2013.10.02. 

 

ISTEN TITKAI

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. szeptember 29.

 

Dicsőséges jelenléte van itt Istennek, köszönjük Uram! Azért vagyunk itt, hogy dicsérjük és magasztaljuk az Urat, hogy jó egészséget adott nekünk a gyógyító kenete által. Visszaállít minket arra a helyre, ahol állnunk kell. Minden dicsőség az Övé legyen! Ámen.

Valakinek erő ébred majd a testében. Köszönjük a dicsérő csapatnak ezt a nagy örömkenetet, amiben vezetett minket.

A bibliaiskolámban az volt az első, hogy mindannyiunkat megtanítottak arra, hogy védelemben és oltalomban kell hinnünk minden baleset és minden gonosz ellen. Ami történt egy szolgálótestvérünkkel, Isten keze nélkül egy tragédiába torkolt volna. Egy pásztortestvérünk tett bizonyságot elsőként. Az esernyőjének egyik drótja elszakadt, s a kampós része beleakadt a bal szemébe. Budapestre érve már teljesen helyreállította az Úr.

Mint a makóiak pásztora, hiszel te is az oltalomban, az Úr megőrzésében és az meg is történt veled. Ki is küldjük az angyalokat.

Fiatal koromban az Úr adott nekem nagyon szép fogakat. Az amerikai foci elég durva sport. 18 éves voltam akkor, amikor karácsony környékén játszottunk. Nekiütődtem valahogy egy fiatal játékosnak, s a fogam kiesett. Úgy megütődött, hogy leesett a földre. Felvettem a földről, kicsit leporoltam, s mondtam: – Nem, ilyen nem történhet velem! Visszatettem a helyére, s a mai napig is ott van.

Egy 80 év körüli kolozsvári fiatalemberrel beszélgettünk a héten. Két évvel ezelőtt jött el az akkori alkalmunkra, akkor súlyos rákbeteg volt. Elmondta a bizonyságát. Ma is vékony, szikár ember. Valamit azonban tanultam tőle.

Elmondta, hogy nincs nap, hogy ne köszönné meg az Úrnak az ő egészségét, hogy őt meggyógyította, új erőt adott neki. Amikor jött az alkalomra, akkor sántított is, és az múlt el először. Második alkalommal már nem sántított, s ma is tökéletesen jár. Most 80 év körül lehet.

Mi az alapelv az ő gyógyulásában? Felemeli a kezét minden nap, és megköszöni Istennek, hogy megadta neki azt a lehetőséget, hogy itt a földön maradhat, egészségben élhet, hogy megerősíti őt. Tiszta szívből ad ezért hálát.

Miután az ember megismeri az Igét, visszacsúszhat bizonyos dolgokba. Most például reumás fájdalmakra és a csontokban van gyógyulás.

Ahogy az ember idősebbé válik, rá kell csatlakozni Istennek a DNS-ére, és hinni kell abban, hogy Isten felépíti, újraépíti, helyreállítja az ízületeinket, s minden szervünket. Meg kell vallani, hogy semmi mást nem engedünk meg a testünkben, csak az Úr Jézus Krisztus gyógyító kenetét. Így lehet 120 évig élni!

És ezt kell tennünk mindannyiunknak, mert ahogy az ember egyre jobban előre halad a korban, megtapasztalhatja, miket szándékozik az ördög tenni vele. De az Ige ezzel szemben azt írja, hogy az Isten megtanítja a mi jobb kezünket hatalmas dolgokra, hogy azokat cselekedjük.

Bárhol van az ember, képes azokat a helyzeteket megfordítani. A halál széléről a drága testvérünk így jött elő teljes egészségben, hálaadásokban, egy dicsőséges ragyogásban, és ez a hálaadás bőséges a trón előtt Őáltala.

Láttam Kenneth Copelandot is keresztülmenni bizonyos megpróbáltatásokon. A gerinc­csigolyái porladtak el. Abból, ahogy a megvallásait tette (azt hallgattam), képes volt teljesen megújítani a csontjait és a csigolyáit. Amit az ember kimond, azt fogja megkapni!

A gyógyult embereknek nem szabadna, hogy újra kérjenek imádságot a gyógyulásukért. Más szóval, ha megdorgálok valamit a testedben, és elátkozom a gyökeréig, hogy az onnan eltűnjön, akkor azt többet nem teszem meg. Előre lehet jönni a gyógyító sorba, hálaadásokért.

De a hitünkben kellene járnunk, és nem abban, hogy mit láttunk, vagy mit érzékelünk az imádság után. Meg kellene köszönnünk az Úrnak, hogy meg van nekünk.

Van egy másik drága testvérünk, aki vidékről feljött Pestre azért, hogy itt megtanulhassa az Igét. Egy munkahelyet kért az Atyától Jézus nevében és megkapta. Csak úgy, hogy hálaadásokban köszönte, ahogy tanulta. Hogy miután kértük, megköszönjük.

Aztán hitt egy még jobb munkalehetőségben, és azt is megkapta, sőt már a képesítése feletti munkahelyet is megkapta. Meg is kapja a jobb munkahelyet az ilyen hívő. Mert a hitét használja, és az Úr Jézus Krisztus Igéjének az ismeretét gyakorolja az életére. Az életünk minden területre alkalmazható az Ige.

Annál lejjebb már nem nagyon kerülhet az ember, mintha rákbeteg lesz. És nézem az utcán az embereket, hogy hányan sántítanak. A szomszédomban is, amikor elmennek sétálni. Az egyik szomszédom annyira lemerevedett a testében, hogy mozdulni sem tudott többé.

Amikor egy ilyen dolog megtörténik, akkor tudni kell, hogy az ember az ördög támadása alá került. Lehet látni. Ha az ember észreveszi, hogy folyik az orra, vagy a legkisebb tünetek jönnek, vagy munkahelyi dolgok, vagy üzleti vállalkozásokban van a támadás, azonnal el kell kezdenünk imádkozni. Először imádkozik az ember

A múlt héten hallhattuk, hogy mit tett az az asszony az Ószövetségben, akinek meghalt a fia. Lefektette az ágyra, és azt mondta, hogy minden rendben van, minden békességben van. Ha az ember ezt megtanulja, akkor valóban van egy békessége, hogy az Igét használhatja.

Mindegy, hogy mennyire rossz a helyzet, mindegy, hogy mi a helyzet, azért van az embernek békessége, mert tudja, hogy képes azt változtatni, hogy megváltozik az a helyzet. Hogy képesek vagyunk ezeket a változásokat előhozni a testünkben a munkahelyen vagy egy vállalkozásban. Tudjuk, hogy ezeknek a változások el kell jönniük.

Ma az imádságról fogunk beszélni, a legnagyobb fegyvere a szenteknek ez. És miközben így imádkozunk majd, titkokat tudunk felfedni. A világban nem tudják, hogy hol van az összes arany, de mi képesek vagyunk felfedezni. 

Bizonyságot tett Poroszlóról az a 30 éves hölgy, akinél kilenc éve állapították meg a szklerózis multiplex betegséget. A diagnózis alapján a tolókocsiba készült. A maga tudása szerint imádkozott a Jóistenhez.

Augusztusban elment a gyógyító alkalomra. Amikor egy 13 éves lány ott meggyógyult, ő olyan erőt merített abból, hogy felállt a tolókocsiból és kiment a gyógyító sorba. Utána elkezdett sétálni, majd futni. Ez egy felejthetetlen nap. Azóta már kerékpározik is.  

Láttad-e egészségesnek magadat a beteg éveid alatt? – kérdezte főpásztorunk. Nem, de tettem olyan kijelentést az utolsó három évben, amikor már csak Istenben hittem, hogy én leszek az első, aki ebből a betegségből meggyógyul! – volt a válasz. Ez így is lett.

Elmondta, hogy nagyon sok bántás érte azóta, mert meg mert gyógyulni! Vannak, akik látják, és mégsem akarják elhinni, hogy nincs már a tolókocsihoz kötve. Ezt a gyógyulást tőlem már senki nem veszi el! – nyilatkozta a gyógyult.

Elhozta az orvosi papírokat, 70%-os egészségkárosodást állapítottak meg, s 30%-os egészségi állapotot. Kérdés: most hány százalékosnak tartod magad? Én 100%-os gyógyult vagyok! – szólt a válasz. Isten munkája ez a szemetek előtt! Hallelúja! Még ennél is sokkal több csodáról fogtok hallani a közeljövőben. Azóta egy idős néni is felkelt a tolókocsiból.

Vannak olyan keresztény körök, akik nem hiszik a gyógyulásokat, hogy megtörténnek a mai napon. Szinte gúnyolódásig vannak az alkalmainkon jelen. Persze emlékezni kell arra, hogy nem én vagyok az, aki meggyógyítom őket, hanem az Úr maga teszi, az Úr Jézus Krisztus. Az Ő gyógyító munkája folyik a gyülekezetben.

Láttam egy csodát, amikor mellettem állt egy ember. Születésétől vak volt az egyik szemére. Ott megnyílt a szeme, ezt akkor vette csak észre, mikor kiment a szabadba. A következő alkalommal ezt el is mondta. Viszont a szüleivel kellett szembesülnie, akik vallásosak voltak, s nem akarták elhinni, hogy a szeme meggyógyult. Ennek ellenére a fiuk látott.

E világ istene az ördög vakította el az ő elméjüket, azért nem tudnak hinni. Ha valakinek a fiáról van szó, és ha születése óta vakon él, és egyszer csak látni kezd, s ennek ellenére tagadják a gyógyítást, az ostobaság. A vallásosság teszi az embert ilyenné, így vakulnak meg a világban lévők, ha ellenállnak az igazságnak.

A dolgokat úgy szoktuk elképzelni az életünkben, hogy tervezgetünk a saját képességeink szerint. Egyik prédikátor azt javasolta, hogy nagyobbakat tervezzünk annál, mint amit mi magunk képesek vagyunk, mert akkor adunk Istennek is helyet benne, hogy Ő is megmutathassa a képességét.

Istennek a titkairól lesz szó. Titkokról. A titkok azt is jelentik, hogy dolgok, amelyek el vannak takarva előlünk. Isten adott nekünk egy olyan imafajtát, amellyel képesek vagyunk ezt a leplet levenni azokról a letakart dolgokról, hogy láthatóak legyenek az életünkben.

Mondják az emberek sokszor, hogy nem nagyon tudom, hogy Isten mit akar. Mit is kezdjek az életemmel, mihez is kezdjek valójában, mi Isten terve az életemre. Pedig ezek bennünk vannak. Meg lehet találni ezeket. Sok más dolgot is fel lehet így fedni. Az igazi emberünk, aki belül van, a szellemi ember, az ismeri ezeket.

1Korinthus 14,5-6. 18-19.

5. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de méginkább, hogy prófétálnátok; mert nagyobb az, aki prófétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön.

A nyelveken való szólásnak megvan a pontos célja az életünkben, amikor a magán szférában vagyunk. Hiszen, amikor az ember nyelveken imádkozik, akkor a szelleme imádkozik. Amikor újjászületik az ember, akkor örök életet fogad be a szellemébe. Új teremtéssé válik, és a régiek elmúlnak, újjá lesz minden.

A Szent Szellem befogadása egy következő lépés, ugyanis a Szent Szellemet a világ nem képes befogadni. János 14. fejezetében olvashatod. Először újonnan kell születnünk, és azt követően leszünk képesek beteljesedni a Szent Szellemmel.

Újjászületésünknél a szellemnek kilenc gyümölcsét kapjuk. (Gal. 5.) Amikor befogadjuk a Szent Szellemet, akkor pedig a szellem kilenc ajándékának működésére kapjuk meg a lehetőséget az életünkben. Csodatévő erők munkái, gyógyítások ajándékai például. Ezek közé a megnyilvánulások közé tartozik a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázása is. (1Kor. 12.)

Amikor nyelveken imádkozunk, akkor a szellemünk imádkozik, de az értelmünk gyümölcstelen. Imádkozunk a szellemünkkel is és imádkozunk az értelmünkkel is. Az értelmünkkel például az anyanyelvünkön vagyunk képesek imádkozni, de a szellemünkkel is kell imádkoznunk.

Sokszor van, hogy az ember azon kapja magát, hogy nyelveken imádkozik, majd átvált az anyanyelvére és magyarázatot ad, hogy miről is imádkozott előtte. Ezért mondja azt az Írás, hogy aki nyelveken imádkozik, az imádkozzon azért is, hogy azt megmagyarázhassa. Ekkor nem a gyülekezeti imaszolgálatról van szó. Ámen.

Ha visszamegyünk a gyülekezeti nyelvekre, ott mondja, hogy kívánom, hogy szólnátok mindnyájan nyelveken, de még inkább kívánom, hogy prófétáljatok. De ha mégsem prófétálásban hangzik el az üzenet, hanem nyelveken, akkor pedig kell, hogy legyen valaki, aki megmagyarázza. Mert ha csak úgy nyelveken szólnánk, és bejön oda egy avatatlan, akkor azt hinné, hogy esetleg megbolondultunk.

Kell jelen lenni egy magyarázónak, aki szintén egy szellemi ajándék, aki tudja magyarázni a nyelveken elhangzottakat a gyülekezetben. Ebből az 5. versből azt a következtetést lehet levonni, hogy a nyelvek és a magyarázat egyenértékű a prófétálással.

6. Atyámfiai, ha hozzátok megyek, és nyelveken szólok, mit használok néktek, ha nem szólok hozzátok kijelentésben is, vagy ismeretben, vagy prófétálásban, vagy tanításban?

Vagyis kijelentésben szólok hozzátok. A kijelentés, amikor Isten titkai lesznek kijelentve, akkor az a nyelveken szólás által jön, vagy ismeretben (ez szellemi ismeretre utal), vagy prófétálásban vagy egyfajta tanításban.

18. Hálát adok az én Istenemnek, – mondja Pál –, hogy mindnyájatoknál többet szólok nyelveken;

Itt lehet megtalálni Pál szolgálatának titkát. Honnan jött Pálhoz az a hatalmas kijelentés? Képzeld el, hogy Pál többet beszélt nyelveken, mint az egész korinthusi gyülekezet összességében. De itt van egy másik kulcs:

19. De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mintsem tízezer szót nyelveken.

Sokan összezavarodnak a nyelvekkel kapcsolatban. Pál a magánéletében mondta el a nyelvek imáit. Mert a gyülekezetben másként kell szolgálni, mondta: vagy prófétálásban vagy nyelvekben és magyarázatban, ami egyenértékű a prófétálással.

Vagy kijelentésben kell szolgálni, amit szintén a magánidődben kaptál az Úrtól. Az Újszövetségnek az Igéi hozzák ezt nekünk, vagy pedig a tanítással lehet előállni a gyülekezetben, ami szintén kijelentésből van, hogy miről szóljon.

Pál a magánidejében nagyon sokat imádkozott nyelveken. Ha az ember sokat imádkozik nyelveken, akkor a változás mindig bekövetkezik. Mi az, amit Isten képes számunkra megcselekedni? Ez tőlünk függ, hogy mennyire adjuk át magunkat ennek az imádságnak. Először kell a nyelvek imáit elmondani, és aztán jön a változás!

Régebben nagyon jól indultak ezek az imádságok, mostanában úgy látom, hogy kevésbé vagytok szorgalmasak benne. Kicsit lejjebb hagyott a lendület és a lelkesedés, ezért a mai tanítás fel fog benneteket újra ébreszteni erre.

1Korinthus 14,2.

2. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hiszen a Szellem által szól titkokat.

Amikor az ember szólja a nyelveket, akkor a Szellem által szól. Tehát a másik, aki ott van, (ez a magánima folyamokra érvényes), azt nem fogja érteni senki. Mert a szellemed használja a hangodat ahhoz, hogy Istenhez szólhassál. Isten tökéletes akaratában szólsz így.

Titkokat imádkozunk tehát, amikor a személyes imaéletünkben, magunkban imádkozunk nyelveken. Nem Istennek a titkai, hanem a számunkra titkok még. Isten azt akarja, hogy ezeket mi felfedjük, tehát, hogy kijelentésben megszerezzük ezeket. Isten akarja, hogy ezeket a titkokat mi megismerjük, és meg is ismerhetjük.

1Korinthus 13,2.

2. És ha prófétálás ajándéka is van nálam (jövendőt tudok is mondani), és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincs énbennem, semmi vagyok.

Ha a prófétálás ajándéka van nálam és minden titkot megértek, vagyis, ha az ember a nyelvekbe belemegy, akkor minden titkot felfedhet. És minden tudományt ismerek, vagyis teljes ismeretem van, kijelentett formában.

Teljes megértést lehet szerezni. Lukács is ezt írja, hogy utánajárt mindennek, és mindenből megértést szerzett. Teljes megértésre jutott, és utána írta meg a Lukács evangéliumát. Ha egész hitem van is – folytatja. Ugyannyira egész hitem, hogy hegyeket is mozdíthatok ki a helyükről. Pálnak meg volt a megértése arról, hogy itt mit ír le.

Nemcsak a prófétálásnál lehet a tudásra szert tenni, Istennek az elrejtettjeit felfedni, hanem amikor az ember nyelveken imádkozik, ugyanúgy bele lehet oda tekinteni. Ki is mondja ezeket az ember ilyenkor. A teljes hitről azt írja a Máté evangélium:

Máté 17,20.

20. … Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.

Ha egész hitem van, teljes hitem van, hogy hegyeket vagyok képes mozgatni, ahhoz szólni kell. Az olyan, amikor kimondjuk a hitünket, mint egy mag. Amikor az ember nyelveken imádkozik, akkor a szellemi birodalomban van, és befolyással vagyunk szellemi dolgokra, ha értjük azt éppen, vagy akár ha nem is értjük.

Nem kell mindent megérteni, vagy tudni arról, amit az ember szellemben imádkozik. A legnagyobb része ezeknek az imádságoknak az életek megváltoztatásáról szól a saját életünkben és a mások életében. Mind a prófécia, mind a nyelvek esetében titkokat fedünk fel. Olyan titkokat, amelyről interpretálás [magyarázás] által megértést kell szereznünk, és vezetést kell vennünk.

Ha a vezetésre van szükséged valamiben, akkor legyél benne kitartó, és imádkozz nyelveken. Ugyanis amikor nyelveken imádkozunk, akkor Istenhez szólunk, és Istentől szólunk. Vagyis egy bizonyos helyzetről, vagy helyzettel kapcsolatban nyelvekben, Szellem által szólunk Istenhez, és szólunk Istentől. Isten Igéje fog ilyenkor hozzánk jönni, nyelvekben.

A hívőinknek, amint látom, szükségünk van egy új erőre. És hozott nekem az Úr igehelyeket a Zsoltárokban: a 43. Zsoltárban Isten az én erősségem! Úgy találtam, hogy ezt Isten nekem adja. És neked is ad Isten Igéket az erőről.

Megerősít minket a belső ember által. Képesek vagyunk magunkat felépíteni, amikor szellem által imádkozunk. Hogyha olyan dolgok történnek, amiben nem voltunk kiegyezve, akkor visszakeresve mindig láthatjuk, hogy nem imádkoztunk eleget nyelveken.

Én például igehelyeket kapok így. Dick Mills hagyta rám ezt a szellemi ajándékot. A gyülekezetek dolgaiban, egy illetővel kapcsolatosan kapok mindig egy Igét. Ha az Úr ad egy Igét egy illetőről, akkor mit fog mutatni? Mindig valami jót fog mutatni az Úr.

A Szent Szellem mindig csak olyant hoz, ami felerősít, megsegít, felépít, megeleveníti az embert. Nem olyan dolgokat fog mutatni a Szent Szellem, ami esetleg a hívők szájából hangzik el. Az egyik Bibliámban bejegyzések csak erről szólnak, mind profetikus utalások, és keresztreferenciák, egyik igehelyről a másikra.

Volt idő, amikor gyakrabban szolgáltunk a pásztorok felé igehelyekkel. Erőteljesebben használta ez a szellemünket, mint a gyógyító kenet. Ezért aztán visszaváltottunk és a gyógyító kenetet preferáltuk inkább, mert az könnyebben folyik. Mert egy erőteljes vonzást lehet tapasztalni ilyenkor az ember szelleméről.

Még mindig abban a témában tanulmányozzuk az Igéket, hogy miként van ezeknek a titkoknak a felfedése és kijelentése az életünkben. Ha ti megtanuljátok, hogy ezeket a titkokat miként lehet leleplezni és felfedni, akkor előbbre vagyunk.

Efézus 1,17–20.

17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcsességnek, és kijelentésnek szellemét az Ő megismerésében;

Ez a szellem megvan bennünk, a bölcsesség és kijelentés szelleme, megismerésre adatott, az Ő megismerésére.

18. És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentekben,

Ez egy örökség.

19. És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,

20. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.

Isten azt akarja, hogy egy magasabb szintű életet tudjunk élni. Mi által teszi ezt? Hogy odaadja nekünk a bölcsesség és kijelentés szellemét. Bölcsesség és kijelentés szellemét az Ő megismerésében. Minél több kijelentést veszel az Úrtól, annál inkább válsz hozzá hasonlóvá.

Az Úr egy két dolgot bemutatott itt a földön, nem? És azzal biztatott minket, hogy ti még annál nagyobbakat is fogtok tenni. És amit az én nevemben követeltek majd, mindazt meg is cselekszem – mondja Jézus ott. Ez a cselekedeteknek a valóságos elvégzése.

Amikor a gyógyító sorban vagytok, akkor nem imádkozunk értetek. Akkor követeljük az ördögtől, hogy elengedjen benneteket, és Isten erejének átadunk benneteket, hogy meggyógyulhassatok. Mert ti már meggyógyultatok a kereszten, és erről kell egy megértést vennetek. És ez az erő jelen van, és képes benneteket szabaddá tenni.

És a nyelvek az nem más, mint Isten Szelleme, aki munkálkodik bennünk. Ugye? Úgy veszi körbe a szellemünket, körbe-körbe, mint ahogy körbeteker minket egy ruha. Tehát nem egy olyan személyt kell elképzelni belül, aki bennünk csak ugrándozna. Ez részünkké vált, elvegyült bennünk.

Hogy hogyan látja ezt az ördög, egy napon fogok erről tanítani. Hogy miként látja az ördög a mi lényünket. Amikor rád néz, akkor nem téged lát, hanem a Szent Szellemet látja benned. A Szentháromságot látja benned.

Ez egy óriási dolog, amiről részleteiben nem tudunk most tanítani, nem tudunk kitérni. Mert szeretném, hogy ezeket a kijelentéseket ma fel tudnánk fedni. A kijelentés mit hoz nekünk? A titkoknak a felfedését hozza. Amikor így felfedetnek a titkok, akkor azok kijelentődnek. Olyan dolgok, amiket amúgy nem tudhattál volna meg.

A bölcsesség eloldatik, amikor az ember nyelveken beszél. Honnan jön elő? A szellemünkből jön elő. A szellemünkből lép elő. Ha bölcsességre van szükséged, akkor mindenképp kell imádkozni nyelveken.

A Példabeszédek könyvében áll, hogy ha megszerezted a bölcsességet, akkor minden a tiéd. A bölcsesség az, amikor megtudod, hogy miként kell használnod, alkalmaznod a tudást.

Ismertem valakit, aki százával jött elő különböző felfedezésekkel, újításokkal, találmányokkal. És nem tudta, hogy hogyan vigye piacra, hogyan tegye pénzzé, hogy mihez kezdjen vele. Ehhez kellett volna még a bölcsesség.

Amikor nagy építkezéseket látunk, nagy beruházásokat, óriási épületeket építenek (például Százhalombattán, amikor azt kezdték építeni), az, aki az egészet átlátja, gondolnád, hogy valamilyen mérnök. De nem. Olyan ember tette, akinél bölcsesség is volt, és tudja a különböző szakmáknak a mikéntjeit. Tudja, hogy miként kell ezeket működésbe hozni.

Nagyon szeretem az ilyen szakértelmeket. Volt egy gyülekezetemben, Ausztráliában, én Brisbaneban voltam, ő pedig Melbourneban volt. Lejött hozzánk, mert nem volt éppen munkája, és szegénységben volt. Valami sérülés is került a kezére. Imádkoztunk, hogy eltűnjön az onnan. Miközben imádkoztunk, látta azt, hogy hogyan tüntetni el Isten a kezéről.

Teljesen eltűnt. Ez a csoda megváltoztatta az életét. Azt mondta, hogy csak pár forintot adott, mondta. De az egy mag volt. Mit tett az Úr? A melbournei nagy beruházók eljöttek Brisbaneba, és ott is elkezdtek építkezni. És mit gondolsz, kit vettek fel a munkára? Azután már magukkal vitték vissza Melbournebe.

Az Úrnak szánta az életét, sok mindent elvégzett az Úrnak. Egy ilyen fajta ember volt. Nem volt neki túl sok iskolája amúgy, de azt tudta, hogy miként kell működésbe hozni. Tanult egy-két szakmát útközben.

1Korinthus 2,6-10.

6. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét;

7. Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, melyet az idők kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre;

Egy olyan bölcsességet szólunk, amely Isten titkon való bölcsessége volt eredetileg, tehát a bölcsesség titkokat fog előhozni. Nyelvekkel vagy próféciával lehet azt felfedni. A nyelvek egyrészt saját magadat is fog építeni, a prófécia pedig építi a többieket.

Amikor az ember nyelveken imádkozik, akkor Istennek titkon való bölcsességét szólja, az elrejtett bölcsességet szólja. Ezt az elrejtett bölcsességet Isten az idők kezdetén már elrendelte a mi dicsőségünkre. A mi dicsőségünkre rejtette el a világ elől.

8. Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát:

Az ördögnek fogalma nem volt róla, hogy mi zajlik, amikor az Úr a földön járt. Neked nagyon fontos azt megérteni, hogy ilyenkor titkon való bölcsességet szólunk, a mi dicsőségünkre, a mi szabadságunkra és a mi előléptetésünkre. Titkokat szólunk a mi dicsőségünkre, a mi szabadságunkra, a mi előléptetésünkre és a növekedéseinkre. A megértésben is növekedünk ilyenkor, a gyarapodásban növekedünk ilyenkor.

Amikor a magán imaéletemben imádkozom nyelveken, szinte azonnal jön elő olyasmi a legelején, amit nem tettem meg, és meg kellett volna tennem. Olyan egyszerű ez, hogy az ember ilyenkor jobb, ha le is írja ezt, mert a Szent Szellem listája ez: nem hívtunk fel egy pásztort, akivel beszélni kellett volna. Ezt és azt kellett volna és elmaradt.

Ha elcsendesedik az ember és elkezd nyelveken így imádkozni, akkor ezek a dolgok elő tudnak jönni. Olyan elrejtettek jönnek elő, olyan titkok jönnek elő, amelyek esetleg a te bensődben is ott voltak, mint kívánság. Nyitott ajtókat imádkozunk ilyenkor. És a mi dicsőségünkre imádkozunk ilyenkor az elrejtettekből.

Miközben szóljuk a nyelveket, a szellemi birodalomban történések zajlanak. Vagyis nem elfecsérelt idő, amikor szóljuk a nyelveket. Az első, amivel az ördög csönget majd, hogy minek blablázol itt órák hosszat. Vissza ne menjél oda közéjük, ugyanolyan bolond leszel, mint amilyenek ők – mondja majd neked.

7. Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, melyet az idők kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre;

8. Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát:

9. Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek

10. Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Szelleme által: mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

Hogyan jelenti ki nekünk? Az Ő Szelleme által jelenti ki nekünk ezeket. A Szellem, aki az Isten mélységeit vizsgálja, és nekünk kijelenti az Isten ezeket, az Ő Szelleme által. És meg fogjuk nektek mutatni, hogy miként teszi ezt. Jézus az Eklézsia számára itt hagyott ránk egy csodálatos Vigasztalót. Jézus ígérete ez még a János 16-ban.

János 16,13-15.

13. De mikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

14. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

Ez az „enyémből vesz” kifejezés, ez a lambano szó, amit az imádságnál szoktunk használni, hogy megragadni azt. Mit jelent? El kell onnan venni, meg kell ragadni azt! Mi ez, amit a Szent Szellem végez ilyenkor? Szent Szellem felnyúl oda Isten trónjához, onnan elveszi azt a dolgot és neked kijelenti. Onnan elveszi Istentől, s amit hall, azt neked kijelenti.

15. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

Újra itt van ez a kifejezés, hogy az enyémből vesz. Ez a „vesz” a lambano. Jézus megismétli, hogyan megy ez, mi a Szent Szellem dolga. Az enyémből vesz, mondja Jézus, és nektek megjelenti. Ez a Szent Szellemnek az első számú feladata, hogy nektek megjelentse azt.

Vagyis a Szent Szellemnek meg van a maga feladata a mi életünkben. Ez az Ő feladata, hogy onnan elvegye és nekünk megjelentse. És azt mondja Jézus, hogy én ezért fogom kérni az Atyát, hogy odaadja nektek az igazság Szellemét. És Ő fog titeket elvezetni minden igazságra.

Meg fogja nektek mutatni az elkövetkezendőket. És ezért nem lesztek többé a sötétségben. Én nem vagyok a sötétségben, mondjad, kérlek: Én nem vagyok a sötétségben. Nem lehetek a sötétségben. Hallelúja!

János 8,12.

12. Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

Hogyan lehet az, hogy valaki mégis összezavart? Hogyan lehet az, hogy az ember csak úgy bolyong a világban, ha a Jézus világossága az övé? És hogy lehet az, hogy mégis össze van zavarva az ember? Nem lehetséges, ha él ezzel a világossággal. Ő világosság. Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben.

Bizony, hogy ez az igazság és az elég nekünk mára. Nagyon jó bizonyságaink voltak ma. A hálaadásoknak az idejét ünnepeljük. Életünk minden napját hálaadásokkal kell tölteni, hogy hálákat adunk. S ahogy hallhattam a múlt héten, ahogy az a drága hívő elmondta, hogy erről szól az élete, hogy minden percben megköszönje Istennek, hogy adott neki még éveket.

Meggyógyította őt a rákbetegségből és meggyógyította őt a sántításból is. Sántaságból tökéletesen tud járni, és nem győz érte hálákat adni Istennek, mondta. Ott mi megtanultuk azt, hogy ez milyen fontos.

Amikor az ember petíció imát mond, akkor megkéri az Atyát a Jézus nevében. Ugye azt már akkor elfogadjuk? Amit az imádságotokban kértek, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek. Az a lambano: megragadtuk, elvettük azt, és akkor meglesz neked. Ha a szívében nem kételkedik, akkor lesz meg neki.

Legnagyobb háború az a kétségeinkkel lesz. Mert az ördögnek a feladata, hogy kétségeket ébresszen bennünk. Ilyenkor az ember beleesik abba a hibába, hogy újra imádkozik érte, mert érzi, hogy kételkedett benne. A hitünket kell kiépíteni ilyenkor, és megtanulni azt, hogy a trükkös ördög miként munkálkodik.

Használjuk mindig Kenneth Haginnak a példáját, aki meggyógyult. Mi történt vele? Bizony ott is vissza akartak jönni a tünetek. Vissza is jöttek. Mit tett akkor? Ellenállt! Ellenállt és köszönte az Úrnak, hogy megvan neki. És mi történt? El is mentek a tünetek újra.

Az ördög a lábam alatt van, ennyi a dolog lényege. Mert Jézus legyőzött téged tolvaj, ezért nekem nem kell harcolnom veled! Nem kell megszereznem a győzelmet, mert Jézus megszerezte azt a győzelmet a számomra!

Most jelentsünk ki dolgokat saját magunkkal kapcsolatban:

Az az igazság ördög, Jézus legyőzött téged, Jézus elvitte a betegségeimet, elvitte a fájdalmaimat. Ezért ellenállok minden betegségnek, minden fájdalomnak el kell, hogy távozzon. Jézus nevében meggyógyultam, teljes vagyok. A testem megújult, az ízületeim megújultak, a csontjaim felépültek, a lábaim meggyógyultak, a bokáim meggyógyultak és most jól vannak. A lábujjaim meggyógyultak és jól vannak. Minden szervem egészséges és jól van. És én jó egészségben vagyok. Köszönöm Úr Jézus. Azt mondtad, hogy hosszú életet adsz, egészségben, és én köszönöm neked Uram. Én egészségben vagyok. Meg vagyok erősítve és a testemben jól érzem magam. Köszönöm Úr Jézus! És dicsérünk Téged. És köszönjük Neked. Áldott legyen az Úr Jézus neve! Ámen. Hallelúja! Dicsőség Istennek.

Hálákat adni Istennek: az Ő sebeivel meggyógyultunk! Ha meggyógyultam, akkor gyógyult vagyok. Ő elvégezte. Ezért nem keresem a gyógyulásomat ördög, mert az Úr már elvégezte azt. Ez a hit, hogy azt elvesszük.

Van, akiért kell, hogy ma imádkozzam, amit Jézus tett, kijelentette, hogy eloldattál a te kötelékedből. Ezért mi most megkötöttük a betegség, a gyengeség, az erőtlenség szellemét és így te eloldattál.

Utána mit tett Jézus? Kezét tette rájuk és akkor mi történt? És a 18 éve meggörnyedt asszony kiegyenesedett, mert megnyilvánult Isten ereje. Gyógyulás van a térdben. Hisszük a felépítést, a megújítást.

Édesapámmal történt, hogy elkoptak a térdei. Nem ismerte a szent hitet, hogy hogyan lehet megújítani vele a testét. Egy műtétet vállalt fel mind a két térdére egyszerre. Sajnos nem jött elő a siker, hanem elaludt a műtét után, és átköltözött a Mennyországba. Mi egy jobb utat tudunk, akik hiszünk: a szánkkal, a hitünk szavaival és a hitünkkel.

Volt egy bizonyságtevésünk erről, hallhattuk, hogy hogyan működik ez. A szájával végezi el az ember. Ha valaki idősebb korban van, akkor nem gyógyulásra van konkrétan szüksége, hanem a testének az újraépítésére, megújulására van szüksége. Ugye?

Újra kell épülni azoknak a sejteknek és közben minden tünetet elutasítunk. Közben pedig nem kell keresgélni, hogy mit rontottál el, vagy mit tévesztettél el, vagy mi okozhatta. Mindegy. Ha Istennek a kegyelme elegendő a szklerózis betegségre…

Kovásznán voltunk most és ott vannak gyógyvizek. A gyógyvizek nagyon híresek ott, és az egész országból mennek oda gyógyulni. Heten jöttek el így az alkalmunkra reumás fájdalmakkal. Tehát ők a hitükkel keresték a gyógyulást. Akik viszont hitetlenek ott a városban, azok nem kapnak semmit.

Istennek jobb dolgai is vannak, mint egy gyógyító víz. Van neki a gyógyító kenete, van neki Jézus neve, a Szent Szellem csodatévő munkái. És az Ő hite által lehet ezeket elvenni, amit odaadott nekünk. Gyertek előre, és szerezzétek meg, vegyétek el a lambanoval.

 

„Ráadás” a gyógyító sor után elhangzottakból:

Bizonyság: hátgerinc tuberkulózisos beteg volt, tolókocsiból kelt fel, most a botot is letette. Nincs semmi fájdalma sem a gerincben, sem a lábában.

A következő szombaton egy nagyon fontos imakör lesz. Kívánságotok úgy jön valóságba, ha kiimádkozzátok. Egy másik üzenettel készültem és utána változtattam. Hiszem, ott el tudom mondani.

Titkokat tudunk így kiimádkozni. Isten nem előlünk rejti el, hanem az ördög elől, és azt akarja, hogy mi pedig felfedezzük azokat. Ezzel az imanyelvvel ki lehet meregetni. Mit mondott Pál erről? Mindnyájatoknál többet imádkozom nyelveken. Mennyi kijelentés volt nála, az Újszövetség két harmadát ő írta!

Azért vagyunk sötétségben, mert még nem kaptuk meg ezeket a világosságokat. Ugye, imádkozzuk azt, hogy a megértésünk szemei megnyíljanak. Az Efézusi levélben is, az imádságban is, hogy megnyíljanak a szemeink, a szívünk szemei.

Magunkra is lehet ezt imádkozni. És az Evangélium hogyan megnyílt Pálnak! Itt vannak a problémák az Evangélium megértésénél. Mert Pál, mint farizeus, értette a törvényt és tudta, hogy a törvény megszűnt.

A Szent Szellemnek az időkorszakában vagyunk. A Szent Szellem vezeti az életünket, a mi szellemünkön keresztül. Azt akarja, hogy felnövekedjünk, és ne a törvény vigye és vezesse az életünket. Nem az Alkotmány törvényeiről beszélek, hanem az Ószövetség írott törvényeiről.

Jézus kétszer is visszamutatott (János evangéliumban) a farizeusokra, hogy a ti törvényetekben meg van írva. Jézus mondta, hogy nem igazán az én törvényem. Mert Istennek a képére és a hasonlatosságára lettünk teremtve.

Nagy szabadságot kaptunk arra, hogy szabadon vehessük a Szent Szellem vezetését. Attól félnek néhányan a keresztények, hogy akkor majd az embereknek teljes szabadságot adunk arra, hogy bűnt kövessenek el.

A törvény kárhoztatást, bűntudatot hoz és így a hitet lezárja. Lezárja, tönkreteszi az embernek a hitét, ami által lehetne előre jutni. A bűnöknek a megvallása még rosszabbat hoz az embernek. Sehol nincs a Bibliában, hogy kérjünk bocsánatot a bűneinkért. Sehol! Mert a keresztnél megnyertük ezt. Az 1János 1,9 arra hívja fel a figyelmünket, hogy ismerjük el, hogy amit Ő már tett értünk, hogy már megbocsátott nekünk.

Akik a törvények alatt élnek, azok a kötések alatt vannak, és a hitnek a szűkében vannak, az örömnek a hiányába vannak, és az egészségüknek a szűkében vannak. Nem tudnak végezni semmit az Úrnak. Csak az életüket fecsérlik itt el a földön.

Ez az utolsó lehetőség. Itt a földön dönti el az ember, határozza meg, hogy hol foglalja el a helyét odaát. Nem kell az embernek kárhozat alá kerülni. Én sem kaptam elhívást, hogy minden munkát én végezzek, csak a részemet kell végezzem.

Vannak, akik már az Úrnál vannak, miután elvégezték a részüket, elköltöztek. Nagy jutalmat fognak kapni a hűségükért. Az Úr azt akarja, hogy szabadok legyünk. Miért akarja, hogy szabadok legyünk? Hogy valóban szabadon tudjuk követni azt, amit Ő mond.

Mi a törvényünk? Szeressétek egymást, mint a felebarátot? Nem úgy, mert az a törvényben volt megírva. Ha úgy kell szeretnem, a felebarátot, mint magamat, lehet, hogy megkövezés lenne a vége.

Azt mondja az Írás, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ez egy másfajta kihívás. Mert az az élet, amit kaptunk a bensőnkbe, amire újjá lettünk teremtve, abban kell járni.

Mi soha nem voltunk a törvény alatt, mi törvény nélkül valók voltunk e világon. Nem voltunk soha az átkok alá rekesztve. Nekünk az áldások járnak örökségként. Én áldott vagyok! Te?

A zsidókat kellett megváltani a törvény átka alól, mert ők voltak a törvény alatt, hogy a pogányokra is rászállhasson az Ábrahám áldása. 430 évvel a törvény előtt adta Isten Ábrahámnak az áldásait. És Ábrahám a törvény nélkül élt itt a földön.

Akkor mi is képesek vagyunk rá, a Szent Szellemek által új teremtésként élni a földön. Mint Isten fiai új teremtésekként kell élni az életünket itt a földön. Úgy tenni, ahogy az Úr parancsolta nekünk, hogy szeressük egymást.

Mindegy a bőrünk színe, mindegy a nemzetségünk táblázata. Azt hiszem, hogy Jézus tanítványai között egyik sem volt magasan iskolázott. Halászemberek voltak. Lukács volt, aki orvos volt. A többiek nem sok iskolát láttak. De a korai gyülekezet idején mindenki imádkozott nyelveken. Azután az Úr szétszórta őket. Így növekedett a gyülekezeti Test.

A kegyelemnek az Evangéliuma így növekedett. Mit jelent a kegyelem? Azt, hogy nem érdemeltük meg. Ő érdemelte ki, hogy nekünk adhassa. Ez a mi életünk, hogy kegyelemből kaptuk. Nem vagyunk sötétségben.

Tanuljuk és tanuljuk, és tanuljuk azt, hogy mi az, amit Ő szerzett nekünk, és így növekszünk tovább a kegyelemben. Hogy a szükség idején majd kegyelmet nyerjünk, meg kell tanulnunk bátorsággal járulni a kegyelem királyi székéhez. Bátorsággal.

Ha a gyermekeim akarnak valamit, akkor egyszerűen megkérik. Mennek a jégszekrényhez, és ami kell, azt kiveszik, mert otthon érzik magukat. Ugyanígy kell ezt nekünk is.

Egy kis plusz volt, ami azt hiszem szükséges volt. Elköszönünk most tőletek, és emlékezzetek rá, hogy áldottak vagytok. Úgyhogy nem is tudlak megáldani jobban benneteket, mert már áldottak vagytok a megértéssel, amit kaptok.

Hisszük, hogy Isten megnyitja a megértésetek szemeit, kijelentést kaptok, egy közelséget kaptok, egy utat tudtok járni, ami az Úrtól elrendelt, és az belülről jön. És a saját kívánságotokban, világosságotokban, ami a szellemetekből jön elő, tudtok járni, és így nem fogtok hibákat elkövetni. Előretekintetek, a múltat elfelejtitek, és előre megyünk ezekben. Elmúlt. S az ördögnek a játszótere, hogy a múltban, mit tettünk, nem erre vetjük a szemünket, hanem a jövőre, és elfelejtjük a tévedéseinket. Egy új életben, egy új örömben, egy új kegyelemben járhatunk minden nap. Köszönjük Úr Jézus. Ámen. Hallelúja!

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL