit jelent a jelen hit, a most hit? Azt jelenti, hogy 2000 évvel ezelőtt elvégeztetett, tehát nem most fog meggyógyítani az Úr. Ha így várod, hogy majd meggyógyít az Úr, akkor az nem a hit szava.

Az egyik fiatal hölgy jött hozzám, hogy imádkozzam érte, mert elvesztette a munkahelyét. Imádkoztam. A héten, amikor újra rákérdeztem, akkor is jövőidőben beszélt, hogy majd meglesz az nekem. Az nem hit. Úgy kellett volna válaszolnia: nekem az megvan már, amit kértem.

Igen, de a kívül való azt hiheti, hogy az illető hazudott. Ha az Igén cselekszünk, az Igét hisszük és az szerint szólunk, akkor nem hazudunk! Ebben az esetben azt hisszük és megvalljuk, hogy megkaptuk azt. Hisszük, hogy minden áldás, amit az Úr Jézus Krisztus a megváltásban szerzett nekünk, azt mi már megkaptuk.

Ezeket az Igéket, ha bevesszük a szívünkbe, és az alapján cselekszünk, akkor az Atyához imádkozunk a Jézus nevében. Hogyha például egy petícióról [kérvényről] van szó, akkor elég egyszer imádkozni. Mert az Úr megválaszolja az imáimat. Isten ugyanis nem süket.

Nagy, híres neves prédikátorok prédikálják, hogy Isten tudja a hajszálaid számát a fejed tetején. De a Biblia nem pontosan így írja: számon tartja – így írja. Nagy különbség! A legnagyobb akadály, ami az utadba kerülhet, az a hitetlenség. Többet kell foglalkozni a hitetlenséggel, mint akadállyal, mint bármi mással.

Jézus, amikor visszament Názáretbe, elcsodálkozott azok hitetlenségén. Ott nem is tehetett, nem cselekedhetett nagy csodákat. Néhány apróbb betegségből gyógyított meg néhányakat. A hitetlenség ugyanis egy óriási ellenerő.

Az egyik vakot például kivitte a városon kívülre, és ott imádkozott érte. Miután a vaknak megnyílt a szeme, mit mondott neki Jézus? Ne menjen vissza oda közéjük. Ez is egy cselekedet, amit hitből akar tenni, hiszen a ruhájától kezdve mindene ott volt. Mivel vak volt, talán nem is jelentett neki sokat. De új életet kapott, új látást.

Kedden egy pásztor-összejövetelt tartok. A legnagyobb gond, hogy az emberek nem hallgatnak, nem figyelmeznek a Szellemre. Nem vagyunk a törvény alatt, hanem amit nekünk tennünk kell, hallani a szívből, a szellemből és azt megcselekedni. Erre bizony hit kell.

A Szent Szellem – amikor kezdjük ezt az utat – próbálja a korlátainkat megszüntetni. Olyan tágításokat végez a fejünkben, például a látásunkban, amit el sem tudtunk képzelni. Olyan összegeket mutat, hogy mit adjál, és újra adjál, és az ember hústeste gyűlöli ezt. Akkor újra, még többet kell adnod, és még nagyobb összeget kell adnod.

Mi a baj ezzel? Az Ige tanítása szerint, ha adunk… Így szól az Ige: adjatok és néktek is adatik, jó mértéket, megnyomottat, megrázottat adnak vissza az emberek a ti öletekbe. Ez az Ige egy látást kell, hogy adjon neked, erről az adakozásról. Mint egy DNS kerül beléd.

Ha az ember az Úrnak ad, és azt egy „magnak” nevezzük, tudod-e, hogy kinek adsz valójában? Saját magadnak [mivel befektetést hozol létre]! Mert ha belegondolunk ebbe, akkor az nem egy 10% tized. Nincsenek átkok, hogy adjuk, vagy nem adjuk és akkor átok alá kerülünk. Hiszen nem vagyunk a törvény alatt! Csak az áldások alatt vagyunk!

A jövedelmem 25%-ig tornáztam fel az adakozásaimat a bibliaiskolában. Akkor nagyon jól kerestem, 45 ezer dolláros volt a jövedelmem. 8-10 millió Ft a mai mértékek szerint, vagy még több is. Voltak mérnökeink, akik negyedmilliós bevétellel rendelkeztek, mint mérnökök. Ki az, aki szerezte ezt a munkát nekik? Az Úr, hit által.

Én akkor még újjászületve sem voltam, de olyan családban nőttem fel, ahol mindig láthattam az adakozás áldását. A nagyszüleim, szüleim mindig adakozóak voltak. Nagyon nem szerettem, ha valaki fillérezget például. Az Úr azt mondja, hogy adjál egy ezrest valakinek, akkor add oda.

Bőségesen adjál, mert ekkor fogsz megszabadulni igazán a félelemtől és minden mástól. Nem tanítottam erről olyan sokat. Ugyanez a dolog a gyógyulással. Ugyanez a helyzet a munkahelyszerzéssel. Vagy, ha szeretnél házasságot kötni az igazival.

De hitben nem akarják, a Szent Szellem vezérletét követve, inkább a hústestet követik. Azt mondják, hogy én inkább ezt szeretném magamnak. Nagy bajokba kerülsz, ha azt választod magadnak. Biztos így van.

Hitről próbálok már tanítani, nem első alkalommal. Negyedszer futok neki, és még mindig nem jutottam a jegyzeteim mélyére. De szabadon elköteleztem magam, hogy megengedem a szellememnek, hogy ami akar, az jöjjön elő. Tehát visszatérünk a most hitre, a jelen hitre, ami a reménylett dolgok valósága.

Zsidó 11,1.

1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meg­győződés, és azoknak bizonyítéka.

A nem látott dolgokról való meggyőződés és azoknak bizonyítéka. Hogy mit sugall az öt érzékszervünk, a hitnek semmi köze ehhez. Ha imádkoztál, hogy Uram, szeretnék egy új Bibliát. És ha megvan az új Bibliád, kell-e, hogy hited legyen? Nem, mert akkor megvan már az új Bibliád.

Tehát ha imádkoztál valamiért, és az megvan már neked, akkor már abban nem kell, hogy hited legyen. A hit az egy alap, a most hit. Érzékelhetővé válik. Az Úr azt tanítja a hitünkről a Péter levelében, hogy értékesebb az Úrnak a mi hitünk, a tűzben megpróbált aranynál.

Amikor az ember keresztül kell, hogy menjen bizonyos dolgokon, és kitart benne, akkor szabadul fel igazán és erősödik a hitünk. Ha itt voltál velünk és az Igét hallottad, akkor a hitednek már ott kell lenni. Mindaz, amit az Úrtól szeretnénk kapni, mindazt csak hit által tudjuk elvenni.

2Péter 1,4.

4. Amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.

Becses áldásokkal ajándékozott meg, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, s hogy e világ kívánságaiból és romlottságból kikerülhessünk. Utána sorolja, a következő versben, hogy mit adjunk hozzá a hitünkhöz. És akkor olvashatjuk ott, hogy mennyi mindent kell hozzátennünk a hitünkhöz.

2Korinthus 1,20.

20. Mert Istennek valamennyi ígérete Őbenne, lett igenné és Őbenne lett Ámenné az Isten dicsőségére miáltalunk.

Az Úr Jézusban lett ez a mi életünkben. Mit kellene mondanunk? Hogy ámen. Amikor az én számból a múlt héten valami hitetlenség távozott, a feleségem kiigazított. Mondtam rá, hogy így van, ámen. Mert a rossz dolgot mondtam ki. A hitetlenség egyszerűen kijön az emberből.

Ezt a szót, hogy valóság, hogy alap, vizsgáljuk meg. Hit által értjük meg… – mondja a Zsidó 11,3. Az Újszövetséget és az imádságokat lehet hallgatni CD-n. Fogok adni nektek egy teljes sorozatot, hogy tudjátok hallgatni az Igét éjjel-nappal. Mert a hit hallásból, a hallás Isten Igéje által van, s be kell, hogy épüljön a hit a szívetekbe.

Zsidó 11,3

3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje (Rhema) által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.

Vagyis, a világ, amit ma látunk, a világban létező dolgok, mind egy olyan dologból állt elő, ami láthatatlan, az Igéből. Azt ugye nem mondhatjuk, hogy a világ a semmiből teremtetett. Istennek a hitéből lépett elő mindez.

Látjuk a Mózes 1-ben, ahogy Isten a hitének szavával szólított mindent elő, hogy legyen, és lett. Sötétség volt, és Ő szólította a világosságot, amely még nem volt látható. Ezt kell nekünk is tenni az életünk dolgaival, az élethelyzeteinkkel.

Bármit képesek vagyunk megváltoztatni a hitünkkel. A legnagyobb dolog, amire képesek vagyunk, hogy megváltoztatjuk azt, hogy miként gondolkodunk az Ige által, mert akkor fogunk másként beszélni is. Ezért kell megújítani az elménket Isten Igéjével.

A Szellem ott lebegett a vizek felett és sötétség volt. Semmi nem történt addig, amíg Isten szava el nem hangzott. Azt mondta, hogy legyen világosság… Nekünk is azt mondja az Írás: hogyha akkora hitetek lenne, mint egy mag, azt mondanátok, kelj fel, és ugorjál a tengerbe! Ugye, egy fának vagy hegynek, ha szólsz. A hegy egy probléma az életedben, ami az utadban áll.

Meg kell értenünk, hogy Isten szólta a hitét, hogy legyen világosság. A hit az Istennek a szent ereje az Ő Szavában. Másként megfogalmazva, Istennek a DNS-e benne van az Ő Igéjében. Hallelúja!

Egy ortodox zsidó rabbival vitatkoztam egyszer. Izraelben élt és mondta, hogy a Mózes 1-ben ilyet nem lehet olvasni. A reptéren beszélgettem vele. Mondtam, hogy nem kell egészen az 1Mózes-ig menni, nézzük meg a Zsoltárokat.

Zsoltárok 33,6. 9.

6. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük.

Aki ismeri a biblikus héber nyelvezetet, és vitatkozni akar ezzel a tudással, de tudtam, hogy amit ő magyaráz, az téves.

9. Mert Ő szólt és meglett, Ő parancsolt és előállott.

Az Úr Szavára történtek ezek. A te életedben ugyanígy történik, ha az Úr Szavát szólod, előállnak a dolgok. A világ Isten Igéje által teremtetett, s ezt hit által értjük meg. Azt a környezetet, amelyben te élni fogsz, te teremted meg a saját szavaiddal, amit kimondasz, mert Isten képére, és hasonlatosságára lettünk teremtve.

Ő elvárja tőlünk azt, hogy az Ő Igéjének a vonalán, azzal egyezően gondolkodjunk és beszéljünk. Sokszor az a probléma, hogy [az Igéhez viszonyítva] másként beszélünk, és ezért, mivel abban az [helytelen] irányban gondolkodunk, amikor a hit szavát mondjuk ki, nem engedjük ki vele a hitünket.

Mit mondott Jézus? Én csak azokat szólom, amiket hallok a mennyei Atyámtól. Az Atya mit fog szólni? Csak az Igét fogja szólni, soha a Bibliával ellentétesen nem szólt az Úr. Csak azokat cselekszem, amelyeket látom az én Atyámtól, hogy Ő cselekszi, és csak azokat szólom, amelyeket hallok az én Atyámtól. Pál így tanít minket:

Efézus 5,1.

1. Legyetek tehát utánzói az Istennek, mint szeretett gyermekek:

A teljes mértékben másoljuk le, utánozzuk Őt. Isten elvárja tőlünk, hogy a mi életünket a mi szavainkkal írjuk elő és szabjuk meg annak a menetét. Mert a mi hitünk fog alapot adni azoknak a dolgoknak, amelyeket reménylünk az életünkben, s szeretnénk, ha megtörténne.

Ezek egyenlőre láthatatlanok. Ezeket a láthatatlan dolgokat szólítjuk mi valóságba az életünkben, és így alakítjuk az életünk menetét. Azok, amik láthatók, nézzük, hogy arról mit mond az Ige:

Róma 1,20. 19.

20. Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökkévaló hatalma és Istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő alkotásaiból megérthető és átlátható; úgyhogy nincs mentségük.

A láthatók ideig valók, tanítja az Írás, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Tudjátok, hol van ez? A 2Korinthus 4-ben találod meg. Hogyan tekintünk a láthatatlan dolgokra? A 19-es vers fogja adni nekünk a magyarázatot.

19. Mert ami az Isten felől tudható, nyilvánvaló számukra; mert az Isten megjelentette nékik:

Hogyha tényleg Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, és a Biblia tanítja Istenről, hogy Ő egy Szellem, akkor tudjuk, hogy Isten egy Szentháromság formájában működik: az Atya, a Fiú Jézus és a Szent Szellem.

Tudjuk azt is, hogy Isten járt és beszélt Ábrahámmal. Van az Atyaisten, a Fiúisten és a Szent Szellem Isten. Istennek a földön a fizikai formában való megjelenő valósága a Jézus. A Szent Szellem pedig azért van itt jelen a földön, hogy minket vezessen és tanítson.

János 14,26.

26. Ama Vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, Ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.

János 16,13.

13. De mikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

Az igazságnak Szelleme végzi ezt, s a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Mivel én szellem vagyok, van lelkem és testben élek. Lelkemnek a részei, az akaratom, az érzelmeim és az indulataim.

A lelkemben van jelen a vezetésrendszer, ami a Szent Szellemtől van. A lélek után van egy testrészünk is, a testünk, mint a hármas felépítésnek az a része, amiben a szellemünk lakik, míg itt élünk a földön.

Jézus képviseli a Szentháromságban a testet. És a drága Szent Szellem az Ő vezetésével irányítja a lélek dolgait, s a szellemünk pedig az Istennel, mint Szellemmel hozható összefüggésbe [tart kapcsolatot].

Istennek a láthatatlan dolgai miként láthatóak mégis? Csak az Igék alapján. Tudjuk, hogy ez a drága hit hallásból, és a hallás pedig Isten Igéje által van nekünk. Hallelúja!

Zsidó 11,2.

2. Mert hittel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.

Visszatérünk az Igére. Mert a világ az Ige által teremtetett, formáltatott. Mit mond a Bibliánk Jézusról?

János 1,1-3. 14.

1. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.

2. Ez kezdetben az Istennél volt.

3. Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.

Minden Őáltala lett tehát.

14. És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.

Mert Jézus pontosan az az Ige volt, ami Istennek az Igéje. Jézus úgyis bemutatkozott, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az Ige hústestet öltött magára, mondja egy másik fordítás, és így lakozott közöttünk. Minden az Ige által teremtetett.

Zsidó 1,1-3.

Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által.

Itt Pál a levelét zsidóknak írja.

2. Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette.

Az előbb János evangéliumában olvastuk, hogy Isten miként teremtette a világot: az Ige által.

3. Aki az Ő dicsőségének visszatükrözése, és az Ő valóságának képmása, aki szavának erejével tartja fenn a mindenséget, aki minket bűneinkből megtisztítván, leült a Felségnek jobbjára a Magasságban.

Az Ő személyének a tökéletes képmása. Ugyanaz a szó áll a görögben, a Zsidó 11,1-ben, ahol valóságnak fordítjuk a hit definícióját. Tehát, az Ő a valóságának képmása, jól szerepel itt a magyarban. Ugyanezt a szót hozza.

Jézus kezdetekben az Atyával volt és az Ige volt az Isten. Akkor Ő ma is ugyanúgy Isten Igéje. Ma is. Semmi nem változott. Ma is Isten Igéje az uralkodó, a meghatározó és a döntőbíró minden egyes élethelyzetben! Minden fejedelemség, és hatalmasság, és erő és uraság felett uralkodik! Hallelúja! És az Ő Igéje felmagasztaltatott, a Jézus nevében.  

Az Ő szavának erejével tartja fenn a mindenséget. Tehát nem akarja korlátozni az Ő erejét, hanem az Igének az erejével tartja fenn. Ugyanez az ereje ma is az Igének. Innen kapunk egy kijelentést, hogy honnan származik az erő? Az Igéből!

Mondhatjuk tehát, hogy Jézus a teremtője az egész világegyetemnek. Ő a kezdetekben Istennél volt, és maga Isten volt, és mindent Ő teremtett. Mondhatjuk utána, hogy a most hit, az maga a személyisége mindazoknak a dolgoknak, amelyet nem látunk, és azok valósága.

Jézus teljes hasonmása, valóságának képmása volt magának Istennek. Isten Igéje a saját fajtája szerint terem is az életünkben. Hányan láttátok, hogy hogyan működik egy fénymásoló gép? Amikor kijött a másolóból, akkor kellett rajta valamit javítani?

Teljes másolata jött le annak, amit lemásoltál. Ugyanez a helyzet az Igével, hordozza azt a képet, és ezt a képet a bensőnkben elhelyezi. Így kell megértenünk azt, hogy az Igével, a szavakkal, amit kimondunk, képeket teremtünk.

János 15,7.

7. Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.

Képeket teremt bennünk az Ige, a bensőnkben. A saját fajtája szerint termi ezeket a képeket. Ha például a Lukács 6,38-at helyezed a szívedbe:

Lukács 6,38.

38. Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.

Itt a földön, a mi életünkben a magvetés törvénye úgy működik, hogy amikor a Szent Szellem elkezdi az életünket vezetni és irányítani, és mi elkezdjük Őt követni, a helyes hangot meghalljuk. Biztos lehetsz benne, hogy az ördög nem fogja mondani senkinek, hogy bármennyit is adjon valakinek.

Mert ha az Úr mondja, hogy annak az illetőnek ott segítsél, mert szüksége van rá, akkor tudhatod, hogy az nem az ördög hangja. Az az Úr hangja. Ilyenkor nincs értelme azt mondani, hogy ördög megdorgállak. De az Úr ki fogja szélesíteni a látásunkat.

Volt egy pásztor, aki meglátott egy nagy házat, azt mondta, hogy én soha nem leszek képes egy ekkora házban lakni. Mit mondott az Úr neki? Ez a problémád, hogy nem látod magadat benne. És az emberek zokon veszik, hogy én mekkora autóval járok.

Látnod kellett volna, hogy mekkora autókat vezettem, mikor fiatal voltam. Dömpereknek neveztük őket. Így kell kiszélesíteni a látásunkat arról, hogy miben ülünk. Neked így kell magadat látni helyzetekben. Így kell magadat látni gyógyultan is.

Biztos vagyok abban, hogy ez a lány, aki pénteken meggyógyult, elképzelte magát, hogy ő szaladni is fog. Miközben a tolókocsiban ült, biztos arról álmodozott, hogy egy napon szaladni fog.

Az én Sara lányom, például nagyon szeretett futni. Nagyon sokat futott, hosszútávokat. De edzéseken futószalagon is erősített, bekapcsolta a legnagyobb sebességfokozatra, s 30 perc múlva még mindig futott a futószalagon. Huh!

Az embernek először látnia kell magát. Ez a tolókocsiban ülő fiatal látta magát, hogy ő kikel onnan, és először így törte meg ennek a lényegét az élete felett. Ugyanígy létezik a szegénység szelleme. Ezért, ha érzékelem, hogy meg akar érinteni, akkor elmegyek a legdrágább helyre, és a hústestemet jól meggyötröm.

Ki az, aki ki akar szórni ennyi pénzt egy kávéra? Ha gazdagok vagyunk – és [az Írások szerint] azok vagyunk –, akkor el kell kezdenünk úgy cselekedni. Úgyhogy néha meggyötröm így magam. Célzattal.

Nem feltétlen örömmel teszem, de meg kell cselekednem, hogy a szegénység szellemétől megszabaduljunk. Ugyanígy egy jó ruhát is felvehetünk. Vagy gyémántokat és briliánsokat, vagy arany ékszereket. Látni kell magadat ezekben, és utána fog az hozzád jönni.

1Péter 2,24.

24. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk. Akinek sebeivel gyógyultatok meg.

Ez azt jelenti, hogy gyógyultak vagyunk, mert az Ő sebeivel gyógyultatok meg. És amikor az ember érzi ezeket a gyötrő tüneteket, mit mond ilyenkor az Ige? Hogy álljatok ellen az ördögnek, és az megfut tőletek!

Ilyenkor nem azt mondjuk ki, hogy hogyan érezzük magunkat, hanem a Biblia azt mondja: hadd mondja a gyenge, hogy erős vagyok! (Jóel 3,10) Nem azt mondom, hogy itt és ott fájdalmam van, milyen gyenge vagyok, mert ettől nem lesz jobb. Lehet, hogy most ez az igazság.

Az ember azokat mondja ki, amiben valójában hisz. És én hiszem, hogy megkaptam a gyógyulásomat. Hiszem, hogy én megszabadultam minden fájdalomtól, minden merevségtől. Minden érzékenység a testemből eltávozott. Mert Ő maga viselte el a betegségeinket és hordozta el fájdalmainkat, ezért én szabad vagyok!

Ha Jézus ezt megtette, akkor nekem nem kell viselnem ezeket. Nem kell, hogy a pokolba kerüljek, mert Ő elment értem a pokolba. Én a mennyországba fogok kerülni. Ő az egészért megfizetett egy hatalmas árban.

A bűn egy angyalban találtatott amúgy is. A tűznek a tava, a pokol és mindezek a gonosz angyaloknak teremtettek. Nem szabadna, hogy legyen ott egy ember sem. E világnak az istene az ördög. Jézus legyőzte az ördögöt. Nekünk pedig birtokba kell venni azt a földet, amit Isten adott. Nekünk a testünkkel birtokolni kell azt, amit Jézus szerzett.

Mondom neked, hogy ezek a kiváló imakönyvek, amelyekben a megvallások vannak, ezeket még akkor kezd el a szívedbe építeni, és naponta rendszeresen használni, amikor még semmi tünet nincs a testedben. Ne várd meg, míg valami kerekedik, hanem előtte építsd ki a hitedet, hogy tudj védekezni.  

A bibliaiskolánkban a 91-es Zsoltárt ugyanígy belénk vasalták, és ez óvott meg engem egész életem során az autóbalesetektől. Vagy képes vagyok elmenni egy háborús zónába, és nem történik bajom. Ha Közel-keletre mész, ott előbb-utóbb közelébe kerülsz egy háborús fészeknek.

Tehát éjszaka nem volt sötétség, mert annyi rakéta lövedék világította meg az eget, hogy állandóan világos volt. Folyamatosan világította az eget. Minden 15 másodpercben jött egy újabb rakéta. Az izraeli védelmi erők 6 nagyméretű lövedéket lőttek ki 15 másodpercenként.

Közben hozták az ellátást, a katonaság számára a szükséges élelmiszert. Állandó mozgás volt a háború kellős közepén. Mi állította le? Az Ige. A 46-os Zsoltár 9. verse lecsendesítette, s az utána lévő 10 mondja, hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten.

Zsoltár 46,9-10.

9. Háborúkat szüntet meg a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben.

10. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a pogányok közt, felmagasztaltatom a földön.

De mivel hogy még [szellemileg] fiatal, „baba” Jim voltam, az Úr megengedte, hogy a hitemnek ilyen gyümölcsét láthassam nagy hirtelen. Elővettem a Bibliámat, megkötöztem azt az erőt, felemeltem azt az Igét, azzal uralkodtam, s az Úr megcselekedte.

Egy keresztény rádióállomást építettünk ott fel, és megköszöntem Istennek azt a békességet, amit ad. És mi történt? Mindenki elcsendesedett. Akkor az ENSZ nem tudta, hogy mihez kezdjen, hogy mi történt, honnan jön ez a nagy csendesség. Mi állította le őket?

A keresztények rontották el a szájukkal 4-6 hónapra rá. Panaszkodtak, hogy így nem jó semmi, meg úgy nem jó, és a szájukkal hozták elő újra a rosszat. Az Igén cselekedni, a hitben megállni! Úgy kell cselekedni, hogy az Ige az igazság.

Mert Jézus él, és mindent hall, amit mi mondunk, és Ő cselekszi meg. És számon vannak tartva még a hajszálaink is. Néhányatoknál nincs ilyen gondja Istennek, mert nincs egy szál hajszálatok sem.

Tehát a hit hallásból, a hallás Isten Igéje által van, ezért hallgatni kell Isten Igéjét. Néhány hete azt tanultam meg, hogy miként is van ez, és rögtön tanítottam róla. Hallelúja! Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés – ugye mondja az Írás. A jegyzeteim egy részét most kihagyjuk, mert nem tudjuk befejezni.

Jeremiás 1,12.

12. És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt.

Ez mit jelent? Ha az Igén cselekszel, ha imádkoztál az Atyához a Jézus nevében, akkor ez a lényege: megkérted, elfogadtad azt, elvetted tőle, megvan neked. És úgy kell cselekedned, hogy az az Ige, amit imádkoztál, az az igazság.

Amikor Haginnak a csapatában néhányan pánikba estek és megkérdezték, hogy most mihez fogunk kezdeni? Úgy fogunk cselekedni, hogy az Ige az igazság – válaszolta Hagin.

Ésaiás 55,11.                                                                              

11. Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és gyümölcsöt terem ott, ahová küldöttem.

És az Ige gyarapodni fog. Volt egyszer egy ember, Martinnak hívták, és volt egy árvaház, amit létrehozott, 300-400 évvel ezelőtt történt. Nagyon sok gyermeket fogadott be, és azokról kellett napról napra gondoskodni. Sem reklám, se hirdetés, semmi nem támogatta őt.

Azt mondta, hogy a teljes hitére szükség volt az első 100 fontnál, amikor azt össze kellett gyűjteni. Olyan helyzetek is voltak, hogy üres asztalnál ültek a gyerekek, és dicsérték az Istent, hogy ellátja őket, és közben érkezett meg az ellátás valahonnan, váratlan forrásból.

50 évre rá azután, amikor már működött a hite, azt mondta, hogy könnyebben tudott hinni 1 millió fontban, hogy az összejön, mint a legelején abban a 100 fontban. Nektek is ugyanígy egy kicsinyke kezdettel kell felépíteni a hiteteket az elején.

Például egy zoknit címezz meg, hogy Uram, hiszek egy új pár zokniba, hogy az eljön hozzám. Egy aranyos történet a fürdőszoba kilépővel. A fürdőszobába kerestem a kádhoz egy kilépőt. 15 éve lehetett. Gondoltam, hogy milyen jó lenne oda egy kilépő.

Képzeljétek el, hogy nem telik bele sok idő, és odajön hozzám valaki a gyülekezetből, és ajándékba hoz egy ilyet. Ha megtaláltam volna, hogy hol árusítják, akkor vettem volna, de nem láttam sehol ilyet. Pontosan olyat kaptam, pedig nem is imádkoztam érte, csak elgondoltam, hogy milyen jó lenne.

Ha az ember elindul a hit útján, és a hite elkezd működni, akkor szinte ösztönösen meg fogja hozni neked, amire csak szükséged van. A hited működni fog. Csak adjatok és néktek is adatik…

Álljunk fel mindannyian, mert néhány dolgot ki kell mondanunk ma is. Hallelújákat zengünk. A testünkkel kapcsolatba mondani kell valamit, a megvallásokat, amik a testünk egészségét garantálják.

Köszönöm Úr Jézus, hogy az Igéd az igazság. Nekem adtad a Jézus nevét. Minden név fölé fölmagasztaltad azt, mennyen, földön és föld alatt. Ezért az ízületeim felett hatalmat veszek, az izmaim felett, az idegeim felett, a csontok felett. Mindannyian meggyógyultatok, és megújultatok. Felépültetek és a gyengeségtől megszabadultatok. Fájdalmak, betegség, merevség, érzékenység, daganatok – a Jézus nevében szabad vagyok ezektől. Hallelúja. Ámen.

Örvendezzünk. Imádkozni fogunk értetek, sok-sok gyógyulás lesz. A testből ezt a merevséget fogjuk kiűzni. Néztem a szomszédomat, hogy milyen nehezen jár-kel. Mondtam, hogy neki is meg kell szabadulnia. Kiárasztottam rá is a hitemet. Hallelúja!

Az Ige működik, az Ige az igazság. Ellen kell állni a fájdalmaknak, ellen kell állni a betegségeknek. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.

Mi elfogadjuk ezt az életet. Ez az [isteni] élet árad végig a testemben és megtisztítja a véremet. És megtisztít minden betegségtől, gyengeségtől, minden tisztátalanságtól. Elmozdítja onnan a daganatokat, a rendellenes kinövéseket. Ezek elhagyják a testemet, a Jézus nevében!

Így beszélj a testedhez, így szóljál! Az ördögnek is, mert jó, ha hallja. De neked ezeket aktiválni kell a hiteddel. A Szent Szellem benned van, és ezért fogd Őt munkára.

Mert ha annak a Szelleme lakik benned, aki feltámasztotta Jézust a halálból, – mert ha annak a szelleme lakik benned, aki Jézust feltámasztotta a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az Ő bennetek lakozó Szelleme által. Ez a Róma 8,11.

Imádkozd minden nap, ez a kereszténynek a győzelmi zászlaja. Mert aki Jézust feltámasztotta a halálból, az a Szellem lakik benned. Az megeleveníti a te halandó testedet is, az Ő bennem lakozó Szelleme által teszi ezt. A torokban gyógyulás van.

Nehogy azt gondold, hogy kimondod, hogy fáj a torkod, mert ma meggyógyul. A Szent Szellem munkája ez, a tudás szaván keresztül mutatja ezt most az Úr. Ezek az ajándékok úgy jönnek, ahogy a Szellem akarja. De a te hited által, minden betegségből meg lehet gyógyulni, gyarapodásra fordulhat az életed. Minden prófécia beteljesedhet az életedben, hit által.

Jó lenne, ha mindenki megtalálná, hogy mi az Úr akarata az életére? A TV-ben is erről beszéltek. Hogy nagyon sok keresztény nem tudja beazonosítani, hogy mit is, merre is, hogyan? Mert akkor az embernek kisebb a vesztesége, hogyha tudja, melyik irányba kell mennie.

Amin keresztül kellett mennie néhányunknak, ebben a mieink nem az egyetlenek, akik így jártak. Mert az Úrra várakozni kell. Ha van a szellemedben egy jelzés arról, hogy azt a dolgot inkább ne, abba az irányba ne menjél, azt ne érintsd. De ha egy zöld jelzés, egy szabad jelzés van ott, abba az irányba indulhatsz, abba az irányba kell menned. Ezek a vezetések nap mint nap benned lesznek, és ezeket kell követni. Hallelúja!

A Szent Szellem a szellemedben vezet, s ha abba az irányba mész, biztos lehetsz abban, hogy ott megőrzés, megóvás, teljes védelem, teljes ellátás van a számodra. Amikor úgy veszem a szívemben, hogy most egy másik útirányba menjünk, ne a szokott úton, akkor engedelmes vagyok.

Van, amikor kiírják, hogy most abba az irányba ne menjünk, mert torlódás van, akkor arra is figyel az ember persze, de leginkább a belsőre kell figyelni, ott mit mond az Úr. Hallelúja! Ámen.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL