2013.01.27. 

 

NÖVEKEDNI A KEGYELEMBEN

Feljegyzés Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításából
2013. január 20.

 

Atyám, felemelem a jelenlévőket most a trón elé, abban a kegyelemben, amit ma számunkra ajándékoztál, hogy kiteljesedhessünk, megértést kaphassunk az Igéből, világosságot, Atyám. Jelek, gyógyulások, csodák kövessék a Te Szent Igédet, nagyon nagy hálával és dicséretekkel, és magasztalásokkal áldozunk most neked, a Jézus Krisztus Szent nevében, amely felmagasztaltatik az életeinkben, a Jézus nevében Ámen!

Egy nagy-nagy öleléssel köszöntsétek egymást, mindenki érezze, aki idejött, hogy szeretettel, és örömmel fogadjuk itt a köreinkben. Dicséretszolgálatnak nagyon szépen köszönöm a mai szolgálatot, és még bőven lesz részünk ma ebben a gyönyörű dicséretben, de rengeteg dolgunk van, és mindig kicsúszunk az időből.

Először is ki az, aki ma van itt legelőször? Nagyon nagy örömmel üdvözöllek, köszöntünk benneteket. Sokan vannak, akik ma vannak először, nagy öröm ez, és egy bátor tapsot érdemelnek, akik eljöttek. Ne felejtsd el, hogy amikor te voltál itt először, akkor hogyan érezted magad. Gondolj csak bele, hogy milyen feszélyezett voltál, hogy hova kerültél, mennyi furcsa dolog ért téged, és mennyi minden olyan volt, amiben nem voltál biztos, hogy úgy van. Egy bátorítást megérdemelnek, akik ma eljöttek.

Köszönjük az ő odaszántságukat, hogy eljöttek, hogy elhozta őket a szükség vagy a kíváncsiság. Bármi hozta őket, az Úr megjutalmaz a jelenlétével, a kegyelmével, a könyörületességével, az üdvösségével. Ma nagyon sok ajándékot kaptok. Olyan mértékben fog benneteket megajándékozni, hogy nem is gondoltátok volna soha, hogy ilyen létezik. Ez vár ma rátok.

Egyedül állok itt, mert az én drága szolgálótársam, férjem-uram, és a ti apostolotok és pásztorotok, és az én apostolom és pásztorom elment a kenguruk földjére. Ami megbocsátható bűn, mert családjaihoz ment haza, és elege volt ebből a télből. Azt mondta, ezt a hideget itt hagyja nektek, és elment a nyárba, és ugrál együtt a kengurukkal.

Mi meg az Úrral fogunk örvendezni, és ugrándozunk. Köszöntjük őt tapssal, mert néz minket, itt van velünk, és együtt fogunk ugrándozni az Úr örömében, és hisszük, hogy hazatér, és nem üres kézzel tér haza, hanem kenguruerszényekkel és teli pénzzel.

Az Úr nem bánja, ha jókedvünk van, és ha vidámak vagyunk, és a vicc is belefér a keresztény életébe. Istennek magának is van egy különleges humorérzéke, engem is megviccelt már többször. Már akkor is, amikor megismertem az Urat.

Hogy hogyan ismertem meg, egyszer elmesélem nektek. Nem hinnétek el, hogy ilyen útjai vannak az Úrnak, de bizony vannak. Vannak útjai, amiben kijelenti az Ő különleges szándékait, örömeit és a humorát. Van az Úrnak, igenis van humora, és nem bánja, ha mi is mosolygunk, és jókedvünk van.

Most egy olyan bizonyságot hallotok, ami mindenkit meg fog örvendeztetni. Mert a drága Csabika, aki itt volt pár hete – akkor még kis hátizsákkal, és a benne lévő szondával kellett, hogy itt legyen –, és hallottátok, hogy milyen komoly műtét előtt áll. Együtt imádkoztunk, és az Úr meghallgatta az imánkat.

Egy hatalmas választ adott rá, olyan módon, hogy minden test felett Ő az Úr, és a kis Csabika itt van a szüleivel, hátizsák és szonda nélkül. Bátyjával együtt képes bunyóra is, ha akar. Gyertek előre és mondjátok el röviden, mert az Úr hatalma volt az, ami ezt megcselekedte. Az Úr hatalma minden test felett való, és a ti életetekben is bebizonyította, hogy Ő jó. Nem kell már a családot bemutatni, mert a múltkor megtettétek.

Lássátok Csabikának az örömét, amiben van, emeld fel a kezed, és köszönd meg Istennek, dobj egy puszit mindenkinek. Nincs rajta a kötés, a gonosznak a terve mind megsemmisült. És ímé ízlelgeted az ízeket is, és eszel hallom, és ez milyen jó dolog. Ez így van, az Úr dicsőségére, apucinak adom a mikrofont.

Először is szeretném megköszönni azt az Úrnak, hogy ilyen sokan imát mondtak érte, és sokan álltak mellette. Majdnem 5 év kemény küzdelme záródott le, egy sikeres műtéttel. Sosem találták meg idáig azt a problémát, ami miatt a gyermek nem tudott enni. A sebész tanár úr, kijött a műtőből, azt mondta, most meg tudom mondani, mi volt a problémája a gyereknek. Nem tudom miért nyúltam oda…

De én mondtam neki, hogy én tudom. Mert meg volt írva, és most kellett, hogy odanyúljon. Egy fejlődési rendellenességet találtak a bélben, amit el kellett távolítani, idáig nem vették észre. És soha nem vették volna észre, ezt elmondta. Endoszkópi nem mutatja ki, mert ha az endoszkópiét csinálnak, az felfújja a bélrendszert, és elfújja előle ezt a benyúló nyúlványt, ami lezárta a gyomor rendes működését. A zárójelentésen egészségesnek nyilvánított. Otthonában etetés és felépítés van írva. Amit jelenleg folytatunk, ízeket próbálunk, és eszünk, ahogy ő engedi. Dicsőség az Úrnak.

Jó étvágyat kívánunk Csabikának, hogy minden ételnek érezze az ízét, és az egészségére legyen, Istennek dicsősége legyen ebből. Nagyon nagy hálát adunk Istennek, és vigyétek hírül, hogy Isten hatalmas dolgot cselekedett veletek. Ezt ti tudjátok.

Mi megköszönjük nagy hálaadó tapssal, Csabika hatalmasra növekedjél, és hirdesd az Igét. Ámen. Hallelúja! Látom bejött a család többi tagja is. Itt van a testvér, Szabolcska is. Mit szólsz ehhez a csodához Szabolcs? Hát nagyon jó. Nagyon örülök, hogy már eszik és iszik is szájon át. Hálás a szívünk az Úrnak.

A taps az mindig bátor lehet az Úrban. Ez olyan taps, ami az Urat illeti, és nem kell röstelkedni, mert egy Úr Jézusunk van, aki ezt megcselekedte. És hisszük, hogy híre megy ennek a világban, mindenki megtudja, hogy az Úr Jézus a Gyógyító.

Facebookon találtunk rátok, ott ment akkor a híre ennek, hogy Csabikának ilyen súlyos problémái vannak, és nem találták az okát. Nem tudott enni, és szondán élt, amióta megszületett, és úgy kellett őt életben tartani, és soha nem ízlelte még meg az ízeket. Ezek hatalmas dolgok, ahogy az Úr előre hozta az Ő kegyelmét az ő életében, és megcselekedte.

Nem győzünk hálát adni Neki érte, és hangsúlyozom, hogy minden dicsőséget az Úrnak adunk ezért, és a további csodákért is, amiket tesz az életünkbe. Őt illeti, Ő feszíttetett a keresztre, és az Övé a dicsőség. Az öröm közös, amiben vagyunk, mert örvendezünk.

Hiszünk abban, hogy híre megy a világban. Nagyon sokan megtudják, és sokan fognak az Úr Jézushoz fordulni. Akik segítséget kérnek, azok meg is kapják ezt a segítséget az Úrtól. Az Úr nagykegyelmű, és jóságos.

A 2013-as évről szeretnék nektek pár szót szólni, hogy az ember, amikor kezd egy újesztendőt, akkor mindig azon gondolkodik, hogy vajon mit hoz ez az esztendő? A próféciák, amibe belehallgattam, mind nagyon pozitívak, és azt jövendölik, hogy a 2013-as esztendő az a kegyelemben való növekedésünk esztendeje. Ez csodálatos ezt hallani.

Az Úr szája szól, az felkent prófétái szájából. Nagyon sok áldást szóltak, és bátorítanak minket, hogy minden megpróbáltatás, minden nehézség ellenére, a világnak a szemünk előtt zajló problémái ellenére, azoknak, akik hisznek, egy dicsőséges, egy fényes, és egy esztendejük lesz a kegyelem növekedésében.

Köszönjük ezt Istennek, mert ez nagyon nagy bátorítás nekünk. Mindazokon, amiken eddig átmentünk, és ami még előttünk áll, tudjuk, hogy a győzelem minden esetben meg van írva. Hallelúja! Bátran lehet prédikálni velem együtt. Hallelúját mondjon mindenki bátran az Úrnak, Jézus nevében. Bátorsággal állunk ma Isten trónja előtt, és belenézünk az Igékbe.

A mai napon olyan igesort fogtok hallani tőlem, amelyet – szinte mindegyiket – gyakran idézzük. Mégis, amikor belenézünk majd a Bibliába, és onnan olvassuk, és ránézünk a szemünkkel, hogy tényleg így van megírva, akkor egy új kenet fog belőle előjönni, ami megelevenít minket, hogy tényleg így van megírva.

És még jobban belemegy, belevésődik a szívünkbe, mert Isten egy nagy kegyelméből egy tanító kenettel fog minket megajándékozni, és ez bevésődik a szívünkbe, amit ma hallunk. Nem lehet eleget hallani ezeket a kegyelemteljes igesorokat, hogy meggyökerezzünk, megerősödjünk benne.

Imádkoztatok-e a prédikátorért, aki ma itt szól? Mert ha nem, akkor akár haza is mehetek. Elmondtátok a mai imát, és én ezért megállom a helyemet itt. Ámen! Az Úr jókedvében az Igéhez lapozunk:

2Péter 3,17-18.

17. Ti azért szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévely­gései el ne sodorjanak, és a saját erősségetekből ki ne essetek:

18. Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisz­tusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség mind most, mind örökkön örökké Ámen.

Nagyon szeretném, ha ráfigyelnétek az Igének erre a részére. Felszólít minket az Ige, hogy növekednünk kell bizonyos dolgokban. Isten királyságában ugyanis vannak olyan kincsek, amiket úgy ad oda nekünk Isten, hogy nem tudunk benne növekedni.

Ilyen például a megigazultság. Amikor Isten megigazít minket, Jézus Krisztus megváltó munkája által, akkor megkapjuk Isten igazságát, a Krisztus Jézusban. Ami azt jelenti, hogy az olyan tökéletes, olyan teljes, olyan szent és tiszta dolog, amiben nem vagyunk képesek tovább növekedni. Meg vagyunk igazítva. Szentül, szeplőtelenül állunk ott a trón előtt, a Jézus Krisztus igazságában. Ebben képtelenek vagyunk növekedni.

Megint vannak más dolgok, amiket Isten ad nekünk, mint csekket. Ránk bízza Isten országában, amiben viszont felszólít minket az Ige, hogy növekedni kell, és ezekben köteles részünk van. Erről szeretnék nektek ma szólni, hogy mi Isten része, és mi a mi részünk ebben, hogy Isten akarata valóban beteljesedjen az életünkben.

Növekednünk kell – ahogy olvastam –, a kegyelemben, és a mi megtartó Úr Jézus Krisztusunk isme­retében. De ha számba vesszük Isten országán, akkor számtalan dolgot sorolhatnánk még. Növe­kednünk kell a belső emberben, tanítja az Írás. Növekednünk kell a Szent Szellem közösségében, ez is nagyon fontos része a növekedésünknek. Növekednünk kell a szellemi világosságunkban.

Mert úgy van, hogy az igaznak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, minél tovább halad az ember az úton, annál világosabb lesz, a teljes délig. Amikor belépünk Isten király­ságába, nem mondhatjuk, hogy mindent azonnal tisztán látunk. Ugye?

De a világosságunk növekszik. Ha kitartunk az úton a nehézségek ellenére, akkor garantált, hogy egyre világosabban és tisztábban látunk Isten akaratában. Ezért érdemes kitartani. Tehát ebben a világosságban is növekednünk kell.

Növekednünk kell a Jézus Krisztusunk megismerésében. Erről egy következő alkalommal szólok majd, mert ez egy óriási téma. És most le fogunk cövekelni a kegyelemben való növekedésünknél. Nagyon-nagyon fontos téma, és a próféciák is erről szólnak, hogy ebben az évben a szentek, akik kitartanak, növekedni fognak Isten kegyelmében.

És ez nagyon hatalmas és örömteljes dolog, mert a kegyelme Istennek, az egy gyönyörűséges ajándék. Az ebben való növekedés, mindenek feletti örömöket tud hozni az életünkben. Igenis fogunk benne növekedni, mert megnézzük, és megvizsgáljuk, mit írnak erről az Írások.

Róma 5,2.

2. Aki által van a menetelünk is (Jézus Krisztus által) hitben ahhoz a kegyelemhez, melyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.

Amikor kis kezdő keresztény voltam és eljutottam erre a versre, akkor sokat gondolkodtam, hogy mit jelent az, hogy menetelünk van valamihez, amiben állunk. Hogy van ez? Hogy Istennek néha vannak olyan dolgai az Írásban, amikor az ember megáll, és gondolkodik, és ki kell fejteni jobban, és ki kell bontani még jobban, hogy megértsük a mélyebb mondandóját.

Hogy van az, hogy menetelünk van ahhoz a kegyelemhez, amiről utána állítja az Ige, hogy abban állunk? Nos, akkor jön, hogy az embere elkezdi olvasni a Bibliának a bővebb kibontásait, a Bővített fordítást, megnéz egy más magyar nyelvű fordításokat, de ebben az esetben a Bővített fordítás kiváló. Engedjétek meg, hogy felolvassam nektek, mert segíteni fog minket abban, hogy megértsük, hogy mit akar itt Isten Igéje közölni velünk.

Aki szeretné ezeket olvasni, fent van a weboldalunkon az összes eddig elhangzott, és a könyveinkben kiadott Bővített fordítás gyűjteménye. Tehát hozzá lehet férni ehhez, és lehet ezeken időzni, meditálni, kiválóan gazdagítja a megértésünket Isten Igéjéből. Így szól az Írás:

Róma 5,2. (Bővített fordítás)

2. Aki által van belépésünk (bemenetelünk, kegyelemmel teljes fogadtatásunk) hit által ebbe a kegyelembe (Isten kegyeltségének e helyére/ Isten kegyeltségének méltóságára); amelyben szilárdan, bátorságosan és biztosan állunk. És örvendezzünk és ujjongjunk abbéli reménységünkben, hogy személyesen fogjuk ismerni, tapasztalni, átélni az Isten dicsőségét, és ez gyönyörűségünkre lesz, élvezni fogjuk Isten dicsőségét!

Az ember szinte úgy érzi, hogy meghízott belülről, mire a végére ér. Mintha felhizlalt volna minket az Ige, annyi gazdagság van benne. Hagyjátok, hogy a lelketek növekedjen az Igén. Amikor egy ilyen Bővített fordítást az ember végigízlelget, amire a végére ér (legalábbis én úgy vagyok vele), úgy érzem, hogy kiterjedt a bensőm.

S ezt veletek is elvégzi majd az Ige. Rettentő gazdagság van benne, amit meg kell figyelnünk, hogy itt a Bővített fordítás – mikor kibontja ezt a Róma 5,2-t –, akkor találkozunk a kegyelem szó mellett például a kegyeltséggel.

Ha megnézzük, akkor a görög eredetiben ugyanaz a szótő szerepel mind a két szóra, tehát ezek, nagyon közeli értelmű szavak. Ha valaki utána szeretne halászni, hogy mi ez a görögben, akkor ez az a Strong szótárt érdemes nézni, ami megszámozza a görög szavakat, és ennek a szónak a száma G5484-es szó, és a legjobb kiejtésem szerint úgy hangzik, hogy „karisz”.

Ennyit erről a szóról, ha le akartok ásni a mélyére. A lényeg az, hogy a kegyelem, és a kegyeltség, és fogjuk látni, hogy a kedvesség, ezek a szavak egy szótőről származnak. Ezért olvashatjuk a Bővített fordításban, hogy mindegyik előfordul.

Nézzük meg, hogy Jézusról a Lukács Evangéliumban miként tesz említést, mikor a templomi bemutatásából mennek:

Lukács 2,40.

40. A kisgyermek pedig növekedék és erősödék szellemben, teljesedve bölcsességgel és az Istennek kegyelme volt Őrajta.

Ez az a „karisz” G5485 szó, amit taglalunk, így folytatja a Lukács 2,52. Alig egy pár verssel ezt követően, ugyanez a szó szerepel, és mégis kedvességnek fogjuk olvasni.

Lukács 2,52.

52. Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben.

Neki ugyanúgy kellett növekedni itt a földön, mint bármelyik másikunknak. Megszületett, de nem volt még teljes a bölcsessége. Neki növekednie kellett, gyarapodnia kellett abban a bölcsességben, amit Isten számára elrendelt. Ne felejtsük ezt soha. Testének állapotában kellett gyarapodnia, és az Isten és az emberek való kedvességben.

Ez a kedvesség szó megint csak a kegyelem, csak a magyar nyelv gazdagsága így hozza elő, hogy Isten kedvessé tette Őt az emberek előtt, és Isten előtt is kedves volt. De ez a kegyelem szó. Ebben gyarapodnia kellett Jézusnak.

Ha Jézusnak gyarapodnia kellett a kegyelemben, akkor el ne felejtsük, hogy nekünk is kell. Nekünk ugyanazt az utat végig kell járnunk, mint amin Jézus járt. Ő azért jött a földre, hogy megmutassa, hogy milyen az az élet, amikor szellemben teljesen hatalmat veszünk a világ dolgai felett, és beteljesítjük az Ő akaratát.

Letette az isteni mivoltát, és a Szellem által hozta elő Isten tökéletes akaratát. A kegyelemben növekednie kellett. Jézusnak növekednie kellett, és nekünk is, ezt le kell szögeznünk. Talán, ha most visszamegyünk a Róma 5,12-re, akkor azt a menetelünket, ami van ahhoz a kegyelemhez, amiben állunk, kicsivel közelebb került hozzánk.

Az által van ez, hogy növekszünk a kegyelemben. Tehát így folytonos növekedés van abban a kegyelemben, amit Isten számunkra elrendel. Nem lehet megrekedni, vagy megelégedni benne, mert egy növekedés van elrendelve a számunkra ebben a kegyelemben, amit Isten kiáraszt az életünk felett.

Istennek is megvan a maga része ebben a folyamatban, mert azt írja az Írás a 2Korinthus 9,8-ban, hogy Isten hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét. Vagyis az Ő részéről nincs hiány, hiányosság. Ő soha nem mulasztja el, hogy azt megtegye, Ő hatalmas rá, hogy kiárassza a kegyelmét ránk, hogy minden kegyelmét kiárassza.

Ő a Minden kegyelem Istene, ahogy egy másik helyen mondja. A mi részünk pedig, hogy nekünk menetelünk legyen ebben, hogy fejlődésünk legyen benne. Hogy növekedésünk legyen ebbe a kegyelemben. Ha ez megvalósul az életünkbe, akkor azt minden szem látni fogja.

Ez kézzelfogható dolog lesz az életünkben. Ugyanis az Ige a hétköznapok számára használható az életünkben. A mindennapok számára megnyilvánuló valóságot ad a kezükbe az Isten Igéje. Tehát meg fogják látni ezt az emberek rajtunk.

A Titus 2,11-ben írja az Írás, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Vagyis Istennek van egy kegyelme, és az Ige úgy hívja, hogy üdvözítő kegyelme, ami minden ember számára megjelent. Ez az a kegyelem, amivel bemegyünk oda abba a királyságba.

Kihozott minket a sötétség birodalmából, és átvitt minket az Ő szerelmes Fiának királyságába, országába. Ez az üdvözítő kegyelme Istennek, amikor újjászülettünk, bekerülünk oda. Ezt a kegyelmet Isten, mint ahogy írja, minden ember számára elrendelte.

Ezen üdvözítő kegyelme felett Istennek vannak további, és bőséges és igen gazdag kegyelmei az életünkre. Ezt fogjuk ma megvizsgálni alaposabban, hogy ezeket megismerjük, ráismerjünk, és utána törekedjünk oda bemenni. Mert erre a növekedésre törekednünk kell az életünkben, hogy ez a kegyelem valóban egy növekedést biztosítson az életünkben.

A Zsidó levélben kapunk egy nagyon érdekes meghívást, miután újjászülettünk.

Zsidó 4,16.

16. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyemet találjunk, a szükség idején segítséget kapjunk.

Egy meghívást kapunk ide. Ez az a kegyelem, amiről ma beszélünk, ez az a „karisz”. A kegyelem királyiszéke, királyi trónja elé egy meghívást kapunk, miután újjászülettünk, hogy járuljunk oda. Nézzük miért?

Hogy irgalmasságot nyerjünk. Kinek nincs szüksége Isten irgalmára? És kegyelmet találjunk. Ez nagyon érdekes. Kegyelmet találjunk, a szükség idején segítséget kapjunk.

Mintha ezek a kegyelmek ki lennének készítve Isten trónja előtt a számunkra, és amikor odajárulunk, akkor nekünk ezeket meg kell találnunk az élethelyzeteinkre, és el kell vennünk.

Ki vannak készítve Isten trónja előtt. Egy meghívást kapunk, hogy járuljunk oda, és vegyük el ezeket a kegyelmeit Istennek. Azt írja, hogy kegyelmet találjunk. Isten már elkészítette ezeket. Mint amikor te rátalálsz egy kincsre, egy drágakőre, úgy kell ezeket a kegyelmeket megtalálnod Isten trónja előtt.

A kegyelemnek különböző szintjei vannak ugyanis elkészítve a számunkra az életben. S ezeket a különböző szintű kegyelmeket kell érvényre juttatnunk az életünk során. Nagyon izgalmas téma ez.

Mert ha növekszünk ebben a kegyelemben, és a valóságát megtapasztaljuk ennek a növekedésnek, akkor fogjuk érezni, mintha egy felhajtóerő vinné fölfelé az életünket. Egy szabályos felhajtóerőt fogunk érzékelni, ez Isten kegyelme, amikor növekszünk az életünkben.

 Jakab 4,5.

5. …A Szellem, aki bennünk lakozik, féltőn vágyakozik utánunk.

Ezt meg kell tanulnod a Szent Szellemről. Van benne egy igen erőteljes és féltő vágyakozás a te egész lényed iránt. És nem akarja megosztani a szívedet, az életedet, a lelkedet, semmi olyan dologgal, ami a világból való.

Féltőn vágyakozik rád… Ugye tudjuk, hogy az eredeti levélben nincsenek megszámozva a mondatok, tehát ez egy gondolat és egy mondat. És így folytatja:

Jakab 4,6.

6. De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.

Ha ennek a féltő vágyakozásnak helyet engedünk, akkor azt fogjuk megtapasztalni, hogy egy nagyobb kegyelemmel fog az életünkben az Úr megmutatkozni. Egy nagyobb kegyelmet fog adni az Úr.

Érdemes ezen elgondolkodni, és ha magunkat kevélységen kapjuk, ha azon kapjuk magunkat, hogy kevélykedtünk, ami a hústestnek az egyik kemény természete, akkor már csak azért érdemes visszavenni belőle, mert jobban járunk akkor, ha az alázatosság oldalán állunk, mert akkor több kegyelem jut hozzánk, és a kegyelemre szükségünk van.

Amikor az embernek az Isten ellenáll, akkor meg egy ütközést tapasztalunk. Bármihez fogunk, bármihez kezdünk, mindig egy kemény falba ütközünk. Akadályokba ütközünk, és nem tudunk úgy előrejutni, ahogy akarnánk, mert az Isten ellenáll nekünk, nincs benne az utunkba, akkor azt fogjuk érezni. Melyiket választjuk? A kegyelmet.

Azt választjuk, amikor a kegyelemben tudunk növekedni, és ehhez egy alázatosság kell. Ugyanazt megerősíti, 1Péter 5,5 verse, ugyanezt írja ott le az Ige, és jó a két tanú ezekre az igazságokra, hogy az alázatosnak kegyelmet ád Isten. Vagyis az alázat egy nagyon fontos pont az életünkben, hogy ezt a kegyelemben való növekedést tapasztalhassuk.

Mindenki vizsgálja meg önmagát a tükör előtt. Az Ige tükre előttünk van, hogy hol van az, ahol nekünk az alázatban még lehetne növekednünk, és akkor a kegyelembe is fogunk növekedni. Az 1Péter 4,10 vers mondja:

1Péter 4,10.

10. Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit ki-ki kapott, mint Isten sokféle kegyelmének hű sárárai.

Eljutottunk arra a pontra, mikor az Ige kihangsúlyozza, hogy miután beléptünk Isten megtartó kegyelmébe, üdvözítő kegyelmébe, felhívja az Ige a figyelmünket arra, hogy bekerültünk abba a birodalomba, ahol Istennek sokféle kegyelme vár ránk.

Bőséges az a kegyelem, és igen sokféle. Sokféle kegyelme van Istennek elrejtve a számunkra. Ezeket a kegyelem királyi trónja előtt meg kell találnunk. Keresnünk kell az Urat, hogy az életünk kegyelmei hol vannak.

Milyen félék ezek a kegyelmek, és hol vannak ezek az életünkben? Meg kell kérnünk a Szent Szellemet, hogy mutassa meg, hogy tudunk növekedni benne, mert el van rendelve a számunkra ez a növekedés.

A Kolosse levél írja, hogy megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Felhívom a figyelmeteket erre a szóra itt, hogy „igazán”. Nem lehet felületeskedni ezzel, mert ha felületesen veszed Isten Igéjét, ki fogsz maradni az áldásokból. Azokból, amik el vannak készítve.

Ugyanis sokféle kegyelmei vannak Istennek. És felhívja az Ige a figyelmedet, hogy az Isten kegyelmét igazából ismerd meg. Vagyis egy alapos kutatómunkára van szükség, hogy miként, és hogyan vannak ezek a növekedések az életünkben.

Az Efézusi levél bevezet bennünket az 1. fejezetbe, és közli velünk, hogy az Ő kegyelmének gazdagsága létezik az életünkben. A 2,7 versében pedig kiemeli a kegyelmének felséges gazdagságát. Mintha Isten akarná, hogy figyeljünk erre, hogy ez fokozható.

Hogy nemcsak a kegyelmének a gazdagsága, hanem egy fejezettel később felhívja a figyelmünket a kegyelmének felséges gazdagsága vár ránk, és hogy Isten ezt ki akarja ezt nekünk jelenteni. Azt, hogy Isten kegyelmes az életünkhöz, és kegyelmet ad.

Ha nem megyünk a mélyére, akkor csak úgy legyintünk, és elmegyünk mellette, és nem tudjuk meg, hogy milyen áldásokat készített számunkra. Felséges gazdagságú kegyelmeket készített, sokféle kegyelmet készített nekünk Isten, és ezeket a kegyelmeket meg kell ismerni igazán.

1Timótheus 1,14.

14. Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.

Vagyis nemcsak arról van szó, hogy bementünk a kegyelem országába, hanem ott el van készítve számunkra egy szerfelett megsokasodott, mindenekfelett való, felséges gazdagságú kegyelem. Isten sok módon próbálja felhívni a figyelmünket erre, hogy ez a kegyelem el van készítve a számunkra, az életünk minden helyzetére, és ezeket meg kell találnunk. Isten így szól:

Róma 5,20.

20. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megsokasodjék; de ahol megsokasodik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik.

A mai világban amerre nézünk, mindenhol látjuk, hogy a bűn próbál uralmat venni. Sokkal inkább bővölködő kegyelmet biztosít számunkra Isten, ha egy bűnös területre lépünk. Ha bemegyünk egy börtönbe szolgálni, bemegyünk egy kórházba, ahol rengeteg a beteg, és rengeteg a nyomorúság, Isten garantálja, hogy nyugodtan és bátran mehetsz oda, mert ahol a bűn megsokasodik, ott sokkal inkább bővölködik az Ő kegyelme.

És nyugodtan meríthetsz belőle. Biztos lehetsz benne, hogy kinyilvánítja és megmutatja, ha te kívánod ezt, hogy megjelenjen. Ha te növekedni akarsz benne. Kérdés az, hogy akarunk-e uralkodni az életben? Nézzük az Igét rá. Az egyik koronája a Róma levélnek ez az Ige.

Róma 5,17.

17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőségében vették, és a megigazulás ajándékát megragadták.

Akarsz-e uralkodni az életben? Annál nincs szebb dolog, mikor azt mondod, hogy nem, ez nem jöhet elő, és az a dolog megbukott. Vagy azt mondod, hogy igen ez lesz az életemben, mert Isten megírta, elrendelte ezt az áldást, és az az áldás jön hozzád. Ez az uralkodás az életben!

Azt mondod annak a betegségnek, hogy nem, te nem jöhetsz az életembe, felkeltél, és a tengerbe vetetted magad, és az úgy van. Mert a király uralkodik, és a szava megáll. Nézzük meg, hogy mit mond, hogy lehet ezt megtenni, mert hogy uralkodni szeretnénk, ez biztos.

Azt írja, hogy mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőségében vették. (Róm. 5,17) Nézd meg, hogy bementünk a kegyelem birodalmába, és ott meg kell tanulnunk a kegyelmet bőségében venni az életünkbe.

El vannak készítve ezek a kegyelmek az életedre, ki vannak készítve a kegyelem királyi trónja előtt, és ott neked ezeket el kell venned. Isten garantálja ennek a kegyelmének a gazdagságát, ennek a kegyelmének a felséges gazdagságát kínálja neked. Megsokasítja ezt a kegyelmét feletted, amint kezdesz ebbe az irányban érdeklődni.

Ha az unott hétköznapok mindennapjait akarod élni, Isten akkor is fogja hagyni, hogy nyugodtan menj az utadon. De ha szeretnél belemenni a kegyelem gazdagságába, akkor egy nagyon jó, és izgalmas élet vár rád. Mert a kegyelme minden nap meg fog újulni feletted.

Újabb és újabb kegyelmeket fog előhozni, mert az uralkodásodat biztosítani fogja, ahogy elrendelte, hogy gyakorold a hatalmadat. És ehhez ezt a sokkal inkább bővölködő, kegyelmet fogja garantálni a számodra, a kegyelem bőségét fogod elvenni, akkor tudsz uralkodni.

Kegyelem bősége által, a kegyelem bőségét vették, mondja az Ige. Neked kell elvenni. És a megigazulás ajándékát megragadták. A megigazulás ajándéka a tiéd, mert Jézus Krisztust megvallottad. De a kegyelem bősége, ez úgy tűnik, hogy sokunk életéből, mintha hiányozna.

Ezért választottam, hogy ma erről beszélek, hogy nyíljon meg egy kicsit a szemünk, és érdeklődésünk, hogy hogyan és miként lehet ezt a kegyelmet megsokszorozni az életünk felett, Istennel karöltve.

Róma 10,12.

12. Mert nincs különbség zsidó meg görög között: mert ugyanaz az Ura minde­neknek, akik kegyelemben gazdag mindenekhez, akik Őt segítségül hívják.

Mert a mi Istenünk kegyelemben gazdag mindenekhez, zsidókhoz meg görögökhöz. Mindenekhez, akik Őt segítségül hívják. Vagyis nem szűken méri a kegyelmét. Nem olyan az Ő kegyelme, hogy már kaptál, most már legyen elég. Alig várja, hogy ráeszmélj, hogy még ez is el van készítve neked, az is el van készítve. És amire csak szükséged van, elveheted.

A kegyelmének a bőségét, a kegyelmének a gazdagságát adta neked. A felséges gazdagságát adta neked. Tessék ezeket az Igéket kiírni, és időzni rajta, mert az által van a növekedés a szívünkben.

2Timótheus 2,1.

1. Te annak okáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben.

Ugye Pál idősödött, és volt egy fiatal tanítványa, Timótheus. Olyan fiatal, hogy azt is írja róla, hogy senki meg ne vesse a te fiatalságod, ifjúságodat. De azt írja neki, hogy erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben.

Vagyis az a kegyelem, amit kapunk, amikor oda bemegyünk, akkor ez a kegyelem megadatott a számunkra, és meg kell ismernünk, és meg kell erősödnünk benne. Egy erős gyökeret kell verni, meg kell erősödni ebben a kegyelemben.

Megint egy újabb kegyelméről szól az Írás, amikor Péter arra a témakörre tér, hogy az Úr majd egyszer eljön értünk. Tehát látjátok a kegyelemnek a különböző szintjeit és mértékeit az életünk felett.

1Péter 1,13.

13. Annakokáért övezzétek fel elmétek derekait, és mint józanok, tökéletesen remény­kedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.

Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben… Ez megint egy újabb kegyelem. Abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz majd néktek, mikor megjelen. Ebben a reménységben is tökéletesen reménykedünk.

Ez még odébb van, de addig is, nap mint nap lehet az Ő kegyelmében gazdagságot venni, és bővölködően venni ezt a kegyelmet, mert más lesz az életed. Más lesz az életed, és ez Isten akarata tihozzátok.

Ez a kegyelem, ami az életünk felett megnyilvánul, hasonlatos a szélhez. Mihez hasonlíthatnám leginkább? A szélhez tudnám hasonlítani. Mert az, hogy a szél fúj, az nem kézzel fogható dolog így elsőre. Honnan tudom, hogy fúj a szél?

De a kihatásait, és a mértékeit, azt annak megnyilvánulásából látom. Azt mondjuk, hogy enyhe szellő van, vagy azt érzékeljük, hogy hú, de erősen fúj a szél. Honnan tudjuk? A megnyilvánulásaiból.

Ugyanígy van a kegyelem az életünk felett, mert különböző erősségű és fokozatú kegyelmek jelennek meg az életünk felett, azt az emberek észre fogják venni, és látni fogják. Érzékelhetővé válik, megnyilvánul az életünkben. Pál dicsekedett, de csak az Úrban.

Pál így dicsekszik: Mindnyájatoknál többet munkálkodtam. Erre mondhatnánk, hogy, hú de nagyon fölvág. De így folytatja: De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. (1Kor. 15,10) Ez a kegyelem munkálkodni fog veled.

Ez a kegyelem megnyilvánul az életedben, és elvégez majd dolgokat, olyan dolgokat, amelyek egyáltalán nem egyértelműek, és nem elvárhatóak Istentől az úgy nevezett alapcsomagban. Mégis meg fog nyilvánulni, és egyre nagyobb mértékeket tud ölteni.

És egyre jobban tud bővölködni az életed felett. És mindenki csak csodálkozni fog, hogy micsoda kegyeltség van ennek az embernek az élete felett. Mert látni fogják a kihatásait ennek a kegyelemnek.

Barnabásról írja az Ige az Apostolok Cselekedeteiben a 11. fejezetben, hogy Barnabás, amikor lement a megtértekhez, akkor látta az Isten kegyelmét, azokon, akik megtértek, és örvendezett. Mert az Isten kegyelme meg fog nyilvánulni, és láthatóvá válik az ember életében.

Ez a fajta kegyeltség, kegyelem, vagy azt is mondhatnám, hogy kedvesség, amit az Úr ad az Ő kegyelméből nekünk, ez előnyökhöz fog minket juttatni az életben. Olyan előnyöket fogunk megtapasztalni az életünk útjain, ami nem látható minden ember életében. Mert különböző szintjein vagyunk ennek a kegyelemnek, ahol éppen állunk a növekedésben.

Fog neked hozni egy elfogadottságot. Egy olyan elfogadottságot, amit úgy is mondhatni talán, hogy egy vonzerő lesz rajtad, de nem olyan értelemben, hogy Isten vonz téged. Mert az egy másik vonatkozása, mikor Isten szerelme vonz minket valamire, vagy vezet minket, hogy megcselekedjük. Az emberek fogják érezni ezt rajtad, hogy te más vagy.

És ha belépsz egy helyre, akkor azonnal rád figyelnek. Érzik, hogy van nálad valami, amit mondani akarsz, amit nekik meg kell hallgatni, mert kegyelem van feletted. Ennek vannak egyre nagyobb és nagyobb mértékei az életünkben, és lehet benne növekedni. Bemész a munkahelyedre, és rögtön rád figyelnek, tudják, hogy valamit mondani akarsz, és meg akarnak hallgatni.

Ezt Isten cselekedte, Ő tett téged kedvessé előttük. Vagy bemész egy kórterembe, egy kórházi szolgálat esetén, és a nővér nem kizavar, hanem a beteg alig várja, hogy leülj mellé, mert látja, hogy hoztál valamit, és hogy kedvesség van rajtad. Meg akar hallgatni.

Ez Istennek egy kegyelme, amiben járhatunk. Ide nem jutunk el első nap, amikor újjászületünk, de ha az Úrral járunk, és járunk, és járunk, és növekszünk a kegyelembe, akkor eljutunk ezekre a szintekre.

Miért pont te kapod meg azt a szerződést, például? Rengetegen pályáztak, lehet, hogy nem neked van a legnagyobb végzettséged hozzá, és mégis téged fognak kiválasztani. Mit gondolsz, hogy miért? Jól nézek ki – mondod. Hát, lehet, hogy így, lehet, hogy nem. De egy biztos, hogy Isten kegyelme ott volt feletted ebben a dologban.

Vannak, akik ezt nem értik. Hogyhogy neked minden sikerül? Hogyhogy, ha te valahova bemész, el tudod intézni? Lesz, aki nem érti. Azután lesznek irigyeid is, ahogy növekszel ebben a kegyelemben. Lesznek olyanok, akik (remélem nem a keresztény körökből) de biztos lesznek irigyeid. Akik nem értik ezt, és nem tudják mi ez rajtad, mert ez nem kézzelfogható az ő számukra, de látják, hogy neked sikerülnek a dolgok, neked egy olajban megy az életed.

Például egy eladói munkakör. Nem kell, hogy magasakra gondoljunk. Van egy bolt, ahova az emberek szívesen mennek be, mert te ott eladó vagy. Van egy másik bolt, ahol lehet, hogy jobbak az áruk, és az árak, de mégsem mennek be oda olyan szívesen az emberek. Ki tette ezt? Istennek a kegyeltsége hozza ezeket. Kegyeltségeknek különböző szintjei hozzák ezeket. Ezen áll vagy bukik az életünk, sok apró momentumából, hogy jut az életünk az egyről a kettőre. Istennek a különböző kegyelmei az életünk felett.

Ez a kegyeltség egy időzítést fog hozni neked. Egy olyan időzítést, hogy amikor te mész, akkor találkozol pont azzal, akivel kell, például. Vagy az a baleset, ami elő van készítve, te arról a buszról lemaradsz. Ez egy időzítést hoz neked.

Nincs benne az alapcsomagban, de a kegyelmeknek a szintjeiben benne van, és nekünk törekedni kell, hogy ezekben járjunk. Előnyöket fog hozni nekünk. Előnyökhöz fog juttatni az életünkben ez a kegyelem, ha növekedünk benne.

Ha tudatosítjuk magunkban, hogy ezek léteznek, és hogy működnek, akkor sokkal jobb, gyorsabb lesz a növekedésünk benne. Ezért szántam ma időt erre, hogy erről beszéljünk.

Azért, mert le van írva a Bibliában, egymagában, még nem fog az életedre rászállni minden áldása, de ha tudatosítod, és keresed, és keresed az Urat ebben, és odamész a kegyelem királyi trónjához, és elveszed ezeket, együttműködsz, közreműködsz az Úrral, akkor egy nagyon nagy erőteljes növekedésnek indul az életed ebben. Gyönyörködni fogsz ebben.

Felékesíti ez a kegyeltség a szellemedet. Egy ragyogás lesz rajtad. Egy olyan ragyogás, ami megint nem kézzelfogható. Kérdezik, hogy jártál-e mostanában kozmetikusnál? Hát nem. Mi ez a ragyogás rajtad? A szellemedből jön elő, és a világ nem ismeri ezt, ez az Úrnak a szépsége, az Úrnak a ragyogása, a külön kegyeltségei az életünk felett. Miközben az Úr így ránk ragyog, kivalló ajtó, hogy elkezdj az Úrról szólni a másiknak, aki még nem ismeri Őt.

Észreveszik rajtad. Mi ez rajtad? Mi ez a különlegesség rajtad? Rögtön van egy ajtód, hogy téged az Úr ékesített így fel, és elkezdhetsz az Úrról beszélni, és fogják hallgatni, mert megadta az Úr rá ezt a kegyelmet. Soha ne felejtsd el megköszönni neki, mert ezek a kegyelmek tőle vannak. Soha ne feledd el megköszönni neki!

Ebben a kegyelemben van egy fázis, amikor Isten jósága egyszerűen úgy felénk fordul, hogy elkezd minket követni az úton. Ez a jóság. És akkor is, még ha elvétjük, vagy eltévesztjük, akkor is ugyanúgy megálld minket az Úr ebben a nagy kegyelmében, és csak zúdítja ránk a jóságát, mint hogyha semmi nem történt volna. Mert a Zsoltáros írja:

Zsoltárok 23,6.

6. Bizony, jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Vagyis, amerre, amerre csak mész, még akkor is, ha nem az Úr teljes akaratában vagy, ha ez a kegyeltség rajtad van, és felnövekedtél benne, akkor amerre mész, követ ez a jóság, ez a kegyelem. Követ téged, amerre mész, garantált, hogy utánad megy. A megigazultsága jár előtted, elkészíti az utat a számodra, és az Ő jósága, és az Ő kegyelme követ az úton.

Persze meg kell hallanod, ha rossz úton vagy, de az Úr jósága akkor is meg fog nyilvánulni, mert annyira beleolvadtál az Ő kegyelmébe. Az Úr kegyelme követ az úton. Erre is mehetsz, arra is mehetsz, az Ő kegyelme mind a két esetben ott van veled. Követ téged az úton, mint egy nyomozó, úgy megy utánad. Nagyon jó dolog ez.

A mennyei Atya azt akarja, hogy az egész világ tudja meg, hogy Ő mennyire szeret téged. Ez szinte hihetetlen, hogy így van, de szeret dicsekedni veled. Szeret, úgy néz rád, és azt mondja: Ez az én gyermekem!

És elkezd dicsekedni veled, pontosan úgy, mint ahogy mi szeretünk dicsekedni a saját gyermekeinkkel. Hogy ezt tette, meg azt tette, és hogy ilyen sikerre jutott, meg ott elérte ezt az eredményt, és így, és úgy, és miközben mondjuk, csak még nagyobb az örömünk. Isten pont ilyen velünk. Szeret dicsekedni velünk.  

Ne felejtsük el ezt a felállást. Hogy Ő, a mennyei Atyánk, az én vagyok. Ugye Ő kijelentette: vagyok, aki vagyok. Te pedig vagy az Őbenne. Úgyhogy te Benne vagy, és Ő pedig, amire csak szükséged van, van neked! Ez egy gyönyörű együttműködés vele, az Ő kegyelme munkálkodik a te életed felett. Te vagy az Őbenne!

A kegyelme megnyilvánulásának egy újabb észrevehető pontja lesz, hogy egy öröm lesz jelen az életeden. Miközben növekszel ebben a kegyelemben, amit elrendel a számodra, egy kifakadó öröm lesz a szellemedből ott. Ami letagadhatatlan, és elzárhatatlan a világ elől.

Mert egyszerűen ott van, mindig felfakad a szellemedből, egy megdicsőült, és egy kibeszélhetetlen öröm fog mindig felfakadni. Egyszerűen folyik a szellemedből elő, mert a győzelem öröme van benne, miközben az akadályokat mindig legyőzöd az Ő kegyelméből.

Egy kibeszélhetetlen és megdicsőült öröm lesz ott az életeden, ez megint az Ő kegyelmeinek egy gazdagsága. Nem jutunk el oda egyik napról a másikra, de ha éveket jársz hűségesen az Úrral, akkor ez az öröm ott lesz az életeden.

Olyan, mint egy szökőkút, amely belülről tör fel, és hozza elő az Ő örömét, hozza elő onnan belülről a megoldásokat, hozza elő a bölcsességét, és áradnak ki vele a kegyelmei a szellemedből. Mint egy szökőkút, olyan vagy erre a világra. Hallelúja!

És a gyülekezetbe járás és az Evangélium nem arról szól – itt most megjegyzem, és egy nagyon kicsi feddést engedjetek meg egy zárójelben –, hogy ki mit mondott rólad. Mert erről túl sokat hallok a gyülekezetben. Nézek valaki után, s két-három hete már nem jár.

Utánanézek, kiderül, hogy az a probléma, hogy valaki valamit mondott róla. Most az se biztos, hogy az illető azt tényleg mondta, csak ő így hallotta vissza. De már ez elég volt ahhoz, hogy elhagyja a helyét. Az Evangélium nem arról szól, hogy az XY mit mondott rólad.

Az Evangélium arról szól, hogy az Úr Jézus meghalt érted, helyetted, és feltámadt a halálból, és te Ővele együtt feltámadtál, és a magaslatokra ültettél. És ott tudsz uralkodni. Ha elhagyod ezt a helyedet, ahol azt megtanulhatod, akkor miként fogsz benne járni?

Nem veszed észre, hogy te vagy az áldozat. Az ördög mindent el fog követni, hogy kimenj a helyedről, hogy elhagyd a helyedet. A Bibliai írja, hogy ha a fejedelem haragja felgerjed ellened, akkor se hagyd el a helyedet. (Préd. 10,4)

Nem hogyha, ilyen apró dolgok vannak, hogy valaki a helyedre ült, vagy valaki rosszul nézett rád, vagy nem fogadta a köszönésedet, mert éppen a másikkal beszélgetett. Hát most erről szól az Evangélium? Meg kell tanulnunk ezeken túltenni magunkat, és fölé kerekedni.

Elnézni fölötte, hogy fölötte van az Úr Jézus. Nem erre nézek, amiben megbotolhatnék, mert ennél bölcsebb vagyok. Hanem fölé tekintek, ott az Úr Jézus. Amíg az Úrra tekintek, addig tudok a vízen járni, addig minden lehetséges a számomra.

Ha ránézek arra, amiben meg tudnék botlani, abba a pillanatban megbotlottam. Ne tartsuk ezeken a szemeinket. Ne morfondírozzunk ezeken, hogy mit mondott rólam az illető, ez nem érdekes, nem ő fog engem megítélni. Engem az Úr Jézus fog megítélni.

Az az egy számít, amit Ő mond rólam majd. Ugye? Hogy mit mondott a másik, és mit nem mondott? Először is azt mondom neked, első helyen, hogy az sem biztos, hogy mondta, mert nem a szemedbe mondta, hanem valahonnan visszahallottad.

Már ott görbülhetett egy csomót, hogy ki mit mondott. Ugye? Tegyük le ezeket, mert minket fog meglopni vele az ördög, senki mást. Ez a célja vele. De mikor már ismered az ördög kártyáit, hogy milyen lapokat oszt, akkor már nem veszed el azokat újra, hanem tudod, hogy mit kell tenned.

Neked növekedned kell ebben a kegyelemben, és nem beleesni az ördögnek a kelepcéjébe. Ez egy kis zárójeles gondolat volt, de szükség volt, hogy elmondjuk, mert lépten-nyomon látom, hogy küszködtök vele.

Nagyobb hangsúlyt adtok annak, hogy mit mond rólad a másik, mint kellene. Nem arra vagyunk elhívatva, hogy az ő mércéjével legyünk megméretve. Először is, az sem biztos, hogy jól látja, amit mond. Egyedül az Úr látja.

Tudjátok, hogy mikor egy hegyet mászunk, akkor attól függ, hogy melyik pontjáról indulunk el, és melyik oldaláról, más és más a kilátás. Ugyanazt a hegyet másszuk, te elindulsz innen, északról, én innen délről, és akkor megy a beszámoló, hogy milyen a kilátás.

Innen, aki megy, egész mást lát, mint aki a másik oldalról mássza ugyanazt a hegyet. Két teljesen más beszámoló érkezik, míg föl nem érünk oda a hegy tetejére, ahol a Sion hegyének az Ura, a Jézus Krisztus áll. És ahogy Ő látja, úgy igaz az a látás. Arra abszolút nem kell bármit is adni, hogy a másik mit mondott. Ő másképp látja, és az nem számít a te esetedben.

Többen bölcsebbek legyetek, és meg fog könnyebbedni az életetek, és több figyelmetek marad arra, amire figyelni kell, és nem fog megkeseredni a szívetek. Ugye írja az Írás, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet.

Ha beengeded a szívedbe ezeket az apró dolgokat, ami egy forintot nem ér Isten királyságában, és elfoglalja a helyét azoknak, amiknek ott kell lenni, mert a kettőre nem tudsz egyszerre figyelni. Nem tudod hatékonyan használni a hitedet, a szeretetedet. Ezeket azért kaptuk, hogy éljünk vele. Kérlek benneteket, hogy bölcsebbek legyetek.

Visszatérve a kegyelem megnyilvánulásaira, hogy örömöt hoznak az életünkre, és erre az örömre kellene figyelnünk, hogy ez mennyire nagy kincs az életünkben. Ha Isten országa benned van, akkor ennek az egyik része, hogy mondja, hogy megigazultság, békesség és öröm, a Szent Szellem által. A Szent Szellem fogja gerjeszteni az igaz örömöt.

Lehet színlelni is, de az emberek észre fogják venni, hogy az nem az igazi. És a hamisítványt csak egy ideig követik. Az eredetit azt szeretik az emberek mindenből. Az az állandó érték. Az igaz örömnek kell feljönni, és fel is fog törni belőled, ha kitartó vagy a helyzetekben.

Ugyanis, ha van egy probléma, ami hozzád jön az életben, és mindannyian találkozunk a problémákkal, szembesülünk problémákkal. Isten azt a problémát addig nem engedi hozzád jönni, amíg arra a problémára a megoldás magja nincs benne.

Elmondom még egyszer, mert ez nagyon fontos: Isten előre látja, hogy mi közeledik, és arra a problémás helyzetre elkészíti a megoldást, és annak a megoldásnak a magját elrejti a problémában. Ez az Ő természete különben.

Azt mondja a 2Korinthus 4,6, és szeretném, ha ezt látnátok, mert ez az Ő működési módjának az alapelve. Ez rá fog világítani arra, hogy miként működnek az életedben a probléma megoldások.

2Korinthus 4,6.

6. Mert az Isten, aki szólt: Sötétségből világosság ragyogjon, Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy megismerjük Isten dicsőségét, mely ragyog a Jézus Krisztus arcán.

Az első felére szeretném, ha figyelnél. Isten mikor látta a sötétséget, akkor nem azt jelentette ki, hogy, húú de sötét van odakint. Ugye? Nem kezdett e fölött tépelődni, hanem akart helyette valami mást. Szeretett volna világosságot. És mit mondott?

Azt parancsolta meg, hogy a sötétségből világosság jöjjön elő. Lépjen elő, ragyogjon. Vagyis Isten sok mindent tehetett volna, azt is mondhatta volna, hogy eltörlöm a sötétséget, és helyette behozom a világosságot, de nem ezt tette. Abból a sötétségből szólította elő a világosságot. Ez az Ő hitének a természete.

Vagyis abból a problémából, ami hozzád jött, és meg akar kísérteni, meg akarja lopni az örömödet, és lopni akar tőled, abból a problémából neked azt meg kell szólítani, és abból elő kell szólítani a megoldást. Ehhez hasonlóan, hiszen ugyanaz a hit van benned. Megszólítod: Probléma, te nem leszel az én vesztemre, nem hozod az én káromat, belőled megoldás lép elő, a Jézus nevében, pontosan úgy, ahogy a sötétségből világosság lett!

És mikor ezt teszed, akkor Istennek tetszésére van a hited, és a segítségedre fog sietni. Mert azért jön vissza, hogy talál-e hitet a földön? Ez a hit nagyon drága neki. Ha ezt teszed, és így szólítod meg az élethelyzeteket, a problémáidat, hogy előszólítod belőle a megoldást.

Ugyanis Isten nem engedi addig hozzád azt a problémát, amíg el nem készítette rá a teljes megoldást. A te részed, hogy kicsomagold, és előszólítsd a megoldást, és utána jön az öröm, jön az örvendezés. Ez az Ő kegyelméből van.

Minél nagyobb a probléma az életünkben, úgy lásd ezt a dolgot, hogy annál nagyobb lesz a megdicsőült bizonyság, ami utána következik. Nézzétek meg a Csabika esetét. Majd öt évet a kórházakban töltött, ki és be, és egy kicsi szondán keresztül táplálták.

És reménytelen volt, mert az orvosok mindent megpróbáltak. Először, amikor meg­hallottuk, akkor nem volt kihez fordulnunk nekünk sem, csak az Úrhoz, de tudtuk, ha hozzánk eljutott a híre, akkor megoldás is van rá.

És előszólítottuk, és ma itt ül a mi drága kis Csabikánk, mindenféle kötelék nélkül, mert az Úr Jézusban megoldás volt. Ez minden helyzetre igaz, ha fel nem adjuk, mert csak az győz, aki fel nem adja.

Aki az útközben a győzelem előtt feladja, ott nincs más, mint, hogy kudarcot kell elismernünk. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk. (Zsid. 10,39) Meg van írva. Ugye? Hanem a hitéi, hogy győzelmeket szerezzünk. Drága Úr Jézus kegyelme.

Egy szabadságot fog neked adni ez a kegyelem, amibe növekszel. Amikor az ember újjá­születik, akkor még a világ programozta, és abszolút nincs benne pl. ez az adakozási vágy, hogy adjon valakinek is valamit, mert azt tanultuk a világból, hogy gyűjtögetnünk kell, hogy magunk­hoz kell szorítani a dolgokat, hogy akkor lesz több, ha begyűjtjük, stb. Magunk javát keressük.

És amikor belépünk Isten királyságába, akkor elkezdődik egy kegyelemben való növekedés, és ennek az is része lesz, hogy elkezdünk megtanulni örömmel adakozni. Onnan fogod tudni lemérni, hogy növekszel-e ebben a kegyelemben, ha könnyen, és örömmel el tudod engedi azt, amit adni akarsz. Ugyanis az Úrnak nem lehet úgy adni, hogy ne kapd vissza a sokszorosát.

Ő nem olyan. Ha megtanulsz ezzel az örömmel adni, ez szabadságot hoz neked. Tehát nem félelemből adod oda, amid van, hogy jaj akkor nekem nem marad, hanem tudod, ha odaadod, akkor azt örömmel tetted, az az Úré, és Ő megtalálja az útját, hogy hozzád visszajuttatja a sokszorosát.

Ez egy öröm, egy felszabadultság, és a kegyelemben való növekedés által jön hozzánk. Ugyanis az adakozás az egy kegyelem, ha olvasod a 2Korinthusi levelet. Az a kegyelem adatott nekik, hogy részesei legyenek annak az adakozásnak, amit Pál gyűjtött.

Az egy kegyelem. Nem mindenki ismeri még, növekednünk kell benne. Mert egy felrobbanó, kirobbanó örömöt tud okozni, amikor tudsz adni örömmel, tudni, hogy az Úrnak adtad, és bekerült a földbe, és a maga idejébe visszajön hozzád.

Az Úr hatalmas arra, hogy megáldjon, és nem feszélyez, hogy oda kell adnod, mert akkor még félelem van benned. Akkor még nem ismered Őt, akkor még nem tudod, kinek adtál, amíg ez az összehúzom a kabátomat, és ami van, azt nem merem odaadni. Addig nem ismered az Urat még, a kegyelmét.

Növekedni kell ebben a kegyelemben. Ez is egy jó jelzője annak, hogy hogyan növekedtél: alig várod, hogy jöjj a gyülekezetbe, mert valamit szeretnél odaadni valakinek. Nem bírod visszafogni magad, annyira szeretnéd odaadni. Na, ez az Úr öröme, és ez egy kegyelem, az Úrban való növekedésnek egy kegyelme.

Sokat nem tudok ma már beszélni, de jövő héten folytatjuk. Istennek nincsenek unokái, meg dédunokái, Istennek csak fiai vannak. Gyermekei, akik újjászületnek, és azután felnövekednek. Nehogy azt gondold, hogy te valahol olyan távoliságban vagy az Úrtól, hogy rád már nem jut figyelme.

Mert nála csak fiak vannak, s mindegyiket egyformán szereti. A mi generációinkban vannak, kis unokák, meg kis déd gyermekek, de az Úrnál nincs ilyen. Növekedni a kegyelembe, ez Isten akarata tihozzátok. Ezt így írja a Biblia. Növekednünk kell benne.

És látjuk ezeknek az oldalait, amik megnyilvánulnak az életünkben majd. A javait, az áldásait, miközben növekedünk ebben a kegyelemben. Aki voltál, amikor ide bejöttél, és aki leszel majd, amikor innen kimész, az már nem ugyanaz az ember.

Mert a kegyelemben megvilágosodtál, a kegyelemben megújultál most, a kegyelemből megértést vettél, és a kegyelemben növekedtél, és az meg fog látszódni az életeden. A próféciák erről szólnak, az idén erőteljesen növekedünk a kegyelemben. Akkor ez nekünk kell, hogy legyen, kell, hogy jöjjön, és meg fogjuk látni, és örvendezni fogunk benne.

Akármennyire is világválságot hirdetnek, meg gondok itt a világban, Isten nekünk ezt elvégzi. Mert mi természetfelettiek vagyunk. Mi nem vagyunk idekötve ehhez a világhoz. Nekünk más törvényeink vannak, más szellemi törvények vonatkoznak ránk, másként működik Isten királysága, és Ő megmutatja.

Eddig eleget beszéltem én, most együtt fogunk Igét hirdetni, megvallást teszünk, megtesszük a megvallásunkat, megtesszük Isten színe előtt, a mennyei Atyánk színe előtt, a Főpapunk színe előtt, az Úr Jézus Krisztus, és a mennyei angyali seregek színei előtt. Amit kijelentünk, az egy pecsét lesz arra, hogy úgy van.

Megértvén az Írások tükrében, a növekedést a kegyelemben, megvallást fogunk tenni, ami nagyon fontos lesz, hogy elpecsételjük, hogy így van. Minden igazságot a szánkkal pecsételünk el. A szívünkben hiszünk, és a szánkkal megvallást teszünk róla.

És akkor van rajta a pecsét, hogy így van. Addig nincs a papíron pecsét, addig érvénytelen az a dokumentum, amíg ki nem mondod a száddal. Álljatok fel, a megvallásunk következik:

Idén erőteljesen növekszem a kegyelemben. Istennek kiválasztottja vagyok erre a kegyelem­re. Növekedem, és megerősödöm ebben a kegyelemben, amit Isten számomra elrendelt. Soka­sodik felettem a kegyelem. Bővölködöm Isten kegyelmében. Erőteljesen megállok Isten kegyelmében. Istennek kegyelmét bőségben veszem magamhoz. Isten kegyelmének gazdag­ságában járok. Isten kegyelmének felséges gazdagságában járok. A megpróbáltatások idején a kegyelem sokkal inkább bővölködik az életemben. Szerfelett megsokasodott Isten kegyelme az életem felett. Uralkodom az életben, mert a kegyelmet bőségében vettem. Mert az én Atyám kegyelemben gazdag mindenekhez.

Akarsz-e benne járni? Hallelúja! Egy nagy hallelúját zengjünk az Úrnak dicsőségét. Egy kegyelem dalt zengjünk az Úrnak. Az Ő dicsőségére tegyük, és el fogjuk készíteni a szívünket a gyógyító sorhoz is, és elvesszük a kegyelmet a gyógyulásra. Az is kegyelemből van Isten országában, és megköszönjük az Úr jóságát.

„Ráadás” – az élő adásban elhangzottak alapján:

A gyógyító sorok előtt az üdvösségi ima elmondására kerül sor, ezért kiszólításra kerülnek azok, akik még nem rendelkeznek üdvösséggel. Mert gyökeresen meg fog változni az életünk, nem is gondoltuk volna, hogy ilyen létezik. Az imádságunk következik, szívünkből imádkozunk, a szánkkal vallást teszünk:

Hiszem, hogy Jézus, Istennek fia, hiszem, hogy Jézus, meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus, feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus, Te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus Te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az Ő Szent Vére megtisztított, minden bűntől. Örökkön örökké Ámen!

Az újjászületettek királyságában köszöntünk benneteket. Fordulj a szomszédodhoz, fogj kezet vele, és mond neki, hogy köszöntelek Isten királyságában. Ámen!

Mi is köszöntünk benneteket, és arra kérlek benneteket, hogy foglaljatok itt helyet, mert gyógyító sorok következnek, ami nektek furcsa. Isten ereje árad, és lesz, aki hátrahanyatlik ettől. Nem kell ettől félni, egy kicsit nézzétek, és amint készen áll a szívetek, hogy be­fogadjátok ezt az erőt, akkor gyertek a sorba.

Kezeinket a zsebkendőkre tesszük, és megáldjuk azt a hitet, amivel hoztátok ezeket: Drága Atyám! Felemeljük a szent hitünket, Jézus nevében, köszönjük, hogy szent erő árad kezeink rátevésével ezekbe a zsebkendőkbe. Hatalmat veszünk minden betegség, minden fájdalom, a gonosz minden munkája felett, ezeket elparancsoljuk, megtörjük az ellenség erejét, és gyógyulást, és szabadulást szólunk, ezekből a problémákból, megoldást szólítunk elő, lépjen elő, a sötétségből legyen világosság, a betegségből legyen gyógyulás, és egészség a Jézus nevében. Ámen!

Kérem az evangélistákat és a segítőket, a gyógyító sorok felállítása következik. Az evangélistákat arra fogom felhatalmazni, felruházni, hogy akikkel csak bizonyságotok van, beszélgetni kell, vagy tornázni kell, azokat vegyétek ki a sorból. Isten ereje fog áradni. Megköszönjük Istennek! Bizonyságot tesz egy kedves hölgy, utána egy másik kedves testvér is.

Most elmondom nektek, hogy én hogyan kezdtem a pályafutásomat az Úrral, hátha valakit érdekel. Egy kóbor kutya folytán hozott be engem az Úr az Ő királyságába. Az anyukám fogadta be ezt a kutyát, volt két napos a kutya családban, mire az anyukám kitalálta, hogy vigyem fel a kutyát ahhoz a gyógyítóhoz, a Tabánba.

Megkérdeztem az Urat. Uram, még egy pórázom sincs a kutyához, tényleg elinduljak vele? S azt mondta nekem az Úr Jézus – akkor még csak távolból ismertem –, hogy csak menj fel magad, és nézd meg, mi van ott. Akkor mentem fel a Tabánba, május 1-e volt, és néztem meg azt a gyógyítót, aki a Jim Sanders volt.

Az anyukámat azóta kinevezték a kutyák védőszentjének, mert az óta is minden kutyát befogad. Én nem vagyok ilyen kutyák szerelmese, de nekem is van kutyám. De megismertem valakit, aki megint csak kutyaszerelmes.

És ő pedig a mi drága barátnőnk, Horváth Zsuzsanna, akinek a szíve nagy kívánsága volt, mert kilenc és fél éves kutyájának nagyon rossz jelentést adott az orvos. Horváth Zsuzsanna elmondás szerint: október 22-én elvitte a kutyát, mert nem kapott levegőt.

Nagyon rosszul volt, és az orvos azt mondta, el kell altatni, mert az egész tüdeje rákos. Mond­tam, hogy ne altassa el. Imádkoztunk érte, és teljesen felszívódott a rákos daganat. Azt mondta az orvos, hogy ez vagy nem ugyanaz a kutya, vagy valami csoda történt. Itt a röntgen, meg lehet nézni.

Sandersné dr. Kovács Erzsébet elmondja: nem csak mi imádkoztunk, hanem te is naponta kézrátétellel, nyelveken, hálaadással. Igazi szívügyed volt, és Isten minden hitbéli imát megválaszol. Soha ne adjátok fel, mert minden hitbéli imát megválaszol, annak, aki hisz.

Egy tapsot kérünk az Úr Jézusnak. Ez mutatja, hogy Istennek nem csak mi vagyunk fontosak, hanem az egész házunk tája. Isten minden hitben mondott imát megválaszol. Minden lehetséges annak, aki hisz. Látjátok Zsuzsanna könnyeit, az Úr szerelme szorongatja a szíveket, és a hit megcselekszi.

A nyakával gyógyult meg valaki. Köszönjük Istennek a felettünk uralkodó jó kegyelmét. Hálákat adunk.

Szent Szellem keresztség következik: Az Úr jelenlétében gyönyörűséges lakozni, hogy az ember nem is akar innen hazamenni. De most olyan csodát kaptok, hogyha hazamentek, akkor is érzékelni fogjátok ugyanezt.

Mert a Szent Szellemnek pontosan ez lesz a hivatása, feladata, hogy mindig is érzékelteti majd veletek, hogy az Úr Jézus Krisztus szeretete van körülöttetek, a mennyei Atya kegyelme van, és fogjátok érezni, hogy az Ő sátora alatt lakoztok.

Fogjátok akkor is érezni, mikor innen elmentek, mert most a Szent Szellem egy lakozást vesz bennetek, és ahova te mész, oda Ő is veled megy. Ez egy hatalmas csodája Istennek! Azért tudja ezt megcselekedni, mert újjászülettetek.

Aki újjászületett, az képes befogadni a Szent Szellemet, aki a Szent Lélek, hogy mindenki nyugodtan fogadja az isteni Szentháromság harmadik tagját. Mi másképp nevezzük, de Ő a Szent Lélek. Mi csak a nevében különböztetjük meg, és úgy szólítjuk Őt, hogy Szent Szellem.

Későbbiekben esetleg még elmondjuk, hogy mi az angol nyelvhez igazodunk, ahol ez a Holy Spirit szó. És a spirit szó pedig szellemet jelent. A lényegre tekintünk, és befogadjuk, meghívjuk Őt az életünkbe. Hatalmas segítőtársat kapunk.

Olyan segítőtársat, aki minden nehézségen átvezet, és a győzelmet biztosítja a számunkra. Az Ige írja, hogy Nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van, és ezért legyőztétek azokat. Ő, a Nagyobb kell, hogy beléd kerüljön, és minden utadon garantált a győzelem. (1Ján. 4,4)

Imádságunk így hangzik: Drága mennyei Atyám, az Úr Jézus Szent nevében imádkozom. Azt tanítod a Bibliában, ha kérem tőled a Szent Szellemet, Te örömmel odaadod Őt. Ezért drága mennyei Atyám, az Úr Jézus Szent nevében kérem Tőled a Szent Szellemet. Keresztelj meg a Szent Szellemben, Jézus nevében. Köszönöm mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hittel vallást teszek arról, hogy teljes a szívem a Szent Szellemmel, mert megkeresztelkedtem a Szent Szellemben. Ennek jeleként, nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, és ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Jézus Szent nevében. Örökkön örökké. Ámen.

Azt az imát, amit most mondtatok, arra rögtön választ is adott Isten, és közölte veletek a drága Szent Szellemét, ami abban fog megnyilvánulni, hogy most ebből a túláradásból képesek lesztek nyelveken imádkozni, ami egy biblikus imádság.

Furcsa a fejünknek először, mert nem értjük a szótagokat, de annál fontosabb lesz ez az imádság. Ha akarunk fejlődni az isteni gondviselés útján a kegyelem útján, akkor bizony kell ez az imádság.

Hogy mennyire fontos, elmondom nektek, hogy Sanders pásztorunk, naponta 5-6 órát is imádkozik így. Ez egy olyan fontos imádság, amit nem lehet félvállról venni, ha akarjuk ezt a növekedést megtapasztalni az életünkön, igenis kell nyelveken imádkozni, most csak megkóstoljuk, hogy milyen, megmutatjuk nektek, és ti is fogtok tudtok így imádkozni.

Utána órák hosszat lehet így imádkozni, s aki gondolja, hogy eljön az imakörökre, nagy szere­tettel várunk mindenkit. Naponta imádkozunk így több órát, ennyire fontosnak vesszük. Bizony építi az életünket. Aki nyelveken imádkozik, önmagát építi, mondja a Szentírás. (1Kor. 14,4)

Ki ne akarna épülni? Mindannyian szeretnénk fölépülni Isten akaratában, erre van ez a gyönyörűséges mennyei imádság, aki nyelveken imádkozik, titkokat imádkozik Istennek, ezért ne várjuk, hogy a fejünkben megértjük, a szívünkben fogjuk megérteni.

Nehogy azt gondoljuk, hogy nem fontos azért, mert nem értjük, ezt csak az ördög akarja elhitetni velünk, de mi nem az ördögnek hiszünk, hanem a Szentírásnak hiszünk. Ezt a kiejtést mindenki maga fogja gyakorolni, mindenki saját kiejtést kap.

Ahogy én megszólalok majd nyelveken, annyira nem kell rá figyelni, hogy ez téged korlátozzon, neked saját kiejtésed lesz. Mindenkinek saját kiejtése lesz, szellemben, a Szent Szellem által. Arra kell figyelni, hogy a Szent Szellem mit hoz.

Mondjuk ki tehát, hogy Jézus nevében, nyelveken fogok imádkozni, és egy nagy sóhajtást veszünk, a szívünk mélyéről, és ahogy ez a sóhajtás feltör a szívünkről, ez a kiejtés megy a mennyei trón elé. Addig sóhajtozzunk, míg nem kapunk egy kiejtést.

Eddig is mondtuk sokat, hogy: Jaj Istenem, segíts meg! Most a Szellem által mondjuk. Felemeljük a szívünket. Dadogó ajakkal szólunk, nem kell félni, hogy rosszul imádkozunk. Isten tökéletes akaratában szól ez az imádságunk, és mindenkinek lesz kiejtése. Mindenkinek van egy imája, amit itt el tud mondani, ezen a helyen Istennek.

Hálaadások legtöbbször. Hálaadások, kegyelemkérések, imádatok. Áldunk és magasz­talunk Atyám. A csukott szájnak az a titka, hogy magyarul sem tudunk úgy beszélni, ugyanígy igaz itt is, csukott szájjal nem megy. Ami jön, azt kiejtjük.

Megérkezett a szívedről, csak ki kell engedni bátran. Gyönyörű mennyei nyelv születik. Ez természetfeletti, a szellem, aki született bennünk, és a Szent Szellem, aki odaköltözött, hogy Ő adja a kiejtést. Istennek nagy örömére vagyunk, mikor együtt szólunk nyelveken. Felemelt kezekkel jelentjük ki, hogy Atyám Te vagy mindenek Bírája, az igaz Bíró.

Mennynek és földnek Ura és Teremtője, méltó vagy a dicséretre. Megköszönjük a szívünkben, amit Ő megcselekedett az életünkben. Hogy ránk talált, és behívott a királyságba. Olajat öntünk az életünkre. Olaj ez az ima. Hálát adunk az Istenünknek. Áldjuk és magasztaljuk az Ő jóságát. Hálákat adunk.

Nem jó példaként mondom, hogy én bizony hónapokig nem tudtam megszólalni nyelveken, és azután utána olvasgattam, és akkor kaptam még bátorítást, és akkor kezdtem el, mert nagyon szerettem volna, csak nem indult el, mert visszafogtam magamat.

Végül az Isten Szelleme azt mondta, hogy ha nem nyitod meg a szádat, soha nem fogsz nyelveken imádkozni. Azt mondtam: így igaz, és elkezdtem nyelveken imádkozni. Akkor ömlött a kenet, amikor kinyitottam a számat, ez egy együttműködés Isten Szellemével. Építeni Isten királyságát, vissza lehet jönni a gyülekezetbe. Nagyon fontos ez. Visszavárunk benneteket.

Az Úr gyógyítása a kézben visszajött, miközben dicsértük az Urat. Ha valaki észrevette, kérem, jelezze, tartozunk ezzel az Úrnak. Az Úr hozta vissza, biztos, hogy elvégezte.

Győrfi Jánosné kezét gyógyította meg az Úr, aki a taksonyi gyülekezetbe jár. Meg volt erőltetve a keze, és már tökéletes. Meg voltak húzódva az izmok. Köszönjük Istennek a jelenlétét. Hit által mindenből meg lehet gyógyulni. Dicsőség Istennek! Ámen!

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL