2009.05.12.

HÁLA A DIADALÉRT!

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. május 10.

 

 

1Korinthus 15/57 De hála az Istennek, aki a győzelmet adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.

2Korinthus 2/14 Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az Ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti általunk.

Jelenti ez azt, hogy én győzök. Ez nem vallásosság és nem ez, amit prédikálnak. Azt halljuk inkább a pulpitusokról, hogy ha vesztesz is, azért Jézus veled van.

Légy erős akkor is, ha veszítesz és add a dicsőséget Jézusnak a veszteségért. A világon mindenütt prédikálják ezt, de itt az Igében nem ezt mondja.

Mindenkor diadalra vezet minket – azt mondja!

Mondja valaki, hogy ez szellemi, mert a kívül láthatókban vesztes vagy, belül pedig győztes.

Az én csapatom az mindig győz! A fiam focicsapata pl. négy-öt éve egyetlen meccset sem vesztett el, minden évben ők voltak a bajnokok. Egy újjászületett, szellemmel teljes gyülekezet erőteljesen imádkozott, és nyertek.

Mindenkor győzedelemre vezet minket. Ezek az igeversek nem arra tanítanak, hogy azokért a győzelmekért adjunk hálát, amit már adott nekünk, hanem hálákat adván azért, ami még nem történt meg.

Azokért a győzelmekért adunk hálát Istennek, amelyek még eddig nem jelentek meg. Ezt akkor teszi az ember, amikor hitben jár.

Ha látás szerint jár az ember, akkor csak azokért a győzelmekért tud hálát adni, amik már megtörténtek, amit már látott.

Ha azonban hitben jársz, akkor is képes vagy hálát adni a győzelemért, amikor a tested körbe van tekerve fájdalmakkal.

És ha hitben jársz, akkor is képes vagy hálát adni Istennek, hogy minden szükségleted betöltetett és minden számlád kifizetésre került, amikor a fizetetlen számláid [szemmel láthatólag] tornyosulnak. Akkor adsz hálát!

A különbség tehát a világban élők és a keresztények között, hogy a világban élők, ha elvesztik a munkahelyüket, akkor elmennek, és jól lerészegednek bánatukban. A keresztények pedig köszönik ilyenkor Istennek, hogy egy még jobb munkahelyet kapnak.

A hitembert nem lehet kivinni és lejjebb fokozni, mert bármi történhet vele, mindig hálát tud adni Istennek azért a győzelemért mindaddig, amíg azt a győzelmet meg nem tapasztalja. Tehát ebben a győzelemben kell járnunk.

Ugye van bőségesen eső az országban? Köszönjük Uram, mert bőségesen esik az eső. Mindig a maga idejében, alkalmas időben, tökéletes időjárásban részesíti az Úr ezt az országot. Ezért hálákat kell adni.

Efézus 5/20 Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.

Hálákat adni mindenkor minden helyzetben! Mikor?

Ha az Igének a cselekvője vagyunk, és ezt cselekedjük, akkor hétfőtől-péntekig és megint péntektől-hétfőig, egész hét során hálákat adok Istennek.

Két példát szeretnék elmondani. Az egyikőjük John Osteen, a másik a fia Joel Osteen akinek Texas államban látni a gyülekezeteit 25-30 ezer ember van hétről-hétre az alkalmán, s egy sportcsarnokot tölt most meg a gyülekezete.

John Osteennek öt gyermeke volt, az egyik közülük Joel Osteen. Egy izomsorvadásos betegséggel született az egyik lánya, képtelen volt ebből a született betegségből kifolyólag növekedni, és járni is képtelen volt. Imádkozni tudott, az apja is tudta, hogy működik az Ige. És dicsérte az Urat mindenkor, hogy a lányának milyen tökéletes a teste. Évről-évre így ment ez.

Amikor 1990-ben Csehszlovákiába érkeztem és elkezdtem evangelizálni. És ő is evangelizált, s egy levélbombát kapott valakitől, hogy az felrobbantsa. Aki a levelet kinyitotta, az a lánya volt. Kinyitotta és a robbanásnak az ereje kivitte a falakat és a mennyezetet. A levél a kezében volt, és őnéki semmi baja sem lett. Még karcolás sem volt rajta. Tökéletes egészségben élt, mert John megvallásain keresztül megnyerte az egészségét is.

Joel elmondja, hogy szülei konkrétan soha nem tanították a Bibliából, hanem láthatták és hallották a szüleik megvallásából, hogy hogyan alakították a szüleik megvallásai az életüket.

Láttam Johnékat akkor is, amikor egy 8 ezres kis gyülekezetben szolgált és részese lehettem a gyülekezeti alkalomnak, amikor éppen egy adományt gyűjtöttek ott valamire.

A következő épület, amit építettek, arra már nem is kellett gyűjtenie sem. Joel Osteen pedig amikor megvásárolta ezt az MB1-es sportcsarnokot, akkor több százmilliót költött rá. Tehát megtanulta, hogy ez hogyan működik.

Egy másik szolgáló példáját is felhozza a tanítás, aki most a 90-es éveiben van, még a minap is prédikált a TV-ben.

Ugyanígy a 90-es éveiben van, és a TV-ben tanít még most is. Ő Charles Capps. Ezeket a megvallásokat, amiket mi is mindennap megteszünk, ő is mindennap megteszi és gyönyörűen megfiatalítja az Úr és prédikál: – a vérereim tiszták, az immunrendszerem tökéletesen működik, ezeket mind meg kell vallani!

A másik szolgáló, akit említettem itt, a lányának több mint 70 különböző kinövés volt a testén. Ez a szolgáló sokat tartózkodott Kenneth Hagin házában. Azt mondta, hogy nincs asszony, aki feleségül menne hozzá, mert ő a leglassúbb életvitelű ember a világon. Fél napig tart, míg felöltözik.

Az Úr maga jelent meg neki egy látásban és azt mondta, hogy: – mikor fogsz végre megszabadulni a lányod testén azoktól a kinövésektől. Nagyon erőteljesen mondta ezt neki az Úr.

Idáig csak tanította, mint egy tanító ezeket, de az Úr erőteljes figyelmeztetésére elátkozta a lánya testén ezeket a kinövéseket, megparancsolta, hogy kiszáradjanak és eltűnjenek. Tehát elkezdte ezt a hitével munkálni, és elkezdte az Urat dicsérni. Hálákat adott egész napon, 300-szor is, de volt úgy, hogy 600-szor is egy nap.

Megköszönte [előre] az Úrnak, hogy ezek a kinövések átok alatt vannak, el lettek átkozva és ezért eltűntek! Mert engedelmeskedniük kell Jézus nevére, és ezért el kell tűnniük, mert meghaltak és ezért elmúltak és ezt egész nap köszönte. Negyven napig tartott és egy napon a kislánya sikoltozva szaladt be hozzá, mert minden rendellenesség eltűnt a testéről.

Azután jött egy nehezebb időszak a lányával, mert a lánya még mindig nem hitt igazán, míg egy napon egy angyal jött hozzá a falon keresztül, és ahogy ránézett a kislányra és eltűnt a falon keresztül, akkor az összes ördög elszaladt tőle és hívő lett.

A te problémád mi? Nekünk erről kell ma beszélnünk, hogy a hálaadásban ott van a győzelem, mert mindenkor mindenekben hálákat kell adnunk.

A Biblia tanítja ezt 1Thesszalonika 5/18-ban. Megnézzük, mert ha az Úrnak egész nap hálákat adunk, akkor nem panaszkodunk és különböző dolgok miatt nem fogunk siránkozni. Vagyis hitben tart minket a hálaadás.

1Thesszalonika 5/18 Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által tihozzátok.

Miért? Nem köszönjük meg Istennek azt a nyomorult helyzetet, amiben vagyunk, hanem azt köszönjük meg Istennek, hogy kijövünk belőle. Ezért adunk hálákat.

Legalább milliószor hallottam, ahogy a szentek mondják, hogy: – keresem Isten akaratát az életemben. 

Itt olvastam fel Isten akaratát! Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által tihozzátok.

Tehát mindenben. Amikor az autóban ülsz, amikor a konyhában ülsz, amikor a munkahelyeden ülsz. A jó időkért és a nehéz időkért. Mindenekért, mindenkor hálákat kell adnunk.

Akar-e valaki közöttünk az Ige cselekvője lenni? Mindannyian azt szeretnénk.

Ez meg fogja növelni a befogadó kapacitásunkat. Egy hálaadásokkal teljes életvitelt kell így munkálnunk az életünk során. Amikor a kertünket munkáljuk, akkor is ki kell szednünk a gazokat onnan. Maguktól nem fognak azok kijönni, munkálni kell. A szánkkal ugyanígy el kell végezni az ő feladatát. És emlékeztetnünk kell erre magunkat.

Munkálnunk kell ezt a hálaadást, ki kell azt fejeznünk a szánkkal. Fel kell magunkat gerjeszteni ebben, és be kell építeni az életstílusunkba. Nem csak a gyülekezetben, hanem mindenkor, mert ennek szinte ösztönösen kell előjönnie belőlünk.

Most pl. a baloldali vesében van a gyógyító kenet. – Köszönöm Uram, hogy meggyógyultam, teljes lettem, a fejem tetejétől a lábam ujjáig az egész testem teljes és tökéletes lett!

– Köszönöm Uram, hogy vezetsz engem, megmutatsz nekem dolgokat, a bekövetkezendőket, amik ezután történnek, tisztán és egyértelműen vezetsz engem. Köszönöm!

Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban hozzátok!

Nem azokért, amik történnek velünk, hanem míg azokban vagyunk, hogy kijövünk belőle!

Zsidó 13/15 Annakokáért Őáltala vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az Ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.

Az angolban itt hálaadás szerepel, de a margón meg van jelölve, a megvallások szó, ami szerepel itt. És a vallástevésnek két elképzelése szerepel, az egyik, hogy hálásak vagyunk érte. Amikor pl. a nagyszülőknek gratulálunk és kinyilvánítjuk az elismerésünket az unokáikhoz, ebben a vallástevésben ez is benne foglaltatik.

Azokért a dolgokért, amiket el sem ismerünk, hogy Isten tette, azokért nem fogunk tudni hálákat adni. Benne van ebben a szóban az is, hogy emlékezünk rá, mert azokról a dolgokról, amelyekről elfeledkezünk, azokért nem tudunk hálákat adni.

Ahogy Ésaiás 43/26-ben tanítja, hogy emlékeztess engem az én Igémre, és ezért felsoroltuk azokat az igeverseket, ahol Isten garantálja számunkra az esőt a maga idejében.

Máté 5. fejezetében írja az Ige, hogy Isten ad esőt mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Valamelyik kategóriába csak beleesünk. Tehát akkor az egész országnak jár az eső, még a hitetlenséggel teljes prédikátorok is kapnak esőt, mert elismerjük, hogy ezt Isten mondta, és azt megvalljuk.

Mert hadd mondják Istennek megváltottai, hogy az úgy van. Tehát nem elég, hogy hálát érzünk a szívünkben, hanem azt ki is kell nyilvánítani a szánkkal, ki kell mondani, hogy: – Köszönjük!

És nemcsak, hogy egyszer kifejezzük ezt a köszönetet, és utána elfeledkezünk az egészről… Mit mondd a Biblia erről?

Nagyon szeretem a Zsoltár 103-ban ezt a részt:

Zsoltár 103/1-2 Áldjad én lelkem az Urat, és egész belsőm az Ő szent nevét.

Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.

Kezdjük érteni?

/3-5/ Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.

Aki megváltja életedet a pusztulástól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.

Aki jóval elégíti meg a te szádat, ifjúságodat megújítja, mint a sasét.

A szádat! A szánkban kell, hogy legyen valami. Meg tudja Isten áldani a szánkat, ha a rosszat engedjük ki rajta? Hitetlenséget, kétségeket, gonosz szavakat?

Mindjárt még tisztább lesz az, amit beszélek, ki fog tisztulni, hogy miért vagyunk képesek Istennek állandó jelleggel hálákat adni. Azért, mert visszaemlékszünk az Ő áldásaira, és ez a teljes időnket kitölti.

Az Efézusi levélben írja, hogy annyi áldást készített számunkra, hogy az örökkévalóságban fogja ezeket kijelenteni nekünk. Annyi cselekedete és áldása van Istennek számunkra elrejtve, hogy egész napunkat azzal töltjük, hogy ezekért hálákat adjunk neki.

Ha nem ezt tesszük, akkor valami mást teszünk helyette. És az, amit teszünk, az nem a legjobb dolog. Ha nem vagyunk hálásak, akkor hálátlanok vagyunk. Mert köztes állapota nem lehet a szívünknek, vagy hálásak vagyunk, vagy nem vagyunk hálásak.

Ez egy óriási probléma az embereknél és ez átjátszik minket az ellenség kezére, mert figyelmeztet minket az Ige, hogy mindenkor mindenekben hálákat adjatok. Szüntelen! Ezek a hálaadás szavai az ajkainknak gyümölcse. Ha ezt nem tesszük, akkor hálátlanok vagyunk, mert nem ismerjük el, hogy Isten tette, elfeledkezünk arról. És ha nem vagyunk hálásak, akkor valami mást teszünk helyette. Akkor garantálom, hogy panaszkodunk. Mert azt a térürességet ki kell tölteni valami mással!  Helyette kétkedünk, kétségbe esünk, panaszkodunk, szomorúak vagyunk.

 A hit örvendezik, a hit hálákat ad, a hit örömteljes!

Egy adományt gyűjtöttünk nem régiben egy pásztorunknak, hogy autót vásárolhasson. És a pásztorok örömmel hozták az adományt, mert tudják, hogy ők lesznek a következők a sorban.

Ilyen mentalitással kell rágondolni ezekre, ha valaki áldott lesz, én leszek a következő! Mi vagyunk a következők a sorban!

Tehát az ellenség arra próbál minket rávenni, hogy minden jóról, amit Isten tett velünk, megfeledkezzünk. Ezért kell nekünk ezekre a győzelmekre visszaemlékeznünk. Isten újra és újra meg fogja cselekedni.

Az ördög tudja jól, hogy ebből a hálaadásból ki kell sodornia bennünket, mert ha ezt nem teszi, akkor a hitünk fel fog emelkedni a csúcsra. Ezért el akar minket vinni az ördög, hogy mindenről feledkezzél meg, ami jót tett veled az Isten nevű városba.

Arról nem is emlékszem már, hogy hogyan volt, - mondják.

A legügyesebben akkor tudja ezt tenni, ha a figyelmünket valami másra tudja terelni helyette, és míg arra a téves, rossz dologra tekintünk, közben a figyelmünket nem tudjuk őrizni azon a jón. Így egyre lejjebb és lejjebb megyünk és megfeledkezünk arról, amiről nem kellene, és a másik dolog jön ki a szánkon, mert a szívnek a teljességéből szól a szánk.

Ha tele van elkeseredettségben valaki, akkor a szájából az a panaszkodás jön ki, hogy mi is az ami rossz. Mert a rossz dolgokra tekintünk, elkezdünk arról panaszkodni és így egyre rosszabb lesz a helyzetünk.

Elkezdünk arról beszélni, hogy milyen rossz is a helyzet és az ördög majd a segítségünkre siet, és elmondja, hogy: – Látod, mennyi rossz dolgokat tettél és ez hová juttatott téged? És kérdezed, hogy miket?

És ahogy elkezded ezeket bánni, hogy miket tettél, fog mutatni még másokat, amit még jobban fogsz szánni és bánni, és akkor a végén azt mondod, hogy: – Legalább nyolcszázszor elvétettem Isten akaratát! Az ördög azt fogja mondani, hogy: – Várj egy kicsit, mert még pár százról elfeledkeztél.

És így az ő területére mentél, ahol megnyitottad magad. És tovább siránkozol, hogy tudom, mennyi rosszat tettem és minden nap nyomasztod magad. Jól fejbe súlyt az ördög ezzel. Amikor az ördög végez veled így, akkor az önbizalmad lecsökken a nullára, és nem marad önbecsülésed, nem marad reménységed, látásod a jövőre.

Az egész pedig a te hibád, mert te döntöd el, hogy mire is tekintesz. Te döntöd el, hogy mi az, amin időzöl. Vagyis te adtál az ördögnek ezzel helyet.

Helyette inkább köszönted volna Istennek, hogy mi az, amit Ő tett érted. Ha Istennek kezdesz így hálákat adni, a Nagyobb fog segítségedre sietni, mert Ő azért költözött a szívünkbe, hogy az emlékezetünkbe hozza és tanítson minket. Továbbá, hogy minden igazságra elvezessen minket, és hogy megmutassa nekünk azokat, amik majd elkövetkeznek.

De miközben panaszkodunk, Isten Szelleme ezt nem tudja végezni, s nem fog történni. Nagyon fontos, megmutatom nektek a Lukács 11/34-től az Igéből. Nagy igazságot találunk itt:

Lukács 11/34 A testnek lámpása a szem, azért ha a te szemed tiszta…

Tehát amikor egyfelé vagy kétfelé néz a szemünk. Ha többfelé nézünk, akkor kétségek jöhetnek az életünkbe.

Jakab beszél erről, az 1/5-8-ban amikor nem egyfelé, hanem ahogy sodor minket a tenger, vagyis a kételkedő szívűre utal. A kételkedő ember minden útjában bizonytalan és sodortatik. Miért?

Mert nem lehet egyszerre két dologra tekinteni és közben erősen hitben maradni. Nem lehet egyszerre két urat szolgálni. Két ellentétes dolog nem lehet egyszerre igaz.

Választanunk kell, hogy a vallást választjuk, vagy a Bibliát. Én az igazságot, az Igét választottam.

Jézus azt mondta, hogy az én Igém az igazság. Az én Igém Szellem és élet. Az örök életnek beszédei vannak tenálad, mondta Péter Jézusnak.

Ha a hit az igazságot választja, akkor a többit el tudja hanyagolni.

Amikor a TV2-ből az interjút készítették és megkérdezték, hogy mi a helyzet a többivel? – A többieket nem ismerem, nem figyelmezek rájuk. Én hitben járok, az igazság meg van nekem és a többire nem figyelmezek. Nem kell, hogy rátekintsek, és nem is fogok rátekinteni, elhanyagolom, mert az én szemem egy irányba tekint.

Amit az Ige ír, azt meg tudjuk cselekedni. Ha az Úr azt mondja, hogy állandóan, folytonosan hálákat adjunk mindenekben, akkor lehetséges az számunkra, hogy minden mást elhanyagolunk, csak az Úrra nézünk, és Őt követjük. Mindegy mi történik velünk, vagy milyenek a körülményeink, mennyire nyomasztó az, ami körülöttünk történik. Teljesen mindegy.

Az is lehetséges, hogy akármennyire jól alakulnak a dolgaink az életünkben, azt nem vesszük észre, csak panaszkodunk, és a rosszat látjuk. Mindenben hibákat találunk.

Van köztünk pl. olyan, aki minden dicséretről valami rosszat mond. Gonosz szeme van az illetőnek. Tehát mindegy, hogy mennyire áldott az illető, ha a szemét nem arra veti, akkor elkezd panaszkodni, és rosszul fogja magát érezni.

Ahogy Aháb király példáját vizsgáltuk az elmúlt alkalmak során… Annak ellenére, hogy király volt, nem volt képes örülni annak, amilye van, mert másra vetette a szemét. Ő határozta meg, hogy mi az, ami kell neki.

/34/ A testnek lámpása a szem, ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz, ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét.

Ha a te szemed tiszta, őszinte, egy irányba tekint, akkor a helyes dolgokra tekint, és csak azt engeded meg, hogy csak arra tekintsen. A világban oly sok mindent észrevehetünk. Valaki felhívta a figyelmemet, hogy mennyi könyvet lehet a világban vásárolni, amik erről és arról szólnak. Nem tekintek rá. Nem érdekel engem.

Mi történik tehát? Akkor az egész testünk világos lesz – azt jelenti, hogy minden jól néz ki benne és az egész életünk csodálatosan alakul.

Bizonyos embereket, ha tekintünk, azt látjuk rajtuk, hogy minden csodálatosan zajlik körülöttük, nincsenek problémáik.

Vannak megint mások, akik szeretik az Urat, mégis azt látjuk, hogy a poklok-poklát élik meg mindennap. Soha nem tudnak onnan felszabadulni, és nyomorúság éri őket.

Mindannyiónkat érnek ezek a nyomorúságok. Ha idézzük a Bibliát, semmi olyan nyomorúság nem esik meg rajtunk, ami a világban lévő atyafiakon ne esne meg ugyanúgy. Mindannyiónkat ugyanazok a világi hatások megkísértenek, érnek. Mi azonban az igazságot szeretnénk kibányászni.

A különbség ott van, hogy bizonyos esetekben az emberek úgy döntenek, hogy a problémáikra tekintenek, és utána arról is beszélnek, és panaszkodnak is a problémáikról. Megint mások pedig elhanyagolják a bajokat, nem arra tekintenek, hanem szemüket az Úrra vetik, és állandóan hálákat adnak.

Van, aki a hiányra veti a szemét. A másik nem arra veti a szemét, így a problémái elsimulnak.

De ha a hiányra vetjük a szemeinket, akkor egyre lejjebb megyünk és egyre sötétebb lesz a helyzetünk.

Nekünk a szemünket a hitünk szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra kell szegeznünk, és akkor fogunk egyre feljebb és feljebb kerülni. Az igaznak útja egyre világosabb és világosabb, míg el nem jut a teljes délig.

A bibliaiskolánkban énekeltük ezt a dalt: addig világosodik, míg a teljes délig nem jut…

Vagyis mindkettőjüknek meg volt a lehetősége hogy a hálaadást és a háládatos szívet válassza.

Ha azért a te szemed gonosz, a tested is sötét lesz…

Tehát kettősség van ilyenkor az emberben, a hitetlenség és a kétségek is ott vannak az emberben.

/35/ Meglásd azért, hogy a világosság, amely tebenned van, sötétség ne legyen!

Vagyis vigyázz arra, hogy mi az, amire tekintesz, hogy amire a figyelmedet veted, az ne a gonosz legyen.

/36/ Annakokáért, ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával.

Látni embereket, akiknek a dicsősége úgy ragyog az arcukon, mintha világító bura lenne rajtuk. Telve vannak világossággal.

Megint mások úgy jönnek, hogy sötétség van rajtuk. Mintha a poklokat látogatták volna, sötétek.

Hogyan vesztették el a dicsőségüket?

Nem mindegy, hogy az ember mire veti a figyelmét. Az életet vagy a halált kell választani. A bánatot vagy az örömet kell választani. A győzelmet vagy a legyőzöttséget nekünk kell választani.

Hogy fogunk kijönni? A hit emberek hálát adnak, mielőtt még látják azt a győzelmet, hogy hogyan alakul.

Azt is megtanulták a hit emberek, hogy a hálaadás a nagy segítő kapocs arra, hogy valóban hitbe kerüljünk és hitben is maradjunk.

Így lehet kizárni mindazt a zavaró tényezősort, hogy minket az zavarjon, és egyre lejjebb vigyen. Így tudunk a fókuszunkban Istenre tekinteni és Istennel összhangban lenni. És megengedni Istennek, hogy valóban Ő hozza elő a győzelmet.

Ezért van a Bibliában szinte minden fejezetben szó a hálaadásról. Azért van szükségünk nekünk erre, hogy a mi elménket és a gondolatainkat a helyes sávban tartsuk.

Az egy hit cselekedet, amikor azokért adunk hálát, amiket még nem látunk valóságban, és ez adja Istennek meg azt a jogot, hogy azokat az áldásokat tökéletességében el tudja hozni az életünkbe.

Gondoljunk csak bele, mennyire könnyű a helyzetünk, csak azt kell tennünk, hogy: – KÖSZÖNÖM URAM!

Annyira egyszerű ez, amit tennünk kell, hogy démonikus segítségre van szükségünk ahhoz, hogy benne összezavarodjunk. Ha kesergünk és sírunk, akkor átadjuk magunkat a sötétség kezébe. Bármelyik bűnös meg tudja ezt tenni: – Nem tudom, mihez fogok kezdeni, ez a fájdalom olyan erős, hogy megöl engem.

Jézus, gyógyíts meg engem! Ő már megtette 2000 évvel ezelőtt!

 – Uram imádkozom, és ez teljesen elvonja a figyelmemet mindenről. Ha a problémára tekintesz, nem látod a választ, nem látod a csodát, mert a szükségre tekintesz! Nagyon könnyen bekerülünk ebbe a hibás szemléletmódba, azért mert az egész világ körülöttünk ebben a negatív hangvételű látásmódban él.

Szükségünk van olyanokra, akik a hitüket kiépítik, és a hitmegvallásaikat gyakorolják, mert a hit környezetében kell tartózkodnunk. Nem olyan segítőkre van szükségünk, akik állandóan sajnálnak bennünket, hogy: – De nagyon sajnállak, hogy ennyire szenvedsz!

Annyit imádkoztam már érted, és nem tudom, hogy az Úr miért nem segít már rajtad?

Így csak lefelé lehet menni. Ehhez nincs szükség hitre, ezt a bűnösök is meg tudják tenni.

2Korinthus 4/18 Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig  örökkévalók.

Hogyan tesszük ezt? – Látjuk ugyan, de megtagadjuk, hogy arra tekintsünk. Tehát a „de” szócska! Hogyan tekintünk azokra, amelyeket nem látunk?

Az ideig valók azt jelentik, hogy alá vannak vetve az idők változásának, vagyis azt jelenti, hogy változnak ezek a dolgok a világban. Mivel a láthatóban vannak, ezért ezek változnak.

Ha valami a jó irányból megváltozott a rossz irányba, az azt is jelenti, hogy képes a rosszból ismét a jó irányba változni.

Annyira jól ment minden, és azután a dolgok megváltoztak, mondja valaki.

De az Úr képes megfordítani ennek az irányát, mert Ő az Isten!

Amit mondok azonban, hogy nincs értelme annak, hogy olyan dolgokra tekintsünk, amelyek állandóan változnak.

A testünk változik? Egyre egészségesebb lesz? – Nem kell erre tekinteni. Az anyagiaink változnak? – Nem kell arra tekintenünk, megváltozhatnak reggelre.

Mert ha erre tekintünk, akkor olyanok leszünk, mint a jó-jó keresztények, hol fent leszünk, hol lent.

És ahogy azok a dolgok változnak, úgy változunk velük mi is. Ezért van az, hogy mi valami másra tekintünk. Azokra, amelyek nem láthatóak, azért, mert azok az örökkévalók. És az örökkévalók azok nem változnak.

Az Ő sebeivel meggyógyultam! Akkor, ha én meggyógyultam, akkor gyógyult vagyok. Tegnap meggyógyultam, és ma is és holnap is egészséges leszek. És ezt meg is mondom a testemnek, hogy hogyan érezze magát. És nem figyelek rá, ha másként van. Ez az én választásom! Nem engedem, hogy a szemeim másként lássák.

Mert meg leszel kísértve abban, hogy más dolgokra tekintsél. De azokra nem kell tekintened, mert azok a dolgok meg fognak változni.

Tehát azokra, amelyek ki vannak téve a változásoknak, azokra nem kell tekinteni. Mert olyanokra vetjük a szemeinket, amelyek soha nem változnak. Itt a…

2Korinthus 5/7-ben olvassuk: Mert hitben járunk, nem látásban.

Tehát nem azokban a dolgokban járunk, amelyek láthatók, mert azok változnak.

Sok kijelentés van ezen a területen, sokat tanítottam erről. Minket hitoktatóknak hívtak.

Hiszem, hogy teljes eledelt kaptok, amikor jöttök, és hiszem, hogy örültök ennek. Sokan hallgatják az internet világában ezeket a tanításokat a világon mindenütt, és áldjuk őket, hogy a megértésük szemei megnyíljanak.

Nehemiás 8/8-ban van, hogy amit olvasunk a Könyvből azt meg is értjük világosan.

Mondja mindenki: – Ez énrólam szól!

Róma 1/20  Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökkévaló hatalma és Istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő alkotásaiból megérthető és átlátható: úgyhogy nincs mentségük.

Vagyis ha szívünk nyitva Isten felé, és feltekintünk, és azt mondjuk, hogy: – Dicsőség Istennek! Hálát adunk Istennek!

Ilyenkor látunk valami mást is. Látunk valakit mögötte! Látjuk azt, aki a hegyeket teremtette, és ha a fűre tekintünk, vagy az óceánra tekintünk… Akkor, amikor ezekre tekintünk és a szívünk nyitva, akkor valami mást is látunk mögötte. És amikor ezt meglátjuk, akkor azt mondjuk: – Köszönöm Uram, köszönöm Istenem, ezt a döbbenetes teremtett világot te teremtetted! És köszönjük Uram! 

Köszönöm Uram, hogy engem is teremtettél, az életemet teremtetted. Te vagy Istennek a legnagyobb teremtése!

Ha ezt gyakorlod, akkor világosság jön hozzád. Világosság jön az egész lényedbe, a testedbe. Mi történik akkor velünk, ha ezt nem tesszük.

/21/ Mert bár az Istent megismerték, mindazonáltal nem mint Istent dicsőítették Őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett.

Nem voltak háládatosok, hálásak, nem ismerték el, hogy ezt Isten teremtette.

És ezért az ostoba szívük megsötétedett. Ezért oktalan dolgokkal helyettesítették Istent.

Láttad-e a világban, hogy Istent milyen ostoba pótlékokkal próbálják helyettesíteni? Azért mert az elméjük elsötétedett és összezavarodott.

Az elméjükben teljes lehetetlenség alakul ki, és az üres elméjük megtelik teljes sötétséggel. Hogy lehet ilyenné válni? – Úgy, hogy nem ismerik el Istent, és nem hálásak.

Ha nem vagyunk hálásak, akkor ostobává válunk. Az ördög az, akinek ez a természete, oly ostoba!

Isten minden áldása ott volt körülötte.

Az emberek ilyen természetűek, hogy egyetlen egy dologért sem képesek hálát adni, amit Isten tett velük. És eljutnak olyan szélsőségbe, hogy az életüket nem akarják tovább élni. Szomorúak és összezavartak. Mindez azért, mert a szemeiket a rossz dolgokra vetik, és így a sötétség került beléjük.

Mindenkinek volt ilyen napja, amikor hálátlan volt és depressziós volt és ez még nagyobb sötétséget hozott számukra. Ez elsötétítette a szobát, amiben voltál, vagy az autót. Tudod miért? Azért, mert sötétség volt a két füled között. Mi történt? Nem ismerted el Istent abban a helyzetben, és inkább úgy döntöttél, hogy a szükségre tekintesz, a hiányra és a problémákra tekintesz.

És amikor ezt a döntést meghoztad, akkor elkezdtél a problémáról beszélni, elkezdtél arra a problémára tekinteni, elkezdtél róla panaszkodni. Egyre sötétebbé válsz, és minél inkább haladsz így előre, annál nagyobb lesz a sötétség, és minél nagyobb lesz a sötétség, annál kevesebbet látsz.

Vannak emberek, akik egyáltalán nem látják a kiutat, a választ, nincs sehonnan segítség, így jut el az ember az öngyilkosságig.

Nem úgy jut oda az ember, hogy egy reggel felébred, hanem először az ember egy döntést hoz, hogy nem ismeri el Istent és helyette a problémájára veti a figyelmét. És itt vége!

Te hogyan fogsz kijönni? Folytonos hálaadásokkal!

Tehát a te döntésed, hogy mire veted a figyelmed, mit tekintesz. Azokra a dolgokra kell tekintenünk, amelyek nem láthatók. Ide tartozik az is, amin gondolkodunk, amire hallgatunk, amire figyelmezünk, amire a figyelmünket összpontosítjuk, amiről beszélünk. Ki kell kapcsolnunk a TV-t, mert a TV-hez is oda tudunk ragadni.

Amire tekintünk tehát, mind az értelmünk, mind a szellemünk oda figyelmez. Sok összekötő kapocs van ott.

Vagyis lehetséges az, hogy örvendezzünk, hogy hálákat adjunk minden helyzetben, bármely helyzetben. Ez úgy indul, hogy az ember elhatározza, hogy mire fog figyelmezni. Amire eddig tekintettél az nem segített ugye? Másoknak sem változtatta meg az életüket, csak egyszerűen ők is öntik magukból.

Keresztül megyek településeken, négy-öt idősebb asszony kiáll a kapuba és pletykálnak. Gondolom magamban, hogy mi folyhat ott, miről beszélnek? De az nem válik senkinek a hasznára, amiről ott pletykálnak. És folytonosan azt teszik. De ha az embernek a szeme a helyes dolgokra vetődik, az meghálálja magát.

Így lehet megváltoztatni dolgokat. Ez a hálaadásokról szóló sorozat 4. tanítása.

Én is meg fogok változni, miután belenéztem ebbe a tükörbe, nekem is látom, hogy többet kell hálát adnom.

És ezeket a lapos, defektes gumikat ki kell dobni. Meg kell változnunk.

Mit mondunk helyette? – Dicsérünk Uram!

Nagyon egyszerű ez, és nagyon jól működik, csak el kell kezdeni működtetni.

Lényege ennek, hogy az Igére kell figyelmeznünk. Minél inkább benne vagy ebben, annál nagyobb világosság jön hozzád. Minél inkább jön a világosság hozzád, annál inkább hálákat tudsz adni. És ez egy felerősödő folyamat.

Az első tanító, akitől ezt hallottam Charles Capps volt, 33 évvel ezelőtt!

Az a kicsi kis Bibliája, amit ma is olvas, talán nagyítóval kellene néznünk, hogy ki tudjuk olvasni és neki olyan tökéletes a szeme, hogy azt olvassa. Miért? Azért, mert egy irányba tekintett, csak az Igére tekintett, ezért teljes lett a világosság a testében.

Nem nézek tehát olyan könyvekre, amikből nem világosság jön, hanem a sötétség. Miért olvasod azokat a könyveket? Így az ember két irányba van, két irányba tekint, kételkedő lesz, sötétség és zavartság lesz az életében. Egy irányba tekintsenek a szemeid, az Igére és egyre világosabb lesz, és tisztábban látod az Igét.

Megvallást teszünk: Álljunk fel és mondjuk, hogy:

– Köszönöm Uram! Köszönjük Uram a lehetőségeket, köszönjük Uram a jobb munkahelyeket, a jó iskolákat, a jó munkahelyeket és a szakterületeket. Köszönjük Uram, hogy válaszokat adsz nekünk – most!

Köszönjük Uram, hogy megmutatod nekünk, hogy mit tegyünk most! Köszönjük Uram a válaszokat most! Köszönjük, hogy bőségesen van pénzünk, köszönjük Uram a legjobb munkahelyeket, köszönjük a legjobb lehetőségeket az iskolákban. Köszönjük a legjobb lehetőségeket a munkában. Köszönöm Uram, hogy meggyógyítod a testemet. Köszönöm Uram a szent egészséget! Köszönöm Uram a Te védelmedet. Köszönöm Uram a Jézus nevében a szolgáló szellemeket mind, akik megoltalmaznak minket a balesetektől, a problémáktól. Köszönöm Uram. Áldunk téged, köszönjük az esőt, az egész országot elárasztod és gyarapítod ezt az országot, üzleti vállalkozások jönnek, befektetések jönnek. Köszönöm Uram. Ámen!

Az egyik pásztorunk elkezdte ezt gyakorolni és két hétre rá Kecskeméten jelezték, hogy a Mercedes egy új autóüzemet épít. Elkezdték ők beszólítani a hitükkel és úgy lett.

Ahol a gyülekezeteink vannak, figyeld meg, hogy ott vannak a nagy beruházások, még északon is.

Három négyszáz település közül miért azt választják, ahol a gyülekezet imádkozik.

 

A prófécia szelleme itt van, és az Ige működik:

– Vállalkozások jönnek elő, gyarapodások jönnek az életetekbe, ez most jelen van. Ragadd meg Jézus nevében, fogadd el. A zűrzavarnak az életedben vége van, a problémáknak vége, ezek megoldódtak, a bölcsesség, a vezetés jön hozzád és te szabad vagy a mai naptól. Ebben fogsz járni, nem lesznek szükségeid, minden szükséged betöltetik és szabad vagy minden zűrzavartól az életedbe, békesség jön az életedre és a családodra, békesség lesz a munkahelyeden, békesség lesz a családodon! Békesség lesz az ország dolgain! Áldott legyen az Úr neve!

Annyira áldott lesz az életünk, hogy még az ellenségeinkkel is békességet szerez nekünk az Úr.

Dicsőség az Úrnak! Köszönjük Uram! Ámen!

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL