2008.12.17.

A KENET

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. december 14.

 

A kenetről fogunk ma szólni. Két hete kezdtem el Isten kenetéről a tanítást, azt fogom folytatni. Nagyon fontos tanítás. Előző alkalommal a kenetről és annak növekedéséről szóltam.

Most megnézzük az Igét az

Ap.Cs. 10/38

Amikor a Szent Szellemről szólunk, akkor nem teológiai eszmefuttatásokat értünk alatta, hanem a Szent Szellemnek a valóságos megnyilvánulásait, mint ahogy az előbb is a tudás szava által előszólítottuk a gyógyulásokat. Ez nem úgy történt, hogy ez a tudás egyszerűen csak rám ugrott volna.

Benny Hinnel sem úgy van, hogy csak egyszerűen ráugrik. Benny Hinn pl. Kathryn Kuhlmann kórusában énekelt legalább két évet, ahogy én tudom. Tehát Kanadából utazott le az Egyesült Államokba hetente kétszer, hogy énekelhessen abban a kórusban. Itt tanulta meg azokat a dalokat, amiket most is énekel. Ezek azok a dalok, amik fel vannak kenve, és gyógyító kenet van bennük. Ezeket még csak alig érintettük, mert magyar nyelvre nem fordítottuk még le őket. Szeretnénk ezekből mind többet lefordítani.

Én egy olyan asszony szolgálatában tértem meg, aki ugyanígy szolgált, míg ő az Úrnak énekelt, addig a betegek az alkalmakon meggyógyultak.

És el is mondta, hogy ő nem érti ezt pontosan és nem is akarja tudni, hogy hogyan van ez, egyszerűen míg ő az Úrnak énekelt, az Úr gyógyítja őket.

Amikor elkezdett az Úrnak énekelni, akkor ez a tudás szava ajándék előállt és kiszólította a betegségeket és harminc, negyven területen is meggyógyultak.

Az evangélista kenete és a próféta kenete, az két különböző dolog, de ugyanaz a Szent Szellem. A próféta szolgálatában a gyógyító kenet a tudás szavával jelentkezik és a szellemek megkülönböztetése ajándékával.

Nem akarok most magyarázkodni, hogy miért nem énekelünk bizonyos dalokat, én egy olyan biblia iskolából nőttem ki, ahol nem voltak ezek a dalok szokásosak és nem akarok senkit megkritizálni, ahol másfajta dalokat énekelnek, tehát nem úgynevezett holt pünkösdi dalokat akarok itt énekelni, hanem olyanokat, amire a Szent Szellem mozdul és árad. Benny Hinn is így került be a szolgálatba, megtanulván azt a kenetet, ami így működik. Én sem véletlenszerűen jöttem színre, tizenegy évig tanultam ezt.

Az egyik lányomat elküldtem Ausztráliába annak az embernek a szolgálatába, akinél én tanultam, ő még ma is él.

Most öt hónapja abba a gyülekezetbe járnak.

Januárban súlyos helyzetben volt ez a szolgáló, intenzív osztályon kezelték a kórházban. Isten meggyógyította, szó szerint feltámasztotta őt Isten a halálból, kisétált a kórteremből, elkezdett újra prédikálni, most a 70-es éveiben van, ahogy legutoljára néztem, elmondta, hogy két hét alatt 27 összejövetelt tartott.

Mindig is ilyen teljes gőzerővel való volt. Mindketten megnéztük őt, kb. 10 perces részleteket lehet nézni, és én az ő szolgálata alatt ültem és ott tanultam meg a kenetet, nagyon erős és tiszta a tudás szava ajándéka, ahogy kiszólítja, hogy – ott ül valaki, aki ebből akar gyógyulni, és ott ül valaki, aki nem tudott tegnap aludni és így sorba jönnek az ajándékok.

Nem szólította mind ki, nagyon tiszta érzékelhető formában lehet a Szent Szellemnek ezeket a munkáit megkülönböztetni, én is és a feleségem is érzékeltük ezeket.

A prófétai kenetben működött ott, de róla tudni kell, hogy ő egy apostol. Ezért küldtem a lányomat is ebbe a gyülekezetbe, mert ezeket az ajándékokat neki is meg kell tanulni észlelni.

Előtte ő is 10 évet egy pünkösdi gyülekezetbe járt. Tízezrével vannak ott a fiatalok és a szerelmes dalokat éneklik az Úrnak. És ez így jól van, nem vagyunk ellene, de mi nem ezeket énekeljük.

Elmentem Dániába is egy gyógyító összejövetelt tartani, ott is ezeket az úgynevezett szerelmetes dalokat énekelték az Úrnak, de nem az Igéket énekelték. Azokat a dalokat, amelyek igeiek, azokat elutasították. Egy idő után elmagyaráztam nekik, hogy az nem bűn, ha az ember ezeket az igei dalokat énekli. A biblia iskolában csak ezeket énekeltük és most is csak az Igét lenne szabad énekelni.

Én egy célzattal, kaptam az elhívást, egy célkitűzésem van, és nem fogok eltérni ettől egyáltalán. Tudom, hogy mit teszek. Ha az ember elmegy másfelé és a rossz helyre megy, - két lányom van, akik csecsemők maradtak ezen a helyeken, ahol ilyen szerelmetes dalokat énekeltek, sehová nem jutottak vele. És most öt hónapja abba a gyülekezetbe járnak, ahol említettem, hogy az én mesterem van, és nagyon szerencsések, hogy még életben találták és megnézhetik a szolgálatát.

Szoktam mondani, hogy az embernek a helyén kell lenni és ezt a kenetet el kell kapni.

Tehát az Úr végül is elnézi azokat a gyülekezeteket is, ahol az emberek csecsemőként maradnak és dédelgetik őket. Az Úr nem fog szólni, de én a saját részemről szeretnék teljes felkenetésben lenni, szeretnék az ördögön teljes hatalommal taposni és a teljes felnőtt koromat elérni. Az Igét akarom hirdetni és hitben lenni és ez mind bennem van.

Tehát mindenki, aki itt velünk van, bennetek is ott van ez. Minden, ami valaha is leszel, az már benned van, a Szent Szellem beléd programozta.

Ugyanaz a Szellem, aki feltámasztotta a halott Jézust a halálból, Ő él bennetek, és ahogy az Igén meditáltok, úgy növekedtek fel szellemben, és úgy növekedtek fel a szolgálatban, a kenetben és az kell a lelkünknek, hogy meditáljunk az Igén, és az fogja megragadni a testünket és gyógyulást, és egészséget hoz nekünk. A bennünk lévő érzelmeknek, a sérelmeknek pedig meg kell, hogy gyógyuljanak.

Sok ember egyszerűen befalazza a szívét, falakkal veszi körbe, hogy ne érhesse több sérülés.

Minden egyes településen találhatók olyan emberek, akik egy vad hozzáállással próbálnak uralkodni az embereken, vallásosan presbitereknek hívjuk őket, a világban pedig csak goromba vadállatoknak, akik nyomást gyakorolnak másokra, mindenfelé lehet találkozni velük.

De én nem vagyok hajlandó magamat alávetni az ilyennek, hanem meg kell tanulni a saját leckéjét.

Tudod-e, hogy mi a különbség közted és a kínai között, közted és az amerikaiak között? - Semmi. Ugyanolyan vagy. Ugyanaz az ördög, ugyanaz a világ. Meg kell újítanunk az elménket az Igével.

Amit én prédikálok, az rá illik az összes felsorolt közegre, a jugoszláv, a szerb, román, szlovák, magyar, német és az összes közegre. Ugyanazok az emberek és rájuk illik ugyanaz a cipő.

Hallgathatják a kínaiak, az olaszok, mert vannak tolmácsaink. Ugyanaz a helyzet. Ugyanaz a mentalitás, ugyanazok az akadályok. És elmondom nektek, hogy mi az, ami ezt el tudja pusztítani. Egyetlen egy dolog, - a kenet! Semmi más. Meg kell tanulni tehát ezt a fajta járást. És így fogtok gyarapodni, a gyarapodás ugyanis bennetek van, már gazdagok vagytok, mert minden a tiétek.

Meg kell tanulni, hogy ki vagy és mi az, ami benned van, és meg kell újítani az elméd és hinni benne, és fenn kell tartani, ezt a folyamatot.

A testünkbe pedig bele kerül az Ige és visszautasítja az ördögnek az összes hazugságait és tüneteit.

Tehát gazdagok vagyunk és ezzel a kenettel, amiről ma is tanítok, tudjuk növelni ezt a gazdagságot, mert ez növekszik bennünk.

Most fogok a jegyzeteimre térni, azt szeretném, ha megértenétek, hogy ide nem lehet úgy jönni, hogy itt tanítasz valamit, én tudom, hogy itt miről szól minden. És ha elmész más keresztényekhez, akkor maradj is ott, ne gyere vissza azzal a szeméttel, amit ott tanultál, mert viszálykodást okozol.

Az egyik ilyen eset, hogy négy évig járt máshová az illető, és amikor visszatért, akkor a pásztornak hozott viszálykodást magával. És ne úgy gyere vissza, hogy azt mondd, milyen nagy keneted van, mert csak csecsemő dolgokban vagy benne, csecsemő vagy.

Ha annyira nagynak tartod magad, akkor miért nem végzed kint a világban a dolgokat, miért jössz ide vissza, az igazság az, hogy csak csecsemő vagy, mert testi vagy még.

Ezt szeretik a keresztények, - masszírozzák egymást. A csecsemők szeretik, ha tisztába teszik őket, megetetik őket, megigazítják a ruháikat. Én nem foglak tisztába tenni és nem foglak téged csecsemőként táplálni, az Igével foglak táplálni.

Azért vagyok ilyen harcias kedvemben, mert holnap reggel megint indulok Izraelbe, és készen vagyok rátaposni néhány ördögre. Vasárnapra itt leszek tökéletes egészségben, problémák nélkül és még a sztrájkok sem tudják megakadályozni, hogy menjek. Kimegyek és visszajövök!  Jézus nevében! Ezért küld az Úr.

Tehát most fontos dolog következik. Ez a názáreti Jézus, akiről szó van.

Ez olyasmi, amikor arról a Zoliról beszélek, aki Szolnokról van. Mert Jézus Isten Fia volt, maga Isten volt Ő. Másrészt pedig ószövetségi prófétaként jött a földre, aki Isten felkentje lett.

Keresztények úgy hiszik, hogy Jézus ezeket a csodákat isteni mivoltában tette, mintha Isten jött volna a földre. És ebből kifolyólag azt mondják, hogy ember ilyen csodákat nem tehet, - mit gondolsz magadról, hiszen Ő Jézus volt? Mint Isten volt, azért tette ezeket.

Jézus pedig azt mondta, hogy ti ugyanezeket fogjátok cselekedni, sőt nagyobbakat is fogtok ezeknél cselekedni.

Hogyan várhatnánk, hogy mindez beteljesedjen az életünkbe, ha Ő ezt isteni mivoltában cselekedte. Az Írások tisztán mondják, hogy Ő kiüresítette magát isteni mivoltából és úgy jött a földre, szolgai mivoltában, mint egy ember.

Ezt elfogjátok otthon olvasni a Filippi levél 2/5-11 csodálatos verseiben.

Ez így igaz Jézus Isten volt, mindig is Isten lesz, de a földi szolgálatában, mint ember szolgált a Szent Szellem kenetében.

És ezzel azt akarjuk kihangsúlyozni, hogy nem vagyunk vele szemben semmilyen hátrányban. Ezért volt az, hogy Istennek fel kellett Őt kenni.

Azt meg kell értenünk, hogy a felkentet már nem kell felkenni. Amikor már Isten erejében működik az ember, akkor nincs szüksége arra, hogy felkenetésre kerüljön.

Jézus letette az isteni mivoltát, de ettől még Isten. Minden isteni képességét, erejét félretette. Hogy volt képes ezt tenni? - Isten meg tudja tenni. Nem kell mindent megértenünk, - titok.

Minden egyes csoda, amit Jézus tett, az a kenetnek az eredményeként történt. És ha ugyanezt a kenetet elhelyezi a mi életünk felett, akkor dicsőséges lehetőségeink vannak, hogy mindezt megcselekedjük.

A kenetnek az egyik meghatározása, hogy súlyos, nehéz és más szóval egy olajos kenet. Az Ószövetségben meg van a leírása annak, hogy mi módon kellett azt a szent olajat összeállítani, amit a szolgálatban használtak. Milyen illatokból, milyen arányban kell azt az olajat összeállítani.

Ha valaki kiválasztott volt, akkor meg kellett tisztítani magát, fel kellett készülnie, tiszta ruhát kellett magára vennie és a szolgálatnak volt egy bizonyos isteni fensége.

Ma divatos a hétköznapiasság, hogy a prédikátorok farmerben, trikóban szeretnek prédikálni, nem azt mondom, hogy az baj lenne, hogy valaki a gyülekezetbe egy trikóban jön el, de más ruhában kell eljönni a gyülekezetbe, mint amiben az utcát összesöpörjük.

Tehát nem azt akarom mondani, hogy feltűnően, kirívóan kell öltözni, hanem a lehető legjobb ruhádat öltsd fel, ha a gyülekezetbe jössz.

Másrészt nem ítéljük meg, hogy a másik milyen ruhába öltözött, mert az meg, nem lenne szeretet. Ebben is egyre jobban kell növekednünk, és ezt csak azért említem meg, mert Istennek meg kell adnunk, az Őt megillető tiszteletet.

Isten nagyon specifikus volt, amikor meghatározta, hogy csak bizonyos ruhákat lehetett magára ölteni a papnak, amikor bement a szent helyre. És tisztának kellett lennie, meg kellett mosakodnia. Áront, amikor így behozták, akkor ráöntötték az olajat. Nagyon fontos, hogy lássuk ezt tisztán.

Zsoltár 133/1-2

Tehát teljesen át volt itatva az olajjal. Nem csak egy pici kenőolajat használtak és egy kis kereszttel hintették meg a homlokát, hanem egy bőséges öntettel öntötték rá az olajat. És ő innen tudta, hogy felkent lett. Napokig ebben az olajillatban áradozott.

A Biblia beszél azokról, akiket ezzel a szent olajjal felkentek és attól a naptól fogva úgy hívták őket, hogy ők Isten felkentjei.

Saul Dávid életére tört és tudjuk, hogy Dávid egy ujjal sem nyúlt hozzá, mert mindig arra hivatkozott, hogy én nem érinthetem Isten felkentjét, mert Saul fel volt kenve Isten olajával. Azt is meg kell értenünk, hogy nem juthatunk el arra a gazdag helyre a kenet nélkül.

A Zsoltárokban írja az Ige, hogy – növekedést, egyre nagyobb növekedést ad nekünk az Úr, és így visz el minket egy gazdag helyre.

És amikor eljutunk erre a gazdag helye, ez a hely a kenetnek a helye az életünkben.

Ez a kenőolaj, amit használtak ez egy nagyon sűrű, gazdag illat volt. És ez pontos példája volt annak, amit Isten a szellemben megvalósít, amikor felken minket.

Ezek az összejövetelek azt szolgálják, hogy lássunk dolgokat, hogy egy meggyőződést vegyünk a szívünkben bizonyos dolgokról.

Mindehhez a kijelentést a kenet hozza hozzánk. Mi az, ami meggyógyít?

Mi magunktól egy legyet sem tudunk meggyógyítani. Beleizzadhatok, de ettől senki nem fog meggyógyulni. De a kenet képes rá.

Az alkohol, vagy a kábítószer kötésében levőket is a kenet szabadítja meg, így lesznek ők is szabaddá.

Egy eset kerül megemlítésre, amikor heroin rabságából került ki valaki. Ezeknek a kötéseknek, amikor valaki ezekből jön ki, különböző elvonási tünetei vannak, pl. remegés. - Teljesen megszabadult tőle.  Általában egy évre tanácsolják, hogy egy más környezetbe különüljön el az illető, munkaterápiára, nehogy visszaessen.

Képesek vagyunk-e, hogy szabadon éljünk minden tehertől, kötéstől, depressziótól? Az emberek le vannak terhelve és oly nagy súly van rajtuk. Miért vannak annyira lent? Annyi teher nyomja őket, vagy bánat, gyász, önsajnálattal teljesek, a kárhoztatás lenyomja őket.

Van-e valami, ami képes ezt levenni róluk? - Te nem tudod levenni, de Isten kenete egy szempillantásban leveheti róluk. Ettől fél az ördög és az egész serege a kenettől retteg.

Egy karambolos autót próbáltak feltenni egy utánfutóra, amikor ott mentünk el és mit tett az Úr?

A kenet kinyúlt és megszabadította ott a munkásokat, nem voltam abba beavatva, hogy az autót éppen el akarták-e lopni, de az Úr megszabadította őket, ez biztos. A kenet végezte el, szabaddá tette őket.

Vedd észre, hogy Jézus addig nem tett egyetlen csodát sem, míg 30 éves nem lett és fel nem lett kenve.  Addig csak úgy élt a földön, mint egy ember.

Az első csodája, amikor a vizet borrá változtatta.

Miután vízkeresztséget vett és a Szent Szellem leszállt rá, Istennek a felkentjévé vált, és utána vitetett el a pusztába és kísértetett meg az ördögtől.

Miért akkor hozta az ördög a kísértéseit és a nyomasztásait?

Miért várt az ördög addig hosszú éveket? - Mert akkor esett rá Istennek a kenete! És az ördög ettől retteg és fél. A kenettől!

Azért próbálta Jézust rávenni a kísértéseivel, hogy kompromisszumokat kössön, és a bűnbe belevigye.

Miért? - Mert akkor már tudta volna kárhoztatni Őt, és az lerontotta volna a hitét. Ha az ember elveszti a hitét, akkor nem képes kilépni a kenetben!

Ha Jézus nem prédikált volna a kenetről, hogy – az Úrnak Szelleme van énrajtam, mert felkent engem, akkor nem lett volna megnyilvánulása a kenetnek a szolgálatában. Ha az emberek nem hallottak volna erről a kenetről, akkor nem lett volna semmilyen megnyilvánulása ennek az erőnek. Az ördög úgy munkálkodik az embereken, hogy évtizedekig munkálja ezeket a fellegvárakat és téves eszméket az elmékben, amik a kenet ellen fejtik ki a hatásukat. Teljes generációkat tart kötésekben, rabságban, szokásokban. És a kenet képes rá, hogy egy szempillantásban az egészet elsöpörje. Nem kell tehát csodálkoznunk rajta, hogy a kenet megzavarja az ellenséget. Az ördög egy életen keresztül munkálkodik azon, hogy az embert belevigye azokba a kötésekbe, rabságokba és a kenet képes azt egy szempillantásban tönkretenni.

Tehát bármilyen hely is, amit a gazdagság jelképez, az a kenetnek a helye kell, hogy legyen. Gazdag beteljesedésnek a helye kell, hogy legyen. Olyan hely kell, hogy legyen, ahol Isten ereje képes megnyilvánulni.

Van egy olyan hely, amit Isten előre elrendelt a számodra, hogy ott legyél, és ott fog ez a kenet előjönni és növekedni az életed felett.

Mind a hely vonatkozásában, mint pedig a feltétel rendszer vonatkozásban van az ilyen hely.

Nézzük meg Illés és Elizeus próféta történetét.

I.         Királyok 19/15-16

Illés, aki Jézabel miatt menekül már 40 napja, -  fent a Sínai hegyen szól hozzá az Úr.

- A te helyedbe kend fel ő! Ez egy pontos helyet jelöl. És ez képessé tesz minket, hogy azon a helyen megálljunk, a feladatainkat tudjuk teljesíteni a kenet által. Érdekes itt megjegyezni, hogy az Úr három pontban jelölte meg, hogy mit tegyen, ebből egyet cselekedett meg, kettőt pedig majd Elizeus.

/19/

Nem otthon várta azt a csodát, hogy majd valaki felfedezi őt és az ajándékait. Nem otthon tétlenkedett, várakozott, hogy egyszer csak megjelenik az ő szolgálata.

Mit tett? A földön munkálkodott, vetett.

Elizeus tehát tevékenykedett, hatékony volt. Az Úr meg kell, hogy találjon minket azon a helyen. Az Úr legalább olyan könnyen megtalál minket, ha a munkahelyünkön vagyunk, mint ha otthon ülünk semmit téve.

Az Úr elküldte az Ő emberét, Isten emberét, a mezőre, ahol ő dolgozott. És azt figyeljük meg, hogy a köpönyegét, a palástját rávetette.

Ez a palást jelent angolul, széleset, nagyot, vagy erőteljeset. Egy bizonyos fajta köntös volt, ami ujjatlan volt és csak a próféták viselték. Bárány vagy más állat bőréből volt formálva ez a mellény és a kenet benne volt, ha az illető felkent volt. Tehát ezt vetette rá Elizeusra. És Elizeus tudta, hogy mi ez.

/20/

Ezért van az, hogy sokan vannak az elhívottak, kevesen a választottak. Valószínűleg a végén Elizeus utána futott Illésnek és visszaadta neki a köpönyegét.

Amikor azt mondta, hogy – mit cselekedtem tenéked, ezzel azt mondta Illés, hogy tőled függ, hogy mit teszel.

Ez egy lehetőség volt számára, és én már tanítottam erről a lehetőségről. A Biblia tanítja, hogy sokan vannak az elhívottak, kevesen a választottak. Azért vannak kevesen a választottak, mert nem veszik magukra sokan azt a lehetőséget, amit Isten számukra készít, amikor elhívja őket. Tehát nagyon kevesen vannak, akik elszánják magukat egy ilyen elhívásnak. És hiába vársz arra, hogy majd valaki más elkötelezi magát helyetted, ha valamit tudsz a szívedben, hogy meg kell tenned, akkor te saját magadnak kell azt megcselekedned. Önmagad kell motiválni ebben, mert Isten nem küld arra valakit, hogy téged mindig késztessen, és mindig engedelmességre késztessen téged, hogy engedelmes legyél Istennek.

/21/

Egy pár ökröt leölt ezzel mutatta az odaszánását és a szerszámait is odavetette, és tüzet csinált belőle. Nehéz akkor visszamenni földműveléssel foglalkozni, ha a szerszámaidat máglyarakáson elégetted, az ökreidet pedig felette megsütötted.

Felkelt, Illés után ment és segített neki. Szó szerint vizet öntött a kezére a prófétának.

Hogyan segítesz valakinek? Vizet öntesz a kezére. Elmosogatsz neki, kimosod a ruháit, ha kell, megfőzöl neki és üdvözlégy a szolgálatban.

Sok minden tartozik a szolgálathoz, mert nem vagyunk állandóan a gyülekezetben. Sok minden van, amit a természeti síkon kell elvégeznünk.

Isten felken arra embereket, hogy ebben a természeti világban megcselekedjenek dolgokat.

Elizeus elhívott lett. Isten mondta Illésnek, hogy kenje őt fel, tegye rá a köpönyegét. Elizeus ettől még nem prédikált, nem tanulmányozza a Bibliáját, nem prófétál, és nem vezet egy imakört sem.

Tehát kell, hogy valamiféle kenet legyen arra is, hogy valaki tisztogasson, takarítson és rendet tartson.

Isten pontosan elmondta Mózesnek, hogy miként építse meg a sátorhelyet. Azután Isten kiválasztott néhányat a népek közül, hogy miképpen kell a fémeket, az aranyat, az ezüstöt megmunkálni. Őket is munkára kente fel és nem arra pl. hogy prófétáljanak. Vagyis létezik egy kenet, ami azt a célt szolgálja, hogy a helyeden a munkádat el tudd végezni, egy növekedést is kapj benne.

A kínai tolmácsunknak, Jiminek mondtam, hogy egyszerűen csak végezze, amit tud. És a kenet pedig, ahogy növekedést ad, úgy egyre jobb és jobb lesz benne.

Az ember a saját izzadságos erejéből nagyon nehezen tud végezni dolgokat, de Isten képes, hogy felkenje és fel is keni az elménket. És felkeni azt a munkát, hogy lásd a dolgok végét már a kezdeteknél is az Ő tervei szerint és ez nagyon fontos. Ezért ha az ember bölcs, akkor feladja a saját terveit és elkezd Isten útmutatásában, Isten bölcsességében munkálkodni és működni.

Az elménk felett bizony ott van az a kenet, amikor Isten megmutatja, hogy bizony van egy jobb út, és miként kellene másként csinálni. És még arra is felken valakit, hogy a házad körül a dolgokat megszervezze. - Igen de én prédikálni akarok, meg prófétálni, a házadról kell először és az alapokról gondoskodnod. Az alapoknál kell tisztán látnod, hogy hol van a helyed.

Vannak különböző becslések, hogy hány évet szolgált így Elizeus Illésnek. Főzögetett, elrendezte a dolgokat, utazott vele. Az egyik próféta asszonynak öt gyermeke volt, az Úr megjelent neki, tudnod kell, hogy a pünkösdieknél nincsenek nő prédikátorok, mert ha valaki nő létére akar megszólalni a gyülekezetben, akkor rögtön a Jésabel szellemével vádolják meg. Az Úr kiigazította ebben, és személyesen jelent meg neki és elmagyarázta ezt neki és ezzel vége volt ennek a vádnak. Igenis tudnak prófétálni.

Megnézzük, hogyan folyt a szolgálat. Óriási példa, hogy hogyan kaphat valaki felkenetést, mint ahogy azt Elizeus is megkapta.

Én is így kaptam a felkenetést és mondhatnám az összes többi szolgálatot. Nem csak az égből kapják, hanem sok-sok évet kell eltölteni más szolgálók mellett, meg kell tanulni a Szellem útjait.  És így tanulja meg Elizeus Illéstől, hogyan kell az Úr hangját meghallani, hiszen fel van kenve.

Amikor elvégeztem a Biblia iskolát és elkezdtem az úgynevezett nagyok alatt tanulni, akkor már felkent voltam. De meg kellett tanulnom a kenet működését, a mai napig tanulom, nem érkeztem még meg.

II.       Királyok 2/1-2

Kérlek téged, mondja az angol fordítás. Nem parancs, hogy – te pedig itt maradsz. Ha úgy tetszene, hogy akarnál, maradj itt kérlek, maradj itt a kedved szerint, ha egyébként is elfáradtál volna.

Azt válaszolja Elizeus, hogy – nem, nem!

Nagyon kedves voltam az elején, elmondtam mindenkinek, hogy elmehettek innen, nem kell mindenkinek itt maradni, elmehettek játszadozni a csecsemőkkel, az Úrnak végül is mindegy, hogy mit választasz, de a viszálykodásodat ne hozd magaddal, maradj ott, ahová mentél, mert elveszted a helyed. Vannak dolgok, amiket nem lehet már visszailleszteni a helyére. Láttam már ezeket.  Nagyon sok életet és elhívást láttam, akik az útfélre kerültek és elkallódtak, mert nem illeszkedtek be, más irányokba mentek el.

Volt, aki elment és 15 év telt el, mire visszajött hozzám és mindenét elvesztette, a gyülekezetét, az anyagi helyzete szörnyen állt, a helyét hagyta el, ugyanolyan elhívása volt, mint nekem, - meg kellett volna tanulnia.

Mi történt volna, ha Elizeus az elején elszaladt volna, - nem lenne benne a Bibliában. És nagyon sokan vannak, akik elmentek másfelé. Miért választotta először is őt Isten? Egy titkot árulok el nektek. - Mert nem hagyta el a helyét az utolsókig. 24 ökörrel szántott, nagyon kemény talaj lehetett és ő is ott dolgozott az ökrökkel. Igazán elszántnak kellett, hogy legyen. Nagy szívósság volt őbenne. Istennek olyanra van szüksége, aki nem adja fel. Egy kis dolog és már megbotránkozunk. Mit mondott Jézus Keresztelő János tanítványainak? Hogy boldogok, akik meg nem botránkoznak énbennem. Mert ez az ördögnek a legnagyobb fegyvere és a kenetnek a gyilkosa. A megsértődés, a megbotránkozás! Az Ige ilyenkor kiszökik belőlünk!

Márk 4-ben olvashatod, hogy miként tudja az ördög ellopni az elvetett magokat. Ezek közül az egyik, amikor megbotránkoznak.

Benny Hinn alkalmazottairól kell tudni, hogy mindegyiket megpróbálja egyszer kétszer, mindegyiket megsérti, mindegyiknek rálép úgymond a lábára, megnézi, mi jön ki belőlük. Mert ha nem odavalók az elején menjenek el.

/3/

Persze hogy tudom, nyugodtan hallgathattok erről, tudom én is. Hogyan tudták mindezt? Tudatában voltak szellemi dolgoknak, pedig még az internet kora előtt, és a mobil telefonok kora előtt volt ez. Meg lehetne számolni innentől a sarokig, hogy hány autó megy el, amelynek a vezetője éppen telefonál. Egy angol teszt szerint ez rosszabb, figyelem elterelőbb mintha valaki részegen vezetne.

Ma az emberek úgymond süketek a Szellem dolgaira.

Tehát ezek a próféták mind tudták ezt és Elizeus azt mondta nekik, hogy

-                       ti csak hallgassatok.

Vannak dolgok, amiket tudnunk kellene a szellemünkben. Nem kell hozzá látomás, vagy hangok hallása, egyszerűen csak tudunk dolgokat.

Egy olyan életformát éltek, ami elősegítette őket abban, hogy jobban a szellemi dolgok tudatába kerüljenek. Mi dicsekszünk a technikai dolgainkkal, hogy hol vagyunk, de ez a problémáinknak is egy része.

Én éltem még abban az időben is, amikor nem volt TV, még rádió sem, amikor besötétedett, akkor elcsendesedtünk és elmentünk aludni. Az elme így elcsendesedik. És akkor lehet megtudni dolgokat, akkor kitisztulnak az emberben dolgok.

Az emberek nem szeretik, ha körülöttük csend van, valaminek szólni kell körülöttük.

Zsoltár 46/10 mondja, hogy – Csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten.

Amikor az országba jöttem, az volt a mondás, hogy az ember egy napon belül az egyik munkahelyéről a másikra megy. Így az ember elméje csak pörög és pörög. Gondold el, hogy az Ószövetségben mennyivel rosszabb helyzetben voltak, a Szent Szellem nem lakozott még bennük, mint bennünk. Mégis meg volt nekik minden tudás. Nekünk pedig többet kellene tudnunk, mint nekik.

 II. Királyok 2/4

Hová kapta most Elizeus az elhívást? Illéssel kell, hogy legyen, kell, hogy segítsen neki. Létezik egy olyan hely, ami egy gazdag hely lenne az életünkben és nincs ott kenet? Olyan nincs! Az igazi gazdagság helye rendelkezik a kenettel is. És azon a helyen képes vagy növekedni a kenetben és mindenben. És minél inkább ott vagy, annál jobban jön ez a növekedés.

5-ös versben megint mondja a prófétáknak, hogy ti csak hallgassatok.

Vannak dolgok, amiket az ember megtud a Szent Szellemtől, és nem kell, hogy kikürtölje a világba, mert ha ezt teszi, akkor a Szent Szellem nem fogja mutatni a következőket.

6-7 versben elmennek a Jordán mellé és ott is találkoznak prófétákkal, akik szintén tudják, ötvenen vannak ott.

Nekünk pedig van egy belső kenetünk a Szent Szellemtől, és így mindent tudunk.

8-as versben Illés fogja a palástját, összehajtja, megüti a vizet és az kétfelé vált és ketten száraz lábbal mennek át a túlpartra. Ez jó kis csoda volt. Tehát kifizetődő az, ha az ember a helyén marad, láthat csodákat.

Ma ugyanez az Istenünk van. Ma ugyanezeknek a dolgoknak kellene megtörténnie. Jelek, amelyeken elgondolkodik az elménk. A figyelmet pedig az Úr Jézus Krisztusra és az Ő megváltására irányítja.

És kell, hogy legyen egy olyan csapat, akik elfogadják a csodákat, és nem próbálják akadémikus úton megmagyarázni azokat. Tudósok megmagyarázzák, hogy – te elhiszed, hogy az úgy történt?

Ha Isten teremtette azt a folyóvizet, akkor miért ne tudná Isten azt átirányítani másfelé. Isten képes bármit megmásítani. Minket az egyszerűeknek, a lenézettnek tekintenek, akik hiszünk ezekben a csodákban.  Ha te teremtetted az összes bolygót, akkor azt is megteheted, hogy megállítod egy pillanatra. Te nem tudod megtenni, Ő képes ezt megtenni, és meg is tette. Aki teremtette képes rá, hogy megtegye. És erre van a kenet is, Isten azt akarja, hogy az Ő népe higgyen a csodákban. És a csodák a kenet által történnek.

Akarjuk-e, hogy ez a kenet erősödjön?

/9/

Mit tegyek hát néked, kérdezte Illés. Előbb miért nem kérdezte meg? Szellemben van.

Mi lett volna, ha Elizeus belefárad és nem követi őt tovább. Meg volt a helye és meg volt az ideje. Isten ott elrendelt számára, növekedést a kenetben az élete felett. Ezt a lehetőséget nem kapta meg mindaddig, amíg el nem ment oly messzire, amelyre kellett. Elizeus mutatta a hajlandóságot, az engedelmességet és a hűségességet. Évről évre a helyén maradt, pedig biztos voltak olyan napjai, amikor arra gondolt, mi lett volna, ha ottmarad a földműveléssel. De ragaszkodott a helyéhez és hűséges maradt.

Fontos tehát, hogy hűségesek legyünk a végsőkig.

Keith Moor mondja, hogy Haginnel a legvégsőkig együtt maradt.

És erre Elizeus azt válaszolja, hogy – el nem hagylak téged. És ketten át tudtak menni egy csodán. A víz két oldalt feltornyosodott és átmentek száraz lábbal.

Elmondja a kívánságát, hogy a Szellemnek kettős mértéke legyen rajtam.

Erre azt válaszolja Illés, hogy 

/10/

Ha látsz engem, mikor elragadtatom, akkor meglesz neked, amit kértél.

Tehát megint itt a kép, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen kell legyél. A kenetről van szó, ahol a kenet növekszik az életünkön.

/11/   

Tehát tüzes szekerek és tüzes lovak, - a szellemi birodalomban, ami az igazi, valós birodalom.

Minket Isten valójában nem erre a fizikális világra teremtett, ami tele van korlátokkal. Mert mi szellemi lények vagyunk, és a mi Mennyei Atyánk a szellemek atyja Ő is Szellem és a mély szólítja a mélyet. És mit szólít, mire hív minket a Szellem? Hogy tapasztaljuk meg a szellemit, hogy járjunk hitben és szellemben. És akkor is arra kaptunk elhívást, hogy kövessük Őt, ha nem látjuk a részleteket.

Amikor a hústestnek egyszer vége, akkor az olyan pillanat, amikor a kezünket kivesszük a kesztyűből, a szellem megy tovább, vagy pl. amikor lehúzzuk a zsákot a fejünkről. Itt az Ószövetségben is láttak dolgokat, de nekünk Isten egy jobbat adott. Megnyitott minket.

Meddig ment Elizeus Illéssel? - Mindaddig, amíg Isten el nem különítette őket.

/12/

Mit tesz ekkor Elizeus? A régi ruháját levetette és készen áll arra, hogy magára öltse azt a köpönyeget, amivel Illés a vizet kettéhasította.

/13/

Vagyis ez a palást, ez a köpönyeg, ez a kenetet jelképezi.

/14-15/

Tehát éppen, hogy csak keresztül ment a csodán, látta, hogy az hogy működik, megragadta a palástot, és ahogy látta, megsuhintotta vele a vizet, az 50 próféta láttára. Azonnal térdet hajtottak előtte, mert tudták, hogy Illés szelleme van rajta, - ő a fő próféta.

V. Mózes 21/17-ben szó van arról, hogy az örökösök között, a legidősebb fiúnak kettős rész jár. És ez az elsőszülöttnek a joga, az örökös joga a születés jogán. Ezt el is lehet veszíteni, ahogy pl. Ruben elvesztette, vagy Ézsau is eljátszotta ezt az elsőszülöttségi jogát, mert felcserélte egy tányér ételre. Ha valakinek 9 gyermeke volt, amikor az örökséget osztották, akkor azt 10 részre osztották és a legidősebb fiú két részt kapott abból és ő az, aki vezeti tovább a család dolgait és neki van hatalma továbbra a család felett.

Figyeljétek meg, hogy ő kettős mértéket kért, vagyis ezzel azt kérte, hogy ő legyen a prófétáknak a vezetője. És azzá lett. Meghajoltak előtte a többiek.

Mi adta neki ezt a hatalmat? - A kenet.

Hallottam Izraelben tanításokat a hatalomról és teljesen Ige ellenes volt az egész. Az, aki a hatalomba helyeztetett az Úrtól, az kap kijelentést és ő az, aki üzeneteket kap Isten országában, mint pl. Elizeus is kapta utána. Elizeus vált az Isten királyságának a vezetőjévé itt a földön akkor.

Sok hatalmaskodás csak arról szól, hogy ki akarja vezetni a többieket.

 A valóban Istentől való hatalom, a kenetről szól! És ha megnézed Elizeus életét, valóban megkapta ezt a kenetet. És így lehet megszerezni a kenetet. És az itt van, és nem megy el. Mert a Szent Szellem megnyilvánulásait mindig üdvözöljük. Ez egy szellemi dolog.

Álljunk fel, egy megvallást kell tennünk. Egy imát fogunk elmondani együtt. Az életünk legfontosabb dolga a helyünk, az a hely, ahová Isten helyez bennünket, az az egyedüli hely, ami a helyünk és azon a helyen kell maradnunk. Először tehát meg kell találnunk a helyünket, mint ahogy a két lányomat is mondtam példaként. Nem erőszakoskodtam, nem nyomkodtam őket ebben a dologban, csak elmondtam a lányomnak, hogy itt van az az ember a közelben, akitől a kenetet tanultam.

Benne is működik a tudás szava, de nem érti még ezeket.

Amikor én Dél-Libanonban voltam, akkor már bennem is működött, de nem tudtam, hogy mit kezdjek vele. De azután megtanultam. Ha most ezzel a tudással mennék oda, akkor az egész világot fel lehetne vele forgatni.

Amikor Ausztráliába küldött az Úr, akkor néhányan voltunk így. Az az evangélista, aki mellett én 11 évet töltöttem, tudta, hogy miről szól a kenet, azért voltam ott, mert azt az időt, ami akkor nekem meg volt határozva ott kellett töltenem. Ez a kenet növekszik és növekszik, és napról napra tanuljuk. Ezt fogjuk most megvallani, imádkozni az életünkre.

Meg kell találnunk ezt a helyet, oda be kell kerülnünk, és ott kell maradnunk. Látod, hogy Elizeus levágta az életének addigi szálait, levágta, felszámolta, felégette és Isten felkente őt. Egészen az utolsó lépésig ott kellett, hogy maradjon.

Amikor Bill Kaiserrel Svájcban voltunk, akkor az volt az üzenet, hogy ne hagyd félbe a pályafutásod, mert az idő közel.

Kérem, könyörgök az embereknek.

De egy szó, - ha el akarsz menni, menj el, viszont látásra! Ha elmentél, akkor elmentél. A veszteség a tiéd, és van, hogy ezt már nem lehet helyrehoznod.

Isten nem fog megtérni és nem fogja megváltoztatni az Ő eredeti terveit miattad. Ha megengeded magadnak, ha hagyod, hogy megbotránkozz, akkor az lesz neked.

Imádkozom most értetek, csukjátok be a szemeteket, és te pedig legyél velem egy akaraton.   - Uram imádkozom mindazokért, akik itt vannak, hogy megtalálják Isten tervét az életükre, megtalálják a helyüket, megtalálják azt a bizonyos helyet, megtalálják a feltételeket és gyarapodhassanak az áldásokban.

Kérlek Mennyei Atyám mindegy mi történt a múltjukban, tisztítsd meg őket a Vérrel, bocsáss meg nekik és mutasd most meg nekik, jelentsd meg nekik Jézus nevében.

Mindenki mondja együtt:

-                       Uram mutasd meg nekem a te terveidet az én életemre. Köszönöm Uram!

És meg fogja tenni, azt akarja, hogy te gyarapodj. Sokkal inkább, mint hogy bárki más szeretné, hogy gyarapodj, mert meg van a gazdag helye a számodra, és ott fogsz növekedni azon a helyen.

Mindenki mondja, hogy dicsérem az Urat. Áldott legyen az Úr neve!

                                          Ámen!

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL